Tjänstestyrning inom IT service management: Friktion, förvirring, förenkling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstestyrning inom IT service management: Friktion, förvirring, förenkling"

Transkript

1 Tjänstestyrning inom IT service management: Friktion, förvirring, förenkling Göran Goldkuhl Forskningsgruppen VITS (www.vits.org) Inst f ekonomisk & industriell utveckling Linköpings universitet Göran Goldkuhl Professor i informatik, Linköpings universitet Praktikteoretiker, aktionsforskare, designforskare och metodutvecklare Intressefokus: samdesign av IT och verksamheter processorientering policy- & målanalys kommunikationsanalys tjänstedesign e-förvaltning IT-utvärdering 1

2 Fokus Hur studera tjänstestyrning? Hur få till stånd tjänstestyrning med hjälp av ITSM-modeller? Hur sker samspel mellan tjänstemodell och tjänsteleverans? Tjänstemodell som stöd eller störning vid tjänsteleverans? Lyckas man tillämpa modellen vid tjänsteleverans? När och varför avviker man? Vad händer vid avvikelse mellan modell och tillämpning? Forskning inom ITSM ITSM-modeller i användning Hur sker praktisk tjänstestyrning Studieobjekt: Två organisationer två modeller En kommun Modell = ITIL Ett landsting Modell = pm 3 Forskargrupp: Göran Goldkuhl, Malin Nordström, Jenny Lagsten 2

3 Definitioner IT-tjänst = En tjänsteleverantör gör något och får något gjort för kund(er) avseende deras IThantering som ska ge önskat värde Tjänsteresultat Tjänsteeffekt Tjänsteaktivitet Tjänstestyrning = Arrangera förutsättningar för tjänsteleverans IT-tjänster Projekt vs Permanens IT-utveckling Tillfällig organisering IT-förvaltning Permanent organisation Stor variation i behov & tjänster Mini-projekt Inslag av organiseringsdesign 3

4 I T I L Information Technology Infrastructure Library Är uppbyggd av best practices från olika IT-service leverantörer En systematisk ansats för tjänsteleveranser inom IT Definierar och beskriver viktigaste processer, procedurer, aktiviteter, roller och objekt/artefakter En referensmodell med begreppsbildning/ terminologi för IT service management pm3 På maintenance management model Fokuserar på verksamhets- och IT-samverkan i ett komplext förvaltningssammanhang Definierar och beskriver effektiva förvaltningsobjekt, viktiga styrprocesser, aktiviteter och roller som berör såväl verksamhets- som IT-parter Teoretisk grundad (i bl.a. tjänsteteori) och praktiskt beprövad inom näringslivet och offentlig förvaltning En modell med begreppsbildning/ terminologi för systemförvaltning 4

5 Hur studera ITSM/tjänstestyrning? Fråga ITSM-champions hur ITSM fungerar? Risk för önsketänkande Hur modellen bör fungera Leta upp och fråga ITSM-motståndare? Risk för svartmålning Negativa attityder till modellen Man kan missa att fånga hur modellen används i tjänsteleveranser 5

6 Tjänsteinfrastruktur Stöd/styrning för tjänsteleveranser (tjänstetransaktioner) ITSM-modellbeskrivning (anpassad modell) Beskrivning av tjänsterepertoar (tjänstetyper) Vägledningar Organisering/roller (rollbeskrivningar) Bemanning (rollinnehavare) Modell för resursstyrning (pengaflöden) Tjänstespråk (begrepp/termer) Stödjande IT-system (tjänstedokumentation) Hur studera Anpassad tjänstemodell/tjänsteinfrastruktur Intervjuer, dokument, IT-system Tjänsteleveranser (användning av ITSM-modell) Workshops ( gruppintervju ) för rekonstruktion Uppföljningsintervjuer (fylla igen hål, korrigera) Dokumentation (tjänstebeskrivningar, loggar i IT-system, e-post) Storytelling: En sammanhängande historia Uppackning som strategi Hur gick tjänsteleverans faktiskt till Haverikommission 6

7 Hur studera Kommun Studie av ITSM-modell som infrastruktur Studie av sju tjänsteleveranser (framgångsrik respektive misslyckade) Landsting Studie av ITSM-modell som infrastruktur Studie av två förvaltningsorganisationer (framgångsrik vs misslyckad) Studie av två tjänsteleveranser/förvaltn.org. (framgångsrik vs misslyckad) Tillämpad FoU-modell: Praktikforskning Goldkuhl G (2011) The research practice of practice research: theorizing and situational inquiry, Systems, Signs & Actions, Vol 5 (1), p

8 ITSM-studier som praktikforskning Exempel på brister i tjänsteleverans Ändringsarbete leder till stopp i IT-produktion (användare kan inte logga in) Nytt system som inte kan tas i bruk vid överlämning; kräver lång tids restaurering Kraftiga förseningar som uppstår; hinder skapar surdegar ; många ärenden kan ligga länge och skvalpa ; bristande tidsstyrning Daglig support äter upp spridning av IT-system till andra enheter och arbete med taktisk förvaltningsstyrning; många får vänta på efterfrågat IT-stöd och förbättringsinsatser 8

9 ITSM-modell som stöd för tjänsteleveranser? Följsamhet Avvikelse ELLER Framgång Misslyckande? Följsamhet Avvikelse Framgång Misslyckande? Följsamhet Framgång Stort och komplext ärende genomfördes framgångsrikt Flera inblandade (man visste sina roller) Hinder uppstod (hantering genom beslutsfattande enligt styrmodell) Säker leverans genom väl genomfört utredningsarbete & testarbete (utfört enligt modellen) Samma person hade flera av de viktigaste rollerna Modellen var viktigt stöd! 9

10 Avvikelse Misslyckande Man styrs av situationella krav (supportkrav) Man undlåter att följa sitt rolluppdrag och uppgjorda förvaltningsplaner Kunder får vänta på leveranser av system Följsamhet Misslyckande Leveransprocessen upplevs som tung, omständlig och tidskrävande när det är en mindre ändring Rollmodellen ger flaskhalsar i organisationen Nyckelperson ( change manager ) blir överbelastad och hinner inte fatta alla beslut enligt modellen Personer litar på att om man följer den kvalitetssäkrade typprocessen, så blir resultatet validerat Slentrianmässigt agerande baserat på falsk säkerhet har lett till allvarliga fel 10

11 Avvikelse Framgång Människor tänker själva Försöker jobba smart, ta genvägar Ett antal steg har ibland bortrationaliserats Personer har haft en flexibel rollanvändning; mer fokus på arbetsuppgifter än om man gör rätt sak i förhållande till tilldelad roll Mer fokus på personligt ansvarstagande, entreprenörsanda och situationell uppmärksamhet än att följa modellen Följsamhet vs. avvikelse Följsamhet i processer bringar ordning, reda och trygghet (+) tydlig tilldelning av roller/arbetsuppgifter, man vet vad som ska göras (+) ger trygghet som ibland innebär falsk säkerhet och som då kan försämra kvalitet (-) ger omständlighet och tröghet i genomförande (-) Avvikelser från processer i form av improvisering ibland görs fel saker (-) ibland görs saker på fel sätt (-) leder ibland framåt och är det som räddar uppdrag från misslyckande (+) 11

12 Friktion: ITSM-modell mer hinder än stöd Svårtillgängliga beskrivningar av modellen (typprocessen) Komplex, omfattande, fragmenterad dokumentation Ibland flertydig terminologi Språkligt oklar på flera ställen Motstridigheter finns mellan olika beskrivningar Svårt att typprocessen ska fungera kvalitetssäkrande för tjänstetransaktioner Det krävs mycket god förförståelse för att tränga in i och utnyttja typprocessbeskrivningarna Komplex rollmodell att tillämpa Fragmenterade IT-stöd fungerar inte kvalitetssäkrande Rollförvirring Namnbyte på gamla roller Oklara rollinnebörder Oklarhet i rollmodeller Roller för typprocess vs tjänstetransaktion Roller vs arbetsuppgifter Mycket tilldelning av roller (istället för arbetsuppgifter) Ibland olämplig organisatorisk placering av roller Verksamhetsförvaltare hamnar på IT-avdelning Ibland tveksam resursfördelning på olika roller 12

13 Språklig förvirring Stor användning av svengelska som ger osäkerhet i uttydningar Engelska modelluttryck används ( Request for change ) Engelska förkortningar används ( RFC ) RFC flertydigt; kan betyda Uppdrag ( Begäran om ändring ) Hela ändringsärendet Ändringsdokumentationen Ändring Modellbeskrivning och IT-system på engelska understödjer användning på svengelska Förenkling Stark situationsorientering Förstå uppdraget Förstå och sträva mot en funktionell tjänsteleverans Uppmärksam hantering av situationella omständigheter Tillfälligheter gör typprocessen svår att tillämpa Människor tar genvägar genom komplex modell Prioriterar värdeskapande aktiviteter Ibland släpper man roller och fokuserar enbart arbetsuppgifter Färre personer gör fler arbetsuppgifter 13

14 IT service management: spänning mellan rutin & improvisation Rutinisering Tillämpa best practice Förutsägbar process Kvalitetssäkrad (planerad kvalitet) Svårtillämpbar modell Omständligt, tungrott arbetssätt Lita på föreskriven modell; ger falsk säkerhet Ofullständiga & motstridiga beskrivningar skapar osäkerhet Improvisation Okontrollerade avsteg Slumpmässigt agerande, individberoende Flexibelt & resurseffektivt agerande Rädda ärendet och föra det i mål Uppmärksamhet gentemot situationella krav Skapa kvalitet i situation Hur förbättra tjänstestyrning och användning av ITSM-modeller Lokala ITSM-modellutvecklare bör agera som praktikforskare Agera praktikempiriker : Undersök hur faktiska tjänsteleveranser går till Vad som fungerar och varför Vad som inte fungerar och varför Agera praktikteoretiker : Skapa kongruenta och användbara modeller med grund i empiri Ifrågasätt egna favoritantaganden; kill your darlings 14

15 Hur förbättra tjänstestyrning och användning av ITSM-modeller Undersök hur faktisk modellstyrning av tjänsteleveranser går till På basis av empiri: Skapa en samstämmig infrastruktur (begriplig med god samklang mellan olika delar) som ger reellt stöd och som kan tillämpas på ett situationsanpassat och enkelt sätt Möjliga diskussionspunkter Är ITSM-modeller verkligen best practice? Hur vet man vad som är best practice? Hur gör man hoppet från best practice på typnivå till instansnivå (tjänstetransaktion)? Hur säkra situationell kvalitet? Hur tillåta avsteg & improvisation? Annat.. Kontaktuppgifter Göran Goldkuhl E-post: Telefon

Förvaltning av IT-infrastruktur En studie om grundläggande IT-infrastruktur som effektiva förvaltningsobjekt

Förvaltning av IT-infrastruktur En studie om grundläggande IT-infrastruktur som effektiva förvaltningsobjekt ISRN-LIU-IEI-FIL-A--09/00627--SE Förvaltning av IT-infrastruktur En studie om grundläggande IT-infrastruktur som effektiva förvaltningsobjekt Magisteruppsats, 30 högskolepoäng Maintenance of IT infrastructure

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Utveckla LIS och skyddet

Utveckla LIS och skyddet Utveckla LIS och skyddet www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun Revisionsrapport Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen Katrineholms kommun Göran Persson Lingman, certifierad kommunal revisor Februari 2010 (1) Innehåll 1. Sammanfattande bedömning...3

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer CAVENDI MANAGEMENT INSIGHT Säljeffektivitet i B2B-Organisationer Utmaningar och framgångsfaktorer Cavendi management insight 1 SÄLJEFFEKTIVITET Innehåll 1. Aktuella utmaningar för en säljorganisation 3

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system

Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system UFV 2011/xxx Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system Problem, effekter och nytta 2011-11-01 Thomas Lind Fredrik Brattlöf Åsa Cajander Bengt Sandblad Bengt Göransson Anders Jansson

Läs mer

Att nyttovärdera införandet av en förvaltningsstyrningsmodell. Av: Malin Nordström och Majda Dervisevic, Kunskapsinitiativet om Systemförvaltning

Att nyttovärdera införandet av en förvaltningsstyrningsmodell. Av: Malin Nordström och Majda Dervisevic, Kunskapsinitiativet om Systemförvaltning Att nyttovärdera införandet av en förvaltningsstyrningsmodell Av: Malin Nordström och Majda Dervisevic, Kunskapsinitiativet om Systemförvaltning INNEHÅLL 1. Inledning...2 2. Studiens genomförande...4 2.1

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Framgångsvägar för innovation i IT-outsourcing

Framgångsvägar för innovation i IT-outsourcing MIIT WHITEPAPER Framgångsvägar för innovation i IT-outsourcing Mattias Axelson, Ek Dr, Handelshögskolan i Stockholm Anders S Nilsson, Ek Lic, Handelshögskolan i Stockholm Jon Rognes, Ek Dr, Civ Ing, Handelshögskolan

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

Styra och ställa. Perspektiv på styrning i offentlig sektor. Förord...2. Vända kappan efter vinden?...5. Styrning genom systemsyn...

Styra och ställa. Perspektiv på styrning i offentlig sektor. Förord...2. Vända kappan efter vinden?...5. Styrning genom systemsyn... Styra och ställa Perspektiv på styrning i offentlig sektor 1 2 3 4 5 6 7 8 Förord...2 Vända kappan efter vinden?...5 Styrning genom systemsyn... 11 Styra mot resultat... 17 Controllern som styrexpert...

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Vad är IT Service Management?

Vad är IT Service Management? Vad är IT Service Management? IT-förvaltning är död! Länge leve ITSM HÖGSKOLAN I BORÅS den 28 maj 2013 Skriven av: Hannes Göbel, Stefan Cronholm, Ulf Seigerroth och Nicklas Salomonsson Innehåll INTRODUKTION...

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Utbildningskatalog Våren 2008 Haverblad IT-Management AB Om oss Haverblad IT-Management är ett tjänsteoch utbildningsföretag specialiserat inom styrning och hantering av IT. Vi förmedlar kunskap, kompetens

Läs mer

Processrelaterat organisationsarbete

Processrelaterat organisationsarbete Processrelaterat organisationsarbete En studie av ITIL:s releaseprocess i praktisk tillämpning Process related organization work A study of ITIL:s release process in practice DANA. MARKOVIC MAJA. MINIUSSI

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

Inledning MÅL KVALITET I RÄTT TID. Medarbetarskap. Ledarskap. Inledning 3

Inledning MÅL KVALITET I RÄTT TID. Medarbetarskap. Ledarskap. Inledning 3 Göingemodellen Ledarskap I RÄTT TID Takt/puls Behovsstyrt MÅL Inledning 3 Östra Göinge en del av Skånes gröna hjärta 4 Historien om Göingemodellen 6 Lean grunden för ledningsfilosofin 8 Göingemodellen

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Granskning av IT-leveransen från IT-service till Malmö stad. Februari 2010

Granskning av IT-leveransen från IT-service till Malmö stad. Februari 2010 Granskning av IT-leveransen från IT-service till Malmö stad Februari 2010 Deloitte AB SE-113 79 Stockholm Tel: +46 8 506 710 00 Fax: +46 8 506 724 01 Stadsrevisionen Malmö stad Stadshuset, August Palms

Läs mer

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Vad innebär lean filosofin i en multiprojektorganisation? Lean product development Adoption in a Multiproject Organization What does it

Läs mer

Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken

Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C, C-uppsats (15p) Handledare: Kai Wistrand Examinator: Annika Anderson HT13/2014-01-07 Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken Författare:

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer