Offert Telia Fastighetsanslutning Trädgårdsstadens Samfällighetsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offert Telia Fastighetsanslutning Trädgårdsstadens Samfällighetsförening"

Transkript

1 Offert Telia Fastighetsanslutning Trädgårdsstadens Samfällighetsförening Rev 1.8 HANDLÄGGARE Adam Jaans TeliaSonera Sverige AB Säte: Stockholm Org.nr: :

2 Offert Telia Fastighetsanslutning Inledning Telia tackar för förtroendet att få lämna offert på Telia Fastighetsanslutning till Trädgårdsstadens Samfällighetsförening Med hjälp av Telia Fastighetsanslutning kan du öka värdet på din fastighet. Den får inte bara ett lokalt nätverk med bredbandsuppkoppling mot Internet, utan även en framtidssäker plattform för fastighetsstyrning. Med Telia Fastighetsanslutning får dina boende bl.a. tillgång till supersnabbt bredband och digital-tv med ett brett utbud av tv-kanaler, HD-tv och filmer (Video on Demand). Sammantaget gör det din fastighet mer attraktiv att bo i, och mer ekonomisk att förvalta. 2 (21) Om Telia Telia är en av Sveriges ledande leverantör av bredband som också har tillgång till Sveriges största och kraftfullaste fibernät. Telia driver kraftfullt utvecklingen av nya tjänster och funktioner inom bredbandsområdet. Telia är den kompetenta affärspartnern som har stabilitet och förmåga att driva effektiva bredbandslösningar idag och i framtiden. Vårt erbjudande: Produkt: Antal: Engångsavgift: Månadsavgift: Fastighetsnät, Fiber portar 63 st Ingår Digital-tv boxar 63 st Ingår Gateway (Trådlös router) 63 st Ingår Tjänst: Kollektivt bredband 50/8-100/10 Mbit/s Ingår Kollektiv bredbandstelefoni Ingår Kollektiv digital-tv Lagom - 18 kanaler Ingår Installationshjälp Ingår Kollektiv Telia Smart Ingår 267,2:-/hushåll Totalt (exkl. moms) : ,6:-/mån Avtalstid: 10 år

3 Vi erbjuder en helhetslösning där vi tillhandahåller installation av både passiv och aktiv utrustning. Följande ingår i denna offert: Vi beställer och drar fram fiber till fastigheten Vi sköter byggnation av fastighetsnät och områdesnät Vi tillhandahåller och installerar switchar och annan aktiv utrustning Vi står för drift och underhåll av aktiv utrustning under avtalstid Vi tar hand om all slutkundshantering Vi tillhandahåller hjälp och support. För aktuella öppettider se 3 (21) Leveranstid Normal leveranstid är cirka veckor efter inkommen beställning. Slutlig leveranstid överenskommelse skriftligen i samråd med er efter inkommen skriftlig beställning. Villkor Offertens giltighetstid är 6 veckor. Vi ber er observera att innehållet i denna offert samt tillhörande bilagor utgör konfidentiell information och får inte spridas eller på annat sätt göras tillgängligt för utomstående utan skriftligt medgivande från behörig på Telia. Kontakta gärna mig, du når mig på Hofors TeliaSonera Sverige AB Adam Jaans

4 Avtal om Telia Fastighetsanslutning Telias avtalsnummer Fastighetsägarens avtalsnummer 4 (21) Detta avtal har ingåtts mellan följande parter TeliaSonera Sverige AB (nedan kallad Telia ) Org.nr Farsta Trädgårdsstadens Samfällighetsförening (nedan kallad Fastighetsägaren ) Stavgränd 5, 13754, Tungelsta Telia och Fastighetsägaren kallas fortsättningsvis även gemensamt Parterna och var för sig Part. 1 Omfattning och avtalshandlingar 1.1. Fastighetsägaren och Telia har genom detta avtal ( Avtalet ) överenskommit att Telia skall tillhandahålla Bredbandstjänster genom att ansluta fastighetsnät avseende Skogs-Ekeby 6: Genom detta avtal kan Parterna även överenskomma att Telia skall tillhandahålla service av fastighetsnät och områdesnät samt installation av fastighetsnät och områdesnät. Detta framgår i så fall under punkt 2 nedan En allmän teknisk beskrivning av de tjänster som Telia tillhandahåller enligt Avtalet, inklusive de krav som Parterna måste säkerställa framgår av Bilaga 5 (Kravspecifikation) Förekommer mot varandra stridande villkor i Avtalet gäller villkoren i denna huvudtext före villkoren i bilagor och bilagorna sinsemellan i nummerordning. Senare tillkomna bilagor skall gälla före äldre bilagor av samma typ. 2 Tjänster I Avtalet ingår följande tjänster a. De boende i fastigheten får tillgång till Telias bredbandstjänster enligt Bilaga 1 individuellt genom att teckna särskilt avtal med Telia. Antal lägenheter som ansluts uppgår till 63. b. De boende i fastigheten får tillgång till Telias bredbandstjänster enligt Bilaga 2 kollektivt enligt nedan. Antal lägenheter som ansluts uppgår till 63. Telia Bredband FiberLan 50/8-100/10 Mbit/s Telia Digital-tv, Grundutbud Lagom - 18 kanaler Telia Bredbandstelefoni c. Service av fastighetsnät och områdesnät i den omfattning som framgår av Bilaga 3. d. Installation av fastighetsnät och områdesnät i enlighet med Bilaga 4 (Installation). e. Installationshjälp av kollektiva Bredbandstjänster.

5 3 Pris 3.1. För anslutning till Telias nät och i förekommande fall för installation av fastighetsnät eller områdesnät utgår en engångsavgift om kr exklusive moms Övriga priser framgår av Bilaga 1 (priser för boende) och Bilaga 2 (priser för Fastighetsägaren). 5 (21) 4 Allmänna villkor 4.1. För tjänster enligt Avtalet gäller Telias allmänna villkor för Telia Fastighetsanslutning. 5 Avtalstid 5.1. Avtalet gäller från och med undertecknandet för en initial period om 10 år räknat från det att Telia börjar tillhandahålla tjänster över fastighetsnätet Har inte Avtalet sagts upp senast sex (6) månader före den initiala avtalsperiodens slut, förlängs det automatiskt att gälla ytterligare ett (1) år. Därefter förlängs Avtalet årsvis med iakttagande av sex (6) månaders uppsägningstid Avtalet har upprättats i två (2) exemplar, av vilka Parterna tagit var sitt. Datum TeliaSonera Sverige AB Datum Trädgårdsstadens Samfällighetsförening Namnförtydligande Säljare Adam Jaans Namnförtydligande Bilageförteckning Bilaga 1 Prissättning tjänster för boende med individuellt anslutningsavtal 6 Bilaga 2 Prissättning tjänster för fastighetsägare 7 Bilaga 3 Service 9 Bilaga 4 Installation 10 Bilaga 5 Kravspecifikation 14 Bilaga 6 Allmänna villkor 17

6 Avtal om Telia Fastighetsanslutning Bilaga 1 Prissättning tjänster för boende med individuellt anslutningsavtal Denna bilaga visar prissättning av tjänster per. Priserna avtalas med respektive kund i separata avtal och kan förändras över tid. 6 (21) Telia Bredband FiberLan (Privat & företag) vid individuella avtal För aktuella priser och kampanjer se Telia Bredbandstelefoni (Privat & företag) De boende ringer utan samtalsavgift till andra som använder Telia Bredbandstelefoni. För samtal till övriga hemtelefoner mobilnummer och utlandet gäller de vanliga prislistorna för fast telefoni. För aktuella priser och kampanjer se Telia Digital-tv (Privat) Vid beställning av telia digital-tv individuellt tillkommer krypteringsavgift på 49 kr/månad. Kanalpaketen innehåller många av de mest populära kanalerna och innehållet kan förändras över tiden. Aktuellt kanalutbud hittar du på Uppgraderingspriser för Telia Bredband FiberLan (Privat) vid kollektivt anslutningsavtal Mbit/s o Månadsavgift: 369 kr inkl. moms Priset förutsätter att ett kollektivt anslutningsavtal finns där fastighetsägaren betalar en månadsavgift för bredbandet. De här priserna är uppgraderingspriser som betalas av den enskilt boende.

7 Avtal om Telia Fastighetsanslutning Bilaga 2 Prissättning tjänster för fastighetsägare Denna prislista visar prissättning av tjänster per. Samtliga priser är exklusive moms. 7 (21) Telia Bredband FiberLan, Telia Digital-TV samt Telia Bredbandstelefoni - Triple-play kollektiv anslutning Telia Bredband FiberLan 50/8-100/10 Mbit/s Telia Bredbandstelefoni Månadsavgift för Telia Bredbandstelefoni. Digital-tv med 18 nedan angivna kanaler, Grundutbud Lagom Telia förbehåller sig rätt att ändra sammansättningen av kanalpaketet. SVT 1, SVT 2, SVT 1 HD, SVT 2 HD, SVT lokal-tv, SVT 24/ Barnkanalen, TV 3, TV 4, TV 4+, TV 4 Sport, Kanal 5, TV 6, TV 8, Kanal 9, Kunskapskanalen, TV10, Discovery Channel, Eurosport, MTV, Axess TV. Möjligheten att utöka kollektiva kanalpaket ges, se För varje ansluten Lägenhet ingår 1 HD-digitalbox som ägs av Fastighetsägaren. Månadsavgift per Lägenhet exklusive moms: 267,2 kr. De boende betalar själva samtalsavgifter för Telia Bredbandstelefoni. Krypteringsavgift utgår inte vid avtalat kollektivt kanalpaket. Krypteringsavgift tillkommer dock om den boende beställer ordinarie kanalpaket.

8 Installationshjälp I Installationshjälpen ingår hjälp med installation av kollektiva Bredbandstjänster. Telia upprättar kontakt med angiven kontaktperson och entreprenör hos er på angivet datum eller enligt senare överenskommen tidpunkt för samordning av uppdraget. Telia ser sedan till att tekniker finns på plats hos er för installation av Bredbandstjänster antingen per heldag eller per timme. 8 (21) Med heldag menas att teknikern kommer att vara på av er angiven plats och tidpunkt normalt på helgfri vardag mellan kl 12:00 och 20:00 Med per timme menas att teknikern kommer att vara på av er angiven plats och tidpunkt normalt på helgfri vardag mellan kl 7:30 och 16:30. Installationshjälpen omfattar: Kollektiv installationssupport och funktionstest av Telia beställd materiel såsom digitalbox, bredbandsswitch och ev. telefoniadapter Upprätta kontakt med angiven kontaktperson från fastighetsägare för samordning av uppdraget Hämtning av materiel såsom digitalbox, bredbandsswitch och ev. telefoniadapter inklusive koder hos av er angiven representant. Eventuell telefonisplitter/-fördelare, ingående patchkablar samt av Telia levererade produkter och tjänster för kollektiv IP-telefoni (Telefoniadapter, ingående patchkabel och vid behov även telefonisplitter/ -fördelare) Funktionstest av Telia levererade kollektiva tjänster och produkter Resor inom angiven anläggning/beställning Pris 0 kronor exklusive moms.

9 Avtal om Telia Fastighetsanslutning Bilaga 3 Service 1 Allmänt 9 (21) Denna bilaga beskriver Telias service av Fastighetsanslutning för bredbandstjänster och Telias åtagande då parterna överenskommit att avtalet även skall omfatta service av fastighetsnät för bredbandstjänster (se avtal). Denna bilaga kompletteras av bestämmelserna i de allmänna villkoren. Fastighetsägaren ansvarar för att Telia bereds tillträde till nödvändiga fastighetsutrymmen vid behov av åtgärder för service. Utrymmen för Telias utrustning och övriga i fastighetsnätet ingående utrustningar ska vara låsta för allmänheten men inom servicetiden tillgängliga för Telia. Fastighetsägaren ansvarar för att anvisare finns på plats och ledsagar Telias tekniker inom 30 minuter från det att Telia efterfrågat detta. 2 Service av Fastighetsanslutning till Bredbandstjänster samt Telia Kabel-tv 2.1 Servicenivåer (ingår utan extra kostnad) System/tjänst i er lösning Telias fiberanslutning och aktiv utrustning Servicetjänst Servicetid Åtgärdstid Telias felavhjälpning och underhåll Helgfri mån-fre timmar Åtgärdstid räknas inom de tidsramar som är definierade som servicetid. 2.2 Felanmälan och supportärenden Fastighets- och områdesswitchar övervakas aktivt av Telia och larm från dessa åtgärdas rutinmässigt av Telias driftorganisation. Problem som berör enskilda anslutningar åtgärdas efter att boende felanmält sitt abonnemang till Telias kundsupport via telefon Vid fel som berör minst tre kunder oavsett tjänst, felanmäler fastighetsägaren via telefon Om fastighetsnät ägs av annan än Telia, debiteras teknikerbesök som orsakas av fel i fastighetsnätet fastighetsägaren om inget annat överenskommits. För att vi skall kunna hålla våra servicetider är det av yttersta vikt att av kunden angiven kontaktperson stämmer. Vid byte av kontaktperson skall detta anmälas till Telia snarast på vår hemsida Särskilt för Telia Kabel-tv gäller: Service och eventuella uppgraderingar av befintligt Nät för Kabel-tvnät är fastighetsägarens ansvar och omfattas inte av våra åtaganden Telia Kabel-tv felanmäls av fastighetsägare via telefonnummer Öppettider för support Vardagar Lördag, söndag Helgdag OBS! Trädgårdsstadens Samfällighetsförening har valt att inte ha serviceavtal för fastighetsnät

10 Avtal om Telia Fastighetsanslutning Bilaga 4 Installation 1 Omfattning 10 (21) Installation av Fastighetsnät för Bredbandstjänster omfattar kabeldragning och i förekommande fall kanalisation i byggnad mellan kopplingspanel i fastighetsutrymme och nätverksuttag i varje lägenhet avslutat med RJ45-kontakt. Denna bilaga kompletteras av bestämmelserna i de allmänna villkoren. Om inte kanalisation finns, placeras uttaget vid entrédörr om inte annat överenskommits (se också Bilaga 5 Kravspecifikation) Om inte kanalisation finns används plastkanaler i trapphus och lägenheter. I förekommande fall kan Fastighetsnät med fiber avslutas i en konverter med RJ45- gränssnitt, denna konverter kräver elmatning. Fastighetsägaren ansvarar för att eluttag finns tillgängligt där konverter placeras i närheten av entrédörren. Om Telia bedömer att aktiv utrustning (switch) bör placeras i Telias teknikutrymme och FTTH (fiber till varje bostad) anläggs till området, upprättas en passiv anslutningspunkt (ODF eller liknande) inom fastigheten. Kollektiv installationssupport och funktionstest av Telia beställd materiel såsom digitalbox, bredbandsswitch och ev. telefoniadapter. Upprätta kontakt med angiven kontaktperson från fastighetsägare för samordning av uppdraget. Hämtning av materiel såsom digitalbox, bredbandsswitch och ev. telefoniadapter inklusive koder hos av er angiven representant. Eventuell telefonisplitter/-fördelare, ingående patchkablar samt av Telia levererade produkter och tjänster för kollektiv IP-telefoni (Telefoniadapter, ingående patchkabel och vid behov även telefonisplitter /-fördelare). Funktionstest av Telia levererade kollektiva tjänster och produkter. Resor inom angiven anläggning/beställning. Installation av FTTH-nät till villor/radhus omfattar fiberkabel, kontaktering samt schaktning in till bostaden. Fibern läggs i Telias kanalisation och ägs därför av Telia. (Befintlig kanalisation där sådan finns). För detaljerad teknisk beskrivning se Bilaga 5 - Kravspecifikation.

11 2 Installationen omfattar ej Att flytta skrymmande föremål och möbler Att bekosta eventuella eluttag i lägenheter och teknikrum (se också spec. i Bilaga 5 Kravspecifikation Bostadsnät (lägenhetsnät) om inte annat överenskommits Håltagning i känsliga material som kakel, sten m.m. Arbete med miljöfarligt material, t.ex. asbest Merkostnad för installation i K-märkta byggnader Merkostnad för arbete vid tjäle i mark Merkostnad för målningsarbeten Merkostnad orsakad av lämpligt teknikrum saknas (se också spec. i Bilaga 5 Kravspecifikation El-ansluta ev. bredbandsskåp El-uttag. Hålla med tomtmark för teknikskåpet där switcharna placeras vid Transformatorstationen samt tomtmark för Telias skarvskåp Offerten omfattar inte installation av fastighetsnät vid nybyggnation om inte annat avtalats. Beställning/Aktivering av Telefoni eller Surf. Installation av extrauttag (telefonjack) för anslutning till befintligt telefonnät. Omkoppling eller flytt av telefonijack Test el. annat jobb i kundägd utrustning (ex. pc, tv, router, dvd, etc.) 11 (21) 3 Tillträde till Fastigheten Fastighetsägaren ansvarar för att Telia får tillträde till de utrymmen inklusive lägenheter som omfattas av installationen. I de fall Telia inte bereds tillträde till utrymmena enligt ovan inom installationstiden omfattas dessa inte av installationen. Vid mer än två försök att få tillträde under installationstiden debiteras extra kostnad för arbetstid och restid. I de fall fastighetsägaren efter installationstiden önskar installation i sådana utrymmen som enligt första stycket skall undantas från installationen, faktureras fastighetsägaren enligt vid denna tid gällande prislista.

12 4 Slutbesiktning Slutbesiktning skall vid behov utföras i syfte att kontrollera att installationen utförts i enlighet med Avtalet. Fastighetsägaren kallar Telia till slutbesiktning. Slutbesiktningen är okulär och omfattar endast de Lägenheter som Fastighetsägaren skaffat tillträde till. Lägenheter där tillträde inte givits för slutbesiktning skall anses vara godkända och utan anmärkning. Vid slutbesiktningen skall ett särskilt slutbesiktningsprotokoll upprättas genom Fastighetsägarens försorg. 12 (21) Eventuella fel och brister som Telia ansvarar för skall antecknas i slutbesiktningsprotokollet och kostnadsfritt åtgärdas av Telia inom skälig tid. Vidare skall i slutbesiktningsprotokollet antecknas om installationen är godkänd. Fel och brister av mindre betydelse skall inte utgöra hinder för godkännande. Sådana fel och brister skall avhjälpas av Telia senast två (2) månader efter att installationen har godkänts. Efter slutbesiktning ansvarar Telia för att Fastighets- och Områdesnät inte är behäftat med materialfel och att fel i utförda installationsarbeten inte föreligger. Detta ansvar gäller för fel som framträder under två (2) år efter godkänd slutbesiktning.

13 5 Övrigt Telia kommer vid behov att kalla till ett startmöte med Fastighetsägaren i syfte att gå igenom installationsprocessen samt andra relevanta frågor. Respektive part skall utse var sin kontaktman för att ansvara för att hantera löpande frågor rörande installationen. Vardera Parten skall bära sina respektive kostnader för startmötet. 13 (21) På uppstartsmötet överenskommer parterna om detaljerad tidplan och former för arbetets utförande I samband med startmötet eller i god tid innan installationen påbörjas skall Fastighetsägaren förse Telia med fastighetsbeskrivning, ritningar över Fastigheten och berörda byggnader utvisande nödvändig information för anslutning och installation samt ritningar över kablage avsedda för el, enligt Elsäkerhetsverkets författningssamling ELSÄK-FS. 2008:3. Fastighetsägaren ansvarar för att sådan information är korrekt och fullständig. Eventuella skador vid borrning betalas av fastighetsägare om inte korrekta ritningar erhålls. Fastighetsägare är ansvarig för sitt eget fastighetsnät och de överlämningspunkter som finns och att korrekt information rörande detta kommer Telia till handa. Fastighetsägaren ansvarar för att informera Telia om denna har ingått avtal med andra aktörer om utrymmen på fastigheten. Telia har ingen undersökningsplikt. Telia tar inget ansvar för om Telias inkoppling i Nät för Kabel-tv nät i fastigheten innebär störningar för andra fastighetsägare som finns anslutna till samma Nät för Kabel-tv nät. Telia utför, mot ersättning, besiktning och dokumentation på befintliga Nät för Kabel-tv-nät. Listor över fullständiga adresser med lägenhetsnummer skall överlämnas till Telia i god tid, dock senast två veckor efter beställningsdatum. Fastighetsägaren ansvarar för att informera de boende om installationens omfattning och tidpunkter samt de boendes åtaganden i samband med installationen t ex tillträde till lägenhet samt flytt av möbler.

14 Avtal om Telia Fastighetsanslutning Bilaga 5 Kravspecifikation 14 (21)

15 15 (21)

16 16 (21)

17 Bilaga 6 Allmänna villkor 17 (21)

18 18 (21)

19 19 (21)

20 20 (21)

21 21 (21)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Information och inspiration för er som planerar att framtidssäkra fastigheten med fiber

Information och inspiration för er som planerar att framtidssäkra fastigheten med fiber Information och inspiration för er som planerar att framtidssäkra fastigheten med fiber Så går det till när ni får fiber i huset När ni väljer att teckna fiberavtal med Telia får er fastighet ett kraftfullt,

Läs mer

Tid och plats måndagen den 24 februari 2014 kl. 17.00 Rådhuset Kallade

Tid och plats måndagen den 24 februari 2014 kl. 17.00 Rådhuset Kallade Kommunledningskontoret Kallelse 1 (1) Sammanträde Kommunstyrelsen Tid och plats måndagen den 24 februari 2014 kl. 17.00 Rådhuset Kallade Ledamöter: Anders Johnsson (M) Håkan Rosenkvist (M) Monica Jägholt

Läs mer

Prisförslag 2014-09-08

Prisförslag 2014-09-08 Prisförslag 2014-09-08 62 lägenheter 6 kommersiella lokaler BRF Dannemora Presentation av Bredbandsbolaget Bredbandsbolaget erbjuder bredband med höga hastigheter för bredband, tv, telefoni och andra tjänster.

Läs mer

Internetaccess till din bostadsrättsförening Förslag från Bredbandsbolaget 2012-09-10

Internetaccess till din bostadsrättsförening Förslag från Bredbandsbolaget 2012-09-10 Internetaccess till din bostadsrättsförening Förslag från Bredbandsbolaget 2012-09-10 Brf Pennan 22, 22 lägenheter och 0 lokaler Att: Johannes Frey-Skött Möregatan 6 11827 Stockholm Hej! Tack för ditt

Läs mer

Koppla greppet om utvecklingen

Koppla greppet om utvecklingen LZTA 805 2908 2007-03 Så här tar du nästa steg Ta kontakt med oss via www.telia.se/fastighet klicka på Kontakta mig. Tillsammans kan vi diskutera förutsättningarna för just din fastighet. Koppla greppet

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

Avtalsvillkor gällande: Källastigen, Kärrstigen, Eldstigen, Skogsstigen, Mosstigen och Hedstigen

Avtalsvillkor gällande: Källastigen, Kärrstigen, Eldstigen, Skogsstigen, Mosstigen och Hedstigen Avtalsvillkor gällande: Källastigen, Kärrstigen, Eldstigen, Skogsstigen, Mosstigen och Hedstigen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avtal gällande stadsnätsanslutning Bilaga 1 Priser Bilaga 2 Anslutning till Stadsnätet

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Byggstart förutsätter att vi senast den 30 april fått minst 80 beställningar på inkoppling inne i tätorten.

Byggstart förutsätter att vi senast den 30 april fått minst 80 beställningar på inkoppling inne i tätorten. 1 (4) Informationsmöte Löberöd Fiber den 2:e april Hembygdsföreningen i Löberöd samt Teleservice i Sjöbo bjuder in till ett informationsmöte onsdagen den 2:e april kl 18.00 på Hantverksgården. För att

Läs mer

DATE REV DATE REV DATE REV. Date. Tjänstebeskrivning DATE REV DATE REV. Telia ProLane. Date. LZTA 805 2782, Rev Ö

DATE REV DATE REV DATE REV. Date. Tjänstebeskrivning DATE REV DATE REV. Telia ProLane. Date. LZTA 805 2782, Rev Ö Tjänstebeskrivning Telia ProLane Innehåll Sida 1 Inledning 4 2 Produkten 5 2.1 Allmänt 5 2.2 Övergripande beskrivning 6 2.3 Överlämningspunkt 6 2.4 Kundgränssnitt 7 2.5 Kundplacerad utrustning 7 2.5.1

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Sviskonets Samfällighet

Sviskonets Samfällighet Sviskonets Samfällighet Sammanfattning av fiberlösningen. Fiberlösningen bygger på två offerter en från Centralradio-Service AB (CRS) och en från Telia. CRS offererar följande: Anpassning av kopplings-rummet

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Fiberinformation och betalningsinformation för medlemsavgift 2015

Fiberinformation och betalningsinformation för medlemsavgift 2015 Valdemarsro villaförening - Fiberinformation Fiberinformation och betalningsinformation för medlemsavgift 2015 I december 2014 fick ni en enkät i brevlådan. Enkäten syftade till att undersöka intresset

Läs mer

Nu eller aldrig! Offert - Kommunikationsoperatör. 1000/1000 Mbps (1/1 Gbps) för endast 99kr /mån Läs mer på sida 3. Skriven 25 juni 2015

Nu eller aldrig! Offert - Kommunikationsoperatör. 1000/1000 Mbps (1/1 Gbps) för endast 99kr /mån Läs mer på sida 3. Skriven 25 juni 2015 Skriven 25 juni 2015 Offert - Kommunikationsoperatör Skriven till: Flöghults Fiber Ekonomiskt Förening Nu eller aldrig! 1000/1000 Mbps (1/1 Gbps) för endast 99kr /mån Läs mer på sida 3. Oscar Söderström

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT.

UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT. UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT. 2 Datum 2013-09-05 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för att

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Upplev mer igår, idag och imorgon

Upplev mer igår, idag och imorgon Upplev mer igår, idag och imorgon Utvecklingen accelererar. Allt går snabbare. Allt blir bättre. Tekniken, underhållningen, kvaliteten. Där vi en gång bara hade två statliga kanaler i en stor, klumpig

Läs mer

Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber

Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber Kom igång med tv Koppla in din tv Test bredband Fördelar med fiber o koppling Nytt bredband via fiber 2014/2015 Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber Den 31 mars 2015 släcks kabel-tv-nätet

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som förutom att distribuera

Läs mer

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund.

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund. Extra Föreningsmöte i Visingelunds samfällighet Tid: Torsdag 26 april, 2012, kl. 19.00 Plats: Kvartersgården Innerspåret 10 DAGORDNING 01. Stämman öppnas 02. Godkännande av mötets utlysande 03. Godkännande

Läs mer