Liv & hälsa en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liv & hälsa 2004. - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor"

Transkript

1 Liv & hälsa en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor Ett samarbete mellan landstingen i Sörmlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län.

2 LITE FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Hur går undersökningen till? Hösten 2004: Enkäten skickas ut till totalt invånare i Mellansverige. De besvarade enkäterna samlas in. Svaren databearbetas. Våren 2005: De databearbetade svaren analyseras De första resultaten av undersökningen kan börja presenteras. Kan någon se Dina svar?. Dina svar går inte att härleda till dig. Undersjälva insamlingen använder vi en nummerkod för att kunna pricka av Ditt svar när det kommer tillbaka, eller skicka en påminnelse för att vara säkra på att Du inte glömt oss. Koden tar vi bort så snart insamlingstiden är slut och svaren ska bearbetas. Varför ska Du fylla i den här enkäten? Den här undersökningen gör vi för att ta reda på hur Du och den övriga befolkningen mår och lever. Dina uppgifter är viktiga för utvecklingen av till exempel sjukvård och kommunal service. För att det ska gå att lita på resultatet av undersökningen är det angeläget att så många som möjligt svarar på enkäten. Därför är Ditt svar mycket viktigt. Så här fyller Du i enkäten Enkätsvaren registreras maskinellt, därför är det viktigt att de är ifyllda på rätt sätt. Använd en bra penna med svart eller mörkblå färg. Undvik blyertspenna. Sätt ett tydligt kryss i de rutor Du tycker stämmer bäst för dig. Om Du råkar kryssa fel fyller Du hela rutan med färg. Då kan maskinen inte läsa den. Kryssa sedan i den rätta rutan. Har Du några frågor? Om Du vill veta mer om undersökningen eller hur Du ska besvara enkäten är Du välkommen att kontakta Ditt landsting. Namn och telefonnummer hittar Du på baksidan av denna enkät. Svarstid Vi ber Dig svara så fort som möjligt, helst inom ett par dagar. Svarskuvert och porto När Du fyllt i enkäten postar Du den i det bifogade svarskuvertet. Portot är redan betalt. Hur får Du veta resultatet? Resultatet från undersökningen kommer att publiceras på respektive landstings hemsidor. Du kan också ta kontakt med någon av de angivna personerna om du fortlöpande vill ha rapporter. TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

3 OM DIN HÄLSA 1 Hur bedömer Du Ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Dåligt Mycket dåligt 2 Markera genom att kryssa i en ruta på varje delfråga vilket påstående som bäst beskriver Ditt hälsotillstånd idag. A Rörlighet B Hygien g går utan svårigheter g kan gå med viss svårighet g är sängliggande g behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning g har vissa problem att tvätta och klä mig själv g kan inte tvätta eller klä mig själv C Huvudsakliga aktiviteter ( t ex arbete, studier, hushållsysslor, familje- och fritidsaktiviteter) g klarar av mina huvudsakliga aktiviteter g har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter g klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter 4 Har Du eller har Du haft någon eller några av följande långvariga sjukdomar eller besvär under de senaste 12 månaderna? Hjärt-kärlsjukdom Högt blodtryck Diabetes Sköldkörtelsjukdom eller Annan ämnesomsättningsrubbning Astma Allergiska ögon- eller näsbesvär Födoämnesallergi Eksem Annan hudsjukdom Nickelallergi Depression Utmattningssyndrom Cancersjukdom KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom Sjukdom i mage eller tarm Ofrivilligt urinläckage Ledgångsreumatism Neurologisk sjukdom Sömnapné Öronsus (tinnitus) Hörselnedsättning Synnedsättning som inte kan korrigeras med glasögon Fysiskt funktionshinder Psykiskt funktionshinder Annan långvarig sjukdom, nämligen: D Smärtor/besvär g har varken smärtor eller besvär g har måttliga smärtor eller besvär g har svåra smärtor eller besvär E Oro/nedstämdhet g är inte orolig eller nedstämd g är orolig eller nedstämd i viss utsträckning g är i högsta grad orolig eller nedstämd 3 Har Du någon långvarig sjukdom (längre än 6 mån), bestående besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem? 5 Hur tycker Du att Din tandhälsa är? Mycket bra Bra Varken bra eller dålig Dålig Mycket dålig 6 Har Du något/några av följande besvär? Karies (hål i tänderna) Blödande tandkött Tandlossning Tuggsvårigheter Känsliga tandhalsar Tandgnissling/pressning 1

4 G Trötthet och kraftlöshet (senaste 3 mån) Har ej besvärats Någon enstaka gång Vid ett flertal tillfällen I stort sett hela tiden H Sömnproblem (senaste 3 mån) 7 Har Du under de senaste 3 månaderna upplevt något eller några av följande besvär eller symtom? A Värk i skuldror, nacke eller axlar (senaste 3 mån) Har ej besvärats Någon enstaka gång Vid ett flertal tillfällen I stort sett hela tiden B Värk i rygg eller höfter (senaste 3 mån) Har ej besvärats Någon enstaka gång Vid ett flertal tillfällen I stort sett hela tiden C Värk i händer, armar, ben, knän eller fötter (senaste 3 mån) Har ej besvärats Någon enstaka gång Vid ett flertal tillfällen I stort sett hela tiden D Värk i magen (senaste 3 mån) Har ej besvärats Någon enstaka gång Vid ett flertal tillfällen I stort sett hela tiden E Huvudvärk eller migrän (senaste 3 mån) Har ej besvärats Någon enstaka gång Vid ett flertal tillfällen I stort sett hela tiden Har ej besvärats Någon enstaka gång Vid ett flertal tillfällen I stort sett hela tiden I Nedstämdhet (senaste 3 mån) Har ej besvärats Någon enstaka gång Vid ett flertal tillfällen I stort sett hela tiden K Yrsel (senaste 3 mån) Har ej besvärats Någon enstaka gång Vid ett flertal tillfällen I stort sett hela tiden L Irriterade slemhinnor (senaste 3 mån) Har ej besvärats Någon enstaka gång Vid ett flertal tillfällen I stort sett hela tiden M Annat besvär (senaste 3 mån), nämligen: 8 Hur mycket väger Du? (Ange hela kilo) g väger 9 Hur lång är Du? (Ange hela cm) g är kilo cm cm F Ängslan och oro (senaste 3 mån) Har ej besvärats Någon enstaka gång Vid ett flertal tillfällen I stort sett hela tiden 2

5 ANVÄNDNING AV LÄKEMEDEL 10 Har Du under de senaste 2 veckorna använt något eller några av följande receptfria läkemedel eller så kallade naturläkemedel? Smärtstillande medel eller antiinflammatoriska medel Lugnande medel Sömnmedel Medel mot allergi Näsdroppar Medel mot förkylning Vitaminer Vätskedrivande medel Rökavvänjningsmedel Annat receptfritt läkemedel Ginseng Q10 Annat naturläkemedel 11 Har Du under de senaste 2 veckorna använt något eller några av följande receptbelagda läkemedel? Blodtrycksmedicin Kärlkrampsmedicin Annan hjärtmedicin Blodproppshämmande medicin Blodfettssänkande medicin Vätskedrivande medicin Diabetesmedicin Smärtstillande eller antiinflammatoriska medel Medicin mot migrän Sömnmedel Lugnande medel Astmamedicin Kortisonsalva mot eksem Medel mot allergiska besvär Magsårsmedicin Antibiotika Preventivmedel Östrogen Medicin mot övervikt Medicin mot potensproblem Annan receptbelagd medicin, nämligen: KONTAKTER MED VÅRDEN 12 Har Du under de senaste 3 månaderna på grund av egna besvär eller sjukdom besökt eller besökts av någon av följande:, en, flera gång gånger Läkare på akutmottagning Läkare på annan sjukhusmottagning Läkare på vårdcentral eller liknande Privatläkare Distriktssköterska Barnmorska Tandläkare Tandhygienist Sjukgymnast Arbetsterapeut Psykolog Kurator Företagshälsovård Varit inlagd på sjukhus 13 När var Du senast hos tandläkare/ tandhygienist? För mindre än ett år sedan För ett till mindre än tre år sedan För tre till fem år sedan För mer än fem år sedan Har aldrig varit hos tandläkare/tandhygienist 14 Har Du under de senaste 3 månaderna någon gång ansett Dig vara i behov av läkarvård men inte sökt sådan? fortsätt till fråga Vilken var orsaken/orsakerna till att Du inte sökte läkarvård? (Flera alternativ kan markeras) Besvären gick över För långa väntetider Svårt att komma fram på telefon Fick inte besökstid snabbt nog Negativa erfarenheter från tidigare besök Ekonomiska skäl Hade inte tid Visste inte vart jag skulle vända mig Annan orsak, nämligen: 3

6 16 Har det under de senaste 3 månaderna hänt att Du tvingats begränsa eller avstå nödvändiga sjukvårdsbesök eller läkemedelsinköp av ekonomiska skäl? Avstått från sjukvårdsbesök Avstått från att ta ut läkemedel Avstått från tandvårdsbesök Avstått från annan vård, nämligen: 17 Har Du under de senaste 3 månaderna besökt/haft kontakt med någon annan form av vård (t ex naprapat, kiropraktor, homeopat) på grund av egna besvär eller sjukdomar? 18 Om Du på grund av egna hälsoproblem under de senaste 3 månaderna ringt till vårdcentral, sjukhus eller tandvårdsmottagning, var det lätt eller svårt att komma fram på telefon till någon som kunde besvara Dina frågor? Ej Mycket Ganska Ganska Mycket ringt lätt lätt svårt svårt Vårdcentral Sjukhus Folktandvård Privat tandvård 19 Om Du på grund av egna hälsoproblem under de senaste 3 månaderna besökt vårdcentral, sjukhus eller tandvårdsmottagning, fick Du vid det senaste tillfället komma till mottagningen efter kort eller lång väntetid? Ej Mycket Ganska Ganska Mycket besökt kort kort lång lång Vårdcentral Sjukhus Folktandvård Privat tandvård 20 Har Du någon gång under de senaste 3 månaderna ordinerats fysisk aktivitet på recept?, en gång, flera gånger Om Du ej besökt vårdcentral el liknande de senaste 3 månaderna fortsätt till fråga Vad anser Du om den behandling/ undersökning Du fick vid det senaste besöket på vårdcentralen el liknande? Mycket bra I stort sett bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Mycket dålig Minns ej 22 Vid Ditt senaste besök på vårdcentral eller liknande, ställde personalen frågor om Dina: Kostvanor Motionsvanor Rökvanor Snusvanor Alkoholvanor 23 Fick Du några råd att förändra Dina: Kostvanor Motionsvanor Rökvanor Snusvanor Alkoholvanor 24 Om Du ej besökt sjukhus de senaste 3 månaderna fortsätt till fråga 27 Vad anser Du om den behandling/ undersökning Du fick vid det senaste sjukhusbesöket? Mycket bra I stort sett bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Mycket dålig Minns ej 25 Vid Ditt senaste besök på sjukhus, ställde personalen frågor om Dina: Kostvanor Motionsvanor Rökvanor Snusvanor Alkoholvanor 4

7 26 Fick Du några råd att förändra Dina: Kostvanor Motionsvanor Rökvanor Snusvanor Alkoholvanor 27 Om Du ej besökt tandvårdsmottagning de senaste 3 månaderna fortsätt till fråga 29. Vid Ditt senaste besök på tandvårdsmottagning, ställde personalen frågor om Dina: Kostvanor Rökvanor Snusvanor 28 Fick Du några råd att förändra Dina: Kostvanor Rökvanor Snusvanor 29 Vilket förtroende har Du för primärvården i Ditt län? (vårdcentral, barnavårdscentral, mödravårdscentral, distriktssköterskemottagning) Mycket stort Ganska stort Inte särskilt stort Inget alls Ingen uppfattning/vet ej 30 Vilket förtroende har Du för sjukhusvården i Ditt län? Mycket stort Ganska stort Inte särskilt stort Inget alls Ingen uppfattning/vet ej 31 Vilket förtroende har Du för folktandvården i Ditt län? Mycket stort Ganska stort Inte särskilt stort Inget alls Ingen uppfattning/vet ej OM DINA LEVNADSVANOR Motionsvanor 32 Hur mycket rör eller anstränger Du Dig kroppsligt på fritiden? Försök att uppskatta ett genomsnitt för de senaste 12 månaderna (Markera endast ett alternativ) Lite motion: Du ägnar Dig inte särskilt mycket åt fysisk aktivitet på fritiden. Du promenerar eller cyklar eller rör Dig på annat sätt mindre än 2 timmar i veckan. Måttlig motion: Du promenerar, cyklar eller rör Dig på annat sätt minst 2 timmar i veckan, oftast utan att svettas. Till detta räknas också gång eller cykling till och från arbetet. Måttlig regelbunden motion: Du motionerar regelbundet 1-2 gånger per vecka i minst 30 minuter per tillfälle omklädd för löpning, tennis, cykling, motionsgymnastik eller liknande fysisk aktivitet som får Dig att svettas eller väsentligt höjer pulsen. Regelbunden motion eller träning: Du motionerar, tränar eller tävlar i någon lagidrott, löpning, cykling, motionsgymnastik, simning eller liknande fysisk aktivitet minst 3 gånger i veckan och minst 30 minuter per tillfälle. 33 Hur mycket tid ägnar Du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter som får Dig varm? T ex promenader i rask takt, trädgårdsarbete, tyngre hushållsarbete, cykling, simning. Det kan variera under året, men försök ta något slags genomsnitt. (Markera endast ett alternativ) Minst 5 timmar per vecka Mer än 3 timmar men mindre än 5 timmar per vecka Mellan 1 och 3 timmar per vecka Mindre än 1 timme per vecka 34 Har Du under de senaste 12 månaderna varit med i någon aktivitet för att förbättra Din hälsa eller Dina levnadsvanor? Vilken: 5

8 35 Skulle Du vilja vara med i någon aktivitet för att förbättra Din hälsa eller Dina levnadsvanor? Vilken: Kostvanor 36 Hur ofta äter Du frukost, lunch och middag eller kvällsmål? Dagligen Någon eller Sällan eller i stort några gånger eller Frukost Lunch Middag Kvällsmål sett dagligen i veckan aldrig 37 Är det viktig för Dig att undvika fet mat?, inte alls, jag är ganska mån om det, jag är mycket mån om det 38 Hur ofta äter Du grönsaker eller rotfrukter? Gäller alla typer av grönsaker, baljväxter och rotfrukter (färska, frysta, konserverade, stuvade, juicer, soppor mm). Det kan variera under året, men försök ta något slags genomsnitt. (Markera endast ett alternativ) 3 gånger per dag eller oftare 2 gånger per dag 1 gång per dag 5 6 gånger per vecka 3 4 gånger per vecka 1 2 gånger per vecka Några gånger per månad eller mer sällan 39 Hur ofta äter Du frukt eller bär? Gäller alla typer av frukt och bär (färska, frysta, konserverade, juicer, kompott mm). Det kan variera under året, men försök ta något slags genomsnitt. (Markera endast ett alternativ) 3 gånger per dag eller oftare 2 gånger per dag 1 gång per dag 5 6 gånger per vecka 3 4 gånger per vecka 1 2 gånger per vecka Några gånger per månad eller mer sällan Alkoholvanor Med alkohol menas folköl, mellan-/starköl, alkoholstark cider, alkoholstark cider, vin, starkvin och sprit. Besvara frågorna så noggrant och ärligt som möjligt. Med ett glas menas: 40 Hur ofta har Du druckit alkohol under de senaste 12 månaderna? 4 gånger/vecka eller mer 2 3 gånger/vecka 2 4 gånger/månad 1 gång per månad eller mer sällan Aldrig fortsätt till fråga Hur många glas (se exempel ovan) dricker Du en typisk dag då Du dricker alkohol? 1 2 glas 3 4 glas 5 6 glas 7 9 glas 10 eller fler glas 6 42 Hur ofta dricker Du sex glas eller fler vid samma tillfälle? Dagligen eller nästan dagligen Varje vecka Varje månad Mer sällan än en gång per månad Aldrig 43 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna druckit så mycket alkohol att Du varit berusad? Dagligen eller nästan dagligen Några gånger/vecka 1 gång/vecka 2 3 gånger/månad 1 gång/månad Någon eller några gånger per halvår Mer sällan eller aldrig

9 PSYKISK HÄLSA OCH LIVSKVALITET 47 Har Du de senaste veckorna kunnat koncentrera Dig på allt Du gjort? Bättre än vanligt Som vanligt Sämre än vanligt Mycket sämre än vanligt 48 Har Du de senaste veckorna kunnat fatta beslut i olika frågor? Tobaksvanor 44 Röker Du? 45 Snusar Du?, jag har aldrig vanerökt, jag har slutat röka, jag röker någon gång ibland, jag röker dagligen, jag har aldrig vanesnusat, jag har slutat snusa, jag snusar någon gång ibland, jag snusar dagligen 46 Hur ofta vistas Du i lokaler där andra personer röker eller nyss rökt? Varje Någon/några Någon/några Mer sällan dag gånger/veckagånger/månad eller aldrig I Ditt hem På arbetet På café, bar eller restaurang På annan plats inomhus, t ex hos vänner, i bilen Bättre än vanligt Som vanligt Sämre än vanligt Mycket sämre än vanligt 49 Har Du under de senaste veckorna kunnat ta itu med Dina problem? Bättre än vanligt Som vanligt Sämre än vanligt Mycket sämre än vanligt 50 Har Du under de senaste veckorna haft svårt att sova på grund av oro? Inte alls Inte mer än vanligt Mer än vanligt Mycket mer än vanligt 51 Har Du under de senaste veckorna känt Dig spänd? Inte alls Inte mer än vanligt Mer än vanligt Mycket mer än vanligt 52 Har Du under de senaste veckorna känt att Du inte orkat med Dina egna problem? Inte alls Inte mer än vanligt Mer än vanligt Mycket mer än vanligt 53 Har Du de senaste veckorna känt Dig olycklig och nedstämd? Inte alls Inte mer än vanligt Mer än vanligt Mycket mer än vanligt 7

10 54 Har Du de senaste veckorna förlorat tron på Dig själv? Inte alls Inte mer än vanligt Mer än vanligt Mycket mer än vanligt 55 Har Du tyckt att Du varit värdelös de senaste veckorna? Inte alls Inte mer än vanligt Mer än vanligt Mycket mer än vanligt 56 Upplever Du att Du gjort nytta de senaste veckorna? Mer än vanligt Som vanligt Mindre än vanligt Mycket mindre än vanligt 57 Har Du under de senaste veckorna känt att Du kunnat uppskatta det Du gjort om dagarna? Mer än vanligt Som vanligt Mindre än vanligt Mycket mindre än vanligt 58 Har Du på det hela taget känt Dig någorlunda lycklig de senaste veckorna? Mer än vanligt Som vanligt Mindre än vanligt Mycket mindre än vanligt 59 Hur ser Du på framtiden för Din personliga del? Mycket optimistiskt Ganska optimistiskt Varken optimistiskt eller pessimistiskt Ganska pessimistiskt Mycket pessimistiskt 8

11 På frågorna skall Du försöka tänka Dig hur det varit eller hur Du känt Dig under större delen av Ditt liv. 60 Har Du en känsla av att Du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring Dig? Mycket sällan Mycket ofta eller aldrig 61 Har det hänt att Du blev överraskad av beteendet hos personer som Du trodde Du kände väl? Har aldrig hänt Har ofta hänt 62 Har det hänt att människor som Du litade på har gjort Dig besviken? Har aldrig hänt Har ofta hänt 63 Hittills har Ditt liv... Helt saknat mål och mening Genomgående haft mål och mening 64 Känner Du dig orättvist behandlad? Mycket ofta Mycket sällan/ aldrig 65 Har Du en känsla av att Du befinner Dig i en obekant situation och inte vet vad Du skall göra? Mycket ofta Mycket sällan/ aldrig 66 Är Dina dagliga sysslor en källa till... Glädje och djup tillfredsställelse Smärta och leda 68 Händer det att Du har känslor inom Dig som Du helst inte vill känna? Mycket ofta Mycket sällan/ aldrig 69 Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en olycksfågel. Hur ofta har Du känt så? Aldrig Mycket ofta 70 När något har hänt, har Du vanligtvis funnit att Du över- eller Du såg saken i undervärderade dess rätta dess betydelse proportioner 71 Hur ofta känner Du att det inte är någon mening med de saker Du gör i Ditt dagliga liv? Mycket ofta Mycket sällan/ aldrig 72 Hur ofta har Du känslor som Du inte är säker på att Du kan kontrollera? Mycket ofta Mycket sällan/ aldrig 67 Har Du mycket motstridiga känslor och tankar? Mycket ofta Mycket sällan/ aldrig 9

12 BEHOV AV STÖD OCH HJÄLP 73 Har Du hos kommunen under de senaste 12 månaderna ansökt om stöd och hjälp som hemtjänst, särskilt boende eller personlig assistent?, har inte ansökt, ansökan beviljades helt, ansökan beviljades delvis, men ansökan avslogs 74 Behöver Du på grund av nedsatt funktionsförmåga eller sjukdom hjälp med att inhandla mat?, behöver ingen hjälp, men får ingen hjälp, får hjälp av anhörig eller vän, får hjälp av vårdpersonal eller hemtjänstpersonal, får hjälp av annan än ovanstående 75 Behöver Du på grund av nedsatt funktionsförmåga eller sjukdom hjälp med att laga mat?, behöver ingen hjälp, men får ingen hjälp, får hjälp av anhörig eller vän, får hjälp av vårdpersonal eller hemtjänstpersonal, får hjälp av annan än ovanstående 76 Behöver Du på grund av nedsatt funktionsförmåga eller sjukdom hjälp med att klä Dig?, behöver ingen hjälp, men får ingen hjälp, får hjälp av anhörig eller vän, får hjälp av vårdpersonal eller hemtjänstpersonal, får hjälp av annan än ovanstående 77 Behöver Du på grund av nedsatt funktionsförmåga eller sjukdom hjälp med att komma ut på promenad?, behöver ingen hjälp, men får ingen hjälp, får hjälp av anhörig eller vän, får hjälp av vårdpersonal eller hemtjänstpersonal, får hjälp av annan än ovanstående 10

13 TRYGGHET OCH SOCIALA RELATIONER 78 Har Du under de senaste 12 månaderna råkat ut för olycksfall som lett till att Du sökt vård eller tandvård? (Gäller ej avsiktligt våld eller misshandel) fortsätt till fråga 80, en gång, flera gånger 79 Vad gjorde Du när senaste olyckan inträffade? Yrkesarbetade Hushållsarbetade Underhålls- eller hobbyarbetade i hemmet eller trädgården Annan sysselsättning i hemmet Promenerade Cyklade Åkte bil Idrottade eller motionerade Annat 80 Har Du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för avsiktligt våld eller misshandel? fortsätt till fråga 83, en gång, flera gånger 81 Vem/vilka utsatte Dig för avsiktligt våld eller misshandel vid det senaste tillfället? Myndighetspersonal Vårdpersonal Patient/klient/kund Arbetskamrat/chef Studiekamrat/lärare/elev Främmande person på allmän plats Nära bekant Granne eller annan i bostadsområdet Familjemedlem/släkting Annan, nämligen: 82 Var hände detta vid det senaste tillfället? 83 Händer det att Du avstår från att gå ut av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad?, ibland, ofta 84 Har Du under de senaste 3 månaderna upplevt att någon behandlat Dig på ett nedlåtande sätt? fortsätt till fråga 86, någon gång, flera gånger 85 Av vem/vilka blev Du nedlåtande behandlad? (Flera alternativ kan markeras) Personal inom polisen Personal inom försäkringskassan Personal inom arbetsförmedlingen Personal inom socialtjänsten Vårdpersonal Hemtjänstpersonal Patient/klient/kund Butiks-/servicepersonal Främmande person på allmän plats Arbetskamrat/chef Studiekamrat/lärare/elev Nära bekant Granne/annan i bostadsområdet Familjemedlem/släkting Annan, nämligen: I min bostad I annan bostad På min arbetsplats På buss, tåg eller annat färdmedel På eller utanför restaurang, pub eller nöjeslokal På gata, torg eller annan allmän plats Annan plats 11

14 86 Har Du under det senaste 3 månaderna upplevt att någon visat Dig sin uppskattning? fortsätt tillfråga 88, någon gång, flera gånger 87 Av vem/vilka fick Du uppskattning? (Flera alternativ kan markeras) Personal inom polisen Personal inom försäkringskassan Personal inom arbetsförmedlingen Personal inom socialtjänsten Vårdpersonal Hemtjänstpersonal Patient/klient/kund Butiks-/servicepersonal Främmande person på allmän plats Arbetskamrat/chef Studiekamrat/lärare/elev Nära bekant Granne/annan i bostadsområdet Familjemedlem/släkting Annan, nämligen: 88 Har Du under de senaste 3 månaderna upplevt att någon fått Dig att känna Dig stolt?, någon gång, flera gånger 89 Har Du under de senaste 3 månaderna upplevt att någon kränkt Din heder?, någon gång, flera gånger 90 Har Du under de senaste 3 månaderna upplevt att någon uttryckt sig nedsättande om Dig?, någon gång, flera gånger 91 Har Du under de senaste 3 månaderna upplevt att någon gjort Dig till åtlöje inför andra?, någon gång, flera gånger 92 Har Du under de senaste 3 månaderna upplevt att någon i Din omgivning ignorerat Dig?, någon gång, flera gånger 93 Har Du under de senaste 3 månaderna upplevt att någon uttryckt sig positivt om Dig som person?, någon gång, flera gånger 94 Har Du någon eller några personer i Din omgivning som kan ge Dig personligt stöd i händelse av personliga problem eller kriser i Ditt liv?, helt säkert, troligen Förmodligen inte 95 Har Du någon eller några personer i Din omgivning som kan hjälpa Dig med inköp och matlagning om Du skulle bli sjuk?, helt säkert, troligen Förmodligen inte 96 Har Du någon eller några personer i Din omgivning som kan hjälpa Dig om Du skulle flytta till annan bostad?, helt säkert, troligen Förmodligen inte 97 Har Du varit med om någon eller några av följande händelser i Ditt liv under de senaste 2 åren? (Flera alternativ kan markeras) Förlorat nära anhörig genom dödsfall Egen eller anhörigs allvarliga sjukdom Separerat från make, maka eller sambo Blivit uppsagd eller avskedad från arbetet Annan smärtsam eller kritisk händelse, nämligen:, jag har inte varit med om något av detta 12

15 98 Hur stort förtroende har Du för följande institutioner i samhället? (Markera med ett kryss på varje rad) Hälso- och sjukvården Skolan Barnomsorgen Äldreomsorgen Socialtjänsten Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Polisen Domstolarna Politikerna i Din kommun Politikerna i Ditt landsting Riksdagen Regeringen Politikerna i EU-parlamentet Mycket stort Ganska stort Inte särskilt Inget alls Har ingen stort uppfattning 99 Röstade Du i något av följande val? (Markera med ett kryss på varje rad) Kommunvalet 2002 Landstingsvalet 2002 Riksdagsvalet 2002 EMU-omröstningen 2003 EU-valet 2004 Röstade Var röstberättigad Var inte Minns ej men röstade inte röstberättigad 13

16 NÅGOT OM DIN FRITID 100 Deltar Du i aktiviteter eller går på möten i någon grupp, organisation, förening eller något samfund? (Flera alternativ kan markeras) fortsätt till fråga 102, aktiv i fackförening, aktiv i politiskt parti, aktiv i annan politisk organisation, aktiv i natur-/miljöorganisation, aktiv i idrottsförening, aktiv i pensionärsförening, aktiv i religiöst samfund eller församling, aktiv i kör, orkester, teatergrupp eller annat kulturellt sällskap, aktiv i förvaltningsråd, brukarråd, skolråd eller liknande, aktiv i bygdeförening Annan intresseförening, nämligen: 101 Om Du svarade ja på föregående fråga, vad vill Du uppnå med Ditt deltagande? (Flera alternativ kan markeras) Påverka samhället, omgivningen och/eller mina närståendes vardag Odla mina intressen Allmänbildning Rent nöje Motion och/eller träning Träffa andra människor Annat syfte: 102 Hur intresserad är Du av politik i allmänhet? Mycket intresserad Ganska intresserad Inte särskilt intresserad Inte alls intresserad 103 Anser Du Dig vara en övertygad anhängare till något politiskt parti? 104 Hur många timmar per dag sitter Du igenomsnitt framför TV:n och/eller datorn? (Svara i hela timmar) Timmar per dygn 105 Hur många timmar sover Du i genomsnitt en normal vardagsnatt? Om Du jobbar natt/skift fyller Du i det genomsnittliga antalet timmar Du vanligtvis sover under ett dygn. (Svara i hela timmar) Timmar per dygn 106 Har Du något husdjur? 107 Hur ofta brukar Du göra följande saker på Din fritid? (Markera med ett kryss på varje rad) Varje Varje Varje Varje Aldrig dag vecka månad år Går på sportevenmang, utan att delta själv Går på teater Går på utställning/museer Går på konserter Går på bibliotek Går på bio Deltar i studiecirklar eller kurser Spelar bingo Sysslar med trädgårdsarbete Sköter om husdjur Strövar i naturen, fiskar, jagar, gör båtturer etc Sjunger, spelar, dansar, målar, syr eller annan skapande verksamhet Använder datorn Tittar på TV Umgås med släkt och vänner Läser tidningar/böcker 14

17 HEM OCH HUSHÅLL 108 Hur många timmar per vecka i genomsnitt lägger Du ned på arbete i hemmet (som inte är yrkesarbete)? T ex sköta barn, vårda anhöriga, handla, laga mat, sköta ekonomin, tvätta, städa, underhålla bil, hus och trädgård. 0 2 timmar/vecka 3 10 timmar/vecka timmar/vecka timmar/vecka 31 timmar/vecka eller mer 109 Upplever Du att hemarbetet är betungande? Aldrig fortsätt till fråga 111 Sällan Ibland För det mesta Alltid 110 Om kraven från hemarbetet känns betungande, hur ofta har Du möjlighet att få avlastning? Aldrig Sällan Ibland För det mesta Alltid 111 Har Du omvårdnad av någon anhörig eller vän som är långvarigt sjuk eller har andra nedsatta funktioner? 112 Har det under de senaste 12 månaderna hänt att Du haft svårt att klara löpande utgifter som till exempel hyra, avbetalningar och liknande?, 1 månad, 2 månader, 3-5 månader, 6-12 månader 113 Har Du under de senaste 12 månaderna erhållit socialbidrag för att klara Ditt uppehälle?, 1 månad, 2 månader, 3-5 månader, 6-12 månader 114 Om Du plötsligt skulle hamna i en situation, där Du på en vecka måste skaffa fram kronor, skulle Du klara det? BOENDE OCH BOENDEMILJÖ 115 Vem/vilka bor Du tillsammans med helt eller delvis? (Flera alternativ kan markeras) Ingen Föräldrar/syskon Make/maka/partner/sambo Annan vuxen Barn (ange antal) Antal barn 0-6 år Antal barn 7-12 år Antal barn år Antal barn 18 år eller äldre 116 I vilken typ av bostad bor Du? Flerfamiljshus/lägenhet Radhus Villa Servicehus/servicelägenhet Annat boende 117 Hyr eller äger Du Din bostad? g hyr min bostad g äger min bostad 118 Hur trivs Du med Din nuvarande bostad? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt 119 Hur trivs Du med den omgivande miljön där Du bor? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt 15

18 120 Upplever Du någon eller några av följande störningar i och runt Din bostad? Ofta Ibland Sällan Aldrig Buller utifrån Avgaser utifrån Störande industri Drag och kyla Störande grannar Dålig lukt i bostaden Dåligt dricksvatten Nedskräpad utemiljö Skadegörelse och klotter Annan störning, nämligen: 121 Här följer ett antal påståenden som ger uttryck för social sammanhållning eller tillit till människor i det område där man bor. I vilken utsträckning stämmer följande påståenden in på Ditt bostadsområde? A Man kan lita på människorna som bor i det här området. 122 Hur länge har Du bott i Ditt nuvarande bostadsområde? Mindre än 1 år 1-2 år 3-5 år 6-9 år 10 år eller mer Stämmer mycket väl Stämmer ganska väl Stämmer inte särskilt väl Stämmer inte alls B I det här området kan man känna sig säker och trygg för att inte bli angripen eller utsatt för hot. Stämmer mycket väl Stämmer ganska väl Stämmer inte särskilt väl Stämmer inte alls C Människorna i det här området känner varandra väl. Stämmer mycket väl Stämmer ganska väl Stämmer inte särskilt väl Stämmer inte alls D Människorna i det här området bryr sig om varandra. Stämmer mycket väl Stämmer ganska väl Stämmer inte särskilt väl Stämmer inte alls 16

19 ARBETE OCH ARBETSMILJÖ 123 Vilket av följande alternativ är huvudsakligen aktuellt för Dig just nu? Arbetar som anställd Sköter eget eller delägt företag Föräldraledig Tjänstledig Sköter hushåll på deltid Studerande Arbetslös, ej i arbetsmarknadsåtgärd sedan Arbetslös men sysselsatt i arbetsmarknadsåtgärd sedan Uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning (förtidspensionerad) Ålderspensionerad Annat, nämligen: mån mån 128 Skulle Du vilja arbeta mer eller mindre per vecka? g vill arbeta mindre g vill arbeta mer Varken mer eller mindre 129 Har Du arbetsledaransvar för underställd personal?, jag är förman, gruppledare eller motsvarande, jag har chefstjänst 130 Frågor beträffande Ditt arbete A Kräver Ditt arbete att Du arbetar mycket fort?, så gott som aldrig, sällan, ibland, ofta Nedan följer några frågor till Dig som yrkesarbetar (även Du som är sjukskriven eller föräldra/tjänstledig skall svara) Du som inte yrkesarbetar går vidare till fråga Vilken är Din huvudsakliga anställningsform? (Markera endast ett alternativ) Fast/tillsvidareanställd Tillfällig anställning (projektanställning/ vikariat/provanställning) Egen företagare 125 Vem är Din huvudsakliga arbetsgivare? (Markera endast ett alternativ) Privatägt företag g själv eller familjemedlem Kommunen Landstinget Staten Annan 126 Arbetar Du heltid? 127 Hur många timmar arbetar Du i genomsnitt under en normal arbetsvecka? (ange hela antal timmar) timmar/vecka B C D E F Kräver Ditt arbete att Du arbetar mycket hårt?, så gott som aldrig, sällan, ibland, ofta Kräver Ditt arbete en för stor arbetsinsats?, så gott som aldrig, sällan, ibland, ofta Har Du tillräckligt med tid för att hinna med arbetsuppgifterna?, så gott som aldrig, sällan, ibland, ofta Förekommer det motstridiga krav i Ditt arbete?, så gott som aldrig, sällan, ibland, ofta Får Du lära Dig nya saker i Ditt arbete?, så gott som aldrig, sällan, ibland, ofta 17

20 G Kräver Ditt arbete skicklighet? C g är utsatt för kemiska preparat, ångor, gaser, så gott som aldrig, sällan, ibland, ofta Varje dag Några dagar i veckan Mera sällan Aldrig H Kräver Ditt arbete påhittighet? D g utför upprepade och ensidiga arbetsrörelser, så gott som aldrig, sällan, ibland, ofta Varje dag Några dagar i veckan Mera sällan Aldrig I J K L Innebär Ditt arbete att man gör samma saker om och om igen?, så gott som aldrig, sällan, ibland, ofta Har Du frihet att bestämma hur Ditt arbete ska utföras?, så gott som aldrig, sällan, ibland, ofta Har Du frihet att bestämma vad som ska utföras i Ditt arbete?, så gott som aldrig, sällan, ibland, ofta Kan Du själv bestämma över Dina arbetstider? E g utsätts för mobbning och trakasserier på arbetet Varje dag Några dagar i veckan Mera sällan Aldrig 132 Hur mycket rör eller anstränger Du Dig kroppsligt i Ditt arbete? (Markera endast ett alternativ) Stillasittande arbete: Du har övervägande ett stillasittande arbete och går inte särskilt mycket. Lätt, men något rörligt arbete: Du har ett arbete där Du går ganska mycket men bär eller lyfter inte tunga saker. Måttligt tungt arbete: Du går mycket och lyfter dessutom tunga saker. Tungt arbete: Du har tungt kroppsarbete, lyfter tunga föremål och anstränger Dig mycket kroppsligt., så gott som aldrig, sällan, ibland, ofta 131 Hur ofta förekommer följande inslag i Ditt arbete? A g utför tunga lyft (mer än 20 kg per lyft) Varje dag Några dagar i veckan Mera sällan Aldrig 133 Erbjuder Din arbetsgivare någon form av ersättning för motion eller träning? (Flera alternativ kan markeras) fortsätt till fråga 135 Möjlighet att träna/motionera på arbetstid, t ex friskvårdstimme Subventionerat träningskort, gratis simning eller liknande Andra möjligheter till träning, nämligen: B g är utsatt för buller (måste höja rösten vid samtal) Varje dag Några dagar i veckan Mera sällan Aldrig 18

21 SJUKSKRIVNING 137 Har Du varit sjukskriven någon gång de senaste 12 månaderna? (Gäller sjukfrånvaro med eller utan läkarintyg) fortsätt till fråga 141, en gång, 2 5 gånger, sex gånger eller fler 138 Hur många dagar har Du varit sjukskriven de senaste 12 månaderna? 134 Utnyttjar Du denna förmån?, ofta, ibland, aldrig 135 Är Du orolig för att förlora Ditt arbete inom det närmaste året? Mycket orolig Ganska orolig Inte särskilt orolig Inte alls orolig 136 Hur trivs Du med Ditt nuvarande arbete? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt 1 28 dagar fortsätt till fråga dagar dagar 90 dagar eller mer 139 Om Du har varit sammanhängande sjukskriven 29 dagar eller mer de senaste 12 månaderna. Vad har Du varit sjukskriven för? Har inte varit sammanhängande sjukskriven i 29 dagar eller mer Besvär från rygg, nacke, leder eller muskler Utbrändhet, utmattningsdepression, stress Andra psykiska problem (inkl sömnproblem) Hjärt-kärlsjukdom, stroke Olycksfall, skada Annat, nämligen: 140 Vilken/vilka av följande faktorer har/hade betydelse för Din återgång i arbete? (Flera alternativ kan markeras) Är fortfarande sjukskriven Bättre hälsa Aktivt stöd från företagshälsovård, sjukvård och försäkringskassa Förändringar i privatlivet Förändringar på arbetsplatsen Ekonomisk förbättring Hade ej råd att vara sjukskriven längre Stöd från anhöriga Stöd från arbetskamrater Stöd från arbetsledning Annat nämligen: 19

22 NÅGRA BAKGRUNDSFAKTA 141 Är Du kvinna eller man? Kvinna Man 142 Vilket år är Du född? Har Du egna barn under 18 år? g har inga barn under 18 år g har barn under 18 år som alltid bor hos mig g har barn under 18 år som delar boende mellan mig och annan förälder g har barn under 18 år som ibland bor hos mig g har barn under 18 år som aldrig bor hos mig g har barn under 18 år som flyttat till eget boende 145 Vad tycker Du om frågorna Du har svarat på? Frågorna var: Lätta Ganska Ganska Svåra lätta svåra Viktiga Ganska Inte särskilt Inte alls viktiga viktiga viktiga Intressanta Ganska Inte särskilt Inte alls intressanta intressanta intressanta Frågorna hade: Svårt språk Ganska svårt Ganska lätt språk språk Lätt språk Skriv gärna i rutan om Du har några andra åsikter om frågeformuläret: 144 Vilken är den högsta utbildningen Du har? Folkskola eller grundskola Realskola eller flickskola 2-årigt gymnasium eller yrkesskola 3-4-årigt gymnasium Universitet eller högskola, 2,5 år eller kortare (mindre än 120 p) Universitet eller högskola, 3 år eller längre (120 p eller mer) Annan utbildning, nämligen: 20

23 PLATS FÖR DINA EGNA KOMMENTARER: Ett hjärtligt tack för Din medverkan! Formuläret skickar Du till oss med det bifogade svarskuvertet. Du behöver inte använda några frimärken.

24 Har du frågor om hur du ska fylla i enkäten? Kontakta ditt landsting: Hans G Eriksson Margareta Lindén-Boström Carina Persson Marina Kalander Blomqvist Anu Molarius Eva Jonasson Inna Feldman Kenneth Berglund Kerstin Bünsow

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Norrlandslänen och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa 1 Välbefinnande 20 Läkemedel 44 Vårdutnyttjande

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Folkhälsonämndsområdena i Västerbotten, övriga Norrland och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa

Läs mer

Norrbotten. Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten

Norrbotten. Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten Norrbotten Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten Personnummer:... Blodtryck:... Längd:... BMI:... Vikt:... Midjemått:... Bakgrund 1. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilken kommun bor du i? 1

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010

Hälsa på lika villkor? År 2010 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2010 Norrbotten Innehållsförteckning: Om undersökningen... 2 FYSISK HÄLSA... 2 Självrapporterat hälsotillstånd... 2 Kroppsliga hälsobesvär... 3 Värk i rörelseorganen...

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? SCB 12003 Hälsa på lika villkor? EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSVILLKOR I SVERIGE 2012 Instruktioner: Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför tänka på att: Använda

Läs mer

HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR?

HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR? HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Sverige 2005 LITE FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Hur går undersökningen till? Enkätundersökningen görs i samarbete mellan Statens folkhälsoinstitut,

Läs mer

HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR?

HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR? HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Sverige 2006 LITE FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Hur går undersökningen till? Enkätundersökningen görs i samarbete mellan Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? SCB 12002 Hälsa på lika villkor? EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSVILLKOR I SVERIGE 2012 Instruktioner: Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför tänka på att: Använda

Läs mer

Bilaga 1b Frågeblankett. Hälsa på lika villkor?

Bilaga 1b Frågeblankett. Hälsa på lika villkor? Bilaga 1b Frågeblankett Hälsa på lika villkor? EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSVILLKOR I SVERIGE 2015 Bilaga 1b Frågeblankett Hjälp oss att underlätta bearbetningen av dina svar Enkäten läses maskinellt.

Läs mer

Norrbotten. Enkät för hälsosamtal i Norrbotten

Norrbotten. Enkät för hälsosamtal i Norrbotten Norrbotten Enkät för hälsosamtal i Norrbotten Hälsosamtal År:... 30 år 40 år 50 år 60 år Personnummer:... Blodtryck:... Längd:... BMI:... Vikt:... Midjemått:... Bakgrund 1. Är du man eller kvinna? 1 Man

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010. Luleå kommun. Tabeller med bostadsområden

Hälsa på lika villkor? År 2010. Luleå kommun. Tabeller med bostadsområden Hälsa på lika villkor? År 2010 Luleå kommun Tabeller med bostadsområden Innehållsförteckning: FYSISK HÄLSA... 3 Självrapporterat hälsotillstånd... 3 Andra hälsobesvär... 5 Hjärt- och kärlbesvär... 6 Mediciner

Läs mer

Först några frågor om dig själv

Först några frågor om dig själv 1. Vilket år är du född: 19 Först några frågor om dig själv 2. Är du kvinna eller man? Kvinna Man 3. Var är du född? I samma län som jag bor i nu I annat län i Sverige I annat land 4. Vilken är den högsta

Läs mer

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN Patientenkät - Bas Namn: Personnummer: Datum: Att tänka på när du fyller i enkäten: Det finns inga svar som är rätt eller fel, det är din personliga

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Presentation av. Kiruna Gällivare Jokkmokk Älvsbyn Boden Luleå Haparanda Norrbotten Riket. Hälsa på lika villkor? 2006

Presentation av. Kiruna Gällivare Jokkmokk Älvsbyn Boden Luleå Haparanda Norrbotten Riket. Hälsa på lika villkor? 2006 Presentation av NLL, Sekretariatet, Kerstin Sandberg Hälsa på lika villkor? Andel med långvarig sjukdom, 1- år (åldersstand.) 1 9 7 5 3 1 Källa: Hälsa på lika villkor? Andel med svår värk i nacke, skuldror

Läs mer

Enkät till vårdnadshavare

Enkät till vårdnadshavare Enkät till vårdnadshavare Så här fyller du i enkäten Enkätsvaren registreras maskinellt, därför är det viktigt att de är ifyllda på rätt sätt. Använd en bra penna med svart eller mörkblå färg. Undvik blyertspenna.

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Hälsoformulär. Till dig som är gravid / / Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist MÖDRAHÄLSOVÅRDEN & SALUT-SATSNINGEN I VÄSTERBOTTEN

Hälsoformulär. Till dig som är gravid / / Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist MÖDRAHÄLSOVÅRDEN & SALUT-SATSNINGEN I VÄSTERBOTTEN MÖDRAHÄLSOVÅRDEN & SALUT-SATSNINGEN I VÄSTERBOTTEN Till dig som är gravid Hälsoformulär Fylls i av barnmorska Beräknad förlossning: / / År Månad Dag Hälsocentral:...... Kod: Hälsoformuläret skickas till:

Läs mer

Hälsosamtalsenkät. regiongavleborg.se. Sätt ett kryss vid de alternativ som stämmer bäst in på dig. Först några frågor om din bakgrund.

Hälsosamtalsenkät. regiongavleborg.se. Sätt ett kryss vid de alternativ som stämmer bäst in på dig. Först några frågor om din bakgrund. Hälsosamtalsenkät Datum: Personnummer: Namn: Sätt ett kryss vid de alternativ som stämmer bäst in på dig. Först några frågor om din bakgrund. 1. Antal personer i ditt nuvarande hushåll då du även räknar

Läs mer

om hälsa och livsvillkor De första resultaten i Krokoms kommun

om hälsa och livsvillkor De första resultaten i Krokoms kommun Liv och hälsa i Norrland om hälsa och livsvillkor De första resultaten i Krokoms kommun Christina Persson December 1998 1 Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte 4 Bakgrund 4 Syfte 4 Material och metod 4 Hur

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Folkhälsodata 2000-2012 Befolkning i åldern 18-80 år. Kommun: Staffanstorp

Folkhälsodata 2000-2012 Befolkning i åldern 18-80 år. Kommun: Staffanstorp Folkhälsodata 2-212 Befolkning i åldern 18- år : Staffanstorp resultat tänk på följande vid tolkning av andelar och trender: I varje kommun exklusive Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad består urvalet

Läs mer

NORD. OH presentation. Hälsa, levnadsvanor mm NORD. Kiruna Pajala. Gällivare. Jokkmokk

NORD. OH presentation. Hälsa, levnadsvanor mm NORD. Kiruna Pajala. Gällivare. Jokkmokk OH presentation Hälsa, levnadsvanor mm Kiruna Pajala Gällivare Jokkmokk Hälsa på lika villkor? 6 År 6 Övriga länet Andel Andel -15 år 17 % 17 % 16-29 år 15 % 17 % KIRUNA 3-44 år 18 % 19 % 54 54396 437

Läs mer

Resultat från Nationella folkhälsoenkäten 2009

Resultat från Nationella folkhälsoenkäten 2009 HÄLSA PÅ LI KA V I LLKOR 1 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR Resultat från Nationella folkhälsoenkäten Jimmy Clevenpalm Ann-Sofie Karlsson ST ATENS FOLKH ÄLS O IN STIT UT Innehåll SAMMANFATTNING... Levnadsvanor...

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna göra det på bästa sätt

Läs mer

Hälsa på lika villkor Norrland 2006

Hälsa på lika villkor Norrland 2006 Sunda och säkra miljöer Trygga och goda uppväxtvillkor Hälsa på lika villkor Norrland 26 Ökad fysisk aktivitet Ökad hälsa i arbetet Minskat bruk av tobak och alkohol Goda matvanor Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär

Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär 1. Löpnr Sign 2. Område : 1 2 3 4 5 6 Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär Om vi skulle behöva nå dig, vilket telefonnummer kan vi då ringa? Telefonnummer Bostad.-. Arbete Mobil.-...-.. 3.

Läs mer

Hälsokontroll allmän/utökad

Hälsokontroll allmän/utökad Hälsokontroll allmän/utökad Personuppgifter Personnummer: Namn: Adress: Postnummer: Telefon dagtid: Mobiltelefon: Mail: Civilstånd: Ort: Datum för besöket: Ansvarig SSK: (fylls i av Adocto) Företag/Privatperson:

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag

Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag Skicka in din ansökan/hälsodeklaration/avanmälan i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

11. Datum: 02. Sjukhus: 03. Randomiseringsnr: LJUNO. (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation. (ifylls av patienten)

11. Datum: 02. Sjukhus: 03. Randomiseringsnr: LJUNO. (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation. (ifylls av patienten) 11. Datum: 02. Sjukhus: 03. LJUNO (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation (ifylls av patienten) 1 LJUNO 04. PERSONNUMMER : Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp (så

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

Vill du delta i forskning om stroke?

Vill du delta i forskning om stroke? Vill du delta i forskning om stroke? Vi driver en stor forskningsstudie för att få veta mer om vem som får problem med åderförkalkning och varför. Längst bak i detta dokument kan du läsa allt om forskningsprojektet

Läs mer

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Ryggkirurgi / Ortoped Bästa Patient Inför Ditt besök på grund av rygg- och/eller nackbesvär ber vi Dig fylla i frågeformuläret så noggrant som möjligt Det här formuläret

Läs mer

DRAFT DRAFT. 1. Bakgrund. 2. Förberedelse inför förlossning och föräldraskap

DRAFT DRAFT. 1. Bakgrund. 2. Förberedelse inför förlossning och föräldraskap Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Läs mer

Hereditärt Angioödem i Sverige

Hereditärt Angioödem i Sverige BILAGA 2 Hereditärt Angioödem i Sverige (Sweha): ett nationellt samarbetsprojekt Frågorna har ställds direkt till barnet även om det är föräldrar som svarar på dem. Med Du menar vi barnet/ungdomen som

Läs mer

Stanna upp en stund!

Stanna upp en stund! Hälsopolitiska enheten Rapport nr 5 Stanna upp en stund! Befolkningsenkäten 1993-94 Östersund 1995-11-27 James Winoy INNEHÅLL Avsikten med undersökningen Enkätens innehåll Hur svarade man Behov av förändrade

Läs mer

Dålig självskattad hälsa Undersökningsår

Dålig självskattad hälsa Undersökningsår Dålig självskattad hälsa 2 15 1 5 Page 1 Dålig självskattad hälsa Kön Man Kvinna 2 15 1 5 Page 2 Dålig psykisk hälsa (GHQ12) 2 15 1 5 Page 3 Dålig psykisk hälsa (GHQ12) Kön Man Kvinna 25 2 15 1 5 Page

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP ÅLDER 19 25 1 X ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

Läs mer

Enkät forskningsprojekt, 6 månader efter utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare

Enkät forskningsprojekt, 6 månader efter utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare Enkät forskningsprojekt, 6 månader efter utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare 1) Kodnummer (personligt kodnummer) År Mån Dag Tim Min 2) Utbildningsdag och tid, klockan 3) Uppföljande samtal

Läs mer

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Detta är en lättläst version av rapporten Onödig ohälsa Hälsoläget

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 UNGA VUXNA

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 UNGA VUXNA HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 UNGA VUXNA 1 Detta frågeformulär innehåller frågor t.ex. om Era allergiska symptom och symptom i stöd- och rörelseorganen.

Läs mer

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak.

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak. Hälsa Sjukvård Tandvård Livsstilsguide Din livsstil du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Hälsa på lika villor? Norrbotten 2006 - Vård och läkemedel

Hälsa på lika villor? Norrbotten 2006 - Vård och läkemedel Hälsa på lika villor? 2006 - Vård och läkemedel Hälso- och sjukvården har en bred kontaktyta med invånarna - många personer har kontakter med hälso- och sjukvården. Under en tre - månaders period har hälften

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Folkhälsa i Skåne 2004

Folkhälsa i Skåne 2004 Folkhälsa i Skåne 2004 Var med och påverka utformningen av den framtida sjukvården i Skåne! Hur kan vi förbättra det förebyggande arbetet? Hur kan hälsan förbättras i Skåne? Du är en av de personer i Skåne

Läs mer

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär 1. Hur gammal är Du?.. år. 2. Är Du? Kvinna Man 3. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:... Ej aktuellt 4.

Läs mer

Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland 2010. Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning

Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland 2010. Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning Onödig ohälsa Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning Sörmland 2010 Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning Resultat Att så många har en funktionsnedsättning Att så många av dessa

Läs mer

Undersökning av Levnadsvillkor och hälsa hos unga vuxna samer.

Undersökning av Levnadsvillkor och hälsa hos unga vuxna samer. UMEÅ UNIVERSITET Inst för Klinisk Vetenskap 901 85 Umeå Identitetsnu. Undersökning av Levnadsvillkor och hälsa hos unga vuxna samer. Samer i Sverige lever under villkor som gör att man kan fundera över

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

2. På grund av smärta kan jag inte lyfta tunga saker från golvet, det går bra om de är bra placerade t ex på ett bord

2. På grund av smärta kan jag inte lyfta tunga saker från golvet, det går bra om de är bra placerade t ex på ett bord Oswestry score Följande frågor är utformade för att ge oss information om hur din rygg påverkar det dagliga livet. Besvara varje avsnitt och markera bara den enda ruta som passar dig. Vi är medvetna om

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 1 Detta frågeformulär innehåller frågor om Era symptom i andningsorganen, andnöd, smärtor i bröstet, allergiska symptom

Läs mer

Riks-Stroke 1 års-uppföljning

Riks-Stroke 1 års-uppföljning RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Riks-Stroke 1 års-uppföljning Årligen insjuknar cirka 30 000 personer i stroke i Sverige. Det är mycket betydelsefullt att de som drabbas av stroke får en så bra

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 LKOJ4 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM Ifyllandedatum (år,mån,dag) Namn (efter, före) Personnummer (6 4) Adress, postnummer, ort Telelefonnr (även riktnr).,, Akt sjskr. datum,, [ 9 ] Ej sjskr, FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM Här följer några

Läs mer

Befolkningsundersökningen 1997. - de första resultaten för Östersunds kommun

Befolkningsundersökningen 1997. - de första resultaten för Östersunds kommun Liv och hälsa i Norrland Befolkningsundersökningen 1997 - de första resultaten för Östersunds kommun Samställd av hälsoplanerare Elsa Rudsby Strandberg Östersunds kommun. Juli 1998 (reviderad mars 1999)

Läs mer

Ansökan gruppförsäkring

Ansökan gruppförsäkring Skicka in din ansökan/hälsodeklaration i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan gruppförsäkring Företag Leg. Kiropraktorers

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster

Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster Frågeguide vid förebyggande verksamhet 2008 Tomelilla kommun Sidan 1 av 7 Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster 1.2. Kön

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna

Läs mer

Varför så många frågor?

Varför så många frågor? Sid 1 av 10 Varför så många frågor? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din försäkring bygger på att flera

Läs mer

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan.

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Elevens kodnummer:, I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt

Läs mer

HFS SAMTAL OM GÖR SKILLNAD. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Testa dina. Levnadsvanor. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat

HFS SAMTAL OM GÖR SKILLNAD. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Testa dina. Levnadsvanor. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat HFS Nätverket Hälsofrämjande sjukvård Testa dina levnadsvanor! Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat SAMTAL OM Levnadsvanor GÖR SKILLNAD Den här broschyren är framtagen av Nätverket Hälsofrämjande sjukvård

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=479) (N=410) Djäkneparksskolan

Läs mer

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem)

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) Det här instrumentet har konstruerats med utgångspunkt från vad forskning och praktik visar är

Läs mer

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Bästa Patient Inför Ditt besök på grund av rygg- och/eller nackbesvär ber vi Dig fylla i frågeformuläret så noggrant som möjligt Det här formuläret underlättar hantering och bedömning av dina besvär. Med

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Välkommen till enkäten här följer först frågor om din livskvalitet

Välkommen till enkäten här följer först frågor om din livskvalitet Välkommen till enkäten här följer först frågor om din livskvalitet När du besvarar frågorna om livskvalitet och psykisk hälsa nedan är det du själv som bedömer dina egenskaper. Du kan alltså varken svara

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Hälsocentraler gemensam struktur för livsstilsmottagning. Eva Arvidsson Landstinget i Kalmar län eva.arvidsson@ltkalmar.se

Hälsocentraler gemensam struktur för livsstilsmottagning. Eva Arvidsson Landstinget i Kalmar län eva.arvidsson@ltkalmar.se Hälsocentraler gemensam struktur för livsstilsmottagning Eva Arvidsson Landstinget i Kalmar län eva.arvidsson@ltkalmar.se Från Vårdcentral till Metabola syndromet Hälsocentral Olika metoder på olika VC

Läs mer

Om äldre (65 och äldre)

Om äldre (65 och äldre) Om äldre (65 och äldre) Självupplevd hälsa Förekomst av sjukdom Hälsovanor 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1 De äldres hälsa (65 år eller äldre) Åldrandet i sig är ingen sjukdom men i det

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Hälsa på lika villkor? 2014

Hälsa på lika villkor? 2014 Hälsa på lika villkor? 2014 Rapport Anna Stamblewski 2015-06-15 Innehåll SAMMANFATTNING... 2 Allmän hälsa... 2 Psykisk hälsa och välbefinnande... 2 Riskabla levnadsvanor... 2 Stöd till beteendeförändring...

Läs mer

Riks-Stroke 1-årsuppföljning

Riks-Stroke 1-årsuppföljning 7707 iks-stroke -årsuppföljning Kvalitetsregistret iks-stroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd efter sjukhusvistelsen samt

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna Vårdkontakter Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Med hjälp av folkhälsoenkäten finns möjlighet att studera om vårdkonsumtionen skiljer sig

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF11 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Hälsa på lika villkor? Norrbotten 6 Innehållsförteckning: Hälsa på lika villkor? - Norrbotten 6 Sammanfattning...1 Bakgrund...3 Genomförande...3 Redovisning...3 Allmänt hälsotillstånd...4 Fysisk hälsa...4

Läs mer

Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande:

Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande: (Ifylles av klinik) Klinik (Text eller Kod): Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande: Läs frågorna noga! Ibland ber vi dig att enbart ange ett alternativ, ibland är frågan ställd så att

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den.

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den. ENKÄT A (UPPFÖLJNING) EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID SJUKDOM I PROSTATA FÖR MÄN SOM DELTAR I FORSKNINGSPROJEKTET SAMS Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och

Läs mer

Ärftlighet Ange om dina föräldrar, syskon, barn eller person du lever med är överviktiga

Ärftlighet Ange om dina föräldrar, syskon, barn eller person du lever med är överviktiga IFYLLES AV PATIENTEN SJÄLV! Datum: Frågeformulär till patienter som önskar genomgå fetmakirurgi Namn Personnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) Telefon mobil E-post Behöver du tolk? Om ja

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten Cecilia Wadman Gunnel Boström Ann-Sofie Karlsson www.fhi.se Rapport nr A--1 A :1 ISSN: -82 ISBN: 8-1-2-- REDAKTÖR: GUNNEL BOSTRÖM HÄLSA PÅ

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR. Din bakgrund. DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET. 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder. .. år.

FRÅGEFORMULÄR. Din bakgrund. DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET. 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder. .. år. FRÅGEFORMULÄR DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET Din bakgrund 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder.. år. 3. Familjesituation Bor hos föräldrar eller anhöriga. Ensamstående utan barn hemma. Ensamstående med

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=547)

Läs mer

Mår bra eller mycket bra

Mår bra eller mycket bra TRELLEBORG KOMMUN 1 Mår bra eller mycket bra 95 9 85 8 75 7 1 9 8 7 6 5 4 3 1 Är mycket frisk Trbg Riket Psykiska besvär mer än en gång i veckan Svårt att somna Ängslig/orolig Irriterad/dåligt humör Känt

Läs mer