Bizz 66 BRUKSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bizz 66 BRUKSANVISNING"

Transkript

1 Bizz 66 BRUKSANVISNING 1

2 Gratulerar till valet av Bizz 66! Vi gratulerar dig till din nya Bizz 66. Med den får du inte bara en tidsbesparande högtalartelefon utan också en klocka allt i ett! Telefondelen är både permanent och tillfälligt omkopplingsbar mellan tonoch impulsval. Den har minnen för bl.a. 20 namnval och 30 kortnummer. I teckenrutan kan du se vilka nummer du har slagit eller lagrat. Bizz 66 har snabbinkoppling, vilket betyder att du inte behöver lyfta luren innan du slår telefonnumret. Klockan visar inte bara rätt tid utan ger dig också en påminnelsesignal vid inställd tidpunkt. Du kan också använda den för mätning av samtalstiden. Bizz-familjen Bizz 66 är en av modellerna i en ny familj av funktionsrika telefoner för professionellt bruk. Avancerad formgivning och tekniskt kunnande ligger bakom det harmoniska samspel av design och funktion som karakteriserar Bizz-familjen. 2

3 Högtalare Omkopplare för ton/impulsval och ringsignal Väljare för namnval Namnvalsknappar A-J Kortnummerlista Namnvalslista Knappar för klockan Teckenruta Alternativ anslutning för lur Knappar för telefondelen Volymkontroll luren Volymkontroll högtalaren Mikrofon 3

4 4

5 Innehållsförteckning 1. Installation... sid 6 MONTERING... 7 OMKOPPLARNA... 8 ANSLUTNING Telefondelen... 9 VANLIG TELEFONERING... 9 VOLYMKONTROLLER SEKRETESSKNAPP MINNESFUNKTIONER REPETITION AV DE FYRA SENAST SLAGNA NUMREN NAMNVAL KORTNUMMER Speciella funktioner EXTRA LUR T-SLINGA LINJEBALANS KONTROLL AV NUMMER FÖRE UPPRINGNING PERMANENT LAGRING AV DE SENAST SLAGNA NUMREN TILLFÄLLIG ÖVERGÅNG TILL TONVAL VÄXELPREFIX Klockan STÄLL KLOCKAN TIDTAGNING PÅMINNELSESIGNAL Strömavbrott Åskskydd Felsökning Tekniska data Kortfattad bruksanvisning Sweden 5

6 1. Installation Packa upp Bizz. Kontrollera att följande detaljer finns med i förpackningen. Telefon Lur Lursladd Telefonsladd Nätadapter 3 st 1,5 V knappcell-batterier Bruksanvisning 6

7 MONTERING Placera batterierna under locket på undersidan. De behövs för att strömförsörja telefonens minnen vid strömavbrott på elnätet. Viktigt: Tryck därefter knappen RESET med hjälp av t.ex. en penna. Batterierna bör bytas en gång om året. Låt nätadaptern vara ansluten när du byter batterier. Glöm inte att trycka RESET efter bytet! Läs om omkopplaren LINE BAL på sid 17. LINE BAL RESET Bizz har två alternativa uttag för anslutning av lursladden. Du kan alltså välja om luren ska ligga längs med eller tvärs över telefonen! Sätt lursladdens kontaktdon i motsvarande uttag på luren och på Bizz. Du hör ett klick-ljud när kontaktdonet kommit riktigt på plats. Om du vill ta loss sladden, trycker du in kontaktdonets lilla fjäder samtidigt som du drar sladden utåt. Plastlock Skriv ditt eget telefonnummer på lappen under luren. 7

8 OMKOPPLARNA Under luren finns tre omkopplare: SYSTEM, KLANG och SIGNAL. System Om du kan använda tonval i din telefonväxel, ska du ställa denna omkopplare i läge T (=ton). Är du osäker gör du så här: 1. Ställ omkopplaren i läge T. 2. Lyft luren och slå ett nummer som vanligt. Om det går bra kan du låta omkopplaren stå kvar i läge T. Om kopplingstonen däremot ligger kvar när du börjar slå numret då är du ansluten till en växel som fordrar impulsval. Ställ i så fall omkopplaren i läge P (=puls). Klang Välj mellan en ljusare och en mörkare klangfärg hos ringsignalen. Signal Med denna omkopplare reglerar du ringsignalens ljudstyrka. I vänstra läget får du ingen signal alls, i mittläget svag signal och i högra läget stark signal. SYSTEM T P KLANG 1 2 SIGNAL ANSLUTNING Baksidan: Lägg på luren och anslut Bizz till telefonledningen och till ett eluttag. KLOCKAN Hur du ställer klockan kan du läsa på sid 20. 8

9 2. Telefondelen VANLIG TELEFONERING LAGRA TILLF TON PAUS SÄND Ringa upp Du kan göra som vanligt när du vill ringa upp: 1. Lyft luren. 2. Invänta kopplingston. 3. Slå numret på knappsatsen. Siffrorna visas i teckenrutan. Om telefonen står i impulsvalsläge, dvs om omkopplaren SYSTEM står i läge P, blinkar varje siffra när den sänds. Men det finns också andra sätt att ringa upp på. Punkt 2 ovan är faktiskt onödig! Bizz har nämligen en kopplingstondetektor, som automatiskt lyssnar efter kopplingstonen. Du behöver inte ens lyfta luren! Gör istället så här: 1. Slå numret på knappsatsen. Mätningen av samtalstid startar, se sid När du får svar kan du börja tala direkt. Bizz fungerar nu som högtalartelefon. Observera att lampan ovanför knappen HÖGTAL tänds som tecken på att högtalaren är inkopplad. 3. Avsluta samtalet genom att trycka HÖG- TAL. När du har avslutat samtalet visar teckenrutan samtalstiden i fem sekunder, se vidare sid 20. KOLL KORTNR BLÄDDRA RING R SEKR HÖGTAL När det ringer När det ringer svarar du genom att lyfta på luren på vanligt sätt. Du kan också svara utan att lyfta på luren: 1. Tryck HÖGTAL. Lampan ovanför knappen tänds som tecken på att högtalaren är inkopplad. 2. Avsluta samtalet genom att trycka HÖG- TAL. Växling mellan lur och högtalare Om du använder högtalaren och vill fortsätta samtalet med luren, lyfter du bara på luren. Lampan ovanför HÖGTAL släcks. Avsluta samtalet genom att lägga på luren. Om du använder luren och vill gå över till högtalaren, ska du hålla HÖGTAL nedtryckt samtidigt som du lägger på luren. Lampan ovanför knappen tänds. Avsluta samtalet genom att trycka HÖGTAL. 9

10 Att tänka på när du använder högtalaren Tala i riktning mot telefonen på högst en meters avstånd. Annars kan rumsekot försämra kvaliteten på ditt tal. Se till att det inte finns störande ljud i rummet. Tala en i taget! Högtalaren har s.k. automatisk talstyrning som bara medger talöverföring i en riktning i taget. Vänta därför tills din samtalspartner har talat färdigt innan du talar själv. Tala om för din samtalspartner att du använder högtalartelefon och vilka som är närvarande i ditt rum. SEKRETESSKNAPP Tryck SEKR när du inte vill att din samtalspartner ska höra vad som sägs i ditt rum. Den kopplar bort mikrofonerna både i luren och högtalardelen. Tryck SEKR igen när du vill koppla in mikrofonerna. Lampan ovanför SEKR är tänd när mikrofonerna är bortkopplade. VOLYMKONTROLLER Lur Högtalare MINNESFUNKTIONER Bizz kan lagra telefonnummer på tre olika sätt: i 4 minnen för de senast slagna numren i 20 st namnvalsminnen i 30 st kortnummerminnen Dessa tre sätt beskrivs i var sitt avsnitt på följande sidor. 10

11 REPETITION AV DE FYRA SE- NAST SLAGNA NUMREN De fyra senast slagna telefonnumren lagras automatiskt i Bizz. Om du t.ex. inte får svar eller om det är upptaget och du vill ringa något av de fyra senast slagna numren igen, kan du göra ett nytt försök så här. Luren kan ligga på eller vara avlyft. 1. Tryck BLÄDDRA. Teckenrutan visar det senast slagna numret. Endast de första 16 siffrorna syns. Tryck > för att se de följande siffrorna. Den sista siffran följs av tecknet _. 2. Tryck BLÄDDRA igen. Vid varje nytt tryck visas ett annat av de fyra senast slagna telefonnumren. 3. Tryck RING/= när du har bläddrat fram det nummer du vill ringa. Om du vill repetera det allra senaste numret kan du trycka RING/ = direkt. Numret visas i teckenrutan samtidigt som det sänds. Repetition av nummer som fordrar paus Funktionen repetition av senast slaget nummer är lite svårare att använda när du ringer ett nummer som fordrar väntan på ny kopplingston. Exempel på sådana nummer är utlandsnummer och mobilsökningsnummer (MBS). I dessa fall måste du redan från början tala om för Bizz var i telefonnumret den ska vänta på den nya tonen. Det gör du genom att trycka PAUS/SÄND på det rätta stället. Exempel: Gör så här när du ringer väderlekstjänsten i Hamburg. 1. Slå Tryck PAUS/SÄND. Gå genast vidare till punkt 3, utan att vänta på ny kopplingston. 3. Slå Du kan spara tid genom att alltid slå nummer på detta sätt, även om du inte planerar att repetera numret senare. Radering av det senast slagna numret Om du inte vill att någon ska kunna se vilket telefonnummer du senast har ringt, kan du sudda det så här: 1. Tryck LAGRA två gånger. Teckenrutan visar erase (=sudda). 2. Tryck RING/=. Teckenrutan kvitterar med clean (=minnet tomt). Automatisk repetition tio gånger När du följer beskrivningen ovan får du repetition av det valda numret en gång. Om du istället vill att det ska repeteras tio gånger med en minuts mellanrum gör du så här: 1. Du får upptaget. Lägg på luren. Vänta ett par sekunder. 2. Tryck RING/= två gånger. Siffrorna i teckenrutan börjar blinka långsamt. 3. Om numret är upptaget (eller om samtalet inte besvaras inom 1 minut) kopplas förbindelsen ned. Teckenrutan visar Auto som tecken på att Bizz kommer att göra fler försök. Om du vill avbryta den automatiska repetitionen ska du trycka HÖGTAL två gånger eller lyfta på luren och lägga tillbaka den igen. Om du ringer ett nytt nummer eller tar emot ett samtal avbryts också den automatiska repetitionen. 11

12 NAMNVAL 5. Anteckna vart numret går på listans övre eller undre rad beroende på väljarens läge. Det går utmärkt att lagra nummer/koder som innehåller, och R. Väljare Du kan lagra namnval även under pågående samtal. När du lagrar ett nytt telefonnummer i ett redan använt namnvalsminne, suddas hela det gamla numret automatiskt, även om det gamla var längre än det nya. Lista Bizz kan lagra 20 telefonnummer i sina namnvalsminnen. De tio namnvalsknapparna betecknas A-J. Dessutom finns en väljare med två lägen. Varje knapp kan lagra ett telefonnummer med väljaren i det övre läget och ett annat med väljaren i det undre läget. Lagring av namnval 1. Ställ väljaren i önskat läge. 2. Tryck LAGRA. Teckenrutan visar nr. 3. Slå telefonnumret. Numret visas i teckenrutan. Du kan sudda ett felaktigt tecken med > och sedan trycka det rätta. 4. Tryck önskad namnvalsknapp. Teckenrutan kvitterar med texten saved (=numret lagrat). Lagring av paus för externa samtal i företagsväxlar, utlandssamtal och mobilsökning Vissa företagsväxlar fordrar väntan på ny kopplingston efter nollan vid externa samtal. Sådana växlar behandlas på sid 19. Även vid utlandssamtal och mobilsökning (MBS) består telefonnumret av två delar. Du måste då vänta på ny kopplingston innan du kan slå den andra delen av numret. I dessa fall måste du redan vid lagringen tänka på pausen för väntan på ny kopplingston. Pausen lägger du in genom att trycka PAUS/ SÄND. 12

13 Exempel: Du vill lagra numret till väderlekstjänsten i Hamburg i namnvalsminne J, nedre väljarläget. 1. Ställ väljaren i nedre läget. 2. Tryck LAGRA. 3. Slå Tryck PAUS/SÄND. 5. Slå Tryck J. 7. Anteckna Väderlek Hamburg på den nedre delen av listan bredvid knappen. För att ringa upp gör du på det sätt som beskrivs nedan. Observera att Bizz själv sköter om att lyssna på den nya kopplingstonen efter Kontroll av lagrat nummer 1. Ställ väljaren i önskat läge. 2. Tryck KOLL. Teckenrutan visar CH (check=kontrollera). 3. Tryck på önskad namnvalsknapp A-J. 4. Teckenrutan visar nu det lagrade numret. Om det inte finns något nummer lagrat visar teckenrutan clean (=tomt). Uppringning med namnval 1. Ställ väljaren i önskat läge. 2. Tryck på önskad namnvalsknapp A-J. 3. Högtalaren kopplas in automatiskt. Bizz slår numret, som visas i teckenrutan under en minut, varefter samtalstiden visas, se sid 20. Om automatiken någon gång inte skulle fungera, t.ex. på grund av att kopplingstonen är för svag, trycker du PAUS/SÄND. Då sänds numret (eller resten av numret efter en paus). Om du inte trycker PAUS/SÄND inom 16 sekunder kopplas samtalet ned. Radering av lagrat nummer 1. Kontrollera att väljaren står i rätt läge 2. Tryck LAGRA två gånger. Teckenrutan visar erase (=sudda). 3. Tryck önskad namnvalsknapp (A-J). Teckenrutan kvitterar med clean. Endast de första 16 siffrorna syns. Tryck > för att se de följande siffrorna. 13

14 KORTNUMMER Bizz kan lagra 30 telefonnummer i sina kortnummerminnen. Minnena är numrerade från 00 till 29. När du ska sända ett nummer behöver du bara trycka på tre knappar. Både lagring och sändning av kortnummer sker i princip på samma sätt som med namnval. Skillnaden är att tryckning på namnvalsknapp byts ut mot tryckning av KORTNR följt av det tvåsiffriga kortnumret (dvs något av numren 00-29). Lagring av kortnummer 1. Tryck LAGRA. Teckenrutan visar nr. 2. Slå telefonnumret. Numret visas i teckenrutan. Du kan sudda ett felaktigt tecken med > och sedan trycka det rätta. 3. Tryck KORTNR. Teckenrutan visar texten Loc (=kortnummerminne). 4. Tryck önskat kortnummer (00-29). Teckenrutan kvitterar med texten LocXX saved (=kortnummer XX lagrat). 5. Anteckna på den utdragbara kortnummerlistan vart numret går. Det går utmärkt att lagra nummer/koder som innehåller, och R. Du kan lagra kortnummer även under pågående samtal. När du lagrar ett nytt telefonnummer i ett redan använt kortnummerminne, suddas hela det gamla numret automatiskt, även om det gamla var längre än det nya. 14

15 Lagring av paus för externa samtal i företagsväxlar, utlandssamtal och mobilsökning Lagring av paus sker med PAUS/SÄND på samma sätt som beskrivs för namnval på sid 12. Kontroll av lagrat nummer 1. Tryck KOLL. Teckenrutan visar CH (check=kontrollera). 2. Tryck KORTNR. Teckenrutan visar texten Loc (location=kortnummerminne). 3. Tryck önskat kortnummer (00-29). 4. Teckenrutan visar det lagrade numret. Om det inte finns något nummer lagrat visar teckenrutan LocXX clean (=kortnummer XX tomt). Uppringning med kortnummer 1. Tryck KORTNR. Teckenrutan visar Loc. 2. Tryck önskat kortnummer (00-29). Telefonnumret visas i teckenrutan. 3. Högtalaren kopplas in automatiskt. Bizz slår numret, som visas i teckenrutan under en minut, varefter samtalstiden visas, se sid 20. Radering av lagrat nummer 1. Tryck LAGRA två gånger. Teckenrutan visar erase (=sudda). 2. Tryck KORTNR. Teckenrutan visar Loc. 3. Tryck önskat kortnummer (00-29). Teckenrutan kvitterar med texten LocXX clean. Endast de första 16 siffrorna syns. Tryck > för att se de följande siffrorna. 15

16 3. Speciella funktioner EXTRA LUR T-SLINGA Luren har inbyggd T-slinga för hörselskadade som vill använda telespolen i sin hörapparat när de telefonerar. Koppla hörapparaten i T- läge! Det går bra att ha två lurar anslutna samtidigt. Ytterligare en person kan då delta i samtalet. När du har två lurar anslutna hör din samtalspartner din röst lite svagare. 16

17 LINJEBALANS Om du vill kontrollera om en telefon fungerar kan du blåsa i mikrofonen. Om blåsljudet hörs i hörtelefonen är allt som det ska. Ljudet i mikrofonen återmatas alltså till hörtelefonen. Det gör att en telefon inte låter död. Men det återmatade ljudet får inte bli för starkt då blir det störande för dig. Styrkan beror på hur väl telefonen är anpassad till telefonledningen. För flertalet telefoner har man gjort en kompromiss som passar i de flesta fall. Men Bizz ger dig möjlighet att själv justera anpassningen! LINEBAL. ESET R Justeringen gör du med omkopplaren LINE BAL på telefonens undersida. Den har tre lägen. Så här ställer du in rätt läge: 1. Ring t.ex. till Fröken Ur. 2. Tala och lägg samtidigt märke till hur starkt du hör din egen röst i hörtelefonen. Du ska alltså inte lyssna på hur starkt Fröken Ur låter! 3. Prova med omkopplaren i de andra två lägena. 4. Ställ omkopplaren i det läge där du hörde din egen röst svagast. Om du är osäker på hur du ska göra eller inte hör någon större skillnad bör du låta omkopplaren stå i läge 2. Det läget passar bäst i de flesta fall. 17

18 KONTROLL AV NUMMER FÖRE UPPRINGNING Ibland vill du slå ett telefonnummer i förväg innan du ringer upp, t.ex. om numret är mycket långt. Vid ett annat tillfälle kanske du vill anteckna ett telefonnummer som någon ger dig under ett telefonsamtal. I båda dessa fall kan du göra på följande sätt. Det spelar ingen roll om du gör det under eller mellan samtal. 1. Tryck LAGRA. 2. Slå telefonnumret. Numret visas i teckenrutan. Du kan sudda ett felaktigt tecken med > och sedan trycka det rätta. 3. Tryck RING/=. Teckenrutan visar texten saved. Ring upp genom att trycka RING/= en gång till. PERMANENT LAGRING AV DE SENAST SLAGNA NUMREN På sid 11 beskrivs hur de fyra senast slagna numren lagras automatiskt. Om du vill spara ett av dem permanent, kan du överföra det till ett namnvals- eller kortnummerminne så här: 1. Tryck LAGRA. Teckenrutan visar nr. 2. Tryck BLÄDDRA tills teckenrutan visar det önskade numret. 3a. Ställ väljaren i önskat läge och tryck önskad namnvalsknapp. Teckenrutan kvitterar med saved. eller 3b. Tryck KORTNR. Teckenrutan visar Loc. Tryck önskat kortnummer (00-29). Teckenrutan kvitterar med LocXX saved. 18

19 TILLFÄLLIG ÖVERGÅNG TILL TONVAL På senare tid har allt fler banker, postorderfirmor och andra företag börjat erbjuda automatiserade tjänster via telefon. Som exempel på sådana tjänster kan nämnas postorderbeställning och upplysning om banksaldo, aktiekurser och tidtabeller. Gemensamt för alla tjänsterna är att du ger meddelanden till en dator genom att använda knapparna på din telefon. Datorn ger sina instruktioner och svar med hjälp av artificiellt tal. Kort sagt fungerar telefonen som en enkel dataterminal, som bara har knapparna 0-9, och och som saknar bildskärm. För att kommunikationen med datorn ska fungera måste telefonen stå i tonval. Med impulsval kan du inte fjärrstyra några tjänster. Om du har din Bizz i tonval (och din telefonväxel tillåter att du ringer upp med tonval) är det bara att ringa upp datorn och utnyttja tjänsten. Men om du måste ha din Bizz i impulsval för att kunna ringa upp hur gör du då? Inga problem! Även om telefonen står i impulsval kan du tillfälligt gå över till tonval genom att trycka TILLF TON och därefter PAUS/SÄND. Teckenrutan visar nu bokstaven t. När du avslutar samtalet går Bizz automatiskt tillbaka till impulsval. Bland ytterligare användningsområden för funktionen tillfällig övergång till tonval kan nämnas: fjärrstyrning av de flesta av televerkets telefonsvarare uppringning till mobilradiosystemet MRG styrning av fjärrmanöversystemet Butler Det går utmärkt att lagra TILLF TON i ett namnval eller kortnummer. Det kan du ha nytta av, om du t.ex. kommunicerar med en bankdator och vill lagra ditt kontonummer i ett namnvalsminne och vara säker på att det sänds med tonval. Glöm inte att du måste trycka PAUS/SÄND när du vill att kontonumret ska sändas! Observera att det som sagts ovan om tillfällig övergång till tonval bara är aktuellt om din Bizz står i impulsval. Du bör alltid ha Bizz ställd i tonval om din telefonväxel tillåter det! VÄXELPREFIX Växelprefixet är den siffra man slår för att komma ut på den externa linjen från en anknytning i en företagsväxel. I de flesta växlar är växelprefixet siffran 0. Om du är ansluten till en modern företagsväxel där det är möjligt att slå alla siffrorna i en följd inkl nollan utan att behöva vänta på ny kopplingston, kan du hoppa över detta avsnitt. I många äldre växlar måste man emellertid först slå växelprefixet, invänta ny kopplingston och därefter slå det externa numret. Denna väntan slipper du med Bizz! Gör så här för att programmera automatisk väntan på ny kopplingston efter växelprefixet: 1. Tryck LAGRA. Teckenrutan visar nr. 2. Slå växelprefixet, normalt siffran 0 (högst 4 siffror). Växelprefixet visas i teckenrutan. 3. Tryck LAGRA igen. Teckenrutan visar CHOOSE Or (=välj eller ). 4. Tryck i detta fall. Teckenrutan kvitterar med texten saved. Nu kan du slå ett extert telefonnummer inkl växelprefix i en följd utan att behöva vänta på ny kopplingston efter växelprefixet. Bizz lyssnar" själv efter kopplingstonen innan den automatiskt sänder resten av numret. Om du vill ta bort den automatiska väntan på ny kopplingston gör du så här: 1. Tryck LAGRA två gånger. 2. Tryck. 19

20 4. Klockan Påminnelsefunktionen inkopplad KL STÄLL AL TIDT > KOLL Knappar för klockan. STÄLL KLOCKAN Tillhör telefondelen. 1. Tryck KL om inte tiden redan visas i teckenrutan. Observera att strecket mellan timoch minutsiffrorna blinkar som tecken på att klockan går. 2. Tryck STÄLL. Teckrutan visar nu Ange tiden med hjälp av de vanliga sifferknapparna. Använd fyra siffror! För att t.ex. ställa in kl 9:45 trycker du alltså knapparna 0, 9, 4 och Tryck KL igen. Klockan börjar gå. Om du gör något fel visar teckenrutan Error (=fel). TIDTAGNING Automatisk start När du har slagit den sista siffran i ett telefonnummer börjar Bizz automatiskt mäta tiden. Tiden visas dock inte i teckenrutan förrän efter 1 minut. Visningen är i formen timmar minuter sekunder, t.ex. SL (SL=samtalslängd). Tidtagningen stannar när du avslutar samtalet. Tiden står kvar i teckenrutan i fem sekunder. Manuell start Tidtagningen kan också startas manuellt under ett samtal, t.ex. om du vill mäta den exakta tiden från det att du fick svar. Tryck TIDT, så börjar tidtagningen om från Tidtagningen stannar när du trycker TIDT igen eller avslutar samtalet. Tiden står kvar i teckenrutan i fem sekunder. Visning av senast uppmätt tid Du kan när som helst se den senast uppmätta tiden igen genom att trycka TIDT. Tiden visas i fem sekunder. 20

21 PÅMINNELSESIGNAL Bizz kan ge en påminnelsesignal vid inställt klockslag. Det kan du ha nytta av när du t.ex. ska ringa ett samtal, passa en tid osv. Funktionen kallas ibland väckning eller alarm. Inställning av påminnelsetidpunkt 1. Tryck AL. Teckenrutan visar den aktuella inställningen av påminnelsefunktionen. 2. Tryck STÄLL för att nollställa funktionen. Teckenrutan visar nu AL Ställ in påminnelsetidpunkten med hjälp av de vanliga sifferknapparna. Använd fyra siffror! För att t.ex. ställa in kl 9:45 trycker du knapparna 0, 9, 4 och Tryck AL igen. Teckenrutan visar nu AL On i fem sekunder. Så länge påminnelsefunktionen är inkopplad visas längst till vänster i teckenrutan. När påminnelsesignalen ljuder Vid den inställda tidpunkten kommer påminnelsesignalen att pipa i 1 minut. Du kan stänga av den genast genom att trycka AL eller genom att ringa ett samtal (eller avsluta det pågående samtalet). Observera att påminnelsesignalen återkommer 24 timmar senare. Bortkoppling Tryck AL två gånger för att koppla bort påminnelsefunktionen helt. Teckenrutan visar t.ex. AL OFF 9 45 och tecknet försvinner. Vill du koppla in påminnelsefunktionen med samma påminnelsetidpunkt trycker du AL igen. Varannan tryckning på AL betyder alltså till och varannan från. Om du gör något fel visar teckenrutan Error (=fel). 21

22 5. Strömavbrott Under ett strömavbrott kan du bara ringa samtal med luren. Högtalaren fungerar inte. Batterierna ser till att allt som finns lagrat i de olika minnena finns kvar. Klockan går vidare, men tiden visas inte i teckenrutan. 6. Åskskydd Vid åskväder kan det uppstå höga överspänningar på telefonledningen, speciellt utanför tätbebyggt område. Risken för skador är större för utrustning som är ansluten både till eloch telenäten. Du kan minska risken genom att montera lämpliga skydd. Ett visst skydd finns redan inbyggt. För komplettering av detta installerar televerket ett åskskydd som är anpassat till televerkets produkter. Med ett sådant får du ett förbättrat skydd mot överspänningar på telefonledningen. Du bör dessutom skydda dig ytterligare genom att installera ett överspänningsskydd på elnätsidan. Tillsammans ger dessa ett gott skydd för all teleutrustning som du har ansluten till samma telefonledning och till samma eluttag. Åskskyddet på telesidan kan installeras av televerkets montör eller av en behörig elinstallatör. Överspänningsskyddet på elsidan kan du köpa i närmaste Telebutik (artikelnummer 5453) och ansluta själv. Observera dock att televerket inte svarar för skador som uppstått genom överspänningar orsakade av t.ex. åska. Detta gäller även om du har särskilda skydd monterade. 22

23 7. Felsökning 1. Kontrollera i bruksanvisningen att du gör allt rätt och att allt är riktigt inkopplat. 2. Koppla bort alla ev. tillsatsutrustningar, förlängningssladdar och telefoner. Om Bizz fungerar då, ligger felet hos övrig utrustning. 3. Koppla in en felfri telefon i jacken istället för Bizz. Om telefonen fungerar är det troligen fel på Bizz. Lämna den till inköpsstället för reparation. 4. Fungerar inte telefonen i jacken, kan det vara fel på telefonledningen. Be att få prova telefonen i din grannes jack. Fungerar telefonen då, är det fel på din telefonledning. Ring televerkets Kundtjänst/Felanmälan, tel för privatkunder och för företagskunder. Om du behöver hjälp Om du behöver hjälp eller har något att fråga om kan du ringa under kontorstid. På det numret finns utbildad servicepersonal som kan besvara dina frågor. Det kostar bara en markering, oberoende varifrån i Sverige du ringer. Vill du hellre skriva är adressen: Bizz 66 Teli serviceverkstad Box GÄVLE 23

24 8. Tekniska data Telefondelen Talstyrd högtalartelefon. VFD teckenruta med lysande siffror och tecken. Omkopplingsbar mellan ton- och impulsval. Kopplingstondetektor. Tillfällig övergång till tonval vid impulsval. Tonringare med två klangfärger och tre styrkelägen: stark, svag och från. 20 namnval. 30 kortnummer. Namnvals/kortnummerminnen max 32 tecken. PAUS/ SÄND, R och TILLF TON räknas vardera som ett tecken. Minnen för de 4 senast slagna numren. Automatisk repetition 10 gånger med 1 minuts mellanrum. Snabbinkoppling. Låsbar sekretessknapp. Separata volymkontroller för lur och högtalare. Linjebalansomkopplare. Lur med T-slinga. Möjlighet att ansluta extra lur. 24 timmars visning. Automatisk och manuell tidtagning. Påminnelsesignal. Nätadapter 220 V AC/9 V AC, 300 ma. Batterier 3 st 1,5 V alkaliska knappceller av typ IEC LR 44. Batterierna räcker normalt i minst 1 år. Dimensioner Höjd 65 mm Bredd 216 mm Djup 220 mm Vikt 0,95 kg exkl nätadapter. Klockan 24

25 Namnvalslistor: 25

26 Baksida kortnummerlistor 26

27 ANTECKNINGAR: 27

28 9. Kortfattad bruksanvisning TELEFONDELEN Repetition av de fyra senast slagna numren Bläddra fram till önskat nummer med BLÄDDRA. Tryck RING/=. Automatisk repetition tio gånger Tryck RING/= två gånger. Lagring av namnval Ställ väljaren i önskat läge. Tryck LAGRA. Slå telefonnumret. Lagra ev paus med PAUS/SÄND. Tryck en namnvalsknapp A-J. Kontroll av namnval Ställ väljaren i önskat läge. Tryck KOLL. Tryck en namnvalsknapp A-J. Uppringning med namnval Ställ väljaren i önskat läge. Tryck en namnvalsknapp A-J. Lagring av kortnummer Tryck LAGRA. Slå telefonnumret. Lagra ev paus med PAUS/SÄND. Tryck KORTNR samt önskat kortnummer Kontroll av kortnummer Tryck KOLL. Tryck KORTNR samt önskat kortnummer Uppringning med kortnummer Tryck KORTNR samt önskat kortnummer KLOCKAN Ställa klockan Tryck STÄLL. Ange tiden (fyra siffror) med sifferknapparna. Tryck KL. Tidtagning Tryck TIDT. Tryck TIDT igen för att stanna. Visning av senast uppmätt tid Tryck TIDT. Inställning av påminnelsetid Tryck AL och sedan STÄLL. Ange påminnelsetiden (fyra siffror) med sifferknapparna. Tryck AL. När påminnelsefunktionen är inkopplad visas i teckenrutan. Stäng av påminnelsesignal Tryck AL. Signalen återkommer 24 timmar senare. Koppla bort påminnelsefunktion Tryck AL så att inte syns i teckenrutan. 28

29 Blank: 29

30 Kontroll av namnval och kortnummer Sudda tecken. Visa fler siffror Tidtagning Alarm = påminnelsesignal Ställa klockan Klockan Völjare för namnval Namnvalsknappar KL STÄLL AL TIDT A B C D KOLL LAGRA KORTNR TILLF TON BLÄDDRA PAUS SÄND RING R SEKR HÖGTAL Lagring av namnval och kortnummer Tillfällig övergång till tonval Paus för ny kopplingston. Manuell sändning av nummer Repetition av senast slaget nummer Bläddra mellan de fyra senast slagna numren Kortnummer Högtalare Sekretessknapp 30

31 Grå, ingen text: 31

32 Kundtjänst privat tel Kundtjänst företag tel Utkast till revidering, Sweden

Bordstelefonen med teckenruta och tio snabbval Tonvalstelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster. Repetition av senast slaget nummer

Bordstelefonen med teckenruta och tio snabbval Tonvalstelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster. Repetition av senast slaget nummer Snabbguide Lyft luren, =. Lyft luren, Lagra snabbval, tfn.nr., önskad snabbvalsknapp (-0), lägg på luren. med snabbval Lyft luren, invänta kopplingston, önskad snabbvalsknapp (-0). Quick Guide in English

Läs mer

Snabbguide. Telia Magni Bruksanvisning

Snabbguide. Telia Magni Bruksanvisning Snabbguide Lyft luren,. Lyft luren,, telefonnummer, snabbvalsknapp (M1 ), lägg på luren. Ringa upp med snabbval: Lyft luren, snabbvals. Telefonen med stora knappar Tonvalstelefon Kan användas för alla

Läs mer

Telia Rebell PLUS. Snabbguide. Specialgjord för PLUS-tjänster. Trepart 3. Pendling 3. Förfrågan 3. SÄND PENDLA AVBEST VIDARE TREPART TILLBAKA MEDFLYTT

Telia Rebell PLUS. Snabbguide. Specialgjord för PLUS-tjänster. Trepart 3. Pendling 3. Förfrågan 3. SÄND PENDLA AVBEST VIDARE TREPART TILLBAKA MEDFLYTT Snabbguide Telia Rebell PLUS R R/FÖRFR Telnr,, kortnr (1-9)., kortnr (1-9). koppla, telnr. äll vidarekopplingen., telnr. till eget nr. ing när upptaget nr är ledigt. senast slaget nr. Specialgjord för

Läs mer

Telia Mox Den tjänstvilliga telefonen

Telia Mox Den tjänstvilliga telefonen SNABBGUIDE Repetition: Lyft luren,. Lagra snabbval Lyft luren,, tel.nr., snabbvalsknapp (M1 ). Ringa snabbval Lyft luren, snabbvalsknapp (M1 ). Samtal väntar In: 43# Ur: #43# Upptagetton för påknackande

Läs mer

Bordstelefonen med nummerpresentation

Bordstelefonen med nummerpresentation Snabbguide Repetition av senast slaget nummer Kontrollera: Lyft inte luren. Tryck =. Ringa upp: Lyft luren. Tryck =. Slå numret och kontrollera det Lyft inte luren. Slå numret (om du behöver radera använd

Läs mer

Gör det lätt att hamna på PLUS Teckenruta 4 snabbval. Repetition av senast slaget nummer

Gör det lätt att hamna på PLUS Teckenruta 4 snabbval. Repetition av senast slaget nummer Snabbguide Repetition av senast slaget nummer Kontrollera: Låt luren ligga på. Tryck =. Ringa upp: Lyft luren. Tryck =. Snabbval Lagra: Tryck. Slå telefonnumret. Tryck önskad snabbvalsknapp ( ). Kontrollera:

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

BRUKSANVISNING. Dialog 3186 Analog telefon

BRUKSANVISNING. Dialog 3186 Analog telefon BRUKSANVISNING Dialog 3186 Analog telefon 1 Översikt Sekretess/ Radera. Högtalare. Headset av/på. Högtalare av/på. Headset Program Nummerpresentation. Programmera. Received Dial Senast tio slagna nummer.

Läs mer

Telia Cerette. Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation. Bruksanvisning

Telia Cerette. Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation. Bruksanvisning Telia Cerette Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation Bruksanvisning Översikt Innehåll Bläddra bland påringningarna i Nummerpresentation och Telesvar Sekretess/Återgå* Menyknapp Repetition av senast

Läs mer

DORO X20 Bruksanvisning

DORO X20 Bruksanvisning DORO Telefoni AB DORO X20 Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO X20 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. DORO X20 har ställbar ringsignal

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Tekniska fakta. Telia StorFjärr Bruksanvisning

Tekniska fakta. Telia StorFjärr Bruksanvisning Tekniska fakta Fjärrstyrd till- och frånkoppling av nätström med hjälp av tonvalssignaler. Består av en basenhet och sidoenheter, alla för väggmontage. Varje enhet har en inbyggd 1-fas kontaktor för 3

Läs mer

X50. Exklusiv högtalartelefon med nummerpresentation

X50. Exklusiv högtalartelefon med nummerpresentation X50 Exklusiv högtalartelefon med nummerpresentation Gratulerar till din nya telefon! DORO X50 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. X50 kombinerar

Läs mer

Comsys Maxima TELEFON MED NUMMERPRESENTATÖR HÖGTALARFUNKTION TELEFONBOK VIP SIGNAL FÖR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND

Comsys Maxima TELEFON MED NUMMERPRESENTATÖR HÖGTALARFUNKTION TELEFONBOK VIP SIGNAL FÖR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND SVENSKA Comsys Maxima TELEFON MED NUMMERPRESENTATÖR HÖGTALARFUNKTION TELEFONBOK VIP SIGNAL FÖR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND BRUKSANVISNING OND-2038 Comsys Maxima Sid 2 TELEFONDELEN * För bord eller

Läs mer

SENSOR 55. Nummerpresentatör

SENSOR 55. Nummerpresentatör SENSOR 55 Nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO SENSOR 55 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer

English. 1 One Touch (Direct) Memories 2 Store/Mute button and indicator light 3 Memory button

English. 1 One Touch (Direct) Memories 2 Store/Mute button and indicator light 3 Memory button doro PhoneEasy 311C English 1 One Touch (Direct) Memories 2 Store/Mute button and indicator light 3 Memory button 4 Recall button 5 Redial button 6 Earpiece Volume control 7 Visual Ring indicator 8 Handset

Läs mer

Exklusiv nummerpresentatör

Exklusiv nummerpresentatör X5 Exklusiv nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO X5 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer

Bruksanvisning för Gewa Jupiter

Bruksanvisning för Gewa Jupiter Bruksanvisning för Gewa Jupiter INLEDNING...3 FÖRDELAR OCH FINESSER MED GEWA JUPITER...3 INKOPPLING OCH BESKRIVNING...4 INKOPPLING AV JUPITER...4 JUPITERS TANGENTER OCH OLIKA DELAR...4 ATT GÖRA OLIKA INSTÄLLNINGAR...6

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

sid. E-postavisering Headset Hotline Inkoppling Inställningar 20-21 Kortnummer Namnupplysning Medflyttning Nummerpresentation 13-14 Placering

sid. E-postavisering Headset Hotline Inkoppling Inställningar 20-21 Kortnummer Namnupplysning Medflyttning Nummerpresentation 13-14 Placering BRUKSANVISNING 1 2 Innehåll sid. E-postavisering 18 Headset 9 Hotline 16 Inkoppling 4 Inställningar 20-21 Kortnummer 12 Namnupplysning 15 Medflyttning 16 Nummerpresentation 13-14 Placering 5 Predial 6

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Doro Magna 4000. Svenska

Doro Magna 4000. Svenska Doro Magna 4000 Svenska 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Svenska 1. Volymkontroll för luren 2. Högtalare 3. Snabbknappar för telefonitjänster 4. Upphängning för lur 5. Radera

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?......................................... 2 När du vill

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Doro PhoneEasy. 312cs

Doro PhoneEasy. 312cs Doro PhoneEasy 312cs 1 9 2 10 11 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 Svenska 1. Uttag för telefonsladd 2. Hake för luren 3. Knappsats 4. Uttag för sladd till luren 5. Volymkontroll för luren 6. R-knapp 7. Samtalsminne/

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Telefoni från Bredbandsbolaget

Telefoni från Bredbandsbolaget Kundtjänst Telefon 020-120 00 70. Eller använd vårt kundtjänstformulär på sidan: www.bredbandsbolaget.se/kundtjanst Teknisk support Telefon 020-120 00 70. Eller använd vårt supportformulär på sidan: www.bredbandsbolaget.se/support

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet Ring billigare med AllTele Välkommen som telefonikund hos AllTele. För oss är det viktigt att kunden har valfrihet du väljer den telefoni som passar bäst. Dessutom vill

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA

Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA Larmsändare OND-9005 Sid 2 * Har två olika larmingångar * Larmsändare som vid larm ringer upp högst 14 olika programmerade telefonnummer * Telefonnummer

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

VÄXEL 15 DL MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN

VÄXEL 15 DL MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdsystem 80 M7782-009580 Sida av 4 FMV:AUH 4 6:899/96 MVSCHG TFNVÄXEL 5DL 994 VÄXEL 5 DL MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Förrådsbeteckning Referenser, Utrustning M84-80030 M82-800 Erforderliga instrument

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Eurocharger Bruksanvisning

Eurocharger Bruksanvisning Batteriladdare till mobiltelefonen Eurocharger Bruksanvisning 4 12 13 LZTA 804 3258, 96-03 Översikt Grön: laddaren är på Telefon med batteri Röd: batteriet laddas Ljusgrön: batteriet är laddat Rödgul blink:

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

Telia Fax 850 BRUKSANVISNING

Telia Fax 850 BRUKSANVISNING Telia Fax 850 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL Innehåll INSTALLATION Montering... 6 Montera rengöringsstickan... 6 Montera utskriftsenheten... 7 Sätt i mottagningspapper... 8 Anslut nätsladden och apparatsladden...

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView ReBell

BRUKSANVISNING. PreView ReBell BRUKSANVISNING V4 PreView ReBell Index Anslutning Avvisa / Pendla Direktval (M1-M3) Felsökning Garanti Grundinställningar Högtalaren Knappar och funktioner Kontrastjustering Lysdiodens funktion Namnprogrammering

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER

R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER RCO FREECALL SYSTEM FREECALL ENTRY FÖR PORTÖPPNING ÄR INSTALLERAT I FASTIGHETEN. INSTRUKTION FÖR BESÖKARE MED MOBILTELEFON RING MED DIN MOBILTELEFON TILL

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga.

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga. Univox DLS-33TV Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart Bruksanvisning Univox DLS-33TV slingförstärkare Slingkudde Soffslinga Art nr Beskrivning 203340 Univox DLS-33TV, Slingförstärkare med

Läs mer

Index 7 3 17 22 21 8-9 11 11 4-5 16-17 15 12 20 21 18 6 14 12 22 6 7 10 23 19 14 6 13

Index 7 3 17 22 21 8-9 11 11 4-5 16-17 15 12 20 21 18 6 14 12 22 6 7 10 23 19 14 6 13 V2 Index ACR Anslutning Direktval Felsökning Garanti Grundinställningar Headset Högtalare Knappar (översikt) Namnboken Nummerpresentatören PreDial Prefix inställning Påminnelse för omställd telefon Radering

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp.

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp. S 33, S 34, S 40 Telekommunikation Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner Beteckning Visa variant av linjeuppkoppling Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp Variant linjeuppkoppling med

Läs mer

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok Plantronics DA80 ljudprocessor Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Ström 4 Programvaran Plantronics Spokes 5 Installera Plantronics Hub 5 Starta Hub 5 Hub-flikar 5 Använda headsetet 6 Besvara, avsluta

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

User guide Conference phone Konftel 100

User guide Conference phone Konftel 100 User guide Conference phone Konftel 100 Dansk I Deutsch I English I Español I Français Italiano I Norsk Suomi I Conference phones for every situation Innehåll Beskrivning Anslutning, tillbehör, reservdelar

Läs mer

ACNs Digitala telefonitjänst

ACNs Digitala telefonitjänst ACNs Digitala telefonitjänst Allmänt 1. Vad behöver jag för att kunna använda ACNs digitaltelefonitjänst? Du behöver en bredbandsanslutning till Internet med en minsta tillgängliga uppladdningshastighet

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget TA 92 681 14-06 Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Läs mer på bredbandsbolaget.se eller ring 0770-777 000. Informationen gäller från 2014-06-30 med reservation för eventuella ändringar. 2010 Bredbandsbolaget

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Radion... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal... 7 Låsning

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget. Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget. Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000 Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000 Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?.........................................

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

!!!!!!!!!!! Användarmanual Uno Fast Snom 710

!!!!!!!!!!! Användarmanual Uno Fast Snom 710 Användarmanual Uno Fast Snom 70 Innehållförteckning. Komma igång. Att ringa med din Snom telefon.. Slå ett telefonnummer.. Ringa med snabbval.3. Ringa en kontakt i kontaktlistan.. Söka en kontakt och ringa..

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Bruksanvisning! 1 INDeX Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Systemtelefonen...4 Allmänt...4 Displayen...4 Rulla

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Välkommen till Köpings Kabel-TV AB:s. Bredbandstelefoni. Installationsanvisning och användarmanual. I samarbete med

Välkommen till Köpings Kabel-TV AB:s. Bredbandstelefoni. Installationsanvisning och användarmanual. I samarbete med Välkommen till Köpings Kabel-TV AB:s Bredbandstelefoni Installationsanvisning och användarmanual I samarbete med Välkommen som kund till Köpings Kabel-TV s bredbandstelefoni. Proceduren för att komma igång

Läs mer

SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE

SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE Samsung DCS 408 installation & handhavande 3 Samsung DCS 408 Installation & handhavande Information AxCom AB förbehåller sig rätten att ändra i

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Din manual DORO WEBTALK http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881130

Din manual DORO WEBTALK http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881130 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO WEBTALK. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

DECT OFFICE DECT Handenhet

DECT OFFICE DECT Handenhet Swedish DECT OFFICE DECT Handenhet Bruksanvisning 1 Högtalare 2 Indikator 3 Display 4 Vänsterpil/återuppringning 5 Menyknapp 6 Specialknapp DECT OFFICE 7 R-knapp 8 Uttag för headset (på undersidan) 9 Mikrofon

Läs mer