nette En dag utan el Prissänkningen på el fortsätter Jämförelse av uppvärmningsalternativ Vinden ger energi Robotdammsugare i test

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nette En dag utan el Prissänkningen på el fortsätter Jämförelse av uppvärmningsalternativ Vinden ger energi Robotdammsugare i test"

Transkript

1 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2013 Prissänkningen på el fortsätter En dag utan el Jämförelse av uppvärmningsalternativ Vinden ger energi Robotdammsugare i test

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst öppen kl Vi spelar in alla kundsamtal. 10 En dag utan el När jag var barn i Kiukais på 1970 talet hade vår granne ingen elektrisk belysning, minns Jorma Tommila medan han läser ett teatermanuskript till levande ljus. 3 Ledaren I korthet 19 Korsord Vinden ger energi Vad betyder energimärkningen? Jämförelse av uppvärmningsalternativ En dag utan el Robotdammsugare i test Det redan sänkta elpriset sänks med ytterligare en procent för tiden Det sänkta priset är 4 9 procent lägre än normalpriset. Läs mer på sidan 18. Direktdebiteringen upphör i oktober december 2013 Om du använder nätbank, ändras betalningssättet till e faktura. E fakturan är en elektronisk räkning som levereras direkt till din nätbank. Om du vill kan e fakturan debiteras automatiskt från ditt konto på förfallodagen. Den är därmed en praktisk ersättare för direktdebiteringen. Om du inte använder nätbank, ändras betalningssättet till direktbetalning. Direktbetalningen fungerar lika smidigt som direktdebiteringen. Räkningen skickas hem till dig och banken debiterar automatiskt fakturans slutsumma på förfallodagen. Vi har skickat kundbrev om förändringen, i vilket det framgår när den så kallade reaktionstiden går ut. Om du inte gör någonting inom reaktionstiden ändras betalningssättet automatiskt till e faktura eller direktbetalning. Om du inte vill ha e faktura eller direktbetalning måste du säga upp direktdebiteringsfullmakten i din bank och får då i fortsättningen din faktura per post. nette KONCERNEN VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Följande Nette utkommer i december Nummer: 3/2013 Utgivare: Vasa Elektriska Ab, Vasa Elnät Ab Postadress: Kyrkoesplanaden 4, Vasa, Finland Telefonväxel: Felanmälningar: (24 h) (samtalen spelas in) Fax: Internet: ISSN: Chefredaktör: Tiina Lillbacka Redaktions Olli Arola kommitté: Håkan Bodö Göran Heino Katja Luomanranta Redaktion: Viestintä Oy Prowomedia, Anne Kytölä Svensk text: Kustmedia Layout: Reklambyrå Bock s Office Ab Tryckning: UPC Print Pärmbild: Mikko Lehtimäki nette TIPS Höstens enkla energispartips Förbered dig på vintern genom att täta dörrar och fönster. Kom dock ihåg att säkra tillräckligt med luftväxling. Kontrollera samtidigt att alla apparater och inställningar är redo för köldgrader. Upp till 30 procent av byggnadens årliga uppvärmningsenergi går åt till att värma tappvatten. Det lönar sig alltså att se över sitt vattenbruk: tvätta ekonomiskt, skaffa moderna apparater och vattenarmaturer, ställ in lämpligt vattenflöde, täta läckage och slösa inte med vattnet. Sätt som mål att duscha i högst fem minuter. De största skillnaderna i hushållens vattenförbrukning kommer från den mängd som går åt till att tvätta sig. Stäng av tv:n, digiboxen, datorn, modemet och liknade apparater när du inte använder dem. Ta reda på hur apparaten stängs av helt, i stället för att gå i standbyläge. Använd en bärbar dator, den förbrukar bara procent av vad en bordsdator gör. Välj apparater i bästa energiklass A. På så sätt sparar du även på längre sikt. Läs mera i artikeln på sidan 6.

3 LEDAREN Energi ur vind och vatten Hannu Linna verkställande direktör Vindkraften har haft en bra image. Vindkraften har ansetts vara ren. Och det finns klara belägg för renheten och den positiva imagen. Vindenergins råvara är ren och rent av gratis. Produktionen av vindel orsakar varken bränsleutsläpp eller växthusgaser. Bortsett från en del försök har de finländska energibolagen inte byggt vindkraftverk, eftersom man inte lyckats få planerade projekt att bli lönsamma. Den största utmaningen för lönsamheten är att produktionstakten styrs av vinden och den är inte reglerbar och vid stiltje produceras ingenting alls. Många länder har byggt ut vindkraften i betydligt snabbare takt än Finland. I Danmark, Tyskland och Spanien har vindkraften finansierats av massiva stödsystem. När nu vindkraften stöds via en skattefinansierad inmatningstariff har ett stort antal projekt dragits igång även på olika håll i Finland. Den senaste tidens ställningstaganden kring vindkraften har varit mera kritiska än tidigare. Vindkraftsdebatten i Finland präglas i dag av en diskussion om nackdelar, som man hävdar att kommer att drabba naturen och boendet i närheten. Den europeiska diskussionen handlar om hur stödsystemen anstränger nationalekonomierna och om de sociala orättvisor som de stora inkomstöverföringarna orsakar. Jag har bott i närheten av högspänningsledningar, transformatorstationer och kraftverk i hela mitt liv. Jag har alltid uppfattat denna närhet som något positivt och nackdelarna som obetydliga med tanke på den välfärd som elsystemet skapar i samhället. Mot denna bakgrund ser jag också kritiken mot placeringen av vindkraftverk som överdriven och tendentiös. Baserat på min egen erfarenhet tar jag den växande kritiken som ett tecken på att vindkraften håller på att bli en beaktansvärd produktionsform. Vasa Elektriska är redan en betydande vindkraftsproducent, något som via andelar i produktionsbolag kommer att utökas ytterligare. Vattenkraft från Sverige För trettio år sedan upplevdes även vattenkraften som ett hot mot naturskyddet. Då stiftades forsskyddslagen, som i praktiken satte stopp för utbyggnaden av vattenkraften i Finland. Det har gått framåt sedan dess och vattenkraften har i dag en bra image. Ur klimatets synvinkel är vattenkraften ren energi. Vattnet är liksom vinden en gratis råvara. Vattnet är dock värdefullare än vinden, eftersom el kan lagras för kommande bruk i form av vatten i bassänger ovanför kraftverken. Vasa Elektriska har förutom renoveringen av vattenkraftverket i Hiirikoski även i övrigt ökat sin produktion av vattenkraft. Från och men början av juli har en stor andel svensk vattenkraft hört till produktionspaletten, på årsbasis 115 GWh. En andel i Indalsälvens vattenkraftverk köpt gemensamt av EPV Energi, Kymppivoima och Helsingfors Energi, där Vasa Elektriskas andel är 40 % av EPV Energis andel. Affären ökade vattenkraftens andel av Vasa Elektriskas elanskaffning med 50 % och höjde totalanskaffningen med sex procent. En mångsidig produktion är Vasa Elektriskas svar på marknadskrafternas och politikens tendenser att slumpmässigt påverka olika produktionsformers lönsamhet. Hannu Linna nette 3/2013 3

4 Vinden ger energi Vindkraftens andel av Finlands energiproduktion är försvinnande liten, men i framtiden kan läget vara ett annat. I Finland finns både utrymme och goda vindförhållanden, och det planeras hela tiden allt fler vindkraftverk. 4 nette 3/2013

5 E nligt energiindustrins statistik producerades i Finland år 2012 totalt 67,7 terawattimmar energi. Den med vindkraft producerade elens andel var 0,7 procent Andelen är dock på stigande. Under årens lopp har det byggts fler vindkraftverk, med allt högre effekter. Riktningen är fortfarande den samma. I Finland investeras nu just huvudsakligen i vindkraft och i kärnkraft, säger Frans Liski, verkställande direktör för EPV Energi Ab:s dotterbolag EPV Vindkraft Ab och Rajakiiri Oy. Enligt Liski har en del av de som investerar i vindkraft redan börjat förivra sig. De baserar sina vindkraftsprojekt på orealistiska kalkyler och tror att vindkraftverken ska vara mycket lönsamma. Det finns för närvarande en enorm hajp kring vindkraften, man kan se samma tendenser som i 1990 talets it bubbla, kritiserar Liski. Energiproducenter som EPV vet att ett vindkraftverk inte är någon guldgruva. Vindkraft lämplig i Finland Trots de hårda orden tror Liski på vindkraften. En undersökning över vindförhållandena i Finland från några år sedan, Finlands vindatlas, visar att det blåser tillräckligt för vindkraft i Finland. EPV har via egna mätningar konstaterat att så faktiskt är fallet, tillägger Liski. Enligt Liski kan vindkraften i framtiden producera en betydande andel av elen i Finland. Arbets och näringsministeriet har satt 9 TWh som mål för vindkraftsproduktionen. Tack vare utvecklad teknik blir framtidens vindkraft även tämligen kostnadseffektiv. Det som gör vindkraften till en besvärlig energiform är att det är svårt att förutspå exakt hur mycket energi man får ur vinden. Vindkraften behöver alltid kompletteras med reglerkraft, eftersom energiproducenten måste leverera den utlovade energimängden även då det inte blåser. Elproducenterna måste varje dag ge en uppskattning över sin produktion för ett dygn framåt, med en timmes noggrannhet. Vindkraften kan bli förlustbringande om prognoserna är felaktiga, förklarar Liski. Om en vindelproducent inte kan leverera den uppskattade mängden el, måste han Vindkraftverken skapar arbete och drar in pengar till området. Vindkraftsparken Puuska i Röyttä i Torneo blev färdig i slutet av år 2010 och sysselsättningseffekten under byggnads och monteringsskedet motsvarade cirka 60 årsverken. köpa in den andel som fattas av övriga aktörer på elmarknaden. Svag vind räcker Stora, för kommersiell produktion byggda vindkraftverk startar, det vill säga börjar producera el, redan när vindstyrkan är 3 4 meter per sekund. Den vanligaste vindhastigheten i Finland är 5 7 m/s. För att vinden inte ska ha sönder vindkraftverket, stannar de automatiskt vid hård vind. Gränsen går oftast vid 25 meter per sekund. Det blåser sällan så hårt i Finland, påpekar Liski. Vårvintern och hösten är de bästa årstiderna för vindkraften. Vid riktiga köldknäppar är det ofta vindstilla, men i medeltal blåser det i Finland mer om vintern än om sommaren. Goda erfarenheter från Torneå Det av Frans Liski ledda Rajakiiri Oy byggde för ett par år sedan Finlands energieffektivaste vindkraftspark i Röyttä i Torneå. I vindkraftsparken Puuska finns åtta 3,6 megawatts vindkraftverk och parkens totala effekt är cirka 30 MW. När de stod klara var kraftverken i Puuskaparken bland de största i Finland. Tornen är 100 meter höga och rotorerna har en diameter på 120 meter. På två år har utvecklingen gått så mycket framåt att man nu bygger 150 meter höga torn, berättar Liski. Vindkraftsparken i Torneå har producerat el i tre år. Den årliga produktionen är cirka 90 GWh. Vi har nått produktionsmålen nästan på pricken varje år, berömmer Liski. Erfarenheterna har varit så goda att Rajakiiri planerar utvidga vindkraftsparken bredvid Outokumpus stålfabrik ut i havet. Projektet benämnt Kiiri är redan under planläggning och går enligt Liski framåt enligt tidtabellen. Utbyggnaden av parken omfattar stycken vindkraftverk på 3 5 MW vardera. Vindkraft till Österbotten Det andra bolaget som leds av Liski, EPV Vindkraft Ab, förbereder vindkraftsprojekt speciellt i Österbotten. Som bäst planerar företaget att bygga cirka tio vindkraftsparker. Längst har vindkraftsparken i Lillkyro hunnit, där byggstarten är planerad till nästa år, säger Liski. Vindkraftsparken utgörs av 16 stycken vindkraftverk på 2 5 MW. Hur fungerar ett vindkraftverk? Ett vindkraftverks huvuddelar är ett nav med rotorblad, ett maskinrum som inhyser bland annat en generator, tornet och betongfundamentet. Den största delen av vindkraftverken i Finland har trebladig rotor med horisontell axel, och rotorn kan svänga sig på tornet efter vindriktningen. Vindenergin kommer ursprungligen från solen och omvandlas i vindkraftverket först till rotationsenergi, då vinden får rotorbladen att gå runt. Rotorbladen driver i sin tur en generator, som omvandlar rotationsenergin till elektricitet. Text Anne Kytölä Foto Mikko Lehtimäki och EPV Energi Ab << Frans Liski, verkställande direktör för EPV:s vindkraftsbyggande bolag EPV Vindkraft Ab och Rajakiiri Oy, ser det statliga stödet till vindkraften som något tillfälligt. Vi kommer att frångå stödet från skattebetalarna inom de kommande decennierna. Byggnadskostnaderna sjunker i och med att vindkraftstekniken utvecklas, bedömer Liski. nette 3/2013 5

6 Text Anne Kytölä Illustration Bock s Office Vad betyder energimärkningen? Energimärkningen gör det lättare att jämföra olika apparaters energiförbrukning och att välja den mest energisnåla produkten. 75 kwh 9 om året Avsikten med EU:s energimärkningsdirektiv är att göra apparaterna energieffektivare. En apparats energiklass framgår av energimärkningsetiketten. Vid sidan av varudeklarationen och de tekniska uppgifterna anger etiketten hur mycket energi apparaten förbrukar. Energiklasserna anges med bokstäverna A-G. Den obligatoriska energimärkningen har påverkat utvecklingen av hushållsmaskiner så att det kommer ut ständigt energisnålare apparater på marknaden. Exempelvis de energisnålaste kyl arna och frysarna har redan energimärkningen A+++. I praktiken kan konsumenten inte längre hitta apparater i sämre ändan av skalan i butikerna, eftersom alla kylförvaringsapparater som tillverkats sedan måste uppfylla åtminstone klass A+. Förutom den obligatoriska märkningen kan energimärket även ge information om exempelvis apparatens ljudnivå, tvättmaskinens tvättresultat, centrifugeringsklass eller för lampor deras medellivslängd. 112 kwh 14 om året 278 kwh 35 om året Konsumenten kan slarva bort inbesparingen Apparatens energiförbrukning är uppmätt i laboratorium, under kontrollerade förhållanden. När konsumenten tar hem apparaten, till exempel ett kylskåp, kan den verkliga energiförbrukningen vara en helt annan. Skillnaden mellan energimärkningen och den faktiska förbrukningen beror på att konsumenten inverkar på energiförbrukningen. Ett kylskåp drar mer el än vad som uppgetts om det placeras bredvid en ugn, diskmaskin eller ett värmeelement. El går också till spillo om luften inte kan cirkulera kring kylskåpet. En apparat som fällts in i köksinredningen drar mer energi än en som står fritt. Kylskåpet slösar energi om det är för fullt eller om dörren öppnas väldigt ofta. Om man vill spara el lönar det sig att hålla kylskåpet rent, framför allt dörrlisterna bör torkas av regelbundet. En apparat i klass A+++ förbrukar, i medeltal, cirka 60 procent mindre energi än en apparat i klass A. Exempelvis Bosch kylskåp i klass A+ förbrukar på ett år ström för 26 euro mer än samma tillverkares kylskåp i klass A+++. Jämförelsens tekniska uppgifter är tagna från Bosch webbplats i juni Årsförbrukningens pris är uträknat enligt Vasa Elektriskas normalpriser. Energimärkta produkter Diskmaskiner Tvättmaskiner Kombinerade tvätt- och torkmaskiner Torktumlare Kylar och frysar Elspisar Tv-apparater Luftkonditioneringsapparater Lampor och armaturer 6 nette 3/2013

7 Jämförelse av uppvärmningsalternativ När det gäller uppvärmningsformer finns det inget alternativ som är det enda rätta. Valmöjligheterna och de inverkande faktorerna är många. Den bästa värmekällan för ett egnahemshus väljs enligt husets storlek och energiförbrukning samt enligt innevånarnas livsstil, önskemål och behov. Text Anne Kytölä Foto Mikko Lehtimäki Den som bygger ett nytt hus gör klokt i att lägga ner mycket tid och eftertanke på valet av uppvärmningsform, för att byta värmesystem i ett senare skede är både besvärligt och dyrt. Fler valmöjligheter i framtiden får man genom att installera ett vattenburet värmedistributionssystem med låg temperatur. För ett sådant system kan värmen produceras på många olika sätt, vilket gör det möjligt att byta värmekälla i framtiden. Priset avgör I praktiken är det ofta pengar som dikterar husbyggarens val man väljer det man har råd med. Vid val av värmesystem är prisjämförelsen dock inte helt enkel. Tumregeln är att ett dyrare system i längden sparar pengar i form av lägre driftskostnader. Men i vissa fall blir återbetalningstiden så lång att det lönar sig att välja ett alternativ med förmånligare anskaffningspris. Det lönar sig inte nödvändigtvis med jordvärme om man bygger ett litet, under 120 kvadratmeter stort hus, säger Motivas energiexpert Sami Seuna. För den som bygger ett litet lågenergi eller passivhus kan enligt Seuna direktverkande elvärme vara ett mycket vettigare alternativ. Elvärmen kan kompletteras med exempelvis en luftvärmepump. En jämförelse av investeringskostnader för olika uppvärmningsalternativ försvåras ytterligare av att värmesystemen kan förverkligas på många olika sätt. Alla val byggaren gör inverkar på priset, och varje uppvärmningsform innebär en rad olika val. Till exempel den som väljer pelletseldning kan bygga ett stort eller litet bränsleförråd i sitt hus. Ett stort förråd är dyrare att bygga men gör det å andra sidan möjligt att köpa pellets i stora partier, vilket ger ett lägre enhetspris. Enkel uppvärmning? Vid val av värmesystem inverkar förutom priset även innevånarnas egna intressen och värderingar. Den som intresserar sig för miljöfrågor vill veta vilka partikel och koldioxidutsläpp uppvärmningen och energikällan orsakar. Ett annat viktigt kriterium kan vara bränslet ska vara inhemskt. Något som intresserar alla är hur arbetsamt det är att värma sitt hus. Rätt många vill förmodligen att både huset och duschvattnet ska hållas varmt automatisk, utan besvär. Men en del av oss är mindre bekväma och är beredda att arbeta mera, åtminstone om det innebär sparade euron på uppvärmningskostnaderna. Platsen påverkar valet Valet av uppvärmningsform påverkas även av faktorer som är oberoende av byggaren och hans familj. Det geografiska läget inverkar på nette 3/2013 7

8 Vad förbrukar energi hemma? Uppvärmning Uppvärmning av bruksvatten Hushållsel Källa: Statistikcentralen, energiförbrukning inom boende energibehovet: ett hus i norra Finland förbrukar mer energi än ett hem i södra Finland. Byggnadsortens planläggning kan också ställa krav och begränsningar för valet av uppvärmningsform. Planläggningen kan till exempel kräva att man ansluter sig till stadens fjärrvärmenätverk. En del orter kan å andra sidan helt sakna fjärrvärme, eller så ligger nätet så långt från tomten att det inte är ekonomiskt vettigt att ansluta sig. Den som väljer jordvärme måste ta reda på om värmeslangarna får plats nära huset, och för bergvärme måste man veta hur djupt under markytan berggrunden ligger. Dessutom krävs ett åtgärdstillstånd från kommunen, vilket tar i beaktande bland annat säkerhetsavstånd till andra byggnader och tomtens gränser samt till eventuella konstruktioner under jord, speciellt i stadsområden. Om slangar dras längs sjö eller havsbotten krävs även tillstånd av vattenägare. Husets storlek, i kvadrat och kubikmeter, har även stor betydelse för vilken uppvärmningsform man ska välja. Därför lönar det sig att utgå från de egna behoven, önskemålen och en kartläggning av energiförbrukningen, påpekar Sami Seuna. Lönar det sig att byta värmesystem? Varje fall måste bedömas skilt för sig. Att byta system kan vara så dyrt att investeringen inte varken är vettig eller lönsam. Sami Seuna ger också rådet att i gamla egnahemshus först satsa på underhåll och justering av det befintliga värmesystemet, samt att samtidigt se över sina användningsvanor. Exempelvis den som har oljevärme kan spara genom att låta reparera eller förnya oljebrännaren. Ackumulerande spis och luftvärmepump är båda lämpliga att använda som stödvärme för att minska på energiräkningen. nette TIPS Så sparar du energi Bygg ett välisolerat hus, utrustat med en maskinell ventilation med värmeåtervinning som är korrekt inställd. Ställ rumstemperaturen efter behov och kontrollera att termostaterna fungerar som de ska. Sänk effekten på uppvärmning och ventilation när du inte är hemma. Skaffa en ackumulerande spis. Framför allt om du får ved från egen tomt eller på annat förmånligt sätt kan du spara in på uppvärmningskostnaderna. Lär dig att använda varmvattnet mer sparsamt. Speciellt långa, varma duschar förbrukar mycket energi. Vädra snabbt och effektivt med korsdrag. När man gör beräkningarna lönar det sig att anlita en expert. Mer information om val av värmesystem fås bland annat från Motivas webbplats och från webbplatsen Energiatehokas koti 8 nette 3/2013

9 Pellets, jordvärme, fjärrvärme eller direkt el? Tabellen innehåller en sammanställning över de goda och dåliga sidorna med olika uppvärmningsalternativ lämpade för egnahemshus, samt medelpriser för anskaffning och energiförbrukning. Uppgifterna har sammanställts med hjälp av experten Sami Seuna från Motiva. Pellets För vem och i hurdant hus? Investeringskostnad Driftskostnader Pelletsuppvärmning är ett bra alternativ till exempelvis olja. Huset måste ha skorsten, värmeelement som tål höga temperaturer och utrymme att lagra pelleten i. Lämpar sig för den som uppskattar inhemskt bränsle och inte upplever underhållet av pelletsuppvärmningen som något stort besvär. En del pelletsuppvärmningssystem är förvisso i stor utsträckning automatiserade euro Cirka 6-6,5 cent/kwh Plus + Miljövänligt. + Inhemskt bränsle. + Kan producera höga temperaturer i värmeelement. + Värmen räcker till och varmvattnet tar inte slut. + Låga driftskostnader. Minus Kräver varmt utrymme för lagring av bränslet. Kräver mer arbete och underhåll än jämförelsens övriga värmesystem. Jordvärme För vem och i hurdant hus? Investeringskostnad Driftskostnader Jordvärme lämpar sig för, i kvadrat- och kubikmeter räknat, stora hus (200 m² eller större) som förbrukar mycket energi. Ju större byggnaden är desto kortare blir återbetalningstiden. Investeringskostnaderna blir vanligtvis lägre om man kan gräva ner jordvärmeslangen horisontellt, till exempel på en närbelägen åker euro. Att installera en jordvärmepump i ett gammalt hus är dyrare än i ett nytt. Plus + Lättskött uppvärmningsform, kräver nästan inget underhåll. + Anläggningen inne i huset tar lite plats, ungefär som 1-2 kylskåp. + Låga driftskostnader. Cirka 4-5 cent/kwh Minus Dyr investering. Kan inte installeras överallt. Fjärrvärme För vem och i hurdant hus? Investeringskostnad Driftskostnader Fjärrvärme är en lämplig värmekälla för alla hus, förutsatt att den är tillgänglig och att huset ligger tillräckligt nära stamnätet. Om det är möjligt att ansluta sig till fjärrvärmenätet lönar det sig åtminstone att begära en offert euro. Priserna varierar ortsvis och investeringens storlek är beroende av hur långt från fjärrvärmenätets stamlinje huset är beläget. Plus + Helt underhållsfritt. + Tillräckligt med värme och varmvatten. + Tar lite plats. I medeltal cirka 7 cent/kwh Minus Fjärrvärme fås inte på alla orter. Kan vara en ganska dyr investering. Direkt eluppvärmning För vem och i hurdant hus? Investeringskostnad Driftskostnader Direkt eluppvärmning är en vettig lösning då det går åt lite energi att värma upp bostadsytorna. Det passar speciellt bra i mindre passiv- eller lågenergihus, där det finns en energieffektiv ventilation med värmeåtervinning. Övrigt I hus som värms med direkt el lönar det sig att skaffa en luftvärmepump som stödvärme. Enligt Motivas dataprogram Elvari sänker en luftvärmepump ett egnahemshus sammanlagda energiförbrukning med i medeltal kwh om året. Beroende på objekt varierar inbesparingen mellan 0 och kwh euro. Priset inkluderar en varmvattenberedare. Plus + Lättskött uppvärmningsform. + Förmånlig investering. + Rumsvis reglerbar, jämn värme. Ingen energi går förlorad till att distribuera värmen inne i huset. 13 cent/kwh Minus Energipriset stiger; höga driftskostnader. E-talet som beskriver byggnadens energieffektivitet är sämre än för övriga uppvärmningsformer. nette 3/2013 9

10 Solen väcker Jorma Tommila till en dag utan el. En dag utan el Tänk om du vore tvungen att leva en dag utan el? Skulle du klara dig? Skådespelaren Jorma Tommila från Vasa stadsteater vet att han klarar sig i vildmarken, men hur går det med vardagen i urban miljö om hela staden är utan el? Text Anne Kytölä och Jorma Tommila Foto Mikko Lehtimäki 10 nette 2/2013

11 Jorma Tommila kokar morgonkaffe på spritköket. Arbetsresan går per cykel eller till fots. Jorma Tommila kliver utan problem in i rollen att för en dag pröva på stadsliv utan el. En skådespelare är van vid att improvisera och att kasta sig in i nya situationer. I egenskap av erfaren vildmarksvandrare är Tommila som klippt och skuren för rollen. Tillsammans med min son har jag gjort många skidturer i Lappland. Vi har till och med övernattat i snögrotta i 14 graders kyla. Man sover utmärkt nere i snödrivan, så länge man har varma kläder, en sovsäck för vinterbruk och ett ordentligt liggunderlag, berättar Tommila. Väcks av inre klocka Teaterrepetitionerna börjar vanligtvis klockan tio så familjen Tommila behöver inte jäkta om morgnarna. Jorma Tommila är morgonpigg och stiger oftast upp utan särskild väckning, tack vare sin egen inre klocka. Och om jag av någon orsak inte vaknar av mig själv ser nog familjens minsting till att jag kommer mig upp, säger Tommila. Mobiltelefonen går inte att lita på som väckarklocka, för i en värld utan el skulle den sluta fungera så snart batteriet tar slut. I stället borde man skaffa en gammaldags väckarklocka att ha på nattduksbordet. Kaffe på spritkök Den ellösa dagens första utmaning väntar i köket. Nu går det inte att koka morgonkaffe bara genom att trycka på en knapp. Tommila gräver fram sin vandringsryggsäck ur garderoben. I den finns ett spritkök, men det är ganska lite sprit kvar i behållaren. På vår sommarstuga, ett lönnpörte nära östgränsen, kokar vi alltid pannkaffe på en gammal vedspis men i stadsmiljö blir det här första gången, säger Tommila och placerar spritköket på trappan till trähuset i Vasa centrum där han bor. Tommila har redan en reservplan, ifall spriten skulle ta slut halvvägs: i husbolagets klubbrum finns en spis där man kan göra upp eld. Utan el vore man tvungen att offra mycket mer tid på matlagning. Säkert skulle man börja äta mer råkost, funderar Tommila. Förutom uppvärmningen utgör förvaringen av maten ett annat problem. Hur skulle maten hållas kall och ätlig utan kylskåp? Om hela samhället blev utan el skulle matvarorna fort bli dåliga även i affärerna, om de inte producerar ström med elgenerator. Var skulle stadsbor hitta ved till en brasa? Från barnens sandlåda kanske? Alla har i varje fall inte spritkök. Varmvattnet skulle ta slut Utan el skulle varmvattnet i badrummet snart ta slut. Även familjen Tommilas liv skulle påverkas, om elavbrottet blir långvarigt. nette 3/

12 Det blir en ledig dag eftersom ellåsen på teaterns dörrar inte går att öppna Middagen hämtas ur havet. Hygienen skulle säkert bli det största problemet. Hur skulle familjens behov uppfyllas om man var tvungen att tvätta sig i kallvatten. Tommila gissar att han och hans fru nog skulle klara sig, eftersom de i tio års tid bodde i ett vedeldat hus utan dusch på Fiskars Bruk. För barnen som är vana vid varma duschar skulle förändringen säkert kännas desto kargare. Livet skulle gå i mycket makligare takt utan el. Alla sysslor skulle ta längre tid än i dag. Utan el får man inte varmt vatten ur kranen, utan man måste värma det i kastrull över öppen eld. Disken skulle diskas för hand och till städningen skulle man köpa sopborste och sopskyffel fån affären, i och med att dammsugaren blivit överflödig. Obligatoriskt ledig dag Eftersom Tommila bor i Vasa centrum tar han sig vanligtvis till jobbet till fots eller per cykel. Familjen har dock en bil, eftersom resan till lönnpörtet vid östgränsen skulle bli besvärlig utan egen bil. Bilen skulle gå så länge det finns bensin i tanken. Men utan el skulle det inte gå att tanka bilen, eftersom automaterna skulle vara ur bruk, funderar Tommila. Folk skulle också fort bli utan pengar, när bankautomaterna slutar fungera. Även bankerna skulle slå igen dörrarna eftersom deras datasystem inte fungerar utan el. Butikerna skulle ha samma problem. Jag skulle förmodligen också bli ledig eftersom jag inte kommer in genom teaterns dörrar om elen inte fungerar, säger Tommila. Utan el vore teatern ett ganska mörkt ställe. Kanske skulle vi öva utomhus? Eller skulle vi få ledigt för dagen? Tar fram spelkorten Bristen på el skulle förändra familjens fritid. Utan el skulle ingen titta på tv, spela dataspel eller spendera tid på Facebook. Familjen Tommila är vana vid att hitta på förströelser under sommarstugans ellösa förhållanden. Då spelar de kort eller brädspel, läser böcker, fiskar och ägnar sig åt utomhusliv. Onni har förvisso alltid med sig sin spelkonsol. Genom att ransonera sitt spelande får han batteriet att räcka ganska länge, berättar Tommila. Bostäderna skulle bli kalla och mörka, om man inte hade el. Dessa faktum oroar dock inte Tommila. Vi har ganska svalt i vår bostad annars också. Och höst och vårkvällar sitter vi ofta i skenet från stearinljus, säger han. Vi är vana vid svala rum och skum belysning. En dag utan el skulle knappt få oss att vackla. Elen innebär trygghet På semestern föll Tommila ner från en stege, från cirka två och en halv meters höjd. Han landade på sidan men kom lyckligtvis undan med bara ett blåmärke. Olyckan fick honom att förstå hur mycket elen inverkar på människors trygghetskänsla. Tommila höll på att reparera taket till sin sommarstuga tillsammans med en kompis när olyckan var framme. Bägge hade slut på 12 nette 3/2013

13 Veikko i pjäsen Pohjanmaa Så här förbereder du dig på ett längre elavbrott Skaffa åtminstone hem dessa: ficklampa och radio samt batterier stearinljus och tändstickor ved, om det finns en eldstad i ditt hus ett aggregat, om du behöver el oavbrutet, till exempel på ett jordbruk en ups anläggning som garanterar oavbruten inmatning och skyddar datorn från elavbrott vatten, livsmedel och medicin kontanter bilbränsle Undvik att öppna kylskåpet eller frysen under elavbrottet, så hålls maten kall längre. Du kan lägga en filt över frysboxen som extra isolering. Jorma Tommila spelar Veikko Hakala i teaterpjäsen Pohjanmaa som baserar sig på Antti Tuuris roman. Pjäsen hade premiär på Vasa stadsteater den Under höstens gång kan Tommila även ses i musikalen Oliver. Jorma Tommila, från Kiukais i Satakunda, har arbetat på Vasa stadsteater sedan hösten Tidigare har han skådespelat bland annat i Björneborg, S:t Michel och Helsingfors. Tommila har medverkat i flera tv-serier, filmer och kortfilmer. Tillsammans med sin son Onni Tommila medverkade han i filmen Rare Exports. Onni Tommilas filmkarriär fortsätter i september, då han åker till USA för att spela in filmen Big Game. Onni har huvudrollen och hans motspelare i filmen är Samuel L. Jackson. Till Jorma Tommilas familj hör frun Ida Helander Tommila, 14 åriga Onni, 4 åriga Onerva, samt 17 och 19 åriga döttrarna Tilda och Taika som bor i Helsingfors. I familjens hem i Vasa bor också irländska terriern Iiiro och franska bulldoggen fransk mops Martta. För mer information, se vår guide Strömmen gick så här klarar du av ett långvarigt strömavbrott på vår webbplats > kundbetjäning > felanmälan ström i sin mobiltelefon, och de kunde inte ladda dem eftersom stugan inte har elektricitet. Lönnpörtet är dessutom mycket väl gömt: bilvägen går inte ända fram och den närmaste grannen finns på femton minuters roddavstånd. Jag hann börja fundera på vad jag skulle ta mig till om jag måste till sjukhus. Att kalla på hjälp hade blivit svårt. Det är nästan obegripligt hur mycket elen underlättar utbytet av information säger Tommila. Elen påverkar även människors säkerhet. Hur kallar man på hjälp om det börjar brinna eller om man måste till sjukhus? Utan el upphör även mobiltelefoner att fungera efter ett tag. Det enda sättet att kalla på hjälp är väl att ropa Jorma Tommila förde dagbok under sin dag utan el. Citaten är ur hans dagboksanteckningar. nette 3/

14 Robotdammsugaren ersätter inte en riktig dammsugare En trebarnsfamilj testade robotdammsugare över sommaren. Tre robotdammsugare tog sig an brödsmulor, dammråttor och för ändamålet utspridda risgryn med varierande resultat. Text Anne Kytölä Foto Mikko Lehtimäki Familjen Hovila valde testvinnaren på basen av ljudnivå. Trots att Neato Robotics XV-15 var testets effektivaste maskin, blev den tystare Samsung Navibot VCR 8845 familjens favorit. 14 nette 3/2013

15 Dammsugarna var lätta att använda och rengöra. Indream var besvärligast att rengöra, eftersom den förutom dammbehållaren innehåller ett skilt filter. Ibland vill man inte ha robotdammsugaren överallt. Indreams och Samsungs framfart begränsas av en virtuell vägg från en infraröd sändare. Sanna och Jari Hovila med sina tre barn: 5-åriga Seidi, 3-åriga Seeti och 6 månader gamla Saini fick testa tre olika robotdammsugare. Apparaterna på jakt efter skräp var Neato Robotics XV15, Sam sung Navibot VCR 8845 och Indream 9300XR. Hur genomfördes testet? Familjen testade varje dammsugare i cirka en veckas tid. Slutligen jämfördes dammsugarna sida vid sida, där det testades hur effektivt och snabbt de städade upp okokta risgryn från golvet. Under testperioden bedömdes robotdammsugarnas städegenskaper, hur lätta de var att använda och underhålla, samt apparaternas utseende och ljudnivå. Jari mätte också hur mycket el dammsugarna förbrukade i laddningsstationen under ett dygn i standbyläge. Neato effektivast och noggrannast Den bästa sugeffekten hade Neato. Dammsugaren mäter upp rummet med hjälp av laser och börjar med att städa längs väggarna. Den arbetar sedan systematiskt genom att köra rakt fram, från ena ändan av rummet till den andra. När strömmen börjar ta slut kör Neato, precis som de andra robotdammsugarna, självmant till laddningsstationen. Att dammsuga mattor är mycket energikrävande. För att dammsuga hårgarnsmattan i vardagsrummet måste Neato ta två laddningspauser, och även dörrmattan krävde en mellanladdning. Neatos sugeffekt var överlägset bäst, säger Jari och berättar att Neato också är en pålitlig maskin. Tack vare sitt systematiska tillvägagångssätt städade den hela golvet, medan konkurrenterna lät bli att dammsuga vissa delar av rummet. Sanna tillägger att inte heller Neato klarade av en fullständig städning. Det blev damm kvar längs väggarna och ingen robotdammsugare klarar förstås av att städa bakom dörrarna, säger Sanna. Neatos sämsta sida är dess höga ljudnivå. När dammsugaren går kan man inte föra ett normalt samtal utan att höja rösten. Samsung favorit Den höga ljudnivån petade ner Neato till en andraplats och den mer tystgående Samsung blev i stället familjens favorit. Seeti är dock av annan åsikt: Jag tycker om den här (Neato). Den har hårt ljud, gastar pojken. Familjen bedömde robotdammsugarnas ljudnivå på gehör och med hjälp av en mobilapp i Jaris telefon. Uppmätt alldeles bredvid dammsugaren var Neatos ljudnivå 88 decibel, Samsungs 62 och Indreams På några meters avstånd föll Samsungs och Indreams ljudnivåer till runt 50 decibel, medan Neatos värde fortfarande var över 70 decibel. I nuvarande familjesituation skulle jag välja Samsung, säger Sanna som är hemma med barnen på dagarna. Samsung städar liksom Neato systematiskt men enligt Jari förvillar den sig ibland från sin rutt, om den stöter på hinder på vägen. Av den orsaken kan en del ställen förbli ostädade. Till skillnad från Neato och Indream krockade Samsung med möblerna, men tack vare nette 2/

16 Neato var testets överlägset kraftfullaste men också mest högljudda robotdammsugare. Samsung (på bilden) och Indream har borstar, mustascher, som åtminstone i teorin borde få skräpet från väggen inom räckhåll för dammsugaren. Samtliga testets dammsugare kan på en laddning köra kontinuerligt i maximalt 90 minuter som utlovas i bruksanvisningarna. Batterierna laddas snabbare än vad som anges i bruksanvisningarna, men laddningstiden blir förmodligen längre då batterierna åldras. Neato Robotics arbetsområde kan avgränsas med ett magnetband. Från rullen i paketet kan klippas lagom långa bitar, till exempel för trösklar. att dammsugaren är försedd med gummidelar runt om tog möblerna ingen skada. Samsung behövde också räddas när den hade fastnat under tv bänken. Indreams onödigheter Den vita Indream är enligt testfamiljen den snyggaste dammsugarroboten. Men där tar nästan de goda sidorna slut, säger Jari. Indream städar sämre än Neato och Samsung. Till exempel lät den bli att dammsuga hälften av matsalen. Indreams lathet kan bero på golvfärgen på bottenvåningen i familjen Hovilas hus. Enligt bruksanvisningen kan svarta och mörka golvytor vara problematiska för robotdammsugaren. Tydligen hoppar dammsugaren över en del av de svarta golvplattorna eftersom den uppfattar dem som trappavsatser. Indream har svårigheter även i grovköket. Den vågar inte köra in under skåpen, trots att utrymmet är nästan 16 centimeter högt och Indream är testets lägsta dammsugare. Indream vinglar också omkring mera än Samsung och Neato. Den tar sig ofta fram i cirklar från utgångspunkten, och ibland kör den i sicksack. Indream har egenskaper som Hovilas tycker är onödiga. Laddningsstationen är försedd med en dekorationslampa och har en fördjupning i vilken man kan droppa eteriska oljor, till exempel bastudofter. Indream är även försedd med en UV lampa, som enligt bruksanvisningen desinficerar golvet. Undrar om det verkligen stämmer, säger Jari och Sanna misstänksamt och låter helt bli att testa desinficeringsfunktionen. Lätt att använda och rengöra Samtliga robotdammsugare är enkla att använda. Dammsugningen lyckas även om man inte läst bruksanvisningen. Jari valde mycket riktigt att dammsuga först, för att sedan kontrollera i bruksanvisningen om han lyckats hitta dammsugarens alla funktioner. Han tycker att Samsungs bruksanvisning är den bästa. Neatos rektangulära dammbehållare är enklast att rengöra, eftersom behållarens nedre del kan tas loss helt och hållet. Indreams behållare är krångligast eftersom den har en skild filterdel. Förprogrammerad veckostädning Neato och Indream kan programmeras att städa regelbundet på en viss veckodag, eller varje dag i veckan om man så vill. Förutom datum kan man även programmera klockslag. Samsungs timer sträcker sig bara 23 timmar framåt, och måste därmed ställas in på nytt inför varje dammsugning. Indream och Samsung har fjärrkontroller, som Jari tycker kommer till nytta om man vill att dammsugaren ska städa ett speciellt område. Sanna tycker att fjärrkontrollen är onödig, eftersom hon anser att robotdammsugaren ska klara av städningen på egen hand. Med Neato följer ett magnetband med vars hjälp robotens arbetsområde kan avgränsas, till exempel för att skydda barnens lekhörna. Med Samsung och Indream bygger man i stället ett virtuellt hinder med hjälp av den medföljande batteridrivna infraröda sändaren. Magnetbandet är pålitligare, ett batteri tar ju alltid slut i något skede, konstaterar Jari. Dammsugningen tar tid Robotdammsugare är långsamma. Hovilas testar städtakten på golvplattorna i bottenvåningen. Golvytan som ska dammsugas är cirka 45 kvadratmeter. Samsung städar ytan på 40 minuter. Neato putsar golvet i en timme och tio minuter. Indreams städtid kan inte uppmätas. Indream städade emellanåt i övriga utrymmen på bottenvåningen, så det var svårt att ta tid. Efter en timme vallade jag den tillbaka till boet, berättar Jari. Neato vinner ristestet I ristestet hälls 100 gram en dryg deciliter okokt ris ut på golvet. Neato och Samsung kan programmeras att städa ett noga avgränsat område, de städar därmed effektivare och snabbare än Indream som saknar sådan funktion och emellanåt irrar iväg på egen hand. Neato suger i sig riset på 2 minuter och 15 sekunder och går segrande ur denna del av testet, eftersom den städar upp nästan alla risgryn. Trots att Samsung klarar av arbetet något snabbare, på 2 minuter och 10 sekunder, kastar dess roterande sidoborstar omkring grynen och lämnar mer ris på golvet än Neato. Även Indream lämnar ris kvar på golvet. Tiden går inte att mäta eftersom Indream emellanåt väljer att städa andra delar av bottenvåningen. 16 nette 3/2013

17 Jag försökte för övrigt för jämförelsens skull att suga upp riset med centraldammsugaren. Det var inte lätt med den heller, påpekar Jari. Hjälpreda i underhållsstädningen Före testet hade familjen Hovila på allvar övervägt skaffa en robotdammsugare. Efter testet går åsikterna isär. Jari är fortfarande för ett köp, men Sanna tycker inte att roboten dammsuger tillräckligt bra. Jag är lite besviken. Jag förväntade mig mer av roboten, medger Sanna. Sanna och Jari ställer ganska höga renlighetskrav. De brukar varje kväll dammsuga upp brödsmulor och annat skräp som samlats på köks och matsalsgolven under dagens gång. Jari skulle vilja byta ut centraldammsugarens slang som ständigt ligger i tamburen mot en mindre utrymmeskrävande robotdammsugare. Robotdammsugarna ersätter inte riktiga dammsugare, men enligt Hovilas lämpar de sig väl för underhållsstädning. Roboten är en duktig dammätare om den får köra omkring regelbundet i huset. Vi har inga husdjur, men robotdammsugaren är förmodligen rätt effektiv även på att städa upp djurhår, gissar Hovilas. Samsung drar mest el Jari mäter hur mycket el robotdammsugarna förbrukar i standbyläge under ett dygns tid. Neato har lägst förbrukning, 109 Wh. Indreams förbrukning är 160 Wh. Samsung kan kopplas i ON eller OFF läge med fjärrkontrollen. Förbrukningen är 230 Wh i ON läge och 140 Wh i OFF läge. För en kilowattimme kan den energisnålaste Neato stå i laddningsstationen i nio dagar, konkretiserar Jari. Neato sög upp flest riskorn som hällts ut på golvet på tiden 2 minuter och 15 sekunder. [Samsung 2 min 10s] Tekniska egenskaper Pris 429 Robokeskus Oy, robokeskus.fi Neato Robotics XV-15 Samsung Navibot VCR 8845 Indream 9300XR 349 Robokeskus Oy, robokeskus.fi Hinta 249 Robokeskus Oy, robokeskus.fi Mått 33 (B) x 31,8 (L) x 10,2 (H) cm Ø 36 cm, 9,3 (H) cm Ø 32 cm, 8,7 (H) cm Vikt 5,9 kg 4 kg 3,2 kg Dammbehållare 0,35 l 0,6 l 0,6 l Laddningstid Cirka 2 h Cirka 2 h 5 6 h Max batteritid per laddning 90 min 90 min 90 min Bärhandtag Ja Nej Ja Garanti 2 år 2 år 1 år, batteriet 6 månader Egenskaper För vem? Roboten navigerar med hjälp av en laserstråle. En accelerometer anpassar hastigheten enligt omgivningarna. Varje veckodag kan ha ett eget städprogram. Robotens mjukvara kan uppdateras via en USB anslutning. Magnetband för avgränsning av arbetsområdet medföljer. Dem som arbetar om dagarna och kan låta dammsugaren städa medan de är borta. Plus + Systematisk + Bäst sugeffekt + Lägst elförbrukning Minus Högljudd Långsam, framför allt på att dammsuga mattor Skapar sin uppfattning om rummet genom att fotografera taket. Flera dammsugningslägen. Timerfunktion (23 h). Med hjälp av en infraröd sändare kan man skapa en virtuell vägg eller dörr för att avgränsa arbetsområdet. Kan styras med fjärrkontroll. Tack vare sin låga ljudnivå även för hem där familjemedlemmarna ofta är hemma. Plus + Tystgående + Systematisk + Borstar samlar in skräp från sidorna till dammsugarens arbetsområde Minus Kan inte programmeras att städa på en specifik veckodag Borstarna slet ställvis av luddet från hårgarnsmattan i vardagsrummet Roboten kan programmeras att dammsuga på valbar veckodag. Kan inte precisionsstäda ett begränsat område, men kan styras med fjärrkontroll. Även hastigheten ställs via fjärrkontrollen. Arbetsområdet begränsas med en virtuell vägg från en infraröd sändare. I förpackningen finns bland annat en mopp, för exempelvis torrmoppning. För hem med vare sig husdjur eller barn. Plus + Snyggast + Tystgående + Borstar samlar in skräp från sidorna till dammsugarens arbetsområde Minus Ingen precisionsstädning Sämst sugeffekt Lämnade en del av golvet odammsuget nette 3/

18 I KORTHET En procents tilläggsrabatt på elenergi Tack vare den positiva kostnadsutvecklingen fortsätter rabatten på Vasa Elektriskas energiavgifter för elavtal som är i kraft tillsvidare från till årets slut. Dessutom ger vi ytterligare en procents tilläggsrabatt på det redan reducerade priset Då blir rabatten på normalpriset ungefär nio procent på allmän el och ungefär fyra på natt- och säsongel. Rabatten gäller inte grund- eller elöverföringsavgifter. Vasa Elektriska drar av rabatten på elfakturan. Rabatten förutsätter alltså inga åtgärder från kunderna. Efter rabattperioden återgår priset till det normala utan att det meddelas separat. Priset på elenergi samt rabatterat pris (huvudsäkring om högst 63 A) inkl. moms 24 % Priset på elenergi cnt/kwh Priset på elenergi cnt/kwh Priset på elenergi cnt/kwh Allmän el 6,55 6,00 5,94 Nattel dagenergi 6,40 6,20 6,14 nattenergi 5,49 5,32 5,27 Säsongel vintertid 7,21 6,99 6,92 övriga årstider 5,54 5,37 5,32 Vindel Allmän el 7,66 7,11 7,04 Nattel dagenergi 7,51 7,31 7,24 nattenergi 6,60 6,43 6,37 Säsongel vintertid 8,32 8,10 8,02 övriga årstider 6,65 6,48 6,42 Vasa Elektriska ökar satsningen på vattenkraft Vasa Elektriska Ab har via EPV Energi Ab varit delaktig i en affär där finländska energibolag köpte en betydande andel av den svenska vattenkraften. Produktionen har varit i Vasa Elektriskas bruk från och med den För Vasa Elektriskas del innebär detta en utökning av mängden el producerad med vattenkraft. Vattenkraften ersätter inte existerande produktion, utan höjer totalanskaffningen med cirka sex procent. I Finland byggs som bäst vind- och kärnkraft, vars produktion inte kan regleras. Som stöd behövs reglerbara elproduktionsformer, vilket gör den utsläppsfria och reglerbara vattenkraften till ett vettigt investeringsalternativ. Energikällor år 2012 Elens ursprung år ,7 % Fossila energikällor Förnybara energikällor 40,8 % Kärnkraft 25,5 % Specifikt koldioxidutsläpp 243 g/kwh Använt kärnkraftsbränsle 1,1 mg/kwh Den sålda elens ursprung fördelar sig på de olika energikällorna enligt figur här bredvid. De förnybara energikällorna är vatten- och vindkraft, träbränslen och förnybara avfallsbränslen. De fossila energikällorna är naturgas, stenkol, torv, olja och samhällsavfall. 30,4 % av den sålda elen anskaffades från elbörs en och 0 % utanför ETA-området. 2,1 % av elen såldes som med förnybara energikällor producerad miljöel. Vår vindel produceras i VS Vindkraft Ab:s vindkraftspark i Korsnäs, Rajakiiri Oy:s park i Torneå och Innopower Oy:s park i Kemi. Nya lokaler byggs Vasa Elektriskas nya kontor vid stranden i Vasa kommer att stå färdiga i slutet av år Området blir ett starkt kunskapscentrum för energibranschen eftersom, förutom Vasa Elektriska, även Vasa Elnät Ab och EPV Energi Ab:s huvudkontor flyttar in i de nya lokalerna. Energiambassadören på jordenruntresa EnergyVaasas energiambassadör Pentti Itkonen har startat sin forskningsresa efter innovationer i energibranschen. Under augusti oktober bekantar sig Itkonen med tio i Finland planerade och förverkligade innovationer inom energibranschen runt om i världen. Avsikten är att Itkonen ska kartlägga var tekniken tillämpas, vad den åstadkommer samt vilken inverkan den har på människors liv och på miljön. Resmålen är Norge, Tunisien, Brasilien, Indien, Thailand, Kina, Spanien, Ecuador, Finland och USA. Följ energiambassadören: Utnämningar Pia-Leena Hinssa från Hiirikosken Energia har utnämnts till kundrådgivare på VASA ELEKTRISKA. Toni Ahola och Reijo Nyrhinen från Hiirikosken Energia har utnämnts till teamledare för terrängplaneringen respektive mätarmontör på VASA ELNÄT. Pekka Kauppinen, Jorma Ranta och Mika Tulisalo från Hiirikosken Energia har utnämnts till linjemontörer på RAVERA. 18 nette 3/2013

19 Korsord Namn Näradress Postnummer och -ort Telefon Skicka ditt svar före under adressen: NetteKorsord Vasa Elektriska Ab PB 26, Vasa eller som e-postbilaga till: Bland korsordslösarna utlottas 2 st. små Mariskålar från Iittala. Vinnare av föregående Nette-korsord: Heino Niemelä, Tikkakoski Sari Norrgård, Laihela Rätt lösning på föregående korsord. nette 3/

20 Gick strömmen? Beställ ett kostnadsfritt textmeddelande om elavbrott till din mobil! Textmeddelandetjänst 0 Du får ett meddelande om elavbrott, dess orsak och längd direkt i din mobil genom den kostnadsfria textmeddelandetjänsten. Beställ tjänsten för ditt hem, din sommarstuga, ditt företag eller övriga förbrukningsplatser. Du får ett meddelande om planerade elavbrott senast tre dagar på förhand. Vid överraskande avbrott får du meddelandet genast när avbrottet börjar. Ett nytt meddelande skickas när avbrottet är över. Om avbrott som sker nattetid (kl ) eller räcker mindre än fem minuter skickas inga meddelanden. Mer information: > kundbetjäning > felanmälan Textmeddelandetjänsten kan inte beställas till utländska mobilabonnemang eller avgiftsbelagda nummer. Tjänsten gäller kunder inom Vasa Elnät. Lillkyro får servicen under Vinn Nokia Lumia! Beställ textmeddelandetjänst innan utgången av november Bland alla som beställt tjänsten lottar vi ut en Nokia Lumia 820-smarttelefon (värde ca 295 ). Beställ nu, skicka ett textmeddelande till nummer 16126: Ditt eget kund- och förbrukningsplatsnummer hittar du på elfakturan. Texta: aktivera kundnummer förbrukningsplatsnummer t.ex. aktivera och skicka meddelandet till nummer Tjänsten är avgiftsfri!

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Elbro Vad gör vi nu?

Elbro Vad gör vi nu? Elavbrott Vad gör vi nu? Historiens längsta elavbrott sid 1 Håll värmen med några enkla råd sid 3 Håll värmen med en egen kamin sid 4 Ljus i mörker sid 6 Tappa upp vatten sid 7 Mat utan el sid 8 Mat som

Läs mer

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott Strömlös Hjälp vid strömavbrott Om det blir strömavbrott El har blivit en given förutsättning för att vardagen ska fungera. Lyckligtvis finns el tillgängligt så gott som alltid. Faktum är att du som bor

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod:

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: FÖR EN TRYGG MORGONDAG BRANDSKYDD I HEMMET Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: Telefonnummer: NÖDNUMMER 112 Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. 1 Brandvarnare Montera en brandvarnare

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Merikartvägen N Torkkola Lillkyro 7 Torkkola vindkraftspark finns i Vasa längs med Merikartvägen, söder om Kyrö älv. Yta: ca 1 000 hektar Skiften: över 200 Markägare:

Läs mer

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning?

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning? MIN ENERGI Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall Värm upp hösten HÖSTEN 2017 Har du rätt uppvärmning? Experten tipsar Framtidens energi på Vattenfall Hackaton 6 tips så blir du energismart

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Om det blir strömavbrott

Om det blir strömavbrott Om det blir strömavbrott Vad du bör göra och inte göra Strömavbrott kan bero på olika saker. Det kan vara ett större eller mindre fel på elnätet, men strömavbrottet kan även bero på ett fel hemma hos dig.

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 13/7-2016 Fastighetsbeteckning: Ry 1:21 Adress/ort: Karlsfältsvägen 76-16, Viken Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-28 Fastighetsbeteckning: Stråken 2 Adress/ort: Musikantv 74, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-11-23 Fastighetsbeteckning: Östra Grevie 8:23 Adress/ort: Murstensvägen 3, Vellinge Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Frågor & Svar samt Spartips

Frågor & Svar samt Spartips Gårdstensbostäder presenterar Frågor & Svar samt Spartips om individuell mätning Juni 2010 Installation av individuell mätning finns nu snart i hela Gårdsten. Denna folder förklarar en del frågor som du

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik Repetition Inför prov 1 i Energiteknik Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem 1. Vattenburet system Vattnet värms En cirkulationspump pumpar runt vattnet i värmesystemet,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-11 Fastighetsbeteckning: Killeröd 1:22 Adress/ort: Killeröds Byaväg 143, Båstad Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Lilla energisparboken

Lilla energisparboken Lilla energisparboken Det är lätt att spara el, bara man vet hur Det finns många sätt att minska sin energianvändning. Enkla åtgärder som ger stora besparingar både för miljön och hushållskassan. Med den

Läs mer

Energiförbrukning inom boende 2013

Energiförbrukning inom boende 2013 Energi 204 Energiförbrukning inom boende 20 Energiförbrukningen inom boende sjönk år 20 Energiförbrukningen inom boende sjönk med sex procent år 20. När det gäller boende, dvs. uppvärmning av bostadsbyggnader

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Kartläggningsguide för energitemat

Kartläggningsguide för energitemat Kartläggningsguide för energitemat Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga mallar och metoder för kartläggningar inom energitemat. Häftet innehåller kartläggningsverktyg för både miljöbelastningen

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

El- och värmeproduktion 2010

El- och värmeproduktion 2010 Energi 2011 El- och värmeproduktion 2010 El- och värmeproduktionen ökade år 2010 Den inhemska elproduktionen gick upp med 12 procent, fjärrvärmeproduktionen med 9 procent och produktionen av industrivärme

Läs mer

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson Teknik med el sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål ur Lgr 11: Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta (Teknik åk 4-6) Olika sätt att hushålla med

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28. Byvädersgatan 30 / Göteborg. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28. Byvädersgatan 30 / Göteborg. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2016-10-04 Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28 Adress/ort: Byvädersgatan 30 / Göteborg Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Snöflingan 4, Stockholm Lilla Västerbron 6, Stockholm Reza Tehrani Täby 2012-09-05 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Lektion: Undersök inomhustemperatur

Lektion: Undersök inomhustemperatur Lektion: Undersök inomhustemperatur I den här lektionen undersöker eleverna hur temperatur påverkar oss och hur man kan värma och kyla byggnader. Material Termometrar, gärna digitala Fuktig tygbit/fuktig

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-09 Fastighetsbeteckning: Nedra Glumslöv 2:164 Adress/ort: Lindormsvägen 10, Glumslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 %

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL HÖST 2013 Luftvärmepump till kampanjpris! Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % Så minskar du enkelt varmvattenkostnaden

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare bra att veta om el så blir du en säker elanvändare Så här produceras elen Öresundskraft producerar både el och värme. Elen förs i elledningar ut till användarna i industrier, hyreshus och villor. Värmen

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24 Individuell värme- och varmvattenmätning Dennis Westin 2010-03-24 I enlighet med informationen på förra årets Stämma kommer vi vid årets Stämma att informera om Individuell värmemätning. Vi kommer dock

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Nu kommer den nya energimärkningen

Nu kommer den nya energimärkningen Nu kommer den nya energimärkningen Information för dig som arbetar i butik om ny märkning av tv och ändrad för vitvaror Nu införs obligatorisk energimärkning för tv-apparater samtidigt som märkningen för

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-12 Fastighetsbeteckning: Kornellen 21 Adress/ort: Vistabergs Allé 79 / Huddinge Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204 K)

Läs mer

Stocksundsskolans Fyror!

Stocksundsskolans Fyror! Stocksundsskolans Fyror! På Stocksundsskolan i Danderyd har vi under några veckor arbetat med Energijakten. Vi har pratat om hur viktigt det är att försöka dra ner på vår energianvändning både hemma och

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-21 Fastighetsbeteckning: Forshälla-Berg 2:22 Adress/ort: Skutebergsvägen 17, Uddevalla Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443)

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-10-17 Fastighetsbeteckning: Glimten 17 Adress/ort: Älvkvarnsgatan 3, Helsingborg Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-13 Fastighetsbeteckning: Härene 3:4 Adress/ort: Norra Härene Kartegården, Lidköping Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443)

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Spara pengar och gör gott för miljön

Spara pengar och gör gott för miljön Spara pengar och gör gott för miljön Avgiften för vårt boende här i BRF Kanngjutaren står i direkt förhållande till den enskilda lägenhetens yta och de kostnader föreningen har. Den allra största delen

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

Elavbrott vad gör jag nu?

Elavbrott vad gör jag nu? Elavbrott vad gör jag nu? Information om tips och råd vid längre elavbrott för 65+ Källa http://4.bp.blogspot.com Inledning Källa 8sidor.se Ett snöoväder drar in över Sverige vilket resulterar i att bostäder

Läs mer

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera och

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN!

UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN! UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN! Övningens mål Eleverna lär sig att hitta information om olika apparaters energiförbrukning, och lär sig tyda energimärken. Eleverna förstår fördelarna med att välja en A-märkt

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Kartläggningsguide för energitemat

Kartläggningsguide för energitemat Kartläggningsguide för energitemat Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga modeller och metoder för kartläggningar inom energitemat. Häftet innehåller kartläggningsverktyg för både miljöbelastning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-21 Fastighetsbeteckning: Linde 7:75 Adress/ort: Lyckogången 66 / Tyresö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-04-20 Fastighetsbeteckning: Rosenbönan 26 Adress/ort: Katterumsvägen 45 / Norrköping Besiktigad av : Jonas Johansson (5843) Företag:

Läs mer

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59 Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133 Adress/ort: Hultavägen 59 Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

Repetition energi. OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på

Repetition energi. OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på Repetition energi OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på www.naturenergi.pbworks.com Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom + energi,

Läs mer

Bästa/Värsta. Visste du att

Bästa/Värsta. Visste du att Låt maten tina i kylen. Mikrovågsugnen är 3-4 gånger så effektiv som spisen när det gäller uppvärmning av mindre portioner mat. Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Vindkraftverk Rapport Energiprojektet VT16

Vindkraftverk Rapport Energiprojektet VT16 Vindkraftverk Rapport Energiprojektet VT16 Namn: Shawn Örnerstedt Klass: TE15A Gruppmedlemmar: Ebba Tubin, Theodor Berg, Amir Honarmand, Yang Du Inledning: En princip av ett vindkraftverk är väldigt simpelt

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer