VÄLJ HBL. BLI FÖRTJUST VARJE DAG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLJ HBL. BLI FÖRTJUST VARJE DAG."

Transkript

1 VÄLJ HBL. BLI FÖRTJUST VARJE DAG. Hbl är en fördomsfri föregångare på mediehimlen, både på utsidan och insidan. Detta visar inte minst alla internationella layoutpriser vi tilldelats och ökningen på upplagesidan. Våra läsare är exceptionellt lojala. De ägnar mer tid åt både redaktionella och komersiella budskap än en genomsnittlig tidningsläsare. Annonser i Hbl kan få OBS-värden på 85 %. Om du som annonsör är lojal mot läsarna och uppvaktar dem ofta, ökar dina chanser att nå goda resultat. Se till att ditt budskap går fram tala samma språk som läsaren. Pia Strömdahl-Koskinen Försäljningsdirektör

2 UTGIVARE & FÖRLAG Hufvudstadsbladet Ab Postadress PB 217, Helsingfors Ansvarig chefredaktör och VD: Max Arhippainen (09) UPPLAGA OCH LÄSARANTAL Vardagsupplaga (UK 2006) Läsarantal (KMT syksy 2006 / kevät 2007) Partipolitiskt obunden. Medlem av Tidningarnas Förbund. Försäljning, Marknadsföring & administration KSF Media Ab Mannerheimv. 18, Helsingfors Telefonväxel (09) Telefax (09) E-post Verkställande direktör: Henrik Johansson (09) ANNONSSERVICE Mannerheimvägen 18, 4:e vån. mån fre Försäljningsdirektör: Pia Strömdahl-Koskinen (09) TRYCKERI KSF Medias tryckeri Mårtensbyvägen 11 B Vanda Telefon (09) Teknisk direktör: Jean-Olof Åkerberg (09) Trycktekniska frågor: Gösta Gustafsson (09) hufvudstadsbladet en tidning i KSF Media Ab

3 Läsarprofil I valet av medier är det viktigt att kunna precisera målgruppen. HBL:s läsare tenderar att bli mer och mer homogena såväl när det gäller den geografiska spridningen som när det gäller den socioekonomiska ställningen. Över tre fjärdedelar av läsarna är bosatta i Nyland medan resten fördelar sig jämnt över övriga svenskbygder. Hög utbildning och ledande ställning är två egenskaper som ofta går hand i hand. Bland HBL:s läsare finner vi en anmärkningsvärt hög andel av personer tillhörande denna kategori. Eget yrke Utbildning KMT syksy 2006 / kevät 2007 KMT syksy 2006 / kevät % 20 % 40 % 15 % 30 % 10 % 20 % 10 % 5% HBL-läsare Hela befolkningen 0% Person i ledande ställning HBL-läsare Hela befolkningen 0% Folk- o. grundskola (lågst.) Högre tjänsteman Grundskola el. yrkesskola Gymnasium/ Student Universitet/ Högskola Hushållets bruttoinkomster euro / år KMT syksy 2006 / kevät % 20 % 15 % 10 % 5% HBL-läsare Hela befolkningen 0% < > Spridningområde OCH upplaga Hbl:s huvudspridningsområde är huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Sibbo och Kyrkslätt). 75 % av prenumeranterna finns på kartans område. Hbl:s vardagsupplaga är exemplar (UK 2006). hufvudstadsbladet MEDIEKORT 2008

4 MODULER & Priser 12 sp x 365 mm uppslag 7450 E mittuppslag 7950 E helsida * 6 sp x 365 mm 4900 E sidan 3, vardagar 5600 E 1/2 sida (stående) 3 sp x 365 mm 2600 E 1/2 sida (liggande) * 6 sp x 190 mm 2600 E 4 sp x 260 mm * 2600 E 1/3 sida (stående) 2 sp x 365 mm 1700 E 1/3 sida (liggande) * 6 sp x 120 mm 1700 E Väder & sista sidan 1700 E Veckoslutets specialmoduler Söndag?L=ML;JK8;J9C8;<K *) J{E;8> ) ;<:<D9<I )''. SIDan 20 J{E;8> ) ;<:<D9<I )''. ''(*.'$.$+/ DFDJ K mc`e^\e kf^ jclk ] i ]fik ] i?xeel DXee`e\e# km X ` m ic[jzlgjgi`ek\e ` efi[`jb bfdy`exk`fe ` IlbX% J`[% )0 J { E ;8> ) ; <: < D 9 < I ) ' '. =`ec e[jbx k\iyl[ ` IlbX M`ig` Bl`kle\e fz_ 8`ef$BX`jX JXXi`e\e [\ckxi `ek\ ` [X^\ej (' b`cfd\k\ijk mc`e^ ` BlljXdf% JXXi`e\e _Xi ]\Y\i fz_ Bl`$ kle\e _Xi `ek\ k\i_ dkxk j`^ ]i e `eól$ \ejxe jfd km`e^xk _\ee\ Xkk Xmjk ]i e [\ j\exjk\ m ic[jzlg[\ck mc`e^xiex% ;alg[pbe`e^ ` kxebxi FZbj g _\iij`[xe _Xi Òec e[xiex gifyc\d d\[ _ cjxe% DXkk`Xj JkiXe[$ mxccj dljbc\i i `ek\ _\ck ` jb`zb fz_ K\\$ dl BXkk`cXbfjb` i ] ibpc[% ;lfe bfd$ d\i [ i] i `ek\ Xkk jb`[x ` [X^\ej k mc`e^ m\i (, b`cfd\k\i% =E9$?9C " "$ %" %! " $! $! # M<:B8 +/ EI *). Bilskatten blir C02-baserad. Tack vare våra rena motorer, 8><E;8 s ;8>9FB s ;<98KK s s Mv;<I s KM sjunker priset kraftigt på Mercedes-Benz!* Premiär för nya C-kombin på Helsinki Motor Show Mercedes-Benz C-klass CDI från pris förr pris nu Söndag sista sidan 6 sp x 365 mm 5500 E F F prisskillnad F Lördag & söndag första sidan 6 sp x 315 mm 6500 E Nya Mercedes-Benz C-sedan från F + leveranskostnader 600 F, C-kombi från F + leveranskostnader 600 F. EU-snittförbrukning 5,7 l/100 km, CO2 -utsläpp 149 g/km. Mercedes-Benz E-klass CDI från pris förr pris nu F F prisskillnad F & J8BE8I JFE% ;\e k`[`^xi\ ixccpm ic[jd jkxi\e :fc`e DZIX\j gxggx A`ddp Òeej g gcxkj ] i Xkk ] cax d\[ MD$iXccpk ` NXc\j% ;\e gfglc ix jbfkk\e :fc`e DZIX\ [f^ ` jxdyxe[ d\[ \e _\c`bfgk\ifcpzbx ` j\gk\dy\i% Mercedes-Benz E-klass från F + leveranskostnader 600 F. EU-snittförbrukning 6,1 l/100 km, CO2 -utsläpp 160 g/km. Bilarna på bilderna är specialutrustade. Mercedes-Benz A-klass från pris förr pris nu F F prisskillnad F I8CCP / % +"+$ * %%0, 6 $ 6 HELSINGFORS Sockenbacka Gjuterivägen 3 Tfn Öppet må-fr 8-18, lö HELSINGFORS Hertonäs Mekanikergatan 14 Tfn Öppet må-fr 8-18, lö ESBO Olars Biskopsberget 2 Tfn Öppet må-fr 8-18, lö ÅBO Vesilaitoksentie 1, Reso Tfn Öppet må 9-20, ti-fr 9-18, lö 10-15, sö TAMMERFORS Taninkatu 11 Tfn Öppet må-fr 9-18, lö 10-15, sö ULEÅBORG Kallisenperä 1 Tfn Öppet må-fr 8-18, lö 10-15, sö Mercedes-Benz A-klass från F + leveranskostnader 600 F. EU-snittförbrukning 4,9 l/100 km, CO2 -utsläpp 128 g/km. *Priserna förutsätter att förslaget till ändring av bilskattelagen från Finlands regering godkänns i sin nuvarande form och träder i kraft den 1 januari ' &(,"(' %% "'% '"' 3 "& &0 *,, - *-' +(& 4*! '+ +(',"%%,", %' ' * 4* * &) ' -' * ' * &('" %% +, *, ' " * "5 )3,(*+ +$.2%% ' *(,+,, "&&0 "', +$-%% &"+ + * %%0, 4* '3 (',"' ".2*% '.2 $ *,2.%"' ' +, *$ $2'+%(*!(+!('(& 1, 2*,-',,,. * )3 )%,+!2* %%, )3&"'' * &" (& (%"' (!! '+ %". +2 * "&&0 ' + ), & * $(&& * 4*.",,, 6'' + "!"+,(*" 4 $ * ' +(& ' 3 *",,"+$ * %%0 &"+, +"' $% * +, %0+ ' +,#2*' ( %"' $* +! & +"'! %"$(), * (! %% 0* ) *+(' *' (& (* "'$%-+". (%"'+ &3*" +(' (!''0 ( 1,. * ' '(*&!( $ 4* &(,(*+)(*, ' ",(* *", ''" ' ' 2* ' 2+, 4* * ' '3 (' +"'!",,"%%+ (!! ' $(&& * %%,",,. *, ' 2*! %, '$ %, +,4*+,. %% +2 * *$ *(++ +(& * "++ *, ' 6%& (& * %%0 +,#2*' '+ %". "%& ' (& $(&& *,, "'' + )3 -,"$+!0%% '." 3*+ +$",, & ',. * '2*,, *(++ % ' * )*(# $,,, *! %"$(), *(%0 $ ' 1, % & (%"'+ &"%# '. $, * (%0 $ ' (!,"%%+ & & '+ $(&." * &,"%%,,." +$ (*,+2,, & 6%&)*(# $,,, %"* "', ' 6%& +(&." )% ' *,, 4* & ' #!()) +,,, 2* ' 6%& +(& *2,,."+, )(*,*2,, * * ' & +, 2%+$ * %%0 4* * ' ".2*% ' +2 * *(++ "&&0 +3 ' *3$()". 6%& ' 4*,, ) *. $(* + ' (!. * #-), *4*..! ' +3 1,. * "', %2,,,, + ($- & ',2* ' & ' 3 # + *. %%,! ' #(* (!!-* +, *$ $2'+%(*! '.2 $, $2'' * # &" &0 $, +,(%, 4. *!('(& +2 * "&&0 1 ',. * +,-', %+ &0 $, +.3*,,,!3%% %" $ ' $. *." 6%& -$ ' ) " %%, % *' +(&! ' % (& (%"' (! (!''0. * &0 $, +.3*,, + GlYc`b]Xmfi`k (%"'. * *",,"+$ * % %0+ *2&+, & ++ 4* (! +2% % '! * ' * %%0+,#2*'!,,, +3 +, *$, +,4 -, ' 4* +",,! &% ' +(&! 1, *(* *2&+, )3! '+ $4* +,"% '. %%,"!-' * )*( ', (! * +-%,,, %. ',"' ' + * %% * +) $, $-%2* $* +! 2* 4* 2%+$ )- %"$ '!('(& +2 * *(++ %%0)- %"$ ' ",(* *", ''" ' + $' * 4*,"%% 2%%, ' 4* *. Till annonsprisen tillkommer moms 22%. Bestämd plats + 10 %. * KSF Media gemensamma moduler hufvudstadsbladet en tidning i KSF Media Ab $% ++ 2* 4*! )% ' *, 4* (& $ '2+, 3* 1 (%"'+ 4 4*+. '' ' +,(* %. "',* ++, 4* +)(*, ' 3! ',2.% +,, # +,$%"+, *.",. ' (! 4%# &! '+ %()) +3 * & &(,,,! ' +$-%% 3, *.2',"%% +)(*, ' '2+, 3*,*(* "', # $(&& *,, 4%# & * %%0 " (*,+2,,'"' ' +2 * * "5 (' +%" % D`ejbXk `eki\jj\ ',* ++, 4* * %%0. * * '," " * % ' " 4*"$,, *,, ' %+& '' ' "! * -*'+ (, * ' %3' $ &) &(, '!#2*',-&4* (! + $ **" 2* +,( +,"%%.2' ' +,(* %. *",, *' *0 ' 3, +)(*, ' "', $(&& *,, &"'' + 4* +,,"+,"+$ $, '+ *"+$, '"' * " "% ' #(*,,! ' +$"% +" +,(*, *3' $('$-** ', *' (!.!('(& ' +,(* '!2' *+$ * & ', % ( $+3,"%%,,! ' "',. '' +3 &3' * %%0' 1 %% *,",% * 1 +(&! '! 4*-, +2,,'"' *,,."'', $. * ' '(*&, % '! '! '. * ', %" ' ' +' +, 4* * ' -' * +"' * & '! +,"!, '. * " % ' 4* +,(* 4*,,! ' +#2%. +$-%%!2' & " +.2' *',. * %"$ + ''( %"$,,, +$-%%.+%-, * % %0, -))(!' * ",, "$ +(&!4 +, )3 )*"+) %% '. * 0* 3*, *,,! '.+%-,, +"' * %%0$ **"2* )3! %," (*, * ' '. +,4*+, * % %0+,#2*'(*' ".2*% ' %."+, $. * &0 $, )()-%2*,(* +) % ' +(& 2*! '+ ' &', * -*'+ -,, % ' & '"' +(& " '+ %2 +$*". *!('(& +#2%. ) * $, 1 '. * ' +, *$ $ * $,2* "'(& * %%0+)(*, ' (! + $' ', *!('(& $(&& *,,. * +,(* ',*(,+,, (%"' "', %2' * 2* ' %. * %%0.2*% ' $(&& * &"'',.!('(&,, %.." * 1 ' $(&& *,, 6'' + & &" +3 %2' # %. * +2 * "& &0 J8OyE '0$(),* )*-# Ôc`g%jXo\e7_Yc%Ô D\[ lgg[ix^ Söndag HBL2 Xkk ] ijk andra sektionens första sida 6 sp x 35 mm 500 E :8K8 ( # " " ) # "#!! "!!!!!)## * ")## #! #'! " ) #! " "$## # )! " +!"%$ # % #$ $!! " %! " # (! ) + % +!"#* $! "#! "#! %" " K K < I 8K L I M<K<EJB8G $ ) ") "! %! $ %)&#! )!% ) "! # )!! %! $!" KM!! #! %!! # % #!! # D jkxiex c i ## $# ",)! +!!# #)! )! ## " #! $!!! # %)&# + " # (- B ic\b fz_ jbi`mxic`m <lifgxd`ca ` kafzb ixggfik Folkpensionsanstalten presenterade nyligen skrämmande siffror som visar att var tredje finländsk kvinna över 75 år lever under EU:s officiella fattigdomsgräns på euro per år. Dessutom har Finland enligt statistiken Nordens lägsta ;8>$BFCLDE<E# (/ 8EEFEJ<I s 8I9<KJD8IBE8;<E )'Æ)* ), 9FJKv;<I )*Æ),

5 1/4 sida (liggande) 6 sp x 95 mm 1350 E 1/6 sida (liggande) 3 sp x 120 mm 850 E 1/6 sida (stående) * 1 sp x 365 mm 850 E 1/4 sida (stående *) 3 sp x 190 mm 1350 E 1/6 sida (stående) 2 sp x 190 mm 850 E 1/8 sida (stående) * 3 sp x 95 mm 700 E GRUNDPRIS I text inkl. 4-färg 2,60 E/sp.mm Företagen informerar inkl. 4-färg 2,85 E/sp.mm Klassificerade inkl. 4-färg 2,20 E/sp.mm Kungörelser inkl. 4-färg 2,60 E/sp.mm Arbetsplats, rekrytering inkl. 4-färg 2,60 E/sp.mm Radannonser (2 6 rader) 4,30 E/rad Bestämd plats + 10 % Adressannonser 6 mån 180,00 E/rad 12 mån 290,00 E/rad Till er tjänst 1 mån 45,00 E/rad 3 mån 120,00 E/rad 6 mån 200,00 E/rad 12 mån 350,00 E/rad Familjeannonser Födda, döpta, förlovade, vigda 1,30 E/sp.mm Dödsannonser 1,85 E/sp.mm Tack, gratulationer (2 6 rader) 4,30 E/sp.mm För faktura under 30 e tillkommer faktureringstillägg 3 e. Till annonsprisen tillkommer moms 22 %. höjd & bredd Spaltantal : 6 Första sidan: 315 mm Spalthöjd: 365 mm Alla annonsers höjd, med undantag av radannonser, definieras per 5 mm. 1/8 sida (liggande) 6 sp x 50 mm 700 E TV-sidan 6 sp x 30 mm 450 E eller 3 sp x 30 mm 250 E Spaltbredd 1 sp 38 mm 2 sp 81 mm 3 sp 124 mm 4 sp 167 mm 5 sp 210 mm 6 sp 253 mm 12 sp 530 mm Till annonsprisen tillkommer moms 22%. Bestämd plats + 10 %. * KSF Media gemensamma moduler hufvudstadsbladet MEDIEKORT 2008

6 rabatter Reklam- och mediebyråersättning Reklam- och mediebyråer som godkänts av Hbl beviljas 15 % ersättning. Ersättningen förutsätter att byrån följer tidningens tidtabeller för materialinlämning och betalning. Upprepningsrabatt Vi beviljar 10 % upprepningsrabatt på oförändrad annons som upprepas inom 14 dagar. Kan inte kombineras med andra kundrabatter. Stand by 25 % rabatt beviljas på helsidor, halvsidor, 1/3- och 1/4-sidor som publiceras inom sju dagar. Kan inte kombineras med andra kundrabatter. Kampanjrabatt Förutsätter en kampanjplan. Rabatt för 2 4 annonser är 10 % och för 5 7 annonser 15 %. Kampanjrabatt är alternativt med årsrabatt och gäller ej rekryteringsannonser. Årsavtal Enligt överenskommelse. Förutsätter skriftligt avtal. Rabatten beror på den totala årsvolymen och är alternativ till kundrabatter och separata kampanjrabatter. hufvudstadsbladet en tidning i KSF Media Ab

7 Bokningar & betalning Annonsutrymme bokar du genom att kontakta vår annonsservice: Regina Koskinen tfn (09) , Birgitta Gestrin tfn (09) eller någon av våra försäljningschefer. Vid avbokning gäller följande: första sidan två veckor före publicering, textannonser (4-färg) en vecka före publicering. Sker avbokningen senare debiteras 50 % av annonspriset. Vi betjänar dig varje vardag klockan BETALNING Mediebyråer: 30 dagar netto eller 14 dagar 1 % kassarabatt. Övriga annonsörer: 7 14 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras en förseningsränta om 9,5 % + Finlands Banks referensränta. Kontonummer Nordea Betalning från utlandet Aktia IBAN: FI Sampo BIC(SWIFT): NDEAFIHH REKLAMATIONER Tidningens ansvar för fel som uppstått vid publiceringen är begränsat till annonsens pris och för material, som levererats till andra tidningar, till materialets framställningskostnad. Anmärkningar på annons som införts felaktigt eller blivit opublicerad ska göras senast 8 dagar efter publiceringsdagen. Observera att annons som har uppenbar likhet med tidningens redaktionella material förses med beteckningen annons. Vi förbehåller oss rätten att inte publicera material som strider mot lag eller god sed. hufvudstadsbladet MEDIEKORT 2008

8 tidtabeller & Rekrytering Publiceringsdag Bokning Översättning, färdigt material framställning, korrektur måndag tors ons fre tisdag mån tors mån onsdag tis fre tis torsdag ons mån ons fredag tors tis tors lördag tors ons fre söndag tors ons fre TIDNINGSFRIA DAGAR 2008 tisdag 1.1 Nyårsdagen måndag 7.1 d. eft. Trettondagen söndag 23.3 Påskdagen måndag 24.3 Annandag påsk fredag 2.5 d. eft. Kristi himmelsfärdsdag lördag 21.6 Midsommardagen söndag 22.6 d. eft. Midsommar söndag 2.11 d. eft. Alla helgons dag torsdag Juldagen fredag Annandag jul REKRYTERING Att rekrytera är som att bryta diamanter. Stenar och bumlingar finns det gott om, men hur ska man hitta den oslipade ädelstenen som har potential att utvecklas till en värdefull tillgång för företaget? Ibland kan det se riktigt mörkt ut. I sådana situationer gäller det att ha en fungerande strategi och de rätta kontakterna och kanalerna för att nå fram till dyrgriparna före konkurrenten. En viktig del av en lyckad rekryteringsprocess är att man väljer rätt medium för att nå lämpliga personer för uppgiften. I HBL syns din rekryteringsannons i en unik miljö, särskilt ifall du söker språkkunniga och välutbildade personer. Arbetsmarknaden: onsdagen och söndag i Hbl2. Pris 2,60 e / spmm. Upprepningsrabatt 20 % på oförändrad annons som upprepas inom 7 dagar. 8 hufvudstadsbladet en tidning i KSF Media Ab

9 ANNONSERA PÅ HBL.FI 728*90 pixel 140 * 350 pixel Hbl på webben har ca unika besökare i veckan (nov. 2007), i medeltal stannar våra besökare 3,5 min på våra sidor. Annonser kan levereras som Flash-filer (.swf) eller bildfiler (gif eller jpg). Annonser ska levereras senast tre dagar före publicering. Vid annonslämningen ska även länkar och vid behov instruktioner bifogas. Var ute i god tid, det kan behövas en del kommunikation och ändringar innan annonsen kan publiceras. 300*250 pixel 140 * 120 pixel Pris enligt sidvisningar (kan också köpas via Kärkimedia netti) Placering Storlek Pris/1000 Minimi Banner, högst uppe på första sidan 728*90 pixel 6 e/ visningar Stortavla, annonsplatsen på högerkant, högst upp 140*350 pixel 5 e/ visningar Pris enligt tid Storlek Pris / vecka Pris / månad Stortavla, annonsplatsen på högerkant, lägre ner 140*350 pixel 600 e e Tavla, annonsspalten i högerkant, lägst ner 140*120 pixel 250 e 800 e Reklambox 300*250 pixel 750 e e Till annonsprisen tillkommer moms 22%. Tidsbegränsning & specialmaterial Kampanjen som är köpt som antal visningar kan begränsas till en speciell dag eller klockslag < 24h, tilläggskostnad +20%. Specialbanners, video och ljud, tilläggskostnad +20%. Vi förbehåller oss rätten att låta bli att publicera material som anses olämpligt. hufvudstadsbladet MEDIEKORT 2008

10 Instick Har du mycket att berätta och många bilder att visa behöver du utrymme. En bilaga ger dig exakt så mycket utrymme du behöver. Fördelarna är flera. För det första: Du kan välja att gå i hela riksupplagan eller bara i ett avgränsat område, exempelvis huvudstadsregionen. Detta ger dig möjlighet att nå exakt den målgrupp du vill. För det andra: När du går ut med en bilaga är hela scenen din. Du paketerar allt precis som du själv vill, och det finns ingen annan bilaga som konkurrerar med din, för vi publicerar bara en per dag. Du kan välja mellan att leverera färdigt tryckt material eller att trycka bilagan hos KSF (broadsheet eller tabloid). Avbokning av instick bör ske senast två veckor före utdelningsdag. Annonsservice: Regina Koskinen (09) Birgitta Gestrin (09) Trycktekniska frågor: Gösta Gustafsson (09) Niklas Palm (09) Christian Aarnio (09) Pris för färdigt tryckta bilagor må lö: vikt helupplaga delupplaga 30 g 0,15 e /st. 0,17 e/st. 50 g 0,16 e /st. 0,18 e/st. 70 g 0,17 e /st. 0,21 e/st. 90 g 0,22 e /st. 0,26 e/st. 110 g 0,25 e /st. 0,29 e/st. 130 g 0,28 e /st. 0,33 e/st. 150 g 0,31 e /st. 0,37 e/st. Över 150 g enligt överenskommelse Pris för bilagor tryckta på KSF Media må lö: tabloid helupplaga delupplaga 4 sidor 0,18 e/st. 0,22 e/st. 8 sidor 0,19 e/st. 0,23 e/st. 12 sidor 0,20 e/st. 0,24 e/st. 16 sidor 0,21 e/st. 0,25 e/st. 20 sidor 0,23 e/st. 0,27 e/st. 24 sidor 0,25 e/st. 0,30 e/st. broadsheet 4 sidor 0,19 e/st. 0,23 e/st. 8 sidor 0,21 e/st. 0,25 e/st. 12 sidor 0,25 e/st. 0,30 e/st. Till annonsprisen tillkommer moms 22%. Faktureringen baserar sig på antal levererade instick. Upplagor Minimi st. på delupplaga. Delupplaga; Stor-Helsingfors, Kyrkslätt, Sibbo ca st. Helupplaga st. (beror på dag). Färdigt tryckta instick: dagens upplaga + 10 % skall levereras till tryckeriet. Minimistorlek A5, om materialet är mindre skall det levereras i kuvert i min A5 storlek. Insticken skall godkännas på tryckeriet 2 veckor innan utskick. Pris på söndag + 50 %. På instickspriserna tillämpas endast mediabyrårabatt. Kärkimediapaket enligt Kärkimedias mediekort. 10 hufvudstadsbladet en tidning i KSF Media Ab

11 REDAKTIONELLA BILAGOR & TEMASIDOR Ibland är det i annonsörens intresse att synas i en specifik miljö. Det kan handla om att annonsera i en viss redaktionell omgivning eller i ett block av annonser som stöder varandra. HBL kan erbjuda flera attraktiva lösningar i den här bemärkelsen. Vi kommer, under årets lopp, att ge ut flera redaktionella temabilagor. Dessutom har vi flera temasidor att erbjuda. För mer information om temasidorna och -bilagorna, kontakta vår annonsservice eller Bilagor 2008 Båtbilagan 8.2 Trädgårdsbilagan 5.5 Karnevaldax vecka 21 Sommar 26.5 Fotbolls-EM vecka 23 OS-bilaga vecka 32 Hamn och sjöfart hösten 2008 Bokextra Specialteman 2008 Studentsidor Återkommande teman Mat Bilar Resor Läkartjänster och hälsa torsdagar lördagar söndagar varje månad hufvudstadsbladet MEDIEKORT

12 Översättning & Annonsmaterial Översättnings- och textservice Varor och tjänster, utbud och image, rekrytering och lansering. Oavsett vad du vill kommunicera hjälper vi dig formulera ditt budskap. Från rubrik till brödtext. Klart och tydligt, på en naturlig, säljande svenska. Servicen är kostnadsfri för dig som annonserar. Kontakta oss för närmare information om hur vi arbetar och vilka villkor som gäller. Mikael Hagman (09) Annonsmaterial Vi rekommenderar att du skickar ditt material till oss som PDF-filer (Portable Document Format). För närmare information om hur du gör tryckdugliga PDF-filer, kontakta oss eller besök PDF-filer som är korrekt gjorda innehåller all text, bild, grafik och typsnitt som finns i annonsen. Då kan vi försäkra oss om att materialet ser likadant ut i tryck som det gjorde på planeringsstadiet. Kontrollera alltid PDF-filerna innan du skickar dem vidare. Storlek Dokumentformatet och annonsen ska ha exakt samma mått som den bokade ytan. Ingen skärsmån eller skärmärken behövs i annonser som skall ingå i Hbl. Program (Mac) Förutom PDF-filer tar vi emot dokument gjorda i något av följande program: InDesign CS2, Freehand MX, Illustrator CS2, QuarkXpress 3.32 & 4.0, Photoshop CS2, PageMaker 7. Typsnitt som ingår i Adobe FontFolio 8.0 Postscript är att föredra. TrueType-typsnitt får inte användas. Om annonsen innehåller andra typsnitt eller egna specialfonter bör de konverteras till grafik eller levereras med materialet. Vi rekommenderar att all text konverteras till grafik alltid då programmet tillåter detta, även då annonsen skickas till oss som PDF. Om annonsen skall översättas bör den givetvis skickas i konverterbart format. Bilder och färg Bilder skickas som TIFF, EPS eller JPEG i en resolution som bör vara minst 170 dpi. Färgbilder ska utan undantag vara sparade i CMYK-läge och svartvita bilder som gråskala. Annonser som tillverkas på Hbl Skicka in layoutskisser, logotyper och bilder som ska användas i annonsen. Annonstexten levereras i MS Word eller RTF-format och bildelementen enligt beskrivningen ovan. Meddela även önskad storlek på annonsen, vilken dag/dagar annonsen ska ingå samt kontaktuppgifter. Materialadress: PB 217, Helsingfors Skicka ditt material som e-post, FTP-överföring, via kärkimedia eller på CD-rom, ZIP-diskett (100/250 Mb) eller USBminneskort. För mer information om program, typsnitt och linjeöverföring ring produktionschef Christian Aarnio (09) hufvudstadsbladet en tidning i KSF Media Ab

13 Besöksadress Hbl / KSF Media Ab Mannerheimv. 18, Helsingfors Pia Strömdahl-Koskinen försäljningsdirektör tfn (09) mobil Gerd Johansson försäljningschef tfn (09) mobil Erik Kanerva försäljningschef tfn (09) mobil Fredrik von Koskull försäljningschef tfn (09) mobil Marja-Sisko Lappalainen försäljningschef tfn (09) mobil Patrick Nystén försäljningschef tfn (09) mobil Antti Pasila försäljningschef tfn (09) mobil Malin Snellman säljande produktchef, Volt & Papper tfn (09) mobil Seidi Ståhl försäljningschef tfn (09) Annonsservice Birgitta Gestrin försäljningsassistent tfn (09) Regina Koskinen försäljningsassistent tfn (09) E-post: hufvudstadsbladet MEDIEKORT

14 Helsingin Sanomat Helsingfors Aamulehti Tammerfors Turun Sanomat Åbo Kaleva Uleåborg Keskisuomalainen Jyväskylä Savon Sanomat Kuopio Etelä-Suomen Sanomat Lahtis Ilkka Seinäjoki Satakunnan Kansa Björneborg Hufvudstadsbladet Helsingfors Karjalainen Joensuu Lapin Kansa Rovaniemi Etelä-Saimaa Villmanstrand Hämeen Sanomat Tavastehus Pohjalainen Vasa Kouvolan Sanomat Kouvola Keskipohjanmaa Karleby Länsi-Savo S:t Michel Kymen Sanomat Kotka Vasabladet Vasa Kainuun Sanomat Kajana Aamuposti Hyvinge, Riihimäki Pohjolan Sanomat Kemi Salon Seudun Sanomat Salo Keski-Uusimaa Tusby, Kervo, Träskända Itä-Savo Nyslott Uutispäivä Demari Huvudstadsregionen Länsi-Suomi Raumo Forssan Lehti Forssa Iisalmen Sanomat Idensalmi Länsi-Uusimaa Lojo Uusimaa Borgå Jakobstads Tidning Jakobstad Itä-Häme * Heinola * Läsarantalet baserar sig på Kärkimediatidningarnas genomsnittliga förhållande mellan upplaga och läsarantal. Totalupplaga Läsarantal, brutto 4,1 milj. Läsarantal, netto 3,3 milj. Nettoräckvidd 74 % Bruttoräckvidd (GRP) 93 % OTS (Opportunity To See) 1,3 Lokal precision, riksomfattande styrka Hufvudstadsbladet ingår i Kärkimedia som utgörs av 34 dagstidningar i Finland. Kärkimedias tidningar når 3,3 miljoner läsare varje dag. Landsort eller storstad, oavsett var folk bor läser de om utvecklingen i världen och händelserna i hembyn just i dagstidningen. Och bäst av allt är att läsarna upplever annonserna som något positivt och uppfattar dem som en viktig del av tidningen. Du kan välja om du vill gå i 3 34 tidningar, beroende på ditt marknadsområde. Kontakta Pia Strömdahl-Koskinen på telefon för närmare information.

48 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 BBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 ÖN 49. Totalt lokal. Camilla Berggren, chefredaktör, ÖN

48 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 BBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 ÖN 49. Totalt lokal. Camilla Berggren, chefredaktör, ÖN 48 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 BBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 ÖN 49 Totalt lokal Camilla Berggren, chefredaktör, ÖN 50 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 ÖN KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 ÖN 51 UTGIVARE & FÖRLAG KSF Media

Läs mer

Vi förbereder dig för morgondagen

Vi förbereder dig för morgondagen 14 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL 15 Vi förbereder dig för morgondagen Hannu Olkinuora, chefredaktör, Hbl 16 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL 17 UTGIVARE

Läs mer

Det viktigaste för dig i Västnyland

Det viktigaste för dig i Västnyland 28 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN 29 Det viktigaste för dig i Västnyland Tommy Westerlund, chefredaktör, VN 30 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN 31 UTGIVARE

Läs mer

Välj Västis - det gör också dina kunder!

Välj Västis - det gör också dina kunder! 28 29 Välj Västis - det gör också dina kunder! Tommy Westerlund, chefredaktör 30 31 läsarprofil Västra Nylands läsare har en högre inkomst och förmögenhet än befolkningen i snitt. Nästan en tredjedel (27

Läs mer

Mera lokalkännedom för dig

Mera lokalkännedom för dig KSF MEDI MEDIEKORT 2013 L 33 Mera lokalkännedom för dig Micaela Röman, chefredaktör, bl UTGiVare & förlag KSF Media b Mannerheimgatan 9 11 Postadress P 200, 06101 orgå www.bbl.fi nsvarig chefredaktör:

Läs mer

Det viktigaste för dig i Västnyland

Det viktigaste för dig i Västnyland 2.1 KSF MEDI MEDIEKORT 2013 VN 23 Det viktigaste för dig i Västnyland Tommy Westerlund, chefredaktör, VN UTgIVRE & FöRLg KSF Media b Genvägen 4, 10600 Ekenäs www.vastranyland.fi nsvarig chefredaktör: Tommy

Läs mer

mediekort 2012 LIVET ÄR LOKALT Tel.: (02) 274 9900 Fax: (02) 231 1394 annons@fabsy.fi www.åu.fi www.pku.fi

mediekort 2012 LIVET ÄR LOKALT Tel.: (02) 274 9900 Fax: (02) 231 1394 annons@fabsy.fi www.åu.fi www.pku.fi Tel.: (02) 274 9900 Fax: (02) 231 1394 annons@fabsy.fi www.åu.fi www.pku.fi LIVET ÄR LOKALT ÅU 1.1.2012 Annonsplatser på första sidan Lokalt annonspaket (ÅU/PK) Färgannonser till svartvitt pris Extra utdelning

Läs mer

mediekort 2011 LIVET ÄR LOKALT Tel.: (02) 274 9900 Fax: (02) 231 1394 annons@fabsy.fi www.åu.fi www.pku.fi

mediekort 2011 LIVET ÄR LOKALT Tel.: (02) 274 9900 Fax: (02) 231 1394 annons@fabsy.fi www.åu.fi www.pku.fi Tel.: (02) 274 9900 Fax: (02) 231 1394 annons@fabsy.fi www.åu.fi www.pku.fi LIVET ÄR LOKALT ÅU 2011 Annonsplatser på första sidan Lokalt annonspaket (ÅU/PK) Färgannonser till svartvitt pris Regional tv-reklam

Läs mer

Ettan på Sydspetsen. Tommy Westerlund, chefredaktör, HT. TäCkninGSGrad bland befolkningen. Hangö 39 % raseborg. HanGö

Ettan på Sydspetsen. Tommy Westerlund, chefredaktör, HT. TäCkninGSGrad bland befolkningen. Hangö 39 % raseborg. HanGö KSF MEDI MEDIEKORT 2013 HT 61 Ettan på Sydspetsen Tommy Westerlund, chefredaktör, HT UTGiVare & förlag KSF Media b oulevarden 20, 10900 Hangö www.hangotidningen.fi TäkninGSGrad bland befolkningen Hangö

Läs mer

BYGG DIN RELATION PÅ KUNDENS SPRÅK. DET BÄSTA SÄTTET ATT NÅ DEN FINLANDSSVENSKA VARDAGEN.

BYGG DIN RELATION PÅ KUNDENS SPRÅK. DET BÄSTA SÄTTET ATT NÅ DEN FINLANDSSVENSKA VARDAGEN. MEDIEKORT 2 011 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 3 DET BÄSTA SÄTTET ATT NÅ DEN FINLANDSSVENSKA VARDAGEN. BYGG DIN RELATION PÅ KUNDENS SPRÅK. Våra nyhetskanaler är starkt närvarande i läsarnas liv till vardag och

Läs mer

Hbl är närhet, nytta, nöje för en unik målgrupp på svenska

Hbl är närhet, nytta, nöje för en unik målgrupp på svenska 12 13 Hbl är närhet, nytta, nöje för en unik målgrupp på svenska Hannu Olkinuora, chefredaktör 14 15 UTGIVARE & FÖRLAG Hufvudstadsbladet Ab Postadress PB 217, 00101 Helsingfors www.hbl.fi Ansvarig chefredaktör

Läs mer

ÄR DETTA DIN MÅLGRUPP?

ÄR DETTA DIN MÅLGRUPP? MEDIEKORT 2014 1.0 KSF MEDI MEDIEKORT 2014 2 ÄR DETT DIN MÅLGRUPP? Våra läsare är en unik målgrupp, inte enbart på grund av språket. De har, som grupp, högre inkomster och utbildning än befolkningen i

Läs mer

OJ OJ VILKEN DIMMA, MEN DÄR SKYMTAR JU SOLEN

OJ OJ VILKEN DIMMA, MEN DÄR SKYMTAR JU SOLEN MEDIEKORT 2014 1.0 KSF MEDI MEDIEKORT 2014 2 OJ OJ VILKEN DIMM, MEN DÄR SKYMTR JU SOLEN Mediebranschen har ett intressant år bakom sig och ett ännu intressantare år framför sig. Det mest avsevärda som

Läs mer

MEDIAFAKTA 2012 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING

MEDIAFAKTA 2012 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING MEDIAFAKTA 2012 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING Världens bästa landslag 2011 10 medaljer på VM 2011 2 nomineringar till Idrottsgalan 1 nominering till Jerringpriset TT:s Idrottsledarpris Utsedda

Läs mer

Ortens mest lästa lokaltidning

Ortens mest lästa lokaltidning KSF MEDI MEDIEKORT 2013 LS 53 Ortens mest lästa lokaltidning rto Henriksson, chefredaktör, LS UTGiVare & förlag Loviisan Sanomain Osakeyhtiö, KSF Media b dotterbolag Postadress: Sibeliusgatan 10 07900

Läs mer

mediekort 2017 ÅBO UNDERRÄTTELSER ÅU.FI PARGAS KUNGÖRELSER 2 3 Åbo Underrättelser (ÅU) 4 ÅU Digital

mediekort 2017 ÅBO UNDERRÄTTELSER ÅU.FI PARGAS KUNGÖRELSER 2 3 Åbo Underrättelser (ÅU) 4 ÅU Digital 2 3 Åbo Underrättelser (ÅU) 4 ÅU Digital 5 Åbo Underrättelser temanummer och extra utdelningar ÅBO UNDERRÄTTELSER ÅU.FI PARGAS KUNGÖRELSER Lokalt annonspaket (ÅU/PK) Extra utdelning till stugägare i Åboland

Läs mer

Annonsprislista. Tipsa. Provinstidningen. Prislista 2015. Sugen på att synas på förstasidan? Prenumerera på. Provinstidningen.

Annonsprislista. Tipsa. Provinstidningen. Prislista 2015. Sugen på att synas på förstasidan? Prenumerera på. Provinstidningen. Prislista 2015 Annonsprislista 2015 Annonsprislista Gäller Från 1 januari 2015 och upphäver tidigare prislista. Modulsystem Kartan leder dig till rätt pris på din annons. Sidan 3 Annonspaket Presentation

Läs mer

Prislista 44B. 43 164 x 133 mm 43B 33B. 164 x 178 mm. 248 x 133 mm. 164 x 155 mm. 248 x 110. 164 x 110 mm. 122 x 110 mm. 164 x 88 mm.

Prislista 44B. 43 164 x 133 mm 43B 33B. 164 x 178 mm. 248 x 133 mm. 164 x 155 mm. 248 x 110. 164 x 110 mm. 122 x 110 mm. 164 x 88 mm. 33 133 mm 122 x 110 mm 33B 32 44 44B 164 x 178 mm 164 x 155 mm 43 164 x 133 mm 43B 42 164 x 110 mm 122 x 88 mm 164 x 88 mm Gäller fr o m 1 januari 2009 Prislista 32B 42B 122 x 65 mm 164 x 65 mm 31 41 122

Läs mer

Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010

Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010 Rättsväsen 20 Brottslighet som kommit till polisens kännedom 200 Misshandelsbrottsoffer typiskt 8åringar Enligt de uppgifter som Statistikcentralen publicerat blev 33 000 personer offer för de misshandelsbrott

Läs mer

Priser 2011 Företag och organisationer Lokal

Priser 2011 Företag och organisationer Lokal Priser 2011 Företag och organisationer Lokal Daglig nyhetstidning februari Annonsering i SN Annonsering i Södermanlands Nyheter Prisexempel TEXTSIDA (45 mm spaltbredd, 6 spalter/sida) Se GUL Modulkarta

Läs mer

MEDIAFAKTA 2015 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING

MEDIAFAKTA 2015 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING MEDIAFAKTA 2015 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING TIDNINGEN SKOGSSPORT FAKTA OCH UTGIVNINGSPLAN Svenska Orienteringsförbundet officiella organ. Tidningen ägs och drivs av förbundet. Utgivningsplan

Läs mer

Annonsprislista. Tipsa. Dalslänningen. Prislista Sugen på att synas på förstasidan? Prenumerera på. Dalslänningen.

Annonsprislista. Tipsa. Dalslänningen. Prislista Sugen på att synas på förstasidan? Prenumerera på. Dalslänningen. Prislista 2015 Annonsprislista 2015 Annonsprislista Gäller Från 1 januari 2015 och upphäver tidigare prislista. Modulsystem Kartan leder dig till rätt pris på din annons. Sidan 3 Annonspaket Presentation

Läs mer

Alingsås Kuriren mitt i Alingsås. med störst räckvidd

Alingsås Kuriren mitt i Alingsås. med störst räckvidd mitt i ALINGSÅS KURIREN......som verkat sedan 1969, är en gratisutdelad veckotidning. I den första utgåvan stod det Vi är ett nyhets- och annonsorgan, som utgår till VARJE alingsåshem och blir därmed den

Läs mer

UNIK ANNONSPLATS PÅ FILIPSTADS TIDNINGS OMSLAG RYGGANNONS (modul 41) 2 080 KR/ST. Prislista. Tidning - Dator - Läsplatta - Mobil

UNIK ANNONSPLATS PÅ FILIPSTADS TIDNINGS OMSLAG RYGGANNONS (modul 41) 2 080 KR/ST. Prislista. Tidning - Dator - Läsplatta - Mobil UNIK ANNONSPLATS PÅ FILIPSTADS TIDNINGS OMSLAG RYGGANNONS (modul 41) 2 080 KR/ST Prislista Tidning - Dator - Läsplatta - Mobil 2016 8.000 LÄSARE varje dag Källa: SIFO Orvesto Konsument; 2014: HELÅR filipstadstidning.se

Läs mer

Prislista 2016 Avesta/Norberg Borlänge/Gagnef Falun Hedemora/Säter Ludvika/Smedjebacken

Prislista 2016 Avesta/Norberg Borlänge/Gagnef Falun Hedemora/Säter Ludvika/Smedjebacken Prislista 2016 Avesta/Norberg Borlänge/Gagnef Falun Hedemora/Säter Ludvika/Smedjebacken Annonspriser 2016 /utgivningsområde GEMENSAMMA PAKETET (5 editioner) Avesta/Norberg, Borlänge/Gagnef, Falun, Hedemora/Säter,

Läs mer

Annonspriser. gäller fr o m 2014-01-01

Annonspriser. gäller fr o m 2014-01-01 Annonspriser gäller fr o m 204-0-0 GT-fakta ägare: AB Kvällstidningen Expressen ansvarig utgivare: Thomas Mattsson verkställande direktör: Bengt Ottosson chefredaktör: Frida Boisen annonsdirektör: Alexander

Läs mer

Prislista Avesta/Norberg Borlänge/Gagnef Falun Hedemora/Säter Ludvika/Smedjebacken

Prislista Avesta/Norberg Borlänge/Gagnef Falun Hedemora/Säter Ludvika/Smedjebacken Prislista 2017 Avesta/Norberg Borlänge/Gagnef Falun Hedemora/Säter Ludvika/Smedjebacken Annonspriser 2017 /utgivningsområde GEMENSAMMA PAKETET (5 editioner) Avesta/Norberg, Borlänge/Gagnef, Falun, Hedemora/Säter,

Läs mer

Prislista. Tidning - Dator - Läsplatta - Mobil

Prislista. Tidning - Dator - Läsplatta - Mobil Prislista Tidning - Dator - Läsplatta - Mobil 0 Priserna är enkla att förstå. Utgå från priserna i modulkartan. Färg ingår i priset. + 0 % Begärd placering samt kungörelser + % Nöje, auktioner och resor,

Läs mer

www.lerumstidning.com

www.lerumstidning.com 2014 www.lerumstidning.com MÖT 2014 Behöver du effektiv marknadsföring? Hör av dig till oss! Vi samarbetar med både små och stora företag! Maiwi Larsson 0302-510 56, 0709-18 89 56 annons@lerumstidning.com

Läs mer

TEXTSIDA. GÖTEBORGS-POSTEN mån tors fre sön. NYHETSDEL (del1) mån tors fre sön. GP KULTUR & SPORT (del2) mån tors fre lör

TEXTSIDA. GÖTEBORGS-POSTEN mån tors fre sön. NYHETSDEL (del1) mån tors fre sön. GP KULTUR & SPORT (del2) mån tors fre lör TEXTSIDA GÖTEBORGS-POSTEN mån tors fre sön BEGÄRD DAG, FRIA FORMAT, MODUL 11B-68 Grundpris/modul 2 217 kr 2 661 kr 26 604 kr 31 932 kr 53 208 kr 63 864 kr Helsida 106 416 kr 127 728 kr NYHETSDEL (del1)

Läs mer

TEXTSIDA. GÖTEBORGS-POSTEN mån tors fre sön. NYHETSDEL (del1) mån tors fre sön. GP KULTUR & SPORT (del2) mån tors fre lör

TEXTSIDA. GÖTEBORGS-POSTEN mån tors fre sön. NYHETSDEL (del1) mån tors fre sön. GP KULTUR & SPORT (del2) mån tors fre lör TEXTSIDA GÖTEBORGS-POSTEN mån tors fre sön BEGÄRD DAG, FRIA FORMAT, MODUL 11B-68 Grundpris/modul 2 217 kr 2 661 kr Kvartssida 26 604 kr 31 932 kr Halvsida 53 208 kr 63 864 kr Helsida 106 416 kr 127 728

Läs mer

Kommunikationsministeriets förordning

Kommunikationsministeriets förordning Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser Utfärdad i Helsingfors den 5 juni 2012 I enlighet med kommunikationsministeriets

Läs mer

1 september 2015. Vill du nå alla dessa människor? Vi kan hjälpa dig! Per Ekh, försäljningschef, Marknadsområde Västmanland

1 september 2015. Vill du nå alla dessa människor? Vi kan hjälpa dig! Per Ekh, försäljningschef, Marknadsområde Västmanland 1 september 2015 187 000 personer längtar efter VLT. Under en vecka har tidningen tillsammans med vlt.se 187 000 läsare. 61 000 av dessa läser VLT i båda kanalerna människor som vill hålla sig uppdaterade

Läs mer

PRISER, FORMAT OCH PLANERINGSKALENDER UMEÅ TIDNING 2017

PRISER, FORMAT OCH PLANERINGSKALENDER UMEÅ TIDNING 2017 PRISER, FORMAT OCH PLANERINGSKALENDER UMEÅ TIDNING 2017 02 EXEMPEL PÅ ANNONSFORMAT OCH PLACERINGAR UMEÅ UMEÅ TIDNING PRISER OCH FORMAT 2017 2016 UPPSLAG 520 mm x 372 mm HELSIDA 248 mm x 372 mm HALVSIDA

Läs mer

Priser & utgivning 2014

Priser & utgivning 2014 Priser & utgivning 0 UPPSLAG 0 x 80 mm plus mm utfall PRIS 0 880 kr PRIS 0 80: HELSIDA x 80 mm plus mm utfall PRIS 800: kr BAKSIDAN x 0 mm plus mm utfall PRIS 80 00: kr HELSIDA INOM SATSYTA 9 x mm PRIS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2011 433/2011 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 4 och 5 i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för

Läs mer

Det viktigaste för dig i Västnyland

Det viktigaste för dig i Västnyland Nya affärsidéer, samarbetsformer och möjligheter för småföretagare att erbjuda staden sina tjänster är på tapeten i Raseborg. Att ensam är svag stämmer FREDAG 23 SEPTEMBER 2011 VECKA 38 Hör förtjusta skrik

Läs mer

ANNONSPRISLISTA TIDNINGEN 2016

ANNONSPRISLISTA TIDNINGEN 2016 SKANDINAVIENS STÖRSTA AFFÄRSTIDNING OM REKLAM, MEDIER OCH PR AFFÄRSTIDNINGEN RESUME ANNONSPRISLISTA TIDNINGEN 2016 TEXTSIDESANNONSER Uppslag Satsyta 476 x 307 mm 516 x 350 är det skurna formatet + 5 mm

Läs mer

Prislista & Produktinformation

Prislista & Produktinformation Prislista & Produktinformation 1 januari 2015 31 december 2015 PTlab Tidning Skyltar MEDIA MIXEN Webb Mobil TV För mer information och prisberäkning annonswebben. Box 193 91 2 Piteå Hamnplan 5, Piteå,

Läs mer

TEXTSIDA. TTELA mån tors fre lör. NYHETSDEL (del1) mån ons tors fre lör BEGÄRD DAG, FRIA FORMAT, MODUL 11B-68

TEXTSIDA. TTELA mån tors fre lör. NYHETSDEL (del1) mån ons tors fre lör BEGÄRD DAG, FRIA FORMAT, MODUL 11B-68 TEXTSIDA TTELA mån tors fre lör BEGÄRD DAG, FRIA FORMAT, MODUL 11B-68 Grundpris/modul 923 kr 1 107 kr Kvartssida 11 076 kr 13 284 kr Halvsida 22 152kr 26 568 kr Helsida 44 304 kr 53 136 kr NYHETSDEL (del1)

Läs mer

planera din annonsering

planera din annonsering Allt du behöver veta för att planera din annonsering Välkommen till Kungälvs-Posten Kungälvs-Posten är en tidning som bär på en idé om att det lokala blir allt viktigare i en omvärld som blir mer global.

Läs mer

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare FÖRESKRIFT 31.12.2001 Fullmaktsstadgande Dnr. 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001 Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare Upphäver Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift 181/411/95 Ärende Fastställande

Läs mer

Priser 2014. Företag och organisationer Lokal. januari. Daglig nyhetstidning

Priser 2014. Företag och organisationer Lokal. januari. Daglig nyhetstidning Priser 2014 Företag och organisationer Lokal Daglig nyhetstidning januari Annonsering i SN Annonsering i Södermanlands Nyheter Prisexempel TEXTSIDA (45 mm spaltbredd, 6 spalter/sida) Se GUL Modulkarta

Läs mer

ATL Prislista 2013 1

ATL Prislista 2013 1 ATL Prislista 2013 1 Textsidesannonser - annonsformat och priser Uppslag helsida 514x360 49 780 Uppslag halvsida liggande 514x180 27 500 Första sidan inkl huvudbanner på atl.nu 243x45 13 800 Helsida 243x360

Läs mer

Så mycket bättre! Välj oss på VLT när du ska kommunicera med dina kunder det blir så mycket bättre! Jacob Rynler, försäljningsdirektör

Så mycket bättre! Välj oss på VLT när du ska kommunicera med dina kunder det blir så mycket bättre! Jacob Rynler, försäljningsdirektör Annonsinformation 1 januari 2012 Så mycket bättre! Idag är VLT inte bara en papperstidning. Vi kan erbjuda oslagbara kombinationer av olika kanaler som är anpassade efter dina budskap och målgrupper. Förutom

Läs mer

Tipsa AN. Prislista 2015. Sugen på att synas på förstasidan? Prenumerera på AN till ditt företag 15B

Tipsa AN. Prislista 2015. Sugen på att synas på förstasidan? Prenumerera på AN till ditt företag 15B 23 m 3 060 kr 15B Prislista 2015 38 x 200 mm 80 x 200 2 754 kr 5 508 kr 14 24 38 x 178 mm 80 x 178 mm 122 x 178 2 448 kr 4 896 kr 7 344 kr 14B 24B 34B 38 x 155 mm 80 x 155 mm 122 x 155 mm 164 x 155 2 142

Läs mer

Annonsprislista REA 50% Boka din resa hos oss! NYÖPPNAT! Att synas är att finnas! Cityboden

Annonsprislista REA 50% Boka din resa hos oss! NYÖPPNAT! Att synas är att finnas! Cityboden Annonsprislista 20 NA levererar nyheter dygnet runt i olika kanaler. Vi når fler läsare och besökare per dag än något annat lokalt media. NA är Sveriges sjätte största dagstidning! Att synas är att finnas!

Läs mer

Priser Företag och organisationer Lokal. januari. Daglig nyhetstidning.

Priser Företag och organisationer Lokal. januari. Daglig nyhetstidning. Priser 2015 Företag och organisationer Lokal Daglig nyhetstidning januari www.mediehusetsn.se Annonsering i SN Annonsering i Södermanlands Nyheter Prisexempel TEXTSIDA (45 mm spaltbredd, 6 spalter/sida)

Läs mer

KANALEN. Lokaltidningen i Österåkers kommun ÅKERSBERGA. När du vill nå ut med information, annonsera eller göra egna tidningar

KANALEN. Lokaltidningen i Österåkers kommun ÅKERSBERGA. När du vill nå ut med information, annonsera eller göra egna tidningar KANALEN ÅKERSBERGA BOKNINGSSTOPP ONSDAGAR VARJE VECKA Prislista & Produktinformation Lokaltidningen i Österåkers kommun När du vill nå ut med information, annonsera eller göra egna tidningar Distribution

Läs mer

PRISER, FORMAT OCH PLANERINGSKALENDER. 2016

PRISER, FORMAT OCH PLANERINGSKALENDER. 2016 PRISER, FORMAT OCH PLANERINGSKALENDER. 2016 02 EXEMPEL PÅ ANNONSFORMAT OCH PLACERINGAR 2016 PRISER OCH FORMAT UMEÅ TIDNING UPPSLAG 520 mm x 372 mm HELSIDA 248 mm x 372 mm HALVSIDA 248 mm x 178 mm IMPACT

Läs mer

MEDIAFAKTA 2016 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING

MEDIAFAKTA 2016 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING MEDIAFAKTA 2016 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING TIDNINGEN SKOGSSPORT FAKTA OCH UTGIVNINGSPLAN Svenska Orienteringsförbundet officiella organ. Tidningen ägs och drivs av förbundet. Utgivningsplan

Läs mer

jobb & karriär PLATSANNONSER Priser & format för platsannonsering i jobb & karriär & på dagensmedicin.se

jobb & karriär PLATSANNONSER Priser & format för platsannonsering i jobb & karriär & på dagensmedicin.se jobb & karriär 2015 PLATSANNONSER Priser & format för platsannonsering i jobb & karriär & på dagensmedicin.se PLATSANNONSER Nå vårdens samtliga resurser, nyckelpersoner och studerande med din platsannons.

Läs mer

Priser & utgivning 2015

Priser & utgivning 2015 Priser & utgivning 0 UPPSLAG 0 x 80 mm plus mm utfall PRIS 0 880 kr PRIS 0 80:- HELSIDA x 80 mm plus mm utfall PRIS 800:- kr BAKSIDAN x 0 mm plus mm utfall PRIS 80 00:- kr HELSIDA INOM SATSYTA 79 x mm

Läs mer

Lerums Tidning

Lerums Tidning Varje vecka i brevlådan! Varje dag på nätet! www.lerumstidning.com 2013 Möt 2013 delas ut varje torsdag morgon till alla hushåll i Lerums kommun. Numera kan man också läsa på webben med bland annat senaste

Läs mer

Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål

Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål Befolkning 2012 Sysselsättning 2011 Bagrundsinformation om arbetslösa Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

PRISLISTA & UTGIVNINGSPLAN. Svenljunga Tranemo Ulricehamn. fr.o.m. vecka 32 GRATISTIDNING I TRE KOMMUNER

PRISLISTA & UTGIVNINGSPLAN. Svenljunga Tranemo Ulricehamn. fr.o.m. vecka 32 GRATISTIDNING I TRE KOMMUNER 2013 PRISLISTA & UTGIVNINGSPLAN fr.o.m. vecka 32 Svenljunga Tranemo Ulricehamn GRATISTIDNING I TRE KOMMUNER läs HelA Stt gratis PÅ nätet! www.stthuset.com SäljAre annons@stthuset.com KundtjänSt / ekonomi

Läs mer

Annonsering textsida i begärd del

Annonsering textsida i begärd del lista 0 Annonsering textsida i begärd del Modul Corren + Extra Extra ingår med Enbart Corren Textsida i begärd del En annons på placeringen textsida i begärd del betyder att du som kund väljer att lägga

Läs mer

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8 Svenskspråkig grundläggande utbildning -statistiska uppgifter år 2013 Innehåll I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens verksamhetsområden på Fastlandsfinland åren 2003-2013.1

Läs mer

28 38 STANDUP 16 26 SITUP 36 46 A4 MAGASIN

28 38 STANDUP 16 26 SITUP 36 46 A4 MAGASIN Annonspriser 2007 Kvällsposten ÄGARE: AB Kvällstidningen Expressen ANSVARIG UTGIVARE: Otto Sjöberg VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR: Bengt Ottosson CHEFREDAKTÖR: Staffan Erfors PRISLISTA TEXT, 2007 Moduler på textsida,

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

skogssport OFFICIELLT MAGASIN FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET MEDIAFAKTA 2017 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING

skogssport OFFICIELLT MAGASIN FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET MEDIAFAKTA 2017 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING MEDIAFAKTA 2017 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING TIDNINGEN SKOGSSPORT FAKTA OCH UTGIVNINGSPLAN Svenska Orienteringsförbundet officiella organ. Tidningen ägs och drivs av förbundet. Utgivningsplan

Läs mer

P R I S L I S T A 2 0 1 6

P R I S L I S T A 2 0 1 6 PRISLISTA 2016 Innehåll Om Hela Skåne... 3 Prislista textsida... 4 Modulkarta textsida... 5 Stickers... 6 Ibladningar... 7 Platsannonspaket... 9 Eftertextpaket...12 Teknisk information... 15 Kontakt Hela

Läs mer

Föräldrar & Barn fungerar som en inspirerande, underhållande och lärande plats för hela familjen. Bebisen, barnet, föräldrarna alla är lika viktiga!

Föräldrar & Barn fungerar som en inspirerande, underhållande och lärande plats för hela familjen. Bebisen, barnet, föräldrarna alla är lika viktiga! Föräldrar & Barn fungerar som en inspirerande, underhållande och lärande plats för hela familjen. Bebisen, barnet, föräldrarna alla är lika viktiga! TIDNING WEBB NYHETSBREV EVENT MÄSSOR Räckvidd 51 000

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 mars 2012 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser Utfärdad

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 5 december 2014 1012/2014 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 3 och 4 i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, februari Utländska turisters övernattningar minskade med 2,5 procent i februari 2013 I februari 2013 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014 De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i

Läs mer

Alingsås Kuriren mitt i Alingsås. med störst räckvidd

Alingsås Kuriren mitt i Alingsås. med störst räckvidd mitt i ALINGSÅS KURIREN......som verkat sedan 1969, är en gratisutdelad veckotidning. I den första utgåvan stod det Vi är ett nyhets- och annonsorgan, som utgår till VARJE alingsåshem och blir därmed den

Läs mer

RP 110/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen

RP 110/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att kollektivtrafiklagen ändras så

Läs mer

Land Lantbruk. Prislista 2013

Land Lantbruk. Prislista 2013 Land Lantbruk Prislista 2013 1 Textsidesannonser - annonsformat och priser Satsyta 1/1 sida 223 x 320 36 000 Utfallande* 1/1 sida 250 x 340 36 000 Satsyta Sidan 3-1/1 sida 223 x 320 39 600 Utfallande*

Läs mer

RESEMAGASINET. Fluctuat nec mergitur ANNONSPRISLISTA 2015. Resemagasinet Buss, Box 4147, 102 63 Stockholm. E-post: info@busspa.se, Webb: www.busspa.

RESEMAGASINET. Fluctuat nec mergitur ANNONSPRISLISTA 2015. Resemagasinet Buss, Box 4147, 102 63 Stockholm. E-post: info@busspa.se, Webb: www.busspa. Fluctuat nec mergitur Fluctuat nec mergitur RESEMAGASINET ANNONSPRISLISTA 2015 RESANDET MED EXPRESSBUSS ÖKAR Resandet inom Sverige fortsätter att öka. Man reser för att shoppa, besöka restauranger och

Läs mer

ANNONSINFORMATION. 1 januari februari 2016

ANNONSINFORMATION. 1 januari februari 2016 ANNONSINFORMATION 1 februari 2016 1 januari 2017 Under en vecka läser 211 000 personer VLT via tidningen, datorn, surfplattan eller mobiltelefonen. Genom att kombinera våra starka kanaler kan vi erbjuda

Läs mer

Största annonspaketet

Största annonspaketet MÅNDAG 4 JANUARI 2016 DAGENS VÄDER. Sol och värme 18 38 x 360 mm Pris: 6 662 kr 28 80 x 360 mm Pris: 14 230 kr VÄRMLANDS OCH KARLSTADS STIFTS TIDNING GRUNDAD 1836 PRIS: 15 KR 16 38 x 268 mm 38 122 x 360

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

Prislista 2009 Corren oslagbar mediemix!

Prislista 2009 Corren oslagbar mediemix! Prislista 2009 ren r r o C gba la os iemix! med Mediehuset Corren Corren är en pigg 170-åring som breddar och skapar nya medievägar till olika målgrupper. Vi är stolta och glada att vi ligger i framkant

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

CAMINO. magasinet FÖR hållbar livsstil

CAMINO. magasinet FÖR hållbar livsstil CAMINO magasinet FÖR hållbar livsstil Prislista & utgivningsplan 2010 Caminoredationen: Johanna Stål, Caroline Petersson, Tobias Jansson & Ingemar Gustafsson Vilken väg väljer du för att synas? Vad händer

Läs mer

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj Fotograf: Lena Granfelt/ imagebank.sweden.se på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj på den norska marknaden 2012 Bland

Läs mer

MEDiE info. 80 % klickar sig in till webbplatsen för att få konkreta köprekommendationer

MEDiE info. 80 % klickar sig in till webbplatsen för att få konkreta köprekommendationer 2011 MEDiE info Läsartal per nummer 46 000 Nummer per år 11 Bruttoupplaga 16 000 Män 87 % Kvinnor 13 % Prenumeranter 3 000 www.bildochljud.se 16 000 unika per vecka DettA Är Bild & Ljud Hemma Bild & Ljud

Läs mer

KANALEN. Lokaltidningen i Österåkers kommun. 2014 Prislista & Produktinformation ÅKERSBERGA

KANALEN. Lokaltidningen i Österåkers kommun. 2014 Prislista & Produktinformation ÅKERSBERGA ÅKERSBERGA KANALEN Prislista & Produktinformation Lokaltidningen i Österåkers kommun När du vill nå ut med information, annonsera eller göra egna tidningar BOKNINGSSTOPP ONSDAGAR VARJE VECKA Distribution

Läs mer

1,2 miljoner dagliga läsare

1,2 miljoner dagliga läsare FÖRST MED NYHETERNA DU KOMMER ATT SNACKA OM! PRISLISTA 2015 www.metro.se 1,2 miljoner dagliga läsare Metro är Sveriges största tidning med ca 1,2 miljoner dagliga läsare. I dag finns tidningen i Sveriges

Läs mer

www.caminomagasin.se

www.caminomagasin.se Camino är ett mediaföretag som SPRIDER BERÄTTELSER OM EN GRÖNARE, GODARE OCH SKÖNARE FRAMTID. Vägen dit kantas av engagerade människor och handlingskraft. www.caminomagasin.se MÅLGRUPP Camino når ut till

Läs mer

Annonsinformation. Företagsmarknad

Annonsinformation. Företagsmarknad Annonsinformation 2017 Företagsmarknad VÄRMLANDS STÖRSTA TIDNING I koncernen ingår även Läsare/dag I lo e! Riket 129 000 Värmland 107 000 Upplaga 57 700 Total upplaga 105 300 ex Totalt antal läsare 198

Läs mer

Gällerfrom1januari2012. Prislista

Gällerfrom1januari2012. Prislista 33 133 mm 33B 122 x 110 mm 44 164 x 178 mm 32 122 x 88 mm 44B 164 x 155 mm 32B 122 x 65 mm Gällerfrom1januari2012 43 Prislista 164 x 133 mm 31 122 x 43 mm 43B 164 x 110 mm 31B 20 mm 42 164 x 88 mm 42B

Läs mer

Kryssarklubben är Sveriges största motorbåtsklubb! Sedan

Kryssarklubben är Sveriges största motorbåtsklubb! Sedan Kryssarklubben är Sveriges största motorbåtsklubb! Sedan 1923 Om På Kryss På Kryss är Svenska Kryssarklubbens tidning om hav, båtar och långfärdssegling. Svenska Kryssarklubben startade 1923 och har i

Läs mer

MEDIE INFO. LED är. framtiden! DETTA ÄR BILD & LJUD HEMMA 4 RECEIVRAR. ALLT PÅ ETT STÄLLE mediespelare

MEDIE INFO. LED är. framtiden! DETTA ÄR BILD & LJUD HEMMA 4 RECEIVRAR. ALLT PÅ ETT STÄLLE mediespelare HISTORIEN OM SURROUNDLJUD 5 VÄRLDENS LÄCKRASTE Leica M9 Töm hyllorna ALLT PÅ ETT STÄLLE mediespelare 8 Matt Damon i Green Zone LED är framtiden! 6 AV INTERPRESS 0232-09 7 388023 206504 RETURVECKA v 42

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, augusti Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn

Läs mer

Hej! Kontakt på Next Skövde: jessica.bergstrand@nextskovde.se 0500-44 66 81

Hej! Kontakt på Next Skövde: jessica.bergstrand@nextskovde.se 0500-44 66 81 Hej! Next Skövde har precis avslutat arbetet med Skövdekartan när vi nu drar i gång produktionen av en ny besöksguide för Skövde, som ska vara klar lagom till sommaren. Tanken är att broschyren ska gälla

Läs mer

Prislista 2012. En oslagbar mediemix!

Prislista 2012. En oslagbar mediemix! Prislista 2012 En oslagbar mediemix! Mediehuset Correns mediemix med en oslagbar räckvidd! Vi jobbar ständigt med att ligga i framkant vad gäller att utveckla spännande lösningar för dig som kund, det

Läs mer

Sveriges största seniortidning!

Sveriges största seniortidning! Sveriges största seniortidning! Annonsprislista 2015 NR 3 2014 ren pensionä upp Ska jag säga i? min fasta telefon jag Hur slipper re? telefonförsälja r Läsarnas frågo om telefoni 5/6 2014 Störst Upplaga

Läs mer

DETTA ÄR BILD & LJUD HEMMA/LJUD & BILD

DETTA ÄR BILD & LJUD HEMMA/LJUD & BILD 20 SIDOR FOTO Guide: Få ut maximalt ur kameran 8 allroundkameror Blixtsnabb hybrid: Nikon V1 KJØP EN LYDPLANKE 6 ANLÄGGNINGAR INTERPRESS 0232-11 7 388023 206504 RETURVECKA v 51 SONY TABLET S Utmanar ipad

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juli Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012 I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3

Läs mer

Vi erbjuder flera kanaler!

Vi erbjuder flera kanaler! Prislista 2016 Vi erbjuder flera kanaler! Annonsera på rätt plats och få maximal effekt. Du har fler och bättre möjligheter att synas hos oss Boka annons i papperstidning och digitalt. Sida 1 Sidan 1 Pris:

Läs mer

Sveriges största seniortidning!

Sveriges största seniortidning! Sveriges största seniortidning! Annonsprislista 2015 NR 3 2014 Ska jag säga upp min fasta telefoni? Hur slipper jag telefonförsäljare? Läsarnas frågor om telefoni 5/6 2014 Störst Upplaga på 296 900ex Ca

Läs mer

för sls aktuellt 2010/2011

för sls aktuellt 2010/2011 annonsprislista & utgivningsplan för sls aktuellt 2010/2011 UTBILDNING Den Medicinska riksstämman den 25 27/11 Sidan 13 14 VETENSKAP Epigenetik: både arv och miljö har betydelse Sidan 5 KVALITET Lovisa

Läs mer

www.caminomagasin.se

www.caminomagasin.se MEDIAKIT 2015 Camino är ett mediaföretag som sprider berättelser om en grönare, godare och skönare framtid. Vägen dit kantas av engagerade människor och handlingskraft. www.caminomagasin.se Målgrupp Camino

Läs mer

MEDIEKORT 2015 ÅBO UNDERRÄTTELSER PARGAS KUNGÖRELSER. TISDAG 30 december 2014 Vecka Årgång 191.

MEDIEKORT 2015 ÅBO UNDERRÄTTELSER PARGAS KUNGÖRELSER. TISDAG 30 december 2014 Vecka Årgång 191. 1. 1,50 MEDIEKORT 2015 Lokalt annonspaket (ÅU/PK) Extra utdelning till stugägare i Åboland Extra utdelning (Mega), totalt 15 000 ex Advertorial www.jobben.fi Annons på sista sidan Moduler förmånligt Webbpaket

Läs mer