Johanna Morin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-02-21. Johanna Morin 0413-626 97"

Transkript

1 Johanna Morin Minnesanteckningar Handikappråd När: torsdagen den 21 februari 2013, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset Närvarande: Henrik Wöhlecke, Snezana Milivojevic, Arne Westerberg, Irene Strand, Stig-Åke Grönvall, Inger Isaksson, Ingemo Hellgren, Johanna Morin, Johnny Roj, Tony Hansson. Inbjudna: Susanne Svensson, rektor på Bredablickskolan, Barn- och Familjeförvaltningen. 1. Inkludering av särskolan (Susanne Svensson, rektor på grundsärskolan Bredablick) Presentation av Bredablickskolan: 50 elever totalt i grundsärskola och i inriktning träningsskola Ca 40 anställda lärare, specialpedagoger/speciallärare, elevassistenter, fritidspedagoger, förskollärare Fritidshem med 21 barn En elev mottagen i grundsärskola som går kvar på Sallerupsskolan En elev mottagen i träningsskolan som går kvar på Fridasroskolan Vad betyder inkludering? I ett skolsammanhang: betyder då inkludering att skolan (som en helhet) ska vara organiserad utifrån det faktum att barn är olika (delarna). Helheten ska vara anpassad efter delarna. (Jerry Rosenkvist) Alla barn ska gå i sitt sammanhang! Gå i den skola han eller hon tillhör och få rätt stöd och hjälp där! Att vi tillrättalägger den vardag eleven befinner sig i så att han eller hon kan vara med och utvecklas. (Susanne Svensson) 2010 fattades det ett inriktningsbeslut av grundskolechef att 2012 skulle Bredablick vara en enad skola. Januari 2012 flyttade Byablick in till Bredablick och endast en klass finns utanför Bredablick, 7-9 inne på Norrevång. Den inkludering som finns idag är de två elever som går på Sallerup och Fridasro. Kommunledningskontoret Postadress Eslöv Besöksadress Gröna torg 2 Telefon Telefax E-post Webb 1 (5)

2 Klass 7-9 är integrerade i lokaler på Norrevång men är INTE inkluderade. Vilka aktiviteter finns det som utvecklar inkludering/samarbete: Framtiden: Gemensam kör på Norrevångsområdet Gemensamma studiedagar. Gemensam skolavslutning (där Bredablick är med i planeringen och inte inbjudna till att delta i annans planering). Samarbete mellan rektorer (har varit mkt byte). 7-9 är med på elevråd på Norrevång. 7-9 är med på elevens val och friluftsdagar. Inkludering och samarbete inom Bredablick. Rektors uppgift att driva dessa frågor. Nära samarbete med rektorer på Norrevång. Informera nya föräldrar om valmöjligheten att gå kvar i sin skola efter mottagande till grundsärskola. Vidare diskussion med rektorer i Eslöv om ovanstående möjlighet. Ta vara på de tillfällen som bjuds. För vissa elever faktiskt vara nöjda med att de har det bättre i en lugnare miljö. 2 (5)

3 2. Uppföljning av färdtjänst Tony Hansson följer upp den statistik som presenterades på handikapprådet den 22 november Skånetrafiken uppfattar att det för närvarande råder ett normalläge gällande färdtjänsten, detta normalläge jämställs med tiden före den 1 oktober Lite statistik/ information: 76 procent av alla resor med kund i bil är på väg inom 10 minuter efter beställd avgångstid. Telefonkön vid förseningar har för närvarande en väntetid på 4 min/ snittet. Målet för Skånetrafiken är en väntetid på högst 3 min/snittet. Nöjd Kund Index (NKI) mättes till 86 procent i januari 2013, i oktober landande NKI på 68 procent och innan den 1 oktober 2012 låg NKI på procent. Målet för Skånetrafiken är att nå upp till samma indexvärde som innan den 1 oktober I kundtjänst finns för närvarande 300 ärenden som ska hanteras. Att svar ska ges inom tio dagar uppfylles inte ännu. Det pågår fortfarande en rättsprocess gällande avtal med taxibolagen. Innan rättsprocessen är färdigbehandlad gäller gamla avtal. Avtalet med Samres är i full kraft sedan den 1 februari Svarstider vid bokning ligger på en extremt kort svarstid, 14 sekunder. Brukarrådet har lyft bemötandet hos kundtjänsten som något Skånetrafiken måste prioritera. Detta är prioritet nummer ett för Skånetrafiken just nu. Slutligen redovisar Tony Hansson gällande telefonnummer till färdtjänstanvändare. Beställ färdtjänst: Anmäl försenad bil: Kundtjänst: Fasta återkommande resor: Snezana Milivojevic och Arne Westerberg har varit på kundrådet för färdtjänst och sjukresor den 1 februari 2013, minnesanteckningar bifogas protokollet. Som ett tillägg till Tony Hanssons redovisning lyfter Arne och Snezana problemen med fakturor. Önskemål från kundrådet är att resorna tydligare ska framgå på fakturan och att endast en sammanställning ska skickas ut per månad. Irene Strand berättar om en tråkig händelse gällande bemötande från chaufför som drabbade hennes familj. 3 (5)

4 3. Uppföljning lift till badet På badet finns en speciell garanti vilket gör att man ej kan byta utförare av arbetet med renovering eller förändring av lokaler. Service- och Teknik som ansvarar för lokaler i Eslövs kommuns regi har för närvarande låtit anlita en konsultfirma som ska komma in med en ny konstruktionsbeskrivning av hur man kan montera liften utan att förstöra tätskiktet i golvet. Både Kultur- och Fritidsförvaltningen samt Service- och Teknikförvaltningen håller folkhälsostrateg underrättad. 4 (5)

5 4. Övrigt Skrivelse Ökade möjligheter på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Skrivelsen är inkommen till kommunledningskontoret underskriven Monica Granberg ordförande SRF Ringsjöbygden. Skrivelsen berör alla förvaltningar i kommunen och är för närvarande ute på remiss för yttrande från förvaltningarna senast den 11 april Ärende från Irene Strand, NHR och Ann Bettner, fritidskonsulent Vårdoch Omsorgsförvaltningen. Tillsammans med Vård- och Omsorgsförvaltningens fritidskonsulent Ann Bettner har FUB Mellanskåne samverkat med bad i varmvattenbassängen på Karidal för sina brukare och medlemmar under flera år. De har nu haft en sittning om vad som kan göras år situationen kring att det inte finns tider att boka. Det är för många den enda möjligheten till en aktivitet för mulithandikappade brukare. Bassängen på Karlsro är den enda bassängen och alltså en droppe i havet för en hel stad. Det finns en bassäng till som kunde med åtgärder täcka upp en del av behovet, Gjutarens bassäng. Den har ju stängt på grund av brändsäkerhet. Tony Hansson, ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden informerar om att Gjutarens bassäng tyvärr är i väldigt dåligt skick. Frågan kommer att tas upp på handikapprådet den 21 mars Johnny Roj, byggnadsinspektör Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar kring Riktlinjer för skyltning på offentlig plats samt Rutiner för olaga skyltning. De två dokumenten bifogas till protokollet. Svar på Ingemo Hellgrens förfrågan gällande lokaler dagtid som kan brukas för fysisk aktivitet av handikapporganisationerna. * Procordia har en idrottshall som möjligen kan användas dagtid. * Ute i byarna kan det finnas möjligheter till lokaler dagtid. * Det kan finnas luckor i schemat hos skolorna, kontaktar respektive rektor för med information. Tony Hansson informerar att samma fråga är frekvent i Kommunala Pensionärsrådet varpå Service- och Teknik har fått ett uppdrag att inventera lokaler i Eslövs kommun för att kartlägga eventuella luckor dagtid. Handikapprådet inväntar denna kartläggning. // Sekreterare handikapprådet Johanna Morin 5 (5)

ledamot ledamot ledamot ledamot Christine Melinder (M) Peter Melinder (M)

ledamot ledamot ledamot ledamot Christine Melinder (M) Peter Melinder (M) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (10) Plats och tid Medborgarhuset, klockan 14.00 16.00 Beslutande Henrik Wöhlecke (M) ordförande Karl-Erik Malmgren (S) Lars Lindkvist (S) Claus-Göran Wodlin (M) Tony Hansson

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s. ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.6 Välkommen till en ny kommun Under ett och ett halvt år har vi arbetat

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FHDBF, Föreningen

Läs mer

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 2013-08-02 1 (6) RAPPORT FRN 2013/108 Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 Under tiden 4 14 mars 2013 genomförde idrotts- och fritidsenheten en föräldraundersökning för simskolan. Både föräldrar

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Förstudie avseende kundtjänstfunktionen inom Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Förstudie avseende kundtjänstfunktionen inom Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Revisionsrapport Förstudie avseende kundtjänstfunktionen inom Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Hanna Franck Larsson David Emanuelsson Göran Persson- Lingman Förstudie avseende

Läs mer

Kommundelsträff i Sjövik

Kommundelsträff i Sjövik LERUM400, v 1.0, 2007-04-18 MINNESANTECKNINGAR 1 (9) Infrasupport Juridiska enheten Gunnar Andermo Kommunsekreterare 0302-521950 Kommundelsträff i Sjövik Lokal: Sjövikslokalen Tid: 26 november 2008, kl.

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30

KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30 KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28 Kommunstyrelsens samverkanråd kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 12. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30

Läs mer

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt?

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt? RÄVNYTT v 22 Kalender v 22 Måndag 25 maj Kyckling- och pastasallad med Rhode Islandsås och mjukt bröd. Salladsbuffé. Dagen soppa. Tisdag 26 maj Krämig tomatsås med pasta. Salladsbuffé. Dagens soppa. Pedagogisk

Läs mer

Minnesanteckningar - kommunala pensionärsrådet 2012-11-12

Minnesanteckningar - kommunala pensionärsrådet 2012-11-12 Kommunala pensionärsrådet Minnesanteckningar - kommunala pensionärsrådet 2012-11-12 Närvarande: Tommy Falck SPF Club 75 John Axel Persson SPF Club 75 Leif Singbrant SPF Gillhög Britt Jönsson SPF Gillhög

Läs mer

Protokoll fört vid regionalt brukarråd 2012-11-14

Protokoll fört vid regionalt brukarråd 2012-11-14 Protokoll fört vid regionalt brukarråd 2012-11-14 Närvarande: Ingvar Wennermark Anne Granath Britta Johansson Göte Gustafsson Ronny Blidberg Mildred Ahlström Kjell Emanuelsson Thomas Krantz Britt Arthursson

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP) Kommunala handikapprådet 2015-03-26 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

tel. 011-16 99 97 eller norrkoping@neuroforbundet.se Sid 14 Färdtjänsten har blivit en total kata strof efter 1 juli

tel. 011-16 99 97 eller norrkoping@neuroforbundet.se Sid 14 Färdtjänsten har blivit en total kata strof efter 1 juli Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Sid 6 Cirklar Finspång Sid 10 Ordförande HFF Träffar Sid 11 Föreningsträffar i Finspång Söderköping Sid 12 Rapport från Söderköping Sid 13

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningens möte 2015-08-18

Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningens möte 2015-08-18 Kommunstyrelsen 2015-08-18 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningens möte 2015-08-18 Närvarande: Lisa Friberg (S) ordförande

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Kartläggning Grundläggande betaltjänster för äldre i Arjeplogs glesbygd

Kartläggning Grundläggande betaltjänster för äldre i Arjeplogs glesbygd Kartläggning Grundläggande betaltjänster för äldre i Arjeplogs glesbygd Förord Kommunförbundet i Norrbotten fick februari 2013 uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten att "kartlägga behov av och tillgång

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 Barn- och utbildningsnämnden Nämndplan 2012 Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 1 1. Inledning...3 2. Verksamhetsområden... 3 2.1 Förskola... 3 Omvärldsanalys...

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Scandic hotell i Upplands Väsby Nina Christoffersson inleder och hälsar alla välkomna till konferensen. Tema under konferensen var The

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer