Ett projekt som gjort skillnad! En rapport om ett projekt som genomförts i en kommun i Sörmland under tiden september 2010 till januari 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett projekt som gjort skillnad! En rapport om ett projekt som genomförts i en kommun i Sörmland under tiden september 2010 till januari 2013"

Transkript

1 Våga välja väg Ett projekt som gjort skillnad! En rapport om ett projekt som genomförts i en kommun i Sörmland under tiden september 2010 till januari 2013 Projektet handlade om unga vuxna mellan år som befann sig i utanförskap i övergången mellan studier och arbete 59 % av deltagarna är inte längre beroende av försörjningsstöd! Lena Jonsson, Agera Ingrid Karseland, Eléctio

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Sammanfattning... 4 Framgångsfaktorer... 5 Utfall 1 år efter avslutad kurs... 7 De mest värdefulla kommunikationsnycklarna enligt ungdomarna, för att nå förändring... 7 Jag/Du... 7 Ass/Diss... 9 Förändring på olika nivåer (Isberget som metafor) Hälsoupplevelse Ytterligare faktorer för framgångsrikt förändringsarbete Självkänsla Beslutsamhet Fallbeskrivningar Historien om Calle (namnet är fiktivt) Historien om Anders (namnet är fiktivt) Historien om Eva (namnet är fingerat) Mina (As.) tankar om Under ytan av Uno Svenningson Kontaktuppgifter

3 Förord Hösten 2008 träffade vi Lena Jonsson och Ingrid Karseland för första gången. Vid den här tidpunkten fanns det ungdomsverksamheter i kommunen som riktade sig till unga som befann sig på vägen mellan skola och arbetsliv. Det fanns också en viss samverkan mellan olika myndigheter och organisationer för att stötta målgruppen. Verksamheterna visade också på goda resultat när det gällde att få unga till arbete eller studier. Trots detta så fanns det en grupp som återkom oftast efter en kort arbetsperiod. Vid de uppföljningar som genomfördes framkom att det fanns likheter i gruppen återvändare, bland annat att de hade avbrutit sina gymnasiestudier och uppbar försörjningsstöd. Dessa ungdomar berättade att de hade svårt få till det som vi kallar för vardagliga rutiner. Till exempel så hade de svårt att somna och därför också svårigheter med att vakna och komma i tid till arbetet. Förutom sömn så saknade de regelbundna mattider. Flera av dem bodde ensamma och hade få vänner, förutom de relationer som de hade via dataspel och sociala medier. Vi funderade hur vi skulle kunna möta denna målgrupp och skapa ett sådant förtroende så att de vågade prata utifrån sin situation och sina behov istället för att prata om skola och arbete. Det var också det som vi diskuterade med Lena Jonsson och Ingrid Karseland under hösten Vårt möte mynnade sedan ut till en förstudie som genomfördes av Lena, Ingrid och ytterligare en kollega till dem. I förstudien fick ungdomarna genomföra en hälsoprofilbedömning i kombination med intervjuer. Det visade sig att även om de hade viljan att förändra sin situation så saknades orken och kraften att göra någonting åt den. Detta ledde sedan till en ansökan hos Socialfonden om att genomföra projektet Våga Välja Väg. Anledningen till att vi valde Ingrid och Lena för att genomföra programmet var dels att de hade en helhetssyn på ungdomarnas situation och att de var flexibla i sitt arbetssätt. De kunde möta ungdomarna och deras behov, skapa förtroendet, samtidigt som de hade förmågan att utmana. Det har också varit nyckeln till framgång i detta projekt. Pelle Norén Ulla Achtmann Initiativtagare till Initiativtagare till Projektet Våga Välja Väg Projektet Våga Välja Väg

4 Bakgrund Erfarenheter från ett projekt i en kommun i Sörmland har visat att det finns ungdomar och unga vuxna, mellan år, som står längre från arbetsmarknaden jämfört med andra ungdomar. En kartläggning av dessa ungdomars hälsa och uppfattning av egen livssituation visade att de saknade delaktighet och motivation att aktivt påverka sin livssituation och vardag hade bristande fysisk ork och mental kraft deras vardagsrutiner och självinsikt om behov för att ta nästa steg var bristfälliga upplevde sin hälsa som dålig var i behov att få stöd med att ta reda på vad de vill, stärka sin självkänsla och bygga en egen plattform. Med detta som bakgrund startade programmet Våga välja väg, ett 12 veckors motivationsprogram, hösten Programmet genomfördes på grupp- och individnivå. Deltagarna svarade på ett omfattande frågeformulär före och efter genomförd kurs samt ett år efter avslutad kurs. Denna rapport beskriver vad som hänt med deltagarna ett år efter avslutad kurs samt våra reflektioner av framgångsfaktorer som bidragit till resultatet. Utgångspunkt för programmet grundar sig på uppfattningen att kommunikation är ett medel att nå bestående förändring och att kommunikation i detta avseende innebär allt beteende och alla upplevelser inom och mellan människor. För ungdomarna har detta inneburit att de fått möjlighet att inse vilken kommunikation de har med sig själv och hur detta påverkat dem, likväl som betydelsen av deras kommunikation med andra. De har fått lära sig om några kommunikationsnycklar som beskrivs och citeras i rapporten. Syfte Ge ungdomar verktyg att skapa en stabil plattform som breddar vägen och som ger möjlighet att påbörja åtgärdsprogram eller verksamheter inom kommunen eller hos andra myndigheter. Ungdomarna ska ges möjlighet att med kraft och motivation utveckla ett aktivt ansvarstagande för egen hälsa och framtid. Tillgång till verktyg att medvetet göra de val och fatta de beslut som utgår från dem själva mot önskade mål, studier och/eller arbete. Sammanfattning Våga välja väg har inneburit kunskap och tillgång till nycklar för att genomföra egen förändring för att nå önskade mål, studier och/eller arbete. Upplägget har inneburit utbildning på gruppnivå i kombination med vägledning/coaching på individnivå. En genomgång av utfallet visar att av 42 ungdomar/unga vuxna som genomfört programmet så har 20 av dessa gått vidare till annat än försörjningsstöd via socialtjänsten, 5 ungdomar/unga vuxna har flyttat. Detta innebär att 25 av 42 ungdomar, dvs. 59 procent hittat nya vägar i sitt liv mot egna mål, studier och/eller arbete. 4

5 Resultatet visar att genom nya insikter kan ungdomarna ta ansvar för och genomföra egen förändring som för dem närmare sina mål. Ungdomarna ser i större utsträckning möjligheter istället för hinder och de har lättare att med nya perspektiv hantera det som tidigare uppfattades som omöjligt eller besvärligt. Deltagarna har blivit starkare i sig själva och de har blivit bättre på att ta emot beröm. De är mer nöjda med sina nära relationer och flertalet tycker att de har lättare att anpassa sig till förändringar. Utvärderingen visar att ryggbesvär, huvudvärk, sömnsvårigheter och stress har minskat de fått ökad energi och en bättre hälsoupplevelse nervositet, spänning, oro och nedstämdhet har minskat deltagarna har fått en ökad insikt om hur respekt och integritet påverkar hälsan de har ökat förmågan att sätta gränser för sig själva och sin omgivning de har fått mer distans till negativa upplevelser de kan bättre sortera och förstå vad som är historia och tillhör dåtiden de med en positiv inställning sätter upp och tar ut riktning mot egna mål de har blicken riktad framåt och de ser på sig själva med nya glasögon, och med ökat egenvärde de inser att tillstånd går att välja, och att de själva väljer hur de vill vara kapten på egen skuta Flertalet har kommit ur egna startblock och är på väg till nästa steg såsom folkhögskola, jobb eller annan utbildning. Framgångsfaktorer Vi vill lyfta fram några aspekter som vi tror bidragit till framgång i vårt arbete. Det handlar om respektfullt bemötande och en tydlig ramsättning som handlar om att jobbet som ska göras är deras eget arbete. Ungdomarnas egna syfte med sitt deltagande och deras personliga ansvar för egen process har varit en viktig ledstjärna i vårt arbete. Detta har ställt krav på oss som kursledare att ständigt vara närvarande i mötet med var och en av dem och samtidigt uppfatta gruppens behov. Vi har sett det som en fördel att vi ständigt varit två kursledare. Detta har skapat ett bättre utrymme att möta ungdomens specifika behov, dvs. en av oss har kunnat ha individuellt samtal i ett angränsande rum när någon ungdom haft behov av det. Det faktum att vi ständigt varit två kursledare har också gett oss bättre möjlighet att kontinuerligt kvalitetssäkra vårt program. När behov uppkommit har vi efter en kort avstämning ändrat eller stuvat om delar eller hela det planerade upplägget för dagen. Detta för att med andra infallsvinklar, övningar, exempel etc kunna möta, tydliggöra och beröra kursdeltagarna. Vi har ständigt haft en strävan att inte enbart nå ut och fram till dem utan också att de ska få en egen upplevelse, vilket vi tror är en förutsättning för tänka nytt, ändra uppfattning om sina möjligheter eller för att få motivation att gå från ord till handling i sitt eget liv. Ett frö till en insikt som bär dem fram mot studier och/eller 5

6 arbete. Vår tanke är att bjuda in till nya perspektiv på egen situation och att lösningar ofta finns närmare än de insett. Att vara två innebär också att den som i stunden inte föreläser kan ha mer uppmärksamhet och fokus på helheten. Vi har även varit tillgängliga för ungdomarna utanför ordinarie kurstid, vilket inneburit en trygghet och möjlighet till ökad kontinuitet i dialogen med oss som kursledare. I en ordinarie verksamhet kan detta vara svårt då arbetstagaren har bestämda arbetstider som är reglerade enligt olika avtal. Vårt program utgår inte från någon metod. Vårt program baseras däremot på förvärvad kompetens och erfarenhet i att känna igen vad framgångsrik förändring består av. Denna kompetens går att tillämpa i arbete med individer, grupper och organisationer, dvs på olika systemnivåer. Vi utgår från ett holistiskt perspektiv och vi tror att förändring alltid är möjlig med individens och/eller gruppens förutsättningar som utgångspunkt. Ett flexibelt arbetssätt med tydligt syfte och med fokus på process har bidragit till mental närvaro, egenansvar och engagemang hos deltagarna. Vi ser detta som en framgång. Basen för deltagande är frivillighet. Ungdomarna har önskat få till en förändring och vi anser att det är en förutsättning, att en egen önskan om förändring finns. Programmet har genomförts på två systemnivåer, i grupp och individuellt. Vi har sett detta som en framgångsfaktor för deltagaren då de fått möjlighet att enskilt lyfta frågeställningar som kommit upp under gemensam grupputbildning. 6

7 Utfall 1 år efter avslutad kurs De mest värdefulla kommunikationsnycklarna enligt ungdomarna, för att nå förändring Ungdomarna fick, i en utvärdering som vi gjorde efter avslutad kurs, berätta vilka nycklar som haft störst betydelse för dem och resultatet är det vi visar nedan. 42 ungdomar svarade att Jag/Du varit en av de två nycklarna som fått störst betydelse. 14 ungdomar svarade att Ass/Diss varit en av de två nycklarna som fått störst betydelse. 15 ungdomar svarade att Isberget varit en av de två nycklarna som fått störst betydelse. Jag/Du Jag/Du handlar om respekt och integritet, att var och en respekteras för sina värderingar och åsikter. Det handlar om att var och en tänker, tycker och ansvarar för sig, att var och en har sina egna åsikter och önskningar. Det innebär också att de respekterar andras tankar, åsikter och gränser. Ungdomarnas citat kopplat till kunskap om Jag/Du Den nyckeln har lärt mig att jag är lika bra som alla andra, och att göra det jag själv vill istället för det andra förväntar sig. Det är väldigt värdefullt för mig. Jag/Du har fått mig att trivas mer som person och också en ökad beslutsamhet att säga vad jag tycker och tänker. Jag har blivit mer uppmärksam på hur jag påverkas och tar åt mig av händelser runt omkring mig. Jag har lärt mig säga nej och det är värdefullt. Jag/Du, har gjort mig säker på vad jag vill och att det handlar om mig. Jag är jag, Du är du. Jag kan bara ta ansvar över det jag gör och jag kan inte ta ansvar över någon annans handlingar. Jag har lärt mig att ta mig i första hand. Jag mår bättre med mig själv och i mig själv. 7

8 Nedanstående tabeller (sid 8-11) visar utfallet vid kursstart, 32 deltagare och efter kursavslut, 32 deltagare. Resultatet ett år efter kursstart omfattar 25 deltagare. Skalan i tabellen ovan visar att 10 = mycket missnöjd och 1 = mycket nöjd. Jag/Du har fått mig att inse att jag inte behöver svara alla som frågar mig. Jag kan säga NEJ! Att vi alla är lika och att jag bör tänka på vad jag vill och inte vad alla andra gör. Att vara mig själv. Jag/Du har blivit så tydlig, den gör så att jag har lättare att förhålla mig till människor och deras beteenden. Att jag skriver JAG istället för "man". Då berättar jag vad JAG verkligen känner för grejor. Tänker mer på vad jag vill än att bara vara snäll mot alla andra. Jag har lärt mig och behandla folk bättre och lyssna bättre. Med Jag/Du känner jag att jag blir stark med, det är svårt att "förlora sig själv" med den nyckeln, det ger en sorts säkerhet - i mig! Skalan i tabellen ovan visar att 10 = mycket missnöjd och 1 = mycket nöjd. 8

9 Ass/Diss Att vara associerad / assad, innebär att vara i upplevelsen med mina sinnen, både genom att se, höra och känna. Att vara disassocierad / dissad innebär att kliva ur känslan och sätta sig i s.k. fågelperspektiv för att få en överblick av vad som händer. I dissad position går det att få tillgång till sina resurser på ett annat sätt än i assad position för då är det känslan som är den styrande. Det finns ingen värdering i att vara assad resp. dissad, det viktiga är att ha balans mellan dessa två positioner Ungdomarnas citat kopplat till kunskap om Ass/Diss Det har hjälpt mig lämna dåtiden och att vara i nuet. Och att jag är bra som jag är. Och att inte ta skit. Dissa min uppväxt och assa min framtid. Lärt mig inse att jag kan dissa de förstörande kommentarerna om mig. Jag har lärt mig att dissa och se saker som på film och bearbeta händelserna utifrån fågelperspektiv. Och något jag är riktigt stolt över är att jag assar mer och mer in positiva känslor och positiva tankar. Och dels dom bra saker folk i min omgivning säger om mig. Dom har gjort så mitt liv har ändrat. Assa/dissa har gett mig mycket, lärt mig att assa det som är bra för mig och dissa det negativa. Börjar lära mig vilka känslor jag ska assa och dissa. Jag går inte in i negativa känslor lika mycket, försöker istället se det utifrån och ur andra perspektiv. Scannat mig själv och gjort ändringar. Jag ser mycket tydligare och snabbare på saker, hur det ligger till. Att jag ska dissa det som är dåligt och våga ta emot beröm. Skalan i tabellen ovan visar att 1 = mycket missnöjd och 10 = mycket nöjd. 9

10 Förändring på olika nivåer (Isberget som metafor) Modellen Isberget ger möjlighet att förstå vad det är som styr beteendet, dvs. varför jag gör som jag gör. Isberget ger också hjälp att tydliggöra värderingar bakom de mål som ska uppnås. Ungdomarnas citat kopplat till kunskap förändringens olika nivåer (Isberget) Att jag kan förändra mig själv. Tillstånd har fått mig att förstå att om man går in i en situation och är negativ så blir det inte bra. Man kan välja att tackla vardagen med tillstånd som gör att man mår bättre, goda tillstånd. Har blivit starkare i mig själv. Isberget har lärt mig att tänka på ett nytt sätt. Jag har inte alls de där jobbiga valda sanningarna på samma sätt som förr. Mycket, det har hjälpt mitt tänk. Väldigt mycket, jag ser en ljusare framtid. Isberget har hjälpt mig sortera lite saker. Nycklarna har gett mig mer insikt i mig själv och jag känner att jag är på väg mot mig själv. Jag har fått koll på vad jag har för valda sanningar men jag har inte ändrat på dem eller lagt till några nya. Men skönt att ha koll på dem och har även något att fortsätta jobba med. Skalan i tabellen ovan visar att 10 = mycket missnöjd och 1 = mycket nöjd. 10

11 Hälsoupplevelse Programmet har inneburit kunskap och träning på att se samband mellan egna hälsovanor och egen hälsoupplevelse. Genom ökad förståelse för hur vanor och tankemönster påverkar eget beteende har många ungdomar fått perspektiv på sig själva, sin livsrytm och sina hälsovanor. Korta promenader, regelbundna måltider, möjligheter till fysisk träning (yoga och styrketräning) som del av programmet har för många inneburit en förbättrad hälsoupplevelse som i sin tur inneburit bl a minskade ryggbesvär och mindre problem med sömnen. Skalan i tabellen ovan visar att 10 = mycket missnöjd och 1 = mycket nöjd. 11

12 Ytterligare faktorer för framgångsrikt förändringsarbete Självkänsla En betydande del av Våga Välja Väg handlar om att få verktyg att bygga egen plattform och stärka sig själv som person. För de unga vuxna handlar det om att undersöka egna drivkrafter, få fatt i sin egen vilja, att lära känna sig själv för att hitta en egen utgångspunkt att välja egen väg. Våra erfarenheter säger att tilliten till sig själv behöver stärkas och bli tydlig för var och en så att inte yttre faktorer tillåts dominera utan att det är ungdomen själv som med egna mål som bas kan gå vidare mot arbete och/eller studier. Nedanstående tabeller (sid 12-13) visar förändring för 51 deltagare vid kursstart och vid kursavslut. Skalan i tabellen ovan visar att 10 = mycket missnöjd och 1 = mycket nöjd. Skalan i tabellen ovan visar att 10 = mycket missnöjd och 1 = mycket nöjd. 12

13 Beslutsamhet När ungdomarna landat i sig själv och börjat få tag på egen drivkraft finns underlag att fatta egna beslut om egen framtid. Endast när beslutet är fattat av ungdomen själv, finns förutsättning för en bestående förändring. Flexibilitet i programmet ger möjlighet för de ungdomar som behöver gå ytterligare en kurs att göra det. Nedanstående tabell visar förändring från kursstart till kursslut. Skalan i tabellen ovan visar att 10 = mycket missnöjd och 1 = mycket nöjd. 13

14 Fallbeskrivningar Historien om Calle (namnet är fiktivt) Hösten 2011 kom C till kursen. Han var tillbakadragen och vi hade hört att han inte tyckte om att prata i grupp. Han gick hos en psykolog och hade så gjort under en tid, han var självmordsbenägen. C bodde hemma tillsammans med mamma och lillebror. Han hade en storasyster som bodde i Sörmland med sin familj. Cs mamma och pappa skiljde sig när C var ca 12 år. C hade ingen kontakt med sin biologiska pappa, han upplevde att pappan varit mycket styrande och kränkt honom under uppväxten. C gick tre kurser på VVV. Under första kursen satt han mest tyst med nerböjt huvud. Det visade sig att när han väl ville svara på någon av de frågor vi hade så var hans svar väl genomtänkta. Men i den individuella coachingen fick vi inget grepp om honom. Hur vi än vred och vände på ingångar så svarade han genomgående att han inte visste eller att han inte kom ihåg. Han var på kursen 2 dagar i veckan och resterande dagar satt han ofta hemma framför datorn och spelande. Ibland åkte han till en vän i en annan stad. En dag några veckor in i första kursen såg vi att C tappade färg i ansiktet. Vi tog honom avsides och frågade hur han hade det. Han svarade att han hade sina tankar på självmord. Vi tog kontakt med Öppen psykiatriska mottagningen som kom omedelbart, och som kände till C. Efter samtalet med den terapeut som kom till lägenheten där vi hade kursen så återgick C till gruppen och deltog i kursen. Under Cs andra kurs blev han mer och mer öppen i grupp. Han skämtade och pratade med de andra deltagarna. Han svarade också på våra frågor och kom även själv med reflektioner utan att vi frågat honom något. Men på de individuella coachingsamtalen kom vi fortfarande ingenstans. Även under den andra kursen så mådde C akut dåligt och vi kontaktade återigen Öppen psyk. som kom upp på en gång. Och även denna gång så fortsatte C kursen efter samtal med dem. Under tredje kursen föll C tillbaka i liknande beteende som under hans första kurs. Han blev tyst och delade inte så mycket med sina kamrater på kursen. Vi valde att göra en mönsterbrytare och lät honom träffa den andra av oss i den individuella coachingen. Han uttryckte att han tyckte att det var tråkigt då han visste innehållet i kursen och att han inte visste vad han skulle få till en förändring i sitt liv. Plötsligt under ett individuell coachingtillfälle fick han en insikt som gjorde att det lossnade! Det ledde till att han fick tillgång till de tankar som han hade om sig själv och omvärlden och som gjort att han fastnat i ett destruktivt beteende. Nu fick C kraft att förändra och släppa de tankarna vilket ledde till att han kom vidare i sin utveckling. Några veckor efter att han avslutat sin tredje kurs började han en heltidsutbildning om 46 veckor i en annan stad. C är på väg mot sina mål och han har tillit till sig själv och att han kommer att nå dit! Och i tillägg skrev han i sista kursutvärderingen, Jag vill leva!!! 14

15 Historien om Anders (namnet är fiktivt) A. gick första kursen med början i september Han var tyst och lite tillbakadragen, nästan skygg när han kom till kursen. Hans kroppshållning var väldigt dålig, han sköt fram huvudet och tittade neråt när han gick. A. skrev dikter som handlade om ensamhet, önskan om delaktighet med andra och att hitta någon att älska och bli älskad. Vid kursslut hade A. blivit mer social och öppen. Vi såg en kille som började sträcka på sig och ta plats genom att våga uttrycka vad han tänkte och tyckte. Men vi såg också att det fanns en bit kvar innan As. självkänsla blivit mer stabil. Vi föreslog att A. skulle fortsätta på kurs 2 men det blev inte så tyvärr. A. kom upp till lägenheten under senvintern och vi såg att han började må dåligt. Han uttryckte också att han upplevde att det var tungt och mörkt. Han började gå på samtal hos en psykolog. När kurs 3 startade i april började A. igen. Nu hände saker väldigt fort, han delade med sig av sina tankar och jobbade mycket med sig själv. I den individuella coachingen gjorde han stora framsteg. En dag var han lite dyster och låg i soffan och sa att han var dålig och inte dög något till. Då frågade vi honom om han kunde ändra den tanken till något som var helt tvärtom och hur den då skulle låta. Då tittade han på oss och skrattade samtidigt som han svarade; Då skulle det låta såhär Jag är helt jävla underbar! Ok, sa vi, tänk om det skulle vara något att ha med sig i livet. Vi hade sommaruppehåll på 8 veckor och när vi återsamlades i augusti var det en ny kille som kom in genom dörren. Han hade växt, ryggen var rak och blicken stadig. Vi frågade vad som hänt och han svarade; Jag är helt jävla underbar! Han hade börjat tro på sig själv och byggt tillit. Han slutade kursen i september 2011 och hade sedan praktik under hösten. I januari 2012 åkte han till Italien för att jobba i en månad. Det var första gången han flög och han var lite nervös men spänd av förväntan. När han kom tillbaka i februari strålade han. Sedan har det gått som på räls, han praktiserade inom kommunen som vaktmästare och blev snabbt mycket omtyckt. Nu i oktober 2012 fick han jobb i kommunen samtidigt som han pluggat. A. har skrivit ner sina tankar kring låten Under ytan av Uno Svenningson som bifogas. 15

16 Historien om Eva (namnet är fingerat) E började på VVV hösten Hon bodde i egen lägenhet och samma ort som föräldrarna. När E började på VVV var hon till en början försiktig och tillbakadragen. E ville bete sig bra i andras ögon. Hon hade svårt att prata i grupp och var ständigt angelägen om att det hon sa var tillräckligt bra. Hennes självkänsla och självförtroende var dåligt och hon hade ofta en rädsla för att över få ångest och panik. E hade en mamma som var beroende av alkohol och sedan skoltiden har E varit hemma hos föräldrarna dagligen, sett till mamman, tagit ansvar, upprätthållit fasaden. E har haft ett medberoende som tagit stor del av hennes uppmärksamhet och varit del av hennes liv. E har sedan skoltiden haft panikångest, haft svårt att vara tillsammans med andra ungdomar i grupp, hon har inte kunnat åka buss etc. Hennes sociala gemenskap har varit familj framför kamrater. E gick två kurser på VVV. E var under första kursen avvaktande och i sitt skal. Hon hade svårigheter att ta sig för egna aktiviteter, var trött när hon kom hem och blev sittandes i TV- soffan. Under andra kursen började hon allt mer släppa ansvar för andra och annat som inte tillhörde henne och mer ha fokus på sig själv. Hon började använda materialet hon lärt sig på sig själv. Hon hade mer lust och ork, var mer glad, öppen och avslappnad och var mer fysiskt aktiv. Promenera och styrketräning var något som hon längtat efter att göra, men inte tidigare haft energi till. Den blyga, rädda och undrande hade blivit mer trygg och säker. E började på Komvux under den andra kursen och läste den mattekurs som fattades för att hon skulle få ett komplett gymnasiebetyg. E sökte efter VVV både utbildning och jobb. Hon kom in på högskola men valde att börja jobba på ett jobb där hon tidigare praktiserat men slutat, p g a att hon där fått panikångest. Nu valde hon att gå tillbaka till samma arbetsplats men med en annan inställning, främst till sig själv och sin egen förmåga, en ökad självkänsla och ett ökat självförtroende. E kunde både åka buss och tåg på egen hand. De hinder som funnits tillhörde historien. En skör älva och mussla har förvandlats till en rosenknopp på väg att blomma ut. 16

17 Mina (As.) tankar om Under ytan av Uno Svenningson Det finns mycket i denna låt som stämmer överens med vad jag känt. Det finns fortfarande både stor och små saker som händer, som kan stjälpa och som kan hjälpa mig! Mycket i ryggsäcken. Mycket skratt och gråt, ja det finns det. För det fanns väldigt många dystra stunder, för många för min del. Och skratten var skratt som för det mesta var falska, för att omgivningen inte skulle märka något. Men även fanns det skratt av lycka i stunder. Få stunder. Även så händer det så mycket under ytan. Det är mycket som snurrar runt i det omedvetna som jag inte tänker på här och nu. Som jag inte är medveten om. Det är ganska korrekt för mig att det är mycket som händer under ytan som är svåra eller att jag inte förstår dom överhuvudtaget. OCH det finns alltid svar på dom sakerna om jag kollar igenom verklighet mycket inom mig själv. Ja, verkligen i botten får jag gräva ofta och länge. Det känner jag att JAG VET ATT JAG FINNS DÄR UNDER. Förr var det inte så. Jag visste inte alls förr vem jag var jag var en av mängden kändes det som. Men nu VET jag att jag FINNS och att det inte finns någon annan än jag som är jag! Det skrattas och det skålas, men slutar snart i kaos. Känner igen mycket av det. I sociala sammanhang så var det skratt och skål! Men när jag var ensam så blev det kaos, allt föll ihop! Även så sparkade jag på mig själv. Stackaren som var mig själv var helt förstörd. Som var helt chanslös från denna Jag som sparkade. Även så kändes det som om ingen brydde sig om mig (A.). Inte ens jag brydde mig om mig själv. För A. fanns det knappt någon imorgon då! Rädslan var verkligen stor och stark. För jag var lite rädd över hur morgondagen skulle bli. Jag skämdes så oerhört över mig själv. Jag skämdes så oerhört över hur jag så ut. Jag brände verkligen bilden på mig själv till aska. Jag fanns inte för mig själv. Jag var den där askan som verkligen låg där. Det fanns inte mycket som var jag då. Fanns väldigt många stunder då jag tänkte på det. Om det var någon annan. Eller om det var någon annan som hade det som jag, eller liknande. Det är jobbigt. Det tyckte jag då. Nu vill jag verkligen hjälpa dom som känner en liknande känsla inom sig. Det fanns ett monster inom mig som inte sa ett endaste ord. Som bara var där och förstörde för mig. Som verkligen slog mig när jag log. Men för mig nu så känner jag att det monstret var jag själv. För mig nu så var det ett meningslöst lidande. Då hade jag svårt att se det. Nu ser jag verkligen det! Kände mig som ett hjälplöst barn som inte hade någon väg att gå. Det som jag inte ville ta del av var att jag var älskad utan gränser av familjen. Älskad utan tvång. 17

18 Nu kan jag ta åt mig det. Det finns stunder än men det är inte mitt bekymmer. Det är inget jag ska lägga energi på det är utanför min yta. Under ytan, är vi alla små. Under ytan, kan en god själ förgås. Denna är så klockren. Så mycket Stora och Lilla Jag. Jag tryckte ner mig så oerhört mycket att jag inte fanns. Denna tiden så var det verkligen en god själ som förgicks. Det var min egna själ! Nu är den själen levandes! Nu vet jag att jag finns! Det finns ingen annan än jag! JAG VET, JAG VET, JAG VET ATT JAG FINNS HÄR OCH NU! 18

19 Kontaktuppgifter Lena Jonsson Ingrid Karseland

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011

Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011 Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011 Anette Moberg Eva Sennemark 1 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND.... 4 2. UTVÄRDERINGEN... 5 2.1 DATAINSAMLING... 5 2.2 DATAANALYS... 5 2.3 AVGRÄNSNINGAR...

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Att hitta tillbaka till livet

Att hitta tillbaka till livet Att hitta tillbaka till livet Utvärdering av en behandlingsmodell vid Multipel Skleros April 2002 Anette Ankarcrona Ankarcrona Organisationsutveckling AB Timmermansgränd 1 118 65 Stockholm Tel: 08-30 50

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapportserien Skilda världar Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2009:4 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-32-8

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag

Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag En kvalitativ undersökning genomförd med hjälp av djupintervjuer med barn och deras vårdnadshavare 1 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Tarot 780 svar! Ylva Trollstierna www.tarotakademin.nu. få njuta av allt det roliga som erbjuds i livet.

Tarot 780 svar! Ylva Trollstierna www.tarotakademin.nu. få njuta av allt det roliga som erbjuds i livet. Detta är texten ur boken Tarot 780 svar med vissa kompletteringar. Den ingår i ditt medlemskap i Tarotakademin och jag ber dig respektera Copyright och karma lagen vilket innebär att du ej skriver ut materialet

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER) Åsa Nyvell Öland 140904 Sammanfattning Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SERterapeut.

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris?

Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris? Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris? En rapport om det ibland påtvingade och oönskade annorlundaskapet som ett heltidsensamföräldraskap kan innebära.

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Framstegen En kurs för målfokuserat förändringsarbete i grupp med teori och praktik för bättre hälsa

Framstegen En kurs för målfokuserat förändringsarbete i grupp med teori och praktik för bättre hälsa Framstegen En kurs för målfokuserat förändringsarbete i grupp med teori och praktik för bättre hälsa Manual för Framstegen Projektledare Camilla Emmoth Projekthandledare Lotta Juhlin Utvärderare av projektet

Läs mer