FAKTA. för dig som går på Rudbeck. Läsåret 2015/16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAKTA. för dig som går på Rudbeck. Läsåret 2015/16"

Transkript

1 FAKTA för dig som går på Rudbeck Läsåret 2015/16 1

2 FAKTA FÖR DIG SOM GÅR PÅ RUDBECK REDAKTÖR: THERESE WREBER ANSVARIG UTGIVARE: PER FRITHIOFSON AUGUSTI

3 AST-ENHETEN EKONOMIPROGRAMMET Ekonomi Juridik EL- OCH ENERGIPROGRAMMET Elteknik ESTETISKA PROGRAMMET Estetik och media Musik HUMANISTISKA PROGRAMMET Språk INTRODUKTIONSPROGRAM Preparandår IV Sam Praktik Språkintroduktion Individuellt alternativ LÖPARGYMNASIET NATURVETENSKAPSPROGRAMMET Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Särskild variant musik SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Särskild variant musik TEKNIKPROGRAMMET Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Teknikvetenskap 3

4 INNEHÅLL A Allmänna bestämmelser... 7 Anslagstavlor... 7 Arbetsmiljö... 7 B Betyg... 8 Bibliotek... 9 Bokförråd... 9 Brandsäkerhet Brand- och utrymningslarm C Cafeterian D Datakonto Drogpolicy E Elevcentrum Elevinflytande Elevregistret Elevskåp Expedition/administration F Felanmälan till datatekniker/vaktmästeri.. 16 Fotografering Frånvaro Funktionshinder Föreningsliv Försäkring Föräldrakontakter G Google apps Gymnasiepoäng Gymnasiearbete H Hissar Högskoleprov I Idrott Information J Jourhavande K Kalendarium med bilaga Konferenser Konstnärlig utsmyckning Kopiering Krisgrupp Kurator Kursansvarig lärare Kurs- och betygskonfirmering Kursutvärderingar L Ledighet Lektionsstart Lärcentrum Läromedel Lärplatta M Meddelanden till elev under skoltid Meddelanden till personalen Mentor Miljöarbete Miniräknare Mobbning

5 N Närvaro Nötförbud P Parkering Passerkort (Rudbeckskort) Period Programgemensamma ämnen Prövning R Reception Resor till och från Rudbeck Resurstid Rudbeckskortet Rökning S Schema Schoolsoft Sjukdom/Olycksfall Skolkonferenser Skolpräst Skolrestaurang Specialkost Speciallärare/Stöd Språk Studiebidrag/Personlig ekonomi Studieplan Studieuppehåll Studie- och yrkesvägledning Städning Stölder Svenska för invandrare, SFI Säkerhet U Upphittat/Förlorat Utökat program V Vaktmästeri Vilorum Våld eller hot W Webbplats Z Z-dagar Ö Öppet Hus Kommunens policy för trygghet och studiero Kontakt

6 A 6

7 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Vi utgår från att ungdomar i allmänhet har ett gott omdöme och vet hur man ska bete sig. Naturligtvis gäller samma förhållningssätt och regler i skolan som i samhället och arbetslivet i övrigt. Gällande policy är kommunens genemsamma Trygghet och studiero (se sid. 40) där grundläggande normer är: Alla visar respekt för varandra samt för skolan och dess inventarier. Rökning är i lag förbjudet inom skolans område. Alkohol-/drogförbud och totalt knivoch vapenförbud råder. Regler i klassrummet Rudbeck hjälper dig att nå dina mål och förbereder dig för fortsatta studier för arbetslivet. Vi säller krav på ordning och uppförande. Vi värnar om gott kamratskap, ömsesidig respekt, trivsam arbetsmiljö och förväntar oss att alla visar hänsyn till varandra. För allas trevnad gäller därför följande regler: minuters-regeln används på Rudbeck. Detta innebär att dörren till lektionssalen stängs vid lektionens början. Elever som inte kommer i tid får vänta 15 minuter innan läraren släpper in dem, läraren upprepar inte sin genomgång och den sena ankomsten noteras i frånvarosystemet. 2. Mat och dryck får inte förekomma i klassrummet. 3. Ytterkläder får man inte ha på sig under lektionstid. Har elever ytterkläder med sig till klassrummet ska dessa hängas på anvisad plats eller på stolsryggen. ANSLAGSTAVLOR Affischering är tillåten på skolans anslagstavlor märkta Allmän anslagstavla. Detaljerade regler för affischering finns i receptionen dit du också vänder dig för att få låna hjälpmedel att sätta upp din affisch. Affischeringstiden är max 14 dagar. Affischering utomhus, på husets väggar, fönster, papperskorgar etc. är inte tillåtet. ARBETSMILJÖ För att behålla en bra arbetsmiljö måste alla i skolan medverka till att olycksfall och skador kan förebyggas. Det gäller både den fysiska och den psykiska arbetsmiljön. Varje år genomförs skyddsronder på Rudbeck. Eventuella brister i skolans lokaler och utrustning som upptäcks vid skyddsronden kan då ofta avhjälpas av den eller de som upptäcker felet. Om det inte går, kan felanmälan göras via e-post till Arbetsmiljöfrågor som du tycker bör tas upp, kan du anmäla till elevkåren. Skyddsombud och elevskyddsombud deltar i skyddsverksamheten. I skolans arbetsgrupp för skyddsfrågor ingår representanter för skolledning, personal- och elevskyddsombud. Vid speciella tillfällen, när det är pedagogiskt motiverat, kan undervisande lärare göra undantag från detta. 7

8 BBETYG Du får betyg efter varje kurs enligt en femgradig skala med betygen A, B, C, D och E. Om du inte blir godkänd får du ett F. Om du riskerar att få betyget F på en kurs får du en F-varning i Schoolsoft och ett samtal med undervisande lärare, där det framgår hur du ska kunna ändra din situation. Om du fått F på en kurs, kan du kostnadsfritt göra en prövning på kursen, för att kunna nå betyget E eller högre. Möjligheter finns även att gå om kursen en gång eller i vissa fall gå en repetitionskurs som avslutas med betygssättning. När du fullföljt ett program och fått betyg på programmets samtliga kurser, utfärdas slutbetyg med studentexamen/yrkesexamen. Där framgår det vilket program du följt, vilka kurser du läst, betyg på respektive kurs och antalet gymnasiepoäng som ingått i din studieplan. Om du avbryter en eller flera kurser, eller inte fullföljer ditt gymnasiearbete, och därmed lämnar gymnasieskolan utan att ha uppnått tillräckligt med poäng för slutbetyg får du ett studiebevis. Om du efter din studietid på Rudbeck behöver komplettera dina betyg eller skaffa dig en gymnasieexamen har du vissa möjligheter att läsa kurser på Komvux eller på vissa Folkhögskolor. Hur det fungerar kan variera mellan olika kommuner. Kontakta din studievägledare för mer information. Om du har behov av ett studiebevis vid annat tillfälle vänder du dig till Elevregistret. 8

9 BIBLIOTEK Rudbecks bibliotek vänder sig till elever och personal på skolan. I biblioteket kan du bland annat söka information i olika ämnen, få handledning i informationssökning, låna böcker, läsa dagstidningar och tidskrifter. Har du läs- och skrivsvårigheter? Hos oss kan du bli registrerad för tjänsten Egen nedladdning av Talböcker. Då kan du lyssna/läsa på böcker via din ipad. Inte bara Google och Wikipedia! Via din ipad och på bibliotekets datorer kan du söka information i många databaser bl.a. NE, Britannica, Landguiden, ArtikelSök, Mediearkivet, Literature Resource Center, Global Issues in Context och Science in Context. Många databaser når du också hemifrån. Kom till biblioteket så berättar vi mer! Biblioteket har enskilda tysta studieplatser och plats för grupparbeten. Om du är sugen på fika gå till cafeterian! Det är inte tillåtet att äta och dricka i biblioteket. Bibliotekets bibliotekarier hjälper dig gärna och guidar dig i din informationssökning. Tveka inte att fråga oss om hjälp! Biblioteket har öppet: Måndagar-onsdagar samt fredagar 8:30-15 Torsdagar 8:30-12 BOKFÖRRÅD (se även Läromedel) I skolans Bokförråd får du låna läroböcker till de flesta av dina kurser. För att få låna måste du ha ditt Rudbeckskort med dig som identifikation (se Rudbeckskortet). Utlämning Vid kursens början hämtar du boken tillsammans med din undervisningsgrupp på en tid som läraren bokar hos Bokförrådet. Återlämning Alla böcker i avslutade kurser måste du snarast lämna tillbaka till Bokförrådet. Det är ett krav att alla böcker återlämnas innan du får låna nya böcker till dina nya kurser. Borttappade böcker Du är personligt ansvarig för det exemplar du hämtar vid kursens början. Skriv därför ditt namn i boken. Borttappade böcker måste ersättas hos oss i Bokförrådet. Öppetider Varje dag klockan 10:10-10:40. I samband med skolstart, periodskiften och avslutningar hålls öppet hela dagarna för bokade utlämningar och återlämning av böcker. Om du har frågor till Bokförrådet når du oss via Kontakt

10 BRANDSÄKERHET I korridorerna finns röktäta dörrpartier för att förbättra utrymningsmöjligheterna men även för att minska rök- och brandskador vid eventuell brand. De flesta korridordörrar står uppställda för att vid brandlarm automatiskt stängas. Det är förbjudet att vidta åtgärder som kan förhindra automatstängningen. Rudbeck är byggt för att vara brandsäkert. Om brand uppstår hörs brandlarm. Vid utrymning - gå ut närmaste väg och därefter till återsamlingsplatsen (skolgården). BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM Om larmet går ska alla som vistas i skolan lämna lokalerna. Utrymning sker via närmaste utrymningsväg, ej närmaste väg till återsamlingsplatsen/skolgården. Hissarna får inte användas vid utrymning. Undantag för rullstolsburna elever eller personal. Hiss finns i övre M. Närvaro rapporteras till kursansvarig som finns på återsamlingsplatsen. Följ de anvisningar som ges vid återsamlingsplatsen. Vid utrymning ska läraren: tala om för eleverna att undervisningsgruppen ska återsamlas på skolgården. räkna igenom antalet närvarande. se till att alla lämnar lokalen och beger sig till återsamlingsplatsen. stänga fönster och dörrar. kontrollera att alla kommit till återsamlingsplatsen. 10

11 CCAFETERIA Välkommen till cafeterian som är öppen (fredagar till klockan 15). Här kan du fylla på energibehovet. Det finns mikrovågsugnar för uppvärmning av egen mat. Säg till personalen i cafeterian om du vill värma mat. Du kan också köpa pennor, block, lås, fylla på mobilen samt låna spel. Du kan betala med bankkort, rikskuponger och kontanter. 11

12 D 12

13 DATAKONTO Alla elever och lärare på Rudbeck får ett eget datakonto. Det innebär eget hembibliotek, egen e-postadress och tillgång till Internet. Dessutom innebär det tillgång till programvaror, mappar och annat som används i undervisningen. Kontot är personligt. DROGPOLICY Genom ett gemensamt förhållningssätt och samarbete mellan elever, föräldrar och skolpersonal vill vi motverka drogmissbruk och skapa en trygg och god arbetsmiljö. Mål: En drogfri skola På Rubeck accepterar vi inga droger. Vi erbjuder hjälp till alla elever med missbruksproblem. Vi arbetar mot målet genom att: uppmärksamma signaler och agera snabbt vid misstanke om missbruk. skapa samarbete mellan skola och vårdnadshavare. utbilda elever och personal kontinuerligt om missbruk/droger. ge elever och vårdnadshavare tydlig information om skolans drogpolicy inför skolstart. samarbete med andra myndigheter som våra elever kommer i kontakt med, till exempel socialtjänst och polis. omedelbart polisanmäla misstanke om langning, innehav eller försäljning av droger på skolan. skapa fungerande elevgrupper, stärka mentorsskapet och ha schemalagd mentorstid. verka för elevinflytande och delaktighet bland elever genom bland annat elevskyddsombud, skolkonferenser och elevråd. ha en gemensam hållning/policy, som gäller all skolpersonal, gentemot droger och missbruk och följa den policyn. Åtgärder vid misstanke om missbruk Samtal med elev hos skolhälsovården. En representant från elevhälsan och en skolledare närvarar. För underårig elev kontaktas föräldrar. Eleven uppmanas att lämna urinprov hos skolhälsovården. Vid positivt provsvar eller om misstanke kvarstår vid negativt provsvar görs en anmälan till socialtjänsten och eleven erbjuds hjälp att sluta med sitt missbruk. Rektor beslutar om avstängning från undervisningen tills eleven är drogfri. I samtliga ärenden görs uppföljning. Kommunen genomför varje år en drogvaneundersökning i årskurs 2. Resultatet hittar du på 13

14 E ELEVCENTRUM Allt som rör studie- och yrkesvägledning, stödinsatser, studiesociala ärenden och elevhälsovård finns samlat i Elevcentrum, intill cafeterian. All personal som arbetar inom Elevcentrum har lagstadgad tystnadsplikt. Elevhälsan är en del av Elevcentrum och består av skolsköterskor och kuratorer. De finns i nedre M-korridoren samt i L-korridoren. Skolsköterskor Hos skolsköterskorna blir du erbjuden hälsosamtal och hälsorådgivning. Du är välkommen till Elevhälsan både när du råkat ut för olycksfall och vid sjukdom. Om det är möjligt behandlas du på mottagningen. Ibland behövs speciella undersökningar och då hänvisas du till lämplig sjukvårdsmottagning. Skolsköterskorna har öppen mottagning alla skoldagar klockan Skolläkaren finns på skolan en dag varannan vecka. Skolkuratorer Kuratorerna kan bistå med stöd och vägledning gällande bland annat stresshantering, konflikthantering, motivationsarbete, relationer, droger och ekonomi. Kuratorn är din länk till andra stödinsatser. Kuratorer, studievägledare och skolsköterskor samarbetar kring din situation. Om du blir utsatt för hot, våld eller andra kränkningar ska du alltid söka upp Elevhälsan. Tillgång till psykolog finns. 14

15 Skolvärdar Skolvärdarna finns i anslutning till cafeterian och deras uppgift är att medverka till en bra arbetsmiljö för alla. De arbetar för att det ska vara tryggt och lugnt i cafeterian, matsalen och på övriga utrymmen i skolan. Speciallärare Via stödverksamheten får du: hjälp när problem uppstår med studierna. hjälp att förebygga och undanröja hinder för ditt lärare. möjlighet att stärka ditt självförtroende. ett intensifierat samarbete mellan ordinarie undervisning och specialundervisningen. Du blir erbjuden förmedling av information till dina lärare om den hjälp du har rätt till; längre tid vid prov, inlästa läromedel och kopia på anteckningar som görs på tavlan. Du har även möjlighet att göra prov, dyslexitest, att träna studieteknik, möjlighet att förbättra din stavning, möjlighet till repetition och extra genomgång. ELEVREGISTRET Elevregistret har hand om elevfrågor som elevregistrering, betygsregistrering, utskrift av samlat betygsdokument, studiebidrag m.m. Om du byter bostadsadress, telefonnummer eller ändrar namn ska du meddela detta snarast möjligt. Villkor för användande av elevskåp Endast tilldelat skåp får användas. Skåpet lämnas tomt, rent och olåst inför sommarlovet. Du håller själv med lås till skåpet; låset bör vara av säkerhetsklass II Skåpet ska låsas första dagen. Skolan förbehåller sig rätten att öppna skåp om så är nödvändigt. Du är ansvarig för ditt skåp, som ska hållas rent och låst under läsåret. Förvara inte stöldbegärliga saker i skåpet. ELEVINFLYTANDE Elevkåren och skolkonferenserna arbetar för att du som elev ska få en god arbetsmiljö och få möjlighet att påverka din utbildning. Det är viktigt att alla elever får möjlighet att uttrycka sina synpunkter angående skola och utbildning, så att skolan hela tiden kan förbättras. Därför har vi under de senaste åren genomfört omfattande elevenkäter angående elevernas studiesituation, skoltrivsel etc. Du kommer också under din gymnasietid att få besvara ett flertal andra enkäter. ELEVSKÅP Du får tillgång till ett eget elevskåp för förvaring av skolmateriel under gymnasietiden. EXPEDITION/ADMINISTRA- TION Skolans administration är belägen i nedre B- och C-hallen. Där arbetar administrativ personal med ekonomi, betyg, elevregister m.m. och där har alla rektorer sina arbetsrum. 15

16 F FRÅNVARO På Rudbeck har vi obligatorisk närvaro och lärarna registrerar frånvaro och sen ankomst. Frånvaron meddelas hem, även för myndiga elever, eftersom vårdnadshavare har försörjningsansvar. Rudbeck arbetar med ordning på lektionerna, tydliga regler och kännbara konsekvenser för de elever som bryter mot normerna. Störningsfria lektioner innebär att: dörren till lektionssalen stängs/låses vid lektionens början. elever som inte kommer i tid får vänta 15 minuter innan läraren släpper in dem. läraren repeterar inte sin genomgång. sen ankomst noteras i frånvarosystemet. Sjukdom Om en elev blir sjuk så ska vårdnadshavare för elev under 18 år anmäla detta via Schoolsoft (inloggningsuppgifter för vårdnadshavare skickas hem i samband med skolstart). Elev som är 18 år kan sjukanmäla sig själv via Schoolsoft. Om sjukdom inträffar under dagen, anmäls även det i Schoolsoft. FELANMÄLAN TILL DATA- TEKNIKER/VAKTMÄSTERI sker via e-post till FOTOGRAFERING Tidigt under hösten porträttfotograferas samtliga elever i årskurs 1. Eleverna erbjuds att köpa foton tagna vid detta tillfälle. Annan frånvaro Om du vehöver vara frånvarande från undervisningen för enskild angelägenhet ska du kontakta dina kursansvariga lärare i god tid. Du hämtar en blankett i receptionen på vilken din lärare beskriver hur din frånvaro påverkar dina studier. Du presenterar för mentorn, via blanketten, vad den planerade frånvaron gör för dina studier. Om du inte är myndig ska din målsman kontakta mentorn för att bekräfta att målsman är medveten om vad frånvaron innebär. 16

17 FUNKTIONSHINDER Har du en neuropsykiatrisk diagnos som Asperger, ADHD etc. eller dyslexi, eller tycker dig ha svårt med läs- och skrivförståelse eller koncentrationssvårigheter - kontakta skolsköterskorna så hjälper de dig vidare under studietiden. Vi har även stöd till dig som har fysiska funktionshinder. Kontakta elevhälsan så hjälper de till. FÖRENINGSLIV Det finns olika typer av elevföreningar på skolan. Idrottsinriktade elevers intresse tas tillvara av RIF, Rudbecks idrottsförening. Det finns även en kristen förening - Ny Generation. Elevföreningarna informerar om sin verksamhet på anslagstavlorna, på Schoolsoft samt på Spara alla originalkvitton vid läkar-/tandläkarbesök. Frågor om försäkringen besvaras av försäkringsombudet på skolan som nås på Ersättning vid skador och förluster Kommunen har fastställt normer för ersättning av skador och förluster som kan drabba dig i skolan. Enligt normerna utgår ersättning till dig endast om skolan enligt gällande skadeståndskrav kan vara skyldiga att ersätta förlusten. Eftersom skolan tillhandahåller låsbart förvaringsutrymme, är kommunen i regel fri från ansvar för stölder. Kommunen anses då ha vidtagit de återgärder som rimligen kan begäras för att skydda dig mot stöld. Om din familj har hemförsäkring täcker den i de flesta fall förlusten eller skadan med undantag för självrisken. FÖRSÄKRING Du som går på Rudbeck är försäkrad genom en kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller under den tid du är i skolan samt på väg till och från skolan i samband med undervisningens start respektive slut. Du är alltså inte försäkrad på fritiden och under loven genom skolförsäkringen. Skolförsäkringen gäller emellertid då du deltar i annan verksamhet som skolan ordnat samt när du är på väg till och från denna. Försäkringsbolaget erbjuder inte någon frivillig tilläggsförsäkring för fritid och lov. Det ingår inte heller någon sjukförsäkring. Om du råkar ut för en olyckshändelse anmäler du/dina föräldrar detta till försäkringsombudet som ombesörjer att du får en skadeanmälningsblankett. FÖRÄLDRAKONTAKTER Föräldramöte Under hösten inbjuds alla föräldrar och elever i årskurs 1 till informationsmöte. Utvecklingssamtal Under året inbjuds föräldrar och elever till individuellt samtal. Öppet Hus I Januari 2016 kommer Rudbeck att anordna Öppet Hus. Då deltar alla elever och all personal i ett program för föräldrar/anhöriga, blivande elever och andra intresserade. 17

18 GGOOGLE APPS Alla elever på Rudbeck får en personlig e-postadress via Google. Denna e-postadress används av lärarna för att via Google Drive dela ut uppgifter samt samla in och ge feedback på arbeten och uppgifter. Elever kan också dela arbeten med varandra via Google Drive samt spara egna arbeten upp till 5 GB. Det är således viktigt att eleven använder sin Rudbeck e-post/ Googl eftersom skolarbetet delvis sköts via denna molntjänst. GYMNASIEPOÄNG Varje kurs har en viss gymnasiepoäng som betecknar omfattningen av studierna. Gymnasiepoängen får du efter att ha läst och fått betyg på en kurs. Efter att ha fullföljt programmet når du poäng. GYMNASIEARBETE Gymnasiearbetet under årskurs 3 ger dig tillfälle till fördjupning inom något kunskapsområde som ingår i din studieväg och träning i att arbeta på ett undersökande arbetssätt. Gymnasiearbetet betygssätts. Vid betygssättningen beaktas din förmånga att själv planera, genomföra och redovisa en uppgift. Det är inte endast den färdiga produkten som bedöms utan hela arbetsprocessen. Obs! Du måste ha fullgjort ditt gymnasiearbete för att få din examen. 18

19 HHISSAR Hissarna är avsedda för personer med funktionshinder och för transport av varor. Kontakta vaktmästeriet för nyckel. HÖGSKOLEPROVET Högskoleprovet kan hjälpa dig att komma in på sökt högskoleutbildning. Mer information får du av studievägledarna. Försök hinna med så många prov som möjligt under din studietid. Resultatet brukar bli bättre för varje gång. Ett provresultat är giltigt i fem år. 19

20 I INFORMATION Elevinformation På Schoolsoft och på hemsidan får du veta vad som kommer att hända och vad som har hänt. Till exempel information om Z-dagar, resurstid, friluftsdagar, skrivningsschema och lokalförändringar m.m. Du har själv ansvar för att hålla dig informerad! Intern-TV På Rudbeck finns ett internt TV-nät där meddelanden som är aktuella för dagen lämnas, såsom Dagens rätt i skolrestaurangen, inställda lektioner, andra ändringar i schemat m.m. Meddelanden ska vara korta och av akut karaktär. Endast skolans egna arrangemang annonseras på intern-tv. Gör till en vana att läsa slingan flera gånger om dagen, så att du inte missar något som gäller just dig eller din undervisningsgrupp. IDROTT Under skoltid använder Rudbeck idrottshallarna i Sollentuna sporthall. Simhallen använder vi tillsammans med andra skolor och allmänheten. För att kunna hålla sporthallen i gott skick och hygienen på toppnivå måste man - i likhet med alla andra sport- och simhallar - ha en rad regler för hallens nyttjande. Vi från skolan måste givetvis följa dessa regler. Din idrottslärare kommer att ge dig mer information. Om du av någon anledning inte kan vara med på idrotten, vänd dig till din idrottslärare. Schoolsoft Schoolsoft är Rudbecks kommunikationsplattform. Här kan lärare och elever kommunicera i kurserna. F-varningar, betyg och annan information syns och skolledning, lärare m.fl. kan anslå information till föräldrar och elever. Genom Schoolsoft anmäler också målsman frånvaro och kan ta del av den samlade frånvaron (elev över 18 år sjukanmälen sig själv). Målsman och elev får separata konton i samband med skolstart. Har du frågor kring detta, kontakta receptionen. Facebook Skolan har en officiell facebooksida. Där publiceras bland annat notiser om kommande evenemang samt bilder och filmer från olika arrangemang på Rudbeck. 20

21 J JOURHAVANDE Det finns någon i skolans personal som varje dag är jourhavande och som man kan vända sig till vid akuta händelser. Jourhavande nås på telefonnummer

22 KKONSTNÄRLIG UTSMYCKNING Mitt framför skolan, mellan entréingångarna, finns en torrlagd fontänskulptur i metall. Detta är Vevax. Den kände Sollentunakonstnären professor Arne Jones ( ) skapade konstverket Att förklara en skulptur är i regel farligt skrev Jones. Men han gjorde ett undantag med Vevax. Namnet kommer från vevaxel, men det är inte en skulptur av en vevaxel. Den ursprungliga tanken var att metallblocken skulle spegla sig i dammen i skulpturens fundament. Arne Jones sa själv så här: Skulpturen ska ge illusionen att den är i färd med att stegra sig, lyfta sig upp från marknivå. KALENDARIUM MED BILAGA Vid läsårets början får alla en plan för lovdagar, friluftsdagar, temadagar, nationella prov, Z-dagar m.m. KONFERENSER Elevkonferens, EK Elevkonferensen sammakallas av mentor vid behov. Till konferensen kallas berörd elev och målsman. Mentorskonferens, MK Mentorskonferensen behandlar elevers studiesituation, frånvaro, F-varningar m.m. Elevhälsoteam, EHT Ett elevvårdsteam består av rektor, skolsköterskor, kuratorer, studievägledare och mentor/berörd lärare. Teamet behandlar elevvårdsärenden för respektive program. Numera är dammen torrlagd, men Jones tanke om rörelsen uppåt och framåt känns fortfarande tydligt. På innergårdarna finns minityrer av Vevax. I E-korridoren utanför biblioteket finns en betongrelief av Aston Forsberg, som också har gjort bland annan det stora kännetecknet i Skärholmens centrum samt relieferna i Slussens tunnelbanestation. Något namn eller förklaring går inte att få tag på i dag. Den beställdes till Corson (som uppenbarligen E-korridoren kallades) i samband med att skolan byggdes KOPIERING I vaktmästeriet kan du få hjälp med kopiering. Be läraren sätta sin signatur på materialet som en bekräftelse på att det gäller skolarbete. Om du behöver kopiera något privat tar vaktmästeriet betalt. 22

23 KRISGRUPP Skolan har en krisgrupp som sammankallas och arbetar vid allvarligare händelser. Ansvarig för skolans krisgrupp är rektor Ola Lagerström, telefon KURATOR Se Elevhälsan. KURSANSVARIG LÄRARE Kursansvarig lärare ansvarar för: de elever som finns på kurslistan. att eleverna får en kursplanering. att ta kontakt med elev som ej infunnit sig vid kursstart. att elev som byter skola får ett kursomdöme för kurs som ej är avslutad. att frånvaro förs vid varje lektionstillfälle så att elev och vårdnadshavare kan ta del av informationen. att kontakta elev och mentor vid hög frånvaro, befarat skolk och/eller då frånvaron tenderar att påverka studieresultatet eller risk för betyget F föreligger. att delta i elevkonferenser där elevens mentor är sammankallande. Betyg Ämneskonferensen diskuterar upplägg av kursplan och tolkning av betygskriterier. Kursansvarig lärare ger eleverna muntlig och skriftlig information om kursplan och betygskriterier i början av kursen. I mitten av kursen meddelas samtliga elever på vilken betygsnivå de ligger. Särskilt uppmärksammas elever som riskerar F. F-varning meddelas elev och hemmet. Kopia på denna lämnas till mentorn. I mitten av kursen ansvarar även kursansvarig för att eleverna utvärderar kursen. Om en kurs har ett avbrott på en eller flera perioder eller om ett sommarlov kommer mitt i en kurs, avges ett kursomdöme för berörda elever. Kursomdömet förvaras på Elevregistret. Kursen avslutas med en ämneskonferens där betygssättningen diskuteras och betygsnivåer fastställs. Kursansvarig lärare meddelar de elever som erhållit F. I detta meddelande ska det framgå hur eleven kan åtgärda sin situation. Kopia lämnas till Elevregistret. KURS- OCH BETYGSKONFIRMERING Efter varje period stämmer elev och mentor av respektive elevs studieplan för att bekräfta att planerade kurser stämmer och att betyg erhållits enligt uppgjord plan. Eventuella avvikelser rapporteras till Elevregistret, som tillsammans med ansvarig studievägledare följer upp avvikelserna. KURSUTVÄRDERINGAR Varje kurs utvärderas i mitten av kursen. Eleven har då möjlighet att ge läraren konstruktiv feedback på kursen. Utvärderingarna är anonyma och genomförs digitialt. Efter genomförd utvärdering går läraren igenom utvärderingarna. Syftet med kursutvärderingarna är främst att läraren ska ha möjlighet att ta del av elevens upplevelse av kurser för att tillsammans med eleverna kunna reflektera kring planering och genomförande. 23

24 24 L

25 LEDIGHET På Rudbeck är vi mycket restriktiva med ledigheter. Vår bedömning och vår erfarenhet är att ledigheter under terminen drabbar studieprestationerna. Se även Frånvaro. LEKTIONSSTART Om din lärare av något skäl inte kommer ska gruppen vänta utanför klassrummet. Efter 10 minuter ska någon i gruppen kontakta receptionen för besked. Glöm inte att titta på slingan på intern-tv. Där anges om lektioner är inställda, exempelvis på grund av sjukdom. LÄRCENTRUM På Lärcentrum finns speciallärare och ämneslärare som stöttar dig med läs- och skrivsvårigheter, dyselxi, dyskalkyli, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller om du har andra särskilda behov. På Lärcentrum får du: hjälp när problem uppstår med studierna. hjälp att förebygga och undanröja hinder för ditt lärande. möjlighet att stärka ditt självförtroende. ett intensifierat samarbete mellan ordinarie undervisning och specialundervisningen. Du blir erbjuden: förmedling av information till dina lärare om den hjälp du har rätt till såsom längre tid vid prov, inlästa läromedel och kopior på anteckningar som görs på tavlan. möjlighet att göra prov. möjlighet att göra dyslexitest. att träna studieteknik. möjlighet att förbättra din stavning. möjlighet till repetition och extra genomgångar i matematik. Bokförrådet hanterat vissa läromedel för dyslektiker såsom DAISY och CD. LÄROMEDEL På Rudbeck får du dina läroböcker i regel som lån (se Bokförråd). Du får själv köpa det skrivmaterial du behöver, t.ex. block, pennor och radergummi. Du ska alltid ha anteckningsblock och penna med dig till alla lektioner. LÄRPLATTA Rudbeck vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations- och kommunikationsteknik används som en naturlig del i skolarbetet. Därför får du låna en personlig lärplatta under din studietid här på Rudbeck. Din lärplatta kommer att vara lika viktig som andra läromedel och som papper och penna och den kommer att behövas i samtliga pedagogiska situationer. Regler och riktlinjer för lån av lärplatta finns att hitta i den överenskommelse som skickas hem för underskrift av vårdnadshavare. Överenskommelsen finns även publicerad på Schoolsoft. 25

26 M MEDDELANDEN TILL ELEV UNDER SKOLTID Det går inte att nå enskild elev via telefon i skolan. Endast i ytterst angelägna fall kan meddelanden till dig framföras under skoldagen. Detta sker genom receptioen. MEDDELANDEN TILL PERSONALEN Alla anställda vid Rudbeck har ett personligt postfack på skolan. Meddelanden till personalen kan alltid lämnas in i receptionen. Post som ska till postrummet, där lärarna har sina personliga fack, delas ut minst en gång om dagen. Det är även möjligt att få kontakt med personalen på skolan via e-post eller telefon via Sollentuna kommuns växel. MENTOR Vid läsårets start tilldelas alla lärare en grupp om ca 16 elever som han/hon sedan kommer att följa som mentor under studietiden på Rudbeck. Mentorstiden är inlagd i schemat och deltagandet är obligatoriskt. Mentorstiden kan användas till såväl information för hela grupper som till enskilda samtal om till exempel studieresultat och närvaro. Vissa tillfällen kan vara avsatta för allmän information från rektor, studievägledare eller Elevhälsan. Mentorsuppdraget innebär att mentorn: är elevens vuxenkontakt som en gång per vecka följer upp elevens närvaro och agerar vid brist i denna. en gång per termin genomför utvecklingssamtal med eleven. Föräldrar bjuds in om eleven är under 18 år. ger eleven kontinuerlig information och går igenom nyheter, aktualiserar Fakta för dig som går på Rudbeck, medverkar vid informationer, individuellt val m.m. Vid aulasamlingar på mentorstiden är mentor alltid närvarande. har en fostrande roll och tar upp normer och regler som gäller vid skolan. en gång per läsår går igenom Likabehandlingplan, Drogplan, Handlingsplan vid våld och hot och Trygghet och studiero. är insatt i elevens studieplan och följer upp den efter varje period, vid behov kontaktas studievägledare. följer upp att eleven tar kontakt med studievägledare för att hitta lösningar för kurser där eleven inte får betyget godkänt. 26

27 kontinuerligt följer upp elever med åtgärdsprogram och ser till att elev sköter kontakten med speciallärare på Lärcentrum eller andra stödfunktioner. anordnar/deltar i föräldramöten och medverkar vid andra möten vid behov. arbetar för att klassråd finns och där tar upp frågor som är av gemensamt intresse. kontaktar hemmet då signaler om upprepad frånvaro, bristande studieresultat, oro över hur eleven mår eller dylikt uppkommer. kontaktar någon i teamet kring elevvårdskonferensen (rektor, kurator, studievägledare, skolsköterska) då det finns skäl att diskutera den enskilda elevens studiesituation. Skäl kan vara att elevens frånvaro fortfarande är mycket hög. förbereder sig inför, medverkar och följer upp vid elevkonferenser (EK) och mentorskonferenser. vid stor oro över elev genast kontaktar kurator. MILJÖARBETE En övergripande miljöplan innehåller regler för källsortering, regler för handhavande av farliga ämnen och en kartläggning av övriga miljöfaktorer på Rudbeck. Returburkar och flaskor sorteras i uppsatta återvinningskärl och returpapperstunnor finns uppställda runt om i skolan. Var vänlig respektera denna sortering! MINIRÄKNARE Den miniräknare du redan har går säkert att använda även på gymnasiet. Om du tänker köpa en ny, är det bra att vänta med det tills du haft kontakt med din matematiklärare för råd om vilka funktioner din nya miniräknare bör ha. Kom ihåg att märka din miniräknare och anteckna tillverkningsnumret. Du kommer under vissa kurser ha möjlighet att låna miniräknare under lektionstid. MOBBNING Mobbning är när en eller flera individer upprepade gånger och över tid, blir utsatta för negativa handlingar från en eller flera individer. (Dan Olweus) Mål Mobbningen ska omedelbart upphöra, och mobbarna ska förmås hjälpa till med detta. Tillvägagångssätt Vid misstänkt mobbning, kontakta mentor, rektor eller kurator. Mobbningsteamet sammankallas. Teamet arbetar på ett diskret men samtidigt snabbt och effektivt sätt. Samtalen sker alltid med två personer ur teamet och mobbarna en och en. Föräldrakontakter. Ev. polisanmälan. Kontinuerliga stödsamtal med den mobbade. Kontinuerliga uppföljningssamtal med mobbarna. 27

28 NNÄRVARO Närvaro är obligatorisk vid alla lektioner. Se Frånvaro samt Lektionsstart. NÖTFÖRBUD På Rudbeck gäller nötförbud av allergiskäl. Detta förbud gäller alla sorters nötter. 28

29 P PARKERING Det finns begränsat med parkeringsplatser vid Rudbeck. Platser för handikappade finns vid A-huset med infart från Malla Silfverstolpes väg och vid entrén på baksidan mot badmintonhallen med infart från Landsnoravägen/Stubbhagsvägen. För cyklar och mopeder finns cykelställ vid A-huset och mitt emellan skolans växthus och Sim- och sporthallen. PASSERKORT Entrén vid receptionen är öppen under skoltid. Övriga ingångar kräver att du drar ditt passerkort, kallat Rudbeckskortet. Se vidare under rubriken Rudbeckskortet. PERIOD På Rudbeck delar vi in läsåret i tre perioder om vardera 11 effektiva veckor. PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN Programgemensamma ämnen är de ämnen som ger ett program en speciell inriktning, det vill säga ämnen som är karaktäristiska för programmet. PRÖVNING Prövning på kurs du inte läst Istället för att följa undervisningen har du rätt att få betyg på en kurs genom prövning, om du exempelvis bedrivit utlandsstudier. Kostnaden för prövningar är 500 kronor. Prövning om du fått F Om du får betyget F på en kurs har du möjlighet att repetera kurslitteraturen och senare göra en prövning för högre betyg. Prövningen är kostnadsfri. Prövning för nytt betyg Du har möjlighet att pröva för nytt betyg efter avslutade gymnasiestudier. Denna prövning sker via Komvux i din hemkommun. Se även Betyg. Anmälan till prövning Prövning sker i september, februari och maj. Du får endast pröva i en kurs vid varje prövningstillfälle. I Elevkalendariet får du information om vilka datum som gäller. Anmälningsblankett och information får du av Elevregistret/Receptionen. Anmälningar som inkommer för sent får vänta till nästa prövningstillfälle. En till två veckor före prövningsdatum kommer information i Schoolsoft med tid och sal för din prövning samt signaturen för prövningsansvarig lärare. Prövningsresultatet kan du sedan se i Schoolsoft i studieplanen. Glöm inte att i god tid hämta ut läroböcker för prövning. 29

30 30 R

31 RECEPTION Receptionen är belägen i B-hallen. Där kan du bland annat få passerkort och hämta ut datakonto. Du kan också lämna och hämta upphittade saker, få blanketter av olika slag och information om aktuella aktiviteter. All post kan lämnas i recpetionen för vidarebefordran extern och internt. Information om betyg och prövningar lämnas av personalen på Elevregistret. Telefonnummer till receptionen är RUDBECKSKORTET Vid skolstarten i årskurs 1 får alla elever ett Rudbeckskort. Kortet är personligt och används för inpassering i skolrestaurangen (se Skolrestaurang) och i de flesta entréer. Dessutom används kortet som identifikation i Bokförrådet. Fotot och namnet på kortet ska därför vara synligt. Ha alltid ditt Rudbeckskort med dig! Om du tappar bort ditt kort eller om kortet har förstörts kostar ett nytt 30 kronor. Vänd dig till receptionen så hjälper de dig. RESOR TILL OCH FRÅN RUDBECK Du som har minst sex kilometers skolväg (närmaste gång- och cykelväg) får gratis terminskort av skolan. Terminskortet delas ut första skoldagen. SL-kortet är personligt. Tappar du kortet får du själv köpa ett nytt. När du fått ditt SL-kort ska du registrera det på Mitt SL på nätet för förlustgarantin. Om studierna avbryts ska SL-kortet återlämnas till receptionen. RÖKNING En rökfri miljö där barn och ungdomar vistas är viktigt! Det är viktigt både för att skapa en hälsosam miljö och för att bidra till att färre ungdomar börjar röka. Tobakslagen säger att rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för skolverksamhet för barn eller ungdom. Förbudet gäller även skolgårdar. Med anledning av detta kommer rektor att kontakta vårdnadshavare till elever som är under 18 år och påträffas rökande på skolgården. RESURSTID Onsdagseftermiddagarna kallas för resurstid och den tiden är inte schemalagd med vanliga lektioner. På resurstiden ligger prov, studiebesök och andra aktiviteter som kräver mer tid än ett lektionstillfälle. 31

32 S SCHEMA På Rudbeck har varje elev ett individuellt schema. Rudbecks schemasystem är uppbyggt på följande sätt: Läsåret är indelat i tre perioder. Varje period motsvarar 11 effektiva veckor om 5 arbetsdagar. Positionsschema med fasta schematider och kursblock. Normalt läser du 5-6 kurser (block) per period. Du kommer vid läsårsstarten att få en kursplanering för hela läsåret. Kontrollera att dina kurser överensstämmer med studieplanen! Om de inte stämmer, ta kontakt med din studievägledare. SCHOOLSOFT Schoolsoft är Rudbecks kommunikationsplattform. Här kan lärare och elever kommunicera i kurserna, F-varningar, betyg och annan information syns och skolledning, lärare m.fl. kan anslå information till föräldrar och elever. Genom Schoolsoft anmäler också målsman frånvaro och kan ta del av den samlade frånvaron. Elev över 18 år sjukanmäler sig själv. Målsman och elev får separata konton i samband med skolstarten. Har du frågor kring detta, kontakta Receptionen. SJUKDOM/OLYCKSFALL Om olycksfall eller akut sjukdomsfall inträffar ta kontakt med skolsköterskorna eller jouren så får du hjälp. Anvisningar för åtgärder vid olycksfall m.m. finns uppsatta i alla undervisningslokaler. 32

33 Efter sjukdom Besök skolsköterskan om det är något du behöver få hjälp med eller undrar över. Vid längre tids sjukdom anmäl dig hos skolsköterskan! Efter långvarig sjukdom kan du begära stödundervisning för att ta igen de kursmoment som du gått miste om. Du har också möjlighet till särskild undervisning i hemmet under sjukdomsperioden. Om du anser dig behöva utnyttja något av dessa alternativ, kontakta ämneslärare eller mentor. Telefonnummer Elevhälsan: eller Jourhavande: Sjukvårdsupplysningen: Ambulans (brådskande): 112 Ambulans (icke brådskande): SKOLRESTAURANG Skolmåltiderna är gratis för alla elever. Vid skolstarten i årskurs 1 får alla elever ett Rudbeckskort (se Rudbeckskortet) för inpassering i skolrestaurangen. Kortet används under hela skoltiden på Rudbeck. Kortet är personligt och gäller för en måltid per dag. Om du tappar bort ditt kort eller kortet förstörs kostar ett nytt 30 kronor. Om du glömt kortet kan du i receptionen köpa en måltid för 15 kronor. Skolrestaurangen är under vanliga skoldagar öppen klockan SPECIALKOST Om du behöver specialkost tar du kontakt med skolsköterskorna. De utfärdar intyg som du sedan lämnar till personalen i skolrestaurangen. SKOLKONFERENSER På varje program genomförs med jämna mellanrum skolkonferenser där lärare, elever och rektor möts för att diskutera gemensamma frågor. SKOLPRÄST Skolprästen finns på Rudbeck under vissa tider. SPECIALLÄRARE/STÖD Se Lärcentrum SPRÅK På studieförberedande program läser de flesta elever ett språk utöver engelska. Det nya språket, språk 2, kan vara antingen ett nybörjar- eller ett fortsättningsspråk. På samhällsvetenskapsprogrammet kan du även läsa språk 3 och 4. Oavsett vilket studieförberedande program du följer kan du dessutom läsa språk inom ramen för det individuella valet och/eller programfördjupningen. 33

34 Modersmålsundervisning Inom ramen för det individuella valet finns möjlighet att välja modersmål. För att kursen ska starta krävs att minst 5 elever läser kursen. I Elevcentrum kan du få mer information. Svenska som andraspråk Om du har annat modersmål än svenska, kan du välja att läsa svenska som andraspråk istället för att följa den ordinarie svenskundervisningen. I svenska som andraspråk koncentrerar man sig på moderna texter, läser mindre av äldre litteratur, tränar mycket på skriftlig och muntlig framställning, ordkunskap och språklig korrekthet. Kurserna ger grundläggande behörighet till högskolestudier. STUDIEBIDRAG/ PERSONLIG EKONOMI Studiebidrag utgår automatiskt till dig som studerar från och med kvartalet efter din 16-årsdag till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Bidraget utbetalas i efterskott per månad med första utbetalning den 30 september, förutsatt att du bedriver studier på heltid. Skolan rapporterar till CSN vid lägre studieomfattning än heltid. Vid fler än 4 timmars ogiltig frånvaro per månad kan CSN stoppa vidare utbetalningar av studiehjälp. Om du har frågor angående studiebidraget ska du vända dig till Elevregistret. Följer du ett introduktionsprogram vänder du dig till expeditionen i Elevcentrum. Där kan du också få information om var och hur du söker bidrag från fonder och stiftelser. 34 STUDIEPLAN Varje program har en programtablå där det framgår i vilken ordning du rekommenderas att läsa kurserna under dina tre gymnasieår. Funderar du på om du börjat på fel program eller kurs, tar du kontakt med din studievägledare snarast och pratar igenom din situation. Många gånger behövs inga stora förändringar för att du ska känna att du är på rätt spår igen. Mentorn och eleven stämmer av studieplanen efter varje period. Se Kurs- och betygskonfirmering. STUDIEUPPEHÅLL Om du vill göra ett uppehåll i dina studier för att prova ett yrkesarbete eller för att studera utomlands, ta kontakt med din studievägledare. Efter studieuppehållet kan du återkomma till skolan. Det är då inte säkert att du kan läsa enligt samma studieplan som du hade innan du gjorde uppehåll. Därför är det viktigt att du i god tid före hemkomsten pratar med din studievägledare så att ni tillsammans kan göra en ny studieplanering. STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Studievägledarna stöttar dig på vägen till större självkännedom och självständigt tänkande när det gäller valet av studier och utbildning. Studievägledningen ska ge dig: hjälp vid planering av studierna. kunskaper om studier och utbildning. en orientering om yrken och arbetsmarknad och en inblick i arbetslivet.

35 Studievägledaren arbetar för dessa mål genom: enskild vägledning. information om studier och arbetsmarknad till elever och föräldrar. konferenser som gäller allmän och enskild elevvård, betyg och övrig planering för skolan. För ett gott resultat i vägledningsarbetet krävs att du är aktiv, tar egna initiativ och eget ansvar i din studiesituation. Studieplaneringen måste du börja med redan i årskurs 1. Du får inte avbryta eller byta en kurs utan att ta kontakt med din studievägledare. Det är rektor som beviljar eller avslår din anhållan. Du räknas som kursdeltagare tills du skriftligen fått besked om att avbrott eller ett byte beviljats. Högskolans pågående förändring inverkar ständigt på behörighetsreglerna för antagning. Det är därför viktigt att du håller dig informerad om förändringar utifrån de val som du kan göra under gymnasietiden. Infoteket i Elevcentrum är ett kunskapscentra där information om studievägar, yrken och arbetsmarknad, nationellt och internationellt, finns samlat. Broschyrer och annat skriftligt material utgör infotekets bas. Om du inte bokat en tid med din studievägledare kan du få hjälp i jourdisken som är öppen dagligen klockan STÄDNING De flesta lokaler ses över varje dag. Toaletterna städas flera gånger per dag, i övrigt tillämpas behovsstädning. Nedskräpningen i skolan, inklusive klotter, påverkar vår arbetsmiljö på ett negativt sätt. Lägg skräp i skräpkorgarna som är uppställda i klassrum, korridorer och även utomhus. För returpapper finns särskilda returpapperstunnor och i cafeterian finns insamlingskärl för burkar och flaskor. STÖLDER För att undvika stölder, förvara aldrig pengar eller värdesaker så att obehöriga kan komma åt dem. Polisanmäl alltid stölder eller andra brott som begås på skolan. Anmälan görs via länken Anmäl även det inträffade till receptionen. SVENSKA FÖR INVANDRARE, SFI Rudbeck tar emot nyanlända invandrare och flyktingar mellan år. Intagning sker kontinuerligt. SÄKERHET Skolan är larmad under icke skoltid och bevakas av bevakningsbolag. I skolan finns övervakningskameror både dagtid och nattetid. 35

36 UUPPHITTAT/FÖRLORAT Upphittade föremål lämnas i receptionen. Upphittade passerkort utlämnas i receptionen mot uppvisande av giltig legitimation. Vid terminens slut lämnas icke uthämtade värdesaker till polisen. UTÖKAT PROGRAM Om du bedömer att du kan tillgodogöra dig undervisning utöver dina ordinarie studier, kan du få delta i undervisningen i en eller flera kurser utöver ditt fullständiga program, förutsatt att det finns plats i gruppen. Vänd dig till din studievägledare för att ansöka om utökat program. Rektor måste bevilja din ansökan innan du kan påbörja en utökad kurs. Ansökan ska ske senast vid valen inför årskurs 3. 36

37 V VILORUM Hos skolsköterskorna, i nedre M-korridoren, finns vilorum för elever. VÅLD ELLER HOT Definition av våld och hot: Vid våld- och hotsituationer där skolans personal är inblandad eller vid konflikter mellan elever, där man trakasserar varandra fysiskt eller psykiskt, tillfälligt eller vid upprepade tillfällen. Förebyggande insatser Att tillsammans med eleverna skapa en trivsam och trygg skola genom att markera att skolan inte tolererar någon form av våld och hot. VAKTMÄSTERI Vaktmästeriet ligger i B-hallen, mittemot receptionen. Där får du bland annat hjälp med låsklippning. Öppetider Kontakt E-post: Telefon: Viktigt att tänka på Ingripa och agera omedelbart vid konflikter. Om inte, kan detta tolkas som ett accepterande. Hämta hjälp om situationen upplevs obehaglig eller ej hanterbar. Ring jouren Tillvägagångssätt Kontakta jouren. De organiserar arbetet med att utreda händelsen och ansvarar för lämpliga åtgärder. Allvarliga skador rapporteras till yrkesinspektionen. Polisanmälan görs. Vid fysisk skada ska skolsköterska uppsökas. Skolsköterskan dokumenterar skadans omfattning. 37

38 Z WWEBBPLATS På Rudbecks webbplats finns information om vår verksamhet; Z-DAGAR Det schemasystem vi arbetar efter har 11 måndagar, 11 tisdagar, 11 onsdagar osv. i varje period. Dessutom finns några dagar benämnda Z-dagar vars tid används för återläsning, studiebesök, studie- och yrkesinformation, miljöarbete, skrivningar m.m. Lärare kan också flytta undervisning till Z-dagar, om det t.ex. är mer praktiskt för flera grupper att göra någonting gemensamt. 38

39 ÖÖPPET HUS I januari 2016 kommer Rudbeck att anordna Öppet Hus. Då deltar alla elever och all personal i ett program för föräldrar/anhöriga, blivande elever och andra intresserade. 39

40 Gemensamma regler för alla skolor i Sollentuna. Varje skola skall kontinuerligt informera och förklara för föräldrar och elever om innehållet i kommunens policy. KOMMUNENS POLICY FÖR TRYGGHET OCH STUDIERO 1) Noll-tolerans mot mobbning och kränkande behandling Definition av noll-tolerans: Varje incident av mobbning eller kränkande behandling skall resultera i en reaktion från de vuxna i skolan och följa skolans åtgärdsplan med stegvis upptrappade åtgärder. Alla brott som kommer till skolans kännedom skall polisanmälas av skolleningen utan dröjsmål, om dessa ägt rum inom skolans område under skoltid. Det underlättar för polisen att anmälan görs så snart som möjligt. För bedömning av graden av överträdelse, se kommentarer och anvisningar till Handlingsplan för trygghet och studiero i skolan i Sollentuna kommun. 2) Åtgärdstrappa På varje skola skall finnas ett dokument för de åtgärder som vidtas vid överträdelser i form av en åtgärdstrappa, dvs. en beskrivning av hur skolan hanterar eventuella överträdelser av skolans och kommunens policy. Denna åtgärdstrappa skall vara väl känd av föräldrar och elever. 40

41 3) Schemalagda diskussioner med alla elever om värdegrunden skall regelbundet äga rum i förskola, skola och gymnasium. Värdegrundsarbetet skall ha sin grund i tankar och definitioner som är hämtade från Lpfö98, Lpo94 och Lpf94. Kursplaner skall finnas för alla årskurser. Värdegrundsarbetet kan ingå i olika ämnen, alternativt i en utökad mentorstid. I de årliga kvalitetsredovningarna skall skolorna redovisa det genomförda värdegrundsarbetet. 4) Totalt drogförbud skall gälla samtliga som vistas på skolans område. Drogförbundet innefattar alla sorters tobak, alkohol och narkotika. Skolan skall informera föräldrarna vid varje överträdelse. Alla skolor skall ha tobak-avvänjningsprogram för personal och elever. Skolsköterskan skall erbjuda hälsosamtal vid varje nyupptäckt rökare eller drogmissbrukare. Efter inhämtande av tillstånd från vårdnadshavare skall drogtest snarast, helst samma dag, utföras vid misstanke om att en elev använder narkotika. Anmälan till Socialtjänstkontoret skall ske vid misstanke om narkotikamissbruk. Om misstanke finns att en en elev över femton år är narkotikapåverkad skall polis tillkallas direkt. 5) Mobiltelefoner skall vara avstängda under lektionstid. Mobiltelefoner och kameror får ej förekomma i skolans omklädningsrum. Vid överträdelse omhändertas mobilen och kameran under resten av dagen och föräldrarna meddelas. 6) Obehöriga får ej vistas på skolorna under skoltid utan rektors tillstånd. 41

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen.

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Information från A till Ö Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Affischering Affischering får endast ske på särskilt anvisade anslagstavlor och

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Innehåll 1. Inledning Språkintroduktion 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Elevdemokrati 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SCHILLERSKA GYMNASIET!

VÄLKOMMEN TILL SCHILLERSKA GYMNASIET! VÄLKOMMEN TILL SCHILLERSKA GYMNASIET! Skolledning Kristina Bergman Alme Estetiska programmet (ES) Sanna Ingelstam-Duregård Humanistiska (HU) och Samhällsvetenskapsprogrammen (SA) Olof Gårdstedt Introduktionsprogrammet(IM)

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8.

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. De Geerhandboken Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. ORDNINGSREGLER 9. KONTAKTUPPGIFTER Under uppdatering, se hemsida istället

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Reviderad juni 2016 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns Gymnasium och vuxenutbildning ska

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan Till dig som börjar på Vidåkersskolan 2012/2013 SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta och att du kommer att trivas. Det är en förmån att få gå i skolan och den är viktig för Din framtid.

Läs mer

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2014-2015 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 ARBETSPLAN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 4 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium Reviderad januari 2014 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns gymnasium ska vara drogfritt! 2 Vår skola ska erbjuda

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen. Studier i Svenska för invandrare, SFI

Välkommen till Vuxenutbildningen. Studier i Svenska för invandrare, SFI 2016 Välkommen till Vuxenutbildningen Studier i Svenska för invandrare, SFI Välkommen till vår skola! Vi är glada att ha dig här och hoppas att du kommer att lyckas bra med dina studier. För att hjälpa

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret 2017-2018 Detta informationshäfte ger en kortfattad information om Akademi Båstad gymnasium. Syftet är att ge information om vår verksamhet och även tydliggöra

Läs mer

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLKURATORSENHETEN Utbildningsförvaltningen UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLA Typ av skola grundskola gymnasium Huvudman kommunal skola friskola Stadium/ år F-5 6 9 F-9 gymn Antal elever INLEDNING Detta

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

Välkommen till Rudbeck!

Välkommen till Rudbeck! Välkommen till! Vi hälsar dig varmt välkommen till och din tid som gymnasieelev hos oss. Det kommer att bli mycket som är nytt för dig. Med detta brev vill vi hjälpa till att svara på några av alla dina

Läs mer

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 Innehållsförteckning Välkommen till Startskolan...4 Språkintroduktion...5 Studieplan, omdömen & betyg...6 Start - Mellan - Fortsättning...7 Studiehandledning...8

Läs mer

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium Elevens 2013/2014 S:t Martins Gymnasium APL... 2 Arbetsplan... 3 Betyg... 3 Beviljad frånvaro... 3 Borttappade/stulna föremål... 3 Brandlarm... 3 Datoranvändning... 3 Droger... 4 Elevinflytande... 4 Elevråd...

Läs mer

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många

Läs mer

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Ordningsregler för Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

För Öckerö seglande gymnasieskola

För Öckerö seglande gymnasieskola Alkohol- och Drogpolicy För Öckerö seglande gymnasieskola 1 Skolans alkohol- och drogpolicy Vi vill inom Öckerö gymnasieskola erbjuda våra elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT ALKOHOL OCH DROGER

HANDLINGSPLAN MOT ALKOHOL OCH DROGER HANDLINGSPLAN MOT ALKOHOL OCH DROGER 2016-2017 EBERSTEINSKA GYMNASIET MÅL Ebersteinska gymnasiet är en drogfri skola där varken innehav eller påverkan av droger accepteras. Vi accepterar ingen användning

Läs mer

Birgittaskolans vuxenutbildnings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Birgittaskolans vuxenutbildnings plan mot diskriminering och kränkande behandling Birgittaskolans vuxenutbildnings plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kommunal Vuxenutbildning, SFI Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och diskriminering som innehåller en översikt över det som behöver göras för att främja lika rättigheter

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX 2015/16 VÄLKOMMEN TILL KOMVUX I LUND Anteckningar Välkommen till Komvux i Lund! Vi är en skola som erbjuder många utbildningar. Här studerar elever i olika skolformer: på grundläggande och gymnasial nivå,

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2013 2014 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Policy och handlingsplan mot droger

Policy och handlingsplan mot droger Policy och handlingsplan mot droger Ht 2016/Vt 2017 /Sundlerhälsan 2016-12-08 1 Innehållsförteckning Syfte och mål...2 Skolans regler...3 Tobak...3 Alkohol...3 Narkotika...3 Elevskåp...3 Förebyggande insatser...3

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se Information till hemmen från Hemsida www.edboskolan.se Aktuellt under läsåret 2011/2012 EDBOSKOLAN VIKTIGA TELEFONNUMMER Rektor Margareta Grahn 535 354 03 Bitr. rektor F-3, fritidshem Ann-Kristin Källström

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Antagen 2009-10-22 2. (5) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 (6) Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Östra Skolan 2012/2013. Planen reviderad 2012 08 01 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från Skollagen

Läs mer

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero Trygghet och studiero Skolans värdegrund och vision På Råbyskolan har vi höga förväntningar på våra elever, deras vårdnadshavare och på oss själva. Vi jobbar för att öka tryggheten självtilliten och respekten

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Välkommen till Balder

Välkommen till Balder Välkommen till Balder 1 Innehåll Sidnummer: 3-4. Att börja gymnasiet 5. Vision 6. Program på Balder 7-12. Var hittar man information 13. Fritid 14. Baldergymnasiets ledning 15-20. Ordningsregler 21-22.

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Inledning Skolan är en arbetsplats där vuxnas attityder, värderingar

Läs mer

Naturvetargymnasiet läsår 2007/08

Naturvetargymnasiet läsår 2007/08 Elevinformation Naturvetargymnasiet läsår 2007/08 Viktig information till Dig som studerar på Naturvetargymnasiet Adressändring Anmäls snarast till expeditionen och handledaren. Affischering För att få

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

FAKTA. Rudbeck. för. dig som går på. Läsåret 2016/17

FAKTA. Rudbeck. för. dig som går på. Läsåret 2016/17 för dig som går på Rudbeck Läsåret 2016/17 FAKTA 1 Fakta för dig som går på Rudbeck delas ut till elever som börjar i årskurs 1 på Rudbeck Rudbeck, 2016 Ansvarig utgivare: Therese Wreber Text, bild och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2012/2013 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Drogpolicy och handlingsplan för Fria läroverken i Malmö

Drogpolicy och handlingsplan för Fria läroverken i Malmö Drogpolicy och handlingsplan för Fria läroverken i Malmö 1 DEFINITION Med droger avses tobak (cigaretter och snu), alkohol, narkotikaklassade preparat samt medel som används vid sniffning. Det gäller även

Läs mer

Lokala ordningsregler för Spängerskolan

Lokala ordningsregler för Spängerskolan Lokala ordningsregler för Spängerskolan Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens

Läs mer

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny grundskola 2011 Ny modern skollag med tydliga bestämmelser om ansvar, rättigheter och skyldigheter Nya samlade läroplaner

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen El- och energiprogrammet Läsår 2016-2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2015/2016 2015-08-18 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad. Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak

En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad. Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak Människor med missbruksproblem möter vi överallt i vårt samhälle. Skolan är inget undantag.

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan Aroseniusskolans Likabehandlingsplan läsåret 2015 2016 en åtgärdsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Sida Innehåll Syftet med planen...

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK

HANDLINGSPLAN VID DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK HANDLINGSPLAN VID DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK Rytmus musikergymnasium ska vara en drog- och alkoholfri skola. Ingen elev eller personal ska använda droger eller missbruka alkohol under sin tid på

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

Dragonskolans Teamarbete

Dragonskolans Teamarbete Dragonskolans Teamarbete På Dragonskolan arbetar såväl lärare som elevteam nära eleven. Syftet med detta är att eleven ska känna sig trygg i skolan och samt att skapa bra skapa bra förutsättningar och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan. Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 1. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 3 1.2 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Metod 3 2. Definition av begrepp

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsa... 2 Elevuppgifter Stockholm Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering... 3 Frånvaro...

Läs mer

Bessemerskolan - Fordon och Transportprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan - Fordon och Transportprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan - Fordon och Transportprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 16/17 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16 Elev- och föräldrainformation Läsåret 2015/16 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjalmar Strömerskolan. läsåret 2011/12

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjalmar Strömerskolan. läsåret 2011/12 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjalmar Strömerskolan läsåret 2011/12 Likabehandlingsplan för ungdoms- och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan 1. Inledning Enligt Lagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer