Välkomna! Tema- ledsna och oroliga barn. Till lärandeseminarium 1 om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna! Tema- ledsna och oroliga barn. Till lärandeseminarium 1 om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa"

Transkript

1 Välkomna! Till lärandeseminarium 1 om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa Tema- ledsna och oroliga barn Skellefteå Umeå Lycksele

2 Program för dagen Välkommen och presentation av dagen Aktuellt på hemmaplan Föreläsning om ångest och depression BUP Vad gör första linjen Lena Sjöquist Andersson Lunch Genomgång och test av SDQ Christine Andersson Presentation av BUP Annelie Lindström Kaffe Samarbete med BUP Annelie Lindström Planering vad gör vi till nästa gång Avslutning

3 Inspirationsdag augusti Välkommen och presentation av dagen Bakgrund till uppdraget Leif Persson Hälsa och utveckling under uppväxten Anneli Ivarsson Att samtala med barn BRIS Lunch Första linjens uppgift Lena Sjöquist Andersson Hur ser det ut hos oss? Gruppdiskussion Kaffe Ett gott exempel Hörnefors Planering kommande träffar och vad behöver göras Avslutning

4 Tider och innehåll på kommande lärandeseminarier LS1 Ledsna och oroliga barn Skellefteå Föreläsning om ångest och depression Umeå SDQ, BUP Lycksele LS2 Barn som tänker annorlunda 17.1 Lycksele Barn med koncentrationssvårigheter 19.1 Skellefteå Föreläsning om neuropsykologiska problem 25.1 Umeå BUH, kognitionsteamet LS3 Barn som far illa 13.3 Umeå BRIS- samtalsmetodik 15.3 Lycksele Anmälan till socialtjänsten, Barnahus 21.3 Skellefteå

5 Riktade insatser

6 Flera aktörer - synkronisering behövs på olika nivåer Mera skyddsfaktorer mindre riskfaktorer Förstalinje med bra bedömningsfunktion Specialiserade insatser Första linjens insatser Riktigt bra och effektiva samlade insatser när det behövs Tidiga insatser Riskgrupper Hälsofränjande

7 Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte Varje enhet, max 5-6 personer Hur ser det ut hos oss idag? Vilka personer är vi som jobbar med detta? Vilken erfarenhet har vi av den här gruppen? Vilka samarbetar vi med? Vad behöver vi utveckla? Gruppdiskussion 20 minuter, redovisning 20 minuter

8 Nationella styrdokument/rapporter Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa en kunskapssammanställning SKL, 2009 Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom Stöd för styrning och ledning Socialstyrelsen Socialstyrelsens kunskapssammanställningar om barn som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa; Blyga och ängsliga barn Ledsna barn Barn som tänker annorlunda Barn som utmanar Barn som utsätts för fysiska övergrepp 8

9 Behov av första linjens insatser Ökad psykisk ohälsa hos barn och unga Otillfredsställande tillgänglighet till specialistenheterna Alla behöver inte komma till specialistenheterna Uppdrag att se över ansvarsfördelning mellan första linjen och specialistenheterna

10 Vinster med att förstärka första linjens insatser Har redan kontakt med barnet/föräldrarna Lägre tröskel att söka hjälp Kan komma in i tidigt skede innan problemen blivit befästa och långvariga Mindre insatser och mer kontinuitet i kontakterna Kan avdramatisera och normalisera Helhetssyn - somatiska och psykiska symptom Kännedom om lokala förutsättningar

11 Första linjens uppgift barn och unga med psykisk ohälsa Förhållningssätt Vård i närmiljö och i samverkan I barnets vanliga miljö hem, förskola, skola I den miljö där problemen märks mest Samarbete mellan dem som träffar barnet och kan vara ett stöd Hälsofrämjande synsätt Se och bygga på de resurser som finns -hos barnet, hos föräldrarna, i nätverket, i förskolan/skolan, i lokalsamhället -Stöd till positiv utveckling av barnets och föräldrarnas resurser 11

12 Insatser i första linjen lätta och måttliga psykisk besvär Tidig upptäckt Första kontakt Orsaker i omgivningen? Normalisera Levnadsvanor Identifiera Barn med allvarlig utvecklingsavvikelse Tecken på allvarlig psykisk sjukdom Korttidsbehandling Samtalsstöd 6-8 ggr Föräldrastöd Nätverksarbete Samverkan med skolan och socialtjänsten 12

13 Ledsna barn - små barn 0-6 år Tillstånd ålder Första linjen Insatser Kriterier för specialistnivå Insatser, specialistnivå Ledsna barn BUP BUP Små barn 0-6 år BVC BHV Uppmärksamma, utreda, föräldrastöd. Aktualisera till BHV. Samtalskontakt föräldrar Deprimerade barn under 13 år. Barn som inte svarar på 6-8 veckors behandling/insats Familjeterapeutiska insatser, föräldrastöd, nätverksarbete

14 Ledsna barn skolbarn 7-12 år Tillstånd ålder Skolbarn 7-12 år Första linjen Hälsocentral Familjecentral Insatser Första kontakt och bedömning, föräldrastöd, kontakt med skola Kriterier för specialistnivå Deprimerade barn under 13 år. Barn som inte svarar på 6-8 veckors behandling/insats Insatser, specialistnivå Familjeterapeutiska insatser, föräldrastöd, nätverksarbete

15 Ledsna barn tonåringar år Tillstånd ålder Tonåringar 13 år och äldre Första linjen Ungdomsmottagning Ungdomshälsa Hälsocentral Familjecentral Insatser Första kontakt och bedömning, kortare individuell samtalskontakt, kursverksamhet, visst familje- och nätverksarbete Medicinska insatser Kriterier för specialistnivå Långvariga, återkommande besvär, vid suicidrisk, behov av medicinsk behandling, behov av längre terapeutisk behandling Insatser, specialistnivå Familjeterapeutiska insatser, föräldrastöd, nätverksarbete Individuellt samtalsstöd Medicinsk behandling

16 Oroliga barn- små barn 0-6 år Tillstånd ålder Små barn 0-6 år Första linjen BVC BHV Insatser Uppmärksamma, utreda, föräldrastöd. Aktualisera till BHV. Samtalskontakt föräldrar Kriterier för specialistnivå Barn med svåra och medelsvåra besvär. Barn med lindriga besvär som påverkar livsföringen och inte går över. Insatser, specialistnivå Familjeterapeutiska insatser, föräldrastöd, nätverksarbete

17 Oroliga barn- skolbarn 7-12 år Tillstånd ålder Skolbarn 7-12 år Första linjen Hälsocentral Familjecentr al Insatser Första kontakt och bedömning, föräldrastöd, kontakt med skola Kriterier för specialistnivå Barn med svåra och medelsvåra besvär. Barn med lindriga besvär som påverkar livsföringen och inte går över. Insatser, specialistnivå Familjeterapeutiska insatser, föräldrastöd, nätverksarbete Medicinsk behandling

18 Oroliga barn- tonåringar år Tillstånd ålder Första linjen Insatser Kriterier för specialistnivå Insatser, specialistnivå Tonåringar 13 år och äldre Ungdomsmottagning Ungdomshälsa Hälsocentral Familjecentral Första kontakt och bedömning, kortare individuell samtalskontakt, kursverksamhet, visst familje- och nätverksarbete Medicinska ins. Vid generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, tvångssyndrom Självskadebeteen de + saknar insikt, behov av längre kontakt, medicinsk beh. Familjeterapeutiska insatser, föräldrastöd, nätverksarbete Individuellt samtalsstöd Medicinsk behandling

19 Från normala variationer till mer allvarliga tillstånd Avvikelser i utvecklingen behöver inte innebära att barnet/ungdomen drabbats av någon allvarlig sjukdom Försök få en så tydlig bild som möjligt av hur barnet/ungdomen har det och vad som hänt i livet på sista tiden Normalisera och göra begripligt och hanterbart Viktigt att inte sjukliggöra normala reaktioner på påfrestningar i livet Hjälp till självhjälp fokusera på de resurser som finns

20 Att möta, lyssna och försöka hjälpa En grundläggande kunskap om att allt hänger ihop Att lyssna aktivt Att lägga märke till det som sker och hur det känns Att bekräfta det man ser ( Marie Proczkowska- Björklund)

21 Verksamhetsutveckling Vad vill jag åstadkomma? mål! Hur vet jag att en förändring är en förbättring? mått! Vilka förändringar kan leda till en förbättring? idéer! PGSA-cirkeln Agera Planera test! Studera Gör Förbättringsmodell - T Nolan, E Deming m fl

22 Test och aktivitetsplanering FÖRÄNDRING AKTIVITET Beskriv vad som ska ske HYPOTES Beskriv vad testet/aktiviteten ska leda till ANSVARIG? NÄR? Vem ansvarar för att det händer? Period/datum för test/aktivitet UTVÄRDERING/LÄRA NDE Vad hände? Fick förändringen avsedd effekt? Andra lärdomar? FORTSÄTTNING Vad blir nästa steg? (Avsluta, justera och testa på nytt, implementera i stor skala?) Datum

23 Vad gör vi till nästa gång Vilka ska delta i utvecklingsarbetet? Hur ska arbetet förankras på hemmaplan? Vad gör vi till nästa gång?

24 Tider och innehåll på kommande lärandeseminarier LS2 Barn som tänker annorlunda 17.1 Lycksele Barn med koncentrationssvårigheter 19.1 Skellefteå Föreläsning om neuropsykologiska problem 25.1 Umeå BUH, kognitionsteamet LS3 Barn som far illa 13.3 Umeå BRIS- samtalsmetodik 15.3 Lycksele Anmälan till socialtjänsten, Barnahus 21.3 Skellefteå

25 Presentationer och rapporter läggs på vll.se/ vård och hälsa/ hälsa och livsstil/ psykisk hälsa

26 Vad har varit bra? Utvärdering Vad har varit mindre bra? Önskemål till nästa gång?

27 Tack för idag! Lena Sjöquist Andersson Hälsoutvecklare Tel , Ola Knutsson Memeolog Tel , Staben för verksamhetsutveckling Västerbottens läns landsting

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa en kunskapssammanställning Förord Denna kunskapssammanställning är en del av det arbete som bedrivs på Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Foto: Bildarkivet SAMVERKANSPLAN NEDSTÄMDHET/ORO MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE. för barn och ungdomars psykiska hälsa

Foto: Bildarkivet SAMVERKANSPLAN NEDSTÄMDHET/ORO MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE. för barn och ungdomars psykiska hälsa Foto: Bildarkivet SAMVERKANSPLAN NEDSTÄMDHET/ORO MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa Bakgrund Den här samverkansplanen har tagits fram i samarbete med berörda verksamheter

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011 2014 Regeringsuppdrag utifrån ANDT-strategin

Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011 2014 Regeringsuppdrag utifrån ANDT-strategin Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011 2014 Regeringsuppdrag utifrån ANDT-strategin 2 Förord Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att i

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Alk oh ol och u n ga. Arbetsgrupp: Ewa Thalén Finné(ordförande) Eva Lohman, Lisbeth Sundén Andersson och Anna Hedman.

Alk oh ol och u n ga. Arbetsgrupp: Ewa Thalén Finné(ordförande) Eva Lohman, Lisbeth Sundén Andersson och Anna Hedman. 1 (15 Alkohol 2009-07-10 Alk oh ol och u n ga Arbetsgrupp: Ewa Thalén Finné(ordförande) Eva Lohman, Lisbeth Sundén Andersson och Anna Hedman. Maj 2009 Sammanfattning Alkohol är en dryck som många vuxna

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Verksamheter och insatser för lätt till medelsvår psykisk ohälsa - första linjen - för barn och unga i Uppsala län 2013

Verksamheter och insatser för lätt till medelsvår psykisk ohälsa - första linjen - för barn och unga i Uppsala län 2013 Slutrapport Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa I Uppsala län 150213 anja.kivimaki@akademiska.se Verksamheter och insatser för lätt till medelsvår psykisk ohälsa - första linjen - för barn

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

Tal av Maria Larson vid HARO:s konferens Bättre framtida psykisk hälsa, på Skansen i Stockholm den 3 juni 2009.

Tal av Maria Larson vid HARO:s konferens Bättre framtida psykisk hälsa, på Skansen i Stockholm den 3 juni 2009. 1 Tal av Maria Larson vid HARO:s konferens Bättre framtida psykisk hälsa, på Skansen i Stockholm den 3 juni 2009. Kära vänner! Jag är väldigt glad att få möjlighet att inleda idag. Och låt mig säga det

Läs mer

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Innehåll Förord... 3 Kapitel 1: Introduktion... 5 Kapitel 2: Vad

Läs mer

Ökade livschanser för barn med ADHD

Ökade livschanser för barn med ADHD Ökade livschanser för barn med ADHD Förebyggande insatser ur ett familjeperspektiv Projektbeskrivning Marie Erlandsson Ek 1 Innehåll Inledning... 3 ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder... 4

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Barn som anhöriga. Dokumentation av seminarium för att utveckla stödet till föräldrar med neuropsykiatriska svårigheter och deras barn

Barn som anhöriga. Dokumentation av seminarium för att utveckla stödet till föräldrar med neuropsykiatriska svårigheter och deras barn Barn som anhöriga Dokumentation av seminarium för att utveckla stödet till föräldrar med neuropsykiatriska svårigheter och deras barn 5 september 2012 i Stockholm Detta är ett opublicerat arbetsmaterial.

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Detta borde alla veta om Rädda Barnen 107 88 Stockholm Tel: 08-698 90 00 Fax:

Läs mer

Tidiga insatser föräldra-barnrelation/anknytning

Tidiga insatser föräldra-barnrelation/anknytning Tidiga insatser föräldra-barnrelation/anknytning Slutrapport 2011-10-28 Innehållsförteckning Projektledare... 4 Arbetsgrupp... 4 Referensgrupp... 4 Sammanfattning... 5 1. Inledning... 7 1.1 Bakgrund till

Läs mer

MER KÄRLEK MINDRE TROTS. FÖRÄLDRAKOMET Dokumentation från en föreläsning av Martin Forster, psykolog och forskare. Göteborg 29 september 2010.

MER KÄRLEK MINDRE TROTS. FÖRÄLDRAKOMET Dokumentation från en föreläsning av Martin Forster, psykolog och forskare. Göteborg 29 september 2010. MER KÄRLEK MINDRE TROTS FÖRÄLDRAKOMET Dokumentation från en föreläsning av Martin Forster, psykolog och forskare. Göteborg 29 september 2010. Stärkta föräldrar gör skillnad Barn trotsar och bråkar. En

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Psykisk hälsa barn och unga

Psykisk hälsa barn och unga Psykisk hälsa barn och unga Mål- och samverkansdokument 2011-2015 Handlingsplan 2011-2013 Blomman som utgör bakgrunden i dokumentet symboliserar samverkan. Barnet, den unge och dess närstående är pistillen

Läs mer

Social plan. Förebyggande insatser för barn som far illa

Social plan. Förebyggande insatser för barn som far illa Social plan Förebyggande insatser för barn som far illa 2009 2014 Disposition Sammanfattning 1. Bakgrund 2. Arbetsgruppens arbete 3. Mål och motiv för det förebyggande arbetet 4. Kartläggning om utsatta

Läs mer

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Du får gärna citera Socialstyrelsens om du uppger källan, exempelvis i utbildnings-material till självkostnadspris, men du får inte använda i kommersiella

Läs mer

Anhörigstöd i Sala. Bilaga till Delrapport Kartläggning

Anhörigstöd i Sala. Bilaga till Delrapport Kartläggning Anhörigstöd i Sala Bilaga till Delrapport Kartläggning Rapport biståndshandläggning Rapport särskilda boenden LSS Rapport stödgruppsverksamhet för barn Marie Erlandsson Ek 2012-01-18 Innehåll 1. Biståndsbedömning

Läs mer

Samverkan mellan kommuner och landstinget i Södermanlands län

Samverkan mellan kommuner och landstinget i Södermanlands län Revisionsrapport Samverkan mellan kommuner och landstinget i Södermanlands län - avseende barn och unga med psykisk ohälsa Sammanfattande rapport Eskilstuna kommun Flens kommun Gnesta kommun Katrineholms

Läs mer

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN Enligt FN:s Barnkonvention har barn rätt att skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Barn som har utsatts för någon

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Handbok för FIB projektets barngruppsverksamhet

Handbok för FIB projektets barngruppsverksamhet Handbok för FIB projektets barngruppsverksamhet Författare: Ann Nilsson Maj Johansson & Sara RådboWahlström Handledare: Elisabeth Hagborg Tierps Kommun 0 Inledning FIB - projektet Denna handbok har tagits

Läs mer