Ett projekt som gjort skillnad! En rapport om ett projekt som genomförts i en kommun i Sörmland under tiden september 2010 till januari 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett projekt som gjort skillnad! En rapport om ett projekt som genomförts i en kommun i Sörmland under tiden september 2010 till januari 2013"

Transkript

1 Våga välja väg Ett projekt som gjort skillnad! En rapport om ett projekt som genomförts i en kommun i Sörmland under tiden september 2010 till januari 2013 Projektet handlade om unga vuxna mellan år som befann sig i utanförskap i övergången mellan studier och arbete 59 % av deltagarna är inte längre beroende av försörjningsstöd! Lena Jonsson, Agera Ingrid Karseland, Eléctio

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Sammanfattning... 4 Framgångsfaktorer... 5 Utfall 1 år efter avslutad kurs... 7 De mest värdefulla kommunikationsnycklarna enligt ungdomarna, för att nå förändring... 7 Jag/Du... 7 Ass/Diss... 9 Förändring på olika nivåer (Isberget som metafor) Hälsoupplevelse Ytterligare faktorer för framgångsrikt förändringsarbete Självkänsla Beslutsamhet Fallbeskrivningar Historien om Calle (namnet är fiktivt) Historien om Anders (namnet är fiktivt) Historien om Eva (namnet är fingerat) Mina (As.) tankar om Under ytan av Uno Svenningson Kontaktuppgifter

3 Förord Hösten 2008 träffade vi Lena Jonsson och Ingrid Karseland för första gången. Vid den här tidpunkten fanns det ungdomsverksamheter i kommunen som riktade sig till unga som befann sig på vägen mellan skola och arbetsliv. Det fanns också en viss samverkan mellan olika myndigheter och organisationer för att stötta målgruppen. Verksamheterna visade också på goda resultat när det gällde att få unga till arbete eller studier. Trots detta så fanns det en grupp som återkom oftast efter en kort arbetsperiod. Vid de uppföljningar som genomfördes framkom att det fanns likheter i gruppen återvändare, bland annat att de hade avbrutit sina gymnasiestudier och uppbar försörjningsstöd. Dessa ungdomar berättade att de hade svårt få till det som vi kallar för vardagliga rutiner. Till exempel så hade de svårt att somna och därför också svårigheter med att vakna och komma i tid till arbetet. Förutom sömn så saknade de regelbundna mattider. Flera av dem bodde ensamma och hade få vänner, förutom de relationer som de hade via dataspel och sociala medier. Vi funderade hur vi skulle kunna möta denna målgrupp och skapa ett sådant förtroende så att de vågade prata utifrån sin situation och sina behov istället för att prata om skola och arbete. Det var också det som vi diskuterade med Lena Jonsson och Ingrid Karseland under hösten Vårt möte mynnade sedan ut till en förstudie som genomfördes av Lena, Ingrid och ytterligare en kollega till dem. I förstudien fick ungdomarna genomföra en hälsoprofilbedömning i kombination med intervjuer. Det visade sig att även om de hade viljan att förändra sin situation så saknades orken och kraften att göra någonting åt den. Detta ledde sedan till en ansökan hos Socialfonden om att genomföra projektet Våga Välja Väg. Anledningen till att vi valde Ingrid och Lena för att genomföra programmet var dels att de hade en helhetssyn på ungdomarnas situation och att de var flexibla i sitt arbetssätt. De kunde möta ungdomarna och deras behov, skapa förtroendet, samtidigt som de hade förmågan att utmana. Det har också varit nyckeln till framgång i detta projekt. Pelle Norén Ulla Achtmann Initiativtagare till Initiativtagare till Projektet Våga Välja Väg Projektet Våga Välja Väg

4 Bakgrund Erfarenheter från ett projekt i en kommun i Sörmland har visat att det finns ungdomar och unga vuxna, mellan år, som står längre från arbetsmarknaden jämfört med andra ungdomar. En kartläggning av dessa ungdomars hälsa och uppfattning av egen livssituation visade att de saknade delaktighet och motivation att aktivt påverka sin livssituation och vardag hade bristande fysisk ork och mental kraft deras vardagsrutiner och självinsikt om behov för att ta nästa steg var bristfälliga upplevde sin hälsa som dålig var i behov att få stöd med att ta reda på vad de vill, stärka sin självkänsla och bygga en egen plattform. Med detta som bakgrund startade programmet Våga välja väg, ett 12 veckors motivationsprogram, hösten Programmet genomfördes på grupp- och individnivå. Deltagarna svarade på ett omfattande frågeformulär före och efter genomförd kurs samt ett år efter avslutad kurs. Denna rapport beskriver vad som hänt med deltagarna ett år efter avslutad kurs samt våra reflektioner av framgångsfaktorer som bidragit till resultatet. Utgångspunkt för programmet grundar sig på uppfattningen att kommunikation är ett medel att nå bestående förändring och att kommunikation i detta avseende innebär allt beteende och alla upplevelser inom och mellan människor. För ungdomarna har detta inneburit att de fått möjlighet att inse vilken kommunikation de har med sig själv och hur detta påverkat dem, likväl som betydelsen av deras kommunikation med andra. De har fått lära sig om några kommunikationsnycklar som beskrivs och citeras i rapporten. Syfte Ge ungdomar verktyg att skapa en stabil plattform som breddar vägen och som ger möjlighet att påbörja åtgärdsprogram eller verksamheter inom kommunen eller hos andra myndigheter. Ungdomarna ska ges möjlighet att med kraft och motivation utveckla ett aktivt ansvarstagande för egen hälsa och framtid. Tillgång till verktyg att medvetet göra de val och fatta de beslut som utgår från dem själva mot önskade mål, studier och/eller arbete. Sammanfattning Våga välja väg har inneburit kunskap och tillgång till nycklar för att genomföra egen förändring för att nå önskade mål, studier och/eller arbete. Upplägget har inneburit utbildning på gruppnivå i kombination med vägledning/coaching på individnivå. En genomgång av utfallet visar att av 42 ungdomar/unga vuxna som genomfört programmet så har 20 av dessa gått vidare till annat än försörjningsstöd via socialtjänsten, 5 ungdomar/unga vuxna har flyttat. Detta innebär att 25 av 42 ungdomar, dvs. 59 procent hittat nya vägar i sitt liv mot egna mål, studier och/eller arbete. 4

5 Resultatet visar att genom nya insikter kan ungdomarna ta ansvar för och genomföra egen förändring som för dem närmare sina mål. Ungdomarna ser i större utsträckning möjligheter istället för hinder och de har lättare att med nya perspektiv hantera det som tidigare uppfattades som omöjligt eller besvärligt. Deltagarna har blivit starkare i sig själva och de har blivit bättre på att ta emot beröm. De är mer nöjda med sina nära relationer och flertalet tycker att de har lättare att anpassa sig till förändringar. Utvärderingen visar att ryggbesvär, huvudvärk, sömnsvårigheter och stress har minskat de fått ökad energi och en bättre hälsoupplevelse nervositet, spänning, oro och nedstämdhet har minskat deltagarna har fått en ökad insikt om hur respekt och integritet påverkar hälsan de har ökat förmågan att sätta gränser för sig själva och sin omgivning de har fått mer distans till negativa upplevelser de kan bättre sortera och förstå vad som är historia och tillhör dåtiden de med en positiv inställning sätter upp och tar ut riktning mot egna mål de har blicken riktad framåt och de ser på sig själva med nya glasögon, och med ökat egenvärde de inser att tillstånd går att välja, och att de själva väljer hur de vill vara kapten på egen skuta Flertalet har kommit ur egna startblock och är på väg till nästa steg såsom folkhögskola, jobb eller annan utbildning. Framgångsfaktorer Vi vill lyfta fram några aspekter som vi tror bidragit till framgång i vårt arbete. Det handlar om respektfullt bemötande och en tydlig ramsättning som handlar om att jobbet som ska göras är deras eget arbete. Ungdomarnas egna syfte med sitt deltagande och deras personliga ansvar för egen process har varit en viktig ledstjärna i vårt arbete. Detta har ställt krav på oss som kursledare att ständigt vara närvarande i mötet med var och en av dem och samtidigt uppfatta gruppens behov. Vi har sett det som en fördel att vi ständigt varit två kursledare. Detta har skapat ett bättre utrymme att möta ungdomens specifika behov, dvs. en av oss har kunnat ha individuellt samtal i ett angränsande rum när någon ungdom haft behov av det. Det faktum att vi ständigt varit två kursledare har också gett oss bättre möjlighet att kontinuerligt kvalitetssäkra vårt program. När behov uppkommit har vi efter en kort avstämning ändrat eller stuvat om delar eller hela det planerade upplägget för dagen. Detta för att med andra infallsvinklar, övningar, exempel etc kunna möta, tydliggöra och beröra kursdeltagarna. Vi har ständigt haft en strävan att inte enbart nå ut och fram till dem utan också att de ska få en egen upplevelse, vilket vi tror är en förutsättning för tänka nytt, ändra uppfattning om sina möjligheter eller för att få motivation att gå från ord till handling i sitt eget liv. Ett frö till en insikt som bär dem fram mot studier och/eller 5

6 arbete. Vår tanke är att bjuda in till nya perspektiv på egen situation och att lösningar ofta finns närmare än de insett. Att vara två innebär också att den som i stunden inte föreläser kan ha mer uppmärksamhet och fokus på helheten. Vi har även varit tillgängliga för ungdomarna utanför ordinarie kurstid, vilket inneburit en trygghet och möjlighet till ökad kontinuitet i dialogen med oss som kursledare. I en ordinarie verksamhet kan detta vara svårt då arbetstagaren har bestämda arbetstider som är reglerade enligt olika avtal. Vårt program utgår inte från någon metod. Vårt program baseras däremot på förvärvad kompetens och erfarenhet i att känna igen vad framgångsrik förändring består av. Denna kompetens går att tillämpa i arbete med individer, grupper och organisationer, dvs på olika systemnivåer. Vi utgår från ett holistiskt perspektiv och vi tror att förändring alltid är möjlig med individens och/eller gruppens förutsättningar som utgångspunkt. Ett flexibelt arbetssätt med tydligt syfte och med fokus på process har bidragit till mental närvaro, egenansvar och engagemang hos deltagarna. Vi ser detta som en framgång. Basen för deltagande är frivillighet. Ungdomarna har önskat få till en förändring och vi anser att det är en förutsättning, att en egen önskan om förändring finns. Programmet har genomförts på två systemnivåer, i grupp och individuellt. Vi har sett detta som en framgångsfaktor för deltagaren då de fått möjlighet att enskilt lyfta frågeställningar som kommit upp under gemensam grupputbildning. 6

7 Utfall 1 år efter avslutad kurs De mest värdefulla kommunikationsnycklarna enligt ungdomarna, för att nå förändring Ungdomarna fick, i en utvärdering som vi gjorde efter avslutad kurs, berätta vilka nycklar som haft störst betydelse för dem och resultatet är det vi visar nedan. 42 ungdomar svarade att Jag/Du varit en av de två nycklarna som fått störst betydelse. 14 ungdomar svarade att Ass/Diss varit en av de två nycklarna som fått störst betydelse. 15 ungdomar svarade att Isberget varit en av de två nycklarna som fått störst betydelse. Jag/Du Jag/Du handlar om respekt och integritet, att var och en respekteras för sina värderingar och åsikter. Det handlar om att var och en tänker, tycker och ansvarar för sig, att var och en har sina egna åsikter och önskningar. Det innebär också att de respekterar andras tankar, åsikter och gränser. Ungdomarnas citat kopplat till kunskap om Jag/Du Den nyckeln har lärt mig att jag är lika bra som alla andra, och att göra det jag själv vill istället för det andra förväntar sig. Det är väldigt värdefullt för mig. Jag/Du har fått mig att trivas mer som person och också en ökad beslutsamhet att säga vad jag tycker och tänker. Jag har blivit mer uppmärksam på hur jag påverkas och tar åt mig av händelser runt omkring mig. Jag har lärt mig säga nej och det är värdefullt. Jag/Du, har gjort mig säker på vad jag vill och att det handlar om mig. Jag är jag, Du är du. Jag kan bara ta ansvar över det jag gör och jag kan inte ta ansvar över någon annans handlingar. Jag har lärt mig att ta mig i första hand. Jag mår bättre med mig själv och i mig själv. 7

8 Nedanstående tabeller (sid 8-11) visar utfallet vid kursstart, 32 deltagare och efter kursavslut, 32 deltagare. Resultatet ett år efter kursstart omfattar 25 deltagare. Skalan i tabellen ovan visar att 10 = mycket missnöjd och 1 = mycket nöjd. Jag/Du har fått mig att inse att jag inte behöver svara alla som frågar mig. Jag kan säga NEJ! Att vi alla är lika och att jag bör tänka på vad jag vill och inte vad alla andra gör. Att vara mig själv. Jag/Du har blivit så tydlig, den gör så att jag har lättare att förhålla mig till människor och deras beteenden. Att jag skriver JAG istället för "man". Då berättar jag vad JAG verkligen känner för grejor. Tänker mer på vad jag vill än att bara vara snäll mot alla andra. Jag har lärt mig och behandla folk bättre och lyssna bättre. Med Jag/Du känner jag att jag blir stark med, det är svårt att "förlora sig själv" med den nyckeln, det ger en sorts säkerhet - i mig! Skalan i tabellen ovan visar att 10 = mycket missnöjd och 1 = mycket nöjd. 8

9 Ass/Diss Att vara associerad / assad, innebär att vara i upplevelsen med mina sinnen, både genom att se, höra och känna. Att vara disassocierad / dissad innebär att kliva ur känslan och sätta sig i s.k. fågelperspektiv för att få en överblick av vad som händer. I dissad position går det att få tillgång till sina resurser på ett annat sätt än i assad position för då är det känslan som är den styrande. Det finns ingen värdering i att vara assad resp. dissad, det viktiga är att ha balans mellan dessa två positioner Ungdomarnas citat kopplat till kunskap om Ass/Diss Det har hjälpt mig lämna dåtiden och att vara i nuet. Och att jag är bra som jag är. Och att inte ta skit. Dissa min uppväxt och assa min framtid. Lärt mig inse att jag kan dissa de förstörande kommentarerna om mig. Jag har lärt mig att dissa och se saker som på film och bearbeta händelserna utifrån fågelperspektiv. Och något jag är riktigt stolt över är att jag assar mer och mer in positiva känslor och positiva tankar. Och dels dom bra saker folk i min omgivning säger om mig. Dom har gjort så mitt liv har ändrat. Assa/dissa har gett mig mycket, lärt mig att assa det som är bra för mig och dissa det negativa. Börjar lära mig vilka känslor jag ska assa och dissa. Jag går inte in i negativa känslor lika mycket, försöker istället se det utifrån och ur andra perspektiv. Scannat mig själv och gjort ändringar. Jag ser mycket tydligare och snabbare på saker, hur det ligger till. Att jag ska dissa det som är dåligt och våga ta emot beröm. Skalan i tabellen ovan visar att 1 = mycket missnöjd och 10 = mycket nöjd. 9

10 Förändring på olika nivåer (Isberget som metafor) Modellen Isberget ger möjlighet att förstå vad det är som styr beteendet, dvs. varför jag gör som jag gör. Isberget ger också hjälp att tydliggöra värderingar bakom de mål som ska uppnås. Ungdomarnas citat kopplat till kunskap förändringens olika nivåer (Isberget) Att jag kan förändra mig själv. Tillstånd har fått mig att förstå att om man går in i en situation och är negativ så blir det inte bra. Man kan välja att tackla vardagen med tillstånd som gör att man mår bättre, goda tillstånd. Har blivit starkare i mig själv. Isberget har lärt mig att tänka på ett nytt sätt. Jag har inte alls de där jobbiga valda sanningarna på samma sätt som förr. Mycket, det har hjälpt mitt tänk. Väldigt mycket, jag ser en ljusare framtid. Isberget har hjälpt mig sortera lite saker. Nycklarna har gett mig mer insikt i mig själv och jag känner att jag är på väg mot mig själv. Jag har fått koll på vad jag har för valda sanningar men jag har inte ändrat på dem eller lagt till några nya. Men skönt att ha koll på dem och har även något att fortsätta jobba med. Skalan i tabellen ovan visar att 10 = mycket missnöjd och 1 = mycket nöjd. 10

11 Hälsoupplevelse Programmet har inneburit kunskap och träning på att se samband mellan egna hälsovanor och egen hälsoupplevelse. Genom ökad förståelse för hur vanor och tankemönster påverkar eget beteende har många ungdomar fått perspektiv på sig själva, sin livsrytm och sina hälsovanor. Korta promenader, regelbundna måltider, möjligheter till fysisk träning (yoga och styrketräning) som del av programmet har för många inneburit en förbättrad hälsoupplevelse som i sin tur inneburit bl a minskade ryggbesvär och mindre problem med sömnen. Skalan i tabellen ovan visar att 10 = mycket missnöjd och 1 = mycket nöjd. 11

12 Ytterligare faktorer för framgångsrikt förändringsarbete Självkänsla En betydande del av Våga Välja Väg handlar om att få verktyg att bygga egen plattform och stärka sig själv som person. För de unga vuxna handlar det om att undersöka egna drivkrafter, få fatt i sin egen vilja, att lära känna sig själv för att hitta en egen utgångspunkt att välja egen väg. Våra erfarenheter säger att tilliten till sig själv behöver stärkas och bli tydlig för var och en så att inte yttre faktorer tillåts dominera utan att det är ungdomen själv som med egna mål som bas kan gå vidare mot arbete och/eller studier. Nedanstående tabeller (sid 12-13) visar förändring för 51 deltagare vid kursstart och vid kursavslut. Skalan i tabellen ovan visar att 10 = mycket missnöjd och 1 = mycket nöjd. Skalan i tabellen ovan visar att 10 = mycket missnöjd och 1 = mycket nöjd. 12

13 Beslutsamhet När ungdomarna landat i sig själv och börjat få tag på egen drivkraft finns underlag att fatta egna beslut om egen framtid. Endast när beslutet är fattat av ungdomen själv, finns förutsättning för en bestående förändring. Flexibilitet i programmet ger möjlighet för de ungdomar som behöver gå ytterligare en kurs att göra det. Nedanstående tabell visar förändring från kursstart till kursslut. Skalan i tabellen ovan visar att 10 = mycket missnöjd och 1 = mycket nöjd. 13

14 Fallbeskrivningar Historien om Calle (namnet är fiktivt) Hösten 2011 kom C till kursen. Han var tillbakadragen och vi hade hört att han inte tyckte om att prata i grupp. Han gick hos en psykolog och hade så gjort under en tid, han var självmordsbenägen. C bodde hemma tillsammans med mamma och lillebror. Han hade en storasyster som bodde i Sörmland med sin familj. Cs mamma och pappa skiljde sig när C var ca 12 år. C hade ingen kontakt med sin biologiska pappa, han upplevde att pappan varit mycket styrande och kränkt honom under uppväxten. C gick tre kurser på VVV. Under första kursen satt han mest tyst med nerböjt huvud. Det visade sig att när han väl ville svara på någon av de frågor vi hade så var hans svar väl genomtänkta. Men i den individuella coachingen fick vi inget grepp om honom. Hur vi än vred och vände på ingångar så svarade han genomgående att han inte visste eller att han inte kom ihåg. Han var på kursen 2 dagar i veckan och resterande dagar satt han ofta hemma framför datorn och spelande. Ibland åkte han till en vän i en annan stad. En dag några veckor in i första kursen såg vi att C tappade färg i ansiktet. Vi tog honom avsides och frågade hur han hade det. Han svarade att han hade sina tankar på självmord. Vi tog kontakt med Öppen psykiatriska mottagningen som kom omedelbart, och som kände till C. Efter samtalet med den terapeut som kom till lägenheten där vi hade kursen så återgick C till gruppen och deltog i kursen. Under Cs andra kurs blev han mer och mer öppen i grupp. Han skämtade och pratade med de andra deltagarna. Han svarade också på våra frågor och kom även själv med reflektioner utan att vi frågat honom något. Men på de individuella coachingsamtalen kom vi fortfarande ingenstans. Även under den andra kursen så mådde C akut dåligt och vi kontaktade återigen Öppen psyk. som kom upp på en gång. Och även denna gång så fortsatte C kursen efter samtal med dem. Under tredje kursen föll C tillbaka i liknande beteende som under hans första kurs. Han blev tyst och delade inte så mycket med sina kamrater på kursen. Vi valde att göra en mönsterbrytare och lät honom träffa den andra av oss i den individuella coachingen. Han uttryckte att han tyckte att det var tråkigt då han visste innehållet i kursen och att han inte visste vad han skulle få till en förändring i sitt liv. Plötsligt under ett individuell coachingtillfälle fick han en insikt som gjorde att det lossnade! Det ledde till att han fick tillgång till de tankar som han hade om sig själv och omvärlden och som gjort att han fastnat i ett destruktivt beteende. Nu fick C kraft att förändra och släppa de tankarna vilket ledde till att han kom vidare i sin utveckling. Några veckor efter att han avslutat sin tredje kurs började han en heltidsutbildning om 46 veckor i en annan stad. C är på väg mot sina mål och han har tillit till sig själv och att han kommer att nå dit! Och i tillägg skrev han i sista kursutvärderingen, Jag vill leva!!! 14

15 Historien om Anders (namnet är fiktivt) A. gick första kursen med början i september Han var tyst och lite tillbakadragen, nästan skygg när han kom till kursen. Hans kroppshållning var väldigt dålig, han sköt fram huvudet och tittade neråt när han gick. A. skrev dikter som handlade om ensamhet, önskan om delaktighet med andra och att hitta någon att älska och bli älskad. Vid kursslut hade A. blivit mer social och öppen. Vi såg en kille som började sträcka på sig och ta plats genom att våga uttrycka vad han tänkte och tyckte. Men vi såg också att det fanns en bit kvar innan As. självkänsla blivit mer stabil. Vi föreslog att A. skulle fortsätta på kurs 2 men det blev inte så tyvärr. A. kom upp till lägenheten under senvintern och vi såg att han började må dåligt. Han uttryckte också att han upplevde att det var tungt och mörkt. Han började gå på samtal hos en psykolog. När kurs 3 startade i april började A. igen. Nu hände saker väldigt fort, han delade med sig av sina tankar och jobbade mycket med sig själv. I den individuella coachingen gjorde han stora framsteg. En dag var han lite dyster och låg i soffan och sa att han var dålig och inte dög något till. Då frågade vi honom om han kunde ändra den tanken till något som var helt tvärtom och hur den då skulle låta. Då tittade han på oss och skrattade samtidigt som han svarade; Då skulle det låta såhär Jag är helt jävla underbar! Ok, sa vi, tänk om det skulle vara något att ha med sig i livet. Vi hade sommaruppehåll på 8 veckor och när vi återsamlades i augusti var det en ny kille som kom in genom dörren. Han hade växt, ryggen var rak och blicken stadig. Vi frågade vad som hänt och han svarade; Jag är helt jävla underbar! Han hade börjat tro på sig själv och byggt tillit. Han slutade kursen i september 2011 och hade sedan praktik under hösten. I januari 2012 åkte han till Italien för att jobba i en månad. Det var första gången han flög och han var lite nervös men spänd av förväntan. När han kom tillbaka i februari strålade han. Sedan har det gått som på räls, han praktiserade inom kommunen som vaktmästare och blev snabbt mycket omtyckt. Nu i oktober 2012 fick han jobb i kommunen samtidigt som han pluggat. A. har skrivit ner sina tankar kring låten Under ytan av Uno Svenningson som bifogas. 15

16 Historien om Eva (namnet är fingerat) E började på VVV hösten Hon bodde i egen lägenhet och samma ort som föräldrarna. När E började på VVV var hon till en början försiktig och tillbakadragen. E ville bete sig bra i andras ögon. Hon hade svårt att prata i grupp och var ständigt angelägen om att det hon sa var tillräckligt bra. Hennes självkänsla och självförtroende var dåligt och hon hade ofta en rädsla för att över få ångest och panik. E hade en mamma som var beroende av alkohol och sedan skoltiden har E varit hemma hos föräldrarna dagligen, sett till mamman, tagit ansvar, upprätthållit fasaden. E har haft ett medberoende som tagit stor del av hennes uppmärksamhet och varit del av hennes liv. E har sedan skoltiden haft panikångest, haft svårt att vara tillsammans med andra ungdomar i grupp, hon har inte kunnat åka buss etc. Hennes sociala gemenskap har varit familj framför kamrater. E gick två kurser på VVV. E var under första kursen avvaktande och i sitt skal. Hon hade svårigheter att ta sig för egna aktiviteter, var trött när hon kom hem och blev sittandes i TV- soffan. Under andra kursen började hon allt mer släppa ansvar för andra och annat som inte tillhörde henne och mer ha fokus på sig själv. Hon började använda materialet hon lärt sig på sig själv. Hon hade mer lust och ork, var mer glad, öppen och avslappnad och var mer fysiskt aktiv. Promenera och styrketräning var något som hon längtat efter att göra, men inte tidigare haft energi till. Den blyga, rädda och undrande hade blivit mer trygg och säker. E började på Komvux under den andra kursen och läste den mattekurs som fattades för att hon skulle få ett komplett gymnasiebetyg. E sökte efter VVV både utbildning och jobb. Hon kom in på högskola men valde att börja jobba på ett jobb där hon tidigare praktiserat men slutat, p g a att hon där fått panikångest. Nu valde hon att gå tillbaka till samma arbetsplats men med en annan inställning, främst till sig själv och sin egen förmåga, en ökad självkänsla och ett ökat självförtroende. E kunde både åka buss och tåg på egen hand. De hinder som funnits tillhörde historien. En skör älva och mussla har förvandlats till en rosenknopp på väg att blomma ut. 16

17 Mina (As.) tankar om Under ytan av Uno Svenningson Det finns mycket i denna låt som stämmer överens med vad jag känt. Det finns fortfarande både stor och små saker som händer, som kan stjälpa och som kan hjälpa mig! Mycket i ryggsäcken. Mycket skratt och gråt, ja det finns det. För det fanns väldigt många dystra stunder, för många för min del. Och skratten var skratt som för det mesta var falska, för att omgivningen inte skulle märka något. Men även fanns det skratt av lycka i stunder. Få stunder. Även så händer det så mycket under ytan. Det är mycket som snurrar runt i det omedvetna som jag inte tänker på här och nu. Som jag inte är medveten om. Det är ganska korrekt för mig att det är mycket som händer under ytan som är svåra eller att jag inte förstår dom överhuvudtaget. OCH det finns alltid svar på dom sakerna om jag kollar igenom verklighet mycket inom mig själv. Ja, verkligen i botten får jag gräva ofta och länge. Det känner jag att JAG VET ATT JAG FINNS DÄR UNDER. Förr var det inte så. Jag visste inte alls förr vem jag var jag var en av mängden kändes det som. Men nu VET jag att jag FINNS och att det inte finns någon annan än jag som är jag! Det skrattas och det skålas, men slutar snart i kaos. Känner igen mycket av det. I sociala sammanhang så var det skratt och skål! Men när jag var ensam så blev det kaos, allt föll ihop! Även så sparkade jag på mig själv. Stackaren som var mig själv var helt förstörd. Som var helt chanslös från denna Jag som sparkade. Även så kändes det som om ingen brydde sig om mig (A.). Inte ens jag brydde mig om mig själv. För A. fanns det knappt någon imorgon då! Rädslan var verkligen stor och stark. För jag var lite rädd över hur morgondagen skulle bli. Jag skämdes så oerhört över mig själv. Jag skämdes så oerhört över hur jag så ut. Jag brände verkligen bilden på mig själv till aska. Jag fanns inte för mig själv. Jag var den där askan som verkligen låg där. Det fanns inte mycket som var jag då. Fanns väldigt många stunder då jag tänkte på det. Om det var någon annan. Eller om det var någon annan som hade det som jag, eller liknande. Det är jobbigt. Det tyckte jag då. Nu vill jag verkligen hjälpa dom som känner en liknande känsla inom sig. Det fanns ett monster inom mig som inte sa ett endaste ord. Som bara var där och förstörde för mig. Som verkligen slog mig när jag log. Men för mig nu så känner jag att det monstret var jag själv. För mig nu så var det ett meningslöst lidande. Då hade jag svårt att se det. Nu ser jag verkligen det! Kände mig som ett hjälplöst barn som inte hade någon väg att gå. Det som jag inte ville ta del av var att jag var älskad utan gränser av familjen. Älskad utan tvång. 17

18 Nu kan jag ta åt mig det. Det finns stunder än men det är inte mitt bekymmer. Det är inget jag ska lägga energi på det är utanför min yta. Under ytan, är vi alla små. Under ytan, kan en god själ förgås. Denna är så klockren. Så mycket Stora och Lilla Jag. Jag tryckte ner mig så oerhört mycket att jag inte fanns. Denna tiden så var det verkligen en god själ som förgicks. Det var min egna själ! Nu är den själen levandes! Nu vet jag att jag finns! Det finns ingen annan än jag! JAG VET, JAG VET, JAG VET ATT JAG FINNS HÄR OCH NU! 18

19 Kontaktuppgifter Lena Jonsson Ingrid Karseland

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 PROJEKT NORRSKEN FAKTA PROJEKT NORRSKEN DELTAGARES RESA FAKTA NÅGRA DELTAGARES RESA I PROJEKTET PROJEKTTID: 1 september

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 PROJEKT NORRSKEN FAKTA FAKTA PROJEKTTID: 1 september 2010 31 augusti 2014 Vänder sig till kvinnor och män i Piteå och Arvidsjaur

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu

Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu Kropp, Knopp och Själ När jag insåg att jag även här hade flera delar så var det lättare att förstå och arbeta med att få allt till en enhet istället för att dom skulle slåss mot varandra på olika sätt.

Läs mer

VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT

VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT 1 VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT 1. Gör något och gör det nu. Du kan rädda liv genom att räcka ut en hjälpande hand och att visa att du förstår och tror

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar 2014 Är du man eller kvinna? 13% 11% Man Kvinna 76% Ålder? 11% 6% 11% 26% 20-30 31-45 40-60 Över 61 46% Hur hittade ni AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)? 11% 3% 8% 22%

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

I vintras hade jag det ganska bra Posted on 21 juli, 2015 by Jonathan

I vintras hade jag det ganska bra Posted on 21 juli, 2015 by Jonathan I vintras hade jag det ganska bra Posted on 21 juli, 2015 by Jonathan I vintras hade jag det ganska bra. Jag hade kommit in på ekonomiprogrammet i Lund, jag hade extrajobb på Sydöstran, jag hade skrivit

Läs mer

Den missförstådda sorgen

Den missförstådda sorgen Att känna sorg vid en förlust är naturligt. Samtidigt är sorg en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser. Vi är ovana att hantera den och vet inte hur vi ska bete oss när vi möter människor

Läs mer

Stegen framåt! Case Managment. Jeanette Andersson

Stegen framåt! Case Managment. Jeanette Andersson Stegen framåt! Case Managment Jeanette Andersson 1 Stegen framåt! Copyright 2012, Jeanette Andersson Ansvarig utgivare: Stegen framåt Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-2436-7 2 Innehåll Förord...

Läs mer

Vägen till självledarskap

Vägen till självledarskap Vägen till självledarskap Medvetna val. Optimal hälsa. Skönare liv. Jag brinner för att stötta människor som är redo att släppa sina gamla övertygelser och skapa sin bästa tillvaro utifrån egna unika talanger,

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad!

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad! där skillnaden gör skillnad! En ledarskapsutbildning i världsklass! Världsklass! Kanonövningar. Suveränt, enkelt, skönt och livsviktigt! Det bästa med utbildningen är att den ger omedelbara och bestående

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka 1 FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka Syftet med denna guide är att ge information om hur det är att leva med en person

Läs mer

Socialpsykiatriskt forum konferens i Stockholm 2012-03-21. Makt och tvång ur mitt perspektiv. Jag heter Ingela Håkansson, är 37 år och bor i

Socialpsykiatriskt forum konferens i Stockholm 2012-03-21. Makt och tvång ur mitt perspektiv. Jag heter Ingela Håkansson, är 37 år och bor i Socialpsykiatriskt forum konferens i Stockholm 2012-03-21. Makt och tvång ur mitt perspektiv. Jag heter Ingela Håkansson, är 37 år och bor i Östersund. Jag sitter med i Brukarrådet för Område Psykiatri

Läs mer

Rusmedel ur barnets synvinkel

Rusmedel ur barnets synvinkel FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM På svenska Rusmedel ur barnets synvinkel Vad tänker mitt barn när jag dricker? Hej mamma eller pappa till ett barn i lekåldern! Bland allt det nya och förunderliga behöver

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret,

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret, Medvetet Personligt Kursstart i mars 2013! Vårt mål är att du vågar ta steg i ditt ledarskap och liv du inte trodde var möjligamen bara till 100%! För en bättre värld. Vi vänder oss till dig som idag har

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Skilsmässor nu och då!

Skilsmässor nu och då! Sida 1 (6) Skilsmässor nu och då! Att skilja sig är att gå på okänd mark. I alla fall om man inte gjort det förr. För omgivningen ser det ut som det hänt över en natt för de inblandade har processen ofta

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Intervjuerna utförda under hösten 2009 av Lena Jonsson Det är just det att jag inser, att även om jag skulle vinna alla pengar

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

Vad är en våga tala-kurs?

Vad är en våga tala-kurs? Vad är en våga tala-kurs? På de flesta universitet och högskolor ges idag våga tala-kurser. För att få gå en sådan kurs krävs att man är inskriven som student och att man har en rejäl oro inför att hålla

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Kontroll av medarbetarnas hälsa! Hur gör man det?

Kontroll av medarbetarnas hälsa! Hur gör man det? Kontroll av medarbetarnas hälsa! Hur gör man det? FRÅGA Hur många av er här går på hälsokontroll varje år? Hur många går till tandläkaren varje år? Hur många av er kontrollerar er mentala hälsa varje år?

Läs mer

Fixa studierna och må bra. Samtidigt.

Fixa studierna och må bra. Samtidigt. Fixa studierna och må bra. Samtidigt. Susanne Evertsson, kurator susanne.evertsson@akademihalsan.se Telefonrådgivning av: Sjuksköterska, Psykolog/kurator Ergonom/sjukgymnast Enskilda samtal Medicinsk/psykiatrisk

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde. Bergenmodellen Vårt sätt att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar i Stockholms läns sjukvårdsområde. Innehåll Det här är Bergenmodellen... 5 Hot och våld på psykiatriska avdelningar...

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation Foto: Peter Zachrisson/Zmedia Henrik Ankarcrona Mental träning & prestation I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g INTRODUKTION sid 3 Problembeskrivning sid 3 Syftet med arbetet sid 3 Frågeställning sid

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se 1 2 3 4 5 6 7 Sju nycklar för framgång www.atvidaberg.se barn- och utbildningsförvaltningen Amanda, 13 år Om lärarna samverkar med varandra, med oss elever och med föräldrarna får man flera perspektiv

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Att våga tala - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Vad jag tänkte prata om... Vem är jag? Vad gör jag här? min bakgrund som talare Går det att lära sig att våga nåt?

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Ett regionalt samarbetsprojekt mellan fem kommuner: Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro

Ett regionalt samarbetsprojekt mellan fem kommuner: Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro Utveckling av nya metoder i arbetet med arbetslösa ungdomar? NUEVO EN NY CHANS FÖR UNGA ARBETSLÖSA Skriv- & implementeringsprocess En man, 21 år, beskriver sin tid före NUEVO En vecka för mig på jobbcentrum

Läs mer

Jag gjorde slut med mina föräldrar

Jag gjorde slut med mina föräldrar Jag gjorde slut med mina föräldrar Skam, skuld och dåligt samvete. Så kände Marika så fort hon träffade sina föräldrar. Till sist bestämde hon sig för att bryta kontakten med dem. Det räddade deras relation.

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Mall vid kartläggning

Mall vid kartläggning Mall vid kartläggning Skola: Elevens namn: Datum: Närvarande personer vid kartläggning: Situationer som fungerar bra för eleven Situationer som fungerar mindre bra för eleven Elevens starka och svaga sidor

Läs mer

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation Firma Margareta ivarsson Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007 Kommunikation Kommunikation handlar inte i första hand om teknik, utan om modet att vara sig själv! Kommunikationsnivåer Information

Läs mer

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 Innehåll Förord 9 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 2. VAD GJORDE DEN LÅNGVARIGA STRESSEN MED OSS? 20 Stressade människor

Läs mer

Banta med Börje del 4 VILA

Banta med Börje del 4 VILA Banta med Börje del 4 VILA Återkoppling till förra program: Förra programmet handlade om motion och Börje, med tittarna, har fått utmaning att börja promenera 10 min, samt öka den med 1 min varje dag och

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

BLYGA OCH ÄNGSLIGA BARN

BLYGA OCH ÄNGSLIGA BARN Malin Gren Landell Fil dr, Leg psykolog, leg psykoterapeut Avd för klinisk psykologi och socialpsykologi BLYGA OCH ÄNGSLIGA BARN Ladda ned/beställ från www.sos.se/publikationer Vikten av kunskap om blyghet

Läs mer

Deltagare i projektet

Deltagare i projektet Skolan.En plats med höga ljud och rörelser. När jag precis lärt mig hitta ska vi byta sal och byggnad. Gympan är en plåga. Jag kan inte hoppa och springa, jag trillar och känner mig klumpig. På en lektion

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR På en timme ingalill roos Tidigare utgivning Energitjuvar Kärlekens energi Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Ingalill Roos 2012

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

BEMÖTANDE OCH PROFESSIONELL ROLL DANIEL OLOF WIEDEL 28/5 2015

BEMÖTANDE OCH PROFESSIONELL ROLL DANIEL OLOF WIEDEL 28/5 2015 BEMÖTANDE OCH PROFESSIONELL ROLL DANIEL OLOF WIEDEL 28/5 2015 BEMÖTANDE VAD INNEHÅLLER ETT BEMÖTANDE? HUR KAN MAN PRATA OM DET? VAD UTMÄRKER ETT BRA OCH ETT DÅLIGT BEMÖTANDE VAD SKA ETT BRA BEMÖTANDE LEDA

Läs mer

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan.

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan. Om författaren Namn Linnéa Ålder 9 år Intresse Handboll och teater Böcker som jag inspireras av Twilight 1 Familj Min storasyster, min mamma och min pappa Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tackar

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård 1 Hundlära En grund att se från, av Förstärkning genom belöning, korrigering och förväntan är vägarna vi använder i traditionellträning. Men vad förstärker vi egentligen? Beroende på vart, när och hur

Läs mer

Matematik sommarskola

Matematik sommarskola Matematik sommarskola Metodkategori 4. Individuellt anpassat stöd/utbildning Problemet: Elever från grundskolan saknar i högre grad betyg i matematik än i andra kärnämnen. Detta leder till att de ej är

Läs mer