Välkommen! Brottsofferjourernas Riksförbunds Riksstämma Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen! Brottsofferjourernas Riksförbunds Riksstämma Stockholm 2007. www.boj.se"

Transkript

1 Välkommen! Brottsofferjourernas Riksförbunds Riksstämma Stockholm 2007

2 Inledning Hans Klette, förbundsordförande

3 Program för Riksstämma i Stockholm maj 2007 Lördag 12 maj Registrering Kaffe och smörgås Inledning Hans Klette, förbundsordförande Välkommen till Stockholm Anders Selholm, Region Gotland och Stockholm Vad gör Brottsoffermyndigheten Margareta Bergström, generaldirektör och vad kan vi göra tillsammans? Riksförbundets arbetsgrupper * polis Birger Gustinger, sammankallande * våld mot närstående Britt Rosén, Elisebeht Markström, sammankallande * BOJs interna arbete Arne Rosenlund, sammankallande BOJs utvecklingsarbete Eva Larsson, förbundsdirektör Lunch

4 Program för Riksstämma i Stockholm maj Brottsoffers rättstrygghet och rättssäkerhet Beatrice Ask, justitieminister Thomas Bodström, ordf i justitieutskottet Stöd till unga brottsoffer och vittnen Elin Jägervall, projektledare representanter från lokala jourer Båtutflykt på Mälaren Avgår från bryggan vid Essinge konferenscenter, anländer till bryggan vid Alvik Välkomstdrink med underhållning Essinge konferenscenter Festmiddag Essinge konferenscenter

5 Program för Riksstämma i Stockholm maj 2007 Söndag 13 maj Stämmoförhandlingar Kaffe Lunch Stämmoförhandlingar Stämman avslutas Förbundsordförande Kaffe

6 Välkommen till Stockholm! Anders Selholm Region Gotland och Stockholm

7 Vad gör Brottsoffermyndigheten och vad kan vi göra tillsammans? Margareta Bergström Generaldirektör Brottsoffermyndigheten

8 Förbundsstyrelsens polisgrupp presentation riksstämma 2007 Uppdraget Resultat Hur går vi vidare? Kontakta oss gärna! Bengt Laveberg Birger Gustinger Jöran Hultman

9 Uppdraget Öka förståelsen för brottsoffrens behov av stöd vid anmälan, under förundersökningen och rättegången. Betona betydelsen av polisens informationsansvar. Beskriva värdet av vittnets behov av stöd vid rättegång. Öka kunskapen av BOJ:s verksamhet och att polisen ser BOJ som en samverkanspart och som ett självklart redskap och komplement i sitt arbete.

10 Resultat 1. Enkät Motivet för en polisgrupp bekräftat 49% av jourerna har upplevt en markant minskning av antalet brottsofferanmälningar från polisen. Bra samarbete med polisen och ömsesidigt förtroende föreligger. Jourer och förbundet måste bli bättre på att informera. Och också analysera hur vi arbetar i jourerna. Det upplevs som mycket viktigt vem som är polisens brottsoffersamordnare.

11 2. Information Resultat Ur förordet Informationspaket OH-bilder Ställ krav på Din polis! Begär att få medverka vid utbildningsdagar, vid utsättningar o dyl. Det visar sig att där Brottsofferjouren får ett ansikte fungerar Polisens information om vår verksamhet och vilka tjänster vi kan erbjuda bättre både vid anmälningsupptagning, under förundersökning och vid förhandling i domstol. Vi vill självklart att Polisen ska se Brottsofferjouren som en samverkanspart och ett självklart redskap för och komplement till sitt arbete.

12 Resultat 3. Utbildning Polishögskolan Utbildning för utredare

13 4. Opinionsbildning Resultat Insändare Frågor till Rikspolischefen Polisens kommunikationscentraler Rikspolisstyrelsen Justitiedepartementet Regeringens regleringsbrev 2007 Rikspolischefens inriktning 2007

14 REGERINGENS REGLERINGSBREV för Övriga mål Rikspolisstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som vidtagas och kommer att vidtagas med anledning av Riksrevisionens Rapport 2005: RPS skall vidta åtgärder för att säkerställa att det inom varje polismyndighet finns tillgång till kvalificerad kompetens att ge brottsoffer relevant information om de insatser som finns tillgängliga för brottsoffer i samhället.

15 Rikspolischefens inriktning för 2007 VIKTIGA STRATEGIER för att bekämpa brott och skapa trygghet En polisiär brottsförebyggande strategi. EN STRATEGI FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT BROTTSOFFER BEMÖTS PÅ ETT PROFESSIONELLT SÄTT. En strategi för att utveckla förmågan att förebygga och utreda brott som begås i en nära relation, ex våld mot kvinnor och barn. En strategi för att utveckla och skapa enhetlighet i användningen av kriminalteknik. En strategi för hur det internationella polissamarbetet ska utvecklas och integreras i det nationella polisarbetet.

16 Hur går vi vidare? Genomgång med regionråden Utbildning polishögskolan utredarutbildningen Opinionsbildning RPS centrala konferens justitieministern RPS och PKC. Idéer från jourer.

17 Arbetsgruppen om våld mot närstående Monica Bergvall, Södertälje Kerstin Zaring, Karlstad Britt Rosén, Förbundsstyrelsen Elisebeht Markström, Förbundsstyrelsen Eva Larsson, kansliet

18 Brott kvinnor utsatts för Antal av Brottstyp Mord, dråp, vållande till annans död Misshandel utomhus Misshandel inomhus Grov kvinnofridskränkning Olaga hot Ofredande Övriga brott mot frihet och frid (olaga intrång, Våldtäkt Våldtäktsförsök Incest Övriga sexualbrott Stöld, väskryckning, fickstöld Andra tillgreppsbrott (bil- och cykelstöld) Inbrott Rån Skadegörelse Allmänfarliga brott (mordbrand, rattfylleri, spridande Övergrepp i rättsak Överträdelse av besöksförbud Övrigt

19 Arbetsgruppen om våld mot närstående Började hösten 2006 Referensgrupp till remissvar Hearing Medel från länsstyrelser Kartläggning Intervjuer med 20 jourer Goda exempel

20 Våld mot närstående Goda exempel Kvinnorna Boj och Kvinnojour samverkar i samma förening Specialiserade stödpersoner Medverka till läkarkontakt, dokumentera skador Stötta vid polisanmälan Medverka till skyddat boende Bedöma utsatthet, besöksförbud? Krissamtal/ bearbetande samtal Information/juridisk rådgivning (samverkan med kvinnofridsenhet) Medfölja som stöd till polis, målsägandebiträde, socialtjänst m.m.

21 Våld mot närstående Goda exempel Barnen Fråga om barnen Slussa barnen till hjälp (skolsköterska, kurator, soc, stödcentrum, ungdomsmott) Inrätta särskilt barnrum Boj + kvinnojour Skaffa sig kunskap inom jouren om barns behov och hur/var de kan få stöd Skapa en handledningspärm att använda i det dagliga arbetet

22 Våld mot närstående Goda exempel Metod Samtalsstöd Självhjälpsgrupper (misshandel, våldtäkt) (Teman: ta tillbaka mitt livsrum, normaliseringsprocessen, skuld, skam, rädsla, makt, kontroll, sexualitet, besök av olika resurspersoner m.m.) Tjejgrupper i skolor Barngrupper, somarkollo, extra morföräldrar, julklappar Projekt BOJEN, trappanmodellen, föräldragrupper Internat för kvinnor och barn Självförsvarskurs Förmedla kontakt Krismottagning för män eller kriminalvårdens IDAP program Våld mot funktionshindrande kvinnor, projekt kartläggning och utbildningsbehov Hedersrelaterat förtryck, relationsbyggande o stöd till utsatta elever i skolan

23 Våld mot närstående Goda exempel Utåtriktad verksamhet Utbildning internt Utbildning externt Samverkan

24 Arbetsgruppen om våld mot närstående Bevaka, inspirera, sprida Sammanställning av exempelsamling Utveckla stöd inom BOJ Metodutveckling Resurs för medel från länsstyrelser Samverkan med andra organisationer, främst SKR

25 Projekt våld mot närstående Socialstyrelsen 80 jourer Drygt 1000 deltagare Närhet som gör ont Lika vär(l)d Samverkan socialtjänst, hälso- och sjukvård, kvinnojourer Utvärdering

26 Arbetsgrupp för BOJs interna Kontaktuppgifter: Arne Rosenlund mobil: arne Bo Danielsson mobil: Lilian Eriksson mobil: Helena Wahlund mobil arbete

27 Uppdraget. Syfte: Att stärka jourerna i arbetet att utveckla lokalt brottsofferarbete Arbetsområden: Handlingsplan för jourernas arbete med fastställda policydokument och minimikrav Utarbeta planer för att kunna ge stöd till alla brottsoffer: unga, äldre, funktionshindrade, annan etnisk bakgrund m fl Resurs i arbetet med kompetensanalys Analys av samhällets brottsofferstöd Ideell verksamhet contra offentlig verksamhet Framtagning av olika policydokument Referensgrupp för reviderad Handbok för stödpersoner och vittnesstöd

28 Vad har gjorts sedan stämman 2005? Handlingsplan för jourernas arbete med fastställda policydokument och minimikrav Policy för stödpersoner och vittnesstöd (antagen mars 2006) Referensgrupp framtagandet av föreningshandboken Kartläggning, analys, intervjuer om minimikraven Proposition om handlingsplan om minimikraven till stämman 2007

29 Vad har gjorts sedan stämman 2005 Analys av samhällets brottsofferstöd Utgångspunkt brottsoffrens behov Ringa forskning Kontakt med forskare och Brottsoffermyndigheten Ideell verksamhet contra offentlig verksamhet Forum för frivilligt socialt arbete Samlat in samverkansavtal BOJ-kommunen

30 Det fortsatta arbetet Riktlinjer för att stödja den lokal jouren i kvalitetshöjande arbetet Referensgrupp till RF:s kompetensanalys och revideringen av handbok för stödpersoner och vittnesstöd Fortsatt påverkansarbete för forskning om brottsoffers behov och förväntningar Spelregler i relation BOJ/Offentliga sektorn Samverkansavtal BOJ idag och i framtiden vad står vi för, vart är vi på väg? enkät

31 BOJs utvecklingsarbete Eva Larsson, förbundsdirektör

32 Medborgare, som utsatts för våld i nära relationer och som till statliga, kommunal eller landstingskommunal myndighet anmält övergreppet, skall inte på nytt behöva falla offer för samma förövare, då under förutsättning att den drabbade inte på nytt själv väljer, att uppsöka förövaren

33 BOJs utvecklingsarbete Arbetsgrupper metoder, opinion Arbetsgruppen för rättsväsende - Hans Klette, förbundsstyrelsen - Jan-Erik Rosén, förbundsstyrelsen - Janet Svensson, Stockholm - Göran Äng, Höglandskommunerna Arbetsgruppen för socialtjänst/hälso- och sjukvård hösten 2007

34 Utvecklingsområden Kvalitetssäkring/verksamhetsutveckling Kompetensutveckling Intern kommunikation Extern kommunikation Samverkan Opinion

35 Verksamhetsutveckling Verksamhetsstödjare Tillgänglighet BOJs telefoncentral - råd och stöd på annat språk än svenska - mailservice

36 Brottsofferstöd & vittnesstöd Stöd till unga brottsoffer och vittnen en utmaning Utsatta och sårbara brottsoffergrupper - funktionshinder - annan etnisk bakgrund än svensk Vittnesstöd - gemensam utbildning - BrOM och DV regeringsbeslut sammanslagningar av tingsrätter - öronmärkta medel

37 Kompetensanalys Kompetensplan Spetskompetens Utbildning

38 Utvecklingsmedel Utvecklingsmedel till kommunerna i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. 109 miljoner årligen under 2007 och 2008

39 Utvecklingsmedel Regeringens mål: Stöd och hjälp oavsett vilken kommun Socialtjänstens stöd förbättras och kvalitetsutvecklas Kvinnojours- och brottsofferjoursverksamhet på lokal nivå ska stärkas

40 Utvecklingsmedel Kommuner kan söka hos länsstyrelsen för egen utveckling samt: stödja frivilligorganisationernas ordinarie verksamhet verka för att den utvecklas

41 Lunch

42 Brottsoffrets rättstrygghet och rättssäkerhet Beatrice Ask justitieminister Thomas Bodström ordf i justitieutskottet

43 Stöd till unga brottsoffer och vittnen Elin Jägervall Representanter lokala jourer

44 Klockan16.15 Båtutflykt på Mälaren Du blir bjuden på kaffe och kaka ombord! Avgång från bryggan Essinge konferenscenter, ankomst till bryggan vid Alvik Du som inte checkat in på hotellet tag med ditt bagage ombord!

45 Klockan Välkomstdrink med underhållning Essinge konferenscenter

46 Klockan Festmiddag Essinge konferenscenter

47 Frukost från klockan Hotellet

48 Program för Riksstämma i Stockholm maj 2007 Söndag 13 maj Stämmoförhandlingar Kaffe Lunch Stämmoförhandlingar Stämman avslutas Förbundsordförande Kaffe

49 Stämmoförhandlingar

50 Fastställande av dagordning

51 Dagordning Stämmans öppnande. Justering av röstlängd, fastställande av dagordning samt fråga om stämmans behöriga utlysande. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare vid stämman. Val av två protokolljusterare och två rösträknare. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelser för de två föregående verksamhetsåren. Behandling av revisorernas berättelser för de två föregående verksamhetsåren. Fastställande av resultat- och balansräkningar för de två föregående verksamhetsåren. Beslut om resultatdisposition. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för de två föregående verksamhetsåren. Beslut om de två kommande verksamhetsåren: Medlemsavgifter Verksamhetsplan Budget Val av förbundsordförande. Val av vice förbundsordförande. Val av ledamöter till förbundsstyrelsen jämte ersättare. Val av revisorer jämte ersättare. Val av valberedning. Ärenden som styrelsen, lägger fram för stämman. a. Policydokument. b. Propositioner. Behandling av inkomna motioner. Föredragning av officiella skrivelser och rapporter. Avslutning.

52 Val av mötesordförande, vice ordförande sekreterare, protokolljusterare och rösträknare

53 Verksamhetsberättelse 2005 och 2006

54 Revisorernas berättelse för 2005 och 2006

55 Fastställande av resultat- och balansräkning 2005 och 2006

56 Beslut om resultatdisposition

57 Beslut om ansvarsfrihet

58 Beslut om de två kommande verksamhetsåren Medlemsavgifter Verksamhetsplan Budget

59 Verksamhetsplan

60 Budget 2007 och 2008

61 STYRELSE FÖRSLAG PLANERAD INTÄKTER BU 2007 BU 2008 Medlemsavgifter Fakturerade kostnader Övriga intäkter Bidrag BrOM Bidrag SPIFAB Övriga bidrag SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Inköp material och varor Personalkostnader Lokalkostnader Kontorskostnader Telefon och porto Resor och representation Reklam och PR + Tidningen Seminarier och konferenser Försäkringar Förvaltningskostnader Projektkostnader Övriga kostnader Avskrivn. och finansiella poster SUMMA KOSTNADER NETTORESULTAT TCH

62 Val av förbundsordförande, vice förbundsordförande, ledamöter och revisorer

63 Val av förbundsordförande, vice förbundsordförande, ledamöter och ersättare Namn Funktion Ålder Förslag Hemförening Region/Länsförening Hans Klette ordf., ordinarie 77 omval till 09 Lund Skåne, Halland, Blekinge Anders Selholm ordinarie, vice ordf. 60 nyval till 09 Norrtälje Gotland, Stockholms län Birger Gustinger ordinarie 66 omval till 11 Växjö Elisebeth Markström ordinarie 52 nyval till 11 Östra Sörmland Södermanland, Östergötland Anita Sidén ordinarie 67 vald till 09 Göteborg Västra Götaland Örjan Ohlström ordinarie 61 vald till 09 Gävle Gävleborg Jan-Erik Rosén ordinarie 72 vald till 09 Kalmar Karl-Åke Pettersson ersättare 58 nyval till 09 Södra Roslagen Gotland, Stockholms län Cecilia Kongbäck ersättare 40 nyval till 09 Göteborg Västra Götaland Hillevi Engström ersättare 44 nyval till 09 Norrort Gotland, Stockholms län Reino Krank ersättare 59 nyval till 09 Malmfälten Norrbottens län

64 Valberedningens förslag till 2007 års riksstämma Revisorer Auktoriserad eller godkänd revisor, ordinarie Postadressort Namn presenteras vid stämman. Auktoriserad eller godkänd revisor, ersättare Namn presenteras vid stämman. Ordinarie Åke Malmström Uno Eriksson Ersättare nyval omval Grisslehamn Sandviken Birgitta Hellgren omval Södertälje

65 Val av valberedning

66 Ärenden som styrelsen lägger fram för stämman A) policydokument B) propositioner Handlingsplan för att nå minimikraven -Stadgar för lokalförening Regler för bruk av BOJ s logotyp

67

68

69

70 Riksförbundsstyrelsens proposition till riksstämman 2007 Handlingsplan för att nå minimikraven för en lokal brottsofferjour. Riksförbundets arbetsgrupp för BOJs interna arbete tillsattes hösten 2006, bestående av Arne Rosenlund, Bo Danielsson, Lilian Eriksson, och Helena Wahlund. Ett viktigt område gruppen har arbetat med är kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Styrelsen har antagit arbetsgruppens förslag till sin proposition. Vid en översyn av jourerna blev bilden tydlig att jourerna har mycket olika förutsättningar och att behov av stöd från Riksförbundet är mycket skiftande. Utgångspunkten är att brottsofferjourerna ska ge ett gott stöd till brottsoffer och vittnen. Beroende på förutsättningarna i jouren kan man ge stöd i olika omfattning. Men för att BOJ ska ha en gemensam utgångspunkt, antog stämman i Tällberg 2005 minimikrav som skall gälla för en lokal brottsofferjour. Minimikraven: Jouren ska ha tillgång till tillräckligt antal stödpersoner för verksamheten. Kraven på tystnadslöfte, godkänd grundutbildning och kontinuerlig fortbildning ska vara uppfyllda. Styrelsens sammanträden ska protokollföras. Jouren ska ha tillgång till lämplig lokal avsedd för att kunna ha telefonsamtal och besök av brottsoffer. Jouren ska ha en bra tillgänglighet. Vid användande av telefon/mobiltelefon bör brottsoffrets rätt till konfidentiellt bemötande garanteras. Jouren ska ha ett säkert förvaringsutrymme för konfidentiella handlingar, varvid handlingar efter avslutad kontakt ska förstöras. Jouren ska ha ett telefonnummer registrerat på föreningen och bör ha en egen e-postadress Lokalt utarbetade säkerhetsrutiner ska upprättas och tillämpas i brottsofferarbetet. Jouren ska använda sig av riksförbundets system för statistik (Punkterna finns återgivna i föreningshandboken sid 40.) Nu har det gått två år sedan dess, och nu är det dags att sätta en tidsgräns när dessa minimikrav skall vara uppfyllda. Styrelsen föreslår att fram till nästa stämma 2009 så skall kraven vara uppfyllda och verifierade av alla jourer. Ansvaret för att detta sker ligger i första hand hos respektive jour. Till jourernas hjälp i detta arbete vill vi hänvisa till föreningshandboken som bland annat anger riktlinjer för att en jour skall bli en fungerande förening. Dessutom skall regionråd, Riksförbundets kansli samt styrelsen utgöra resurser för att hjälpa jourerna om man kört fast i sitt utvecklingsarbete. Styrelsen kommer att återkomma till BROM med begäran om anslag för att anställa en verksamhetsstödjare/utvecklare. Om en jour ser att man inte kommer att nå minimikraven skall man allvarligt överväga en sammanslagning med en näraliggande jour. Styrelsen ska utarbeta rutiner för hur hanteringen av jourer som inte uppfyller minimikrav ska ske. Den yttersta åtgärd som styrelsen kan vidtaga är 3 i Riksförbundets stadgar, Medlemsförening eller enskild medlem i lokal förening, som skadar förbundets anseende, motverkar dess syften eller bryter mot dess stadgar, kan uteslutas ur förbundet av förbundsstyrelsen. Föreningen skall i båda fallen beredas tillfälle att yttra sig innan beslut om uteslutning fattas. Sammanfattningsvis föreslår styrelsen riksstämman: Att antagna minimikrav skall vara uppfyllda senast till stämman Att styrelsen får i uppdrag att utarbeta rutiner för hur hanteringen av jourer som inte uppfyller minimikrav ska se ut. Att överväga en sammanslagning med närliggande jour. Att styrelsen som yttersta åtgärd kan vidtaga 3 i Riksförbundets stadgar.

71 Riksförbundsstyrelsens proposition till Riksstämman Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund 3 Medlemskap, första stycket. Riksförbundsstyrelsen föreslår riksstämman följande lydelse: Medlem i föreningen är enskild person, företag och organisation, som erlagt fastställd medlemsavgift.

72 Riksförbundsstyrelsens proposition till Riksstämman 2007 Regler för bruk av BOJs logotype Riksförbundets logotype är skyddad av lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Logotyperna får användas endast utan att bearbetas. Logotyperna får användas vid redaktionellt arbete inom etiska gränser. Riksförbundets originallogo är med texten inramad. Det finns även ytterligare en logo som tagits fram, där texten är skriver på två rader utan ram, vilket förbättrar läsbarheten. Den senare används idag av Riksförbundet på trycksaker. Det är inte tillåtet att sätta in lokala jourens namn istället för Riksförbund. Lokala namnet ska skrivas under logotypen. Det är inte heller tillåtet att byta färg på logotypen.

73 Behandling av inkomna motioner

74 Förbundsstyrelsens yttrande över motioner Motion nr 1 Lagändring med tidsfrister för brottsutredning och domstolsförhandling rörande brott mot unga brottsoffer. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att tillstyrka motionen Motion nr 2 Samtliga brottsofferjourer ska namnges med Brottsofferjouren med tillägg ett geografiskt namn. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att lokala tillstyrka motionen, med förtydligande att Riksförbundets logo ska användas samt att 1 i stadgar ska uppfyllas. Motion nr 3 Regionerna ska själva få besluta om lämplig titulatur på den anställda personalen. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att beslutar avslå motionen, med motivering att den lokala jouren, som har arbetsgivaransvar, själv om lämplig titulatur.

75 Motion nr 4 Tillägg i riksförbundets stadgar 1. Riksförbundet styrelse föreslår riksstämman att avslå motionen, med hänvisning till lokala stadgar 1. Motion nr 5 5 A. Aktivering av Riksförbundets styrelse. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att avslå motionen, med motivering att den inte är en stämmofråga. 5B. Viss omstrukturering av styrelsearbetet. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att tillstyrka motionen, med motivering att det är den normala rutinen. Motion nr 6 Förbundets kansli organiserar verksamheten på sådant sätt att telefonväxel hålls öppen även måndag eftermiddag. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att avslå motionen, med motivering att styrelsens ambition har alltid varit att ha en så hög tillgänglighet som möjligt, med hänsyn till de ekonomiska resurser Riksförbundet har.

76 Motion nr 7 Tidningen Brottsoffer måste få ett mera rörelsepräglat innehåll. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att avslå motionen, med motivering att tidningens innehåll inte är en stämmofråga. Tidningens innehåll skall inte beslutas av en riksstämma. Detta vore att inskränka ansvarig utgivares befogenhet att bestämma över innehållet, vilket är i strid med gällande lagstiftning (TR 5: 3, Tryckfrihetsordningen). Ansvarig utgivare utses av Riksförbundets styrelse. Ansvarig utgivare och redaktör utgör tidningens redaktion och utformar tidningen. En viktig roll för Riksförbundet är att bedriva opinionsbildning utifrån brottsofferjourernas dagliga kontakter med brottsoffer och vittnen. Tidningen Brottsoffer är ett av Riksförbundets officiellt opinionsbildande organ. Motion nr 8 Bättre information i polisutbildningen. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att att tillstyrka första att-satsen. tillstyrka andra att-satsen med förändringen att ordet kräver byts ut mot verka för. Motion nr 9 Stöd till småföretagare Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att att tillstyrka första att-satsen med förändringen att Riksförbundet ska verka för tillkomsten av en broschyr. tillstyrka andra att-satsen. Riksförbundet tillsammans med Brottsofferjouren i Göteborg ska utarbeta en metodik, som kan spridas till andra jourer.

77 Motion nr 10 Förändring i SoL kap Riksförbundets styrelse anser att motionen redan är besvarad. Riksförbundet har redan bevakat frågan, bland annat i remissvaret Att ta ansvar för sina insatser Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor samt framfört synpunkter till socialutskottet. Socialutskottet fattade beslut den 29 mars 2007, vilket följer propositionens förslag. Riksdagen fattar beslut den 25 april. Motion nr 11 Vikten av tidiga insatser efter kris att avslå motionen, med motivering att den är för omfattande för Brottsofferjourernas Riksförbund. Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt inom detta område pågår inom Umeå universitet. Försäkringskassan har även gjort en utredning. Riksförbundet kommer att bevaka resultaten. Motion nr 12 Uppdatering av lokala stadgar 7. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att avslå motionen, med motivering att innebörden i den nämnda skrivningarna i stadgarna och Föreningshandboken är likvärdiga. Motion nr 13 Riksförbundet ska uppvakta Rikspolisstyrelsen. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att tillstyrka motionen.

78 Motion nr 14 Begäran om kollekt från Svenska kyrkan till brottsofferjourerna Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att avslå motionen, med motivering att Svenska kyrkan är fristående från staten och är numera en självständig ideell organisation. Motion nr 15 Lokala jourers möjlighet till anställd samordnare som Riksförbundet är arbetsgivare för. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att avslå motionen, med motivering att arbetsgivaransvaret alltid måste ligga på det lokala planet. Motion nr 16 Statistikblanketten ska göras om. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att avslå motionen, med motiveringen att den nya statistikföringen är nu inne på det tredje året och det är för kort tid för att göra en förändring. En utvärdering genomfördes hösten 2005, synpunkter från denna beaktades och en viss justering gjordes inför år Fler och fler jourer börjar nu använda systemet. På stämman 2005 antogs minimikraven, varav ett är att följa Riksförbundets system för statistikföring. Motion nr 17 Arbetsgrupp för granskning av nuvarande rutiner för förordnande av gode män och förvaltare. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att tillstyrka motionen. Den 12 april fattade civilutskottet beslut om att begära att regeringen omgående ska vidta åtgärder som stärker länsstyrelsernas tillsyn av kommunernas överförmyndare, bland annat återinförandet av en årlig inspektion och en nationell samordning.

79 Motion nr 18 Brottsoffer ska erbjudas målsägandebiträde i samma utsträckning som en åtalad erbjuds offentlig försvarare. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att tillstyrka motionen., med hänvisning till pågående reformarbete. Motion nr 19 Information till myndigheter, organisationer samt medborgare om Brottsofferjourernas verksamhet. Riksförbundets styrelse föreslår riksstämman att tillstyrka motionen och därmed anses motionen besvarad.

80 Föredragning av officiella skrivelser och rapporter

81 Avslutning Förbundsordförande

82 Tack för er medverkan vid Brottsofferjourernas Riksförbund riksstämma 2007!

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten. 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Stadgar med minimikrav för lokal förening i

Stadgar med minimikrav för lokal förening i Stadgar med minimikrav för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Nynäshamn 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Hammarby fabriksväg 25, 120 33 Stockholm

Läs mer

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Stadgar med minimikrav för förening i

Stadgar med minimikrav för förening i Stadgar med minimikrav för förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderade vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

2006-11-08. Brottsofferjourernas Riksförbund vill lämna några ytterligare förslag och kommentarer på betänkandet.

2006-11-08. Brottsofferjourernas Riksförbund vill lämna några ytterligare förslag och kommentarer på betänkandet. 2006-11-08 Brottsofferjourernas Riksförbunds remissvar angående betänkande Att ta ansvar för sina insatser Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor, SOU 2006:65 Brottsofferjourernas Riksförbund,

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo Sidan 1 av 8 2015-02-05 UPPSALA-KNIVSTA-HÅBO Till Tierps kommun Kommunstyrelsen medborgarservice@tierp.se Till Älvkarleby kommun Utbildnings- och omsorgsnämnden kommun@alvkarleby.se Till Östhammars kommun

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se Våld i nära relationer Våld och övergrepp mot barn Barn

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga

Våld i nära relationer en folkhälsofråga Våld i nära relationer en folkhälsofråga Kerstin Bynander och Lina Blombergsson Kommittédirektiv Uppdrag samla och stödja berörda myndigheter och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden December 2011 ATSU Eskilstuna, Att Trygga Sexuellt Utnyttjade Utbildning för aktiva i föreningen ATSUB Göteborg, Anhöriga till sexuellt

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. Juni 2010

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. Juni 2010 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Juni 2010 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, ATSUB Göteborg Grundutbildning för stödpersoner och volontärer Anhöriga till sexuellt

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Att Trygga Sexuellt Utnyttjade, ATSU Eskilstuna Grundutbildning, våld i nära relationer Barnen Först (BF) Föreläsningar på

Läs mer

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) är en ideell förening som har till ändamål : att vara branschorganisation för

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Avd/sekt Datum Tid. Riksstämma Stockholm. Birger Jarl Konferens Stockholm

Avd/sekt Datum Tid. Riksstämma Stockholm. Birger Jarl Konferens Stockholm STÄMMAN 2015 protokoll sid 1 (8) Avd/sekt Datum Tid Riksstämma Stockholm 8-9 maj 2015 8 maj 13.30 18.00 och 9 maj 11.00 12.30 Paragraf Vid protokollet Protokollnr 1-23 Börje Carlsson Protokoll Plats Birger

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER STADGAR 1. ÄNDAMÅL Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation religiöst och partipolitiskt obunden. Det har sitt säte där förbundskansliet är beläget. Förbundets ändamål är att främja den

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Informationssatsning Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Grundutbildning

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 2 Äldre

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

MÅNADSBREV [september 2015] ORDFÖRANDEN HAR ORDET

MÅNADSBREV [september 2015] ORDFÖRANDEN HAR ORDET ORDFÖRANDEN HAR ORDET Här kommer det tredje kvartalsbrevet för 2015 Hoppas att alla har haft en bra (om än inte så varm) sommar. Nu går vi mot hösten även om den är försenad och det fortfarande är varmt

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Jönköpings länsförbundsstämma 20 mars 2015 Godkända av riksförbundsstyrelsen 28 april 2015 Stadgar för Lantbrukarnas länsförbund i Jönköpings Län Namn, geografisk

Läs mer