Välkommen! Brottsofferjourernas Riksförbunds Riksstämma Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen! Brottsofferjourernas Riksförbunds Riksstämma Stockholm 2007. www.boj.se"

Transkript

1 Välkommen! Brottsofferjourernas Riksförbunds Riksstämma Stockholm 2007

2 Inledning Hans Klette, förbundsordförande

3 Program för Riksstämma i Stockholm maj 2007 Lördag 12 maj Registrering Kaffe och smörgås Inledning Hans Klette, förbundsordförande Välkommen till Stockholm Anders Selholm, Region Gotland och Stockholm Vad gör Brottsoffermyndigheten Margareta Bergström, generaldirektör och vad kan vi göra tillsammans? Riksförbundets arbetsgrupper * polis Birger Gustinger, sammankallande * våld mot närstående Britt Rosén, Elisebeht Markström, sammankallande * BOJs interna arbete Arne Rosenlund, sammankallande BOJs utvecklingsarbete Eva Larsson, förbundsdirektör Lunch

4 Program för Riksstämma i Stockholm maj Brottsoffers rättstrygghet och rättssäkerhet Beatrice Ask, justitieminister Thomas Bodström, ordf i justitieutskottet Stöd till unga brottsoffer och vittnen Elin Jägervall, projektledare representanter från lokala jourer Båtutflykt på Mälaren Avgår från bryggan vid Essinge konferenscenter, anländer till bryggan vid Alvik Välkomstdrink med underhållning Essinge konferenscenter Festmiddag Essinge konferenscenter

5 Program för Riksstämma i Stockholm maj 2007 Söndag 13 maj Stämmoförhandlingar Kaffe Lunch Stämmoförhandlingar Stämman avslutas Förbundsordförande Kaffe

6 Välkommen till Stockholm! Anders Selholm Region Gotland och Stockholm

7 Vad gör Brottsoffermyndigheten och vad kan vi göra tillsammans? Margareta Bergström Generaldirektör Brottsoffermyndigheten

8 Förbundsstyrelsens polisgrupp presentation riksstämma 2007 Uppdraget Resultat Hur går vi vidare? Kontakta oss gärna! Bengt Laveberg Birger Gustinger Jöran Hultman

9 Uppdraget Öka förståelsen för brottsoffrens behov av stöd vid anmälan, under förundersökningen och rättegången. Betona betydelsen av polisens informationsansvar. Beskriva värdet av vittnets behov av stöd vid rättegång. Öka kunskapen av BOJ:s verksamhet och att polisen ser BOJ som en samverkanspart och som ett självklart redskap och komplement i sitt arbete.

10 Resultat 1. Enkät Motivet för en polisgrupp bekräftat 49% av jourerna har upplevt en markant minskning av antalet brottsofferanmälningar från polisen. Bra samarbete med polisen och ömsesidigt förtroende föreligger. Jourer och förbundet måste bli bättre på att informera. Och också analysera hur vi arbetar i jourerna. Det upplevs som mycket viktigt vem som är polisens brottsoffersamordnare.

11 2. Information Resultat Ur förordet Informationspaket OH-bilder Ställ krav på Din polis! Begär att få medverka vid utbildningsdagar, vid utsättningar o dyl. Det visar sig att där Brottsofferjouren får ett ansikte fungerar Polisens information om vår verksamhet och vilka tjänster vi kan erbjuda bättre både vid anmälningsupptagning, under förundersökning och vid förhandling i domstol. Vi vill självklart att Polisen ska se Brottsofferjouren som en samverkanspart och ett självklart redskap för och komplement till sitt arbete.

12 Resultat 3. Utbildning Polishögskolan Utbildning för utredare

13 4. Opinionsbildning Resultat Insändare Frågor till Rikspolischefen Polisens kommunikationscentraler Rikspolisstyrelsen Justitiedepartementet Regeringens regleringsbrev 2007 Rikspolischefens inriktning 2007

14 REGERINGENS REGLERINGSBREV för Övriga mål Rikspolisstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som vidtagas och kommer att vidtagas med anledning av Riksrevisionens Rapport 2005: RPS skall vidta åtgärder för att säkerställa att det inom varje polismyndighet finns tillgång till kvalificerad kompetens att ge brottsoffer relevant information om de insatser som finns tillgängliga för brottsoffer i samhället.

15 Rikspolischefens inriktning för 2007 VIKTIGA STRATEGIER för att bekämpa brott och skapa trygghet En polisiär brottsförebyggande strategi. EN STRATEGI FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT BROTTSOFFER BEMÖTS PÅ ETT PROFESSIONELLT SÄTT. En strategi för att utveckla förmågan att förebygga och utreda brott som begås i en nära relation, ex våld mot kvinnor och barn. En strategi för att utveckla och skapa enhetlighet i användningen av kriminalteknik. En strategi för hur det internationella polissamarbetet ska utvecklas och integreras i det nationella polisarbetet.

16 Hur går vi vidare? Genomgång med regionråden Utbildning polishögskolan utredarutbildningen Opinionsbildning RPS centrala konferens justitieministern RPS och PKC. Idéer från jourer.

17 Arbetsgruppen om våld mot närstående Monica Bergvall, Södertälje Kerstin Zaring, Karlstad Britt Rosén, Förbundsstyrelsen Elisebeht Markström, Förbundsstyrelsen Eva Larsson, kansliet

18 Brott kvinnor utsatts för Antal av Brottstyp Mord, dråp, vållande till annans död Misshandel utomhus Misshandel inomhus Grov kvinnofridskränkning Olaga hot Ofredande Övriga brott mot frihet och frid (olaga intrång, Våldtäkt Våldtäktsförsök Incest Övriga sexualbrott Stöld, väskryckning, fickstöld Andra tillgreppsbrott (bil- och cykelstöld) Inbrott Rån Skadegörelse Allmänfarliga brott (mordbrand, rattfylleri, spridande Övergrepp i rättsak Överträdelse av besöksförbud Övrigt

19 Arbetsgruppen om våld mot närstående Började hösten 2006 Referensgrupp till remissvar Hearing Medel från länsstyrelser Kartläggning Intervjuer med 20 jourer Goda exempel

20 Våld mot närstående Goda exempel Kvinnorna Boj och Kvinnojour samverkar i samma förening Specialiserade stödpersoner Medverka till läkarkontakt, dokumentera skador Stötta vid polisanmälan Medverka till skyddat boende Bedöma utsatthet, besöksförbud? Krissamtal/ bearbetande samtal Information/juridisk rådgivning (samverkan med kvinnofridsenhet) Medfölja som stöd till polis, målsägandebiträde, socialtjänst m.m.

21 Våld mot närstående Goda exempel Barnen Fråga om barnen Slussa barnen till hjälp (skolsköterska, kurator, soc, stödcentrum, ungdomsmott) Inrätta särskilt barnrum Boj + kvinnojour Skaffa sig kunskap inom jouren om barns behov och hur/var de kan få stöd Skapa en handledningspärm att använda i det dagliga arbetet

22 Våld mot närstående Goda exempel Metod Samtalsstöd Självhjälpsgrupper (misshandel, våldtäkt) (Teman: ta tillbaka mitt livsrum, normaliseringsprocessen, skuld, skam, rädsla, makt, kontroll, sexualitet, besök av olika resurspersoner m.m.) Tjejgrupper i skolor Barngrupper, somarkollo, extra morföräldrar, julklappar Projekt BOJEN, trappanmodellen, föräldragrupper Internat för kvinnor och barn Självförsvarskurs Förmedla kontakt Krismottagning för män eller kriminalvårdens IDAP program Våld mot funktionshindrande kvinnor, projekt kartläggning och utbildningsbehov Hedersrelaterat förtryck, relationsbyggande o stöd till utsatta elever i skolan

23 Våld mot närstående Goda exempel Utåtriktad verksamhet Utbildning internt Utbildning externt Samverkan

24 Arbetsgruppen om våld mot närstående Bevaka, inspirera, sprida Sammanställning av exempelsamling Utveckla stöd inom BOJ Metodutveckling Resurs för medel från länsstyrelser Samverkan med andra organisationer, främst SKR

25 Projekt våld mot närstående Socialstyrelsen 80 jourer Drygt 1000 deltagare Närhet som gör ont Lika vär(l)d Samverkan socialtjänst, hälso- och sjukvård, kvinnojourer Utvärdering

26 Arbetsgrupp för BOJs interna Kontaktuppgifter: Arne Rosenlund mobil: arne Bo Danielsson mobil: Lilian Eriksson mobil: Helena Wahlund mobil arbete

27 Uppdraget. Syfte: Att stärka jourerna i arbetet att utveckla lokalt brottsofferarbete Arbetsområden: Handlingsplan för jourernas arbete med fastställda policydokument och minimikrav Utarbeta planer för att kunna ge stöd till alla brottsoffer: unga, äldre, funktionshindrade, annan etnisk bakgrund m fl Resurs i arbetet med kompetensanalys Analys av samhällets brottsofferstöd Ideell verksamhet contra offentlig verksamhet Framtagning av olika policydokument Referensgrupp för reviderad Handbok för stödpersoner och vittnesstöd

28 Vad har gjorts sedan stämman 2005? Handlingsplan för jourernas arbete med fastställda policydokument och minimikrav Policy för stödpersoner och vittnesstöd (antagen mars 2006) Referensgrupp framtagandet av föreningshandboken Kartläggning, analys, intervjuer om minimikraven Proposition om handlingsplan om minimikraven till stämman 2007

29 Vad har gjorts sedan stämman 2005 Analys av samhällets brottsofferstöd Utgångspunkt brottsoffrens behov Ringa forskning Kontakt med forskare och Brottsoffermyndigheten Ideell verksamhet contra offentlig verksamhet Forum för frivilligt socialt arbete Samlat in samverkansavtal BOJ-kommunen

30 Det fortsatta arbetet Riktlinjer för att stödja den lokal jouren i kvalitetshöjande arbetet Referensgrupp till RF:s kompetensanalys och revideringen av handbok för stödpersoner och vittnesstöd Fortsatt påverkansarbete för forskning om brottsoffers behov och förväntningar Spelregler i relation BOJ/Offentliga sektorn Samverkansavtal BOJ idag och i framtiden vad står vi för, vart är vi på väg? enkät

31 BOJs utvecklingsarbete Eva Larsson, förbundsdirektör

32 Medborgare, som utsatts för våld i nära relationer och som till statliga, kommunal eller landstingskommunal myndighet anmält övergreppet, skall inte på nytt behöva falla offer för samma förövare, då under förutsättning att den drabbade inte på nytt själv väljer, att uppsöka förövaren

33 BOJs utvecklingsarbete Arbetsgrupper metoder, opinion Arbetsgruppen för rättsväsende - Hans Klette, förbundsstyrelsen - Jan-Erik Rosén, förbundsstyrelsen - Janet Svensson, Stockholm - Göran Äng, Höglandskommunerna Arbetsgruppen för socialtjänst/hälso- och sjukvård hösten 2007

34 Utvecklingsområden Kvalitetssäkring/verksamhetsutveckling Kompetensutveckling Intern kommunikation Extern kommunikation Samverkan Opinion

35 Verksamhetsutveckling Verksamhetsstödjare Tillgänglighet BOJs telefoncentral - råd och stöd på annat språk än svenska - mailservice

36 Brottsofferstöd & vittnesstöd Stöd till unga brottsoffer och vittnen en utmaning Utsatta och sårbara brottsoffergrupper - funktionshinder - annan etnisk bakgrund än svensk Vittnesstöd - gemensam utbildning - BrOM och DV regeringsbeslut sammanslagningar av tingsrätter - öronmärkta medel

37 Kompetensanalys Kompetensplan Spetskompetens Utbildning

38 Utvecklingsmedel Utvecklingsmedel till kommunerna i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. 109 miljoner årligen under 2007 och 2008

39 Utvecklingsmedel Regeringens mål: Stöd och hjälp oavsett vilken kommun Socialtjänstens stöd förbättras och kvalitetsutvecklas Kvinnojours- och brottsofferjoursverksamhet på lokal nivå ska stärkas

40 Utvecklingsmedel Kommuner kan söka hos länsstyrelsen för egen utveckling samt: stödja frivilligorganisationernas ordinarie verksamhet verka för att den utvecklas

41 Lunch

42 Brottsoffrets rättstrygghet och rättssäkerhet Beatrice Ask justitieminister Thomas Bodström ordf i justitieutskottet

43 Stöd till unga brottsoffer och vittnen Elin Jägervall Representanter lokala jourer

44 Klockan16.15 Båtutflykt på Mälaren Du blir bjuden på kaffe och kaka ombord! Avgång från bryggan Essinge konferenscenter, ankomst till bryggan vid Alvik Du som inte checkat in på hotellet tag med ditt bagage ombord!

45 Klockan Välkomstdrink med underhållning Essinge konferenscenter

46 Klockan Festmiddag Essinge konferenscenter

47 Frukost från klockan Hotellet

48 Program för Riksstämma i Stockholm maj 2007 Söndag 13 maj Stämmoförhandlingar Kaffe Lunch Stämmoförhandlingar Stämman avslutas Förbundsordförande Kaffe

49 Stämmoförhandlingar

50 Fastställande av dagordning

51 Dagordning Stämmans öppnande. Justering av röstlängd, fastställande av dagordning samt fråga om stämmans behöriga utlysande. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare vid stämman. Val av två protokolljusterare och två rösträknare. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelser för de två föregående verksamhetsåren. Behandling av revisorernas berättelser för de två föregående verksamhetsåren. Fastställande av resultat- och balansräkningar för de två föregående verksamhetsåren. Beslut om resultatdisposition. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för de två föregående verksamhetsåren. Beslut om de två kommande verksamhetsåren: Medlemsavgifter Verksamhetsplan Budget Val av förbundsordförande. Val av vice förbundsordförande. Val av ledamöter till förbundsstyrelsen jämte ersättare. Val av revisorer jämte ersättare. Val av valberedning. Ärenden som styrelsen, lägger fram för stämman. a. Policydokument. b. Propositioner. Behandling av inkomna motioner. Föredragning av officiella skrivelser och rapporter. Avslutning.

52 Val av mötesordförande, vice ordförande sekreterare, protokolljusterare och rösträknare

53 Verksamhetsberättelse 2005 och 2006

54 Revisorernas berättelse för 2005 och 2006

55 Fastställande av resultat- och balansräkning 2005 och 2006

56 Beslut om resultatdisposition

57 Beslut om ansvarsfrihet

58 Beslut om de två kommande verksamhetsåren Medlemsavgifter Verksamhetsplan Budget

59 Verksamhetsplan

60 Budget 2007 och 2008

61 STYRELSE FÖRSLAG PLANERAD INTÄKTER BU 2007 BU 2008 Medlemsavgifter Fakturerade kostnader Övriga intäkter Bidrag BrOM Bidrag SPIFAB Övriga bidrag SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Inköp material och varor Personalkostnader Lokalkostnader Kontorskostnader Telefon och porto Resor och representation Reklam och PR + Tidningen Seminarier och konferenser Försäkringar Förvaltningskostnader Projektkostnader Övriga kostnader Avskrivn. och finansiella poster SUMMA KOSTNADER NETTORESULTAT TCH

62 Val av förbundsordförande, vice förbundsordförande, ledamöter och revisorer

63 Val av förbundsordförande, vice förbundsordförande, ledamöter och ersättare Namn Funktion Ålder Förslag Hemförening Region/Länsförening Hans Klette ordf., ordinarie 77 omval till 09 Lund Skåne, Halland, Blekinge Anders Selholm ordinarie, vice ordf. 60 nyval till 09 Norrtälje Gotland, Stockholms län Birger Gustinger ordinarie 66 omval till 11 Växjö Elisebeth Markström ordinarie 52 nyval till 11 Östra Sörmland Södermanland, Östergötland Anita Sidén ordinarie 67 vald till 09 Göteborg Västra Götaland Örjan Ohlström ordinarie 61 vald till 09 Gävle Gävleborg Jan-Erik Rosén ordinarie 72 vald till 09 Kalmar Karl-Åke Pettersson ersättare 58 nyval till 09 Södra Roslagen Gotland, Stockholms län Cecilia Kongbäck ersättare 40 nyval till 09 Göteborg Västra Götaland Hillevi Engström ersättare 44 nyval till 09 Norrort Gotland, Stockholms län Reino Krank ersättare 59 nyval till 09 Malmfälten Norrbottens län

64 Valberedningens förslag till 2007 års riksstämma Revisorer Auktoriserad eller godkänd revisor, ordinarie Postadressort Namn presenteras vid stämman. Auktoriserad eller godkänd revisor, ersättare Namn presenteras vid stämman. Ordinarie Åke Malmström Uno Eriksson Ersättare nyval omval Grisslehamn Sandviken Birgitta Hellgren omval Södertälje

65 Val av valberedning

66 Ärenden som styrelsen lägger fram för stämman A) policydokument B) propositioner Handlingsplan för att nå minimikraven -Stadgar för lokalförening Regler för bruk av BOJ s logotyp

67

68

69

70 Riksförbundsstyrelsens proposition till riksstämman 2007 Handlingsplan för att nå minimikraven för en lokal brottsofferjour. Riksförbundets arbetsgrupp för BOJs interna arbete tillsattes hösten 2006, bestående av Arne Rosenlund, Bo Danielsson, Lilian Eriksson, och Helena Wahlund. Ett viktigt område gruppen har arbetat med är kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Styrelsen har antagit arbetsgruppens förslag till sin proposition. Vid en översyn av jourerna blev bilden tydlig att jourerna har mycket olika förutsättningar och att behov av stöd från Riksförbundet är mycket skiftande. Utgångspunkten är att brottsofferjourerna ska ge ett gott stöd till brottsoffer och vittnen. Beroende på förutsättningarna i jouren kan man ge stöd i olika omfattning. Men för att BOJ ska ha en gemensam utgångspunkt, antog stämman i Tällberg 2005 minimikrav som skall gälla för en lokal brottsofferjour. Minimikraven: Jouren ska ha tillgång till tillräckligt antal stödpersoner för verksamheten. Kraven på tystnadslöfte, godkänd grundutbildning och kontinuerlig fortbildning ska vara uppfyllda. Styrelsens sammanträden ska protokollföras. Jouren ska ha tillgång till lämplig lokal avsedd för att kunna ha telefonsamtal och besök av brottsoffer. Jouren ska ha en bra tillgänglighet. Vid användande av telefon/mobiltelefon bör brottsoffrets rätt till konfidentiellt bemötande garanteras. Jouren ska ha ett säkert förvaringsutrymme för konfidentiella handlingar, varvid handlingar efter avslutad kontakt ska förstöras. Jouren ska ha ett telefonnummer registrerat på föreningen och bör ha en egen e-postadress Lokalt utarbetade säkerhetsrutiner ska upprättas och tillämpas i brottsofferarbetet. Jouren ska använda sig av riksförbundets system för statistik (Punkterna finns återgivna i föreningshandboken sid 40.) Nu har det gått två år sedan dess, och nu är det dags att sätta en tidsgräns när dessa minimikrav skall vara uppfyllda. Styrelsen föreslår att fram till nästa stämma 2009 så skall kraven vara uppfyllda och verifierade av alla jourer. Ansvaret för att detta sker ligger i första hand hos respektive jour. Till jourernas hjälp i detta arbete vill vi hänvisa till föreningshandboken som bland annat anger riktlinjer för att en jour skall bli en fungerande förening. Dessutom skall regionråd, Riksförbundets kansli samt styrelsen utgöra resurser för att hjälpa jourerna om man kört fast i sitt utvecklingsarbete. Styrelsen kommer att återkomma till BROM med begäran om anslag för att anställa en verksamhetsstödjare/utvecklare. Om en jour ser att man inte kommer att nå minimikraven skall man allvarligt överväga en sammanslagning med en näraliggande jour. Styrelsen ska utarbeta rutiner för hur hanteringen av jourer som inte uppfyller minimikrav ska ske. Den yttersta åtgärd som styrelsen kan vidtaga är 3 i Riksförbundets stadgar, Medlemsförening eller enskild medlem i lokal förening, som skadar förbundets anseende, motverkar dess syften eller bryter mot dess stadgar, kan uteslutas ur förbundet av förbundsstyrelsen. Föreningen skall i båda fallen beredas tillfälle att yttra sig innan beslut om uteslutning fattas. Sammanfattningsvis föreslår styrelsen riksstämman: Att antagna minimikrav skall vara uppfyllda senast till stämman Att styrelsen får i uppdrag att utarbeta rutiner för hur hanteringen av jourer som inte uppfyller minimikrav ska se ut. Att överväga en sammanslagning med närliggande jour. Att styrelsen som yttersta åtgärd kan vidtaga 3 i Riksförbundets stadgar.

71 Riksförbundsstyrelsens proposition till Riksstämman Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund 3 Medlemskap, första stycket. Riksförbundsstyrelsen föreslår riksstämman följande lydelse: Medlem i föreningen är enskild person, företag och organisation, som erlagt fastställd medlemsavgift.

72 Riksförbundsstyrelsens proposition till Riksstämman 2007 Regler för bruk av BOJs logotype Riksförbundets logotype är skyddad av lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Logotyperna får användas endast utan att bearbetas. Logotyperna får användas vid redaktionellt arbete inom etiska gränser. Riksförbundets originallogo är med texten inramad. Det finns även ytterligare en logo som tagits fram, där texten är skriver på två rader utan ram, vilket förbättrar läsbarheten. Den senare används idag av Riksförbundet på trycksaker. Det är inte tillåtet att sätta in lokala jourens namn istället för Riksförbund. Lokala namnet ska skrivas under logotypen. Det är inte heller tillåtet att byta färg på logotypen.

73 Behandling av inkomna motioner

74 Förbundsstyrelsens yttrande över motioner Motion nr 1 Lagändring med tidsfrister för brottsutredning och domstolsförhandling rörande brott mot unga brottsoffer. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att tillstyrka motionen Motion nr 2 Samtliga brottsofferjourer ska namnges med Brottsofferjouren med tillägg ett geografiskt namn. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att lokala tillstyrka motionen, med förtydligande att Riksförbundets logo ska användas samt att 1 i stadgar ska uppfyllas. Motion nr 3 Regionerna ska själva få besluta om lämplig titulatur på den anställda personalen. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att beslutar avslå motionen, med motivering att den lokala jouren, som har arbetsgivaransvar, själv om lämplig titulatur.

75 Motion nr 4 Tillägg i riksförbundets stadgar 1. Riksförbundet styrelse föreslår riksstämman att avslå motionen, med hänvisning till lokala stadgar 1. Motion nr 5 5 A. Aktivering av Riksförbundets styrelse. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att avslå motionen, med motivering att den inte är en stämmofråga. 5B. Viss omstrukturering av styrelsearbetet. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att tillstyrka motionen, med motivering att det är den normala rutinen. Motion nr 6 Förbundets kansli organiserar verksamheten på sådant sätt att telefonväxel hålls öppen även måndag eftermiddag. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att avslå motionen, med motivering att styrelsens ambition har alltid varit att ha en så hög tillgänglighet som möjligt, med hänsyn till de ekonomiska resurser Riksförbundet har.

76 Motion nr 7 Tidningen Brottsoffer måste få ett mera rörelsepräglat innehåll. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att avslå motionen, med motivering att tidningens innehåll inte är en stämmofråga. Tidningens innehåll skall inte beslutas av en riksstämma. Detta vore att inskränka ansvarig utgivares befogenhet att bestämma över innehållet, vilket är i strid med gällande lagstiftning (TR 5: 3, Tryckfrihetsordningen). Ansvarig utgivare utses av Riksförbundets styrelse. Ansvarig utgivare och redaktör utgör tidningens redaktion och utformar tidningen. En viktig roll för Riksförbundet är att bedriva opinionsbildning utifrån brottsofferjourernas dagliga kontakter med brottsoffer och vittnen. Tidningen Brottsoffer är ett av Riksförbundets officiellt opinionsbildande organ. Motion nr 8 Bättre information i polisutbildningen. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att att tillstyrka första att-satsen. tillstyrka andra att-satsen med förändringen att ordet kräver byts ut mot verka för. Motion nr 9 Stöd till småföretagare Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att att tillstyrka första att-satsen med förändringen att Riksförbundet ska verka för tillkomsten av en broschyr. tillstyrka andra att-satsen. Riksförbundet tillsammans med Brottsofferjouren i Göteborg ska utarbeta en metodik, som kan spridas till andra jourer.

77 Motion nr 10 Förändring i SoL kap Riksförbundets styrelse anser att motionen redan är besvarad. Riksförbundet har redan bevakat frågan, bland annat i remissvaret Att ta ansvar för sina insatser Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor samt framfört synpunkter till socialutskottet. Socialutskottet fattade beslut den 29 mars 2007, vilket följer propositionens förslag. Riksdagen fattar beslut den 25 april. Motion nr 11 Vikten av tidiga insatser efter kris att avslå motionen, med motivering att den är för omfattande för Brottsofferjourernas Riksförbund. Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt inom detta område pågår inom Umeå universitet. Försäkringskassan har även gjort en utredning. Riksförbundet kommer att bevaka resultaten. Motion nr 12 Uppdatering av lokala stadgar 7. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att avslå motionen, med motivering att innebörden i den nämnda skrivningarna i stadgarna och Föreningshandboken är likvärdiga. Motion nr 13 Riksförbundet ska uppvakta Rikspolisstyrelsen. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att tillstyrka motionen.

78 Motion nr 14 Begäran om kollekt från Svenska kyrkan till brottsofferjourerna Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att avslå motionen, med motivering att Svenska kyrkan är fristående från staten och är numera en självständig ideell organisation. Motion nr 15 Lokala jourers möjlighet till anställd samordnare som Riksförbundet är arbetsgivare för. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att avslå motionen, med motivering att arbetsgivaransvaret alltid måste ligga på det lokala planet. Motion nr 16 Statistikblanketten ska göras om. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att avslå motionen, med motiveringen att den nya statistikföringen är nu inne på det tredje året och det är för kort tid för att göra en förändring. En utvärdering genomfördes hösten 2005, synpunkter från denna beaktades och en viss justering gjordes inför år Fler och fler jourer börjar nu använda systemet. På stämman 2005 antogs minimikraven, varav ett är att följa Riksförbundets system för statistikföring. Motion nr 17 Arbetsgrupp för granskning av nuvarande rutiner för förordnande av gode män och förvaltare. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att tillstyrka motionen. Den 12 april fattade civilutskottet beslut om att begära att regeringen omgående ska vidta åtgärder som stärker länsstyrelsernas tillsyn av kommunernas överförmyndare, bland annat återinförandet av en årlig inspektion och en nationell samordning.

79 Motion nr 18 Brottsoffer ska erbjudas målsägandebiträde i samma utsträckning som en åtalad erbjuds offentlig försvarare. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att tillstyrka motionen., med hänvisning till pågående reformarbete. Motion nr 19 Information till myndigheter, organisationer samt medborgare om Brottsofferjourernas verksamhet. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att tillstyrka motionen och därmed anses motionen besvarad.

80 Föredragning av officiella skrivelser och rapporter

81 Avslutning Förbundsordförande

82 Tack för er medverkan vid Brottsofferjourernas Riksförbund riksstämma 2007!

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011 2012-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012 2013-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 Statistik 2012 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 2013-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten. 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013 Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013 En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 3 Kontakter...

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2009

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2009 Statistik 29 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 29 21-3-16 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd...

Läs mer

Stadgar med minimikrav för lokal förening i

Stadgar med minimikrav för lokal förening i Stadgar med minimikrav för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Nynäshamn 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Hammarby fabriksväg 25, 120 33 Stockholm

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 Statistik 2011 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 2012-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2015

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2015 Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2015 En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om Brottsofferjourens statistik... 2 Kontakt med Brottsofferjouren...

Läs mer

Stadgar med minimikrav för förening i

Stadgar med minimikrav för förening i Stadgar med minimikrav för förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderade vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26

Läs mer

Det ingen vill se - en bok om våld i samkönade parrelationer

Det ingen vill se - en bok om våld i samkönade parrelationer Det ingen vill se - en bok om våld i samkönade parrelationer Våld i parrelationer förekommer oavsett om de är samkönade eller olikkönade. För att undvika kränkningar, felaktigheter och diskriminerande

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Närhet som gör ont - om våld mot närstående

Närhet som gör ont - om våld mot närstående Närhet som gör ont - om våld mot närstående Närhet som gör ont om våld mot närstående erbjuder en gedigen genomgång av problematiken kring mäns våld mot kvinnor. Utgångspunkten är att kunskap är en viktig

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

RFS stadgar. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RFS stadgar. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RFS stadgar Förbundsstadgar antagna av RFS kongress 1997 och reviderade av kongress 2001, årsmöte 2003, årsmöte 2004, årsmöte 2007, årsmöte 2011 och årsmöte 2014. 1 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse PerÅke Svensson, Vimmerby till vice ordförande

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Statistik Sofia Barlind

Statistik Sofia Barlind Statistik 206 - Om hjälpsökande hos Brottsofferjouren utsatta för integritetskränkande brott, våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2013 - Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR. Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001

STADGAR. Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001 STADGAR Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001 1 2 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Hjärt- och Lungsjukas förening i och den är en lokalförening inom Hjärt-

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

2006-11-08. Brottsofferjourernas Riksförbund vill lämna några ytterligare förslag och kommentarer på betänkandet.

2006-11-08. Brottsofferjourernas Riksförbund vill lämna några ytterligare förslag och kommentarer på betänkandet. 2006-11-08 Brottsofferjourernas Riksförbunds remissvar angående betänkande Att ta ansvar för sina insatser Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor, SOU 2006:65 Brottsofferjourernas Riksförbund,

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010 2011-03-04 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Verksamhetsplan Brottsofferjouren i Västerort

Verksamhetsplan Brottsofferjouren i Västerort Verksamhetsplan 2012 Brottsofferjouren i Västerort Enligt styrelsebeslut december 2011 SYFTET MED EN VERKSAMHETSPLAN Verksamhetsplanen används som ett redskap för att styra och utveckla BOJ Västerorts

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Att ansöka om kommunbidrag

Att ansöka om kommunbidrag Att ansöka om kommunbidrag Tips och råd för lokala jourer December 2010 Kommunernas bidrag till de lokala brottsofferjourerna är viktiga för verksamhetens fortlevnad och utveckling. I denna folder finns

Läs mer

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Reviderad 2013-04-29 Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Inledning Vem som helst kan drabbas av våld och övergrepp eller någon annan brottslig handling. Men vissa grupper är särskilt

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se Våld i nära relationer Våld och övergrepp mot barn Barn

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2014 - Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 2 Unga

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete Revideras och antagna den 05 maj 2012 2 1 Organisation (namn och identitet), förkortat DAO är en ideell förening som bedriver internationellt bistånds- och

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga

Våld i nära relationer en folkhälsofråga Våld i nära relationer en folkhälsofråga Kerstin Bynander och Lina Blombergsson Kommittédirektiv Uppdrag samla och stödja berörda myndigheter och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 14.00. Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping. 1. Mötets öppnande. Ordförande Jesper

Läs mer

vittnesstöd Nationella riktlinjer för aktiva vittnesstöd

vittnesstöd Nationella riktlinjer för aktiva vittnesstöd vittnesstöd Nationella riktlinjer för aktiva vittnesstöd Nationella riktlinjer för vittnesstödsverksamheten Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket har regeringens uppdrag att verka för att vittnesstödsverksamhet

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Utökad statistik för Brottsofferjouren

Utökad statistik för Brottsofferjouren Utökad statistik för Brottsofferjouren Ett försök inom ramen för projekt Brottsutsatt och funktionsnedsättning 1 maj - 31 oktober 2014 20 februari 2015 Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015.

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015. Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015. Inledning Föreningens ändamål är fram för allt att genom stödpersoner, brottsofferstödjare och vittnesstödjare, lämna stöd och hjälp till brottsoffer,

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer