Landstingets IT-Service Helårsbedömning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04"

Transkript

1 IT -chef (5) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Helårsbedömning Kundperspektivet Landstingets IT-Service, LIS, har två övergripande uppdrag: Ansvara för drift, förvaltning och utveckling av IT-Infrastrukturen i landstinget. Ansvara för drift och förvaltning av vissa vårdapplikationer. För närvarande: Patientadministrativa system, ATIS och ADAPT. Journalsystemen BMS och Swedestar Patientöversikten IRIS Från 1 oktober det nya läkemedelssystemet. I februari i år utsattes landstinget för en virusattack som gav störningar i verksamheten och tydliggjorde att vårt virusskydd behövde förstärkas på olika områden. De direkta kostnaderna för detta uppgår i dagsläget till ca 1,2 mkr. Konsekvenserna av virusattacken har resulterat i ett uppdrag från landstingsdirektören som troligen kommer att öka kostnaderna ytterligare under året. LIS genomför kundenkäter en gång per år. Resultatet av den första blev klart i januari 2002 och visar att: Våra kunder får ett gott bemötande av LIS personal. Vi behöver förbättra information om våra tjänster och priser. Vi behöver följa upp om kunden är nöjd efter utförda tjänster. Vi behöver förbättra informationen om leveranstider och leveransförseningar. LIS har börjat arbeta för att förbättra de ovanstående områden som vi är mindre bra på. Vi arbetar med att öka och förbättra informationen på LISA om vår verksamhet. IT-akuten har bla lagt upp sidor med information om driften och där finns också hjälp till enklare felsökning. Det finns också ett formulär på LISA för felanmälan för att öka tillgängligheten. Vi fokuserar också på att öka antalet kundmöten. En kundstyrgrupp för ADAPT har bildats, och därmed finns styrgrupper för samtliga vårdsystem som förvaltas av IT-service, förutom IRIS. Informationsträffar och utbildningstillfällen har genomförts för samtliga system

2 IT -chef (5) Processperspektivet inom Vårdsystem. Att utveckla användbarheten av systemen samt att informera och utbilda användare är ett högprioriterat förbättringsområde. E-postens betydelse för användarna fick en tydlig belysning i samband med virusattacken och de därefter följande driftproblemen. Här har de olika kundkraven (virusfritt mot snabbt tillgängligt) stått i konflikt mot varandra. Utbyggnad av switchad access till alla användare inom sjukhusen pågår. LiM är klart, US och ViN blir klara under året. Möjlighet för distansarbetare att nyttja bredbandsnät (via sk VPN) införs under maj månad. Vi har startat med beredskap för server- och nätverkstekniker för PACS-systemet vid avdelningen för radiologi i Linköping. Senare under året kommer vi att utöka beredskapen för andra verksamhetskritiska system. Utbyggnaden av nätet till 100Mb/s mot VC i tätorterna fortlöper. Motala är klart, Linköping blir klart under hösten och Norrköping kommer att påbörjas under hösten. Uppgradering till 2Mb/s genomförs för samtliga FTV-enheter. Även LAN-miljöerna på dessa byggs om i samband med införande av journalsystem. Efter virusangreppet som LiÖ utsattes för i februari så har vi ytterligare ökat virusskyddet på PC och servrar och vi har installerat ett virusskydd för Exchangeservern. Vi har arbetat med att förbättra de interna processerna mellan enheter inom LIS. Teknisk drift arbetar med att effektivisera beställningar av PC och beräknar att målet på 1 veckas leveranstid för hela landstinget ska uppfyllas under året. Vi har sedan årsskiftet successivt automatiserat klientinstallationer, dels för tekniker och dels för användare via LISA. Vi arbetar med processerna kring PC-hantering, skrivarhantering för att få en likvärdighet över landstinget. Vi arbetar också med processerna kring serverar för att få en standardiserad hantering. Under våren har TD blivit certifierade på IBM-servrar och kan därmed svara för garantiärenden. Vi arbetar med att förändra rutiner inom Teknisk drift för att användarna ska få likvärdig kvalitet och använda samma rutiner oavsett ort. Detta beräknas vara klart till årsskiftet. Nytt nät har byggts för driften av de servrar som placeras hos CSC i det nya driftavtalet. Inom området produktion av nya anslutningar och nät-uttag pågår arbete med att förbättra leveransprecisionen. E-posten har inlett övergången till ny drift- miljö/strategi för att få en säkrare drift. Kunskap har byggts upp om Plattformen och driftsansvaret vilar nu på LIS.

3 IT -chef (5) Utvecklingsperspektivet Medarbetarperspektivet De 8 enheter som använder Swedestar är nu alla igång med en ny grafisk version. IRISanpassningen av BMS är levererad och tester pågår inom Vårdsystem. IRISanpassningar av Swedestar verifieras nu på Ryds VC. Tester av IRIS-anpassningar i ADAPT har uppvisat vissa brister och nya programleveranser väntas. Verifiering av ADAPT-anpassningar beräknas kunna starta under maj. Vi har tagit fram en lösning för inloggning via engångslösen av distansarbete. Arbete med att ta fram standard för Radio-LAN slutförs under året. Lösning för åtkomst av LiÖ-resurser från privata vårdgivare tas fram. Klart till sommaren. Sk gatekeeper funktionalitet för videokonferens införs i nätet under hösten. Under våren har omfattande utvecklingsarbete skett för automatisk installation och uppdatering av klienter och programvara. Ett större projekt pågår för att ytterligare automatisera inom infrastrukturen vad gäller inloggningsförfarande för användare och beräknas kunna införas på bredd under hösten i hela landstinget. Vi kommer att inrikta utvecklingsarbetet under hösten på att öka säkerheten inom ITinfrastrukturen. Vi har infört beredskap för server- och nätverkstekniker för i första hand PACSsystemet vid avdelningen för radiologi i Linköping. Senare under året kommer vi att utöka beredskapen för andra verksamhetskritiska system. På IT-akuten pågår en utredning angående utnyttjande av telefonväxeln för att uppnå kortare svarstider och ge bättre underlag för bemanning och uppföljning. Sex nya medarbetare har börjat på LIS under 2002 och ytterligare en person börjar under maj. En förvaltningsledare har utsetts för ATIS. Ansvaret för det nya läkemedelssystemet gör att ytterligare en tjänst kommer att inrättas på Vårdsystem. En arbetsmiljöenkät för LIS har fyllts i av samtliga medarbetare. Utvärdering av denna sker under maj med avsikt att arbeta med förbättringsåtgärder efter sommaren. Teknisk drift utvecklas organisationsmässigt till funktionsstruktur med funktionsansvariga, där ett flertal funktioner arbetar över hela landstinget och andra funktioner är lokalt anpassade för de olika distrikten. Organisationens mål är att uppnå hög flexibilitet för att snabbt kunna förändras efter verksamhetens behov. Förändringen beräknas vara genomförd till årsskiftet. Detta innebär att medarbetarna ges möjlighet till ökat ansvar och befogenhet samt goda utvecklingsmöjligheter. Trenden med ökande ärenden till IT-akuten har inneburit ett stort tryck på medarbetarna. Åtgärder har vidtagits för att förbättra arbetssituationen med bl.a nyrekryteringar och inhyrda konsulter. Personal från Teknisk drift tjänstgör också vissa tider på IT-akuten för att utveckla kompetensen på IT-akuten.

4 IT -chef (5) Ekonomiperspektivet Ca: 30% av medarbetare har haft PoU-samtal och övriga fortsätter under hösten. Ekonomiskt redovisas i denna prognos ett 0-resultat. Resultatet innehåller dock en del osäkra faktorer, bland annat har vi räknat med att de direkta kostnaderna för virusattacken, ca 1,2 mkr, ska kunna rymmas inom befintlig budget. För verksamheten utanför IT-infrastrukturen beräknas ett 0-resultat. Osäkerhet finns också kring de ytterligare kostnader som kan uppkomma med anledning av mera långsiktiga åtgärder som måste vidtas för att skydda oss mot liknande händelser i framtiden. Under året har också andra förändringar skett som kan komma att påverka årsresultatet. Inköpspriset för bärbara datorer samt färglaserskrivare har sjunkit under ett halvt basbelopp vilket innebär att de nyinköp som görs belastar driftkostnaderna. Den budgetmässiga nettoeffekten av denna förändring under år 2002 kan uppskattats till mellan 2-3 mkr. Hur stor effekt det blir i verkligheten är beroende på verkliga inköpsvolymer samt när inköpen tidsmässigt sker under året. En mera utförlig redovisning av de ekonomiska konsekvenser beräknas kunna ske vid nästa prognostillfälle. Till de positiva sidorna i prognosen hör att intäkterna för klienthyror ser ut att bli högre än beräknat. Fortsätter denna utveckling kan detta bidra till att täcka de ökade kostnader som aviserats ovan. Som en konsekvens av virusattacken har vi tvingats investera i en ny fileserver till en kostnad på 1,2 mkr. Avskrivningskostnader under 2002 beräknas kunna täckas genom omdisponering inom nuvarande budget. Vidare finns det en viss osäkerhet när det gäller de direkta och indirekta ekonomiska konsekvenserna av det nya driftupphandlingsavtalet. Inom funktionsområdet Teletjänster har tidigare år redovisats överskott men i denna prognos beräknas ett 0-resultat även där. Landstingets IT-Service Gunilla Gustafsson IT-chef

5 IT -chef (5)

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum Årsredovisning 2011 506 IT-centrum 2012-02 -29 sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 3 Uppdrag och Vision 5

Läs mer

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Delårsrapport Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

SYN- PUNKTER.» En väg in för synpunkter. Synpunkter 1

SYN- PUNKTER.» En väg in för synpunkter. Synpunkter 1 SYN- PUNKTER» En väg in för synpunkter Synpunkter 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 5 Avgränsningar 5 Potential 5 Processkarta 6 Kartläggning 7 Nuläget 8 Metod

Läs mer

1/20. IT-strategisk handlingsplan

1/20. IT-strategisk handlingsplan 1/20 IT-strategisk handlingsplan Sammanfattning av presentationen den 21 september 2006 2/20 1 Inledning I landstinget Dalarna har vi ett processorienterat IT-stöd med ett komplett digitalt flöde som ger

Läs mer

SLUTRAPPORT I PROJEKTET AVSEENDE. UTVÄRDERING AV KOMMUNGEMENSAMMA IT-SATSNINGAR Version 1.3

SLUTRAPPORT I PROJEKTET AVSEENDE. UTVÄRDERING AV KOMMUNGEMENSAMMA IT-SATSNINGAR Version 1.3 SLUTRAPPORT I PROJEKTET AVSEENDE UTVÄRDERING AV KOMMUNGEMENSAMMA IT-SATSNINGAR Version 1.3 Eskadern Företagsutveckling AB Projektledare: Alf Henricsson 2011-10-26 Eskadern Företagsutveckling AB Telefon

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

Bilaga 39b Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 40c Bilaga 40c

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Tilläggskallelse

TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Tilläggskallelse TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Tilläggskallelse 1 TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt

Läs mer

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 1 Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 Uppgifter om sökande arbetsplats/enhet Enhet/arbetsplats: Östersund Städ & Hemservice - Serviceförvaltningen Enhetschef/kontaktperson:

Läs mer

1 (9) Information om det pågående förändringsarbetet kring IT-verksamheten i Järfälla kommun

1 (9) Information om det pågående förändringsarbetet kring IT-verksamheten i Järfälla kommun 1 (9) 2010-11-16 Utbildningsnämnden Information om det pågående förändringsarbetet kring IT-verksamheten i Järfälla kommun Med anledning av skrivelse daterad 2010-06-16 från Sveriges Skolledarförbund,

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

Styrning, uppföljning och intern kontroll avseende IT-stöd Landstinget i Värmland. Revisionsrapport

Styrning, uppföljning och intern kontroll avseende IT-stöd Landstinget i Värmland. Revisionsrapport Styrning, uppföljning och intern kontroll avseende IT-stöd Landstinget i Värmland Revisionsrapport 28 Oktober 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och Syfte... 3 2. Revisionsfrågor och revisionskriterier...

Läs mer

Rutindokument Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Norrbottens Läns Landsting 1 av 15 Giltigt fr o m Ansvarig för uppdatering Version

Rutindokument Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Norrbottens Läns Landsting 1 av 15 Giltigt fr o m Ansvarig för uppdatering Version Norrbottens Läns Landsting 1 av 15 Omvärldsanalys Utskriftshantering Norrbottens Läns Landsting 2 av 15 Innehåll Strategisk Utskriftshantering... 3 Finansiering... 4 Införande av nya utskriftsenheter...

Läs mer

Sammanfattning 63, Regionservice

Sammanfattning 63, Regionservice Sammanfattning 63, Regionservice 1. Sammanfattande inledning Regionservice tog över bårhusverksamheten från 1 januari. Verksamheten finansieras genom ett anslag från Regionstyrelsen och konsolidering med

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun Revisionsrapport Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen Katrineholms kommun Göran Persson Lingman, certifierad kommunal revisor Februari 2010 (1) Innehåll 1. Sammanfattande bedömning...3

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2013 GÖLISKA IT KOMMUNALFÖRBUNDET FÖR IT SAMVERKAN

ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2013 GÖLISKA IT KOMMUNALFÖRBUNDET FÖR IT SAMVERKAN ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2013 GÖLISKA IT KOMMUNALFÖRBUNDET FÖR IT SAMVERKAN Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 3 Vd har ordet:... 4 Våra avdelningschefer om året som gått:... 5 IT samverkan... 6 Lokal

Läs mer

Granskning av risken för driftstopp i landstingets informationssystem

Granskning av risken för driftstopp i landstingets informationssystem Revisionsrapport Granskning av risken för driftstopp i landstingets informationssystem Landstinget i Uppsala län Janne Swenson, Magnus Olson-Sjölander Jens Ryning Mars 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Införande av folktandvårdens verksamhetssystem Tvist

Införande av folktandvårdens verksamhetssystem Tvist Revisionsrapport* Införande av folktandvårdens verksamhetssystem Tvist Norrbottens läns landsting Februari 2007 Hans Rinander Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund,

Läs mer

Bilagor: - ärende 4 - ärende 6 - ärende 21 - ärende 22 - ärende 27

Bilagor: - ärende 4 - ärende 6 - ärende 21 - ärende 22 - ärende 27 Bilagor: - ärende 4 - ärende 6 - ärende 21 - ärende 22 - ärende 27 Kommunalförbundet ITSAM Revisorerna Till kommunfullmäktige i: Boxholms kommun Kinda kommun Ydre kommun Vimmerby kommun Åtvidabergs kommun

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 02/2014. IT-säkerhet i nätverksansluten medicinteknisk. utrustning

PROJEKTRAPPORT NR 02/2014. IT-säkerhet i nätverksansluten medicinteknisk. utrustning PROJEKTRAPPORT NR 02/2014 N IT-säkerhet i nätverksansluten medicinteknisk utrustning Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och

Läs mer

Årsrapport Service 2014

Årsrapport Service 2014 1(9) Årsrapport Service 2014 Resultatutveckling Årets resultat är -0,3 mkr, vilket motsvarar både divisionens budget och tidigare lämnade prognoser. I resultatet ingår kostnader för ett antal landstingsuppdrag

Läs mer

Innehåll DOMSTOLSVERKET VERKSAMHETSPLAN 2012-2014 5

Innehåll DOMSTOLSVERKET VERKSAMHETSPLAN 2012-2014 5 2012 2014 Innehåll 1 Generaldirektören har ordet... 6 2 Om verksamhetsplanen... 8 3 Planeringsförutsättningar för Domstolsverket... 9 3.1 Uppgift och ansvarsområden... 10 3.2 Den strategiska inriktningen

Läs mer