Seniortelefon GSP Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Användarhandbok"

Transkript

1 Seniortelefon GSP-100 Användarhandbok 1

2 4 Sätt in/ta ur batteri 4 Sätt in/ta ur SIM-kort 7 Batteriladdning 8 Sätt på/stäng av telefonen 9 10 Vänteläge 10 Knappfunktioner 12 Röst volymknapp Ringa ut 13 Nödsamtalsuppringning 14 Göra ett internationellt samtal 15 Slå anknytningsnummer till en fast linje 15 Snabbuppringning 15 Ta emot samtal 15 Avvisa ett samtal 16 Konferenssamtal 16 Justera volym Skriv och skicka meddelande 17 Läsa och svara på SMS 17 Inkorg och utkorg 17 Nödsituation 18 Radera meddelande 18 Röstbrevlåda 18 Servicecenter 18 Lagringsstatus 18 Lagringsväg Sök 18 Ny kontakt 19 Radera kontakt 19 Kopiera kontakt 19 Nödsituationsnummer 19 Kortnummer 20 Inställningar Mottagna samtal 20 Uppringt samtal 20 Missat samtal 20 Radera alla register 20 2

3 Taltid Tyst läge 21 Inställningar 21 Nätverksinställning 21 PIN 22 Miniräknare 23 Alarm 23 Födelsedagspåminnelse 24 Återställ fabriksinställningar Inmatningsmetod för engelska bokstäver 25 Numerisk inmatningsmetod 25 Skiljetecken inmatningsmetod 25 Skötsel och underhåll 25 3

4 Sätt in/ta ur batteri Sätt in batteri 1. Öppna batteriluckan. 2. Sätt batteriet i batterifacket. Håll tre metallpunkter på batteriet nedåt och anpassa med de tre metall anslutningspunkterna på telefonen. 4

5 3. Sätt på batteriluckan. Se till att luckan är helt anpassad och att luckans anpassningsljud hörs. Ta ur batteriet 1. Öppna batteriluckan. 5

6 2. Tryck på batteriets sida och lyft upp det för att ta ur det ur batterifacket. 3. Stäng luckan. Se till att luckan är helt anpassad och att luckans anpassningsljud hörs. Anmärkning: Stäng av alla enheter och ta bort anslutningen med laddaren när du tar ur batteriet. Vänligen använd endast ett batteri som är anpassat till denna telefon. 6

7 Sätt in/ta ur SIM-kort 1. Sätt in SIM-kort: Ta bort batteriluckan, sätt in och skjut SIM-kortet med metalldelen nedåt och följ nedanstående pils riktning på batterifacket tills SIM-kortet är helt insatt i rätt position. 2. Ta ut SIM-kort: Håll in SIM-kortets uttag och lyft upp det något med den andra handen för att ta ur kortet. Anmärkning: Telefonen måste stängas av när du sätter in och tar ur batteriet. SIM-kortet och stödpunkten kan lätt skadas av repor och böjning. Vänligen var försiktig när du sätter in och tar ur SIM-kortet. 7

8 Batteriladdning Telefonen kan laddas när telefonen är avstängd eller påslagen. Se till att batteriet är insatt i telefonen innan den laddas. 1. Koppla in laddaren. 2. Koppla ur laddaren från eluttaget först efter den är laddad. Koppla sedan ur laddaren från telefonen. Anmärkning: Batteriindikatorn visar efter några minuter om batteriet är alltför urladdat. 8

9 Stolpe för indikation av batterinivå Laddar Laddat Varning för ej tillräckligt batteri Telefonen kommer att ge en varning när det inte finns tillräckligt med batteri och visar ett meddelande om låg batterinivå på skärmen. Vänligen ladda batteriet. Vänligen ladda batteriet när du får varningen för lågt batteri under ett samtal för att behålla samtalet. Sätt på Sätt på/stäng av telefonen Långt tryck för att sätta på. Om du redan har ställt in PIN-kod PÅ, måste du skriva in PIN-koden. Skriv in koden och tryck på den gröna knappen för att komma in. Då kommer telefonen att vara på (standard PIN-koden är 1234). Varning: SIM-kortet kommer att låsas om du skriver fel kod tre gånger. Och den kommer att informera dig att skriva in PUK-koden. (Kontakta din leverantör av nätverkstjänsten för att låsa upp den om det behövs.) Stäng av 9

10 Långt tryck på denna knapp för att sätta telefonen i vänteläge. Vänteläge När telefonen är klar att användas men ingen åtgärd görs på den, befinner sig telefonen i vänteläge. 10

11 Ikoner på skärm Ikoner kan visas på skärmen. Batteristatus Signalstatus Alarm Oläst meddelande Meddelanden fullt Samtalsöverföring Missat samtal Tyst läge Roaming Lås för knappsats Headset Låsa knappsats Nytt meddelande tecken i knapplåsläge. Missat samtal tecken i knapplåsläge. Nytt meddelande och missade samtal tecken i knapplåsläge. 11

12 Knappfunktioner Knappnu mmer 3 Knappnam n Navigering Upp-knapp Funktioner Vänteläge: tryck för att gå till huvudmenyn Funktion: tryck för att flytta upp markören Svarsknapp (grön knapp) Navigering ner-knapp Avslutnings knapp (röd knapp) 7 Sifferknapp 8 * knapp 9 # knapp 10 Röst volymknap p Tryck för att ringa ut: tryck för att svara på telefonen när det kommer ett inkommande samtal. Vänteläge: Tryck för att öppna samtalslistan Funktion: Tryck för att bekräfta den funktion du väljer. Vänteläge: tryck för att öppna telefonboken Funktion: tryck för att flytta markören nedåt Telefon av: Långt tryck för att slå på; Telefon på: Långt tryck för att slå av; Funktion: Tryck för att gå tillbaka till föregående meny Långt tryck på icke-redigerings skärm för att gå tillbaka till vänteläge. Tryck för att mata in siffror eller bokstäver Vänteläge: Långt tryck för att ringa bestämt nummer direkt, kort tryck för att skriva in *, P. Redigeringsläge: Tryck för att använda normala symboler. Vänteläge: Långt tryck för att ställa in telefonen på tyst läge, kort tryck för att skriva in #. Redigeringsläge: Tryck för att byta skrivmetod. Tryck för att sätta volymen direkt på den nivån du angav för samtal och handsfree-läge; Kort tryck för att skriva in 0, +. 12

13 11 Volymknap p 12 FM-knapp Ficklampak napp Lås för knappsats 15 Nödsamtal Tryck på volymknappen + för att höja volymen och tryck på volymknappen - för att minska ljudet (Den kan använda under samtal, radio och volym justering.) Tryck upp för att öppna FM; Tryck ned för att stänga den. Tryck upp för att öppna ficklampa; Tryck ned för att stänga den. Tryck upp för att låsa upp knappsatsen och tryck ned för att låsa knappsatsen Nödsamtal är PÅ: Långt tryck för att ringa nödsamtal Nödsamtal är AV: Långt tryck med denna knapp. Det kommer att visa meddelandet Reopened? Tryck sedan på svarsknappen för att sätta på den. Röst volymknapp När du är i ett samtal och i handsfreeläge, kan du göra ett långt tryck på denna knapp för att öka volymen på den angivna ljudstyrkan om du inte tycker att den aktuella volymen är tillräcklig. Hur du ställer in stödvolymsnivån: 1. Tryck på navigering upp-knappen för att komma till huvudmenyn och välja inställningar inställningar volymjustering röstvolym. 2. Tryck på navigering upp och ner-knappen eller volymknappen för att justera. Tryck på upp knappen eller volymknappen + för att öka volymen och tryck ner knappen eller volymknappen - för att sänka volymen. Tryck på svarsknappen för att spara den inställda volymen. Ringa ut 1 Skriv in riktnummer och telefonnummer och tryck på Send/gröna knappen för att ringa ut. 13

14 2. Använd End-knappen för att radera om det är felaktig ingång. Tryck och håll End-knappen att ta bort alla tecken. Hinder påverkar ringkvaliteten. Att flytta runt inom ett litet område förbättrar effektivt signalstyrkan. Nödsamtalsuppringning Så ställer du in status för nödsamtalsuppringning: Kontakta Nödsamtalsnummer status. Ställ in den som AV eller PÅ. När SIM-kortet är insatt: 1. När nödsamtal är inställt på PÅ: kan du göra en lång knapptryckning på SOS-knappen på telefonens baksida för att ringa nödsamtalsnumret om du redan har ställt in det. 2. När nödsamtal är inställt på OFF: kan du göra en lång knapptryckning på SOS-knappen på telefonens baksida. Det kommer upp ett meddelande på telefonens skärm: Reopened? Sedan kan du trycka på svars-knappen för att sätta på den. 3. När nödsamtal är inställt på PÅ: skickar telefonen ett meddelande för att ställa in nödsamtalsnummer och ringer sedan dessa nummer ett i taget om du redan har ställt in nödsamtalsnumret. Det kommer finnas 3 uppringningscykler. Den kommer att ringa nästa nummer om tidigare nummer misslyckas att ansluta. Telefonen ringer till ett lokalt larmnummer t.ex. 112 om du inte ställer in nödsamtalsnumret i förväg. 4. Telefonen kommer att skicka ut ett larmljud när den sänder meddelande och ringer för att ställa in nödnummer. 5. Om alla nödsamtalsnummer rings upp utan att bli besvarade, kommer telefonen att vara i nödläge inom en timme. I detta fall kommer telefonen att svara på inkommande samtal och aktivera handsfree-läge automatiskt (endast svara på ett inkommande samtal). Efter det kommer telefonen att gå tillbaka till normal status. Det innebär att du måste trycka på den gröna knappen för att svara på inkommande samtal. Under uppringning av nödsamtal, om ett av samtalen är anslutet så återgår telefonen till normal status efter detta samtal avslutats. När SIM-kortet inte är insatt: Långt tryck på SOS-knappen på telefonens baksida ringer direkt upp 112. Lägg på samtalet: Långt tryck på End-knappen för att lägga på samtal under utringning eller inringning. Långt tryck på SOS knappen när som helst i alla tillstånd låter telefonen automatiskt gå tillbaka till vänteläge. Långt tryck på knappen aktiverar inte nödsamtal när telefonen är i knapplås-läge. 14

15 Anmärkning: I alla länder där man kan använda GSM-nätverk, kan du använda nöd uppringningstjänsten om du är inom ett nätverks täckningsområde (du kan kontrollera indikatorn för nätverksstyrkan på vänstra ovansidan av telefonens skärm för att ta reda på om du befinner dig inom området eller inte). Om din nätoperatör inte tillhandahåller roaming-tjänst i detta område, så kommer telefonens skärm att visa EMERGENCY CALLS ONLY. Detta betyder att du endast kan ringa nödsamtal nummer. Om du befinner dig inom ett nätverks täckningsområde, kan du ringa nödnumret utan SIM-kort. Göra ett internationellt samtal 1. Tryck på 0 knappen två gånger och tecknet + kommer upp. Skriv sedan in landsnummer, riktnummer och telefonnummer (utan nolla framför mobilnummer) Tryck på send-knappen för att komma till röstuppringning för att ringa ut. 2. Ring en fast linje: "+" landskod + hela telefonnumret + send-knappen. Slå anknytningsnummer till en fast linje Vissa anknytningsnummer till fast linje kan inte ringas direkt. Du måste först ringa telefonväxel och sedan slå anknytningsnumret. Skriv in en P-symbol mellan telefonväxelnummer och anknytningsnummer, så kommer den här telefonen att slå anknytningsnumret automatiskt. Följ nedanstående metod för att göra en P-symbol: tryck kort på * knappen två gånger. Sedan kommer det att visas en P-symbol på skärmen. Snabbuppringning Om du redan har ställt in nummer för snabbuppringning, kan du göra ett långt tryck på sifferknapparna från 2 till 9, * för att ringa upp fasta nummer i vänteläge. En lång knapptryckning på sifferknapp 1 är för att ringa till röstbrevlådan om du redan har ställt in brevlådenummer. Ta emot samtal Tryck på send-knappen för att ta emot inkommande samtal Under ett samtal, kan du göra funktionerna nedan genom att trycka på svars-knappen: växla samtal; ljud av; ljud på; högtalare PÅ/AV; söka kontakt; Telefonen kommer att spela ljud för att informera om att det finns ett nytt inkommande samtal. Om du svarar på det nya samtalet, kommer tidigare samtal att hållas. Tryck på end-knappen för att avsluta ett samtal. 15

16 Avvisa ett samtal Tryck på end-knappen samtal. för att avvisa ett inkommande Konferenssamtal Den här telefonen har stöd för funktionen konferenssamtal och stöder 3 parter (tre parter på två anslutningsbanor). Denna funktion kräver nätverksstöd. Rådgör med din nätoperatör för att aktivera denna funktion. Konferenssamtal: Metod en (en part är inkommande sida och den andra parten utringning sida): 1. Svara på första samtalet. 2. Ring ett samtal ut: skriv in telefonnumret direkt för ringa ut ett annat samtal, eller tryck svars-knapp för att gå in menyvalet och välja bläddra för att kunna använda registret i telefonboken direkt. När du ringer ut ett annat samtal kommer tidigare inkommande samtal att hållas. 3. När det andra samtalet är anslutet kan du trycka på svarsknappen för att öppna menyn och välja [Make session]. Konferenssamtal: Metod två (två sidor är inkommande samtal): 1. Svara på första samtalet. 2. Svara på andra samtalet: När det andra samtalet kommer, visar den meddelandet av detta inkommande samtal (telefonen kommer att hålla pågående samtal automatiskt). Du kan trycka på svarsknappen för att svara på det andra samtalet. 3. När det andra samtalet är uppkopplat, trycker du på svarsknappen för att komma till menylistan för att välja [Make session]. Sedan kan du ha ett konferenssamtal. Anmärkning: När två parter i ett konferenssamtal är inkommande samtal, så måste du aktivera samtal väntar funktionen för att låta de två inkommande samtalen komma igenom på samma gång. Justera volym Du kan trycka på volymknapparna +, - för att justera volymen under samtalets gång. Du kan även använda röstvolym-knappen för att ställa in volymen som du vill. 16

17 Denna funktion ger textmeddelande service som kan ta emot och skicka sms. När det är på skärmen, så det innebär att det finns ett nytt meddelande. Det kommer att visa on på skärmen när mailboxen är full. Vänligen radera meddelanden som inte används. Skriv och skicka meddelande 1. Välj SMS New message för att redigera meddelande. Skriv meddelandets innehåll direkt. 2. Skriv in meddelande på redigeringssida. Vänligen se inmatningsmetod. 3. Byt inmatningsmetod: Tryck på "#" för att byta eller tryck på svarsknappen för att komma till menyvalet för att välja. 4. Skicka meddelande (till en person): Tryck på svarsknappen för att komma till [option] skicka. Sedan kan du trycka på svarsknappen för att ange nummer på sidan för att skriva in numret eller så kan du trycka på svarsknappen för att välja nummer från telefonboken (tryck navigering upp och ned för att söka kontakter och tryck på svarsknappen för att få fram det). Slutligen trycker du på svarsknappen för att skicka meddelandet. 5. Spara meddelandet: Välj SAVE för att spara det till utkast; det kommer upp ett meddelande att sändningen misslyckades. Återsänt eller inte? Meddelandet sparas automatiskt i utkorgen om du väljer nej. Läsa och svara på SMS 1. Kontrollera för att läsa meddelandet. Tryck på svarsknappen för att läsa meddelandet direkt. Tryck på avslutningsknappen för att avsluta om du vill läsa det senare. 2. Välj [SMS] [Inbox] för att se meddelandet. Tryck upp och ner för att välja det meddelande du vill ha. Det kommer finnas ett tecken i väntelägesfönstret om du har olästa meddelanden. 3. Tryck på svarsknappen för att komma till menyvalet när du läser ett meddelande. Inkorg och utkorg Spara och hantera mottagna meddelanden. 1. Inkorg: Visa meddelanden enligt mottagningstidpunkt. 2. Tryck navigering upp och ned för att bläddra igenom meddelanden och tryck på svarsknappen för att titta på meddelandets innehåll. 3. Tryck på den gröna knappen för att komma till menyvalet: Ring, svara, ta bort, överför och använd nummer. 17

18 Svara: svarsmeddelande till avsändaren Överför: vidarebefordra meddelandet till andra. Radera: radera meddelande Ringa: ringa tillbaka till avsändaren Använd nummer: Få avsändarens nummer i meddelandet och spara i telefonboken. Nödsituation Välj [SMS] [SMS setting] [Emergency] [On]. Du kan ställa in denna funktion för att låta telefonen skicka ut nödmeddelande när du ringer nödsamtal. Du kan förinställa ett nödmeddelande. Du kan ändra meddelandet. Radera meddelande Du kan radera SMS med den här funktionen, inklusive meddelanden i inkorgen, utkorgen, utkast, alla meddelanden. Var försiktig när du använder den här funktionen för att undvika felaktig radering. Röstbrevlåda Röstlådan är en typ av nättjänst, du måste ansöka om tjänsten innan du använder den. Om du vill få mer information om din röstlåda, vänligen kontakta din nätverksoperatör. Du kan ringa röstlådan genom att trycka länge på 1 (om den är inställd som röstlådenummer i förväg). Om du vill återställa ditt röstlådenummer, välj [SMS] [Voice mail]. Det kommer att visas meddelandet "ändra nummer?", Tryck på grön knapp för att komma in i gränssnittet för nummer redigering, lägg in röstboxnummer som du vill lyssna på och tryck sedan på grön knapp för att bekräfta. Servicecenter Du kan ställa in SMS-servicecenter nummer för att skicka eller ta emot meddelanden normalt. Lagringsstatus Du kan kontrollera telefonens SMS-minnesstatus eller SIM-kortet med denna funktion. Lagringsväg Du kan välja SIM-kortet eller telefonen för att lagra meddelanden. Du kan spara namn och telefonnummer för kontakt i telefonens minne och SIM-kortet. Kontaktinformationen i telefonminnet visas av, och kontaktinformationen i SIM-kortet visas med. Sök 18

19 1. I huvudmenyn, välj [Contact] [Search]att bläddra bland alla register i telefonboken. 2. Skriv in den första bokstaven i det namn du vill söka. 3. Systemet stannar markören på det relaterade registret. Markören kan rullas upp och ner genom att trycka på navigeringsknapparna. Ny kontakt 1. Välj [Contact] [New contact] för att lägga till nya telefonnummer. 2. Byt inskrivningsmetod genom att trycka på # knappen medan du lägger till registret. 3. Enligt din inställda spara position (Contact Settings Store path), sparas det tillagda registret automatiskt till den inställda positionen. Anmärkning: För att spara nya register, måste telefonnumret fyllas i. Radera kontakt Om du vill ta bort kontaktinformation i telefon eller SIM-kort kan du välja menyn [Contact] [Delete contact] radera eller radera alla. Om du väljer radera alla, så måste du välja om vill radera från SIM-kort eller mobiltelefon. Du kan även ange telefonboken och trycka på svarsknappen för att gå till val radera kontakt för att radera registret en efter en. Kopiera kontakt Välj [Contact] [copy contact] för att ringa direkt, all kontaktinformation kommer att kopieras. Du kan också göra det i omvänd ordning. Du kan också kopiera kontaktinformation separat: gå in i telefonboken och välj den kontakt du vill kopiera, tryck på svarsknappen för att komma till alternativ, välj kopiera kontakt och tryck sedan på svarsknappen för att bekräfta. Detta alternativ omfattar att kopiera kontaktinformation från telefon till SIM-kort eller från SIM-kort till telefon. Nödsituationsnummer Genom att välja [Contact] [Emergency number] [new], kan du lägga till högst 4 nödsituationsnummer. Du kan också ändra och ta bort de inställda nödsituationsnummer, och ställa in status för nöduppringning. 19

20 Kortnummer Du kan ställa in 9 kortnummer från 2 till 9, *. du kan ringa upp tillhörande nummer genom lång tryckning på motsvarande knapp i vänteläge. Du kan ställa in kortnummer direkt i telefonboken genom att välja [Contact] [Spd. dial]. Du kan också redigera, ringa och radera kortnumret. Inställningar Lagringsväg: Ange positionen för standardlagring till de nummer du vill spara: SIM-kort, mobiltelefon. Lagringsstatus: Ta reda på mer om telefonbokens minnesstatus på telefonen och SIM-kortet. För att spela upp det senast uppringda samtalet, missade samtal och mottagna samtal. Den lagrar upp till 20 register för varje funktion. Mottagna samtal Visa de senaste 20 mottagna telefonsamtalsnummer. 1. Välj call log received call, tryck på navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att bläddra i samtalslistan. 2. Tryck på svarsknappen för att komma alternativmenyn. Du kan ringa, svara, radera register, ange antal och spara nummer som du väljer. Uppringt samtal Visa de senaste 20 uppringda nummer. Vänligen hänvisa till funktionen hos mottagna samtal. Missat samtal Visa de senaste 20 missade nummer. Vänligen hänvisa till funktionen hos mottagna samtal. Radera alla register Radera all historik över uppringda samtal, missade samtal och mottagna samtal. Taltid Visa detaljerad information om samtalstider för senaste samtalet, 20

21 alla samtal, uppringda samtal och mottagna samtal. Välj rensa all varaktighet för att ta bort alla register. Tyst läge Du kan sätta din telefon i tystnad genom att ställa in den på tyst läge eller göra ett långt tryck # i vänteläge. Om tyst läge är valt kan du ställa in hur länge du vill att tysta läget ska vara. Det tystaläget växlar automatiskt till normalläge om varaktighetstiden löper ut. ("0" är för permanent tyst läge) Inställningar Ringsignal typ Du kan ställa in önskad ringsignal för inkommande samtal, alarm signal, ton för textmeddelande, födelsedagspåminnelse, knappljud, vibration och ström på/av ringning. 1. Välj stil för ringsignalen som du vill använda; 2. Ange motsvarande ringsignal-lista; 3. Välj din favorit ringsignal, ringsignalen kan spelas upp automatiskt när markören stannar över den (förutom knappsats). Volymjustering Du kan justera volymen för inkommande samtal, samtalsvolym och röstvolym. 1. Välj önskad volym och gå in i motsvarande gränssnitt för volymjustering. 2. Tryck upp/ner på navigeringsknappen eller volymknappen för att justera. Upp eller volymknappen "+" är för att öka volymen, ner eller volymknappen "-" är för att minska. Disp kontrast Du kan justera ljusstyrkan på skärmen efter dina behov. Tryck navigeringsknappen uppåt, för högre kontrast, och neråt för lägre kontrast. Språk: Välj språk för telefon. Datum&tidsinställning: Du kan ställa in tid och datum med denna funktion, inklusive inställning av datumformat. Nätverksinställning Väntande samtal: I detta gränssnitt kan du utföra funktioner, såsom söka, aktivera och avbryta. När samtal väntar väljs, om det är ett nytt samtal när under pågående samtal, kommer nätverkets servicecenter att skicka upptagetsignal via telefonen. Du kan välja att besvara samtalet eller inte beroende på din situation. Om denna funktion är avstängd 21

22 kommer ingen upptaget ton att fås vid nya inkommande samtal, medan den som ringer hör en upptaget ton. Samtalsöverföring: om vidarekoppling startas. kommer det inkommande samtalet automatiskt att vidarekopplas till angivna nummer. Det finns olika status för vidarekoppling. Du kan utföra operationen för att söka, aktivera och avsluta med denna funktion. Sök: För att kontrollera om funktionen för vidarekoppling är på eller av. Aktivera: att starta upp vidarekoppling av motsvarande samtal. När uppstart väljs kan du mata in telefonnummer som du vill vidarekoppla till och spara det för att starta upp denna funktion. Avsluta: att avsluta att relativa samtal vidarekopplas A. Vidarekoppla alla samtal: att vidarekoppla alla inkommande samtal till bestämda nummer. B. Vidarekoppla vid upptaget: att vidarekoppla inkommande samtal till bestämda nummer om telefonen är upptagen. C. Vidarekoppla vid inget svar: för att vidarekoppla inkommande samtal till bestämt nummer om du inte svarar. D. Vidarekoppla vid ur funktion: att vidarekoppla inkommande samtal till bestämt nummer när telefonen är avstängd eller om du inte har nätverkstäckning. E. Avsluta alla: Du kan välja denna funktion för att avbryta all vidarekoppling när du inte behöver. Begränsning av samtal: i denna funktion ingår begränsade utgående samtal (alla samtal, internationella samtal, samtalsspärrar ut förutom interna) och begränsade inkommande samtal (alla samtal, begränsade inkommande samtal vid roaming). Om du vill avsluta, behöver du koden. När dessa funktioner är igång, bör det vara relativa tjänster som tillhandahålls av nätverksserver. A. Begränsade utgående samtal: alla utgående samtal är förbjudna (utom nödsamtal) B. Begränsade inkommande samtal: alla inkommande samtal är förbjudna Nätverksval: Du kan ställa in läget av nätverk sökning av mobiltelefon genom denna funktion: Välj automatisk sökning eller manuell sökning. PIN Du kan ställa in telefonens kod med denna funktion. Den skyddar telefonen mot obehörig användning och läckage av privat information när telefonen har blivit stulen eller är i annan situation. Om PIN-koden är inställd, måste du mata in korrekt PIN-kod 22

23 varje gång du slår på telefonen. Om denna funktion är avstängd, är PIN-kod inte är nödvändigt när den slås på. Om du vill ändra PIN-koden bör du mata in den gamla först, och sedan den nya och bekräfta den nya koden en gång, därmed kan PIN-koden ändras framgångsrikt. Anmärkning: Standard PIN-kod är: 1234 Miniräknare Det finns en beräkningsfunktion i telefonen. Du kan utföra plus, minus, multiplicering och dividering. Steg för användning enligt nedan: 1. Mata in den första siffran: när "0" visas på skärmen, du kan mata in siffran som du vill beräkna. 2. Inmatningssymbol: tryck på navigeringsknappen upp/ner för att välja åtgärds symbol som +, -, *, / och tryck på ringknappen för att bekräfta. 3. Mata in den andra siffran. 4. Beräkna: Tryck på navigeringsknappen upp/ner för att välja "=" och tryck sedan på ring för att bekräfta. 5. Rensa: tryck på (end-knappen). Om du matar in den beräknade siffran eller åtgärdssymbolen kommer endast siffran eller åtgärdssymbolen att raderas. Om "0" på skärmen, tryck på end-knappen för att avsluta. Du kan rensa allt innehåll genom att trycka på end-knappen efter att du har beräknat resultatet. Anmärkning: Exaktheten är begränsad och det kan uppstå avrundningsfel. Alarm Telefonen har alarmklocka funktion, du kan ställa in alarmtiden och alarmets ringsignal enligt dina behov. (Inställningar Inställningar Ringsignaltyp Alarmsignal). 1. Gå in i gränssnittet för inställning av väckarklockan. Markören har ställts in för att stanna över området för tid på en timme. Tryck navigeringsknappen uppåt och nedåt för att ställa in. Du kan även mata in tiden direkt. 2. Tryck på samtalsknappen för att bekräfta. Markören placeras på minuter automatiskt. Tryck på navigeringsknappen upp/ner 23

24 för att ställa in, eller mata in siffror direkt. Och tryck sedan på samtalsknappen för att bekräfta. Födelsedagspåminnelse Denna funktion fungerar för tio födelsedagsklockor för att påminna datum för någon du har i åtankes födelsedag. Återställ fabriksinställningar Du kan återställa den aktuella funktionen eller telefonen till fabriksinställningarna. Välj de alternativ som du vill ska återställas och tryck på svarsknappen för att bekräfta. Anmärkning: Återställ inställning: återställ alla funktioner under "Setup" till fabriksläge, Återställ alla: återställ alla funktioner under "Setup" till fabriksläge och rensa allt innehåll som lagrats i telefonen. Antennen, inkluderar ej trådlösa antenner som används för radio. Oavsett du sätter i hörlurar eller inte, kan du lyssna på radio. Om hörlurar sätts i kommer ljudet komma ut ur hörlurarna. Men om du inte använder hörlurar, kommer ljudet från mobiltelefonens högtalare. 1. Slå på radion: när mobiltelefon är i vänteläge, tryck på radioknappen för att sätta på radion. 2. Stäng av radion: medan du lyssnar, tryck på radioknappen för att stänga av radion. 3. Driftsprocess: sätt på radion för att gå in på lyssnar sidan, tryck på navigering upp/ner för att ställa in kanalen eller ingångskanalen direkt. Tryck på svarsknappen (grön knapp) för att flytta markören och tryck på "*" för att starta den automatiska sökningen. Tryck på end-knappen för att avsluta automatisk sökning. Det kommer att ges ett meddelande om att ta reda på en kanal och påminna användaren om att fortsätta söka eller inte. Tryck sedan på grön knapp för att fortsätta och tryck på end-knappen för att gå tillbaka till radio sidan (Tryck på * igen för att söka igen när du går tillbaka till radio sidan). 4. Sluta lyssna genom att trycka på end-knappen (röd knapp). Men det kommer inte att stänga radio sidan. Tryck på end-knappen (röd knapp) för att fortsätta. 5. Tryck länge på #-knappen för att låsa knappsatsen och tryck igen för att låsa upp. 6. Volym justering: när du lyssnar, tryck på volymknappen "+, -" för att justera radio volymen. 24

25 7. Sätt i hörlurar. Gör sedan ett långt tryck på volym + knappen för att lyssna på FM utifrån, lånt tryck på volym - knappen för att lyssna med hörlurar. Anmärkning: Kvaliteten på lyssnande är relaterad till signalkvaliteten där du befinner dig. Inmatningsmetod för engelska bokstäver Inmatningsmetod för engelska bokstäver inkluderar initialbokstav, bokstav och liten bokstav som är en slags ingångs metod med en enda bokstavsenhet. Engelska bokstäver ställs in med sifferknappar 2 till 9. Tryck på sifferknappen en gång för att visa den första bokstaven på sifferknappen och två gånger för den andra bokstaven på sifferknappen. Klicka på bokstäverna på skärmen direkt eller skriv ner bokstäverna med hjälp av pekpennan på skärmen. Tryck på sifferknappen 1 för att skriva med normala symboler och tryck på sifferknappen 0 för att skriva in siffran 0 eller ett tomrum vid bokstavens ingångsläge. (Du kan inte mata in ett tomrum genom att trycka på knappen 0 i läget för intelligent engelsk inmatningsmetod.) Tryck på knappen * för att byta initialbokstav, bokstav och liten bokstav enligt engelska bokstävers inmatningsmetod. Numerisk inmatningsmetod När inmatningsmetodens ikon visar "123", då kan du skriva in siffror genom att klicka på siffrorna på skärmen eller använda pekpenna för att skriva in siffror direkt på skärmen. Skiljetecken inmatningsmetod Tryck på * för att gå in i urvalslistan för skiljetecken i skriva korta meddelanden-läget, flytta markören upp/ned/vänster/höger genom att trycka på sifferknapparna 2,8,4 och 6. Tryck på sifferknapp 5 eller svarsknappen för att få valda skiljetecken. Skötsel och underhåll Nedanstående råd kommer att skydda din garantitäckning och låta dig ha glädje av enheten i många år. Håll enheten torr. Regnvatten, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som kan fräta på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, ta ur batteriet och låt enheten torka helt innan du byter batteri i den. 25

26 Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Dess rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada. Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvrida eller smälta vissa plastdelar. Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna. Använd endast antenn som medföljer enheten eller godkänd antenn. En icke-godkänd antenn eller ändrad antenn eller andra tillbehör kan skada enheten och bryta mot metoderna för trådlös hantering av enheten. Vänligen använd laddaren inomhus. Alla ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Ytterligare säkerhetsinformation Användningsmiljö Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den, eller där den kan orsaka störningar eller fara. När du ansluter telefonen eller något tillbehör till någon annan enhet, bör du läsa de detaljerade säkerhetsinstruktionerna. Anslut inte inkompatibla produkter. Liksom med annan mobil utrustning med radiosändare, rekommenderas användaren att utrustningen endast bör användas i normalt funktionsläge (hållen mot örat med antennen riktad över axeln) för bra funktion och för sin personliga säkerhet. Fordon RF-signaler kan påverka felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade elektroniska system i motorfordon t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, elektronisk antisladd (låsningsfria) bromsar, elektroniska farthållare, airbag-system. För mer information, kontakta tillverkaren eller dess representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning. Enheten bör endast repareras eller installeras i ett fordon av kvalificerad personal. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin som eventuellt gäller för enheten blir ogiltig. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess delar eller tillbehör. För fordon utrustade med airbag, kom ihåg att en airbag utlöses med stor kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför airbagen eller i området där 26

27 airbagen utlöses. Om den trådlösa utrustningen är felaktigt installerad i fordonet och airbagen fylls med luft, kan det leda till allvarliga skador. Trådlösa telefoner kan orsaka störningar. Att använda dem i flygplan är både olagligt och farligt. Explosionsfarliga omgivningar Stäng av telefonen när du befinner dig i ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Gnistor i sådana områden kan orsaka en explosion eller brand som kan leda till personskador eller tom döden. Användarna uppmanas att stänga av telefonen när de är på bensinstationer (servicestation). Användarna påminns om nödvändigheten att följa de begränsningar för användning av radioutrustning vid bränsledepåer (bränsleförråd och distributionsområden), kemiska fabriker eller där sprängning pågår. Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar, vid transport eller lagring av fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan), områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver och alla andra områden där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Nödsamtal: Viktigt: Trådlösa telefoner, inklusive denna telefon, använder radiosignaler, trådlösa nätverk, fasta nätverk och programmerade användarfunktioner. Detta gör att en anslutning inte alltid kan garanteras. Du bör aldrig förlita dig enbart till en trådlös telefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall. Vänligen hänvisa till denna användarhandbok eller kontakta din leverantör för att få mer information. Ge så mycket detaljerad nödvändig information som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din trådlösa telefon kan vara den enda kommunikationsenheten vid en olycka. Samtal kan endast avslutas när det finns ett kommando för att lägga på. Radio frekvens (RF) exponering och SAR ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA KRAV FÖR EXPONERING AV RADIOVÅGOR Din mobila enhet är en radiosändare och en mottagare. Den har utformats och tillverkats för att inte överstiga gränsvärdena för exponering av radiofrekvens (RF) som rekommenderas av internationella riktlinjer (ICNIRP). Dessa gränser utgör en del av omfattande riktlinjer och fastställer tillåtna nivåer av radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga studier. Riktlinjerna innefattar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för alla 27

28 personer, oavsett ålder och hälsa. Exponeringen för mobila enheter använder en måttenhet som kallas Specific Absorption Rate, eller SAR. Gränsvärdet för SAR enligt de internationella riktlinjerna är 2,0 watt/kilogram (W/kg) *. SAR mäts igenom att använda standardlägen där enheten sänder med högsta certifierade effekten långt under det maximala värdet. Detta beror på att enheten har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätverket. I allmänhet, blir den utstrålade effekten från enheten lägre ju närmare du befinner dig en basstation. Effektnivå finns i alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan enhetens verkliga SAR medan den används ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att enheten har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätverket. I allmänhet, blir den utstrålade effekten från enheten lägre ju närmare du befinner dig en basstation. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporterings-och testningskrav samt nätverksbandet. Användning av tillbehör och förbättringar kan ge olika SAR-värden. * SAR-värdena för mobila enheter som används av allmänheten är 2,0 W/kg i genomsnitt över 10 gram kroppsvävnad. Riktlinjerna innehåller en betydande säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och för att ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på nationella rapporteringskrav och nätverksband. Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell som testats för användning är 0,873 mw/g. 28

29 Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt. Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat. Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön. Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning. ALL RIGHTS RESERVED DENVER ELECTRONICS A/S Importer: DENVER ELECTRONICS A/S Stavneagervej 22 DK-8250 EGAA DENMARK 29

myphone 1055 Retto Bruksanvisning

myphone 1055 Retto Bruksanvisning myphone 1055 Retto Bruksanvisning Tack för att du valt vår telefon. För att bättre förstå funktionerna i telefonen, läs igenom bruksanvisningen noga. Innehåll Första stegen... 6 SIM kort och batteri installation...

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Innehållsförteckning. SMS - Meddelanden 23 Ytterligare funktioner 24 Alarm 24 Kalkylator 25. Allmänna Anvisningar 25

Innehållsförteckning. SMS - Meddelanden 23 Ytterligare funktioner 24 Alarm 24 Kalkylator 25. Allmänna Anvisningar 25 Innehållsförteckning Komma igång 5 SIM kort och Batteri 5 Ladda Batteri 6 Laddnings indikator 7 På och Avstängning av Mobiltelefonen 7 Telefonöversikt 9 Tangenter och Knappar 10 Ficklampa 11 Knapplås 11

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Användarmanual för smart armband - Svenska [Kompatibilitet]

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

Bruksanvisningar svenska. Bea-fon S33

Bruksanvisningar svenska. Bea-fon S33 Bruksanvisningar svenska Bea-fon S33 1 Allmänt Bea-fon S33 förpackningen innehåller: 1 mobiltelefon (S33) 1 bordsladdare(s33) 1 reseladdare (S33) 1 batteri (S33) Bruksanvisningar (S33) Ifall bruksanvisningarnas

Läs mer

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Användarhandbok. 9351839 Issue 2

Användarhandbok. 9351839 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351839 Issue 2 Nokia

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200. Bruksanvisning v1.03

TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200. Bruksanvisning v1.03 TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200 Bruksanvisning v1.03 OFFICIELLT MEDDELANDE Teltonika 2008, GSM Desktop Phone DPH200 Bruksanvisning v1.02 Copyright 2008 TELTONIKA Ltd. Alla rättigheter ägs av författaren.

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Copyright myphone 2011. All rights reserved. myphone 5300 SWE. myphone 5300 Forte

Copyright myphone 2011. All rights reserved. myphone 5300 SWE. myphone 5300 Forte Bruksanvisning myphone 5300 Forte Tack för att du valt vår telefon. För att bättre förstå funktionerna i telefonen, läs bruksanvisningen noga. myphone 5300 Forte är avsedd att användas i 900/1800 MHz GSM-nätet.

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Användarhandbok. 9351614 Issue 2

Användarhandbok. 9351614 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351614 Issue 2 Nokia

Läs mer

Bruksanvisning Svenska. Bea-fon SL560/SL450

Bruksanvisning Svenska. Bea-fon SL560/SL450 Bruksanvisning Svenska Bea-fon SL560/SL450 Allmän information Gratulerar till köpet av din Bea-fon SL560/SL450! Läs denna information innan telefonen används för att få bättre förståelse om hur din telefon

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Bruksanvisning. Mobiltelefon

Bruksanvisning. Mobiltelefon SE Bruksanvisning Mobiltelefon Hörapparatkompatibel (Hörapparat kompatibel M3/T4) Vegas har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion kan hörapparatsanvänderaren

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Användarmanual Operator Console

Användarmanual Operator Console Användarmanual Operator Console Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

KONFORMITETSDEKLARATION

KONFORMITETSDEKLARATION Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352271 Utgåva 3 Copyright

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia USB Modem. Utgåva 1.0

Nokia USB Modem. Utgåva 1.0 Nokia USB Modem Utgåva 1.0 2 Innehåll Om USB-modemet 3 Komma igång 3 Delar 3 Sätta i SIM-kortet 4 Sätt i ett minneskort 4 Installera anslutningshanteraren 6 Avinstallera från datorn 6 Internetanslutning

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

DECT OFFICE DECT Handenhet

DECT OFFICE DECT Handenhet Swedish DECT OFFICE DECT Handenhet Bruksanvisning 1 Högtalare 2 Indikator 3 Display 4 Vänsterpil/återuppringning 5 Menyknapp 6 Specialknapp DECT OFFICE 7 R-knapp 8 Uttag för headset (på undersidan) 9 Mikrofon

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z320I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

MANUAL LYNC 365 TELEFONI

MANUAL LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips gränssnitt... 2 1. Lync 365- telefonnummer... 2 1.1. Vidarekoppling... 2 1.2. Telefoniinställningar... 3 1.3. Röstbrevlåda... 3 1.4.

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida SNABBSTART GUIDE Introduktion SmartVision är den första Android smartphone som utformats speciellt för personer med nedsatt syn. SmartVision är den första verkligt tillgängliga allt-i-ett smartphone, med

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Viktigt information om säkerhet och hantering Denna produkt är lämplig

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK NP88

ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK FÖR NP88 1.0 Innehållsförteckning Sida INLEDNING...2 KNAPPAR...2 SLÅ PÅ PERSONSÖKAREN...3 STÄNGA AV PERSONSÖKAREN...4 TA EMOT OCH LÄSA MEDDELANDEN...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA

Läs mer

HUAWEI F685. Fast, trådlös terminal BRUKSANVISNING

HUAWEI F685. Fast, trådlös terminal BRUKSANVISNING HUAWEI F685 Fast, trådlös terminal BRUKSANVISNING Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Bruksanvisning SL320

Bruksanvisning SL320 Bruksanvisning SL320 Allmän information Grattis till ditt val av köp av Bea-fon SL320! Läs den här informationen för bättre hantering av telefonen. Vi tar inget ansvar för några problem till följd av felaktig

Läs mer

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ Återförsäljare: 2008-07-08 Z:\Products Public\Telephones\CL Dect250\Swedish\Service\Dect250_DuSeGbA5V6.indd Bo EDIN AB utvecklar, tillverkar och säljer trådlösa slingsystem och hörseltekniska hjälpmedel.

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm 20 English 1. Side key (volume) 2. Display 3. Left soft key 4. Call key 5. 1 / Voice mail 6. Numeric keypad 7. # 8. End call/power on/off 9. Arrow keys 10. Right soft key Svenska

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

MANUAL. MOBIL- TELEFON Voxtel M320

MANUAL. MOBIL- TELEFON Voxtel M320 MANUAL MOBIL- TELEFON Voxtel M320 V3 2 1 FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL I förpackningen hittar du: 1 mobiltelefon 1 dockningsladdare 1 nätadapter 1 batterilucka 1 manual 1 USB kabel Varning Ficklampan lyser starkt,

Läs mer

English. Svenska. Norsk . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0..

English. Svenska. Norsk . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. PhoneEasy 345gsm English. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. Side key (volume) Torch key Display Left soft key Call key Numeric keypad * / Key lock # / Change profile End call Arrow keys Right soft key 5. 6. 7. 8. 9.

Läs mer