Nu blickar vi framåt Närmare 200 personer arbetar med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu blickar vi framåt Närmare 200 personer arbetar med"

Transkript

1 N R M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Nu blickar vi framåt Närmare 200 personer arbetar med SIDAN 4 att återuppbygga och driftsätta ställverket i anrikningen i Malmberget. Den huvudsakliga uppgiften är att spänningssätta ställverket som nu har sanerats färdigt, men allt i driftsättningen hänger på att den sanerade utrustningen är funktionsduglig. s j u k v å r d s k ä r r a 8 a l f s l i v r ä d d n i n g 1 0 e x p e r t g r u p p e n 1 4

2 Dagen T som i telefoni Införandet av en ny telefoniplattform kommer att ske den 2 april. Därför kan det vara på sin plats att berätta om vad som kommer att ske den dagen då den nya växeln tar över. Rickard Sandström vid den nya telefonväxeln som installerats i Kiruna. Anledningen till bytet är enkelt. Leverantörer har slutat supporta vår gamla växel, tekniken är föråldrad och vi behöver få en ny telefoniplattform med en teknisk lösning där LKAB enklare kan dimensionera sitt behov av teletjänster och där ihopkopplingen av telefonin med våra dotterbolag förenklas. Projektets första etapp är installation och drifttagande av en ny växelfunktion för Kiruna, Luleå, Narvik och Malmberget. När detta är klart kommer vi att gå vidare med att koppla ihop fler och fler delar av koncernen in i telefoniplattformen. O n e p h o n e I samband med den nya plattformen införs också tankegången om bara en telefon per användare. Detta innebär i korthet att om man idag har en mobiltelefon och en egen kontorstelefon så ska man klara sig med bara mobilen. Om man idag bara har en fast telefon så byts den ut mot en nätverksansluten telefon där detta går, VECKOBLADET information till medarbetare i LKAB. Utges av LKAB Communication. Utkommer varannan helgfri fredag med sommaruppehåll. Får citeras, ange källan. annars behåller man sin gamla telefon som vanligt. Telefoner uppställda i gemensamma utrymmen eller i exempelvis ställverk, skyddskammare och andra utrymmen som besöks sällan kommer även efter plattformsbytet att fungera som vanligt. Vi har förståelse för att vissa kan ha funderingar över att enbart använda mobiltelefon i framtiden. Här måste vi be om ert tålamod och att ni ger konceptet en chans, säger Rickard Sandström, supportkoordinator. På de ställen där detta har genomförts har nyttoaspekten och enkelheten gjort att de allra flesta tveksamma efter en tid ändrat uppfattning. Skulle det sedan visa sig att det på enstaka håll blir problem så får vi hjälpas åt att lösa det på bästa sätt. Den som vill kommer också att erbjudas en bordsladdare och en hörlur med talmikrofon till sin mobil så att man på sitt kontor kan använda denna lösning. Redaktion: Anders Lindberg, , Kajsa Lindmark, , Christina Niemi Autio, E-post: Internet: Ansvarig utgivare: Tore Fällén, Box 952, Luleå. Ombrytning: imega promotion, Gällivare. Tryck: Tryckpoolen AB, Luleå. Va d h ä n d e r d e n 2 a p r i l? Den gamla plattformen stängs ner på kvällen den 2 april. Den nya telefoniplattformen är redan installerad och håller på att testas för att garantera funktionaliteten vid driftsättningen. På kvällen dagen T kommer följande att hända. De gamla fasta telefonerna kommer att sluta fungera för de som skall använda de nya nätverksanslutna telefonerna eller bara mobiltelefon. Övriga telefoner kommer att fungera som vanligt. Lyfter ni på telefonluren på morgonen den tredje och inte får kopplingston är alltså den anknytningen bortkopplad till förmån för en mobiltelefon eller nätverksansluten telefon. Samma kväll kopplas det också in en ny hänvisningstjänst, TRIO, som är nätverksbaserad. Den gamla Ericssontjänsten via Insidan skrotas därmed. Användarna kommer därefter att få ta del av betydligt fler möjligheter både till inställningar och sökande efter telefonnummer och personer. Just nu bärs den första omgången nätverksanslutna telefoner i Kiruna, Malmberget och Luleå ut. Under en övergångsperiod kommer alltså några att ha två telefoner på sitt skrivbord. Fram till att annat meddelas så ska den gamla telefonen användas. Viktigt att påpeka är att de som anser sig behöva en mobiltelefon ska ta detta resonemang med sin chef och inte med de tekniker som bär ut de nya telefonerna, säger Rickard Sandström. V i k t i g t Släng inte de gamla bordstelefonerna. De ska samlas in under ordnade former. Hur detta ska gå till kommer att meddelas senare. Alla nuvarande mobiltelefoner kommer också att bytas ut. Som tidplanen ser ut just nu kommer detta utbyte att klaras under april månad. Förhoppningsvis kommer allting att löpa helt friktionsfritt i bytet från gammal teknik till ny. Störningar i den fasta telefonin kan övergående komma att förekomma. Vi ber i så fall om överseende med detta. Vi kommer att göra allt för att eventuella störningar ska bli så kortvariga som möjligt. Om någon har en enskild fråga som man vill ha svar på kring den nya telefonin kan man kontakta Rickard Sandström via Notes med sin fråga.

3 Ett omfattande arbete med att sanera ställverket och att montera el-utrustning har under veckan övergått till att fokusera på driftsättningen av anrikningsverket. Pelletsproduktion på gång Omfattningen av saneringsarbetet i ställverket har varit mycket stor. Detta arbete har styrt när i tiden montage, spänningssättning och driftsättning kan påbörjas i ställverket. Starten av sligproduktionen i anrikningen har därför varit svår att beräkna. N o g g r a n n a ko n t r o l l e r Under tisdagen den 11 mars har saneringsarbetena avslutats i ställverket och under veckan har spänningssättningen påbörjats. Efter hand påbörjas driftsättning och enligt plan skall det vara möjligt att leverera slig till pelletsverken från sektion 6 i anrikningen i slutet av veckan. Detta innebär att pelletsproduktionen kan komma igång kort därefter. Av säkerhetsskäl måste vi vara helt färdiga med saneringen innan vi kan spänningssätta ställverket, säger Anders Henriksson, chef för förädlingsverken i Svappavaara och Malmberget. Per-Erik Hjerpe är ansvarig för driftsättningen. Han har ungefär 60 personer till sin hjälp. Vi kontrollerar allt från ställverket ut till varje objekt i anrikningsverket och spänningssätter dem. Det handlar om cirka objekt, säger han. Driftsättningen innebär att kontrollera att alla objekt fungerar som de ska. Det handlar till exempel om signaltester och funktionskontroller. Vi börjar med ett kalltest, utan gods. Det innebär att vi kontrollerar att alla objekt fungerar i olika sekvenser. Därefter gör vi ett varmtest då vi kör anrikningen med gods, säger Per-Erik Hjerpe. S o m e tt n y tt v e r k Detta är ett mycket omfattande arbete och kan jämföras med att starta ett helt nytt anrikningsverk, fast på mycket kortare tid och det får inte gå fel, säger Anders Henriksson. Först i tur av pelletsverken att starta är BUV. Om allt går som planerat är både BUV och MK3 igång i början på nästa vecka. Bandugnsverket har stått redo för att med kort varsel starta under avbrottet medan det i MK3 har gjorts omfattande underhållsarbeten, dessa har nu färdigställts och uppvärmning av ugnen pågår, säger Solveig Danskog, chef för pelletsverken.

4 I styrgruppen tas besluten för att driva projektet framåt. Styrkan i en projektorganisation är att det finns ett systematiskt och strukturerat arbetssätt. Det är till exempel viktigt att ha en bra dokumentation och kontinuerliga möten där vi samordnar aktiviteterna, fattar beslut och följer upp läget. Vi har tydliga rutiner och duktig personal i LKAB som har lång erfarenhet av anläggningsarbete, säger Anders Lundgren. L i t e k u r i o s a Sedan branden utbröt för tre veckor sedan har dagliga och protokollförda möten hållits: 20 styrgruppsmöten 20 projektmöten 45 elmöten 30 arbetsmiljö- och övergripande samordningsmöten 15 saneringssamordningsmöten 10 ventilations-, kyl-, rör- och byggmöten 15 övergripande riskanalyser 30 drifttagningsmöten Människorna bakom återuppbyggnaden Alla dygnets timmar nyttjas för att kunna spänningssätta delar av anrikningsverket på kortast möjliga tid. Mer än 200 personer är sysselsatta i projektet bland annat med att montera, måla och sanera. Men det finns även dem som ansvarar för planering, prioritering och beslutstagande. Det som skiljer andra projekt från det här är att vi vanligtvis har en ganska lång planeringsperiod, det hade vi av naturliga skäl inte den här gången, säger Anders Lundgren, Verksamhetschef Anläggningsprojekt och ansvarig för återuppbyggnaden. Den här typen av uppgifter kräver mångas engagemang och insatser. Det är inte enskilda personers eller funktioners prestationer som är avgörande utan hela teamets förmåga att lösa uppgiften tillsammans. Att hålla samman gruppen och leda arbetet mot samma mål är viktiga framgångsfaktorer. Det är enormt glädjande att se den stora samverkan och samarbete som sker i återuppbyggnaden. Engagemanget från alla är beundransvärt, säger Anders Lundgren. H j ä l pas å t I ett sådant här intensivt arbete kommer motgångar och framgångar växelvis, det är viktigt att dela dessa. Redan dag ett var projektet igång och snabbt byggdes en fungerande organisation upp där bland annat tidsplaner, bemanning, arbetsmiljö, säkerhet, inköp och ekonomi har tagits i beaktande, förutom alla de praktiska delarna. Återuppbyggnaden av ställverket är som att börja om från början och bygga nytt. Det behövs kunniga människor inom i stort sett allt som finns i ett vanligt projekt, till exempel bygg, el, mek, rör, ventilation, brand och driftsättning. E x p e rt e r a n l i tas Projektavdelningen samlar ihop de olika bitarna för att skapa sig en helhetsbild. Till sin hjälp har de både egen personal med expertkunskap och konsulter som leder de olika grupperna. Vår roll är att organisera team som löser uppgifter, i det här fallet organiserar och leder vi hela återuppbyggnaden av ställverket, säger Anders Lundgren. Ett av många projektmöten som El-gruppen har hållit. Humor används ofta för att behålla drivkraften. P e p pa va r a n d r a Efter tre veckors arbete och allt fokus på återuppbyggnaden krävs det insatser som får personalen att orka arbeta vidare. Det är viktigt att värna om teamet och uppmuntra så att vi alla orkar i mål, något som vi har Jan-Christer Gärde håller operativt ihop de olika disciplinerna i projektet. fått visa prov på de senaste veckorna och som vi har lyckats riktigt bra med så här långt tycker jag. Vi löser problemen tillsammans i gruppen och alla bidrar därmed till resultatet av arbetet, avslutar Anders Lundgren. Det alla i projektet strävar efter är att spänningssätta ställverket.

5 Kärrans lock kan fällas ut och användas som bord, och där finns beskrivning av framstupa sidoläge och hjärt-lungräddning. Olycka gav idé till sjukvårdskärra När Alf Karlsson hjälpte till vid en olycka i KK2 gick det inte att hitta första hjälpenlådorna. Nu finns hans lösning på problemet i flera verksamheter Det var på våren 2006 som en entreprenör fick delar av en sliprondell i bröstkorgen. När man skulle stoppa blodflödet hittades inte de gröna lådorna med första hjälpen-material, så man fick ta till de trasor som fanns i närheten. Jag var med vid räddningsarbetet då och började fundera efteråt. De grönfärgade lådorna är inte så lätta att se, speciellt om det har kommit damm och smuts på och till försäljdem. Jag är ju en sån som gillar att lösa problem, säger Alf. Han diskuterade med dem som jobbar i verksamheten, tog fram ett förslag på en sjukvårdskärra och bollade idéer med företagssköterskan Eivor Johansson och företagsläkaren Thure Aspehult. När man förankrar ett förslag ordentligt, då brukar det gå bra att genomföra det, säger Alf. K ä r r o r i v e r k s a m - h e t e n Och tack vare hans förslag finns det nu sjukvårdskärror i SAK-verken, i Svappavaara, på lastmaskinsrep i KUJ och hos JTM. De är dessutom på gång till KA3, KK4, hydraulgruppen på MCV i Kiruna och till KGS Mekaniska. Sjukvårdskärran är utrustad så att den ersätter den gröna lådan, den orange akutlådan och ögonduschskåpet. Den är plomberad så att man kan ska veta att allt finns på plats och den kan lätt dras fram till en olycksplats. På locket finns en beskrivning av hur man lägger en skadad i framstupa sidoläge samt hur man utför hjärt-lungräddning. Till kärran hör också en parkeringsstation som kan förses med brandsläckare och belysning om så önskas. Kärran och stationen är gulfärgade för att synas så bra som möjligt. Och kärrans lock blir till ett bord när man fäller ut det, förklarar Alf. P r i s a d i d é Via förslagsverksamheten kom Alfs kärra till Idéum som hjälper till att förbereda bra uppfinningar för marknaden. Jag har fått ett otroligt stöd både av vår förslagsverksamhet och av Hans Sammelin på Idéum, säger Alf. Därför finns nu sjukvårdskärran till försäljning hos företaget Artic Nova, så den förbättrade första hjälpen kan nå ännu fler. Och produkten har uppmärksammats även utanför LKAB. Alf fick till exempel Kiruna kommuns idéutvecklingsstipendium 2007 med motiveringen: Alf som arbetar med säkerhetsfrågor inom LKAB har sett behovet av att förstärka första hjälpen-funktionen vid olycksfall, genom att utveckla en mobil fullt utrustad räddningsstation, med anvisningar för tillvägagångssätt. Att kunna rädda liv är det viktigaste som finns. Det vet jag eftersom jag själv både fått hjälpa till och ta emot hjälp, säger Alf Karlsson. Stationen där kärran parkeras kan förses med brandsläckare och belysning. Alf Karlsson

6 10 11 Det finns en mening med att jag överlevde Alf Karlsson har jobbat med säkerhet och hälsa på LKAB under flera år. Själv har han svävat mellan liv och död, och i julas fick han använda sina kunskaper för att rädda en annan människa. För nio månader sedan höll Alfs liv på att slockna på öppen gata i Kiruna. Han blev allvarligt skadad, och även om han inte kan gå in på detaljer i händelseförloppet på grund av polisutredningen, så vill han berätta om sina skador och vad som hänt efteråt. Jag skickades med ambulansflyg till Universitetssjukhuset i Umeå och blev inlagd med livshotande skador på neurokirurgens intensivavdelning i två veckor. Den första av flera operationer tog tio timmar. Tre läkarlag opererade och lyckades rädda Alf till livet. K r a f t i g a s k a d o r Listan över skadorna är fruktansvärd. Delar av pannbenet krossat, flertaliga frakturer i skallben och ansiktsskelett, blödning och svullnad på hjärnan, regnbågshinnan i ena ögat lös och dubbelvikt, sprickor i överkäken, blånader i nacke och på revben, med mera. Efter flera operationer har Alf ett ombyggt pannben och hela huvudet och ansiktet är fullt av titandelar. Jag måste ha ett speciellt intyg för att komma igenom säkerhetskontrollen på flygplatsen för att jag är så full av metall. Cirka 90 stygn krävdes för att sy ihop skadorna. Synen är förlorad på vänster öga, som ändrat utseende på grund av starr. Lukt och smak är borta men huvudvärken är alltid närvarande. P å v ä g t i l l b a k a Men Alf har inte gett upp. Han jobbar ett par timmar om dagen ( Fast ibland kan det bli tre fyra timmar ), fast besluten att komma tillbaka helt. I april tar han över fullt ut som huvudskyddsombud ovan jord i Kiruna. Det har betytt oerhört mycket att så många hört av sig när jag var som sämst. Om man tvekar att höra av sig när någon är allvarligt sjuk vill jag bara säga; slå en signal i alla fall, det uppskattas väldigt mycket. Och i julas hände något som gav honom en ny syn på tillvaron. Det var på julafton. Jag satt hemma i köket. Plötsligt kom min sambo springande och ropade Mamma dör! L i v r ä d d n i n g v i d j u l g r a n e n Alfs svärmor hade fått hjärtstillestånd, och Alf som arbetat intensivt med sjukvårdskärran och beskrivningen av hjärt-lungräddning handlade automatiskt. Vi hjälptes åt att lägga ner henne på golvet, jag rensade luftvägarna och konstaterade att hjärtat inte slog, så jag började komprimera på en gång, säger Alf. Medan sambon ringde 112 och fick kontinuerlig information om när ambulansen skulle komma satt Alf vid sin svärmor och höll hennes blodtillförsel igång med hjärtmassage. Där satt jag vid julgranen med hennes liv i mina händer. På julafton. I finskjorta och slips. Och ärren kvar efter mina skador i huvudet. Det tog cirka tio minuter innan ambulansen kom. Det kändes som en dag. Jag har aldrig sett något så skönt som när blåljusen slog in genom fönstren. A l lt h ä n g e r i h o p Sammanträffandena är många. Att Alf själv hade varit nära att dö, men överlevt. Att han så väl hade lärt sig livräddning. Att han var med svärmor just när hennes hjärta stannade. Men sammanträffandena tar inte slut där. För när ambulanspersonalen kom in såg Alfs sambo direkt att en av sjukvårdarna var samma person som tagit hand om Alf när han själv låg livsfarligt skadad på gatan. Dessutom var svärmor gift med den personalchef på LKAB som skrev på Alfs anställningskontrakt när han som artonåring började på företaget. Vilket gjorde att han började jobba med säkerhetsfrågor. Idag tar Alf hjälp av en kurator för att hantera de kriser han varit med om. Och större än ilskan över vad som hänt är tacksamheten över det som har gått så bra. Endast tre procent av dem som får hjärtstillestånd utanför ett sjukhus klarar sig med livet i behåll. Läkarna har konstaterat att Alfs svärmor inte hade överlevt utan hans insats. Det känns som att det var en mening med att jag överlevde. Ännu återstår operationer för Alf. Det skadade ögat ska få en lins som liknar det friska.

7 årsjubileum för Experimentmasugnen Bernd Korthas från ThyssenKrupp Steel var en av föreläsarna under dagen. ThyssenKrupp Steel är tillsammans med bland annat LKAB samarbetspartners i RFCS-projektet ULCOS (Ultra Low CO 2 Steelmaking). Under veckan hålls ett symposium för att fira Experimentmasugnens 10-årsjubileum. Många olika forskningsteman har gjort att vi sedan starten haft en mycket spännande resa. Vi började med att kvalitetssäkra våra egna produkter och i dag samverkar vi med kunder och stålindustri för att utveckla masugnsprocesserna, säger Lars- Eric Aaro, chef för Teknik- och Affärsutveckling. Representanter från europeiska stålindustrin och kunder har under två dagar lyssnat till föreläsningar om hur experimentmasugnen har utvecklats och hur framtiden ser ut. Därav symposiets namn The Experimental Blast Furnace The past, the present and the future. Efter 10 år och 20 kampanjer tar vi tillfället att presentera pågående forsknings- och utvecklingsarbete. Vi vill också blicka framåt i och med ULCOS-projektets framgång, säger Nicklas Eklund, Verksamhetschef Experimentmasugnen. Nicklas Eklund LKABs Experimentmasugn är en resurs i många europeiska forskningsprojekt. Det senaste exemplet är RFCS-projektet ULCOS (Ultra Low CO 2 Steelmaking) där målet är att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin med 50 procent. Experimentmasugnen har byggts om för att passa detta projekt. Alla samlade inför kvällens middag. För LKAB är Experimentmasugnen ett viktigt verktyg i forskningsarbetet, men den kan även användas för att minska riskerna med nya experimentella beskickningar, eftersom man överbrygger steget från liten skala till fullskalig produktion. Vi har haft oerhört positiva samtal och högt i tak. Nästa mål är att fortsätta att utveckla EBF: en och gå in i nästkommande 10 år med positiva förtecken av gemensamma projekt, säger Lars- Eric Aaro.

8 14 15 Expertgruppens första handlingsplan klar Med Rock noise reporting ska bergets ljud registreras och ingå i analyserna. L K A B I N T E R N A R B E T S M A R K N A D F R I T I D TA C K Den expertgrupp som LKAB bildade efter den tragiska dödsolyckan 2 februari arbetar intensivt och har redan tagit fram en lista med åtgärder som genomförs av gruvorganisationen. Gruppen består av bland andra bergmekaniker, bergförstärkare, arbetsmiljöutvecklare och fackets huvudskyddsombud. Dessutom har en extern gransknings- och rådgivningskommitté tillsatts bestående av forskare från svenska och utländska företag och institutioner. De inledande analyserna som gjorts av olyckans orsaker och förhållandena på olycksplatsen har resulterat i en första handlingsplan. Man väljer att redan nu starta vissa åtgärder för att så långt det är möjligt undvika liknande händelser i framtiden. Några av punkterna i handlingsplanen Fortsatt utökning av seismiksystemen. Systemen som mäter seismiska händelser ska på sikt täcka hela Kirunagruvan och Malmbergsgruvan. Utveckling av seismiska data. Målet är att informationen ska kunna användas i dagliga beslut för gruvan. Utveckling av bergförstärkningen. Vidareutveckla dagens förstärkningssystem med avseende på dynamisk belastning genererad av seismisk aktivitet. Djupare utvärdering av områden. Analys av områden som vid en seismisk händelse skulle kunna uppvisa ett liknande beteende som block 19 i Kirunagruvan, där stora bergutfall inträffade vid händelsen 2 februari Förebygga seismisk aktivitet. Planera utvecklingen av metoder för att minimera ogynnsamma spänningskoncentrationer och därmed risk för hög seismisk aktivitet i gruvan. Rapportering av bergsljud under jord. Beslut om så kallad Rock noise reporting; rapportsystem för personalens upplevda knäppningar eller knaster i berget som komplement till de seismiska mätningarna. En rapport över orsakerna till olyckan skall vara färdig i slutet av mars och då även vara granskad av de externa experterna. V d till Minelcos Olivingruva på Grönland. Den är en strategisk del av Minelcos verksamhet. Vi vill att du har tidigare erfarenhet av ledande befattningar, gärna från industrin. För ytterligare information kontakta Jan-Ivan Johansson, Manager Minelco Supplies, tel eller Åse Juhlin, HR Manager, tel Välkommen med din intresseanmälan till Åse Juhlin, senast den 31/3. Au to m at i o n s t e k n i k e r, fasta anläggningar Svappavaara. Som automationstekniker kommer du i huvudsak att bedriva förebyggande och avhjälpande underhåll på automationsutrustningar i malmförädlingsverken. För ytterligare upplysningar om tjänsten kontakta produktionschef Linda Häggblad, tel Välkommen med din intresseanmälan senast 31/3 till Carina Martinsson via mail. F o r s k n i n g s i n g e n j ö r e r, TFM, Malmberget. Till vår sektion processutveckling/förädling i Malmberget, söker vi några nya medarbetare till huvudområdena forskning och utveckling inom mineralteknik samt agglomerering och oxidationsmetallurgi. Ytterligare information lämnas av sektionschef Dan Hallberg, tel Välkommen med din intresseanmälan senast den 23/3 via eller brev till Ingvar Ömalm, T-huset, Vitåfors. Fler annonser, se Insidan respektive LKABs hemsida M A L M B E R G E T L i l l a N o b e l r u n da n 3 k m går den 19 mars med start Åldersindelning 0 14 år. Anmälan görs på tel eller senast den 17 mars. OBS! Ingen efteranmälan. Å r e t s N o b e l r u n da går onsdagen den 19 mars, kl på Kaptensgården. Anmälan en timme före start. Upplysningar tel eller Ställ upp på en trevlig tävling. En bra genomkörare inför Dundret Runt! k i r u n a Å r s m ö t e L K A B F r i t i d K i r u n a torsdagen 27 mars klockan Lokal: Petsamo. Sedvanliga årsmötesförhandlingar Välkomna! Nollställ korten Bäste gäst, Sodexho kommer att avsluta sin verksamhet på LKABs restauranger den 28 mars. Du som har valt att ladda ditt kort med ett belopp måste innan dess nollställa värdet. Du gör det genom att: Äta upp värdet under tiden fram till 28 mars Kontakta kassan på respektive restaurang och göra ett återköp påresterande värde Har du några frågor kontakta Carina Holmqvist på telefon Ett tack till alla som på olika sätt har gett oss stöd efter den tragiska olyckan. Porjus Entreprenad AB genom Jonny Hjärtligt tack för uppvaktningen i samband med min pensionsavgång. Folke Nilimaa Ett hjärtligt tack till er alla som uppvaktade mig med blommor och presenter när jag tog pension. Stig Snällfot Ett stort tack till arbetskamraterna i Svappavaara för de fina presenterna jag fick på min födelsedag. Bert Eriksson Jag vill tacka alla mina arbetskamrater för den fina presenten samt den trevliga festen vid min pensionsavgång. Janne Olsson Hjärtligt tack till alla för uppvaktningen på min 60-årsdag. Tack för alla blommor och presenter. Tommy Hagström Föreslå kandidater till LKABs idrotts- respektive kulturstipendium Skicka in dina förslag till Kerstin Skoggård lkab.com) med motivering. Senast 31 mars.

9 16 Leveranser miljoner ton H U V U D P R O C E S S E N t.o.m. februari ack Ack Belöning* tusen kronor A R B E T S M I L J Ö Antal olycksfall med frånvaro 9 8 t.o.m. 9 mars ack Ack F Ä R D I G A P R O D U K T E R ( k t o n ) Pellets Fines (inkl KMR) F Ö R Ä D L I N G S V E R K ( k t o n ) KK KK KS SK ANR-SOVR (KMR) AMB till MK ANR BUV MK PAR till MK R Å M A L M ( k t o n ) Råmalm Norra Råmalm Södra P R O D U K T K VA L I T E T ( % ) K-värde (t.o.m. februari) 89,9 % 93,3 % KO M M E N TA R E R, v e c k a 9 10 ( s i f f r o r n a a v s e r k t o n ) Norra: Råmalm: +24. KBF: +11. KK2: -3, transportörproblem. KK3: +3. Svp: -8, neddragen produktion pga kvalitetsproblem. Rågods MK3: -18, prioriterat pellets på järnvägen pga totalstopp i Mbgt. Kra samt Svp pelletsverk har delvis ersatt bortfallet av pellets i Mbgt. Södra: Råmalm: -189,4, tillkommer 60,8 som körts ut till upplag pga branden i ANR. MAF: -31,5, brand i ANR. MPBO BUV: -49,1, brand i ANR. MPBO MK3: -51, brand i ANR * Under 2007 ändrades parametrarna och maxbeloppet steg från kronor till

Processoperatörer Den tekniska utvecklingen ställer

Processoperatörer Den tekniska utvecklingen ställer N R 1 2 9 1 6 J A N U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Processoperatörer Den tekniska utvecklingen ställer högre och högre krav på kompetens. Tord Åhl och Mikael Strömbäck

Läs mer

LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden

LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden N R 7 2 0 0 9 3 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden tvingar LKAB till åtgärder och kraftiga produktions neddragningar

Läs mer

N R 1 7 2 0 0 8 7 N O V E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B

N R 1 7 2 0 0 8 7 N O V E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B N R 1 7 2 0 0 8 7 N O V E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Beslut för framtiden En ny huvudnivå ska anläggas i SIDAN LKABs järnmalmsgruva i Kiruna. Den kommer att ligga på

Läs mer

N R 6 2 0 0 9 2 7 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B

N R 6 2 0 0 9 2 7 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B N R 6 2 0 0 9 2 7 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B LKABs Bergarbetarutbildning har utformats i ett bra samarbete mellan linjen och företagets stödfunktioner. Sedan i höstas

Läs mer

N R M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. flera gånger per vecka och mycket varierande arbetsuppgifter är

N R M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. flera gånger per vecka och mycket varierande arbetsuppgifter är N R 6 2 0 0 8 2 8 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Resursstyrkan De är flexibla som få och stortrivs. Nya arbetskamrater flera gånger per vecka och mycket varierande arbetsuppgifter

Läs mer

producerades de första pelletsen i det nya verket i Kiruna. Visserligen

producerades de första pelletsen i det nya verket i Kiruna. Visserligen N R 7 2 0 0 8 11 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Kulor från KK4 Långfredagen 2008 var en historisk dag. Då producerades de första pelletsen i det nya verket i Kiruna.

Läs mer

den 2 februari har en speciell analysgrupp startats. Syftet är att hitta orsaker till olyckan och ta fram åtgärder som ska förhindra liknande

den 2 februari har en speciell analysgrupp startats. Syftet är att hitta orsaker till olyckan och ta fram åtgärder som ska förhindra liknande N R 3 2 0 0 8 1 5 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Expertgrupp tillsatt Efter den tragiska dödsolyckan den 2 februari har en speciell analysgrupp startats. Syftet

Läs mer

N R 1 0 2 0 0 8 2 3 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. lastning och bergtransport i Malmberget har haft en friskvårdsdag

N R 1 0 2 0 0 8 2 3 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. lastning och bergtransport i Malmberget har haft en friskvårdsdag N R 1 0 2 0 0 8 2 3 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Friskvård och inspiration 150 anställda inom lastning och bergtransport i Malmberget har haft en friskvårdsdag SIDAN 9

Läs mer

Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget.

Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget. N R 1 6 2 0 0 9 9 O K T O B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget. För att ge invånarna möjlighet att se insidan öppnades

Läs mer

178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i

178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i N R 1 0 2 0 0 9 2 0 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B 178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i Svappavaara kulsinterverk. Nu har de bytts ut tillsammans med

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

N R 1 5 2 0 0 8 1 0 O K T O B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B

N R 1 5 2 0 0 8 1 0 O K T O B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B N R 1 5 2 0 0 8 1 0 O K T O B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Dammsugare och dyslanstvätt Kenneth Strande arbetar med MK3:s rökgasrening. Genom flera olika förslag har han skapat

Läs mer

LKAB Strategisk inriktning och organisation av FoU-verksamheten

LKAB Strategisk inriktning och organisation av FoU-verksamheten LKAB Strategisk inriktning och organisation av FoU-verksamheten Lars-Eric Aaro LKAB T.f. VD och koncernchef Direktör Div. Sales & Marketing Mission for Technology & Business Development Secure the competiveness

Läs mer

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING LKAB 2011 Lars-Eric Aaro Vd och koncernchef Resultat 2011 Omsättning Rörelseresultat Rekord 31 122 Mkr 14 705 Mkr + 9% + 19 % Marknad 2011 Marknad 2011 - Råstålsproduktion i världen Miljoner ton per månad

Läs mer

Produktionsrekord igen! När siffrorna för 2007

Produktionsrekord igen! När siffrorna för 2007 N R 1 2 0 0 8 1 8 J A N U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Produktionsrekord igen! När siffrorna för 2007 SIDAN nu har summerats visar det sig att en rad fina resultat åstadkommits.

Läs mer

En tragisk dödsolycka inträffade i Malmberget på tisdag 18 maj.

En tragisk dödsolycka inträffade i Malmberget på tisdag 18 maj. N R 5 2 0 1 0 2 1 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B En tragisk dödsolycka inträffade i Malmberget på tisdag 18 maj. Två personer omkom i samband med byggjobb på den nya huvudnivån.

Läs mer

Slam förstör pumparna

Slam förstör pumparna N R 9 2 0 0 9 8 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Slam förstör pumparna Slam förs av naturliga orsaker med gruvvattnet till bassängerna och pump stationerna. Det är hanterbart

Läs mer

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Inom LKAB finns fler än 200 spännande och utvecklande jobb och

Läs mer

för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger är en del i uppgraderingen.

för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger är en del i uppgraderingen. N R 2 2 0 0 8 1 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B SIDAN 8 för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

N R 9 2 0 0 8 9 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. i Svappavaara, och ett viktigt steg är taget mot enprodukt-

N R 9 2 0 0 8 9 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. i Svappavaara, och ett viktigt steg är taget mot enprodukt- N R 9 2 0 0 8 9 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Flotationen klar 21 maj invigs den nya flotationsanläggningen i Svappavaara, och ett viktigt steg är taget mot enprodukt- SIDAN

Läs mer

Ny lossningsterminal Under två veckor har en kapacitetshöjning

Ny lossningsterminal Under två veckor har en kapacitetshöjning N R 1 6 2 0 0 8 2 4 O K T O B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Ny lossningsterminal Under två veckor har en kapacitetshöjning av Svappavaara lossningscentral genomförts. Anledningen

Läs mer

Leveranser och produktion LKABs nye vd Lars-Eric Aaro ser

Leveranser och produktion LKABs nye vd Lars-Eric Aaro ser N R 1 2 0 1 0 2 2 J A N U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Leveranser och produktion LKABs nye vd Lars-Eric Aaro ser ljust på framtiden. Marknaden förbättras, både i Europa,

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000.

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000. N R 3 2 0 1 0 1 9 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B M1250 Under året kör vissa fasta anläggningar på nya huvudnivån i Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013

Läs mer

Nordväst LKABs markundersökningar vid Luossavaara i Kiruna

Nordväst LKABs markundersökningar vid Luossavaara i Kiruna N R 11 2 0 0 9 5 J U N I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Nordväst LKABs markundersökningar vid Luossavaara i Kiruna visar att ny bebyggelse bör placeras längre västerut. Området

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Olycksfall och krisstöd

Olycksfall och krisstöd Olofströms kommun 1 (5) Krishanteringsplan för Olofströms kommun I denna handlingsplan tar vi upp åtgärder som kan behövas vid olycksfall, akut sjukdom, brand m.m. Dessa åtgärder kan även appliceras vid

Läs mer

Lämna in uppgifterna vartefter jag spar dem in en pärm för att kunna återkomma till dem. Glöm inte sidhuvud med namn och uppgiftens nummer/namn.

Lämna in uppgifterna vartefter jag spar dem in en pärm för att kunna återkomma till dem. Glöm inte sidhuvud med namn och uppgiftens nummer/namn. Ni kommer att få arbeta en och en. Vi kommer att jobba med detta på Affärsutveckling- och ledarskapskursen på måndag eftermiddag och varannan onsdag morgon. Jag kommer också ge er feedback på sådana uppgifter

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN

Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN N R 8 2 0 0 8 2 5 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN 6 från Malmberget doneras till Gelllivare bildarkiv.

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Koskullskulle på banan Loksektion 119 Koskullskulle är en av åtta

Koskullskulle på banan Loksektion 119 Koskullskulle är en av åtta N R 1 9 2 0 0 9 4 D E C E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Koskullskulle på banan Loksektion 119 Koskullskulle är en av åtta sektioner som ska tas i drift under 2010, efter

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

LKAB ser ljust på framtiden Med pompa och

LKAB ser ljust på framtiden Med pompa och N R 2 0 2 0 0 8 1 9 D E C E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B LKAB ser ljust på framtiden Med pompa och ståt invigdes juvelen i kronan, KA3/KK4 i somras. I november bjöds

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

tränings anläggningar, men en träningsstation mitt i verksamheten är nytt. I MK3 och BUV:s gemensamma kontrollrum där Håkan Johansson-

tränings anläggningar, men en träningsstation mitt i verksamheten är nytt. I MK3 och BUV:s gemensamma kontrollrum där Håkan Johansson- N R 4 2 0 1 0 1 6 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Träningspaus LKAB erbjuder redan sina anställda att träna på en rad tränings anläggningar, men en träningsstation mitt

Läs mer

2011 ett historiskt LKAB-år

2011 ett historiskt LKAB-år NR 10 2011 23 DECEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB God Jul och Gott Nytt År Foto: Fredrik Alm. 2011 ett historiskt LKAB-år Alla företag i koncernen bidrar sammantaget till ett av de bästa åren i

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För administratörer -

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För administratörer - Användarmanual för Phonera Mobil Växel - För administratörer - 1 Välkommen till Phonera Mobil Växel! Nedan följer en kort guide för hur ni kommer igång med er nya växel. Behöver du hjälp eller har frågor

Läs mer

att spara pengar. Det område som det ska sparas mest på är inköp med nye inköpschefen Tage Lundin i spetsen.

att spara pengar. Det område som det ska sparas mest på är inköp med nye inköpschefen Tage Lundin i spetsen. N R 1 5 2 0 0 9 2 5 S E P T E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Kostnadsjakt LKAB befinner sig i en situation som gör att varje ton järnmalm som produceras säljs men till

Läs mer

Nyhetsbrev april 2013 Stöd projektet finansiellt Plusgirokonto: 70 20 86-0 Märk inbetalningen med SEPeru

Nyhetsbrev april 2013 Stöd projektet finansiellt Plusgirokonto: 70 20 86-0 Märk inbetalningen med SEPeru Nyhetsbrev april 2013 Stöd projektet finansiellt Plusgirokonto: 70 20 86-0 Märk inbetalningen med SEPeru Tack för ert intresse för projektet som vi hjälper till att driva i Lima, Peru. Vi hoppas att ni

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Ordning ger tid KGS Mekaniska satsar nu extra mycket energi

Ordning ger tid KGS Mekaniska satsar nu extra mycket energi N R 2 2 0 0 9 3 0 J A N U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Ordning ger tid KGS Mekaniska satsar nu extra mycket energi för att skapa ordning och reda i de olika verkstadshallarna.

Läs mer

Vår nya koncerntidning

Vår nya koncerntidning Steel! Vi vann SSABcupen SID 21 TIDNINGEN FÖR OSS I SSAB n NR 1 DECEMBER 2007 Vår nya koncerntidning n Möt dina 13 000 arbetskamrater från hela världen! 2007 utgör en milstolpe i SSABs historia. Förvärvet

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

ISS får golven att glänsa Marlene Nilsson och SIDAN

ISS får golven att glänsa Marlene Nilsson och SIDAN N R 1 3 2 0 0 8 1 2 S E P T E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B ISS får golven att glänsa Marlene Nilsson och Camilla Karlsson arbetar för ISS i Malmberget. De utgör tillsammans

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte Krisplan Uppdaterat 2015-08-19 Syfte I samband med terminsstart välkomnar SHV traditionellt de nya studenterna med välkomstaktiviteter och det är den period som kanske involverar allra flest studenter

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Utmaningar för framtiden Kiruna Gruva

Utmaningar för framtiden Kiruna Gruva Utmaningar för framtiden Kiruna Gruva 1. Skivrasbrytning Historik KUJ Monica 2. Produktionsutmaningar KUJ Monica 3. Ny huvudnivå KUJ Monica 4. Seismiskt aktiv gruva Christina 5. Bergförstärkning förr och

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CARITA ANDERSSON ORDFÖRSTÅELSE privata hem (s 6, rad 1), hemma hos familjer, inte företag sällan (s 6, rad 3), nästan aldrig, inte ofta envis (s 7, rad 7), ger inte upp uppdrag

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Onsdagen den 11 februari, samling klockan 08.10 vid skolans parkering vid fotbollsplan. Där tar vi ett uppropp.

Onsdagen den 11 februari, samling klockan 08.10 vid skolans parkering vid fotbollsplan. Där tar vi ett uppropp. Till elever och föräldrar i år 5 Isvaksdopp Då var det snart dags för årets isvaksdopp. I samband med att ni får hem detta så har teorilektionerna inför isvaksdoppet startat. Vi kommer att genomföra fyra

Läs mer

============================================================================

============================================================================ Termografering Postad av Mats Persson - 13 nov 2012 18:48 Har vi någon termograferingsexpert här? Vad ska man köpa för utrustning? Finns det några bra utbildningar? Hur långt klarar man sig på en sån här?

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING NI N G GÖTEBORG SH LD TBI SU GRÄD D -LUN NI NG RT JÄ WW E W.GBG-HLR.S GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING Det händer plötsligt men med rätt kunskap kan du rädda liv! Du eller Jag? Presentation Syftet

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM September 2017 Hej. Ja då var sommaren över för denna gång sägs det, men vi kan ju alltid hoppas på en underbar höst istället.

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 1 Inledning Dessa riktlinjer anger mål och riktlinjer för telefoni

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

1

1 www.supermamsen.com 1 Skolan ser: En elev som fungerar. Jobbar på. Har vänner. Det är inga problem i skolan! Hemmet ser: Ett barn som trotsar, inte orkar med Inte orkar träffa vänner... Inte orkar fritidsaktiviteter

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

Välkommen till förskolan Kastanjen

Välkommen till förskolan Kastanjen Välkommen till förskolan Kastanjen Vi som arbetar på Kastanjen: Ettan: Hanna Eriksson, Monica Söder, Marita Adenvall telefon: 183 01 Tvåan: Linda Fäger, Sylvia Karlsson, Kristine Adolfsson telefon: 183

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

IT-kurs för datorovana

IT-kurs för datorovana IT-kurs för datorovana TELEFONI Välkomna! Förändringar i telefonin i Skeppsås Telias lösning När förändringen kommer Hur den fungerar Hur den installeras Fungerar den? Alternativ till Telias lösning Mobiltelefon

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Göteborg 30 maj 2011. Blodomloppet En del av

Göteborg 30 maj 2011. Blodomloppet En del av Blodomloppet En del av Umeå 19 maj Hudiksvall 23 maj Malmö 24 maj Karlskrona 25 maj Linköping 26 maj Göteborg 30 maj Uppsala 31 maj Luleå 7 juni Stockholm 8 juni Borlänge 9 juni Jönköping 17 augusti Örebro

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Gästinformation Patienthotellet & Guldkornet kök och kafé Centralsjukhuset Karlstad

Gästinformation Patienthotellet & Guldkornet kök och kafé Centralsjukhuset Karlstad Gästinformation Patienthotellet & Guldkornet kök och kafé Centralsjukhuset Karlstad 1 Patienthotellet & Guldkornet kök och kafé Centralsjukhuset 651 85 Karlstad RECEPTION: 48 350 RESTAURANG: 48 308 Telefonnumret

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Brandskydd 2010-01-02 RB Brf Ladusvalan BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR

Brandskydd 2010-01-02 RB Brf Ladusvalan BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR Varje år inträffar tusentals bränder i bostäder som är så allvarliga att räddningstjänsten larmas. Småbränder och tillbud är säkerligen lika många. Vanliga

Läs mer

Välkommen till förskolan Kastanjen

Välkommen till förskolan Kastanjen Välkommen till förskolan Kastanjen Vi som arbetar på Kastanjen: Ettan: Linda Densborn, Helena Malm, Isabelle (Isse) Magnusson telefon: 183 01 Tvåan: Linda Fäger, Nina Antonsson, Vikarie telefon: 183 02

Läs mer

Tranbärets månadsbrev maj 2015

Tranbärets månadsbrev maj 2015 Tranbärets månadsbrev maj 2015 Maj månad försvann med en hiskelig fart och även om vi haft en del dagar med sol och värme, så har den ändå varit ganska kall. Vi får trösta oss med att vårblommorna har

Läs mer