Peter Strangs palliativa nyhetsbrev

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peter Strangs palliativa nyhetsbrev"

Transkript

1 Peter Strangs palliativa nyhetsbrev 22 okt 2014: Depression i palliativa skeden Av Peter Strang, ansvarig utgivare. (copyright: Får spridas men inte plagieras) Ledsen, nedstämd, deprimerad? Att man ibland känner sig ledsen och nedstämd vid svår sjukdom är ganska vanligt. Men det finns en risk att en normal nedstämdhet går över i en behandlingskrävande depression och det är också vanligt att sådana depressioner missas av vården. Vi vet från studier att odiagnostiserade och obehandlade depressioner är den vanligaste orsaken till att patienter inte längre vill leva och efterfrågar dödshjälp! Dålig livskvalitet: Ofta brottas patienten med en depressiv triad som skapar dålig livskvalitet för den drabbade: Den depressiva triaden: 1. Framtiden är hopplös. 2. Tillvaron är meningslös 3. Jag är värdelös och bara en belastning för alla. Symtom: I palliativa sammanhang ser man som regel en blandbild av nedstämdhet, glädjelöshet och ångest. I vissa fall dominerar oron och ångesten, då är det lätt att missa att det rör sig om depression. Ofta är nattsömnen störd: patienten vaknar tidigt med oklar ångest och som regel känner sig personen kraftlös. Ilska: Hos våra äldsta patienter kan huvudsymtomet vara ilska och aggressivitet, utan att man förefaller klassiskt deprimerad. En sådan symtombild är lätt att missa. Depression ett hot mot livet! Förutom att depressionen är plågsam, påverkar den också hälsan i stort i palliativa situationer, oavsett om det handlar om depression vid cancer, svår KOL eller hjärtsvikt. Studier visar till exempel att deprimerade patienter med hjärtsvikt har fyra gånger högre risk (!) att avlida inom 2 år, jämfört med icke-deprimerade patienter. Liknande siffror finns vid KOL och cancer. Att ställa depressionsdiagnos Att ställa diagnosen depression är svårare i palliativ vård, eftersom man inte kan utgå från vanliga kriterier som används inom psykiatrin, t.ex. DSM-IV. Inom psykiatrin tittar man bl.a. på faktorer såsom viktnedgång, sömnstörning, energiförlust,

2 minskad koncentrationsförmåga och återkommande tankar på döden. Hos en svårt sjuk cancerpatient kan sådana symtom bero på sjukdomen (vikt, energiförlust) eller på smärta som ger sömnstörning och koncentrationsproblem. Att man har återkommande tankar på döden är också naturligt eftersom man är svårt sjuk. Hur skall man då ställa diagnosen i palliativ vård? I min egen vardag använder jag mig av två huvudkriterier: avledbarhet och graden av hämning. Avledbarhet: En patient som är adekvat ledsen över sin sjukdom är som regel avledbar. Hon kan vara ledsen, uppgiven, gråta ibland, men om man pratar om viktiga saker ofta om barn och barnbarn då kan hon ändå känna både glädje och stolthet, dvs. hon är avledbar. Det är ett gott tecken. Om patienten däremot inte längre är avledbar oavsett samtalsämne skall man misstänka att en normal nedstämdhet gått över i en behandlingskrävande depression. Då har läkemedel som regel god och snabb effekt. Rent praktiskt märker man att samtalet fastnar, man pratar och pratar men kommer inte vidare, patienten ältar samma saker gång på gång. Om man försöker föra in samtalet på sådant som man vet brukar ge honom eller henne glädje så blir det ändå ingen skillnad. Sådan oavledbarhet talar för att patienten fyller depressions diagnostikens två viktigaste punkter: Nedstämdhet (under större delen av dygnet) och glädjeförlust (anhedoni). Hämning: Det andra jag brukar bedöma är graden av psykisk eller fysisk hämning. Psykisk hämning kan handla om att patienten är utan mimik, verkar inte höra frågorna och svarar i bästa fall med ett tonlöst ja eller nej. Vid fysisk hämning är personen ofta mimiklös och om hon eller han rör sig i rummet går det långsamt (eller inte alls) trots att personen inte har ont. Hon kanske inte ens orkar resa sig. Bedöma självmordsrisk: Om en patient bedöms ha en klinisk depression, måste man också bedöma risken för självmord. Man kan börja med en öppen fråga: Nu när du varit svårt sjuk ett tag händer det att du får tankar om att du inte vill leva längre? Utgående från den frågan kan man sedan ställa följdfrågor, t ex om patienten har aktiva planer och rent av har tänkt ut hur hon eller han skulle gå tillväga rent praktiskt. Läkemedelsbehandling Naturligtvis behöver patienten närvaro och omtanke, men om patienten inte är avledbar och/eller om patienten uppvisar hämning, kan läkemedel behövas. I motsats till vanliga depressioner brukar patienter i palliativ vård kunna svara på insatt behandling förvånansvärt fort. Som regel har patienterna en blandbild av ångest och nedstämdhet. Ångestdelen kan lindras redan inom en vecka av SSRI preparat och nedstämdheten brukar som regel minska efter 1-2 veckor, vilket är en ganska kort tid när man pratar depression. Oavledbarhet och ångest: Om patientens nedstämdhet yttrar sig i oavledbarhet och ångest, brukar jag starta med SSRI preparat såsom Citalopram i vanlig dos: 20 mg/dag. Om patienten är illamående kan det vara skäl att starta med 10 mg och sedan öka till 20 mg om några dagar. Eftersom ångesten kan öka under de första dagarna, bör man samtidigt starta med en bensodiazepin, t.ex. oxazepam (Oxascand), t.ex. 5 mg x 3.

3 Hämning. Om patienten har tydliga tecken på hämning, brukar jag välja SNRI preparat, som kan vara effektivare i sådana fall, t.ex. venlafaxin (Efexor ). Ett alternativ är mirtazapin som tas till kvällen och som även förbättrar nattsömnen. Också hos dessa patienter bör man göra tillägg med bensodiazepin, åtminstone första veckan. Depression hos äldre. Hos äldre patienter och särskilt vid samtidig demens kan symtomen fr.a. domineras av ilska och aggressivitet. Då kan SSRI, t.ex. citalopram 10 mg initialt och senare ev. höjning till 20 mg ha effekt relativt snabbt. Källa (med detaljer och referenser): Albinsson L & Strang P: Ångest, depression, sömnstörningar. Ur boken: Strang& Beck-Friis. Palliativ medicin och vård, 4e uppl. Liber 2012, sid Strang P: Depression hos äldre. Ur boken: Strang: Palliativ vård inom äldreomsorgen. Vårdförlaget 2012, sid Subkutan furosemid i pump, i palliativ vård. Ett förtydligande I förra Nyhetsbrevet beskrev jag användningen av furosemid i kontinuerlig subkutan tillförsel via pump. Jag har fått flera mail om detta TACK till er som har skrivit! En fråga som återkommit är om subkutan tillförsel är en allmänt vedertagen metod. Det är det inte. Fortfarande är det så att furosemid (enligt FASS) helst skall ges intravenöst eller intramuskulärt. Däremot vet man nu från studier att kontinuerlig tillförsel ger bättre effekt med färre biverkningar än enstaka injektioner. Om patienten har en port-acath är en pump + intravenös tillförsel det som rekommenderas. Däremot händer det att man står i situationer där man har en svårt sjuk/ döende patient utan infart. Patienten är kanske svullen och det är svårt att få in en nål. I sådana fall har man inom ramen för studier börjat prova att ge furosemiden subkutant med hjälp av pump, för att kunna ge en kontinuerlig dos. Erfarenheterna är fortfarande få men talar för att det kan vara ett bra alternativ i palliativa situationer i livets slutskede. Men: subkutan tillförsel är inte formellt godkänt i FASS så läkaren måste göra en bedömning från fall till fall. För de patienter som inte svarar på furosemid kan potenta diuretika som T Metolazon vara ett alternativ, men bör diskuteras med hjärt- eller njurspecialist, eftersom det är ett specialistpreparat. Källor: Zacharias H. et al.: Is there a role for subcutaneous furosemide in the community and hospice management of end-stage heart failure? Palliative Medicine 2011; 25: Salvador DR et al.: Continuous infusion versus bolus injection for loop diuretics in congestive heart failure. Cochrane database 2005, issue 3. Strang P: Svår hjärtsvikt. Ur boken: Strang& Beck- Friis. Palliativ medicin och vård, 4e uppl. Liber 2012, sid BOKLOTTERI! VEM VANN? I det förra lotteriet med Lars H Gusfafssons bok Det blå arkivet gick vinsterna till Anna-Lena Ahlström Åtvidaberg; Monica Axelsson, Ängelholm; Birgitta Jönsson, Ludvika; Susanne Rydén, Hjo; Ulf Torstensson, Skellefteå Grattis! Vinnarna drogs fram av Vilhelm Hanzén på Libris.

4 MÅNADENS boklotteri! Hela 5 böcker i potten! Denna gång har Libris förlag (tack Vilhelm Hanzén!) skänkt 5 st ex av Carl Dahlbäcks bok "Ett långsamt farväl. Om C och kärleken i skuggan av ALS" Carl Dahlbäck berättar om hur sjukdomen ALS förändrade hans och C:s gemensamma liv, om allt det som fanns innan sjukdomen dök upp och om allt det som fortsatte finnas och till och med växte sig starkare fastän C:s kropp blev svagare och svagare. Skicka din adress till före den 15 november! Sommarens skrivartävling avslutad! Det har kommit många fina och gripande bidrag till tävlingen. Juryn, dvs. författaren och poeten Henry Bronett och jag läser just nu bidragen och är inte riktigt klara än, eftersom det är så svårt att kora vinnarna bland så berörande bidrag. Jag återkommer inom kort med resultatet! Att höra till. Om ensamhet och gemenskap Releasefest 25 november kl Releasefest tisd 25 nov kl i Stockholms sjukhems Aula, Mariebergsg. 22 (förhandsanmälan!) Förfriskningar, kort samtal kring boken, möjlighet att köpa boken! Min nya populärvetenskapliga bok Att höra till om ensamhet och gemenskap kommer ut i mitten av november! Den riktar sig till allmänheten och har tre huvudblock: Utvecklingsbiologi: Varför har gemenskap varit människans framgångsfaktor sedan tiden på savannen och vilken funktion har ensamheten som varningssignal? Effekter på hälsan: Hur kommer det sig att ensamheten är en riskfaktor även för hjärtoch kärlsjukdomar medan gemenskap har en skyddande effekt och vad händer psykologiskt vid ofrivillig ensamhet? Existentiell ensamhet: Även i fungerande varma relationer är människan i vissa situationer ganska ensam. Vad kan lindra i sådana situationer? Begränsat antal platser därför obligatorisk förhandsanmälan senast 15 november via Kontakt? Kolla min hemsida: mvh Peter Strang

5

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Ett påklistrat leende kan dölja symtomen

Ett påklistrat leende kan dölja symtomen Ett påklistrat leende kan dölja symtomen Depression Information till patienter och anhöriga Tycker dina vänner att du borde rycka upp dig? Försöker du hålla skenet uppe, trots att du känner dig nedstämd,

Läs mer

PALLIATIV VÅRD inom äldreomsorgen

PALLIATIV VÅRD inom äldreomsorgen PALLIATIV VÅRD inom äldreomsorgen Peter Strang Vårdförlaget 3 2012 Peter Strang och Vårdförlaget, Lund ISBN 978-91-978466-6-0 Layout och formgivning: Britta Jeppsson Omslag: Britta Jeppsson Satt med Minion

Läs mer

DEP LYFTET. Diagnostik och bedömning. Undervisningsmaterial. Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin. Version 1 2014

DEP LYFTET. Diagnostik och bedömning. Undervisningsmaterial. Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin. Version 1 2014 Version 1 2014 DEP LYFTET Undervisningsmaterial Diagnostik och bedömning Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin DEPLYFTET diagnostik och bedömning INNEHÅLL Den diagnostiska processen 4 Inledning

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Tack! Det känns bättre nu när jag har fått tala med någon. Första halvåret med Äldretelefonen

Tack! Det känns bättre nu när jag har fått tala med någon. Första halvåret med Äldretelefonen Tack! Det känns bättre nu när jag har fått tala med någon. Första halvåret med Äldretelefonen 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Äldretelefonen medmänskligt stöd... 5 Utbildning Handledning Marknadsföring

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Projektarbete på läkarprogrammet, Göteborgs universitet

Projektarbete på läkarprogrammet, Göteborgs universitet Inställning till läkemedel bland läkare och äldre patienter - betydelse för läkemedelsanvändningen Det är bara på tabletter jag blir sjuk, egentligen Projektarbete på läkarprogrammet, Göteborgs universitet

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR

ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR Studiematerial kring palliativ vård och omsorg om äldre Sara Nordenhielm 1 Innehåll Förord... 6 Ordlista... 8 Om boken... 10 Tema 1. Vad är palliativ vård och omsorg?...18 Tema

Läs mer

Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om?

Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om? Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om? Översikt Presentation och dagordning...15 min - Vad ska träffarna handla om och varför vill vi hjälpa er? - Vår olika roller två berg. -

Läs mer

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 2 Utbildning för ungdomar och unga vuxna med ADHD Inledning Denna bok har skapats för att ge fördjupad information till ungdomar

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av bipolär sjukdom INNEHÅLL Bipolär sjukdom 5 Orsaker 13 Behandling 17 Biverkningar 25 Vägen till

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa Patrik Göransson 2012 den ofrivillige RESENÄREN Jag hade en bild av ett tåg som skenande och jag visste inte vart jag var på väg. Allt eftersom resan

Läs mer

Att straffa sig själv av Peter Strang

Att straffa sig själv av Peter Strang Att straffa sig själv av Peter Strang Jag är dubbelspecialist inom allmän onkologi och gynekologisk onkologi och är idag professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet, samt verksam som överläkare

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

Det goda åldrandet frisk också efter 85

Det goda åldrandet frisk också efter 85 Det goda åldrandet frisk också efter 85 Berit Lundman Universitetslektor, docent i omvårdnad Efter att vi hört en hel del om olika sjukdomstillstånd som är vanliga bland äldre och hur man kan förebygga

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter Författare: Dr. David Healy INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANTIDEPRESSIVA LÄKEMEDEL... 2 ALLMÄNNA FRÅGOR... 3 LÄKEMEDEL OCH KEMISKA SUBSTANSER...

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Guide för nätdejting. AV: Dennis Danielsson

Guide för nätdejting. AV: Dennis Danielsson Guide för nätdejting AV: Dennis Danielsson I den här guiden kommer jag att beröra de viktigaste delarna av nätdejting för att ge dig så bra hjälp som möjligt i ditt nätdejtande. I mina exempel kommer jag

Läs mer

Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med

Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med Ett studiebrev med patientberättelser Reumatoid artrit Innehållsförteckning

Läs mer

Depression. och vägen till tillfrisknande

Depression. och vägen till tillfrisknande Depression och vägen till P a t i e n t i n f o tillfrisknande Jag orkar ingenting, sitter som förlamad i soffhörnet med tandborsten i handen och väntar att jag skulle orka släpa mig till lavoaren. Livet

Läs mer

Vad är själavård? 1. Inledning

Vad är själavård? 1. Inledning Vad är själavård? Referat av kapitel 1 i En mäktig katedral vägledning i själavård och vardagspsykologi av Gunnar Elstad med tillägg från Själavård vid köksbordet av Esbjörn Hagberg 1. Inledning Själavård

Läs mer

DEPR I ME RAD gång på gång...

DEPR I ME RAD gång på gång... DEPR IME RAD gång på gång... Redaktör: Marianne Wilöf, Wilöf Mindus MEDia AB Formgivare: Annika Lönn, Reklamarbeten AB Repro: Rip&Bild Repro AB, Stockholm Tryck: Skottetryck, Stockholm, 2001 INNEHÅLL Till

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Ledsna barn ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto ImageSource Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och unga med

Läs mer