Bizz 66 BRUKSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bizz 66 BRUKSANVISNING"

Transkript

1 Bizz 66 BRUKSANVISNING 1

2 Gratulerar till valet av Bizz 66! Vi gratulerar dig till din nya Bizz 66. Med den får du inte bara en tidsbesparande högtalartelefon utan också en klocka allt i ett! Telefondelen är både permanent och tillfälligt omkopplingsbar mellan tonoch impulsval. Den har minnen för bl.a. 20 namnval och 30 kortnummer. I teckenrutan kan du se vilka nummer du har slagit eller lagrat. Bizz 66 har snabbinkoppling, vilket betyder att du inte behöver lyfta luren innan du slår telefonnumret. Klockan visar inte bara rätt tid utan ger dig också en påminnelsesignal vid inställd tidpunkt. Du kan också använda den för mätning av samtalstiden. Bizz-familjen Bizz 66 är en av modellerna i en ny familj av funktionsrika telefoner för professionellt bruk. Avancerad formgivning och tekniskt kunnande ligger bakom det harmoniska samspel av design och funktion som karakteriserar Bizz-familjen. 2

3 Högtalare Omkopplare för ton/impulsval och ringsignal Väljare för namnval Namnvalsknappar A-J Kortnummerlista Namnvalslista Knappar för klockan Teckenruta Alternativ anslutning för lur Knappar för telefondelen Volymkontroll luren Volymkontroll högtalaren Mikrofon 3

4 4

5 Innehållsförteckning 1. Installation... sid 6 MONTERING... 7 OMKOPPLARNA... 8 ANSLUTNING Telefondelen... 9 VANLIG TELEFONERING... 9 VOLYMKONTROLLER SEKRETESSKNAPP MINNESFUNKTIONER REPETITION AV DE FYRA SENAST SLAGNA NUMREN NAMNVAL KORTNUMMER Speciella funktioner EXTRA LUR T-SLINGA LINJEBALANS KONTROLL AV NUMMER FÖRE UPPRINGNING PERMANENT LAGRING AV DE SENAST SLAGNA NUMREN TILLFÄLLIG ÖVERGÅNG TILL TONVAL VÄXELPREFIX Klockan STÄLL KLOCKAN TIDTAGNING PÅMINNELSESIGNAL Strömavbrott Åskskydd Felsökning Tekniska data Kortfattad bruksanvisning Sweden 5

6 1. Installation Packa upp Bizz. Kontrollera att följande detaljer finns med i förpackningen. Telefon Lur Lursladd Telefonsladd Nätadapter 3 st 1,5 V knappcell-batterier Bruksanvisning 6

7 MONTERING Placera batterierna under locket på undersidan. De behövs för att strömförsörja telefonens minnen vid strömavbrott på elnätet. Viktigt: Tryck därefter knappen RESET med hjälp av t.ex. en penna. Batterierna bör bytas en gång om året. Låt nätadaptern vara ansluten när du byter batterier. Glöm inte att trycka RESET efter bytet! Läs om omkopplaren LINE BAL på sid 17. LINE BAL RESET Bizz har två alternativa uttag för anslutning av lursladden. Du kan alltså välja om luren ska ligga längs med eller tvärs över telefonen! Sätt lursladdens kontaktdon i motsvarande uttag på luren och på Bizz. Du hör ett klick-ljud när kontaktdonet kommit riktigt på plats. Om du vill ta loss sladden, trycker du in kontaktdonets lilla fjäder samtidigt som du drar sladden utåt. Plastlock Skriv ditt eget telefonnummer på lappen under luren. 7

8 OMKOPPLARNA Under luren finns tre omkopplare: SYSTEM, KLANG och SIGNAL. System Om du kan använda tonval i din telefonväxel, ska du ställa denna omkopplare i läge T (=ton). Är du osäker gör du så här: 1. Ställ omkopplaren i läge T. 2. Lyft luren och slå ett nummer som vanligt. Om det går bra kan du låta omkopplaren stå kvar i läge T. Om kopplingstonen däremot ligger kvar när du börjar slå numret då är du ansluten till en växel som fordrar impulsval. Ställ i så fall omkopplaren i läge P (=puls). Klang Välj mellan en ljusare och en mörkare klangfärg hos ringsignalen. Signal Med denna omkopplare reglerar du ringsignalens ljudstyrka. I vänstra läget får du ingen signal alls, i mittläget svag signal och i högra läget stark signal. SYSTEM T P KLANG 1 2 SIGNAL ANSLUTNING Baksidan: Lägg på luren och anslut Bizz till telefonledningen och till ett eluttag. KLOCKAN Hur du ställer klockan kan du läsa på sid 20. 8

9 2. Telefondelen VANLIG TELEFONERING LAGRA TILLF TON PAUS SÄND Ringa upp Du kan göra som vanligt när du vill ringa upp: 1. Lyft luren. 2. Invänta kopplingston. 3. Slå numret på knappsatsen. Siffrorna visas i teckenrutan. Om telefonen står i impulsvalsläge, dvs om omkopplaren SYSTEM står i läge P, blinkar varje siffra när den sänds. Men det finns också andra sätt att ringa upp på. Punkt 2 ovan är faktiskt onödig! Bizz har nämligen en kopplingstondetektor, som automatiskt lyssnar efter kopplingstonen. Du behöver inte ens lyfta luren! Gör istället så här: 1. Slå numret på knappsatsen. Mätningen av samtalstid startar, se sid När du får svar kan du börja tala direkt. Bizz fungerar nu som högtalartelefon. Observera att lampan ovanför knappen HÖGTAL tänds som tecken på att högtalaren är inkopplad. 3. Avsluta samtalet genom att trycka HÖG- TAL. När du har avslutat samtalet visar teckenrutan samtalstiden i fem sekunder, se vidare sid 20. KOLL KORTNR BLÄDDRA RING R SEKR HÖGTAL När det ringer När det ringer svarar du genom att lyfta på luren på vanligt sätt. Du kan också svara utan att lyfta på luren: 1. Tryck HÖGTAL. Lampan ovanför knappen tänds som tecken på att högtalaren är inkopplad. 2. Avsluta samtalet genom att trycka HÖG- TAL. Växling mellan lur och högtalare Om du använder högtalaren och vill fortsätta samtalet med luren, lyfter du bara på luren. Lampan ovanför HÖGTAL släcks. Avsluta samtalet genom att lägga på luren. Om du använder luren och vill gå över till högtalaren, ska du hålla HÖGTAL nedtryckt samtidigt som du lägger på luren. Lampan ovanför knappen tänds. Avsluta samtalet genom att trycka HÖGTAL. 9

10 Att tänka på när du använder högtalaren Tala i riktning mot telefonen på högst en meters avstånd. Annars kan rumsekot försämra kvaliteten på ditt tal. Se till att det inte finns störande ljud i rummet. Tala en i taget! Högtalaren har s.k. automatisk talstyrning som bara medger talöverföring i en riktning i taget. Vänta därför tills din samtalspartner har talat färdigt innan du talar själv. Tala om för din samtalspartner att du använder högtalartelefon och vilka som är närvarande i ditt rum. SEKRETESSKNAPP Tryck SEKR när du inte vill att din samtalspartner ska höra vad som sägs i ditt rum. Den kopplar bort mikrofonerna både i luren och högtalardelen. Tryck SEKR igen när du vill koppla in mikrofonerna. Lampan ovanför SEKR är tänd när mikrofonerna är bortkopplade. VOLYMKONTROLLER Lur Högtalare MINNESFUNKTIONER Bizz kan lagra telefonnummer på tre olika sätt: i 4 minnen för de senast slagna numren i 20 st namnvalsminnen i 30 st kortnummerminnen Dessa tre sätt beskrivs i var sitt avsnitt på följande sidor. 10

11 REPETITION AV DE FYRA SE- NAST SLAGNA NUMREN De fyra senast slagna telefonnumren lagras automatiskt i Bizz. Om du t.ex. inte får svar eller om det är upptaget och du vill ringa något av de fyra senast slagna numren igen, kan du göra ett nytt försök så här. Luren kan ligga på eller vara avlyft. 1. Tryck BLÄDDRA. Teckenrutan visar det senast slagna numret. Endast de första 16 siffrorna syns. Tryck > för att se de följande siffrorna. Den sista siffran följs av tecknet _. 2. Tryck BLÄDDRA igen. Vid varje nytt tryck visas ett annat av de fyra senast slagna telefonnumren. 3. Tryck RING/= när du har bläddrat fram det nummer du vill ringa. Om du vill repetera det allra senaste numret kan du trycka RING/ = direkt. Numret visas i teckenrutan samtidigt som det sänds. Repetition av nummer som fordrar paus Funktionen repetition av senast slaget nummer är lite svårare att använda när du ringer ett nummer som fordrar väntan på ny kopplingston. Exempel på sådana nummer är utlandsnummer och mobilsökningsnummer (MBS). I dessa fall måste du redan från början tala om för Bizz var i telefonnumret den ska vänta på den nya tonen. Det gör du genom att trycka PAUS/SÄND på det rätta stället. Exempel: Gör så här när du ringer väderlekstjänsten i Hamburg. 1. Slå Tryck PAUS/SÄND. Gå genast vidare till punkt 3, utan att vänta på ny kopplingston. 3. Slå Du kan spara tid genom att alltid slå nummer på detta sätt, även om du inte planerar att repetera numret senare. Radering av det senast slagna numret Om du inte vill att någon ska kunna se vilket telefonnummer du senast har ringt, kan du sudda det så här: 1. Tryck LAGRA två gånger. Teckenrutan visar erase (=sudda). 2. Tryck RING/=. Teckenrutan kvitterar med clean (=minnet tomt). Automatisk repetition tio gånger När du följer beskrivningen ovan får du repetition av det valda numret en gång. Om du istället vill att det ska repeteras tio gånger med en minuts mellanrum gör du så här: 1. Du får upptaget. Lägg på luren. Vänta ett par sekunder. 2. Tryck RING/= två gånger. Siffrorna i teckenrutan börjar blinka långsamt. 3. Om numret är upptaget (eller om samtalet inte besvaras inom 1 minut) kopplas förbindelsen ned. Teckenrutan visar Auto som tecken på att Bizz kommer att göra fler försök. Om du vill avbryta den automatiska repetitionen ska du trycka HÖGTAL två gånger eller lyfta på luren och lägga tillbaka den igen. Om du ringer ett nytt nummer eller tar emot ett samtal avbryts också den automatiska repetitionen. 11

12 NAMNVAL 5. Anteckna vart numret går på listans övre eller undre rad beroende på väljarens läge. Det går utmärkt att lagra nummer/koder som innehåller, och R. Väljare Du kan lagra namnval även under pågående samtal. När du lagrar ett nytt telefonnummer i ett redan använt namnvalsminne, suddas hela det gamla numret automatiskt, även om det gamla var längre än det nya. Lista Bizz kan lagra 20 telefonnummer i sina namnvalsminnen. De tio namnvalsknapparna betecknas A-J. Dessutom finns en väljare med två lägen. Varje knapp kan lagra ett telefonnummer med väljaren i det övre läget och ett annat med väljaren i det undre läget. Lagring av namnval 1. Ställ väljaren i önskat läge. 2. Tryck LAGRA. Teckenrutan visar nr. 3. Slå telefonnumret. Numret visas i teckenrutan. Du kan sudda ett felaktigt tecken med > och sedan trycka det rätta. 4. Tryck önskad namnvalsknapp. Teckenrutan kvitterar med texten saved (=numret lagrat). Lagring av paus för externa samtal i företagsväxlar, utlandssamtal och mobilsökning Vissa företagsväxlar fordrar väntan på ny kopplingston efter nollan vid externa samtal. Sådana växlar behandlas på sid 19. Även vid utlandssamtal och mobilsökning (MBS) består telefonnumret av två delar. Du måste då vänta på ny kopplingston innan du kan slå den andra delen av numret. I dessa fall måste du redan vid lagringen tänka på pausen för väntan på ny kopplingston. Pausen lägger du in genom att trycka PAUS/ SÄND. 12

13 Exempel: Du vill lagra numret till väderlekstjänsten i Hamburg i namnvalsminne J, nedre väljarläget. 1. Ställ väljaren i nedre läget. 2. Tryck LAGRA. 3. Slå Tryck PAUS/SÄND. 5. Slå Tryck J. 7. Anteckna Väderlek Hamburg på den nedre delen av listan bredvid knappen. För att ringa upp gör du på det sätt som beskrivs nedan. Observera att Bizz själv sköter om att lyssna på den nya kopplingstonen efter Kontroll av lagrat nummer 1. Ställ väljaren i önskat läge. 2. Tryck KOLL. Teckenrutan visar CH (check=kontrollera). 3. Tryck på önskad namnvalsknapp A-J. 4. Teckenrutan visar nu det lagrade numret. Om det inte finns något nummer lagrat visar teckenrutan clean (=tomt). Uppringning med namnval 1. Ställ väljaren i önskat läge. 2. Tryck på önskad namnvalsknapp A-J. 3. Högtalaren kopplas in automatiskt. Bizz slår numret, som visas i teckenrutan under en minut, varefter samtalstiden visas, se sid 20. Om automatiken någon gång inte skulle fungera, t.ex. på grund av att kopplingstonen är för svag, trycker du PAUS/SÄND. Då sänds numret (eller resten av numret efter en paus). Om du inte trycker PAUS/SÄND inom 16 sekunder kopplas samtalet ned. Radering av lagrat nummer 1. Kontrollera att väljaren står i rätt läge 2. Tryck LAGRA två gånger. Teckenrutan visar erase (=sudda). 3. Tryck önskad namnvalsknapp (A-J). Teckenrutan kvitterar med clean. Endast de första 16 siffrorna syns. Tryck > för att se de följande siffrorna. 13

14 KORTNUMMER Bizz kan lagra 30 telefonnummer i sina kortnummerminnen. Minnena är numrerade från 00 till 29. När du ska sända ett nummer behöver du bara trycka på tre knappar. Både lagring och sändning av kortnummer sker i princip på samma sätt som med namnval. Skillnaden är att tryckning på namnvalsknapp byts ut mot tryckning av KORTNR följt av det tvåsiffriga kortnumret (dvs något av numren 00-29). Lagring av kortnummer 1. Tryck LAGRA. Teckenrutan visar nr. 2. Slå telefonnumret. Numret visas i teckenrutan. Du kan sudda ett felaktigt tecken med > och sedan trycka det rätta. 3. Tryck KORTNR. Teckenrutan visar texten Loc (=kortnummerminne). 4. Tryck önskat kortnummer (00-29). Teckenrutan kvitterar med texten LocXX saved (=kortnummer XX lagrat). 5. Anteckna på den utdragbara kortnummerlistan vart numret går. Det går utmärkt att lagra nummer/koder som innehåller, och R. Du kan lagra kortnummer även under pågående samtal. När du lagrar ett nytt telefonnummer i ett redan använt kortnummerminne, suddas hela det gamla numret automatiskt, även om det gamla var längre än det nya. 14

15 Lagring av paus för externa samtal i företagsväxlar, utlandssamtal och mobilsökning Lagring av paus sker med PAUS/SÄND på samma sätt som beskrivs för namnval på sid 12. Kontroll av lagrat nummer 1. Tryck KOLL. Teckenrutan visar CH (check=kontrollera). 2. Tryck KORTNR. Teckenrutan visar texten Loc (location=kortnummerminne). 3. Tryck önskat kortnummer (00-29). 4. Teckenrutan visar det lagrade numret. Om det inte finns något nummer lagrat visar teckenrutan LocXX clean (=kortnummer XX tomt). Uppringning med kortnummer 1. Tryck KORTNR. Teckenrutan visar Loc. 2. Tryck önskat kortnummer (00-29). Telefonnumret visas i teckenrutan. 3. Högtalaren kopplas in automatiskt. Bizz slår numret, som visas i teckenrutan under en minut, varefter samtalstiden visas, se sid 20. Radering av lagrat nummer 1. Tryck LAGRA två gånger. Teckenrutan visar erase (=sudda). 2. Tryck KORTNR. Teckenrutan visar Loc. 3. Tryck önskat kortnummer (00-29). Teckenrutan kvitterar med texten LocXX clean. Endast de första 16 siffrorna syns. Tryck > för att se de följande siffrorna. 15

16 3. Speciella funktioner EXTRA LUR T-SLINGA Luren har inbyggd T-slinga för hörselskadade som vill använda telespolen i sin hörapparat när de telefonerar. Koppla hörapparaten i T- läge! Det går bra att ha två lurar anslutna samtidigt. Ytterligare en person kan då delta i samtalet. När du har två lurar anslutna hör din samtalspartner din röst lite svagare. 16

17 LINJEBALANS Om du vill kontrollera om en telefon fungerar kan du blåsa i mikrofonen. Om blåsljudet hörs i hörtelefonen är allt som det ska. Ljudet i mikrofonen återmatas alltså till hörtelefonen. Det gör att en telefon inte låter död. Men det återmatade ljudet får inte bli för starkt då blir det störande för dig. Styrkan beror på hur väl telefonen är anpassad till telefonledningen. För flertalet telefoner har man gjort en kompromiss som passar i de flesta fall. Men Bizz ger dig möjlighet att själv justera anpassningen! LINEBAL. ESET R Justeringen gör du med omkopplaren LINE BAL på telefonens undersida. Den har tre lägen. Så här ställer du in rätt läge: 1. Ring t.ex. till Fröken Ur. 2. Tala och lägg samtidigt märke till hur starkt du hör din egen röst i hörtelefonen. Du ska alltså inte lyssna på hur starkt Fröken Ur låter! 3. Prova med omkopplaren i de andra två lägena. 4. Ställ omkopplaren i det läge där du hörde din egen röst svagast. Om du är osäker på hur du ska göra eller inte hör någon större skillnad bör du låta omkopplaren stå i läge 2. Det läget passar bäst i de flesta fall. 17

18 KONTROLL AV NUMMER FÖRE UPPRINGNING Ibland vill du slå ett telefonnummer i förväg innan du ringer upp, t.ex. om numret är mycket långt. Vid ett annat tillfälle kanske du vill anteckna ett telefonnummer som någon ger dig under ett telefonsamtal. I båda dessa fall kan du göra på följande sätt. Det spelar ingen roll om du gör det under eller mellan samtal. 1. Tryck LAGRA. 2. Slå telefonnumret. Numret visas i teckenrutan. Du kan sudda ett felaktigt tecken med > och sedan trycka det rätta. 3. Tryck RING/=. Teckenrutan visar texten saved. Ring upp genom att trycka RING/= en gång till. PERMANENT LAGRING AV DE SENAST SLAGNA NUMREN På sid 11 beskrivs hur de fyra senast slagna numren lagras automatiskt. Om du vill spara ett av dem permanent, kan du överföra det till ett namnvals- eller kortnummerminne så här: 1. Tryck LAGRA. Teckenrutan visar nr. 2. Tryck BLÄDDRA tills teckenrutan visar det önskade numret. 3a. Ställ väljaren i önskat läge och tryck önskad namnvalsknapp. Teckenrutan kvitterar med saved. eller 3b. Tryck KORTNR. Teckenrutan visar Loc. Tryck önskat kortnummer (00-29). Teckenrutan kvitterar med LocXX saved. 18

19 TILLFÄLLIG ÖVERGÅNG TILL TONVAL På senare tid har allt fler banker, postorderfirmor och andra företag börjat erbjuda automatiserade tjänster via telefon. Som exempel på sådana tjänster kan nämnas postorderbeställning och upplysning om banksaldo, aktiekurser och tidtabeller. Gemensamt för alla tjänsterna är att du ger meddelanden till en dator genom att använda knapparna på din telefon. Datorn ger sina instruktioner och svar med hjälp av artificiellt tal. Kort sagt fungerar telefonen som en enkel dataterminal, som bara har knapparna 0-9, och och som saknar bildskärm. För att kommunikationen med datorn ska fungera måste telefonen stå i tonval. Med impulsval kan du inte fjärrstyra några tjänster. Om du har din Bizz i tonval (och din telefonväxel tillåter att du ringer upp med tonval) är det bara att ringa upp datorn och utnyttja tjänsten. Men om du måste ha din Bizz i impulsval för att kunna ringa upp hur gör du då? Inga problem! Även om telefonen står i impulsval kan du tillfälligt gå över till tonval genom att trycka TILLF TON och därefter PAUS/SÄND. Teckenrutan visar nu bokstaven t. När du avslutar samtalet går Bizz automatiskt tillbaka till impulsval. Bland ytterligare användningsområden för funktionen tillfällig övergång till tonval kan nämnas: fjärrstyrning av de flesta av televerkets telefonsvarare uppringning till mobilradiosystemet MRG styrning av fjärrmanöversystemet Butler Det går utmärkt att lagra TILLF TON i ett namnval eller kortnummer. Det kan du ha nytta av, om du t.ex. kommunicerar med en bankdator och vill lagra ditt kontonummer i ett namnvalsminne och vara säker på att det sänds med tonval. Glöm inte att du måste trycka PAUS/SÄND när du vill att kontonumret ska sändas! Observera att det som sagts ovan om tillfällig övergång till tonval bara är aktuellt om din Bizz står i impulsval. Du bör alltid ha Bizz ställd i tonval om din telefonväxel tillåter det! VÄXELPREFIX Växelprefixet är den siffra man slår för att komma ut på den externa linjen från en anknytning i en företagsväxel. I de flesta växlar är växelprefixet siffran 0. Om du är ansluten till en modern företagsväxel där det är möjligt att slå alla siffrorna i en följd inkl nollan utan att behöva vänta på ny kopplingston, kan du hoppa över detta avsnitt. I många äldre växlar måste man emellertid först slå växelprefixet, invänta ny kopplingston och därefter slå det externa numret. Denna väntan slipper du med Bizz! Gör så här för att programmera automatisk väntan på ny kopplingston efter växelprefixet: 1. Tryck LAGRA. Teckenrutan visar nr. 2. Slå växelprefixet, normalt siffran 0 (högst 4 siffror). Växelprefixet visas i teckenrutan. 3. Tryck LAGRA igen. Teckenrutan visar CHOOSE Or (=välj eller ). 4. Tryck i detta fall. Teckenrutan kvitterar med texten saved. Nu kan du slå ett extert telefonnummer inkl växelprefix i en följd utan att behöva vänta på ny kopplingston efter växelprefixet. Bizz lyssnar" själv efter kopplingstonen innan den automatiskt sänder resten av numret. Om du vill ta bort den automatiska väntan på ny kopplingston gör du så här: 1. Tryck LAGRA två gånger. 2. Tryck. 19

20 4. Klockan Påminnelsefunktionen inkopplad KL STÄLL AL TIDT > KOLL Knappar för klockan. STÄLL KLOCKAN Tillhör telefondelen. 1. Tryck KL om inte tiden redan visas i teckenrutan. Observera att strecket mellan timoch minutsiffrorna blinkar som tecken på att klockan går. 2. Tryck STÄLL. Teckrutan visar nu Ange tiden med hjälp av de vanliga sifferknapparna. Använd fyra siffror! För att t.ex. ställa in kl 9:45 trycker du alltså knapparna 0, 9, 4 och Tryck KL igen. Klockan börjar gå. Om du gör något fel visar teckenrutan Error (=fel). TIDTAGNING Automatisk start När du har slagit den sista siffran i ett telefonnummer börjar Bizz automatiskt mäta tiden. Tiden visas dock inte i teckenrutan förrän efter 1 minut. Visningen är i formen timmar minuter sekunder, t.ex. SL (SL=samtalslängd). Tidtagningen stannar när du avslutar samtalet. Tiden står kvar i teckenrutan i fem sekunder. Manuell start Tidtagningen kan också startas manuellt under ett samtal, t.ex. om du vill mäta den exakta tiden från det att du fick svar. Tryck TIDT, så börjar tidtagningen om från Tidtagningen stannar när du trycker TIDT igen eller avslutar samtalet. Tiden står kvar i teckenrutan i fem sekunder. Visning av senast uppmätt tid Du kan när som helst se den senast uppmätta tiden igen genom att trycka TIDT. Tiden visas i fem sekunder. 20

21 PÅMINNELSESIGNAL Bizz kan ge en påminnelsesignal vid inställt klockslag. Det kan du ha nytta av när du t.ex. ska ringa ett samtal, passa en tid osv. Funktionen kallas ibland väckning eller alarm. Inställning av påminnelsetidpunkt 1. Tryck AL. Teckenrutan visar den aktuella inställningen av påminnelsefunktionen. 2. Tryck STÄLL för att nollställa funktionen. Teckenrutan visar nu AL Ställ in påminnelsetidpunkten med hjälp av de vanliga sifferknapparna. Använd fyra siffror! För att t.ex. ställa in kl 9:45 trycker du knapparna 0, 9, 4 och Tryck AL igen. Teckenrutan visar nu AL On i fem sekunder. Så länge påminnelsefunktionen är inkopplad visas längst till vänster i teckenrutan. När påminnelsesignalen ljuder Vid den inställda tidpunkten kommer påminnelsesignalen att pipa i 1 minut. Du kan stänga av den genast genom att trycka AL eller genom att ringa ett samtal (eller avsluta det pågående samtalet). Observera att påminnelsesignalen återkommer 24 timmar senare. Bortkoppling Tryck AL två gånger för att koppla bort påminnelsefunktionen helt. Teckenrutan visar t.ex. AL OFF 9 45 och tecknet försvinner. Vill du koppla in påminnelsefunktionen med samma påminnelsetidpunkt trycker du AL igen. Varannan tryckning på AL betyder alltså till och varannan från. Om du gör något fel visar teckenrutan Error (=fel). 21

22 5. Strömavbrott Under ett strömavbrott kan du bara ringa samtal med luren. Högtalaren fungerar inte. Batterierna ser till att allt som finns lagrat i de olika minnena finns kvar. Klockan går vidare, men tiden visas inte i teckenrutan. 6. Åskskydd Vid åskväder kan det uppstå höga överspänningar på telefonledningen, speciellt utanför tätbebyggt område. Risken för skador är större för utrustning som är ansluten både till eloch telenäten. Du kan minska risken genom att montera lämpliga skydd. Ett visst skydd finns redan inbyggt. För komplettering av detta installerar televerket ett åskskydd som är anpassat till televerkets produkter. Med ett sådant får du ett förbättrat skydd mot överspänningar på telefonledningen. Du bör dessutom skydda dig ytterligare genom att installera ett överspänningsskydd på elnätsidan. Tillsammans ger dessa ett gott skydd för all teleutrustning som du har ansluten till samma telefonledning och till samma eluttag. Åskskyddet på telesidan kan installeras av televerkets montör eller av en behörig elinstallatör. Överspänningsskyddet på elsidan kan du köpa i närmaste Telebutik (artikelnummer 5453) och ansluta själv. Observera dock att televerket inte svarar för skador som uppstått genom överspänningar orsakade av t.ex. åska. Detta gäller även om du har särskilda skydd monterade. 22

23 7. Felsökning 1. Kontrollera i bruksanvisningen att du gör allt rätt och att allt är riktigt inkopplat. 2. Koppla bort alla ev. tillsatsutrustningar, förlängningssladdar och telefoner. Om Bizz fungerar då, ligger felet hos övrig utrustning. 3. Koppla in en felfri telefon i jacken istället för Bizz. Om telefonen fungerar är det troligen fel på Bizz. Lämna den till inköpsstället för reparation. 4. Fungerar inte telefonen i jacken, kan det vara fel på telefonledningen. Be att få prova telefonen i din grannes jack. Fungerar telefonen då, är det fel på din telefonledning. Ring televerkets Kundtjänst/Felanmälan, tel för privatkunder och för företagskunder. Om du behöver hjälp Om du behöver hjälp eller har något att fråga om kan du ringa under kontorstid. På det numret finns utbildad servicepersonal som kan besvara dina frågor. Det kostar bara en markering, oberoende varifrån i Sverige du ringer. Vill du hellre skriva är adressen: Bizz 66 Teli serviceverkstad Box GÄVLE 23

24 8. Tekniska data Telefondelen Talstyrd högtalartelefon. VFD teckenruta med lysande siffror och tecken. Omkopplingsbar mellan ton- och impulsval. Kopplingstondetektor. Tillfällig övergång till tonval vid impulsval. Tonringare med två klangfärger och tre styrkelägen: stark, svag och från. 20 namnval. 30 kortnummer. Namnvals/kortnummerminnen max 32 tecken. PAUS/ SÄND, R och TILLF TON räknas vardera som ett tecken. Minnen för de 4 senast slagna numren. Automatisk repetition 10 gånger med 1 minuts mellanrum. Snabbinkoppling. Låsbar sekretessknapp. Separata volymkontroller för lur och högtalare. Linjebalansomkopplare. Lur med T-slinga. Möjlighet att ansluta extra lur. 24 timmars visning. Automatisk och manuell tidtagning. Påminnelsesignal. Nätadapter 220 V AC/9 V AC, 300 ma. Batterier 3 st 1,5 V alkaliska knappceller av typ IEC LR 44. Batterierna räcker normalt i minst 1 år. Dimensioner Höjd 65 mm Bredd 216 mm Djup 220 mm Vikt 0,95 kg exkl nätadapter. Klockan 24

25 Namnvalslistor: 25

26 Baksida kortnummerlistor 26

27 ANTECKNINGAR: 27

28 9. Kortfattad bruksanvisning TELEFONDELEN Repetition av de fyra senast slagna numren Bläddra fram till önskat nummer med BLÄDDRA. Tryck RING/=. Automatisk repetition tio gånger Tryck RING/= två gånger. Lagring av namnval Ställ väljaren i önskat läge. Tryck LAGRA. Slå telefonnumret. Lagra ev paus med PAUS/SÄND. Tryck en namnvalsknapp A-J. Kontroll av namnval Ställ väljaren i önskat läge. Tryck KOLL. Tryck en namnvalsknapp A-J. Uppringning med namnval Ställ väljaren i önskat läge. Tryck en namnvalsknapp A-J. Lagring av kortnummer Tryck LAGRA. Slå telefonnumret. Lagra ev paus med PAUS/SÄND. Tryck KORTNR samt önskat kortnummer Kontroll av kortnummer Tryck KOLL. Tryck KORTNR samt önskat kortnummer Uppringning med kortnummer Tryck KORTNR samt önskat kortnummer KLOCKAN Ställa klockan Tryck STÄLL. Ange tiden (fyra siffror) med sifferknapparna. Tryck KL. Tidtagning Tryck TIDT. Tryck TIDT igen för att stanna. Visning av senast uppmätt tid Tryck TIDT. Inställning av påminnelsetid Tryck AL och sedan STÄLL. Ange påminnelsetiden (fyra siffror) med sifferknapparna. Tryck AL. När påminnelsefunktionen är inkopplad visas i teckenrutan. Stäng av påminnelsesignal Tryck AL. Signalen återkommer 24 timmar senare. Koppla bort påminnelsefunktion Tryck AL så att inte syns i teckenrutan. 28

29 Blank: 29

30 Kontroll av namnval och kortnummer Sudda tecken. Visa fler siffror Tidtagning Alarm = påminnelsesignal Ställa klockan Klockan Völjare för namnval Namnvalsknappar KL STÄLL AL TIDT A B C D KOLL LAGRA KORTNR TILLF TON BLÄDDRA PAUS SÄND RING R SEKR HÖGTAL Lagring av namnval och kortnummer Tillfällig övergång till tonval Paus för ny kopplingston. Manuell sändning av nummer Repetition av senast slaget nummer Bläddra mellan de fyra senast slagna numren Kortnummer Högtalare Sekretessknapp 30

31 Grå, ingen text: 31

32 Kundtjänst privat tel Kundtjänst företag tel Utkast till revidering, Sweden

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

FAX-8360P BRUKSANVISNING

FAX-8360P BRUKSANVISNING FAX-8360P BRUKSANVISNING Version B DEN HÄR UTRUSTNINGEN ÄR AVSEDD FÖR BRUK MED EN TVÅTRÅDIG ANALOG LINJE PÅ DET ALLMÄNNA TELENÄTET SOM ÄR FÖRSEDD MED NÄTANSLUTNING. INFORMATION OM GODKÄNNANDE Brother varnar

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet Ring billigare med AllTele Välkommen som telefonikund hos AllTele. För oss är det viktigt att kunden har valfrihet du väljer den telefoni som passar bäst. Dessutom vill

Läs mer

Opus 2. Bruksanvisning Texttelefon. Comterm utveckling AB

Opus 2. Bruksanvisning Texttelefon. Comterm utveckling AB Opus 2 Bruksanvisning Texttelefon Comterm utveckling AB Innehållsförteckning Opus 2 4 Med Opus 2 följer:.................................................. 4 Tillbehör..........................................................

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?......................................... 2 När du vill

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget. Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget. Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000 Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000 Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?.........................................

Läs mer

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER Bruksanvisning, och SYSTEMTELEFONER SYSTEMTELEFON, DIALOG, OCH BRUKSANVISNING SV/LZT 102 2552 RC Copyright 1999. Ericsson Business Networks AB. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i detta dokument

Läs mer

Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Användarhandledning

Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Användarhandledning Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Multistyr Välkommen till Abelko Multistyr programvara. Multistyr ingår i Abelko Enercom program. Multistyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall

Läs mer

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-T94 FAX-T96

BRUKSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 BRUKSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 DEN HÄR UTRUSTNINGEN ÄR AVSEDD FÖR BRUK MED EN TVÅTRÅDIG ANALOG LINJE PÅ DET ALLMÄNNA TELENÄTET SOM ÄR FÖRSEDD MED NÄTANSLUTNING. INFORMATION OM GODKÄNNANDE Brother varnar

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista...

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista... Gigaset 4010 Comfort, svenska, 31008-G4010-B102-2- 4010CoIVZ.fm 05.07.01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Snabbguide.......................................................II Kortfattad översikt

Läs mer

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2. T2BT342g För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.se För ytterligare information. Gå in på: www.tele2.se/bredbandstelefoni

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare.

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr programvara MultiStyr Välkommen till Abelko MultiStyr programvara. MultiStyr ingår i Abelko Enercom program. MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

Användarhandbok. 9351614 Issue 2

Användarhandbok. 9351614 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351614 Issue 2 Nokia

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Elite 790 Användarhandbok, butiksversion BBS AB

Elite 790 Användarhandbok, butiksversion BBS AB 1 Avsnitt Innehållsförteckning Sida Inledning... 2 1. Installation och igångsättning av terminalen... 3 Logon... 5 Ändra lösen... 6 2. Lär känna terminalen Hur terminalen arbetar... 8 Tangentbord... 8

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget TA 92 681 14-06 Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Läs mer på bredbandsbolaget.se eller ring 0770-777 000. Informationen gäller från 2014-06-30 med reservation för eventuella ändringar. 2010 Bredbandsbolaget

Läs mer

HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009

HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 Copyright 2000-2009 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Om du behöver kontakta kundtjänst Fyll i följande information för framtida bruk. Modellnummer: FAX-1355, FAX-1360 och FAX-1460 (ringa in din modell) Serienummer:

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

28-506 Manual T2M3246l 08-08-26 15.35 Sida 48

28-506 Manual T2M3246l 08-08-26 15.35 Sida 48 28-506 Manual T2M3246l 08-08-26 15.35 Sida 48 T2M3246l Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA KUNDSERVICE Öppettider: Se tele2.se Spärra abonnemang: Dygnet runt Tel 0200-23 23 23 Fax 0200-23 00 70 Från Mobil:

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för MX-ONE Telephony System och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer