INFLAMMATORISKA TARMSJUKDOMAR (IBD) och IBS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFLAMMATORISKA TARMSJUKDOMAR (IBD) och IBS"

Transkript

1 INFLAMMATORISKA TARMSJUKDOMAR (IBD) och IBS Patologi Skillnader mellan Morbus Crohn och Ulcerös kolit (UC) IBS karaktäristika Ickefarmakologiska insatser Diet Kosttillskott Fasteterapi vid inflammatoriska tarmsjukdomar Oxidativ stress i patogenes och behandling av IBD Fytofarmaka Översikt över terapi vid IBD Ulcerös kolit, UC (och mer el. mindre Morbus Crohn, IBD) Fytofarmaka vid IBD Studier av fytofarmaka vid aktiv IBD Studier vid IBD Curcuma longa och IBD IBS Studier vid IBS Patologi Skillnader mellan Mb Crohn och UC Mb. Crohn Ulcerös kolit (UC) Symtombild Defekation Ofta grötliknande, ngn gång steatorré Ofta slemaktig och blodig Tenesmer Inte så vanligt Vanligare Feber Vanligt Indikerar allvarligt förlopp Fistlar Vanligt Sällan Viktminskning Ofta Mer sällan Riskfaktorer Rökning Högre risk för rökare Mindre risk för rökare Näringsbrister Högre risk Koloncancerrisk Liten Omfattande Patofysiologiskt Cytokinrespons Associerad med Th17 Svagt associerad med Th2 Diagnostiskt Fynd Mb. Crohn Ulcerös kolit (UC) Terminalt ileum-engagemang Vanligt Sällan Kolon-engagemang Ovanligt Alltid Rektum-engagemang Sällan Oftast Engagemang perianalt Vanligt Sällan Gallvägsengagemang Ingen ökning av graden av primär sklerotiserande kolangit Högre grad Sjukdomsutbredning Ojämna inflammationsområden Jämnt fördelade inflammationsområden Endoskopiskt Djupa ormliknande sår Jämn sårbildning Inflammationsdjup Ev. transmuralt, djupt in i vävnaden Ytlig, mukosal Stenos Vanligt Sällan Granulom vid biopsi Ev. ickenekrotiserande ickeperiintestinala kryptgranulom Icke-periintestinala kryptgranulom ej synliga

2 IBD Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) utgör ett brett spektrum av inflammatoriska tillstånd vars precisa etiologi alltjämt är delvis okänd, man ser vissa genetiska, immunologiska och psykiska mönster. Standardterapi inkluderar kortison i akuta faser, mesalazin eller immunomodulerande medel för att bibehålla remission och biologiska läkemedel vid refrakta och/eller allvarliga fall (He Y et al.) IBS karaktäristika Gastrointestinal dysmotilitet (GD) GD anses vara den primära patofysiologiska mekanismen bakom IBS, men den korrelerar inte fullständigt med de symtomatiska tarmstörningarna. Viskeral hypersensibilitet (VHS) Enligt vissa klassiska koncept, orsakas IBS av en överkänslighet i tarmarna vilket resulterar i buksmärtor, uppkördhet och gastrointestinala rörelsestörningar, vilket leder till alternering i defekationsmönstret, t.ex diarré eller förstoppning. Hjärninälvsinteraktion Altereringar i hjärna-inälvsaxisen är nya koncept i IBS patofysiologin. Miljömässiga, kognitiva, och emotionella tillstånd inverkar på den intestinala sensoriska perceptionen. Inflammation Nyliga bevis stöder betydelsen av inflammation vid IBS och därmed en del av symtombildningen. Vidare finns det indikationer som gör gällande att bakteriologisk gastroenterit kan vara kritisk i IBS-patogenesen. Övriga faktorer Ännu modernare data indikerar en genetisk influens vid utvecklingen av IBS. Studier visar att bildningen av TLR2 och TLR4 skilde sig åt signifikant mellan olika IBS-undergrupper. Ökningen av TLR-bildningen i mixade IBS-typer påverkar intracellulära signalvägar vilket i sin tur resulterar i en ökad frisättning av proinflammatoriska mediatorer i slemhinnorna (IL-1 och IL-8); (Lee YJ, & Park KS.) Ickefarmakologiska insatser Diet En minskning av mejeriprodukter verkar ofta gynnsamt vid inflammmatoriska tarmsjukdomar Frukt och grönsaker rekommenderas. Råa fibrer som finns i t.ex broccoli, blomkål och äpplen föredras bättre än raffinerade fiberprodukter Antioxidantrika frukter och grönsaker såsom blåbär, körsbär och tomater, squash and paprika rekommenderas Undvikandet av alltför fiberrika produkter under skoven 5-6 små måltider dagl. rekommenderas Vissa livsmedel förvärrar UC (choklad, bönor, starka kryddor, fet mat och syntetiska sötningsmedel) Undvikandet av alltför raffinerade livsmedel som vitt bröd och pasta Undvikandet av koffein, alkohol och tobak Kosttillskott Fibrer: 153 IBD-pat. (lågfibrerkonsumenter <15 g/dag) fick under 14 dagar 5,4 g fibrer (varav 3,5 g från vetekli); efter studien kunde signifikanta förbättringar uppvisas vad gällde subjektiv uppfattning av kraftigt ökad förbättrad tarmfunktionen och en förbättring av allmäntillstånd; de upplevde sig mindre feta var mentalt mer alerta, tillfreds, med mer energi, och mindre fysisk och psykisk trötthet, bättre koncentrationsförmåga och mindre huvudvärk. Folsyra (800 mcg dagl.), många personer med UC har låga folathalter, inte minst om de behandlas med sulfasalazin. Personer med UC har större risk att utveckla koloncancer men folater kan reducera den risken. Hyperhomocysteinemi (>15 µmol/l) förekommer som en riskfaktor som kan behandlas med såväl folat som vitamin B12. Zink har stor betydelse för sårläkning och risk för deficit kan föreligga hos IBD-patienter, särskilt vid Crohns sjukdom med persisterande fistelbildning. Ω-3-fettsyror (3,7 g av EPA eller 2,2 g DHA dagl.): En studie med fiskolja som komplement reducerade symtomen och förebyggde anfallen vid UC. Andra studier har visat på varierande resultat. Vissa anser att fiskolja skall användas som komplement till annan medicinering (t.ex sulfasalazin).

3 Översikt över placebokontrollerade studier med långkedjiga Ω 3 fettsyror (fiskolja) hos patienter med IBD Tillstånd Dos: EPA + DHA g/dag Duration v. Placebo Effekter av Ω 3 PUFAs på kliniska parametrar UC & CD >1,8 + 1,3 12 Olivolja Minskad sigmoidoskopisk skala; minskad sjukdomsaktivitet vid UC (ej signifikant); ingen effekt på sjukdomsaktivitet vid CD UC 2,7 + 1,8 12 Mixad olja Minskad sjukdomsaktivitet; minskat behov av kortikosteroider; ingen effekt på tarmslemhinnans histologiska skala UC 4,5 + 1,1 52 Olivolja Minskad användning av kortikosteroider hos skovvisa patienter; inducerad remission hos skovvisa patienter; ingen effekt på skov hos patienter redan remission UC 3,2 + 2,2 16 Linolsyrarik vegetabilisk olja UC 2,2 + 1,5 i 4 v. sen 1,1 + 0,75 i 20 v. Minskn. av tarmslemhinnans histologiska skala; minskad användning av kortikosteroider; viktuppgång 24 Olivolja Ingen effekt på sigmoidoskopiska skalan; ingen effekt på tarmslemhinnans histologiska skala; ingen effekt på skov; ingen effekt på rektala blödningar Upptagen i AHRQ-rapporten CD 1,8 + 0,9 52 SFA Ökad bibehållen remission; minskade skov UC Totalt 5,1 104 Majsolja Ingen effekt på tarmslemhinnans histologiska skala; ingen effekt på sjukdoms aktivitet; ingen effekt på skov CD 2,8 + 1,5 52 Majsolja Ingen effekt på skov UC 3,2 + 2,1 52 Olivolja Ingen effekt på skov UC 3,2 + 2,4 24 Solrosolja Minskad sigmoidoskopisk skala; minskning av tarmslemhinnans histologiska skala; minskad sjukdomsaktivitet UC Totalt 5,6 24 Solrosolja Minskad sjukdomsaktivitet; decreased sigmoidoscope score CD 1,6 + 1,1 24 Olivolja Ingen effekt på sjukdomsaktivitet; ingen effekt på vikt UC: Ulcerös kolit; CD: Crohns sjukdom. AHRQ, Agency for Healthcare Research and Quality. Probiotika: Ett flertal studier visar på minskade symtom vid probiotikaterapi. Lactobaccillus, Bifidobacteria, Sacchromyces boulardi (250 mg x 2) innefattar de flesta studierna. Probiotika kan vara gynnsamt vid inflammatoriska tarmsjukdomar genom ett antal olika mekanismser t.ex modifiering av tarmslemhinnans barriärfunktion, luminala mikrobiomet, slemhinnans immunsystem, viskerala sensationer likväl som förändringar i fermentation och produktion av bakteriociner samt substanser med neurotransmitoregenskaper. I den italienska EPIC-kohorten enrollerades män och kvinnor som fick färdigställa en dietistiskt formulär med specifikt intresse för yoghurtintag. Under 12 års uppföljning fick 289 tjocktarmscancer. Hazard ratio för den högsta resp. lägsta tertilen av yoghurtintag var 0,62 (95% KI, 0,46-0,83) vilket visade på en tydlig skyddseffekt av yoghurten genom hela kohortstudien, den var dessutom något mer signifikant för de manliga frivilliga personerna (Pala Vet al.) Probiotika Lactobacillus Bifidobacterium Effekter på den intestinala patofysiologin Hämning av NF-kB nukleär translokering, blockering av IkB degradering (L. reuteri); Hämning av IL-6-produktionen (L. casei); Uppreglering av intestinal MUC3 och MUC3 mrna-frisättning; Hämmad apoptos av intestinala epiteliala celler (L. GG); Minskad translokering av endogena bakterier via de mesenteriska lymfknutorna och lever (L. plantarum respektive L. GG); Inducering av COX-2-frisättning (L. rhamnosus) Undertryckande av tillväxten av Bacteroides vulgatus (B. Infantis); Ökning av IL-10- frisättning via mesenteriska lymfknutor (Bifidobacterium-fermenterad mjölk); Reducerad MPO-aktivitet, vävnadsinnehåll av immunoglobulin, TNF-α (Bifidobacterium-fermenterad mjölk); Alterering av bakteriell translokering och SCFA-produktion (B. infantis); Inhibering av felplacerad T-cellsaktivering Escherichia coli Nissle 1917 Nedreglering av frisättning av nyrekryterade T-celler i slemhinnan; Reglering av intestinal inflammation via TLR-2 och TLR-4; Återbildande av avbryten epitelialbarriär i tjocktarmens epitelialcellsstam T84 Nej

4 Saccharomyces boulardii Clostridium butiricum VSL#3 Helminthes Begränsad infiltration av T-hjälpar 1 celler i slemhinnan; NF-kB-blockering och IL-8- nedreglering Produktion av stora mängder kortkedjiga fettsyror (typ mjölksyra) Reducerad frisättning av TNF-α och interferon-γ; Förbättrad tjocktarmsbarriärfunktion; Hämning av Salmonella Dublin-invasion i T-84 celler; Konvertering av linolsyra till konjugerad linolsyra; Inhibering av TNF-α-inducerad IL-8-frisättning, mitogenaktiverat proteinkinas aktivering och NF-kB aktivering i HT-29-celler (CpG DNA); Uppreglering av mucinbildningen Förändring av immunsvaret mot Th-2 Vitamin D (1 000 IE dagl.), för benbildningen är särskilt viktig vid långvarig behandling med kortikosteroider Kalcium ( mg dagl.): Se föreg. N-acetylglukosamin kan verka positivt vid symtomen vid flera inflammatoriska tarmsjukdomar, mer studier krävs dock. Malnutrition vid Crohns sjukdom är ofta multifaktoriell. Nedsatt födointag pga anorexi, buksmärtor till följd av stenoser, malabsorption pga inflammerat/resecerat tarmavsnitt och förluster via diarréer och blödningar utgör de viktigaste faktorerna. En konsekvens av ileumresektion eller en inflammerad terminal ileum är att vitamin B12-upptaget kan vara nedsatt. För att säkerställa att patienten tillgodogör sig administrerat B12 ges det företrädesvis parenteralt. Anemi och järnbrist kan vara delvis inflammationsbetingad men blödning från mag-tarmkanalen är också vanlig. Intolerans mot peroralt givet järn förekommer ofta och parenteral behandling kan då vara att föredra. Fasteterapi vid inflammatoriska tarmsjukdomar Helst ska en skonsammare fasta ges. Kontraindicerat vid avancerade tillstånd med feber, stora blod- och proteinförluster, höggradig avmagring och då operation är indicerat. Normaltid 8-14 dagar. Initialt immobilisering av tarmen genom flytande vätskor med svagt laxerande verkan (mucilaginosa), kombinerat med infusioner av antiinflammatoriska droger (mentha x piperita, matricaria). Succesiv avveckling av konventionella läkemedel. När tarmfunktionen stabiliserats och ev. blodiga diarréer upphört försiktig övergång till skonkost. Läkemedel som används: Laktobakterier. Multivitaminpreparat. Echinacea som är antiinflammatorisk, sårläkande och antimikrobiell. Enterosoler med extrakt av Matricaria (Kamomill) eller Mentha x piperita (Pepparmynta) låga doser initialt som successivt höjs. Skonkost består av flytande livsmedel som inte är gasbildande eller irriterande (kål, lök etc). De är tillagade och passerade. Osötade frukt- och bärjuicer (Blåbär, Morot). Succesivt tillsätter man alltmer kraftigare föda med fortsatt medicinering. Oxidativ stress i patogenes och behandling av IBD (Piechota-Polanczyk A et al.) Medel Mekanism Referens N-acetylcystein (NAC) α-liponsyra Curcumin och ellaginsyra Mesalazin MPO, GSH i tjocktarmslesioner inos i distala tjocktarmslesioner MPO, GSH, SOD, KAT i tjocktarmslesioner COX-2, PGE2, nitratkoncentration lipid peroxidation, GSH, SOD vid UC COX-2 och inos mrna i tjocktarmslesioner inos aktivitet vid UC GSH/GSSG kvot i intestinala subepiteliaal myofibroblaster vid CD GSH, MPO och lipidperoxidation i ileum och tjocktarm MPO, COX-1, COX-2, LOX, TNF-α, IFN-γ, inos vävnadsnivåer vid CD O2, H 2 O 2 vid UC IL-6, Il-8, GSH, TNF-α vid UC TNF-α, IL-1β och IL-6 i slem vid CD (Nosal'ova et al. 2000) (Seril et al. 2002), (Cetinkaya et al. 2005) (Ancha et al. 2009) (Uraz et al. 2013), (Nosal'ova et al. 2000), (Cetinkaya et al. 2005) (Ancha et al. 2009) (Seril et al. 2002), (Romagnoli et al. 2012) (Kolgazi et al. 2007) (Baliga et al. 2012), (Rosillo et al. 2011) (Campregher et al. 2010) (Guijarro et al. 2008) (Yamamoto et al. 2009)

5 Sulfasalazin ROS, IL-1β och IL-8 mrna (Guo et al. 2011) (Gan et al. 2005) Glykokortikoider MPO och neutrofilt elastas vid pediatrisk IBD (Mäkitalo et al. 2012) Ciklosporin IL-2, IL-3 (Kountouras et al. 2004) Infliximab Adalimumab TNF-α i tjocktarmsslemhinna INF-γ mrna i inflammatoriska celler vid kolit TNF-α, INF-γ, IL-17A, IL-23 mrna i tjocktarmsslemhinna hos CD-patienter (Fratila and Craciun 2010) (Rismo et al. 2012) KAT katalas, GRd glutationreduktas, GSH reducerat glutation, GSSG oxiderat glutation, GPx glutationperoxidas, H 2 O 2 väteperoxid, MPO myeloperoxidas, NOX NADPH-oxidas, ONOO peroxynitrat, O2 superoxidanion, OH hydroxylradikal, XO xantinoxidas Fytofarmaka Översikt över terapi vid IBD Medel Diagnos Verkningsmekanism Evidensgrad * Aloe vera UC Retningslindrande, antiinflammatorisk Boswellia IBD Antiinflammatorisk ++ Bromelain IBD Antiinflammatorisk + Curcumin IBD Antiinflammatorisk + DA-IBS IBS Antiinflammatorisk, ev. andra effekter + Echinacea IBD Immunförsvarsstegrande, antibiotisk Eliminationsdiet 1 IBD Antiallergen +++ Fasteterapi IBD Detoxifierande, immobiliserande +++ Glycyrrhiza IBD Antiinflammatorisk, immunförsvarsstegrande ++ Kalmeg IBD Antiinflammatorisk, smärtstillande ++ Kronärtskocka IBS Okänd verkningsmekanism + Linfrö UC Retningslindrande, emollierande ++ Läkemalva och Rödalmsbark IBD Retningslindrande + Malört Crohns Delvis oklar verkningsmekanism, antiin-flammatorisk ++ Matricaria IBD Antiinflammatorisk, smärtstillande, antiseptisk + Mentha piperita IBD Antiinflammatorisk, smärtstillande ++ N-acetylglukosamin IBD Oklar verkningsmekanism Ω-3-fettsyror UC Antiinflammatorisk Pistacia lentiscus IBD Oklar verkningsmekanism ++ Probiotika IBD Reglerande på tarmfloran, retningslindrande m.m +++ Psyllium IBS Retningslindrande ++ Sesamum indicum IBD Retningslindrande, emollierande Skelört IBD Antiinflammatorisk, smärtstillande ++ Specialdiet vid IBD 2 IBD Delvis oklar verkningsmekanism ++ STW 5 IBS Delvis oklar verkningsmekanism +++ Triticum aestivum IBD Delvis oklar verkningsmekanism TXYF (Tong-Xie-Yao-Fang) IBS Delvis oklar verkningsmekanism +++

6 Uncaria IBD Antiinflammatorisk + Vegetarisk eller vegansk diet IBD Delvis oklar verkningsmekanism + * Evidensgrad enligt studier och klinisk erfarenhet 1 Evidensgrad efter att allergen konstaterats 2 SE under Diet Ulcerös kolit, UC (och mer el. mindre Morbus Crohn, IBD) Vissa fytofarmakas effekter vid UC Normaliserad tarmflora + Ökad produktion av kortkedjiga fettsyror + Ω-3 fettsyror Probiotika Antioxidanter* Aloe Optimal mucinfunktion + + Återställandet av täta fogar + Undertryckande av inflammatoriska eikosanoider + Blockering av inflammatoriska signaler Minskning av immunrespons Reducering av oxidativ stress + *ex. frukto-oligosackarider, gummi arabicum, vitamin E, vitamin C, selen och D-α-tokoferol samt viktigaste av alla curcumin, som också verkar antiinflammatoriskt Fytofarmaka vid IBD (Rahimi R et al.) Boswellia och Gurkmeja eller curcumin Bromelain Glycyrrhiza (Lakritsrot) Linum (Linfrö) Lokala medel Malört (Artemisia absinthium) Mucilaginosa Pistacia (Mastix) Sesamum indicum (sesamolja) Skelört (Chelidonium) Uncaria Har goda antiinflammatoriska effekter vid peroralt bruk under längre tid. På sista tiden har också detta enzym uppmärksammats för sina antiinflammatoriska egenskaper vid inflammatoriska tarmsjukdomar. In vitro minskar bromelain frisättningen av G- CSF, GM-CSF, IFN-γ, CCL4/makrofaginhibiterande protein (MIP)-1-β och TNF i inflamnerad vävnad vid IBDn. Har goda effekt vid tarmsjukdomar av detta slag, vanligen i kombinationsmedel. Dess effekt är både kramplösande och tarmreglerande. Verkar mycket gynnsamt vid UC, stundtals kan dock obstipation initieras varmed dosen endast behöver minskas. I en studie med drogen (20 g dagl.) kombinerat med medlet mesalamin, befann sig pat. i remission under hela tiden studien genomfördes. Mentha piperita (som extrakt) i enterosoler, samt Matricaria (Kamomill) dito. Både är potenta antiinflammatoriska medel, Matricaria har också kramplösande samt lugnande egenskaper. Var i en studie överlägset placebo när det gällde att inducera remission och förebygga återkommande diarré vid postoperativ Crohns sjukdom. T.ex Althaea (Läkemalva) är alltid av nytta, inte minst i kombinationsmedel, för sina retningslindrande egenskaper. Rödalmsbark är ett annat pålitligt retningslindrande medel. Har en god antiinflammatorisk och läkande verkan vid IBDn; drogen är en traditionellt fytofarmakon i bl.a Iransk medicin. Är en oljehaltig drog som uppvisat positiva resultat vid flertalet IBDn. Chelidonsyra har visat sig vara lika effektivt som sulfasalazin när det gäller att hämma inflammationen vid IBD, huvudsakligen genom minskning av COX-2 och HIF-1α. Föreslås av vissa men drogen kan försämra autoimmuna tillstånd liksom leukemi. CD: Morbus Crohn; CDAI: Crohn s disease activity index; SCCAI: Simple clinical colitis activity index; UC: Ulcerös kolit; ASA: Aminosalicylsyra. ECG: Elektrokardiografi; TNF: Tumörnekrosfaktorn; R: Randomiserad; D: Dubbelblind; P: Placebokontrollerad; J: Jämförande; Ö: Öppen; M: Multicenter. Studier av fytofarmaka vid aktiv IBD (Langmead L et al.; Wan P et al.) Intervention Tillstånd n Studiedesign Jämförande läkemedel Duration Remission CAM (%) Remission on jämf. medel (%)

7 Jian Pi Ling tabletter, RSF-FS enema UC 153 Randomiserad, kontrollerad Oralt sulfasalazin, dexametason enema 90 dagar Kui jie qing enema UC 106 Kontrollerad Oralt sulfasalazin, oralt prednisolon, prednisolon enema 20 dagar 72 9 Yukui tang tabletter, dekokti enema UC 118 Kontrollerad Oralt prednisolon, neomycin & vitamin B 40 dagar Korngroddar UC 21 Öppen 24 v. Ej uppgett, men blödn. Och nattdiarre förbättrades Butyrat, oralt UC 25 Randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad Boswelliaextrakt H15 CD 102 Kontrollerad, non-inferiority 6 v. 58% 38% Mesalazin 8 v Curcumin UC/CD 10 Öppen 12 v. Ej uppgett, men 9/10 m. förbättringar Curcumin, enema UC 45 Randomserad, dubbelblind, placebokontrollerad Curcumin, oralt UC 89 Randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad 8 v. 43% 23% 6 mån. 95% 80% Tormentillaextrakt, oralt UC 16 Individuellt kontrollerad kohort CDAI, Crohn s Disease Activity Index; RSF-FS, Radix sophorae flavescentis and Flos sophorae 3 v. Studier vid IBD i övrigt (Rahimi R et al.) dad Intervention Jämförande läkemedel Aloe vera R, D, P Gr. 1: Aloe vera gel. n = 30 (män/kv.: 16/14) 100 ml x 2 Grupp 2: Placebo. n = 14 (män/kv.: 6/8) Andrographis Gr. 1: Kapslar innehållande paniculata R, D, P 1200 el mg alkoholextrakt. n = 149 (män/kv.: 81/68). 1 kapsel x 3 Gr. 2: Placebo. n = 75 (män/kv.: 41/34). 5-ASA, prednisolon, azatioprin, lokala medel Dur. v. Utfall 4 (1) Klinisk remission (SCCAI 2); (2) Sigmoidoskopisk remission: Baron skala (normal slemhinna) eller ett (mukosalt ödem); (3) Histologisk remission (Savery-muttu skalan 1, ingen kolonocytförlust, ingen dold inflammation och normal lamina propria-innehåll av mononukleära celler & neutrofiler); (4) Klinisk förbättring ( enl. SCCAI 3 poäng); (5) Klinisk respons (remission el. förbättring); (6) Sigmoidoskopisk förbättring ( enl. Baron skala 2 poäng; och (7) Histologisk förbättring ( enl. Savery-muttu skalan 3 poäng) Mesalazin 8 (1) Klinisk respons fr. baseline i totala Mayoskalan med minst 3 poäng och minst 30% med tillhörande minskning av rektala blödningar (subskala minst 1 poäng eller absolut rektal blödning subskala: 0 eller 1 poäng); (2) Klinisk remission (totala Mayo-skalan 2 poäng eller lägre, ingen individuell subskala

8 Artemisia absinthium R, J Artemisia absinthium D, P Boswellia serrata R, D, P Boswellia serrata R, D, P, M Boswellia serrata R, D, P Boswellia serrata R Boswellia serrata R Pistacia lentiscus Ö, J Pistacia lentiscus D, P Plantago ovata R, Ö, M Triticum aestivum R, D, P Gr. 1: Kapsel innehållande 250 mg pulvr. drog. n= 10 3 kapslar x 3 Gr. 2: Ingen medicinering. n= 10 Gr. 1: Kapsel innehållande 250 mg pulv. drog n= kapsl. x 2 Gr. 2: Placebo Gr. 1: Kapslar innehållande 400 mg 8% alkohol- extrakt n = 42 (män/kv.: 13/29)]. 2 kaps x 3 Gr. 2: Placebo. n = 40 (män/kv.: 15/25)]. 2 kaps x 3 Azatioprin och mesalazin Kortison, 5-ASA, azatioprin, meto-trexat - 52 översteg 1 poäng); (3) Slemhinnans läkning (en minskn. från baseline i endoskop subskala med minst 1 poäng och en absolut endoskop subskala 0 eller 1 poäng) 6 Respons: enl. CDAI skalan med minst 70 poäng el. 30% enl. CDAI-skalan fr. baseline 10 enl. CDAI-skalan med minst 70 poäng eller 30% enl. CDAI-skalan fr. baseline (1) Bibehållande av remission (bibehållande enl. CDAI < 150 genom studien); (2) Recidiv (definierades enl. både CDAI-skalan > 150 poäng och en ökning av CDAI-skalan med 70 p.) n = 31 m. kollagen kolit Placebo 6 Andelen patienter med klinisk remission var högre i aktiva gruppen; jämfört med placebo, hade aktiv grupp ingen effekt histologiskt eller på QOL Gr. 1: Kapsel innehållande 400 mg standard. Extrakt m. 80% boswelliasyror, 1 kapsel x 3 Gr. 2: Placebo Loperamid tillåtet första 3 v. Butylskopolamin tillåtet vid mag- 6 Klinisk remission (avföringsfrekvens lika med eller mindre än 3 avföringar dagl. sista veckan av behandlingen) n = 30 m. kronisk kolit Sulfasalazin 6 Arton av 20 patienter behandlade med Boswellia uppvisade förbättringar i en eller flera parametrar inkluderat avföringens beskaffenhet, histopatologiskt, vid scanning med elektronmikroskop, hemoglobin, (S)-järn, kalcium, fosforus, proteiner, totalleukocyter och eosinofiler; i sulfasalazingruppen, 6 av 10 patienter uppvisade liknande resultat på liknande parametrar, 14 av 20 patienter behandlade med Boswellia uppnådde remission, för sulfasalazin uppnåddes remission hos 4 av 10 n = 30 m. UC Sulfasalazin 6 Alla testade parametrar inkluderat avföringens beskaffenhet, histopatologiskt, scanning med mikroskop av rektala biopsier, och blodparametrar inkluderat hemoglobin, järn, kalcium, fosforus, proteiner, totalleukocyter och eosinofiler förbättrade efter Boswellia-behandling. Remission 82% i Boswellia- resp. 75% i sulfasalazin-gr. n = 10+8 CD-pat.+friska pers. - 4 TNF-α-sekretion, makrofagmigration hämmande faktor frisättning=slumpmässig migration och kemotaxis av monocyter/ makrofager hämmas n = 38 m. duod. sår Placebo 2 Symtomatisk förbättring hos 80% av patienter som fått P. lentiscus och 50% hos de som fått placebo, endoskopiskt visad utläkning hos 70% hos patienter som fått P. lentiscus och 22% hos placebopatienterna, inga bieff. noterade n = 92 m. UC 5-ASA 52 40% återfall i P. ovata-gr. och 35% i 5-ASA-gr. och 30% i Plantago ovata plus 5-ASA-gr. Gr. 1: (Vetegräs-) Juice 100 ml. n= 11 (män/fkv.: 6/5) - 4 Förbättring > 0.4 i en analog skala där -3 var lägsta poäng för försämring, 0 var ingen skillnad och +3 högst

9 Curcuma longa och IBD Många studier har blivit genomförda för att utvärdera curcumin och dess potential vid IBD pga effektiviteten som ett antiinflammatoriskt fytofarmakon utan några allvarligare bieffekter. Man har funnit att extrakt av Curcuma longa kan ha positiva verkningar på varianter av SLC22A4 och IL-10 associerad med IBD, genom att reducera felaktig epitelial celltransport (SLC22A4, 503F) och öka antiinflammatoriska cytokiners genpromotorers aktivitet såsom IL-10, -1082A (McCann MJ et al.) I en studie administrerades curcumin lokalt som ph-känsliga nanopartiklar och man fann en signifikant minskning av neutrofil infiltration och TNF-α-frisättning (Beloqui A et al.) Topcu et al. Utvärtderade effekterna av curcumin på epitelial cellapoptos, immunologiska reaktiviteten hos (JNK fosfo-c-jun N-terminal kinas) och fosfo-p38 mitogenaktiverad proteinkinas (MAPKs) i inflammerad tjocktarmsslemhinna, och oxidativ stress i en modell med råttor av UC inducerad av ättiksyra. Oral curcuminbehandling minskade skador på tjocktarmen och vidare associerades med minskade inflammatoriska reaktioner, lipidperoxidation, apoptotisk celldöd, och modulerande effekter på p38- och JNK- MAPK signalvägar. Curcumin minskade LPS-stimulerad bildning och frisättning av makrofagers inflammatoriska protein (MIP)-2, IL-1β, KC, och MIP-1α i tjocktarmensepiteliala celler och i makrofager. Curcumin hämmad signifikant PMN kemotaxis mot MIP-2, KC, eller mot LPS-behandlade makrofager likaväl som IL-8 medierad kemotaxis i mänskliga neutrofiler (Larmonier CB et al.) IBS, (Irritable Bowel Syndrome) IBS överenstämmer symtomatiskt med ovanstående men med mer inriktning på probiotika där det finns en omfattande mängd positiva studier. Likaledes Matricaria, Mentha (aetheroleum). Evidens för betydelsen av tarmfloran vid IBS (Quigley EM) 1. Direkt evidens för en störd tarmflora Postinfektiös IBS Bakteriell övertillväxt i tunntarmen Förändrad kolonialisering 2. Evidens för fysiologiska effekter av en störd tarmflora Förändringar av tarmfloran som leder till en ökad eller minskad dekonjugering av gallsalter Förändringar i avföringsvolym/beskaffenhet Förändringar av tarmfloran som leder till ökad eller minskad bakteriell fermentering Förändringar av tarmgaser vad gäller volym/sammansättning 3. Mediator av proinflammatoriska processer 4. Terapeutiska effekter genom förändrandet av tarmfloran Antibiotika Probiotika Prebiotika Psyllium: Minskar förstoppningstendenser (minskade antal avgångar och allvarlighetsgrad) vid flera olika IBS-former. Särskilt kan DA-IBS kombinationen rekommenderas; den består av Vaccinium myrtillus (Blåbär), Ulmus fulva (Rödalmsbark), Cinnamomum zeylanicum (Äkta kanelbark) och Agrimonia eupatoria (Småborre) āā. Ett berömt TCM-medel är Tong-Xie-Yao-Fang (TXYF): Som består av; Atractylodes macrocephala (Bai Zhu rot), Paeonia lactiflora (Luktpionrot) och Citrus sinensis (Torkat apelsinskal) samt Ledebouriella divaricata (Fang Feng rot). Örtpreparatet STW 5 (innehållande: Iberis amara, Matricaria recutita, Mentha x piperita, Carum carvi, Glycyrrhiza, Melissa, Chelidonium, Angelica archangelica och Silybum marianum).; i en randomiserad, placebokontrollerad studie fick 203 IBS patienter antingen STW 5 eller placebo i 4 v. Den aktiva gruppen hade en signfikant förbättring jämfört med placebo, vid minskad abdominal smärta (ITT: p=0.0005), och i IBSsymtomskalan (ITT: p=0.0003). Studier med STW 5, sedan 1990, när första Europeiska GCP-riktlinjerna antogs (Ottillinger B et al.) Referens Jämförande medel Studiedesign Terapifas/ uppföljning n/indikation Primär effektivitet Buchert Placebo, fyto- Multicenter, dubbel- 2 veckors washout 243 Förändrad GIS, för-

10 Madisch Rösch farmaka blind, randomiserad 4 v. behandling Funktionell ändrad smärtprofil dyspepsi Placebo, fytofarmaka Placebo, fytofarmaka, Cisaprid Multicenter, dubbelblind, randomiserad Multicenter, dubbelblind, randomiserad von Arnim Placebo Multicenter, dubbelblind, randomiserad Braden Placebo Multicenter, dubbelblind, randomiserad Madisch Placebo, två fytofarmaka Multicenter, dubbelblind, randomiserad 1 veckas washout 60 Förändrad GIS 4 behandling Funktionell dyspepsi 1 veckas washout 183 Förändrad GIS 4 veckors behandling 6 månaders uppföljning Funktionell dyspepsi (dysmotilitetstyp) 1 veckas washout 308 Förändrad GIS 8 veckors behandling 6 månaders uppföljning Funktionell dyspepsi 1 veckas washout 103 Förändrad GIS, sekundärt: gastrisk 4 veckors Funktionell halv tömningstid behandling dyspepsi genom 13Ckaprylsyra andningstest 1 veckas washout 208 Förändrad 4 veckors behandling IBS abdominal symtomprofil, förändrad abdominal smärtprofil Sassin Ingen intervention Upp till 4 veckor 2267 Global effektivitet och tolerans (läkare, Funktionell dyspepsi patienter) Klein- Galczinsky Ingen intervention Upp till 4 veckor 2548 Global effektivitet IBS och tolerans (läkare, patienter) Raedsch Metoklopramid Retrospektiv kohortstudie Leichtle Retrospektiv databasövervakad Gunderman n Retrospektiv databasövervakad Ej applicerbart 961 Förändrad GIS Ej applicerbart Vinson Ingen intervention Ca. 1 veckas behandling GIS=gastrointestinal symtomprofil Funktionell dyspepsi barn under 12 år Gastrointestinala problem Ej applicerbart barn under 12 år Gastrointestinala problem Effektivitet och tolerans (läkare) Global effektivitet och tolerans (läkare) 980 barn 3 14 år Förändrad GIS Probiotika: I en studie med 203 barn (66 pojkar/137 flickor; 4-18 år, medel 10,5 ± 4,5 år) med typiska IBSsymtom: buksmärtor och antingen med dominerande diarré (n=50), förstoppning (n=56), både diarré/- förstoppning (n=28) eller ospecifik smärta (n=69). Durationen av symtomen var i snitt 175 dagar hos samtliga. De flesta av försökspersonerna upp till 11 års ålder behandlades med daglig dos om 10 droppar av Symbioflor 2 (SF2; innehållande celler och autolysat av 1,5-4,5x107 kolonibildande bakterier av Escherichia coli-typ), barn över 11 år fick drp dagligen. Behandlingen varade 43 dagar i snitt och tolererades väl, utan några egentliga bieffekter. Nyckelsymtomen (buksmärta, avföringsfrekvens) liksom andra symtom (buksvullnad,

11 Studier vid IBS slem eller blod i avföringen, ansträngning vid eller bråttom till defekation) förbättrades signfikant under behandlingen. Läkar- och föräldrautlåtanden stödde behandlingens effektivitet och tolererbarhet entydigt (Martens U et al.) Ångest och depression som ofta finns vid IBS är lätt hanterligt inom naturmedicinen, främst genom användandet av Artemisia vulgaris (Gråbo) och Scutellaria (Frossört). Effekterna som vill åstadkommas är retningslindring och upphävd diarré, minskade spasmer, antiinflammatorisk och lokalbedövande verkan, förbättrat mentalt tillstånd samt förbättrat näringsupptag och tarmfunktion. Effekter av Pepparmynta, Curcuma (Gurkmeja) och Cynara (Kronärtskocka) vid IBS Enterokapslar med pepparmyntsolja n Karaktärtistik Studietyp Dos av aktiv substans Duration Utfall 57 Alla IBS former, IBS fastställd genom Rome II criteria R,D,P 225 mg pepparmyntsolja per kaps; 2 kaps. 2 ggr dagl. 4 v behandl. 4 v. uppföljn. Signifikant minskade IBSsymptom efter 4 v. i aktiva gr. vs. placebo-gr. 90 Alla IBS former, IBS fastställd genom Rome II criteria R,D,P 187 mg pepparmyntsolja x 3, 30 min före måltider 8 v Signikant minskn. av magsmärtor och intensivitet i aktiv gr. vs. placebo, signifikant ökad QOL i aktiv gr. vs. placebo 42 Barn med IBS R, D, P ph-beroende enterokapslar med eteroljan 2 v Aktiv grupp: 75% minskad grad av smärta associerad med IBS 110 IBS-pat. R, D, P, Pr Colpermin el. placebo x 3, min. innan måltider 1 mån 41 svårighetsgrad av abdominala smärtor (29 helt smärtfria); 43 spänningskänsla i abdomen; 43 avföringstillfällen, 38 mindre bullerkänsla och 41 väderspändhet. Symtomförbättring efter intag av Colpermin var signif. bättre än efter placebo-intag (P < 0.05). Gurkmejaextrakt (standardiserat) n Karaktärtistik Studietyp Dos av aktiv substans Duration Utfall 207 Alla IBS former, IBS fastställd genom Rome II criteria R, icke-d, icke-p 2 doser, 72 mg (1 tablett) eller 144 mg (2 tabletter) dagl. 8 v Signifikant förbättring av IBS QOL i slutet av studien jämfört m. baseline i båda gr. Kronärtskockebladextrakt n Karaktärtistik Studietyp Dos av aktiv substans Duration Utfall 279 Alla IBS former, IBS uppfyllande minst 3 av 5 av Rome II criteria R, icke-d, icke-p 320 mg extrakt per kaps; 2 kaps. x 3 i samband m. måltider 6 v Signifikant reduktion av IBS-relaterade symptom enligt Likerts skala i slutet av studien jämfört m. baseline 208 Alla IBS former, IBS uppfyllande minst 3 av 5 av Rome II criteria R, icke-d, icke-p 320 mg (1 kapsel) el. 640 mg (2 kapslar) av extrakt (1:5) dagl. R: Randomiserad, D: Dubbelblind, P: Placebokontrollerad, Pr: Prospektiv, minskad/mindre NDI=Nepean Dyspepsia Index 8 v Signifikant minskn. av NDI QOL resultat i slutet av studien jämfört m. baseline

12 Referenser: Aly K. Tallmogårdens väg till hälsa. Hälsokostrådets förlag, Ammon HP. Boswellic acids in chronic inflammatory diseases. Planta Med Oct;72(12): Review. Anton PA. Stress and mind-body impact on the course of inflammatory bowel diseases. Semin Gast Dis. 1999;10(1): Ball E. Exercise Guidelines for patients with inflammatory bowel disease. Gastroenterology Nursing. 1998;21(3): Belluzzi A, Boschi S, Brignola C, Munarini A, Cariani C, Miglio F. Polyunsaturated fatty acids and inflammatory bowel disease. Am J Clin Nutr. 2000;71(suppl):339S-342S. Belluzzi A, Brignola C, Campieri M, Pera A, Boschi S, Miglioli M. Effect of an enteric-coated fish-oil preparation on relapses in Crohn's disease. N Engl J Med. 1996;334(24): Beloqui A; Coco R; Memvanga PB; Ucaka B; des Rieux A; Préat V. ph-sensitive nanoparticles for colonic delivery of curcumin in inflammatory bowel disease. Int. J. Pharm. 2014, 473, Biasco G, Zannoni U, Paganelli GM, et al. Folic acid supplementation and cell kinetics of rectal mucosa in patients with ulcerative colitis. Cancer Epidemiol Biomarkers Prevent. 1997;6: Blumenthal M, Goldberg A, Brinckman J, eds. Herbal Medicine: Expanded Commission E Monographs. Newton, Mass: Integrative Medicine Communications; Bock S. Integrative medical treatment of inflammatory bowel disease. Int J Integr Med. 2000;2(5): Brignola C, Belloli C, De Simone G, et al. Zinc supplementation restores plasma concentrations of zinc and thymulin in patients with Crohn's disease. Aliment Pharmacol Ther. 1993;7: Bundy R, Walker AF, Middleton RW, Booth J. Turmeric extract may improve irritable bowel syndrome symptomology in otherwise healthy adults: a pilot study. J Altern Complement Med 2004;10: Bundy R, Walker AF, Middleton RW, et al. Artichoke leaf extract reduces symptoms of irritable bowel syndrome and improves quality of life in otherwise healthy volunteers suffering from concomitant dyspepsia: a subset analysis. J Altern Complement Med 2004;10: Butterworth AD, Thomas AG, Akobeng AK. Probiotics for induction of remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev Jul 16;(3):CD Review. Calder PC. n-3 polyunsaturated fatty acids, inflammation, and inflammatory diseases. Am J Clin Nutr Jun;83(6 Suppl):1505S-1519S. Review. Cappello G, Spezzaferro M, Grossi L, etal. Peppermint oil (Mintoil) in the treatment of irritable bowel syndrome: a prospective double blind placebocontrolled randomized trial. Dig Liver Dis 2007;39: Chang FY, Lu CL. Treatment of irritable bowel syndrome using complementary and alternative medicine. J Chin Med Assoc Jun;72(6): Review. Chey WD, Maneerattapron M, Saad R. Pharmacologic and complementary and alternative medicine therapies for irritable bowel syndrome. Gut Liver. 2011;5(3): Chouinard LE. The role of psyllium fibre supplementation in treating irritable bowel syndrome. [Review]. Can J Diet Pract Res. 2011;72(1):e Cohen AD, Dreiher J, Birkenfeld S. Psoriasis associated with ulcerative colitis and Crohn's disease. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2009;23(5): Cosnes J, Beaugerie L, Carbonnel F, Gendre JP. Smoking cessation and the course of Crohn's disease: an intervention study. Gastroenterology. 2001;120(5): Cravo ML, Albuquerque CM, Salazar de Sousa L, et al. Microsatellite instability in non-neoplastic mucosa of patients with ulcerative colitis: effects of folate supplementation. Am J Gastroenterol. 1998;93: Damaskos D, Kolios G. Probiotics and prebiotics in inflammatory bowel disease: microflora the scope'. Br J Clin Pharmacol Apr;65(4): Devlin S, Panaccione R. Evolving Inflammatory Bowel Disease Treatment Paradigms: Top-Down Versus Step-Up. Medical Clinics of North America; 2010; 94(1). Dichi I, Frenhane P, Dichi JB, et al. Comparison of omega-3 fatty acids and sulfasalazine in ulcerative colitis. Nutrition. 2000;16: Eswaran S, Tack J, Chey WD. Food: the forgotten factor in the irritable boweld syndrome. [Review]. Gastroenterol Clin North Am. 2011;40(1): Ewaschuk JB, Tejpar QZ, Soo I, Madsen K, Fedorak RN. The role of antibiotic and probiotic therapies in current and future management of inflammatory bowel disease. Curr Gastroenterol Rep Dec;8(6): Review. Favier C, Neut C, Mizon C, Cortot A, Colombel JF, Mizon J. Fecal D-Galactosidase production and Bifidobacteria are decreased in Crohn's disease. Dig Dis Sci. 1997;42(4): Feagan BG, Sandborn WJ, Mittmann U, Bar-Meir S, D'Haens G, Bradette M, et al. Omega-3 free fatty acids for the maintenance of remission in Crohn disease: the EPIC Randomized Controlled Trials. JAMA Apr 9;299(14): Fernandez-Banares F, Hinojosa J, Sanchez-Lombrana L, et al. Randomized clinical trial of Plantago ovata seeds (dietary fiber) as compared with mesalamine in maintaining remission in ulcerative colitis. Am J Gastroenterol. 1999;94: Ferri: Ferri's Clinical Advisor 2011, 1st ed. Ulcerative Colitis. St. Louis, MO: Elsevier; Gawronska A, Dziechciarz P, Horvath A, Szajewska H. A randomized double-blind placebo-controlled trial of Lactobacillus GG for abdominal pain disorders in children. Aliment Pharmacol Ther. 2007;25(2): Geerling BJ, Stockbrugger RW, Brummer RJ. Nutrition and inflammatory bowel disease: an update. Scand J Gastroenterol. 1999;34(suppl 230): Geerling BJ, Houwelingen AC, Badart-Smook A, Stockbrügger RW, Brummer R-JM. The relation between antioxidant status and alterations in fatty acid profile in patients with Crohn disease and controls. Scand J Gastroenterol. 1999a;34: Gerhardt H, Seifert F, Buvari P, et al. Therapy of active Crohn disease with Boswellia serrata extract H15. Z Gastroenterol 2001; 39: 11 7.

13 Gilman J, Shanahan F, Cashman KD. Determinants of vitamin D status in adult Crohn's disease patients, with particular emphasis on supplemental vitamin D use. Eur J Clin Nutr Jul;60(7): Gionchetti P, Rizzello F, Venturi A, Campieri M. Probiotics in infective diarrhea and inflammatory bowel diseases. J Gastroenterol Hepatol. 2000;15: Goel A, Kunnumakkara AB, Aggarwal BB. Curcumin as "Curecumin": from kitchen to clinic. Biochem Pharmacol Feb 15;75(4): Goh J, O'Morain CA. Review article: nutrition and adult inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther Feb;17(3): Grigoleit HG, Grigoleit P. Peppermint oil in irritable bowel syndrome. Phytomedicine. 2005;12(8): Guglielmetti S, Mora D, Gschwender M. Randomised clinical trial: Bifodobacterium bifidum MIMBb75 significantly alleviates irritable bowel syndrome and improves quality-of-life--a double-blind, placebo-controlled study. Aliment Pharmacol Ther. 2011;33(10: Gupta I, Parihar A, Malhotra P, et al. Effects of gum resin of Boswellia serrata in patients with chronic colitis. Planta Med 2001; 67: Gupta I, Parihar A, Malhotra P, et al. Effects of Boswellia serrata gum resin in patients with ulcerative colitis. Eur J Med Res 1997; 2: Haas L, McClain C, Varilek G. Complementary and alternative medicine and gastrointestinal diseases. Curr Opin Gastroenterol. 2000;16: Hawrelak JA, Myers SP. Effects of two natural medicine formulations on irritable bowel syndrome symptoms: a pilot study. J Altern Complement Med. 2010;16: He Y, Yue Y, Zheng X, Zhang K, Chen S, Du Z. Curcumin, Inflammation, and Chronic Diseases: How Are They Linked? Molecules May 20;20(5): Review. Heilpern D, Szilagyi A. Manipulation of intestinal microbial flora for therapeutic benefit in inflammatory bowel diseases: review of clinical trials of probiotics, pre-biotics and synbiotics. Rev Recent Clin Trials Sep;3(3): Review. Holt PR, Katz S, Kirshoff R. Curcumin therapy in inflammatory bowel disease: a pilot study. Dig Dis Sci 2005; 50: Joachim G. The relationship between habits of food consumption and reported reactions to food in people with inflammatory bowel disease -- testing the limits. Nutr Health. 1999;13(2): Kabir MA, Ishaque SM, Ali MS, et al. Role of Saccharomyces boulardii in diarrhea predominant irritable bowel syndrome. Mymensingh Med J. 2011;20(3): Kim DS, Kim SJ, Kim MC, Jeon YD, Um JY, Hong SH. The therapeutic effect of chelidonic acid on ulcerative colitis. Biol Pharm Bull. 2012;35(5): Kline RM, Kline JJ, Di Palma J, Barbero GJ. Enteric-coated, ph-dependent peppermint oil capsules for the treatment of irritable bowel syndrome in children. J Pediatr. 2001;138(1): Kozuch PL, Hanauer SB. Treatment of inflammatory bowel disease: a review of medical therapy. World J Gastroenterol n 21;14(3): Review. Kuroki F, Iida M, Tominaga M, et al. Multiple vitamin status in Crohn's disease. Dig Dis Sci. 1993;38(9): Langmead L, Rampton DS. Review article: complementary and alternative therapies for inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther Feb 1;23(3): Larmonier CB; Midura-Kiela MT; Ramalingam R; Laubitz D; nikashvili N; Larmonier N; Ghishan FK; Kiela PR. Modulation of neutrophil motility by curcumin, implications for inflammatory bowel disease. Inflamm. Bowel. Dis. 2011, 17, Latella G, Sferra R, Vetuschi A, Zanninelli G, D'Angelo A, Catitti V, Caprilli R, Gaudio E. Prevention of colonic fibrosis by Boswellia and Scutellaria extracts in rats with colitis induced by 2,4,5-trinitrobenzene sulphonic acid. Eur J Clin Invest Jun;38(6): Lawton CL, Walton J, Hoyland A, Howarth E, Allan P, Chesters D, Dye L. Short term (14 days) consumption of insoluble wheat bran fibre-containing breakfast cereals improves subjective digestive feelings, general wellbeing and bowel function in a dose dependent manner. Nutrients Apr 22;5(4): Lee YJ, Park KS. Irritable bowel syndrome: emerging paradigm in pathophysiology. World J Gastroenterol Mar 14;20(10): Levenstein S, Prantera C, Varvo V, et al. Stress and exacerbation in ulcerative colitis: a prospective study of patients enrolled in remission. Am J Gastroenterol. 2000;95(5): Levy E, Rizwan Y, Thibault L, et al. Altered lipid profile, lipoprotein composition, and oxidant and antioxidant status in pediatric Crohn disease. Am J Clin Nutr. 2000;71: Ling SC, Griffiths AM. Nutrition in inflammatory bowel disease. Curr Opin Clin Metab Care. 2000;3(5): Liu JH, Chen GH, Yeh HZ, Huang CK, Poon SK. Enteric-coated peppermint-oil capsules in the treatment of irritable bowel syndrome: a prospective, randomized trial. J Gastroenterol. 1997;32: Macdonald A. Omega-3 fatty acids as adjunctive therapy in Crohn's disease. Gastroenterol Nurs Jul-Aug;29(4): Magge S, Lembo A. Complementary and alternative medicine for the irritable bowel syndrome. [Review]. Gastroenterol Clin North Am. 2011;40(1): Â Malin M, Suomalainen H, Saxelin M, Isolauri E. Promotion of IgA immune response in patients with Crohn's disease by oral bacteriotherapy with Lactobacillus GG. Ann Nutr Metab. 1996;40: Marteau PR, de Vrese M, Cellier CJ, Schrezenmeir J. Protection from gastrointestinal diseases with the use of probiotics. Am J Clin Nutr. 2001;73(suppl):430S-436S.Meister D, Ghosh S. Effect of fish oil enriched enteral diet on inflammatory bowel disease tissues in organ culture: differential effects on ulcerative colitis and Crohn's disease. World J Gastroenterol Dec 21;11(47): Martens U, Enck P, Zieseniss E. Probiotic treatment of irritable bowel syndrome in children. Ger Med Sci Mar 2;8:Doc07. McCann MJ; Johnston S; Reilly K; Men X; Burgess EJ; Perry NB; Roy NC. The Effect of Turmeric (Curcuma longa) Extract on the Functionality of the Solute Carrier Protein 22 A4 (SLC22A4) and Interleukin-10 (IL-10) Variants Associated with Inflammatory Bowel Disease. Nutrients 2014, 6,

14 McFarland LV. Systematic review and meta-analysis of Saccharomyces boulardii in adult patients. [Review]. World J Gastroenterol. 2010;16(18): Merat S, Khalili S, Mostajabi P, et al. The effect of enteric-coated, delayed release peppermint oil on irritable bowel syndrome. Dig Dis Sci 2010;55: Ng SC, Kamm MA. Therapeutic strategies for the management of ulcerative colitis. Inflamm Bowel Dis Nov 4. Ng SC, Lam YT, Tsoi KK, Chan FK, Sung JJ, Wu JC. Systematic review: the efficacy of herbal therapy in inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther Aug 25. Nielsen AA, Jorgensen LG, Nielsen JN, Eivindson M, Gronbaek H, Vind I, et al. Omega-3 fatty acids inhibit an increase of proinflammatory cytokines in patients with active Crohn's disease compared with omega-6 fatty acids. Aliment Pharmacol Ther Dec;22(11-12): Onken JE, Greer PK, Calingaert B, Hale LP. Bromelain treatment decreases secretion of pro-inflammatory cytokines and chemokines by colon biopsies in vitro. Clin Immunol Mar;126(3): Ottillinger B, Storr M, Malfertheiner P, Allescher HD. STW 5 (Iberogast )--a safe and effective standard in the treatment of functional gastrointestinal disorders. Wien Med Wochenschr Feb;163(3-4): Pala V, Sieri S, Berrino F, Vineis P, Sacerdote C, Palli D, Masala G, Panico S, Mattiello A, Tumino R, Giurdanella MC, Agnoli C, Grioni S, Krogh V. Yogurt consumption and risk of colorectal cancer in the Italian European prospective investigation into cancer and nutrition cohort. Int J Cancer Dec 1;129(11): Philipsen-Geerling BJ, Brummer RJM. Nutrition in Crohn's disease. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2000;3: Piechota-Polanczyk A, Fichna J. Review article: the role of oxidative stress in pathogenesis and treatment of inflammatory bowel diseases. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol Jul;387(7): Quigley EM. Gut Bacteria in Health and Disease. Gastroenterol Hepatol (N Y). Sep 2013;9(9): Rahimi R, Nikfar S, Rahimi F, Elahi B, Derakhshani S, Vafaie M, Abdollahi M. A meta-analysis on the efficacy of probiotics for maintenance of remission and prevention of clinical and endoscopic relapse in Crohn's disease. Dig Dis Sci Sep;53(9): Rahimi R. Abdollahi M. Herbal medicines for the management of irritable bowel syndrome: A comprehensive review. World J Gastroenterol February 21; 18(7): Rahimi R, Nikfar S, Abdollahi M. Induction of clinical response and remission of inflammatory bowel disease by use of herbalmedicines: A meta-analysis. World J Gastroenterol Sep 14;19(34): Rahimi R, Shams-Ardekani MR, Abdollahi M. A review of the efficacy of traditional Iranian medicine for inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol Sep 28;16(36): Review. Reif S, Klein I, Lubin F, Farbstein M, Hallak A, Gilat T. Pre-illness dietary factors in inflammatory bowel disease. Gut. 1997;40: Rembacken BJ, Snelling AM, Hawkey PM, Chalmers DM, Axon ATR. Non-pathogenic Escherichia coli versus mesalazine for the treatment of ulcerative colitis: a randomized trial. Lancet. 1999;354: Rolfe VE, Fortun PJ, Hawkey CJ, Bath-Hextall F. Probiotics for maintenance of remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev Oct 18;(4):CD Ruepert L, Quartero AO, de Wit NJ, van der Heijden GJ, Rubin G, Muris JW. Bulking agents, antispasmodics and antidepressants for the treatment of irritable bowel syndrome. [Review]. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(8):CD Salvatore S, Heuschkel R, Tomlin S, et al. A pilot study of N-acetyl glucosamine, a nutritional substrate for glycosaminoglycan synthesis, in pediatric chronic inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther. 2000;14: Shen YH, Nahas R. Complementary and alternative medicine for treatment of irritable bowel syndrome. Can Fam Physician Feb;55(2): Review. Shimizu T, Kitamura T, Suzuki M, Fujii T, Shoji H, Tanaka K, Igarashi J. Effects of alpha-linolenic acid on colonic secretion in rats with experimental colitis. J Gastroenterol Feb;42(2): Steed H, Macfarlane GT, Macfarlane S. Prebiotics, synbiotics and inflammatory bowel disease. Mol Nutr Food Res Aug;52(8): Review. Steger GG et al. Folate absorption in Crohn's disease. Digestion. 1994;55: Sturniolo GC, Mestriner C, Lecis PE, et al. Altered plasma and mucosal concentrations of trace elements and antioxidants in active ulcerative colitis. Scand J Gastroenterol. 1998;33(6): Sung MK, Park MY. Nutritional modulators of ulcerative colitis: clinical efficacies and mechanistic view. World J Gastroenterol Feb 21;19(7): Teahon K, Bjarnason I, Pearson M, Levi AJ. Ten years' experience with an elemental diet in the management of Crohn's disease. Gut. 1990;31(10): Topcu-Tarladacalisir Y; Akpolat M; Uz YH; Kizilay G; Sapmaz-Metin M; Omurlu IK; Cerkezkayabekir A. Effects of curcumin on apoptosis and oxidoinflammatory regulation in a rat model of acetic acid-induced colitis, the roles of c-jun N-terminal kinase and p38 mitogen-activated protein kinase. J. Med. Food 2013, 16, Tsujikawa T, Satoh J, Katsuhiro U, et al. Clinical importance of n-3 fatty acid-rich diet and nutritional education for the maintenance of remission in Crohn's disease. Gastroenterol. 2000;35: Walker AF, Middleton RW, Petrowicz O. Artichoke leaf extract reduces symptoms of irritable bowel syndrome in a post-marketing surveillance study. Phytother Res 2001;15: Wan P, Chen H, Guo Y, Bai AP. Advances in treatment of ulcerative colitis with herbs: From bench to bedside. World J Gastroenterol Oct 21;20(39): Weizman AV, Ahn E, Thanabalan R, Leung W, Croitoru K, Silverberg MS, Steinhart AH, Nguyen GC. Characterisation of complementary and alternative medicine use and its impact on medication adherence in inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther Feb;35(3):342-9.

J-E Sundström Matera medica

J-E Sundström Matera medica DYSBIOSER Patologi Allmänt Dysbiostyperna Föruttnelsedysbios Intestinal autointoxination Jäsningsdysbios Diagnostik Tarmsanerande åtgärder Behandling av dysbioser Probiotika Olika prebiotika Antioxidanter

Läs mer

DIABETES. Typer. Diet. J-E Sundström Matera medica

DIABETES. Typer. Diet. J-E Sundström Matera medica DIABETES Typer Diet Lågkaloridiet Lågfettdiet Functional food Livsföringsförändringar Terapi Kosttillskott Fytofarmaka Fytofarmaka, fytokemikalier som är α-amylashämmande Diabetesnefropati Diabetesneuropati

Läs mer

FISKOLJA, Marin olja Icke att sammanblandas med Fiskleverolja (oleum jecoris aselli)

FISKOLJA, Marin olja Icke att sammanblandas med Fiskleverolja (oleum jecoris aselli) FISKOLA, Marin olja Icke att sammanblandas med Fiskleverolja (oleum jecoris aselli) Fiskolja Eng.: Fish oil. Marine oil. Drogen utgörs av oljan, genom kokning av feta fiskarter (Lodda, Makrill etc.) erhållna

Läs mer

Tarmkanalens funktionsrubbningar

Tarmkanalens funktionsrubbningar Tarmkanalens funktionsrubbningar En vägledning från Läkemedelsverket, skriven av läkarna Bodil Ohlsson och Mikael Truedsson i Malmö. Ursprungligen publicerad i Läkemedelsboken 2011. Inledning Det finns

Läs mer

Introduktion. Symtom vid IBS. Buksmärta/obehag i buken

Introduktion. Symtom vid IBS. Buksmärta/obehag i buken Introduktion Irritable bowel syndrome (IBS, irritabel tarm, colon irritabile) kännetecknas av kronisk eller återkommande smärta och/eller obehag i buken i kombination med en avföringsrubbning. Besvären

Läs mer

HAND LÄGGNING AV SVÅRT SKOV AV ULCERÖS KOLIT

HAND LÄGGNING AV SVÅRT SKOV AV ULCERÖS KOLIT klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se HAND LÄGGNING AV SVÅRT SKOV AV ULCERÖS KOLIT Framsteg i den medicinska behandlingen kan minska

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 5 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 5 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 5 År 2010 Volym 15 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

Tema Gastroenterologi/Födoämnesallergi. nr.3/2014

Tema Gastroenterologi/Födoämnesallergi. nr.3/2014 nr.3/2014 Tema Gastroenterologi/Födoämnesallergi Födoämnesöverkänslighet - en diagnostisk utmaning Funktionella buksmärtor och diet hos barn Mjölk - roten till det onda? Barnläkaren Tidningen Barnläkaren

Läs mer

Neuropsykologi. Tema: ADHD SID 3 17. Svensk MEDLEMSTIDNING FÖR SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING NR 3, 2013, ÅRG 25

Neuropsykologi. Tema: ADHD SID 3 17. Svensk MEDLEMSTIDNING FÖR SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING NR 3, 2013, ÅRG 25 Neuropsykologi Svensk MEDLEMSTIDNING FÖR SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING NR 3, 2013, ÅRG 25 Tema: ADHD SID 3 17 Fullspäckat ljus i höstmörkret Christine Bedinger, ordförande 3/2013 årgång 25 Medlemstidning

Läs mer

ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder)

ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) Allmänt Viktigt Att undvika Patologier, definitioner Differentialdiagnoser associerade med ADHD Konventionell behandling Nutrition Fytofarmaka Neurofeedback

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2008 Volym 13 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2008 Volym 13 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 3 År 2008 Volym 13 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer

SGF Nationella Riktlinjer SGF Nationella Riktlinjer 2012 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer LÄKEMEDELSBEHANDLING VID CROHNS SJUKDOM 2012-06-15 Kontaktperson: Sven Almer, Magtarmmedicinska

Läs mer

J-E Sundström Matera medica

J-E Sundström Matera medica ANGINA PECTORIS Behandlingsgång och -mål Observera Rekommendationer Diet och träning Terapi Fytofarmaka och hjärtkärlsjukdom Kosttillskott Fytofarmaka Behandlingsgång och -mål Observera Vid instabil angina

Läs mer

Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin

Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin Nr 1 årgång 3 2013 OROFACIAL MEDICIN Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin Antiseptiska medel Ny i styrelsen Probiotika Farmakologi OROFACIAL MEDICIN Tidskrift för Svensk förening för Orofacial

Läs mer

Traditionella växtbaserade läkemedel. Är Echinacea och Ginkgo terapeutiskt verksamma?

Traditionella växtbaserade läkemedel. Är Echinacea och Ginkgo terapeutiskt verksamma? Traditionella växtbaserade läkemedel. Är Echinacea och Ginkgo terapeutiskt verksamma? Salar Almudafar Farmaci 180 poäng Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 högskolepoäng

Läs mer

Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) och Kost

Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) och Kost Artikeln nedan om forskning kring kost och ADHD är skriven av Maggie Page Rodebjer, BSc RD, leg dietist, projektledare område kost och nutrition, FoUU, Tiohundra Förvaltningen Attention Deficit / Hyperactivity

Läs mer

Chronic Fatigue Syndrome Myalgic Encephalomyelitis

Chronic Fatigue Syndrome Myalgic Encephalomyelitis Chronic Fatigue Syndrome Myalgic Encephalomyelitis A Primer for Clinical Practitioners I svensk sammanfattning framtagen av RME, Riksföreningen för ME- patienter International Association for Chronic Fatigue

Läs mer

Omega- 3 till hund och katt

Omega- 3 till hund och katt Projektrapport Biopet Omega- 3 till hund och katt Projektledare Jenny Bengtsson IDEON Agro Food 2007-09-19 all rights reserved 2007 1. Innehåll Inledning s. 3. Omega-3 hos människa s. 5. Hur ser fettsyrabehovet

Läs mer

XIX NUMMER 6 NOVEMBER

XIX NUMMER 6 NOVEMBER ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 6 NOVEMBER 2010 Tema: Livsmedel Probiotika NYHET 3 enkla sätt att öka energi- och näringsintaget 3 x 40 ml = 480 kcal 6 g protein Calogen Extra innehåller

Läs mer

Hur effektivt är fingolimod vid behandling av multipel skleros?

Hur effektivt är fingolimod vid behandling av multipel skleros? Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Hur effektivt är fingolimod vid behandling av multipel skleros? Kristina Jamah Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2012: F2 Hur effektivt är fingolimod

Läs mer

Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar

Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar Bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarnas enskilda manuskript. Budskapet i dessa delas därför

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2011 Volym 16 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2011 Volym 16 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 4 År 2011 Volym 16 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk

Läs mer

Fysisk aktivitet vid långvariga rygg- och nackbesvär

Fysisk aktivitet vid långvariga rygg- och nackbesvär Fysisk aktivitet vid långvariga rygg- och nackbesvär ICD-10-koder: Långvarig smärta eller värk R52 Cervikobrakialt syndrom M53 Ryggvärk M54 Författare Wim Grooten, docent, universitetslektor, legitimerad

Läs mer

Nutrition. Tema. Klocktestet Den mest nedladdade artikeln. Sarkopeni Värdet av styrketräning. Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför?

Nutrition. Tema. Klocktestet Den mest nedladdade artikeln. Sarkopeni Värdet av styrketräning. Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför? äldrevård och äldremedicin i öppen och sluten vård nr 4 2012 Tema Nutrition Klocktestet Den mest nedladdade artikeln Sarkopeni Värdet av styrketräning Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför? Nytt

Läs mer

Högfettdieter är inte harmlösa allvarliga hälsorisker har kartlagts

Högfettdieter är inte harmlösa allvarliga hälsorisker har kartlagts klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning Lakartidningen.se Högfettdieter är inte harmlösa allvarliga hälsorisker har kartlagts Ateroskleros, bröst- och koloncancer,

Läs mer

Frisk med probiotika?

Frisk med probiotika? Frisk med probiotika? Skyddar eller lindrar ett dagligt intag av probiotika mot förkylning, feber och influensasymtom? Nathalie Johansson och Frida Midsten Examensarbete 15 hp Dietistprogrammet 180/240

Läs mer

Inflammatoriska markörer såsom

Inflammatoriska markörer såsom Makrofager och andra celler som ingår i kroppens försvarsmekanismer aktiveras och frisätter cytokiner och liknande ämnen, som normalt är gynnsamma för läkning men som även kan förvärra inflammationen och

Läs mer

Skiljer sig Effekten vid behandling med Interferon-β från annan immunmodulerande behandling vid MS?

Skiljer sig Effekten vid behandling med Interferon-β från annan immunmodulerande behandling vid MS? Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Skiljer sig Effekten vid behandling med Interferon-β från annan immunmodulerande behandling vid MS? Namn: Emma Johansson Huvudområde: Farmaci Nivå:

Läs mer

Syrarelaterade sjukdomar

Syrarelaterade sjukdomar Kapitel Syrarelaterade sjukdomar Dyspepsi Sjukdomar i magtarmkanalen kan ge symtom av smärtor eller obehag ofta tydligt relaterade till basala funktioner som födointag, kost, tarmrörelser, avföringsvanor.

Läs mer

PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID CROHNS SJUKDOM OCH ULCERÖS KOLIT. Till dig som har fått Humira

PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID CROHNS SJUKDOM OCH ULCERÖS KOLIT. Till dig som har fått Humira PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID CROHNS SJUKDOM OCH ULCERÖS KOLIT Till dig som har fått Humira Fyll i dina uppgifter! Min läkares namn Läkarens tel: mail: Min sjuksköterskas namn Sjuksköterskans tel: mail:

Läs mer