Liv & hälsa en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liv & hälsa 2004. - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor"

Transkript

1 Liv & hälsa en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor Ett samarbete mellan landstingen i Sörmlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län.

2 LITE FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Hur går undersökningen till? Hösten 2004: Enkäten skickas ut till totalt invånare i Mellansverige. De besvarade enkäterna samlas in. Svaren databearbetas. Våren 2005: De databearbetade svaren analyseras De första resultaten av undersökningen kan börja presenteras. Kan någon se Dina svar?. Dina svar går inte att härleda till dig. Undersjälva insamlingen använder vi en nummerkod för att kunna pricka av Ditt svar när det kommer tillbaka, eller skicka en påminnelse för att vara säkra på att Du inte glömt oss. Koden tar vi bort så snart insamlingstiden är slut och svaren ska bearbetas. Varför ska Du fylla i den här enkäten? Den här undersökningen gör vi för att ta reda på hur Du och den övriga befolkningen mår och lever. Dina uppgifter är viktiga för utvecklingen av till exempel sjukvård och kommunal service. För att det ska gå att lita på resultatet av undersökningen är det angeläget att så många som möjligt svarar på enkäten. Därför är Ditt svar mycket viktigt. Så här fyller Du i enkäten Enkätsvaren registreras maskinellt, därför är det viktigt att de är ifyllda på rätt sätt. Använd en bra penna med svart eller mörkblå färg. Undvik blyertspenna. Sätt ett tydligt kryss i de rutor Du tycker stämmer bäst för dig. Om Du råkar kryssa fel fyller Du hela rutan med färg. Då kan maskinen inte läsa den. Kryssa sedan i den rätta rutan. Har Du några frågor? Om Du vill veta mer om undersökningen eller hur Du ska besvara enkäten är Du välkommen att kontakta Ditt landsting. Namn och telefonnummer hittar Du på baksidan av denna enkät. Svarstid Vi ber Dig svara så fort som möjligt, helst inom ett par dagar. Svarskuvert och porto När Du fyllt i enkäten postar Du den i det bifogade svarskuvertet. Portot är redan betalt. Hur får Du veta resultatet? Resultatet från undersökningen kommer att publiceras på respektive landstings hemsidor. Du kan också ta kontakt med någon av de angivna personerna om du fortlöpande vill ha rapporter. TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

3 OM DIN HÄLSA 1 Hur bedömer Du Ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Dåligt Mycket dåligt 2 Markera genom att kryssa i en ruta på varje delfråga vilket påstående som bäst beskriver Ditt hälsotillstånd idag. A Rörlighet B Hygien g går utan svårigheter g kan gå med viss svårighet g är sängliggande g behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning g har vissa problem att tvätta och klä mig själv g kan inte tvätta eller klä mig själv C Huvudsakliga aktiviteter ( t ex arbete, studier, hushållsysslor, familje- och fritidsaktiviteter) g klarar av mina huvudsakliga aktiviteter g har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter g klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter 4 Har Du eller har Du haft någon eller några av följande långvariga sjukdomar eller besvär under de senaste 12 månaderna? Hjärt-kärlsjukdom Högt blodtryck Diabetes Sköldkörtelsjukdom eller Annan ämnesomsättningsrubbning Astma Allergiska ögon- eller näsbesvär Födoämnesallergi Eksem Annan hudsjukdom Nickelallergi Depression Utmattningssyndrom Cancersjukdom KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom Sjukdom i mage eller tarm Ofrivilligt urinläckage Ledgångsreumatism Neurologisk sjukdom Sömnapné Öronsus (tinnitus) Hörselnedsättning Synnedsättning som inte kan korrigeras med glasögon Fysiskt funktionshinder Psykiskt funktionshinder Annan långvarig sjukdom, nämligen: D Smärtor/besvär g har varken smärtor eller besvär g har måttliga smärtor eller besvär g har svåra smärtor eller besvär E Oro/nedstämdhet g är inte orolig eller nedstämd g är orolig eller nedstämd i viss utsträckning g är i högsta grad orolig eller nedstämd 3 Har Du någon långvarig sjukdom (längre än 6 mån), bestående besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem? 5 Hur tycker Du att Din tandhälsa är? Mycket bra Bra Varken bra eller dålig Dålig Mycket dålig 6 Har Du något/några av följande besvär? Karies (hål i tänderna) Blödande tandkött Tandlossning Tuggsvårigheter Känsliga tandhalsar Tandgnissling/pressning 1

4 G Trötthet och kraftlöshet (senaste 3 mån) Har ej besvärats Någon enstaka gång Vid ett flertal tillfällen I stort sett hela tiden H Sömnproblem (senaste 3 mån) 7 Har Du under de senaste 3 månaderna upplevt något eller några av följande besvär eller symtom? A Värk i skuldror, nacke eller axlar (senaste 3 mån) Har ej besvärats Någon enstaka gång Vid ett flertal tillfällen I stort sett hela tiden B Värk i rygg eller höfter (senaste 3 mån) Har ej besvärats Någon enstaka gång Vid ett flertal tillfällen I stort sett hela tiden C Värk i händer, armar, ben, knän eller fötter (senaste 3 mån) Har ej besvärats Någon enstaka gång Vid ett flertal tillfällen I stort sett hela tiden D Värk i magen (senaste 3 mån) Har ej besvärats Någon enstaka gång Vid ett flertal tillfällen I stort sett hela tiden E Huvudvärk eller migrän (senaste 3 mån) Har ej besvärats Någon enstaka gång Vid ett flertal tillfällen I stort sett hela tiden Har ej besvärats Någon enstaka gång Vid ett flertal tillfällen I stort sett hela tiden I Nedstämdhet (senaste 3 mån) Har ej besvärats Någon enstaka gång Vid ett flertal tillfällen I stort sett hela tiden K Yrsel (senaste 3 mån) Har ej besvärats Någon enstaka gång Vid ett flertal tillfällen I stort sett hela tiden L Irriterade slemhinnor (senaste 3 mån) Har ej besvärats Någon enstaka gång Vid ett flertal tillfällen I stort sett hela tiden M Annat besvär (senaste 3 mån), nämligen: 8 Hur mycket väger Du? (Ange hela kilo) g väger 9 Hur lång är Du? (Ange hela cm) g är kilo cm cm F Ängslan och oro (senaste 3 mån) Har ej besvärats Någon enstaka gång Vid ett flertal tillfällen I stort sett hela tiden 2

5 ANVÄNDNING AV LÄKEMEDEL 10 Har Du under de senaste 2 veckorna använt något eller några av följande receptfria läkemedel eller så kallade naturläkemedel? Smärtstillande medel eller antiinflammatoriska medel Lugnande medel Sömnmedel Medel mot allergi Näsdroppar Medel mot förkylning Vitaminer Vätskedrivande medel Rökavvänjningsmedel Annat receptfritt läkemedel Ginseng Q10 Annat naturläkemedel 11 Har Du under de senaste 2 veckorna använt något eller några av följande receptbelagda läkemedel? Blodtrycksmedicin Kärlkrampsmedicin Annan hjärtmedicin Blodproppshämmande medicin Blodfettssänkande medicin Vätskedrivande medicin Diabetesmedicin Smärtstillande eller antiinflammatoriska medel Medicin mot migrän Sömnmedel Lugnande medel Astmamedicin Kortisonsalva mot eksem Medel mot allergiska besvär Magsårsmedicin Antibiotika Preventivmedel Östrogen Medicin mot övervikt Medicin mot potensproblem Annan receptbelagd medicin, nämligen: KONTAKTER MED VÅRDEN 12 Har Du under de senaste 3 månaderna på grund av egna besvär eller sjukdom besökt eller besökts av någon av följande:, en, flera gång gånger Läkare på akutmottagning Läkare på annan sjukhusmottagning Läkare på vårdcentral eller liknande Privatläkare Distriktssköterska Barnmorska Tandläkare Tandhygienist Sjukgymnast Arbetsterapeut Psykolog Kurator Företagshälsovård Varit inlagd på sjukhus 13 När var Du senast hos tandläkare/ tandhygienist? För mindre än ett år sedan För ett till mindre än tre år sedan För tre till fem år sedan För mer än fem år sedan Har aldrig varit hos tandläkare/tandhygienist 14 Har Du under de senaste 3 månaderna någon gång ansett Dig vara i behov av läkarvård men inte sökt sådan? fortsätt till fråga Vilken var orsaken/orsakerna till att Du inte sökte läkarvård? (Flera alternativ kan markeras) Besvären gick över För långa väntetider Svårt att komma fram på telefon Fick inte besökstid snabbt nog Negativa erfarenheter från tidigare besök Ekonomiska skäl Hade inte tid Visste inte vart jag skulle vända mig Annan orsak, nämligen: 3

6 16 Har det under de senaste 3 månaderna hänt att Du tvingats begränsa eller avstå nödvändiga sjukvårdsbesök eller läkemedelsinköp av ekonomiska skäl? Avstått från sjukvårdsbesök Avstått från att ta ut läkemedel Avstått från tandvårdsbesök Avstått från annan vård, nämligen: 17 Har Du under de senaste 3 månaderna besökt/haft kontakt med någon annan form av vård (t ex naprapat, kiropraktor, homeopat) på grund av egna besvär eller sjukdomar? 18 Om Du på grund av egna hälsoproblem under de senaste 3 månaderna ringt till vårdcentral, sjukhus eller tandvårdsmottagning, var det lätt eller svårt att komma fram på telefon till någon som kunde besvara Dina frågor? Ej Mycket Ganska Ganska Mycket ringt lätt lätt svårt svårt Vårdcentral Sjukhus Folktandvård Privat tandvård 19 Om Du på grund av egna hälsoproblem under de senaste 3 månaderna besökt vårdcentral, sjukhus eller tandvårdsmottagning, fick Du vid det senaste tillfället komma till mottagningen efter kort eller lång väntetid? Ej Mycket Ganska Ganska Mycket besökt kort kort lång lång Vårdcentral Sjukhus Folktandvård Privat tandvård 20 Har Du någon gång under de senaste 3 månaderna ordinerats fysisk aktivitet på recept?, en gång, flera gånger Om Du ej besökt vårdcentral el liknande de senaste 3 månaderna fortsätt till fråga Vad anser Du om den behandling/ undersökning Du fick vid det senaste besöket på vårdcentralen el liknande? Mycket bra I stort sett bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Mycket dålig Minns ej 22 Vid Ditt senaste besök på vårdcentral eller liknande, ställde personalen frågor om Dina: Kostvanor Motionsvanor Rökvanor Snusvanor Alkoholvanor 23 Fick Du några råd att förändra Dina: Kostvanor Motionsvanor Rökvanor Snusvanor Alkoholvanor 24 Om Du ej besökt sjukhus de senaste 3 månaderna fortsätt till fråga 27 Vad anser Du om den behandling/ undersökning Du fick vid det senaste sjukhusbesöket? Mycket bra I stort sett bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Mycket dålig Minns ej 25 Vid Ditt senaste besök på sjukhus, ställde personalen frågor om Dina: Kostvanor Motionsvanor Rökvanor Snusvanor Alkoholvanor 4

7 26 Fick Du några råd att förändra Dina: Kostvanor Motionsvanor Rökvanor Snusvanor Alkoholvanor 27 Om Du ej besökt tandvårdsmottagning de senaste 3 månaderna fortsätt till fråga 29. Vid Ditt senaste besök på tandvårdsmottagning, ställde personalen frågor om Dina: Kostvanor Rökvanor Snusvanor 28 Fick Du några råd att förändra Dina: Kostvanor Rökvanor Snusvanor 29 Vilket förtroende har Du för primärvården i Ditt län? (vårdcentral, barnavårdscentral, mödravårdscentral, distriktssköterskemottagning) Mycket stort Ganska stort Inte särskilt stort Inget alls Ingen uppfattning/vet ej 30 Vilket förtroende har Du för sjukhusvården i Ditt län? Mycket stort Ganska stort Inte särskilt stort Inget alls Ingen uppfattning/vet ej 31 Vilket förtroende har Du för folktandvården i Ditt län? Mycket stort Ganska stort Inte särskilt stort Inget alls Ingen uppfattning/vet ej OM DINA LEVNADSVANOR Motionsvanor 32 Hur mycket rör eller anstränger Du Dig kroppsligt på fritiden? Försök att uppskatta ett genomsnitt för de senaste 12 månaderna (Markera endast ett alternativ) Lite motion: Du ägnar Dig inte särskilt mycket åt fysisk aktivitet på fritiden. Du promenerar eller cyklar eller rör Dig på annat sätt mindre än 2 timmar i veckan. Måttlig motion: Du promenerar, cyklar eller rör Dig på annat sätt minst 2 timmar i veckan, oftast utan att svettas. Till detta räknas också gång eller cykling till och från arbetet. Måttlig regelbunden motion: Du motionerar regelbundet 1-2 gånger per vecka i minst 30 minuter per tillfälle omklädd för löpning, tennis, cykling, motionsgymnastik eller liknande fysisk aktivitet som får Dig att svettas eller väsentligt höjer pulsen. Regelbunden motion eller träning: Du motionerar, tränar eller tävlar i någon lagidrott, löpning, cykling, motionsgymnastik, simning eller liknande fysisk aktivitet minst 3 gånger i veckan och minst 30 minuter per tillfälle. 33 Hur mycket tid ägnar Du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter som får Dig varm? T ex promenader i rask takt, trädgårdsarbete, tyngre hushållsarbete, cykling, simning. Det kan variera under året, men försök ta något slags genomsnitt. (Markera endast ett alternativ) Minst 5 timmar per vecka Mer än 3 timmar men mindre än 5 timmar per vecka Mellan 1 och 3 timmar per vecka Mindre än 1 timme per vecka 34 Har Du under de senaste 12 månaderna varit med i någon aktivitet för att förbättra Din hälsa eller Dina levnadsvanor? Vilken: 5

8 35 Skulle Du vilja vara med i någon aktivitet för att förbättra Din hälsa eller Dina levnadsvanor? Vilken: Kostvanor 36 Hur ofta äter Du frukost, lunch och middag eller kvällsmål? Dagligen Någon eller Sällan eller i stort några gånger eller Frukost Lunch Middag Kvällsmål sett dagligen i veckan aldrig 37 Är det viktig för Dig att undvika fet mat?, inte alls, jag är ganska mån om det, jag är mycket mån om det 38 Hur ofta äter Du grönsaker eller rotfrukter? Gäller alla typer av grönsaker, baljväxter och rotfrukter (färska, frysta, konserverade, stuvade, juicer, soppor mm). Det kan variera under året, men försök ta något slags genomsnitt. (Markera endast ett alternativ) 3 gånger per dag eller oftare 2 gånger per dag 1 gång per dag 5 6 gånger per vecka 3 4 gånger per vecka 1 2 gånger per vecka Några gånger per månad eller mer sällan 39 Hur ofta äter Du frukt eller bär? Gäller alla typer av frukt och bär (färska, frysta, konserverade, juicer, kompott mm). Det kan variera under året, men försök ta något slags genomsnitt. (Markera endast ett alternativ) 3 gånger per dag eller oftare 2 gånger per dag 1 gång per dag 5 6 gånger per vecka 3 4 gånger per vecka 1 2 gånger per vecka Några gånger per månad eller mer sällan Alkoholvanor Med alkohol menas folköl, mellan-/starköl, alkoholstark cider, alkoholstark cider, vin, starkvin och sprit. Besvara frågorna så noggrant och ärligt som möjligt. Med ett glas menas: 40 Hur ofta har Du druckit alkohol under de senaste 12 månaderna? 4 gånger/vecka eller mer 2 3 gånger/vecka 2 4 gånger/månad 1 gång per månad eller mer sällan Aldrig fortsätt till fråga Hur många glas (se exempel ovan) dricker Du en typisk dag då Du dricker alkohol? 1 2 glas 3 4 glas 5 6 glas 7 9 glas 10 eller fler glas 6 42 Hur ofta dricker Du sex glas eller fler vid samma tillfälle? Dagligen eller nästan dagligen Varje vecka Varje månad Mer sällan än en gång per månad Aldrig 43 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna druckit så mycket alkohol att Du varit berusad? Dagligen eller nästan dagligen Några gånger/vecka 1 gång/vecka 2 3 gånger/månad 1 gång/månad Någon eller några gånger per halvår Mer sällan eller aldrig

9 PSYKISK HÄLSA OCH LIVSKVALITET 47 Har Du de senaste veckorna kunnat koncentrera Dig på allt Du gjort? Bättre än vanligt Som vanligt Sämre än vanligt Mycket sämre än vanligt 48 Har Du de senaste veckorna kunnat fatta beslut i olika frågor? Tobaksvanor 44 Röker Du? 45 Snusar Du?, jag har aldrig vanerökt, jag har slutat röka, jag röker någon gång ibland, jag röker dagligen, jag har aldrig vanesnusat, jag har slutat snusa, jag snusar någon gång ibland, jag snusar dagligen 46 Hur ofta vistas Du i lokaler där andra personer röker eller nyss rökt? Varje Någon/några Någon/några Mer sällan dag gånger/veckagånger/månad eller aldrig I Ditt hem På arbetet På café, bar eller restaurang På annan plats inomhus, t ex hos vänner, i bilen Bättre än vanligt Som vanligt Sämre än vanligt Mycket sämre än vanligt 49 Har Du under de senaste veckorna kunnat ta itu med Dina problem? Bättre än vanligt Som vanligt Sämre än vanligt Mycket sämre än vanligt 50 Har Du under de senaste veckorna haft svårt att sova på grund av oro? Inte alls Inte mer än vanligt Mer än vanligt Mycket mer än vanligt 51 Har Du under de senaste veckorna känt Dig spänd? Inte alls Inte mer än vanligt Mer än vanligt Mycket mer än vanligt 52 Har Du under de senaste veckorna känt att Du inte orkat med Dina egna problem? Inte alls Inte mer än vanligt Mer än vanligt Mycket mer än vanligt 53 Har Du de senaste veckorna känt Dig olycklig och nedstämd? Inte alls Inte mer än vanligt Mer än vanligt Mycket mer än vanligt 7

10 54 Har Du de senaste veckorna förlorat tron på Dig själv? Inte alls Inte mer än vanligt Mer än vanligt Mycket mer än vanligt 55 Har Du tyckt att Du varit värdelös de senaste veckorna? Inte alls Inte mer än vanligt Mer än vanligt Mycket mer än vanligt 56 Upplever Du att Du gjort nytta de senaste veckorna? Mer än vanligt Som vanligt Mindre än vanligt Mycket mindre än vanligt 57 Har Du under de senaste veckorna känt att Du kunnat uppskatta det Du gjort om dagarna? Mer än vanligt Som vanligt Mindre än vanligt Mycket mindre än vanligt 58 Har Du på det hela taget känt Dig någorlunda lycklig de senaste veckorna? Mer än vanligt Som vanligt Mindre än vanligt Mycket mindre än vanligt 59 Hur ser Du på framtiden för Din personliga del? Mycket optimistiskt Ganska optimistiskt Varken optimistiskt eller pessimistiskt Ganska pessimistiskt Mycket pessimistiskt 8

11 På frågorna skall Du försöka tänka Dig hur det varit eller hur Du känt Dig under större delen av Ditt liv. 60 Har Du en känsla av att Du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring Dig? Mycket sällan Mycket ofta eller aldrig 61 Har det hänt att Du blev överraskad av beteendet hos personer som Du trodde Du kände väl? Har aldrig hänt Har ofta hänt 62 Har det hänt att människor som Du litade på har gjort Dig besviken? Har aldrig hänt Har ofta hänt 63 Hittills har Ditt liv... Helt saknat mål och mening Genomgående haft mål och mening 64 Känner Du dig orättvist behandlad? Mycket ofta Mycket sällan/ aldrig 65 Har Du en känsla av att Du befinner Dig i en obekant situation och inte vet vad Du skall göra? Mycket ofta Mycket sällan/ aldrig 66 Är Dina dagliga sysslor en källa till... Glädje och djup tillfredsställelse Smärta och leda 68 Händer det att Du har känslor inom Dig som Du helst inte vill känna? Mycket ofta Mycket sällan/ aldrig 69 Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en olycksfågel. Hur ofta har Du känt så? Aldrig Mycket ofta 70 När något har hänt, har Du vanligtvis funnit att Du över- eller Du såg saken i undervärderade dess rätta dess betydelse proportioner 71 Hur ofta känner Du att det inte är någon mening med de saker Du gör i Ditt dagliga liv? Mycket ofta Mycket sällan/ aldrig 72 Hur ofta har Du känslor som Du inte är säker på att Du kan kontrollera? Mycket ofta Mycket sällan/ aldrig 67 Har Du mycket motstridiga känslor och tankar? Mycket ofta Mycket sällan/ aldrig 9

12 BEHOV AV STÖD OCH HJÄLP 73 Har Du hos kommunen under de senaste 12 månaderna ansökt om stöd och hjälp som hemtjänst, särskilt boende eller personlig assistent?, har inte ansökt, ansökan beviljades helt, ansökan beviljades delvis, men ansökan avslogs 74 Behöver Du på grund av nedsatt funktionsförmåga eller sjukdom hjälp med att inhandla mat?, behöver ingen hjälp, men får ingen hjälp, får hjälp av anhörig eller vän, får hjälp av vårdpersonal eller hemtjänstpersonal, får hjälp av annan än ovanstående 75 Behöver Du på grund av nedsatt funktionsförmåga eller sjukdom hjälp med att laga mat?, behöver ingen hjälp, men får ingen hjälp, får hjälp av anhörig eller vän, får hjälp av vårdpersonal eller hemtjänstpersonal, får hjälp av annan än ovanstående 76 Behöver Du på grund av nedsatt funktionsförmåga eller sjukdom hjälp med att klä Dig?, behöver ingen hjälp, men får ingen hjälp, får hjälp av anhörig eller vän, får hjälp av vårdpersonal eller hemtjänstpersonal, får hjälp av annan än ovanstående 77 Behöver Du på grund av nedsatt funktionsförmåga eller sjukdom hjälp med att komma ut på promenad?, behöver ingen hjälp, men får ingen hjälp, får hjälp av anhörig eller vän, får hjälp av vårdpersonal eller hemtjänstpersonal, får hjälp av annan än ovanstående 10

13 TRYGGHET OCH SOCIALA RELATIONER 78 Har Du under de senaste 12 månaderna råkat ut för olycksfall som lett till att Du sökt vård eller tandvård? (Gäller ej avsiktligt våld eller misshandel) fortsätt till fråga 80, en gång, flera gånger 79 Vad gjorde Du när senaste olyckan inträffade? Yrkesarbetade Hushållsarbetade Underhålls- eller hobbyarbetade i hemmet eller trädgården Annan sysselsättning i hemmet Promenerade Cyklade Åkte bil Idrottade eller motionerade Annat 80 Har Du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för avsiktligt våld eller misshandel? fortsätt till fråga 83, en gång, flera gånger 81 Vem/vilka utsatte Dig för avsiktligt våld eller misshandel vid det senaste tillfället? Myndighetspersonal Vårdpersonal Patient/klient/kund Arbetskamrat/chef Studiekamrat/lärare/elev Främmande person på allmän plats Nära bekant Granne eller annan i bostadsområdet Familjemedlem/släkting Annan, nämligen: 82 Var hände detta vid det senaste tillfället? 83 Händer det att Du avstår från att gå ut av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad?, ibland, ofta 84 Har Du under de senaste 3 månaderna upplevt att någon behandlat Dig på ett nedlåtande sätt? fortsätt till fråga 86, någon gång, flera gånger 85 Av vem/vilka blev Du nedlåtande behandlad? (Flera alternativ kan markeras) Personal inom polisen Personal inom försäkringskassan Personal inom arbetsförmedlingen Personal inom socialtjänsten Vårdpersonal Hemtjänstpersonal Patient/klient/kund Butiks-/servicepersonal Främmande person på allmän plats Arbetskamrat/chef Studiekamrat/lärare/elev Nära bekant Granne/annan i bostadsområdet Familjemedlem/släkting Annan, nämligen: I min bostad I annan bostad På min arbetsplats På buss, tåg eller annat färdmedel På eller utanför restaurang, pub eller nöjeslokal På gata, torg eller annan allmän plats Annan plats 11

14 86 Har Du under det senaste 3 månaderna upplevt att någon visat Dig sin uppskattning? fortsätt tillfråga 88, någon gång, flera gånger 87 Av vem/vilka fick Du uppskattning? (Flera alternativ kan markeras) Personal inom polisen Personal inom försäkringskassan Personal inom arbetsförmedlingen Personal inom socialtjänsten Vårdpersonal Hemtjänstpersonal Patient/klient/kund Butiks-/servicepersonal Främmande person på allmän plats Arbetskamrat/chef Studiekamrat/lärare/elev Nära bekant Granne/annan i bostadsområdet Familjemedlem/släkting Annan, nämligen: 88 Har Du under de senaste 3 månaderna upplevt att någon fått Dig att känna Dig stolt?, någon gång, flera gånger 89 Har Du under de senaste 3 månaderna upplevt att någon kränkt Din heder?, någon gång, flera gånger 90 Har Du under de senaste 3 månaderna upplevt att någon uttryckt sig nedsättande om Dig?, någon gång, flera gånger 91 Har Du under de senaste 3 månaderna upplevt att någon gjort Dig till åtlöje inför andra?, någon gång, flera gånger 92 Har Du under de senaste 3 månaderna upplevt att någon i Din omgivning ignorerat Dig?, någon gång, flera gånger 93 Har Du under de senaste 3 månaderna upplevt att någon uttryckt sig positivt om Dig som person?, någon gång, flera gånger 94 Har Du någon eller några personer i Din omgivning som kan ge Dig personligt stöd i händelse av personliga problem eller kriser i Ditt liv?, helt säkert, troligen Förmodligen inte 95 Har Du någon eller några personer i Din omgivning som kan hjälpa Dig med inköp och matlagning om Du skulle bli sjuk?, helt säkert, troligen Förmodligen inte 96 Har Du någon eller några personer i Din omgivning som kan hjälpa Dig om Du skulle flytta till annan bostad?, helt säkert, troligen Förmodligen inte 97 Har Du varit med om någon eller några av följande händelser i Ditt liv under de senaste 2 åren? (Flera alternativ kan markeras) Förlorat nära anhörig genom dödsfall Egen eller anhörigs allvarliga sjukdom Separerat från make, maka eller sambo Blivit uppsagd eller avskedad från arbetet Annan smärtsam eller kritisk händelse, nämligen:, jag har inte varit med om något av detta 12

15 98 Hur stort förtroende har Du för följande institutioner i samhället? (Markera med ett kryss på varje rad) Hälso- och sjukvården Skolan Barnomsorgen Äldreomsorgen Socialtjänsten Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Polisen Domstolarna Politikerna i Din kommun Politikerna i Ditt landsting Riksdagen Regeringen Politikerna i EU-parlamentet Mycket stort Ganska stort Inte särskilt Inget alls Har ingen stort uppfattning 99 Röstade Du i något av följande val? (Markera med ett kryss på varje rad) Kommunvalet 2002 Landstingsvalet 2002 Riksdagsvalet 2002 EMU-omröstningen 2003 EU-valet 2004 Röstade Var röstberättigad Var inte Minns ej men röstade inte röstberättigad 13

16 NÅGOT OM DIN FRITID 100 Deltar Du i aktiviteter eller går på möten i någon grupp, organisation, förening eller något samfund? (Flera alternativ kan markeras) fortsätt till fråga 102, aktiv i fackförening, aktiv i politiskt parti, aktiv i annan politisk organisation, aktiv i natur-/miljöorganisation, aktiv i idrottsförening, aktiv i pensionärsförening, aktiv i religiöst samfund eller församling, aktiv i kör, orkester, teatergrupp eller annat kulturellt sällskap, aktiv i förvaltningsråd, brukarråd, skolråd eller liknande, aktiv i bygdeförening Annan intresseförening, nämligen: 101 Om Du svarade ja på föregående fråga, vad vill Du uppnå med Ditt deltagande? (Flera alternativ kan markeras) Påverka samhället, omgivningen och/eller mina närståendes vardag Odla mina intressen Allmänbildning Rent nöje Motion och/eller träning Träffa andra människor Annat syfte: 102 Hur intresserad är Du av politik i allmänhet? Mycket intresserad Ganska intresserad Inte särskilt intresserad Inte alls intresserad 103 Anser Du Dig vara en övertygad anhängare till något politiskt parti? 104 Hur många timmar per dag sitter Du igenomsnitt framför TV:n och/eller datorn? (Svara i hela timmar) Timmar per dygn 105 Hur många timmar sover Du i genomsnitt en normal vardagsnatt? Om Du jobbar natt/skift fyller Du i det genomsnittliga antalet timmar Du vanligtvis sover under ett dygn. (Svara i hela timmar) Timmar per dygn 106 Har Du något husdjur? 107 Hur ofta brukar Du göra följande saker på Din fritid? (Markera med ett kryss på varje rad) Varje Varje Varje Varje Aldrig dag vecka månad år Går på sportevenmang, utan att delta själv Går på teater Går på utställning/museer Går på konserter Går på bibliotek Går på bio Deltar i studiecirklar eller kurser Spelar bingo Sysslar med trädgårdsarbete Sköter om husdjur Strövar i naturen, fiskar, jagar, gör båtturer etc Sjunger, spelar, dansar, målar, syr eller annan skapande verksamhet Använder datorn Tittar på TV Umgås med släkt och vänner Läser tidningar/böcker 14

17 HEM OCH HUSHÅLL 108 Hur många timmar per vecka i genomsnitt lägger Du ned på arbete i hemmet (som inte är yrkesarbete)? T ex sköta barn, vårda anhöriga, handla, laga mat, sköta ekonomin, tvätta, städa, underhålla bil, hus och trädgård. 0 2 timmar/vecka 3 10 timmar/vecka timmar/vecka timmar/vecka 31 timmar/vecka eller mer 109 Upplever Du att hemarbetet är betungande? Aldrig fortsätt till fråga 111 Sällan Ibland För det mesta Alltid 110 Om kraven från hemarbetet känns betungande, hur ofta har Du möjlighet att få avlastning? Aldrig Sällan Ibland För det mesta Alltid 111 Har Du omvårdnad av någon anhörig eller vän som är långvarigt sjuk eller har andra nedsatta funktioner? 112 Har det under de senaste 12 månaderna hänt att Du haft svårt att klara löpande utgifter som till exempel hyra, avbetalningar och liknande?, 1 månad, 2 månader, 3-5 månader, 6-12 månader 113 Har Du under de senaste 12 månaderna erhållit socialbidrag för att klara Ditt uppehälle?, 1 månad, 2 månader, 3-5 månader, 6-12 månader 114 Om Du plötsligt skulle hamna i en situation, där Du på en vecka måste skaffa fram kronor, skulle Du klara det? BOENDE OCH BOENDEMILJÖ 115 Vem/vilka bor Du tillsammans med helt eller delvis? (Flera alternativ kan markeras) Ingen Föräldrar/syskon Make/maka/partner/sambo Annan vuxen Barn (ange antal) Antal barn 0-6 år Antal barn 7-12 år Antal barn år Antal barn 18 år eller äldre 116 I vilken typ av bostad bor Du? Flerfamiljshus/lägenhet Radhus Villa Servicehus/servicelägenhet Annat boende 117 Hyr eller äger Du Din bostad? g hyr min bostad g äger min bostad 118 Hur trivs Du med Din nuvarande bostad? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt 119 Hur trivs Du med den omgivande miljön där Du bor? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt 15

18 120 Upplever Du någon eller några av följande störningar i och runt Din bostad? Ofta Ibland Sällan Aldrig Buller utifrån Avgaser utifrån Störande industri Drag och kyla Störande grannar Dålig lukt i bostaden Dåligt dricksvatten Nedskräpad utemiljö Skadegörelse och klotter Annan störning, nämligen: 121 Här följer ett antal påståenden som ger uttryck för social sammanhållning eller tillit till människor i det område där man bor. I vilken utsträckning stämmer följande påståenden in på Ditt bostadsområde? A Man kan lita på människorna som bor i det här området. 122 Hur länge har Du bott i Ditt nuvarande bostadsområde? Mindre än 1 år 1-2 år 3-5 år 6-9 år 10 år eller mer Stämmer mycket väl Stämmer ganska väl Stämmer inte särskilt väl Stämmer inte alls B I det här området kan man känna sig säker och trygg för att inte bli angripen eller utsatt för hot. Stämmer mycket väl Stämmer ganska väl Stämmer inte särskilt väl Stämmer inte alls C Människorna i det här området känner varandra väl. Stämmer mycket väl Stämmer ganska väl Stämmer inte särskilt väl Stämmer inte alls D Människorna i det här området bryr sig om varandra. Stämmer mycket väl Stämmer ganska väl Stämmer inte särskilt väl Stämmer inte alls 16

19 ARBETE OCH ARBETSMILJÖ 123 Vilket av följande alternativ är huvudsakligen aktuellt för Dig just nu? Arbetar som anställd Sköter eget eller delägt företag Föräldraledig Tjänstledig Sköter hushåll på deltid Studerande Arbetslös, ej i arbetsmarknadsåtgärd sedan Arbetslös men sysselsatt i arbetsmarknadsåtgärd sedan Uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning (förtidspensionerad) Ålderspensionerad Annat, nämligen: mån mån 128 Skulle Du vilja arbeta mer eller mindre per vecka? g vill arbeta mindre g vill arbeta mer Varken mer eller mindre 129 Har Du arbetsledaransvar för underställd personal?, jag är förman, gruppledare eller motsvarande, jag har chefstjänst 130 Frågor beträffande Ditt arbete A Kräver Ditt arbete att Du arbetar mycket fort?, så gott som aldrig, sällan, ibland, ofta Nedan följer några frågor till Dig som yrkesarbetar (även Du som är sjukskriven eller föräldra/tjänstledig skall svara) Du som inte yrkesarbetar går vidare till fråga Vilken är Din huvudsakliga anställningsform? (Markera endast ett alternativ) Fast/tillsvidareanställd Tillfällig anställning (projektanställning/ vikariat/provanställning) Egen företagare 125 Vem är Din huvudsakliga arbetsgivare? (Markera endast ett alternativ) Privatägt företag g själv eller familjemedlem Kommunen Landstinget Staten Annan 126 Arbetar Du heltid? 127 Hur många timmar arbetar Du i genomsnitt under en normal arbetsvecka? (ange hela antal timmar) timmar/vecka B C D E F Kräver Ditt arbete att Du arbetar mycket hårt?, så gott som aldrig, sällan, ibland, ofta Kräver Ditt arbete en för stor arbetsinsats?, så gott som aldrig, sällan, ibland, ofta Har Du tillräckligt med tid för att hinna med arbetsuppgifterna?, så gott som aldrig, sällan, ibland, ofta Förekommer det motstridiga krav i Ditt arbete?, så gott som aldrig, sällan, ibland, ofta Får Du lära Dig nya saker i Ditt arbete?, så gott som aldrig, sällan, ibland, ofta 17

20 G Kräver Ditt arbete skicklighet? C g är utsatt för kemiska preparat, ångor, gaser, så gott som aldrig, sällan, ibland, ofta Varje dag Några dagar i veckan Mera sällan Aldrig H Kräver Ditt arbete påhittighet? D g utför upprepade och ensidiga arbetsrörelser, så gott som aldrig, sällan, ibland, ofta Varje dag Några dagar i veckan Mera sällan Aldrig I J K L Innebär Ditt arbete att man gör samma saker om och om igen?, så gott som aldrig, sällan, ibland, ofta Har Du frihet att bestämma hur Ditt arbete ska utföras?, så gott som aldrig, sällan, ibland, ofta Har Du frihet att bestämma vad som ska utföras i Ditt arbete?, så gott som aldrig, sällan, ibland, ofta Kan Du själv bestämma över Dina arbetstider? E g utsätts för mobbning och trakasserier på arbetet Varje dag Några dagar i veckan Mera sällan Aldrig 132 Hur mycket rör eller anstränger Du Dig kroppsligt i Ditt arbete? (Markera endast ett alternativ) Stillasittande arbete: Du har övervägande ett stillasittande arbete och går inte särskilt mycket. Lätt, men något rörligt arbete: Du har ett arbete där Du går ganska mycket men bär eller lyfter inte tunga saker. Måttligt tungt arbete: Du går mycket och lyfter dessutom tunga saker. Tungt arbete: Du har tungt kroppsarbete, lyfter tunga föremål och anstränger Dig mycket kroppsligt., så gott som aldrig, sällan, ibland, ofta 131 Hur ofta förekommer följande inslag i Ditt arbete? A g utför tunga lyft (mer än 20 kg per lyft) Varje dag Några dagar i veckan Mera sällan Aldrig 133 Erbjuder Din arbetsgivare någon form av ersättning för motion eller träning? (Flera alternativ kan markeras) fortsätt till fråga 135 Möjlighet att träna/motionera på arbetstid, t ex friskvårdstimme Subventionerat träningskort, gratis simning eller liknande Andra möjligheter till träning, nämligen: B g är utsatt för buller (måste höja rösten vid samtal) Varje dag Några dagar i veckan Mera sällan Aldrig 18

21 SJUKSKRIVNING 137 Har Du varit sjukskriven någon gång de senaste 12 månaderna? (Gäller sjukfrånvaro med eller utan läkarintyg) fortsätt till fråga 141, en gång, 2 5 gånger, sex gånger eller fler 138 Hur många dagar har Du varit sjukskriven de senaste 12 månaderna? 134 Utnyttjar Du denna förmån?, ofta, ibland, aldrig 135 Är Du orolig för att förlora Ditt arbete inom det närmaste året? Mycket orolig Ganska orolig Inte särskilt orolig Inte alls orolig 136 Hur trivs Du med Ditt nuvarande arbete? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt 1 28 dagar fortsätt till fråga dagar dagar 90 dagar eller mer 139 Om Du har varit sammanhängande sjukskriven 29 dagar eller mer de senaste 12 månaderna. Vad har Du varit sjukskriven för? Har inte varit sammanhängande sjukskriven i 29 dagar eller mer Besvär från rygg, nacke, leder eller muskler Utbrändhet, utmattningsdepression, stress Andra psykiska problem (inkl sömnproblem) Hjärt-kärlsjukdom, stroke Olycksfall, skada Annat, nämligen: 140 Vilken/vilka av följande faktorer har/hade betydelse för Din återgång i arbete? (Flera alternativ kan markeras) Är fortfarande sjukskriven Bättre hälsa Aktivt stöd från företagshälsovård, sjukvård och försäkringskassa Förändringar i privatlivet Förändringar på arbetsplatsen Ekonomisk förbättring Hade ej råd att vara sjukskriven längre Stöd från anhöriga Stöd från arbetskamrater Stöd från arbetsledning Annat nämligen: 19

22 NÅGRA BAKGRUNDSFAKTA 141 Är Du kvinna eller man? Kvinna Man 142 Vilket år är Du född? Har Du egna barn under 18 år? g har inga barn under 18 år g har barn under 18 år som alltid bor hos mig g har barn under 18 år som delar boende mellan mig och annan förälder g har barn under 18 år som ibland bor hos mig g har barn under 18 år som aldrig bor hos mig g har barn under 18 år som flyttat till eget boende 145 Vad tycker Du om frågorna Du har svarat på? Frågorna var: Lätta Ganska Ganska Svåra lätta svåra Viktiga Ganska Inte särskilt Inte alls viktiga viktiga viktiga Intressanta Ganska Inte särskilt Inte alls intressanta intressanta intressanta Frågorna hade: Svårt språk Ganska svårt Ganska lätt språk språk Lätt språk Skriv gärna i rutan om Du har några andra åsikter om frågeformuläret: 144 Vilken är den högsta utbildningen Du har? Folkskola eller grundskola Realskola eller flickskola 2-årigt gymnasium eller yrkesskola 3-4-årigt gymnasium Universitet eller högskola, 2,5 år eller kortare (mindre än 120 p) Universitet eller högskola, 3 år eller längre (120 p eller mer) Annan utbildning, nämligen: 20

23 PLATS FÖR DINA EGNA KOMMENTARER: Ett hjärtligt tack för Din medverkan! Formuläret skickar Du till oss med det bifogade svarskuvertet. Du behöver inte använda några frimärken.

24 Har du frågor om hur du ska fylla i enkäten? Kontakta ditt landsting: Hans G Eriksson Margareta Lindén-Boström Carina Persson Marina Kalander Blomqvist Anu Molarius Eva Jonasson Inna Feldman Kenneth Berglund Kerstin Bünsow

HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR?

HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR? HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Sverige 2005 LITE FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Hur går undersökningen till? Enkätundersökningen görs i samarbete mellan Statens folkhälsoinstitut,

Läs mer

Liv & hälsa. en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor

Liv & hälsa. en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor Liv & hälsa en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor Ett samarbete mellan landstingen i Sörmlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län samt Bergslagssamverkan i södra Dalarna.

Läs mer

Först några frågor om dig själv

Först några frågor om dig själv 1. Vilket år är du född: 19 Först några frågor om dig själv 2. Är du kvinna eller man? Kvinna Man 3. Var är du född? I samma län som jag bor i nu I annat län i Sverige I annat land 4. Vilken är den högsta

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2014-09-01

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2014-09-01 Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2014-09-01 Inledning Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden februari

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? Enkätundersökning 2011, nationellt urval Uppdragsgivare: Statens folkhälsoinstitut Teknisk rapport Enkätenheten STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-10-05 Enkätenheten Innehåll Inledning...

Läs mer

Hälsa Stockholm 2014. En undersökning om hälsa och levnadsförhållanden i Stockholms län. Foto: Yanan Li

Hälsa Stockholm 2014. En undersökning om hälsa och levnadsförhållanden i Stockholms län. Foto: Yanan Li Hälsa Stockholm 2014 En undersökning om hälsa och levnadsförhållanden i Stockholms län Foto: Yanan Li Hjälp oss att underlätta bearbetningen av dina svar Enkäten läses maskinellt. När du besvarar enkäten

Läs mer

Ung i Luleå 1981. en 26-årsuppföljning om arbete och hälsa

Ung i Luleå 1981. en 26-årsuppföljning om arbete och hälsa Ung i Luleå 1981 en 26-årsuppföljning om arbete och hälsa 1 Det var 26 år sedan det började. Våren 1981 medverkade Du för första gången i forskningsprojektet Ung i Luleå 1981 som handlar om hur arbete

Läs mer

Liv och hälsa i Norrland. En enkät om hälsa och livsvillkor Ålder: 18-24 år

Liv och hälsa i Norrland. En enkät om hälsa och livsvillkor Ålder: 18-24 år Liv och hälsa i Norrland En enkät om hälsa och livsvillkor Ålder: 18-24 år Jämtlands läns landsting Landstinget i Västernorrland Norrbottens läns landsting Västerbottens läns landsting Omslagsbild: Leif

Läs mer

Metodrapport 1 metodbeskrivning

Metodrapport 1 metodbeskrivning Östgötens hälsa 2006 Rapport 2006:10 Metodrapport 1 metodbeskrivning December 2006 Marika Wenemark Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Metodrapport 1 metodbeskrivning Rapport 2006:10 Marika

Läs mer

UNDERSÖKNINGEN OM ÄLDRES LEVNADSVILLKOR 2010 SWEOLD

UNDERSÖKNINGEN OM ÄLDRES LEVNADSVILLKOR 2010 SWEOLD UNDERSÖKNINGEN OM ÄLDRES LEVNADSVILLKOR 2010 SWEOLD 1 Innehållsförteckning IP-INFORMATION 3 FAMILJ OCH SYSSELSÄTTNING 5 BARN 8 BOSTAD 14 HÄLSA 15 MEDICIN I 23 SJUKDOMAR OCH BESVÄR 24 VARDAGLIGA AKTIVITETER

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Hälsa, livsvillkor och levnadsvanor inom 43 områden i Stockholms län

Hälsa, livsvillkor och levnadsvanor inom 43 områden i Stockholms län Epidemiologiska enheten Stockholms läns landsting Hälsa, livsvillkor och levnadsvanor inom 43 områden i Stockholms län Stockholms läns Folkhälsoenkät 2006 Av Anders Järleborg, Tomas Hemmingsson, Andreas

Läs mer

Befolkningsundersökningen 1997. - de första resultaten för Östersunds kommun

Befolkningsundersökningen 1997. - de första resultaten för Östersunds kommun Liv och hälsa i Norrland Befolkningsundersökningen 1997 - de första resultaten för Östersunds kommun Samställd av hälsoplanerare Elsa Rudsby Strandberg Östersunds kommun. Juli 1998 (reviderad mars 1999)

Läs mer

En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000

En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000 Hälsan ur ett etniskt perspektiv En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000 Anne-Marie Wallin, Monica Carlberg Frågeformuläret som ligger till grund för

Läs mer

Välkommen till enkäten här följer först frågor om din livskvalitet

Välkommen till enkäten här följer först frågor om din livskvalitet Välkommen till enkäten här följer först frågor om din livskvalitet När du besvarar frågorna om livskvalitet och psykisk hälsa nedan är det du själv som bedömer dina egenskaper. Du kan alltså varken svara

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF11 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Norra Sveriges MONICAundersökning

Norra Sveriges MONICAundersökning + MONICA Del 1 Skriv dina initialer här + Personnummer:_ Namn: MONICA-nummer: Norra Sveriges MONICAundersökning En kampanj mot hjärt-kärlsjukdom och diabetes 2009 FRÅGEFORMULÄR DEL 1 + 2009 Sida - 1 +

Läs mer

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Appendix till Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Appendix till

Läs mer

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson.

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson. PROTOKOLL 2011-12-05 1 Närvarande:Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Eva Lott Andersson Siv Bergström Kathrine Kahlman Kajsa Mattsson Karin Gabrielsson Henrik Svedberg Roland Isaksson Agnetha

Läs mer

VÄRMLÄNNINGARNAS LIV OCH HÄLSA 2012. Marina Kalander Blomqvist, Cecilia Nyberg, Staffan Janson (red.)

VÄRMLÄNNINGARNAS LIV OCH HÄLSA 2012. Marina Kalander Blomqvist, Cecilia Nyberg, Staffan Janson (red.) VÄRMLÄNNINGARNAS LIV OCH HÄLSA 2012 Marina Kalander Blomqvist, Cecilia Nyberg, Staffan Janson (red.) VÄRMLÄNNINGARNAS LIV OCH HÄLSA 2012 Marina Kalander Blomqvist, Cecilia Nyberg, Staffan Janson (red.)

Läs mer

Arbetsförhållanden och hälsa på företag som arbetar med kunder på distans

Arbetsförhållanden och hälsa på företag som arbetar med kunder på distans A Arbetsförhållanden och hälsa på företag som arbetar med kunder på distans Detta frågeformulär kommer från Arbetslivsinstitutet, Yrkes- och Miljömedicin vid Västernorrlands landsting samt Institutet för

Läs mer

Hälsan i Södermanland

Hälsan i Södermanland Hälsan i Södermanland - en kommunbeskrivning Version 11221 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 4 Bakgrund... 5 Material och metoder... 5 Begreppsförklaringar... 5 Tolka resultaten

Läs mer

Skolbarns hälsovanor enkät till elever i årskurs 9

Skolbarns hälsovanor enkät till elever i årskurs 9 SCB 13083 Skolbarns hälsovanor enkät till elever i årskurs 9 Folkhälsomyndigheten är en myndighet som jobbar på regeringens uppdrag. Vårt uppdrag är att utveckla och förmedla kunskap för en bättre hälsa.

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

hela tiden en massa papper att fylla i

hela tiden en massa papper att fylla i hela tiden en massa papper att fylla i en undersökning om unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD. Rapporten

Läs mer

ENKÄT KRING LEVNADSFÖRHÅLLANDEN I ARKTIS: INUITER, SAMER OCH URSPRUNGSBEFOLKNINGAR PÅ TJUTKERHALVÖN. Frågeformulär för samer

ENKÄT KRING LEVNADSFÖRHÅLLANDEN I ARKTIS: INUITER, SAMER OCH URSPRUNGSBEFOLKNINGAR PÅ TJUTKERHALVÖN. Frågeformulär för samer Intervjuarens ID: Intervjuarens intervjunummer: Kontrollnummer: Projektnummer: ENKÄT KRING LEVNADSFÖRHÅLLANDEN I ARKTIS: INUITER, SAMER OCH URSPRUNGSBEFOLKNINGAR PÅ TJUTKERHALVÖN Frågeformulär för samer

Läs mer

SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET. Enkät till kvinna

SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET. Enkät till kvinna SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET Enkät till kvinna Enkäten är indelad i nedanstående ämnesområden : ÄMNE FORSKARGRUPP Sida Hörsel Åsa Skjönsberg

Läs mer