SPYKEN. ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPYKEN. ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden!"

Transkript

1 SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! Spykens reception Telefax E-post Box Lund Besöksadress: Dalbyvägen 2

2 ELEVHANDBOK 12/13 SPYKEN

3 Innehåll Välkomstdagar för årskurs Expeditionen...4 Rektor...4 Biträdande rektorer...4 Skoladministratörer...5 Reception...5 Kuratorer...5 Skolsköterskor...5 Skolläkare...5 Studie- och yrkesvägledare...6 Speciallärare/Specialpedagoger...6 Bibliotek...6 IT-utvecklare...6 IKT-pedagog...6 Skolmåltider...7 Cafeteria...7 Servicetekniker...7 Musiktekniker...7 Lokalvård...7 Servicebiträde...7 Samtliga telefonanknytningar...8 Mentorer 2012/ Mentors roll och uppgifter Personalförteckning Läsårsplan 2012/ Elevers inflytande och delaktighet Ordningsregler Användning av Spykens datorer Biblioteket Läromedelshantering Miljöpolicy Sökord från A - Ö Spykens handlingsplan för förebyggande mot Alkohol, Tobak och Andra Droger, ATAD Likabehandlingsplan Utrymning av skolan Samlingsplats vid utrymning Skolans lokaler Idrottslokaler Sotarhuset Källbo Några milstolpar i skolans historia Egna anteckningar Elevhandbok läsåret 2012/2013

4 Välkomstdagar för årskurs 1 22 och 23 augusti och 19 september 2012 Under välkomstdagarna får Du en möjlighet att umgås med och lära känna Dina kamrater och lärare under lite andra former än man gör på vanlig lektionstid. Vi hoppas att dagarna ska ge Dig en välkomnande knuff in i arbetet här på Spyken och att de ska inspirera till tankar och idéer om hur vi tillsammans kan skapa goda förutsättningar för studierna här på skolan. Som elev kommer Du att vara engagerad tillsammans med Dina klasskamrater, men Du får även tillfälle att träffa elever från andra klasser och program. Separat program utdelas senare. Elevhandbok läsåret 2012/13 3

5 Gymnasieskolan Spyken Besöksadress: Dalbyvägen 2 Postadress: Box LUND Telefon Telefax E-post Hemsida Öppet läsdagar Sjukanmälan elever Kl telefon Expeditionen Rektor Karin Stavne Träffas säkrast efter överenskommelse. Biträdande rektorer Estetiska programmet och Humanistiska programmet Peter Magnusson Träffas säkrast efter överenskommelse Naturvetenskapsprogrammet Malcolm Hansson Samhällsvetenskapsprogrammet Anna-Lena Månsson Träffas säkrast efter överenskommelse. Träffas säkrast efter överenskommelse. 4 Elevhandbok läsåret 2012/2013

6 Skoladministratörer Mette Dahlbom Eva Kuhne Eva Svensson Ann-Christin Willén Löneadministration Intendent Gymnasiesekreterare, elevadministration Ekonomiadministration och läromedelshantering Reception Christina Nilsson må - fr Kuratorer Åsa Aspelin Program Samhällsvetenskapsprogrammet och Humanistiskt program Pernilla Månsson Program Estetiska programmet och Naturvetenskapsprogrammet Skolsköterskor Pia Sjetne Program Estetiska programmet och Naturvetenskapsprogrammet Agnes Fagerberg Program Samhällsvetenskapsprogrammet och Humanistiska programmet Skolläkare Ingrid Plantin Mottagning efter tidsbeställning genom skolsköterskorna tel. nr el Elevhandbok läsåret 2012/13 5

7 Studie- och yrkesvägledare Viktoria Cavander Program Humanistiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet Lena Sörensen Program Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Speciallärare/Specialpedagoger Margareta Bengtsson Eva Dillberg Sofia Serneke Skolbibliotek Öppet skoldagar mån-tors fre Bibliotekarie Ann-Kristin Prahl IT-utvecklare Nils Topphem IKT-pedagog Bettina Drake Elevhandbok läsåret 2012/2013

8 Skolmåltider Cafeteria Skolmåltidsföreståndare Öppet läsdagar , Ann-Christin Fehrlund Cafeteriaföreståndare Ann-Christin Fehrlund Skolmåltidsbiträden Inger Andersson Diana Holm Kerstin Nilsson Servicetekniker Kenth Håkansson David Sandberg Musiktekniker Anders Nordgren Lokalvård Lokalvårdare Annette Fredriksson Beth Fridh-Simonsson Ingela Svanberg Servicebiträden Åse Arnback Anita Blomberg Anny Jönsson Yvonne Larsson Elevhandbok läsåret 2012/13 7

9 Samtliga telefonanknytningar Administration Telefon Biblioteket Elevadministration Ekonomiadministration Rektor Intendent IT-utvecklare IKT-pedagog Kurator: ES, NA/NV HU, SA/SP Löneadministration Musiktekniker Personalrum Reception Bitr rektorer: ES, HU NA/NV SA/SP Servicetekniker: Skolhälsovård: ES, NA/NV HU, SA/SP Skolmåltidsexpedition Speciallärare/specialpedagog Studie- och yrkesvägledare ES, NA/NV Studie- och yrkesvägledare HU, SA/SP Telefax exp Ämnesinstitutioner Telefon Bild Bild Sotarhuset Biologi Engelska Eoshallen (idrott) Franska Fysik Geografi Historia Filosofi Kemi Kopieringsrummet Källbo 1:a vån Matematik Musik, studion Musik Psykologi Religionskunskap Samhällskunskap Språk, övriga (it, sp, ty) Svenska Samtliga telefonnummer finns på hemsidan 8 Elevhandbok läsåret 2012/2013

10 Förteckning över mentorer Läsåret 2012/2013 Klass Mentorer Sign ES1a Andersson Elisabeth, Ahlqvist Manuel... EAn, MAh ES1s Holmquist Andersson Ulrika, Widerström Staffan... UHo, SWi ES2a Bondesson Nils, Henricsson Johan... NBo, JHe ES2s Tjäderkvist Robert, Zadig Sverker... RTj, SZa ES3a Kamping Jan, Rahl Johanna... JKa, JRa ES3b Frithiof Per, Karlström Elisabeth... PFr, EKa ES3c Ekelund Niklas, Ekelund Ulla... NEk, UEk HU1 Di Bello Antonietta, Glans Christina... ADi, CGl HU2 Jonasson Anna, Lundell Valter... AJo, VLu NA1a Pihlemark Charlotta, Wallstedt Fredrik... CPi, FWa NA1b Franzén Gabriella, Jakobsson Magnus, Lombard Monica... GFr, MJa, MLo NA1c Sommarin Annika, Zela Vilma... ASo, VZe NA1d Larsson Krister, Lundberg Gustav... KLa, GLu NA2a Edman Gunilla, Wolde Pedra... GEd, PWo NA2b Gustafsson Leif, Svärd Charlotta... LGu, CSv NA2c Lazarevic Lidija, Nilsson Ingela... LLa, INi NA2d Rickardsson Anna-Lena, Svensson Emily... ARi, ESv NV3a Bengtsson Roger, Friström Katarina... RBe, KFr NV3b Bruhn Andreas, Åkesson Ulrika... ABr, UÅk NV3c Boquist Ann-Sofie, Persson Kenneth... ABo, KPe NV3d Landgren Cecilia, Tegler Susanne... CLa, STe SA1a Pfeiffer Lina, Stigsdotter Eva... LPf, ESt SA1b Byrskog Angela, Jägerman Sara... ABy, SJä SA1c Fejne Camilla, Olsson Anna... CFe, AOl SA1d Stormhed Jerry, Wessfeldt Erik... JSt, EWe SA2a Jönsson John, Zeidler Otto... JJö, OZe SA2b Bonde Magnus, Zerne Larsson Anette... MBo, ALa SA2c Merkel Bodil, Wollinger Bo... BMe, BWo SA2d Bergbrink Håkan, Pettersson Maria... HBe, MPr SP3a Niklasson Jonas, Sandström Johanna... JNi, JSa SP3b Larsson Peter... PLa SP3c Ahl Lars, Werner Arno... LAh, AWe SP3d Höglund Charlotte, Sörensen Tony... CHö, TSö Elevhandbok läsåret 2012/13 9

11 Mentors roll och uppgifter Mentors huvuduppgift är att stödja och stimulera den enskilde eleven att på bästa sätt tillvarata sina förutsättningar under studierna på Spyken för att utveckla såväl kunskaper, färdigheter som personliga kompetenser och medborgarkompetenser. Mentors uppdrag - Ett övergripande ansvar för och en kontinuerlig kontakt med en grupp elever. - Bidra till att dessa elever känner trivsel och trygghet i denna grupp och på skolan. - Uppmärksamma elevernas samlade arbetsbörda (hemuppgifter, arbeten, förhör och skrivningar) och vid behov ta upp detta med övriga i klassen undervisande lärare. - Vara uppmärksam på elever som av något skäl är i behov av stöd samt, samtala med eleven och om så behövs, initiera stödåtgärder. - Ha utvecklingssamtal med berörda elever (och vårdnadshavare) varje termin. - Följa elevernas närvaro i skolan och regelbundet lämna rapport om denna till skolledningen. Samtala med de elever som har en hög frånvaro samt vid behov kontakta vårdnadshavare. - Svara för information mellan klassen/gruppen och skolledningen. - Bidra till att eleverna utvecklar ansvar för och inflytande över sina studier och att de klassråd som är inlagda i elevernas schema genomförs. Mentorstidens användning Mentorn har ett särskilt ansvar för att eleverna får möjlighet att under mentorstid aktivt utöva inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö och genomföra klassråd en gång/ månad. För att skapa enhetlighet kring mentorstid på Spyken gäller följande: - Klassråd hålls en gång/månad på den tid som avsatts för detta i schemat. - Klassrådet leds av elever. - Klassråden dokumenteras via protokoll som lämnas till respektive bitr rektor. - Varje klassråd har en dagordning. På denna dagordning finns stående punkter för - klassens arbetssituation. - information från elevrådet eller andra elevgrupper. - information från mentor om planerade aktiviteter och inträffade händelser. - elevernas arbetsmiljö. - andra frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever. - Under klassrådet närvarar klassens mentorer. 10 Elevhandbok läsåret 2012/2013

12 Personalförteckning Lärarpersonal och skolledarpersonal Namn Epostadress Telefon, arb Sign Ahl Lars LAh Ahlqvist Manuel MAh Andersson David DAn Andersson Elisabeth EAn Bandling Melin Johan JBa Bardenstam Malin MBa Baw Andreas ABa Bengtsson Margareta MBe Bengtsson Roger RBe Bergbrink Håkan HBe Bern Dina DBe Bohlin Peter PBo Bonde Magnus MBo Bondesson Nils NBo Boquist Ann-Sofie /80 88 ABo Bruhn Andreas /80 88 ABr Byrskog Angela ABy Dahlin Karin KDa Di Bello Antonietta ADi Dillberg Eva EDi Drake Bettina BDr Edman Gunilla GEd Ekelund Niklas NEk Ekelund Ulla UEk Ekholm Dag /80 88 DEk Fejne Camilla CFe Franzén Gabriella GFr Friström Katarina KFr Frithiof Per PFr Glans Christina CGl Goscicka Dawidowicz Katarzyna KGo Gralén Katarina KGr Gustavsson Emmertz Daniel DGu Gustafsson Leif LGu Elevhandbok läsåret 2012/13 11

13 Namn Epostadress Telefon, arb Sign Hallberg Pernilla Hansson Malcolm Henricsson Johan JHe Holmquist Andersson Ulrika UHo Höglund Charlotte CHö Jakobsson Magnus MJa Jonasson Anna AJo Jägerman Sara SJä Jönsson John JJö Kamping Jan /77 56 JKa Karlström Elisabeth EKa Klausen Åsa ÅKl Knepper Christina CKn Landgren Cecilia CLa Larsson Zerne Anette ALa Larsson Krister KLa Larsson Peter PLa Lazarevic Lidija LLa Lombard Monica MLo Lundberg Gustav /80 88 GLu Lundell Valter VLu Magnusson Caroline /80 88 CMa Magnusson Peter Martinez John JMa Mattsson Monica MMa Mendert Helene HMe Merkel Bodil BMe Månsson Anna-Lena Möhle Tanja TMö Niklasson Jonas JNi Nilsson Ingela /80 91 INi Nyström Karin KNy Olsson Anna AOl Persson Kenneth /80 91 KPe Perä Ingemar IPe Pettersson Maria MPr Pfeiffer Lina LPf Pihlemark Charlotta CPh Ponnert Anna APo Rahl Johanna JRa Rickardsson Anna-Lena /80 88 ARi 12 Elevhandbok läsåret 2012/2013

14 Namn Epostadress Telefon, arb Sign Sandström Johanna JSa Serneke Sofia SSe Sitar Christina CSi Skog Johan /77 56 JSk Sommarin Annika /80 91 ASo Somogyi Norlin Hanna HSo Stavne Karin Stigsdotter Eva ESt Stormhed Jerry JSt Sundberg Ulla USu Svensson Emily ESv Svärd Charlotta /80 88 CSv Sörensen Tony TSö Tegler Susanne STe Tjäderkvist Robert RTj Torstensson Kerstin KTo Wallstedt Fredrik FWa Wallström Tommy TWa Werner Arno AWe Wessfeldt Erik EWe Widerström Staffan SWi Wolde Pedra PWo Wollinger Bo BWo Zadig Sverker SZa Zakharova Tatiana Zela Vilma VZe Zeidler Otto OZe Åkesson Ulrika UÅk Elevhandbok läsåret 2012/13 13

15 Läsårsplan 2012/2013 Läsåret Hösterminen Vårterminen V. DATUM Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 34 20/8-24/8 Skolstart Välkomstdag alla åk Grillning åk 1 em /8-31/8 36 3/9-7/9 Skolråd 37 10/9-14/9 Föräldramöte Skyddsrond åk 1 kl HU1, SA1 kl ES, NA 38 17/9-21/9 DD Välkomstdag Digitala kränkningar åk 1 kl Friluftsdag åk /9-28/9 40 1/10-5/10 Studiedag Skolråd m politiker 41 8/10- CRC-besök 12/ /10-19/ /10- Skyddsrond 26/ /10- Lov Lov Lov Lov Lov 2/ /11-9/11 DD Skolråd 46 12/11-16/ /11-23/ /11-30/11 Öppet hus Studiedag Skyddsrond NP En 5 åk 1 engelskprofil Info LU åk 3 DD Utvecklingssamtal 49 3/12-7/12 DD SACO mässa åk 3 fm/em NP En 5 åk 1 engelskprofil 50 10/12-14/12 NP Ma1c NA /12-21/12 Provbanksprov Fy1 NA1 Lucia kl NP MaD åk 3 NV NP Sv B åk 3 ES Adventssång kl Avslutning NP=Nationellt prov 14 Elevhandbok läsåret 2012/2013

16 Läsårsplan 2012/2013 V. DATUM Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 2 7/1-11/1 Lovdag Skolstart 3 14/1- DD 18/1 4 21/1-25/1 PERIOD /1-1/2 Skyddsrond 6 4/2-8/2 Skolråd 7 11/2-15/2 8 18/2- Lov Lov Lov Lov Lov 22/2 9 25/2-1/3 10 4/3-8/ /3- Studiedag 15/ /3-22/ /3- Lov Lov Lov Lov Helg 29/3 14 1/4-5/4 Helg Skyddsrond 15 8/4-12/4 DD 16 15/4-19/ /4-26/4 DD Utvecklingssamtal NP Svenska 1 åk 1 Skolråd m politiker NP Svenska 1 åk 1 Studiedag NP SvB åk 3 NV, SP 18 29/4-3/5 Vårsång 1:a maj NP En6 åk 1 engelskprofil, NP En5 åk 1 åk /5-10/5 Prel Helgdag Lov 20 13/5-17/ /5-24/5 APT NP En6 åk 1 engelskprofil, åk 2 Friluftsdag åk 1 NP Ma1b ES, HU,SA åk 1 NP En5 åk 1 Skyddsrond NP Ma2b SA åk 2 + iv val NP Ma2c NA åk /5- DD 31/5 Samverkan 23 3/6-7/6 Skolråd Helgdag 24 10/6-14/6 Utsläppsdag NP MaC SP, iv åk 3 NP Ma3c åk 2 NA Avslutning Elevhandbok läsåret 2012/13 15

17 Elevers inflytande och delaktighet I gymnasieskolans läroplan, Lpf 11, fastslås att alla elever ska ges möjlighet att ha ett verkligt inflytande över sitt dagliga skolarbete. Även i Spykens arbetsplan betonas att både elever och personal ska ges möjlighet att vara delaktiga i allt som rör skolans verksamhet. Med hänsyn till ovanstående är det angeläget att vi på skolan har rutiner som ger eleverna möjlighet att vara med och påverka sin arbetssituation. Detta görs på olika sätt. - Klassråd kallas regelbundet i alla klasser. - Representanter för eleverna deltar i skolkonferensen/skolrådet. - I varje klass utses två elever att ingå i skolans elevråd. Elevrådet får regelbundet information av skolledningen om vad som händer på skolan och får också möjlighet att lämna sina synpunkter på detta till skolledningen. Representanter för elevrådet medverkar också vid tillsättning av ny personal. - Vid skolan utses ESKO, elevskyddsombud, som tillsammans med skolledningen och personalens skyddsombud arbetar för att förbättra skolans arbetsmiljö. - Varje termin hålls planeringskonferenser där både elever och lärare deltar för att samordna planering av kursinnehåll, prov, redovisningar m.m. - Eleverna har två representanter i skolans rådgivande styrelse. Viktigast för eleverna är att kunna påverka den dagliga undervisningssituationen. I samband med starten av varje ny kurs är det därför angeläget att elever och lärare tillsammans går igenom - Kursplanen - Betygskriterierna - Arbetsformer och arbetssätt - Redovisningsformer Eleverna ska under kursen ges möjlighet att utvärdera kursen. 16 Elevhandbok läsåret 2012/2013

18 Ordningsregler för Gymnasieskolan Spyken På Spyken är vi angelägna om att skapa en god arbetsmiljö och en trevlig stämning på skolan. Därför gäller följande regler för elever på Spyken: Allmänt: Spyken är vår gemensamma arbetsplats. Skolans lokaler ska vi hålla rena och fräscha. Ju bättre vi aktar och vårdar dem, desto trivsammare blir tillvaron för alla som arbetar i skolan. På Spyken är flertalet klassrum öppna för elever på håltimmar och raster. Detta förutsätter att du som elev tar ansvar för vår gemensamma miljö. Du får självklart inte skräpa ner, spela på för hög volym eller på annat sätt missbruka förtroendet att ha tillgång till öppna klassrum. Rökning inom skolans område, såväl inomhus som utomhus, är enligt lag förbjuden. Som elev på Spyken disponerar du ett skåp för förvaring av undervisningsmaterial och ytterplagg. Du ska vara medveten om att skolan har rätt att öppna skåpen. På lektionerna: Lektionerna startar på utsatt tid. Kommer du för sent släpps du in när läraren finner det lämpligt. Lärare och elever ansvarar tillsammans för ordning, trevnad och studiero i klassrummet. Elev som inte följer lärares tillrättavisning kan visas ut för återstoden av lektion. Mobiltelefoner ska vara inställda på ljudlös volym. Som elev ansvarar du för att rätt undervisningsmaterial inklusive dator medtages till varje lektion. Du måste anmäla till skolan om du är frånvarande. Skolan har rätt att begära sjukintyg vid upprepad eller längre frånvaro. Vid provtillfällen: Vid provtillfällen får du bara ha tillåtet material på bänken. Mobiltelefoner och övrig elektronisk utrustning ska förvaras i din skolväska som tillsammans med ev ytterkläder ställs på anvisad plats i klassrummet. Vid besök i skolrestaurangen: För att undvika köbildning i matsalen är det viktigt att eleverna äter på den tid som anvisas i schemat. Naturligtvis plockar du undan efter dig och ställer tillbaka disken på anvisad plats. Vid besök i biblioteket: Det ska råda lågmäld verksamhet i biblioteket. Böcker, tidningar och tidskrifter ska läggas tillbaka på sin plats efter användning. Om du ska ta med material utanför biblioteket måste du meddela detta i lånedisken. Elevhandbok läsåret 2012/13 17

19 Vid användning av datorer: Det är en stor förmån att ha personliga konton på Spykens datorer och nätverk. Därför har vi följande regler: Datorer är i första hand till för skolarbete. När du använder datorerna ska du uppträda under eget namn och ansvara för allt som skrivs och görs. Du måste skydda ditt lösenord och inte låna ut det till andra. Allt du gör kan granskas av systemansvarig. Du får inte befatta dig med pornografiskt eller rasistiskt material, inte använda kränkande språk, hota eller uppmuntra våld och droger. Brott mot reglerna kan leda till att du utestängs från skolans nätverk och fråntas eventuell lånedator. Vid parkering: Cyklar ska ställas i cykelställ. Motorfordon hänvisas till offentliga parkeringsplatser. 18 Elevhandbok läsåret 2012/2013

20 Användning av Spykens datorer Som elev på Spyken har du under studietiden tillgång till såväl en bärbar dator som till skolans nätverk. Datorn är ett av dina läromedel och ett viktigt redskap för dina studier. Det är viktigt att du tillsammans med vårdnadshavare läser igenom hemskickad information och därefter tecknar avtal, eftersom detta är en förutsättning för att du ska få tillgång till en bärbar dator och därigenom ha möjlighet att följa undervisningen. Allmänna regler Datorn är ett studieverktyg; den är alltså avsedd för skolarbete. I skolans olika lärsituationer skall du följa lärarens instruktioner om hur och till vad du får använda datorn datorn skall alltid finnas tillgänglig i skolan. Om du inte följer lärarens instruktioner, eller på annat sätt använder datorn så det stör inlärningsmiljön har lärare eller annan representant för skolan rätt att återta datorn. Vid upprepade förseelser kommer en utredning att göras av bitr rektor och vårdnadshavare blir kontaktad. Spel är inte tillåtet under lektionstid, inte heller annan användning som kan störa andra elever. Ansvar och hantering gällande datorn Du som elev ansvarar för att använda, förvara och transportera datorn på ett sådant sätt att den inte kommer till skada eller kan riskera att förloras. Om du genom oaktsamhet råkar ut för att datorn skadas eller förloras, blir du och/eller din vårdnadshavare ersättningsskyldiga för de kostnader som uppkommer. Förlorar du din dator ska detta polisanmälas. Det är absolut förbjudet att lämna datorn utan direkt tillsyn någon annanstans än inlåst i anvisat skåp eller inlåst hemma. Observera att en vanlig hemförsäkring oftast inte täcker en bärbar dator du bör ha en allriskförsäkring för att täcka kostnaden för eventuella skador eller förlust. Om datorn skadas, förloras eller inte fungerar skall du ta kontakt med skolans IKTpedagoger så fort som möjligt. Du ansvarar själv för att ta reda på vad som gäller för program och annat som du laddar hem eller på annat sätt installerar på datorn. Du ansvarar också själv för det som lagras i datorn. Skolan ersätter inte program, filer eller material, som du har lagrat i datorn om exempelvis hårddisken måste bytas eller omformateras se till att säkerhetskopiera! Om du slutar skolan eller gör studieuppehåll skall datorn och den utrustning som hör till datorn skyndsamt lämnas tillbaka till servicetekniker Kenth Håkansson. Du kan också få möjlighet att köpa ut din dator till marknadspris när du slutar på skolan efter årskurs tre. Elevhandbok läsåret 2012/13 19

21 Biblioteket Här kan du låna böcker, läsa tidningar och tidskrifter, söka information i olika medier, sitta och studera etc. Be gärna bibliotekspersonalen om hjälp om du inte hittar den information du behöver för dina studier. Vid lån av böcker gäller: Utlån sker via dator i biblioteket. Baksidan på Spykens ID-kort fungerar som lånekort efter registrering i biblioteket. Lånekortet är en värdehandling. Eftersom innehavaren ansvarar för böcker som lånats på kortet, bör förlorat kort genast spärras hos bibliotekspersonalen. Böcker (som ej registrerats som lån), tidningar och tidskrifter får ej tas från biblioteket till institutioner eller klassrum utan att bibliotekspersonalen meddelas. Utlåningstiden är fyra veckor. Därefter ska böckerna lämnas tillbaka. Efter två påminnelser skickas faktura hem på bokens kostnad. Om du blir av med en bok måste du ersätta den med fulla värdet. Du får gärna låna om böcker om de inte är reserverade för annan person. Be bibliotekspersonalen om hjälp. Återlämning av böcker sker i återlämningsskåp vid ingångarna. Bibliotekets datorer är endast till för informationssökning. För övrigt gäller samma regler som för övriga datorer på skolan. Det råder tyst eller lågmäld verksamhet på biblioteket. Böcker, tidningar och tidskrifter ska läggas tillbaka på sin plats efter användning. Se vidare bibliotekets hemsida, Läromedelshantering På Spyken ingår alla läroböcker i ett läromedelsbibliotek och du lånar dina läroböcker på samma sätt som du lånar en bok i biblioteket. All utlåning och inlämning av läromedel sker i huvudsak i läromedelsförrådet i hus D, källarplanet, men kan också ske i skolans bibliotek. Du använder samma lånekort som du använder i biblioteket. Om du inte återlämnar de läromedel som du har lånat kommer skolan att fakturera kostnaden för läromedlet. 20 Elevhandbok läsåret 2012/2013

22 Miljöpolicy Utbildningsförvaltningen i Lunds kommun bedriver undervisning inom huvudsakligen de frivilliga skolformerna - gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning - utifrån nationella, kommunala och lokala styrdokument. Verksamheten ska bedrivas med en självklar strävan att få minsta möjliga negativa miljöpåverkan med bibehållen god kvalitet. I utövandet av vår verksamhet ska vi arbeta för resurs- och energihushållning och förebyggande av föroreningar. Undervisningen ska ge eleverna/studerande insikt om hur hållbar utveckling kan tillämpas inom såväl yrkesverksamhet som privatliv. Miljöarbetet ska drivas mot ständiga förbättringar med hjälp av ett miljöledningssystem. Vi ska följa relevanta lagar, förordningar och övriga krav såsom LundaEko. Alla deltar aktivt i miljöarbetet. Elevhandbok läsåret 2012/13 21

23 Sökord från A - Ö ADRESSÄNDRING Du ska snarast anmäla ändring av adress och telefonnummer till elevadministrationen, Eva Svensson. AFFISCHERING Affischering får endast ske på särskilda affischpelare i D-husets trapphus. Ingen kommersiell reklam får förekomma! ALLERGI Allergi och astma ökar bland barn och ungdom. Vi måste alla hjälpas åt att visa hänsyn. Tobaksrökning är förbjuden inom skolans område, vilket innefattar även ingångar till skolan. Det kan vara mycket besvärligt att passera rökande. Luftintag sitter vid ingångar och sprider rökgifter in till lokaler i skolan. Parfymerade hudpreparat skall undvikas i skolan. Tänk på att byta kläder efter kontakt med pälsdjur i anslutning till skolgång. Undvik att ha nära kontakt med djur just innan närvaron i skolan. ATAD Spykens ATAD-grupp arbetar förebyggande mot användandet av alkohol, tobak och andra droger I varje årskurs får alla elever på Spyken information inom detta område för att minimera skadeverkningarna vid alkoholintag. BETYG Betyg sätts efter varje avslutad kurs och på projektarbete. Betyget ska visa att du uppnått de mål som fastställts i respektive kursplan. BETYGSDISTRIBUTION Efter avslutad kurs ska undervisande lärare delge eleverna betyget muntligen. Vid periodslut kan eleverna se sina betyg i studieplanen som är tillgänglig på webben via tilldelad inloggning. Efter årskurs 3 utfärdas slutbetyg vilket eleverna erhåller efter läsårets slut. BIBLIOTEK På skolans biblioteket har du möjlighet att läsa och låna böcker, tidskrifter och andra media. Lån och återlämning ska registreras. Var noga med att lämna tillbaka dina böcker i tid. Se även sidan 20. BRANDSLÄCKARE Brandsläckare finns i varje byggnad. Skadegörelse på brand materiel är straffbart. Om brandsläckare inte fungerar kan det innebära stor fara både för dig själv och andra. BUSSKORT Elever från Lunds Kommun som är berättigade till resebidrag hämtar sitt busskort hos Eva Kuhne på expeditionen enligt anvisningar. Ansökan finns på Spykens hemsida och under kursen Elevreception i It s Learning. CAFETERIA Cafeteria finns i skolrestaurangen. Verksamheten sköts av skolan och är självfinansierad. Öppet läsdagar , I foajén utanför biblioteket finns en mindre cafeteria med automat som är öppen under hela skoldagen. DATORER Alla elever får under läsåret 11/12 låna bärbara datorer av skolan. Elev och vårdnadshavare måste underteckna ett låneavtal. Läs mer på sidan 19. DISPONIBEL DAG Disponibel dag är dag utan schemalagda lektioner som kan användas till olika aktiviteter, såsom exkursioner, studiebesök, prov, temastudier för en speciell klass, årskurs eller hela skolan. Eleverna meddelas programpunkter minst en vecka i förväg. Skollunch serveras i form av filmjölk och smörgås för verksamma elever. De lektioner som ges på disponibel dag är utöver garanterad undervisningstid. 22 Elevhandbok läsåret 2012/2013

24 ELEVFÖRENINGAR Innan bildandet av elevförening ska rektor informeras om föreningens namn, ordförande och syfte med verksamheten. ELEVHÄLSAN Elevhälsan är primärt förebyggande och lägger vikten vid att befrämja elevens hälsa. Hälsosamtal erbjuds under elevens första år på gymnasiet. Sjukanmälan - se under rubriken Sjukanmälan. Olycksfall - se under rubriken Olycksfall. I Elevhälsan ingår skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och specialpedagoger. ELEVRÅDET Vid läsårets början skall varje klass utse två elevrådsrepresentanter. Information om elevrådets och elevrepresentanternas uppgift lämnas av elevrådets ordförande i början av läsåret. Genom elevrådets försorg väljs elevrepresentanter till olika grupper. Vid expeditionen har elevrådet en egen brevlåda. ELEVRÅDSREPRESENTANTER Varje klass utser två elevrådsrepresentanter. Dessa representerar klassen i skolans elevråd. Andra viktiga uppgifter för elevrådsrepresentanterna är att föra fram information och meddelanden till klassen från lärare och skoladministration samt att varje dag, helst flera gånger per dag, tömma klassfacket. ELEVSKÅP Skolan förfogar över ca elevskåp. Elevskåp tilldelas elever i årskurs ett och skåpen behålls under hela gymnasietiden. Nyckel delas ut under välkomstdagarna. Förlorad nyckel ersätts med 350 kr. FRÅNVARO Som giltig frånvaro betraktas endast anmäld sjukdom eller av skolan beviljad ledighet. Vårdnadshavare ska samma dag informeras om elever under 18 år uteblir utan att vara sjuka, utan att ha befriats från ett visst inslag i undervisningen eller ha beviljats ledighet. FÖRSTÖRDA GLASÖGON ELLER KLÄDER Ersättning kan utgå för under lektionstid förstörda glasögon eller kläder. Kontakta Eva Kuhne på expeditionen för information. FÖRSÄKRING Alla elever omfattas av en olycksfallsförsäkring som gäller såväl skoltid som fritid. Information finns i It s Learning och på Spykens hemsida. HEMSIDA Viktig information om skolans verksamhet finns på hemsidan Besök sidan kontinuerligt. HISS Hiss är endast avsedd för personal eller elev som erhållit hissnyckel av skolsköterska. HITTEGODS Hittegods ska inlämnas i receptionen i biblioteket på Spyken. INDIVIDUELL STUDIEPLAN För varje elev upprättas en individuell studieplan. I denna ska eleven uttrycka sina önskemål beträffande alla val inom prog ram met. Studie planen fastställs slutgiltigt i samråd med bitr rektor för programmet. INDIVIDUELLT VAL Det finns ett antal kurser med olika poängantal, som kan väljas. Dessa ligger på schemat i tre block och kan kombineras på många olika sätt. INFORMATION I It s Learning, på TV-skärmar i foajén, utanför matsalen m. fl. ställen visas dags aktuella meddelanden för elever, t. ex. schemaändringar, salsändringar, skol besök m. m. Klassvis information lägges i klassfacken. Elevhandbok läsåret 2012/13 23

25 IT S LEARNING Skolans informationssystem. Det är allas ansvar att kontinuerligt ta del av information i It s Learning. KAMRATSTÖD Syftet med kamratstöd är att förebygga och motverka mobbning, rasism, kränkande särbehandling och utanförskap. I varje klass utses två kamratstödjare under höstterminen i årskurs ett. Dessa utbildas i frågor kring mobbning och rasism. Som kamratstödjare skall man finnas tillhands med öppna ögon och öron för att alla skall kunna känna sig trygga i skolan. Se skolans hemsida under kamratstöd eller kontakta kuratorerna. KLASSFACK Klassfack finns för alla klasser utanför expeditionen. Meddelanden till klass och elev läggs där. KLASSRÅD Klassrådet består av samtliga elever i klassen samt deras mentorer. Klassrådet ska behandla frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever. Klassrådet sammanträder regelbundet. LEDIGHET Ledighet ska alltid sökas i god tid och på särskild blankett som finns i It s Learning. Ansökan ska lämnas till mentor. Ledighet i anslutning till läsårs och lovs början eller slut beviljas av bitr rektor för respektive program. OBS. Ledighet under högst tre dagar beviljas av mentor. Skolan är restriktiv till beviljande av ledighet för semesterresor. LEKTIONER Lektioner hålles enligt schema. Om ingen lärare anlänt till lektionen efter 10 minuter meddelas Mette Dahlbom på expeditionen. LÄROBÖCKER Du hämtar läroböcker som låneexemplar av skolan. Böcker återlämnas till Spykens läromedelscentral efter avslutad kurs. Ej återlämnat eller förkommet läromedel debiteras. Läs mer om rutiner på sidan 20. MENTOR se mentor sidan MILJÖGRUPP På skolan finns en grupp bestående av elever och personal, som arbetar med frågor kring miljö och hållbar utveckling. MINIRÄKNARE tillhandahålls för utlåning. NAMNÄNDRING Vid namnändring måste du lämna personbevis till elev administrationen, Eva Svensson. NATIONELLA KURSER Nationella kurser läses på gymnasieskolor över hela landet. Gemensamma kursplaner och betygskriterier för dessa finns samlade i Skolverkets programmaterial för respektive program. Mer ingående kursbeskrivningar, gjorda av skolans lärare, finns också tillgängliga för skolans elever hos skolledare och på hemsidan www. lund.se/spyken NÄRVAROPLIKT Du har skyldighet att infinna dig punktligt till lektionerna och närvara vid alla aktiviteter enligt gällande timplan och schema. OLYCKSFALL Det är viktigt att vi rapporterar alla elevolycksfall som inträffar på skolan. Alla olycksfall (även smärre) rapporteras till Skolhälsovården, där statistik föres. Fyll i ELEVOLYCKSFALL =grön blankett. Vid olyckor av allvarligare karaktär bör anmälan även göras till IF, där elever som är antagna i Lunds Kommun är försäkrade 24 Elevhandbok läsåret 2012/2013

26 hela dygnet. Obs: gör alltså en anmälan även om olyckan hänt under fritiden. Blanketter finns hos skolsköterskorna, idrottslärarna samt receptionen i biblioteket. Vid allvarligare olycka underrättas även bitr rektor som ansvarar för anmälan till arbetsmiljöverket. ORDNINGSREGLER Se sidan 17. PRÖVNINGAR Elev kan pröva i alla på skolan förekommande kurser. Elev som fått minst betyget Godkänd G/E på en kurs kan inte pröva för högre betyg för rän efter slutförd gymnasieutbildning, d. v. s sedan slutbetyg utfärdats. Prövningarna genomföres då vid Komvux. Elev som inte blivit godkänd på en kurs har rätt till avgiftsfri prövning under skoltiden. Prövningarna kommer att förläggas till fem perioder under läsåret. IG-prövning i Idrott och hälsa kan endast göras i prövningsperiodperiod 2, 3 och 4. Blankett för anmälan till prövning finns på It s Learning. Prövningsanmälan lämnas till Eva Svensson, elevadministrationen på expeditionen. Prövningsperioder lå 2012/2013 Period Anmälan senast RÅDGIVANDE STYRELSE Spyken inrättade den 1 januari 2008 en rådgivande styrelse med uppdrag att bistår skolans ledning och personal med råd i frågor som rör omvärldsanalys, kvalitets- och förbättringsarbete samt marknadsföringsfrågor. Styrelsen har fyra medlemmar som representerar näringsliv, högskola eller framtidsforskning, en medlem som representerar personalen på Spyken och två medlemmar som representerar skolans elever. Spykens rektor är sammankallande och bitr rektorer kan adjungeras till gruppen. RÖKNING Rökning inom skolans område, såväl inomhus som utomhus, är enligt lag förbjuden. SCHEMAPERIODER Läsåret är indelat i två perioder enligt läsårsplanen på sidorna Varje schemaperiod innehåller lika antal skoldagar samt ett antal disponibla dagar. Schema för period I delas ut vid läsårsstarten och schema för period II finns tillgängligt i It s Learning. SJUKANMÄLAN Sjukanmälan är obligatorisk och anmälan ska göras före kl på tel eller Aktiveringskod skickas till samtliga elever via e-posten i tillsammans med instruktioner. Sjukanmälan del av dag görs per telefon (För omyndig elev bör anmälan göras av vårdnadshavare.) Anmälan ska göras varje dag om man inte första dagen kan tala om hur många dagar man beräknar att vara borta. Vid sjukdom längre än 14 dagar ska sjukintyg lämnas till skolsköterska. Elevhandbok läsåret 2012/13 25

27 Blir du sjuk under skoldagen och måste lämna skolan ska detta anmälas till skolsköterskan eller till skolans reception i biblioteket. SKOLKONFERENS/SKOLRÅD Skolkonferens/skolråd är ett möte där vissa frågor som är av stor betydelse för skolan och eleverna. Informationsutbyte, samråd och gemensamma diskussioner mellan rektor, bitr rektorer, personal och elever äger rum. Cirka en vecka före skolkonferensen/skolrådet utdelas ärendelista till respektive klass (kontakteleverna) för klassens information, att tas upp på klassrådstid. Ärendehandlingar och protokoll från skolkonferenser/skolråd finns tillgängliga hos Eva Kuhne på expeditionen. SKOLLUNCH Det är viktigt att äta på den tid som står angiven på schemat, detta för att undvika onödig trängsel i matsalen. Den som behöver specialkost kontaktar skolsköterska. STUDIEEKONOMI Studiebidrag utgår endast vid heltidsstudier. Studiebidraget på 1 050:- per månad beviljas utan ansökan och betalas ut 10 månader per år. Om du är omyndig betalas studiebidraget ut till vårdnadshavaren. Du kan få studiebidrag fr. o. m. kvartalet efter att du fyllt 16 år och längst t. o. m. vårterminen det år du fyller 20 år. Ledighet i mer än fjorton dagar samt ogiltig frånvaro kan innebära att CSN beslutar om indraget studiebidrag. Vid hög ogiltig frånvaro månad kräver CSN in underlag från skolan för att kunna besluta om att dra in studiebidraget. Under CSN:s utredningstid kvarstår utbetalningen av studiebidraget. Visar det sig att det inte funnits giltiga grunder till frånvaron såsom t. ex. sjukdom måste redan utbetalt studiebidrag återbetalas. Detta kan ge konsekvenser för eventuella övriga bidrag såsom bostadsbidrag, flerbarnstillägg och bidragsförskott till ensamstående förälder. Sjukanmälan måste göras vid sjukdom för att förhindra att frånvaron räknas som ogiltig. Kontakta kurator i studieekonomiska frågor. STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE SYV hjälper dig med att planera dina studier både under och efter din gymnasietid. STÖD/SPECIALUNDERVISNING Stödundervisning ges i första hand av läraren på kurs. I övriga fall beslutar skolledningen om stöd-/specialundervisningen. STÖLDER För kläder, böcker och skolväskor som stulits under skoltid och som förvarats på anvisade platser, utgår ersättning med 75 % av värdet (högst kr). Cyklar, pälsar, skinnkläder och värdeföremål ersätts ej. Vid stöld, kontakta Eva Kuhne på expeditionen. UPPEHÅLL/AVGÅNG Om du önskar göra studieuppehåll eller avbryta dina studier under ett läsår ska du kontakta din bitr rektor. Ansökan göres på särskild blankett. UTRYMNING Mer information på sidorna UTVECKLINGSSAMTAL Eleverna (och vårdnadshavare) har rätt att en gång per termin få en samlad information om sin kunskapsutveckling och studiesituation. Spyken erbjuder elever och vårdnadshavare minst ett utvecklingssamtal per termin. Skolans strävan är att alla elever ska delta i dessa samtal som leds av mentor. UTÖKAT PROGRAM Innebär att du har mer än 2500 poäng i ditt slutbetyg. Bitr rektor fattar beslut om utökat program och vilken/vilka kurser som utgör det utökade programmet. 26 Elevhandbok läsåret 2012/2013

28 VÅLD Allt medvetet våld mot elever och personal kommer att polisanmälas. Beslut i skyddskommittén VÄRDESAKER Värdesaker måste förvaras på ett betryggande sätt i låst elevskåp. ÖPPNA LOKALER Dörrar öppnas måndag - torsdag och låses kl 16.30, fredag Ingen tillgång till elevskåp efter kl respektive Grindarna låses måndag - torsdag kl , fredag kl Källbo öppnas måndag - fredag och låses Elevhandbok läsåret 2012/13 27

29 Spykens handlingsplan mot användande av Alkohol, Tobak och Andra Droger (ATAD) MÅL Spykens målsättning är Att vara en skola fri från användande av alkohol, tobak och andra droger. Att all personal har den kunskap som krävs för att upptäcka och motverka bruk/missbruk av alkohol, tobak och andra droger. DEFINITION En drogfri skola innebär att ingen tillåts använda, langa eller vara påverkad av droger, illegala preparat och andra berusningsmedel samt att personalen arbetar aktivt för att förebygga och minimera tobaksanvändning. Enligt narkotikalagstiftningen är det brottsligt att inneha, använda, framställa och överlåta narkotika. Dessutom är det förbjudet anskaffa, bearbeta, transportera och förvara narkotika för annans räkning samt medverka i försäljning. Enligt alkohollagen är det förbjudet att bedriva försäljning av alkoholdrycker. Enligt tobakslagen är rökning förbjuden i lokaler avsedda för skolverksamhet samt inom skolans område. FÖREBYGGANDE VERKSAMHET Information om ATAD integreras i den ordinarie undervisningen. Information skall ges dels om drogers skadeverkningar (medicinskt, psykologiskt och socialt), dels om konsekvenser av droganvändning och diskussioner kring drogproblematik. I sammanhanget är det också viktigt att samtala med elever kring attityder och påverkan. Hälsosamtal hos skolsköterska erbjuds alla elever i årskurs 1. Kurator och skolsköterska arbetar med ATAD-frågor enskilt med elever och har också ett nära samarbete med skolans lärare. Om en elev själv söker hjälp för sitt missbruk ombesörjes kontakt med socialförvaltningen och /eller rådgivningsbyrå i alkohol och drogfrågor. Information om insparksfester skickas till målsmän för elever i åk 1 tillsammans med besked om intagning till Spyken. Möte med kamratstödjarna i årskurs 2 i samband med terminsstarten på hösten för att motverka kränkningar och grupptryck som leder till stort alkoholintag vid insparksfester. Föreläsning/utbildning om alkohol för åk 3. Kontinuerlig information och återkommande utbildning i frågor rörande ATAD för all personal. Samverkan med polis, socialförvaltning samt rådgivningsbyråer i alkohol- och drogfrågor. 28 Elevhandbok läsåret 2012/2013

30 ARBETSMETOD Åtgärder vid misstanke om drogmissbruk 1. Den eller de som misstänker att en elev missbrukar droger eller är drogpåverkad kontaktar omgående någon i elevhälsan eller skolledningen. 2. Eleven kallas till samtal med kurator och skolsköterska som ansvarar för att berörd skolledare informeras. 3. Eleven uppmanas att snarast ta upp misstankarna med sina vårdnadshavare. 4. Om eleven är under 18 år kontaktas vårdnadshavare, som informeras om att en anmälan till socialförvaltningen kommer att göras. Vårdnadshavare informeras om FMN (Föräldraföreningen mot narkotika) samt Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor. 5. Elevhälsan gör anmälan till socialförvaltningen. 6. Elevhälsan ansvarar för uppföljningssamtal med eleven och vårdnadshavare. 7. Dokumentation. I dokumentationen beskrivs händelseförloppet, samtalen med de berörda, vidtagna åtgärder, vem som är ansvarig, tidsplan och uppföljning av åtgärderna. 8. Berörd skolledare informeras om vidtagna åtgärder. Om eleven är myndig, kan inte vårdnadshavare kontaktas utan elevens medgivande. I övrigt vidtages samma åtgärder som ovan. Åtgärder vid misstanke eller upptäckt av försäljning/innehav eller bruk av alkohol och andra droger inom skolans område 1. Vid misstanke om eller upptäckt av försäljning/innehav av alkohol eller andra droger kontaktas omgående skolledningen. 2. Vid upptäckt av brukande av alkohol och andra droger inom skolans område kontaktas omgående skolledningen. 3. Berörd skolledare bedömer i vilka fall polisanmälan ska göras. Avstängning Vid besked om positivt svar på drogtest från socialförvaltning, FMN eller rådgivningsbyrå, kan utbildningsnämndens ordförande eller i akuta fall rektor efter utredning fatta beslut om avstängning av eleven från skolan. Policy för alkoholförtäring i samband med studieresor Elever och lärare vid Spyken gör ibland studieresor till andra länder. Dessa resor är att betrakta som undervisningstid för eleverna. Skolan har därför beslutat att det inte får förekomma någon alkoholförtäring vid dessa resor. Detta gäller självklart för elever som är under arton år, men med hänsyn till att resan är undervisningstid, även för de elever som fyllt 18 år och är myndiga. För de lärare som följer med på resan gäller självklart samma regler under den tid läraren har tjänstgöring. Elevhandbok läsåret 2012/13 29

31 Likabehandlingsplan Ingen elev ska behöva gå till skolan och riskera att bli utsatt för diskriminering och annan kränkande behandling. När en elev påtalar att hon/han har blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling ska skolan skyndsamt utreda och förhindra fortsatt kränkning. Skyldigheten att utreda ett påtalat förhållande och verka för att kränkningarna förhindras i fortsättningen gäller dels anmälan från elev som blivit kränkt, dels om förhållanden kommit fram på annat sätt. All personal på skolan har skyldighet att ta emot en anmälan från elev. Utredningen av händelsen ska ske så snabbt som möjligt. Gymnasieskolan Spyken tar avstånd från alla tendenser till kränkningar. Enligt ledningsdeklarationen ska Spyken erbjuda en god arbetsmiljö för elever och personal, som innebär att man känner trivsel och arbetsglädje. Alla elever på skolan har lika rättigheter och ingen ska behöva känna sig diskriminerad på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Man ska inte heller behöva utsättas för annan kränkande behandling av andra elever eller från personal. En elev som känner sig diskriminerad eller kränkt av en annan elev på skolan ska omgående ta kontakt med någon i skolans personal och berätta om vad som hänt. All personal i skolan har ett ansvar för att hjälpa och stödja elever som känner sig utsatta för diskriminering eller kränkande behandling. Eleven kan muntligt berätta för skolans personal eller om man så önskar istället fylla i en särskild blankett som lämnas till bitr rektor för det program som eleven tillhör. Den personal som fått information om att en elev känner sig diskriminerad eller kränkt ska meddela detta till berörd bitr rektor. Bitr rektor har sedan skyldighet att utreda vad som hänt och vidta åtgärder som förhindrar att någon blir fortsatt diskriminerad eller kränkt. En elev som känner sig diskriminerad eller kränkt av någon i skolans personal ska omgående ta kontakt med sin bitr rektor som utreder vad som hänt och vidtar åtgärder. All information som lämnas om diskrimineringar och kränkningar tas på allvar av skolan och det finns lag på att den som gör en anmälan inte får utsättas för repressalier. Förebyggande arbete Spyken gör följande för att förebygga och förhindra alla former av kränkande behandling: - Alla elever och all personal får information om Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling. - Skolledningen, skolans personal och skolans elevråd samarbetar för att förebygga och förhindra diskriminering och kränkande särbehandling. - Mentorn har ett särskilt ansvar för att bidra till att den grupp elever hon/han ansvarar för känner trivsel och trygghet i gruppen och på skolan. Särskild tid är på schemat avsatt varje vecka för att ge möjlighet till diskussioner kring arbetsklimat, trivsel m.m. i klassen. Mentorer i åk 1 kommer inför lå 11/12 att få särskild utbildning för att skapa 30 Elevhandbok läsåret 2012/2013

SPYKEN. ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden!

SPYKEN. ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! Spykens reception 046-35 78 00 Telefax 046-13 07 28 E-post spyken@lund.se Box 2003 220 02 Lund Besöksadress: Dalbyvägen 2 ELEVHANDBOK

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Innehåll 1. Inledning Språkintroduktion 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Elevdemokrati 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen

Läs mer

ÖVERGRIPANDE ELEVVÅRDSPLAN

ÖVERGRIPANDE ELEVVÅRDSPLAN KATEDRALSKOLAN 2009 I LUND ÖVERGRIPANDE ELEVVÅRDSPLAN Med bilagor Mentorsplan Plan för åtgärder mot kränkande behandling Plan mot droger Likabehandlingsplan Gymnasieskolan har blivit en nästintill obligatorisk

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

SPYKEN. ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! ELEVHANDBOK 15/16 SPYKEN

SPYKEN. ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! ELEVHANDBOK 15/16 SPYKEN SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! Spykens reception 046-35 78 00 E-post spyken@lund.se Box 2003 220 02 Lund Besöksadress: Dalbyvägen 2 ELEVHANDBOK 15/16 SPYKEN

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8.

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. De Geerhandboken Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. ORDNINGSREGLER 9. KONTAKTUPPGIFTER Under uppdatering, se hemsida istället

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

SPYKEN. ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden!

SPYKEN. ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! Spykens reception 046-35 78 00 Telefax 046-13 07 28 E-post spyken@lund.se Box 2003 220 02 Lund Besöksadress: Dalbyvägen 2 ELEVHANDBOK

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Reviderad juni 2016 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns Gymnasium och vuxenutbildning ska

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Inledning Skolan är en arbetsplats där vuxnas attityder, värderingar

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2012/2013 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

För Öckerö seglande gymnasieskola

För Öckerö seglande gymnasieskola Alkohol- och Drogpolicy För Öckerö seglande gymnasieskola 1 Skolans alkohol- och drogpolicy Vi vill inom Öckerö gymnasieskola erbjuda våra elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen.

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Information från A till Ö Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Affischering Affischering får endast ske på särskilt anvisade anslagstavlor och

Läs mer

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar.

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar. Likabehandlingsplan A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller andra trosuppfattningar,

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Brogårdsgymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjalmar Strömerskolan. läsåret 2011/12

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjalmar Strömerskolan. läsåret 2011/12 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjalmar Strömerskolan läsåret 2011/12 Likabehandlingsplan för ungdoms- och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan 1. Inledning Enligt Lagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolorna Höghammargymnasiet och Utanhed, rektorsområde 1 och 2 Läsår:

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

Lärvux. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. Lärvux 2 Praktisk information

Lärvux. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. Lärvux 2 Praktisk information KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN INNEHÅLL Lärvux 2 Praktisk information 3 Personal 4-5 Praktisk information 6 Elevrådet 6 Så här vill vi ha 7 det Etiska regler 7 Information om försäkring vid skada 7 Biblioteket

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium Reviderad januari 2014 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns gymnasium ska vara drogfritt! 2 Vår skola ska erbjuda

Läs mer

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan Till dig som börjar på Vidåkersskolan 2012/2013 SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta och att du kommer att trivas. Det är en förmån att få gå i skolan och den är viktig för Din framtid.

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16 Elev- och föräldrainformation Läsåret 2015/16 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2016/2017 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret 2017-2018 Detta informationshäfte ger en kortfattad information om Akademi Båstad gymnasium. Syftet är att ge information om vår verksamhet och även tydliggöra

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan Lokal arbetsplan samt viktig Information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2013/14 visar fokusområden under läsåret utifrån Lpf 94 och 2012/13 års kvalitetsredovisning.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB Årlig plan 2012/13 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB 1 Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Skollagen sid. 3 Vision

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 09/10

LIKABEHANDLINGSPLAN 09/10 LIKABEHANDLINGSPLAN 09/10 MÅL mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn, ungdomar, vuxna och elever Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland barn

Läs mer

2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier 2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning Duveholmsgymnasiets övergripande mål Definitioner Hur motverkar vi diskriminering och trakasserier Åtgärder

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA

HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA DROGFRI GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄRSKOLA OCH VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄR- SKOLA OCH VUXENUTBILDNING Oscars verksamhetsområde

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

Lokal arbetsplan (LAP) samt viktig information

Lokal arbetsplan (LAP) samt viktig information Häggviks Gymnasium Lå 14/15 Gymnasiesärskolan Lokal arbetsplan (LAP) samt viktig information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2014/15 visar mål och fokusområden för läsåret utifrån: Lpf 94 (för elever

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Elof Lindälvs gymnasium, skolenhet 2 Läsåret 2017/2018 Fastställd på apt uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 Kungsbacka kommun Innehåll Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6

Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6 Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6 Vision På Tanneforsskolan ska alla känna sig trygga. Genom denna trygghet skapas förutsättningar för ett allsidigt lärande. Uppdraget Ny lag: Från 2006-04-01

Läs mer

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2015/2016 2015-08-18 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT ALKOHOL OCH DROGER

HANDLINGSPLAN MOT ALKOHOL OCH DROGER HANDLINGSPLAN MOT ALKOHOL OCH DROGER 2016-2017 EBERSTEINSKA GYMNASIET MÅL Ebersteinska gymnasiet är en drogfri skola där varken innehav eller påverkan av droger accepteras. Vi accepterar ingen användning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och diskriminering som innehåller en översikt över det som behöver göras för att främja lika rättigheter

Läs mer

De Geerhandboken 2015/16

De Geerhandboken 2015/16 De Geerhandboken 2015/16 Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. IKT 7. ORDNINGSREGLER 8. KONTAKTUPPGIFTER Välkommen till De Geergymnasiet! Vår målsättning

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan

Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan Lokal arbetsplan samt viktig information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2015/16 visar mål och fokusområden för läsåret utifrån: Läroplan för gymnasieskolan

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan 2016-17 Vi arbetar aktivt för att motverka alla former av kränkande behandling. Vår

Läs mer

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015 1 Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan STRÖMSTADS KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Strömstiernaskolan Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan Gäller från och med 2007-08-13 Innehåll Begrepp... 3 Strömstads skolors policy...4

Läs mer

Akademi Sinclair 2015

Akademi Sinclair 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Akademi Sinclair 2015 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Detta dokument ska årligen utvärderas och återupprättas. Antagen av elever

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Väskinde skola HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING TRAKASSERIER OCH ANNAN Sid 1 (7) KRÄNKANDE BEHANDLING

Väskinde skola HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING TRAKASSERIER OCH ANNAN Sid 1 (7) KRÄNKANDE BEHANDLING TRAKASSERIER OCH ANNAN Sid 1 (7) Övergripande vision/policy Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen och skolan skall

Läs mer