Arash Rahimi Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling Apotekarprogrammet termin 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arash Rahimi Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling Apotekarprogrammet termin 9"

Transkript

1 FOLSYRA VITAMIN B9 Arash Rahimi Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling Apotekarprogrammet termin 9

2 1. Inledning 2. Vad är Folsyra 3. Mekanism 4. Historia 5. Biokemi 6. Brist 6.1 Homocysteinemi 6.2 Neurotubulära defekter och spina bifida 6.3 Folsyra och hjärtsjukdom 6.4 Folsyra och hörseln 6.5 Folsyra och depression 6.6 Folsyra och Cancer 6.7 Folsyra och anemi 6.8 Folsyra och tjocktarms sjukdomar 7. Folsyra rika källor 8. Rekomenderat intag 9. Interaktioner med läkemedel 10. Diskussion

3 1. Inledning Folsyra är ett B-vitamin som tillförs kroppen genom kost eller tillskott. Folsyra spelar en viktig roll för att skydda DNA och har kunnat relateras till diverse åkommor där man har kunnat detektera brist på folsyra relaterat till höga homocystein nivåer. Folsyra ingår i ett metaboliskt system där det omvandlas till dihydrofolat av dihydrofolat reduktas för att sen bli till tetrahydrofolat som sen är involverat i en mängd olika metabola processer. (Bailey et al. 2010) Vad denna uppsats försöker belysa är folsyras roll i människokroppen och vad det har genererat i den form av tillskott som det har getts. Folsyra upptäcktes för knappt 80 år sedan och sedan dess har man hittat evidens för att det kan spela en större roll för många sjukdomstillstånd än vad vi tidigare har befarat. 2. Vad är Folsyra Vitamin B9 även kallat folsyra ingår i familjen B vitaminer. Vad B vitaminer gör är att de hjälper kroppen förbränna kolhydrater, fett och protein. De B-vitaminer som ökar kolhydrat förbränningen kallas för komplexa B-vitaminer, dessa är bra för hud, hår, ögon, levern och nervfunktion. Folsyra är en syntetisk variant av vitamin B9 som man använder som tillskott eller har berikat mat med för att t.ex: undvika att gravida föder barn med ryggmärgsbråck eller hjärnmissbildningar(neurotubulära defekter, NTD). Den form av folsyra som förekommer naturligt i mat heter folat och folat kan även användas som ett bredare uttryck för alla B-vitaminer i vissa sammanhang. (Livsmedelsverket ) 3. Mekanism Folsyra reglerar tillsammans med vitaminerna B6 och B12 blodets nivåer av homocystein. Ökade nivåer av homocystein är kopplat till bland annat hjärt sjukdom, man utreder också kopplingar till depression och insjuknandet i alzheimers. (University of Maryland Medical Centre, 2009) 4. Historia Det hela började1931 med att en kvinna vid namn Wills i Indien såg att lever och jäst extrakt hade en kurativ effekt på makrocytär anemi, av detta drog man slutsatsen att makrocytär anemi måste vara orsakat av en brist i kosten fann man att jäst innehöll ett ämne som förbättrade anemin hos apor och detta kallade man vitamin M. Ungefär samtidigt som vitamin M historian så hittar man en tillväxt faktor hos kycklingar och denna kallar man för Factor U. Året efter 1939 så fann man att ett ämne förbättrade anemi hos kycklingar och kallade detta ämne för Vitamin BC kommer dock namnet folsyra att införas, fol kommer från latinets folium som betyder löv, detta för att man fann folsyra som en tillväxtfaktor för Streptococcus lactis som man då hade isolerat från spenat. Idag vet vi att spenat är rikt på folsyra testade en man vid namn Herbert att äta en kost fri från folyra för att kartlägga symtomen vid folsyra brist, från detta tar han också fram ungefärligt dagligt rekommenderat intag av folsyra för vuxna individer är det år som folsyra gör ett stort genombrott inom pediatrik/obstretik, man påvissar då att folsyra tillskott minskar risken för neurotubulära defekter(ntd) hos foster med 70 % för kvinnor

4 som redan hade fött barn med neurotubulära defekter, observera att det är för kvinnor som redan hade fött barn med NTD så finner en man vid namn Butteworth att någorlunda höga serum nivåer av folsyra är förknippat med sänkt risk för livmoderhalscancer hos kvinnor med det humana papylomviruset.1993 kommer den allmänna rekommendationen från den amerikanska allmänsjukvården att kvinnor som har tänkt bli gravida ska få i sig 400 mikrogram folsyra om dagen för att minska risken att föda barn med neurotubulära defekter så blir det obligatoriskt i USA och Kanada att berika säd som ska bli pasta,bröd etc. med folsyra. (Javed Ashraf et al. 2008; DSM, 2009) Mellan 1997 och 2004 så minskade hög risk anemi patienterna med låga folsyra nivåer från 4,8 % till 0,6 % i USA.(Joelson DW, 2007) Fig.1 Strukturen för folsyra.(taylor et al) 5. Folsyras biokemi Folsyras primära funktion är att den donerar sin metyl grupp. Folsyra är vattenlösligt och består av tre primära strukturer, en hetero-dicyklisk petidin ring, para-amino bensoesyra och glutamin. Folsyra syntetiseras inte naturligt av kroppen utan måste intas på något sätt. Att laga mat kan leda till att man förstör folsyra. Folsyra absorberas fullständigt i mag- tarmkanalen samt har en hög biotillgänglighet (särskilj begreppen absorption och biotillgänglighet). Folsyra går inte över blod hjärn barriären vilket betyder att folsyra inte finns i centrala nervsystemet. Främsta eliminationsvägen för folsyra är via galan och urinen. Processen att göra om folsyra till sitt aktiva koenzym är väldigt komplex, flera enzymer är inblandade, processen kräver en god lever samt intestinal funktion, vitamin B2(riboflavin), B3(niacin), B6, zink, vitamin C och Serin. Folsyra genomgår enterohepatisk recirkulation vilket innebär att folsyra som tas upp gastrointestinalt hamnar i levern där den konjugeras för att sen exkreeras ut till tarmen igen via gallan där konjugeringen spjälkas och gallsyra tas upp igen och återigen sker samma förlopp i levern, det är som ett kretslopp. Enzym defekter, malabsorption, problem i mag tarm kanalen(så som celiaki) samt funktionsnedsättning av levern kan leda till att folsyra inte aktiveras till sitt koenzym vilket gör att effekten av folsyra uteblir. Exempel på en enzymdefekt är enzymet metylentetrahydrofolat reduktas som behövs för omvandling av folsyra till 5-metyltetrahydrofolat, som är en form av koenzym form av folsyra(aktiv form). Vid den nämnda enzymdefekten kan man istället ge den aktiva metaboliten direkt eller ett derivat som på engelska heter folinic acid. På detta sätt undgår man även inhibition av enzymet som omvandlar folsyra på grund av att man redan har folsyra i sin aktiva form och då inte behöver omvandla det. Som tidigare nämnt så är folsyras huvudsakliga verkningsmekanism att den donerar metylgrupper i antalet metabola processer samt i nerv systemet, den är även nödvändig vid DNA syntes. Folsyra omvandlas till dihydrofolat av dihydrofolat reduktas för att sen bli till tetrahydrofolat som sen är involverat i en mängd olika

5 metabola processer. (Bailey et al. 2010)Mer specifikt så reagerar Serin med tetrahydrofolat och bildar 5,10- metylentetrahydrofolat som är involverad i DNA syntesen. Komplexet donerar sedan en metyl grupp till vitamin B12 även kallat kobalamin, kobalamin blir då metylkobalamin. Metionin syntetas gör så att metylkobalamin donerar sin metyl grupp till homocystein som är en aminosyrametabolit och då bildas det som befarat av namnet aminosyran metionin. S-adenosylmetionin (SAMe) kommer att bildas av metioninet som är en metyldonerare involverat i många biokemiska processer. (Alternative medicin review, 2005) Fig. 3 Metabolism schema för folsyra, schematisk översikt. (Scott et al. 1994) 6. Folsyra Brist Det är vanligt förekommande att man har något låga nivåer av folsyra vid Alkoholism, IBS (irritable bowel syndrome),glutenintolerans (celiaki) och vid användandet av vissa farmaka. Cirka 80 % av alkoholister har sänkta serum värden av folsyra. (Cylwik et al. 2011) Folsyra brist kan leda till att man avstannar i växten, makrocytär anemi, inflammerad tunga, gingivitis, aptitlöshet, andfåddhet, diarré, irritabilitet, glömska och mental orkeslöshet. Hos gravida kan folsyrabrist orsaka låg födelsevikt och neurotubulära defekter. Neurotubulära defekter är en mängd olika problem, bland annat käk, läpp och gom spalt där man har ett veck vid läppen för att det inte har utvecklats helt. Ryggmärgsbråck som är en annan form av NTD handlar om att neuralröret som ska förslutas och bilda CNS inte blir helt förslutet så det blir en bråcksäck utanför ryggraden som innehåller nerver och hinnor. För att förstå ryggmärgsbråk mer strukturellt så är det en missbildning av kotorna i ryggen, kotornas benringar ska omsluta ryggmärgens nervrötter och nervbanor men flera benringar har inte utvecklats normalt. Detta heter egentligen Spina Bifida och tas upp i nästa stycke. (University of Maryland Medical Centre, 2009) Dessa tillstånd går

6 att undvika genom att berika mat med folsyra och vid gravida ett större behov av folsyra än en vanliga vuxna. (Blencowe et al. 2010) Fig. 4 Vad man vanligen förknippar folsyra med vad gäller kliniska effekter. (MedlinePlus 2011) 6.1 Homocysteinemi Homocysteinemi är ett tillstånd då man har förhöjda nivåer av ett demetylerat derivat av aminosyran metionin, detta tillstånd ses som en riskfaktor för kardiovaskulära åkommor. Förutom kardiovaskulär sjukdom så ligger de förhöjda nivåerna av homocystein även till grund för neurotubulära defekter som tidigare diskuterat men även schizofreni, alzheimer, osteoporos, reumatid artrit, njur insufficiens och cancer ska vara associerat med detta. Dock så föreligger inga fysiologiska eller vetenskapliga evidens för att bestyrka sambanden mellan homocysteinemi och alla åkommor, bara vissa av dem. Verkningsmekanismen som sänker nivån av homocystein är vitamin B12 som donerar en metylgrupp till homocystein för att den ska bilda aminosyran metionin, detta har möjliggjorts genom att vitamin B12 har fått en metylgrupp av en folsyra metabolit. Ett översiktsschema över detta går att finna under avsnittet folsyras biokemi. (Alternative medicin review, 2005) 6.2 Neural tubular defects och spina bifida Det finns tre typer av spina bifida som ryggmärgsbråck är en del av. Ryggmärgsbråck är den värsta formen av spina bifida. Dold : själva benringen är kluven men hinnor och nervtrådar ligger som normalt, detta ger inga symtom. Meningocele: genom den kluvna benringen har hinnorna i ryggmärgen kommit ut och det flyter omkring ryggmärgsvätska. Ryggmärgen och nervtrådar ligger dock som de ska. Detta tillstånd opereras och ska inte ge några som helst handikapp. Myelomeningocele: detta är den mest förekommande formen av spina bifida. Detta visar sig genom att bråcksäckens mitt(dvs det som egentligen ska vara skyddat av benstruktur) når fram till hudytan, detta gör att ryggmärgen lätt kan skadas, uttorkas eller bli infekterad. Detta tillstånd är det som man i allmänhet menar med ryggmärgsbråck. Under fosterstadiets första fyra veckor utvecklas dessa. Hereditet kan ha en del i utvecklingen av dessa tillstånd, det verkar vara ett recessivt anlag som betyder att båda föräldrarna ska vara anlagsbärare. Men folsyra sägs kunna förhindra detta. Förr så föddes 1 av 1500 barn med denna problematik vilket motsvarade ungefär 70 barn per år men det tycks ha minskat då man kan diagnostera fostervattensprov för detta.

7 Av de barn som utvecklar spina bifida så har 80 % något som kallas hydrocefalus eller vattenskalle som det kallas på svenska. Detta ökar trycket i kraniet mot hjärnan. Detta opererar man bort med att man för in en shunt i huvudet och för ut vätskan, en shunt är en slang med en tryckreglerande ventil. Tillstånden spina bifida, hjärnmissbildningar och käk- läpp- gomspalt går under det gemensamma namnet neurotubulära defekter(ntd). (Svenska Ryggföreningen) 95 % av NTD har visat sig vara första gången förekommande vilket betyder att väldigt få tidigare har fött barn med dessa problem. Folsyra anses minska incidensen av NTD med 46 %. (Blencowe et al. 2010) Förekomsten av NTD varierar mellan olika befolkningar, NTD är mest förekommande i latinamerika. (Williams et al. 2005)Att berika mat med folsyra har visat sig minska förekomsten av neurotubulära defekter. (Svenska Ryggföreningen) Fig. 5 Läpp och gomspalt illustreras hos ett spädbarn, detta syr man vanligen igen. (Hagberg S.) 6.3 Folsyra och hjärtsjukdom Man har observerat höga homocystein nivåer hos människor med hjärtsjukdom. (Perry et al. 1995) Eftersom folsyras verkningsmekanism är att den sänker homocystein nivåerna så påstås den minska insjuknandet i hjärtsjukdom, hjärtattack samt stroke. Men detta är väldigt omstritt och det finns inga kliniska bevis för dess verkningsmekanism vad gäller hjärtsjukdom.(university of Maryland Medical Centre, 2009) Folsyra ökar även perifert blodflöde genom att öka tillgången på kväveoxid hos endotelet i blodkärlen, för lite kväveoxid är associerat med ökad plack bildning i artärerna så kallad arteroskleros. Kväveoxid är en så kallad vasodilator det vill säga den vidgar blodkärl. Homocystein minskar produktionen av kväveoxid, vilket leder till skadade blodkärl som vid inflammation sätter igång en immunreaktion som bygger upp aromatösa plack. (Das UN 2003; Alternative medicin review, 2005) Folsyra har i en nyligen gjord studie i Norge bevisats öka blodflödet i kranskärlen, så man kan förvänta sig att fler studier kommer att göras på detta område.(bleie et al.2011) 6.4 Folsyra och hörseln Man har kunnat relatera förlust av hörsel med ökande ålder till höga homocystein nivåer och på denna indikation skulle man kunna ge folsyra tillskott. (Auerhahn 2007; University of Maryland Medical Centre, 2009)

8 6.5 Folsyra och depression Man har även kunnat relatera folsyra brist till depression och de som har haft lägst nivåer har haft en djupare depression. Man har även sett att låga folsyra nivåer kan relateras till att behandling med antidepressiva inte blir så kraftfull. Man har inte lyckats hitta någon mekanism för detta men man har sett att folsyra hjälper effekten av antidepressiva att bli extra kraftfull. Dock så ska man inte använda folsyra som något substitut för ett antidepressivum. (Coppen et al. 2000; University of Maryland Medical Centre, 2009) MEAN HDRS AT END OF STUDY * RESPONSE RATE, * % REMISSION RATE, * % TREATMENT MEN (N = 40) WOMEN (N = 69) MEN (N = 40) WOMEN (N = 69) MEN (N = 40) WOMEN (N = 69) Folate Placebo Difference P value NS <.001 NS <.005 NS <.06 Fig. 6 Kombinationen folsyra+fluoxetin visade sig förbättra fluoxetin effekten mot depression hos kvinnor men resultatet hos män är inte signifikant. Jämför 93.9 % mot 61.1 % förbättring av individer mätt i en 50 % förbättring av depressionen i Hamilton skalan.. (Coppen et al. 2000) 6.6 Folsyra och Cancer

9 Vissa former av cancer sägs kunna förhindras av folsyra, däribland tjocktarmscancer(jaszewski et al. 2008), bröstcancer, cervical cancer(wang et al. 2011). Ingen verkningsmekanism är klarlagd men man anar att det har att göra med att folsyra är anti-mutagent(metylerar DNA) och därav behålls DNA intakt. Alkohol sägs öka risken att få bröstcancer och folsyra sägs kunna minska den risken. Dock så visar en studie att detta inte stämmer vilket betyder att folsyra inte kan påstås minska risken för bröstcancer, snarare tvärtom att det i för höga doser till och med skulle öka risken att få bröst cancer. Dock så kvarstår det faktum att alkohol konsumtion är relaterat till ökad risk för bröstcancer.(stolzenberg-solomon et al. 2006; University of Maryland Medical Centre, 2009) 6.7 Folsyra och anemi Folsyra brist kan orsaka makrocytär anemi, vilket innebär att ens röda blodkroppar blir väldigt få men stora. (Javed Ashraf et al. 2008)Detta behandlas med folsyra i kombination med vitamin B12, riktdosen för detta är 1 mg dagligen. Behandlingens längd kan variera, vissa kan bara behöva behandling i två veckor medan andra kanske inte ser någon effekt förens ens efter en längre tid. (Alternative medicin review, 2005) 6.8 Folsyra och tjocktarms sjukdomar Sulfasalazin som ordineras patienter med åkomman inflammatory bowel disease(ibd) försämrar upptaget av folsyra. Folsyra sänker risken att få en tumör i tjocktarmen vid ulcerös kolit. (Alternative medicin review, 2005; Jaszewski et al. 2008) Fig 7. Antal tumörer efter 3 år med folsyra var signifikant lägre p= (Jaszewski et al. 2008) 7. Folsyra rika källor Grönsaker som har mörka och gröna blad som broccoli och spenat anses vara rika på folsyra. Andra grönsaker så som sparris, rödbetor, brysselkål, majrova, böngroddar, rotfrukter, avokado och rädissor innehåller också rikligt med folsyra. Lever, bulgur, kidney bönor, soja bönor, lima bönor, lax, mjölk, apelsin juice, vita bönor, jäst och fullkornsprodukter är andra livsmedel som är rika på folsyra. Dessutom berikas mat

10 så som bröd idag med folsyra så vi får i oss det via alternativa källor. (Javed Ashraf et al. 2008; University of Maryland Medical Centre, 2009) Fig. 8 Spenat innehåller rikligt med folsyra samt att det var ur spenat man först isolerade folsyra. (Is spinach good for you?, 2011) 8. Rekomenderat intag För gravida kvinnor är rekommendationen 600 mikrogram om dagen och för de som planerar att bli gravida 400 mikrogram. Det senare begrundar sig på att neurotubulära defekter kan uppkomma ganska tidigt efter konception. Förutom neurotubulära defekter så sägs folsyra minska risken för missfall, men detta är omstritt och inga vetenskapliga evidens ligger till grund för att bestyrka det. Övrig rekommenderad dosering : Barn under 6 månader : 65 mikrogram Barn 7 till 12 månader : 80 mikrogram Barn 1 till 3år : 150 mikrogram Barn 4 till 8 år : 200 mikrogram Barn 9 till 13 år : 300 mikrogram 14 år och äldre : 400 mikrogram Gravida : 600 mikrogram Ammande kvinnor : 500 mikrogram Överdosering kan leda till magproblem, sömnproblem, hud problem och slaganfall. (University of Maryland Medical Centre, 2009) Ungefär 38 % av de personer som är 60 år eller äldre i USA har för höga nivåer av folsyra, förekomsten av folsyra tillskott utöver kost var vanligare bland populationen som hade för höga nivåer. Av detta kan man dra slutsatsen att tillskott av folsyra bör ske i rätt mängder.(bailey et al. 2010) Ett dagligt intag mer än 1000 mikrogram minskade inte risken att dö i en kardiovaskulär åkomma eller stroke. (Leung et al. 2010)

11 9. Interaktioner med läkemedel Folsyra kan interagera med vissa läkemedel så som tetracyklin, folsyra försämrar absorptionen av denna substans. Omvänt så kan dessa läkemedel i sin tur minska folsyra absorptionen; antacida som är en histamin2 receptor blockare(histamin2 receptorn stimulerar syrautsöndringen i magsäcken), Cimetidin, karbamazepin, NSAID, fenytoin, sulfasalazin, triamterene och resiner(gallsyrabindare). Ifall man under en längre period har gått på en kur på något av dessa läkemedel så kan man löpa en viss risk att råka ut för folsyrabrist. Ett läkemedel som både blir påverkat av folsyra och samtidigt också kan sänka folsyranivåerna i kroppen är Metotrexat. (University of Maryland Medical Centre, 2009) 10. Diskussion Det råder ingen tvekan om att folsyra tillskott är viktigt för människokroppen. Det mest enastående som folsyra har åstadkommit måste ändå vara minskningen av NTDs hos nyfödda, detta är ett stort och ganska ouppmärksammat problem i media än så länge. Jag tror att i framtiden kommer detta att lyftas fram ännu mer och vi ser redan idag reklam på tv för operation smile(www.operationsmile.se) som är en organisation vars huvudsakliga syfte är att operera barn med läpp- och gomspalt. Tänk att kunna införa ett globalt program där även fattiga människor kan få ta del av folsyra tillskott, hur många små liv det inte skulle kunna rädda och hur många små barn som skulle slippa NTD. Förutom NTD är det fortfarande många fysiologiska processer som folsyra reglerar där homocystein nivåerna är det mest omdiskuterade, det pågår mycket forskning på detta då man har kunnat relatera folsyra till många olika åkommor som man ännu inte kunnat klarlägga en bakomliggande mekanism för mer än att titta på homocystein nivåerna hos patienter. Relationen mellan alzheimer och folsyra håller på att klarläggas och nya studier görs på detta.(faux et al. 2011) Det som är viktigt att inte glömma är att folsyra inte ensamt står för dessa effekter utan att det är folaterna dvs övriga vitamin b-komplex som också är bidragande, detta glöms lätt bort då denna uppsats endast berör folsyra i sig. Ifall man ska ta och beröra ämnet ur ett samhällsperspektiv så är det av yttersta vikt att vi säkerställer folsyra intaget hos befolkningen och med den utveckling som man sett på senare år med att folk äter allt onyttigare samt allt mer näringsfattigt så bör man diskutera huruvida man ska tillgodose det fysiologiska folsyrabehovet. Folsyra kan ges i olika former och personligen tror jag att berikning och allsidig kost är bättre än att ge supplement i form av tabletter som även kan leda till man får i sig för mycket av folsyra. För att citera mig själv Ungefär 38 % av de personer som är 60 år eller äldre i USA har för höga nivåer av folsyra, förekomsten av folsyra tillskott utöver kost var vanligare bland populationen som hade för höga nivåer. Av detta kan man dra slutsatsen att tillskott av folsyra bör ske i rätt mängder.(bailey et al. 2010). För att knyta ihop säcken så tror jag att folsyra kommer att få en allt större roll i vår kost snarare än som ett supplement i tablettform, dessutom så bör man göra fler studier på folsyra och dess verkningsmekanismer för att klarlägga dess effekter på diverse åkommor som det är förknippat med. Referenser: Auerhahn C. (2007) Daily folic acid supplementation for 3 years reduced age related hearing loss.

12 Bailey R.L., Mills J.L., Yetley E.A., Gahche J.J., Pfeiffer C.M., Dwyer J.T., Dodd K.W., Sempos C.T., Betz J.M., Picciano M.F. (2010) Unmetabolized serum folic acid and its relation to folic acid intake from diet and supplements in a nationally representative sample of adults aged >60 y in the United States Bleie Ø., Strand E., Euland P.M., Vollset S.E., Refsum H., Iglan J., Nordrehaug J.E., Nygård O.K. (2011) Coronary blood flow in patients with stable coronary heart disease treated long term with folic acid and vitamin B12. Blencowe H., Cousens S., Modell B., Lawn J. (2010). Folic acid to reduce neonatal mortalitiy from neural tube disorders Coppen A., Bailey J. (2000) Enhancement of the antidepressant action of fluoxetine by folic acid: a randomized, placebo controlled trial. Cylwik B., Chrostek L. (2011) Disturbances of folic avid and homocysteine metabolism in alcohol abuse Das UN (2003) Folic acid says NO to vascular diseases DSM (2009) History of Folic Acid URL: Faux N.G., Ellis K.A., Porter L., Fowler C.J., Laws S.M., Martins R.N., Pertile K.K., Rembach A., Rowe C.C., Rumble R.L., Szoeke C., Taddei K., Taddei T., Trounson B.O., Villemagne V.L., Ward V., Ames D., Masters C.L., Bush A.I. (2011) Homocysteine, Vitamin B12, and Folic Acid levels in alzheimer s disease, mild cognitive impairment, and healthy elderly: baseline characteristics in subjects of the australian imaging biomarker lifestyle study. Hagberg S., Olika former av LKG URL: Jaszewski R., Misra S., Tobi M., Ullah N., Naumoff J.A., Kucuk O., Levi E., Axelrod B., Patel B.B., Majumdar A. (2008) Folic acid supplementation inhibits recurrence of colorectal adenomas: A randomized chemoprevention trial Javed Ashraf M., Cook J.R., Rothberg M.B. (2008) Clinical utility of folic acid testing for patients with anemia or dementia Joelson DW, Fiebig EW, Wu AH (2007) Diminished need for folate measurements among indigent populations in the post folic acid supplementation era Keawpradub, N., Houghton, P. J., Eno-Amooquaye, E. and Burke, P. J. (1997) Activity of extracts and alkaloids of Thai Alstonia species against human lung cancer cell lines. Journal of Natural Products, 63, Leung J., Larive B., Dwyer J., Hibberd P., Jacques P., Rand W, HEMO STUDY GROUP (2010) Folic acid supplementation and cardiac and stroke mortality among hemodialysis patients. Livsmedelsverket (2011) Folat,folsyra URL:

13 MedlinePlus (2011) Folic acid URL: Perry I.J, Morris R.W., Ebrahim S.B., Shaper A.G., Refsum H., Ueland P.M. (1995) Prospective study of serum total homocysteine concentration and risk of stroke in middle aged British men Scott J.M., Weir D.G., Molloy A., Mcpartlin J., Daly L., Kirke P. (1994) Ciba Foundation Symposium Neural Tube Defects, Folic Acid Metabolism and Mechanisms of Neural Tube Defects p.180 Stolzenberg-Solomon R.Z..,Shih-Chen C., Leitzmann M.F., Johnson K.A., Buys S.S., Hoover R.N., Ziegler R.G. (2006) Folate intake, alcohol use, and postmenopausal breast cancer risk in the prostate, lung, colorectal, and ovarian cancer screening trial Svenska Ryggföreningen, Spina bifida URL: Taylor D., May M. Folic Acid URL: University of Maryland Medical Centre (2009) Vitamin B9 (Folic acid) URL: Wang J.T., Huo X.X., Ding L., Hao M., Fan J.R, Zhang L., Zhao W.M. (2011) Effect of folic acid and DNA methyltransferase 1 on cervical cancer and its precancerous lesion Williams L.J., Rasmussen S.A., Flores A., Kirby R.S., Edmonds L.D. (2005) Decline in the prevalence of spina bifida and anencephaly by race/ethnicity: (2005) Folic Acid, Alternative medicin review, volym 10 nummer (2011) Is spinach good for you? URL:

För dig med folatbrist. folacin. 1 mg

För dig med folatbrist. folacin. 1 mg 3-2200_PatInfo_Folacin.indd 1 För dig med folatbrist folacin F O L S Y R A 1 mg 2012-11-14 11.1 Vad är folsyra? Folat och folsyra är två olika namn för samma B-vitamin (B 9 ). Folat är samlingsnamnet för

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13

Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13 Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13 jonas.melke@pharm.gu.se Institute of Neuroscience and Physiology Section of Pharmacology Sahlgrenska Academy University of Göteborg " Anemi! Enligt WHO:" Man:

Läs mer

B9 (folsyra, folacin, folat, folinsyra)

B9 (folsyra, folacin, folat, folinsyra) B9 (folsyra, folacin, folat, folinsyra) B9 (Folsyra, folacin, folat, folinsyra) Folsyra är ett vattenlösligt vitamin som bildar en del av B-komplexfamiljen. Det bildas i levern med hjälp av C-vitamin och

Läs mer

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag It s in our nature För oss i Eqology är naturen en essentiell drivkraft i och runt omkring oss en kraft som inspirerar oss till att uppnå stora saker. Vi kaller det Naturally Driven. Baserat på denna filosofi

Läs mer

XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning

XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning PRODUKTINFORMATION XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning Det är ett komplement till kalorisnål kost och anpassad träning som ser till att patientens egen insats gör större skillnad

Läs mer

Anemi & antianemimedel Jonas Melke HT-16

Anemi & antianemimedel Jonas Melke HT-16 Anemi & antianemimedel Jonas Melke HT-16 jonas.melke@pharm.gu.se Institute of Neuroscience and Physiology Section of Pharmacology Sahlgrenska Academy University of Göteborg Anemi Enligt WHO: Man: Hb

Läs mer

Anemi & antianemimedel

Anemi & antianemimedel Anemi & antianemimedel Jonas Melke VT-07 Anemi Enligt WHO: Man: Hb

Läs mer

Vitaminer Vitamin A Retinol (Betakaroten) * Vitamin B1 Tiamin

Vitaminer Vitamin A Retinol (Betakaroten) * Vitamin B1 Tiamin Vitaminer Har du koll på vad alla vitaminer egentligen innehåller?. Vet du vad du matar till ditt djur?. Är du säker på att den får i sig allt? Varför är den hängig, tjurig eller seg på att läka? OBS!

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott. Inledning:

Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott. Inledning: Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott Inledning: Den legitimerade optikern är en del av den primära ögonhälsovården, och utför majoriteten av alla synundersökningar. Pga. detta har den legitimerade

Läs mer

Koagulationssystemet med särskilt fokus på warfarinets effekter

Koagulationssystemet med särskilt fokus på warfarinets effekter Koagulationssystemet med särskilt fokus på warfarinets effekter Warfarin(Waran) används av många patienter. Förmaksflimmer. Hjärtinfarkt. Lungemboli. DVT (djup venös trombos). APC (aktiv protein C), resistens.

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

VITAMINER MINERALER. Dagens program. Vitaminer 2010-06-08

VITAMINER MINERALER. Dagens program. Vitaminer 2010-06-08 VITAMINER MINERALER IGU Idrottsliga Gymnasieutbildningar, för Gymnasiet, Uppland Uppsala Dagens program Vitaminer & mineralers funktion Behöver idrottare tillskott? Antioxidanter Fria radikaler kostråd

Läs mer

Gurkmeja. Curcuma longa.

Gurkmeja. Curcuma longa. Gurkmeja Gurkmeja är en vackert blommande planta i familjen Zingiberaceae. Gurkmeja används ofta för färgning och smak i curryblandningar. Modern forskning pekar på att gurkmeja kank förebygga demens,

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Pedagogisk planering Elev år 5

Pedagogisk planering Elev år 5 Pedagogisk planering Elev år 5 Arbetsområde (Vad?): Biologi och kemi Kroppen Under denna tid kommer vi att lära oss mer om hur kroppen fungerar och är uppbyggd. Vad våra inre organ heter, ser ut, var de

Läs mer

Baljväxtakademin. Lund 18 april 2012. Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se

Baljväxtakademin. Lund 18 april 2012. Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se Baljväxtakademin Lund 18 april 2012 Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se Baljväxter, värda sin vikt i guld? Johannesbrödsträdets grekiska namn keration har gett namn åt måttet carat,

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås?

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Anita Wisén Forskargruppen sjukgymnastik Institutionen för hälsa, vård och samhälle Vad är fysisk aktivitet och träning? Intensitet

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

1) Läkemedelsverket rekommenderar angående hormonella antikonceptionsmetoder:

1) Läkemedelsverket rekommenderar angående hormonella antikonceptionsmetoder: 1) Läkemedelsverket rekommenderar angående hormonella antikonceptionsmetoder: a) Vid samtidig behandling med rifampicin, vissa HIV-läkemedel, antiepileptika såsom karbamazepin, fenytoin och fenobarbital

Läs mer

Rekommenderade njutningar. För bantare, motionärer och för dem som ser efter sitt utseende och sin hälsa.

Rekommenderade njutningar. För bantare, motionärer och för dem som ser efter sitt utseende och sin hälsa. Rekommenderade njutningar För bantare, motionärer och för dem som ser efter sitt utseende och sin hälsa. Lätta upp måltiden och minska på vikten med hjälp av bröd 1 skiva bröd innehåller i medeltal 60

Läs mer

Folsyratillskott vid cancerbehandling med cytostatika eller strålning

Folsyratillskott vid cancerbehandling med cytostatika eller strålning Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Makrocytär anemi. Diagnostik och behandling

Makrocytär anemi. Diagnostik och behandling Makrocytär anemi Diagnostik och behandling Makrocytär anemi Högt MCV Förstorade röda blodkroppar Orsaken till förstoringen är en mognadshämning där förstadierna till de röda blodkropparna växer för långt

Läs mer

förstå din hunds maghälsa

förstå din hunds maghälsa förstå din hunds maghälsa Det är inte ovanligt Mag-tarmsjukdomar (vanligtvis associerade med t.ex. kräkningar och/eller diarré) är några av de mest förekommande anledningarna till att man tar hundar till

Läs mer

Immun- och inflammationsfarmakologi Tandläkarprogrammet HT 2015. Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet

Immun- och inflammationsfarmakologi Tandläkarprogrammet HT 2015. Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet Immun- och inflammationsfarmakologi Tandläkarprogrammet HT 2015 Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet Viktiga inflammatoriska mediatorer Prostaglandiner och leukotriener

Läs mer

Fakta om omega-3 och barn

Fakta om omega-3 och barn Pressinformation Fakta om omega-3 och barn intag, behov och effekter Omega-3-fettsyror Både läkare och forskare är eniga om att omega-3 är bra för hälsan. För att tillfredsställa kroppens behov av omega-3

Läs mer

Om hepatit C. och din behandling

Om hepatit C. och din behandling Om hepatit C och din behandling MAJORITETEN AV HEPATIT C BOTAS IDAG VILKEN PÅVERKAN KAN HEPATIT C HA PÅ LEVERN? Hepatit C är ett virus som sprids via blodet och infekterar levercellerna. Det finns flera

Läs mer

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid)

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) 1 Vad är multipel skleros? Denna information är avsedd för dig som har skovvis förlöpande multipel

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst VI.2.2 Sammanfattning av nyttan av behandlingen VI.2.3 Okända faktorer

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Utredning och behandling av vitamin B12-brist på Nordmanna vårdcentral ( jan 2003 t o m juni- 2003 )

Utredning och behandling av vitamin B12-brist på Nordmanna vårdcentral ( jan 2003 t o m juni- 2003 ) FoU- arbete 2004-06-09 Utredning och behandling av vitamin B12-brist på Nordmanna vårdcentral ( jan 2003 t o m juni- 2003 ) Atefa Zarin ST- läkare Nordmanna Vårdcentral 442 37 Kungälv atefa.zarin@vgregion.se

Läs mer

Sjukdoms- och läkemedelsrelaterad neuroanatomi

Sjukdoms- och läkemedelsrelaterad neuroanatomi Sjukdoms- och läkemedelsrelaterad neuroanatomi 2016-09-16 + 2016-09-19 Magnus Johnsson ST-läkare neurologi Mål: Skapa intresse och nyfikenhet! Få ett hum om hur nervsystemet funkar (mer eller mindre hum..)

Läs mer

Mineralet för kraft och energi

Mineralet för kraft och energi Vetenskap Magnesium Magnesium hjälper oss att få mer energi, mer ork och bättre förmåga att motstå flera sjukdomar. Susanna Larsson, forskare på Karolinska Institutet i Solna, berättar att 24 000 personer

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. 1 Sjukdomen är ofta förknippad med övervikt. En viktig del av behandlingen är därför

Läs mer

En liten del av patienterna klarar dock inte av att omvandla tyroxin. För dessa patienter finns alternativet Liothyronin, dvs T3 i medicinform.

En liten del av patienterna klarar dock inte av att omvandla tyroxin. För dessa patienter finns alternativet Liothyronin, dvs T3 i medicinform. 1 Behandlingsalternativ vid Hypotyreos Sköldkörteln, tyreoidea, sitter på halsens framsida och har som viktigaste uppgift att styra ämnesomsättningen i kroppen genom att producera två hormoner: tyroxin

Läs mer

Namn: Pesrsonnummer:

Namn: Pesrsonnummer: 1). a) Vad är laktos (beskriv även kemiskt)? b) Vilken farmaceutisk användning har laktos? c) Beskriv varför, och hur, laktos kan ge problem för många människor? d) Vilka råd och tipps kan du ge dessa

Läs mer

Förekomsten av medfödda missbildningar i Sverige

Förekomsten av medfödda missbildningar i Sverige Forskningsrapport från EpC Förekomsten av medfödda missbildningar i Sverige En utvärdering av Missbildningsregistrets kvalitet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab)

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) www.bms.se Inledning Före behandling med OPDIVO Det här är en broschyr avsedd som vägledning för dig som behandlas med OPDIVO. Här får du

Läs mer

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 NAMN: KUNSKAPSPROV I FARMAKOLOGI för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 Var vänlig kontrollera att alla frågor finns med! Del I, 1-11, 33p Del II, 12-18, 23p Del III, 19-22, 15p Glöm

Läs mer

Hormonelle B Complex 90 tabl

Hormonelle B Complex 90 tabl Hormonelle B Complex 90 tabl Innate Response B Complex från Innate Response är ett balanserat spektrum av alla åtta b vitaminerna. De behövs för nervsystemet, hud, hår och naglar bland annat. B vitaminer

Läs mer

Arbetsområden att kunna: Matspjälkning Andningsapparaten Allergi Astma Hjärta och blod

Arbetsområden att kunna: Matspjälkning Andningsapparaten Allergi Astma Hjärta och blod Kroppen del 1 Arbetsområden att kunna: Matspjälkning Andningsapparaten Allergi Astma Hjärta och blod Matspjälkningen Begrepp att kunna: Tänder Saliv/spott Tunga Matstrupen Magmun Magsäck Magsaft Tolvfingertarm

Läs mer

Agenda. Näringslära Kosttillskott Frågor

Agenda. Näringslära Kosttillskott Frågor Agenda Näringslära Kosttillskott Frågor Näringslära Vad behöver kroppen? Kolhydrater, kostfibrer Proteiner Fett Annat vi behöver Vatten, mineraler, vitaminer Kolhydrater Kolhydrater är gemensamt namn för

Läs mer

Hot stuff! CAPSINA. capsaicin

Hot stuff! CAPSINA. capsaicin Hot stuff! CAPSINA capsaicin Ett hett läkemedel mot smärta Capsina kräm innehåller capsaicin som isolerats från chilipepparns frukter. Denna substans har studerats kliniskt på patienter med långvariga

Läs mer

för erhållande av Apotekarlegitimation 3 december 2014

för erhållande av Apotekarlegitimation 3 december 2014 NAMN: KUNSKAPSPROV I FARMAKOLOGI för erhållande av Apotekarlegitimation 3 december 2014 Var vänlig kontrollera att alla frågor finns med! Del I, 1-11, 40 p Del II, 12-20, 34 p Del III, 21-24, 19 p Glöm

Läs mer

Vitamin D-receptorn (VDR)

Vitamin D-receptorn (VDR) D-vitamin Anne Björk Distriktsläkare Svartbäckens vårdcentral, Uppsala Norrländska läkemedelsdagar Umeå 2013-01-29 Anne Björk 2013-01-29 Anne Björk 2013-01-29 Hur får man i sig D-vitamin? Solen Maten Vitamintillskott

Läs mer

75102 Anatomiset. Människokroppen är den mest komplicerade maskinen i världen. Ta detta tillfället att lära dig mer om människokroppen.

75102 Anatomiset. Människokroppen är den mest komplicerade maskinen i världen. Ta detta tillfället att lära dig mer om människokroppen. 75102 Anatomiset Människokroppen är den mest komplicerade maskinen i världen. Ta detta tillfället att lära dig mer om människokroppen. Andningssystemet För att delar av kroppen ska fungera krävs det näring

Läs mer

10 Livsviktigt! De åtta B-vitaminerna De fettlösliga är vitamin A, D, E och K.

10 Livsviktigt! De åtta B-vitaminerna De fettlösliga är vitamin A, D, E och K. 10 Livsviktigt! Förutom de ämnen som ger oss energi, så innehåller maten massvis med andra ämnen som vi också behöver. Vitaminer kan t.ex. fungera som en tändande gnista och sätta igång en reaktion i kroppen,

Läs mer

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Guide för anhöriga Svar på dina frågor Att ta hand om någon med avancerat malignt melanom är inte en lätt uppgift. Det kan också kännas oroväckande

Läs mer

Anemi & antianemimedel

Anemi & antianemimedel Anemi & antianemimedel Daniel Giglio Lydia Melchior Erytrocyten Lever i ca 120 dagar 200 miljarder bildas varje dag av benmärgen Erytrocyten innehåller hemoglobin (Hb) Normalt Hb: Mannen 132-163 g/l Kvinnan

Läs mer

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt PATIENTINFORMATION om Colrefuz och behandling av gikt Viktig information Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Colrefuz om du har problem med ditt hjärta, njurar, lever, mag-tarmkanalen, är

Läs mer

Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET

Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET Teamarbete runt patienten Apotekare Dietist Läkare Fysioterapeut (sjukgymnast) Logoped

Läs mer

Farmakokinetik - 2-kompartment modell. Farmakokinetik - 2-kompartment modell

Farmakokinetik - 2-kompartment modell. Farmakokinetik - 2-kompartment modell För en del läkemedel sker inte fördelningen i kroppen så snabbt som krävs för att kinetiken ska kunna analyseras med en 1-kompartment modell. Exempel är läkemedel med hög fettlöslighet som kan lagras upp

Läs mer

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods.

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag BORIS dagen 20 Nov 2014 Methods Interview derived data (at 5 yrs) from Göteborg and Malmö AMOS

Läs mer

DUTASTERIDE RATIOPHARM 0,5 MG MJUKA KAPSLAR OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

DUTASTERIDE RATIOPHARM 0,5 MG MJUKA KAPSLAR OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN DUTASTERIDE RATIOPHARM 0,5 MG MJUKA KAPSLAR Datum: 16.3.2016, Version: 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Pemetrexed STADA 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 7.5.2015, Version V1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information

Läs mer

Molybden (Mb) Brist på molybden kan resultera i strupcancer, karies, impotens och depression, trötthet och förvirring.

Molybden (Mb) Brist på molybden kan resultera i strupcancer, karies, impotens och depression, trötthet och förvirring. Molybden (Mb) Molybden (Mb) Molybden är ett essentiellt spårämne och en viktig del i det enzym som svarar för upptag av järn i kroppen. Molybden upptas av tarmen för vidare transport till blodet. Ämnet

Läs mer

Människokroppen. Matspjälkningen. Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå

Människokroppen. Matspjälkningen. Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå Människokroppen Matspjälkningen Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå www.lektion.se Vad ska du äta och varför? Kolhydrater Vår främsta energikälla. Kroppens bränsle, härifrån får vi den energi vi

Läs mer

Inflammationsanemi. Torbjörn Karlsson. Uppsala Universitet HT 2015

Inflammationsanemi. Torbjörn Karlsson. Uppsala Universitet HT 2015 Inflammationsanemi Torbjörn Karlsson Uppsala Universitet HT 2015 Anemi karaktäriserad av: Störd järnmetabolism Reducerad erythropoes Inadekvat erythropoetinproduktion Förkortad livslängd hos erytrocyter

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon Efalex Hälsa för hjärna och ögon Hälsa för hjärna och ögon med omega-3 Essentiella fettsyror är livsnödvändiga för vår hälsa. Vi kan inte tillverka de själva, utan de måste tillföras via vår kost. Fettsyror

Läs mer

8 av 10 barnmorskor gav information om folsyra De flesta ansåg sig ha otillräckliga kunskaper

8 av 10 barnmorskor gav information om folsyra De flesta ansåg sig ha otillräckliga kunskaper Anette Lundqvist, barnmorska, klin adjunkt (anette.lundqvist@nurs.umu.se) Anna Lena Wennberg, barnmorska, klin adjunkt (annalena.wennberg@nurs.umu.se) Gunvor Lövgren, sjuksköterska, lektor; samtliga institutionen

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen Levofloxacin Orion 500 mg filmdragerade tabletter 25.3.2015, Version 1.0 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen VI.2 VI.2.1 Komponenter till en offentlig sammanfattning Översikt över sjukdomsepidemiologi

Läs mer

BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik

BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik Svenska demensdagarna 19-20 MAJ 2016 Åsa Wallin Överläkare, MD, PhD Verksamhetschef Minneskliniken, Malmö Skånes universitetssjukhus Demensvården i

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

Caroline Zakrisson [Kurs] [Datum]

Caroline Zakrisson [Kurs] [Datum] Mål att uppnå För stå hur männniskans kropp är uppbyggd i stora drag. Förstå sambandet mellan maten du äter och hur din kropp fungerar. Förstå hjärnans och nervernas betydelse för att vi minns, lär oss

Läs mer

ATT LEVA MED CROHNS SJUKDOM FERRING PHARMACEUTICALS

ATT LEVA MED CROHNS SJUKDOM FERRING PHARMACEUTICALS ATT LEVA MED CROHNS SJUKDOM FERRING PHARMACEUTICALS Du som läser det här har just fått veta att du troligen har Crohns sjukdom. Säkert känns det omtumlande att få besked om att du har en sjukdom som du

Läs mer

FÖDA, MATSPJÄLKNING, TRANSPORT OCH FÖRSVAR

FÖDA, MATSPJÄLKNING, TRANSPORT OCH FÖRSVAR FÖDA, MATSPJÄLKNING, TRANSPORT OCH FÖRSVAR Kost och hälsa Vad behöver kroppen för att hålla sig frisk? Varför behöver kroppen mat? FÖDA S. 146-152 Vatten Kolhydrater Fetter Proteiner Vitaminer Mineraler

Läs mer

Vitamin B 12 - och folatbrist

Vitamin B 12 - och folatbrist Om Vitamin B 12 - och folatbrist - symtom - utredning - behandling Brist på vitamin B 12 (kobalamin) leder till en defekt DNA-syntes. Detta leder i sin tur till mognadsrubbning och cellbrist i snabbväxande

Läs mer

Matglädje! Anna Rutgersson Fil. Mag. Idrottsvetenskap Göteborgs universitet anna.rutgersson@gmail.com

Matglädje! Anna Rutgersson Fil. Mag. Idrottsvetenskap Göteborgs universitet anna.rutgersson@gmail.com Matglädje! Anna Rutgersson Fil. Mag. Idrottsvetenskap Göteborgs universitet anna.rutgersson@gmail.com Människans byggstenar Män Mineralämnen: ca 5% Kolhydrater: ca 1% Fetter: ca 15% Proteiner: ca 17% Vatten:

Läs mer

Matglädje! Människans byggstenar. Anna Rutgersson Fil. Mag. Idrottsvetenskap Göteborgs universitet anna.rutgersson@gmail.com.

Matglädje! Människans byggstenar. Anna Rutgersson Fil. Mag. Idrottsvetenskap Göteborgs universitet anna.rutgersson@gmail.com. Matglädje! Anna Rutgersson Fil. Mag. Idrottsvetenskap Göteborgs universitet anna.rutgersson@gmail.com Människans byggstenar Män F Mineralämnen: ca 5% Kolhydrater: ca 1% Fetter: ca 15% Proteiner: ca 17%

Läs mer

Många ämnen i maten. Enzymer hjälper till

Många ämnen i maten. Enzymer hjälper till Maten Vi översvämmas av tips och råd från experter om vad och hur mycket vi ska äta. Men experterna är inte alltid överens. Därför behöver du veta mera om olika näringsämnen, hur de tas upp i kroppen och

Läs mer

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Fredriksson, Lisa Emilia Title: TNFalpha-signaling in drug-induced liver injury

Läs mer

Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept)

Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept) Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept) 2 Om ZALTRAP I denna broschyr kan du läsa om vad behandling med ZALTRAP innebär, så du vet vad du kan förvänta dig av behandlingen. ZALTRAP

Läs mer

Din behandling med XALKORI (crizotinib)

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Version 1/2015-11 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar

Läs mer

Gilenya (fingolimod) Information för dig som ska starta behandling med GILENYA. För fullständig GILENYA information se bipacksedeln eller

Gilenya (fingolimod) Information för dig som ska starta behandling med GILENYA. För fullständig GILENYA information se bipacksedeln eller Novartis Neuroscience Gilenya (fingolimod) Information för dig som ska starta behandling med För fullständig information se bipacksedeln eller www.fass.se - ditt nya läkemedel En kapsel en gång om dagen

Läs mer

abbvie VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

abbvie VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Förekomsten av sekundär hyperparatyreos (SHPT) antyds av höga koncentrationer av paratyreoideahormon (PTH) i blodet.

Läs mer

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind NÄRINGSLÄRA www.almirall.com Solutions with you in mind ALLMÄNNA RÅD Det har inte vetenskapligt visats att en särskild diet hjälper vid MS, inte heller att några dieter är effektiva på lång sikt. Nuvarande

Läs mer

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis P R E S S M E D D E L A N D E FÖR OMEDELBAR PUBLICERING/ DEN 23 SEPTEMBER Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis Ett års behandling med läkemedlet Enbrel gav

Läs mer

Läkemedelsbehandling hos äldre vad är evidensbaserat? Åldrande 2016-01-26. Varför särskilda hänsyn till äldre?

Läkemedelsbehandling hos äldre vad är evidensbaserat? Åldrande 2016-01-26. Varför särskilda hänsyn till äldre? Läkemedelsbehandling hos äldre vad är evidensbaserat? Patrik Midlöv, professor, distriktsläkare, Lunds Universitet patrik.midlov@med.lu.se Åldrande Åldrande är inte en sjukdom År 2050 kommer mer än en

Läs mer

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt Din kropp består av 100000 miljarder celler Alla celler ser inte ut på samma sätt Det som skiljer levande varelser från sådant som inte lever är att: Det som lever är uppbyggt av celler. Det som lever

Läs mer

En liten bok om mjölk

En liten bok om mjölk En liten bok om mjölk Om mjölk till barn Faktamaterial till film Faktamaterial om mjölk och mjölkens positiva egenskaper för våra barns hälsa. Materialet finns även i A4-format på medföljande DVD och på:

Läs mer

Rörelse är bästa pillret. Hans Lingfors Distriktsläkare, MD Habo vårdcentral Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping

Rörelse är bästa pillret. Hans Lingfors Distriktsläkare, MD Habo vårdcentral Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping Rörelse är bästa pillret Hans Lingfors Distriktsläkare, MD Habo vårdcentral Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping Rörelse har effekt på: Symtom och upplevd hälsa Biologiska riskmarkörer Sjukdom och död www.fyss.se

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin)

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Denna broschyr har du fått av din läkare eller sjuksköterska INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Patientinformation för dig som behandlas med JARDIANCE mot typ 2-diabetes Ett steg i

Läs mer

Bakom våra råd om bra matvanor

Bakom våra råd om bra matvanor Bakom våra råd om bra matvanor Nordiska Näringsrekommendationer Bra matvanor Riskanalysens principer Externa experter Andra internationella rekommendationer Nutrition Experimentella studier Folkhälsa Studiekvalitet

Läs mer

Människokroppen BLODET AV KARL HALLERUP

Människokroppen BLODET AV KARL HALLERUP Människokroppen BLODET AV KARL HALLERUP KAPITEL 1 BLODET Alla delar av blodet har olika uppgifter. Röda blodkroppar är de som gör blodet rött. Det finns väldigt många röda blodkroppar i vårt blod, många

Läs mer

Näringslära En måltid

Näringslära En måltid Näringslära En måltid ger näring och energi till arbete och temperaturreglering är en njutning skapar sociala plus umgänge och avkoppling Ämnesomsättning = Metabolism Anabol uppbyggande Katabol nedbrytande

Läs mer

NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK. Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap

NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK. Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap PRESENTATIONEN BASERAS PÅ en litteratursammanställning av Sara Johansson, Dr (Chalmers) Goat Milk Nutrition

Läs mer

Moment I (4hp) DEL B OM152B Datum

Moment I (4hp) DEL B OM152B Datum Moment I (4hp) DEL B OM152B Datum 171111 1. 1p Begreppet hypoglykemi används bland annat hos personer med typ 1 diabetes för att beskriva följande: Hypoglykemi innebär att glukoskoncentration är högre

Läs mer

BEHANDLING AV EPILEPSI HOS ÄLDRE (Peter Mattsson)

BEHANDLING AV EPILEPSI HOS ÄLDRE (Peter Mattsson) BEHANDLING AV EPILEPSI HOS ÄLDRE (Peter Mattsson) Sammanfattning 10.000 äldre patienter har aktiv epilepsi. Epilepsi är i denna åldersgrupp ofta associerat med stroke, intrakraniell tumör, demens eller

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplan (RMP) för Cerdelga (eliglustat)

Sammanfattning av riskhanteringsplan (RMP) för Cerdelga (eliglustat) EMA/743948/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplan (RMP) för Cerdelga (eliglustat) VI.2 Sektionerna av den offentliga sammanfattningen Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Cerdelga,

Läs mer

Multivitaminer och bröstcancerrisk

Multivitaminer och bröstcancerrisk Multivitaminer och bröstcancerrisk Peter Wilhelmsson, Näringsmedicinare, IFM kliniken, Falun Det har varit en del mediauppståndelse kring den svenska studie som presenterades i tidskriften "American Journal

Läs mer

HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET

HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET NERVSYSTEMET Hjärna Ryggmärg Nerver Nervsystemet enorm dator Ständig ström av elektriska signaler till hjärnan Hjärnan tolkar/bearbetar informa#onen vi ser, hör, känner, luktar

Läs mer

Anteckningar på Människokroppen

Anteckningar på Människokroppen Anteckningar på Människokroppen Kroppen byggs upp utav celler. De behöver få näringsämnen att jobba med. Matspjälkning (spjälkning = nedbrytning.) Från att vi stoppar något i munnen tills att det kommer

Läs mer

Goda kostvanor - Näringslära

Goda kostvanor - Näringslära - Alla människor behöver varje dag få i sig kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och proteiner. Genom att äta normal mat som kött, fisk, potatis, pasta, frukt och grönsaker så får vi i oss den energi

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige. Läckande tarm

Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige. Läckande tarm Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige Läckande tarm Läckande tarm: avgörande för utveckling av vissa sjukdomar? Sammanfattning

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig omtentamen 17 december 2011

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig omtentamen 17 december 2011 Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig omtentamen 17 december 2011 1. Anna (19) har nyligen börjat på universitetet och anmält sig till studentkårens

Läs mer