FAKTA. för dig som går på Rudbeck. Läsåret 2015/16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAKTA. för dig som går på Rudbeck. Läsåret 2015/16"

Transkript

1 FAKTA för dig som går på Rudbeck Läsåret 2015/16 1

2 FAKTA FÖR DIG SOM GÅR PÅ RUDBECK REDAKTÖR: THERESE WREBER ANSVARIG UTGIVARE: PER FRITHIOFSON AUGUSTI

3 AST-ENHETEN EKONOMIPROGRAMMET Ekonomi Juridik EL- OCH ENERGIPROGRAMMET Elteknik ESTETISKA PROGRAMMET Estetik och media Musik HUMANISTISKA PROGRAMMET Språk INTRODUKTIONSPROGRAM Preparandår IV Sam Praktik Språkintroduktion Individuellt alternativ LÖPARGYMNASIET NATURVETENSKAPSPROGRAMMET Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Särskild variant musik SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Särskild variant musik TEKNIKPROGRAMMET Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Teknikvetenskap 3

4 INNEHÅLL A Allmänna bestämmelser... 7 Anslagstavlor... 7 Arbetsmiljö... 7 B Betyg... 8 Bibliotek... 9 Bokförråd... 9 Brandsäkerhet Brand- och utrymningslarm C Cafeterian D Datakonto Drogpolicy E Elevcentrum Elevinflytande Elevregistret Elevskåp Expedition/administration F Felanmälan till datatekniker/vaktmästeri.. 16 Fotografering Frånvaro Funktionshinder Föreningsliv Försäkring Föräldrakontakter G Google apps Gymnasiepoäng Gymnasiearbete H Hissar Högskoleprov I Idrott Information J Jourhavande K Kalendarium med bilaga Konferenser Konstnärlig utsmyckning Kopiering Krisgrupp Kurator Kursansvarig lärare Kurs- och betygskonfirmering Kursutvärderingar L Ledighet Lektionsstart Lärcentrum Läromedel Lärplatta M Meddelanden till elev under skoltid Meddelanden till personalen Mentor Miljöarbete Miniräknare Mobbning

5 N Närvaro Nötförbud P Parkering Passerkort (Rudbeckskort) Period Programgemensamma ämnen Prövning R Reception Resor till och från Rudbeck Resurstid Rudbeckskortet Rökning S Schema Schoolsoft Sjukdom/Olycksfall Skolkonferenser Skolpräst Skolrestaurang Specialkost Speciallärare/Stöd Språk Studiebidrag/Personlig ekonomi Studieplan Studieuppehåll Studie- och yrkesvägledning Städning Stölder Svenska för invandrare, SFI Säkerhet U Upphittat/Förlorat Utökat program V Vaktmästeri Vilorum Våld eller hot W Webbplats Z Z-dagar Ö Öppet Hus Kommunens policy för trygghet och studiero Kontakt

6 A 6

7 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Vi utgår från att ungdomar i allmänhet har ett gott omdöme och vet hur man ska bete sig. Naturligtvis gäller samma förhållningssätt och regler i skolan som i samhället och arbetslivet i övrigt. Gällande policy är kommunens genemsamma Trygghet och studiero (se sid. 40) där grundläggande normer är: Alla visar respekt för varandra samt för skolan och dess inventarier. Rökning är i lag förbjudet inom skolans område. Alkohol-/drogförbud och totalt knivoch vapenförbud råder. Regler i klassrummet Rudbeck hjälper dig att nå dina mål och förbereder dig för fortsatta studier för arbetslivet. Vi säller krav på ordning och uppförande. Vi värnar om gott kamratskap, ömsesidig respekt, trivsam arbetsmiljö och förväntar oss att alla visar hänsyn till varandra. För allas trevnad gäller därför följande regler: minuters-regeln används på Rudbeck. Detta innebär att dörren till lektionssalen stängs vid lektionens början. Elever som inte kommer i tid får vänta 15 minuter innan läraren släpper in dem, läraren upprepar inte sin genomgång och den sena ankomsten noteras i frånvarosystemet. 2. Mat och dryck får inte förekomma i klassrummet. 3. Ytterkläder får man inte ha på sig under lektionstid. Har elever ytterkläder med sig till klassrummet ska dessa hängas på anvisad plats eller på stolsryggen. ANSLAGSTAVLOR Affischering är tillåten på skolans anslagstavlor märkta Allmän anslagstavla. Detaljerade regler för affischering finns i receptionen dit du också vänder dig för att få låna hjälpmedel att sätta upp din affisch. Affischeringstiden är max 14 dagar. Affischering utomhus, på husets väggar, fönster, papperskorgar etc. är inte tillåtet. ARBETSMILJÖ För att behålla en bra arbetsmiljö måste alla i skolan medverka till att olycksfall och skador kan förebyggas. Det gäller både den fysiska och den psykiska arbetsmiljön. Varje år genomförs skyddsronder på Rudbeck. Eventuella brister i skolans lokaler och utrustning som upptäcks vid skyddsronden kan då ofta avhjälpas av den eller de som upptäcker felet. Om det inte går, kan felanmälan göras via e-post till Arbetsmiljöfrågor som du tycker bör tas upp, kan du anmäla till elevkåren. Skyddsombud och elevskyddsombud deltar i skyddsverksamheten. I skolans arbetsgrupp för skyddsfrågor ingår representanter för skolledning, personal- och elevskyddsombud. Vid speciella tillfällen, när det är pedagogiskt motiverat, kan undervisande lärare göra undantag från detta. 7

8 BBETYG Du får betyg efter varje kurs enligt en femgradig skala med betygen A, B, C, D och E. Om du inte blir godkänd får du ett F. Om du riskerar att få betyget F på en kurs får du en F-varning i Schoolsoft och ett samtal med undervisande lärare, där det framgår hur du ska kunna ändra din situation. Om du fått F på en kurs, kan du kostnadsfritt göra en prövning på kursen, för att kunna nå betyget E eller högre. Möjligheter finns även att gå om kursen en gång eller i vissa fall gå en repetitionskurs som avslutas med betygssättning. När du fullföljt ett program och fått betyg på programmets samtliga kurser, utfärdas slutbetyg med studentexamen/yrkesexamen. Där framgår det vilket program du följt, vilka kurser du läst, betyg på respektive kurs och antalet gymnasiepoäng som ingått i din studieplan. Om du avbryter en eller flera kurser, eller inte fullföljer ditt gymnasiearbete, och därmed lämnar gymnasieskolan utan att ha uppnått tillräckligt med poäng för slutbetyg får du ett studiebevis. Om du efter din studietid på Rudbeck behöver komplettera dina betyg eller skaffa dig en gymnasieexamen har du vissa möjligheter att läsa kurser på Komvux eller på vissa Folkhögskolor. Hur det fungerar kan variera mellan olika kommuner. Kontakta din studievägledare för mer information. Om du har behov av ett studiebevis vid annat tillfälle vänder du dig till Elevregistret. 8

9 BIBLIOTEK Rudbecks bibliotek vänder sig till elever och personal på skolan. I biblioteket kan du bland annat söka information i olika ämnen, få handledning i informationssökning, låna böcker, läsa dagstidningar och tidskrifter. Har du läs- och skrivsvårigheter? Hos oss kan du bli registrerad för tjänsten Egen nedladdning av Talböcker. Då kan du lyssna/läsa på böcker via din ipad. Inte bara Google och Wikipedia! Via din ipad och på bibliotekets datorer kan du söka information i många databaser bl.a. NE, Britannica, Landguiden, ArtikelSök, Mediearkivet, Literature Resource Center, Global Issues in Context och Science in Context. Många databaser når du också hemifrån. Kom till biblioteket så berättar vi mer! Biblioteket har enskilda tysta studieplatser och plats för grupparbeten. Om du är sugen på fika gå till cafeterian! Det är inte tillåtet att äta och dricka i biblioteket. Bibliotekets bibliotekarier hjälper dig gärna och guidar dig i din informationssökning. Tveka inte att fråga oss om hjälp! Biblioteket har öppet: Måndagar-onsdagar samt fredagar 8:30-15 Torsdagar 8:30-12 BOKFÖRRÅD (se även Läromedel) I skolans Bokförråd får du låna läroböcker till de flesta av dina kurser. För att få låna måste du ha ditt Rudbeckskort med dig som identifikation (se Rudbeckskortet). Utlämning Vid kursens början hämtar du boken tillsammans med din undervisningsgrupp på en tid som läraren bokar hos Bokförrådet. Återlämning Alla böcker i avslutade kurser måste du snarast lämna tillbaka till Bokförrådet. Det är ett krav att alla böcker återlämnas innan du får låna nya böcker till dina nya kurser. Borttappade böcker Du är personligt ansvarig för det exemplar du hämtar vid kursens början. Skriv därför ditt namn i boken. Borttappade böcker måste ersättas hos oss i Bokförrådet. Öppetider Varje dag klockan 10:10-10:40. I samband med skolstart, periodskiften och avslutningar hålls öppet hela dagarna för bokade utlämningar och återlämning av böcker. Om du har frågor till Bokförrådet når du oss via Kontakt

10 BRANDSÄKERHET I korridorerna finns röktäta dörrpartier för att förbättra utrymningsmöjligheterna men även för att minska rök- och brandskador vid eventuell brand. De flesta korridordörrar står uppställda för att vid brandlarm automatiskt stängas. Det är förbjudet att vidta åtgärder som kan förhindra automatstängningen. Rudbeck är byggt för att vara brandsäkert. Om brand uppstår hörs brandlarm. Vid utrymning - gå ut närmaste väg och därefter till återsamlingsplatsen (skolgården). BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM Om larmet går ska alla som vistas i skolan lämna lokalerna. Utrymning sker via närmaste utrymningsväg, ej närmaste väg till återsamlingsplatsen/skolgården. Hissarna får inte användas vid utrymning. Undantag för rullstolsburna elever eller personal. Hiss finns i övre M. Närvaro rapporteras till kursansvarig som finns på återsamlingsplatsen. Följ de anvisningar som ges vid återsamlingsplatsen. Vid utrymning ska läraren: tala om för eleverna att undervisningsgruppen ska återsamlas på skolgården. räkna igenom antalet närvarande. se till att alla lämnar lokalen och beger sig till återsamlingsplatsen. stänga fönster och dörrar. kontrollera att alla kommit till återsamlingsplatsen. 10

11 CCAFETERIA Välkommen till cafeterian som är öppen (fredagar till klockan 15). Här kan du fylla på energibehovet. Det finns mikrovågsugnar för uppvärmning av egen mat. Säg till personalen i cafeterian om du vill värma mat. Du kan också köpa pennor, block, lås, fylla på mobilen samt låna spel. Du kan betala med bankkort, rikskuponger och kontanter. 11

12 D 12

13 DATAKONTO Alla elever och lärare på Rudbeck får ett eget datakonto. Det innebär eget hembibliotek, egen e-postadress och tillgång till Internet. Dessutom innebär det tillgång till programvaror, mappar och annat som används i undervisningen. Kontot är personligt. DROGPOLICY Genom ett gemensamt förhållningssätt och samarbete mellan elever, föräldrar och skolpersonal vill vi motverka drogmissbruk och skapa en trygg och god arbetsmiljö. Mål: En drogfri skola På Rubeck accepterar vi inga droger. Vi erbjuder hjälp till alla elever med missbruksproblem. Vi arbetar mot målet genom att: uppmärksamma signaler och agera snabbt vid misstanke om missbruk. skapa samarbete mellan skola och vårdnadshavare. utbilda elever och personal kontinuerligt om missbruk/droger. ge elever och vårdnadshavare tydlig information om skolans drogpolicy inför skolstart. samarbete med andra myndigheter som våra elever kommer i kontakt med, till exempel socialtjänst och polis. omedelbart polisanmäla misstanke om langning, innehav eller försäljning av droger på skolan. skapa fungerande elevgrupper, stärka mentorsskapet och ha schemalagd mentorstid. verka för elevinflytande och delaktighet bland elever genom bland annat elevskyddsombud, skolkonferenser och elevråd. ha en gemensam hållning/policy, som gäller all skolpersonal, gentemot droger och missbruk och följa den policyn. Åtgärder vid misstanke om missbruk Samtal med elev hos skolhälsovården. En representant från elevhälsan och en skolledare närvarar. För underårig elev kontaktas föräldrar. Eleven uppmanas att lämna urinprov hos skolhälsovården. Vid positivt provsvar eller om misstanke kvarstår vid negativt provsvar görs en anmälan till socialtjänsten och eleven erbjuds hjälp att sluta med sitt missbruk. Rektor beslutar om avstängning från undervisningen tills eleven är drogfri. I samtliga ärenden görs uppföljning. Kommunen genomför varje år en drogvaneundersökning i årskurs 2. Resultatet hittar du på 13

14 E ELEVCENTRUM Allt som rör studie- och yrkesvägledning, stödinsatser, studiesociala ärenden och elevhälsovård finns samlat i Elevcentrum, intill cafeterian. All personal som arbetar inom Elevcentrum har lagstadgad tystnadsplikt. Elevhälsan är en del av Elevcentrum och består av skolsköterskor och kuratorer. De finns i nedre M-korridoren samt i L-korridoren. Skolsköterskor Hos skolsköterskorna blir du erbjuden hälsosamtal och hälsorådgivning. Du är välkommen till Elevhälsan både när du råkat ut för olycksfall och vid sjukdom. Om det är möjligt behandlas du på mottagningen. Ibland behövs speciella undersökningar och då hänvisas du till lämplig sjukvårdsmottagning. Skolsköterskorna har öppen mottagning alla skoldagar klockan Skolläkaren finns på skolan en dag varannan vecka. Skolkuratorer Kuratorerna kan bistå med stöd och vägledning gällande bland annat stresshantering, konflikthantering, motivationsarbete, relationer, droger och ekonomi. Kuratorn är din länk till andra stödinsatser. Kuratorer, studievägledare och skolsköterskor samarbetar kring din situation. Om du blir utsatt för hot, våld eller andra kränkningar ska du alltid söka upp Elevhälsan. Tillgång till psykolog finns. 14

15 Skolvärdar Skolvärdarna finns i anslutning till cafeterian och deras uppgift är att medverka till en bra arbetsmiljö för alla. De arbetar för att det ska vara tryggt och lugnt i cafeterian, matsalen och på övriga utrymmen i skolan. Speciallärare Via stödverksamheten får du: hjälp när problem uppstår med studierna. hjälp att förebygga och undanröja hinder för ditt lärare. möjlighet att stärka ditt självförtroende. ett intensifierat samarbete mellan ordinarie undervisning och specialundervisningen. Du blir erbjuden förmedling av information till dina lärare om den hjälp du har rätt till; längre tid vid prov, inlästa läromedel och kopia på anteckningar som görs på tavlan. Du har även möjlighet att göra prov, dyslexitest, att träna studieteknik, möjlighet att förbättra din stavning, möjlighet till repetition och extra genomgång. ELEVREGISTRET Elevregistret har hand om elevfrågor som elevregistrering, betygsregistrering, utskrift av samlat betygsdokument, studiebidrag m.m. Om du byter bostadsadress, telefonnummer eller ändrar namn ska du meddela detta snarast möjligt. Villkor för användande av elevskåp Endast tilldelat skåp får användas. Skåpet lämnas tomt, rent och olåst inför sommarlovet. Du håller själv med lås till skåpet; låset bör vara av säkerhetsklass II Skåpet ska låsas första dagen. Skolan förbehåller sig rätten att öppna skåp om så är nödvändigt. Du är ansvarig för ditt skåp, som ska hållas rent och låst under läsåret. Förvara inte stöldbegärliga saker i skåpet. ELEVINFLYTANDE Elevkåren och skolkonferenserna arbetar för att du som elev ska få en god arbetsmiljö och få möjlighet att påverka din utbildning. Det är viktigt att alla elever får möjlighet att uttrycka sina synpunkter angående skola och utbildning, så att skolan hela tiden kan förbättras. Därför har vi under de senaste åren genomfört omfattande elevenkäter angående elevernas studiesituation, skoltrivsel etc. Du kommer också under din gymnasietid att få besvara ett flertal andra enkäter. ELEVSKÅP Du får tillgång till ett eget elevskåp för förvaring av skolmateriel under gymnasietiden. EXPEDITION/ADMINISTRA- TION Skolans administration är belägen i nedre B- och C-hallen. Där arbetar administrativ personal med ekonomi, betyg, elevregister m.m. och där har alla rektorer sina arbetsrum. 15

16 F FRÅNVARO På Rudbeck har vi obligatorisk närvaro och lärarna registrerar frånvaro och sen ankomst. Frånvaron meddelas hem, även för myndiga elever, eftersom vårdnadshavare har försörjningsansvar. Rudbeck arbetar med ordning på lektionerna, tydliga regler och kännbara konsekvenser för de elever som bryter mot normerna. Störningsfria lektioner innebär att: dörren till lektionssalen stängs/låses vid lektionens början. elever som inte kommer i tid får vänta 15 minuter innan läraren släpper in dem. läraren repeterar inte sin genomgång. sen ankomst noteras i frånvarosystemet. Sjukdom Om en elev blir sjuk så ska vårdnadshavare för elev under 18 år anmäla detta via Schoolsoft (inloggningsuppgifter för vårdnadshavare skickas hem i samband med skolstart). Elev som är 18 år kan sjukanmäla sig själv via Schoolsoft. Om sjukdom inträffar under dagen, anmäls även det i Schoolsoft. FELANMÄLAN TILL DATA- TEKNIKER/VAKTMÄSTERI sker via e-post till FOTOGRAFERING Tidigt under hösten porträttfotograferas samtliga elever i årskurs 1. Eleverna erbjuds att köpa foton tagna vid detta tillfälle. Annan frånvaro Om du vehöver vara frånvarande från undervisningen för enskild angelägenhet ska du kontakta dina kursansvariga lärare i god tid. Du hämtar en blankett i receptionen på vilken din lärare beskriver hur din frånvaro påverkar dina studier. Du presenterar för mentorn, via blanketten, vad den planerade frånvaron gör för dina studier. Om du inte är myndig ska din målsman kontakta mentorn för att bekräfta att målsman är medveten om vad frånvaron innebär. 16

17 FUNKTIONSHINDER Har du en neuropsykiatrisk diagnos som Asperger, ADHD etc. eller dyslexi, eller tycker dig ha svårt med läs- och skrivförståelse eller koncentrationssvårigheter - kontakta skolsköterskorna så hjälper de dig vidare under studietiden. Vi har även stöd till dig som har fysiska funktionshinder. Kontakta elevhälsan så hjälper de till. FÖRENINGSLIV Det finns olika typer av elevföreningar på skolan. Idrottsinriktade elevers intresse tas tillvara av RIF, Rudbecks idrottsförening. Det finns även en kristen förening - Ny Generation. Elevföreningarna informerar om sin verksamhet på anslagstavlorna, på Schoolsoft samt på Spara alla originalkvitton vid läkar-/tandläkarbesök. Frågor om försäkringen besvaras av försäkringsombudet på skolan som nås på Ersättning vid skador och förluster Kommunen har fastställt normer för ersättning av skador och förluster som kan drabba dig i skolan. Enligt normerna utgår ersättning till dig endast om skolan enligt gällande skadeståndskrav kan vara skyldiga att ersätta förlusten. Eftersom skolan tillhandahåller låsbart förvaringsutrymme, är kommunen i regel fri från ansvar för stölder. Kommunen anses då ha vidtagit de återgärder som rimligen kan begäras för att skydda dig mot stöld. Om din familj har hemförsäkring täcker den i de flesta fall förlusten eller skadan med undantag för självrisken. FÖRSÄKRING Du som går på Rudbeck är försäkrad genom en kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller under den tid du är i skolan samt på väg till och från skolan i samband med undervisningens start respektive slut. Du är alltså inte försäkrad på fritiden och under loven genom skolförsäkringen. Skolförsäkringen gäller emellertid då du deltar i annan verksamhet som skolan ordnat samt när du är på väg till och från denna. Försäkringsbolaget erbjuder inte någon frivillig tilläggsförsäkring för fritid och lov. Det ingår inte heller någon sjukförsäkring. Om du råkar ut för en olyckshändelse anmäler du/dina föräldrar detta till försäkringsombudet som ombesörjer att du får en skadeanmälningsblankett. FÖRÄLDRAKONTAKTER Föräldramöte Under hösten inbjuds alla föräldrar och elever i årskurs 1 till informationsmöte. Utvecklingssamtal Under året inbjuds föräldrar och elever till individuellt samtal. Öppet Hus I Januari 2016 kommer Rudbeck att anordna Öppet Hus. Då deltar alla elever och all personal i ett program för föräldrar/anhöriga, blivande elever och andra intresserade. 17

18 GGOOGLE APPS Alla elever på Rudbeck får en personlig e-postadress via Google. Denna e-postadress används av lärarna för att via Google Drive dela ut uppgifter samt samla in och ge feedback på arbeten och uppgifter. Elever kan också dela arbeten med varandra via Google Drive samt spara egna arbeten upp till 5 GB. Det är således viktigt att eleven använder sin Rudbeck e-post/ Googl eftersom skolarbetet delvis sköts via denna molntjänst. GYMNASIEPOÄNG Varje kurs har en viss gymnasiepoäng som betecknar omfattningen av studierna. Gymnasiepoängen får du efter att ha läst och fått betyg på en kurs. Efter att ha fullföljt programmet når du poäng. GYMNASIEARBETE Gymnasiearbetet under årskurs 3 ger dig tillfälle till fördjupning inom något kunskapsområde som ingår i din studieväg och träning i att arbeta på ett undersökande arbetssätt. Gymnasiearbetet betygssätts. Vid betygssättningen beaktas din förmånga att själv planera, genomföra och redovisa en uppgift. Det är inte endast den färdiga produkten som bedöms utan hela arbetsprocessen. Obs! Du måste ha fullgjort ditt gymnasiearbete för att få din examen. 18

19 HHISSAR Hissarna är avsedda för personer med funktionshinder och för transport av varor. Kontakta vaktmästeriet för nyckel. HÖGSKOLEPROVET Högskoleprovet kan hjälpa dig att komma in på sökt högskoleutbildning. Mer information får du av studievägledarna. Försök hinna med så många prov som möjligt under din studietid. Resultatet brukar bli bättre för varje gång. Ett provresultat är giltigt i fem år. 19

20 I INFORMATION Elevinformation På Schoolsoft och på hemsidan får du veta vad som kommer att hända och vad som har hänt. Till exempel information om Z-dagar, resurstid, friluftsdagar, skrivningsschema och lokalförändringar m.m. Du har själv ansvar för att hålla dig informerad! Intern-TV På Rudbeck finns ett internt TV-nät där meddelanden som är aktuella för dagen lämnas, såsom Dagens rätt i skolrestaurangen, inställda lektioner, andra ändringar i schemat m.m. Meddelanden ska vara korta och av akut karaktär. Endast skolans egna arrangemang annonseras på intern-tv. Gör till en vana att läsa slingan flera gånger om dagen, så att du inte missar något som gäller just dig eller din undervisningsgrupp. IDROTT Under skoltid använder Rudbeck idrottshallarna i Sollentuna sporthall. Simhallen använder vi tillsammans med andra skolor och allmänheten. För att kunna hålla sporthallen i gott skick och hygienen på toppnivå måste man - i likhet med alla andra sport- och simhallar - ha en rad regler för hallens nyttjande. Vi från skolan måste givetvis följa dessa regler. Din idrottslärare kommer att ge dig mer information. Om du av någon anledning inte kan vara med på idrotten, vänd dig till din idrottslärare. Schoolsoft Schoolsoft är Rudbecks kommunikationsplattform. Här kan lärare och elever kommunicera i kurserna. F-varningar, betyg och annan information syns och skolledning, lärare m.fl. kan anslå information till föräldrar och elever. Genom Schoolsoft anmäler också målsman frånvaro och kan ta del av den samlade frånvaron (elev över 18 år sjukanmälen sig själv). Målsman och elev får separata konton i samband med skolstart. Har du frågor kring detta, kontakta receptionen. Facebook Skolan har en officiell facebooksida. Där publiceras bland annat notiser om kommande evenemang samt bilder och filmer från olika arrangemang på Rudbeck. 20

21 J JOURHAVANDE Det finns någon i skolans personal som varje dag är jourhavande och som man kan vända sig till vid akuta händelser. Jourhavande nås på telefonnummer

22 KKONSTNÄRLIG UTSMYCKNING Mitt framför skolan, mellan entréingångarna, finns en torrlagd fontänskulptur i metall. Detta är Vevax. Den kände Sollentunakonstnären professor Arne Jones ( ) skapade konstverket Att förklara en skulptur är i regel farligt skrev Jones. Men han gjorde ett undantag med Vevax. Namnet kommer från vevaxel, men det är inte en skulptur av en vevaxel. Den ursprungliga tanken var att metallblocken skulle spegla sig i dammen i skulpturens fundament. Arne Jones sa själv så här: Skulpturen ska ge illusionen att den är i färd med att stegra sig, lyfta sig upp från marknivå. KALENDARIUM MED BILAGA Vid läsårets början får alla en plan för lovdagar, friluftsdagar, temadagar, nationella prov, Z-dagar m.m. KONFERENSER Elevkonferens, EK Elevkonferensen sammakallas av mentor vid behov. Till konferensen kallas berörd elev och målsman. Mentorskonferens, MK Mentorskonferensen behandlar elevers studiesituation, frånvaro, F-varningar m.m. Elevhälsoteam, EHT Ett elevvårdsteam består av rektor, skolsköterskor, kuratorer, studievägledare och mentor/berörd lärare. Teamet behandlar elevvårdsärenden för respektive program. Numera är dammen torrlagd, men Jones tanke om rörelsen uppåt och framåt känns fortfarande tydligt. På innergårdarna finns minityrer av Vevax. I E-korridoren utanför biblioteket finns en betongrelief av Aston Forsberg, som också har gjort bland annan det stora kännetecknet i Skärholmens centrum samt relieferna i Slussens tunnelbanestation. Något namn eller förklaring går inte att få tag på i dag. Den beställdes till Corson (som uppenbarligen E-korridoren kallades) i samband med att skolan byggdes KOPIERING I vaktmästeriet kan du få hjälp med kopiering. Be läraren sätta sin signatur på materialet som en bekräftelse på att det gäller skolarbete. Om du behöver kopiera något privat tar vaktmästeriet betalt. 22

23 KRISGRUPP Skolan har en krisgrupp som sammankallas och arbetar vid allvarligare händelser. Ansvarig för skolans krisgrupp är rektor Ola Lagerström, telefon KURATOR Se Elevhälsan. KURSANSVARIG LÄRARE Kursansvarig lärare ansvarar för: de elever som finns på kurslistan. att eleverna får en kursplanering. att ta kontakt med elev som ej infunnit sig vid kursstart. att elev som byter skola får ett kursomdöme för kurs som ej är avslutad. att frånvaro förs vid varje lektionstillfälle så att elev och vårdnadshavare kan ta del av informationen. att kontakta elev och mentor vid hög frånvaro, befarat skolk och/eller då frånvaron tenderar att påverka studieresultatet eller risk för betyget F föreligger. att delta i elevkonferenser där elevens mentor är sammankallande. Betyg Ämneskonferensen diskuterar upplägg av kursplan och tolkning av betygskriterier. Kursansvarig lärare ger eleverna muntlig och skriftlig information om kursplan och betygskriterier i början av kursen. I mitten av kursen meddelas samtliga elever på vilken betygsnivå de ligger. Särskilt uppmärksammas elever som riskerar F. F-varning meddelas elev och hemmet. Kopia på denna lämnas till mentorn. I mitten av kursen ansvarar även kursansvarig för att eleverna utvärderar kursen. Om en kurs har ett avbrott på en eller flera perioder eller om ett sommarlov kommer mitt i en kurs, avges ett kursomdöme för berörda elever. Kursomdömet förvaras på Elevregistret. Kursen avslutas med en ämneskonferens där betygssättningen diskuteras och betygsnivåer fastställs. Kursansvarig lärare meddelar de elever som erhållit F. I detta meddelande ska det framgå hur eleven kan åtgärda sin situation. Kopia lämnas till Elevregistret. KURS- OCH BETYGSKONFIRMERING Efter varje period stämmer elev och mentor av respektive elevs studieplan för att bekräfta att planerade kurser stämmer och att betyg erhållits enligt uppgjord plan. Eventuella avvikelser rapporteras till Elevregistret, som tillsammans med ansvarig studievägledare följer upp avvikelserna. KURSUTVÄRDERINGAR Varje kurs utvärderas i mitten av kursen. Eleven har då möjlighet att ge läraren konstruktiv feedback på kursen. Utvärderingarna är anonyma och genomförs digitialt. Efter genomförd utvärdering går läraren igenom utvärderingarna. Syftet med kursutvärderingarna är främst att läraren ska ha möjlighet att ta del av elevens upplevelse av kurser för att tillsammans med eleverna kunna reflektera kring planering och genomförande. 23

24 24 L

25 LEDIGHET På Rudbeck är vi mycket restriktiva med ledigheter. Vår bedömning och vår erfarenhet är att ledigheter under terminen drabbar studieprestationerna. Se även Frånvaro. LEKTIONSSTART Om din lärare av något skäl inte kommer ska gruppen vänta utanför klassrummet. Efter 10 minuter ska någon i gruppen kontakta receptionen för besked. Glöm inte att titta på slingan på intern-tv. Där anges om lektioner är inställda, exempelvis på grund av sjukdom. LÄRCENTRUM På Lärcentrum finns speciallärare och ämneslärare som stöttar dig med läs- och skrivsvårigheter, dyselxi, dyskalkyli, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller om du har andra särskilda behov. På Lärcentrum får du: hjälp när problem uppstår med studierna. hjälp att förebygga och undanröja hinder för ditt lärande. möjlighet att stärka ditt självförtroende. ett intensifierat samarbete mellan ordinarie undervisning och specialundervisningen. Du blir erbjuden: förmedling av information till dina lärare om den hjälp du har rätt till såsom längre tid vid prov, inlästa läromedel och kopior på anteckningar som görs på tavlan. möjlighet att göra prov. möjlighet att göra dyslexitest. att träna studieteknik. möjlighet att förbättra din stavning. möjlighet till repetition och extra genomgångar i matematik. Bokförrådet hanterat vissa läromedel för dyslektiker såsom DAISY och CD. LÄROMEDEL På Rudbeck får du dina läroböcker i regel som lån (se Bokförråd). Du får själv köpa det skrivmaterial du behöver, t.ex. block, pennor och radergummi. Du ska alltid ha anteckningsblock och penna med dig till alla lektioner. LÄRPLATTA Rudbeck vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations- och kommunikationsteknik används som en naturlig del i skolarbetet. Därför får du låna en personlig lärplatta under din studietid här på Rudbeck. Din lärplatta kommer att vara lika viktig som andra läromedel och som papper och penna och den kommer att behövas i samtliga pedagogiska situationer. Regler och riktlinjer för lån av lärplatta finns att hitta i den överenskommelse som skickas hem för underskrift av vårdnadshavare. Överenskommelsen finns även publicerad på Schoolsoft. 25

26 M MEDDELANDEN TILL ELEV UNDER SKOLTID Det går inte att nå enskild elev via telefon i skolan. Endast i ytterst angelägna fall kan meddelanden till dig framföras under skoldagen. Detta sker genom receptioen. MEDDELANDEN TILL PERSONALEN Alla anställda vid Rudbeck har ett personligt postfack på skolan. Meddelanden till personalen kan alltid lämnas in i receptionen. Post som ska till postrummet, där lärarna har sina personliga fack, delas ut minst en gång om dagen. Det är även möjligt att få kontakt med personalen på skolan via e-post eller telefon via Sollentuna kommuns växel. MENTOR Vid läsårets start tilldelas alla lärare en grupp om ca 16 elever som han/hon sedan kommer att följa som mentor under studietiden på Rudbeck. Mentorstiden är inlagd i schemat och deltagandet är obligatoriskt. Mentorstiden kan användas till såväl information för hela grupper som till enskilda samtal om till exempel studieresultat och närvaro. Vissa tillfällen kan vara avsatta för allmän information från rektor, studievägledare eller Elevhälsan. Mentorsuppdraget innebär att mentorn: är elevens vuxenkontakt som en gång per vecka följer upp elevens närvaro och agerar vid brist i denna. en gång per termin genomför utvecklingssamtal med eleven. Föräldrar bjuds in om eleven är under 18 år. ger eleven kontinuerlig information och går igenom nyheter, aktualiserar Fakta för dig som går på Rudbeck, medverkar vid informationer, individuellt val m.m. Vid aulasamlingar på mentorstiden är mentor alltid närvarande. har en fostrande roll och tar upp normer och regler som gäller vid skolan. en gång per läsår går igenom Likabehandlingplan, Drogplan, Handlingsplan vid våld och hot och Trygghet och studiero. är insatt i elevens studieplan och följer upp den efter varje period, vid behov kontaktas studievägledare. följer upp att eleven tar kontakt med studievägledare för att hitta lösningar för kurser där eleven inte får betyget godkänt. 26

27 kontinuerligt följer upp elever med åtgärdsprogram och ser till att elev sköter kontakten med speciallärare på Lärcentrum eller andra stödfunktioner. anordnar/deltar i föräldramöten och medverkar vid andra möten vid behov. arbetar för att klassråd finns och där tar upp frågor som är av gemensamt intresse. kontaktar hemmet då signaler om upprepad frånvaro, bristande studieresultat, oro över hur eleven mår eller dylikt uppkommer. kontaktar någon i teamet kring elevvårdskonferensen (rektor, kurator, studievägledare, skolsköterska) då det finns skäl att diskutera den enskilda elevens studiesituation. Skäl kan vara att elevens frånvaro fortfarande är mycket hög. förbereder sig inför, medverkar och följer upp vid elevkonferenser (EK) och mentorskonferenser. vid stor oro över elev genast kontaktar kurator. MILJÖARBETE En övergripande miljöplan innehåller regler för källsortering, regler för handhavande av farliga ämnen och en kartläggning av övriga miljöfaktorer på Rudbeck. Returburkar och flaskor sorteras i uppsatta återvinningskärl och returpapperstunnor finns uppställda runt om i skolan. Var vänlig respektera denna sortering! MINIRÄKNARE Den miniräknare du redan har går säkert att använda även på gymnasiet. Om du tänker köpa en ny, är det bra att vänta med det tills du haft kontakt med din matematiklärare för råd om vilka funktioner din nya miniräknare bör ha. Kom ihåg att märka din miniräknare och anteckna tillverkningsnumret. Du kommer under vissa kurser ha möjlighet att låna miniräknare under lektionstid. MOBBNING Mobbning är när en eller flera individer upprepade gånger och över tid, blir utsatta för negativa handlingar från en eller flera individer. (Dan Olweus) Mål Mobbningen ska omedelbart upphöra, och mobbarna ska förmås hjälpa till med detta. Tillvägagångssätt Vid misstänkt mobbning, kontakta mentor, rektor eller kurator. Mobbningsteamet sammankallas. Teamet arbetar på ett diskret men samtidigt snabbt och effektivt sätt. Samtalen sker alltid med två personer ur teamet och mobbarna en och en. Föräldrakontakter. Ev. polisanmälan. Kontinuerliga stödsamtal med den mobbade. Kontinuerliga uppföljningssamtal med mobbarna. 27

28 NNÄRVARO Närvaro är obligatorisk vid alla lektioner. Se Frånvaro samt Lektionsstart. NÖTFÖRBUD På Rudbeck gäller nötförbud av allergiskäl. Detta förbud gäller alla sorters nötter. 28

29 P PARKERING Det finns begränsat med parkeringsplatser vid Rudbeck. Platser för handikappade finns vid A-huset med infart från Malla Silfverstolpes väg och vid entrén på baksidan mot badmintonhallen med infart från Landsnoravägen/Stubbhagsvägen. För cyklar och mopeder finns cykelställ vid A-huset och mitt emellan skolans växthus och Sim- och sporthallen. PASSERKORT Entrén vid receptionen är öppen under skoltid. Övriga ingångar kräver att du drar ditt passerkort, kallat Rudbeckskortet. Se vidare under rubriken Rudbeckskortet. PERIOD På Rudbeck delar vi in läsåret i tre perioder om vardera 11 effektiva veckor. PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN Programgemensamma ämnen är de ämnen som ger ett program en speciell inriktning, det vill säga ämnen som är karaktäristiska för programmet. PRÖVNING Prövning på kurs du inte läst Istället för att följa undervisningen har du rätt att få betyg på en kurs genom prövning, om du exempelvis bedrivit utlandsstudier. Kostnaden för prövningar är 500 kronor. Prövning om du fått F Om du får betyget F på en kurs har du möjlighet att repetera kurslitteraturen och senare göra en prövning för högre betyg. Prövningen är kostnadsfri. Prövning för nytt betyg Du har möjlighet att pröva för nytt betyg efter avslutade gymnasiestudier. Denna prövning sker via Komvux i din hemkommun. Se även Betyg. Anmälan till prövning Prövning sker i september, februari och maj. Du får endast pröva i en kurs vid varje prövningstillfälle. I Elevkalendariet får du information om vilka datum som gäller. Anmälningsblankett och information får du av Elevregistret/Receptionen. Anmälningar som inkommer för sent får vänta till nästa prövningstillfälle. En till två veckor före prövningsdatum kommer information i Schoolsoft med tid och sal för din prövning samt signaturen för prövningsansvarig lärare. Prövningsresultatet kan du sedan se i Schoolsoft i studieplanen. Glöm inte att i god tid hämta ut läroböcker för prövning. 29

30 30 R

31 RECEPTION Receptionen är belägen i B-hallen. Där kan du bland annat få passerkort och hämta ut datakonto. Du kan också lämna och hämta upphittade saker, få blanketter av olika slag och information om aktuella aktiviteter. All post kan lämnas i recpetionen för vidarebefordran extern och internt. Information om betyg och prövningar lämnas av personalen på Elevregistret. Telefonnummer till receptionen är RUDBECKSKORTET Vid skolstarten i årskurs 1 får alla elever ett Rudbeckskort. Kortet är personligt och används för inpassering i skolrestaurangen (se Skolrestaurang) och i de flesta entréer. Dessutom används kortet som identifikation i Bokförrådet. Fotot och namnet på kortet ska därför vara synligt. Ha alltid ditt Rudbeckskort med dig! Om du tappar bort ditt kort eller om kortet har förstörts kostar ett nytt 30 kronor. Vänd dig till receptionen så hjälper de dig. RESOR TILL OCH FRÅN RUDBECK Du som har minst sex kilometers skolväg (närmaste gång- och cykelväg) får gratis terminskort av skolan. Terminskortet delas ut första skoldagen. SL-kortet är personligt. Tappar du kortet får du själv köpa ett nytt. När du fått ditt SL-kort ska du registrera det på Mitt SL på nätet för förlustgarantin. Om studierna avbryts ska SL-kortet återlämnas till receptionen. RÖKNING En rökfri miljö där barn och ungdomar vistas är viktigt! Det är viktigt både för att skapa en hälsosam miljö och för att bidra till att färre ungdomar börjar röka. Tobakslagen säger att rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för skolverksamhet för barn eller ungdom. Förbudet gäller även skolgårdar. Med anledning av detta kommer rektor att kontakta vårdnadshavare till elever som är under 18 år och påträffas rökande på skolgården. RESURSTID Onsdagseftermiddagarna kallas för resurstid och den tiden är inte schemalagd med vanliga lektioner. På resurstiden ligger prov, studiebesök och andra aktiviteter som kräver mer tid än ett lektionstillfälle. 31

32 S SCHEMA På Rudbeck har varje elev ett individuellt schema. Rudbecks schemasystem är uppbyggt på följande sätt: Läsåret är indelat i tre perioder. Varje period motsvarar 11 effektiva veckor om 5 arbetsdagar. Positionsschema med fasta schematider och kursblock. Normalt läser du 5-6 kurser (block) per period. Du kommer vid läsårsstarten att få en kursplanering för hela läsåret. Kontrollera att dina kurser överensstämmer med studieplanen! Om de inte stämmer, ta kontakt med din studievägledare. SCHOOLSOFT Schoolsoft är Rudbecks kommunikationsplattform. Här kan lärare och elever kommunicera i kurserna, F-varningar, betyg och annan information syns och skolledning, lärare m.fl. kan anslå information till föräldrar och elever. Genom Schoolsoft anmäler också målsman frånvaro och kan ta del av den samlade frånvaron. Elev över 18 år sjukanmäler sig själv. Målsman och elev får separata konton i samband med skolstarten. Har du frågor kring detta, kontakta Receptionen. SJUKDOM/OLYCKSFALL Om olycksfall eller akut sjukdomsfall inträffar ta kontakt med skolsköterskorna eller jouren så får du hjälp. Anvisningar för åtgärder vid olycksfall m.m. finns uppsatta i alla undervisningslokaler. 32

33 Efter sjukdom Besök skolsköterskan om det är något du behöver få hjälp med eller undrar över. Vid längre tids sjukdom anmäl dig hos skolsköterskan! Efter långvarig sjukdom kan du begära stödundervisning för att ta igen de kursmoment som du gått miste om. Du har också möjlighet till särskild undervisning i hemmet under sjukdomsperioden. Om du anser dig behöva utnyttja något av dessa alternativ, kontakta ämneslärare eller mentor. Telefonnummer Elevhälsan: eller Jourhavande: Sjukvårdsupplysningen: Ambulans (brådskande): 112 Ambulans (icke brådskande): SKOLRESTAURANG Skolmåltiderna är gratis för alla elever. Vid skolstarten i årskurs 1 får alla elever ett Rudbeckskort (se Rudbeckskortet) för inpassering i skolrestaurangen. Kortet används under hela skoltiden på Rudbeck. Kortet är personligt och gäller för en måltid per dag. Om du tappar bort ditt kort eller kortet förstörs kostar ett nytt 30 kronor. Om du glömt kortet kan du i receptionen köpa en måltid för 15 kronor. Skolrestaurangen är under vanliga skoldagar öppen klockan SPECIALKOST Om du behöver specialkost tar du kontakt med skolsköterskorna. De utfärdar intyg som du sedan lämnar till personalen i skolrestaurangen. SKOLKONFERENSER På varje program genomförs med jämna mellanrum skolkonferenser där lärare, elever och rektor möts för att diskutera gemensamma frågor. SKOLPRÄST Skolprästen finns på Rudbeck under vissa tider. SPECIALLÄRARE/STÖD Se Lärcentrum SPRÅK På studieförberedande program läser de flesta elever ett språk utöver engelska. Det nya språket, språk 2, kan vara antingen ett nybörjar- eller ett fortsättningsspråk. På samhällsvetenskapsprogrammet kan du även läsa språk 3 och 4. Oavsett vilket studieförberedande program du följer kan du dessutom läsa språk inom ramen för det individuella valet och/eller programfördjupningen. 33

34 Modersmålsundervisning Inom ramen för det individuella valet finns möjlighet att välja modersmål. För att kursen ska starta krävs att minst 5 elever läser kursen. I Elevcentrum kan du få mer information. Svenska som andraspråk Om du har annat modersmål än svenska, kan du välja att läsa svenska som andraspråk istället för att följa den ordinarie svenskundervisningen. I svenska som andraspråk koncentrerar man sig på moderna texter, läser mindre av äldre litteratur, tränar mycket på skriftlig och muntlig framställning, ordkunskap och språklig korrekthet. Kurserna ger grundläggande behörighet till högskolestudier. STUDIEBIDRAG/ PERSONLIG EKONOMI Studiebidrag utgår automatiskt till dig som studerar från och med kvartalet efter din 16-årsdag till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Bidraget utbetalas i efterskott per månad med första utbetalning den 30 september, förutsatt att du bedriver studier på heltid. Skolan rapporterar till CSN vid lägre studieomfattning än heltid. Vid fler än 4 timmars ogiltig frånvaro per månad kan CSN stoppa vidare utbetalningar av studiehjälp. Om du har frågor angående studiebidraget ska du vända dig till Elevregistret. Följer du ett introduktionsprogram vänder du dig till expeditionen i Elevcentrum. Där kan du också få information om var och hur du söker bidrag från fonder och stiftelser. 34 STUDIEPLAN Varje program har en programtablå där det framgår i vilken ordning du rekommenderas att läsa kurserna under dina tre gymnasieår. Funderar du på om du börjat på fel program eller kurs, tar du kontakt med din studievägledare snarast och pratar igenom din situation. Många gånger behövs inga stora förändringar för att du ska känna att du är på rätt spår igen. Mentorn och eleven stämmer av studieplanen efter varje period. Se Kurs- och betygskonfirmering. STUDIEUPPEHÅLL Om du vill göra ett uppehåll i dina studier för att prova ett yrkesarbete eller för att studera utomlands, ta kontakt med din studievägledare. Efter studieuppehållet kan du återkomma till skolan. Det är då inte säkert att du kan läsa enligt samma studieplan som du hade innan du gjorde uppehåll. Därför är det viktigt att du i god tid före hemkomsten pratar med din studievägledare så att ni tillsammans kan göra en ny studieplanering. STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Studievägledarna stöttar dig på vägen till större självkännedom och självständigt tänkande när det gäller valet av studier och utbildning. Studievägledningen ska ge dig: hjälp vid planering av studierna. kunskaper om studier och utbildning. en orientering om yrken och arbetsmarknad och en inblick i arbetslivet.

35 Studievägledaren arbetar för dessa mål genom: enskild vägledning. information om studier och arbetsmarknad till elever och föräldrar. konferenser som gäller allmän och enskild elevvård, betyg och övrig planering för skolan. För ett gott resultat i vägledningsarbetet krävs att du är aktiv, tar egna initiativ och eget ansvar i din studiesituation. Studieplaneringen måste du börja med redan i årskurs 1. Du får inte avbryta eller byta en kurs utan att ta kontakt med din studievägledare. Det är rektor som beviljar eller avslår din anhållan. Du räknas som kursdeltagare tills du skriftligen fått besked om att avbrott eller ett byte beviljats. Högskolans pågående förändring inverkar ständigt på behörighetsreglerna för antagning. Det är därför viktigt att du håller dig informerad om förändringar utifrån de val som du kan göra under gymnasietiden. Infoteket i Elevcentrum är ett kunskapscentra där information om studievägar, yrken och arbetsmarknad, nationellt och internationellt, finns samlat. Broschyrer och annat skriftligt material utgör infotekets bas. Om du inte bokat en tid med din studievägledare kan du få hjälp i jourdisken som är öppen dagligen klockan STÄDNING De flesta lokaler ses över varje dag. Toaletterna städas flera gånger per dag, i övrigt tillämpas behovsstädning. Nedskräpningen i skolan, inklusive klotter, påverkar vår arbetsmiljö på ett negativt sätt. Lägg skräp i skräpkorgarna som är uppställda i klassrum, korridorer och även utomhus. För returpapper finns särskilda returpapperstunnor och i cafeterian finns insamlingskärl för burkar och flaskor. STÖLDER För att undvika stölder, förvara aldrig pengar eller värdesaker så att obehöriga kan komma åt dem. Polisanmäl alltid stölder eller andra brott som begås på skolan. Anmälan görs via länken Anmäl även det inträffade till receptionen. SVENSKA FÖR INVANDRARE, SFI Rudbeck tar emot nyanlända invandrare och flyktingar mellan år. Intagning sker kontinuerligt. SÄKERHET Skolan är larmad under icke skoltid och bevakas av bevakningsbolag. I skolan finns övervakningskameror både dagtid och nattetid. 35

36 UUPPHITTAT/FÖRLORAT Upphittade föremål lämnas i receptionen. Upphittade passerkort utlämnas i receptionen mot uppvisande av giltig legitimation. Vid terminens slut lämnas icke uthämtade värdesaker till polisen. UTÖKAT PROGRAM Om du bedömer att du kan tillgodogöra dig undervisning utöver dina ordinarie studier, kan du få delta i undervisningen i en eller flera kurser utöver ditt fullständiga program, förutsatt att det finns plats i gruppen. Vänd dig till din studievägledare för att ansöka om utökat program. Rektor måste bevilja din ansökan innan du kan påbörja en utökad kurs. Ansökan ska ske senast vid valen inför årskurs 3. 36

37 V VILORUM Hos skolsköterskorna, i nedre M-korridoren, finns vilorum för elever. VÅLD ELLER HOT Definition av våld och hot: Vid våld- och hotsituationer där skolans personal är inblandad eller vid konflikter mellan elever, där man trakasserar varandra fysiskt eller psykiskt, tillfälligt eller vid upprepade tillfällen. Förebyggande insatser Att tillsammans med eleverna skapa en trivsam och trygg skola genom att markera att skolan inte tolererar någon form av våld och hot. VAKTMÄSTERI Vaktmästeriet ligger i B-hallen, mittemot receptionen. Där får du bland annat hjälp med låsklippning. Öppetider Kontakt E-post: Telefon: Viktigt att tänka på Ingripa och agera omedelbart vid konflikter. Om inte, kan detta tolkas som ett accepterande. Hämta hjälp om situationen upplevs obehaglig eller ej hanterbar. Ring jouren Tillvägagångssätt Kontakta jouren. De organiserar arbetet med att utreda händelsen och ansvarar för lämpliga åtgärder. Allvarliga skador rapporteras till yrkesinspektionen. Polisanmälan görs. Vid fysisk skada ska skolsköterska uppsökas. Skolsköterskan dokumenterar skadans omfattning. 37

38 Z WWEBBPLATS På Rudbecks webbplats finns information om vår verksamhet; Z-DAGAR Det schemasystem vi arbetar efter har 11 måndagar, 11 tisdagar, 11 onsdagar osv. i varje period. Dessutom finns några dagar benämnda Z-dagar vars tid används för återläsning, studiebesök, studie- och yrkesinformation, miljöarbete, skrivningar m.m. Lärare kan också flytta undervisning till Z-dagar, om det t.ex. är mer praktiskt för flera grupper att göra någonting gemensamt. 38

39 ÖÖPPET HUS I januari 2016 kommer Rudbeck att anordna Öppet Hus. Då deltar alla elever och all personal i ett program för föräldrar/anhöriga, blivande elever och andra intresserade. 39

40 Gemensamma regler för alla skolor i Sollentuna. Varje skola skall kontinuerligt informera och förklara för föräldrar och elever om innehållet i kommunens policy. KOMMUNENS POLICY FÖR TRYGGHET OCH STUDIERO 1) Noll-tolerans mot mobbning och kränkande behandling Definition av noll-tolerans: Varje incident av mobbning eller kränkande behandling skall resultera i en reaktion från de vuxna i skolan och följa skolans åtgärdsplan med stegvis upptrappade åtgärder. Alla brott som kommer till skolans kännedom skall polisanmälas av skolleningen utan dröjsmål, om dessa ägt rum inom skolans område under skoltid. Det underlättar för polisen att anmälan görs så snart som möjligt. För bedömning av graden av överträdelse, se kommentarer och anvisningar till Handlingsplan för trygghet och studiero i skolan i Sollentuna kommun. 2) Åtgärdstrappa På varje skola skall finnas ett dokument för de åtgärder som vidtas vid överträdelser i form av en åtgärdstrappa, dvs. en beskrivning av hur skolan hanterar eventuella överträdelser av skolans och kommunens policy. Denna åtgärdstrappa skall vara väl känd av föräldrar och elever. 40

41 3) Schemalagda diskussioner med alla elever om värdegrunden skall regelbundet äga rum i förskola, skola och gymnasium. Värdegrundsarbetet skall ha sin grund i tankar och definitioner som är hämtade från Lpfö98, Lpo94 och Lpf94. Kursplaner skall finnas för alla årskurser. Värdegrundsarbetet kan ingå i olika ämnen, alternativt i en utökad mentorstid. I de årliga kvalitetsredovningarna skall skolorna redovisa det genomförda värdegrundsarbetet. 4) Totalt drogförbud skall gälla samtliga som vistas på skolans område. Drogförbundet innefattar alla sorters tobak, alkohol och narkotika. Skolan skall informera föräldrarna vid varje överträdelse. Alla skolor skall ha tobak-avvänjningsprogram för personal och elever. Skolsköterskan skall erbjuda hälsosamtal vid varje nyupptäckt rökare eller drogmissbrukare. Efter inhämtande av tillstånd från vårdnadshavare skall drogtest snarast, helst samma dag, utföras vid misstanke om att en elev använder narkotika. Anmälan till Socialtjänstkontoret skall ske vid misstanke om narkotikamissbruk. Om misstanke finns att en en elev över femton år är narkotikapåverkad skall polis tillkallas direkt. 5) Mobiltelefoner skall vara avstängda under lektionstid. Mobiltelefoner och kameror får ej förekomma i skolans omklädningsrum. Vid överträdelse omhändertas mobilen och kameran under resten av dagen och föräldrarna meddelas. 6) Obehöriga får ej vistas på skolorna under skoltid utan rektors tillstånd. 41

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandboken finns också på www.vasbygymnasium.se Innehåll Välkommen till Väsby nya gymnasium Vision Organisation Information A Ö Elevomsorg

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

ELEVINFORMATIONSHÄFTE

ELEVINFORMATIONSHÄFTE ELEVINFORMATIONSHÄFTE 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Välkomstbrev 3 Terminstider 4 Telefonlista personal 5 Heurika 7 Rektor 7 Elevvårdade verksamhet 7 Studie- och yrkesvägledare 7 Kurator 7 Skolhälsovård

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 ELEVINFORMATION Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 SEDAN 1949 WALDORFSKOLAN I BROMMA Innehåll Till Dig som är ny elev vid Kristofferskolans gymnasium... 3 Kalendarium... 4 Skolans historia...

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3)

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Välkommen till REKTORSENHETER Rektorsenhet 1: Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Rektorsenhet 2:

Läs mer

KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA

KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA Camilla Holmqvist förvaltningschef camilla.holmqvist@vaxjo.se Utbildningsförvaltningen Adress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västergatan 17 B, Växjö Telefon

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan.

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan. VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT Telefon: 0152-33 11 01 Fax: 0152-33 11 09 E-post: kansli@europaskolan.se Post-/besöksadress: Storgatan 2, 645 30 Strängnäs Webbsida: www.europaskolan.se

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

FÖR ELEVER och PERSONAL

FÖR ELEVER och PERSONAL Läsåret 2013/2014 PM FÖR ELEVER och PERSONAL ---------------------------------------------------- Järnvägsgatan 28, 285 37 Markaryd Telefon 0433-722 08/722 09 Telefax 0433-710 28 E-post: kcm@markaryd.se

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Skolledningen Karolinska skolan På Karro får du chansen att lyckas - Där kultur och vetenskap möts Välkommen till Karolinska skolan! Vi är glada över att du valt en utbildning

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Rutiner på Sverigefinska skolan i Eskilstuna

Rutiner på Sverigefinska skolan i Eskilstuna Rutiner på Sverigefinska skolan i Eskilstuna Innehållsförteckning Skolmåltiden i Sverigefinska skolan Rutiner för modersmålsundervisning Sverigefinskaskolans rutiner vid klassresa Rutiner för Skolbibliotek

Läs mer