INFLAMMATORISKA TARMSJUKDOMAR (IBD) och IBS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFLAMMATORISKA TARMSJUKDOMAR (IBD) och IBS"

Transkript

1 INFLAMMATORISKA TARMSJUKDOMAR (IBD) och IBS Patologi Skillnader mellan Morbus Crohn och Ulcerös kolit (UC) IBS karaktäristika Ickefarmakologiska insatser Diet Kosttillskott Fasteterapi vid inflammatoriska tarmsjukdomar Oxidativ stress i patogenes och behandling av IBD Fytofarmaka Översikt över terapi vid IBD Ulcerös kolit, UC (och mer el. mindre Morbus Crohn, IBD) Fytofarmaka vid IBD Studier av fytofarmaka vid aktiv IBD Studier vid IBD Curcuma longa och IBD IBS Studier vid IBS Patologi Skillnader mellan Mb Crohn och UC Mb. Crohn Ulcerös kolit (UC) Symtombild Defekation Ofta grötliknande, ngn gång steatorré Ofta slemaktig och blodig Tenesmer Inte så vanligt Vanligare Feber Vanligt Indikerar allvarligt förlopp Fistlar Vanligt Sällan Viktminskning Ofta Mer sällan Riskfaktorer Rökning Högre risk för rökare Mindre risk för rökare Näringsbrister Högre risk Koloncancerrisk Liten Omfattande Patofysiologiskt Cytokinrespons Associerad med Th17 Svagt associerad med Th2 Diagnostiskt Fynd Mb. Crohn Ulcerös kolit (UC) Terminalt ileum-engagemang Vanligt Sällan Kolon-engagemang Ovanligt Alltid Rektum-engagemang Sällan Oftast Engagemang perianalt Vanligt Sällan Gallvägsengagemang Ingen ökning av graden av primär sklerotiserande kolangit Högre grad Sjukdomsutbredning Ojämna inflammationsområden Jämnt fördelade inflammationsområden Endoskopiskt Djupa ormliknande sår Jämn sårbildning Inflammationsdjup Ev. transmuralt, djupt in i vävnaden Ytlig, mukosal Stenos Vanligt Sällan Granulom vid biopsi Ev. ickenekrotiserande ickeperiintestinala kryptgranulom Icke-periintestinala kryptgranulom ej synliga

2 IBD Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) utgör ett brett spektrum av inflammatoriska tillstånd vars precisa etiologi alltjämt är delvis okänd, man ser vissa genetiska, immunologiska och psykiska mönster. Standardterapi inkluderar kortison i akuta faser, mesalazin eller immunomodulerande medel för att bibehålla remission och biologiska läkemedel vid refrakta och/eller allvarliga fall (He Y et al.) IBS karaktäristika Gastrointestinal dysmotilitet (GD) GD anses vara den primära patofysiologiska mekanismen bakom IBS, men den korrelerar inte fullständigt med de symtomatiska tarmstörningarna. Viskeral hypersensibilitet (VHS) Enligt vissa klassiska koncept, orsakas IBS av en överkänslighet i tarmarna vilket resulterar i buksmärtor, uppkördhet och gastrointestinala rörelsestörningar, vilket leder till alternering i defekationsmönstret, t.ex diarré eller förstoppning. Hjärninälvsinteraktion Altereringar i hjärna-inälvsaxisen är nya koncept i IBS patofysiologin. Miljömässiga, kognitiva, och emotionella tillstånd inverkar på den intestinala sensoriska perceptionen. Inflammation Nyliga bevis stöder betydelsen av inflammation vid IBS och därmed en del av symtombildningen. Vidare finns det indikationer som gör gällande att bakteriologisk gastroenterit kan vara kritisk i IBS-patogenesen. Övriga faktorer Ännu modernare data indikerar en genetisk influens vid utvecklingen av IBS. Studier visar att bildningen av TLR2 och TLR4 skilde sig åt signifikant mellan olika IBS-undergrupper. Ökningen av TLR-bildningen i mixade IBS-typer påverkar intracellulära signalvägar vilket i sin tur resulterar i en ökad frisättning av proinflammatoriska mediatorer i slemhinnorna (IL-1 och IL-8); (Lee YJ, & Park KS.) Ickefarmakologiska insatser Diet En minskning av mejeriprodukter verkar ofta gynnsamt vid inflammmatoriska tarmsjukdomar Frukt och grönsaker rekommenderas. Råa fibrer som finns i t.ex broccoli, blomkål och äpplen föredras bättre än raffinerade fiberprodukter Antioxidantrika frukter och grönsaker såsom blåbär, körsbär och tomater, squash and paprika rekommenderas Undvikandet av alltför fiberrika produkter under skoven 5-6 små måltider dagl. rekommenderas Vissa livsmedel förvärrar UC (choklad, bönor, starka kryddor, fet mat och syntetiska sötningsmedel) Undvikandet av alltför raffinerade livsmedel som vitt bröd och pasta Undvikandet av koffein, alkohol och tobak Kosttillskott Fibrer: 153 IBD-pat. (lågfibrerkonsumenter <15 g/dag) fick under 14 dagar 5,4 g fibrer (varav 3,5 g från vetekli); efter studien kunde signifikanta förbättringar uppvisas vad gällde subjektiv uppfattning av kraftigt ökad förbättrad tarmfunktionen och en förbättring av allmäntillstånd; de upplevde sig mindre feta var mentalt mer alerta, tillfreds, med mer energi, och mindre fysisk och psykisk trötthet, bättre koncentrationsförmåga och mindre huvudvärk. Folsyra (800 mcg dagl.), många personer med UC har låga folathalter, inte minst om de behandlas med sulfasalazin. Personer med UC har större risk att utveckla koloncancer men folater kan reducera den risken. Hyperhomocysteinemi (>15 µmol/l) förekommer som en riskfaktor som kan behandlas med såväl folat som vitamin B12. Zink har stor betydelse för sårläkning och risk för deficit kan föreligga hos IBD-patienter, särskilt vid Crohns sjukdom med persisterande fistelbildning. Ω-3-fettsyror (3,7 g av EPA eller 2,2 g DHA dagl.): En studie med fiskolja som komplement reducerade symtomen och förebyggde anfallen vid UC. Andra studier har visat på varierande resultat. Vissa anser att fiskolja skall användas som komplement till annan medicinering (t.ex sulfasalazin).

3 Översikt över placebokontrollerade studier med långkedjiga Ω 3 fettsyror (fiskolja) hos patienter med IBD Tillstånd Dos: EPA + DHA g/dag Duration v. Placebo Effekter av Ω 3 PUFAs på kliniska parametrar UC & CD >1,8 + 1,3 12 Olivolja Minskad sigmoidoskopisk skala; minskad sjukdomsaktivitet vid UC (ej signifikant); ingen effekt på sjukdomsaktivitet vid CD UC 2,7 + 1,8 12 Mixad olja Minskad sjukdomsaktivitet; minskat behov av kortikosteroider; ingen effekt på tarmslemhinnans histologiska skala UC 4,5 + 1,1 52 Olivolja Minskad användning av kortikosteroider hos skovvisa patienter; inducerad remission hos skovvisa patienter; ingen effekt på skov hos patienter redan remission UC 3,2 + 2,2 16 Linolsyrarik vegetabilisk olja UC 2,2 + 1,5 i 4 v. sen 1,1 + 0,75 i 20 v. Minskn. av tarmslemhinnans histologiska skala; minskad användning av kortikosteroider; viktuppgång 24 Olivolja Ingen effekt på sigmoidoskopiska skalan; ingen effekt på tarmslemhinnans histologiska skala; ingen effekt på skov; ingen effekt på rektala blödningar Upptagen i AHRQ-rapporten CD 1,8 + 0,9 52 SFA Ökad bibehållen remission; minskade skov UC Totalt 5,1 104 Majsolja Ingen effekt på tarmslemhinnans histologiska skala; ingen effekt på sjukdoms aktivitet; ingen effekt på skov CD 2,8 + 1,5 52 Majsolja Ingen effekt på skov UC 3,2 + 2,1 52 Olivolja Ingen effekt på skov UC 3,2 + 2,4 24 Solrosolja Minskad sigmoidoskopisk skala; minskning av tarmslemhinnans histologiska skala; minskad sjukdomsaktivitet UC Totalt 5,6 24 Solrosolja Minskad sjukdomsaktivitet; decreased sigmoidoscope score CD 1,6 + 1,1 24 Olivolja Ingen effekt på sjukdomsaktivitet; ingen effekt på vikt UC: Ulcerös kolit; CD: Crohns sjukdom. AHRQ, Agency for Healthcare Research and Quality. Probiotika: Ett flertal studier visar på minskade symtom vid probiotikaterapi. Lactobaccillus, Bifidobacteria, Sacchromyces boulardi (250 mg x 2) innefattar de flesta studierna. Probiotika kan vara gynnsamt vid inflammatoriska tarmsjukdomar genom ett antal olika mekanismser t.ex modifiering av tarmslemhinnans barriärfunktion, luminala mikrobiomet, slemhinnans immunsystem, viskerala sensationer likväl som förändringar i fermentation och produktion av bakteriociner samt substanser med neurotransmitoregenskaper. I den italienska EPIC-kohorten enrollerades män och kvinnor som fick färdigställa en dietistiskt formulär med specifikt intresse för yoghurtintag. Under 12 års uppföljning fick 289 tjocktarmscancer. Hazard ratio för den högsta resp. lägsta tertilen av yoghurtintag var 0,62 (95% KI, 0,46-0,83) vilket visade på en tydlig skyddseffekt av yoghurten genom hela kohortstudien, den var dessutom något mer signifikant för de manliga frivilliga personerna (Pala Vet al.) Probiotika Lactobacillus Bifidobacterium Effekter på den intestinala patofysiologin Hämning av NF-kB nukleär translokering, blockering av IkB degradering (L. reuteri); Hämning av IL-6-produktionen (L. casei); Uppreglering av intestinal MUC3 och MUC3 mrna-frisättning; Hämmad apoptos av intestinala epiteliala celler (L. GG); Minskad translokering av endogena bakterier via de mesenteriska lymfknutorna och lever (L. plantarum respektive L. GG); Inducering av COX-2-frisättning (L. rhamnosus) Undertryckande av tillväxten av Bacteroides vulgatus (B. Infantis); Ökning av IL-10- frisättning via mesenteriska lymfknutor (Bifidobacterium-fermenterad mjölk); Reducerad MPO-aktivitet, vävnadsinnehåll av immunoglobulin, TNF-α (Bifidobacterium-fermenterad mjölk); Alterering av bakteriell translokering och SCFA-produktion (B. infantis); Inhibering av felplacerad T-cellsaktivering Escherichia coli Nissle 1917 Nedreglering av frisättning av nyrekryterade T-celler i slemhinnan; Reglering av intestinal inflammation via TLR-2 och TLR-4; Återbildande av avbryten epitelialbarriär i tjocktarmens epitelialcellsstam T84 Nej

4 Saccharomyces boulardii Clostridium butiricum VSL#3 Helminthes Begränsad infiltration av T-hjälpar 1 celler i slemhinnan; NF-kB-blockering och IL-8- nedreglering Produktion av stora mängder kortkedjiga fettsyror (typ mjölksyra) Reducerad frisättning av TNF-α och interferon-γ; Förbättrad tjocktarmsbarriärfunktion; Hämning av Salmonella Dublin-invasion i T-84 celler; Konvertering av linolsyra till konjugerad linolsyra; Inhibering av TNF-α-inducerad IL-8-frisättning, mitogenaktiverat proteinkinas aktivering och NF-kB aktivering i HT-29-celler (CpG DNA); Uppreglering av mucinbildningen Förändring av immunsvaret mot Th-2 Vitamin D (1 000 IE dagl.), för benbildningen är särskilt viktig vid långvarig behandling med kortikosteroider Kalcium ( mg dagl.): Se föreg. N-acetylglukosamin kan verka positivt vid symtomen vid flera inflammatoriska tarmsjukdomar, mer studier krävs dock. Malnutrition vid Crohns sjukdom är ofta multifaktoriell. Nedsatt födointag pga anorexi, buksmärtor till följd av stenoser, malabsorption pga inflammerat/resecerat tarmavsnitt och förluster via diarréer och blödningar utgör de viktigaste faktorerna. En konsekvens av ileumresektion eller en inflammerad terminal ileum är att vitamin B12-upptaget kan vara nedsatt. För att säkerställa att patienten tillgodogör sig administrerat B12 ges det företrädesvis parenteralt. Anemi och järnbrist kan vara delvis inflammationsbetingad men blödning från mag-tarmkanalen är också vanlig. Intolerans mot peroralt givet järn förekommer ofta och parenteral behandling kan då vara att föredra. Fasteterapi vid inflammatoriska tarmsjukdomar Helst ska en skonsammare fasta ges. Kontraindicerat vid avancerade tillstånd med feber, stora blod- och proteinförluster, höggradig avmagring och då operation är indicerat. Normaltid 8-14 dagar. Initialt immobilisering av tarmen genom flytande vätskor med svagt laxerande verkan (mucilaginosa), kombinerat med infusioner av antiinflammatoriska droger (mentha x piperita, matricaria). Succesiv avveckling av konventionella läkemedel. När tarmfunktionen stabiliserats och ev. blodiga diarréer upphört försiktig övergång till skonkost. Läkemedel som används: Laktobakterier. Multivitaminpreparat. Echinacea som är antiinflammatorisk, sårläkande och antimikrobiell. Enterosoler med extrakt av Matricaria (Kamomill) eller Mentha x piperita (Pepparmynta) låga doser initialt som successivt höjs. Skonkost består av flytande livsmedel som inte är gasbildande eller irriterande (kål, lök etc). De är tillagade och passerade. Osötade frukt- och bärjuicer (Blåbär, Morot). Succesivt tillsätter man alltmer kraftigare föda med fortsatt medicinering. Oxidativ stress i patogenes och behandling av IBD (Piechota-Polanczyk A et al.) Medel Mekanism Referens N-acetylcystein (NAC) α-liponsyra Curcumin och ellaginsyra Mesalazin MPO, GSH i tjocktarmslesioner inos i distala tjocktarmslesioner MPO, GSH, SOD, KAT i tjocktarmslesioner COX-2, PGE2, nitratkoncentration lipid peroxidation, GSH, SOD vid UC COX-2 och inos mrna i tjocktarmslesioner inos aktivitet vid UC GSH/GSSG kvot i intestinala subepiteliaal myofibroblaster vid CD GSH, MPO och lipidperoxidation i ileum och tjocktarm MPO, COX-1, COX-2, LOX, TNF-α, IFN-γ, inos vävnadsnivåer vid CD O2, H 2 O 2 vid UC IL-6, Il-8, GSH, TNF-α vid UC TNF-α, IL-1β och IL-6 i slem vid CD (Nosal'ova et al. 2000) (Seril et al. 2002), (Cetinkaya et al. 2005) (Ancha et al. 2009) (Uraz et al. 2013), (Nosal'ova et al. 2000), (Cetinkaya et al. 2005) (Ancha et al. 2009) (Seril et al. 2002), (Romagnoli et al. 2012) (Kolgazi et al. 2007) (Baliga et al. 2012), (Rosillo et al. 2011) (Campregher et al. 2010) (Guijarro et al. 2008) (Yamamoto et al. 2009)

5 Sulfasalazin ROS, IL-1β och IL-8 mrna (Guo et al. 2011) (Gan et al. 2005) Glykokortikoider MPO och neutrofilt elastas vid pediatrisk IBD (Mäkitalo et al. 2012) Ciklosporin IL-2, IL-3 (Kountouras et al. 2004) Infliximab Adalimumab TNF-α i tjocktarmsslemhinna INF-γ mrna i inflammatoriska celler vid kolit TNF-α, INF-γ, IL-17A, IL-23 mrna i tjocktarmsslemhinna hos CD-patienter (Fratila and Craciun 2010) (Rismo et al. 2012) KAT katalas, GRd glutationreduktas, GSH reducerat glutation, GSSG oxiderat glutation, GPx glutationperoxidas, H 2 O 2 väteperoxid, MPO myeloperoxidas, NOX NADPH-oxidas, ONOO peroxynitrat, O2 superoxidanion, OH hydroxylradikal, XO xantinoxidas Fytofarmaka Översikt över terapi vid IBD Medel Diagnos Verkningsmekanism Evidensgrad * Aloe vera UC Retningslindrande, antiinflammatorisk Boswellia IBD Antiinflammatorisk ++ Bromelain IBD Antiinflammatorisk + Curcumin IBD Antiinflammatorisk + DA-IBS IBS Antiinflammatorisk, ev. andra effekter + Echinacea IBD Immunförsvarsstegrande, antibiotisk Eliminationsdiet 1 IBD Antiallergen +++ Fasteterapi IBD Detoxifierande, immobiliserande +++ Glycyrrhiza IBD Antiinflammatorisk, immunförsvarsstegrande ++ Kalmeg IBD Antiinflammatorisk, smärtstillande ++ Kronärtskocka IBS Okänd verkningsmekanism + Linfrö UC Retningslindrande, emollierande ++ Läkemalva och Rödalmsbark IBD Retningslindrande + Malört Crohns Delvis oklar verkningsmekanism, antiin-flammatorisk ++ Matricaria IBD Antiinflammatorisk, smärtstillande, antiseptisk + Mentha piperita IBD Antiinflammatorisk, smärtstillande ++ N-acetylglukosamin IBD Oklar verkningsmekanism Ω-3-fettsyror UC Antiinflammatorisk Pistacia lentiscus IBD Oklar verkningsmekanism ++ Probiotika IBD Reglerande på tarmfloran, retningslindrande m.m +++ Psyllium IBS Retningslindrande ++ Sesamum indicum IBD Retningslindrande, emollierande Skelört IBD Antiinflammatorisk, smärtstillande ++ Specialdiet vid IBD 2 IBD Delvis oklar verkningsmekanism ++ STW 5 IBS Delvis oklar verkningsmekanism +++ Triticum aestivum IBD Delvis oklar verkningsmekanism TXYF (Tong-Xie-Yao-Fang) IBS Delvis oklar verkningsmekanism +++

6 Uncaria IBD Antiinflammatorisk + Vegetarisk eller vegansk diet IBD Delvis oklar verkningsmekanism + * Evidensgrad enligt studier och klinisk erfarenhet 1 Evidensgrad efter att allergen konstaterats 2 SE under Diet Ulcerös kolit, UC (och mer el. mindre Morbus Crohn, IBD) Vissa fytofarmakas effekter vid UC Normaliserad tarmflora + Ökad produktion av kortkedjiga fettsyror + Ω-3 fettsyror Probiotika Antioxidanter* Aloe Optimal mucinfunktion + + Återställandet av täta fogar + Undertryckande av inflammatoriska eikosanoider + Blockering av inflammatoriska signaler Minskning av immunrespons Reducering av oxidativ stress + *ex. frukto-oligosackarider, gummi arabicum, vitamin E, vitamin C, selen och D-α-tokoferol samt viktigaste av alla curcumin, som också verkar antiinflammatoriskt Fytofarmaka vid IBD (Rahimi R et al.) Boswellia och Gurkmeja eller curcumin Bromelain Glycyrrhiza (Lakritsrot) Linum (Linfrö) Lokala medel Malört (Artemisia absinthium) Mucilaginosa Pistacia (Mastix) Sesamum indicum (sesamolja) Skelört (Chelidonium) Uncaria Har goda antiinflammatoriska effekter vid peroralt bruk under längre tid. På sista tiden har också detta enzym uppmärksammats för sina antiinflammatoriska egenskaper vid inflammatoriska tarmsjukdomar. In vitro minskar bromelain frisättningen av G- CSF, GM-CSF, IFN-γ, CCL4/makrofaginhibiterande protein (MIP)-1-β och TNF i inflamnerad vävnad vid IBDn. Har goda effekt vid tarmsjukdomar av detta slag, vanligen i kombinationsmedel. Dess effekt är både kramplösande och tarmreglerande. Verkar mycket gynnsamt vid UC, stundtals kan dock obstipation initieras varmed dosen endast behöver minskas. I en studie med drogen (20 g dagl.) kombinerat med medlet mesalamin, befann sig pat. i remission under hela tiden studien genomfördes. Mentha piperita (som extrakt) i enterosoler, samt Matricaria (Kamomill) dito. Både är potenta antiinflammatoriska medel, Matricaria har också kramplösande samt lugnande egenskaper. Var i en studie överlägset placebo när det gällde att inducera remission och förebygga återkommande diarré vid postoperativ Crohns sjukdom. T.ex Althaea (Läkemalva) är alltid av nytta, inte minst i kombinationsmedel, för sina retningslindrande egenskaper. Rödalmsbark är ett annat pålitligt retningslindrande medel. Har en god antiinflammatorisk och läkande verkan vid IBDn; drogen är en traditionellt fytofarmakon i bl.a Iransk medicin. Är en oljehaltig drog som uppvisat positiva resultat vid flertalet IBDn. Chelidonsyra har visat sig vara lika effektivt som sulfasalazin när det gäller att hämma inflammationen vid IBD, huvudsakligen genom minskning av COX-2 och HIF-1α. Föreslås av vissa men drogen kan försämra autoimmuna tillstånd liksom leukemi. CD: Morbus Crohn; CDAI: Crohn s disease activity index; SCCAI: Simple clinical colitis activity index; UC: Ulcerös kolit; ASA: Aminosalicylsyra. ECG: Elektrokardiografi; TNF: Tumörnekrosfaktorn; R: Randomiserad; D: Dubbelblind; P: Placebokontrollerad; J: Jämförande; Ö: Öppen; M: Multicenter. Studier av fytofarmaka vid aktiv IBD (Langmead L et al.; Wan P et al.) Intervention Tillstånd n Studiedesign Jämförande läkemedel Duration Remission CAM (%) Remission on jämf. medel (%)

7 Jian Pi Ling tabletter, RSF-FS enema UC 153 Randomiserad, kontrollerad Oralt sulfasalazin, dexametason enema 90 dagar Kui jie qing enema UC 106 Kontrollerad Oralt sulfasalazin, oralt prednisolon, prednisolon enema 20 dagar 72 9 Yukui tang tabletter, dekokti enema UC 118 Kontrollerad Oralt prednisolon, neomycin & vitamin B 40 dagar Korngroddar UC 21 Öppen 24 v. Ej uppgett, men blödn. Och nattdiarre förbättrades Butyrat, oralt UC 25 Randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad Boswelliaextrakt H15 CD 102 Kontrollerad, non-inferiority 6 v. 58% 38% Mesalazin 8 v Curcumin UC/CD 10 Öppen 12 v. Ej uppgett, men 9/10 m. förbättringar Curcumin, enema UC 45 Randomserad, dubbelblind, placebokontrollerad Curcumin, oralt UC 89 Randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad 8 v. 43% 23% 6 mån. 95% 80% Tormentillaextrakt, oralt UC 16 Individuellt kontrollerad kohort CDAI, Crohn s Disease Activity Index; RSF-FS, Radix sophorae flavescentis and Flos sophorae 3 v. Studier vid IBD i övrigt (Rahimi R et al.) dad Intervention Jämförande läkemedel Aloe vera R, D, P Gr. 1: Aloe vera gel. n = 30 (män/kv.: 16/14) 100 ml x 2 Grupp 2: Placebo. n = 14 (män/kv.: 6/8) Andrographis Gr. 1: Kapslar innehållande paniculata R, D, P 1200 el mg alkoholextrakt. n = 149 (män/kv.: 81/68). 1 kapsel x 3 Gr. 2: Placebo. n = 75 (män/kv.: 41/34). 5-ASA, prednisolon, azatioprin, lokala medel Dur. v. Utfall 4 (1) Klinisk remission (SCCAI 2); (2) Sigmoidoskopisk remission: Baron skala (normal slemhinna) eller ett (mukosalt ödem); (3) Histologisk remission (Savery-muttu skalan 1, ingen kolonocytförlust, ingen dold inflammation och normal lamina propria-innehåll av mononukleära celler & neutrofiler); (4) Klinisk förbättring ( enl. SCCAI 3 poäng); (5) Klinisk respons (remission el. förbättring); (6) Sigmoidoskopisk förbättring ( enl. Baron skala 2 poäng; och (7) Histologisk förbättring ( enl. Savery-muttu skalan 3 poäng) Mesalazin 8 (1) Klinisk respons fr. baseline i totala Mayoskalan med minst 3 poäng och minst 30% med tillhörande minskning av rektala blödningar (subskala minst 1 poäng eller absolut rektal blödning subskala: 0 eller 1 poäng); (2) Klinisk remission (totala Mayo-skalan 2 poäng eller lägre, ingen individuell subskala

8 Artemisia absinthium R, J Artemisia absinthium D, P Boswellia serrata R, D, P Boswellia serrata R, D, P, M Boswellia serrata R, D, P Boswellia serrata R Boswellia serrata R Pistacia lentiscus Ö, J Pistacia lentiscus D, P Plantago ovata R, Ö, M Triticum aestivum R, D, P Gr. 1: Kapsel innehållande 250 mg pulvr. drog. n= 10 3 kapslar x 3 Gr. 2: Ingen medicinering. n= 10 Gr. 1: Kapsel innehållande 250 mg pulv. drog n= kapsl. x 2 Gr. 2: Placebo Gr. 1: Kapslar innehållande 400 mg 8% alkohol- extrakt n = 42 (män/kv.: 13/29)]. 2 kaps x 3 Gr. 2: Placebo. n = 40 (män/kv.: 15/25)]. 2 kaps x 3 Azatioprin och mesalazin Kortison, 5-ASA, azatioprin, meto-trexat - 52 översteg 1 poäng); (3) Slemhinnans läkning (en minskn. från baseline i endoskop subskala med minst 1 poäng och en absolut endoskop subskala 0 eller 1 poäng) 6 Respons: enl. CDAI skalan med minst 70 poäng el. 30% enl. CDAI-skalan fr. baseline 10 enl. CDAI-skalan med minst 70 poäng eller 30% enl. CDAI-skalan fr. baseline (1) Bibehållande av remission (bibehållande enl. CDAI < 150 genom studien); (2) Recidiv (definierades enl. både CDAI-skalan > 150 poäng och en ökning av CDAI-skalan med 70 p.) n = 31 m. kollagen kolit Placebo 6 Andelen patienter med klinisk remission var högre i aktiva gruppen; jämfört med placebo, hade aktiv grupp ingen effekt histologiskt eller på QOL Gr. 1: Kapsel innehållande 400 mg standard. Extrakt m. 80% boswelliasyror, 1 kapsel x 3 Gr. 2: Placebo Loperamid tillåtet första 3 v. Butylskopolamin tillåtet vid mag- 6 Klinisk remission (avföringsfrekvens lika med eller mindre än 3 avföringar dagl. sista veckan av behandlingen) n = 30 m. kronisk kolit Sulfasalazin 6 Arton av 20 patienter behandlade med Boswellia uppvisade förbättringar i en eller flera parametrar inkluderat avföringens beskaffenhet, histopatologiskt, vid scanning med elektronmikroskop, hemoglobin, (S)-järn, kalcium, fosforus, proteiner, totalleukocyter och eosinofiler; i sulfasalazingruppen, 6 av 10 patienter uppvisade liknande resultat på liknande parametrar, 14 av 20 patienter behandlade med Boswellia uppnådde remission, för sulfasalazin uppnåddes remission hos 4 av 10 n = 30 m. UC Sulfasalazin 6 Alla testade parametrar inkluderat avföringens beskaffenhet, histopatologiskt, scanning med mikroskop av rektala biopsier, och blodparametrar inkluderat hemoglobin, järn, kalcium, fosforus, proteiner, totalleukocyter och eosinofiler förbättrade efter Boswellia-behandling. Remission 82% i Boswellia- resp. 75% i sulfasalazin-gr. n = 10+8 CD-pat.+friska pers. - 4 TNF-α-sekretion, makrofagmigration hämmande faktor frisättning=slumpmässig migration och kemotaxis av monocyter/ makrofager hämmas n = 38 m. duod. sår Placebo 2 Symtomatisk förbättring hos 80% av patienter som fått P. lentiscus och 50% hos de som fått placebo, endoskopiskt visad utläkning hos 70% hos patienter som fått P. lentiscus och 22% hos placebopatienterna, inga bieff. noterade n = 92 m. UC 5-ASA 52 40% återfall i P. ovata-gr. och 35% i 5-ASA-gr. och 30% i Plantago ovata plus 5-ASA-gr. Gr. 1: (Vetegräs-) Juice 100 ml. n= 11 (män/fkv.: 6/5) - 4 Förbättring > 0.4 i en analog skala där -3 var lägsta poäng för försämring, 0 var ingen skillnad och +3 högst

9 Curcuma longa och IBD Många studier har blivit genomförda för att utvärdera curcumin och dess potential vid IBD pga effektiviteten som ett antiinflammatoriskt fytofarmakon utan några allvarligare bieffekter. Man har funnit att extrakt av Curcuma longa kan ha positiva verkningar på varianter av SLC22A4 och IL-10 associerad med IBD, genom att reducera felaktig epitelial celltransport (SLC22A4, 503F) och öka antiinflammatoriska cytokiners genpromotorers aktivitet såsom IL-10, -1082A (McCann MJ et al.) I en studie administrerades curcumin lokalt som ph-känsliga nanopartiklar och man fann en signifikant minskning av neutrofil infiltration och TNF-α-frisättning (Beloqui A et al.) Topcu et al. Utvärtderade effekterna av curcumin på epitelial cellapoptos, immunologiska reaktiviteten hos (JNK fosfo-c-jun N-terminal kinas) och fosfo-p38 mitogenaktiverad proteinkinas (MAPKs) i inflammerad tjocktarmsslemhinna, och oxidativ stress i en modell med råttor av UC inducerad av ättiksyra. Oral curcuminbehandling minskade skador på tjocktarmen och vidare associerades med minskade inflammatoriska reaktioner, lipidperoxidation, apoptotisk celldöd, och modulerande effekter på p38- och JNK- MAPK signalvägar. Curcumin minskade LPS-stimulerad bildning och frisättning av makrofagers inflammatoriska protein (MIP)-2, IL-1β, KC, och MIP-1α i tjocktarmensepiteliala celler och i makrofager. Curcumin hämmad signifikant PMN kemotaxis mot MIP-2, KC, eller mot LPS-behandlade makrofager likaväl som IL-8 medierad kemotaxis i mänskliga neutrofiler (Larmonier CB et al.) IBS, (Irritable Bowel Syndrome) IBS överenstämmer symtomatiskt med ovanstående men med mer inriktning på probiotika där det finns en omfattande mängd positiva studier. Likaledes Matricaria, Mentha (aetheroleum). Evidens för betydelsen av tarmfloran vid IBS (Quigley EM) 1. Direkt evidens för en störd tarmflora Postinfektiös IBS Bakteriell övertillväxt i tunntarmen Förändrad kolonialisering 2. Evidens för fysiologiska effekter av en störd tarmflora Förändringar av tarmfloran som leder till en ökad eller minskad dekonjugering av gallsalter Förändringar i avföringsvolym/beskaffenhet Förändringar av tarmfloran som leder till ökad eller minskad bakteriell fermentering Förändringar av tarmgaser vad gäller volym/sammansättning 3. Mediator av proinflammatoriska processer 4. Terapeutiska effekter genom förändrandet av tarmfloran Antibiotika Probiotika Prebiotika Psyllium: Minskar förstoppningstendenser (minskade antal avgångar och allvarlighetsgrad) vid flera olika IBS-former. Särskilt kan DA-IBS kombinationen rekommenderas; den består av Vaccinium myrtillus (Blåbär), Ulmus fulva (Rödalmsbark), Cinnamomum zeylanicum (Äkta kanelbark) och Agrimonia eupatoria (Småborre) āā. Ett berömt TCM-medel är Tong-Xie-Yao-Fang (TXYF): Som består av; Atractylodes macrocephala (Bai Zhu rot), Paeonia lactiflora (Luktpionrot) och Citrus sinensis (Torkat apelsinskal) samt Ledebouriella divaricata (Fang Feng rot). Örtpreparatet STW 5 (innehållande: Iberis amara, Matricaria recutita, Mentha x piperita, Carum carvi, Glycyrrhiza, Melissa, Chelidonium, Angelica archangelica och Silybum marianum).; i en randomiserad, placebokontrollerad studie fick 203 IBS patienter antingen STW 5 eller placebo i 4 v. Den aktiva gruppen hade en signfikant förbättring jämfört med placebo, vid minskad abdominal smärta (ITT: p=0.0005), och i IBSsymtomskalan (ITT: p=0.0003). Studier med STW 5, sedan 1990, när första Europeiska GCP-riktlinjerna antogs (Ottillinger B et al.) Referens Jämförande medel Studiedesign Terapifas/ uppföljning n/indikation Primär effektivitet Buchert Placebo, fyto- Multicenter, dubbel- 2 veckors washout 243 Förändrad GIS, för-

10 Madisch Rösch farmaka blind, randomiserad 4 v. behandling Funktionell ändrad smärtprofil dyspepsi Placebo, fytofarmaka Placebo, fytofarmaka, Cisaprid Multicenter, dubbelblind, randomiserad Multicenter, dubbelblind, randomiserad von Arnim Placebo Multicenter, dubbelblind, randomiserad Braden Placebo Multicenter, dubbelblind, randomiserad Madisch Placebo, två fytofarmaka Multicenter, dubbelblind, randomiserad 1 veckas washout 60 Förändrad GIS 4 behandling Funktionell dyspepsi 1 veckas washout 183 Förändrad GIS 4 veckors behandling 6 månaders uppföljning Funktionell dyspepsi (dysmotilitetstyp) 1 veckas washout 308 Förändrad GIS 8 veckors behandling 6 månaders uppföljning Funktionell dyspepsi 1 veckas washout 103 Förändrad GIS, sekundärt: gastrisk 4 veckors Funktionell halv tömningstid behandling dyspepsi genom 13Ckaprylsyra andningstest 1 veckas washout 208 Förändrad 4 veckors behandling IBS abdominal symtomprofil, förändrad abdominal smärtprofil Sassin Ingen intervention Upp till 4 veckor 2267 Global effektivitet och tolerans (läkare, Funktionell dyspepsi patienter) Klein- Galczinsky Ingen intervention Upp till 4 veckor 2548 Global effektivitet IBS och tolerans (läkare, patienter) Raedsch Metoklopramid Retrospektiv kohortstudie Leichtle Retrospektiv databasövervakad Gunderman n Retrospektiv databasövervakad Ej applicerbart 961 Förändrad GIS Ej applicerbart Vinson Ingen intervention Ca. 1 veckas behandling GIS=gastrointestinal symtomprofil Funktionell dyspepsi barn under 12 år Gastrointestinala problem Ej applicerbart barn under 12 år Gastrointestinala problem Effektivitet och tolerans (läkare) Global effektivitet och tolerans (läkare) 980 barn 3 14 år Förändrad GIS Probiotika: I en studie med 203 barn (66 pojkar/137 flickor; 4-18 år, medel 10,5 ± 4,5 år) med typiska IBSsymtom: buksmärtor och antingen med dominerande diarré (n=50), förstoppning (n=56), både diarré/- förstoppning (n=28) eller ospecifik smärta (n=69). Durationen av symtomen var i snitt 175 dagar hos samtliga. De flesta av försökspersonerna upp till 11 års ålder behandlades med daglig dos om 10 droppar av Symbioflor 2 (SF2; innehållande celler och autolysat av 1,5-4,5x107 kolonibildande bakterier av Escherichia coli-typ), barn över 11 år fick drp dagligen. Behandlingen varade 43 dagar i snitt och tolererades väl, utan några egentliga bieffekter. Nyckelsymtomen (buksmärta, avföringsfrekvens) liksom andra symtom (buksvullnad,

11 Studier vid IBS slem eller blod i avföringen, ansträngning vid eller bråttom till defekation) förbättrades signfikant under behandlingen. Läkar- och föräldrautlåtanden stödde behandlingens effektivitet och tolererbarhet entydigt (Martens U et al.) Ångest och depression som ofta finns vid IBS är lätt hanterligt inom naturmedicinen, främst genom användandet av Artemisia vulgaris (Gråbo) och Scutellaria (Frossört). Effekterna som vill åstadkommas är retningslindring och upphävd diarré, minskade spasmer, antiinflammatorisk och lokalbedövande verkan, förbättrat mentalt tillstånd samt förbättrat näringsupptag och tarmfunktion. Effekter av Pepparmynta, Curcuma (Gurkmeja) och Cynara (Kronärtskocka) vid IBS Enterokapslar med pepparmyntsolja n Karaktärtistik Studietyp Dos av aktiv substans Duration Utfall 57 Alla IBS former, IBS fastställd genom Rome II criteria R,D,P 225 mg pepparmyntsolja per kaps; 2 kaps. 2 ggr dagl. 4 v behandl. 4 v. uppföljn. Signifikant minskade IBSsymptom efter 4 v. i aktiva gr. vs. placebo-gr. 90 Alla IBS former, IBS fastställd genom Rome II criteria R,D,P 187 mg pepparmyntsolja x 3, 30 min före måltider 8 v Signikant minskn. av magsmärtor och intensivitet i aktiv gr. vs. placebo, signifikant ökad QOL i aktiv gr. vs. placebo 42 Barn med IBS R, D, P ph-beroende enterokapslar med eteroljan 2 v Aktiv grupp: 75% minskad grad av smärta associerad med IBS 110 IBS-pat. R, D, P, Pr Colpermin el. placebo x 3, min. innan måltider 1 mån 41 svårighetsgrad av abdominala smärtor (29 helt smärtfria); 43 spänningskänsla i abdomen; 43 avföringstillfällen, 38 mindre bullerkänsla och 41 väderspändhet. Symtomförbättring efter intag av Colpermin var signif. bättre än efter placebo-intag (P < 0.05). Gurkmejaextrakt (standardiserat) n Karaktärtistik Studietyp Dos av aktiv substans Duration Utfall 207 Alla IBS former, IBS fastställd genom Rome II criteria R, icke-d, icke-p 2 doser, 72 mg (1 tablett) eller 144 mg (2 tabletter) dagl. 8 v Signifikant förbättring av IBS QOL i slutet av studien jämfört m. baseline i båda gr. Kronärtskockebladextrakt n Karaktärtistik Studietyp Dos av aktiv substans Duration Utfall 279 Alla IBS former, IBS uppfyllande minst 3 av 5 av Rome II criteria R, icke-d, icke-p 320 mg extrakt per kaps; 2 kaps. x 3 i samband m. måltider 6 v Signifikant reduktion av IBS-relaterade symptom enligt Likerts skala i slutet av studien jämfört m. baseline 208 Alla IBS former, IBS uppfyllande minst 3 av 5 av Rome II criteria R, icke-d, icke-p 320 mg (1 kapsel) el. 640 mg (2 kapslar) av extrakt (1:5) dagl. R: Randomiserad, D: Dubbelblind, P: Placebokontrollerad, Pr: Prospektiv, minskad/mindre NDI=Nepean Dyspepsia Index 8 v Signifikant minskn. av NDI QOL resultat i slutet av studien jämfört m. baseline

12 Referenser: Aly K. Tallmogårdens väg till hälsa. Hälsokostrådets förlag, Ammon HP. Boswellic acids in chronic inflammatory diseases. Planta Med Oct;72(12): Review. Anton PA. Stress and mind-body impact on the course of inflammatory bowel diseases. Semin Gast Dis. 1999;10(1): Ball E. Exercise Guidelines for patients with inflammatory bowel disease. Gastroenterology Nursing. 1998;21(3): Belluzzi A, Boschi S, Brignola C, Munarini A, Cariani C, Miglio F. Polyunsaturated fatty acids and inflammatory bowel disease. Am J Clin Nutr. 2000;71(suppl):339S-342S. Belluzzi A, Brignola C, Campieri M, Pera A, Boschi S, Miglioli M. Effect of an enteric-coated fish-oil preparation on relapses in Crohn's disease. N Engl J Med. 1996;334(24): Beloqui A; Coco R; Memvanga PB; Ucaka B; des Rieux A; Préat V. ph-sensitive nanoparticles for colonic delivery of curcumin in inflammatory bowel disease. Int. J. Pharm. 2014, 473, Biasco G, Zannoni U, Paganelli GM, et al. Folic acid supplementation and cell kinetics of rectal mucosa in patients with ulcerative colitis. Cancer Epidemiol Biomarkers Prevent. 1997;6: Blumenthal M, Goldberg A, Brinckman J, eds. Herbal Medicine: Expanded Commission E Monographs. Newton, Mass: Integrative Medicine Communications; Bock S. Integrative medical treatment of inflammatory bowel disease. Int J Integr Med. 2000;2(5): Brignola C, Belloli C, De Simone G, et al. Zinc supplementation restores plasma concentrations of zinc and thymulin in patients with Crohn's disease. Aliment Pharmacol Ther. 1993;7: Bundy R, Walker AF, Middleton RW, Booth J. Turmeric extract may improve irritable bowel syndrome symptomology in otherwise healthy adults: a pilot study. J Altern Complement Med 2004;10: Bundy R, Walker AF, Middleton RW, et al. Artichoke leaf extract reduces symptoms of irritable bowel syndrome and improves quality of life in otherwise healthy volunteers suffering from concomitant dyspepsia: a subset analysis. J Altern Complement Med 2004;10: Butterworth AD, Thomas AG, Akobeng AK. Probiotics for induction of remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev Jul 16;(3):CD Review. Calder PC. n-3 polyunsaturated fatty acids, inflammation, and inflammatory diseases. Am J Clin Nutr Jun;83(6 Suppl):1505S-1519S. Review. Cappello G, Spezzaferro M, Grossi L, etal. Peppermint oil (Mintoil) in the treatment of irritable bowel syndrome: a prospective double blind placebocontrolled randomized trial. Dig Liver Dis 2007;39: Chang FY, Lu CL. Treatment of irritable bowel syndrome using complementary and alternative medicine. J Chin Med Assoc Jun;72(6): Review. Chey WD, Maneerattapron M, Saad R. Pharmacologic and complementary and alternative medicine therapies for irritable bowel syndrome. Gut Liver. 2011;5(3): Chouinard LE. The role of psyllium fibre supplementation in treating irritable bowel syndrome. [Review]. Can J Diet Pract Res. 2011;72(1):e Cohen AD, Dreiher J, Birkenfeld S. Psoriasis associated with ulcerative colitis and Crohn's disease. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2009;23(5): Cosnes J, Beaugerie L, Carbonnel F, Gendre JP. Smoking cessation and the course of Crohn's disease: an intervention study. Gastroenterology. 2001;120(5): Cravo ML, Albuquerque CM, Salazar de Sousa L, et al. Microsatellite instability in non-neoplastic mucosa of patients with ulcerative colitis: effects of folate supplementation. Am J Gastroenterol. 1998;93: Damaskos D, Kolios G. Probiotics and prebiotics in inflammatory bowel disease: microflora the scope'. Br J Clin Pharmacol Apr;65(4): Devlin S, Panaccione R. Evolving Inflammatory Bowel Disease Treatment Paradigms: Top-Down Versus Step-Up. Medical Clinics of North America; 2010; 94(1). Dichi I, Frenhane P, Dichi JB, et al. Comparison of omega-3 fatty acids and sulfasalazine in ulcerative colitis. Nutrition. 2000;16: Eswaran S, Tack J, Chey WD. Food: the forgotten factor in the irritable boweld syndrome. [Review]. Gastroenterol Clin North Am. 2011;40(1): Ewaschuk JB, Tejpar QZ, Soo I, Madsen K, Fedorak RN. The role of antibiotic and probiotic therapies in current and future management of inflammatory bowel disease. Curr Gastroenterol Rep Dec;8(6): Review. Favier C, Neut C, Mizon C, Cortot A, Colombel JF, Mizon J. Fecal D-Galactosidase production and Bifidobacteria are decreased in Crohn's disease. Dig Dis Sci. 1997;42(4): Feagan BG, Sandborn WJ, Mittmann U, Bar-Meir S, D'Haens G, Bradette M, et al. Omega-3 free fatty acids for the maintenance of remission in Crohn disease: the EPIC Randomized Controlled Trials. JAMA Apr 9;299(14): Fernandez-Banares F, Hinojosa J, Sanchez-Lombrana L, et al. Randomized clinical trial of Plantago ovata seeds (dietary fiber) as compared with mesalamine in maintaining remission in ulcerative colitis. Am J Gastroenterol. 1999;94: Ferri: Ferri's Clinical Advisor 2011, 1st ed. Ulcerative Colitis. St. Louis, MO: Elsevier; Gawronska A, Dziechciarz P, Horvath A, Szajewska H. A randomized double-blind placebo-controlled trial of Lactobacillus GG for abdominal pain disorders in children. Aliment Pharmacol Ther. 2007;25(2): Geerling BJ, Stockbrugger RW, Brummer RJ. Nutrition and inflammatory bowel disease: an update. Scand J Gastroenterol. 1999;34(suppl 230): Geerling BJ, Houwelingen AC, Badart-Smook A, Stockbrügger RW, Brummer R-JM. The relation between antioxidant status and alterations in fatty acid profile in patients with Crohn disease and controls. Scand J Gastroenterol. 1999a;34: Gerhardt H, Seifert F, Buvari P, et al. Therapy of active Crohn disease with Boswellia serrata extract H15. Z Gastroenterol 2001; 39: 11 7.

13 Gilman J, Shanahan F, Cashman KD. Determinants of vitamin D status in adult Crohn's disease patients, with particular emphasis on supplemental vitamin D use. Eur J Clin Nutr Jul;60(7): Gionchetti P, Rizzello F, Venturi A, Campieri M. Probiotics in infective diarrhea and inflammatory bowel diseases. J Gastroenterol Hepatol. 2000;15: Goel A, Kunnumakkara AB, Aggarwal BB. Curcumin as "Curecumin": from kitchen to clinic. Biochem Pharmacol Feb 15;75(4): Goh J, O'Morain CA. Review article: nutrition and adult inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther Feb;17(3): Grigoleit HG, Grigoleit P. Peppermint oil in irritable bowel syndrome. Phytomedicine. 2005;12(8): Guglielmetti S, Mora D, Gschwender M. Randomised clinical trial: Bifodobacterium bifidum MIMBb75 significantly alleviates irritable bowel syndrome and improves quality-of-life--a double-blind, placebo-controlled study. Aliment Pharmacol Ther. 2011;33(10: Gupta I, Parihar A, Malhotra P, et al. Effects of gum resin of Boswellia serrata in patients with chronic colitis. Planta Med 2001; 67: Gupta I, Parihar A, Malhotra P, et al. Effects of Boswellia serrata gum resin in patients with ulcerative colitis. Eur J Med Res 1997; 2: Haas L, McClain C, Varilek G. Complementary and alternative medicine and gastrointestinal diseases. Curr Opin Gastroenterol. 2000;16: Hawrelak JA, Myers SP. Effects of two natural medicine formulations on irritable bowel syndrome symptoms: a pilot study. J Altern Complement Med. 2010;16: He Y, Yue Y, Zheng X, Zhang K, Chen S, Du Z. Curcumin, Inflammation, and Chronic Diseases: How Are They Linked? Molecules May 20;20(5): Review. Heilpern D, Szilagyi A. Manipulation of intestinal microbial flora for therapeutic benefit in inflammatory bowel diseases: review of clinical trials of probiotics, pre-biotics and synbiotics. Rev Recent Clin Trials Sep;3(3): Review. Holt PR, Katz S, Kirshoff R. Curcumin therapy in inflammatory bowel disease: a pilot study. Dig Dis Sci 2005; 50: Joachim G. The relationship between habits of food consumption and reported reactions to food in people with inflammatory bowel disease -- testing the limits. Nutr Health. 1999;13(2): Kabir MA, Ishaque SM, Ali MS, et al. Role of Saccharomyces boulardii in diarrhea predominant irritable bowel syndrome. Mymensingh Med J. 2011;20(3): Kim DS, Kim SJ, Kim MC, Jeon YD, Um JY, Hong SH. The therapeutic effect of chelidonic acid on ulcerative colitis. Biol Pharm Bull. 2012;35(5): Kline RM, Kline JJ, Di Palma J, Barbero GJ. Enteric-coated, ph-dependent peppermint oil capsules for the treatment of irritable bowel syndrome in children. J Pediatr. 2001;138(1): Kozuch PL, Hanauer SB. Treatment of inflammatory bowel disease: a review of medical therapy. World J Gastroenterol n 21;14(3): Review. Kuroki F, Iida M, Tominaga M, et al. Multiple vitamin status in Crohn's disease. Dig Dis Sci. 1993;38(9): Langmead L, Rampton DS. Review article: complementary and alternative therapies for inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther Feb 1;23(3): Larmonier CB; Midura-Kiela MT; Ramalingam R; Laubitz D; nikashvili N; Larmonier N; Ghishan FK; Kiela PR. Modulation of neutrophil motility by curcumin, implications for inflammatory bowel disease. Inflamm. Bowel. Dis. 2011, 17, Latella G, Sferra R, Vetuschi A, Zanninelli G, D'Angelo A, Catitti V, Caprilli R, Gaudio E. Prevention of colonic fibrosis by Boswellia and Scutellaria extracts in rats with colitis induced by 2,4,5-trinitrobenzene sulphonic acid. Eur J Clin Invest Jun;38(6): Lawton CL, Walton J, Hoyland A, Howarth E, Allan P, Chesters D, Dye L. Short term (14 days) consumption of insoluble wheat bran fibre-containing breakfast cereals improves subjective digestive feelings, general wellbeing and bowel function in a dose dependent manner. Nutrients Apr 22;5(4): Lee YJ, Park KS. Irritable bowel syndrome: emerging paradigm in pathophysiology. World J Gastroenterol Mar 14;20(10): Levenstein S, Prantera C, Varvo V, et al. Stress and exacerbation in ulcerative colitis: a prospective study of patients enrolled in remission. Am J Gastroenterol. 2000;95(5): Levy E, Rizwan Y, Thibault L, et al. Altered lipid profile, lipoprotein composition, and oxidant and antioxidant status in pediatric Crohn disease. Am J Clin Nutr. 2000;71: Ling SC, Griffiths AM. Nutrition in inflammatory bowel disease. Curr Opin Clin Metab Care. 2000;3(5): Liu JH, Chen GH, Yeh HZ, Huang CK, Poon SK. Enteric-coated peppermint-oil capsules in the treatment of irritable bowel syndrome: a prospective, randomized trial. J Gastroenterol. 1997;32: Macdonald A. Omega-3 fatty acids as adjunctive therapy in Crohn's disease. Gastroenterol Nurs Jul-Aug;29(4): Magge S, Lembo A. Complementary and alternative medicine for the irritable bowel syndrome. [Review]. Gastroenterol Clin North Am. 2011;40(1): Â Malin M, Suomalainen H, Saxelin M, Isolauri E. Promotion of IgA immune response in patients with Crohn's disease by oral bacteriotherapy with Lactobacillus GG. Ann Nutr Metab. 1996;40: Marteau PR, de Vrese M, Cellier CJ, Schrezenmeir J. Protection from gastrointestinal diseases with the use of probiotics. Am J Clin Nutr. 2001;73(suppl):430S-436S.Meister D, Ghosh S. Effect of fish oil enriched enteral diet on inflammatory bowel disease tissues in organ culture: differential effects on ulcerative colitis and Crohn's disease. World J Gastroenterol Dec 21;11(47): Martens U, Enck P, Zieseniss E. Probiotic treatment of irritable bowel syndrome in children. Ger Med Sci Mar 2;8:Doc07. McCann MJ; Johnston S; Reilly K; Men X; Burgess EJ; Perry NB; Roy NC. The Effect of Turmeric (Curcuma longa) Extract on the Functionality of the Solute Carrier Protein 22 A4 (SLC22A4) and Interleukin-10 (IL-10) Variants Associated with Inflammatory Bowel Disease. Nutrients 2014, 6,

14 McFarland LV. Systematic review and meta-analysis of Saccharomyces boulardii in adult patients. [Review]. World J Gastroenterol. 2010;16(18): Merat S, Khalili S, Mostajabi P, et al. The effect of enteric-coated, delayed release peppermint oil on irritable bowel syndrome. Dig Dis Sci 2010;55: Ng SC, Kamm MA. Therapeutic strategies for the management of ulcerative colitis. Inflamm Bowel Dis Nov 4. Ng SC, Lam YT, Tsoi KK, Chan FK, Sung JJ, Wu JC. Systematic review: the efficacy of herbal therapy in inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther Aug 25. Nielsen AA, Jorgensen LG, Nielsen JN, Eivindson M, Gronbaek H, Vind I, et al. Omega-3 fatty acids inhibit an increase of proinflammatory cytokines in patients with active Crohn's disease compared with omega-6 fatty acids. Aliment Pharmacol Ther Dec;22(11-12): Onken JE, Greer PK, Calingaert B, Hale LP. Bromelain treatment decreases secretion of pro-inflammatory cytokines and chemokines by colon biopsies in vitro. Clin Immunol Mar;126(3): Ottillinger B, Storr M, Malfertheiner P, Allescher HD. STW 5 (Iberogast )--a safe and effective standard in the treatment of functional gastrointestinal disorders. Wien Med Wochenschr Feb;163(3-4): Pala V, Sieri S, Berrino F, Vineis P, Sacerdote C, Palli D, Masala G, Panico S, Mattiello A, Tumino R, Giurdanella MC, Agnoli C, Grioni S, Krogh V. Yogurt consumption and risk of colorectal cancer in the Italian European prospective investigation into cancer and nutrition cohort. Int J Cancer Dec 1;129(11): Philipsen-Geerling BJ, Brummer RJM. Nutrition in Crohn's disease. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2000;3: Piechota-Polanczyk A, Fichna J. Review article: the role of oxidative stress in pathogenesis and treatment of inflammatory bowel diseases. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol Jul;387(7): Quigley EM. Gut Bacteria in Health and Disease. Gastroenterol Hepatol (N Y). Sep 2013;9(9): Rahimi R, Nikfar S, Rahimi F, Elahi B, Derakhshani S, Vafaie M, Abdollahi M. A meta-analysis on the efficacy of probiotics for maintenance of remission and prevention of clinical and endoscopic relapse in Crohn's disease. Dig Dis Sci Sep;53(9): Rahimi R. Abdollahi M. Herbal medicines for the management of irritable bowel syndrome: A comprehensive review. World J Gastroenterol February 21; 18(7): Rahimi R, Nikfar S, Abdollahi M. Induction of clinical response and remission of inflammatory bowel disease by use of herbalmedicines: A meta-analysis. World J Gastroenterol Sep 14;19(34): Rahimi R, Shams-Ardekani MR, Abdollahi M. A review of the efficacy of traditional Iranian medicine for inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol Sep 28;16(36): Review. Reif S, Klein I, Lubin F, Farbstein M, Hallak A, Gilat T. Pre-illness dietary factors in inflammatory bowel disease. Gut. 1997;40: Rembacken BJ, Snelling AM, Hawkey PM, Chalmers DM, Axon ATR. Non-pathogenic Escherichia coli versus mesalazine for the treatment of ulcerative colitis: a randomized trial. Lancet. 1999;354: Rolfe VE, Fortun PJ, Hawkey CJ, Bath-Hextall F. Probiotics for maintenance of remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev Oct 18;(4):CD Ruepert L, Quartero AO, de Wit NJ, van der Heijden GJ, Rubin G, Muris JW. Bulking agents, antispasmodics and antidepressants for the treatment of irritable bowel syndrome. [Review]. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(8):CD Salvatore S, Heuschkel R, Tomlin S, et al. A pilot study of N-acetyl glucosamine, a nutritional substrate for glycosaminoglycan synthesis, in pediatric chronic inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther. 2000;14: Shen YH, Nahas R. Complementary and alternative medicine for treatment of irritable bowel syndrome. Can Fam Physician Feb;55(2): Review. Shimizu T, Kitamura T, Suzuki M, Fujii T, Shoji H, Tanaka K, Igarashi J. Effects of alpha-linolenic acid on colonic secretion in rats with experimental colitis. J Gastroenterol Feb;42(2): Steed H, Macfarlane GT, Macfarlane S. Prebiotics, synbiotics and inflammatory bowel disease. Mol Nutr Food Res Aug;52(8): Review. Steger GG et al. Folate absorption in Crohn's disease. Digestion. 1994;55: Sturniolo GC, Mestriner C, Lecis PE, et al. Altered plasma and mucosal concentrations of trace elements and antioxidants in active ulcerative colitis. Scand J Gastroenterol. 1998;33(6): Sung MK, Park MY. Nutritional modulators of ulcerative colitis: clinical efficacies and mechanistic view. World J Gastroenterol Feb 21;19(7): Teahon K, Bjarnason I, Pearson M, Levi AJ. Ten years' experience with an elemental diet in the management of Crohn's disease. Gut. 1990;31(10): Topcu-Tarladacalisir Y; Akpolat M; Uz YH; Kizilay G; Sapmaz-Metin M; Omurlu IK; Cerkezkayabekir A. Effects of curcumin on apoptosis and oxidoinflammatory regulation in a rat model of acetic acid-induced colitis, the roles of c-jun N-terminal kinase and p38 mitogen-activated protein kinase. J. Med. Food 2013, 16, Tsujikawa T, Satoh J, Katsuhiro U, et al. Clinical importance of n-3 fatty acid-rich diet and nutritional education for the maintenance of remission in Crohn's disease. Gastroenterol. 2000;35: Walker AF, Middleton RW, Petrowicz O. Artichoke leaf extract reduces symptoms of irritable bowel syndrome in a post-marketing surveillance study. Phytother Res 2001;15: Wan P, Chen H, Guo Y, Bai AP. Advances in treatment of ulcerative colitis with herbs: From bench to bedside. World J Gastroenterol Oct 21;20(39): Weizman AV, Ahn E, Thanabalan R, Leung W, Croitoru K, Silverberg MS, Steinhart AH, Nguyen GC. Characterisation of complementary and alternative medicine use and its impact on medication adherence in inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther Feb;35(3):342-9.

20 ÅRS SVENSK FORSKNING PROBIOTIKA FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET

20 ÅRS SVENSK FORSKNING PROBIOTIKA FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING PROBIOTIKA FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET Det är lika stor skillnad på olika probiotika som mellan en ko och en get det är därför det är så viktigt att välja rätt i probiotikadjungeln.

Läs mer

ProViva ett levande livsmedel. Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet

ProViva ett levande livsmedel. Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet ProViva ett levande livsmedel Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet Fermenterad havre för f enteral nutrition Startade 1987 Motverka

Läs mer

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit)

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit) Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) Utarbetad i samarbete med Andreas Münch, överläkare, Universitetssjukhuset Linköping. Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) I den här

Läs mer

TENTAMEN: Tentamensdatum 2011-05-11. Naturläkemedel och kosttillskott 6,5 hp (3FA005)

TENTAMEN: Tentamensdatum 2011-05-11. Naturläkemedel och kosttillskott 6,5 hp (3FA005) UMEÅ UNIVERSITET Kemiska institutionen Studentexpeditionen TENTAMEN Tentamensdatum 2011-05-11 KOD STUDIEKURS: TENTAMEN: SKRIVTID: 9.00-13.00 HJÄLPMEDEL: Receptarieutbildningen Naturläkemedel och kosttillskott

Läs mer

Välkommen till en värld av probiotika!

Välkommen till en värld av probiotika! Välkommen till en värld av probiotika! Vad är probiotika? Probiotika betyder för livet. Probiotika är levande mikroorganismer som ger hälsoeffekter när de intas i tillräcklig mängd. Vanliga mikroorganismer

Läs mer

Goda råd vid diarré & kräksjuka

Goda råd vid diarré & kräksjuka Goda råd vid diarré & kräksjuka Vad är diarré? Som diarré brukar man räkna tillstånd då barnet har 3 eller flera lösa avföringar per dag. Insidan av tarmen är irriterad vilket påskyndar passagen av mat

Läs mer

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Humira blir det första och enda själv-injicerbara biologiska läkemedlet för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit

Läs mer

IBS Irritable Bowel Syndrome Colon Irritabile

IBS Irritable Bowel Syndrome Colon Irritabile IBS Irritable Bowel Syndrome Colon Irritabile Susanna Walter Sektionen för gastroenterologi och hepatologi EM-kliniken Universitetssjukhuset i Linköping IBS Definition och Symtom Kroniskt återkommande

Läs mer

Hur kan forskning hjälpa de svårast sjuka IBD-patienterna?

Hur kan forskning hjälpa de svårast sjuka IBD-patienterna? Hur kan forskning hjälpa de svårast sjuka IBD-patienterna? Temadag IBD: Rätt prioritering i vården av magens folksjukdom 140829 Marie Carlson, Adj Professor, Överläkare Inst. för medicinska vetenskaper,

Läs mer

Är det nyttigt med fet mat?

Är det nyttigt med fet mat? Är det nyttigt med fet mat? Forskningens dag Falun 151008 David Iggman ST-läkare Norslund/Svärdsjö VC Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, Falun Klinisk Nutrition och Metabolism, Uppsala Universitet

Läs mer

Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat?

Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat? Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat? Carl-Erik Flodmark 1 Docent i Pediatrik vid Lunds universitet Barnmedicin Skånes Universitetssjukhus 2015-01-05 Företräder ej Socialstyrelsen eller

Läs mer

IBS Irriterande för patient och doktor

IBS Irriterande för patient och doktor IBS Irriterande för patient och doktor Professor, Överläkare Med.klin SU/Sahlgrenska Funktionella mag-tarmsjukdomar 1 IBS Diagnoskriterier (Rom III) Återkommande episoder med buksmärta/bukobehag, minst

Läs mer

Irritable Bowel Syndrome

Irritable Bowel Syndrome Irritable Bowel Syndrome Jenny Gunnarsson, Gastroenterolog Hallands sjukhus Kungsbacka Gottskär 2011-11-15 Bildmaterial ur IBS-irriterande för patient och doktor, M.Simrén Funktionella mag-tarm sjukdomar

Läs mer

Amning del 2 Bröstmjölk Modersmjölksersättning April 2015. Cecilia Hedström, leg dietist Centrala barnhälsovården Göteborg och S Bohuslän.

Amning del 2 Bröstmjölk Modersmjölksersättning April 2015. Cecilia Hedström, leg dietist Centrala barnhälsovården Göteborg och S Bohuslän. Amning del 2 Bröstmjölk Modersmjölksersättning April 2015 Cecilia Hedström, leg dietist Centrala barnhälsovården Göteborg och S Bohuslän. Amning Minskar risk för (grade 1): - Mag- och tarminfektioner -

Läs mer

Multivitaminer och bröstcancerrisk

Multivitaminer och bröstcancerrisk Multivitaminer och bröstcancerrisk Peter Wilhelmsson, Näringsmedicinare, IFM kliniken, Falun Det har varit en del mediauppståndelse kring den svenska studie som presenterades i tidskriften "American Journal

Läs mer

IBS Irritable Bowel Syndrome. Magnus Holmer ST läkare Medicinkliniken, sektionen för gastroenterologi

IBS Irritable Bowel Syndrome. Magnus Holmer ST läkare Medicinkliniken, sektionen för gastroenterologi IBS Irritable Bowel Syndrome Magnus Holmer ST läkare Medicinkliniken, sektionen för gastroenterologi Farliga sjukdomar coolt Vanliga sjukdomar inte så coolt Vanliga sjukdomar inte så coolt Disposition

Läs mer

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Allergistämman, Göteborg 2012 Karel Duchén Docent, Barnallergolog. Barn och ungdomskliniken Universitetssjukhuset i Linköping Fettsyra metabolism

Läs mer

Baljväxter. Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg

Baljväxter. Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg Baljväxter Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg Divya Jagasia Från Indien och uppväxt i USA Baljväxter stor del av kosten i Indien Vegetarian i 18

Läs mer

Efalex Mor & Barn. Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande!

Efalex Mor & Barn. Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande! Efalex Mor & Barn Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande! Särskilt DHA behövs för att fostret ska utvecklas optimalt, bland annat när det gäller motorik, minnesfunktion och kognitiv

Läs mer

ENTERAL NUTRITION. Diben SIGNIFIKANT FÖRBÄTTRAD LÅNGSIKTIG GLYKEMISK KONTROLL. Resultat från multicenter

ENTERAL NUTRITION. Diben SIGNIFIKANT FÖRBÄTTRAD LÅNGSIKTIG GLYKEMISK KONTROLL. Resultat från multicenter ENTERAL NUTRITION SIGNIFIKANT FÖRBÄTTRAD LÅNGSIKTIG GLYKEMISK KONTROLL Resultat från multicenter studie , specialanpassad för patienter med diabetes, har utvecklats eftersom vanliga standardlösningar kan

Läs mer

Probiotika FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING

Probiotika FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING Probiotika FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING Det är lika stor skillnad på olika probiotika som mellan en ko och en get det är därför det är så viktigt att välja rätt i probiotikadjungeln.

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK. Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap

NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK. Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap PRESENTATIONEN BASERAS PÅ en litteratursammanställning av Sara Johansson, Dr (Chalmers) Goat Milk Nutrition

Läs mer

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage Apotekets råd om Gaser och orolig mage De allra flesta har någon gång upplevt besvär med magen i någon form. Det kan vara allt ifrån symtom som diarré, förstoppning, gaser till mer diffusa symtom som magknip,

Läs mer

PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID CROHNS SJUKDOM OCH ULCERÖS KOLIT. Till dig som har fått Humira

PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID CROHNS SJUKDOM OCH ULCERÖS KOLIT. Till dig som har fått Humira PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID CROHNS SJUKDOM OCH ULCERÖS KOLIT Till dig som har fått Humira Fyll i dina uppgifter! Min läkares namn Läkarens tel: mail: Min sjuksköterskas namn Sjuksköterskans tel: mail:

Läs mer

Squares. xoç a i HEALTHY CHOCOLATE

Squares. xoç a i HEALTHY CHOCOLATE Squares xoç a i HEALTHY CHOCOLATE Längre liv, bättre liv Under de senaste årtiondena har forskare undersökt en skenbart längre livslängd hos många människor bosatta i regionerna som omger Caucusbergen,

Läs mer

ATT DOSERA VID RÄTT TID PÅ DYGNET GÖR SKILLNAD

ATT DOSERA VID RÄTT TID PÅ DYGNET GÖR SKILLNAD ATT DOSERA VID RÄTT TID PÅ DYGNET GÖR SKILLNAD En beprövad substans i innovativ beredning Plasmakoncentration IL- (pg/ml) IL- Intag Frisättning Intag prednison Prednison Schematisk bild, adapterad från

Läs mer

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 Recent advances in depression across the generations Weissman et al, Arch Gen Psychiatry 2007;62,

Läs mer

Plasma fa(y acids and treatment response

Plasma fa(y acids and treatment response Study 2. Results Plasma fa(y acids and treatment response For the whole group, no significant correla:on could be found between the degree of improvement in ADHD Ra:ng Scale scores and the degree of change

Läs mer

Livmodercancer, solvanor och vitamin-d. Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund

Livmodercancer, solvanor och vitamin-d. Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund Livmodercancer, solvanor och vitamin-d Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund Översikt Resultat från stor sydsvensk kohortstudie Risk att utveckla livmodercancer i relation till solvanor,

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Barnhälsovård i Värmland Utmaningar inför framtiden 2012-08-27

Barnhälsovård i Värmland Utmaningar inför framtiden 2012-08-27 Barnhälsovård i Värmland Utmaningar inför framtiden 2012-08-27 Diarré hos barn Staffan Skogar barnläkare 5/5-15 Vad är diarre? Vad är normalt? Mer än 3 ggr per dag? Vem är orolig? Verkar barnet sjukt?

Läs mer

Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy

Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy Dapoxetine, under varumärkesnamnet Priligy, har godkänts för behandling av för tidig utlösning (PE) hos män i åldern 18-64

Läs mer

FACIT. Sant. eller. falskt? Här har du svaren.

FACIT. Sant. eller. falskt? Här har du svaren. FACIT Sant eller falskt? Här har du svaren. 1 2 3 En deciliter havregryn väger 35 gram och ger därmed 35 gram fullkorn. Sant Havregryn framställs av hela havrekorn och är därmed till 100% fullkorn. Jag

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

IBS-utredning ur ett EBM-perspektiv. ska vi göra och varför?

IBS-utredning ur ett EBM-perspektiv. ska vi göra och varför? IBS-utredning ur ett EBM-perspektiv - ellervad ska vi göra och varför? Gottskär 2011-11-15 Jenny Gunnarson, Överläkare gastroenterologi Medicinmottagningen, Hallands sjukhus Kungsbacka Hur mycket ska man

Läs mer

Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige. Läckande tarm

Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige. Läckande tarm Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige Läckande tarm Läckande tarm: avgörande för utveckling av vissa sjukdomar? Sammanfattning

Läs mer

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen.

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Upprätthåller din hunds rörlighet för att få ut det mesta av livet. En guide från din veterinär och Nestlé Purina. Ledmobilitet GAD (dog UPPRÄTTHÅLLER HÄLSAN

Läs mer

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter hos kortisonbehandlade IBD patienter Dessa riktlinjer avser primär osteoporosprofylax hos IBD patienter som använder kortison. Vid klinisk misstanke om manifest osteoporos som t.ex. lågenergi frakturer

Läs mer

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon Efalex Hälsa för hjärna och ögon Hälsa för hjärna och ögon med omega-3 Essentiella fettsyror är livsnödvändiga för vår hälsa. Vi kan inte tillverka de själva, utan de måste tillföras via vår kost. Fettsyror

Läs mer

Förstå din katts. MAGhälsa

Förstå din katts. MAGhälsa Förstå din katts MAGhälsa Precis som människor kan katter lida av störningar i mage och tarm som leder till kräkningar och diarré. Dessa störningar är ofta kortvariga och läker ut av sig själv men kan

Läs mer

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 1 Disposition Gastroesofagal reflux -bakgrund, utredning, komplikationer, behandling Dysfagi -översiktligt orsaker

Läs mer

IBS. Varför finns det ingen riktigt bra behandling - eller finns det? Hans Törnblom Medicinkliniken SU/Sahlgrenska

IBS. Varför finns det ingen riktigt bra behandling - eller finns det? Hans Törnblom Medicinkliniken SU/Sahlgrenska IBS Varför finns det ingen riktigt bra behandling - eller finns det? Hans Törnblom Medicinkliniken SU/Sahlgrenska Prevalens IBS World-wide : ca 11% Lovell et al Clin Gastroenterol Hepatol 2012 Funktionella

Läs mer

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI STO M I V Å R D Äta gott Leva gott COLOSTOMI Råd till dig som har en colostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en

Läs mer

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag It s in our nature För oss i Eqology är naturen en essentiell drivkraft i och runt omkring oss en kraft som inspirerar oss till att uppnå stora saker. Vi kaller det Naturally Driven. Baserat på denna filosofi

Läs mer

Patologi och behandling vid sjukdomstillstånd i mag- och tarmkanalen

Patologi och behandling vid sjukdomstillstånd i mag- och tarmkanalen Patologi och behandling vid sjukdomstillstånd i mag- och tarmkanalen Magkatarr Vid magkatarr är magslemhinnan irriterad,vanligtvis pga en överproduktion av saltsyra. Många läkemedel har den biverkningen

Läs mer

Måltidersättning och viktreduktion

Måltidersättning och viktreduktion Stockholms Obesitasdagar 12-13 maj 2011 Måltidersättning och viktreduktion Anna Hägg Leg. Dietist Överviktscentrum Definitoner av och regler kring Livsmedel för viktminskning Studier om måltidsersättning

Läs mer

förstå din hunds maghälsa

förstå din hunds maghälsa förstå din hunds maghälsa Det är inte ovanligt Mag-tarmsjukdomar (vanligtvis associerade med t.ex. kräkningar och/eller diarré) är några av de mest förekommande anledningarna till att man tar hundar till

Läs mer

Hot stuff! CAPSINA. capsaicin

Hot stuff! CAPSINA. capsaicin Hot stuff! CAPSINA capsaicin Ett hett läkemedel mot smärta Capsina kräm innehåller capsaicin som isolerats från chilipepparns frukter. Denna substans har studerats kliniskt på patienter med långvariga

Läs mer

Är de officiella kostråden felaktiga? Fredrik Nyström professor i internmedicin

Är de officiella kostråden felaktiga? Fredrik Nyström professor i internmedicin Är de officiella kostråden felaktiga? Fredrik Nyström professor i internmedicin Look AHEAD studien Long Term Effects of a Lifestyle Intervention on Weight and Cardiovascular Risk Factors in Individuals

Läs mer

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI STOMIVÅRD Äta gott Leva gott ILEOSTOMI Råd till dig som har en ileostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en vägledning

Läs mer

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vad vill du veta om targiniq? Denna folder tar upp de vanligaste frågorna angående behandling med Targiniq vid svår smärta. Vi

Läs mer

Ger socker typ 2-diabetes?

Ger socker typ 2-diabetes? Ger socker typ 2-diabetes? Emily Sonestedt, PhD Lunds Universitet SNF 2015-04- 20 Diabetesepidemin! 382 miljoner individer i världen har diabetes! 8,3% av den vuxna befolkningen! Antalet har dubblerats

Läs mer

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)?

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ENGAGe ger ut en serie faktablad för att öka medvetenheten om gynekologisk cancer och stödja sitt nätverk på gräsrotsnivå. Äggstockscancer

Läs mer

1 Cancer, smärta och förstoppning

1 Cancer, smärta och förstoppning 1 Cancer, smärta och förstoppning Korta fakta: I den lindrande, palliativa, vården i livets slutskede lider upp till 80 procent av cancerpatienterna av svår smärta. (1) Grunden för smärtlindring inom cancervården

Läs mer

Individualiserade kostråd

Individualiserade kostråd Individualiserade kostråd Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS, Solna Specialistläkare i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Samarbete Öka självupplevd hälsa Motivera och

Läs mer

BALANSEN MELLAN OMEGA 3

BALANSEN MELLAN OMEGA 3 BALANSEN MELLAN OMEGA 3 OCH OMEGA 6 1 Kroniska inflammationer i det moderna samhället BALANSERA DIN HÄLSA 2 Balansen mellan omega-6 och omega-3 Varje cell i kroppen och cellorganellerna är omgivna av ett

Läs mer

Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö

Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö Rituximab (Mabthera ) Har använts sedan 1997 >540.000 pat har behandlats, ffa vuxna Begränsad erfarenhet av beh av

Läs mer

Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Irritable Bowel Syndrome (IBS) Irritable Bowel Syndrome (IBS) Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan kirurgi, gastroenterologi, klinisk mikrobiologi och klinisk kemi på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och husläkare i primärvården

Läs mer

När ändrar jag till en ny behandlingsform?

När ändrar jag till en ny behandlingsform? Varför använder vi i Göteborg sällan HDF? SVAR: I Göteborg använder vi nya tekniker och metoder om: Vi deltar/utför egen forskningsstudie för att utvärdera om tekniken är bättre och säkrare än redan etablerad

Läs mer

Proteinhajpen behov eller påhitt? Anki Sundin M.Sc. Nutrition (nutritionist/näringsfysiolog) SSE MBA

Proteinhajpen behov eller påhitt? Anki Sundin M.Sc. Nutrition (nutritionist/näringsfysiolog) SSE MBA Proteinhajpen behov eller påhitt? Anki Sundin M.Sc. Nutrition (nutritionist/näringsfysiolog) SSE MBA Anki Sundin SSE MBA M.Sc. Nutrition Författare och föreläsare Konsult inom CSV-strategi och näringslära

Läs mer

Kalprotektin i feces bra markör för gastrointestinal inflammation

Kalprotektin i feces bra markör för gastrointestinal inflammation klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se Kalprotektin i feces bra markör för gastrointestinal inflammation Visar på sjukdomsintensitet

Läs mer

Mineralet för kraft och energi

Mineralet för kraft och energi Vetenskap Magnesium Magnesium hjälper oss att få mer energi, mer ork och bättre förmåga att motstå flera sjukdomar. Susanna Larsson, forskare på Karolinska Institutet i Solna, berättar att 24 000 personer

Läs mer

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi Anemi Järnbrist Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi När r föreligger f anemi? Kvinnor Hb

Läs mer

Prebiotika & Probiotika för små barns magar

Prebiotika & Probiotika för små barns magar Prebiotika & Probiotika för små barns magar Spädbarn kan få ont i magen, som kan bero på förstoppning och gaser. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är orsaken till att magen och tarmen inte fungerar.

Läs mer

Nutrition vid gastroenterologisk sjukdom: inflammatorisk tarmsjukdom

Nutrition vid gastroenterologisk sjukdom: inflammatorisk tarmsjukdom Nationella riktlinjer för Nutrition vid gastroenterologisk sjukdom: inflammatorisk tarmsjukdom Från arbetsgruppen inom Svensk Gastroenterologisk Förening 2010 Ingvar Bosaeus, Göteborg, Ulla Johansson,

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten

Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten Bilaga II Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten Denna produktresumé och bipacksedel är resultatet av referralproceduren. Produktinformationen kan senare

Läs mer

Födoämnesallergi - Provokation

Födoämnesallergi - Provokation Födoämnesallergi - provokation 1(6) Födoämnesallergi - Provokation Detta PM avser IgE-förmedlade reaktioner. Bakgrund. Födoämnesallergi definieras som en avvikande reaktion på ett födoämne, en reaktion

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

Tungcancer 2015-01-01. Sjukdomar i munhåla-svalg FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI. Muntorrhet. Cancer. Neurologiska rubbningar.

Tungcancer 2015-01-01. Sjukdomar i munhåla-svalg FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI. Muntorrhet. Cancer. Neurologiska rubbningar. FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Mag-tarmkanalens

Läs mer

Energibehov och nutritionsbehandling

Energibehov och nutritionsbehandling Energibehov och nutritionsbehandling 141106 Patientfall Ê Man född 1940 Ê Nedsatt aptit senaste 2-3 månaderna Ê 4-5 kg viktnedgång Ê Buksmärta, illamående, ingen gasavgång eller avföring senaste dygnet

Läs mer

celiaki Vilka av dina patienter har celiaki?

celiaki Vilka av dina patienter har celiaki? celiaki Vilka av dina patienter har celiaki? Under de senaste årtiondena har celiaki gått från att vara en ovanlig sjukdom hos barn till ett utbrett folkhälso problem i Sverige och resten av västvärlden.

Läs mer

Årsstämma i Probi (publ) 24 april, 2013. Michael Oredsson, VD

Årsstämma i Probi (publ) 24 april, 2013. Michael Oredsson, VD Årsstämma i Probi (publ) 24 april, 2013 Michael Oredsson, VD Agenda Introduktion Probi Året som gått Q1 2013 Fokus 2013 Summering 2 Probi är ledande inom probiotisk forskning Det började med en vision

Läs mer

Efficacy of ELLEN in w omen Diagnosed w ith Bacteriell Vaginosis. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 Percentage of w omen

Efficacy of ELLEN in w omen Diagnosed w ith Bacteriell Vaginosis. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 Percentage of w omen Kliniska studier Pilotstudie, 1992 2 kvinnor med bakteriell vaginos var inkluderade i studien. Diagnosen ställdes med hjälp av mikroskopisk undersökning och gradering av vaginalutstryk enligt Nugents poängbedömning.

Läs mer

Motion och fysisk aktivitet vid hjärtsvikt

Motion och fysisk aktivitet vid hjärtsvikt Motion och fysisk aktivitet vid hjärtsvikt NATIONELLA UTB DAGAR I HJÄRTSVIKT Göteborg 101029 Mats Börjesson, Docent. Överläkare, univ lektor Sahlgrenska Univ Sjukhuset/Östra, Göteborg Symtom vid hjärtsvikt

Läs mer

Kropp själ eller mittemellan?

Kropp själ eller mittemellan? Kropp själ eller mittemellan? Barn och ungdomar med långvariga smärtor Psykoedukation? Mats Karling Endagskurs nov 2011 Vad är psykoedukation? Ett sätt att lära patienten hur besvären uppkommit Möjliga

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM

PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM Sedan BIOS skrevs 1999 har en del förändringar av preparaten gjorts, beroende på forskningsresultat mm. BIOSYMS produkter har i nuläget följande innehåll: Mineral Complex Artnr 1401

Läs mer

Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet

Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet Intervju med Dr Alex Richardson, verksam vid universitetet i Oxford, på Food and Behaviour Research (FAB), Inverness, Skottland (www.fabresearch.org

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Näringslära En måltid

Näringslära En måltid Näringslära En måltid ger näring och energi till arbete och temperaturreglering är en njutning skapar sociala plus umgänge och avkoppling Ämnesomsättning = Metabolism Anabol uppbyggande Katabol nedbrytande

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Koagulationssystemet med särskilt fokus på warfarinets effekter

Koagulationssystemet med särskilt fokus på warfarinets effekter Koagulationssystemet med särskilt fokus på warfarinets effekter Warfarin(Waran) används av många patienter. Förmaksflimmer. Hjärtinfarkt. Lungemboli. DVT (djup venös trombos). APC (aktiv protein C), resistens.

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer Arbetsdokument Nationella riktlinjer Sammanfattning för raden Radnummer: C127a Godkänd för prioritering: 2011-03-10 Uppdaterad: 2011-03-16 Rad C127a Tillstånd/ Åtgärd Nyinsättning av antikoagulantia inför

Läs mer

Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13

Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13 Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13 jonas.melke@pharm.gu.se Institute of Neuroscience and Physiology Section of Pharmacology Sahlgrenska Academy University of Göteborg " Anemi! Enligt WHO:" Man:

Läs mer

När behöver vi antibiotika?

När behöver vi antibiotika? När behöver vi antibiotika? och när är det onödigt Christer Norman, familjeläkare Strama, Stockholm Effekt av antibiotika utvärderas i randomiserade kontrollerade studier Randomise ring =Slumpmässig fördelning

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Nedsatt aptit, ofrivillig viktnedgång och viktuppgång efter stroke. Maine Carlsson Dietist, doktorand Umeå Universitet, geriatrik

Nedsatt aptit, ofrivillig viktnedgång och viktuppgång efter stroke. Maine Carlsson Dietist, doktorand Umeå Universitet, geriatrik Nedsatt aptit, ofrivillig viktnedgång och viktuppgång efter stroke Maine Carlsson Dietist, doktorand Umeå Universitet, geriatrik Nutritionsbehandling Europarådets riktlinjer Samma krav på utredning, diagnos,

Läs mer

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom är en bindvävs sjukdom som påverkar bindvävsplattan i handflatan och fingrarnas insida. Symtomen är små knölar och i ett

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Behandling av långvarig smärta Psykologiska behandlingsmetoder Marianne Kristiansson spec anestesiologi, spec smärtlindring, spec rättspsykiatri med dr, adj lektor inst klin neurovetenskap, KI chefsöverläkare

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Om stearinsyra och magnesiumstearat

Om stearinsyra och magnesiumstearat Om stearinsyra och magnesiumstearat Magnesiumstearat är ett omdiskuterat ämne. Från vissa håll har det framförts att magnesiumstearat skulle vara giftigt för kroppen, minska upptaget av näringsämnen i

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling LUNGCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har icke-småcellig lungcancer. HER1/EGFR-receptor Tarceva är en liten molekyl som

Läs mer

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Omeprazol Teva vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Observera! Detta läkemedel är receptfritt för att du ska kunna motverka dina besvär av halsbränna och sura uppstötningar utan läkarhjälp.

Läs mer

Inflammatoriska tarmsjukdomar

Inflammatoriska tarmsjukdomar Ändrad 2015-03-04, s 120. 115 Erik Hertervig, VO Gastroenterologi och Nutrition, Skånes Universitetssjukhus, Lund Rickard Ekesbo, Dalby vårdcentral, Dalby Inledning Kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar

Läs mer

Utredning av IBS inom primärvården

Utredning av IBS inom primärvården 1 Utredning av IBS inom primärvården Ghadah Saleh ST-läkare, allmänmedicin Vårdcentralen Norr, Stenungsund 2007 / 2008 2 Introduktion: Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en kronisk funktionell mag-tarmsjukdom

Läs mer

Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för tillåtna påståenden. Minskad risk för dental erosion EJ TILLÅTET Q-2009-00501 1170/2011

Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för tillåtna påståenden. Minskad risk för dental erosion EJ TILLÅTET Q-2009-00501 1170/2011 1(5) 1 Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden om minskad risk för sjukdom (artikel 14.1 a) översikt uppdaterad 2012-05-21 Kategori av påstående Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor

Läs mer

Värt att veta om kronisk förstoppning

Värt att veta om kronisk förstoppning Värt att veta om kronisk förstoppning 1 När blir förstoppningen kronisk? Skillnaden mellan vanlig förstoppning och kronisk förstoppning är hur länge besvären håller i sig. Förstoppningen övergår i kronisk

Läs mer