Institutionen för samhällsvetenskaper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Institutionen för samhällsvetenskaper"

Transkript

1 Institutionen för samhällsvetenskaper En institution med stark internationell profil inom utbildning, forskning och samverkan 1

2 Innehåll Innehåll Inledning 3 Våra ämnen 4 Grundutbildning och avancerad nivå 6 Forskning 9 Samverka med oss 12 2

3 Inledning Samhället i fokus Institutionen för samhällsvetenskaper är en av Linnéuniversitetets tolv institutioner. Vi är ca 120 anställda och studenter finns hos oss i Växjö och Kalmar. Våra studenter erbjuds ett brett samhällsvetenskapligt utbud där samtliga program ger möjlighet till utlandsstudier, vilket är naturligt då internationalisering är ett uttalat mål hos oss. Dessutom erbjuder vi forskarutbildning inom våra två största ämnen, statsvetenskap och sociologi. Målsättningen med samtliga våra utbildningar är att studenterna ska stå väl rustade för en föränderlig arbetsmarknad såväl nationellt som internationellt både i offentlig och privat verksamhet. Samverkan med omvärlden är en viktig del av vår verksamhet. Vår ambition är att erbjuda intressanta utbildningar på områden där vi har god kompetens. All verksamhet vid Institutionen för samhällsvetenskaper genomsyras av arbetsmiljöaspekter, hållbar utveckling, kvalitet, internationalisering, mångfald och jämställdhet, och ett uttalat samhällsintresse. Välkommen att studera eller samverka med oss! Stefan Höjelid Prefekt 3

4 Våra ämnen Våra ämnen Institutionen för samhällsvetenskaper består av nio ämnen. Dessa ämnen utforskar alltifrån brott och konflikter till politik, mänskliga relationer och kommunikation. Vi är en mångfascetterad institution som spänner över flera ämnesområden. Hos oss kan du till exempel studera orsakerna till vad som ligger bakom världens våldsamma konflikter eller hur brottslighet kan förklaras och förebyggas. Vidare kan du få kunskaper i beteendevetenskap, ledarskap och organisationsutveckling, eller studera politik ur flera olika perspektiv. Vi erbjuder dessutom studier inom kommunikation och journalistik liksom webbproduktion, för att nämna några exempel. Freds- och utvecklingsstudier Journalistik Kriminologi Ledarskap och organisation Medie- och kommunikationsvetenskap Medieproduktion Samhällskunskap (lärarutbildningen) Sociologi Statsvetenskap 4

5 Stora möjligheter Lorem ipsum suas Hos oss har du möjlighet att utveckla din kompetens och fördjupa din kunskap. Vi ger dig en bred utbildning som öppnar dörrar till många olika jobb. 5

6 Grundutbildning Grundutbildning och avancerad nivå Institutionen för samhällsvetenskaper ger 13 utbildningsprogram på grundnivå och sju utbildningsprogram på avancerad nivå. Dessutom har vi forskarutbildning och många fristående kurser. Våra utbildningar har internationell profil och möjligheterna till utlandsstudier är stora. Internationalisering är ett självklart och betydande inslag i verksamheten. Institutionen har en lång tradition av internationellt utbyte och vi har internationella utbyten inom alla ämnen och utbildningsprogram. Vidare har vi praktiska inslag i våra utbildningar, såsom gästföreläsare, mentorskap, praktiska uppgifter i undervisningen, samt praktik eller studiebesök hos en organisation, myndighet eller ett företag. Praktikperioder kan även i vissa fall förläggas utomlands. Alla program på grundnivå (se listan på nästa sida) ger möjlighet till en fortsättning på avancerad nivå som ger en magister- eller masterexamen. Institutionen för samhällsvetenskaper har lång erfarenhet av distansutbildning. Distansutbildning ger människor som är yrkesverksamma möjlighet till fort- och vidareutbildning. Detta är något som institutionen ser som väsentligt inom ramen för samverkansuppgiften. 6

7 Grundutbildning Våra utbildningsprogram på grundnivå Europastudier Freds- och utvecklingsprogrammet Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier Internationell kommunikation Informatörsprogrammet Informatörsprogrammet, inriktning utveckling och kommunikation Journalistik och medieproduktion Media Management Reklam, grafisk design och visuell kommunikation Ledarskap och organisation Personal och arbetsliv Sociologiprogrammet 7

8 Lorem ipsum suas Forskare: drygt 30 st Doktorander: 18 st Forskarämnen: 4 st Forskargrupper: 3 st 8

9 Forskning Forskning En stor del av forskningen vid Institutionen för samhällsvetenskaper är mångvetenskaplig med ett flertal större externfinansierade forskningsprojekt. Inom sex ämnen bedrivs det forskning; journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap, statsvetenskap, statsvetenskap med didaktisk inriktning, sociologi och sociologi med didaktisk inriktning. Inom statsvetenskap och sociologi erbjuder vi forskarutbildning. Vi har också tre forskningsmiljöer. Exempel på forskningsområden är korruption, demokratisering, integrationsfrågor, politisk teori, etniska relationer, migration och olika typer av professionaliseringsprocesser i samhället, samt barn- och ungdomskultur. Dessutom genomför institutionen undersökningar av det svenska samhället med fokus på till exempel politik, demokrati och fritidsvanor. Forum för professionsforskning (FPF) Centrum för kultursociologi (CCS) Surveyinstitutet 9

10 Forskning Stress och ohälsa bland ungdomar Stress och självskattad ohälsa blir allt vanligare bland ungdomar på gymnasiet. Hur förstår de drabbade ungdomarna själva sin ohälsa och vilka konsekvenser får den nya ohälsan i ungdomars vardag? Linda Hiltunen, doktorand i sociologi, söker en ökad förståelse för ungdomarnas hälsa och livssituation i 2000-talets Sverige. Landstinget i Kronoberg har genom återkommande enkätstudier (Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län) visat att stressnivåerna bland länets gymnasieungdomar är höga. Över hälften av alla ungdomar är stressade varje vecka. Tjejerna är mer stressade (66 procent), jämfört med killarna (45 procent). Det är oroväckande höga siffror, säger Linda. Linda är en av 18 doktorander på Institutionen för samhällsvetenskaper och hon forskar inom miljön Centrum för kultursociologi. I sitt avhandlingsprojekt har Linda låtit 500 gymnasieungdomar skriva uppsatser om sin egen hälsosituation. I dessa uppsatser har ungdomarna fått uttrycka sina egna tankar om vad som eventuellt skapar stress i deras vardag samt hur de hanterar sin situation. - Jag tycker det är viktigt att synliggöra ungdomarnas egna erfarenheter, samt att synliggöra både tjejers och killars villkor, säger Linda. Enligt Linda uttrycker tjejerna ofta att kraven är högre, jämfört med killarna. Tjejerna är mer fokuserade på att prestera i skolan. Skolprestationer tenderar att förknippas med psykosomatiska symtom som stress, huvudvärk, oro, nervositet och nedstämdhet. Även killarna, särskilt de som går på studieförberedande program, är stressade på grund av pressen att prestera höga betyg i skolan. Även den sociala interaktionen på skolan har en stor betydelse för stressupplevelser bland ungdomar, det vill säga hur man klär sig och presenterar sig själv i skolans korridorer. I mitt material är det tydligt att ungdomar, både tjejer och killar, tenderar att jämföra sig med varandra, fortsätter Linda. En grupp som vi ofta glömmer när vi studerar hälsa bland ungdomar, enligt Linda, är killarna på yrkesföreberedande program. De signalerar 10

11 Lorem ipsum suas Forskning att de mår bättre jämfört med tjejerna och killarna på studieförberedande program. Stressen hos de yrkesförberedande killarna handlar oftast om livsstilsrelaterade frågor, samt en oro att inte få plats på arbetsmarknaden efter gymnasiet. För att få en djupare förståelse för hur ungdomarna hanterar sin ohälsa i vardagen pågår nu intervjuer med ett flertal ungdomar. Linda tror att vi måste förstå hälsa som en ständigt pågående process snarare än att bara fokusera på siffrorna. Hittills har intervjuerna visat att ungdomar främst använder sin fritid till att försöka få bukt med stressen, samt att ungdomar är väldigt duktiga på att hantera stress. Med hjälp av meningsfulla fritidsaktiviteter försöker ungdomarna få ner sina stressnivåer. En vän eller någon annan person att prata med har också stor betydelse för hanteringen av eventuell ohälsa, menar Linda. 11

12 Samverka med oss Samverka med oss Samverkan för oss på Institutionen för samhällsvetenskaper innebär samarbete med intressenter i universitetets omvärld. Myndigheter, organisationer och företag vänder sig till oss för att till exempel höja sin kompetens, utveckla eller kvalitetssäkra sin verksamhet. Vi arbetar för att kreativa möten i skärningspunkterna mellan forskning, utbildning och yrkespraktiker ska leda till ny kunskap för oss och våra samarbetspartners. Om din organsiation har behov av kompetensutveckling kan vi tillsammans arbeta fram en utbildning, skräddasydd efter era önskemål. Vi erbjuder utbildning inom ledarskap, organisationsutveckling, kvalitetsutveckling och analysmetoder för att nämna några exempel. Utredningsverksamhet Institutionen för samhällsvetenskaper har en separat enhet som specialiserar sig på såväl interna som externa utrednings- och utvärderingsuppdrag. Utrednings- och forskningsservice (UFS) genomför externa uppdrag gentemot kommuner, landsting, näringsliv och andra organisationer. UFS arbetar kontinuerligt med enkätundersökningens alla led, alltifrån enkätkonstruktion och urval till statistisk bearbetning och analys samt rapportskrivande till externa uppdragsgivare. Det innebär flexibilitet för uppdragsgivaren genom att projektet kan formas utifrån 12

13 Samverka med oss dennes behov och önskningar. Utöver detta genomför vi intervjustudier av olika slag. Uppdragsutbildning Institutionen för samhällsvetenskaper utvecklar och skräddarsyr både längre och kortare utbildningar. Vi kan hjälpa er att utveckla den särskilda kompetens som din organisation behöver. Vi håller också populärvetenskapliga föreläsningar dit allmänheten är välkommen. Linnéuniversitetet och Institutionen för samhällsvetenskaper är ett av få lärosäten som av Skolverket har erhållit uppdraget att anordna Rektorsprogrammet. Programmet vänder sig till rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion inom skola, förskola och fritidshem. Ytterligare en uppdragsutbildning som Institutionen för samhällsvetenskaper medverkar i är Korta vägen. Det är en arbetsmarknadsutbildning upphandlad av Arbetsförmedlingen. Utbildningens syfte är att öka utländska akademikers möjligheter att få arbete utifrån sin tidigare akademiska utbildning. Samverkansansvarig Joacim Martinsson

14 Linnéuniversitetet Institutionen för samhällsvetenskaper Kalmar / Växjö Telefon E-post 14

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Uppsala Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder

Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder maj 2013 Patrick Krassén Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder Innehåll Bakgrund till rapporten... 2 Sammanfattning och slutsatser av underlagsrapporten.... 4 1 Inledning... 6 1.1 Om uppdragsutbildning...

Läs mer

Språk, kommunikation och journalistik

Språk, kommunikation och journalistik Språk, kommunikation och journalistik XXXprogrammet 2 Innehåll Journalistik och medieproduktion 5 Mediekreatörprogrammet 5 Medieentreprenörprogrammet 6 Samhällskommunikation för social hållbarhet 6 Språk,

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Stockholm Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Kartläggning av Linnéuniversitetets skolsamverkan

Kartläggning av Linnéuniversitetets skolsamverkan Kartläggning av Linnéuniversitetets skolsamverkan Anna Eskilsson, utbildningsledare vid Nämndkansliet, Linnéuniversitetet Bakgrund Denna kartläggning av skolsamverkan vid Linnéuniversitetet har genomförts

Läs mer

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Linköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Innehåll. Inledning 3. Joel Rydh arbetar som utredare 5. Emma Johannisson är på väg ut i arbetslivet 6. Shima är student på Polisutbildningen 8

Innehåll. Inledning 3. Joel Rydh arbetar som utredare 5. Emma Johannisson är på väg ut i arbetslivet 6. Shima är student på Polisutbildningen 8 Innehåll Inledning 3 Joel Rydh arbetar som utredare 5 Emma Johannisson är på väg ut i arbetslivet 6 Shima är student på Polisutbildningen 8 Peter Ström skolar om sig till polis 10 Polisutbildning med internationella

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Innehåll. Inledning 3. Joel Rydh arbetar som utredare 5. Emma Johannisson är på väg ut i arbetslivet 6. Shima är student på Polisutbildningen 8

Innehåll. Inledning 3. Joel Rydh arbetar som utredare 5. Emma Johannisson är på väg ut i arbetslivet 6. Shima är student på Polisutbildningen 8 Innehåll Inledning 3 Joel Rydh arbetar som utredare 5 Emma Johannisson är på väg ut i arbetslivet 6 Shima är student på Polisutbildningen 8 Peter Ström skolar om sig till polis 10 Polisutbildning med internationella

Läs mer

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa Förord Detta är redovisningen av vårt uppdrag att kartlägga hur unga med självupplevd

Läs mer

Valet till Medieprogrammet

Valet till Medieprogrammet Malmö högskola Lärarutbildningen Examensarbete 10 poäng Valet till Medieprogrammet En undersökning om vilka faktorer som påverkar valet Applying to Medieprogrammet A analysis of factors effecting students

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Design, konst och musik

Design, konst och musik Design, konst och musik XXXprogrammet 2 Innehåll Design + Change 4 Visual Communication + Change 6 Interaktionsdesigner 8 Inrednings- och butikskommunikation 10 Kulturledarprogrammet 12 Ämneslärarprogrammet,

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

En digitaliserad värld Vad betyder detta för pedagogiken och undervisningen i högre utbildning?

En digitaliserad värld Vad betyder detta för pedagogiken och undervisningen i högre utbildning? En digitaliserad värld Vad betyder detta för pedagogiken och undervisningen i högre utbildning? Elinor Edvardsson Stiwne, Universitetslektor och docent i pedagogik Joakim Nejdeby, IT-direktör 13 maj 2013

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

VÄLJ DIN PLATS ATT PÅVERKA

VÄLJ DIN PLATS ATT PÅVERKA VÄLJ DIN PLATS ATT PÅVERKA MALMÖ HÖGSKOLAS UTBILDNINGSKATALOG 2014 2015 #nubörjardet #schysstareframtid #studyforchange @malmostudent 1 Innehåll Studera på Malmö högskola 4 Fakta om Malmö högskola 4 Rektorn

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Årsredovisning. Magnus Hall Paul Håkansson Margareta Josefsson. Christer Mård Helena Persson Kerstin Wigzell

Årsredovisning. Magnus Hall Paul Håkansson Margareta Josefsson. Christer Mård Helena Persson Kerstin Wigzell Årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2014 Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 februari 2015 att godkänna föreliggande årsredovisning för Linköpings universitet

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det.

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det. jämställdhet EN TIDNING OM NYTTAN OCH VIKTEN AV EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING NYAMKO SABUNI: Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste

Läs mer

HOS OSS NÅR DU BÄTTRE RESULTAT BETEENDEVETENSKAP DESIGN DESIGN OCH INREDNING EKONOMI GRAFISK FORMGIVNING OCH REKLAM HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

HOS OSS NÅR DU BÄTTRE RESULTAT BETEENDEVETENSKAP DESIGN DESIGN OCH INREDNING EKONOMI GRAFISK FORMGIVNING OCH REKLAM HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST MNASIE GY sed 1996 an TNING OT OLA DR SK ANKAS BL HOS OSS NÅR DU BÄTTRE RESULTAT BETEENDEVETENSKAP DESIGN DESIGN OCH INREDNING EKONOMI GRAFISK FORMGIVNING OCH REKLAM HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST KRIMINOLOGI

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer