VÄLJ HBL. BLI FÖRTJUST VARJE DAG.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLJ HBL. BLI FÖRTJUST VARJE DAG."

Transkript

1 VÄLJ HBL. BLI FÖRTJUST VARJE DAG. Hbl är en fördomsfri föregångare på mediehimlen, både på utsidan och insidan. Detta visar inte minst alla internationella layoutpriser vi tilldelats och ökningen på upplagesidan. Våra läsare är exceptionellt lojala. De ägnar mer tid åt både redaktionella och komersiella budskap än en genomsnittlig tidningsläsare. Annonser i Hbl kan få OBS-värden på 85 %. Om du som annonsör är lojal mot läsarna och uppvaktar dem ofta, ökar dina chanser att nå goda resultat. Se till att ditt budskap går fram tala samma språk som läsaren. Pia Strömdahl-Koskinen Försäljningsdirektör

2 UTGIVARE & FÖRLAG Hufvudstadsbladet Ab Postadress PB 217, Helsingfors Ansvarig chefredaktör och VD: Max Arhippainen (09) UPPLAGA OCH LÄSARANTAL Vardagsupplaga (UK 2006) Läsarantal (KMT syksy 2006 / kevät 2007) Partipolitiskt obunden. Medlem av Tidningarnas Förbund. Försäljning, Marknadsföring & administration KSF Media Ab Mannerheimv. 18, Helsingfors Telefonväxel (09) Telefax (09) E-post Verkställande direktör: Henrik Johansson (09) ANNONSSERVICE Mannerheimvägen 18, 4:e vån. mån fre Försäljningsdirektör: Pia Strömdahl-Koskinen (09) TRYCKERI KSF Medias tryckeri Mårtensbyvägen 11 B Vanda Telefon (09) Teknisk direktör: Jean-Olof Åkerberg (09) Trycktekniska frågor: Gösta Gustafsson (09) hufvudstadsbladet en tidning i KSF Media Ab

3 Läsarprofil I valet av medier är det viktigt att kunna precisera målgruppen. HBL:s läsare tenderar att bli mer och mer homogena såväl när det gäller den geografiska spridningen som när det gäller den socioekonomiska ställningen. Över tre fjärdedelar av läsarna är bosatta i Nyland medan resten fördelar sig jämnt över övriga svenskbygder. Hög utbildning och ledande ställning är två egenskaper som ofta går hand i hand. Bland HBL:s läsare finner vi en anmärkningsvärt hög andel av personer tillhörande denna kategori. Eget yrke Utbildning KMT syksy 2006 / kevät 2007 KMT syksy 2006 / kevät % 20 % 40 % 15 % 30 % 10 % 20 % 10 % 5% HBL-läsare Hela befolkningen 0% Person i ledande ställning HBL-läsare Hela befolkningen 0% Folk- o. grundskola (lågst.) Högre tjänsteman Grundskola el. yrkesskola Gymnasium/ Student Universitet/ Högskola Hushållets bruttoinkomster euro / år KMT syksy 2006 / kevät % 20 % 15 % 10 % 5% HBL-läsare Hela befolkningen 0% < > Spridningområde OCH upplaga Hbl:s huvudspridningsområde är huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Sibbo och Kyrkslätt). 75 % av prenumeranterna finns på kartans område. Hbl:s vardagsupplaga är exemplar (UK 2006). hufvudstadsbladet MEDIEKORT 2008

4 MODULER & Priser 12 sp x 365 mm uppslag 7450 E mittuppslag 7950 E helsida * 6 sp x 365 mm 4900 E sidan 3, vardagar 5600 E 1/2 sida (stående) 3 sp x 365 mm 2600 E 1/2 sida (liggande) * 6 sp x 190 mm 2600 E 4 sp x 260 mm * 2600 E 1/3 sida (stående) 2 sp x 365 mm 1700 E 1/3 sida (liggande) * 6 sp x 120 mm 1700 E Väder & sista sidan 1700 E Veckoslutets specialmoduler Söndag?L=ML;JK8;J9C8;<K *) J{E;8> ) ;<:<D9<I )''. SIDan 20 J{E;8> ) ;<:<D9<I )''. ''(*.'$.$+/ DFDJ K mc`e^\e kf^ jclk ] i ]fik ] i?xeel DXee`e\e# km X ` m ic[jzlgjgi`ek\e ` efi[`jb bfdy`exk`fe ` IlbX% J`[% )0 J { E ;8> ) ; <: < D 9 < I ) ' '. =`ec e[jbx k\iyl[ ` IlbX M`ig` Bl`kle\e fz_ 8`ef$BX`jX JXXi`e\e [\ckxi `ek\ ` [X^\ej (' b`cfd\k\ijk mc`e^ ` BlljXdf% JXXi`e\e _Xi ]\Y\i fz_ Bl`$ kle\e _Xi `ek\ k\i_ dkxk j`^ ]i e `eól$ \ejxe jfd km`e^xk _\ee\ Xkk Xmjk ]i e [\ j\exjk\ m ic[jzlg[\ck mc`e^xiex% ;alg[pbe`e^ ` kxebxi FZbj g _\iij`[xe _Xi Òec e[xiex gifyc\d d\[ _ cjxe% DXkk`Xj JkiXe[$ mxccj dljbc\i i `ek\ _\ck ` jb`zb fz_ K\\$ dl BXkk`cXbfjb` i ] ibpc[% ;lfe bfd$ d\i [ i] i `ek\ Xkk jb`[x ` [X^\ej k mc`e^ m\i (, b`cfd\k\i% =E9$?9C " "$ %" %! " $! $! # M<:B8 +/ EI *). Bilskatten blir C02-baserad. Tack vare våra rena motorer, 8><E;8 s ;8>9FB s ;<98KK s s Mv;<I s KM sjunker priset kraftigt på Mercedes-Benz!* Premiär för nya C-kombin på Helsinki Motor Show Mercedes-Benz C-klass CDI från pris förr pris nu Söndag sista sidan 6 sp x 365 mm 5500 E F F prisskillnad F Lördag & söndag första sidan 6 sp x 315 mm 6500 E Nya Mercedes-Benz C-sedan från F + leveranskostnader 600 F, C-kombi från F + leveranskostnader 600 F. EU-snittförbrukning 5,7 l/100 km, CO2 -utsläpp 149 g/km. Mercedes-Benz E-klass CDI från pris förr pris nu F F prisskillnad F & J8BE8I JFE% ;\e k`[`^xi\ ixccpm ic[jd jkxi\e :fc`e DZIX\j gxggx A`ddp Òeej g gcxkj ] i Xkk ] cax d\[ MD$iXccpk ` NXc\j% ;\e gfglc ix jbfkk\e :fc`e DZIX\ [f^ ` jxdyxe[ d\[ \e _\c`bfgk\ifcpzbx ` j\gk\dy\i% Mercedes-Benz E-klass från F + leveranskostnader 600 F. EU-snittförbrukning 6,1 l/100 km, CO2 -utsläpp 160 g/km. Bilarna på bilderna är specialutrustade. Mercedes-Benz A-klass från pris förr pris nu F F prisskillnad F I8CCP / % +"+$ * %%0, 6 $ 6 HELSINGFORS Sockenbacka Gjuterivägen 3 Tfn Öppet må-fr 8-18, lö HELSINGFORS Hertonäs Mekanikergatan 14 Tfn Öppet må-fr 8-18, lö ESBO Olars Biskopsberget 2 Tfn Öppet må-fr 8-18, lö ÅBO Vesilaitoksentie 1, Reso Tfn Öppet må 9-20, ti-fr 9-18, lö 10-15, sö TAMMERFORS Taninkatu 11 Tfn Öppet må-fr 9-18, lö 10-15, sö ULEÅBORG Kallisenperä 1 Tfn Öppet må-fr 8-18, lö 10-15, sö Mercedes-Benz A-klass från F + leveranskostnader 600 F. EU-snittförbrukning 4,9 l/100 km, CO2 -utsläpp 128 g/km. *Priserna förutsätter att förslaget till ändring av bilskattelagen från Finlands regering godkänns i sin nuvarande form och träder i kraft den 1 januari ' &(,"(' %% "'% '"' 3 "& &0 *,, - *-' +(& 4*! '+ +(',"%%,", %' ' * 4* * &) ' -' * ' * &('" %% +, *, ' " * "5 )3,(*+ +$.2%% ' *(,+,, "&&0 "', +$-%% &"+ + * %%0, 4* '3 (',"' ".2*% '.2 $ *,2.%"' ' +, *$ $2'+%(*!(+!('(& 1, 2*,-',,,. * )3 )%,+!2* %%, )3&"'' * &" (& (%"' (!! '+ %". +2 * "&&0 ' + ), & * $(&& * 4*.",,, 6'' + "!"+,(*" 4 $ * ' +(& ' 3 *",,"+$ * %%0 &"+, +"' $% * +, %0+ ' +,#2*' ( %"' $* +! & +"'! %"$(), * (! %% 0* ) *+(' *' (& (* "'$%-+". (%"'+ &3*" +(' (!''0 ( 1,. * ' '(*&!( $ 4* &(,(*+)(*, ' ",(* *", ''" ' ' 2* ' 2+, 4* * ' '3 (' +"'!",,"%%+ (!! ' $(&& * %%,",,. *, ' 2*! %, '$ %, +,4*+,. %% +2 * *$ *(++ +(& * "++ *, ' 6%& (& * %%0 +,#2*' '+ %". "%& ' (& $(&& *,, "'' + )3 -,"$+!0%% '." 3*+ +$",, & ',. * '2*,, *(++ % ' * )*(# $,,, *! %"$(), *(%0 $ ' 1, % & (%"'+ &"%# '. $, * (%0 $ ' (!,"%%+ & & '+ $(&." * &,"%%,,." +$ (*,+2,, & 6%&)*(# $,,, %"* "', ' 6%& +(&." )% ' *,, 4* & ' #!()) +,,, 2* ' 6%& +(& *2,,."+, )(*,*2,, * * ' & +, 2%+$ * %%0 4* * ' ".2*% ' +2 * *(++ "&&0 +3 ' *3$()". 6%& ' 4*,, ) *. $(* + ' (!. * #-), *4*..! ' +3 1,. * "', %2,,,, + ($- & ',2* ' & ' 3 # + *. %%,! ' #(* (!!-* +, *$ $2'+%(*! '.2 $, $2'' * # &" &0 $, +,(%, 4. *!('(& +2 * "&&0 1 ',. * +,-', %+ &0 $, +.3*,,,!3%% %" $ ' $. *." 6%& -$ ' ) " %%, % *' +(&! ' % (& (%"' (! (!''0. * &0 $, +.3*,, + GlYc`b]Xmfi`k (%"'. * *",,"+$ * % %0+ *2&+, & ++ 4* (! +2% % '! * ' * %%0+,#2*'!,,, +3 +, *$, +,4 -, ' 4* +",,! &% ' +(&! 1, *(* *2&+, )3! '+ $4* +,"% '. %%,"!-' * )*( ', (! * +-%,,, %. ',"' ' + * %% * +) $, $-%2* $* +! 2* 4* 2%+$ )- %"$ '!('(& +2 * *(++ %%0)- %"$ ' ",(* *", ''" ' + $' * 4*,"%% 2%%, ' 4* *. Till annonsprisen tillkommer moms 22%. Bestämd plats + 10 %. * KSF Media gemensamma moduler hufvudstadsbladet en tidning i KSF Media Ab $% ++ 2* 4*! )% ' *, 4* (& $ '2+, 3* 1 (%"'+ 4 4*+. '' ' +,(* %. "',* ++, 4* +)(*, ' 3! ',2.% +,, # +,$%"+, *.",. ' (! 4%# &! '+ %()) +3 * & &(,,,! ' +$-%% 3, *.2',"%% +)(*, ' '2+, 3*,*(* "', # $(&& *,, 4%# & * %%0 " (*,+2,,'"' ' +2 * * "5 (' +%" % D`ejbXk `eki\jj\ ',* ++, 4* * %%0. * * '," " * % ' " 4*"$,, *,, ' %+& '' ' "! * -*'+ (, * ' %3' $ &) &(, '!#2*',-&4* (! + $ **" 2* +,( +,"%%.2' ' +,(* %. *",, *' *0 ' 3, +)(*, ' "', $(&& *,, &"'' + 4* +,,"+,"+$ $, '+ *"+$, '"' * " "% ' #(*,,! ' +$"% +" +,(*, *3' $('$-** ', *' (!.!('(& ' +,(* '!2' *+$ * & ', % ( $+3,"%%,,! ' "',. '' +3 &3' * %%0' 1 %% *,",% * 1 +(&! '! 4*-, +2,,'"' *,,."'', $. * ' '(*&, % '! '! '. * ', %" ' ' +' +, 4* * ' -' * +"' * & '! +,"!, '. * " % ' 4* +,(* 4*,,! ' +#2%. +$-%%!2' & " +.2' *',. * %"$ + ''( %"$,,, +$-%%.+%-, * % %0, -))(!' * ",, "$ +(&!4 +, )3 )*"+) %% '. * 0* 3*, *,,! '.+%-,, +"' * %%0$ **"2* )3! %," (*, * ' '. +,4*+, * % %0+,#2*'(*' ".2*% ' %."+, $. * &0 $, )()-%2*,(* +) % ' +(& 2*! '+ ' &', * -*'+ -,, % ' & '"' +(& " '+ %2 +$*". *!('(& +#2%. ) * $, 1 '. * ' +, *$ $ * $,2* "'(& * %%0+)(*, ' (! + $' ', *!('(& $(&& *,,. * +,(* ',*(,+,, (%"' "', %2' * 2* ' %. * %%0.2*% ' $(&& * &"'',.!('(&,, %.." * 1 ' $(&& *,, 6'' + & &" +3 %2' # %. * +2 * "& &0 J8OyE '0$(),* )*-# Ôc`g%jXo\e7_Yc%Ô D\[ lgg[ix^ Söndag HBL2 Xkk ] ijk andra sektionens första sida 6 sp x 35 mm 500 E :8K8 ( # " " ) # "#!! "!!!!!)## * ")## #! #'! " ) #! " "$## # )! " +!"%$ # % #$ $!! " %! " # (! ) + % +!"#* $! "#! "#! %" " K K < I 8K L I M<K<EJB8G $ ) ") "! %! $ %)&#! )!% ) "! # )!! %! $!" KM!! #! %!! # % #!! # D jkxiex c i ## $# ",)! +!!# #)! )! ## " #! $!!! # %)&# + " # (- B ic\b fz_ jbi`mxic`m <lifgxd`ca ` kafzb ixggfik Folkpensionsanstalten presenterade nyligen skrämmande siffror som visar att var tredje finländsk kvinna över 75 år lever under EU:s officiella fattigdomsgräns på euro per år. Dessutom har Finland enligt statistiken Nordens lägsta ;8>$BFCLDE<E# (/ 8EEFEJ<I s 8I9<KJD8IBE8;<E )'Æ)* ), 9FJKv;<I )*Æ),

5 1/4 sida (liggande) 6 sp x 95 mm 1350 E 1/6 sida (liggande) 3 sp x 120 mm 850 E 1/6 sida (stående) * 1 sp x 365 mm 850 E 1/4 sida (stående *) 3 sp x 190 mm 1350 E 1/6 sida (stående) 2 sp x 190 mm 850 E 1/8 sida (stående) * 3 sp x 95 mm 700 E GRUNDPRIS I text inkl. 4-färg 2,60 E/sp.mm Företagen informerar inkl. 4-färg 2,85 E/sp.mm Klassificerade inkl. 4-färg 2,20 E/sp.mm Kungörelser inkl. 4-färg 2,60 E/sp.mm Arbetsplats, rekrytering inkl. 4-färg 2,60 E/sp.mm Radannonser (2 6 rader) 4,30 E/rad Bestämd plats + 10 % Adressannonser 6 mån 180,00 E/rad 12 mån 290,00 E/rad Till er tjänst 1 mån 45,00 E/rad 3 mån 120,00 E/rad 6 mån 200,00 E/rad 12 mån 350,00 E/rad Familjeannonser Födda, döpta, förlovade, vigda 1,30 E/sp.mm Dödsannonser 1,85 E/sp.mm Tack, gratulationer (2 6 rader) 4,30 E/sp.mm För faktura under 30 e tillkommer faktureringstillägg 3 e. Till annonsprisen tillkommer moms 22 %. höjd & bredd Spaltantal : 6 Första sidan: 315 mm Spalthöjd: 365 mm Alla annonsers höjd, med undantag av radannonser, definieras per 5 mm. 1/8 sida (liggande) 6 sp x 50 mm 700 E TV-sidan 6 sp x 30 mm 450 E eller 3 sp x 30 mm 250 E Spaltbredd 1 sp 38 mm 2 sp 81 mm 3 sp 124 mm 4 sp 167 mm 5 sp 210 mm 6 sp 253 mm 12 sp 530 mm Till annonsprisen tillkommer moms 22%. Bestämd plats + 10 %. * KSF Media gemensamma moduler hufvudstadsbladet MEDIEKORT 2008

6 rabatter Reklam- och mediebyråersättning Reklam- och mediebyråer som godkänts av Hbl beviljas 15 % ersättning. Ersättningen förutsätter att byrån följer tidningens tidtabeller för materialinlämning och betalning. Upprepningsrabatt Vi beviljar 10 % upprepningsrabatt på oförändrad annons som upprepas inom 14 dagar. Kan inte kombineras med andra kundrabatter. Stand by 25 % rabatt beviljas på helsidor, halvsidor, 1/3- och 1/4-sidor som publiceras inom sju dagar. Kan inte kombineras med andra kundrabatter. Kampanjrabatt Förutsätter en kampanjplan. Rabatt för 2 4 annonser är 10 % och för 5 7 annonser 15 %. Kampanjrabatt är alternativt med årsrabatt och gäller ej rekryteringsannonser. Årsavtal Enligt överenskommelse. Förutsätter skriftligt avtal. Rabatten beror på den totala årsvolymen och är alternativ till kundrabatter och separata kampanjrabatter. hufvudstadsbladet en tidning i KSF Media Ab

7 Bokningar & betalning Annonsutrymme bokar du genom att kontakta vår annonsservice: Regina Koskinen tfn (09) , Birgitta Gestrin tfn (09) eller någon av våra försäljningschefer. Vid avbokning gäller följande: första sidan två veckor före publicering, textannonser (4-färg) en vecka före publicering. Sker avbokningen senare debiteras 50 % av annonspriset. Vi betjänar dig varje vardag klockan BETALNING Mediebyråer: 30 dagar netto eller 14 dagar 1 % kassarabatt. Övriga annonsörer: 7 14 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras en förseningsränta om 9,5 % + Finlands Banks referensränta. Kontonummer Nordea Betalning från utlandet Aktia IBAN: FI Sampo BIC(SWIFT): NDEAFIHH REKLAMATIONER Tidningens ansvar för fel som uppstått vid publiceringen är begränsat till annonsens pris och för material, som levererats till andra tidningar, till materialets framställningskostnad. Anmärkningar på annons som införts felaktigt eller blivit opublicerad ska göras senast 8 dagar efter publiceringsdagen. Observera att annons som har uppenbar likhet med tidningens redaktionella material förses med beteckningen annons. Vi förbehåller oss rätten att inte publicera material som strider mot lag eller god sed. hufvudstadsbladet MEDIEKORT 2008

8 tidtabeller & Rekrytering Publiceringsdag Bokning Översättning, färdigt material framställning, korrektur måndag tors ons fre tisdag mån tors mån onsdag tis fre tis torsdag ons mån ons fredag tors tis tors lördag tors ons fre söndag tors ons fre TIDNINGSFRIA DAGAR 2008 tisdag 1.1 Nyårsdagen måndag 7.1 d. eft. Trettondagen söndag 23.3 Påskdagen måndag 24.3 Annandag påsk fredag 2.5 d. eft. Kristi himmelsfärdsdag lördag 21.6 Midsommardagen söndag 22.6 d. eft. Midsommar söndag 2.11 d. eft. Alla helgons dag torsdag Juldagen fredag Annandag jul REKRYTERING Att rekrytera är som att bryta diamanter. Stenar och bumlingar finns det gott om, men hur ska man hitta den oslipade ädelstenen som har potential att utvecklas till en värdefull tillgång för företaget? Ibland kan det se riktigt mörkt ut. I sådana situationer gäller det att ha en fungerande strategi och de rätta kontakterna och kanalerna för att nå fram till dyrgriparna före konkurrenten. En viktig del av en lyckad rekryteringsprocess är att man väljer rätt medium för att nå lämpliga personer för uppgiften. I HBL syns din rekryteringsannons i en unik miljö, särskilt ifall du söker språkkunniga och välutbildade personer. Arbetsmarknaden: onsdagen och söndag i Hbl2. Pris 2,60 e / spmm. Upprepningsrabatt 20 % på oförändrad annons som upprepas inom 7 dagar. 8 hufvudstadsbladet en tidning i KSF Media Ab

9 ANNONSERA PÅ HBL.FI 728*90 pixel 140 * 350 pixel Hbl på webben har ca unika besökare i veckan (nov. 2007), i medeltal stannar våra besökare 3,5 min på våra sidor. Annonser kan levereras som Flash-filer (.swf) eller bildfiler (gif eller jpg). Annonser ska levereras senast tre dagar före publicering. Vid annonslämningen ska även länkar och vid behov instruktioner bifogas. Var ute i god tid, det kan behövas en del kommunikation och ändringar innan annonsen kan publiceras. 300*250 pixel 140 * 120 pixel Pris enligt sidvisningar (kan också köpas via Kärkimedia netti) Placering Storlek Pris/1000 Minimi Banner, högst uppe på första sidan 728*90 pixel 6 e/ visningar Stortavla, annonsplatsen på högerkant, högst upp 140*350 pixel 5 e/ visningar Pris enligt tid Storlek Pris / vecka Pris / månad Stortavla, annonsplatsen på högerkant, lägre ner 140*350 pixel 600 e e Tavla, annonsspalten i högerkant, lägst ner 140*120 pixel 250 e 800 e Reklambox 300*250 pixel 750 e e Till annonsprisen tillkommer moms 22%. Tidsbegränsning & specialmaterial Kampanjen som är köpt som antal visningar kan begränsas till en speciell dag eller klockslag < 24h, tilläggskostnad +20%. Specialbanners, video och ljud, tilläggskostnad +20%. Vi förbehåller oss rätten att låta bli att publicera material som anses olämpligt. hufvudstadsbladet MEDIEKORT 2008

10 Instick Har du mycket att berätta och många bilder att visa behöver du utrymme. En bilaga ger dig exakt så mycket utrymme du behöver. Fördelarna är flera. För det första: Du kan välja att gå i hela riksupplagan eller bara i ett avgränsat område, exempelvis huvudstadsregionen. Detta ger dig möjlighet att nå exakt den målgrupp du vill. För det andra: När du går ut med en bilaga är hela scenen din. Du paketerar allt precis som du själv vill, och det finns ingen annan bilaga som konkurrerar med din, för vi publicerar bara en per dag. Du kan välja mellan att leverera färdigt tryckt material eller att trycka bilagan hos KSF (broadsheet eller tabloid). Avbokning av instick bör ske senast två veckor före utdelningsdag. Annonsservice: Regina Koskinen (09) Birgitta Gestrin (09) Trycktekniska frågor: Gösta Gustafsson (09) Niklas Palm (09) Christian Aarnio (09) Pris för färdigt tryckta bilagor må lö: vikt helupplaga delupplaga 30 g 0,15 e /st. 0,17 e/st. 50 g 0,16 e /st. 0,18 e/st. 70 g 0,17 e /st. 0,21 e/st. 90 g 0,22 e /st. 0,26 e/st. 110 g 0,25 e /st. 0,29 e/st. 130 g 0,28 e /st. 0,33 e/st. 150 g 0,31 e /st. 0,37 e/st. Över 150 g enligt överenskommelse Pris för bilagor tryckta på KSF Media må lö: tabloid helupplaga delupplaga 4 sidor 0,18 e/st. 0,22 e/st. 8 sidor 0,19 e/st. 0,23 e/st. 12 sidor 0,20 e/st. 0,24 e/st. 16 sidor 0,21 e/st. 0,25 e/st. 20 sidor 0,23 e/st. 0,27 e/st. 24 sidor 0,25 e/st. 0,30 e/st. broadsheet 4 sidor 0,19 e/st. 0,23 e/st. 8 sidor 0,21 e/st. 0,25 e/st. 12 sidor 0,25 e/st. 0,30 e/st. Till annonsprisen tillkommer moms 22%. Faktureringen baserar sig på antal levererade instick. Upplagor Minimi st. på delupplaga. Delupplaga; Stor-Helsingfors, Kyrkslätt, Sibbo ca st. Helupplaga st. (beror på dag). Färdigt tryckta instick: dagens upplaga + 10 % skall levereras till tryckeriet. Minimistorlek A5, om materialet är mindre skall det levereras i kuvert i min A5 storlek. Insticken skall godkännas på tryckeriet 2 veckor innan utskick. Pris på söndag + 50 %. På instickspriserna tillämpas endast mediabyrårabatt. Kärkimediapaket enligt Kärkimedias mediekort. 10 hufvudstadsbladet en tidning i KSF Media Ab

11 REDAKTIONELLA BILAGOR & TEMASIDOR Ibland är det i annonsörens intresse att synas i en specifik miljö. Det kan handla om att annonsera i en viss redaktionell omgivning eller i ett block av annonser som stöder varandra. HBL kan erbjuda flera attraktiva lösningar i den här bemärkelsen. Vi kommer, under årets lopp, att ge ut flera redaktionella temabilagor. Dessutom har vi flera temasidor att erbjuda. För mer information om temasidorna och -bilagorna, kontakta vår annonsservice eller Bilagor 2008 Båtbilagan 8.2 Trädgårdsbilagan 5.5 Karnevaldax vecka 21 Sommar 26.5 Fotbolls-EM vecka 23 OS-bilaga vecka 32 Hamn och sjöfart hösten 2008 Bokextra Specialteman 2008 Studentsidor Återkommande teman Mat Bilar Resor Läkartjänster och hälsa torsdagar lördagar söndagar varje månad hufvudstadsbladet MEDIEKORT

12 Översättning & Annonsmaterial Översättnings- och textservice Varor och tjänster, utbud och image, rekrytering och lansering. Oavsett vad du vill kommunicera hjälper vi dig formulera ditt budskap. Från rubrik till brödtext. Klart och tydligt, på en naturlig, säljande svenska. Servicen är kostnadsfri för dig som annonserar. Kontakta oss för närmare information om hur vi arbetar och vilka villkor som gäller. Mikael Hagman (09) Annonsmaterial Vi rekommenderar att du skickar ditt material till oss som PDF-filer (Portable Document Format). För närmare information om hur du gör tryckdugliga PDF-filer, kontakta oss eller besök PDF-filer som är korrekt gjorda innehåller all text, bild, grafik och typsnitt som finns i annonsen. Då kan vi försäkra oss om att materialet ser likadant ut i tryck som det gjorde på planeringsstadiet. Kontrollera alltid PDF-filerna innan du skickar dem vidare. Storlek Dokumentformatet och annonsen ska ha exakt samma mått som den bokade ytan. Ingen skärsmån eller skärmärken behövs i annonser som skall ingå i Hbl. Program (Mac) Förutom PDF-filer tar vi emot dokument gjorda i något av följande program: InDesign CS2, Freehand MX, Illustrator CS2, QuarkXpress 3.32 & 4.0, Photoshop CS2, PageMaker 7. Typsnitt som ingår i Adobe FontFolio 8.0 Postscript är att föredra. TrueType-typsnitt får inte användas. Om annonsen innehåller andra typsnitt eller egna specialfonter bör de konverteras till grafik eller levereras med materialet. Vi rekommenderar att all text konverteras till grafik alltid då programmet tillåter detta, även då annonsen skickas till oss som PDF. Om annonsen skall översättas bör den givetvis skickas i konverterbart format. Bilder och färg Bilder skickas som TIFF, EPS eller JPEG i en resolution som bör vara minst 170 dpi. Färgbilder ska utan undantag vara sparade i CMYK-läge och svartvita bilder som gråskala. Annonser som tillverkas på Hbl Skicka in layoutskisser, logotyper och bilder som ska användas i annonsen. Annonstexten levereras i MS Word eller RTF-format och bildelementen enligt beskrivningen ovan. Meddela även önskad storlek på annonsen, vilken dag/dagar annonsen ska ingå samt kontaktuppgifter. Materialadress: PB 217, Helsingfors Skicka ditt material som e-post, FTP-överföring, via kärkimedia eller på CD-rom, ZIP-diskett (100/250 Mb) eller USBminneskort. För mer information om program, typsnitt och linjeöverföring ring produktionschef Christian Aarnio (09) hufvudstadsbladet en tidning i KSF Media Ab

13 Besöksadress Hbl / KSF Media Ab Mannerheimv. 18, Helsingfors Pia Strömdahl-Koskinen försäljningsdirektör tfn (09) mobil Gerd Johansson försäljningschef tfn (09) mobil Erik Kanerva försäljningschef tfn (09) mobil Fredrik von Koskull försäljningschef tfn (09) mobil Marja-Sisko Lappalainen försäljningschef tfn (09) mobil Patrick Nystén försäljningschef tfn (09) mobil Antti Pasila försäljningschef tfn (09) mobil Malin Snellman säljande produktchef, Volt & Papper tfn (09) mobil Seidi Ståhl försäljningschef tfn (09) Annonsservice Birgitta Gestrin försäljningsassistent tfn (09) Regina Koskinen försäljningsassistent tfn (09) E-post: hufvudstadsbladet MEDIEKORT

14 Helsingin Sanomat Helsingfors Aamulehti Tammerfors Turun Sanomat Åbo Kaleva Uleåborg Keskisuomalainen Jyväskylä Savon Sanomat Kuopio Etelä-Suomen Sanomat Lahtis Ilkka Seinäjoki Satakunnan Kansa Björneborg Hufvudstadsbladet Helsingfors Karjalainen Joensuu Lapin Kansa Rovaniemi Etelä-Saimaa Villmanstrand Hämeen Sanomat Tavastehus Pohjalainen Vasa Kouvolan Sanomat Kouvola Keskipohjanmaa Karleby Länsi-Savo S:t Michel Kymen Sanomat Kotka Vasabladet Vasa Kainuun Sanomat Kajana Aamuposti Hyvinge, Riihimäki Pohjolan Sanomat Kemi Salon Seudun Sanomat Salo Keski-Uusimaa Tusby, Kervo, Träskända Itä-Savo Nyslott Uutispäivä Demari Huvudstadsregionen Länsi-Suomi Raumo Forssan Lehti Forssa Iisalmen Sanomat Idensalmi Länsi-Uusimaa Lojo Uusimaa Borgå Jakobstads Tidning Jakobstad Itä-Häme * Heinola * Läsarantalet baserar sig på Kärkimediatidningarnas genomsnittliga förhållande mellan upplaga och läsarantal. Totalupplaga Läsarantal, brutto 4,1 milj. Läsarantal, netto 3,3 milj. Nettoräckvidd 74 % Bruttoräckvidd (GRP) 93 % OTS (Opportunity To See) 1,3 Lokal precision, riksomfattande styrka Hufvudstadsbladet ingår i Kärkimedia som utgörs av 34 dagstidningar i Finland. Kärkimedias tidningar når 3,3 miljoner läsare varje dag. Landsort eller storstad, oavsett var folk bor läser de om utvecklingen i världen och händelserna i hembyn just i dagstidningen. Och bäst av allt är att läsarna upplever annonserna som något positivt och uppfattar dem som en viktig del av tidningen. Du kan välja om du vill gå i 3 34 tidningar, beroende på ditt marknadsområde. Kontakta Pia Strömdahl-Koskinen på telefon för närmare information.

Vi förbereder dig för morgondagen

Vi förbereder dig för morgondagen 14 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL 15 Vi förbereder dig för morgondagen Hannu Olkinuora, chefredaktör, Hbl 16 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL 17 UTGIVARE

Läs mer

48 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 BBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 ÖN 49. Totalt lokal. Camilla Berggren, chefredaktör, ÖN

48 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 BBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 ÖN 49. Totalt lokal. Camilla Berggren, chefredaktör, ÖN 48 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 BBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 ÖN 49 Totalt lokal Camilla Berggren, chefredaktör, ÖN 50 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 ÖN KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 ÖN 51 UTGIVARE & FÖRLAG KSF Media

Läs mer

Det viktigaste för dig i Västnyland

Det viktigaste för dig i Västnyland 28 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN 29 Det viktigaste för dig i Västnyland Tommy Westerlund, chefredaktör, VN 30 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN 31 UTGIVARE

Läs mer

Mera lokalkännedom för dig

Mera lokalkännedom för dig KSF MEDI MEDIEKORT 2013 L 33 Mera lokalkännedom för dig Micaela Röman, chefredaktör, bl UTGiVare & förlag KSF Media b Mannerheimgatan 9 11 Postadress P 200, 06101 orgå www.bbl.fi nsvarig chefredaktör:

Läs mer

mediekort 2012 LIVET ÄR LOKALT Tel.: (02) 274 9900 Fax: (02) 231 1394 annons@fabsy.fi www.åu.fi www.pku.fi

mediekort 2012 LIVET ÄR LOKALT Tel.: (02) 274 9900 Fax: (02) 231 1394 annons@fabsy.fi www.åu.fi www.pku.fi Tel.: (02) 274 9900 Fax: (02) 231 1394 annons@fabsy.fi www.åu.fi www.pku.fi LIVET ÄR LOKALT ÅU 1.1.2012 Annonsplatser på första sidan Lokalt annonspaket (ÅU/PK) Färgannonser till svartvitt pris Extra utdelning

Läs mer

BYGG DIN RELATION PÅ KUNDENS SPRÅK. DET BÄSTA SÄTTET ATT NÅ DEN FINLANDSSVENSKA VARDAGEN.

BYGG DIN RELATION PÅ KUNDENS SPRÅK. DET BÄSTA SÄTTET ATT NÅ DEN FINLANDSSVENSKA VARDAGEN. MEDIEKORT 2 011 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 3 DET BÄSTA SÄTTET ATT NÅ DEN FINLANDSSVENSKA VARDAGEN. BYGG DIN RELATION PÅ KUNDENS SPRÅK. Våra nyhetskanaler är starkt närvarande i läsarnas liv till vardag och

Läs mer

ÄR DETTA DIN MÅLGRUPP?

ÄR DETTA DIN MÅLGRUPP? MEDIEKORT 2014 1.0 KSF MEDI MEDIEKORT 2014 2 ÄR DETT DIN MÅLGRUPP? Våra läsare är en unik målgrupp, inte enbart på grund av språket. De har, som grupp, högre inkomster och utbildning än befolkningen i

Läs mer

OJ OJ VILKEN DIMMA, MEN DÄR SKYMTAR JU SOLEN

OJ OJ VILKEN DIMMA, MEN DÄR SKYMTAR JU SOLEN MEDIEKORT 2014 1.0 KSF MEDI MEDIEKORT 2014 2 OJ OJ VILKEN DIMM, MEN DÄR SKYMTR JU SOLEN Mediebranschen har ett intressant år bakom sig och ett ännu intressantare år framför sig. Det mest avsevärda som

Läs mer

Priser 2011 Företag och organisationer Lokal

Priser 2011 Företag och organisationer Lokal Priser 2011 Företag och organisationer Lokal Daglig nyhetstidning februari Annonsering i SN Annonsering i Södermanlands Nyheter Prisexempel TEXTSIDA (45 mm spaltbredd, 6 spalter/sida) Se GUL Modulkarta

Läs mer

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare FÖRESKRIFT 31.12.2001 Fullmaktsstadgande Dnr. 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001 Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare Upphäver Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift 181/411/95 Ärende Fastställande

Läs mer

www.lerumstidning.com

www.lerumstidning.com 2014 www.lerumstidning.com MÖT 2014 Behöver du effektiv marknadsföring? Hör av dig till oss! Vi samarbetar med både små och stora företag! Maiwi Larsson 0302-510 56, 0709-18 89 56 annons@lerumstidning.com

Läs mer

Tipsa AN. Prislista 2015. Sugen på att synas på förstasidan? Prenumerera på AN till ditt företag 15B

Tipsa AN. Prislista 2015. Sugen på att synas på förstasidan? Prenumerera på AN till ditt företag 15B 23 m 3 060 kr 15B Prislista 2015 38 x 200 mm 80 x 200 2 754 kr 5 508 kr 14 24 38 x 178 mm 80 x 178 mm 122 x 178 2 448 kr 4 896 kr 7 344 kr 14B 24B 34B 38 x 155 mm 80 x 155 mm 122 x 155 mm 164 x 155 2 142

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

ATL Prislista 2013 1

ATL Prislista 2013 1 ATL Prislista 2013 1 Textsidesannonser - annonsformat och priser Uppslag helsida 514x360 49 780 Uppslag halvsida liggande 514x180 27 500 Första sidan inkl huvudbanner på atl.nu 243x45 13 800 Helsida 243x360

Läs mer

MEDIAFAKTA 2015 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING

MEDIAFAKTA 2015 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING MEDIAFAKTA 2015 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING TIDNINGEN SKOGSSPORT FAKTA OCH UTGIVNINGSPLAN Svenska Orienteringsförbundet officiella organ. Tidningen ägs och drivs av förbundet. Utgivningsplan

Läs mer

Så mycket bättre! Välj oss på VLT när du ska kommunicera med dina kunder det blir så mycket bättre! Jacob Rynler, försäljningsdirektör

Så mycket bättre! Välj oss på VLT när du ska kommunicera med dina kunder det blir så mycket bättre! Jacob Rynler, försäljningsdirektör Annonsinformation 1 januari 2012 Så mycket bättre! Idag är VLT inte bara en papperstidning. Vi kan erbjuda oslagbara kombinationer av olika kanaler som är anpassade efter dina budskap och målgrupper. Förutom

Läs mer

1 september 2015. Vill du nå alla dessa människor? Vi kan hjälpa dig! Per Ekh, försäljningschef, Marknadsområde Västmanland

1 september 2015. Vill du nå alla dessa människor? Vi kan hjälpa dig! Per Ekh, försäljningschef, Marknadsområde Västmanland 1 september 2015 187 000 personer längtar efter VLT. Under en vecka har tidningen tillsammans med vlt.se 187 000 läsare. 61 000 av dessa läser VLT i båda kanalerna människor som vill hålla sig uppdaterade

Läs mer

Priser & utgivning 2014

Priser & utgivning 2014 Priser & utgivning 0 UPPSLAG 0 x 80 mm plus mm utfall PRIS 0 880 kr PRIS 0 80: HELSIDA x 80 mm plus mm utfall PRIS 800: kr BAKSIDAN x 0 mm plus mm utfall PRIS 80 00: kr HELSIDA INOM SATSYTA 9 x mm PRIS

Läs mer

Annonsprislista REA 50% Boka din resa hos oss! NYÖPPNAT! Att synas är att finnas! Cityboden

Annonsprislista REA 50% Boka din resa hos oss! NYÖPPNAT! Att synas är att finnas! Cityboden Annonsprislista 20 NA levererar nyheter dygnet runt i olika kanaler. Vi når fler läsare och besökare per dag än något annat lokalt media. NA är Sveriges sjätte största dagstidning! Att synas är att finnas!

Läs mer

PRISLISTA & UTGIVNINGSPLAN. Svenljunga Tranemo Ulricehamn. fr.o.m. vecka 32 GRATISTIDNING I TRE KOMMUNER

PRISLISTA & UTGIVNINGSPLAN. Svenljunga Tranemo Ulricehamn. fr.o.m. vecka 32 GRATISTIDNING I TRE KOMMUNER 2013 PRISLISTA & UTGIVNINGSPLAN fr.o.m. vecka 32 Svenljunga Tranemo Ulricehamn GRATISTIDNING I TRE KOMMUNER läs HelA Stt gratis PÅ nätet! www.stthuset.com SäljAre annons@stthuset.com KundtjänSt / ekonomi

Läs mer

www.caminomagasin.se

www.caminomagasin.se MEDIAKIT 2015 Camino är ett mediaföretag som sprider berättelser om en grönare, godare och skönare framtid. Vägen dit kantas av engagerade människor och handlingskraft. www.caminomagasin.se Målgrupp Camino

Läs mer

KANALEN. Lokaltidningen i Österåkers kommun. 2014 Prislista & Produktinformation ÅKERSBERGA

KANALEN. Lokaltidningen i Österåkers kommun. 2014 Prislista & Produktinformation ÅKERSBERGA ÅKERSBERGA KANALEN Prislista & Produktinformation Lokaltidningen i Österåkers kommun När du vill nå ut med information, annonsera eller göra egna tidningar BOKNINGSSTOPP ONSDAGAR VARJE VECKA Distribution

Läs mer

Gällerfrom1januari2012. Prislista

Gällerfrom1januari2012. Prislista 33 133 mm 33B 122 x 110 mm 44 164 x 178 mm 32 122 x 88 mm 44B 164 x 155 mm 32B 122 x 65 mm Gällerfrom1januari2012 43 Prislista 164 x 133 mm 31 122 x 43 mm 43B 164 x 110 mm 31B 20 mm 42 164 x 88 mm 42B

Läs mer

Att lyckas med utskrifter

Att lyckas med utskrifter Att lyckas med utskrifter Utgiven av Universitetstryckeriet, Luleå, 1999 Gunnar Tuisku Foldern tar upp vanliga problem som kan uppstå vid utskrifter i PC- och Mac-miljö. Att lyckas med utskrifter! Denna

Läs mer

TRAVRONDEN ANNONSPRISLISTA & MEDIEINFORMATION 2015

TRAVRONDEN ANNONSPRISLISTA & MEDIEINFORMATION 2015 TRAVRONDEN ANNONSPRISLISTA & MEDIEINFORMATION 2015 INNEHÅLL 04 Framgångsrecept Träffa rätt maximera din annonsering Länken mellan säljare & köpare Case Svenska fönster 07 Travronden tidningen Annonsering

Läs mer

Polisens servicenätverk

Polisens servicenätverk Polisens servicenätverk SM 418/2013 11 huvudpolisstationer Helsingfors Esbo Vanda Åbo Lahtis Kouvola Vasa Tammerfors Kuopio Uleåborg Rovaniemi Huvudpolisstationer Polisstationer vars ersättande med övervägs

Läs mer

MEDiE info. 80 % klickar sig in till webbplatsen för att få konkreta köprekommendationer

MEDiE info. 80 % klickar sig in till webbplatsen för att få konkreta köprekommendationer 2011 MEDiE info Läsartal per nummer 46 000 Nummer per år 11 Bruttoupplaga 16 000 Män 87 % Kvinnor 13 % Prenumeranter 3 000 www.bildochljud.se 16 000 unika per vecka DettA Är Bild & Ljud Hemma Bild & Ljud

Läs mer

Det går att förena ett medvetet tänkande med det goda i livet. Camino visar möjligheterna till en livsstil som både du och din omvärld tjänar på,

Det går att förena ett medvetet tänkande med det goda i livet. Camino visar möjligheterna till en livsstil som både du och din omvärld tjänar på, MEDIAKIT 2012 Det går att förena ett medvetet tänkande med det goda i livet. Camino visar möjligheterna till en livsstil som både du och din omvärld tjänar på, genom inspiration och reflektion. Camino

Läs mer

MEDIEKORT 2015 ÅBO UNDERRÄTTELSER PARGAS KUNGÖRELSER. TISDAG 30 december 2014 Vecka Årgång 191.

MEDIEKORT 2015 ÅBO UNDERRÄTTELSER PARGAS KUNGÖRELSER. TISDAG 30 december 2014 Vecka Årgång 191. 1. 1,50 MEDIEKORT 2015 Lokalt annonspaket (ÅU/PK) Extra utdelning till stugägare i Åboland Extra utdelning (Mega), totalt 15 000 ex Advertorial www.jobben.fi Annons på sista sidan Moduler förmånligt Webbpaket

Läs mer

DETTA ÄR BILD & LJUD HEMMA/LJUD & BILD

DETTA ÄR BILD & LJUD HEMMA/LJUD & BILD 20 SIDOR FOTO Guide: Få ut maximalt ur kameran 8 allroundkameror Blixtsnabb hybrid: Nikon V1 KJØP EN LYDPLANKE 6 ANLÄGGNINGAR INTERPRESS 0232-11 7 388023 206504 RETURVECKA v 51 SONY TABLET S Utmanar ipad

Läs mer

för sls aktuellt 2010/2011

för sls aktuellt 2010/2011 annonsprislista & utgivningsplan för sls aktuellt 2010/2011 UTBILDNING Den Medicinska riksstämman den 25 27/11 Sidan 13 14 VETENSKAP Epigenetik: både arv och miljö har betydelse Sidan 5 KVALITET Lovisa

Läs mer

RESEMAGASINET. Fluctuat nec mergitur ANNONSPRISLISTA 2015. Resemagasinet Buss, Box 4147, 102 63 Stockholm. E-post: info@busspa.se, Webb: www.busspa.

RESEMAGASINET. Fluctuat nec mergitur ANNONSPRISLISTA 2015. Resemagasinet Buss, Box 4147, 102 63 Stockholm. E-post: info@busspa.se, Webb: www.busspa. Fluctuat nec mergitur Fluctuat nec mergitur RESEMAGASINET ANNONSPRISLISTA 2015 RESANDET MED EXPRESSBUSS ÖKAR Resandet inom Sverige fortsätter att öka. Man reser för att shoppa, besöka restauranger och

Läs mer

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj Fotograf: Lena Granfelt/ imagebank.sweden.se på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj på den norska marknaden 2012 Bland

Läs mer

MEDIE INFO. LED är. framtiden! DETTA ÄR BILD & LJUD HEMMA 4 RECEIVRAR. ALLT PÅ ETT STÄLLE mediespelare

MEDIE INFO. LED är. framtiden! DETTA ÄR BILD & LJUD HEMMA 4 RECEIVRAR. ALLT PÅ ETT STÄLLE mediespelare HISTORIEN OM SURROUNDLJUD 5 VÄRLDENS LÄCKRASTE Leica M9 Töm hyllorna ALLT PÅ ETT STÄLLE mediespelare 8 Matt Damon i Green Zone LED är framtiden! 6 AV INTERPRESS 0232-09 7 388023 206504 RETURVECKA v 42

Läs mer

Fakta. Upplaga: Räckvidd: 51 000 läsare (Orvesto konsument 2009:2) Frekvens: 12 nr/år. Målgrupp

Fakta. Upplaga: Räckvidd: 51 000 läsare (Orvesto konsument 2009:2) Frekvens: 12 nr/år. Målgrupp Fakta Upplaga: 25 000 ex varav ca 6 500 är prenumeranter. Räckvidd: 51 000 läsare (Orvesto konsument 2009:2) Frekvens: 12 nr/år ANNONSpriser 2010 Målgrupp Privatpersoner Kamera&bild är valet för de privatpersoner,

Läs mer

1,2 miljoner dagliga läsare

1,2 miljoner dagliga läsare FÖRST MED NYHETERNA DU KOMMER ATT SNACKA OM! PRISLISTA 2015 www.metro.se 1,2 miljoner dagliga läsare Metro är Sveriges största tidning med ca 1,2 miljoner dagliga läsare. I dag finns tidningen i Sveriges

Läs mer

Fakta. Upplaga: Räckvidd: 50 000 läsare (Orvesto konsument 2012) Frekvens: 12 nr/år + 4 temautgåvor. Målgrupp

Fakta. Upplaga: Räckvidd: 50 000 läsare (Orvesto konsument 2012) Frekvens: 12 nr/år + 4 temautgåvor. Målgrupp kamera&bild ANNONSpriser 2013 Fakta Upplaga: 20 000 ex varav ca 7 000 är prenumeranter. Räckvidd: 50 000 läsare (Orvesto konsument 2012) Frekvens: 12 nr/år + 4 temautgåvor Målgrupp Privatpersoner Kamera

Läs mer

DAGENS ANNONSER & PLATSANNONSER. Priser & format för annonsering & platsannonsering i Dagens Apotek & på dagensapotek.se

DAGENS ANNONSER & PLATSANNONSER. Priser & format för annonsering & platsannonsering i Dagens Apotek & på dagensapotek.se DAGENS 2015 ANNONSER & PLATSANNONSER Priser & format för annonsering & platsannonsering i Dagens Apotek & på dagensapotek.se ANNONSER & PLATSANNONSER Nå beslutsfattare inom den växande apoteksmarknaden.

Läs mer

VECKANS AFFÄRER VÅRA LÄSARE RÄCKVIDD & UPPLAGA

VECKANS AFFÄRER VÅRA LÄSARE RÄCKVIDD & UPPLAGA VECKANS AFFÄRER Veckans Affärer är förstahandsvalet för näringslivet: Vi når nära 300 000 kvalificerade och köpstarka beslutsfattare inom svenskt näringsliv via vårt magasin, webb/mobil och nyhetsbrev.

Läs mer

PRISLISTA 2013 69% 51% METROS METROPOLITER 51% 49% 1,4 MILJONER DAGLIGA LÄSARE HÖGRE OBSERVATIONSVÄRDE ÄN ANDRA TIDNINGAR METROS LÄSARE

PRISLISTA 2013 69% 51% METROS METROPOLITER 51% 49% 1,4 MILJONER DAGLIGA LÄSARE HÖGRE OBSERVATIONSVÄRDE ÄN ANDRA TIDNINGAR METROS LÄSARE PRISLISTA 2013 METROS METROPOLITER Metro är Sveriges största tidning med ca 1,4 miljoner dagliga läsare. I dag finns tidningen i Sveriges storstadsregioner där unga, moderna storstadsmänniskor rör sig.

Läs mer

MEDIAFAKTA VASALÖPAREN

MEDIAFAKTA VASALÖPAREN 20 13 MEDIAFAKTA VASALÖPAREN 91 % av deltagarna läser tidningen Vasalöparen enligt vår deltagarundersökning. 89 % ger den betyget mycket bra eller ganska bra. 2 Vasaloppet Vasaloppsarrangemangen växer

Läs mer

LÅT OSS GÖRA JOBBET! ATELJÉ. Prislista och teknisk specifikation. Gäller fr om 2013 01 01 och tills vidare

LÅT OSS GÖRA JOBBET! ATELJÉ. Prislista och teknisk specifikation. Gäller fr om 2013 01 01 och tills vidare LÅT OSS GÖRA JOBBET! ATELJÉ Prislista och teknisk specifikation Gäller fr om 2013 01 01 och tills vidare MK Ateljé hjälper annonsörer att producera, leverera och trycktekniskt kontrollera annonser till

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Välkommen till Mölndals-Posten vi når dina kunder till frukost!

Välkommen till Mölndals-Posten vi når dina kunder till frukost! Välkommen till ölndals-posten vi når dina kunder till frukost! ölndals-posten är en prenumererad tidning med utgivning varje onsdag. En onsdag i varje månad distribueras tidningen till alla i ölndals kommun,

Läs mer

Välkommen till Flyerskola!

Välkommen till Flyerskola! Välkommen till Flyerskola! Flyerskola Var började det hela Tryckmetoder Teckensnitt Upplösning av bilder Vanligaste filformaten Program Underlätta arbetet för redaktören Att tänka på vid skapandet av en

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Teknisk information för digital annonsering

Teknisk information för digital annonsering Teknisk information för digital annonsering Allmänna regler Annonser måste vara grafiskt avgränsade, till exempel via en ram för att besökaren/läsaren ska kunna särskilja annonsmaterial från redaktionellt

Läs mer

Det lokala blir allt viktigare i en värld som blir allt mer global!

Det lokala blir allt viktigare i en värld som blir allt mer global! Det lokala blir allt viktigare i en värld som blir allt mer global! rtstidningar i Väst AB ger ut lokala morgontidningar i Kungsbacka, ölndal, Kungälv, tenungsund, jörn och rust. ed en annons i våra tidningar

Läs mer

Annonsera i Lag & Avtal

Annonsera i Lag & Avtal Annonsera i Lag & Avtal Utgivningsplan 2015 Nummer Utgivning Materialdag 1 29 januari 08 januari 2 26 februari 05 februari 3 26 mars 05 mars 4 23 april 02 april 5 21 maj 30 april 6-7 18 juni 28 maj 8 27

Läs mer

Sveriges största husguide visar vägen till ditt drömhem! allt du behöver när du. bygger nytt, bygger till. & renoverar. utomhus och inomhus

Sveriges största husguide visar vägen till ditt drömhem! allt du behöver när du. bygger nytt, bygger till. & renoverar. utomhus och inomhus Sveriges största husguide visar vägen till ditt drömhem! allt du behöver när du bygger nytt, bygger till & renoverar utomhus och inomhus Plaza Stora det självklara valet för alla husälskare Välkommen till

Läs mer

Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad!

Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad! 2009 Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad! Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknader med över 20.000 platsannonser varje dag. Mer än 65.000 unika besökare varje vecka har redan upptäckt

Läs mer

Life fyller 20 år Missa inte jubileumsnumret Live Life nr 3! Live Life växer. Nu ännu större upplaga! Annonsfakta & prislista 2014

Life fyller 20 år Missa inte jubileumsnumret Live Life nr 3! Live Life växer. Nu ännu större upplaga! Annonsfakta & prislista 2014 Annonsfakta & prislista 2014 Annonsera i Nordens största hälsomagasin. Life fyller 20 år Missa inte jubileumsnumret Live Life nr 3! Live Life växer. Nu ännu större upplaga! Försäljningen ökar när Live

Läs mer

Januari Veckodag Datum Styrelserum/kontor Kafélokalen

Januari Veckodag Datum Styrelserum/kontor Kafélokalen Bokning av föreningslokalen våren 2015 Januari Tor 1 Nyårsdagen Nyårsdagen Fre 2 Lör 3 Sön 4 Mån 5 Tis 6 Trettondag jul Trettondag jul Ons 7 09.00-15.00 Styrelsemöte 13.30-15.00 Vi spelar sällskapsspel

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 202 Annons och utgivningsplan Tidningen Fastighetsnytt Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profilering är du med i ett större sammanhang

Läs mer

Välkommen till Kungälvs-Posten vi når dina kunder till frukost!

Välkommen till Kungälvs-Posten vi når dina kunder till frukost! Välkommen till Kungälvs-Posten vi når dina kunder till frukost! Kungälvs-Posten är en prenumererad tidning med utgivning på tisdag och fredag. En tisdag i varje månad har vi, då delas tidningen ut till

Läs mer

Almedalen. ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra!

Almedalen. ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra! Almedalen ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra! 2015 Med Dagens Samhälle når du politikerna inför och på plats i Almedalen. Nr 25 Inför Almedalen 25 juni 25 juni gör Dagens

Läs mer

jobb & karriär PLATSANNONSER Priser & format för platsannonsering i jobb & karriär & på dagensmedicin.se

jobb & karriär PLATSANNONSER Priser & format för platsannonsering i jobb & karriär & på dagensmedicin.se jobb & karriär 2015 PLATSANNONSER Priser & format för platsannonsering i jobb & karriär & på dagensmedicin.se PLATSANNONSER Nå vårdens samtliga resurser, nyckelpersoner och studerande med din platsannons.

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

Annonsprislista 2014. NA levererar nyheter dygnet runt i olika kanaler. Vi når fler läsare och besökare per dag än något annat lokalt media

Annonsprislista 2014. NA levererar nyheter dygnet runt i olika kanaler. Vi når fler läsare och besökare per dag än något annat lokalt media Annonsprislista 20 NA levererar nyheter dygnet runt i olika kanaler. Vi når fler läsare och besökare per dag än något annat lokalt media NA är Sveriges sjätte största dagstidning! Ewa-Lena Spåre Försäljningschef

Läs mer

Annonsera med säkerhet

Annonsera med säkerhet 2011 Lennart Kriisa, chefredaktör Uppslag 49 900:- Satsyta 486x327 Utfallande 518x348 + 3 mm Arbetarskydd är Sveriges största nyhetstidning på arbetsmiljöområdet. Arbetarskydd står för en kritisk granskning

Läs mer

JHL:s forbundsval 2012. Rosta. Och främja välfärden

JHL:s forbundsval 2012. Rosta. Och främja välfärden JHL:s forbundsval 2012 Rosta Och främja välfärden Forbundsval i hela Finland Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL väljer representantskap 12 28.3.2012. Förbundsvalet betyder att

Läs mer

Produktionsprislista och materialspecifikationer

Produktionsprislista och materialspecifikationer SYDSVENSKAN WEBBYRÅ Produktionsprislista och materialspecifikationer 2013 www.sydsvenskan-webbyra.se Webbannons Pris: 2250:- En webbannons är en grafisk animation (bild och text) anpassad för webben. Vi

Läs mer

DIGITAL 2015 ANNONSERING

DIGITAL 2015 ANNONSERING Annonsfakta och priser. DIGITAL 2015 ANNONSERING Camping.se, Camping.se Mobil och Camping.se Nyhetsbrev De digitala kanalerna till Semestersveriges största målgrupp Camping.se är sajten för Sveriges största

Läs mer

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor INBJUDAN Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor Malax 6. 7.6.2011 Tid Seminariet inleds måndag 6.6.2011 kl. 12.00 och avslutas tisdag 7.6.2011 kl. 12.00. Plats Första dagen på Petalax högstadium,

Läs mer

MAGAZINE JOIN THE MOVEMENT MEDIAPACK SPORT/ MODE / HÄLSA/ TIPS/ INSPIRATION/ TRÄNINGSTRENDER

MAGAZINE JOIN THE MOVEMENT MEDIAPACK SPORT/ MODE / HÄLSA/ TIPS/ INSPIRATION/ TRÄNINGSTRENDER MAGAZINE JOIN THE MOVEMENT MEDIAPACK 2015 SPORT/ MODE / HÄLSA/ TIPS/ INSPIRATION/ TRÄNINGSTRENDER ETT VINNANDE KONCEPT INSPIRATION FÖR ETT AKTIVT LIV VI GÅR EN SPÄNNANDE framtid till mötes. Vi rör på oss

Läs mer

innehåll kap 1. inledning kap 2. annonsformat kap 3. logotyp kap 4. annonsen kap 5. foto och illustration kap 6. leverans

innehåll kap 1. inledning kap 2. annonsformat kap 3. logotyp kap 4. annonsen kap 5. foto och illustration kap 6. leverans Manual för annonser version 1.0 innehåll kap 1. inledning kap 2. annonsformat kap 3. logotyp kap 4. annonsen kap 5. foto och illustration kap 6. leverans kap 1. Inledning sid 2 inledning Den här manualen

Läs mer

Repro och tryck. Vi skapar säljdrivande förpackningslösningar

Repro och tryck. Vi skapar säljdrivande förpackningslösningar Repro och tryck Vi skapar säljdrivande förpackningslösningar Repro och tryck Egna bolag Distributörer FINLAND NORGE SVERIGE Oslo Mellerud Ulricehamn DANMARK Helsingfors Tallinn ESTLAND Växjö Lagan Plast

Läs mer

VAD ÄR STIL? MÅLGRUPP UNDER- SÖKNINGAR. Sveriges största modemagasin 110 000 i upplaga

VAD ÄR STIL? MÅLGRUPP UNDER- SÖKNINGAR. Sveriges största modemagasin 110 000 i upplaga MEDIA PACK 2015 Sveriges största modemagasin 110 000 i upplaga VAD ÄR STIL? STIL är NK:s uppmärksammade mode- och livsstilsmagasin där du enkelt och effektivt når Sveriges mest köpstarka och trendkänsliga

Läs mer

MEDiE info FOTO. 3D-bild från 9 000:- Få bättre TV-ljud 22 % 33 % 15 % 93 % 80 % Vi har hittat din nästa TV! Läsartal per nummer Nummer per år

MEDiE info FOTO. 3D-bild från 9 000:- Få bättre TV-ljud 22 % 33 % 15 % 93 % 80 % Vi har hittat din nästa TV! Läsartal per nummer Nummer per år 20 SIDOR FOTO Guide: Få ut maxi ma 8 allrou ndkameror lt ur kameran Blixtsna bb hybrid : Nikon V1 SONY TA Utmanar ipblet S ad 2 KJØP EN LYDPLAN KE TV 6 3D-bild från 9 000:- Vi har hittat din nästa TV!

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 2012 Annons och utgivningsplan Tidningen Fastighetsnytt Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profilering är du med i ett större sammanhang

Läs mer

Läs mer om dina möjligheter c

Läs mer om dina möjligheter c Market är den i särklass viktigaste kunskapskällan för beslutsfattarna i handeln. Nyheter, granskningar, analyser och studier gör att läsarna har koll på allt när det händer. TIDNINGEN SOM HAR KOLL Market

Läs mer

En kontakt, två tidningar, tre dagar i veckan ett vinnande koncept!

En kontakt, två tidningar, tre dagar i veckan ett vinnande koncept! En kontakt, två tidningar, tre dagar i veckan ett vinnande koncept! Precis som du, vill vi att det skall vara enkelt att köpa en annons och att den annonsen ger dig så bra resultat som möjligt. När vi

Läs mer

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad Sonera Fakturera Användarguide Oregistrerad 1/6 Sonera Fakturera Användarguide oregistrerad 05/2011 Rekommenderade webbläsare Vi rekommenderar webbläsarna Firefox, Opera, Safari och Chrome. Tjänsten stödjer

Läs mer

DESIGN ARKITEKTUR INREDNING KONST MEDIAPACK

DESIGN ARKITEKTUR INREDNING KONST MEDIAPACK DESIGN ARKITEKTUR INREDNING KONST MEDIAPACK 2015 . Grattis Residence! JAG HAR FÖRMÅNEN ATT jobba på en tidning som skiljer sig från mängden. Sedan starten för 15 år sedan har vi konstant tänjt gränserna

Läs mer

Byggindustrin. Tidning Webb Nyhetsbrev Mobil ÖVERSIKT. Passion för affärer

Byggindustrin. Tidning Webb Nyhetsbrev Mobil ÖVERSIKT. Passion för affärer Byggindustrin Tidning Webb Nyhetsbrev Mobil ÖVERSIKT MÅLGRUPP: Byggsektorn UPPLAGA: 9 400 exemplar (TS) ANTAL läsare: 22 000 Orvesto Näringsliv 2014 Helsida: 34 400 kr 250x370 mm Passion för affärer Nyheter

Läs mer

smakfullt Fokusvaror! Bästa köp! Utvalt med fokus på pris och kvalitet. Utgivningsplan och priser augusti - december 2015

smakfullt Fokusvaror! Bästa köp! Utvalt med fokus på pris och kvalitet. Utgivningsplan och priser augusti - december 2015 smakfullt Utgivningsplan och priser augusti - december 2015 Bästa köp! Utvalt med fokus på pris och kvalitet. Fokusvaror! Kampanjer som driver försäljning Våra kampanjtidningar är mycket uppskattade hos

Läs mer

DIGITAL 2016 ANNONSERING

DIGITAL 2016 ANNONSERING Annonsfakta och priser. DIGITAL 2016 ANNONSERING De digitala kanalerna till Semestersveriges största målgrupp Camping.se är sajten för Sveriges största semester boende. Under juni-augusti bor mer än 50

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

Välkommen att annonsera på Sport60.se!

Välkommen att annonsera på Sport60.se! Välkommen att annonsera på Sport60.se! Sport60 Sweden AB bildades 2009 med målsättningen att bli ett av de största och framgångsrikaste idrottssponsorföretaget för föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet

Läs mer

Välkommen att annonsera på Sport60.se!

Välkommen att annonsera på Sport60.se! Välkommen att annonsera på Sport60.se! Sport60 Sweden AB bildades 2009 med målsättningen att bli ett av de största och framgångsrikaste företaget som bidrar med stöd till föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet

Läs mer

Annonsera med mer än 80 % rabatt i Veckans Affärer och Driva Eget

Annonsera med mer än 80 % rabatt i Veckans Affärer och Driva Eget DINA KUNDER 3394- INTERPRESS efter finans Nr 4 2008 Driva08s01_Omslag:Layout 1 2008-11-03 19.27 Sida 1 min konkurs i intervju stor Olofsson Maud av lärdom Ta Annonsera med mer än 80 % rabatt i Veckans

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

riks ANNONSPRISER gäller fr o m 2014-01-01

riks ANNONSPRISER gäller fr o m 2014-01-01 riks ANNONSPRISER gäller fr o m 14-01-01 Expressen chefredaktör och ansvarig utgivare: Thomas Mattson verkställande direktör: Bengt Ottosson annonsdirektör: Alexander Lydecker, 08-738 30 00 alexander.lydecker@expressen.se

Läs mer

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Internet

Läs mer

Nordens största privatekonomiska. Din väg till ett rikare liv. magasin! Våra läsare får alltid råd. Per Hammarlund, chefredaktör.

Nordens största privatekonomiska. Din väg till ett rikare liv. magasin! Våra läsare får alltid råd. Per Hammarlund, chefredaktör. Din väg till ett rikare liv Nordens största privatekonomiska magasin! Våra läsare får alltid råd Per Hammarlund, chefredaktör Annons- prislista 2015 Annonsera Privata Affärer är Nordens största privatekonomiska

Läs mer

Mediaplan. beslutsfattare inom dagligvaruhandeln. Går ut till hela Dagligvaruhandeln i Sverige

Mediaplan. beslutsfattare inom dagligvaruhandeln. Går ut till hela Dagligvaruhandeln i Sverige BUTIKS NÄ RA & O BER O END E Mediaplan 2012 Nå ut till ALLA beslutsfattare inom dagligvaruhandeln Går ut till hela Dagligvaruhandeln i Sverige UTGIVNINGSPLAN TIDNING nr tema utgivning materialdag 1 Återblick

Läs mer

Lördag-söndag den 16-17 mars öppnas portarna för den 18:e mässan i

Lördag-söndag den 16-17 mars öppnas portarna för den 18:e mässan i Utställarprospekt 16-17 mars 2013 Rosvalla, Nyköping Lördag-söndag den 16-17 mars öppnas portarna för den 18:e mässan i ordningen! Välkommen att ställa ut! Temana är som tidigare är tre till antalet; Boende

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

Att skapa er logotyp. Kreativitet

Att skapa er logotyp. Kreativitet Att skapa er logotyp Er logotyp är ert ansikte utåt. Det är er logotyp som ger en första bild av vilka ni är, vad ni gör, vad ni kan etc. Framtagandet av er logotyp är viktig och består enligt oss av två

Läs mer

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler!

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! sid 1/5 Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! annonsinformation Gotland.net marknadsför Gotland 365 dagar om året. Med i snitt 27.700 besök och nära 100.000 sidvisningar på sajten varje

Läs mer

MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM

MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM 6.6.2002 Nr 23/2002 1 (3) MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM Kyrkostyrelsen har i cirkulär nr 35/1980 givit anvisningar om mikrofilmning av inbundna kyrkböcker. Största delen av

Läs mer

världens största inredningstidning ELLE Decoration mediepack inredning internationell inspiration

världens största inredningstidning ELLE Decoration mediepack inredning internationell inspiration världens största inredningstidning ELLE Decoration 2014 mediepack inredning internationell inspiration ELLE DECORATION 2014 EN GRÄNSLÖS VÄRLD Från och med nummer 1/2014 byter ELLE Interiör namn till ELLE

Läs mer

Tehy för hälsa & välbefinnande

Tehy för hälsa & välbefinnande Tehy för hälsa & välbefinnande Innehåll 3 Välbefinnande som uppgift 5 Effektivitet och vänlighet vi tehyiter 7 Tehys sak är en viljefråga 9 Tehy är aktivt och effektivt 11 Tehy gör världen bättre 13 Tehy

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Unga Örnar Avtal 1/10 2012 30/9 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

Priser & format för annonsering i Dagens Medicin & på dagensmedicin.se

Priser & format för annonsering i Dagens Medicin & på dagensmedicin.se 2015 Priser & format för ing i Dagens Medicin & på dagensmedicin.se Sveriges största nyhetstidning för sjukvården Landets största oberoende tidning riktad mot den svenska sjukvården, skriven av journalister

Läs mer

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Alla resor med ett resekort HRT:s tredje zon utsträcks till Sibbo och HRT:s resekort med period- och värdebiljetter tas i bruk i busstrafiken i Sibbo i början av år

Läs mer

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv.

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 26.11.2002 JM 15/51/2002 Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 1. Valanvisningar Justitieministeriet önskar att centralvalnämnderna fäster

Läs mer

Materialspecifikationer

Materialspecifikationer SYDSVENSKAN WEBBYRÅ Materialspecifikationer 2013 www.sydsvenskan-webbyra.se Materialspecifikationer Fullscreen Storlek: 800x600 px Flash Player version: 8, AS 2 Format: JPEG, GIF, PNG, SWF Klick-url: Ja

Läs mer