IBD diagnostik - jakten på den perfekta markören. Aleksandra M. Havelka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IBD diagnostik - jakten på den perfekta markören. Aleksandra M. Havelka"

Transkript

1 IBD diagnostik - jakten på den perfekta markören Aleksandra M. Havelka

2 S100 proteinfamilj Calprotectin

3 S100 proteinfamilj Består av 25 lågmolekylära proteiner, kda Proteinerna innehåller en EF-hand motiv (a helix loop a helix) E-helix Ca 2+ F-helix

4 Ca 2+ krävs för aktivering - konformationsförändring

5 Calprotectin S100A8/A9 Heterodimer av S100 A8 och S100 A9 S100 A8 calgranulin A S100 A9 calgranulin B S100 A12 calgranulin C Calprotectin Calgranulins - myeloid-related proteins Uttrycks i celler av myeloid ursprung.

6

7 Calprotectin S100A8/A9 Uttrycks ffa i neutrofila granulocyter men finns även representerad i monocyter, makrofager epitelceller, eosinofiler och vissa cancer celler. Dale; Scand J Clin Lab Invest 1990; 50:

8 Calprotectin Calcium- och zink-bindande protein Står för 60 % av proteininnehållet i cytoplasman hos neutrofila granulocyter Mätbart i olika kroppsvätskor (blod, likvor, ledvätska och faeces) vid bakteriella, inflammatoriska och maligna sjukdomar Verkar anti-inflammatoriskt och antimikrobiellt

9

10 Förhöjda värden av calprotectin finner man i olika inflammatoriska tillstånd Reumatoide-, juvenile- och reaktiv arthritis Glomerulonephritis Astma Diabetes melitus type 2 Atherosclerosis-related inflammation Neurodegenerative diseases Inflammatory bowel disease (IBD) Foell et al., Biochem J. 2006; 396:

11 Tarmsjukdomar - IBS och IBD 1,5 miljoner svenskar lider av kroniska magtarmbesvär (ffa irritabel kolon - IBS) av dessa har inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) 0,5-1% Varje år insjuknar ca 1500 individer i IBD (i Sverige)

12 IBS (Irritable Bowel Syndrome) Också kallad colon irritabile, känslig tarm, funktionella tarmbesvär. Vad beror sjukdomen på? Störningar i tarmens nervsystem och/eller muskler? Intolerans eller överkänslighet för olika födoämnen? Ärftlig sjukdom? Debut efter tarminfektioner är vanligt. Hur ställer man diagnos? Det finns inte några laboratorietester som visar att man har sjukdomen och det syns heller inte några förändringar på eller i tarmen. Vid normala calprotectin värden kan man utesluta IBD Diagnosen ställs på symptom.

13 Symptom Magsmärtor Diarré Blod i avföringen Feber Viktminskning Trötthet

14 IBD (Inflammatory Bowel Disease) IBD - kronisk, periodvis mer aktiv inflammation av okänd genes Makroskopiska inflammationer: Ulcerös colit (UC) Chron s sjukdom (CD) Indeterminate colitis (IC) = odifferentierad kolit Mikroskopiska inflammationer: Kollagen och lymfocitär kolit CD IC UC

15 IBD IBD är betydligt vanligare i den industrialiserade västvärlden med en prevalens som närmar sig 1%. Insjuknandet är vanligast i års åldern för Crohns sjukdom och Ulcerös kolit medan mikroskopiska koliter företrädesvis debuterar i medelåldern.

16 Crohns sjukdom förekommer i hela mag-tarmkanalen segmentell utbredning inflammation i alla vägglager förekomst av sår, fistlar eller abscesser.

17 Ulcerös kolit Drabbar rektum och delar av- eller hela kolon (ändtarmen och grovtarmen) Inflammationen är begränsad till mucosan

18

19 Etiologi och patogenes Etiologin till IBD är relativt okänd. Kombination av immunologiska, mikrobiella och yttre faktorer som bidrar till sjukdomsuppkomst hos en genetisk predisponerad individ. Ärftligheten är en stark riskfaktor, särskilt vid Crohns sjukdom. Rubbad balans i tarmfloran Tobaksrökning är en risk-faktor för utveckling av Crohns sjukdom men verkar minska risken för att insjukna i Ulcerös kolit NSAID preparat

20 Tarmbarriären skyddar oss från antigener och mikroorganismer i tarmlumen De flesta genetiska förändringar kan kopplas till störningar i barriäregenskaper och epitelväggsfunktion.

21 Etiologi och patogenes Genetiska varianter ger dock inte hela förklaringen till IBD De flesta personer med NOD2 förändringar blir inte tarmsjuka I asiatiska populationer förekommer det knappast några polymorfier men allt fler insjuknar i IBD Ca 80% av patienterna har vid diagnostillfället ingen förstagradssläktning med IBD Utöver genetisk predisposition behövs det något mer som utlöser och driver inflammationen

22 Symptom IBD Magsmärtor Diarré Blod i avföringen Feber Viktminskning Trötthet Symptom IBS Magsmärtor Diarré Blod i avföringen Feber Viktminskning Trötthet Hos barn: Försenad pubertet Dålig tillväxt

23 Diagnostik av IBD Anamnes / status - vikt, längd, - nutritionsbedömning Blodprover - blodstatus - SR / CRP, elfores, - albumin, leverstatus - yersinia o. Salmonellaserologi - celiakimarkörer Avföringsprov - Odling (salmonella, shigella, yersinia, campylobact) - Toxinbildande clostr. difficile - Cystor o. maskägg - Fekalt clprotectin

24 Diagnostik av IBD - undersökningar Gastro- och coloskopi Tunntarmsröntgen MRT Buköversikt vid behov Ultraljud vid behov CT vid behov

25 Skopiundersökning Gold standard diagnos och läkningskontroll Invasiv undersökning, ej riskfritt Kostsam Besvärlig; Laxering, Sövning Frisk Crohn`s sjukdom Ulcerös kolit

26 Frågeställning: Kan utredning av IBD förbättras och underlättas för patienter och sjukvården?

27 Hur skulle den perfekta markören för IBD se ut? Stabil i faeces Hög känslighet och specificitet för inflammation i GI trakten Kan mätas i små mängder av faeces Påverkas ej av födan och läkemedel Kan mätas med en enkel, billig och icke invasiv metod

28 Calprotectin i faeces Värmeresistent Resistent mot proteolys Hållbart i rumstemperatur i 4-7 dygn provet kan skickas med vanlig post Kvantitativa metoder används för bestämning av calprotectin koncentration i faeces

29 Calprotectin i faeces Vad är normalt? Vuxna och barn över 4 år < 50 mg/kg ( gråzon mg/kg) Friska spädbarn har högre koncentration (spädbarn 2-10 veckor har ett medelvärde på 278 mg/kg) Dag till dag variation: ca 19% coefficient of variation

30 Fekalt calprotectin som diagnostiskt hjälpmedel i praktiken >2000 Fekalt calprotectin (mg/kg) 1000 Avsevärd inflammation >100 indikerar gastrointestinal inflammation gråzon; Biologisk variabilitet? Sjuk? => Penetrera anamnes, symptom / överväg uppföljning <50 mg/kg Referensvärde hos barn 4 år

31 Hur ställer man diagnos? IBD eller IBS

32 IBD diagnostik metoder och markörer Scintigrafi med autologa leukocyter, 111 Indium eller 99 Tc märkta Högkänslig Kvantitativ Korrelerar väl med inflammationsgraden både vid CD och UC Nackdelar Patienten utsätts för strålning Kostnad Speciella faciliteter behövs för att genomföra testet 1- eller 4 dygns samling av faeces används

33 Mätning av kväveoxid (NO) i tarmlumen Mängden NO är förhöjd i tarmen vid olika inflammatoriska tillstånd. Man kan studera uttryck av inos (inducible NO syntase) i biopsier eller mäta NO som ansamlas i tarmlumen. Nackdelar Invasiv Ej specifik (högst konc. vid collagenous colitis). Endoskopi Gold standard Nackdelar Invasiv och kostsam Magnetisk resonasnstomografi (MR), Datortomografi (CT), Ultraljud

34 Hur analyseras fekalt calprotectin idag?

35 Calprotectin historik 1980 Fagerhol och medarbetare publicerar för första gången närvaro av L1 protein (calprotectin) i neutrofiler Release and quantification of leukocyte derived protein (L1). Fagerhol MK, Dale I, Anderson I., Scand. J. Haematol. 1980; 24: L1 isoleras och karakteriseras Purification and partial characterization of a highly immunogenic human leukocyte protein, the L1 antigen. Dale I, Fagerhol MK, Naesgaard I., Eur J Biochem Jul 15;134(1): ELISA Roseth et al Assessment of the neutrophil-dominating protein calprotectin in feces. A methodological study. Scand. J Gasreoenterol ; 27: Improved assay for fecal calprotectin Ton et al., Improved assay for fecal calprotectin. Clin. Chem. Acta 2000; 292:41-54

36 Calprotectin ELISA RIDASCREEN

37 Thermo Fisher SCIENTIFIC EliA Calprotectin Test principle Fluorescence enzyme immunoassay Coating Mouse monoclonal antibodies Cut-off < 50 mg/kg Measuring range mg/kg Time to result 2h to 1st result, thereafter every minute

38 Hur analyseras fekalt calprotectin idag? Väg upp mg faeces Behöver man väga? Ska provet blandas? Dubbelprov? Tillsätt rätt volym extraktionsbuffert Blanda med vortex i 60 sekunder och skaka i 20 minuter Häll av i ett nytt rör och centrifugera ( x g i 5 min) Häll av supernatanten och analysera Dubbelprov? Stabilitet?

39 Snabbtest för calprotectin i faeces Prevent ID CalDetect från Preventis Semi-quantitative immunochromatographic test 40 IBD diagnostik - jakten på den perfekta markören

40 Tolkning av resultat Ingen inflammation Ingen inflammation Måttlig inflammation Höggradig inflammation 41 IBD diagnostik - jakten på den perfekta markören

41

42

43 A new rapid home test for faecal calprotectin in ulcerative colitis M. ELKJAER*, J. BURISCH*, V. VOXEN HANSEN*, B. DEIBJERG KRISTENSEN*, J.-K. SLOTT JENSEN & P. MUNKHOLM* Faecal calprotectin measurement in mg kg is appearing on the phone screen 15 s after the picture has been sent to the server.

44 2010 startade EQUALIS ett kvalitetssäkringsprogram för F-kalprotektin

45 RESULTAT prov B (mg/kg) Sammanställning Buhlmann ELISA CALPRO ELISA mmundiagnostik ELISA Buhlmann-Snabbtest RESULTAT Prov A (mg/kg)

46 Prov B Kalprotektin (mg/kg) Sammanställning Prov A Kalprotektin (mg/kg) BÜHLMANN Elisa Immundiagnostik Elisa CALPRO Elisa Snabbtest - Bühlmann

47 Sammanställning

48 Kalprotektin Antal deltagare: 42 Resultat intervall Prov A: mg/kg CV% = 54 Prov B: mg/kg CV% = 50 Prov C: mg/kg CV% = 42

49 Framtida utmaningar Gemensam standardisering av metoder för analys av calprotectin Optimering av snabbtester Automatisering av: Den pre-analitiska upparbetningen av faecesprover Mätningen av calprotectin koncentrationen = ökad effektivitet och kortare svarstider

50 Fekalt kalprotektin Billig och känslig markör för inflammation i tarmen tarmens CRP-test Kan användas som diagnostiskt test (ref.värde <50 mg/kg från 4 år) för IBD och andra inflammatoriska tillstånd i tarmen Underlättar selektion och prioritering av patienter till koloskopi-undersökning

51 Möjliga felkällor vid mätning av kalprotektin Variga övre luftvägsinfektioner Användning av vissa anti-inflammatoriska läkemedel ffa. NSAID preparat Förhöjda värden kan även ses vid: Bakteriell gastroenterit Obehandlad celiaki, esofagit, allergisk enterokolit Polyper och adenocarcinom 52 IBD diagnostik - jakten på den perfekta markören

52 Hur skulle den perfekta markören för IBD se ut? Stabil i faeces Kan mätas i små mängder av faeces Kan mätas med en enkel, billig och icke invasiv metod Påverkas ej av födan och läkemedel Hög känslighet och specificitet för inflammation i GI trakten 53 IBD diagnostik - jakten på den perfekta markören

53 Hur skulle den perfekta markören för IBD se ut? Stabil i faeces Kan mätas i små mängder av faeces Kan mätas med en enkel, billig och icke invasiv metod Påverkas ej av födan och läkemedel Hög känslighet och specificitet för inflammation i GI trakten Calprotectin är en stabil, känslig, icke invasiv, billig men OSPECIFIK markör för inflammation i GI trakten 54 IBD diagnostik - jakten på den perfekta markören

54 Jakten på den perfekta markören fortsätter Aleksandra M. Havelka

55 Tack för uppmärksamheten!!!

SGF Nationella Riktlinjer

SGF Nationella Riktlinjer SGF Nationella Riktlinjer 2012 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer LÄKEMEDELSBEHANDLING VID CROHNS SJUKDOM 2012-06-15 Kontaktperson: Sven Almer, Magtarmmedicinska

Läs mer

Syrarelaterade sjukdomar

Syrarelaterade sjukdomar Kapitel Syrarelaterade sjukdomar Dyspepsi Sjukdomar i magtarmkanalen kan ge symtom av smärtor eller obehag ofta tydligt relaterade till basala funktioner som födointag, kost, tarmrörelser, avföringsvanor.

Läs mer

Tel: +49 9131 84-0 www.siemens.com/healthcare

Tel: +49 9131 84-0 www.siemens.com/healthcare Global Siemens Headquarters Siemens AG Wittelsbacherplatz 2 80333 München Germany Global Siemens Healthcare Headquarters Siemens AG Healthcare Sector Henkestrasse 127 91052 Erlangen Germany Tel: +49 9131

Läs mer

celiaki Vilka av dina patienter har celiaki?

celiaki Vilka av dina patienter har celiaki? celiaki Vilka av dina patienter har celiaki? Under de senaste årtiondena har celiaki gått från att vara en ovanlig sjukdom hos barn till ett utbrett folkhälso problem i Sverige och resten av västvärlden.

Läs mer

Till dig som har fått HUMIRA

Till dig som har fått HUMIRA Till dig som har fått HUMIRA Du ska börja få behandling med HUMIRA. Syftet med den här genomgången är att du ska känna dig trygg med din behandling och kunna leva ett så normalt liv som möjligt utan att

Läs mer

ÅRSRAPPORT SWIBREG 2014-09-01

ÅRSRAPPORT SWIBREG 2014-09-01 ÅRSRAPPORT SWIBREG 2014-09-01 STYRGRUPP Pär Myrelid (Ordf.) Hans Strid (Utbildningsansvarig) Jonas F. Ludvigsson Mattias Block Susanna Jäghult Henrik Hjortswang Jonas Halfvarson Michael Eberhardsson Urban

Läs mer

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning Rapport-FoUrnalen 2014:2 Cecelia Eriksson Elisabet Bergfors Bo Göran Olsson Ewa Grodzinsky

Läs mer

PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID CROHNS SJUKDOM OCH ULCERÖS KOLIT. Till dig som har fått Humira

PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID CROHNS SJUKDOM OCH ULCERÖS KOLIT. Till dig som har fått Humira PATIENTINFORMATION OM HUMIRA VID CROHNS SJUKDOM OCH ULCERÖS KOLIT Till dig som har fått Humira Fyll i dina uppgifter! Min läkares namn Läkarens tel: mail: Min sjuksköterskas namn Sjuksköterskans tel: mail:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Colon Irritable - Aktuellt om sjukdomen och dess behandling. Ida-Maria Svedberg. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Colon Irritable - Aktuellt om sjukdomen och dess behandling. Ida-Maria Svedberg. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2009:03 HV Colon Irritable - Aktuellt om sjukdomen och dess behandling Ida-Maria Svedberg Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen för

Läs mer

En litteraturstudie om patienters upplevelser av att leva med ulcerös kolit och inverkan på livskvaliteten

En litteraturstudie om patienters upplevelser av att leva med ulcerös kolit och inverkan på livskvaliteten En litteraturstudie om patienters upplevelser av att leva med ulcerös kolit och inverkan på livskvaliteten INGER BENGTSSON KRISTINA GUNNARSSON Examensarbete Ht 02 Sjuksköterskeprogrammet Januari 2005 Malmö

Läs mer

Tema Gastroenterologi. nr.2/2011

Tema Gastroenterologi. nr.2/2011 bkn_111_2_cover.qxd:bkn 3/15/11 3:02 PM Page 1 nr.2/2011 Tema Gastroenterologi Tarmtransplantation ny möjlighet för barn med tarmsvikt Celiaki från raritet till folksjukdom Amning fritt eller på bestämda

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 5 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 5 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 5 År 2010 Volym 15 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

Probiotika FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING

Probiotika FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING Probiotika FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING Det är lika stor skillnad på olika probiotika som mellan en ko och en get det är därför det är så viktigt att välja rätt i probiotikadjungeln.

Läs mer

En busunge som aldrig flyttar hemifrån

En busunge som aldrig flyttar hemifrån UNIVERSITY OF HELSINKI En busunge som aldrig flyttar hemifrån Att leva med en kronisk tarmsjukdom Helsingfors Universitet Institutionen för beteendevetenskaper Allmän- och vuxenpedagogik Pro gradu -avhandling

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 2015 volym 20

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 2015 volym 20 gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 205 volym 20 HUMIRA adalimumab När konventionell behandling inte räcker Den enda självadministrerade TNF-hämmaren

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

Tema Gastroenterologi/Födoämnesallergi. nr.3/2014

Tema Gastroenterologi/Födoämnesallergi. nr.3/2014 nr.3/2014 Tema Gastroenterologi/Födoämnesallergi Födoämnesöverkänslighet - en diagnostisk utmaning Funktionella buksmärtor och diet hos barn Mjölk - roten till det onda? Barnläkaren Tidningen Barnläkaren

Läs mer

Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar.

Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar. Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar. Nedanstående rekommendation utarbetades vid ett expertgruppsmöte som anordnades 21 mars 2012 av Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV). För utförlig

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR LED- OCH SKELETTINFEKTIONER 2004

VÅRDPROGRAM FÖR LED- OCH SKELETTINFEKTIONER 2004 VÅRDPROGRAM FÖR LED- OCH SKELETTINFEKTIONER 2004 Dokumentet finns även i nätupplaga på www.infektion.net Innehållsförteckning: Sida A. Bakgrund och process 2 B. Allmänna synpunkter på antibiotikabehandling

Läs mer

Läkemedelsbehandling av psoriasis ny rekommendation

Läkemedelsbehandling av psoriasis ny rekommendation Läkemedelsbehandling av psoriasis ny rekommendation ny rekommendation Läkemedelsverket arrangerade den 23 24 mars 2011 ett expertmöte för att bland annat göra en värdering av de biologiska läkemedel som

Läs mer

Tarmkanalens funktionsrubbningar

Tarmkanalens funktionsrubbningar Tarmkanalens funktionsrubbningar En vägledning från Läkemedelsverket, skriven av läkarna Bodil Ohlsson och Mikael Truedsson i Malmö. Ursprungligen publicerad i Läkemedelsboken 2011. Inledning Det finns

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 3 År 2010 Volym 15 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

Optikusneurit. -State of the Art

Optikusneurit. -State of the Art Optikusneurit -State of the Art A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2005 Volym 10 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2005 Volym 10 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 3 År 2005 Volym 10 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med 4 nummer per år. ansvarig

Läs mer

Tema: Gastroenterologi Intervjun: Det är först idag som jag inser vilket ansvar jag hade som praktiserande läkare.

Tema: Gastroenterologi Intervjun: Det är först idag som jag inser vilket ansvar jag hade som praktiserande läkare. BKN-cover-108-2 3/5/08 1:39 PM Page 1 issn 1651 0534 Nr.2/2008 Barnläkaren Tema: Gastroenterologi Intervjun: Det är först idag som jag inser vilket ansvar jag hade som praktiserande läkare. Anders W Jonsson,

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2008 Volym 13 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2008 Volym 13 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 3 År 2008 Volym 13 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta

Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta Andreas Kindmark 3 Författare: Docent Andreas Kindmark, Osteoporosmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala Innehåll Innehållsförteckning 1 Vad är osteoporos?...

Läs mer

Prostataspecifikt antigen den viktigaste cancermarkören Diagnostik och uppföljning av prostatacancer har förändrats markant

Prostataspecifikt antigen den viktigaste cancermarkören Diagnostik och uppföljning av prostatacancer har förändrats markant klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista http://ltarkiv.lakartidningen.se Prostataspecifikt antigen den viktigaste cancermarkören Diagnostik och uppföljning av prostatacancer har förändrats markant

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care Kronisk parodontit prevention, diagnostik och behandling

Läs mer

Procalcitonin vid akuta infektioner. - Kan det minska onödig antibiotikaförskrivning? Anders Ternhag, specialistläkare, med.dr.

Procalcitonin vid akuta infektioner. - Kan det minska onödig antibiotikaförskrivning? Anders Ternhag, specialistläkare, med.dr. Procalcitonin vid akuta infektioner - Kan det minska onödig antibiotikaförskrivning? Anders Ternhag, specialistläkare, med.dr. Innehåll Inledning... 3 Procalcitonin som biomarkör: en kortfattad bakgrund...

Läs mer