Bizz 66 BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bizz 66 BRUKSANVISNING"

Transkript

1 Bizz 66 BRUKSANVISNING 1

2 Gratulerar till valet av Bizz 66! Vi gratulerar dig till din nya Bizz 66. Med den får du inte bara en tidsbesparande högtalartelefon utan också en klocka allt i ett! Telefondelen är både permanent och tillfälligt omkopplingsbar mellan tonoch impulsval. Den har minnen för bl.a. 20 namnval och 30 kortnummer. I teckenrutan kan du se vilka nummer du har slagit eller lagrat. Bizz 66 har snabbinkoppling, vilket betyder att du inte behöver lyfta luren innan du slår telefonnumret. Klockan visar inte bara rätt tid utan ger dig också en påminnelsesignal vid inställd tidpunkt. Du kan också använda den för mätning av samtalstiden. Bizz-familjen Bizz 66 är en av modellerna i en ny familj av funktionsrika telefoner för professionellt bruk. Avancerad formgivning och tekniskt kunnande ligger bakom det harmoniska samspel av design och funktion som karakteriserar Bizz-familjen. 2

3 Högtalare Omkopplare för ton/impulsval och ringsignal Väljare för namnval Namnvalsknappar A-J Kortnummerlista Namnvalslista Knappar för klockan Teckenruta Alternativ anslutning för lur Knappar för telefondelen Volymkontroll luren Volymkontroll högtalaren Mikrofon 3

4 4

5 Innehållsförteckning 1. Installation... sid 6 MONTERING... 7 OMKOPPLARNA... 8 ANSLUTNING Telefondelen... 9 VANLIG TELEFONERING... 9 VOLYMKONTROLLER SEKRETESSKNAPP MINNESFUNKTIONER REPETITION AV DE FYRA SENAST SLAGNA NUMREN NAMNVAL KORTNUMMER Speciella funktioner EXTRA LUR T-SLINGA LINJEBALANS KONTROLL AV NUMMER FÖRE UPPRINGNING PERMANENT LAGRING AV DE SENAST SLAGNA NUMREN TILLFÄLLIG ÖVERGÅNG TILL TONVAL VÄXELPREFIX Klockan STÄLL KLOCKAN TIDTAGNING PÅMINNELSESIGNAL Strömavbrott Åskskydd Felsökning Tekniska data Kortfattad bruksanvisning Sweden 5

6 1. Installation Packa upp Bizz. Kontrollera att följande detaljer finns med i förpackningen. Telefon Lur Lursladd Telefonsladd Nätadapter 3 st 1,5 V knappcell-batterier Bruksanvisning 6

7 MONTERING Placera batterierna under locket på undersidan. De behövs för att strömförsörja telefonens minnen vid strömavbrott på elnätet. Viktigt: Tryck därefter knappen RESET med hjälp av t.ex. en penna. Batterierna bör bytas en gång om året. Låt nätadaptern vara ansluten när du byter batterier. Glöm inte att trycka RESET efter bytet! Läs om omkopplaren LINE BAL på sid 17. LINE BAL RESET Bizz har två alternativa uttag för anslutning av lursladden. Du kan alltså välja om luren ska ligga längs med eller tvärs över telefonen! Sätt lursladdens kontaktdon i motsvarande uttag på luren och på Bizz. Du hör ett klick-ljud när kontaktdonet kommit riktigt på plats. Om du vill ta loss sladden, trycker du in kontaktdonets lilla fjäder samtidigt som du drar sladden utåt. Plastlock Skriv ditt eget telefonnummer på lappen under luren. 7

8 OMKOPPLARNA Under luren finns tre omkopplare: SYSTEM, KLANG och SIGNAL. System Om du kan använda tonval i din telefonväxel, ska du ställa denna omkopplare i läge T (=ton). Är du osäker gör du så här: 1. Ställ omkopplaren i läge T. 2. Lyft luren och slå ett nummer som vanligt. Om det går bra kan du låta omkopplaren stå kvar i läge T. Om kopplingstonen däremot ligger kvar när du börjar slå numret då är du ansluten till en växel som fordrar impulsval. Ställ i så fall omkopplaren i läge P (=puls). Klang Välj mellan en ljusare och en mörkare klangfärg hos ringsignalen. Signal Med denna omkopplare reglerar du ringsignalens ljudstyrka. I vänstra läget får du ingen signal alls, i mittläget svag signal och i högra läget stark signal. SYSTEM T P KLANG 1 2 SIGNAL ANSLUTNING Baksidan: Lägg på luren och anslut Bizz till telefonledningen och till ett eluttag. KLOCKAN Hur du ställer klockan kan du läsa på sid 20. 8

9 2. Telefondelen VANLIG TELEFONERING LAGRA TILLF TON PAUS SÄND Ringa upp Du kan göra som vanligt när du vill ringa upp: 1. Lyft luren. 2. Invänta kopplingston. 3. Slå numret på knappsatsen. Siffrorna visas i teckenrutan. Om telefonen står i impulsvalsläge, dvs om omkopplaren SYSTEM står i läge P, blinkar varje siffra när den sänds. Men det finns också andra sätt att ringa upp på. Punkt 2 ovan är faktiskt onödig! Bizz har nämligen en kopplingstondetektor, som automatiskt lyssnar efter kopplingstonen. Du behöver inte ens lyfta luren! Gör istället så här: 1. Slå numret på knappsatsen. Mätningen av samtalstid startar, se sid När du får svar kan du börja tala direkt. Bizz fungerar nu som högtalartelefon. Observera att lampan ovanför knappen HÖGTAL tänds som tecken på att högtalaren är inkopplad. 3. Avsluta samtalet genom att trycka HÖG- TAL. När du har avslutat samtalet visar teckenrutan samtalstiden i fem sekunder, se vidare sid 20. KOLL KORTNR BLÄDDRA RING R SEKR HÖGTAL När det ringer När det ringer svarar du genom att lyfta på luren på vanligt sätt. Du kan också svara utan att lyfta på luren: 1. Tryck HÖGTAL. Lampan ovanför knappen tänds som tecken på att högtalaren är inkopplad. 2. Avsluta samtalet genom att trycka HÖG- TAL. Växling mellan lur och högtalare Om du använder högtalaren och vill fortsätta samtalet med luren, lyfter du bara på luren. Lampan ovanför HÖGTAL släcks. Avsluta samtalet genom att lägga på luren. Om du använder luren och vill gå över till högtalaren, ska du hålla HÖGTAL nedtryckt samtidigt som du lägger på luren. Lampan ovanför knappen tänds. Avsluta samtalet genom att trycka HÖGTAL. 9

10 Att tänka på när du använder högtalaren Tala i riktning mot telefonen på högst en meters avstånd. Annars kan rumsekot försämra kvaliteten på ditt tal. Se till att det inte finns störande ljud i rummet. Tala en i taget! Högtalaren har s.k. automatisk talstyrning som bara medger talöverföring i en riktning i taget. Vänta därför tills din samtalspartner har talat färdigt innan du talar själv. Tala om för din samtalspartner att du använder högtalartelefon och vilka som är närvarande i ditt rum. SEKRETESSKNAPP Tryck SEKR när du inte vill att din samtalspartner ska höra vad som sägs i ditt rum. Den kopplar bort mikrofonerna både i luren och högtalardelen. Tryck SEKR igen när du vill koppla in mikrofonerna. Lampan ovanför SEKR är tänd när mikrofonerna är bortkopplade. VOLYMKONTROLLER Lur Högtalare MINNESFUNKTIONER Bizz kan lagra telefonnummer på tre olika sätt: i 4 minnen för de senast slagna numren i 20 st namnvalsminnen i 30 st kortnummerminnen Dessa tre sätt beskrivs i var sitt avsnitt på följande sidor. 10

11 REPETITION AV DE FYRA SE- NAST SLAGNA NUMREN De fyra senast slagna telefonnumren lagras automatiskt i Bizz. Om du t.ex. inte får svar eller om det är upptaget och du vill ringa något av de fyra senast slagna numren igen, kan du göra ett nytt försök så här. Luren kan ligga på eller vara avlyft. 1. Tryck BLÄDDRA. Teckenrutan visar det senast slagna numret. Endast de första 16 siffrorna syns. Tryck > för att se de följande siffrorna. Den sista siffran följs av tecknet _. 2. Tryck BLÄDDRA igen. Vid varje nytt tryck visas ett annat av de fyra senast slagna telefonnumren. 3. Tryck RING/= när du har bläddrat fram det nummer du vill ringa. Om du vill repetera det allra senaste numret kan du trycka RING/ = direkt. Numret visas i teckenrutan samtidigt som det sänds. Repetition av nummer som fordrar paus Funktionen repetition av senast slaget nummer är lite svårare att använda när du ringer ett nummer som fordrar väntan på ny kopplingston. Exempel på sådana nummer är utlandsnummer och mobilsökningsnummer (MBS). I dessa fall måste du redan från början tala om för Bizz var i telefonnumret den ska vänta på den nya tonen. Det gör du genom att trycka PAUS/SÄND på det rätta stället. Exempel: Gör så här när du ringer väderlekstjänsten i Hamburg. 1. Slå Tryck PAUS/SÄND. Gå genast vidare till punkt 3, utan att vänta på ny kopplingston. 3. Slå Du kan spara tid genom att alltid slå nummer på detta sätt, även om du inte planerar att repetera numret senare. Radering av det senast slagna numret Om du inte vill att någon ska kunna se vilket telefonnummer du senast har ringt, kan du sudda det så här: 1. Tryck LAGRA två gånger. Teckenrutan visar erase (=sudda). 2. Tryck RING/=. Teckenrutan kvitterar med clean (=minnet tomt). Automatisk repetition tio gånger När du följer beskrivningen ovan får du repetition av det valda numret en gång. Om du istället vill att det ska repeteras tio gånger med en minuts mellanrum gör du så här: 1. Du får upptaget. Lägg på luren. Vänta ett par sekunder. 2. Tryck RING/= två gånger. Siffrorna i teckenrutan börjar blinka långsamt. 3. Om numret är upptaget (eller om samtalet inte besvaras inom 1 minut) kopplas förbindelsen ned. Teckenrutan visar Auto som tecken på att Bizz kommer att göra fler försök. Om du vill avbryta den automatiska repetitionen ska du trycka HÖGTAL två gånger eller lyfta på luren och lägga tillbaka den igen. Om du ringer ett nytt nummer eller tar emot ett samtal avbryts också den automatiska repetitionen. 11

12 NAMNVAL 5. Anteckna vart numret går på listans övre eller undre rad beroende på väljarens läge. Det går utmärkt att lagra nummer/koder som innehåller, och R. Väljare Du kan lagra namnval även under pågående samtal. När du lagrar ett nytt telefonnummer i ett redan använt namnvalsminne, suddas hela det gamla numret automatiskt, även om det gamla var längre än det nya. Lista Bizz kan lagra 20 telefonnummer i sina namnvalsminnen. De tio namnvalsknapparna betecknas A-J. Dessutom finns en väljare med två lägen. Varje knapp kan lagra ett telefonnummer med väljaren i det övre läget och ett annat med väljaren i det undre läget. Lagring av namnval 1. Ställ väljaren i önskat läge. 2. Tryck LAGRA. Teckenrutan visar nr. 3. Slå telefonnumret. Numret visas i teckenrutan. Du kan sudda ett felaktigt tecken med > och sedan trycka det rätta. 4. Tryck önskad namnvalsknapp. Teckenrutan kvitterar med texten saved (=numret lagrat). Lagring av paus för externa samtal i företagsväxlar, utlandssamtal och mobilsökning Vissa företagsväxlar fordrar väntan på ny kopplingston efter nollan vid externa samtal. Sådana växlar behandlas på sid 19. Även vid utlandssamtal och mobilsökning (MBS) består telefonnumret av två delar. Du måste då vänta på ny kopplingston innan du kan slå den andra delen av numret. I dessa fall måste du redan vid lagringen tänka på pausen för väntan på ny kopplingston. Pausen lägger du in genom att trycka PAUS/ SÄND. 12

13 Exempel: Du vill lagra numret till väderlekstjänsten i Hamburg i namnvalsminne J, nedre väljarläget. 1. Ställ väljaren i nedre läget. 2. Tryck LAGRA. 3. Slå Tryck PAUS/SÄND. 5. Slå Tryck J. 7. Anteckna Väderlek Hamburg på den nedre delen av listan bredvid knappen. För att ringa upp gör du på det sätt som beskrivs nedan. Observera att Bizz själv sköter om att lyssna på den nya kopplingstonen efter Kontroll av lagrat nummer 1. Ställ väljaren i önskat läge. 2. Tryck KOLL. Teckenrutan visar CH (check=kontrollera). 3. Tryck på önskad namnvalsknapp A-J. 4. Teckenrutan visar nu det lagrade numret. Om det inte finns något nummer lagrat visar teckenrutan clean (=tomt). Uppringning med namnval 1. Ställ väljaren i önskat läge. 2. Tryck på önskad namnvalsknapp A-J. 3. Högtalaren kopplas in automatiskt. Bizz slår numret, som visas i teckenrutan under en minut, varefter samtalstiden visas, se sid 20. Om automatiken någon gång inte skulle fungera, t.ex. på grund av att kopplingstonen är för svag, trycker du PAUS/SÄND. Då sänds numret (eller resten av numret efter en paus). Om du inte trycker PAUS/SÄND inom 16 sekunder kopplas samtalet ned. Radering av lagrat nummer 1. Kontrollera att väljaren står i rätt läge 2. Tryck LAGRA två gånger. Teckenrutan visar erase (=sudda). 3. Tryck önskad namnvalsknapp (A-J). Teckenrutan kvitterar med clean. Endast de första 16 siffrorna syns. Tryck > för att se de följande siffrorna. 13

14 KORTNUMMER Bizz kan lagra 30 telefonnummer i sina kortnummerminnen. Minnena är numrerade från 00 till 29. När du ska sända ett nummer behöver du bara trycka på tre knappar. Både lagring och sändning av kortnummer sker i princip på samma sätt som med namnval. Skillnaden är att tryckning på namnvalsknapp byts ut mot tryckning av KORTNR följt av det tvåsiffriga kortnumret (dvs något av numren 00-29). Lagring av kortnummer 1. Tryck LAGRA. Teckenrutan visar nr. 2. Slå telefonnumret. Numret visas i teckenrutan. Du kan sudda ett felaktigt tecken med > och sedan trycka det rätta. 3. Tryck KORTNR. Teckenrutan visar texten Loc (=kortnummerminne). 4. Tryck önskat kortnummer (00-29). Teckenrutan kvitterar med texten LocXX saved (=kortnummer XX lagrat). 5. Anteckna på den utdragbara kortnummerlistan vart numret går. Det går utmärkt att lagra nummer/koder som innehåller, och R. Du kan lagra kortnummer även under pågående samtal. När du lagrar ett nytt telefonnummer i ett redan använt kortnummerminne, suddas hela det gamla numret automatiskt, även om det gamla var längre än det nya. 14

15 Lagring av paus för externa samtal i företagsväxlar, utlandssamtal och mobilsökning Lagring av paus sker med PAUS/SÄND på samma sätt som beskrivs för namnval på sid 12. Kontroll av lagrat nummer 1. Tryck KOLL. Teckenrutan visar CH (check=kontrollera). 2. Tryck KORTNR. Teckenrutan visar texten Loc (location=kortnummerminne). 3. Tryck önskat kortnummer (00-29). 4. Teckenrutan visar det lagrade numret. Om det inte finns något nummer lagrat visar teckenrutan LocXX clean (=kortnummer XX tomt). Uppringning med kortnummer 1. Tryck KORTNR. Teckenrutan visar Loc. 2. Tryck önskat kortnummer (00-29). Telefonnumret visas i teckenrutan. 3. Högtalaren kopplas in automatiskt. Bizz slår numret, som visas i teckenrutan under en minut, varefter samtalstiden visas, se sid 20. Radering av lagrat nummer 1. Tryck LAGRA två gånger. Teckenrutan visar erase (=sudda). 2. Tryck KORTNR. Teckenrutan visar Loc. 3. Tryck önskat kortnummer (00-29). Teckenrutan kvitterar med texten LocXX clean. Endast de första 16 siffrorna syns. Tryck > för att se de följande siffrorna. 15

16 3. Speciella funktioner EXTRA LUR T-SLINGA Luren har inbyggd T-slinga för hörselskadade som vill använda telespolen i sin hörapparat när de telefonerar. Koppla hörapparaten i T- läge! Det går bra att ha två lurar anslutna samtidigt. Ytterligare en person kan då delta i samtalet. När du har två lurar anslutna hör din samtalspartner din röst lite svagare. 16

17 LINJEBALANS Om du vill kontrollera om en telefon fungerar kan du blåsa i mikrofonen. Om blåsljudet hörs i hörtelefonen är allt som det ska. Ljudet i mikrofonen återmatas alltså till hörtelefonen. Det gör att en telefon inte låter död. Men det återmatade ljudet får inte bli för starkt då blir det störande för dig. Styrkan beror på hur väl telefonen är anpassad till telefonledningen. För flertalet telefoner har man gjort en kompromiss som passar i de flesta fall. Men Bizz ger dig möjlighet att själv justera anpassningen! LINEBAL. ESET R Justeringen gör du med omkopplaren LINE BAL på telefonens undersida. Den har tre lägen. Så här ställer du in rätt läge: 1. Ring t.ex. till Fröken Ur. 2. Tala och lägg samtidigt märke till hur starkt du hör din egen röst i hörtelefonen. Du ska alltså inte lyssna på hur starkt Fröken Ur låter! 3. Prova med omkopplaren i de andra två lägena. 4. Ställ omkopplaren i det läge där du hörde din egen röst svagast. Om du är osäker på hur du ska göra eller inte hör någon större skillnad bör du låta omkopplaren stå i läge 2. Det läget passar bäst i de flesta fall. 17

18 KONTROLL AV NUMMER FÖRE UPPRINGNING Ibland vill du slå ett telefonnummer i förväg innan du ringer upp, t.ex. om numret är mycket långt. Vid ett annat tillfälle kanske du vill anteckna ett telefonnummer som någon ger dig under ett telefonsamtal. I båda dessa fall kan du göra på följande sätt. Det spelar ingen roll om du gör det under eller mellan samtal. 1. Tryck LAGRA. 2. Slå telefonnumret. Numret visas i teckenrutan. Du kan sudda ett felaktigt tecken med > och sedan trycka det rätta. 3. Tryck RING/=. Teckenrutan visar texten saved. Ring upp genom att trycka RING/= en gång till. PERMANENT LAGRING AV DE SENAST SLAGNA NUMREN På sid 11 beskrivs hur de fyra senast slagna numren lagras automatiskt. Om du vill spara ett av dem permanent, kan du överföra det till ett namnvals- eller kortnummerminne så här: 1. Tryck LAGRA. Teckenrutan visar nr. 2. Tryck BLÄDDRA tills teckenrutan visar det önskade numret. 3a. Ställ väljaren i önskat läge och tryck önskad namnvalsknapp. Teckenrutan kvitterar med saved. eller 3b. Tryck KORTNR. Teckenrutan visar Loc. Tryck önskat kortnummer (00-29). Teckenrutan kvitterar med LocXX saved. 18

19 TILLFÄLLIG ÖVERGÅNG TILL TONVAL På senare tid har allt fler banker, postorderfirmor och andra företag börjat erbjuda automatiserade tjänster via telefon. Som exempel på sådana tjänster kan nämnas postorderbeställning och upplysning om banksaldo, aktiekurser och tidtabeller. Gemensamt för alla tjänsterna är att du ger meddelanden till en dator genom att använda knapparna på din telefon. Datorn ger sina instruktioner och svar med hjälp av artificiellt tal. Kort sagt fungerar telefonen som en enkel dataterminal, som bara har knapparna 0-9, och och som saknar bildskärm. För att kommunikationen med datorn ska fungera måste telefonen stå i tonval. Med impulsval kan du inte fjärrstyra några tjänster. Om du har din Bizz i tonval (och din telefonväxel tillåter att du ringer upp med tonval) är det bara att ringa upp datorn och utnyttja tjänsten. Men om du måste ha din Bizz i impulsval för att kunna ringa upp hur gör du då? Inga problem! Även om telefonen står i impulsval kan du tillfälligt gå över till tonval genom att trycka TILLF TON och därefter PAUS/SÄND. Teckenrutan visar nu bokstaven t. När du avslutar samtalet går Bizz automatiskt tillbaka till impulsval. Bland ytterligare användningsområden för funktionen tillfällig övergång till tonval kan nämnas: fjärrstyrning av de flesta av televerkets telefonsvarare uppringning till mobilradiosystemet MRG styrning av fjärrmanöversystemet Butler Det går utmärkt att lagra TILLF TON i ett namnval eller kortnummer. Det kan du ha nytta av, om du t.ex. kommunicerar med en bankdator och vill lagra ditt kontonummer i ett namnvalsminne och vara säker på att det sänds med tonval. Glöm inte att du måste trycka PAUS/SÄND när du vill att kontonumret ska sändas! Observera att det som sagts ovan om tillfällig övergång till tonval bara är aktuellt om din Bizz står i impulsval. Du bör alltid ha Bizz ställd i tonval om din telefonväxel tillåter det! VÄXELPREFIX Växelprefixet är den siffra man slår för att komma ut på den externa linjen från en anknytning i en företagsväxel. I de flesta växlar är växelprefixet siffran 0. Om du är ansluten till en modern företagsväxel där det är möjligt att slå alla siffrorna i en följd inkl nollan utan att behöva vänta på ny kopplingston, kan du hoppa över detta avsnitt. I många äldre växlar måste man emellertid först slå växelprefixet, invänta ny kopplingston och därefter slå det externa numret. Denna väntan slipper du med Bizz! Gör så här för att programmera automatisk väntan på ny kopplingston efter växelprefixet: 1. Tryck LAGRA. Teckenrutan visar nr. 2. Slå växelprefixet, normalt siffran 0 (högst 4 siffror). Växelprefixet visas i teckenrutan. 3. Tryck LAGRA igen. Teckenrutan visar CHOOSE Or (=välj eller ). 4. Tryck i detta fall. Teckenrutan kvitterar med texten saved. Nu kan du slå ett extert telefonnummer inkl växelprefix i en följd utan att behöva vänta på ny kopplingston efter växelprefixet. Bizz lyssnar" själv efter kopplingstonen innan den automatiskt sänder resten av numret. Om du vill ta bort den automatiska väntan på ny kopplingston gör du så här: 1. Tryck LAGRA två gånger. 2. Tryck. 19

20 4. Klockan Påminnelsefunktionen inkopplad KL STÄLL AL TIDT > KOLL Knappar för klockan. STÄLL KLOCKAN Tillhör telefondelen. 1. Tryck KL om inte tiden redan visas i teckenrutan. Observera att strecket mellan timoch minutsiffrorna blinkar som tecken på att klockan går. 2. Tryck STÄLL. Teckrutan visar nu Ange tiden med hjälp av de vanliga sifferknapparna. Använd fyra siffror! För att t.ex. ställa in kl 9:45 trycker du alltså knapparna 0, 9, 4 och Tryck KL igen. Klockan börjar gå. Om du gör något fel visar teckenrutan Error (=fel). TIDTAGNING Automatisk start När du har slagit den sista siffran i ett telefonnummer börjar Bizz automatiskt mäta tiden. Tiden visas dock inte i teckenrutan förrän efter 1 minut. Visningen är i formen timmar minuter sekunder, t.ex. SL (SL=samtalslängd). Tidtagningen stannar när du avslutar samtalet. Tiden står kvar i teckenrutan i fem sekunder. Manuell start Tidtagningen kan också startas manuellt under ett samtal, t.ex. om du vill mäta den exakta tiden från det att du fick svar. Tryck TIDT, så börjar tidtagningen om från Tidtagningen stannar när du trycker TIDT igen eller avslutar samtalet. Tiden står kvar i teckenrutan i fem sekunder. Visning av senast uppmätt tid Du kan när som helst se den senast uppmätta tiden igen genom att trycka TIDT. Tiden visas i fem sekunder. 20

21 PÅMINNELSESIGNAL Bizz kan ge en påminnelsesignal vid inställt klockslag. Det kan du ha nytta av när du t.ex. ska ringa ett samtal, passa en tid osv. Funktionen kallas ibland väckning eller alarm. Inställning av påminnelsetidpunkt 1. Tryck AL. Teckenrutan visar den aktuella inställningen av påminnelsefunktionen. 2. Tryck STÄLL för att nollställa funktionen. Teckenrutan visar nu AL Ställ in påminnelsetidpunkten med hjälp av de vanliga sifferknapparna. Använd fyra siffror! För att t.ex. ställa in kl 9:45 trycker du knapparna 0, 9, 4 och Tryck AL igen. Teckenrutan visar nu AL On i fem sekunder. Så länge påminnelsefunktionen är inkopplad visas längst till vänster i teckenrutan. När påminnelsesignalen ljuder Vid den inställda tidpunkten kommer påminnelsesignalen att pipa i 1 minut. Du kan stänga av den genast genom att trycka AL eller genom att ringa ett samtal (eller avsluta det pågående samtalet). Observera att påminnelsesignalen återkommer 24 timmar senare. Bortkoppling Tryck AL två gånger för att koppla bort påminnelsefunktionen helt. Teckenrutan visar t.ex. AL OFF 9 45 och tecknet försvinner. Vill du koppla in påminnelsefunktionen med samma påminnelsetidpunkt trycker du AL igen. Varannan tryckning på AL betyder alltså till och varannan från. Om du gör något fel visar teckenrutan Error (=fel). 21

22 5. Strömavbrott Under ett strömavbrott kan du bara ringa samtal med luren. Högtalaren fungerar inte. Batterierna ser till att allt som finns lagrat i de olika minnena finns kvar. Klockan går vidare, men tiden visas inte i teckenrutan. 6. Åskskydd Vid åskväder kan det uppstå höga överspänningar på telefonledningen, speciellt utanför tätbebyggt område. Risken för skador är större för utrustning som är ansluten både till eloch telenäten. Du kan minska risken genom att montera lämpliga skydd. Ett visst skydd finns redan inbyggt. För komplettering av detta installerar televerket ett åskskydd som är anpassat till televerkets produkter. Med ett sådant får du ett förbättrat skydd mot överspänningar på telefonledningen. Du bör dessutom skydda dig ytterligare genom att installera ett överspänningsskydd på elnätsidan. Tillsammans ger dessa ett gott skydd för all teleutrustning som du har ansluten till samma telefonledning och till samma eluttag. Åskskyddet på telesidan kan installeras av televerkets montör eller av en behörig elinstallatör. Överspänningsskyddet på elsidan kan du köpa i närmaste Telebutik (artikelnummer 5453) och ansluta själv. Observera dock att televerket inte svarar för skador som uppstått genom överspänningar orsakade av t.ex. åska. Detta gäller även om du har särskilda skydd monterade. 22

23 7. Felsökning 1. Kontrollera i bruksanvisningen att du gör allt rätt och att allt är riktigt inkopplat. 2. Koppla bort alla ev. tillsatsutrustningar, förlängningssladdar och telefoner. Om Bizz fungerar då, ligger felet hos övrig utrustning. 3. Koppla in en felfri telefon i jacken istället för Bizz. Om telefonen fungerar är det troligen fel på Bizz. Lämna den till inköpsstället för reparation. 4. Fungerar inte telefonen i jacken, kan det vara fel på telefonledningen. Be att få prova telefonen i din grannes jack. Fungerar telefonen då, är det fel på din telefonledning. Ring televerkets Kundtjänst/Felanmälan, tel för privatkunder och för företagskunder. Om du behöver hjälp Om du behöver hjälp eller har något att fråga om kan du ringa under kontorstid. På det numret finns utbildad servicepersonal som kan besvara dina frågor. Det kostar bara en markering, oberoende varifrån i Sverige du ringer. Vill du hellre skriva är adressen: Bizz 66 Teli serviceverkstad Box GÄVLE 23

24 8. Tekniska data Telefondelen Talstyrd högtalartelefon. VFD teckenruta med lysande siffror och tecken. Omkopplingsbar mellan ton- och impulsval. Kopplingstondetektor. Tillfällig övergång till tonval vid impulsval. Tonringare med två klangfärger och tre styrkelägen: stark, svag och från. 20 namnval. 30 kortnummer. Namnvals/kortnummerminnen max 32 tecken. PAUS/ SÄND, R och TILLF TON räknas vardera som ett tecken. Minnen för de 4 senast slagna numren. Automatisk repetition 10 gånger med 1 minuts mellanrum. Snabbinkoppling. Låsbar sekretessknapp. Separata volymkontroller för lur och högtalare. Linjebalansomkopplare. Lur med T-slinga. Möjlighet att ansluta extra lur. 24 timmars visning. Automatisk och manuell tidtagning. Påminnelsesignal. Nätadapter 220 V AC/9 V AC, 300 ma. Batterier 3 st 1,5 V alkaliska knappceller av typ IEC LR 44. Batterierna räcker normalt i minst 1 år. Dimensioner Höjd 65 mm Bredd 216 mm Djup 220 mm Vikt 0,95 kg exkl nätadapter. Klockan 24

25 Namnvalslistor: 25

26 Baksida kortnummerlistor 26

27 ANTECKNINGAR: 27

28 9. Kortfattad bruksanvisning TELEFONDELEN Repetition av de fyra senast slagna numren Bläddra fram till önskat nummer med BLÄDDRA. Tryck RING/=. Automatisk repetition tio gånger Tryck RING/= två gånger. Lagring av namnval Ställ väljaren i önskat läge. Tryck LAGRA. Slå telefonnumret. Lagra ev paus med PAUS/SÄND. Tryck en namnvalsknapp A-J. Kontroll av namnval Ställ väljaren i önskat läge. Tryck KOLL. Tryck en namnvalsknapp A-J. Uppringning med namnval Ställ väljaren i önskat läge. Tryck en namnvalsknapp A-J. Lagring av kortnummer Tryck LAGRA. Slå telefonnumret. Lagra ev paus med PAUS/SÄND. Tryck KORTNR samt önskat kortnummer Kontroll av kortnummer Tryck KOLL. Tryck KORTNR samt önskat kortnummer Uppringning med kortnummer Tryck KORTNR samt önskat kortnummer KLOCKAN Ställa klockan Tryck STÄLL. Ange tiden (fyra siffror) med sifferknapparna. Tryck KL. Tidtagning Tryck TIDT. Tryck TIDT igen för att stanna. Visning av senast uppmätt tid Tryck TIDT. Inställning av påminnelsetid Tryck AL och sedan STÄLL. Ange påminnelsetiden (fyra siffror) med sifferknapparna. Tryck AL. När påminnelsefunktionen är inkopplad visas i teckenrutan. Stäng av påminnelsesignal Tryck AL. Signalen återkommer 24 timmar senare. Koppla bort påminnelsefunktion Tryck AL så att inte syns i teckenrutan. 28

29 Blank: 29

30 Kontroll av namnval och kortnummer Sudda tecken. Visa fler siffror Tidtagning Alarm = påminnelsesignal Ställa klockan Klockan Völjare för namnval Namnvalsknappar KL STÄLL AL TIDT A B C D KOLL LAGRA KORTNR TILLF TON BLÄDDRA PAUS SÄND RING R SEKR HÖGTAL Lagring av namnval och kortnummer Tillfällig övergång till tonval Paus för ny kopplingston. Manuell sändning av nummer Repetition av senast slaget nummer Bläddra mellan de fyra senast slagna numren Kortnummer Högtalare Sekretessknapp 30

31 Grå, ingen text: 31

32 Kundtjänst privat tel Kundtjänst företag tel Utkast till revidering, Sweden

Echo Tonvalstelefon med predial, 9 kortnummer och repetition av senast slaget nummer.

Echo Tonvalstelefon med predial, 9 kortnummer och repetition av senast slaget nummer. TEKNISKA DATA Tonvalstelefon för bords- eller väggplacering. Minnen för repetition av senast slaget nummer och 9 kortnummer. Avstängbar tonringare. Lysdiod för indikering av samtalsläge. Lagringskapacitet:

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Sensa 10 Bruksanvisning. Ringa upp med predial. Repetition av senast slaget nummer. Lagra snabbval.

SNABBGUIDE. Telia Sensa 10 Bruksanvisning. Ringa upp med predial. Repetition av senast slaget nummer. Lagra snabbval. SNABBGUIDE Ringa upp med predial Slå numret, lyft luren,. Repetition av senast slaget nummer Lyft luren,. Lagra snabbval Lyft inte luren,, tfn.nr,, snabbvalsknapp ( ). Sända snabbval Vanligt: Lyft luren,

Läs mer

Telefonen man talar högt om Högtalartelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster 20 snabbval Predial Repetition av de 4 senast slagna numren

Telefonen man talar högt om Högtalartelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster 20 snabbval Predial Repetition av de 4 senast slagna numren Snabbguide Ställa klockan Lur på,, ange datum och tid, Predial Lur på, slå numret, lur av Sekretess Nummerrepetition Allra senast slagna numret: Lur av, Ett av de fyra senast slagna numren: Lur på,, bläddra

Läs mer

Telia Respons Vägg. Snabbguide. Quick Guide in English To change handset volume Adjust the slide switch (on the right side).

Telia Respons Vägg. Snabbguide. Quick Guide in English To change handset volume Adjust the slide switch (on the right side). Snabbguide Ändra ljudstyrkan i luren Använd reglaget på höger sida. Lagra kortnummer Lyft luren,, tfn.nr,, kortnr ( ), lägg på luren. Sända kortnummer, kortnr ( ). Repetition av senast slaget nummer: =

Läs mer

Telia Mox Den tjänstvilliga telefonen

Telia Mox Den tjänstvilliga telefonen SNABBGUIDE Repetition: Lyft luren,. Lagra snabbval Lyft luren,, tel.nr., snabbvalsknapp (M1 ). Ringa snabbval Lyft luren, snabbvalsknapp (M1 ). Samtal väntar In: 43# Ur: #43# Upptagetton för påknackande

Läs mer

Bordstelefonen med teckenruta och tio snabbval Tonvalstelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster. Repetition av senast slaget nummer

Bordstelefonen med teckenruta och tio snabbval Tonvalstelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster. Repetition av senast slaget nummer Snabbguide Lyft luren, =. Lyft luren, Lagra snabbval, tfn.nr., önskad snabbvalsknapp (-0), lägg på luren. med snabbval Lyft luren, invänta kopplingston, önskad snabbvalsknapp (-0). Quick Guide in English

Läs mer

Bizz 66 BRUKSANVISNING

Bizz 66 BRUKSANVISNING Bizz 66 BRUKSANVISNING Gratulerar till valet av Bizz 66. Bizz 66 är högtalartelefonen för dig som behöver lite mer. Den har finesser och nyttiga funktioner som under-lättar dina telefonkontakter och sparar

Läs mer

Snabbguide. Telia Mira Bruksanvisning. Predial: Slå numret, lyft luren, tryck. Radera ev. felaktig siffra med.

Snabbguide. Telia Mira Bruksanvisning. Predial: Slå numret, lyft luren, tryck. Radera ev. felaktig siffra med. Snabbguide Predial: Slå numret, lyft luren, tryck. Radera ev. felaktig siffra med. Repetition av senast slaget nummer: Lyft luren, =. Tillfällig övergång till tonval: Tryck Lagra snabbval:, slå numret,

Läs mer

Snabbguide. Telia Respons Vägg Bruksanvisning. Ändra ljudstyrkan i luren Använd reglaget på höger sida.

Snabbguide. Telia Respons Vägg Bruksanvisning. Ändra ljudstyrkan i luren Använd reglaget på höger sida. Snabbguide Ändra ljudstyrkan i luren Använd reglaget på höger sida. Permanent övergång till pulsval Ställ omkopplaren P T (på vänster sida) i läge P. Tillfällig övergång till tonval Tryck P T under samtal.

Läs mer

Snabbguide. Telia Magni Bruksanvisning

Snabbguide. Telia Magni Bruksanvisning Snabbguide Lyft luren,. Lyft luren,, telefonnummer, snabbvalsknapp (M1 ), lägg på luren. Ringa upp med snabbval: Lyft luren, snabbvals. Telefonen med stora knappar Tonvalstelefon Kan användas för alla

Läs mer

SNABBGUIDE. Repetition av senast slaget nummer. Lagra kortnummer. Sända kortnummer. Bruksanvisning. Lyft luren, invänta kopplingston, =.

SNABBGUIDE. Repetition av senast slaget nummer. Lagra kortnummer. Sända kortnummer. Bruksanvisning. Lyft luren, invänta kopplingston, =. SNABBGUIDE Repetition av senast slaget nummer Lyft luren, invänta kopplingston, =. Lagra kortnummer Lyft luren, P, tfn.nr, P, kortnr (0 9). Sända kortnummer Lyft luren, invänta kopplingston, K, kortnr

Läs mer

Telia Rebell PLUS. Snabbguide. Specialgjord för PLUS-tjänster. Trepart 3. Pendling 3. Förfrågan 3. SÄND PENDLA AVBEST VIDARE TREPART TILLBAKA MEDFLYTT

Telia Rebell PLUS. Snabbguide. Specialgjord för PLUS-tjänster. Trepart 3. Pendling 3. Förfrågan 3. SÄND PENDLA AVBEST VIDARE TREPART TILLBAKA MEDFLYTT Snabbguide Telia Rebell PLUS R R/FÖRFR Telnr,, kortnr (1-9)., kortnr (1-9). koppla, telnr. äll vidarekopplingen., telnr. till eget nr. ing när upptaget nr är ledigt. senast slaget nr. Specialgjord för

Läs mer

Telia Propono SNABBGUIDE. Repetition av senast slaget nummer: Lagra snabbval: Ringa upp med snabbval: Lagra kortnummer: Ringa upp med kortnummer:

Telia Propono SNABBGUIDE. Repetition av senast slaget nummer: Lagra snabbval: Ringa upp med snabbval: Lagra kortnummer: Ringa upp med kortnummer: SNABBGUIDE Repetition av senast slaget nummer: =. Telia Propono Talar för sig själv Lagra snabbval: P, telefonnummer, snabbvalsknapp (M1-M5). Ringa upp med snabbval: Snabbvalsknapp (M1-M5). Lagra kortnummer:

Läs mer

Telia Replik. Snabbguide. Quick Guide in English. Formgiven för bord och vägg. Repetition av senast slaget nummer: Lyft luren, REPETERA.

Telia Replik. Snabbguide. Quick Guide in English. Formgiven för bord och vägg. Repetition av senast slaget nummer: Lyft luren, REPETERA. Snabbguide Telia Replik R Formgiven för bord och vägg Repetition av senast slaget nummer: Lyft luren, REPETERA. Lagra kortnummer: Lyft inte luren, telnr, LAGRA, kortnr (1 9). Ringa upp med kortnummer:

Läs mer

Telefonen för sköna hem Tonvalstelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster 3 snabbval. Repetition av senast slaget nummer. Reglerbar ringsignal

Telefonen för sköna hem Tonvalstelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster 3 snabbval. Repetition av senast slaget nummer. Reglerbar ringsignal Snabbguide Repetition av senast slaget nummer Lyft luren. Tryck. Lagra snabbval Lyft luren. Tryck. Slå telefonnumret. Tryck önskad snabbvalsknapp (M1 M3). Ringa upp med snabbval Lyft luren. Tryck önskad

Läs mer

Snabbguide. Bruksanvisning. Ringa upp med bildknapp. Ringa upp med vanlig nummerslagning. Repetition av senast slaget nummer.

Snabbguide. Bruksanvisning. Ringa upp med bildknapp. Ringa upp med vanlig nummerslagning. Repetition av senast slaget nummer. Snabbguide Ringa upp med bildknapp (Förutsättning: Snabbval är lagrat, se rutan nedan). Tryck bildknapp. Ringa upp med vanlig nummerslagning. Tryck. Slå telefonnumret på vanligt sätt. Repetition av senast

Läs mer

Telia Respons. Snabbguide. Gedigen bordstelefon för hem och företag Ändring av ljudstyrkan: ökning, minskning R SEKR

Telia Respons. Snabbguide. Gedigen bordstelefon för hem och företag Ändring av ljudstyrkan: ökning, minskning R SEKR Snabbguide Telia Respons R Gedigen bordstelefon för hem och företag Ändring av ljudstyrkan: ökning, minskning Permanent övergång till pulsval: 2 1 1 Tillfällig övergång till tonval: Permanent övergång

Läs mer

Bordstelefonen med nummerpresentation

Bordstelefonen med nummerpresentation Snabbguide Repetition av senast slaget nummer Kontrollera: Lyft inte luren. Tryck =. Ringa upp: Lyft luren. Tryck =. Slå numret och kontrollera det Lyft inte luren. Slå numret (om du behöver radera använd

Läs mer

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal SNABBGUIDE Ändra behörighetskod: Kod 8 # 9 Ny kod # Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal Tillåta riktnummer: Kod 8 # 2 Riktnr # Tillåta riktnummer, men med tidsbegränsning: 8 Kod # 2 Riktnr

Läs mer

Gör det lätt att hamna på PLUS Teckenruta 4 snabbval. Repetition av senast slaget nummer

Gör det lätt att hamna på PLUS Teckenruta 4 snabbval. Repetition av senast slaget nummer Snabbguide Repetition av senast slaget nummer Kontrollera: Låt luren ligga på. Tryck =. Ringa upp: Lyft luren. Tryck =. Snabbval Lagra: Tryck. Slå telefonnumret. Tryck önskad snabbvalsknapp ( ). Kontrollera:

Läs mer

Åskskydd. Om du behöver hjälp. Tekniska fakta. Telia Andi. Bruksanvisning

Åskskydd. Om du behöver hjälp. Tekniska fakta. Telia Andi. Bruksanvisning Åskskydd har redan vid tillverkningen fått ett gott skydd mot överspänningar från t.ex. åska. I vissa delar av landet, främst på landsbygden, är emellertid telefonledningarna speciellt utsatta för åska.

Läs mer

Telefon med kortläsare

Telefon med kortläsare Tekniska data Allmänt: Tonvalstelefon med kortläsare för aktiva kort som följer ISO 7816-3. För bordsplacering (går även att hänga på väggen med hjälp av extra tillbehör). Telefondelen: Alfanumerisk LCD

Läs mer

Snabbguide. Telia Mira Vägg Bruksanvisning. Predial: Luren på, slå numret, lyft luren, tryck. Radera ev. felaktig siffra med.

Snabbguide. Telia Mira Vägg Bruksanvisning. Predial: Luren på, slå numret, lyft luren, tryck. Radera ev. felaktig siffra med. Snabbguide Predial: Luren på, slå numret, lyft luren, tryck. Radera ev. felaktig siffra med. Repetition av senast slaget nummer: Lyft luren, tryck. Luren på, tryck Snabbval: Lagra snabbval:, slå numret,

Läs mer

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04 Snabbguide Ställa klockan Se sid 5. Viloläge Någon har ringt Antal nya (ej avlästa) påringningar Se den senaste påringningen Aktuellt datum och tid Du har bläddrat fram en påringning Påringningens löpnummer

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning Tekniska fakta Terminaladapter för anslutning av analog teleutrustning (två linjer) till en nätterminal för EURO-ISDN-abonnemang. Möjlighet till nummerstyrning till de analoga linjerna. Stöder följande

Läs mer

Snabbguide Repetition av senast slaget nummer

Snabbguide Repetition av senast slaget nummer Snabbguide Repetition av senast slaget nummer, invänta kopplingston, =. Lagra snabbval,, önskad snabbvalsknapp (A C), tfn.nr.,,. Sända snabbval, invänta kopplingston, önskad snabbvalsknapp (A C). Lagra

Läs mer

Din manual TELIA KOBRA

Din manual TELIA KOBRA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TELIA KOBRA. Du hittar svar på alla dina frågor i TELIA KOBRA instruktionsbok (information,

Läs mer

Telia Exit KORTFATTAD BRUKSANVISNING. Telefonen med "vänknapp"

Telia Exit KORTFATTAD BRUKSANVISNING. Telefonen med vänknapp KORTFATTAD BRUKSANVISNING Repetition av senast slaget nummer: = Lagring av Direct-nummer: P, telefonnr, P, DIRECT. Sändning av Direct-nummer: DIRECT. Lagring av kortnummer: P, telefonnr, P, kortnr 0-9.

Läs mer

Telia Digit Multi Telefonen som lätt jobbar hemifrån

Telia Digit Multi Telefonen som lätt jobbar hemifrån Snabbguide Sekretess:. Predial Lur på. Slå telefonnumret. Kontrollera det (radera sista siffran: ). Lyft luren (eller tryck ). Repetition av de tio senast slagna numren Lur på.. Bläddra bland numren med

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Före användning sid UPPACKNING 2 INKOPPLING 3 2. Telefonering UPPRINGNING VIA HÖGTALAREN SNABBINKOPPLING 7 VOLYMKONTROLL 8 NÄR DET RINGER 8 VÄXLING MELLAN LUR OCH HÖGTALARE 8 REPETITION

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Minicall 10 Bruksanvisning 4 LZTA , 94-12

SNABBGUIDE. Telia Minicall 10 Bruksanvisning 4 LZTA , 94-12 SNABBGUIDE Från Vibration Ljud Stänga av pågående söksignal: eller. Bläddra bland sökningar:. Låsa visad sökning:. Radera visad sökning: 1. Tryck omkopplaren på vänster sida. 2. Bekräfta radering med.

Läs mer

DORO X20 Bruksanvisning

DORO X20 Bruksanvisning DORO Telefoni AB DORO X20 Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO X20 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. DORO X20 har ställbar ringsignal

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

Telia Cerette. Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation. Bruksanvisning

Telia Cerette. Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation. Bruksanvisning Telia Cerette Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation Bruksanvisning Översikt Innehåll Bläddra bland påringningarna i Nummerpresentation och Telesvar Sekretess/Återgå* Menyknapp Repetition av senast

Läs mer

Sladdlöst i dess enklaste form Sladdlös tonvalstelefon

Sladdlöst i dess enklaste form Sladdlös tonvalstelefon Snabbguide Sekretess Öka/minska volymen i luren, 2. Repetition av senast slaget nummer,. Lagra snabbval,, snabbval (A B), tfn.nr.,. Ringa upp snabbval, snabbval (A B). Lagra kortnummer,, kortnr. (0 9),

Läs mer

BRUKSANVISNING. Dialog 3186 Analog telefon

BRUKSANVISNING. Dialog 3186 Analog telefon BRUKSANVISNING Dialog 3186 Analog telefon 1 Översikt Sekretess/ Radera. Högtalare. Headset av/på. Högtalare av/på. Headset Program Nummerpresentation. Programmera. Received Dial Senast tio slagna nummer.

Läs mer

En sladdlös telefon för alla 10 kortnummer Sekretessknapp Handenhetens ringsignal kan stängas av Kadmiumfria NiMHbatterier

En sladdlös telefon för alla 10 kortnummer Sekretessknapp Handenhetens ringsignal kan stängas av Kadmiumfria NiMHbatterier Snabbguide Repetition av senast slaget nummer Tryck, invänta kopplingston,. Lagra kortnummer Tryck,, önskat kortnummer (0 9), telenr.,. Ev. paus lagras med. Ringa upp med kortnummer Tryck, invänta kopplingston,,

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

DORO Cortina Bruksanvisning

DORO Cortina Bruksanvisning DORO Cortina Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO Cortina är en ny tonvalstelefon med lättanvända funktioner och modern design. Cortina har ställbar ringsignal och lurvolym, två snabbvalsminnen,

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

SVENSKA PICTUREPHONE. Comsys PicturePhone Bruksanvisning OND-208

SVENSKA PICTUREPHONE. Comsys PicturePhone Bruksanvisning OND-208 SVENSKA PICTUREPHONE Comsys PicturePhone Bruksanvisning OND-208 -2- Picturephone är en rejäl telefon med stora snabbuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt

Läs mer

SVENSKA NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

SVENSKA NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 SVENSKA NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Sid 2 * Teckenfönster visar slaget nummer, aktuell tid, samt samtalstid * Justerbar ringsignal * Lampa blinkar vid ringsignal * Knapp för återuppringning av sista

Läs mer

DORO Prisma Bruksanvisning

DORO Prisma Bruksanvisning PRISMA Väggtelefon DORO Prisma Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO Prisma är en ny tonvalstelefon med lättanvända funktioner och modern design. Prisma har ställbar ringsignal och lurvolym,

Läs mer

CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator

CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Bruksanvisning Art nr 273010 2 Innehåll Inledning 3 Bildöversikt CL100 4 Installera telefonen Ansluta telefonen 6 Ställa in ringsignalens volym 7

Läs mer

Telia Anita 20i Nummerpresentatören med telesvarsindikation

Telia Anita 20i Nummerpresentatören med telesvarsindikation SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller en gång. Håll

Läs mer

Snabbguide. Telia Handy 30 Bruksanvisning. Lagra kortnummer,, önskat kortnr. (0 9), tfn.nr.,. (Ev. paus lagras med,.)

Snabbguide. Telia Handy 30 Bruksanvisning. Lagra kortnummer,, önskat kortnr. (0 9), tfn.nr.,. (Ev. paus lagras med,.) Sätta på/stänga av handenheten Sätts på automatiskt vid laddning. Stänga av:, 7. Sätta på igen:. Låsa/låsa upp knappsatsen, 2. Predial Tfn.nr., därefter. Sekretess. Vänthögtalaren kopplas in automatiskt.

Läs mer

Telia Respons. Snabbguide Ändra ljudstyrkan i luren Använd reglaget på höger sida. Quick Guide in English. Bordstelefonen för hem och företag

Telia Respons. Snabbguide Ändra ljudstyrkan i luren Använd reglaget på höger sida. Quick Guide in English. Bordstelefonen för hem och företag Snabbguide Ändra ljudstyrkan i luren Använd reglaget på höger sida. Lagra kortnummer Lyft luren,, tfn.nr,, kortnr (0 9), lägg på luren. Sända kortnummer, kortnr (0 9). Repetition av senast slaget nummer:

Läs mer

Tekniska fakta. Telia StorFjärr Bruksanvisning

Tekniska fakta. Telia StorFjärr Bruksanvisning Tekniska fakta Fjärrstyrd till- och frånkoppling av nätström med hjälp av tonvalssignaler. Består av en basenhet och sidoenheter, alla för väggmontage. Varje enhet har en inbyggd 1-fas kontaktor för 3

Läs mer

Telia Libra III BRUKSANVISNING

Telia Libra III BRUKSANVISNING Telia Libra III BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL Innehåll INLEDNING Gratulerar till valet av Telia Libra III... 4 För dig som har bråttom... 4 INSTALLATION Montering... 6 Sätt i mottagningspapper... 6 Montera

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia MinoSvar. Bruksanvisning 20 4 LZTA , 94-08

SNABBGUIDE. Telia MinoSvar. Bruksanvisning 20 4 LZTA , 94-08 PLAY MIC SNABBGUIDE Spela in svarsbesked Se till att Telia MinoSvar är på. Sätt annars på genom att trycka på ON/STOP. Tryck RECORD. Tala in ditt svarsbesked. Tryck ON/STOP. Lyssna av inkomna meddelanden

Läs mer

X50. Exklusiv högtalartelefon med nummerpresentation

X50. Exklusiv högtalartelefon med nummerpresentation X50 Exklusiv högtalartelefon med nummerpresentation Gratulerar till din nya telefon! DORO X50 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. X50 kombinerar

Läs mer

Telia Libra IV. Hemfax med sladdlös telefon. Bruksanvisning

Telia Libra IV. Hemfax med sladdlös telefon. Bruksanvisning Telia Libra IV Hemfax med sladdlös telefon Bruksanvisning Telia Libra IV BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL Innehåll Gratulerar till valet av Telia Libra IV... 4 För dig som har bråttom... 4 INSTALLATION Montering...

Läs mer

Din manual DORO GALAX http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881009

Din manual DORO GALAX http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881009 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO GALAX. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Telia Mino Liten och läcker

Telia Mino Liten och läcker SNABBGUIDE Repetition av senast slaget nummer: Lagring av kortnummer:, telefonnr,, kortnr (-). Sändning av kortnummer:, kortnr (-). QUICK GUIDE IN ENGLISH To redial last number: To store an abbreviated

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Snabbguide. Telia Maxi 20. Telefonsvararen med nummerpresentation och röstlådor. Handhavande. Fjärrstyrning. Telia Maxi 20. Se sid 5 7.

Snabbguide. Telia Maxi 20. Telefonsvararen med nummerpresentation och röstlådor. Handhavande. Fjärrstyrning. Telia Maxi 20. Se sid 5 7. Snabbguide Handhavande Se sid 5 7. LZTA 804 5035, 98-09 Telia Maxi 20 Telefonsvararen med nummerpresentation och röstlådor Fjärrstyrning Telia Maxi 20 Min behörighetskod: Starta fjärrstyrning 1. Ring upp

Läs mer

Utgångna telefoner. Såväl designtelefoner. Myntonett Ouno Parleur Propono Rebell Rebell PLUS Referens Replik Rival Voco

Utgångna telefoner. Såväl designtelefoner. Myntonett Ouno Parleur Propono Rebell Rebell PLUS Referens Replik Rival Voco Utgångna telefoner Såväl designtelefoner som funktionstelefoner finns med på denna lista. Agena Avance Avance Excellent Beocom 600 Beocom 1600 Bizz 55 Dana Elite Datavox 610 Datavox 620 Diabelle DiaMark

Läs mer

Telia Fax 140 BRUKSANVISNING

Telia Fax 140 BRUKSANVISNING Telia Fax 140 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL INLEDNING... 4 INSTALLATION... 5 Telefaxens delar... 6 Kontrollpanelen... 7 Lämplig miljö... 7 Anslutningar... 8 Tonval... 8 Installera mottagningspappersrullen...

Läs mer

LZTA 804 3284, 97-09. Sladdlös telefon med digital teknik Teckenruta Upp till sex handenheter kan länkas till en basenhet Upp till fyra basenheter

LZTA 804 3284, 97-09. Sladdlös telefon med digital teknik Teckenruta Upp till sex handenheter kan länkas till en basenhet Upp till fyra basenheter Handenheten av/på Håll nedtryckt tills teckenrutan slocknar resp tänds. Knapplås Gör ett kort tryck på. För att låsa upp den igen: gör ett kort tryck på. Predial Slå numret, kontrollera det i teckenrutan,

Läs mer

Snabbguide Ändra ljudstyrkan i luren Använd reglaget på höger sida. Quick Guide in English. Telia Respons Den gedigna bordstelefonen

Snabbguide Ändra ljudstyrkan i luren Använd reglaget på höger sida. Quick Guide in English. Telia Respons Den gedigna bordstelefonen Snabbguide Ändra ljudstyrkan i luren Använd reglaget på höger sida. Permanent övergång till pulsval Ställ omkopplaren T P (på undersidan) i läge P. Tillfällig övergång till tonval Tryck P T under samtal.

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

SENSOR 55. Nummerpresentatör

SENSOR 55. Nummerpresentatör SENSOR 55 Nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO SENSOR 55 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Bruksanvisning för Gewa Jupiter

Bruksanvisning för Gewa Jupiter Bruksanvisning för Gewa Jupiter INLEDNING...3 FÖRDELAR OCH FINESSER MED GEWA JUPITER...3 INKOPPLING OCH BESKRIVNING...4 INKOPPLING AV JUPITER...4 JUPITERS TANGENTER OCH OLIKA DELAR...4 ATT GÖRA OLIKA INSTÄLLNINGAR...6

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

Comsys Maxima TELEFON MED NUMMERPRESENTATÖR HÖGTALARFUNKTION TELEFONBOK VIP SIGNAL FÖR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND

Comsys Maxima TELEFON MED NUMMERPRESENTATÖR HÖGTALARFUNKTION TELEFONBOK VIP SIGNAL FÖR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND SVENSKA Comsys Maxima TELEFON MED NUMMERPRESENTATÖR HÖGTALARFUNKTION TELEFONBOK VIP SIGNAL FÖR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND BRUKSANVISNING OND-2038 Comsys Maxima Sid 2 TELEFONDELEN * För bord eller

Läs mer

Telia Mino KORTFATTAD BRUKSANVISNING. Liten och läcker

Telia Mino KORTFATTAD BRUKSANVISNING. Liten och läcker KORTFATTAD BRUKSANVISNING Repetition av senast slaget nummer: = Lagring av kortnummer:, telefonnr,, kortnr (-). Sändning av kortnummer:, kortnr (-). Telia Mino Liten och läcker LZTA (). Sweden VI GRATULERAR

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Business Communications Manager M7324N Användarkort

Business Communications Manager M7324N Användarkort Business Communications Manager M7324N Användarkort 2001 Nortel Networks P0911610 Utgåva 02 Telefonen Business Communications Manager M7324N Teckenfönstret När du vill använda den översta funktionen trycker

Läs mer

BRUKSANVISNING. Audio Conference unit 100 R

BRUKSANVISNING. Audio Conference unit 100 R BRUKSANVISNING Audio Conference unit 100 R UPPLEV FRIHETEN MED Förklaringar 2 Uppringning 3 INNEHÅLL Placering 4-5 Inkoppling 6 Knappsats Centralenhet 7 Fjärrkontroll 8 Sekretess, Bandspelare och Programmering

Läs mer

Nummerpresentatör och telefonbok för din PC Nummerpresentation. Telefonbok Anteckningsblock Uppringning (fordrar modem) För PC med Windows

Nummerpresentatör och telefonbok för din PC Nummerpresentation. Telefonbok Anteckningsblock Uppringning (fordrar modem) För PC med Windows Sakregister Termer som inte finns nedan i sakregistret kan du söka i online-hjälpen. Abonnentväxlar. Se Företagsväxlar Anteckningar... 13 Användning på enklaste sätt.. 12 Autostart... 8 Avancerad användning...

Läs mer

Snabbguide. Telia Contur 44. Bruksanvisning

Snabbguide. Telia Contur 44. Bruksanvisning Telia Contur 44 Snabbguide Sätta på handenheten Sätts på automatiskt vid laddning. Stänga av:, AV. Sätta på igen:. Låsa/låsa upp knappsatsen, LÅS. Sekretess, SEKR. Öka volymen i luren, VOL. Repetition

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet det är enkelt att ringa billigt med alltele Välkommen som kund till AllTeles telefoni. För oss är det viktigt att våra kunder har valfrihet man ska kunna välja den telefoni

Läs mer

Formgiven för bord och vägg 10 kortnummer Repetition av senast slaget nummer Klocka med påminnelsesignal AL/DAT/S STÄLL. 1 2 3 4 5 6 Telia Replik

Formgiven för bord och vägg 10 kortnummer Repetition av senast slaget nummer Klocka med påminnelsesignal AL/DAT/S STÄLL. 1 2 3 4 5 6 Telia Replik SÄND R LAGRA 0 WXY SÄND R Snabbguide Repetition av senast slaget nummer: Lyft luren, REPETERA. Lagra kortnummer: Lyft luren, LAGRA, telnr, LAGRA, kortnr (0 9). Ev. paus lagras med REPETERA. LJUS 1 2 3

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

BRUKSANVISNING Alpha

BRUKSANVISNING Alpha BRUKSANVISNING Alpha 1 Innehåll E-post avisering 11 Inkoppling 3 Kortnummer 7, 12, 13 Land/språk 5 Namnboken 6, 12, 13 Nummerpresentation 8 TeleSvar 9, 10 Tid och datum 5 Uppringning 13 Väggplacering 4

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (SE)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (SE) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (SE) OND-2015NCP (SE) Sid 2 * Liten och smidig tonvalstelefon * Är inte beroende av att placeras på speciellt sätt vid nedkoppling, då någon nedkopplingsknapp inte behöver

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

English. 1 One Touch (Direct) Memories 2 Store/Mute button and indicator light 3 Memory button

English. 1 One Touch (Direct) Memories 2 Store/Mute button and indicator light 3 Memory button doro PhoneEasy 311C English 1 One Touch (Direct) Memories 2 Store/Mute button and indicator light 3 Memory button 4 Recall button 5 Redial button 6 Earpiece Volume control 7 Visual Ring indicator 8 Handset

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

SNABBGUIDE. Repetition av senast slaget nummer. Lagra kortnummer. Sända kortnummer. Morgondagens klassiker? Lyft luren, invänta kopplingston, =.

SNABBGUIDE. Repetition av senast slaget nummer. Lagra kortnummer. Sända kortnummer. Morgondagens klassiker? Lyft luren, invänta kopplingston, =. SNABBGUIDE Repetition av senast slaget nummer Lyft luren, invänta kopplingston, =. Morgondagens klassiker? Lagra kortnummer Lyft luren och håll klykknappen intryckt, telefonnr, P, kortnr (1 9). Sända kortnummer

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

LEVEL Headsetförstärkare

LEVEL Headsetförstärkare LEVEL Headsetförstärkare UTSEENDE DORO LEVEL UTSEENDE 1 Batterifack 8 Volymkontroll för inkommande ljud 2 Uttag för koppling till dator 9 Volymkontroll för utgående ljud (headset) 3 Uttag för adapter 10

Läs mer

TEKNISKA DATA. Telia Minicall 50 Bruksanvisning 28 LZTA , Allmänt: Personsökare för Ton-, Numerik- och Textsökning i Minicall-systemet.

TEKNISKA DATA. Telia Minicall 50 Bruksanvisning 28 LZTA , Allmänt: Personsökare för Ton-, Numerik- och Textsökning i Minicall-systemet. TEKNISKA DATA Allmänt: Personsökare för Ton-, Numerik- och Textsökning i Minicall-systemet. Vibrator. Klocka. Tidsmärkning. Påminnelsesignal. Bakgrundsbelysning. Minne: 90 tecken x 12 meddelanden, dock

Läs mer

Exklusiv nummerpresentatör

Exklusiv nummerpresentatör X5 Exklusiv nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO X5 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer