LUNK Lunds ungdomsenkät. Resultat och slutsatser. Anja Ritzau Olle Nessow Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUNK 2014. Lunds ungdomsenkät. Resultat och slutsatser. Anja Ritzau Olle Nessow Barn- och skolförvaltning Lunds stad"

Transkript

1 LUNK 2014 Lunds ungdomsenkät Resultat och slutsatser Anja Ritzau Olle Nessow Barn- och skolförvaltning Lunds stad Inger Aldrin Barn- och skolförvaltning Lund Öster Tor Ohlsson Anna Sigurgeirsdóttir Kultur- och fritidsförvaltningen 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 GENOMFÖRANDE... 4 ANALYSGRUPP... 5 RESULTAT LUNK 2014 Åk RESULTAT LUNK 2014 Åk DET ÄR EN POSITIV STÄMNING PÅ SKOLAN ELEVERNA VILL OCH KAN PÅVERKA LÄXOR STRESS DIGITALA KRÄNKNINGAR ALKOHOL, TOBAK OCH NARKOTIKA I ÅK

3 INLEDNING År 2005 genomförde Lunds kommun Ungdomsstyrelsens enkät Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP). Resultaten från LUPP-enkäten presenterades i rapporten På väg mot en kunskapsbaserad ungdomspolitik. LUPP-undersökningen inspirerade till att genomföra en egen lokal ungdomsenkät. Detta kom att bli Lunds ungdomsenkät, LUNK. Undersökningen är ett samarbete mellan barn- och skolförvaltning Lund Öster respektive Lunds stad, utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. Enkäten utvecklas kontinuerligt och frågor som visat sig svåra att besvara tas bort eller formuleras om. Enkäten består dels av återkommande frågor, och dels av årligen nya frågor för att få kunskap inom nya områden Enkäten innehåller frågor kring skola, fritid och hälsa. Enkäten har flera syften. Ett viktigt är att svaren ska komma skolorna till direkt nytta genom att ge en bild av elevernas synpunkter i viktiga frågor. Svaren analyseras och diskuteras på den enskilda skolan och är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Några av frågorna ingår även som indikatorer i kommunfullmäktiges uppföljning av måluppfyllelse. Denna rapport har å andra sidan som syfte att ge en mer allmän bild av Lund som kommun ur ungas perspektiv. Den är en del i förvaltningarnas arbete med att utveckla skolan samt kultur- och fritidsverksamheterna. I 2014 års kommunövergripande sammanställning redovisas svar för samtliga elever i åk 5 och åk 8, samt några fördjupande urval. 3

4 GENOMFÖRANDE Enkäten riktas till elever i åk 5, åk 8 och gymnasiets år 2. Alla kommunala grund- och gymnasieskolor i Lunds kommun deltar och de fristående skolorna erbjuds att delta, vilket en handfull skolor också väljer att göra. I 2014 års undersökning deltar endast barn- och skolförvaltning Lund Öster respektive Lunds stad och således inte gymnasieskolorna. Enkäten besvaras digitalt och anonymt under några veckor i februari. Lärare och skolledare planerar för enkätens genomförande och gör ett fantastiskt jobb med att försöka få en så hög svarsfrekvens som möjligt. Svarsfrekvensen totalt på skolorna i Lund är i år 91 %. En utav de vanligaste anledningarna till bortfall är att elever är sjuka när enkäten genomförs. Antal svar och svarsfrekvens Antal svar och Antal elever Antal svar Svarsfrekvens svarsfrekvens Åk % Åk % 4

5 ANALYSGRUPP Årets LUNK-resultat har analyserats av följande arbetsgrupp: Anja Ritzau och Olle Nessow, barn- och skolförvaltning Lunds stad Inger Aldrin, barn- och skolförvaltning Lund Öster Tor Ohlsson och Anna Sigurgeirsdóttir, kultur- och fritidsförvaltningen Sammanställning och layout Åse Lindberg, barn- och skolförvaltning Lund Öster 5

6 RESULTAT LUNK 2014 Åk 5 Skola och fritid Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt Det är positiv stämning på skolan 31,2 62,4 5,1 0,5 Lärarna bemöter eleverna med respekt på min skola 57,9 36,8 3,5 0,6 Elever bemöter lärarna med respekt på min skola 28,2 57,3 12,4 0,7 Lärarna behandlar pojkar och flickor lika 58,1 29,6 7,9 3,5 Mina lärare ger mig nya utmaningar så att jag hela tiden utvecklas 54,3 38,8 5,4 0,5 Mina lärare ger mig möjlighet att lära på det sätt som passar mig bäst 45,3 45,9 6,4 1,6 Lärarna låter mig vara med och utvärdera undervisningen 45,1 43,8 7,4 1,7 Lärarna låter mig vara med och planera undervisningen 21,5 45,8 24,5 7,0 Lärarna bryr sig om vad jag säger 54,4 38,9 5,5 0,7 Skolan ger mig den hjälp jag behöver i skolarbetet 61,5 32,9 4,0 0,4 Skolan ger mig kunskaper som jag har nytta av i framtiden 68,6 27,2 2,7 0,5 Jag använder dagligen dator eller surfplatta i mitt skolarbete 13,2 32,2 31,1 22,4 I mitt skolarbete använder jag flera olika digitala lärarresurser 21,1 44,6 24,4 8,6 (t.ex film, internet och appar) Jag och mina lärare använder en digital plattform för att dela material 17,0 33,7 25,3 22,4 och lämna in uppgifter Jag använder It s learning i skolan 1,5 15,1 47,1 35,4 Jag VILL påverka hur vi ska arbeta t.ex. grupparbeten/projekt/enskilt 41,2 45,2 9,5 3,1 Jag VILL påverka reglerna i skolan 37,2 36,2 18,7 6,3 Jag VILL påverka mina läxor 47,7 32,0 13,4 5,8 Jag KAN påverka hur vi ska arbeta t.ex. grupparbeten/projekt/enskilt 24,0 50,5 19,2 5,2 Jag KAN påverka reglerna i skolan 18,8 36,4 29,0 15,1 Jag KAN påverka mina läxor 28,2 33,6 27,2 10,1 Elevrådet tas på allvar av de vuxna i skolan 52,3 38,8 6,0 1,4 Jag känner till vad elevrådet gör på skolan 50,0 32,7 11,9 4,7 Jag känner mig trygg på lektionerna 76,3 21,4 1,5 0,4 Jag känner mig trygg på rasterna 66,6 28,0 3,2 1,3 Jag känner mig trygg på min fritid 79,8 17,8 1,2 0,5 Jag trivs i skolan 57,2 33,6 6,6 1,8 Jag har känt mig mobbad under detta läsår 2,5 5,1 17,5 74,1 Jag har känt mig kränkt eller trakasserad av skolpersonal under detta läsår 1,3 3,3 12,3 82,7 Jag har känt mig kränkt eller trakasserad av annan elev under detta läsår 3,9 8,2 19,7 67,7 Jag har blivit utsatt för digitala kränkningar under detta läsår 1,5 2,9 7,3 88,3 (t.ex via mobiltelefonen eller Internet) Jag har möjlighet att hålla på med de fritidsaktiviteter jag vill 74,7 21,8 2,3 0,7 Jag vill vara med och påverka frågor i samhället 25,6 42,6 22,6 7,9 Jag tycker att skolarbetet tar för mycket av min fritid 14,8 23,0 40,7 21,0 6

7 Hälsa 10 (Utmärkt) (Dåligt) Hur upplever du oftast din hälsa? 25,8 29,2 23,0 10,8 4,5 3,2 0,8 0,3 0,2 0,4 Sällan eller aldrig Någon gång i månaden En gång i veckan Flera gånger i veckan Varje dag Hur ofta har du haft huvudvärk under det senaste halvåret? 41,9 34,6 13,3 8,4 1,4 Hur ofta har du haft ont i magen under det senaste halvåret? 49,8 33,0 7,3 7,3 1,7 Hur ofta har du haft svårt att somna under det senaste halvåret? 41,9 28,0 12,9 10,6 5,9 Föräldrar Syskon Kompisar Lärare Fritidsledare Elevvården BRIS Annan Ingen Vem pratar du med om sådant som verkligen bekymrar dig? 37,6 11,0 23,2 11,0 2,5 3,5 0,9 6,6 3,8 7

8 RESULTAT LUNK 2014 Åk 8 Skola och fritid Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt Det är positiv stämning på skolan 30,2 59,5 8,1 1,4 Lärarna bemöter eleverna med respekt på min skola 35,4 54,1 7,8 2,0 Elever bemöter lärarna med respekt på min skola 14,9 66,1 15,2 2,8 Lärarna behandlar pojkar och flickor lika 30,3 44,2 17,1 6,9 Mina lärare ger mig nya utmaningar så att jag hela tiden utvecklas 28,9 53,3 14,4 2,4 Mina lärare ger mig möjlighet att lära på det sätt som passar mig bäst 20,1 51,8 22,4 4,5 Lärarna låter mig vara med och utvärdera undervisningen 20,7 49,7 22,7 4,2 Lärarna låter mig vara med och planera undervisningen 7,9 38,4 38,5 13,7 Lärarna bryr sig om vad jag säger 28,8 53,0 14,3 2,4 Skolan ger mig den hjälp jag behöver i skolarbetet 34,8 49,3 12,3 2,3 Skolan ger mig kunskaper som jag har nytta av i framtiden 35,6 47,9 12,9 2,5 Jag använder dagligen dator eller surfplatta i mitt skolarbete 59,8 23,9 12,0 3,3 I mitt skolarbete använder jag flera olika digitala lärarresurser 37,4 40,5 17,4 3,5 (till exempel film, internet och appar) Jag och mina lärare använder en digital plattform för att delar 56,4 35,4 5,5 1,7 material och lämna in uppgifter Jag använder It s learning i skolan 24,6 34,0 17,4 23,1 Jag VILL påverka hur vi ska arbeta t.ex. grupparbeten/projekt/enskilt 38,1 46,7 10,9 2,7 Jag VILL påverka reglerna i skolan 31,2 42,4 18,4 6,1 Jag VILL påverka mina läxor 61,9 30,2 4,7 2,4 Jag KAN påverka hur vi ska arbeta t.ex. grupparbeten/projekt/enskilt 10,9 51,3 31,7 4,5 Jag KAN påverka reglerna i skolan 7,1 30,9 41,9 19,4 Jag KAN påverka mina läxor 14,0 35,1 34,7 15,4 Elevrådet/elevkåren tas på allvar av de vuxna i skolan 29,3 50,3 14,6 3,8 Jag känner till vad elevrådet/elevkåren gör på skolan 26,9 35,0 24,6 12,5 Jag känner mig trygg på lektionerna 66,3 28,6 3,4 0,8 Jag känner mig trygg på rasterna 65,0 28,2 4,5 1,1 Jag känner mig trygg på min fritid 79,6 15,7 2,4 1,3 Jag har känt mig mobbad under detta läsår 3,1 4,8 12,9 78,2 Jag har känt mig kränkt eller trakasserad av skolpersonal under detta läsår 2,4 8,1 16,6 72,2 Jag har känt mig kränkt eller trakasserad av annan elev under detta läsår 4,7 8,8 17,6 67,7 Jag har blivit utsatt för digitala kränkningar under detta läsår (t.ex. via mobiltelefon eller Internet) 3,0 4,4 11,3 80,2 Jag har känt mig diskriminerad utifrån någon av diskrimineringsgrunderna under detta läsår 3,4 6,4 13,2 75,8 Jag har möjlighet att hålla på med de fritidsaktiviteter jag vill 60,6 27,9 7,8 2,7 Jag vill vara med och påverka frågor i samhället 20,7 39,2 29,7 9,2 Jag tycker att skolarbetet tar för mycket av min fritid 43,1 29,7 21,8 4,5 Jag kommer att rösta i det första valet efter att jag fyllt 18 år 49,7 33,9 9,6 5,2 8

9 Påverkan Tjänstemän eller politiker Till vem vänder du dig om Personlig kontakt Politiskt parti eller ungdomsförbund Förening eller org. Media Vill inte påverka Annat du vill påverka i din kommun? 9,9 7,2 9,1 4,4 6,8 5,7 9,6 6,3 Vet inte 41, 0 Hälsa 10 (Utmärkt) (Dåligt) Hur upplever du oftast din hälsa? 16,6 22,7 31,0 11,0 6,5 4,4 3,3 0,8 0,7 1,4 Sällan eller aldrig Någon gång i månaden En gång i veckan Flera gånger i veckan Varje dag Hur ofta har du haft huvudvärk under det senaste halvåret? 35,0 35,7 14,4 10,8 3,1 Hur ofta har du haft ont i magen under det senaste halvåret? 39,9 39,4 9,8 7,1 2,0 Hur ofta har du haft svårt att somna under det senaste halvåret? 32,9 25,6 17,3 16,0 6,4 Hur ofta har du haft känt dig stressad under det senaste halvåret? 14,6 25,1 18,4 27,8 12,7 Hur ofta har du haft känt dig stressad i skolan under det senaste halvåret? 15,0 23,9 20,7 27,6 10,8 Hur ofta har du haft känt dig stressad på grund av skoluppgifter utanför skolan (t.ex. läxor, prov och inlämningar) under det senaste halvåret? 9,2 26,2 17,4 29,6 16,0 Nej Ja Har du någon gång under det senaste halvåret druckit öl, alkoläst, starkcider, vin eller sprit så att du känt dig berusad? 84,1 14,3 Röker du regelbundet? 95,5 3,4 Snusar du regelbundet? 96,5 2,3 Har du någon gång prövat narkotika? 94,5 3,4 Föräldrar Syskon Kompisar Lärare Lunds ungdomsting Fritidsledare Elevvården BRIS Annan Ingen Vem pratar du med om sådant som verkligen bekymrar dig? 33,2 12,8 31,6 4,5 0,8 3,2 1,1 5,1 7,7 9

10 Övrigt Nej, vill ha, sökte men fick ingen Nej, ville inte ha något Ja Hade du sommarjobb i somras? 12,0 24,4 62,2 10

11 DET ÄR EN POSITIV STÄMNING PÅ SKOLAN Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. LGR 11 Åk 5 Åk Stämningen på skolan är positiv Summa: Svarsalternativen som ligger till grund för resultaten i tabellen ovan är Stämmer mycket bra och Stämmer ganska bra. För båda årskurserna kan det konstateras endast marginella skillnader mellan

12 Procent ELEVERNA VILL OCH KAN PÅVERKA LÄXOR De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvara och vara delaktiga ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. LGR Åk 5 Vill Kan Diagrammet visar resultatet från års sammanräknade resultat av andelen elever i åk 5 som känner att de kan utöva inflytande gällande om de vill respektive kan påverka läxorna i skolan. 12

13 Procent Åk 8 Vill Kan Diagrammet visar resultatet från års sammanräknade resultat av andelen elever i åk 8 som känner att de kan utöva inflytande gällande om de vill respektive kan påverka läxorna i skolan Jämförelse flickor - pojkar I materialet framkommer inte några större avvikelser beroende av kön. Flickorna vill vara med och påverka i något större utsträckning än pojkarna är det 83 % av flickorna i åk 5 som vill vara med och påverka läxorna jämfört med 77 % av pojkarna. I åk 8 är det störst skillnad 2012, då 5 % fler flickor ville vara med och påverka läxorna upplever 64 % av pojkarna i åk 5 att de kan vara med och påverka läxorna jämfört med 60 % av flickorna. I åk 8 skiljer det sig endast 2-3 % mellan pojkar och flickor. Kommentar om påverkan Resultaten de tre åren skiljer sig inte åt nämnvärt. Det är ungefär lika många elever i åk 5 och åk 8 som tycker att de vill respektive kan påverka läxorna. Skillnaden mellan vill och kan är dock stor främst i åk 8. Utmaning Detta måste återkopplas till enheterna genom diskussioner både mellan skolledare och pedagoger och mellan pedagoger och elever. Vad är det som gör att klyftan är stor? Kanske tycker pedagogerna att eleverna har ett stort inflytande, medan eleverna inte upplever att de har något inflytande? 13

14 Proecnt STRESS Definition av stress: Påfrestning som är sådan att den överstiger individens upplevda förmåga att hantera den. Källa: Psykologilexikon av Henry Egidius Det är vanligt att barn och unga som är stressade får fysiska besvär, till exempel magont eller huvudvärk. Källa: Vårdguiden 1177 Till eleverna i åk 8 har ställts frågor kring stress, men för åk 5 har istället valts att fråga om det som kan vara symtom för stress, som huvudvärk och ont i magen. Stress i åk 5 De senaste tre åren är det ungefär två av tio elever som svarat att de har huvudvärk varje dag/flera gånger i veckan. Något färre än en av tio uppger att de har ont i magen varje dag/flera gånger i veckan. Jämförelse flickor och pojkar Det är något fler flickor än pojkar som svarat att de har huvudvärk respektive ont i magen varje dag/flera gånger i veckan. Andel elever i åk 5 som svarat att de har huvudvärk resp. ont i magen varje dag/flera gånger i veckan Huvudvärk Ont i magen Diagrammet visar resultatet från års sammanräknade resultat av svarsalternativen Varje dag/flera gånger i veckan. Stress i åk 8 Mellan % av eleverna i åk 8 har under det senaste halvåret känt sig stressade varje dag/flera gånger veckan i allmänhet respektive stressad i skolan. 46 % har känt sig stressade på grund av skoluppgifter utanför skolan (till exempel läxor, prov och inlämningar). 14

15 Procent Procent Jämförelse flickor - pojkar Av de % elever som svarat att de känt sig stressade varje dag/flera gånger veckan är det ungefär dubbelt så många flickor som pojkar. Av andel flickor totalt, är det sex av tio som känt stress på grund av skoluppgifter utanför skolan (till exempel läxor, prov och inlämningar) varje dag/flera gånger i veckan Andel elever i åk 8 som varje dag/flera gånger i veckan har haft huvudvärk, ont i magen, svårt att somna respektive känt sig stressad Huvudvärk Ont i magen Svårt att somna Stressad Stressad i skolan 46 Stressad på grund av skoluppgifter utanför skolan Diagrammet visar 2014 års sammanräknade resultat av svaralternativen Varje dag/flera gånger i veckan. Andel elever som känt sig stressade varje dag/flera gånger per dag det senaste halvåret, har ökat något under åren 2012 till Jämförelse flickor - pojkar Av de elever som känt sig stressade är det andelen flickor som ökat i något högre grad än pojkar Andel elever i åk 8 som varje dag/flera gånger i veckan känt sig stressad Diagrammet visar 2014 års sammanräknade resultat av svarsalternativen Varje dag/flera gånger i veckan. 15

16 Jämförelse elevsvar i åk 5 och tre år senare i åk % av de elever som gick i åk 5 (år 2011) svarade att de har huvudvärk respektive ont i magen varje dag/flera gånger veckan. Tre år senare i åk 8 har andelen ökat något och det är bland flickorna medan pojkarnas andel har sjunkit. Diagrammet visar 2012 respektive 2014 års sammanräknade resultat av svarsalternativen Varje dag/flera gånger i veckan. Kommentar om stress Elevers upplevelse av stress i Lunds kommun ligger i linje med resultat som finns på nationell nivå. I SCB:s undersökningar av barns levnadsförhållanden har barn mellan 10 och 18 år tillfrågas om de känner sig stressade i skolan på grund av läxor eller prov, höga krav på sig själva, höga krav från föräldrar eller höga krav från lärare. Resultatet visar att två av tre barn känner sig stressade när det gäller skolan. Det är vanligare att barn känner stress på grund av läxor och prov än på grund av höga krav från föräldrar eller lärare. När det gäller stress på grund av läxor eller prov, eller på grund av höga krav på sig själva är det större andel flickor som känner sig stressade. Det är 60 % av flickorna som känner sig stressade på grund av läxor eller prov jämfört med 40 % av pojkarna. Skolverkets rapport Attityder till skolan, 2012 visar liknade resultat. Den vanligaste orsaken till stress bland eleverna i årskurs 7 9 och i gymnasieskolan är läxor och hemuppgifter. Hälften av eleverna svarar att de känner sig stressade av detta varje dag eller minst en gång i veckan. I Ungdomsstyrelsens* nationella ungdomsenkät 2012 uppger 50 % av flickorna och 24 procent av pojkarna i åldern att de är stressade flera gånger i veckan. Även Ungdomsstyrelsens rapport 2013:4 visar samma mönster. 37 % av flickorna och 23 % av pojkarna känner sig stressade på grund av egna krav och förväntningar på skolarbetet, varje dag eller minst en gång i veckan. 16

17 * Numera Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) Utmaning Flickornas upplevelse av stress i allmänhet och stress pga av skolarbete som ligger utanför skoltid (läxor, prov och inlämningar) i synnerhet, behöver uppmärksammas och reduceras. 17

18 DIGITALA KRÄNKNINGAR Digitala kränkningar eller som det också kallas nätmobbning, Internätmobbning, e- mobbning eller digital mobbning är systematiska trakasserier mot en eller flera personer, ofta ungdomar, som sker via sociala medier på internet, chattprogram, SMS och MMS via mobiltelefoner. Wikipedia Till eleverna har frågan ställts; Jag har blivit utsatt för digitala kränkningar under detta läsår (till exempel via mobiltelefon eller Internet). Digitala kränkningar i åk 5 Sedan 2011 har de som uppgett att de blivit utsatta för digitala kränkningar nästan halverats, från 8 % till 4 %. Jämförelse flickor och pojkar 2011 var det stor skillnad på pojkars och flickors svar. Flickorna kände sig mer utsatta. Sedan 2012 visar svaren inga skillnader alls mellan könen. Digitala kränkningar i åk uppgav 12 % att de blivit utsatta för digitala kränkningar jämfört med 2014 då det minskat till 7 %. Jämförelse flickor - pojkar För åk 8 ser vi skillnader mellan könen. Flickor blir mer utsatta än pojkar. För 2014 har flickorna blivit kränkta i dubbelt så hög grad som pojkarna. 18

19 Procent Andel elever som blivit utsatta för kränkningar via nätet Åk 5 Åk 8 Diagrammet visar antal elever som uppger att de blivit utsatta för kränkningar via nätet. Kommentar om digitala kränkningar I jämförelsen från 2011 ser vi en markant skillnad då siffrorna året efter sjunkit kraftigt. Då var begreppet relativt nytt och diskussioner och upplysningar skedde i allt större grad i massmedia, skolor med mera. Smartphones blev allt vanligare hos ungdomar och digitala kränkningar växte efterhand som ungdomar fick egna laptoppar genom skolan men även egna smartphones. Skolverket gjorde 2011 en undersökning kring nätmobbning. Det visade sig att i de program som skolorna hade mot kränkningar var effekterna inga eller små. Skolverket lyfte då de framgångsrika insatser som ändå gjordes. Den nya skollagen kräver att skolorna inte bara ska förebygga och förhindra kränkningar utan också att personal som får veta att ett barn blivit kränkt ska anmäla till rektor som är skyldig att föra det vidare till huvudmannen. Detta gäller alla former av kränkningar. Åtgärderna har visat sig ge resultat. Enligt Robert Slonje (Cyberbullying: Another main type of bullying) som undersökt nätmobbning är den stora skillnaden mot mobbning att nätmobbning sker utanför skoltid. Nätmobbning är vanligare bland flickor än pojkar. De flesta som utsatts berättar inte för vuxna av rädsla att bli avstängda från internet. 19

20 ALKOHOL, TOBAK OCH NARKOTIKA I ÅK 8 I detta avsnitt beaktas siffrorna för åk 8 när det gäller alkohol, tobak och narkotika. Eftersom utbildningsförvaltningen inte deltog i LUNK 2014 finns inga siffror från gymnasieskolorna, men en jämförelse har gjorts med siffror från rapporten Skolelevers drogvanor 2013 (CAN rapport 139) utgiven av Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning samt Folkhälsorapporten Barn och Unga i Skåne (2012) för att belysa problematiken kring dessa frågor ju äldre eleverna blir. Alkohol Alkohollag (2010:1622) 6 Den som inte har fyllt 20 år eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken får inte bedriva näringsverksamhet som innefattar försäljning av alkoholdrycker. 7 Alkoholdrycker får inte säljas eller annars lämnas ut till den som inte har fyllt 20 år. Beträffande folköl gäller motsvarande den som inte har fyllt 18 år. Servering av alkoholdrycker får ske till den som har fyllt 18 år Ja Nej Svar saknas Diagrammet visar svar från elever i åk 8 från år på frågan om de någon gång under det senaste halvåret druckit öl, alkoläsk, stark cider, vin eller sprit så de har känt sig berusad. Enligt diagrammet ovan framkommer det att lika många elever svarar ja på frågan om de någon gång det senaste halvåret druckit alkohol och känt sig berusade 2014 som En marginell skillnad visar sig i svaren men det beror på att fler svar saknas i år än tidigare. 20

21 Att 14 % av eleverna i årskurs 8 har någon gång under det senaste halvåret druckit sig berusade är något att bli orolig för och då speciellt med tanke på att trenden ökar avsevärt när eleverna börjar gymnasiet. Siffrorna från Folkhälsorapporten Barn och Unga i Skåne från 2012 belyser att nästan 87 % av pojkarna och 88 % av flickorna som går andra året i gymnasiet har druckit alkohol under de senaste 12 månaderna. På nationell nivå ligger dessa siffror på 77 % för både pojkar och flickor. Alltså har unga i Lund betydligt högre alkoholkonsumtion än unga i resten av Sverige. Skåne visar dessutom i flera fall högre nivåer när det gäller både alkohol, rökning och narkotikaanvändande än resten av landet. Tobak Tobakslag (1993:581) Åldersgräns 12 Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut tobaksvaror skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda ålder. Om det finns särskild anledning att anta att en tobaksvara är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år får varan inte lämnas ut. På varje försäljningsställe för tobaksvaror skall det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana varor till den som inte har fyllt 18 år. Lag (2005:369) 21

22 Ja Nej Svar saknas Diagrammet visar svar från elever i åk 8 från år på frågan om de röker regelbundet Ja Nej Svar saknas Diagrammet visar svar från elever i åk 8 från år på frågan om de snusar regelbundet. Enligt diagrammen ovan framkommer det att antalet elever i år 8 som röker och snusar regelbundet har minskat jämfört med I jämförelse med siffror från rapporten Skolelevers drogvanor 2013 är trenden den samma bland elever i år 9. När det gäller tobak syntes en kraftig minskning av rökningen bland niondeklassare under perioden Detta gäller både andelen elever som röker sporadiskt och de som röker mer frekvent. Källa: Skolelevers drogvanor 2013 CAN rapport

23 Det är viktigt att belysa problematiken som uppstår när eleverna börjar gymnasiet. Enligt rapporten Skolverkets drogvanor 2013 har andelen rökare i gymnasiet år 2 ökat bland pojkar och legat på en i stort sett oförändrad nivå bland flickor under perioden I gymnasiet år 2 på nationell nivå uppgav 25 % av pojkarna och 31 % av flickorna att de rökte. Här kan det konstateras att eleverna i Lund röker mer än riksgenomsnittet. Drygt 30 % av pojkarna och drygt 34 % av flickorna i Gy år 2 har uppgett att de röker. 23

24 Narkotika Narkotikastrafflag (1968:64) 1 Den som olovligen 1. överlåter narkotika, 2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk, 3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, 4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, 5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller 6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. Bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av narkotika och olovlig befattning i vissa fall med narkotika finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2000:1228) Ja Nej Svar saknas Diagrammet visar svar från elever i åk 8 från år på frågan om de har provat narkotika någon gång. Enligt diagrammet ovan framkommer att antalet elever i åk 8 som uppger att de provat narkotika någon gång har minskat sedan 2013 då 6 % av eleverna uppgav att de någon gång provat narkotika. Trenden är alltså negativ men det är ändå 3 % av eleverna i åk 8 som uppger 24

25 att de någon gång provat narkotika I rapporten Skolelevers drogvanor 2013 finns det bara siffror från åk 9 och där ligger dessa siffror på riksnivå på 7 % för pojkarna respektive 6 % för flickorna. Det är angeläget att vara medveten om att andelen som har provat narkotika ökar när samma elever börjar gymnasiet i Lund. Enligt Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne (2012) har drygt 26 % av pojkarna och drygt 21 % av flickorna som går Gy år 2 provat narkotika någon gång. Enligt Skolelevers drogvanor 2013 ligger genomsnittssiffrorna på riksnivå för år 2 i gymnasiet på 19 % för pojkarna och 14 % för flickorna, alltså betydligt lägre än i Lund. 25

26 LUNK-rapporten 2014 togs fram sommaren 2014 i samarbete med: Barn- och skolförvaltning Lund Öster Barn- och skolförvaltning Lunds stad Utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Lunds kommun Box 41, LUND

LUNK. Lunds ungdomsenkät 2015. Resultat och slutsatser. Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster

LUNK. Lunds ungdomsenkät 2015. Resultat och slutsatser. Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster LUNK Lunds ungdomsenkät 2015 Resultat och slutsatser 1 Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster Emma Möller barn- och skolförvaltning Lunds stad Maria Olsson utbildningsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005 LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret Drogvaneundersökning 2005 Maria Strömgren Barbro Müller April 2006 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 BAKGRUND...5 VARFÖR DROGVANEUNDERSÖKNINGAR?...5

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Hur mår barn och unga i Skåne?

Hur mår barn och unga i Skåne? Hur mår barn och unga i Skåne? Resultat från Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2016 Birgit Modén: Samhällsanalys, Region Skåne Folkhälsorapportering i Region Skåne Folkhälsorapport Barn och Föräldrar

Läs mer

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013 Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 26-213 213 deltog 388 av 56 elever (bortfall 23%) 211 deltog 427 av 482 elever (bortfall 11%) 21 deltog 452 av 53 elever (bortfall 1%) 29 deltog 51 av 566

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 Stockholmsenkäten 14 Elevundersökning i årskurs 9 och årskurs 2 gymnasiet Elevundersökningens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer Ge en uppfattning om

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos ungdomar En fördjupning av rapport 9 Ung i Halland

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak

Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak Mål Skolans mål är att vi skall arbeta för att bli en drogfri skola. Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången skolgång har grundläggande

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING Personligt 28 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING PERSONLIGT 28 Innehåll INLEDNING ALLMÄNT HÄLSA HUR MÅR DE UNGA? OM SKOLAN LAG OCH RÄTT TOBAK, ALKOHOL OCH DROGER INFLYTANDE FORTSATT ARBETE MED PERSONLIGT

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Kommun: Genomförande. -Sjunde gången - Årligen från och med år 2008 (ej samma elever udda och jämna år)

Kommun: Genomförande. -Sjunde gången - Årligen från och med år 2008 (ej samma elever udda och jämna år) Kommun: Genomförande -Sjunde gången - Årligen från och med år 28 (ej samma elever udda och jämna år) - Webbenkät i skolår 7 och 2 på gymnasiet - År 9 pappersenkät och färre frågor pga. andra undersökningar

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2014-08-12 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 2 INLEDNING... 2 3. ÅRSKURS 6... 3 3.1 Tobaksvanor,

Läs mer

Drogpolicy och handlingsplan för Fria läroverken i Malmö

Drogpolicy och handlingsplan för Fria läroverken i Malmö Drogpolicy och handlingsplan för Fria läroverken i Malmö 1 DEFINITION Med droger avses tobak (cigaretter och snu), alkohol, narkotikaklassade preparat samt medel som används vid sniffning. Det gäller även

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

Norra Real enhet 3 Gymnasiet åk 2

Norra Real enhet 3 Gymnasiet åk 2 Stockholmsenkäten 12 Skolrapport Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer Ge en uppfattning

Läs mer

Hillerstorpsområdets handlingsplan mot ANT, Alkohol Narkotika Tobak

Hillerstorpsområdets handlingsplan mot ANT, Alkohol Narkotika Tobak Hillerstorpsområdets handlingsplan mot ANT, Alkohol Narkotika Tobak Mål Skolorna i Gnosjö kommun har enligt det alkohol- och drogpolitiska programmet som strävandemål att inga barn eller ungdomar under

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad Copyright GfK Sverige AB, Lund 2 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 196:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska media,

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Kalmar län 2010. Skriftserie 2010:2 Fokus Kalmar län

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Kalmar län 2010. Skriftserie 2010:2 Fokus Kalmar län RESULTAT Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8 Kalmar län 21 Ambjörn Thunberg Agnetha Hammerin Skriftserie 21:2 Fokus Kalmar län RESULTAT. Undersökning av användningen

Läs mer

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012 RESULTAT Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8 Nio kommuner i Kalmar län 12 Monica Keller Agnetha Hammerin Skriftserie 12:3 Fokus Kalmar län RESULTAT. Undersökning av

Läs mer

Ungdomsenkäten 2012. 2012-10-26 Marie Haesert

Ungdomsenkäten 2012. 2012-10-26 Marie Haesert 12--26 Marie Haesert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Alkoholkonsumtion och attityder... 5 2.1 Elever som inte dricker alkohol... 5 2.2 Föräldrarnas bjudvanor... 7 2.3 Får de unga dricka för

Läs mer

Ungdomars hälsa och drogvanor 2011

Ungdomars hälsa och drogvanor 2011 Ungdomars hälsa och drogvanor 11 Undersökning i Gullspång, Mariestad och Töreboda Anita Boij Rapport 12:1 A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling Ungdomars hälsa och drogvanor 11 Rapport 12:1 ISBN 978-91-979424-6-1

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Stockholmsenkäten avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet

Stockholmsenkäten avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet Stockholmsenkäten 16 - avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet Klara Abrahamsson Projektledare Preventionsprojektet Syfte och bakgrund Stockholmsenkäten Kartlägga drogvanor,

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73 00

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Sammanfattning Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9 2003

Drogvaneundersökning år 9 2003 Drogvaneundersökning år 9 2003 Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 DEFINITIONER... 8 Intensivkonsumtion... 8 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel rökare... 9

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport år 8. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport år 8. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande: 1072

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 216 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 216, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I:

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105.

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. 1. Bakgrund och definitioner Högskolan i Halmstad anser

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter Danderyds kommun Kevingeskolan - Elever åk 5 59 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2009 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Drogvaneundersökning 2009 har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 6 5 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 26 Pilen Marknadsundersökningar Mars 26 Våga Visa 26, sida Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilagan innehåller resultaten för Folkhälsoenkät Ung 2015 på kommunnivå för årskurs nio (åk 9) och år två på gymnasiet (gy 2), uppdelat på kön. Där det är få

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora LIV & HÄLSA UNG 2014 Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora SYFTE MED DAGEN Ge kunskap om hur barn och unga i länsdelen och kommunerna beskriver sina livsvillkor, levnadsvanor och

Läs mer

Resultaten i sammanfattning

Resultaten i sammanfattning Resultaten i sammanfattning Andelen konsumenter av alkohol Pojkarnas alkoholvanor var relativt oförändrade under början och mitten av 1970-talet, medan flickorna ökade sin konsumtion. Andelen alkoholkonsumenter

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Elever åk 5 64 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2008 Frågor om undersökningen kan ställas till Johan Sjöholm, Tjörns Kommun Tel. 0304-60 11 82

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Sollentuna kommun Sollentuna kommun - Elever åk 8 849 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Svenska elevers drogvanor

Svenska elevers drogvanor Svenska elevers drogvanor Siri Thor; siri.thor@can.se Trender, problem och självskattad hälsa. Trender i ANT i Sverige Jämförelse med ungdomar i Europa Självrapporterade alkoholrelaterade problem Tillgänglighet

Läs mer

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159 Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten 2 (8) Förord Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter Danderyds kommun Vendestigen - Elever åk 5 12 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 1 (7) Stockholmsenkäten 2014 Kommunövergripande resultat Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2 i Sundbybergs

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Norrvikens skola - Elever åk 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Norrvikens skola - Elever åk 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Sollentuna kommun - Elever åk 3 27 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 [Företaget AB], [Undersökningsnamn], sida 2 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Gymnasiet åk 2

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Gymnasiet åk 2 Elevers drogvanor läsår 2015/2016 Länsrapport Värmland Gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökningen ska bidra med aktuellt kunskapsunderlag över attityder till droger och drogvanor för planering och beslut av

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004

ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004 ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004 1 Resultatsammanfattning I föreliggande rapport är eleven alkoholkonsument om man under året druckit minst 1 glas

Läs mer

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36

Läs mer

Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne och Helsingborg 2012. SLF Strategisk samhällsplanering

Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne och Helsingborg 2012. SLF Strategisk samhällsplanering Folkhälsoenkät Barn och Unga i och 212 Under våren 212 svarade alla elever i och i i åk 6, 9 och 2 i gymnasiet på frågor om hälsa T ex om hälsa, fritidsvanor, matvanor, alkohol, narkotika, spel, sex och

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 Strömstad Lysekil Sotenäs Tanum Munkedal Innehåll SAMMANFATTNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 OM UNDERSÖKNINGEN... 6 Svarsandel... 6 LÄSANVISNING... 6 Definitioner... 6 Intensiv-konsument

Läs mer

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare.

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare. Aktuell rapport bygger på en utförligare rapport, Gymnasieelevers psykiska hälsa i Skövde år 2, skriven av A. Boij AB - Idé och produktutveckling, ISBN 978-91-977837-5-6, vilka genomförde undersökningen.

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

Skola Hälsa Drogvanor Urval av resultat från Ung i Värmland

Skola Hälsa Drogvanor Urval av resultat från Ung i Värmland Skola Hälsa Drogvanor Urval av resultat från 1988- i korthet Genomförs av Karlstads universitet i samarbete med kommunerna i Värmland Projektledare: Professor Curt Hagquist Datainsamlingar har ägt rum

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

Sammanfattning och kommentar

Sammanfattning och kommentar Sammanfattning och kommentar De data som redovisats här har publicerats tidigare i samband med respektive års ordinarie studier i nian (görs varje år) och sexan (vartannat), men då inte analyserats eller

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 8 128 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Datum 2009-09-01 1 (6) Drogvaneundersökning i Tyresö skolor år 6, 2009 Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Sedan 2004 har Tyresö Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet.

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Personligt 2009 Piteå. En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan

Personligt 2009 Piteå. En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan Personligt 29 Piteå En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan Innehållsförteckning sid Inledning 3 Allmänt 3 Hälsa 3 Hur mår de unga? 4 Om skolan 5 Lag och

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

För litet fritidsutbud: åk8

För litet fritidsutbud: åk8 För litet fritidsutbud: åk8 Frågan lyder: Hur mycket finns det att göra på fritiden?, med svarsalternativen: Det finns väldigt mycket att göra; ganska mycket att göra; ganska lite att göra; väldigt lite/ingenting

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2005 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström UNGA 16 Folkhälsoråd 27 maj 2016 Peter Thuresson Ebba Sundström Upplägg presentation Syftet med Unga-undersökningen Umeå kommuns folkhälsomål Bakgrund till undersökningen Förändringar i enkäten? Resultat

Läs mer

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport Lupp 29 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN lupp 9 rapport LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (11) Sammanfattning av Lupp- enkäten 29 Den femte luppundersökningen med nära 2 frågor

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Vallentuna kommun Ekebyskolan - Elever åk 8. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 92%

Vallentuna kommun Ekebyskolan - Elever åk 8. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 92% Ekebyskolan - Elever åk VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 22 svar, 2% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg

Läs mer

Redovisning av resultat från 2006 års Stockholmsenkät

Redovisning av resultat från 2006 års Stockholmsenkät M A R I A - G A M L A S T A N S TJÄNSTEUTLÅTANDE SDN -10-26 S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G -10-09 BARN OCH UNGDOM, FAMILJEENHETEN Handläggare: Monica Ahlqvist DNR 400/579- Till Stadsdelsnämnden

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016.

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016. Nacka kommun Ektorps skola - Elever åk 6 24 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN VÄSTERÅS STAD Tibbleskolan, Skultuna Rektor, Annica Avelin 2015-09-11 Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN Mål Tibbleskolans

Läs mer

Österåkers kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Österåkers kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Österåkers kommun Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8 9 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 på gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

En drogfri miljö. för barn och unga

En drogfri miljö. för barn och unga En drogfri miljö för barn och unga Denna skrift beskriver vad som gäller kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och överdrivet spelande för grund- och grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan

Läs mer

Att tänka på innan du börjar:

Att tänka på innan du börjar: Årskurs 7 2014 Hej! Det här är ett häfte med frågor om hur du mår och hur du har det i skolan, hemma och på fritiden. Undersökningen genomförs av Landstinget Sörmland och resultaten används för att förbättra

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer