Dialog Unga Lycksele 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dialog Unga Lycksele 2010/2011"

Transkript

1 Dialog Unga Lycksele /2011 1

2 INNEHÅLL 3 Inledning 4 LUPP 5 Sammanfattning 6 Politik och inflytande 8 Fritid 12 Skola 16 Trygghet och hälsa 19 Framtid 25 Förslag från ungdomskonferensen 2

3 INLEDNING genomfördes Lyckseles tredje Lupp-enkät. Resultaten blir alltmer intressanta när det vartefter finns möjligheter att jämföra resultaten över tid. Ett stort framsteg jämfört med första omgången är möjligheten för var och en att utifrån egna variabler ta fram olika enkätresultat direkt på webben. Det har också blivit lättare att jämföra resultaten mellan de olika kommuner som genomfört enkäten. Analyserna i denna slutrapport har utförts av Bo-Anders Johansson vid kommunens fritidsenhet. Lupp-resultaten har presenterats och diskuterats på en ungdomskonferens i februari 2011 med totalt 156 deltagare. Av dessa var 94 ungdomar från gymnasiet, högstadiet, eller i arbetsmarknadsåtgärd. Övriga var politiker, föreningsfolk och representanter för olika förvaltningar och myndigheter ( vuxensamhället ). De synpunkter som har kommit fram behandlas i de olika nämnderna och redovisas till elevråden vid årsskiftet 2011/2012. Denna dialogmodell har utvecklats med inspiration från Umeå: Dialog Unga Lycksele genomförs vartannat år under en årscykel som börjar på senhösten och som slutar på senhösten. Dialogmodellen förutsätter engagemang och närvaro av chefstjänstemän och nämndspresidier på ungdomskonferens och på SVARA-konferens. 1. TYCKA Lycksele kommun anmäler vartannat år deltagande i Ungdomsstyrelsens Lupp-enkät. 2. LYSSNA Ungdomskonferenser genomförs som tidigare. Där redovisas ungdomarnas synpunkter i Lupp och där får de möjligheter att direkt lämna sina synpunkter till politiker och tjänstemän. 3. GÖRA Efter ungdomskonferensen får kommunens nämnder och styrelser i uppdrag att inarbeta möjliga förslag i budget och verksamhetsplaner och/eller att formulera svar på förslagen. 4. SVARA Elevråden och ansvariga politiker inbjuds till en informationsdag under hösten. Där informeras ungdomarna, via skolornas elevråd, om vad som hänt med ungdomarnas förslag och där ges i förekommande fall förklaringar från politikerna till varför vissa av förslagen inte gått att genomföra. Demokratigruppen utgör styrgrupp för dialogen. Marika Lindgren Kommunfullmäktiges demokratigrupp 3

4 LUPP Undersökningen i Lycksele riktade sig till högstadiets årskurs 8 och 9, gymnasiets elever i årskurs 2 och 3 samt via brevutskick till åringar. Totalt 584 svar av möjliga 1812 unga Lyckselebor. Svarsfrekvensen blev 70 % för högstadiet, 32 % för gymnasiet och 24 % för åringarna. Förklaringen till den lägre frekvensen på gymnasiet är framför allt generationsskifte i ledningen, vilket innebar svårigheter att föra ut budskapet i organisationen. För åringarna skickades ett brev ut till samtliga personer med en uppmaning att gå in på webben för att besvara enkäten. Efter några veckor skickades ett påminnelsebrev. Bland de som svarade utlottades 40 trisslotter. Vi kan konstatera att svarsfrekvensen för den gruppen blev för låg för att man egentligen ska kunna dra några generella slutsatser. Samtidigt kan man konstatera att respondenternas sammansättning i många avseenden överensstämmer med målgruppen i stort. Vi har valt att redovisa resultaten, även om enskilda resultat säkert kan ifrågasättas på grund av den låga svarsfrekvensen. I några fall har vi i rapporten också ifrågasatt resultaten med hänvisning till den låga svarsfrekvensen. 4

5 SAMMANFATTNING Generellt och mycket kortfattat kan man konstatera att utvecklingen på de allra flesta håll är positiv i förhållande till den enkät som genomfördes. Ungdomarna ser mera positivt på framtiden, upplever ett ökat inflytande och en ökad respekt i skolan, känner trygghet på orten, använder mindre alkohol, upplever sin egen hälsa vara bättre och blir alltmera intresserade av politik. Det finns dock tendenser till en ökad uppdelning mellan de som har det bra och de som har det sämre. Andelen som anser att situationen i skolan har försämrats har ökat, något fler tycker att mobbning är ett problem. Fler tycker att sexuella trakasserier är ett problem. På gymnasiet en ökning från 2,4 % till 7,7 %. Andelen högstadieelever som tycker att främlingsfientlighet är ett problem har mer än fördubblats (från 3,9 % till 8,3 %). Andelen som ser mycket negativt på sin framtid har mer än fördubblats. Fler killar dricker sig berusade varje dag. Och i Lycksele finns minst att göra på fritiden i hela Sverige. Trots ett objektivt sett omfattande utbud för stadens storlek. 5

6 POLITIK OCH INFLYTANDE Jag vill kunna vara med och påverka sådant som jag tycker är viktigt. Om jag har något som jag vill påverka vill jag kunna ha möjlighet att framföra mina åsikter Om jag vore politiker De viktigaste satsningarna för högstadieungdomarna var 1. Skolan/Arbeten för unga 2. Idrottsanläggningar 3. Bostäder för unga 4. Fritidsaktiviteter/Sjukvård De viktigaste satsningarna för gymnasieungdomarna var 1. Arbeten för unga (53 %) 2. Bostäder för unga Skola Fritidsaktiviteter 5. Sjukvård De viktigaste satsningarna för åringarna var 1. Arbeten för unga (65 %) 2. Sjukvård 3. Äldreomsorg Skola Bostäder för unga I förhållande till tidigare enkäter har arbeten för unga och en bra äldreomsorg ökat i betydelse; Jag skulle vilja göra så att äldrevården fick mera pengar. Som det är nu får dom äldre inte ens gå ut en gång i veckan. Det är rent av skamligt! Tjejerna betonar ställen för unga att träffas, ungas psykiska hälsa och kollektivtrafik medan killarna i högre grad lägger vikt vid idrottsanläggningar och fritidsaktiviteter. Intresset för politik fortsätter att öka. Fler och fler vill själva träffa politiker. 6

7 Mycket eller ganska intresserad av politik Mycket eller ganska intresserad av samhällsfrågor högstadiet gymnasiet år 0 högstadiet gymnasiet år 45% 4 Jag skulle själv vilja träffa politiker 35% 3 25% 15% % högstadiet gymnasiet år 7

8 FRITID Av alla som genomfört LUPP finns det minst att göra i Lycksele. Frågan var Hur mycket av det du är intresserad av finns det att göra på fritiden. Lycksele har störst andel som svarat lite eller ingenting på den frågan. Lite eller inget att göra på fritiden 45% Botkyrka: invånare Alvesta: invånare Ale: invånare Dals Ed: invånare Lycksele: invånare Tingsryd: invånare Nordanstig: invånare 4 35% 3 25% Närmare hälften av Sveriges kommuner har genomfört Lupp. 15% Lägsta andelen Lite eller inget att göra : Växjö 9,0 %. 5% Högsta andelen Lite eller inget att göra : Lycksele 42 %. Botkyrka Alvesta Ale Dals Ed Lycksele Tingsryd Nordanstig 8

9 Lite eller inget att göra på fritiden. Uppdelat i kön och åldrar Killar högstadiet Killar gymnasiet Killar år Tjejer högstadiet Tjejer gymnasiet Tjejer år

10 Finns det något du skulle vilja göra på din fritid som du inte gör på grund av att du är tjej? Ja Finns det något du skulle vilja göra på din fritid som du inte gör på grund av att du är kille? Ja 3 18% 25% 16% 14% 15% 12% 8% 6% 5% 4% 2% högstadiet gymnasiet år högstadiet gymnasiet år Resultaten tyder alltså på att det är killarna på gymnasiet som i ökande grad anser att de inte kan göra vad de vill på grund av att de är killar. Resultatet kan ha att göra med den låga svarsfrekvensen på gymnasiet, på någon samlad reaktion hos killarna på jämställdhetsdebatten eller på att det finns killar som faktiskt känner sig fångna i förväntningarna på vad en man ska göra. I reella procenttal är det annars som förväntat tjejerna som känner större hinder mot att kunna utöva sina intressen. På högstadiet är det fler tjejer som känner sig hindrade nu jämfört med, medan andelen minskar på gymnasiet och bland åringar. 10

11 I Lycksele fattas en verksamhet som enbart fokuserar på att skapa nya kontakter, nya vänner Bland förslag på ställen och aktiviteter dominerar varje år önskan om kvällsöppna caféer. Några nämner Aktiviteten i Storuman som ett föredöme. Är det en samlingspunkt för samtliga ungdomar med många aktiviteter för många olika grupper som saknas i Lycksele? Andra återkommande förslag är fler affärer och en galleria. Bland de yngre (högstadiet) ligger önskan om fler discon högt på listan. Särskilt tjejerna anser att det finns för lite att göra på fritiden. Någon skriver: Tjejerna ska ha samma rätt och respekt som killar, vi får alltid de sämsta träningstiderna. Det finns förslag på många olika investeringar; en inomhushall för fotboll, en bättre ishall, skatehall/skatepark, äventyrsbanor, paintball, äventyrsbad på vintern, ett större ridhus osv. Flera menar också att man skulle kunnat använda pengar till aktiviteter och anläggningar istället för till stenen på torget och vedhögen vid rondellen. Gratis speltid på idrottshallarna, mer fria åktider på ishallen och större snowboardhopp i slalombacken Bocksliden är några förslag i enkäten. Många tycker också att det ska finnas discon på helgerna och bättre fritidsgårdar med fler aktiviteter. Ungdomar ute i byarna vill dels ha fler aktiviteter i byarna men också bättre bussförbindelser under kvällar och helger in till stan. Vad jag önskar ska finnas i lycksele påverkar inte mig så mycket eftersom jag bor så pass utanför och inte har chans att ta mig ner till stan. 11

12 SKOLA Min Skola är den sämsta i hela Sverige. Kom på ett oanmält besök, dom bryter mot varje lag i sverige man kan för deras egna fördel!!!!! Kom och hjälp oss. högstadieelev Högstadiet En tendens som hållit i sig i enkäterna som genomförts sedan 2003 är att eleverna och deras inflytande tas på större allvar och att den allmänna situationen på skolan blir bättre. Fler än vet vilket inflytande eleverna har. Fler tycker att skolan agerar vid kränkningar och att elever och lärare bemöter varann med respekt. Elever och lärare bemöter varandra med respekt i skolan Men något fler tycker att mobbning är ett problem. Fler tycker att sexuella trakasserier är ett problem. Andelen som tycker att främlingsfientlighet är ett problem har fördubblats. Samtidigt som fler tycker att dessa problem har blivit bättre. Fler tycker att det är bra stämning i skolan och fler tycker att det inte är bra stämning. Uppfattningen om skolan har alltså polariserats, antingen tycker man si eller så. Liksom tidigare år har flera uppgett att man vill påverka skolmaten. För två år sedan bestämde kultur- och utbildningsnämnden att förbättra elevinflytandet över skolmatsedeln. 5 45% 4 35% 3 25% 15% 5% Stämmer mycket bra stämmer mycket dåligt 12

13 Sexuella trakasserier är ett problem i skolan Främlingsfientlighet är ett problem i skolan 5 45% 4 35% 5 45% 4 35% 3 25% 3 25% 15% 15% 5% 5% Stämmer mycket bra stämmer mycket dåligt Stämmer mycket bra stämmer mycket dåligt 5 45% 4 Det är bra stämning på skolan 35% 3 25% 15% 5% Stämmer mycket bra stämmer mycket dåligt 13

14 Gymnasiet 5 45% 4 35% Det är bra stämning på skolan 3 25% 15% Det är på gymnasiet vi kan se de största förbättringarna, även om polariseringen finns även här. Eleverna anser att de i högre grad får vara med och bestämma över schema, regler mm än. Fler är uppmuntrade att medverka i klassråd/elevråd. Fler tycker att elevrådet tas på allvar. Fler är upplysta om vilket inflytande eleverna har. Fler tycker att det är bra stämning på skolan. Fler tycker att lärare och elever bemöter varann med respekt. 5% Stämmer mycket bra stämmer mycket dåligt Elever och lärare bemöter varandra med respekt i skolan 5 45% 4 35% 3 25% 15% 5% Stämmer mycket bra stämmer mycket dåligt 14

15 Mobbning är ett problem i skolan. Stämmer mycket bra Men fler tycker också att mobbning är ett problem. Fler tycker att sexuella trakasserier och främlingsfientlighet är ett problem. 5 45% 4 Värmen på Tannbergsskolan har återigen kommit upp som en fråga trots att den frågan har behandlats i tidigare ungdomskonferenser. 35% 3 25% 15% Ett förslag som framförts i enkäten är att eleverna bör få sätta betyg på lärarna. 5% tjejer killar Sexuella trakasserier är ett problem i skolan Främlingsfientlighet är ett problem i skolan % 45% % 35% 3 25% 3 25% 15% 15% 5% 5% Stämmer mycket bra stämmer mycket dåligt Stämmer mycket bra stämmer mycket dåligt 15

16 Trygghet och hälsa Varje vecka eller oftare har jag följande besvär. Högstadiet Sovit dåligt trött dagtid stressad svårt att somna ont i magen huvudvärk Det saknas ett hus där dom som har det svårt hemma kan vara. T ex fara dit och sova/ prata ut med andra lika. Framför allt tjejerna betonar också ungas psykiska hälsa som en viktig politisk fråga tjej Kvinna kille Man Sovit dåligt trött dagtid stressad svårt att somna ont i magen huvudvärk En mycket stor del av tjejerna på högstadiet sover dåligt och känner sig stressade varje vecka. Bland de frågor ungdomarna skulle prioritera om de vore politiker har också sjukvård och äldreomsorg seglat upp som mycket viktigare än vid tidigare enkäter Tjej Kille 16

17 Varje vecka eller oftare har jag följande besvär. Gymnasiet tjej kille sovit dåligt trött dagtid stressad svårt att somna ont i magen huvudvärk Fortfarande är det tjejerna som mår sämst. Även om situationen närmast verkar ha förbättrats marginellt sedan förra enkäten är situationen fortfarande värst för gymnasietjejerna. En majoritet känner sig stressade och är trötta på dagarna. Mellan hälften och var tredje tjej har huvudvärk, sömnsvårigheter eller ont i magen någon gång under veckan sovit dåligt trött dagtid stressad svårt att somna ont i magen huvudvärk Ändå är det fler tjejer nu som uppger att de upplever sin hälsa som mycket bra jämfört med. tjej kille 17

18 Varje vecka eller oftare har jag följande besvär år Kvinna Man Sovit dåligt trött dagtid stressad svårt att somna ont i magen huvudvärk Sovit dåligt trött dagtid stressad svårt att somna ont i magen huvudvärk När det gäller hur ofta unga dricker alkohol är det fler som aldrig dricker sig berusade, men det är också fler killar som dricker varje vecka eller varje dag. Bilden är likadan på högstadiet även om frekvensen är annorlunda. Färre och färre ungdomar rör sig så att de blir andfådda eller svettas. I tidningen rapporteras om att konditionen för unga försämrats mycket de senaste tjugo åren. Lyckseleungdomarna var tryggare än genomsnittet av alla kommuner. Otryggheten verkar sedan dess ha ökat på högstadiet. På rasterna är fler högstadieungdomar otrygga än i Uddevalla och i Botkyrka Kvinna Man 18

19 Arbete och framtid Mer framåtanda och stolthet i Lycksele! se möjligheterna! Våga satsa! Över 50 % av gymnasieungdomarna och 65 % av åringar säger att den fråga de skulle prioritera högst om de själva vore politiker är arbete åt unga. Frågan har blivit avsevärt mycket viktigare för unga i den senaste enkäten. Det är alltså en fråga som bekymrar unga. Fler extrajobb förutom i restaurangbranschen efterfrågas liksom givande praktikplatser. Okvalificerade får jobb i vården före de utbildade, därför lönar det sig inte med utbildning. Arbetsförmedlingen fungerar inte ens i närheten av bra. Frågan om bostäder till unga har också ökat markant i betydelse. Tydligen är det brist på lämpliga lägenheter till rätt priser för unga. 19

20 Kommer du att flytta från Lycksele? Gymnasiet En majoritet av gymnasieungdomarna räknar med att flytta från Lycksele. Däremot är det inte tydligt om andelen minskar eller ökar över tid. Den trend man kan utläsa är snarast att allt fler inte vet huruvida de kommer att flytta från Lycksele eller inte. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, ja nej vet ej 0, tjej kille tjej kille tjej kille Kommer du att flytta från Lycksele? år 50, Bland åringarna är det en tydlig trend att fler vet att de kommer att bli kvar i Lycksele, samtidigt som andelen som inte vet också ökar. Om det nu skulle bli så att man flyttar är det i första hand jobb som skulle få killarna att flytta tillbaka. Tjejerna skulle flytta tillbaka på grund av närheten till släkt och vänner. 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0, tjej kille tjej kille ja nej vet ej 20

21 Hur ser du på framtiden? år 35, Liksom vid förra enkäten är de äldre tjejerna år mera positiva till framtiden än killarna i motsvarande ålder. 30, 25, 20, 15, 10, mycket positiv varken eller mycket negativ 5, 0, tjej tjej kille kille 21

22 Hur ser du allmänt på framtiden för din egen del? Högstadiet, tjejer 4 35% Bland tjejerna på högstadiet har andelen som är mycket positiva till sin framtid ökat betydligt. Samtidigt har tyvärr andelen mycket negativa mer än fördubblats. 3 25% 15% 5% Mycket positiv Varken eller Mycket negativ Högstadiet, killar 6 Utvecklingen för killarna skiljer sig inte från tjejernas Mycket positiv Varken eller Mycket negativ 22

23 Hur ser du allmänt på framtiden för din egen del? Nuvarande sysselsättning? Är mycket positiv Varken eller Är mycket negativ går gymnasiet högskola komvux folkhögskola föräldraledig arbetslös arb.markn.åtgärd deltid heltid 23

24 Hur ser du allmänt på framtiden för din egen del? Nuvarande sysselsättning? Är mycket positiv Varken eller Är mycket negativ gymnasiet högskola komvux folkhögskola föräldraledig arbetslös arb.markn.åtgärd deltid heltid Negativa Mest negativa till sin egen framtid vid båda undersökningstillfällen är de som finns i arbetsmarknadsåtgärd och de som är arbetslösa. Positiva Mest positiva till sin egen framtid båda undersökningsåren är de som går utbildningar (högskola, folkhögskola, komvux), de som arbetar heltid och de som är föräldralediga. 24

25 Förslag från Ungdomskonferensen 10 februari 2011 till de kommunala nämnderna. Servicenämnden Inrätta ett ungdomskort med förmåner för att få fler att nyttja fritidsutbudet. Anordna prova på aktiviteter typ Sportscamp. Anordna megadisco för hela länet. Ungdomar kan vara med och jobba på arrangemangen. Ordna discobussar. Fler (drogfria) arrangemang på helgerna. Lördagsöppet på fritidsgårdarna. En multihall för fotboll och hockey. Äventyrsbanor, paintball. Skateramp. Äventyrsbad. Nattbad på simhallen fredag natt kl Förbättra miljön på simhallen med mer aktiviteter. Klättervägg över bassängen. Trampolin m m. Utökade tider och fria bad. Gratis speltid i idrottshallarna. Idrottsaktiviteter som inte kostar. Ordna motorgård/mekgarage. Sportlovet: fler prova på - aktiviteter. Skotercross, extremsporter, fallskärm m m. Bowling: prova på. Discobowling, neonljus, musik m m. Servicenämnden och Kultur- och utbildningsnämnden tillsammans Starta ett nätverk för alla organisationer/föreningar som har aktiviteter/arrangemang för ungdomar. Utveckla samverkan. Ta initiativ till en egen sida för ungdomsarrangemang i Annonsbladet. Utveckla samarbetet mellan fritidsgårdar och gymnasiets jakt och fiskelinje för att anordna jaktoch fiskearrangemang. Gymnasieelever kan vara guider för yngre. En mötesplats för alla åldrar och intressen utveckla kulturbacken /MB. Socialnämnden/Folkhälsorådet (Navet) Bättre samverkan mellan olika aktörer. Inbjud vuxna till attitydförändrande föreläsning. Ändra attityder kring droganvändandet. Stärk den egna självkänslan, stötta de som inte dricker. 25

26 Kultur- och utbildningsnämnden Duschar och omklädningsrum bättre anpassade för tjejer. Bjud in föreningar till skolan så att unga får veta mera om vilka aktiviteter som finns och möjligheter att prova på. Ämnet idrott bör finnas i alla läsår. Inför studerandekort för idrottsaktiviteter. Elevråden behöver mera stöd och status för att intressera fler, t ex killar. Skolmaten: finns det möjligheter till omfördelningar av medel? Prova nya metoder för utvärdering av skolmaten, t ex enkäter via skolnätverket. Eleverna bör få lämna omdöme om undervisningsmaterialets kvalité. Ett urval av elever (eller elevrådet?) genomför terminsutvärderingar av lärarinsatserna. Åtgärda värmen på Tannbergsskolan. Fler vuxna på skolan. Manliga förebilder saknas på högstadiet. Alla vuxna på skolan ska reagera vid kränkande behandling. Anordna anonym chat on line för unga (via skolhälsan?) Mer information om attityder och mobbning i skolan. Arbetsmiljön i skolan är ett skäl att tjejer inte äter lunch. De känner stress, har huvudvärk och ont i magen. Åtgärder i samråd med elevrådet? SALUT-projektet bör uppmärksamma detta. Anordna skolfrukost vissa tider. Längre raster. Informera om kostens betydelse. Också här inom ramen för SALUT-projektet. Stärk den egna självkänslan, stötta de som inte dricker. Mer studiebesök till företag och besök av företag på skolorna. Branschinriktade praktikdagar inom t ex vård. Bevaka och stärk SYO-kompetensen på skolorna. Inför praktik för teoretiska linjer. Bättre handledning. Kommunstyrelsen Bättre bussförbindelser till och från centrum från byarna på kvällar och helger. T ex en minibuss. Discobussar och bussar till sportanläggningar osv. Fler billiga mindre lägenheter. En mötesplats för alla åldrar och intressen utveckla kulturbacken /MB. 26

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport Lupp 29 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN lupp 9 rapport LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (11) Sammanfattning av Lupp- enkäten 29 Den femte luppundersökningen med nära 2 frågor

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Syfte Bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona Hur förhåller sig Karlskrona kommuns satsningar - till de nationella

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp.

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp. Lupp Ungdomsstyrelsen fick 1998 i uppdrag att utveckla metoder för uppföljning av den kommunala ungdomspolitiken. Första Luppen genomfördes 2001. Tillsammans med kommunerna har de utvecklat en modell för

Läs mer

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus UNG i Mora 2013 Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten 2012. Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus Innehållsförteckning INLEDNING 2 Disposition 2 BAKGRUND 3 FRITID 5 Högstadiet

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN FRITID SKOLA POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET ARBETE FRAMTID Inledning 3 Fritid...4 Skola...8 Politik & Inflytande...15 Hälsa & Trygghet...19 Arbete.. 26 Framtid..28 LUPP 2010

Läs mer

Idekulla skola. Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun

Idekulla skola. Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun Idekulla skola Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun Vad är LUPP? En elektronisk enkät. Genomförd med ungdomar på högstadiet och gymnasiet ht 2010. Beställd av Tingsryds

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

Där livet är härligt!

Där livet är härligt! Där livet är härligt! Att vara ung i Tingsryds kommun! Rapport om Ungdomsstyrelsens enkätundersökning Lupp 2010 Sammanställd av: Lars-Olof Johansson, Barn- och utbildningsförvaltning I samarbete med: Tim

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid Strömsunds Kommun Strömsund är den nordligaste av länets kommuner och sträcker sig ifrån Östersunds kommun i söder till den västerbottniska och norska fjällvärden i norr. Kommunen är 10 600m² stor och

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Rapport från Luppenkät 2015

Rapport från Luppenkät 2015 Att vara ung i Trelleborg Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 15 undersökning unga 16-19 år bosatta i kommunen INNEHÅLL Jag är ganska eller mycket nöjd med... (%) Skola

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm.

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm. LUPP om Inflytande LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

LUPP 2012 Vimmerby kommun

LUPP 2012 Vimmerby kommun LUPP 2012 Vimmerby kommun Under hösten 2012 genomfördes ännu en LUPP-undersökning i Vimmerby. Det var den fjärde i ordningen (De tidigare gjordes 2005, 2007 och 2009). I Vimmerby deltog 155 elever i årskurs

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

Lupp Lokal uppföljning vart tredje år. Bättre precision. Alla länets kommuner. Fem fokusområden. Tre ålderskategorier.

Lupp Lokal uppföljning vart tredje år. Bättre precision. Alla länets kommuner. Fem fokusområden. Tre ålderskategorier. 1 Lupp 2013 Lokal uppföljning vart tredje år Bättre precision Alla länets kommuner Fem fokusområden Inflytande och delaktighet Utbildning Kompetensförsörjning Fritid med kultur Tryggt och säkert Tre ålderskategorier

Läs mer

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström UNGA 16 Folkhälsoråd 27 maj 2016 Peter Thuresson Ebba Sundström Upplägg presentation Syftet med Unga-undersökningen Umeå kommuns folkhälsomål Bakgrund till undersökningen Förändringar i enkäten? Resultat

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Liv & Hälsa Ung År 2013 Kristina Neskovic 2014-01-29 I rapporten redovisas tabeller i ett urval frågor från enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2013. Jämförelser görs mellan

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Att vara ung i Borås Stad

Att vara ung i Borås Stad Att vara ung i Borås Stad s LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 i Borås åk 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Foto: Superstudio INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 18 Hälsa och trygghet

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 GVC5A15 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011

Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011 Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011 Ungas politiska intresse och engagemang väcks till liv genom diskussioner om politik och andra samhällsfrågor. Här spelar inte bara föreningslivet

Läs mer

UNG I ESLOV. Lupp 2009

UNG I ESLOV. Lupp 2009 UNG I ESLOV Lupp 09 Fritid 4 Skola 7 Politik & inflytande 11 Hälsa & trygghet 17 UNG I ESLÖV - LUPP 09 Ansvarig utgivare: Peter Juterot Tel: 0413-62656 E-post: peter.juterot@eslov.se Arbete 24 Framtid

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

Förord. Slutligen, ett stort TACK till alla som deltagit i undersökningen!

Förord. Slutligen, ett stort TACK till alla som deltagit i undersökningen! Förord På andra raden i Växjö kommuns mångfaldsprogram 2010-2014, Olikheter som berikar, kan man läsa att makt och inflytande ska delas rättvist i alla delar av samhällslivet. Det är i grunden givetvis

Läs mer

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Appendix till Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Appendix till

Läs mer

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP ÅLDER 19 25 1 X ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

Läs mer

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Sammanfattning LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Hösten 2014 genomfördes en lång enkät (Lupp) med unga i åk 8 och år 2 på gymnasiet. Totalt 1177 unga svarade på frågor om fritid,

Läs mer

LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014. Tanums Kommun POPULÄRVERSION

RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014. Tanums Kommun POPULÄRVERSION RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun POPULÄRVERSION Titel: Författare: Uppdragsgivare: Populärversion: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Ungdomar sätter Kalmar. lupp. under luppen

Ungdomar sätter Kalmar. lupp. under luppen Ungdomar sätter Kalmar lupp under luppen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar kommun 2008 B Kommunen under ungas lupp arn och unga är framtiden. Så brukar vi uttrycka oss och så är det! Men barn

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun POPULÄRVERSION LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken: Populärversion

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 POPULÄRVERSION SKÖVDE KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Sammanfattande reflektioner...3 Om undersökningen...5 A. Bakgrundsfrågor...6

Läs mer

Förord. Åke Nyström Ungdomssamordnare Mora kommun

Förord. Åke Nyström Ungdomssamordnare Mora kommun 2 Förord Under många år har Mora kommun arbetat med olika metoder och verktyg för ungas inflytande och delaktighet. Ett verktyg är Ungdomsstyrelsens enkätundersökning Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

Läs mer

UNG I MORA. Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006

UNG I MORA. Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006 UNG I MORA Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 4 Internationella

Läs mer

Tjörns ungdomar 2011. LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka.

Tjörns ungdomar 2011. LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka. Tjörns ungdomar 2011 LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka. Förord 2011 deltog för första gången Tjörns kommuns ungdomar på högstadiet

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Kramfors kommun 2008

Resultat från Luppundersökningen. Kramfors kommun 2008 Resultat från Luppundersökningen Kramfors kommun 2008 Januari 2009 Först av allt riktas ett stort TACK till alla ungdomar i Kramfors som tog sig tid och engagemang att besvara LUPP-enkäten! Ett tack riktas

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 LUPP 2010 Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 Innehåll 1 BAKGRUND...3 2 FRITID...4 2.1 Hur mycket fritid har ungdomarna?...4 2.2 Fritidsutbudet...5 2.3 Här träffar man sina kompisar...5

Läs mer

Remissupplaga Sista svarsdag 11 november 2011

Remissupplaga Sista svarsdag 11 november 2011 Dokumenttyp: Målprogram Ansvarig: Hållbarhetssamordnare Fastställd: Remiss Dnr:. Remissupplaga Sista svarsdag 11 november 2011 Tingsryds kommuns Ungdomspolitiska program - att vara ung i Tingsryds kommun

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2014

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2014 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad Mirela Aljic och Christine Olsson Skanna QR-koden eller läs mer om Ung i Landskrona på landskrona.se Förord Undertecknade vill rikta ett stort tack

Läs mer

LUPP om Skolan. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet.

LUPP om Skolan. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. LUPP om Skolan LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Lupp Lokal uppföljning

Läs mer

Ung i Ljusdal. Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006

Ung i Ljusdal. Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006 Ung i Ljusdal Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006 Inledning Syfte och metod 3 Svarsfrekvens 3 Bakgrundsfakta Ljusdals kommun 3 Sammanfattande diskussion 4 Enkätresultat Bakgrund

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Lupp 2008 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN

Lupp 2008 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN Lupp 2008 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN rapport lupp 2008 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (21) Sammanfattning av Lupp- enkäten 2008 Den fjärde luppundersökningen med nära

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 Stockholmsenkäten 14 Elevundersökning i årskurs 9 och årskurs 2 gymnasiet Elevundersökningens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer Ge en uppfattning om

Läs mer

LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

LUPP I TIMRÅ HÖSTEN FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Timrå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I TIMRÅ HÖSTEN FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Timrå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I TIMRÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Timrå åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014 871 03 Härnösand

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

StoraOms06Out.indd 1 2007-08-19 19:16:05

StoraOms06Out.indd 1 2007-08-19 19:16:05 06 StoraOms06Out.indd 1 2007-08-19 19:16:05 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns andra LUPP-rapport (LUPP 2006). Den första kom för ett år sedan (LUPP 2005). LUPP står för Lokal uppföljning av den

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 LKOJ4 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 2 gymnasiet

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 2 gymnasiet Resultatredovisning LUPP 2012 åk 2 gymnasiet Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

Att vara ung i. Säter. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 i Säter år 7-9 grundskolan

Att vara ung i. Säter. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 i Säter år 7-9 grundskolan Att vara ung i Säter LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 i Säter år 7-9 grundskolan INNEHÅLL INLEDNING 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet 2O Framtid och arbete

Läs mer

LUPP om Fritid, arbete och framtid

LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har

Läs mer

Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Liv & hälsa ung bakgrund och syfte Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Alla elever i

Läs mer

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 U N G D OM S E N K Ä TE N L U P P 2 0 1 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND Karlstads kommun har den 7 november-7 december 2011

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2012

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2012 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad Elvir Mesanovic, elvir.mesanovic@landskrona.se Skanna QR-koden eller läs mer om Ung i Landskrona på landskrona.se Förord Undertecknad vill rikta

Läs mer

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen 2006 Kommunledningsförvaltningen Sammanfattning Östersunds kommun genomförde Ungdomsstyrelsens enkätundersökning LUPP hösten 2006. 530 ungdomar i årskurs

Läs mer

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S UNGA I FOKUS Ungdomar är länets framtid. Det är viktigt att länet erbjuder en attraktiv livsmiljö för att fler unga ska välja att bo och verka i Västernorrland. 91 Sammanfattning De allra flesta ungdomar

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilagan innehåller resultaten för Folkhälsoenkät Ung 2015 på kommunnivå för årskurs nio (åk 9) och år två på gymnasiet (gy 2), uppdelat på kön. Där det är få

Läs mer

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun...

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... Halvtidsavstämning med syfte att välja fördjupningsområden för luppanalysen. Mejeriet i Västervik, 14 januari 2010 Temat för

Läs mer

UNGDOMSPOLITISK STRATEGI

UNGDOMSPOLITISK STRATEGI UNGDOMSPOLITISK STRATEGI Smedjebackens kommun I den bästa av världar har alla barn och unga rätt att leva och utvecklas i ett säkert och tryggt Samhälle. Det innebär en uppväxtmiljö där hänsyn tas till

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

LUPP. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i år 8 grundskolan och år 2 gymnasiet.

LUPP. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i år 8 grundskolan och år 2 gymnasiet. LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 Ungdomsenkät i år 8 grundskolan och år 2 gymnasiet www.ronneby.se Innehåll Inledning... 3 Att tänka på när du läser rapporten... 4 Fritid... 5 Politik, samhälle

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 8 12 16 Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete Lupprapport

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

Om ni frågar oss. Unga under LUPP i Uddevalla kommun

Om ni frågar oss. Unga under LUPP i Uddevalla kommun Om ni frågar oss Unga under LUPP i Uddevalla kommun 1 Förord Ettusenåttahundranittioen ungdomar har tyckt till om Uddevalla. För andra gången genomfördes under hösten 2013 undersökningen LUPP1 för åk 8

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Trelleborg. Att vara ung i. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Trelleborg år 3 gymnasiet 22-åringar bosatta i kommunen

Trelleborg. Att vara ung i. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Trelleborg år 3 gymnasiet 22-åringar bosatta i kommunen Att vara ung i Trelleborg LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Trelleborg år 3 gymnasiet ingar bosatta i kommunen Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Öppna svar 18 Hälsa och

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora LIV & HÄLSA UNG 2014 Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora SYFTE MED DAGEN Ge kunskap om hur barn och unga i länsdelen och kommunerna beskriver sina livsvillkor, levnadsvanor och

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

LUPP Ungdomar sätter livsvillkoren i Ale under luppen

LUPP Ungdomar sätter livsvillkoren i Ale under luppen LUPP 2007-2010 Ungdomar sätter livsvillkoren i Ale under luppen Förord: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp, har nu 2010 för andra gången genomförts i Ale, första gången var år 2007. Eleverna i

Läs mer