Offert Telia Fastighetsanslutning Trädgårdsstadens Samfällighetsförening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offert Telia Fastighetsanslutning Trädgårdsstadens Samfällighetsförening"

Transkript

1 Offert Telia Fastighetsanslutning Trädgårdsstadens Samfällighetsförening Rev 1.8 HANDLÄGGARE Adam Jaans TeliaSonera Sverige AB Säte: Stockholm Org.nr: :

2 Offert Telia Fastighetsanslutning Inledning Telia tackar för förtroendet att få lämna offert på Telia Fastighetsanslutning till Trädgårdsstadens Samfällighetsförening Med hjälp av Telia Fastighetsanslutning kan du öka värdet på din fastighet. Den får inte bara ett lokalt nätverk med bredbandsuppkoppling mot Internet, utan även en framtidssäker plattform för fastighetsstyrning. Med Telia Fastighetsanslutning får dina boende bl.a. tillgång till supersnabbt bredband och digital-tv med ett brett utbud av tv-kanaler, HD-tv och filmer (Video on Demand). Sammantaget gör det din fastighet mer attraktiv att bo i, och mer ekonomisk att förvalta. 2 (21) Om Telia Telia är en av Sveriges ledande leverantör av bredband som också har tillgång till Sveriges största och kraftfullaste fibernät. Telia driver kraftfullt utvecklingen av nya tjänster och funktioner inom bredbandsområdet. Telia är den kompetenta affärspartnern som har stabilitet och förmåga att driva effektiva bredbandslösningar idag och i framtiden. Vårt erbjudande: Produkt: Antal: Engångsavgift: Månadsavgift: Fastighetsnät, Fiber portar 63 st Ingår Digital-tv boxar 63 st Ingår Gateway (Trådlös router) 63 st Ingår Tjänst: Kollektivt bredband 50/8-100/10 Mbit/s Ingår Kollektiv bredbandstelefoni Ingår Kollektiv digital-tv Lagom - 18 kanaler Ingår Installationshjälp Ingår Kollektiv Telia Smart Ingår 267,2:-/hushåll Totalt (exkl. moms) : ,6:-/mån Avtalstid: 10 år

3 Vi erbjuder en helhetslösning där vi tillhandahåller installation av både passiv och aktiv utrustning. Följande ingår i denna offert: Vi beställer och drar fram fiber till fastigheten Vi sköter byggnation av fastighetsnät och områdesnät Vi tillhandahåller och installerar switchar och annan aktiv utrustning Vi står för drift och underhåll av aktiv utrustning under avtalstid Vi tar hand om all slutkundshantering Vi tillhandahåller hjälp och support. För aktuella öppettider se 3 (21) Leveranstid Normal leveranstid är cirka veckor efter inkommen beställning. Slutlig leveranstid överenskommelse skriftligen i samråd med er efter inkommen skriftlig beställning. Villkor Offertens giltighetstid är 6 veckor. Vi ber er observera att innehållet i denna offert samt tillhörande bilagor utgör konfidentiell information och får inte spridas eller på annat sätt göras tillgängligt för utomstående utan skriftligt medgivande från behörig på Telia. Kontakta gärna mig, du når mig på Hofors TeliaSonera Sverige AB Adam Jaans

4 Avtal om Telia Fastighetsanslutning Telias avtalsnummer Fastighetsägarens avtalsnummer 4 (21) Detta avtal har ingåtts mellan följande parter TeliaSonera Sverige AB (nedan kallad Telia ) Org.nr Farsta Trädgårdsstadens Samfällighetsförening (nedan kallad Fastighetsägaren ) Stavgränd 5, 13754, Tungelsta Telia och Fastighetsägaren kallas fortsättningsvis även gemensamt Parterna och var för sig Part. 1 Omfattning och avtalshandlingar 1.1. Fastighetsägaren och Telia har genom detta avtal ( Avtalet ) överenskommit att Telia skall tillhandahålla Bredbandstjänster genom att ansluta fastighetsnät avseende Skogs-Ekeby 6: Genom detta avtal kan Parterna även överenskomma att Telia skall tillhandahålla service av fastighetsnät och områdesnät samt installation av fastighetsnät och områdesnät. Detta framgår i så fall under punkt 2 nedan En allmän teknisk beskrivning av de tjänster som Telia tillhandahåller enligt Avtalet, inklusive de krav som Parterna måste säkerställa framgår av Bilaga 5 (Kravspecifikation) Förekommer mot varandra stridande villkor i Avtalet gäller villkoren i denna huvudtext före villkoren i bilagor och bilagorna sinsemellan i nummerordning. Senare tillkomna bilagor skall gälla före äldre bilagor av samma typ. 2 Tjänster I Avtalet ingår följande tjänster a. De boende i fastigheten får tillgång till Telias bredbandstjänster enligt Bilaga 1 individuellt genom att teckna särskilt avtal med Telia. Antal lägenheter som ansluts uppgår till 63. b. De boende i fastigheten får tillgång till Telias bredbandstjänster enligt Bilaga 2 kollektivt enligt nedan. Antal lägenheter som ansluts uppgår till 63. Telia Bredband FiberLan 50/8-100/10 Mbit/s Telia Digital-tv, Grundutbud Lagom - 18 kanaler Telia Bredbandstelefoni c. Service av fastighetsnät och områdesnät i den omfattning som framgår av Bilaga 3. d. Installation av fastighetsnät och områdesnät i enlighet med Bilaga 4 (Installation). e. Installationshjälp av kollektiva Bredbandstjänster.

5 3 Pris 3.1. För anslutning till Telias nät och i förekommande fall för installation av fastighetsnät eller områdesnät utgår en engångsavgift om kr exklusive moms Övriga priser framgår av Bilaga 1 (priser för boende) och Bilaga 2 (priser för Fastighetsägaren). 5 (21) 4 Allmänna villkor 4.1. För tjänster enligt Avtalet gäller Telias allmänna villkor för Telia Fastighetsanslutning. 5 Avtalstid 5.1. Avtalet gäller från och med undertecknandet för en initial period om 10 år räknat från det att Telia börjar tillhandahålla tjänster över fastighetsnätet Har inte Avtalet sagts upp senast sex (6) månader före den initiala avtalsperiodens slut, förlängs det automatiskt att gälla ytterligare ett (1) år. Därefter förlängs Avtalet årsvis med iakttagande av sex (6) månaders uppsägningstid Avtalet har upprättats i två (2) exemplar, av vilka Parterna tagit var sitt. Datum TeliaSonera Sverige AB Datum Trädgårdsstadens Samfällighetsförening Namnförtydligande Säljare Adam Jaans Namnförtydligande Bilageförteckning Bilaga 1 Prissättning tjänster för boende med individuellt anslutningsavtal 6 Bilaga 2 Prissättning tjänster för fastighetsägare 7 Bilaga 3 Service 9 Bilaga 4 Installation 10 Bilaga 5 Kravspecifikation 14 Bilaga 6 Allmänna villkor 17

6 Avtal om Telia Fastighetsanslutning Bilaga 1 Prissättning tjänster för boende med individuellt anslutningsavtal Denna bilaga visar prissättning av tjänster per. Priserna avtalas med respektive kund i separata avtal och kan förändras över tid. 6 (21) Telia Bredband FiberLan (Privat & företag) vid individuella avtal För aktuella priser och kampanjer se Telia Bredbandstelefoni (Privat & företag) De boende ringer utan samtalsavgift till andra som använder Telia Bredbandstelefoni. För samtal till övriga hemtelefoner mobilnummer och utlandet gäller de vanliga prislistorna för fast telefoni. För aktuella priser och kampanjer se Telia Digital-tv (Privat) Vid beställning av telia digital-tv individuellt tillkommer krypteringsavgift på 49 kr/månad. Kanalpaketen innehåller många av de mest populära kanalerna och innehållet kan förändras över tiden. Aktuellt kanalutbud hittar du på Uppgraderingspriser för Telia Bredband FiberLan (Privat) vid kollektivt anslutningsavtal Mbit/s o Månadsavgift: 369 kr inkl. moms Priset förutsätter att ett kollektivt anslutningsavtal finns där fastighetsägaren betalar en månadsavgift för bredbandet. De här priserna är uppgraderingspriser som betalas av den enskilt boende.

7 Avtal om Telia Fastighetsanslutning Bilaga 2 Prissättning tjänster för fastighetsägare Denna prislista visar prissättning av tjänster per. Samtliga priser är exklusive moms. 7 (21) Telia Bredband FiberLan, Telia Digital-TV samt Telia Bredbandstelefoni - Triple-play kollektiv anslutning Telia Bredband FiberLan 50/8-100/10 Mbit/s Telia Bredbandstelefoni Månadsavgift för Telia Bredbandstelefoni. Digital-tv med 18 nedan angivna kanaler, Grundutbud Lagom Telia förbehåller sig rätt att ändra sammansättningen av kanalpaketet. SVT 1, SVT 2, SVT 1 HD, SVT 2 HD, SVT lokal-tv, SVT 24/ Barnkanalen, TV 3, TV 4, TV 4+, TV 4 Sport, Kanal 5, TV 6, TV 8, Kanal 9, Kunskapskanalen, TV10, Discovery Channel, Eurosport, MTV, Axess TV. Möjligheten att utöka kollektiva kanalpaket ges, se För varje ansluten Lägenhet ingår 1 HD-digitalbox som ägs av Fastighetsägaren. Månadsavgift per Lägenhet exklusive moms: 267,2 kr. De boende betalar själva samtalsavgifter för Telia Bredbandstelefoni. Krypteringsavgift utgår inte vid avtalat kollektivt kanalpaket. Krypteringsavgift tillkommer dock om den boende beställer ordinarie kanalpaket.

8 Installationshjälp I Installationshjälpen ingår hjälp med installation av kollektiva Bredbandstjänster. Telia upprättar kontakt med angiven kontaktperson och entreprenör hos er på angivet datum eller enligt senare överenskommen tidpunkt för samordning av uppdraget. Telia ser sedan till att tekniker finns på plats hos er för installation av Bredbandstjänster antingen per heldag eller per timme. 8 (21) Med heldag menas att teknikern kommer att vara på av er angiven plats och tidpunkt normalt på helgfri vardag mellan kl 12:00 och 20:00 Med per timme menas att teknikern kommer att vara på av er angiven plats och tidpunkt normalt på helgfri vardag mellan kl 7:30 och 16:30. Installationshjälpen omfattar: Kollektiv installationssupport och funktionstest av Telia beställd materiel såsom digitalbox, bredbandsswitch och ev. telefoniadapter Upprätta kontakt med angiven kontaktperson från fastighetsägare för samordning av uppdraget Hämtning av materiel såsom digitalbox, bredbandsswitch och ev. telefoniadapter inklusive koder hos av er angiven representant. Eventuell telefonisplitter/-fördelare, ingående patchkablar samt av Telia levererade produkter och tjänster för kollektiv IP-telefoni (Telefoniadapter, ingående patchkabel och vid behov även telefonisplitter/ -fördelare) Funktionstest av Telia levererade kollektiva tjänster och produkter Resor inom angiven anläggning/beställning Pris 0 kronor exklusive moms.

9 Avtal om Telia Fastighetsanslutning Bilaga 3 Service 1 Allmänt 9 (21) Denna bilaga beskriver Telias service av Fastighetsanslutning för bredbandstjänster och Telias åtagande då parterna överenskommit att avtalet även skall omfatta service av fastighetsnät för bredbandstjänster (se avtal). Denna bilaga kompletteras av bestämmelserna i de allmänna villkoren. Fastighetsägaren ansvarar för att Telia bereds tillträde till nödvändiga fastighetsutrymmen vid behov av åtgärder för service. Utrymmen för Telias utrustning och övriga i fastighetsnätet ingående utrustningar ska vara låsta för allmänheten men inom servicetiden tillgängliga för Telia. Fastighetsägaren ansvarar för att anvisare finns på plats och ledsagar Telias tekniker inom 30 minuter från det att Telia efterfrågat detta. 2 Service av Fastighetsanslutning till Bredbandstjänster samt Telia Kabel-tv 2.1 Servicenivåer (ingår utan extra kostnad) System/tjänst i er lösning Telias fiberanslutning och aktiv utrustning Servicetjänst Servicetid Åtgärdstid Telias felavhjälpning och underhåll Helgfri mån-fre timmar Åtgärdstid räknas inom de tidsramar som är definierade som servicetid. 2.2 Felanmälan och supportärenden Fastighets- och områdesswitchar övervakas aktivt av Telia och larm från dessa åtgärdas rutinmässigt av Telias driftorganisation. Problem som berör enskilda anslutningar åtgärdas efter att boende felanmält sitt abonnemang till Telias kundsupport via telefon Vid fel som berör minst tre kunder oavsett tjänst, felanmäler fastighetsägaren via telefon Om fastighetsnät ägs av annan än Telia, debiteras teknikerbesök som orsakas av fel i fastighetsnätet fastighetsägaren om inget annat överenskommits. För att vi skall kunna hålla våra servicetider är det av yttersta vikt att av kunden angiven kontaktperson stämmer. Vid byte av kontaktperson skall detta anmälas till Telia snarast på vår hemsida Särskilt för Telia Kabel-tv gäller: Service och eventuella uppgraderingar av befintligt Nät för Kabel-tvnät är fastighetsägarens ansvar och omfattas inte av våra åtaganden Telia Kabel-tv felanmäls av fastighetsägare via telefonnummer Öppettider för support Vardagar Lördag, söndag Helgdag OBS! Trädgårdsstadens Samfällighetsförening har valt att inte ha serviceavtal för fastighetsnät

10 Avtal om Telia Fastighetsanslutning Bilaga 4 Installation 1 Omfattning 10 (21) Installation av Fastighetsnät för Bredbandstjänster omfattar kabeldragning och i förekommande fall kanalisation i byggnad mellan kopplingspanel i fastighetsutrymme och nätverksuttag i varje lägenhet avslutat med RJ45-kontakt. Denna bilaga kompletteras av bestämmelserna i de allmänna villkoren. Om inte kanalisation finns, placeras uttaget vid entrédörr om inte annat överenskommits (se också Bilaga 5 Kravspecifikation) Om inte kanalisation finns används plastkanaler i trapphus och lägenheter. I förekommande fall kan Fastighetsnät med fiber avslutas i en konverter med RJ45- gränssnitt, denna konverter kräver elmatning. Fastighetsägaren ansvarar för att eluttag finns tillgängligt där konverter placeras i närheten av entrédörren. Om Telia bedömer att aktiv utrustning (switch) bör placeras i Telias teknikutrymme och FTTH (fiber till varje bostad) anläggs till området, upprättas en passiv anslutningspunkt (ODF eller liknande) inom fastigheten. Kollektiv installationssupport och funktionstest av Telia beställd materiel såsom digitalbox, bredbandsswitch och ev. telefoniadapter. Upprätta kontakt med angiven kontaktperson från fastighetsägare för samordning av uppdraget. Hämtning av materiel såsom digitalbox, bredbandsswitch och ev. telefoniadapter inklusive koder hos av er angiven representant. Eventuell telefonisplitter/-fördelare, ingående patchkablar samt av Telia levererade produkter och tjänster för kollektiv IP-telefoni (Telefoniadapter, ingående patchkabel och vid behov även telefonisplitter /-fördelare). Funktionstest av Telia levererade kollektiva tjänster och produkter. Resor inom angiven anläggning/beställning. Installation av FTTH-nät till villor/radhus omfattar fiberkabel, kontaktering samt schaktning in till bostaden. Fibern läggs i Telias kanalisation och ägs därför av Telia. (Befintlig kanalisation där sådan finns). För detaljerad teknisk beskrivning se Bilaga 5 - Kravspecifikation.

11 2 Installationen omfattar ej Att flytta skrymmande föremål och möbler Att bekosta eventuella eluttag i lägenheter och teknikrum (se också spec. i Bilaga 5 Kravspecifikation Bostadsnät (lägenhetsnät) om inte annat överenskommits Håltagning i känsliga material som kakel, sten m.m. Arbete med miljöfarligt material, t.ex. asbest Merkostnad för installation i K-märkta byggnader Merkostnad för arbete vid tjäle i mark Merkostnad för målningsarbeten Merkostnad orsakad av lämpligt teknikrum saknas (se också spec. i Bilaga 5 Kravspecifikation El-ansluta ev. bredbandsskåp El-uttag. Hålla med tomtmark för teknikskåpet där switcharna placeras vid Transformatorstationen samt tomtmark för Telias skarvskåp Offerten omfattar inte installation av fastighetsnät vid nybyggnation om inte annat avtalats. Beställning/Aktivering av Telefoni eller Surf. Installation av extrauttag (telefonjack) för anslutning till befintligt telefonnät. Omkoppling eller flytt av telefonijack Test el. annat jobb i kundägd utrustning (ex. pc, tv, router, dvd, etc.) 11 (21) 3 Tillträde till Fastigheten Fastighetsägaren ansvarar för att Telia får tillträde till de utrymmen inklusive lägenheter som omfattas av installationen. I de fall Telia inte bereds tillträde till utrymmena enligt ovan inom installationstiden omfattas dessa inte av installationen. Vid mer än två försök att få tillträde under installationstiden debiteras extra kostnad för arbetstid och restid. I de fall fastighetsägaren efter installationstiden önskar installation i sådana utrymmen som enligt första stycket skall undantas från installationen, faktureras fastighetsägaren enligt vid denna tid gällande prislista.

12 4 Slutbesiktning Slutbesiktning skall vid behov utföras i syfte att kontrollera att installationen utförts i enlighet med Avtalet. Fastighetsägaren kallar Telia till slutbesiktning. Slutbesiktningen är okulär och omfattar endast de Lägenheter som Fastighetsägaren skaffat tillträde till. Lägenheter där tillträde inte givits för slutbesiktning skall anses vara godkända och utan anmärkning. Vid slutbesiktningen skall ett särskilt slutbesiktningsprotokoll upprättas genom Fastighetsägarens försorg. 12 (21) Eventuella fel och brister som Telia ansvarar för skall antecknas i slutbesiktningsprotokollet och kostnadsfritt åtgärdas av Telia inom skälig tid. Vidare skall i slutbesiktningsprotokollet antecknas om installationen är godkänd. Fel och brister av mindre betydelse skall inte utgöra hinder för godkännande. Sådana fel och brister skall avhjälpas av Telia senast två (2) månader efter att installationen har godkänts. Efter slutbesiktning ansvarar Telia för att Fastighets- och Områdesnät inte är behäftat med materialfel och att fel i utförda installationsarbeten inte föreligger. Detta ansvar gäller för fel som framträder under två (2) år efter godkänd slutbesiktning.

13 5 Övrigt Telia kommer vid behov att kalla till ett startmöte med Fastighetsägaren i syfte att gå igenom installationsprocessen samt andra relevanta frågor. Respektive part skall utse var sin kontaktman för att ansvara för att hantera löpande frågor rörande installationen. Vardera Parten skall bära sina respektive kostnader för startmötet. 13 (21) På uppstartsmötet överenskommer parterna om detaljerad tidplan och former för arbetets utförande I samband med startmötet eller i god tid innan installationen påbörjas skall Fastighetsägaren förse Telia med fastighetsbeskrivning, ritningar över Fastigheten och berörda byggnader utvisande nödvändig information för anslutning och installation samt ritningar över kablage avsedda för el, enligt Elsäkerhetsverkets författningssamling ELSÄK-FS. 2008:3. Fastighetsägaren ansvarar för att sådan information är korrekt och fullständig. Eventuella skador vid borrning betalas av fastighetsägare om inte korrekta ritningar erhålls. Fastighetsägare är ansvarig för sitt eget fastighetsnät och de överlämningspunkter som finns och att korrekt information rörande detta kommer Telia till handa. Fastighetsägaren ansvarar för att informera Telia om denna har ingått avtal med andra aktörer om utrymmen på fastigheten. Telia har ingen undersökningsplikt. Telia tar inget ansvar för om Telias inkoppling i Nät för Kabel-tv nät i fastigheten innebär störningar för andra fastighetsägare som finns anslutna till samma Nät för Kabel-tv nät. Telia utför, mot ersättning, besiktning och dokumentation på befintliga Nät för Kabel-tv-nät. Listor över fullständiga adresser med lägenhetsnummer skall överlämnas till Telia i god tid, dock senast två veckor efter beställningsdatum. Fastighetsägaren ansvarar för att informera de boende om installationens omfattning och tidpunkter samt de boendes åtaganden i samband med installationen t ex tillträde till lägenhet samt flytt av möbler.

14 Avtal om Telia Fastighetsanslutning Bilaga 5 Kravspecifikation 14 (21)

15 15 (21)

16 16 (21)

17 Bilaga 6 Allmänna villkor 17 (21)

18 18 (21)

19 19 (21)

20 20 (21)

21 21 (21)

Offert Telia Fastighetsanslutning Ekonomiska Föreningen Tåjärnet

Offert Telia Fastighetsanslutning Ekonomiska Föreningen Tåjärnet Offert Telia Fastighetsanslutning Ekonomiska Föreningen Tåjärnet Rev 2.1 HANDLÄGGARE TeliaSonera Sverige AB Mattias Wallin Säte: Stockholm +46290-767788 Mattias.wallin@teliasonera.com Org.nr: 556430-0142

Läs mer

Offert Telia Fastighetsanslutning

Offert Telia Fastighetsanslutning Offert Telia Fastighetsanslutning Ekdalens Samfällighetsförening Rev HANDLÄGGARE TeliaSonera Sverige AB Johan Sjöberg Säte: Stockholm +46290767788 johan.sjoberg@teliasonera.com Org.nr: 556430-0142 : Offert

Läs mer

Offert Telia Fastighetsanslutning HSB Bostadsrättsförening Stora Ängby i Stockholm

Offert Telia Fastighetsanslutning HSB Bostadsrättsförening Stora Ängby i Stockholm Offert Telia Fastighetsanslutning HSB Bostadsrättsförening Stora Ängby i Stockholm Rev 2.3 HANDLÄGGARE Anna Johansson +46-290-767788 anna.j.johansson@teliasonera.com TeliaSonera Sverige AB Säte: Stockholm

Läs mer

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör Godkänd Instruktionsbok för Byalag 2011-11-14 1 (13) Uppgjord Telia Operator Business Leif Berglund Next 070-5650574 Ante Baric leif.a.berglundeliasonera.com Detta dokument reder ut hur en fastighetsanslutning

Läs mer

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB)

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Bilaga 1 Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt samt. Telias nät Fastighet/Tomtgräns

Läs mer

Koppla greppet om utvecklingen

Koppla greppet om utvecklingen LZTA 805 2908 2007-03 Så här tar du nästa steg Ta kontakt med oss via www.telia.se/fastighet klicka på Kontakta mig. Tillsammans kan vi diskutera förutsättningarna för just din fastighet. Koppla greppet

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 2010-10-13 Grattis, du har fått möjlighet till fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig

Läs mer

Tjänsteleverantör. Internet / Telefoni / TV

Tjänsteleverantör. Internet / Telefoni / TV Tjänsteleverantör Kvänum-Öttums Fiber ekonomiska Förening Internet / Telefoni / TV Vad kostar det? Priset för paketet är 289 kr/månad. Kvänum-Öttum Fiber Det är summan som föreningen kommer att fakturera

Läs mer

Internet. Information för er som tecknat fiberavtal med Telia

Internet. Information för er som tecknat fiberavtal med Telia Internet Information för er som tecknat fiberavtal med Telia Information för er som tecknat fiberavtal med Telia Tack för att ni valt att teckna fiberavtal med Telia, nu kommer er fastighet att få ett

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Namn. Personnummer, org. nummer. Adress. Postnummer. Postort. Land. Telefon / Mobiltelefon. E- postadress

Namn. Personnummer, org. nummer. Adress. Postnummer. Postort. Land. Telefon / Mobiltelefon. E- postadress Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning 2013-07-08 Avtalet är upprättat mellan International Programming Sweden AB org. nr. 556727-7354 (i fortsättningen kallad Bolaget) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet.

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet. Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetsnät Fastighetsnät Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Telias utrustning Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt

Läs mer

Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät

Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät 2012-02-05 A-119313 Inger Legemark 08-553 633 39 inger.legemark@comhem.com Villaförening Dungen C/o Thomas Lindgren JAKOBSLUNDSVÄGEN 34 141 71 SEGELTORP Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät

Läs mer

Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst

Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst Produktblad 1/ 7 Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst Bilaga till offert/avtal 1 Övergripande beskrivning Tjänsten fastighetsnät omfattar installations- eller servicearbete mellan TeliaSonera

Läs mer

Tjänsteleverantör Vedum Östra Fiber. C- H Uvesten

Tjänsteleverantör Vedum Östra Fiber. C- H Uvesten Tjänsteleverantör Vedum Östra Fiber C- H Uvesten Vad är en tjänsteleverantör? De tjänster (TV, internet, telefon) som vi vill utnybja i vårt nät Dllhandahåller tjänsteleverantören. Den tjänsteleverantör

Läs mer

Telia erbjudande angående kollektiva bredbandstjänster

Telia erbjudande angående kollektiva bredbandstjänster Informationsmöte 2013-02-18 Telia erbjudande angående kollektiva bredbandstjänster Telia erbjudande Innehåll i Telia offert angående tre bredbandstjänster: Tv-paket lagom 21 kanaler 2 tv-boxar (max 5 boxar)

Läs mer

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business Telia Fiber Business Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com Operator Business Ni bygger hela vägen fram till huset Frostfritt och el uttag 2 2013-04-09 Telia Fiberanslutning 2010 Så hänger det

Läs mer

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité. Ger dig lite mer.

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité. Ger dig lite mer. Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité 1. Ger dig lite mer. Kort om Ownit - Affärsidé Ownit skall erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar avseende bredband,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA FÖR ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA FÖR ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA FÖR ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Torsdagen den 24 oktober 2013 kl 19.00 äger extrastämma med Äppelblommans samfällighetsförening rum. Platsen: Mathiasgården vid Vallentuna

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 2011-06-22 Grattis, du har fått fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig kapacitet för morgondagens

Läs mer

/: VIKTIG INFORMATION OM FIBER TILL FRILLESÅS ETAPP 2 :/

/: VIKTIG INFORMATION OM FIBER TILL FRILLESÅS ETAPP 2 :/ /: VIKTIG INFORMATION OM FIBER TILL FRILLESÅS ETAPP 2 :/ Hej, Under nästa vecka kommer vi tända upp fibernätet i Frillesås för de första 50st abonnenterna i Etapp 1 (Jägarevägen, Stockenvägen, Stamvägen

Läs mer

Välkomna. Sven-Åke Brink Kenneth Blomstervall Håkan Karlsson

Välkomna. Sven-Åke Brink Kenneth Blomstervall Håkan Karlsson Välkomna Sven-Åke Brink Kenneth Blomstervall Håkan Karlsson Varaslättens VA samfällighet Samfälligheten registrerad Avtal på väg att tecknas med Empower AB Avtal på gång med finansiär Alla tillstånd klara

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken. - en ljusare vardag

TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken. - en ljusare vardag TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken Fibertekniken Mycket framtidssäker I princip inga hastighetsbegränsningar Håller på att ersätta andra infrastrukturer som telefonnät (koppar) och TV-nät (koaxial)

Läs mer

TV, BREDBAND OCH TELEFONI FÖR FASTIGHETSÄGARE

TV, BREDBAND OCH TELEFONI FÖR FASTIGHETSÄGARE TV, BREDBAND OCH TELEFONI FÖR FASTIGHETSÄGARE FÅRET EN FRAMGÅNGSSAGA Tele2 grundades år 1993 av Jan Stenbeck och har idag en lång erfarenhet av att leverera produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni,

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

Bredband Bredbandstelefoni Tv via bredbandet

Bredband Bredbandstelefoni Tv via bredbandet Information om Bredband, Telefoni och Tv. BRF CARLSRO har anslutit sig till er fastighet med fiberanslutning och finns som leverantör av bredband. I alla hushåll finns ett bredbandsuttag installerat och

Läs mer

Information och inspiration för er som planerar att framtidssäkra fastigheten med fiber

Information och inspiration för er som planerar att framtidssäkra fastigheten med fiber Information och inspiration för er som planerar att framtidssäkra fastigheten med fiber Så går det till när ni får fiber i huset När ni väljer att teckna fiberavtal med Telia får er fastighet ett kraftfullt,

Läs mer

Så går det till att koppla ihop en fastighet* med TeliaSoneras telenät i Sverige

Så går det till att koppla ihop en fastighet* med TeliaSoneras telenät i Sverige Anslutning till telenätet Informationsblad 1/ 3 Så går det till att koppla ihop en fastighet* med TeliaSoneras telenät i Sverige Målgrupp Denna information riktar sig till fastighetsägare kunder inom näringslivet

Läs mer

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité Kjell Lindqvist kjell.lindqvist@ownit.se 0732-09 82 20 Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité 1. Ger dig lite mer. Innehåll Ownit Erbjudandet Styrelsens kravspecifikation

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

Upplev mer igår, idag och imorgon

Upplev mer igår, idag och imorgon Upplev mer igår, idag och imorgon Utvecklingen accelererar. Allt går snabbare. Allt blir bättre. Tekniken, underhållningen, kvaliteten. Där vi en gång bara hade två statliga kanaler i en stor, klumpig

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Bredband, telefoni och TV i nyproduktion... 2 Kort om SB Bredband... 2 Så här fungerar din bredbandsinstallation... 2 Komma igång... 3 Beställa

Läs mer

Nu är din fiberanslutning klar att använda!

Nu är din fiberanslutning klar att använda! Nu är din fiberanslutning klar att använda! Hej! Nu när mediaomvandlaren är installerad hos dig kommer vi med startupphjälp från Agera IT. Startupphjälp med internet Varje medlem har möjlighet till fri

Läs mer

Net at Once - Kommunikationsoperatör

Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once som kommunikationsoperatör med Öppen plattform och Öppen gruppanslutning innebär att de medlemmar i föreningen som vill välja fritt i ett öppet nät bland

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Välkommen till ditt digitala hem

Välkommen till ditt digitala hem Läs mer på telia.se/fiberlan eller ring 020-755 766 till fiberkundtjänsten. För support, ring 020-240 250. TSP-2484_utanRGW_1005 Välkommen till ditt digitala hem MEST NÖJDA KUNDER Bredband privat Enligt

Läs mer

Härjeåns Bredbandsnät. Öppet och konkurrensneutralt!

Härjeåns Bredbandsnät. Öppet och konkurrensneutralt! Härjeåns Bredbandsnät Öppet och konkurrensneutralt! Rev 2009 10 04 Sid 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är Härjeåns Bredbandsnät?... 3 Vad är ett öppen Bredbandnät?... 3 Tjänsteleverantörer... 3 Vilka tjänsteleverantörer

Läs mer

Välkommen till ditt digitala hem

Välkommen till ditt digitala hem Välkommen till ditt digitala hem Information och inspiration för dig som ska få, eller redan har en fiberanslutning Alltsammans direkt ur ditt nätverksuttag Nu får du hela hemmets kommunikation ur ett

Läs mer

HLM-Fiber i Lund 2013-12-23. Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område!

HLM-Fiber i Lund 2013-12-23. Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område! 1 S i d a Version 3 http://www.bruce.se/hlmfiber HLM-Fiber i Lund 2013-12-23 Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område! Datum: 2013-12-23 Varför är optisk fiberlösning bra för mig? Eftersom

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 2012-04-18 Grattis, du har fått fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig kapacitet för morgondagens

Läs mer

Välkomna till möte om Bredband 500-1000 Mbit. Samfälligheten Seraljen

Välkomna till möte om Bredband 500-1000 Mbit. Samfälligheten Seraljen Välkomna till möte om Bredband 500-1000 Mbit Samfälligheten Seraljen Projektgruppen Från Seraljen Imran Bukhari (191) Babis Karassavas (115) Leif Warbrandt (101) Från Ownit Kjell Lindqvist (Telenor Sverige)

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

för fastighetsägare och installatörer

för fastighetsägare och installatörer Installationsguide för fastighetsägare och installatörer Stadsnät, områdesnät, fastighetsnät och bostadsnät SplitVision är Borås öppna stadsnät. Vårt fibernät är väl utbyggt i Borås och öppet för alla

Läs mer

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer.

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer. Erbjudande till JVF Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni Ger lite mer Erbjudande JVF till JVF Information Hej allihop! För att följa med samhällets

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tre Högar. Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar

Bostadsrättsföreningen Tre Högar. Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar 1. 1 Ownit Broadband Vår affärsidé innebär att erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar avseende Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Våra

Läs mer

INFORMATIONS MÖTE TV, BREDBAND & TELEFONI. Brf Sjöstaden 1

INFORMATIONS MÖTE TV, BREDBAND & TELEFONI. Brf Sjöstaden 1 INFORMATIONS MÖTE TV, BREDBAND & TELEFONI Agenda Bakgrund kriterier Val av offererbara leverantörer Urvalsprocess Förhandling Slutligt förslag på leverantör 2 2014-10-21 Bakgrund Våra behov: Bredband,

Läs mer

Internetaccess till din bostadsrättsförening Förslag från Bredbandsbolaget 2012-09-10

Internetaccess till din bostadsrättsförening Förslag från Bredbandsbolaget 2012-09-10 Internetaccess till din bostadsrättsförening Förslag från Bredbandsbolaget 2012-09-10 Brf Pennan 22, 22 lägenheter och 0 lokaler Att: Johannes Frey-Skött Möregatan 6 11827 Stockholm Hej! Tack för ditt

Läs mer

Full fart med bredband!

Full fart med bredband! Full fart med bredband! Krokomsbostäder satsar på ett av Sveriges bästa fibernät för tv, bredband och telefoni! Framtiden är här! Och med den nya möjligheter. Vi kommunicerar med varandra som aldrig förr,

Läs mer

Bredband Gotland. Bredband Till Alla 2013-08-08 ASM

Bredband Gotland. Bredband Till Alla 2013-08-08 ASM Bredband Gotland Bredband Till Alla 2013-08-08 ASM Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Tv, surf och prat i en förpackning

Tv, surf och prat i en förpackning TSP1016-0803 Så här tar du nästa steg Din hyresvärd eller bostadsrättsförening har mer information. På www.telia.se kan du läsa mer om digital-tv, bredband och telefoni via ditt nätverksuttag. Tv, surf

Läs mer

Krusboda Fiber 2014. Lars Carlberg, Com Hem AB Set Eriksson, Com Hem AB Lars Johansson, Bäck Installation

Krusboda Fiber 2014. Lars Carlberg, Com Hem AB Set Eriksson, Com Hem AB Lars Johansson, Bäck Installation Krusboda Fiber 2014 Lars Carlberg, Com Hem AB Set Eriksson, Com Hem AB Lars Johansson, Bäck Installation 2 2014-XX-XX Punkter: Vad och varför När händer det Utomhusarbeten Inomhusarbeten Installationsprocessen

Läs mer

Trådlöst hem med Telia

Trådlöst hem med Telia Trådlöst hem med Telia Bredband 100/10 Kanalpaket Lagom Bredbandstelefoni Dator Trådlös router Trådlös sändare + mottagare Telefoni Digitalbox Exempel på hur ett nätverk i hemmet kan se ut Förklaring IU=

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

Fiber, fiber, Per-Anders Andersson Norra Bohusläns Konsult AB

Fiber, fiber, Per-Anders Andersson Norra Bohusläns Konsult AB Fiber, fiber, fiber Per-Anders Andersson Norra Bohusläns Konsult AB Agenda Hur skall vi komma igång Upphandlingar Markavtal Fiberteknik Installation i hemmet Tjänster i nätet Förutsättningar för byggstart

Läs mer

Fiberkablar dras in i alla lägenheter. Att sedan utnyttja fibertekniken är valfritt. Vill du ha kvar din befintliga lösning med Com Hem går det bra.

Fiberkablar dras in i alla lägenheter. Att sedan utnyttja fibertekniken är valfritt. Vill du ha kvar din befintliga lösning med Com Hem går det bra. Stockholm 2014-04-25 Micasa satsar på bredband via fiberteknik. Anledningen är att erbjuda bland annat snabbare internet, större utbud av TV-kanaler och tillgång till framtida tjänster som kommer att förutsätta

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 2015-07-16 Växjöbostäder AB Vidingehem AB 2 Anbudsförfrågan Växjöbostäder och Vidingehem infordrar härmed anbud på Kommunikationsoperatör (KO),

Läs mer

Välkommen till ditt digitala hem

Välkommen till ditt digitala hem Läs mer på telia.se/fiberlan eller ring 020-755 766 till fiberkundtjänsten. För support, ring 020-240 250. TSP-2348_1 1004 Välkommen till ditt digitala hem MEST NÖJDA KUNDER Bredband privat Enligt SKI

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning!

Välkommen till Telias fiberanslutning! Brf Norra Liden 5-23 Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 Grattis, du har fått fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig kapacitet

Läs mer

Kilvision. Marknadsportalen

Kilvision. Marknadsportalen Kilvision Marknadsportalen Vem är jag? Roy Ottoson Account Manager Villa & Byalagsfiber 070-180 05 07 roy.ottoson@quadracom.se Titta redan idag in på www.qmarket.se Moderbolag Kommunikationsoperatör Nätägare

Läs mer

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 1 Uppdrag Kabel-TV Samfällighetens uppdrag. Bredband Intresseföreningens uppdrag. Beslut

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA 2015-03-27 VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA Hur kommer jag igång med HSB Bolina? Svar: Koppla in datorn i bredbandsuttaget i väggen och gå till www.bredbandswebben.se. Väl där så kan du se alla

Läs mer

Abonnemangsavtal. Avtal avseende medlems anslutning och access av fibernät med Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening. Postnummer

Abonnemangsavtal. Avtal avseende medlems anslutning och access av fibernät med Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening. Postnummer Namn Abonnemangsavtal Avtal avseende medlems anslutning och access av fibernät med Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening. Anslutningsadress Postnummer Ort Fakturaadress om annan än anslutningsadress Postnummer

Läs mer

Prisförslag 2014-09-08

Prisförslag 2014-09-08 Prisförslag 2014-09-08 62 lägenheter 6 kommersiella lokaler BRF Dannemora Presentation av Bredbandsbolaget Bredbandsbolaget erbjuder bredband med höga hastigheter för bredband, tv, telefoni och andra tjänster.

Läs mer

Din förening är värd det bästa

Din förening är värd det bästa Tv, bredband och telefoni Passersystem Digital tvättstugebokning Din förening är värd det bästa Bra & kunnig kundservice Upplev mer igår, idag och imorgon Låt oss sträcka lite på ryggen. Det är vi som

Läs mer

Fibern är installerad Hur gör jag nu?

Fibern är installerad Hur gör jag nu? Fibern är installerad Hur gör jag nu? Jan Sivertsson Solhems Villaägareförening TV sidan 17 Är fibern installerad? Arbetet pågår med högsta prioritet 50 man arbetar i området Ligger efter ursprunglig tidplan

Läs mer

- Avtal; Kontakta Håkan Lindgren, tel. 070 370 75 95. Mail: ordforande@bokenasfiber.se

- Avtal; Kontakta Håkan Lindgren, tel. 070 370 75 95. Mail: ordforande@bokenasfiber.se Frågor och svar. Senast uppdaterad 2016-03-14 Här har vi sammanställt vanligt förekommande frågor och svar på dessa. Nedanstående är information från styrelse och styrelsen friskriver sig från ev. felaktigheter.

Läs mer

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet Information om Bredband, TV och Telefoni Inom kort kommer att ansluta er fastighet med fiberanslutning och finnas som leverantör av fiberbredband. Alla lägenheter kommer att få tillgång till 100/100 Mbit/s

Läs mer

för möjlighet till stort TV-utbud och snabbt internet

för möjlighet till stort TV-utbud och snabbt internet Stockholm 2017-03-22 Information till boende om TV, telefoni och internet Telia öppen fiber för möjlighet till stort TV-utbud och snabbt internet I fastigheten finns fibernätet Telia öppen fiber. Nätet

Läs mer

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ I DAG SÅ KAN DU KOPPLA AV I MORGON Att vara uppkopplad innebär i dag så mycket mer än att slå på datorn och öppna en webbläsare. På tjugo år har internet utvecklats från

Läs mer

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. Östersundsbostäders kommunikationsnät Användarguide Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. sid Bredband, telefoni och TV Vårt nya kommunikationsnät är ett öppet fiberoptiskt nät. Innehåll Så

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Krusboda Fiber 2014. Lars Carlberg, Com Hem AB Set Eriksson, Com Hem AB Lars Johansson, Bäck Installation

Krusboda Fiber 2014. Lars Carlberg, Com Hem AB Set Eriksson, Com Hem AB Lars Johansson, Bäck Installation Krusboda Fiber 2014 Lars Carlberg, Com Hem AB Set Eriksson, Com Hem AB Lars Johansson, Bäck Installation 2 2014-XX-XX Punkter: Vad och varför När händer det Utomhusarbeten Inomhusarbeten Installationsprocessen

Läs mer

KOSTNADSEFFEKTIVT BREDBAND BRF PER FORSLING STOCKHOLM 12 MARS 2015

KOSTNADSEFFEKTIVT BREDBAND BRF PER FORSLING STOCKHOLM 12 MARS 2015 KOSTNADSEFFEKTIVT BREDBAND BRF PER FORSLING STOCKHOLM 12 MARS 2015 MEDVERKANDE: Per Forsling, Fastighetsägarna Stockholm Anders Edgren, Vicicom NÅGRA UTGÅNGSPUNKTER Seminarietid 8.00-9.00 inkl. frågestund

Läs mer

Ett basutbud om sju TV-kanaler följer med TV-boxen och kan nyttjas utan beställning hos tjänsteleverantör.

Ett basutbud om sju TV-kanaler följer med TV-boxen och kan nyttjas utan beställning hos tjänsteleverantör. Stockholm 2014-06-10 Micasa satsar på bredband via fiberteknik. Anledningen är att erbjuda bland annat snabbare internet, större utbud av TV-kanaler och tillgång till framtida tjänster som kommer att förutsätta

Läs mer

Nu är det enklare att skaffa Digital-tv och Bredband till alla i er förening

Nu är det enklare att skaffa Digital-tv och Bredband till alla i er förening 2012-08-13 Samf Stenmåran Mattias Olsson BERGMYNTEGRÄND 82 165 76 HÄSSELBY 5511212 Nu är det enklare att skaffa Digital-tv och Bredband till alla i er förening Er förening har ett avtal med Com Hem som

Läs mer

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt.

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt. Samfällsnytt 4 Här kommer årets sista samfällsnytt. Först vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet och hoppas att ni kommer att trivas hos oss! På vår hemsida kan ni hitta information

Läs mer

Nu eller aldrig! Offert - Kommunikationsoperatör. 1000/1000 Mbps (1/1 Gbps) för endast 99kr /mån Läs mer på sida 3. Skriven 25 juni 2015

Nu eller aldrig! Offert - Kommunikationsoperatör. 1000/1000 Mbps (1/1 Gbps) för endast 99kr /mån Läs mer på sida 3. Skriven 25 juni 2015 Skriven 25 juni 2015 Offert - Kommunikationsoperatör Skriven till: Flöghults Fiber Ekonomiskt Förening Nu eller aldrig! 1000/1000 Mbps (1/1 Gbps) för endast 99kr /mån Läs mer på sida 3. Oscar Söderström

Läs mer

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet Information om Bredband, TV och Telefoni Vid årsskiftet kommer att ansluta er fastighet med fiberanslutning och finnas som leverantör av fiberbredband. Alla lägenheter kommer att få tillgång till 100/100

Läs mer

Skene, den 23 maj Hej,

Skene, den 23 maj Hej, Skene, den 23 maj 2017 Hej, Vi har varit i kontakt med två privata/kommersiella leverantörer av hela 'projektet'. Det innebär att de står för allt arbete och material ända in i huset. De tillfrågade är

Läs mer

Avlopp & Fiber 2012 ~ \..' ~ ,~~~ '" ~.., ~ ~. "Pil. ~ 1\ l. ~r~ :i~. : I."~ "'9 ol. i... '\.. i"~f; \.. l'''.. ..,..~ ~...I.. ". il ~~.

Avlopp & Fiber 2012 ~ \..' ~ ,~~~ ' ~.., ~ ~. Pil. ~ 1\ l. ~r~ :i~. : I.~ '9 ol. i... '\.. i~f; \.. l'''.. ..,..~ ~...I.. . il ~~. Avlopp & Fiber 2012 ~r~ L~ ~ ~. "Pil. ~ 1\ l. 4 '1... "'.,o(. ~..,..~ l'''.. ~. :-. "., "" l.. l ~. ". ~...I.. ". il "':i.'.'" '~~ :i~. : I."~ "'9 ol ~ \..' ~,~~~ '" ~.., i... '\.. i"~f; \.. I.. -. ~~,i.."

Läs mer

BREDBAND I HYRESRÄTT ENLIGT KALLVATTENMODELLEN PER FORSLING STOCKHOLM 12 MARS 2015

BREDBAND I HYRESRÄTT ENLIGT KALLVATTENMODELLEN PER FORSLING STOCKHOLM 12 MARS 2015 BREDBAND I HYRESRÄTT ENLIGT KALLVATTENMODELLEN PER FORSLING STOCKHOLM 12 MARS 2015 MEDVERKANDE: Per Forsling, Fastighetsägarna Stockholm Anders Edgren, Vicicom NÅGRA UTGÅNGSPUNKTER Seminarietid 10.30-

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

Trumpetvägens Samfällighet

Trumpetvägens Samfällighet Trumpetvägens Samfällighet OBS! VIKTIGT KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2010 Onsdagen den 28 april 2010 kl. 19.00 i Fjällenskolans dramasal Stämman avser beslut angående nytt kabeltv-nät Förslag till

Läs mer

Information och inspiration för er som planerar att framtidssäkra fastigheten med fiber

Information och inspiration för er som planerar att framtidssäkra fastigheten med fiber Information och inspiration för er som planerar att framtidssäkra fastigheten med fiber Så går det till när ni få När ni väljer att teckna fiberavtal med Telia får er fastighet ett kraftfullt, framtidssäkrat

Läs mer

2015-01-28. Gimsmark Gunsmark Intresseförening

2015-01-28. Gimsmark Gunsmark Intresseförening 2015-01-28 Gimsmark Gunsmark Intresseförening Gimsmark Gunsmark Intresseförening Gunsmark 34 915 94 Ånäset Bästa Gulli, AllTele tackar för er förfrågan gällande kollektiv anslutning av Internetaccess med

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

Så här levereras våra fiberbaserade datakomtjänster

Så här levereras våra fiberbaserade datakomtjänster Informationsblad 1/ 5 Så här levereras våra fiberbaserade datakomtjänster till din lokal För att den tjänst som du beställt ska kunna levereras enligt dina önskemål måste vissa förutsättningar vara uppfyllda

Läs mer

Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet

Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet Information om Bredband, Telefoni och TV BRF URSHOLMEN Från och med den 1:a juli kommer att ansluta Brf Ursholmen med fiberanslutning och finnas som leverantör av bredband, telefoni och Digital-TV via

Läs mer

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer!

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Allt fler ärenden kommer att skötas via internet i framtiden. Förutom bankärenden, kontakt med myndigheter, vård i hemmet, köp av biljetter, varor, osv.

Läs mer

Söderort. www.familjebostader.com/bredband

Söderort. www.familjebostader.com/bredband Söderort www.familjebostader.com/bredband Felanmälan Behöver du göra en felanmälan är det alltid din bredbandsleverantör som du vänder dig till, oavsett om felet gäller nätet eller din tjänst. Kundtjänst

Läs mer

Telia Fiberanslutning i samarbete med bynet FFH Projekt

Telia Fiberanslutning i samarbete med bynet FFH Projekt Telia Fiberanslutning i samarbete med bynet FFH Projekt Kollektivanslutning 299 kr/månad 299 kr är priset från Telia till abonnenterna, utöver denna summan rekommenderar vi att föreningen tar ut ca. 50

Läs mer

bredbands- guide VÄSTERoRT

bredbands- guide VÄSTERoRT bredbandsguide VÄSTERort Bredbandsnätet i din lägenhet Ringa pappa? Via vårt fibernät för bredbandstjänster kan du få anslutning till internet med riktigt hög hastighet men också telefoni och tv. Med andra

Läs mer

Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer.

Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. 1. Ownit, en bredbandsleverantör att räkna med Vår affärsidé att erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar

Läs mer

Fiber i din fastighet. Information om TV, telefon och internet

Fiber i din fastighet. Information om TV, telefon och internet Fiber i din fastighet Information om TV, telefon och internet Möjlighet till stort TV-utbud och snabbt internet med öppen fiber Fiber är den snabbaste metoden för informationsöverföring som finns idag.

Läs mer