FOTO & GRAFISK DESIGN MARIE BARRYMORE M I N N E B E R G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOTO & GRAFISK DESIGN MARIE BARRYMORE M I N N E B E R G"

Transkript

1 FOTO & GRAFISK DESIGN MARIE BARRYMORE Nr.5, r vintern 2011 M I N N E B E R G - ISSN

2 Ordföranden har ordet! Tomas Jonsson, Ordföranden Oj vad tiden går... Snart står Julen för dörren igen. Granarna är på plats i området liksom Tomtens lilla stuga vid strandpromenaden. När jag skriver detta har den varmaste november på 250 år passerat och det har blivit december. Dessa temperaturer medför givetvis att uppvärmningsnotan blir lägre än budgeterat, hur mycket återstår att se. Allt är inte lika trevligt dock. Lagstiftarens diskriminering av oss fortsätter, inte nog med att vi inte kan göra avdrag för våra räntekostnader i föreningarna, nu drabbas vi av moms på våra egna parkeringsplatser. Detta är uppochnervända världen för mig. Glädjande är dock att det tak som rasade i mars 2009 i garage P1 äntligen är på plats med en mycket stadigare konstruktion än den ursprungliga. Jag hoppas innerligt att jag skall slippa hamna i polisförhör för den detaljen igen. Spaljéutbytet på garagebyggnaderna fortlöper som planerat och jag tycker personligen att det blir jättesnyggt. På baksidan av grovsoprummet har det under hösten byggts en kompost. Denna kompost är enbart till för växter och blomjord. Inte hushållsavfall! Framåt tjugondag Knut så är det OK att lägga sin Julgran här på därför avsedd Nu lämnar hon Minneberg! Birgitta Peterson har varit en riktig eldsjäl för Minneberg, och vid sidan om skriver hon några rader om sin tid här. Ett stort varmt tack till dig Birgitta... vi kommer att sakna dig. Nu får Minneberg ge vika för staden och dess Södermalm, den 8 december går flyttlasset och jag blir stadsbo. Under mina 12 år här i Minneberg har mycket hänt tillfrågade Gun Fällborg mig om jag ville ställa upp som ledamot i Brf Tangen och det tackade jag ja till. Det var inte utan att jag var lite skakig när jag gick till årsstämman för att bli invald i styrelsen. Jag blev välkomnad och kände mig som en av de övriga ledamöterna var det sedan dags för Brf Tangen att utse ledamöter till Minnebergs samfällighet, och då behövdes en sekreterare. Förutom sekreterare, blev jag också plats. Jag hoppas att vi hinner få dit tydlig skyltning innan julgransplundringen. Inne i pannrummet har vi gjort stor översyn av våra elpannor och kontrollerat anläggningen inför eldningssäsong. Mycket av de kostnader som vi drar på oss handlar om underhåll i undercentraler och i panncentralen. Sådana arbeten syns ju inte men är minst lika viktiga som ytan i området. Om nu bara staden kunde ta sitt ansvar för torget och se till att plattor som kan leda till snubbelskador och träd som täpper igen dagavloppsbrunnar så skulle det kännas jättebra. Glöm inte att var och en kan skriva olika medborgarförslag. Vissa frågor kan nämligen lösas med tjat. Avslutningsvis vill jag rikta ett gillande leende till alla som julpyntar sina balkonger så här i juletid. Området ser verkligen bebott och inbjudande ut. God jul och Gott nytt år till er alla invald i medlemsgruppen, vilket passade mig utmärkt, för jag tyckte om att ordna för våra boende. Vid samma tillfälle kom också Birgitta Nygren att bli invald i samfällighetens styrelse för Brf Svartviks räkning, och även hon valdes in i medlemsgruppen. Båda brann vi för våra uppdrag, och tillsammans har vi arrangerat Minnebergsdagen, Pub-kvällarna och lite föreläsningar. Vi tog också på oss att strukturera om garagekön. Innan dess fanns det inte något regelverk alls, men på så sätt kortade vi ner kötiden med ca två månader. Vi såg också till att bänkarna utmed strandpromenaden reparerades eller förnyades. Med så mycket gemensamt arbete tillsammans med Birgitta så uppstod en vänskap som kommer att förbli även nu när jag flyttar från Minneberg. Ni kommer med all säkerhet att möta mig när jag är på visit här i Minneberg.

3 s amfällighetens Största Kostnad Får vi en kall vinter kommer Samfällighetens elkostnader att stiga igen. Mellan ökade elkostnaden med hela 35%. En kostnad som delas proportionellt mellan de föreningar som är anslutna till samfälligheten. Men årets vinterkyla verkar vänta på sig.... Den största kostnaden som samfälligheten har är uppvärmning. Värmeanläggningen nere i Panncentralen är av kombityp för olja och el, med ackumulatortankar för uppvärmning nattetid samt värmepumpar för värmeåtervinning. Driftskostnaderna för värmen består främst av kostnader för el som samfälligheten under de senaste åren köpt till ett fast pris av Kraft & Kultur i ett avtal som går ut nästa höst. Under vintern steg elpriset synnerligen kraftigt samtidigt som förbrukningen blev stor, men sedan dess har priserna normaliserats något. Under den senaste tioårsperioden har elskatten ökat från 9,7 till 25,4 öre/kwh, och till den kostnaden finns en obligatorisk elcertifikatkostnad med drygt 2 öre/kwh. På elpris liksom på elskatt och certifikatutgår dessutom sedvanlig moms. Mer än 50 procent av samfällighetens värmeproduktion kommer från återvinning av värme från våra bostäder och lokaler. Nya värmepumpar med betydligt bättre verkningsgrad än tidigare installerades till en kostnad på drygt 2 miljoner kronor. Den investeringen betalade sig på cirka fem år genom besparingar på energipriserna. Jämfört med samma period 2009 ökade värmekostnaden med cirka 35 % i 2010 på grund av den långvariga kylan. Framförallt på grund av att det behövs tillskott av olja då värmepumparnas verkningsgrad minskar med fallande temperatur. Under 2011 var första halvåret energikrävande medan hösten hittills varit varmare än normalt, varför uppvärmningskostnaden blir lägre i år. Dessutom har en omläggning av systemet gjorts så att elpannorna numera också är igång dagtid. Detta medför visserligen att samfälligheten får betala en straffavgift till Fortum, men det positiva är att oljeförbrukningen är lägre. Besparingen på oljenotan är flera gånger mer än möjlig straffavgift. MINNEBERG Medlemstidningen är utgiven av Bostadsrättsföreningarna Sandvik, Svartvik, Tangen & Tranan Nr.5, ISSN Ansvarig utgivare: Tomas Jonsson Redaktör: Marie Barrymore Adress: Svartviksslingan 59, Bromma Hemsida: e-post: SAMFÄLLIGHETENS STYRELSE Ordförande: Tomas Jonsson Vice Ordförande: Curt Cederborg Ekonomiansvarig: Sekreterare: Eva Gustafsson Drift: Curt Cederborg Rolf Lindblad Christian Falkelius Michael Jansson Erik Govers Arne Wallin Ekonomi: Agnetha Lund Rolf Lindblad Berth Josefsson Tomas Jonsson Medlem: Eva Gustafsson Marie Barrymore Tomas Jonsson HSB: Mats Falkenäng Gert Bergman Brf. Tranan Brf. Tranan Förvaltare Teknisk Förv.

4 Moms på P-platser i en samfällighet Öppet brev till riksdagspartierna Inom kort ska P-platserna i garagen P1 och P2 i Minneberg i Bromma beskattas. Skattemyndigheten anser att uthyrningen ska belastas med moms vid nuvarande förhållanden. Den skattefrihet, som gällt för området från tillkomsten 1985, ändras. Man kan numera endast slippa moms om den som hyr ut eller upplåter bostäderna också hyr ut P-platserna. Samfälligheter bedriver yrkesmässig verksamhet hävdar myndigheten. Och vi som hyr P-platserna anses vara utomstående(!) hyresgäster, eftersom boendet och P-platsen tillhandahålls via två juridiska personer. Detta är den oväntade och diskutabla bakgrunden till att hyrorna för P-platserna i måste höjas inom kort. När HSB byggde Minneberg tillkom en parkeringsanläggning, som då, enligt kommunens normer, ansågs vara tillräcklig för alla våra boendes behov. Man ville inte dela upp parkeringarna på respektive bostadsrättsförening. Istället löstes frågan genom att man skapade en samfällighet där de fyra bostadsrättsföreningarna i centrala Minneberg ingick. Detta betydde gemensamma administrativa rutiner, rättvisa köregler när det råder brist på platser samt rationellt underhåll av P-anläggningarna. Under alla år har samfällighetens uthyrning präglats av principen att endast boende i de delägande bostadsrättsföreningarna får hyra platser i våra gemensamma parkeringshus. Om vi hyr ut till utomstående riskerar vi att vår anläggning blir betraktad som en affärsmässig verksamhet, dvs att vi vill tjäna pengar på P-platserna och därmed drabbas av moms på hyran. Inga utomstående var villkoret. Vi har inte för ett ögonblick prutat på detta krav. Öppna platser för besökande är dock sedan länge registrerade för moms. Nu, 25 år senare, anser skattemyndigheterna att samfälligheter med P-platser tillhandahåller tjänster till utomstående i som myndigheten uttrycker det - yrkesmässig verksamhet. Så står det i det beslut, som ligger bakom att vi i Minneberg numera ska betala moms på P-platserna i våra gemensamma garage. Alla vi boende, som hyr av våra gemensamma garage, är således UTOMSTÅ- ENDE, enligt svensk skattelagstiftning år Uthyrningen sker i våra gemensamma garage till självkostnadspris efter att gått med förlust under många år. Anläggningarna har vi själva betalt till sista kronan. Vi släpper inte in någon enda person att hyra än våra egna medlemmar i bostadsrättsföreningarna, som utgör samfälligheten. Ändå anses vi bedriva YRKESMÄS- SIG VERKSAMHET, enligt skattemyndighetens tolkning av lagarna. Vad har nu hänt år 2011? Har regering och riksdag beslutat att alla parkeringsplatser i Sverige ska betala moms?

5 Nej ingalunda. P-anläggningar, som de boende nyttjar tillsammans under en och samma hyresvärd, är även fortsättningsvis momsbefriade. Den nya bestämmelsen drabbar endast en enda grupp. Det är SAMFÄLLIGHETEN i Minneberg som, tillsammans med andra samfällighetsföreningar, inte längre ska anses vara skattefri. Tillsammans är vi utomstående. Vi fyra brf är var för sig är inomstående (finns det ordet?). Tillsammans är vi yrkesmässigt verksamma. Vi fyra var för sig är verksamma för ett bra boende till självkostnad. Beskattningen av oss för att vi är en samfällighet är skamlig och argumentationen är förnuftsvidrig, enligt vår mening. Politikerna (via skattelagstiftningen) har givit oss två alternativ för att slippa moms på parkeringen. Vi har att välja mellan Pest och Kolera: Slå ihop alla fyra bostadsrättsföreningarna till en enda stor förening! Betala 25 procent moms på de boendes egna P-platser Om vi fusionerar kommer demokratin att påverkas. Vi tror att fyra föreningar med sammanlagt fyrtio föreningsvalda ledamöter är bättre än tio i styrelsen för en jätteförening på mer än niohundra hushåll. Dessutom är det efter tjugofem års verksamhet med olika resultat, fonderingar, underhåll etc i princip omöjligt att fusionera på ett för alla parter rättvist sätt. Om vi bara snällt betalar kommer vi att få dyrare parkering inom vårt av egen kraft betalt boende än någon annan jämförbar grupp. Till detta kommer att ett antal grannar finner att det blir ännu lönsammare att parkera fel i Minneberg! Vi har av denna anledning några frågor till alla riksdagspartier Är den orättvisa behandlingen av samfälligheter något ni visste om - och kanske syftade till - när bestämmelserna för moms ändrades för ett antal år sedan, men först nu börjar tillämpas? Är det rätt att vi ska beskattas enbart för att vi (ovetande om konsekvenserna senare) har valt en samfällighetslösning och bör samfälligheter försvinna från vårt land? Rekommenderar ni att vi ska slå ihop våra fyra bostadsrättsföreningar för att skattemyndigheterna ska bli nöjda och vi slippa moms? Skriver man till alla, brukar ingen känna sig manad att svara. Därför skickar vi detta brev även till bostadsministern Stefan Attefall med särskild önskan om ett svar. Bromma den Hans Almgren F d styrelseledamot Minnebergs samfällighet Ekonomiansvarig Minnebergs samfällighet

6 MINNEBERGS FRITIDSVERKSAMHETER Minnebergs fyra bostadsrättsföreningar har gemensamt bildat en Medlemsgrupp med uppgift att samordna och utveckla fritidsverksamheten i Minneberg vad gäller hobbyverksamhet, aktiviteter för barn och ungdom och andra trivselaktiviteter. BOKHÖRNAN Adress: Svartviksslingan 9 Öppet: Ons. 15:00-18:00 Ansvariga: Sara Aronsson, Tel: Gun Rickan, Tel: Bokhörnan är ett minibibliotek med ett antal böcker från Stadsbiblioteket, samt en del skänkta böcker. Fler böcker tas också gärna emot! BRIDGEKLUBBEN Adress: Badviken Svartviksslingan 17 Träffar: Onsdagskvällar Avgift: 10 kr per speldag Ansvariga: Carl Ehrman, Tel: Gunnar Collman, Tel: BÅTKLUBBEN Medlemsavgift: 150 kr/år Bryggavgift: kr/år Depositionsavgift: kr/år Ansvarig: Kim Lundén, Tel: För hamnfrågor kontakta: Klubben har 80 bryggplatser. FOTOKLUBBEN Adress: Svartviksslingan 114 Avgift: 100 kr/år Depositionsavgift för nyckel till labbet: 200 kr/år Ansvariga: Lars-Olof Nihlén, Tel: , Karin Svärd, Tel: , Fotoklubben har tillgång till mörkrum, fotolab m.m. GYMNASTIK / AEROBICS Adress: Badviken Svartviksslingan 17 Tid: Tisdagar 19:00 Avgift: 1200 kr/termin (20 ggr) eller 75 kr/ gång Ansvarig: Gerda Nygran-Larsson, Tel: Aktiviteter: Aerobics med styrka, kondition, avslappning och streching. MINNEBERGSSENIORERNA Expedition:Svartviksslingan 59 Tel: E-post: Öppet: Mån. 09:00-11:00 Tor. 17:00-19:00 Medlemsavgift: 75 kr/år Ansvarig: Sture Smedberg, Tel: Aktiviteter: Klubben har regelbundna aktiviteter varje vecka med vandringar, buss & båtresor, studieverksamheter, kortspel, boule och mycket annat. En gång i månaden serverar klubben också lite eftermiddagskaffe, ofta med musik eller något uppträdande. MOTION I MINNEBERG Adress: Svartviksslingan 17 Medlemsavgift: 200 kr/år Tidsbokning enligt schema. Ansvarig: Mahlin Rasmusson, Tel: E-post: Ordningsregler: finns anslagna i klubblokalens entré Redskap: motionscykel, vikthantlar, tyngdlyftingsredskap m.m. PINGISKLUBBEN Adress: Badviken Svartviksslingan 17 Familje medlemskap: 100 kr/år Ansvarig: Olle Björklund, Tel: E-post: Regler: Föräldrarna ansvarar för sina barns alla aktiviteter inom Pingisrummet. QIGONG för seniorer Adress: Båtviken Svartviksslingan 81 Träffar: Måndagar Ansvarig: Ann-Mari Tiger, Tel: SNICKARKLUBBEN Adress: Svartviksslingan 89 Medlemsavgift: 100 kr/år För medlemskap kontakta: Alexander Olsson, Tel: , e-post Ansvar för verktygssortiment är: Allan Gunnarsson, Tel: SÅNGKÖREN Adress: Badviken Svartviksslingan 17 Tid: Torsdagar 18:30 Avgift: 300 kr per termin Ansvariga: Gun Fällborg, Tel: Lars-Olof Nihlén, Tel: , VÄVSTUGORNA (2) Tid: alla dagar när man vill Avgift: 50 kr per termin Adress: Svartviksslingan 9 Ansvarig: Sigrid Svensson Tel: Adress: Svartviksslingan 81 Ansvarig: Hélene Berggren Tel:

7 GÄSTLÄGENHETER OCH LOKALER I MINNEBERG Samtliga fyra bostadsrättsföreningar i Minneberg har gästlägenheter som alla medlemmar boende i området kan hyra. Även Brf. Hägern har en lägenhet som man kan hyra, men denna är utan dusch. Bokning av en lägenhet får göras högst tre månader i förväg hos respektive lägenhetsansvarig (se förteckningen här under). Bokningsreglerna kan variera i de olika föreningarna men allmänt gäller absolut rökningsförbud och obligatorisk städning efter användandet av en lägenhet. På ett par av föreningarna kan man se bokningsstatus på föreningens hemsida. Brf. SVARTVIK Adress: Svartviksslingan 15B Antal sängar: Fyra Tidsbegränsning: 7 dygn Hyra: 300 kr/dygn Betalning: kontant mot kvitto och nyckel Bokning: Ansvarig: Lotta Åhman Brf. SANDVIK Adress: Svartviksslingan 110 Antal sängar: Fyra Antal sängar: Två Tidsbegränsning: 7 dygn Hyra: 300 kr resp. 200 kr/dygn Betalning: kontant i förväg mot kvitto och nyckel Bokning: eller Ansvarig: Gunilla Stjärnström Brf. TANGEN Adress: Svartviksslingan 73 Antal sängar: Fyra Tidsbegränsning: 7 dygn Hyra: 300 kr/dygn Betalning: i förväg Till: Plusgiro Bokning: Brf. TRANAN Adress: Svartviksslingan 96 Antal personer: Fyra Tidsbegränsning: 7 dygn Hyra: 300 kr/dygn Betalning: i förväg mot kvitto och nyckel Till: Plusgiro Bokning: Ansvarig: Kristrun Runarsdottir Åleberg Brf. HÄGERN (portalhuset) Adress: Svartviksslingan 6 Antal sängar: Två (ingen dusch) Tidsbegränsning: nej Hyra: 100 kr/dygn Betalning: kontant mot kvitto och nyckel Bokning: Ansvarig: Jan Karlberg Bokning: LOKALER ATT HYRA (3) *BADVIKEN & **BAKFICKAN: Adress: Svartviksslingan 17 Antal personer som får vistas i lokalerna: *Badviken 75 pers. max **Bakfickan 25 pers. max BÅTVIKEN: Adress: Svartviksslingan 81 Antal personer: 75 pers. max BOKNING AV LOKALER: (dock inte gästlägenheterna) Adress: MinnebergsSeniorernas Expeditionen, Svartviksslingan 59 Öppet: Mån.09:00-11:00 Tor.17:00-19:00 Bokning & information: E-post: Ansvariga: MinnebergsSeniorerna

8 NYHETER - NYHETER - NYHETER - NYHETER - NYHETER KOMPOSTEN ÄR KLAR MEN ENDAST FÖR KOMPOST OCH INGET ANNAT! Så blev kompostområdet klar, med staket och allt... just utanför Grovsoprummet. Men i komposten slänger vi endast växter... så inga hushållsavfall eller annat som inte hör till eller drar till sig råttor.... Var slänger jag Julgranen i år? När Julgranen börjar barra och allt du vill göra är att slänga ut eländet, ja då tar du dig ned till Grovsoprummet... och utanför... en sådär 2 meter till vänster om kompostområdet... där kan du slänga din Julgran. Men innan dess... önskar vi dig en God, och framförallt Jättetrevlig JUL... och Gott Nytt på er också! Höjda avgifter för våra P-platser i Minneberg Nu träder de nya P-platsavgifterna i kraft, och f.o.m. den 1:a januari ökar din P-platshyra med 25%, i och med den nyinförda momsen. Men vi är inte nöjda med beslutet! I ett brev, till de olika regeringspartierna, protesterar vi därför om den nya momsen, vilket du hittar på mittuppslaget till detta nummer av MINNEBERGSBLADET. NI KANSKE HAR HÖRT, OM FÖRSLAGET TILL NYA BOSTÄDER I TRANEBERG! En detaljplan till förslaget finns utställt på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, t.o.m. 9 januari 2012, men planförslaget finns också att se i Alviks Bibliotek och på stadsbyggnadskontorets hemsida, Förslaget handlar om 5 nya 4-7 våningsbyggnader vid Margaretelundsvägen. Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast ha nått Stockholms stadsbyggnadsnämnd 9 januari NYHETER - NYHETER - NYHETER - NYHETER - NYHETER

M I N N E B E R G. Panncentralen knyter samman hela Minneberg!

M I N N E B E R G. Panncentralen knyter samman hela Minneberg! Nr.1,våren 2012 M I N N E B E R G - ISSN 1653-1612 Panncentralen knyter samman hela Minneberg! Det är härifrån som värmeflödet till våra hem regleras, elen till allt som rör samfälligheten hanteras, och

Läs mer

M I N N E B E R G. Äntligen Sommar. Nr.2,sommar 2012. Fotograf Marie Barrymore

M I N N E B E R G. Äntligen Sommar. Nr.2,sommar 2012. Fotograf Marie Barrymore Nr.2,sommar 2012 M I N N E B E R G - ISSN 1653-1612 Fotograf Marie Barrymore Äntligen Sommar Nu har Berth tagit över rodret som ordförande! Minnebergsbladet har intervjuat vår nya ordförande så att vi

Läs mer

MINNEBERG. Nu är våren här och snart är det Påsk! Nyheter: Fjärrstyrd öppning av garagen - se sid 4. Snart dags att förbereda dig för OVK - se sid 5

MINNEBERG. Nu är våren här och snart är det Påsk! Nyheter: Fjärrstyrd öppning av garagen - se sid 4. Snart dags att förbereda dig för OVK - se sid 5 Nr.1,våren 2014 MINNEBERG - ISSN 1653-1612 Nyheter: Fjärrstyrd öppning av garagen - se sid 4 Fotograf Marie Barrymore Snart dags att förbereda dig för OVK - se sid 5 Loppis den 17 maj! Kom och fynda! -

Läs mer

Ny positiv vår för Brf Svartvik

Ny positiv vår för Brf Svartvik DETT ETTA NUMMER NR 1/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Ekonomi och Förvaltning: - Bra ekonomi i Svartvik - Ventilationskontroll - Våra Gårdar - Osäkerhet kring bredband Ordning och

Läs mer

Bingo för medlemmarna i år

Bingo för medlemmarna i år DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5

Läs mer

MINNEBERG. Nr.1, våren 2015. Nyhetsbrevet från Minnebergs Samfällighet - ISSN 1653-1612. Fotograf: Marie Barrymore

MINNEBERG. Nr.1, våren 2015. Nyhetsbrevet från Minnebergs Samfällighet - ISSN 1653-1612. Fotograf: Marie Barrymore Nr.1, våren 2015 MINNEBERG - ISSN 1653-1612 Fotograf: Marie Barrymore INNEHÅLL: Lördagen den 30 maj ska vi fira... för då fyller Minneberg 30 år! Klotter får inte förstöra vårt fina Minneberg! Asal Abdi

Läs mer

Nu slutar jag NR 1/2004 DETTA NUMMER. Ordföranden har ordet

Nu slutar jag NR 1/2004 DETTA NUMMER. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER Sid 2 Din andel av brf Svartviks förmögenhet Gynnsam trend för räntor Sid 3 Mycket intressant i Vår bygds historia Allsångskväll med Minnebergskören Sid 4 Bästa Svartvikare Tillfället gör

Läs mer

Pinnen blev grön till sist

Pinnen blev grön till sist DETTA NUMMER NR 3/2004 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sid 2 Ekonomin Sid 3 Jonas Sima Sid 4 Fotoklubben Motion i Minneberg Sid 5 För hundra år sedan : Sid 6 Nya stadgar på gång Sid 7 Information

Läs mer

Framgångarna 2002 bäddar för ett gott 2003

Framgångarna 2002 bäddar för ett gott 2003 DETTA NUMMER Sid 2 Brf Svartviks finansieringsoch placeringsstrategi Sid 3 Brf Svartviks budget för 2003 Sid 4 Minnen från Minneberg Sid 5 Första snön i Minneberg Varning för svag is! NR 4/2002 NYHETER

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på

Läs mer

NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER

NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER DETTA NUMMER Ekonomi och förvaltning: - Ekonomiska reserver i brf Svartvik - Att tjäna pengar på pengar Årsmöte: - Årsstämmans debattfråga Smått & gott: -Bredband till hösten - Minnebergs vårsalong - Intresset

Läs mer

Sommaren inom räckhåll!

Sommaren inom räckhåll! DETTA NUMMER NR 2/2004 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sid 2 Ekonomin fortsatt god de närmaste åren Sid 3 Presentation av nya styrelsen Sid 4 Rapport från stämman Sid 5 Vår bygds historia

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö

Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Tangen, HSB Stockholm A-Ö, också med information om Minnebergs Fest/Samlingslokaler medföljer nummer

Läs mer

Glad Sommar önskar Styrelsen

Glad Sommar önskar Styrelsen HSB:s brf. Färjan, Svarvargatan 4, 112 49 Stockholm. Telefon: 08-653 20 65 Orgnr: 702000-6909 E-post: styrelsen.farjan@bredband.net No.2, 2013 Glad Sommar önskar Styrelsen Ordförandespalten Ny styrelse

Läs mer

Ingen kan göra allt men alla kan göra något

Ingen kan göra allt men alla kan göra något DETTA NUMMER Sid 2 Räntan åker berg- och dalbana Har du akvarium? Sid 3 Brf Svartviks styrelse Sid 4 Så här fungerar en sopsug Blötaste sommaren i Svartviks historia! Sid 5 Minnen från Minneberg Sid 6

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 BRF Sjöstadens hjälte Här är han - bogserbåten TUG - föreningens hjälte. (Bogserbåtar är faktiskt han, de flesta andra fartyg är hon) I mars månad bogserade

Läs mer

gruppanslutning till bredbandsbolaget erbjudande om IP telefoni och bredband och föreningens stadgar har moderniserats.

gruppanslutning till bredbandsbolaget erbjudande om IP telefoni och bredband och föreningens stadgar har moderniserats. 20 ÅR 1986-2006 NR 4/2006 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Tiden går fort när man har roligt Detta Nummer Sid 2 Avgiftsfri månad Sid 3 Bredbandsbolaget Höststämma Kontorlokal uthyres Sid

Läs mer

Varde ljus... Detta är inte den enda ljusglimten i juletid. Styrelsen kunde på informationsmötet

Varde ljus... Detta är inte den enda ljusglimten i juletid. Styrelsen kunde på informationsmötet Detta Nummer Sid 2 Avgiftsfri månad igen Sid 3 Cykeln i sjön Sid 4 Våra gårdar Sid 5 Studiebesök från Ryssland Vi välkomnar våra nya medlemmar Sid 6 Tidningsanka Hisskrångel Konferensresa till Dublin Sid

Läs mer

Svartvik lämnar tonåren

Svartvik lämnar tonåren 20 ÅR 1986-2006 NR 1/2006 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet DETTA NUMMER Sid 2 Underhåll: Detta måste du betala själv Förmånligt HSB-avtal med Bredbandsbolaget Sid 3 Krönika av Jonas Sima

Läs mer

Ni äger en K-märkt fastighet

Ni äger en K-märkt fastighet Detta Nummer Sid 2 Ny styrelse i brf Svartvik Sid 3 Våra gårdar NR 2/2009 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Ni äger en K-märkt fastighet Sid 4 Kanske en deckare Sid 5 Vårstädningen Nya medlemmar

Läs mer

Kvalitet viktigt för brf Svartvik

Kvalitet viktigt för brf Svartvik DETTA NUMMER Sidan 2 Årsavgifterna har följt konsumentprisindex Svartvik bland de första att bli certifierad brf NR 1/2002 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 3 Minnen från Minneberg

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Brf Svartvik i helikopterperspektiv Foto Bergslagsbild AB. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2010. Brf Svartvik i helikopterperspektiv Foto Bergslagsbild AB. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Svartvik i helikopterperspektiv Foto Bergslagsbild AB HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Brf Svartvik 2010 Viktiga händelser Föreningen beslutar återigen om en

Läs mer

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till www.segelflygaren.org Mars - 2006 Nummer 1 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el.... 2 Ekonomi... 5 Statistik och avtal... 7 Teknik... 9 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Vill du vara med och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2009 Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga händelser 1 Allmänt om föreningen

Läs mer

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 3 2011 39:50 kronor Teckna bästa SNÖ-AVTALET Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen EXTRA BYGGARE STÄMS PÅ 137 MILJ Föreningar grundlurade

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

ORDFÖRANDEN HAR ORDET LINDHBLADET Informationsblad för Brf Dr Lindh Red. Bo Jansson www.drlindh.se lindhbladet@hotmail.com Nr 2 - okt/nov 2011 Istappar i huvudet & mordbrand läs ordförandens krönika sid 2 Lägre elpriser tro

Läs mer

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats!

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats! MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nu har våren kommit till Marmorn, både krokus och andra blommor har tittat fram! Vår trädgårdsgrupp kommer under våren att planetera mer blommor

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Långväga besökare hos brf Svartvik

Långväga besökare hos brf Svartvik DETTA NUMMER Sid 2 Svartvik har ökat säkerheten Pilen som blev en stubbe Sid 3 Ömsom vin ömsom vatten Sid 4 Styrelsen Sid 5 Minnen från Minneberg Sid 6 Insändare Föräldrarådet informerar Nya medlemmar

Läs mer