1(23) PLATINA. Diariet i Platina. - Lathund för registratorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(23) PLATINA. Diariet i Platina. - Lathund för registratorer"

Transkript

1 1(23) Diariet i Platina - Lathund för registratorer

2 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. DIARIET I PLATINA Skapa nytt diariefört ärende Diarieföra handling Registrera Handlingskortet POSTLISTA Skriva ut dagens postlista KOPPLA DOKUMENT TILL HANDLINGSKORTET Ladda upp och koppla dokument Komprimerad mapp Scanna in dokument Koppla befintligt dokument från Platina Lägg till delegeringsbeslut ANTECKNING AVSLUTA ETT ÄRENDE Makulera ett ärende NÄR EN PERSON SLUTAR Söka fram en handläggares öppna ärenden RAPPORTER TIPS & TRIX

3 3(23) 1. Diariet i Platina I Platina kan du välja att registrera handlingen först och sedan diarieföra den på ett ärende som redan finns eller skapa ett helt nytt ärende. Det finns också möjlighet att endast registrera handlingen på postlistan utan att diarieföra. Du kan även skapa ett nytt diariefört ärende utan att det finns några handlingar. Nedan visas steg för steg hur går tillväga i de olika momenten. 1.1 Skapa nytt diariefört ärende Skapa nytt diariefört ärende med eller utan att det finns någon handling. Välj Ny i menyraden och välj Nytt diariefört ärende och ett ärendekort öppnas.

4 4(23) Diarienummer sätts automatiskt av systemet när registrering slutförts, genom att du klickar på Verkställ eller OK. Reg.datum kan inte ändras, det är det datum då handling registreras i systemet. Välj din verksamhets Diarium. Status är automatiskt Beredning. När ärendet är klart ska du ändra till Avslutad. Tillkomst, du kan välja mellan In (om ärendet initierats av utomstående) eller Upprättad (om ärendet initierats internt). In/Ut-datum, där står det dagens datum, men om handlingen inkommit eller expedierats ett annat datum så ska det datumet anges här. Antingen genom att skriva in datumet eller att klicka på kalendern. Övriga val: Här kan Sekretess, PuL eller Publ. anges. Sekretess PUL Sekretess innebär att uppgifterna är hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen. Om du väljer sekretess kommer ett nytt fönster att öppnas där du måste ange vilken/vilka paragrafer i offentlighets- och sekretesslagen som du stödjer dig på. I praktiken innebär det att fälten Ärendemening och Namn inte syns i webbdiariet. Ärenderubrik syns dock alltid och det är viktigt att du inte skriver in sekretessuppgifter i detta fält. Kommuninternt innebär det att endast handläggaren på ärendet, den egna förvaltningens registrator och nämndsekreterare kan se uppgifterna. När en handling ska sekretessläggas måste registrator kryssa i sekretess på både handlingskortet och på ärendekortet. Om någon begär att få ta del av information i ärendet måste du göra en sekretessprövning och lämna ut de uppgifter som eventuellt inte omfattas av sekretess (för anvisningar rörande sekretessprövning se juridiksidorna på intranätet). PUL-markeringen innebär att vi, för att skydda den personliga integriteten, inte publicerar vissa personuppgifter på internet. I praktiken innebär PUL-markering att fälten Innehåll och Namn inte visas i webbdiariet (kommuninternt är informationen dock synlig). Endast ärenderubrik och handläggare syns i webbdiariet. Tänk på att om någon begär att få ta del av samma handling som just PUL-markerats handlar det inte längre om publicering utan om utlämnande av allmän handling enligt Tryckfrihetsförordningen. Som registrator är du bara skyldig att lämna ut handlingen på papper, men ofta är det ju enklare att maila handlingen och det är tillåtet.

5 5(23) Observera dock att du, oavsett om utlämnandet sker digitalt eller på papper, INTE ska skugga över personuppgifterna. Det är bara om det är sekretess på uppgifterna som de ska skuggas. Man kan alltså inte skugga och åberopa PuL. (PuL kan möjligtvis aktualiseras om man misstänker att uppgiften kommer att användas i strid med PuL (21 kap 7 OSL)). Ofta är det journalister som ringer och begär att få ta del av handlingar som de sett är registrerade i vårt webbdiarium. I det fallet behöver registrator inte alls tänka på PuL eftersom PuL inte kan tillämpas på journalistisk verksamhet. Sekretess gäller dock givetvis även journalister. Alltså: Om t ex en journalist vill ta del av en handling som du har PuL-markerat i diariet. Då ska du, så länge ingen sekretess råder, alltid lämna ut alla uppgifter. Publ Publiceringsmarkeringen innebär att ärendet visas i webbdiariet och detta sker med automatik (webbdiariet uppdateras dagligen). Grundregeln är att alla ärenden ska publiceras i webbdiariet. Om du mot förmodan måste avpublicera ett ärende avmarkerar du Publ. Ärendetyp, se din nämnds dokumenthanteringsplan för att ange rätt ärendetyp. Ärenderubrik, skriv in vad ärendet handlar om, en kortfattad beskrivning av handlingarnas innehåll. För återkommande ärenderubrik finns möjlighet att använda sig av frasregistret. Du som registrator kan ta kontakt med systemansvarig för att lägga till ärenderubriker i frasregistret. Ärendemening ska spegla hela ärendets innehåll. Var noga med att aldrig skriva in namn eller personnummer i dessa fält. Undvik också förkortningar eftersom alla ska kunna förstå vad som skrivs här, både idag och i framtiden. I ärendemening kan du skriva lite mer utförligt än under ärenderubrik. Initierare, har handlingen som startat ärendet inkommit skrivs namnet på avsändaren (t.ex. Länsstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting eller Anders Andersson). Annars skriver du namnet på den som har initierat ärendet. Klicka sedan på Enter eller knappen med förstoringsglas.

6 6(23) Du kommer då få upp en rullista om personen sedan tidigare finns med bland initierare. På varje ärende kan du lägga till flera namn, för att göra det klickar du på +, då öppnas ett nytt namnfält. Väljer du att göra såhär syns endast det namn som du skrev på första namnfältet på postlistor och andra rapporter. För att bläddra mellan de olika namnfälten klickar du på < eller >. Klickar du på rutan Lista får du upp en lista på samtliga namn. Viktigt i val av initierare är att klicka på AVBRYT när du får upp meddelande om att lägga till ny initierare. Här finner du även flikar 1. Grunddata, här fyller du i information om ärendet (se ovan). Du finner här knappen Skriv ut. Denna använder du när du ska skriva ut ärendekortet och stämmer då av mot akten att samtliga registrerade handlingar finns med. 2. Bevakning, här kan du skapa bevakningsdatum för ärendet eller se de bevakningar som finns på ärendet. (se nedan) 3. Diariehistorik, här ser du information från ett äldre diarieföringssystem, under förutsättning att det är ett äldre ärende. 4. Beslut/åtgärder, denna funktion använder inte Mölndals stad. I fältet Handläggare skriver du in namnet på den som ska handlägga ärendet och klickar på sökknappen eller Enter. Detta är inte ett fritextfält utan du får endast upp de namn som är handläggare i Platina. Saknas det någon handläggare kan du som registrator lägga till den användaren eller så ber du systemansvarig om hjälp. Meddelande till handläggaren, här kan ett kort meddelande lämnas som blir synligt för handläggaren på idag-arean när muspekaren förs över raden där posten finns.

7 7(23) Beslut, Här ser du vilket beslut som har skapats i ärendet. Diarieför ärendet genom att klicka på knappen Verkställ längst ner på sidan. Då skapas ett diarienummer men ärendekortet är fortfarande öppet. Klickar du på OK så sparar och stänger du ärendekortet. 1.2 Beskrivning av flikar på ärendekortet 1. Information, här ser du en översikt över vilka diarieförda handlingar som finns på ärendet. Ett informationskort visas med fliken Översikt öppen. I översikt kan man se vad som diarieförts på ärendet. Du kan även se toppnivån för aktuellt ärende i trädvyn. Fliken Ärendekortsinfo visar information om ärendet som skrevs in när ärendet skapades. Under fliken Anteckningar kan du lägga till anteckningar. Under fliken Relaterad Information kan du lägga till dokument som du vill relatera till, det blir länkar till de dokument som du väljer. Du kan också ladda upp dokument som inte finns i Platina eller en URL från en webbsida. 2. Egenskaper, här registrerar du information om ärendet, det s.k. ärendekortet. 3. Relaterad information, här kan du se eller lägga upp de objekt som är relaterade till det objekt du valt, det kan t.ex. vara dokument, URL adresser eller filer. a) Fyll i diarienumret på det ärende du vill göra hänvisning till i fältet Identifierare/Diarienummer/dokumentnummer eller sök i fältet Titel/Rubrik/Ärendemening. b) Klicka på Sök.

8 8(23) c) Sökresultatet visas, klicka på Lägg till eller dubbelklicka på ärendet/handlingen, då flyttas det ner under rubriken Relaterade objekt. d) Vill du lägga till en URL så skriv in sökvägen i fältet URL och ange en Titel, klicka på Lägg till URL. 4. Medlemmar, här kan du se/ändra objektets olika medlemmar samt vilken behörighet respektive medlem har på objektet. För att kunna ändra och administrera behörigheter här, måste du ha full kontroll på ärendet. Om du lägger till behörighet i efterhand på ärendet och vill att den personen/personerna ska ha behörighet i samtliga mappar måste du klicka i rutan Utför ändringar av medlemmar på existerande underobjekt. För att lägga till medlemmar söker du fram den du ska ge behörigheten. Markera och klicka på Lägg till. Sedan kryssar du i den behörighet som medlemmen ska ha. 5. Nyckelord, här kan du se de nyckelord som är relaterade till objektet, detta används dock inte av Mölndals stad. 6. Remissblad är till för att skicka handlingar i ärendet på remiss internt inom kommunen om man t.ex. vill ha hjälp med ett förslag till svar. Detta används dock inte av Mölndals stad. 7. Möteshantering, här visas vilka tjänsteskrivelser och protokollsutdrag som är kopplade till ärendet. Från denna vy kan du anmäla ärendet till nämnd och välja vilka beslutsunderlag som ska följa med. När det gäller att inkludera en tjänsteskrivelse i kallelsen så sköter registratorn alternativt nämndsekreteraren detta. 8. Aktiviteter, här kan du skapa aktiviteter som är kopplade till ärendet eller se de aktiviteter som är skapade på ärendet. Detta syns på idagarean för den som valts som åtgärdsansvarig. Om man för muspekaren över texten på idagarean så syns det man skrivit under uppgift. 9. Logg, alla typer av händelser som en användare utför på ett dokument eller ärende i Platina sparas i en logg. På fliken logg på ett ärendes egenskapskort kan du se alla händelser som ärendet genomgått. Du har även möjlighet att söka efter en viss typ av händelse. 1.3 Diarieföra handling Diarieföra handling från ärende Man kan från ärende diarieföra ny handling direkt genom att högerklicka på ärendet och välja Ny handling. Ett nytt handlingskort öppnas då och man gör registreringen. Efter att registrering är slutförd får man högerklicka på handlingen och välja Ladda upp och koppla dokument för att koppla fil. Om du inte har valet Ny handling när du högerklickar på ärendet måste du be din systemansvarig göra en inställning i administrationsvyn, s.k. direktdiarieföring.

9 9(23) Diarieföra handling från Att registrera Diariemodulen i Platina finns under menyn Registrering, välj sedan Registrering för registrering av handlingar. Handlingar som är skickade elektroniskt från handläggarna eller som mailas/skannas direkt in i systemet hamnar under Registrera, denna vy måste dagligen kontrolleras av registrator. Du kan söka registrerade handlingar under Sök post. 1.4 Registrera Via Ny handling Du kan registrera en helt ny handling genom att klicka på kuvertet.

10 10(23) Att registrera befintliga handlingar Börja med att välja ditt diarium och din postlista längst upp. För att veta att det är rätt fil du ska diarieföra kan du markera raden där handlingen är listad och välj Förhandsgranska i övre vänstra hörnet, du ser dokumentet och kan säkerställa att det är rätt dokument. 1.5 Handlingskortet Öppna ett handlingskort genom att välja Ny handling eller Registrera (enligt ovan).

11 11(23) 1. Kryssruta Diarieför ej, denna ska kryssas i om handlingen endast ska upp på postlista, alltså inte kopplas till ett diariefört ärende. Är det en handling i pappersform scannas denna och registreras från vyn Att registrera. 2. Reg-datum kan inte ändras, det är det datum handlingen registreras. 3. Välj din verksamhets Diarium och Postlista. 4. Tillkomst, du kan välja mellan In (om dokumentet skickats in av utomstående, antingen annan myndighet, företag, privatperson etc.), Ut (om handlingen skapats för att skickas ut) eller Upprättad (om handlingen skapats internt för internt bruk, alltså inte kommit in eller ska skickas ut). 5. In/Ut-datum, är förvalt med dagens datum men ska ändras om den inte inkom samma dag som registreringsdatum. 6. Exp-datum, Används vid t.ex. expediering av protokollsutdrag. Om det är dagens datum kan du skriva in datumet, välja det i kalendern eller skriva in D och trycka tab-tangenten så blir det dagens datum. 7. Övriga val: Här kan Sekretess, PuL eller Publ. anges. a. Om du väljer Sekretess kommer ett nytt fönster att öppnas där du måste ange vilken/vilka paragrafer i offentlighets- och sekretesslagen som du stödjer dig på. Genom att välja sekretess kan endast de som är behöriga läsa handlingskortsinformation och eventuellt inskannad/uppladdad fil. Den information som är synlig internt och i webbdiariet är ärenderubrik, diarienummer, status och reg.datum. b. PUL betyder att handlingen innehåller uppgifter som skyddas av Personuppgiftslagen. Känsliga uppgifter, sekretesskyddade, personnummer, samordningsnummer, uppgifter som rör lagöverträdelser och uppgifter som kan uppfattas som integritetskränkande publiceras inte. Du ska då kryssas i rutan för PUL. Uppenbart harmlösa uppgifter kan publiceras. c. Publ. Innebär att dokumentets rubrik, innehåll och handläggare publiceras på webbdiariet. Huvudregeln är att alla handlingar ska publiceras. Om handlingen inte ska synas på webbdiariet måste du kryssa ur denna ruta.

12 12(23) 8. Handlingstyp kan väljas genom att klicka på sökknappen och klicka på den typ som passar eller skriv in t.ex. tre bokstäver i ordet och därefter tab-tangenten och välj den som passar. Samtliga handlingstyper finns kategoriserade i bilaga Rubrik, är ifylld om handlingen skapats elektroniskt i Platina men den kan vid behov ändras. Var noga med att aldrig skriva in namn eller personnummer på privatpersoner i rubrikfältet, namn på politiker är godkänt. Är fältet tomt så skriver du en kortfattad och informativ rubrik och samma text påförs automatiskt i fältet Innehåll. Här kan du också skriva in om avsändaren har ett eget diarie- eller referens nummer. Alla ska kunna förstå vad som skrivs här, både idag och i framtiden så undvik förkortningar eller begrepp som endast används internt. 10. Innehåll, här kan du skriva en beskrivning av handlingen, samma text som under rubrik kommer stå här men du kan även skriva till och ta bort. 11. Fliken Grunddata, här skriver du in initierare. Har handlingen kommit in till kommunen skrivs namnet på avsändaren (t.ex. Länsstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting eller Anders Andersson), skickas handlingen ut anges mottagarens namn. Är det en upprättad handling som ej skickas ut ska handläggarens namn samt avdelning/enhet uppges. Vid behov så kan Adress och telefon fyllas i. Om handlingen skannats in i Platina så ska den e-postadress som automatiskt läggs in under E-post tas bort. Om det är flera som är avsändare/mottagare till dokumentet så separera dessa med kommatecken. Det finns möjlighet att skriva in flera initierare genom att klicka på + och skriva in nästa, konsekvensen blir dock att endast namn nummer 1 syns på t.ex. postlista. För att bläddra mellan de olika namnfälten klickar du på < eller >. Klickar du på rutan Lista får du upp

13 13(23) en lista på samtliga namn. Observera att du alltid ska söka efter initierare och välja i rullistan om det alternativ du ska skriva in finns med. Om du inte gör så kommer listan med initierare att öka och det blir svårt att söka. 12. Fliken Sändlista, används inte. 13. Fliken Bevakning, här kan du skapa bevakningsdatum för dokumentet eller se de bevakningar som finns på dokumentet. När du lägger en bevakning så hamnar den under modulen Påminnelser i Idag-arean. 14. Fliken Diariehistorik, denna flik används endast för sökning på äldre ärenden. 15. Fliken Bilagor, här kan du lägga in bilagor men de blir inte sökbara. 16. Fliken Möteshantering, används för att anmäla handlingen som ett delegeringsbeslut eller som ett meddelande till nämnden. Funktionen anmäl handling för kännedom kan användas för att skapa en lista av meddelanden till protokollet. Funktionen delegering används för att anmäla en handling som delegeringsbeslut till nämnden. Båda fungerar på liknande sätt. Klicka i alternativet Anmäl till instans och välj instans i listrutan Välj beslutinstans. Klicka på knappen Lägg till. Använd knapparna Visa kopplat dokument och Visa ärende om du vill granska relevant information. För delegeringsbeslut väljer du vilken delegeringsordning det gäller, och efter det enligt vilken punkt i delegeringsordningen som beslutet är fattat. Klicka på Verkställ för att spara. Upprepa stegen ovan om du vill registrera handlingen för kännedom till fler instanser. Klicka på OK för att spara och stänga handlingskortet.

14 14(23) 17. Handläggare, här skriver du in namnet på den som ska handlägga handlingen och klickar på sökknappen eller Enter. Detta är inte ett fritextfält utan du väljer bland inlagda namn, saknas det namn så be systemansvarig om hjälp. 18. Meddelande till handläggaren, här kan ett kort meddelande lämnas till handläggaren men det är endast synligt när handläggaren öppnar handlingskortet. 19. Åtgärd: Här kan du t.ex. ange vilka personer som får kopia av den aktuella handlingen. Skriv gärna t.ex. Kopia till XX OBS! Denna uppgift blir även synlig när postlistan skrivs ut. 20. Spara genom att klicka på knappen Verkställ längst ner på sidan. Nu blir de övriga knapparna valbara. Klickar du på OK kommer fönstret att stängas ner och du måste leta upp det igen för att t.ex. diarieföra. 21. Klicka på Diarieför om du vill diarieföra handlingen. Du får då välja mellan Sök ärende eller Nytt ärende, vid båda fallen öppnas ett nytt fönster med antingen möjlighet att söka upp befintligt ärende eller ett ärendekort för att skapa ett nytt ärende. 22. Duplicera innebär att du skapar en kopia av en redan skapad handling. Väljer du att duplicera så öppnas ett nytt handlingskort som är baserat på det första. Gör de ändringar som behövs, t.ex. ändra handlingstyp eller rubrik. Klicka på Verkställ om du vill diarieföra handlingen eller OK. 2. Postlista Det är vår skyldighet att ge information om vilka handlingar som registrerats. På postlistan kommer samtliga handlingar med, även de som inte diarieförts. Postlista visar de inkomna, upprättade och expedierade handlingar i ett visst diarium och postlista under en bestämd period. 2.1 Skriva ut dagens postlista För att kunna skriva ut dagens postlista måste du först godkänna denna. Gå in under Applikationer, Registrering och Dagens postlista. Kontrollera att de handlingar som du vill ha med på postlistan har en 1:a i kolumnen Publ. Klicka på ikonen Godkänn postlista. Sedan klickar du på ikonen för skrivare och dokumentet öppnas. Läs noga igenom alla poster innan listan skrivs ut på papper eller sparas elektroniskt för att skickas till media m fl. Detta för att postlistan inte ska innehålla stavfel eller liknande. Hittar du något stavfel så går du in och ändrar i Platina så att det blir rätt. För att skriva ut, klicka på skrivarsymbolen, därefter kan du skriva ut eller spara dokumentet.

15 15(23) Observera! Om du godkänt dagens postlista kan du inte ta bort redigera eller skapa ny postlista. 3 Koppla dokument till handlingskortet Det finns olika sätt att koppla ett dokument till handlingen, se de olika alternativen nedan. 3.1 Ladda upp och koppla dokument För att kunna ladda upp och koppla dokument måste du ha dokumentet som en fil i din dator. 1. Högerklicka på handlingskortet 2. Välj Ladda upp och koppla dokument 3. Ett nytt fönster öppnas, klicka där på Bläddra 4. Fönstret Välj Fil öppnas, där söker du upp den fil som du vill ladda upp 5. Markera rätt dokument, observera att det är viktigt att välja rätt fil eftersom det inte går att ta bort kopplingen senare. Dubbelklicka på filen eller klicka på Öppna. 6. Klicka OK. 3.2 Komprimerad mapp När vi har flera handlingar som ska in i ett och samma handlingskort kan vi välja att lägga alla handlingar i en komprimerad mapp. 1. Leta upp filerna i Utforskaren och markerar dem där. 2. Högerklicka och välj Skicka till och Komprimerad mapp. Då får du alla samlade i en komprimerad mapp. 3. Sedan gör du enligt anvisningarna ovan, Ladda upp och koppla dokument. 3.3 Scanna in dokument Om vi har pappershandlingar som ska kopplas till ett handlingskort får vi scanna in dem till Platina. Ex. Handlingarna hamnar då under Att registrera. Dubbelklicka och välj

16 16(23) Egenskaper. Fyll i samtliga uppgifter på handlingskortet, se anvisningarna ovan. 3.4 Koppla befintligt dokument från Platina Du kan koppla ett befintligt dokument till en handling. Högerklicka på en handling, i menyn som öppnas väljer du Koppla dokument. I dialogrutan som kommer upp kan du söka efter det dokument som du vill koppla handlingen till. 1. Skriv in önskade sökkriterier eller klicka direkt på Sök för att få fram alla dokument. 2. Sökresultatet visas. 3. Markera det dokument som du vill koppla handlingen till och klicka sedan på Koppla dokument och stäng fönstret.

17 17(23) 3.5 Lägg till delegeringsbeslut I platina finns funktionen att publicera nämndens delegeringsordning. När delegeringsordningen är tillagd kan man sedan märka handlingar som delegeringsbeslut. Om du vill lägga till nämndens delegeringsordning i Platina, kontakta systemansvarig. Om du som registrator har en handling som är ett delegeringsbeslut, väljer du fliken Mötesdokument på handlingskortet. Sök fram rätt delegeringsordning och delegeringspunkt genom att trycka på förstoringsglaset efter fältet delegering. Fyll i eventuell kommentar och välj sedan lägg till. När nämndsekreteraren gör nästa kallelse kan hen lägga till delegeringspunkt. Man får då fram alla de beslut som tagits i ett valbart datumintervall.

18 18(23) Valmöjligheter på diarieförd handling När du högerklickar på en handling får du nedanstående valmöjligheter. Publicera Om du vill delge någon en kopia på handlingen så kan du använda Publicera. Publicera innebär att handlingen blir synlig på idag-arean, under Publicerad information för den/de personer som du väljer. För att publicera högerklickar du på handlingen, väljer Publicera och sedan söker du fram den/de personer som du vill delge. När du väljer att Publicera ett dokument så kan du klicka i Skicka mail så får personerna ett e-post som säger att de har ny publicerad information. Skicka till När du väljer handläggare på ett ärende/dokument så får den personen full kontroll på ärendet/dokumentet, och ärendet/dokumentet dyker upp på Idag-arean under Uppgifter. Skicka till används bland annat när chef ska godkänna en tjänsteskrivelse. Du kan också välja att använda funktionen när du vill skicka ett dokument till någon. Via Skicka till kan du skriva ett meddelande och mottagaren får en notifiering via e-post att den har en handling för handläggning. I mejlet finns även en länk till ärendet/dokumentet. Process Här kan man välja att koppla handlingen till en process, denna funktion används inte i Mölndals stad. Visa ärendets egenskaper Klickar du på Visa ärendets egenskaper öppnas ärendekortet upp. Navigera till ärendet Klickar du på Navigera till ärendet så öppnas ärendet upp i samma fönster. Öppna ärendet i nytt fönster Klickar du på Öppna ärendet i nytt fönster så öppnas ett nytt fönster med ärendet. Makulera en handling Ett ärende eller en handling som blivit felaktigt diarieförd ska makuleras. Det är inte tillåtet att redigera i ärendet och använda till något annat. Ett makulerat ärende är fortfarande sökbart, men det framgår att uppgiften är makulerad i systemet. Det är endast registratorer som kan makulera. Det är inte möjligt att öppna och registrera i ett makulerat ärende/handling och det är inte möjligt att ta bort texten [MAKULERAD]. När du valt makulera kommer du få en kontrollfråga varför du har valt att makulera. Välj passande

19 19(23) alternativ. För att makulera en handling måste du söka fram handlingen. Makulerade handlingar ska inte publiceras till postlistan. 1. Markera handlingen som ska makuleras och högerklicka, välj Makulera. 2. Frågan Vill du makulera öppnas, klicka OK. 3. Fönstret Skapa kopia öppnas, väljer du Ja kommer det skapas en icke diarieförd handling som du sedan kan välja att lägga på postlista eller diarieföra på annat ärende. Väljer du Nej kommer handlingen att vara makulerad och ej öppningsbar. Visa kopplat dokument/ladda upp och koppla fil Klickar du på Visa kopplat dokument så öppnas filen i ett nytt fönster. Finns ingen fil kopplad till

20 20(23) handlingen finns inte detta alternativ utan istället finns det ett alternativ som säger Ladda upp och koppla fil. Egenskaper Klickar du på Egenskaper öppnas handlingskortet. 4. Anteckning Ibland kan man vilja göra en anteckning om något på ett ärende som är av vikt. Att lägga till en anteckning kan göras på två sätt. 1. Gå in på ärendekortet, välj fliken Information och välj därefter Anteckningar. Skriv din anteckning i fältet Anteckning och klicka på Verkställ så har din anteckning sparats. 2. Man kan också gå in på Ärendeöversikten och välj Anteckningar. Skriv anteckningen i Fältet Anteckning och klicka sedan på Lägg till så har din anteckning sparats. När informationen på en anteckning blivit inaktuell kan man välja att uppdatera anteckningen eller

21 21(23) ta bort den. För att göra detta behöver du gå in antingen via ärendekortet eller via översikten. För att uppdatera klickar du på raden, anteckningen dyker då upp i rutan Egenskaper, gör dina ändringar och klicka OK. 5. Avsluta ett ärende När ett ärende är färdigbehandlat, dvs. det inte tillkommer ytterligare handlingar ska ärendet avslutas. Enligt Förvaltningslagen ska ärenden avslutas inom rimlig tid. Gå in på ärendekortet för det aktuella ärendet. I fältet Status ändras till Avslutad. Klicka OK. Ett avslutat ärende kan öppnas igen genom att ändra status. 5.1 Makulera ett ärende För att makulera ett ärende, sök fram ärendet och finns det handlingar registrerade på ärendet måste dessa makuleras innan ärendet kan makuleras. 1. Frågan Vill du makulera öppnas, välj Makuleringsorsak, Klicka på OK. Ärendet har makulerats. I ärenderubriken står det nu [MAKULERAD] innan ärendemeningen.

22 22(23) 6. När en person slutar När en användare i Platina slutar eller byter arbetsplats måste den personens öppna ärenden flyttas över till annan användare. Finns det påminnelser lagda på personen som slutar måste även dessa flyttas över. De ärenden som är avslutade ska man inte göra något åt. 6.1 Söka fram en handläggares öppna ärenden 1. Leta fram handläggarens öppna ärenden genom att klicka på Sök diariefört ärende under Sök i menyraden. 2. Fyll i sökformuläret: Välj Beredning under Status Sök fram handläggarens namn i rutan Handläggare 3. Klicka i så att den öppnar i fönster, klicka Sök 4. Gå in på respektive ärende och ändra handläggare. 7. Rapporter Rapporter fungerar i nuläget inte hos Mölndals stad. 8. Tips & trix Datum På samtliga datumfält i platina kan man använda snabbkommandon samt förenklingar av datum som Platina formaterar på ett korrekt sätt. Genom att skriva: D blir det Dagens datum 10 blir det Den 10 i aktuell månad innevarande år 0410 blir det Den 10 april innevarande år +5 blir det 5 dagar framåt i tiden från dagens datum -5 blir det 5 dagar bakåt i tiden från dagens datum blir det

23 23(23) Sök %-tecknet kan användas när du ska söka och inte riktigt vet början eller slutet. %-tecknet betyder vilket antal tecken som helst. Exempel: Om du ska söka efter ett upphandlingsärende som är från 2013 kan du skriva in KS %/13 i fältet diarienummer och upphandling i fältet Ärenderubriken, då får du upp alla upphandlingsärende under 2013 Om du använder Fritext när du söker så söker den i samtliga fält på ärende- eller handlingskortet.

1(23) PLATINA. Diariet i Platina. - Lathund för registratorer

1(23) PLATINA. Diariet i Platina. - Lathund för registratorer 1(23) Diariet i Platina - Lathund för registratorer 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. DIARIET I PLATINA----------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Skapa nytt diariefört ärende

Läs mer

PLATINA INSTRUKTION FÖR REGISTRERING FRAMTAGEN AV KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2008-10-01 REVIDERAD 2010-02-15

PLATINA INSTRUKTION FÖR REGISTRERING FRAMTAGEN AV KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2008-10-01 REVIDERAD 2010-02-15 PLATINA INSTRUKTION FÖR REGISTRERING FRAMTAGEN AV KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2008-10-01 REVIDERAD 2010-02-15 2 Innehållsförteckning VAD SKALL REGISTRERAS?... 3 BEDÖMNING... 3 Begreppsförklaring... 4 NY HANDLING

Läs mer

PLATINA 1(12) Platina, för nya handläggare

PLATINA 1(12) Platina, för nya handläggare 1(12) Platina, för nya handläggare 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING STARTSIDAN ( HUSET ) ---------------------------------------------------------------------- 3 NAVIGERA TILL DITT ÄRENDE -----------------------------------------------------------

Läs mer

Lathund W3D Diarieföring på Karolinska Institutet Liten lathund

Lathund W3D Diarieföring på Karolinska Institutet Liten lathund Diarieföring på Karolinska Institutet Liten lathund Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Enheten för arkiv och registratur Version: 1.1 Juni 2016 1 Innehåll Diarieföring på Karolinska

Läs mer

PLATINA 1(25) Grunderna i Platina

PLATINA 1(25) Grunderna i Platina 1(25) Grunderna i Platina 2(25) INNEHÅLLSFÖRTECKNING STARTA PLATINA------------------------------------------------------------------------------- 4 Genväg -----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Digital handläggning i Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Mars 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Gudie lägg till genväg till handläggardatabasen 1-2 ÄRENDETS VÄG 1. ett ärende aktualiseras 3-4 2. skapa tjänsteskrivelse,

Läs mer

Tillfälliga diarieföringsinstruktioner för Platina

Tillfälliga diarieföringsinstruktioner för Platina Tillfälliga diarieföringsinstruktioner för Platina Version 1.0 Innehållsförteckning 1. Platina... 1 2. Att logga in i Platina... 2 3. Startsidan... 3 4. Hjälpfunktion i Platina... 5 5. Bidrags- och Uppdragsärenden...

Läs mer

Användarmanualen. Visma Enterprise Content Search. Standard Version 2.0 for Platina. Version 1.1

Användarmanualen. Visma Enterprise Content Search. Standard Version 2.0 for Platina. Version 1.1 Användarmanualen Visma Enterprise Content Search Standard Version 2.0 for Platina Version 1.1 Innehållsförteckning 1 Ändringshistorik... 4 2 Introduktion... 5 2.1 Ikoner... 5 2.1.1 Allmänt... 5 2.1.2 Sökresultat...

Läs mer

Fo r att registrera ett nytt a rende och fa ut ett diarienummer ur W3D3 diariet.

Fo r att registrera ett nytt a rende och fa ut ett diarienummer ur W3D3 diariet. Sida 1 Fo r att registrera ett nytt a rende och fa ut ett diarienummer ur W3D3 diariet. Manualen bör skrivas ut i färg, eftersom flera instruktioner hänvisar till bilder och symboler och knappar. Börja

Läs mer

E-signatur (beslut) i Platina för administratörer eller handläggare

E-signatur (beslut) i Platina för administratörer eller handläggare 1 (19) Arbetsinstruktion E-signatur (beslut) i Platina för administratörer eller handläggare Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva i detalj hur e-signatur (beslut) i informationshanteringssystemet

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Innehåll 1. Inloggning... 2 2. Inloggningsvy... 2 3. Sökfunktioner... 3

Innehåll 1. Inloggning... 2 2. Inloggningsvy... 2 3. Sökfunktioner... 3 PM 2014-03-03 1 (13) Diarieföring vid samhällsbyggnadsförvaltningen Denna promemoria är tänkt som en översiktlig guide för hur du gör när du diarieför. En mer ingående handbok finns på Insidan (Hjälp i

Läs mer

PUBLIC 360 MANUAL. Registrera ärenden och dokument i Public 360 med SLU KS 2013:1-1

PUBLIC 360 MANUAL. Registrera ärenden och dokument i Public 360 med SLU KS 2013:1-1 1(17) SLU ID ua.2013.2.1.1 Jurist- och dokumentationsenheten/ IT-avdelningen 2012-12-14 PUBLIC 360 MANUAL. Registrera ärenden och dokument i Public 360 med SLU KS 2013:1-1 Denna manual beskriver hur du

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

Platina 6.2 Lathund. Revision number: 1. Date: Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (12)

Platina 6.2 Lathund. Revision number: 1. Date: Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (12) Lathund Platina 6.2 Revision number: 1 ID number: PLA-6.2-00000-RFG(SV) Date: 2015-03-31 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (12) Innehållsförteckning 1 Lathund...4 1.1 Inledning...4 1.2 Ikoner...4

Läs mer

Lathund - system för tillbud och arbetsskador

Lathund - system för tillbud och arbetsskador Lathund - system för tillbud och arbetsskador 2 (11) 3 (11) Innehållsförteckning Logga in i systemet... 4 Handlägga ett ärende... 5 Spara ett ärende... 6 Avsluta ett ärende... 6 Skapa en rapport... 7 Skapa

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Att söka i W3D3. Det nya fönster du då får upp ser ut så här.

Att söka i W3D3. Det nya fönster du då får upp ser ut så här. Att söka i W3D3 En av de viktigaste funktionerna i W3D3 är återsökning av ärenden och dokument. Den här lathunden ska försöka beskriva hur man gör detta. Om du behöver en utförligare eller mer detaljerad

Läs mer

Gör så här för att rapportera:

Gör så här för att rapportera: Cykla och gå till jobbet 2012 Gör så här för att rapportera: OBS! Se till att du har anmält dig innan du gör detta. Om du inte vet hur man gör, klicka här. Steg 1: Skriv ut redovisningspapperet Gå till

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

1. Kontakttyper... 2 a. Mer om oregistrerad kontakt... 2 b. Mer om registrerad kontakt... 3

1. Kontakttyper... 2 a. Mer om oregistrerad kontakt... 2 b. Mer om registrerad kontakt... 3 Ledningskansliet, Juridik och dokumentation Patrik Spånning Westerlund MANUAL 2017-11-16 SLU ID: SLU.ua.2017.2.1.1.IÄ-6 Manual - Hantering av kontakter i Public 360 Manual för hantering av kontakter i

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

I. Skydda uppgifter i ett ärende och dokument då det finns sekretesskäl

I. Skydda uppgifter i ett ärende och dokument då det finns sekretesskäl SLU.ua.2015.2.1.1.IÄ- LK, Jurist- och dokumentationsenheten 2015-03-26 Manual, skydd av uppgifter i ärenden och dokument Denna manual beskriver hur du i Public 360 skyddar uppgifter i ärenden och dokument.

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post:

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post: UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare Procapita VoO Användarnamn. Support Telefon: 248450 E-post: dsoit-support@nykoping.se 1 Mina sidor... 3 Kom ihåg... 4 Nya Meddelanden... 5 Läsa, skriva och skicka meddelanden...

Läs mer

DIARIEFÖRINGSHANDBOK. 2015-10-29 Version 0.2

DIARIEFÖRINGSHANDBOK. 2015-10-29 Version 0.2 DIARIEFÖRINGSHANDBOK 2015-10-29 Version 0.2 1.1 HUR GÖR JAG FÖR ATT DIARIEFÖRA? Malmö högskola använder sedan 1999 ärendehanteringssystemet W3D3 och diarieföringsmodulen. I dagsläget används inga andra

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Anvisning för ärende- och dokumenthantering

Anvisning för ärende- och dokumenthantering Anvisning för ärende- och dokumenthantering Anvisning Diarienummer: KS2017/0286 Dokumentansvarig: Kanslichef Beslutad av: Förvaltningsledningen Ersätter tidigare beslut Ledningsrådet, 2010-11-15 (KS2013/475)

Läs mer

Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3

Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3 Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3 Upprättat av personalavdelningen, KTH, maj 2015 Innehåll 1. Koppla rekryteringsärenden till W3D3... 2 1.1 Rekryteringssystemet

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing KALENDERN SuperOffice Sales & Marketing Innehåll Kalendern... 1 Navigera i fönstret Kalender... 1 Detaljkortet Aktiviteter... 2 Detaljkortet Försäljning... 3 Dagsvyn... 4 Veckovyn... 5 Månadsvyn... 5 Visa

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Manual för diarieföring i W3D3 vid Stockholms universitet

Manual för diarieföring i W3D3 vid Stockholms universitet 1 Manual för diarieföring i W3D3 vid Stockholms universitet Stockholms universitet Tekniska avdelningen 2013-01-07 Innehåll Kortfattat om diarieföring 3 Startmenyn 5 Sökmenyn 6 2 Söka på olika sätt 8 Sökresultatet

Läs mer

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 2. Målgrupp... 4 3. Åtkomst till Mina sidor... 4 4. Logga in... 5 5. Glömt lösenord... 5 6. Ändra

Läs mer

Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se

Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se LATHUND 2014-08-20 1 (12) Webbredaktionen Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se I lathunden refereras till SKL:s riktlinjer för hur vi arbetar med innehåll på skl.se. Den hittar du på http://webbhandboken.sklblogg.se.

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Rapport, sök journalanteckningar

Rapport, sök journalanteckningar Rapport, sök journalanteckningar 1. Sök dokumentation för en eller flera enheter/områden 2. Sök dokumentation för specifik patient 3. Sök i vårdplan 4. Aktuellt och Observera 5. Läs hela journalen 1. Söka

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Lathund FE-edit i Typo3

Lathund FE-edit i Typo3 1(6) Lathund Front-end-editing (FE-edit) i Typo3 Front-end-editing (FE-edit) är ett förenklat sätt att redigera innehåll med Typo3. Helt kort går det ut på att man redigerar innehållet medan man surfar

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Diarieföring av allmänna handlingar

Diarieföring av allmänna handlingar - Vad ska jag diarieföra och hur gör jag? Riktlinje Process: Administration/juridik Område: Administrativt stöd Giltig fr.o.m: Faktaägare: Annika Petersson, Registrator Fastställd av: Katarina Jonasson,

Läs mer

ett program för diarieföring och för svenska kyrkans verksamhet Aveny Diarium

ett program för diarieföring och för svenska kyrkans verksamhet Aveny Diarium ett program för diarieföring och ä r e n d e h a n t e r i n g s p e c i e l lt a n p a s s at för svenska kyrkans verksamhet Aveny Diarium Aveny Diarium Aveny Diarium ingår ingår som en integrerad del

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Handbok för handläggning av ärenden i handläggarportalen Uniport

Handbok för handläggning av ärenden i handläggarportalen Uniport Handbok för handläggning av ärenden i handläggarportalen Uniport Ansvarig för dokumentet: Registratur och Arkiv Uppdragsgivare: Enhetschef Chatarina Larson Dokumentet upprättat: Sid 2 (17) Innehåll Inledning...

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014 Manual för BPSD-registret Version 7 / juni 2014 Logga in Logga in till registret överst till höger på hemsidan. (Observera att du hittar testdatabasen längre ner på hemsidan) Fyll i ditt personliga användarnamn

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

I.site Webbsidesverktyg handledning

I.site Webbsidesverktyg handledning I.site Webbsidesverktyg handledning Ingela Ek IT-pedagogisk utveckling Barn- och ungdomsförvaltningen Botkyrka kommun Senast uppdaterad 2007 Välkommen som webbredaktör till Botkyrka kommuns hemsidor Logga

Läs mer

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö Webbskribent @ Tjörn Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19 Tjörn Möjligheternas ö Grundutbildning för skribenter på hemsidan och/eller intranätet Upplägg: Vi tar en titt på hur hemsidan

Läs mer

Lathund Office online

Lathund Office online Denna lathund lär dig det du behöver veta för att komma igång med Office online. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar som hjälper dig att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Ett icke ärendedokument kan relatera till ett eller flera ärendedokument eller tvärtom.

Ett icke ärendedokument kan relatera till ett eller flera ärendedokument eller tvärtom. SLU.ua.2013.2.1.1.IÄ-1 Jurist- och dokumentationsenheten 2013-11-29 PUBLIC 360 MANUAL. Denna manual beskriver hur du registrerar icke ärendedokument i Public 360 med SLU. Icke ärendedokument är dokument

Läs mer

Så här använder du Wordmallarna för tjänsteutlåtanden, brev och andra dokument

Så här använder du Wordmallarna för tjänsteutlåtanden, brev och andra dokument HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning ANVISNINGAR DATUM 20 september 2007 SIDA 1 (8) HANDLÄGGARE Ann Charlotte Munkhammar, 535 301 71 Jan Karlsson, 535 301 95 Till författare av tjänsteutlåtanden,

Läs mer

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef Sociala system för rollen Vodok Enhetschef 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inloggning 3 1.1 Inloggningsfönstret 3 1.1.1 Mitt konto 4 1.1.2 Min stadsdel 4 1.1.3 Dokumentation 4 1.1.4 Kontakter och support

Läs mer

Korrespondens och intyg HighEdit

Korrespondens och intyg HighEdit Korrespondens och intyg HighEdit Läsa dokument Funktionen för att läsa och skriva mallbaserade brev och intyg finns under fliken Korr/Intyg. 1 Ta fram patientens journalmapp. 2 Välj fliken Korr/Intyg.

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems ingår i den produktserie för professionella användare, där även SPCS Administration, SPCS Anläggningsregister, SPCS Bokslut, SPCS Lön, SPCS Koncern, SPCS Skatt Proffs, SPCS

Läs mer

Riktlinjer för webbpublicering av protokoll i Gislaveds kommun

Riktlinjer för webbpublicering av protokoll i Gislaveds kommun Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunstyrelsen Fastställelsedatum: 2012-09-11 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vid behov Följas upp: En gång per mandatperiod Riktlinjer för webbpublicering

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

First Class uppgift 2

First Class uppgift 2 First Class uppgift 2 Hur du lägger till en signering i mail. När du loggat in på First Class ser det ut som på bilden nedan, det så kallade skrivbordet. Här ska du klicka på knappen inställningar uppe

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09 TERSUS SKOLSYSTEM AB Ansökan Barnomsorgen 2014-12-09 Innehåll Ansökan... 4 Inställningar Adela Administration... 5 Inställningar Ansökan... 6 Ansökan uppdatera kontaktuppgifter för existerande personer...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen Handbok vårdplan Innehållsförteckning: 1. sök vårdplan.sid. 1 2. skapa vårdplan och lägg till sökord..sid. 2 3. redigera anteckningar i vårdplan..sid. 4 4. ta bort/avsluta sökord och anteckning i vårdplansdelen

Läs mer

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

Lathund Google Kalender (i webbläsare) Lathund Google Kalender (i webbläsare) För att komma till Google Kalender skriver du www.calendar.google.com i webbläsaren. För att logga in skriver du förnamn.efternamn@zonline.se och sedan ditt lösenord.

Läs mer

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning 2016-09-15 Skapat av: Fältström Ingrid 1 (31) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaringar... 3 1.1.1 Kolumn... 3 1.1.2 Lista... 3 1.1.3 Posttyp...

Läs mer

SNABBSTART AV WIS WEBBASERAT INFORMATIONSSYSTEM

SNABBSTART AV WIS WEBBASERAT INFORMATIONSSYSTEM 2008-12-01 SNABBSTART AV WIS WEBBASERAT INFORMATIONSSYSTEM För användare 1. Starta WIS...1 2. Skriv en anteckning...1 Bifoga ett dokument...2 Infoga bild...2 Lägg till karta...2 3. Publicera eller neka...3

Läs mer

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll Hur hanterar jag dokument i ekontrakt?... 1 Dokument... 2 Arbetsdokument... 2 Fastställd handling... 3 Skapa dokument utifrån mallar... 4 Vilka mallar

Läs mer

Berättarministeriet. Lathund Light

Berättarministeriet. Lathund Light Berättarministeriet Lathund Light 1 1.1 - Administrationspanelen 1.1 - Logga in För att göra ändringar på berattarministeriet.se måste du logga in i administrationspanelen. Du måste då skriva in adressen

Läs mer

LATHUND GROUPWISE 6.0. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post:

LATHUND GROUPWISE 6.0. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post: LATHUND GROUPWISE 6.0 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Lathund Fritidshem 2014-10-03

Lathund Fritidshem 2014-10-03 Lathund Fritidshem 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du vill se... 4 Kolumner...

Läs mer

Riktlinjer för diariet på Internet

Riktlinjer för diariet på Internet 2008-05-21 Riktlinjer för diariet på Internet Beslutad av Kommunstyrelsen den 4 juni 2008, 246/2008 KOMMUNKANSLIET ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132 17 E-POST kommunstyrelsen@kungalv.se

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

UFV-PA Handbok för PA-diariet. Version 2.0

UFV-PA Handbok för PA-diariet. Version 2.0 UFV-PA Handbok för PA-diariet Version 2.0 UPPSALA UNIVERSITET UFV-PA. Handbok för PA-diariet 2 (18) UFV-PA. Handbok för PA-diariet Uppsala universitet Version 2.0 2010-04-30 För institutioner (motsv.)

Läs mer

PLATINA 1(15) Ett ärende, från början till slut

PLATINA 1(15) Ett ärende, från början till slut 1(15) Ett ärende, från början till slut 2(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1 NYTT DIARIEFÖRT ÄRENDE ----------------------------------------------------------

Läs mer

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver "epost.tierp.se" i adressfältet.

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver epost.tierp.se i adressfältet. Outlook Webmail Innehåll Outlook Webmail... 3 Inloggning... 3 Navigeringsfönstret... 4 E-post... 5 Skapa och skicka meddelande... 6 Ange alternativ för meddelanden... 6 Adressboken... 7 Kontrollera stavning...

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T Wordpress Om ni vill ha någonting på startsidan på www.heby.se eller på intranätet - skicka ett mail till webmaster@heby.se och skriv vad som ska läggas in på startsidan. Även om ni har behörighet så ska

Läs mer

Lathund grundkurs datorutbildning

Lathund grundkurs datorutbildning Lathund grundkurs datorutbildning Innehåll: - Skapa mappar i hemkatalogen samt i gemensam mapp - Spara dokument i hemkatalogen eller i gemensam mapp - Spara bilder från ipaden på datorn - Infoga bilder

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Lathund för registratorer Diabas Ärende Reviderad

Lathund för registratorer Diabas Ärende Reviderad Lathund för registratorer Diabas Ärende 5.0.2 Reviderad 2010-10-14 1 1. Logga in i Diabas... 3 2. Söka efter handlingar och ärenden... 4 2.1 Leta efter ett dokument... 4 2.2 Leta efter ett ärende... 5

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

En guide till. FirstClass. i webbläsaren

En guide till. FirstClass. i webbläsaren En guide till FirstClass i webbläsaren En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass Du når FirstClass från vilken modern webbläsare som helst, oavsett plattform (PC, Mac, smartphone

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer