Conveneer lägger ut mobilen på internet sid 8. Svårt få kapital för småföretag. Kanonår för Scalado. Nytt från våra portföljbolag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Conveneer lägger ut mobilen på internet sid 8. Svårt få kapital för småföretag. Kanonår för Scalado. Nytt från våra portföljbolag"

Transkript

1 Nr. 1 Mars Svårt få kapital för småföretag Investerare gör väldigt få nyinvesteringar vilket är bekymmersamt för många små företag. sid 3 Kanonår för Scalado sid 4 Scalado, med vd Mats Jacobsson, har inte märkt något av lågkonjunkturen. Conveneer lägger ut mobilen på internet sid 8 Nytt från våra portföljbolag Flexenclosure fördubblade sin omsättning sid 6 Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små.

2 Många utmaningar på finansieringsfronten Claes de Neergaard Många frågar mig om hur jag från min horisont ser på kapitalförsörjningen för små och medelstora företag nu när det den reala ekonomin sviktar betänkligt och kredittillförseln stramas åt. Det enkla svaret är att det inte ser bra ut. Den makroekonomiska bilden är negativ och konjunkturförloppet framåt är fortsatt oroande. Blandad bild Men bilden av småföretagen är blandad eftersom det faktiskt finns en hel del ljuspunkter och många som drar nytta av alla möjligheter. Många små företag utvecklas mycket bra; de har stabil finansieringsbas, bra ägare och hyfsad intjäning. De är förändringsbenägna, har starka ledare och unika produkter. I detta nyhetsbrev lyfter vi fram några exempel på sådana bolag i vår investeringsportfölj: Scalado, Cellavision, Flexenclosure, Bioinvent och ScandiDos. Det är också glädjande att kunna berätta om vår senaste investering i det spännande Lundabolaget Conveneer, som hittills finansierats av bland andra Teknoseed. Extra roligt är att vi lyckats attrahera amerikanska kapitalstarka affärsänglar med telekombakgrund som medinvesterare. Utmaningar på kort sikt På finansieringsfronten finns många och allvarliga utmaningar. På kort sikt ser vi problem inte bara för de mindre bolagen som är beroende av venture capital utan också för etablerade företag med betalande kunder. Såddfinansieringen och coachningen av nya företag i offentligt och privat finansierade inkubatorer fungerar hyfsat bra. Men även för de bästa företagen är det mycket svårare än tidigare att skrapa ihop riskkapital efter såddfasen. Venture capital söker sig mer och mer till säkrare terräng. Kapitalet går till företag i sen expansionsfas, med redan färdigutvecklade produkter och betalande kunder, och till befintliga portföljbolag. Ett stigande bekymmer är att det tillgängliga investeringskapitalet inom venture capital i Sverige minskar. Lönsamheten för venture capital i Europa är dålig och Sverige ligger dessvärre sämre till än genomsnittet. Få nya managementbolag sätts upp och många av de etablerade har svårt att resa nya fonder. Det är också svårt att få ihop uthålliga ägarsyndikat och att säkra fortsatt finansiering för befintliga portföljbolag. Bristen på kapital märks tydligast för de utvecklingsprojekt som kräver mycket kapital och tar lång tid. Detta drabbar i synnerhet småbolagen i den forskningsintensiva Life Science-sektorn. För företag med långa utvecklingstider finns ett ökat behov av icketidsbegränsade investerare, eller så kallat evergreen capital. Därför är det positivt att Scandinavian Life Science Venture har ombildats till en evergreen fund. Affärsänglarna, som tidigare varit ett bra alternativ för tidiga små företag, tvekar nu inför att investera. Detta beror sannolikt på sjunkande förmögenhetsvärden, hög risknivå och alternativa placeringsmöjligheter i noterade företag till låg värdering. Tufft även för etablerade företag I takt med det svåra ekonomiska läget söker sig nu en helt ny kategori företag till riskkapitalbranschen. Det är etablerade företag, som är i behov av refinansiering och kapitaltillskott och som inte har möjlighet att låna sig ur recessionen. Många av dessa företag utvecklades bra under tre kvartal 2008, men måste nu tära på ackumulerade reserver. Detta är inte hållbart i längden såsom konjunkturen utvecklas. Denna trend befarar vi kommer att accelerera fram mot sommaren. Behovet av rekonstruktionslösningar har ökat dramatiskt under 2009 och kommer att fortsätta. Genom det delägda Svenskt Rekonstruktionskapital kommer Industrifonden att kunna spela en roll i den typen av affärer. Kommersialisering av FoU i fara Bristen på kapital drabbar inte bara befintliga företag utan också kommande spin-outs från högskola och industri. Dessa, som ska spira ur statens ökade FoU-satsningar och ur programmen för kommersialisering inom Clean- Tech, drabbas också när det tycks bli mindre investeringsvilligt kapital framåt. Kommersialiseringen av många kostsamma FoU-satsningar från offentlig och privat sektor är därmed i fara. Detta är olyckligt eftersom Sverige gör ökande ansträngningar inom FoU med sikte på kommersiell utväxling. Som det ser ut just nu är det tveksamt om vi ens klarar av att fullfölja finansieringen av bolag som kommer ur gårdagens FoU! Något att fundera över... 2

3 Svårt få kapital för småföretag Att förstå vad marknaden behöver innan marknaden insett det. Det är nyckeln till framgång när riskkapitalmarknaden i stort sett stängt sina dörrar till nyinvesteringar, menar Christer Björk, vd på Lundabolaget Conveneer, som i februari fick 36 miljoner kronor i riskkapital bland annat från Industrifonden. Det är det inte många bolag som lyckats med just nu. Processen med att söka kapital startade redan för 15 månader sedan. Även om den finansiella arenan såg helt annorlunda ut då, så var företagets teknik så unik att Christer Björk aldrig tvekade om att finansiering skulle bli av. Det fanns hela tiden ett stort intresse från många aktörer så att företaget kunde välja bland förfrågningarna. Det viktigaste var att hitta en balans mellan riskkapital nära oss och att också ha någon på andra sidan Atlanten. Det är där kunskapen kring internet finns och där det är mest troligt att en exit kommer att ske, säger han. Sedan finansieringen blev officiell har Christer Björk fått många samtal från journalister och kolleger i branschen. Den genomgående kommentaren är att det är en fjäder i hatten. Men jag kan ju med viss oro se att andra bolag med bra idéer nu får problem. Det är bekymmersamt, inte minst för ett innovationsland som Sverige, eftersom jag är säker på att många framtida tillväxtföretag inte kommer att ha kraft att kunna växa eller ens se dagens ljus, säger han. (Läs mer om Conveneer på sid 8.) Vi ställde två frågor till fem personer som på olika sätt arbetar med små och medelstora företag. Fråga 1) Hur ser du på finansieringsläget för små och medelstora svenska bolag i dag? Fråga 2) Vad behövs för att förändra situationen? Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd Företagarna 1) Finanskrisens verkningar slår hårt mot småföretagen. Kreditgivningen till de små företagen trängs undan av stora företags kreditbehov. Nya lån är svåra att få och bankerna ställer krav på ökade säkerheter. Dessutom har de räntor företagen får betala inte kommit ner på normala nivåer i förhållande till andra räntor. Småföretag uppvisar i ökad grad likviditetsproblem och konkurserna ökar i antal. 2) Det behövs bättre förutsättningar: a) Staten måste garantera bankernas skulder, förutom aktiekapitalet. b) Riksgälden bör hjälpa de större företagen med deras finansiering genom att köpa företagsobligationer. Därmed lättas trycket för de små företagen. c) Ägarkapitalet i bankerna måste höjas antingen genom tillskott av ägarkapital eller genom att staten går in med nytt kapital. Därmed kan bankerna öka utlåningen och klara eventuella kreditförluster. d) Den offentliga sektorns betalningar till företagen måste skyndas på och kredittiden sättas till högst 10 dagar. e) Gör det svårare för bankerna att säga upp lån. Lennart Hansson, affärsområdeschef Life Science Industrifonden 1) Läget är förhållandevis gott när man tittar på pre-seed och sådd, men betydligt tuffare när det gäller belopp i intervallet mellan 5 och 100 miljoner. Intresset att investera i nya projekt är mycket svalt kust nu. Foto: Åsa Hafmar 2) Ur ett life science-perspektiv behöver den finansiella marknaden återhämta sig men vi behöver också fler framgångsrika koncept. Risken är att det tar tid innan marknaden är i balans och för att kunna skapa det behövs en pluralism av aktörer och finansiärer. Pär Hedberg, vd STING 1) För bolag som behöver sina första 4-5 miljoner kr är läget ganska gott, eftersom bland annat Almi fått mer pengar. Dessutom finns några regionala fonder som har pengar. För bolag som behöver mer är det däremot en öken. Det beror inte på finanskrisen även om den spätt på. Snarare har riskkapitalbolagen de senaste åren blivit mindre intresserade av att investera i dessa skeden. 2) Det finns flera sätt: fler affärsänglar som kan göra skatteavdrag för placeringarna, det finns modeller i Frankrike och Storbritannien som är bra för det. Dessutom bör staten bli en mer aktiv investerare i dessa skeden. Marie Reinius, vd Svenska Riskkapitalföreningen 1) Vad gäller venture för små bolag tror jag att det är mer eller mindre omöjligt att få privat kapital. Statens extrasatsning på bland annat Almi gör att det finns möjligheter trots allt. Vad gäller lite större finansieringar finns ett antal statliga och privata VC-fonder som har kapital att investera. Men processerna tar mycket längre tid. 2) Dels ett rent statligt finansiellt stöd, men också förändringar av regelverk och skatter. En fransk modell innebär att fonder kan startas med pengar från privatpersoner för investeringar i tidiga skeden. Vitsen är att du som privat investerare kan göra en skattereduktion om 25 procent av investerat kapital på din inkomst av tjänst. Pengarna måste stå inlåsta i fonden i fem år men uppsidan är, förutom skattereduktionen, att utdelningen är helt skattefri. Under 2008 investerades 1,3 miljarder euro i denna typ av fonder i Frankrike. Anna Hallberg, vice vd Almi Företagspartner 1) Generellt är det betydligt svårare att låna pengar i dag. Många bolag behöver likviditetsförstärkning och påverkas negativt av att bankerna är mindre villiga att ge krediter. Hittills i år har 700 företag fått lån hos oss, vilket inte är så stor skillnad mot tidigare år. Volymen i pengar är dock dubblerad, eftersom det är större företag som kommer nu. 2) Det tillskott om 2 miljarder kronor vi fick i slutet av förra året var ett sätt. Jag tror att man temporärt måste se över möjligheten att även kunna erbjuda marknadskompletterande finansiering till större företag. De har drabbats av samma likviditetskris och har samma problem att få finansiering som de mindre företagen. Jag tror det är viktigt att kunna hjälpa de företag som har en sund och i grunden välskött verksamhet att överbrygga den här krisen. 3

4 Kanonår för Scalado Scalado i Lund har inte märkt något av lågkonjunkturen, utan kan se tillbaka på ett mycket lyckosamt Antalet mobiler med Scalados bildprogramvara uppgår nu till mer än 300 miljoner, en fördubbling jämfört med Dessutom dubblades både omsättning och antalet anställda samtidigt som bolaget för första gången kunde visa vinst! Med Scalados nya produkt SpeedTags tar kameran flera bilder både före och efter den bild som klickats fram. På så sätt kan man alltid hitta en bra bild, utan blinkningar eller oskärpa. Detta är resultatet av flera års träget arbete, säger Scalados vd Mats Jacobson. Vi har haft tydligt fokus på ett antal nyckelkunder och lyckats ro hem stora affärer med dem. Vi har också börjat bearbeta aktörer uppåt i den mobila värdekedjan, det vill säga Ju fler kameramobiler som har Scalados programvara, desto mer intäkter får Scalado. Programvaran finns idag i 300 miljoner kameramobiler runt om i världen. Vd Mats Jacobsson ser utrymme för fler: Vårt mål är att finnas med i minst hälften av alla kameramobiler som säljs. Det betyder att om två år kommer vi nog att ha levererat vår teknik till 1 miljard mobiler! våra kunders underleverantörer, så att delar av vår teknik byggs in i bland annat kamerasensorer. Licensaffär Ett exempel på detta är licensaffären med Symbian, som levererar operativsystem till jättar som Nokia och Sony Ericsson. Anledningen till att Scalado har kunnat växa så snabbt är den stora efterfrågan på kameramobiler och den snabba utvecklingen mot allt högre bildkvalitet. Scalados teknik, som gör det möjligt att få in en massa avancerade funktioner utan att kräva mer kraft av telefonen, ligger perfekt i tiden. Scalado, som grundades 2000 av fyra lundastudenter, utvecklar en mjukvara för bildhantering i mobiltelefoner. Med denna kan mobilen hantera allt större och skarpare bilder, utan att kräva mer minneskapacitet och snabbare processorer. Detta gör att behovet av Scalados programvara ökar i takt med att mobiltelefonerna får allt bättre kameralinser och fler funktioner. Mjukvaran passar för alla plattformar och varje mobiltillverkare kan med hjälp av denna utveckla sina egna avancerade bildapplikationer. Unik teknik Vår teknik är unik, för med den kan man hantera stora bilder av hög kvalitet utan att det tar en massa kraft och minne av telefonen, säger Sami Niemi, teknisk chef och en av Scalados grundare. Det är han som är mannen bakom Scalados mjukvara en produkt som hela tiden är under utveckling. Det allra senaste heter SpeedTags. Alla som någon gång har tagit en bild på en person som råkat blunda precis när man trycker på avtryckaren inser behovet. Med Speedtags blir nämligen resultatet av bilden exakt det du ser i sökaren, inte det kameran tar när du någon millisekund senare trycker på avtryckaren. Kameran tar helt enkelt fem bilder före och fem bilder efter den bild man egentligen tryckt fram. På så sätt går det alltid att hitta någon bild som duger. Hur man får in en så avancerad funktion i mobilen är Scalados hemlighet. Enligt Sami Niemi så tar det inte mera minne av telefonen. Industrifondens syn: - Vi är imponerade och stolta över Scalados förmåga att skapa nya innovativa lösningar för att förbättra bildhanteringen i kameramobiler, säger Lennart Gustafson på Industrifonden. Den snabba utvecklingen i antalet kameramobiler med ständigt högre bildupplösning gynnar Scalado, som nu kan börja skörda frukterna av ett mångårigt utvecklingsarbete. 4

5 Fakta om Scalado Grundat 2000 Ägare Industrifondens investeringsår 2004 Industrifonden, Northcap Partners, Teknoseed och grundarna Omsättning 29 mkr 2007, 74 mkr 2008 Hemsida Scalados PhotoFlow gör att mobiltillverkarna kan erbjuda lika enkel bildhantering som den populära iphone. Det vi gjort är att förändra hur jpg-bilden komprimerats, säger han. Nu kommer Kodak att integrera tekniken i sin kommande bildprocessor. (Se sid 6.) Satsar på fortsatt tillväxt Alla Scalados kunder bland mobiltillverkarna har visat stort intresse för den nya funktionen. Den lanseras i oktober 2009 och ska bidra till att Scalados tillväxt fortsätter trots lågkonjunktur och finanskris. Vi satsar på aggressiv tillväxt under lågkonjunkturen, säger Sami Niemi. Mobiltillverkarna ser stora fördelar att använda vår teknik för att hänga med utvecklingen. Ett försäljningsargument som fungerar är att med vår teknik får du iphone Experience i din mobil. Han jämför med den smidiga bildhanteringen i Apples succémobil iphone, där det är en barnlek att bläddra mellan de bilder man tagit med mobilen. Lika enkelt blir det nu med Scalados PhotoFlow, där man lätt kan bläddra och göra panorama med sina bilder. Många mobiltillverkare kämpar mot konkurrensen från iphone, som ju innehåller såväl telefon, som e-post, internet, kamera och musikspelare. För att klara av alla dessa funktioner med stora megapixelbilder på ett snabbt och effektivt sätt, så vänder de sig till oss, säger Mats Jacobson. Nu satsar Scalado alltså framåt. Antalet anställda fördubblades 2008 och nu uppgår personalstyrkan till 60 personer. Och fler ska det bli. Inte märkt något av lågkonjukturen Mats Jacobson konstaterar, nästan ursäktande, att man ännu inte märkt något av lågkonjunkturen. Istället ska man anställa 20 personer till och börja bearbeta den kinesiska marknaden. Det är ju fortfarande stor efterfrågan på kameramobiler, säger Mats Jacobson, och vi har flera nya produkter på gång, så vi är faktiskt optimistiska inför 2009! Ny organisation på Industrifonden Industrifonden har genomfört en förändring i sin organisation, som medför att antalet tjänster minskar med nio. Detta sker både genom naturlig avgång och genom att ett mindre antal tjänster försvinner. Industrifonden måste, i likhet med många andra organisationer, se över strategi och organisation i ljuset av snabbt förändrade förutsättningar, så att vi arbetar fokuserat och uppfyller de mål som styrelsen satt för kostnadseffektivitet, säger vd Claes de Neergaard. Därför genomför vi denna förändring. Organisationsförändringen påverkar inte Industrifondens portföljbolag. Fonden har de resurser som behövs för att fortsätta som långsiktig och stabil investerare. Vi har tillräckligt många kvalificerade medarbetare och vår organisation kommer att vara effektivare, säger Claes de Neergaard. Industrifonden i kommer att vara fortsatt aktiv inom samma områden som idag, det vill säga teknologi, cleantech, industri och life science. Investeringarna görs av investeringsteamen inom tre affärsområden: Technology, Life science och Industrifinans. En förändring är att de regionala och andra riskkapitalbolag som har hanterats inom affärsområde Övriga investeringar nu förs över till affärsområdena Life science, Technology och Industrifinans samt till Industrifondens ekonomiavdelning. Affärsområde Övriga investeringar läggs därför ned. Detta är ett led i den konsolidering av fondens indirekta engagemang, som pågått de senaste åren. 5

6 Nytt från våra portföljbolag Scalado i samarbete med Kodak Kodak integrerar Scalados teknik SpeedTags i sin kommande bildprocessor KSP SpeedTags möjliggör en extremt snabb hantering av stora bilder i mobiltelefoner, PDAer eller digitalkameror. När man med hjälp av SpeedTags kan undvika alla fördröjningar i datahanteringen blir det möjligt att i snabb följd ta en hel serie bilder med samma tryck på avtryckarknappen. Sedan väljer man ut den som blev bäst. En rad nya funktioner som baseras på Scalados teknologi ska nu integreras i Kodaks kommande kameraprodukter, såväl för mobiltelefoner som för digitalkameror. Stor order till Flexenclosure Kombinationen av Scalados Speed- Tags och Kodaks avancerade bildhantering gör det möjligt att erbjuda användarna en helt unik användarvänlighet för att ta, lagra, söka och manipulera bilder direkt i mobilkameran, säger Kodaks Chris McNiffe. Flexenclosure nästan fördubblade sin omsättning till 87 miljoner kronor Orderingången fortsätter också att öka. Bolaget har just fått en order på växelstationer i Ghana till ett värde av 75 miljoner kronor. Flexenclosure, som utvecklar E-site, en basstation för telekom som drivs med sol- och vindenergi, har fått flera stora order främst i Afrika i samarbete med Ericsson. Resistentia i likvidation Uppsalabolaget Resistentia, som utvecklade ett vaccin mot allergi, har försatts i likvidation. Styrelsen i Resistentia Holding har i samband med detta lämnat över ansvaret till likvidatorn att hantera bolagets skötsel och förhandla med bolagets kreditorer. Det var hösten 2008 som de kliniska prövningarna på allergiker av Resistentias allergivaccin inte gav tillräckligt goda resultat. Investerarna, däribland Industrifonden, Healthcap, Innovationskapital, amerikanska SR One och danska Bankinvest, kunde samtidigt inte tillföra mer pengar till bolaget. De anställda sades upp och styrelsen sökte febrilt efter en industriell partner som kunde ta över projektet. Någon industriell partner som var intresserad av att driva Resistentias allergiprojekt vidare har dock inte gått att finna. Industrifonden har varit delägare i Resistentia sedan Sammanlagt hade bolaget tagit in 450 miljoner kronor i riskkapital. Men både den kliniska verksamheten och produktionen visade sig betydligt mer komplexa och tog längre tid än förväntat. 6

7 ScandiDos dubblar försäljningen ScandiDos ökar sin omsättning rejält från sju miljoner kronor det brutna räkenskapsåret 2007/2008 till 19 miljoner kronor 2008/2009. ScandiDos utrustning, som ser till att stråldosen blir exakt rätt och hamnar på rätt plats i kroppen, säljs till strålkliniker över hela världen. Halva marknaden finns dock i USA och där öppnade man ett dotterbolag i fjol. Försäljningen i USA går över förväntan, säger vd:n och grundaren Görgen Nilsson. Säljkontoret där har efter sex månader tjänat in investeringen och är lönsamt. Tillväxtpotentialen är hög och nu förstärker vi organisationen med fler säljare. Det finns 18 strålkliniker i Sverige och än så länge har ScandiDos sålt och levererat sin utrustning för kvalitetskontroll till fyra. Kraven på kvalitetssäkring ökar i takt med att cancerterapin blir allt mer förfinad och individuellt anpassad till varje patient. Då är det av stor vikt att stråldosen blir exakt rätt. Med ScandiDos system kan behandlingspersonalen testa varje behandling i en speciell detektor innan patienten lägger sig på behandlingsbordet. Detta ger en effektivare behandling som, förutom att den ger färre biverkningar, också spar både tid och pengar. Jensen får stororder från Philips Uppsalabolaget ScandiDos, med vd Görgen Nilsson, utvecklar ett system för kvalitetskontroll av cancerbehandling Jensen Devices ska leverera alla tändare för tändkretsen till Philips Xenonlampor för fordon. Det gäller lampor både med och utan kvicksilver. För Jensens del innebär detta en försäljning på årsbasis första året på ca 20 miljoner kronor, med start efter sommaren. Detta är ett viktigt genombrott för bolagets gasurladdningsrör, som används för att tända de allt vanligare Xenonstrålkastarna och som överspänningsskydd i många elektronikprodukter. Bra år för BioInvent... BioInvent redovisade ett positivt resultat på 16 miljoner kronor efter skatt för 2008, vilket är bolagets bästa resultat någonsin. Samtidigt ökade omsättningen markant, från 143 miljoner kronor 2007 till 252 miljoner kronor var ett framgångsrikt år för BioInvent både kommersiellt och för den kliniska utvecklingen. Bolaget ingick ett avtal med Roche för utveckling av ett cancerläkemedel, vilket gav BioInvent en första intäkt på 20 miljoner euro.. och för CellaVision CellaVision redovisar 2008 sin hittills största omsättning, 100 miljoner kronor, och bästa resultat på 13 miljoner kronor före skatt. Bolagets internationella expansion fortsatte. CellaVision är nu operativa i Japan och har etablerat en egen säljkanal i USA kommer att bli ett utmaningens år, säger vd Yvonne Mårtensson. Medicintekniska bolag anses i allmänhet vara relativt konjunktursäkra, men det vore orimligt att tro att vår bransch inte kan drabbas negativt av världsekonomin. Vår närvaro i ett stort antal länder i kombination med att våra produkter sparar tid på laboratoriet tror vi är ett hållbart koncept även i sämre tider. Industrifonden säljer Stockholm Jazz Industrifonden har sålt sitt innehav i Stockholm International Jazz & Blues festival AB. Köpare är Jensen Invest AB, med Ingvar och Tove Jensen, som avser att driva festivalen vidare. Industrifonden har varit delägare i Stockholm Jazz sedan Då gick Industrifonden och SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) in som ägare tillsammans med den kanadensiske musikproducenten John Nugent. Från Industrifondens sida var tanken att detta skulle vara ett tidsbegränsat pilotprojekt inom underhållningssektorn. Det var tack vare vår investering som festivalen fick chans att överleva, säger Sven- Åke Johansson, styrelseordförande i Industrifonden. Jensen Invest har nu tagit över hela driften och planerar årets festivaldatum på Skeppsholmen mellan den juli. Det blir den 26:e upplagan av Jazzfestivalen. Vi vill föra arvet vidare, utveckla festivalen och arbeta långsiktigt med ordnad ekonomi, säger Ingvar Jensen, som blir festivalens nya vd. Ingvar Jensen, har som företagare i många år stött och utvecklat olika kulturverksamheter och ideella organisationer såsom Stockholmsbriggen, Grafikens Hus och Hungerprojektet. Stockholms Jazzfestival planeras i år till den juli. 7

8 B-post. Porto betalt Utgivare: Industrifonden, Box 1163, Stockholm Tel E-post: Hemsida: Redaktör och ansvarig utgivare: Maria Montgomerie Produktion: Konsultkompaniet Sundén AB Adressändring: Conveneer lägger ut mobilen på nätet Industrifonden investerar i Conveneer Industrifonden och Broken Arrow, en grupp amerikanska investerare, går in med sammanlagt 36 miljoner kr i Conveneer, som utvecklar ett system som gör mobiltelefonens innehåll tillgängligt via internet. Pengarna ska användas till att vidareutveckla teknologin inför en lansering på marknaden i år. Mobilen sin egen server Mobilen blir istället sin egen server, säger Lennart Gustafson, investeringsansvarig på Industrifonden. På detta sätt styr man själv över vilket innehåll som delas ut och endast efterfrågade filer behöver skickas över internet och endast till mottagare som har behörighet. Idag är det ganska besvärligt att anpassa olika webbtjänster till att kommunicera med mobiltelefoner. Conveneers teknik gör att man med vanlig webbprogrammering kan kommunicera med vilken mobiltelefon som helst i realtid. Detta innebär stora tids- och kostnadsbesparingar, minimerad risk och en unik flexibilitet när mobiltelefoner ska integreras med olika webbtjänster och företagslösningar. Med Conveneers teknik blir det möjligt för andra att komma åt information i en enskild mobiltelefon, förutsatt att man gett sitt godkännande. Det går till exempel att via internet komma åt funktioner som kamera och GPS. I takt med att mobilerna blir allt mer avancerade och datorlika fylls de också med mer och mer innehåll - bilder, filmer, musik, kalender, adressbok och olika dokument, ja listan kan göras hur lång som helst. Behovet att komma åt och dela med sig av innehållet ökar i samma takt, men detta har hittills inte varit så lätt. Nu har Lundabolaget Conveneer kommit på en smart lösning, som gör att mobilen blir en server på internet. Det gör att det blir lika lätt att komma åt mobilen som vilken annan webbplats som helst. Systemet heter Mikz och gör att mobilen får en egen webbadress, t ex På så sätt kan den information som finns i mobilen enkelt och på ett standardiserat sätt nås via internet, oavsett vilken mobiltelefon man har. Man kan gå in på nätet och titta på de bilder eller den musik som ens kompis har i sin mobiltelefon, oavsett var kompisen befinner sig. Självklart kontrolleras vem som adresserar mobilen och det krävs en nyckel för att komma åt mobilen via dess webbadress. Mikz har patentsökt sin lösning som innebär att man via internet kan ge en fast webbadress till mobila enheter i ett mobilnät. Tekniken har sitt ursprung i forskning vid Lunds Tekniska Högskola. Finessen med Mikz är att användaren inte behöver ladda upp och lagra material från sin mobil till någon annans server på internet, där man inte längre har kontroll på informationen. Bara fantasin sätter gränen Det är här som de stora möjligheterna med Mikz öppnar sig. Tack vare att man använder helt vanlig webbprogrammering så finns det möjlighet att lägga in alla möjliga applikationer i systemet. Det är bara fantasin som sätter gränsen för vad man kan göra med detta, säger Lennart Gustafson. Nyckeln till framgång är att det finns bra applikationer som utnyttjar mobiltelefonens tillgänglighet via internet. Därför vill man stimulera utvecklingen av nya idéer och funktioner genom att göra webbgränssnittet tillgängligt för de miljontals webbutvecklare som finns på internet idag. Conveneer, som grundades 2006, befinner sig fortfarande i ett utvecklingsskede. Bolaget har i dag runt femton anställda i Lund och i Palo Alto i Kalifornien, men finns även representerat i Sydkorea och Japan. Amerikanska medinvesterare Det är av stor betydelse för vår utveckling att få in erfarna investerare som Industrifonden och amerikanska Broken Arrow, säger Conveneers vd Christer Björk. Vi har nu en ägarsammansättning med stor kompetens inom såväl telekom- som internetindustrin. Med deras kompetens och kapital i ryggen kan vi satsa på lansering av Mikz i höst.

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 2 december 28 Marie Reinius VD Svenska Riskkapitalföreningen Linus Dahg Analytiker Svenska Riskkapitalföreningen

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Norra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige 2014-2020

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Riskvilligt kapital statens roll Del I Estrad, 13 februari 2014 Varför viktigt att prata om statens roll som riskfinansiär nu? Vilka frågor behöver

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare?

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? 1. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010 1. 134

Läs mer

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet SWElifes förslag till finansiering av utveckling av LS bolag i tidig fas 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser Dir. 2015:21 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Småland och Öarna Uppstartsmöte Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Kapitalförsörjning och riskkapital

Kapitalförsörjning och riskkapital Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:119 av Josef Fransson m.fl. (SD) Kapitalförsörjning och riskkapital Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Formellt Venture Capital Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Tillväxtföretagets finansieringskedja Hög risk Risk för investeraren Entreprenören Riskkapital

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING! Svårigheten för företag att få extern finansiering är ett stort tillväxthinder.

Läs mer

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndigheten Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson Erfarenheter och effekter av venture capital Anders Isaksson PhD, Universitetslektor anders.isaksson@chalmers.se Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation CHALMERS 1 The good 2 And the bad!

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag. Dir. 2007:169

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag. Dir. 2007:169 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag Dir. 2007:169 Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:73

Regeringens proposition 2008/09:73 Regeringens proposition 2008/09:73 Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi Företagspartner AB Prop. 2008/09:73

Läs mer

o l ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 Västmanlandsfonden ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET

o l ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 Västmanlandsfonden ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 ~KOMMUN 1 (2) 2014-01-02 VlTRANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET o l Västmanlandsfonden Västmaniandsfonden begär i bifogad skrivelse daterad 2013-12-13 "att kommunstyrelsen

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Västerås Science Parks finansieringsdag Västerås Science Park verkar för att ge företagare och entreprenörer i Västmanland inblick i vilka finansieringsalternativ

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktade sig till inkubatorer som arbetar med utveckling

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond Uppbyggnad av en såddkapital- och en riskkapitalfond med inriktning mot Cleantech för tillväxt inom Energi- och Miljöteknik i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktar sig till inkubatorer som arbetar med utveckling av

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

innovationsmyndigheten Vinnova. Jag förstår används. Läs mer om cookies här.

innovationsmyndigheten Vinnova. Jag förstår används. Läs mer om cookies här. (Di Digital/Silicon Valley) Hissen upp till 39:e våningen går snabbt och det slår lock för öronen. Här, i en av byggnaderna på San Franciscos huvudgata Market Street, håller den norska myndigheten Innovasjon

Läs mer

Anodaram AB förvärvar ClimateWell AB genom apportemission

Anodaram AB förvärvar ClimateWell AB genom apportemission Pressmeddelande Stockholm 2016-03-07 Anodaram AB förvärvar ClimateWell AB genom apportemission Anodaram har ingått en avsiktsförklaring med huvudägarna i ClimateWell AB om att förvärva ClimateWell genom

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB 1(5) Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB ALMI Företagspartner Stockholm AB, nedan kallat Bolaget, ägs av ALMI Företagspartner AB (51 %) och av Stockholms läns landsting (49

Läs mer

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/1 Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Clas Bergström Handelshögskolan i Stockholm Finanskrisen och Sverige Likviditetsaspekt:

Läs mer

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS Riskkapital Investeringar i eget kapital Public equity i noterade bolag Privat equity i onoterade bolag Venture capital aktivt och tidsbegränsat engagemang Buy-out

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag

Från idéer till framgångsrika företag UPPDRAG TILLVÄXT Från idéer till framgångsrika företag ALMI FÖRETAGSpartner När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande

Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande Smögen 23 juni 2015 FTABs uppdrag enligt bolagsordning Fouriertransform ABs FTAB s uppdrag enligt bolagsordning Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Swedish MedTech Pipeline 2009

Swedish MedTech Pipeline 2009 Swedish MedTech Pipeline 29 Synergus har på uppdrag av SwedenBIO och Swedish Medtech gjort en pipelinerapport över den svenska medicintekniska marknaden med start i augusti 29. Innovationsbron, Invest

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014 Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden -01-01-- -03-31 (Q1:) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, (VD, Anders Bergström)

Läs mer

Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen.

Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen. Norrlandsfondens sammanfattande

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? Seminarium, Almi Företagspartner AB Seminarium, Almi Företagspartner AB 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson The big five (Spanien 1977, Norge

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08-09

Verksamhetsberättelse 08-09 Verksamhetsberättelse 08-09 Industrifondens verksamhetsberättelse 2008-09 Industrifonden 1979-2009 Genom åren har Industrifonden finansierat cirka 1000 bolag med totalt tio miljarder kronor. Nedan och

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Seminarium tisdagen 3 april. Riskkapitalbolag och beskattning: Bör ränteavdragen slopas?

Seminarium tisdagen 3 april. Riskkapitalbolag och beskattning: Bör ränteavdragen slopas? Seminarium tisdagen 3 april Riskkapitalbolag och beskattning: Bör ränteavdragen slopas? Samhällsekonomiska effekter av riskkapitalinvesteringar Joacim Tåg IFN Investeringar i Sverige Källa: Capital IQ

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

SU Innovation är ett dotterbolag till Stockholms universitets Holding AB. Vår uppgift är att stödja forskare vid Stockholms universitet som har

SU Innovation är ett dotterbolag till Stockholms universitets Holding AB. Vår uppgift är att stödja forskare vid Stockholms universitet som har Programvara, IT, datorgrafik, Tjänste Entreprenör/Startups Konsult Affärsutveckling, Internationaliering, Finansiering Affärsområdeschef IT/Tjänster Exportrådet (x2) Svensk-Norsk Industrifond - Oslo Riskkapital

Läs mer

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Visit Värmland 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Susanne Olofsson Bakgrund: Ansvarig för Regionala Investeringar på Sjätte AP-fonden VD för Mittkapital och

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Portföljbolagsstudie Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag

Portföljbolagsstudie Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag Portföljbolagsstudie 2006 Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag 2000-2005 2. Portföljbolagsstudie 2006 Slutsatser Totalt sysselsatte de svenska portföljbolagen i studien drygt 152 000 personer

Läs mer

Årsredovisning 2011-12

Årsredovisning 2011-12 Årsredovisning 2011-12 Innehållsförteckning Året som gått Industrifonden i korthet 1 Vd har ordet 2 Roll och position på marknaden 4 Mål och strategi 5 Värdeskapande 6 Verksamhet 8 Exits 10 Nyinvesteringar

Läs mer

Öresund Food Network. Torsdagen den 19 mars Lars-Erik Skjutare VD, Sparbanken Finn

Öresund Food Network. Torsdagen den 19 mars Lars-Erik Skjutare VD, Sparbanken Finn Öresund Food Network Torsdagen den 19 mars 2009 Lars-Erik Skjutare VD, Sparbanken Finn Den största självständiga sparbanken i Sverige Sparbanken Finn 21 kontor i sydvästra och mellersta Skåne Affärsvolym

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt

med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:3357 av Penilla Gunther (KD) med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt Förslag till

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. Bokslutskommuniké januari december 2009

Dignitana AB publ 556730-5346. Bokslutskommuniké januari december 2009 Bokslutskommuniké januari december 2009 Resultat och ställning 2009 i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2008 ) Omsättning under perioden 1 924 tkr (2 104) tkr Resultat efter finansiella

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB HALVÅRSRAPPORT 2014

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB HALVÅRSRAPPORT 2014 HALVÅRSRAPPORT 2014 COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB VD HAR ORDET På makroperspektivet tycker vi att världsekonomin är svårbedömd och man kan lätt bli pessimistisk. Kriserna i bl. a Ukraina och Syrien tillsammans

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

AKTIEANALYS Februari 2013

AKTIEANALYS Februari 2013 AKTIEANALYS Februari 2013 Nokia Hur ljus är framtiden? En rapport av: Henrik Bergkvist Finlands stolthet Nokia, en gång världsledare på mobiltelefoner, tills Apple klev in på marknaden med sin iphone som

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - mars 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - mars 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari mars 2009 >> Fortsatt stark tillväxt i omsättningen >> Omsättningen under första kvartalet blev 3 821 kkr (1 574), en ökning med 143 % jämfört

Läs mer