Välkommen! Brottsofferjourernas Riksförbunds Riksstämma Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen! Brottsofferjourernas Riksförbunds Riksstämma Stockholm 2007. www.boj.se"

Transkript

1 Välkommen! Brottsofferjourernas Riksförbunds Riksstämma Stockholm 2007

2 Inledning Hans Klette, förbundsordförande

3 Program för Riksstämma i Stockholm maj 2007 Lördag 12 maj Registrering Kaffe och smörgås Inledning Hans Klette, förbundsordförande Välkommen till Stockholm Anders Selholm, Region Gotland och Stockholm Vad gör Brottsoffermyndigheten Margareta Bergström, generaldirektör och vad kan vi göra tillsammans? Riksförbundets arbetsgrupper * polis Birger Gustinger, sammankallande * våld mot närstående Britt Rosén, Elisebeht Markström, sammankallande * BOJs interna arbete Arne Rosenlund, sammankallande BOJs utvecklingsarbete Eva Larsson, förbundsdirektör Lunch

4 Program för Riksstämma i Stockholm maj Brottsoffers rättstrygghet och rättssäkerhet Beatrice Ask, justitieminister Thomas Bodström, ordf i justitieutskottet Stöd till unga brottsoffer och vittnen Elin Jägervall, projektledare representanter från lokala jourer Båtutflykt på Mälaren Avgår från bryggan vid Essinge konferenscenter, anländer till bryggan vid Alvik Välkomstdrink med underhållning Essinge konferenscenter Festmiddag Essinge konferenscenter

5 Program för Riksstämma i Stockholm maj 2007 Söndag 13 maj Stämmoförhandlingar Kaffe Lunch Stämmoförhandlingar Stämman avslutas Förbundsordförande Kaffe

6 Välkommen till Stockholm! Anders Selholm Region Gotland och Stockholm

7 Vad gör Brottsoffermyndigheten och vad kan vi göra tillsammans? Margareta Bergström Generaldirektör Brottsoffermyndigheten

8 Förbundsstyrelsens polisgrupp presentation riksstämma 2007 Uppdraget Resultat Hur går vi vidare? Kontakta oss gärna! Bengt Laveberg Birger Gustinger Jöran Hultman

9 Uppdraget Öka förståelsen för brottsoffrens behov av stöd vid anmälan, under förundersökningen och rättegången. Betona betydelsen av polisens informationsansvar. Beskriva värdet av vittnets behov av stöd vid rättegång. Öka kunskapen av BOJ:s verksamhet och att polisen ser BOJ som en samverkanspart och som ett självklart redskap och komplement i sitt arbete.

10 Resultat 1. Enkät Motivet för en polisgrupp bekräftat 49% av jourerna har upplevt en markant minskning av antalet brottsofferanmälningar från polisen. Bra samarbete med polisen och ömsesidigt förtroende föreligger. Jourer och förbundet måste bli bättre på att informera. Och också analysera hur vi arbetar i jourerna. Det upplevs som mycket viktigt vem som är polisens brottsoffersamordnare.

11 2. Information Resultat Ur förordet Informationspaket OH-bilder Ställ krav på Din polis! Begär att få medverka vid utbildningsdagar, vid utsättningar o dyl. Det visar sig att där Brottsofferjouren får ett ansikte fungerar Polisens information om vår verksamhet och vilka tjänster vi kan erbjuda bättre både vid anmälningsupptagning, under förundersökning och vid förhandling i domstol. Vi vill självklart att Polisen ska se Brottsofferjouren som en samverkanspart och ett självklart redskap för och komplement till sitt arbete.

12 Resultat 3. Utbildning Polishögskolan Utbildning för utredare

13 4. Opinionsbildning Resultat Insändare Frågor till Rikspolischefen Polisens kommunikationscentraler Rikspolisstyrelsen Justitiedepartementet Regeringens regleringsbrev 2007 Rikspolischefens inriktning 2007

14 REGERINGENS REGLERINGSBREV för Övriga mål Rikspolisstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som vidtagas och kommer att vidtagas med anledning av Riksrevisionens Rapport 2005: RPS skall vidta åtgärder för att säkerställa att det inom varje polismyndighet finns tillgång till kvalificerad kompetens att ge brottsoffer relevant information om de insatser som finns tillgängliga för brottsoffer i samhället.

15 Rikspolischefens inriktning för 2007 VIKTIGA STRATEGIER för att bekämpa brott och skapa trygghet En polisiär brottsförebyggande strategi. EN STRATEGI FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT BROTTSOFFER BEMÖTS PÅ ETT PROFESSIONELLT SÄTT. En strategi för att utveckla förmågan att förebygga och utreda brott som begås i en nära relation, ex våld mot kvinnor och barn. En strategi för att utveckla och skapa enhetlighet i användningen av kriminalteknik. En strategi för hur det internationella polissamarbetet ska utvecklas och integreras i det nationella polisarbetet.

16 Hur går vi vidare? Genomgång med regionråden Utbildning polishögskolan utredarutbildningen Opinionsbildning RPS centrala konferens justitieministern RPS och PKC. Idéer från jourer.

17 Arbetsgruppen om våld mot närstående Monica Bergvall, Södertälje Kerstin Zaring, Karlstad Britt Rosén, Förbundsstyrelsen Elisebeht Markström, Förbundsstyrelsen Eva Larsson, kansliet

18 Brott kvinnor utsatts för Antal av Brottstyp Mord, dråp, vållande till annans död Misshandel utomhus Misshandel inomhus Grov kvinnofridskränkning Olaga hot Ofredande Övriga brott mot frihet och frid (olaga intrång, Våldtäkt Våldtäktsförsök Incest Övriga sexualbrott Stöld, väskryckning, fickstöld Andra tillgreppsbrott (bil- och cykelstöld) Inbrott Rån Skadegörelse Allmänfarliga brott (mordbrand, rattfylleri, spridande Övergrepp i rättsak Överträdelse av besöksförbud Övrigt

19 Arbetsgruppen om våld mot närstående Började hösten 2006 Referensgrupp till remissvar Hearing Medel från länsstyrelser Kartläggning Intervjuer med 20 jourer Goda exempel

20 Våld mot närstående Goda exempel Kvinnorna Boj och Kvinnojour samverkar i samma förening Specialiserade stödpersoner Medverka till läkarkontakt, dokumentera skador Stötta vid polisanmälan Medverka till skyddat boende Bedöma utsatthet, besöksförbud? Krissamtal/ bearbetande samtal Information/juridisk rådgivning (samverkan med kvinnofridsenhet) Medfölja som stöd till polis, målsägandebiträde, socialtjänst m.m.

21 Våld mot närstående Goda exempel Barnen Fråga om barnen Slussa barnen till hjälp (skolsköterska, kurator, soc, stödcentrum, ungdomsmott) Inrätta särskilt barnrum Boj + kvinnojour Skaffa sig kunskap inom jouren om barns behov och hur/var de kan få stöd Skapa en handledningspärm att använda i det dagliga arbetet

22 Våld mot närstående Goda exempel Metod Samtalsstöd Självhjälpsgrupper (misshandel, våldtäkt) (Teman: ta tillbaka mitt livsrum, normaliseringsprocessen, skuld, skam, rädsla, makt, kontroll, sexualitet, besök av olika resurspersoner m.m.) Tjejgrupper i skolor Barngrupper, somarkollo, extra morföräldrar, julklappar Projekt BOJEN, trappanmodellen, föräldragrupper Internat för kvinnor och barn Självförsvarskurs Förmedla kontakt Krismottagning för män eller kriminalvårdens IDAP program Våld mot funktionshindrande kvinnor, projekt kartläggning och utbildningsbehov Hedersrelaterat förtryck, relationsbyggande o stöd till utsatta elever i skolan

23 Våld mot närstående Goda exempel Utåtriktad verksamhet Utbildning internt Utbildning externt Samverkan

24 Arbetsgruppen om våld mot närstående Bevaka, inspirera, sprida Sammanställning av exempelsamling Utveckla stöd inom BOJ Metodutveckling Resurs för medel från länsstyrelser Samverkan med andra organisationer, främst SKR

25 Projekt våld mot närstående Socialstyrelsen 80 jourer Drygt 1000 deltagare Närhet som gör ont Lika vär(l)d Samverkan socialtjänst, hälso- och sjukvård, kvinnojourer Utvärdering

26 Arbetsgrupp för BOJs interna Kontaktuppgifter: Arne Rosenlund mobil: arne Bo Danielsson mobil: Lilian Eriksson mobil: Helena Wahlund mobil arbete

27 Uppdraget. Syfte: Att stärka jourerna i arbetet att utveckla lokalt brottsofferarbete Arbetsområden: Handlingsplan för jourernas arbete med fastställda policydokument och minimikrav Utarbeta planer för att kunna ge stöd till alla brottsoffer: unga, äldre, funktionshindrade, annan etnisk bakgrund m fl Resurs i arbetet med kompetensanalys Analys av samhällets brottsofferstöd Ideell verksamhet contra offentlig verksamhet Framtagning av olika policydokument Referensgrupp för reviderad Handbok för stödpersoner och vittnesstöd

28 Vad har gjorts sedan stämman 2005? Handlingsplan för jourernas arbete med fastställda policydokument och minimikrav Policy för stödpersoner och vittnesstöd (antagen mars 2006) Referensgrupp framtagandet av föreningshandboken Kartläggning, analys, intervjuer om minimikraven Proposition om handlingsplan om minimikraven till stämman 2007

29 Vad har gjorts sedan stämman 2005 Analys av samhällets brottsofferstöd Utgångspunkt brottsoffrens behov Ringa forskning Kontakt med forskare och Brottsoffermyndigheten Ideell verksamhet contra offentlig verksamhet Forum för frivilligt socialt arbete Samlat in samverkansavtal BOJ-kommunen

30 Det fortsatta arbetet Riktlinjer för att stödja den lokal jouren i kvalitetshöjande arbetet Referensgrupp till RF:s kompetensanalys och revideringen av handbok för stödpersoner och vittnesstöd Fortsatt påverkansarbete för forskning om brottsoffers behov och förväntningar Spelregler i relation BOJ/Offentliga sektorn Samverkansavtal BOJ idag och i framtiden vad står vi för, vart är vi på väg? enkät

31 BOJs utvecklingsarbete Eva Larsson, förbundsdirektör

32 Medborgare, som utsatts för våld i nära relationer och som till statliga, kommunal eller landstingskommunal myndighet anmält övergreppet, skall inte på nytt behöva falla offer för samma förövare, då under förutsättning att den drabbade inte på nytt själv väljer, att uppsöka förövaren

33 BOJs utvecklingsarbete Arbetsgrupper metoder, opinion Arbetsgruppen för rättsväsende - Hans Klette, förbundsstyrelsen - Jan-Erik Rosén, förbundsstyrelsen - Janet Svensson, Stockholm - Göran Äng, Höglandskommunerna Arbetsgruppen för socialtjänst/hälso- och sjukvård hösten 2007

34 Utvecklingsområden Kvalitetssäkring/verksamhetsutveckling Kompetensutveckling Intern kommunikation Extern kommunikation Samverkan Opinion

35 Verksamhetsutveckling Verksamhetsstödjare Tillgänglighet BOJs telefoncentral - råd och stöd på annat språk än svenska - mailservice

36 Brottsofferstöd & vittnesstöd Stöd till unga brottsoffer och vittnen en utmaning Utsatta och sårbara brottsoffergrupper - funktionshinder - annan etnisk bakgrund än svensk Vittnesstöd - gemensam utbildning - BrOM och DV regeringsbeslut sammanslagningar av tingsrätter - öronmärkta medel

37 Kompetensanalys Kompetensplan Spetskompetens Utbildning

38 Utvecklingsmedel Utvecklingsmedel till kommunerna i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. 109 miljoner årligen under 2007 och 2008

39 Utvecklingsmedel Regeringens mål: Stöd och hjälp oavsett vilken kommun Socialtjänstens stöd förbättras och kvalitetsutvecklas Kvinnojours- och brottsofferjoursverksamhet på lokal nivå ska stärkas

40 Utvecklingsmedel Kommuner kan söka hos länsstyrelsen för egen utveckling samt: stödja frivilligorganisationernas ordinarie verksamhet verka för att den utvecklas

41 Lunch

42 Brottsoffrets rättstrygghet och rättssäkerhet Beatrice Ask justitieminister Thomas Bodström ordf i justitieutskottet

43 Stöd till unga brottsoffer och vittnen Elin Jägervall Representanter lokala jourer

44 Klockan16.15 Båtutflykt på Mälaren Du blir bjuden på kaffe och kaka ombord! Avgång från bryggan Essinge konferenscenter, ankomst till bryggan vid Alvik Du som inte checkat in på hotellet tag med ditt bagage ombord!

45 Klockan Välkomstdrink med underhållning Essinge konferenscenter

46 Klockan Festmiddag Essinge konferenscenter

47 Frukost från klockan Hotellet

48 Program för Riksstämma i Stockholm maj 2007 Söndag 13 maj Stämmoförhandlingar Kaffe Lunch Stämmoförhandlingar Stämman avslutas Förbundsordförande Kaffe

49 Stämmoförhandlingar

50 Fastställande av dagordning

51 Dagordning Stämmans öppnande. Justering av röstlängd, fastställande av dagordning samt fråga om stämmans behöriga utlysande. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare vid stämman. Val av två protokolljusterare och två rösträknare. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelser för de två föregående verksamhetsåren. Behandling av revisorernas berättelser för de två föregående verksamhetsåren. Fastställande av resultat- och balansräkningar för de två föregående verksamhetsåren. Beslut om resultatdisposition. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för de två föregående verksamhetsåren. Beslut om de två kommande verksamhetsåren: Medlemsavgifter Verksamhetsplan Budget Val av förbundsordförande. Val av vice förbundsordförande. Val av ledamöter till förbundsstyrelsen jämte ersättare. Val av revisorer jämte ersättare. Val av valberedning. Ärenden som styrelsen, lägger fram för stämman. a. Policydokument. b. Propositioner. Behandling av inkomna motioner. Föredragning av officiella skrivelser och rapporter. Avslutning.

52 Val av mötesordförande, vice ordförande sekreterare, protokolljusterare och rösträknare

53 Verksamhetsberättelse 2005 och 2006

54 Revisorernas berättelse för 2005 och 2006

55 Fastställande av resultat- och balansräkning 2005 och 2006

56 Beslut om resultatdisposition

57 Beslut om ansvarsfrihet

58 Beslut om de två kommande verksamhetsåren Medlemsavgifter Verksamhetsplan Budget

59 Verksamhetsplan

60 Budget 2007 och 2008

61 STYRELSE FÖRSLAG PLANERAD INTÄKTER BU 2007 BU 2008 Medlemsavgifter Fakturerade kostnader Övriga intäkter Bidrag BrOM Bidrag SPIFAB Övriga bidrag SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Inköp material och varor Personalkostnader Lokalkostnader Kontorskostnader Telefon och porto Resor och representation Reklam och PR + Tidningen Seminarier och konferenser Försäkringar Förvaltningskostnader Projektkostnader Övriga kostnader Avskrivn. och finansiella poster SUMMA KOSTNADER NETTORESULTAT TCH

62 Val av förbundsordförande, vice förbundsordförande, ledamöter och revisorer

63 Val av förbundsordförande, vice förbundsordförande, ledamöter och ersättare Namn Funktion Ålder Förslag Hemförening Region/Länsförening Hans Klette ordf., ordinarie 77 omval till 09 Lund Skåne, Halland, Blekinge Anders Selholm ordinarie, vice ordf. 60 nyval till 09 Norrtälje Gotland, Stockholms län Birger Gustinger ordinarie 66 omval till 11 Växjö Elisebeth Markström ordinarie 52 nyval till 11 Östra Sörmland Södermanland, Östergötland Anita Sidén ordinarie 67 vald till 09 Göteborg Västra Götaland Örjan Ohlström ordinarie 61 vald till 09 Gävle Gävleborg Jan-Erik Rosén ordinarie 72 vald till 09 Kalmar Karl-Åke Pettersson ersättare 58 nyval till 09 Södra Roslagen Gotland, Stockholms län Cecilia Kongbäck ersättare 40 nyval till 09 Göteborg Västra Götaland Hillevi Engström ersättare 44 nyval till 09 Norrort Gotland, Stockholms län Reino Krank ersättare 59 nyval till 09 Malmfälten Norrbottens län

64 Valberedningens förslag till 2007 års riksstämma Revisorer Auktoriserad eller godkänd revisor, ordinarie Postadressort Namn presenteras vid stämman. Auktoriserad eller godkänd revisor, ersättare Namn presenteras vid stämman. Ordinarie Åke Malmström Uno Eriksson Ersättare nyval omval Grisslehamn Sandviken Birgitta Hellgren omval Södertälje

65 Val av valberedning

66 Ärenden som styrelsen lägger fram för stämman A) policydokument B) propositioner Handlingsplan för att nå minimikraven -Stadgar för lokalförening Regler för bruk av BOJ s logotyp

67

68

69

70 Riksförbundsstyrelsens proposition till riksstämman 2007 Handlingsplan för att nå minimikraven för en lokal brottsofferjour. Riksförbundets arbetsgrupp för BOJs interna arbete tillsattes hösten 2006, bestående av Arne Rosenlund, Bo Danielsson, Lilian Eriksson, och Helena Wahlund. Ett viktigt område gruppen har arbetat med är kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Styrelsen har antagit arbetsgruppens förslag till sin proposition. Vid en översyn av jourerna blev bilden tydlig att jourerna har mycket olika förutsättningar och att behov av stöd från Riksförbundet är mycket skiftande. Utgångspunkten är att brottsofferjourerna ska ge ett gott stöd till brottsoffer och vittnen. Beroende på förutsättningarna i jouren kan man ge stöd i olika omfattning. Men för att BOJ ska ha en gemensam utgångspunkt, antog stämman i Tällberg 2005 minimikrav som skall gälla för en lokal brottsofferjour. Minimikraven: Jouren ska ha tillgång till tillräckligt antal stödpersoner för verksamheten. Kraven på tystnadslöfte, godkänd grundutbildning och kontinuerlig fortbildning ska vara uppfyllda. Styrelsens sammanträden ska protokollföras. Jouren ska ha tillgång till lämplig lokal avsedd för att kunna ha telefonsamtal och besök av brottsoffer. Jouren ska ha en bra tillgänglighet. Vid användande av telefon/mobiltelefon bör brottsoffrets rätt till konfidentiellt bemötande garanteras. Jouren ska ha ett säkert förvaringsutrymme för konfidentiella handlingar, varvid handlingar efter avslutad kontakt ska förstöras. Jouren ska ha ett telefonnummer registrerat på föreningen och bör ha en egen e-postadress Lokalt utarbetade säkerhetsrutiner ska upprättas och tillämpas i brottsofferarbetet. Jouren ska använda sig av riksförbundets system för statistik (Punkterna finns återgivna i föreningshandboken sid 40.) Nu har det gått två år sedan dess, och nu är det dags att sätta en tidsgräns när dessa minimikrav skall vara uppfyllda. Styrelsen föreslår att fram till nästa stämma 2009 så skall kraven vara uppfyllda och verifierade av alla jourer. Ansvaret för att detta sker ligger i första hand hos respektive jour. Till jourernas hjälp i detta arbete vill vi hänvisa till föreningshandboken som bland annat anger riktlinjer för att en jour skall bli en fungerande förening. Dessutom skall regionråd, Riksförbundets kansli samt styrelsen utgöra resurser för att hjälpa jourerna om man kört fast i sitt utvecklingsarbete. Styrelsen kommer att återkomma till BROM med begäran om anslag för att anställa en verksamhetsstödjare/utvecklare. Om en jour ser att man inte kommer att nå minimikraven skall man allvarligt överväga en sammanslagning med en näraliggande jour. Styrelsen ska utarbeta rutiner för hur hanteringen av jourer som inte uppfyller minimikrav ska ske. Den yttersta åtgärd som styrelsen kan vidtaga är 3 i Riksförbundets stadgar, Medlemsförening eller enskild medlem i lokal förening, som skadar förbundets anseende, motverkar dess syften eller bryter mot dess stadgar, kan uteslutas ur förbundet av förbundsstyrelsen. Föreningen skall i båda fallen beredas tillfälle att yttra sig innan beslut om uteslutning fattas. Sammanfattningsvis föreslår styrelsen riksstämman: Att antagna minimikrav skall vara uppfyllda senast till stämman Att styrelsen får i uppdrag att utarbeta rutiner för hur hanteringen av jourer som inte uppfyller minimikrav ska se ut. Att överväga en sammanslagning med närliggande jour. Att styrelsen som yttersta åtgärd kan vidtaga 3 i Riksförbundets stadgar.

71 Riksförbundsstyrelsens proposition till Riksstämman Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund 3 Medlemskap, första stycket. Riksförbundsstyrelsen föreslår riksstämman följande lydelse: Medlem i föreningen är enskild person, företag och organisation, som erlagt fastställd medlemsavgift.

72 Riksförbundsstyrelsens proposition till Riksstämman 2007 Regler för bruk av BOJs logotype Riksförbundets logotype är skyddad av lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Logotyperna får användas endast utan att bearbetas. Logotyperna får användas vid redaktionellt arbete inom etiska gränser. Riksförbundets originallogo är med texten inramad. Det finns även ytterligare en logo som tagits fram, där texten är skriver på två rader utan ram, vilket förbättrar läsbarheten. Den senare används idag av Riksförbundet på trycksaker. Det är inte tillåtet att sätta in lokala jourens namn istället för Riksförbund. Lokala namnet ska skrivas under logotypen. Det är inte heller tillåtet att byta färg på logotypen.

73 Behandling av inkomna motioner

74 Förbundsstyrelsens yttrande över motioner Motion nr 1 Lagändring med tidsfrister för brottsutredning och domstolsförhandling rörande brott mot unga brottsoffer. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att tillstyrka motionen Motion nr 2 Samtliga brottsofferjourer ska namnges med Brottsofferjouren med tillägg ett geografiskt namn. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att lokala tillstyrka motionen, med förtydligande att Riksförbundets logo ska användas samt att 1 i stadgar ska uppfyllas. Motion nr 3 Regionerna ska själva få besluta om lämplig titulatur på den anställda personalen. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att beslutar avslå motionen, med motivering att den lokala jouren, som har arbetsgivaransvar, själv om lämplig titulatur.

75 Motion nr 4 Tillägg i riksförbundets stadgar 1. Riksförbundet styrelse föreslår riksstämman att avslå motionen, med hänvisning till lokala stadgar 1. Motion nr 5 5 A. Aktivering av Riksförbundets styrelse. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att avslå motionen, med motivering att den inte är en stämmofråga. 5B. Viss omstrukturering av styrelsearbetet. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att tillstyrka motionen, med motivering att det är den normala rutinen. Motion nr 6 Förbundets kansli organiserar verksamheten på sådant sätt att telefonväxel hålls öppen även måndag eftermiddag. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att avslå motionen, med motivering att styrelsens ambition har alltid varit att ha en så hög tillgänglighet som möjligt, med hänsyn till de ekonomiska resurser Riksförbundet har.

76 Motion nr 7 Tidningen Brottsoffer måste få ett mera rörelsepräglat innehåll. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att avslå motionen, med motivering att tidningens innehåll inte är en stämmofråga. Tidningens innehåll skall inte beslutas av en riksstämma. Detta vore att inskränka ansvarig utgivares befogenhet att bestämma över innehållet, vilket är i strid med gällande lagstiftning (TR 5: 3, Tryckfrihetsordningen). Ansvarig utgivare utses av Riksförbundets styrelse. Ansvarig utgivare och redaktör utgör tidningens redaktion och utformar tidningen. En viktig roll för Riksförbundet är att bedriva opinionsbildning utifrån brottsofferjourernas dagliga kontakter med brottsoffer och vittnen. Tidningen Brottsoffer är ett av Riksförbundets officiellt opinionsbildande organ. Motion nr 8 Bättre information i polisutbildningen. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att att tillstyrka första att-satsen. tillstyrka andra att-satsen med förändringen att ordet kräver byts ut mot verka för. Motion nr 9 Stöd till småföretagare Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att att tillstyrka första att-satsen med förändringen att Riksförbundet ska verka för tillkomsten av en broschyr. tillstyrka andra att-satsen. Riksförbundet tillsammans med Brottsofferjouren i Göteborg ska utarbeta en metodik, som kan spridas till andra jourer.

77 Motion nr 10 Förändring i SoL kap Riksförbundets styrelse anser att motionen redan är besvarad. Riksförbundet har redan bevakat frågan, bland annat i remissvaret Att ta ansvar för sina insatser Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor samt framfört synpunkter till socialutskottet. Socialutskottet fattade beslut den 29 mars 2007, vilket följer propositionens förslag. Riksdagen fattar beslut den 25 april. Motion nr 11 Vikten av tidiga insatser efter kris att avslå motionen, med motivering att den är för omfattande för Brottsofferjourernas Riksförbund. Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt inom detta område pågår inom Umeå universitet. Försäkringskassan har även gjort en utredning. Riksförbundet kommer att bevaka resultaten. Motion nr 12 Uppdatering av lokala stadgar 7. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att avslå motionen, med motivering att innebörden i den nämnda skrivningarna i stadgarna och Föreningshandboken är likvärdiga. Motion nr 13 Riksförbundet ska uppvakta Rikspolisstyrelsen. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att tillstyrka motionen.

78 Motion nr 14 Begäran om kollekt från Svenska kyrkan till brottsofferjourerna Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att avslå motionen, med motivering att Svenska kyrkan är fristående från staten och är numera en självständig ideell organisation. Motion nr 15 Lokala jourers möjlighet till anställd samordnare som Riksförbundet är arbetsgivare för. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att avslå motionen, med motivering att arbetsgivaransvaret alltid måste ligga på det lokala planet. Motion nr 16 Statistikblanketten ska göras om. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att avslå motionen, med motiveringen att den nya statistikföringen är nu inne på det tredje året och det är för kort tid för att göra en förändring. En utvärdering genomfördes hösten 2005, synpunkter från denna beaktades och en viss justering gjordes inför år Fler och fler jourer börjar nu använda systemet. På stämman 2005 antogs minimikraven, varav ett är att följa Riksförbundets system för statistikföring. Motion nr 17 Arbetsgrupp för granskning av nuvarande rutiner för förordnande av gode män och förvaltare. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att tillstyrka motionen. Den 12 april fattade civilutskottet beslut om att begära att regeringen omgående ska vidta åtgärder som stärker länsstyrelsernas tillsyn av kommunernas överförmyndare, bland annat återinförandet av en årlig inspektion och en nationell samordning.

79 Motion nr 18 Brottsoffer ska erbjudas målsägandebiträde i samma utsträckning som en åtalad erbjuds offentlig försvarare. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att tillstyrka motionen., med hänvisning till pågående reformarbete. Motion nr 19 Information till myndigheter, organisationer samt medborgare om Brottsofferjourernas verksamhet. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att tillstyrka motionen och därmed anses motionen besvarad.

80 Föredragning av officiella skrivelser och rapporter

81 Avslutning Förbundsordförande

82 Tack för er medverkan vid Brottsofferjourernas Riksförbund riksstämma 2007!

Årsberättelse 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Innehållsförteckning Årsberättelse 2011... 2 Riksförbundets beskyddare... 2 Medlemskap... 2 Förbundsstyrelse... 2 Arbetsutskott... 2 Revisorer... 2 Valberedning...

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

brottsoffer Med rädslan som ständig följeslagare 2 740 unga om våld i vardagen Blekinge BOJ följer upp alla domar tidningen

brottsoffer Med rädslan som ständig följeslagare 2 740 unga om våld i vardagen Blekinge BOJ följer upp alla domar tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2007 2 740 unga om våld i vardagen sidorna 6-7 Blekinge BOJ följer upp alla domar sidan 18 Med rädslan som ständig följeslagare lösnummerpris

Läs mer

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 Filmade förhör i tingsrätten sidan 4 Barnahus på försök i Tyresö sidan 8 Sedan då? Om behovet av hjälp för att komma vidare när man utsatts

Läs mer

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse

Läs mer

brottsoffer Mångkulturellt brottsofferstöd Stark berättelse från en far vars son mördats Så mycket kostar våldet mot kvinnor tidningen

brottsoffer Mångkulturellt brottsofferstöd Stark berättelse från en far vars son mördats Så mycket kostar våldet mot kvinnor tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 1/2007 Stark berättelse från en far vars son mördats sidan 20 Så mycket kostar våldet mot kvinnor sidan 5 Mångkulturellt brottsofferstöd Hur bemöter

Läs mer

2013 -o~- 02. Kommumtyrelsen. Ansökan om ekonomiskt bidrag, sex kronor/invånare, för verksamhetsåret 2014 till Brottsofferjouren Värmland. n.

2013 -o~- 02. Kommumtyrelsen. Ansökan om ekonomiskt bidrag, sex kronor/invånare, för verksamhetsåret 2014 till Brottsofferjouren Värmland. n. Brottsofferjou ren Värmland Karlstad 2013-03-25 n.u KARLSTAD. KOMMUN Kommumtyrelsen 2013 -o~- 02 Till Kommunstyrelsen i Forshaga kommun Grums kommun Hagfors kommun Hammarö kommun Karlstads kommun Kils

Läs mer

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Antogs av Malmö kommunfullmäktige 2007.03.08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 5 2.1. FN:s handlingsprogram 5 2.2. Kvinnofridspropositionen

Läs mer

brottsoffer Brottsplats Internet Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen Fördomar påverkar rättens beslut tidningen

brottsoffer Brottsplats Internet Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen Fördomar påverkar rättens beslut tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2008 Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen sidan 5 Fördomar påverkar rättens beslut sidorna 6-7 Brottsplats Internet I den virtuella

Läs mer

Brottsofferjouren Tryckeri: Bergs Grafiska Tryckort: Stockholm Tryckår: 2015 Grafisk form: Amanda Säfström Foto: istockphoto, Shutterstock,

Brottsofferjouren Tryckeri: Bergs Grafiska Tryckort: Stockholm Tryckår: 2015 Grafisk form: Amanda Säfström Foto: istockphoto, Shutterstock, Årsberättelse och Årsredovisning 2014 Brottsofferjouren Tryckeri: Bergs Grafiska Tryckort: Stockholm Tryckår: 2015 Grafisk form: Amanda Säfström Foto: istockphoto, Shutterstock, Brottsofferjouren och Jessica

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande 2007/08:JuSoU1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammanfattning

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 Ny sida för unga brottsoffer sidan 24 Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 lösnummerpris

Läs mer

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Dnr 205-05 Antagen av programnämnd Social välfärd 2006-05-23 Projektledare: Inger Multanen Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Programkansli Social välfärd Box 30300 701 35 Örebro

Läs mer

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen Anmälan och utredning av SEXUALBROTT Ju 2004:I Anmälan och utredning av Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen SEXUALBROTT Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv Justitiedepartementet

Läs mer

Brottsoffer. DV-rapport 2003:2

Brottsoffer. DV-rapport 2003:2 Brottsoffer - redovisning av tre regeringsuppdrag - DV-rapport 2003:2 Domstolsverkets publikation: 2003:2 Produktionsår: 2003 Titel: Brottoffer - redovisning av tre regeringsuppdrag BROTTSOFFER Redovisning

Läs mer

Stöd i domstol. Målsäganden och vittnen i fokus. Vittnesstöd ger trygghet i rätten BOJ stöttar vittnen och målsägande Sid 10

Stöd i domstol. Målsäganden och vittnen i fokus. Vittnesstöd ger trygghet i rätten BOJ stöttar vittnen och målsägande Sid 10 tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 3/2011 årgång 16 Vittnesstöd ger trygghet i rätten BOJ stöttar vittnen och målsägande Sid 10 Stöd i domstol Målsäganden och vittnen i fokus Det

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre

Våld och övergrepp mot äldre tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2013 årgång 18 Hon var livrädd att sonen skulle få reda på vår kontakt En brottsofferjour berättar om mötet med en våldsutsatt kvinna Sid 9 Våld

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

Att uppfylla samhällsansvaret

Att uppfylla samhällsansvaret Att uppfylla samhällsansvaret Förbättrat kunskapsstöd när det gäller socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men

Läs mer

Kvinnofrid En fråga om mänskliga rättigheter. Brottsoffer- och kvinnojour i ett BOJ Sydöstra Skåne ger våldsutsatta stöd Sid 10

Kvinnofrid En fråga om mänskliga rättigheter. Brottsoffer- och kvinnojour i ett BOJ Sydöstra Skåne ger våldsutsatta stöd Sid 10 tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 1/2012 årgång 17 Brottsoffer- och kvinnojour i ett BOJ Sydöstra Skåne ger våldsutsatta stöd Sid 10 Kvinnofrid En fråga om mänskliga rättigheter

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan

Kommunövergripande handlingsplan Kommunövergripande handlingsplan För kvinnofrid i Stenungsund Reviderad 2010-12-01 Individ- och familjeomsorgen Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...4 Bakgrund...5 Stenungsunds

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor f Mäns våld mot kvinnor Strategi 2012-2014 VÄSTMANLAND bilaga Dnr: 801-2961-12 1. Inledning... 4 2. Strategins utgångspunkter... 5 2.1 Syfte... 5 2.2 Mål... 5 2.3 Länsstrategins tre målgrupper... 6 3

Läs mer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer Handlingsprogram mot våld i nära relationer Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26, 79 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 HANDLINGSPROGRAM... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL: VÅLD

Läs mer

Våld i nära relationer. Erfarenheter av arbetet vid Centrum mot våld och Kvinnojouren i Jämtlands län Helena Hopstadius

Våld i nära relationer. Erfarenheter av arbetet vid Centrum mot våld och Kvinnojouren i Jämtlands län Helena Hopstadius Våld i nära relationer Erfarenheter av arbetet vid Centrum mot våld och Kvinnojouren i Jämtlands län Helena Hopstadius FOU JÄMT, ÖSTERSUND 2014 ISSN:1651-7253 FÖRFATTARE: HELENA HOPSTADIUS 2 Sammanfattning

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer

Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer Socialtjänsten Datum Reviderad 2015-02-16 Ärendenr Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer Socialnämndens Individ- och familjeomsorg i Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

Brottsoffer. Perspektiv på det brottsförebyggande arbetet OM LOKALT BROTTS FÖREBYGGANDE ARBETE FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

Brottsoffer. Perspektiv på det brottsförebyggande arbetet OM LOKALT BROTTS FÖREBYGGANDE ARBETE FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET Brottsoffer Perspektiv på det brottsförebyggande arbetet 15 IDÈSKRIFT NR 15 OM LOKALT BROTTS FÖREBYGGANDE ARBETE FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET Brottsoffer Perspektiv på det förebyggande arbetet IDÉSKRIFT

Läs mer

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2007 Samordnat brottsofferstöd sidan 4 Medierna spär på känslan av utsatthet sidan 6 Lite smällar får man tåla Den attityden möter många män

Läs mer