VÄLJ HBL. BLI FÖRTJUST VARJE DAG.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLJ HBL. BLI FÖRTJUST VARJE DAG."

Transkript

1 VÄLJ HBL. BLI FÖRTJUST VARJE DAG. Hbl är en fördomsfri föregångare på mediehimlen, både på utsidan och insidan. Detta visar inte minst alla internationella layoutpriser vi tilldelats och ökningen på upplagesidan. Våra läsare är exceptionellt lojala. De ägnar mer tid åt både redaktionella och komersiella budskap än en genomsnittlig tidningsläsare. Annonser i Hbl kan få OBS-värden på 85 %. Om du som annonsör är lojal mot läsarna och uppvaktar dem ofta, ökar dina chanser att nå goda resultat. Se till att ditt budskap går fram tala samma språk som läsaren. Pia Strömdahl-Koskinen Försäljningsdirektör

2 UTGIVARE & FÖRLAG Hufvudstadsbladet Ab Postadress PB 217, Helsingfors Ansvarig chefredaktör och VD: Max Arhippainen (09) UPPLAGA OCH LÄSARANTAL Vardagsupplaga (UK 2006) Läsarantal (KMT syksy 2006 / kevät 2007) Partipolitiskt obunden. Medlem av Tidningarnas Förbund. Försäljning, Marknadsföring & administration KSF Media Ab Mannerheimv. 18, Helsingfors Telefonväxel (09) Telefax (09) E-post Verkställande direktör: Henrik Johansson (09) ANNONSSERVICE Mannerheimvägen 18, 4:e vån. mån fre Försäljningsdirektör: Pia Strömdahl-Koskinen (09) TRYCKERI KSF Medias tryckeri Mårtensbyvägen 11 B Vanda Telefon (09) Teknisk direktör: Jean-Olof Åkerberg (09) Trycktekniska frågor: Gösta Gustafsson (09) hufvudstadsbladet en tidning i KSF Media Ab

3 Läsarprofil I valet av medier är det viktigt att kunna precisera målgruppen. HBL:s läsare tenderar att bli mer och mer homogena såväl när det gäller den geografiska spridningen som när det gäller den socioekonomiska ställningen. Över tre fjärdedelar av läsarna är bosatta i Nyland medan resten fördelar sig jämnt över övriga svenskbygder. Hög utbildning och ledande ställning är två egenskaper som ofta går hand i hand. Bland HBL:s läsare finner vi en anmärkningsvärt hög andel av personer tillhörande denna kategori. Eget yrke Utbildning KMT syksy 2006 / kevät 2007 KMT syksy 2006 / kevät % 20 % 40 % 15 % 30 % 10 % 20 % 10 % 5% HBL-läsare Hela befolkningen 0% Person i ledande ställning HBL-läsare Hela befolkningen 0% Folk- o. grundskola (lågst.) Högre tjänsteman Grundskola el. yrkesskola Gymnasium/ Student Universitet/ Högskola Hushållets bruttoinkomster euro / år KMT syksy 2006 / kevät % 20 % 15 % 10 % 5% HBL-läsare Hela befolkningen 0% < > Spridningområde OCH upplaga Hbl:s huvudspridningsområde är huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Sibbo och Kyrkslätt). 75 % av prenumeranterna finns på kartans område. Hbl:s vardagsupplaga är exemplar (UK 2006). hufvudstadsbladet MEDIEKORT 2008

4 MODULER & Priser 12 sp x 365 mm uppslag 7450 E mittuppslag 7950 E helsida * 6 sp x 365 mm 4900 E sidan 3, vardagar 5600 E 1/2 sida (stående) 3 sp x 365 mm 2600 E 1/2 sida (liggande) * 6 sp x 190 mm 2600 E 4 sp x 260 mm * 2600 E 1/3 sida (stående) 2 sp x 365 mm 1700 E 1/3 sida (liggande) * 6 sp x 120 mm 1700 E Väder & sista sidan 1700 E Veckoslutets specialmoduler Söndag?L=ML;JK8;J9C8;<K *) J{E;8> ) ;<:<D9<I )''. SIDan 20 J{E;8> ) ;<:<D9<I )''. ''(*.'$.$+/ DFDJ K mc`e^\e kf^ jclk ] i ]fik ] i?xeel DXee`e\e# km X ` m ic[jzlgjgi`ek\e ` efi[`jb bfdy`exk`fe ` IlbX% J`[% )0 J { E ;8> ) ; <: < D 9 < I ) ' '. =`ec e[jbx k\iyl[ ` IlbX M`ig` Bl`kle\e fz_ 8`ef$BX`jX JXXi`e\e [\ckxi `ek\ ` [X^\ej (' b`cfd\k\ijk mc`e^ ` BlljXdf% JXXi`e\e _Xi ]\Y\i fz_ Bl`$ kle\e _Xi `ek\ k\i_ dkxk j`^ ]i e `eól$ \ejxe jfd km`e^xk _\ee\ Xkk Xmjk ]i e [\ j\exjk\ m ic[jzlg[\ck mc`e^xiex% ;alg[pbe`e^ ` kxebxi FZbj g _\iij`[xe _Xi Òec e[xiex gifyc\d d\[ _ cjxe% DXkk`Xj JkiXe[$ mxccj dljbc\i i `ek\ _\ck ` jb`zb fz_ K\\$ dl BXkk`cXbfjb` i ] ibpc[% ;lfe bfd$ d\i [ i] i `ek\ Xkk jb`[x ` [X^\ej k mc`e^ m\i (, b`cfd\k\i% =E9$?9C " "$ %" %! " $! $! # M<:B8 +/ EI *). Bilskatten blir C02-baserad. Tack vare våra rena motorer, 8><E;8 s ;8>9FB s ;<98KK s s Mv;<I s KM sjunker priset kraftigt på Mercedes-Benz!* Premiär för nya C-kombin på Helsinki Motor Show Mercedes-Benz C-klass CDI från pris förr pris nu Söndag sista sidan 6 sp x 365 mm 5500 E F F prisskillnad F Lördag & söndag första sidan 6 sp x 315 mm 6500 E Nya Mercedes-Benz C-sedan från F + leveranskostnader 600 F, C-kombi från F + leveranskostnader 600 F. EU-snittförbrukning 5,7 l/100 km, CO2 -utsläpp 149 g/km. Mercedes-Benz E-klass CDI från pris förr pris nu F F prisskillnad F & J8BE8I JFE% ;\e k`[`^xi\ ixccpm ic[jd jkxi\e :fc`e DZIX\j gxggx A`ddp Òeej g gcxkj ] i Xkk ] cax d\[ MD$iXccpk ` NXc\j% ;\e gfglc ix jbfkk\e :fc`e DZIX\ [f^ ` jxdyxe[ d\[ \e _\c`bfgk\ifcpzbx ` j\gk\dy\i% Mercedes-Benz E-klass från F + leveranskostnader 600 F. EU-snittförbrukning 6,1 l/100 km, CO2 -utsläpp 160 g/km. Bilarna på bilderna är specialutrustade. Mercedes-Benz A-klass från pris förr pris nu F F prisskillnad F I8CCP / % +"+$ * %%0, 6 $ 6 HELSINGFORS Sockenbacka Gjuterivägen 3 Tfn Öppet må-fr 8-18, lö HELSINGFORS Hertonäs Mekanikergatan 14 Tfn Öppet må-fr 8-18, lö ESBO Olars Biskopsberget 2 Tfn Öppet må-fr 8-18, lö ÅBO Vesilaitoksentie 1, Reso Tfn Öppet må 9-20, ti-fr 9-18, lö 10-15, sö TAMMERFORS Taninkatu 11 Tfn Öppet må-fr 9-18, lö 10-15, sö ULEÅBORG Kallisenperä 1 Tfn Öppet må-fr 8-18, lö 10-15, sö Mercedes-Benz A-klass från F + leveranskostnader 600 F. EU-snittförbrukning 4,9 l/100 km, CO2 -utsläpp 128 g/km. *Priserna förutsätter att förslaget till ändring av bilskattelagen från Finlands regering godkänns i sin nuvarande form och träder i kraft den 1 januari ' &(,"(' %% "'% '"' 3 "& &0 *,, - *-' +(& 4*! '+ +(',"%%,", %' ' * 4* * &) ' -' * ' * &('" %% +, *, ' " * "5 )3,(*+ +$.2%% ' *(,+,, "&&0 "', +$-%% &"+ + * %%0, 4* '3 (',"' ".2*% '.2 $ *,2.%"' ' +, *$ $2'+%(*!(+!('(& 1, 2*,-',,,. * )3 )%,+!2* %%, )3&"'' * &" (& (%"' (!! '+ %". +2 * "&&0 ' + ), & * $(&& * 4*.",,, 6'' + "!"+,(*" 4 $ * ' +(& ' 3 *",,"+$ * %%0 &"+, +"' $% * +, %0+ ' +,#2*' ( %"' $* +! & +"'! %"$(), * (! %% 0* ) *+(' *' (& (* "'$%-+". (%"'+ &3*" +(' (!''0 ( 1,. * ' '(*&!( $ 4* &(,(*+)(*, ' ",(* *", ''" ' ' 2* ' 2+, 4* * ' '3 (' +"'!",,"%%+ (!! ' $(&& * %%,",,. *, ' 2*! %, '$ %, +,4*+,. %% +2 * *$ *(++ +(& * "++ *, ' 6%& (& * %%0 +,#2*' '+ %". "%& ' (& $(&& *,, "'' + )3 -,"$+!0%% '." 3*+ +$",, & ',. * '2*,, *(++ % ' * )*(# $,,, *! %"$(), *(%0 $ ' 1, % & (%"'+ &"%# '. $, * (%0 $ ' (!,"%%+ & & '+ $(&." * &,"%%,,." +$ (*,+2,, & 6%&)*(# $,,, %"* "', ' 6%& +(&." )% ' *,, 4* & ' #!()) +,,, 2* ' 6%& +(& *2,,."+, )(*,*2,, * * ' & +, 2%+$ * %%0 4* * ' ".2*% ' +2 * *(++ "&&0 +3 ' *3$()". 6%& ' 4*,, ) *. $(* + ' (!. * #-), *4*..! ' +3 1,. * "', %2,,,, + ($- & ',2* ' & ' 3 # + *. %%,! ' #(* (!!-* +, *$ $2'+%(*! '.2 $, $2'' * # &" &0 $, +,(%, 4. *!('(& +2 * "&&0 1 ',. * +,-', %+ &0 $, +.3*,,,!3%% %" $ ' $. *." 6%& -$ ' ) " %%, % *' +(&! ' % (& (%"' (! (!''0. * &0 $, +.3*,, + GlYc`b]Xmfi`k (%"'. * *",,"+$ * % %0+ *2&+, & ++ 4* (! +2% % '! * ' * %%0+,#2*'!,,, +3 +, *$, +,4 -, ' 4* +",,! &% ' +(&! 1, *(* *2&+, )3! '+ $4* +,"% '. %%,"!-' * )*( ', (! * +-%,,, %. ',"' ' + * %% * +) $, $-%2* $* +! 2* 4* 2%+$ )- %"$ '!('(& +2 * *(++ %%0)- %"$ ' ",(* *", ''" ' + $' * 4*,"%% 2%%, ' 4* *. Till annonsprisen tillkommer moms 22%. Bestämd plats + 10 %. * KSF Media gemensamma moduler hufvudstadsbladet en tidning i KSF Media Ab $% ++ 2* 4*! )% ' *, 4* (& $ '2+, 3* 1 (%"'+ 4 4*+. '' ' +,(* %. "',* ++, 4* +)(*, ' 3! ',2.% +,, # +,$%"+, *.",. ' (! 4%# &! '+ %()) +3 * & &(,,,! ' +$-%% 3, *.2',"%% +)(*, ' '2+, 3*,*(* "', # $(&& *,, 4%# & * %%0 " (*,+2,,'"' ' +2 * * "5 (' +%" % D`ejbXk `eki\jj\ ',* ++, 4* * %%0. * * '," " * % ' " 4*"$,, *,, ' %+& '' ' "! * -*'+ (, * ' %3' $ &) &(, '!#2*',-&4* (! + $ **" 2* +,( +,"%%.2' ' +,(* %. *",, *' *0 ' 3, +)(*, ' "', $(&& *,, &"'' + 4* +,,"+,"+$ $, '+ *"+$, '"' * " "% ' #(*,,! ' +$"% +" +,(*, *3' $('$-** ', *' (!.!('(& ' +,(* '!2' *+$ * & ', % ( $+3,"%%,,! ' "',. '' +3 &3' * %%0' 1 %% *,",% * 1 +(&! '! 4*-, +2,,'"' *,,."'', $. * ' '(*&, % '! '! '. * ', %" ' ' +' +, 4* * ' -' * +"' * & '! +,"!, '. * " % ' 4* +,(* 4*,,! ' +#2%. +$-%%!2' & " +.2' *',. * %"$ + ''( %"$,,, +$-%%.+%-, * % %0, -))(!' * ",, "$ +(&!4 +, )3 )*"+) %% '. * 0* 3*, *,,! '.+%-,, +"' * %%0$ **"2* )3! %," (*, * ' '. +,4*+, * % %0+,#2*'(*' ".2*% ' %."+, $. * &0 $, )()-%2*,(* +) % ' +(& 2*! '+ ' &', * -*'+ -,, % ' & '"' +(& " '+ %2 +$*". *!('(& +#2%. ) * $, 1 '. * ' +, *$ $ * $,2* "'(& * %%0+)(*, ' (! + $' ', *!('(& $(&& *,,. * +,(* ',*(,+,, (%"' "', %2' * 2* ' %. * %%0.2*% ' $(&& * &"'',.!('(&,, %.." * 1 ' $(&& *,, 6'' + & &" +3 %2' # %. * +2 * "& &0 J8OyE '0$(),* )*-# Ôc`g%jXo\e7_Yc%Ô D\[ lgg[ix^ Söndag HBL2 Xkk ] ijk andra sektionens första sida 6 sp x 35 mm 500 E :8K8 ( # " " ) # "#!! "!!!!!)## * ")## #! #'! " ) #! " "$## # )! " +!"%$ # % #$ $!! " %! " # (! ) + % +!"#* $! "#! "#! %" " K K < I 8K L I M<K<EJB8G $ ) ") "! %! $ %)&#! )!% ) "! # )!! %! $!" KM!! #! %!! # % #!! # D jkxiex c i ## $# ",)! +!!# #)! )! ## " #! $!!! # %)&# + " # (- B ic\b fz_ jbi`mxic`m <lifgxd`ca ` kafzb ixggfik Folkpensionsanstalten presenterade nyligen skrämmande siffror som visar att var tredje finländsk kvinna över 75 år lever under EU:s officiella fattigdomsgräns på euro per år. Dessutom har Finland enligt statistiken Nordens lägsta ;8>$BFCLDE<E# (/ 8EEFEJ<I s 8I9<KJD8IBE8;<E )'Æ)* ), 9FJKv;<I )*Æ),

5 1/4 sida (liggande) 6 sp x 95 mm 1350 E 1/6 sida (liggande) 3 sp x 120 mm 850 E 1/6 sida (stående) * 1 sp x 365 mm 850 E 1/4 sida (stående *) 3 sp x 190 mm 1350 E 1/6 sida (stående) 2 sp x 190 mm 850 E 1/8 sida (stående) * 3 sp x 95 mm 700 E GRUNDPRIS I text inkl. 4-färg 2,60 E/sp.mm Företagen informerar inkl. 4-färg 2,85 E/sp.mm Klassificerade inkl. 4-färg 2,20 E/sp.mm Kungörelser inkl. 4-färg 2,60 E/sp.mm Arbetsplats, rekrytering inkl. 4-färg 2,60 E/sp.mm Radannonser (2 6 rader) 4,30 E/rad Bestämd plats + 10 % Adressannonser 6 mån 180,00 E/rad 12 mån 290,00 E/rad Till er tjänst 1 mån 45,00 E/rad 3 mån 120,00 E/rad 6 mån 200,00 E/rad 12 mån 350,00 E/rad Familjeannonser Födda, döpta, förlovade, vigda 1,30 E/sp.mm Dödsannonser 1,85 E/sp.mm Tack, gratulationer (2 6 rader) 4,30 E/sp.mm För faktura under 30 e tillkommer faktureringstillägg 3 e. Till annonsprisen tillkommer moms 22 %. höjd & bredd Spaltantal : 6 Första sidan: 315 mm Spalthöjd: 365 mm Alla annonsers höjd, med undantag av radannonser, definieras per 5 mm. 1/8 sida (liggande) 6 sp x 50 mm 700 E TV-sidan 6 sp x 30 mm 450 E eller 3 sp x 30 mm 250 E Spaltbredd 1 sp 38 mm 2 sp 81 mm 3 sp 124 mm 4 sp 167 mm 5 sp 210 mm 6 sp 253 mm 12 sp 530 mm Till annonsprisen tillkommer moms 22%. Bestämd plats + 10 %. * KSF Media gemensamma moduler hufvudstadsbladet MEDIEKORT 2008

6 rabatter Reklam- och mediebyråersättning Reklam- och mediebyråer som godkänts av Hbl beviljas 15 % ersättning. Ersättningen förutsätter att byrån följer tidningens tidtabeller för materialinlämning och betalning. Upprepningsrabatt Vi beviljar 10 % upprepningsrabatt på oförändrad annons som upprepas inom 14 dagar. Kan inte kombineras med andra kundrabatter. Stand by 25 % rabatt beviljas på helsidor, halvsidor, 1/3- och 1/4-sidor som publiceras inom sju dagar. Kan inte kombineras med andra kundrabatter. Kampanjrabatt Förutsätter en kampanjplan. Rabatt för 2 4 annonser är 10 % och för 5 7 annonser 15 %. Kampanjrabatt är alternativt med årsrabatt och gäller ej rekryteringsannonser. Årsavtal Enligt överenskommelse. Förutsätter skriftligt avtal. Rabatten beror på den totala årsvolymen och är alternativ till kundrabatter och separata kampanjrabatter. hufvudstadsbladet en tidning i KSF Media Ab

7 Bokningar & betalning Annonsutrymme bokar du genom att kontakta vår annonsservice: Regina Koskinen tfn (09) , Birgitta Gestrin tfn (09) eller någon av våra försäljningschefer. Vid avbokning gäller följande: första sidan två veckor före publicering, textannonser (4-färg) en vecka före publicering. Sker avbokningen senare debiteras 50 % av annonspriset. Vi betjänar dig varje vardag klockan BETALNING Mediebyråer: 30 dagar netto eller 14 dagar 1 % kassarabatt. Övriga annonsörer: 7 14 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras en förseningsränta om 9,5 % + Finlands Banks referensränta. Kontonummer Nordea Betalning från utlandet Aktia IBAN: FI Sampo BIC(SWIFT): NDEAFIHH REKLAMATIONER Tidningens ansvar för fel som uppstått vid publiceringen är begränsat till annonsens pris och för material, som levererats till andra tidningar, till materialets framställningskostnad. Anmärkningar på annons som införts felaktigt eller blivit opublicerad ska göras senast 8 dagar efter publiceringsdagen. Observera att annons som har uppenbar likhet med tidningens redaktionella material förses med beteckningen annons. Vi förbehåller oss rätten att inte publicera material som strider mot lag eller god sed. hufvudstadsbladet MEDIEKORT 2008

8 tidtabeller & Rekrytering Publiceringsdag Bokning Översättning, färdigt material framställning, korrektur måndag tors ons fre tisdag mån tors mån onsdag tis fre tis torsdag ons mån ons fredag tors tis tors lördag tors ons fre söndag tors ons fre TIDNINGSFRIA DAGAR 2008 tisdag 1.1 Nyårsdagen måndag 7.1 d. eft. Trettondagen söndag 23.3 Påskdagen måndag 24.3 Annandag påsk fredag 2.5 d. eft. Kristi himmelsfärdsdag lördag 21.6 Midsommardagen söndag 22.6 d. eft. Midsommar söndag 2.11 d. eft. Alla helgons dag torsdag Juldagen fredag Annandag jul REKRYTERING Att rekrytera är som att bryta diamanter. Stenar och bumlingar finns det gott om, men hur ska man hitta den oslipade ädelstenen som har potential att utvecklas till en värdefull tillgång för företaget? Ibland kan det se riktigt mörkt ut. I sådana situationer gäller det att ha en fungerande strategi och de rätta kontakterna och kanalerna för att nå fram till dyrgriparna före konkurrenten. En viktig del av en lyckad rekryteringsprocess är att man väljer rätt medium för att nå lämpliga personer för uppgiften. I HBL syns din rekryteringsannons i en unik miljö, särskilt ifall du söker språkkunniga och välutbildade personer. Arbetsmarknaden: onsdagen och söndag i Hbl2. Pris 2,60 e / spmm. Upprepningsrabatt 20 % på oförändrad annons som upprepas inom 7 dagar. 8 hufvudstadsbladet en tidning i KSF Media Ab

9 ANNONSERA PÅ HBL.FI 728*90 pixel 140 * 350 pixel Hbl på webben har ca unika besökare i veckan (nov. 2007), i medeltal stannar våra besökare 3,5 min på våra sidor. Annonser kan levereras som Flash-filer (.swf) eller bildfiler (gif eller jpg). Annonser ska levereras senast tre dagar före publicering. Vid annonslämningen ska även länkar och vid behov instruktioner bifogas. Var ute i god tid, det kan behövas en del kommunikation och ändringar innan annonsen kan publiceras. 300*250 pixel 140 * 120 pixel Pris enligt sidvisningar (kan också köpas via Kärkimedia netti) Placering Storlek Pris/1000 Minimi Banner, högst uppe på första sidan 728*90 pixel 6 e/ visningar Stortavla, annonsplatsen på högerkant, högst upp 140*350 pixel 5 e/ visningar Pris enligt tid Storlek Pris / vecka Pris / månad Stortavla, annonsplatsen på högerkant, lägre ner 140*350 pixel 600 e e Tavla, annonsspalten i högerkant, lägst ner 140*120 pixel 250 e 800 e Reklambox 300*250 pixel 750 e e Till annonsprisen tillkommer moms 22%. Tidsbegränsning & specialmaterial Kampanjen som är köpt som antal visningar kan begränsas till en speciell dag eller klockslag < 24h, tilläggskostnad +20%. Specialbanners, video och ljud, tilläggskostnad +20%. Vi förbehåller oss rätten att låta bli att publicera material som anses olämpligt. hufvudstadsbladet MEDIEKORT 2008

10 Instick Har du mycket att berätta och många bilder att visa behöver du utrymme. En bilaga ger dig exakt så mycket utrymme du behöver. Fördelarna är flera. För det första: Du kan välja att gå i hela riksupplagan eller bara i ett avgränsat område, exempelvis huvudstadsregionen. Detta ger dig möjlighet att nå exakt den målgrupp du vill. För det andra: När du går ut med en bilaga är hela scenen din. Du paketerar allt precis som du själv vill, och det finns ingen annan bilaga som konkurrerar med din, för vi publicerar bara en per dag. Du kan välja mellan att leverera färdigt tryckt material eller att trycka bilagan hos KSF (broadsheet eller tabloid). Avbokning av instick bör ske senast två veckor före utdelningsdag. Annonsservice: Regina Koskinen (09) Birgitta Gestrin (09) Trycktekniska frågor: Gösta Gustafsson (09) Niklas Palm (09) Christian Aarnio (09) Pris för färdigt tryckta bilagor må lö: vikt helupplaga delupplaga 30 g 0,15 e /st. 0,17 e/st. 50 g 0,16 e /st. 0,18 e/st. 70 g 0,17 e /st. 0,21 e/st. 90 g 0,22 e /st. 0,26 e/st. 110 g 0,25 e /st. 0,29 e/st. 130 g 0,28 e /st. 0,33 e/st. 150 g 0,31 e /st. 0,37 e/st. Över 150 g enligt överenskommelse Pris för bilagor tryckta på KSF Media må lö: tabloid helupplaga delupplaga 4 sidor 0,18 e/st. 0,22 e/st. 8 sidor 0,19 e/st. 0,23 e/st. 12 sidor 0,20 e/st. 0,24 e/st. 16 sidor 0,21 e/st. 0,25 e/st. 20 sidor 0,23 e/st. 0,27 e/st. 24 sidor 0,25 e/st. 0,30 e/st. broadsheet 4 sidor 0,19 e/st. 0,23 e/st. 8 sidor 0,21 e/st. 0,25 e/st. 12 sidor 0,25 e/st. 0,30 e/st. Till annonsprisen tillkommer moms 22%. Faktureringen baserar sig på antal levererade instick. Upplagor Minimi st. på delupplaga. Delupplaga; Stor-Helsingfors, Kyrkslätt, Sibbo ca st. Helupplaga st. (beror på dag). Färdigt tryckta instick: dagens upplaga + 10 % skall levereras till tryckeriet. Minimistorlek A5, om materialet är mindre skall det levereras i kuvert i min A5 storlek. Insticken skall godkännas på tryckeriet 2 veckor innan utskick. Pris på söndag + 50 %. På instickspriserna tillämpas endast mediabyrårabatt. Kärkimediapaket enligt Kärkimedias mediekort. 10 hufvudstadsbladet en tidning i KSF Media Ab

11 REDAKTIONELLA BILAGOR & TEMASIDOR Ibland är det i annonsörens intresse att synas i en specifik miljö. Det kan handla om att annonsera i en viss redaktionell omgivning eller i ett block av annonser som stöder varandra. HBL kan erbjuda flera attraktiva lösningar i den här bemärkelsen. Vi kommer, under årets lopp, att ge ut flera redaktionella temabilagor. Dessutom har vi flera temasidor att erbjuda. För mer information om temasidorna och -bilagorna, kontakta vår annonsservice eller Bilagor 2008 Båtbilagan 8.2 Trädgårdsbilagan 5.5 Karnevaldax vecka 21 Sommar 26.5 Fotbolls-EM vecka 23 OS-bilaga vecka 32 Hamn och sjöfart hösten 2008 Bokextra Specialteman 2008 Studentsidor Återkommande teman Mat Bilar Resor Läkartjänster och hälsa torsdagar lördagar söndagar varje månad hufvudstadsbladet MEDIEKORT

12 Översättning & Annonsmaterial Översättnings- och textservice Varor och tjänster, utbud och image, rekrytering och lansering. Oavsett vad du vill kommunicera hjälper vi dig formulera ditt budskap. Från rubrik till brödtext. Klart och tydligt, på en naturlig, säljande svenska. Servicen är kostnadsfri för dig som annonserar. Kontakta oss för närmare information om hur vi arbetar och vilka villkor som gäller. Mikael Hagman (09) Annonsmaterial Vi rekommenderar att du skickar ditt material till oss som PDF-filer (Portable Document Format). För närmare information om hur du gör tryckdugliga PDF-filer, kontakta oss eller besök PDF-filer som är korrekt gjorda innehåller all text, bild, grafik och typsnitt som finns i annonsen. Då kan vi försäkra oss om att materialet ser likadant ut i tryck som det gjorde på planeringsstadiet. Kontrollera alltid PDF-filerna innan du skickar dem vidare. Storlek Dokumentformatet och annonsen ska ha exakt samma mått som den bokade ytan. Ingen skärsmån eller skärmärken behövs i annonser som skall ingå i Hbl. Program (Mac) Förutom PDF-filer tar vi emot dokument gjorda i något av följande program: InDesign CS2, Freehand MX, Illustrator CS2, QuarkXpress 3.32 & 4.0, Photoshop CS2, PageMaker 7. Typsnitt som ingår i Adobe FontFolio 8.0 Postscript är att föredra. TrueType-typsnitt får inte användas. Om annonsen innehåller andra typsnitt eller egna specialfonter bör de konverteras till grafik eller levereras med materialet. Vi rekommenderar att all text konverteras till grafik alltid då programmet tillåter detta, även då annonsen skickas till oss som PDF. Om annonsen skall översättas bör den givetvis skickas i konverterbart format. Bilder och färg Bilder skickas som TIFF, EPS eller JPEG i en resolution som bör vara minst 170 dpi. Färgbilder ska utan undantag vara sparade i CMYK-läge och svartvita bilder som gråskala. Annonser som tillverkas på Hbl Skicka in layoutskisser, logotyper och bilder som ska användas i annonsen. Annonstexten levereras i MS Word eller RTF-format och bildelementen enligt beskrivningen ovan. Meddela även önskad storlek på annonsen, vilken dag/dagar annonsen ska ingå samt kontaktuppgifter. Materialadress: PB 217, Helsingfors Skicka ditt material som e-post, FTP-överföring, via kärkimedia eller på CD-rom, ZIP-diskett (100/250 Mb) eller USBminneskort. För mer information om program, typsnitt och linjeöverföring ring produktionschef Christian Aarnio (09) hufvudstadsbladet en tidning i KSF Media Ab

13 Besöksadress Hbl / KSF Media Ab Mannerheimv. 18, Helsingfors Pia Strömdahl-Koskinen försäljningsdirektör tfn (09) mobil Gerd Johansson försäljningschef tfn (09) mobil Erik Kanerva försäljningschef tfn (09) mobil Fredrik von Koskull försäljningschef tfn (09) mobil Marja-Sisko Lappalainen försäljningschef tfn (09) mobil Patrick Nystén försäljningschef tfn (09) mobil Antti Pasila försäljningschef tfn (09) mobil Malin Snellman säljande produktchef, Volt & Papper tfn (09) mobil Seidi Ståhl försäljningschef tfn (09) Annonsservice Birgitta Gestrin försäljningsassistent tfn (09) Regina Koskinen försäljningsassistent tfn (09) E-post: hufvudstadsbladet MEDIEKORT

14 Helsingin Sanomat Helsingfors Aamulehti Tammerfors Turun Sanomat Åbo Kaleva Uleåborg Keskisuomalainen Jyväskylä Savon Sanomat Kuopio Etelä-Suomen Sanomat Lahtis Ilkka Seinäjoki Satakunnan Kansa Björneborg Hufvudstadsbladet Helsingfors Karjalainen Joensuu Lapin Kansa Rovaniemi Etelä-Saimaa Villmanstrand Hämeen Sanomat Tavastehus Pohjalainen Vasa Kouvolan Sanomat Kouvola Keskipohjanmaa Karleby Länsi-Savo S:t Michel Kymen Sanomat Kotka Vasabladet Vasa Kainuun Sanomat Kajana Aamuposti Hyvinge, Riihimäki Pohjolan Sanomat Kemi Salon Seudun Sanomat Salo Keski-Uusimaa Tusby, Kervo, Träskända Itä-Savo Nyslott Uutispäivä Demari Huvudstadsregionen Länsi-Suomi Raumo Forssan Lehti Forssa Iisalmen Sanomat Idensalmi Länsi-Uusimaa Lojo Uusimaa Borgå Jakobstads Tidning Jakobstad Itä-Häme * Heinola * Läsarantalet baserar sig på Kärkimediatidningarnas genomsnittliga förhållande mellan upplaga och läsarantal. Totalupplaga Läsarantal, brutto 4,1 milj. Läsarantal, netto 3,3 milj. Nettoräckvidd 74 % Bruttoräckvidd (GRP) 93 % OTS (Opportunity To See) 1,3 Lokal precision, riksomfattande styrka Hufvudstadsbladet ingår i Kärkimedia som utgörs av 34 dagstidningar i Finland. Kärkimedias tidningar når 3,3 miljoner läsare varje dag. Landsort eller storstad, oavsett var folk bor läser de om utvecklingen i världen och händelserna i hembyn just i dagstidningen. Och bäst av allt är att läsarna upplever annonserna som något positivt och uppfattar dem som en viktig del av tidningen. Du kan välja om du vill gå i 3 34 tidningar, beroende på ditt marknadsområde. Kontakta Pia Strömdahl-Koskinen på telefon för närmare information.

BYGG DIN RELATION PÅ KUNDENS SPRÅK. DET BÄSTA SÄTTET ATT NÅ DEN FINLANDSSVENSKA VARDAGEN.

BYGG DIN RELATION PÅ KUNDENS SPRÅK. DET BÄSTA SÄTTET ATT NÅ DEN FINLANDSSVENSKA VARDAGEN. MEDIEKORT 2 011 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 3 DET BÄSTA SÄTTET ATT NÅ DEN FINLANDSSVENSKA VARDAGEN. BYGG DIN RELATION PÅ KUNDENS SPRÅK. Våra nyhetskanaler är starkt närvarande i läsarnas liv till vardag och

Läs mer

48 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 BBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 ÖN 49. Totalt lokal. Camilla Berggren, chefredaktör, ÖN

48 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 BBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 ÖN 49. Totalt lokal. Camilla Berggren, chefredaktör, ÖN 48 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 BBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 ÖN 49 Totalt lokal Camilla Berggren, chefredaktör, ÖN 50 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 ÖN KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 ÖN 51 UTGIVARE & FÖRLAG KSF Media

Läs mer

Annonsprislista. område når fler läsare än vad vi gör. Ewa-Lena Spåre Försäljningschef. Faktum är att inget annat mediehus i vårt

Annonsprislista. område når fler läsare än vad vi gör. Ewa-Lena Spåre Försäljningschef. Faktum är att inget annat mediehus i vårt Annonsprislista 0 Faktum är att inget annat mediehus i vårt område når fler läsare än vad vi gör. Ewa-Lena Spåre Försäljningschef Vi är över starkast p Faktum är att inget annat mediehus i vårt område

Läs mer

Annonsprislista 2014. NA levererar nyheter dygnet runt i olika kanaler. Vi når fler läsare och besökare per dag än något annat lokalt media

Annonsprislista 2014. NA levererar nyheter dygnet runt i olika kanaler. Vi når fler läsare och besökare per dag än något annat lokalt media Annonsprislista 20 NA levererar nyheter dygnet runt i olika kanaler. Vi når fler läsare och besökare per dag än något annat lokalt media NA är Sveriges sjätte största dagstidning! Ewa-Lena Spåre Försäljningschef

Läs mer

Gällerfrom1januari2012. Prislista

Gällerfrom1januari2012. Prislista 33 133 mm 33B 122 x 110 mm 44 164 x 178 mm 32 122 x 88 mm 44B 164 x 155 mm 32B 122 x 65 mm Gällerfrom1januari2012 43 Prislista 164 x 133 mm 31 122 x 43 mm 43B 164 x 110 mm 31B 20 mm 42 164 x 88 mm 42B

Läs mer

Prislista & Produktinformation 1 november 2008 31 oktober 2009

Prislista & Produktinformation 1 november 2008 31 oktober 2009 ON Prislista & Produktinformation 1 november 2008 31 oktober 2009 Är dina kunder fasta, rörliga eller digitala? Vi når dom. Box 193 941 23 Piteå Hamnplan 5, Piteå, 0911-645 00 Nya tider, nya möjligheter...

Läs mer

Största annonspaketet

Största annonspaketet FREDAG 2 JANUARI 2015 DAGENS VÄDER. Sol och värme 18 38 x 360 mm Pris: 6 662 kr 28 80 x 360 mm Pris: 14 230 kr VÄRMLANDS OCH KARLSTADS STIFTS TIDNING GRUNDAD 1836 PRIS: 15 KR 16 38 x 268 mm 38 122 x 360

Läs mer

TRAVRONDEN ANNONSPRISLISTA & MEDIEINFORMATION 2015

TRAVRONDEN ANNONSPRISLISTA & MEDIEINFORMATION 2015 TRAVRONDEN ANNONSPRISLISTA & MEDIEINFORMATION 2015 INNEHÅLL 04 Framgångsrecept Träffa rätt maximera din annonsering Länken mellan säljare & köpare Case Svenska fönster 07 Travronden tidningen Annonsering

Läs mer

Det går att förena ett medvetet tänkande med det goda i livet. Camino visar möjligheterna till en livsstil som både du och din omvärld tjänar på,

Det går att förena ett medvetet tänkande med det goda i livet. Camino visar möjligheterna till en livsstil som både du och din omvärld tjänar på, MEDIAKIT 2012 Det går att förena ett medvetet tänkande med det goda i livet. Camino visar möjligheterna till en livsstil som både du och din omvärld tjänar på, genom inspiration och reflektion. Camino

Läs mer

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor >> Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor Innehåll Om rapporten... 2 Kommunikation på mottagarens villkor... 3 Mottagarmakten fortsatt

Läs mer

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Internet

Läs mer

Tipsa AN. Prislista 2015. Sugen på att synas på förstasidan? Prenumerera på AN till ditt företag 15B

Tipsa AN. Prislista 2015. Sugen på att synas på förstasidan? Prenumerera på AN till ditt företag 15B 23 m 3 060 kr 15B Prislista 2015 38 x 200 mm 80 x 200 2 754 kr 5 508 kr 14 24 38 x 178 mm 80 x 178 mm 122 x 178 2 448 kr 4 896 kr 7 344 kr 14B 24B 34B 38 x 155 mm 80 x 155 mm 122 x 155 mm 164 x 155 2 142

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

Aldrig har vi nått så många

Aldrig har vi nått så många Aldrig har vi nått så många Prislista Sydsvenskan 2015 Gäller fr o m 27 februari 2015 1 Räckvidd och dagliga läsarkontakter Aldrig har vi nått så många som nu Sydsvenskans rötter i regionen når djupt;

Läs mer

Mediaplan 2015 kylavarme.se

Mediaplan 2015 kylavarme.se Mediaplan 2015 NR 4 NR 5 NR 6 TEMA: ENERGIEFFEKTIVA IV KYL O Stort reportage från Nordbygg Ny borrhålsteknik testas av Wallenstam Skol-SM avgjort MCE bjöd på många nyheter TEMA: VÄRMEPUMPAR/CHILLVENTA

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

Tentamen ITC6027. Starta en webshop

Tentamen ITC6027. Starta en webshop Tentamen ITC6027 Starta en webshop Att starta en webshop är något man måste engagera sig i lika mycket som en traditionell butik. Här krävs att du är väl förberedd med produktinformation, bildmaterial,

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

Den naturliga kontaktpunkten inom fastighetsbranschen

Den naturliga kontaktpunkten inom fastighetsbranschen Den naturliga kontaktpunkten inom fastighetsbranschen Etablerad år: 1989 Utgåvor per år: 6 Upplaga: 26 000 Ansvarig utgivare: Urban Nilsson når över 95 procent av Sveriges fastighetsförvaltare och fastighetsägare

Läs mer

Direkt effekt KOMMUNIKATION SOM AKTIVERAR OCH ENGAGERAR. DR-monitorn 2014

Direkt effekt KOMMUNIKATION SOM AKTIVERAR OCH ENGAGERAR. DR-monitorn 2014 Direkt effekt KOMMUNIKATION SOM AKTIVERAR OCH ENGAGERAR DR-monitorn 2014 DR-monitorn 2014 - PostNord Innehåll Om rapporten...02 Fysiska fördelar i digitala tider...03 Sammanfattning...04 Direktreklam i

Läs mer

LYCKAS SOM EN FRILANSANDE KREATÖR

LYCKAS SOM EN FRILANSANDE KREATÖR LYCKAS SOM EN FRILANSANDE KREATÖR Text och illustration av Sophie Ottosson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Våga drömma 3 2. Förberedelser 4 3. Mål och syfte 4 4. Vilken företagsform 5 5. Den unika idén 6-7 6.

Läs mer

MARIE HAGBERG. Vad alla företagare. borde veta om. Hjälp. en journalist. Där företagare och journalister möts

MARIE HAGBERG. Vad alla företagare. borde veta om. Hjälp. en journalist. Där företagare och journalister möts MARIE HAGBERG Vad alla företagare borde veta om Hjälp en journalist Där företagare och journalister möts PR Hjälp en journalist Där företagare och journalister möts Författare: Marie Hagberg Grafisk form:

Läs mer

Våra brevvanor 2012. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2012. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 2012 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation På mottagarens villkor Företag, myndigheter och organisationer har idag flera olika kanaler att välja mellan

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide På följande sidor beskriver vi hur erbjudandet för dig som företagare ser ut, hur arbetet kommer att gå till och hur vi i samverkan skapar framgång och

Läs mer

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för internetmarknadsföring, KIM, har som ambition att utveckla internet som annonsmedium. Besök

Läs mer

HANDBOK FÖR INTERNET- REKLAM

HANDBOK FÖR INTERNET- REKLAM HANDBOK FÖR INTERNET- REKLAM Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2011 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2 1.1 AVGRÄNSNINGAR OCH SYFTE MED HANDBOKEN 2 1.2 KOMMITTÉN FÖR INTERNETMARKNADSFÖRING

Läs mer

Planering och genomförande av rekryteringskampanj för företaget Pulp Active Oy

Planering och genomförande av rekryteringskampanj för företaget Pulp Active Oy Planering och genomförande av rekryteringskampanj för företaget Pulp Active Oy Lise Lehto Examensarbete Företagsekonomi Lise Lehto 2011 Lise Lehto EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi

Läs mer