* * * * * Fyra konferenser för systempåverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "* * * * * Fyra konferenser för systempåverkan"

Transkript

1 OBS! RÄTT FAXNR: fel i tidigare utskick) I N B J U D A N YRKESUTBILDNING I SVERIGE OCH EUROPA EN DYNAMISK UTMANING Erfarenheter av Leonardo da Vinci projekt och nationella insatser * * * * * Fyra konferenser för systempåverkan Nu är det dags att bygga vidare på de resultat som framkommit i den första fasen av EU:s yrkesutbildningsprogram Leonardo da Vinci. Den mångfald av idéer för en förbättrad yrkesutbildning och kompetensutveckling som framkommit i tusentals Leonardoprojekt bör blir kända hos en bredare publik och komma till nytta i vår yrkesutbildning. Därför vill Internationella Programkontoret för utbildningsområdet(f d Svenska EU Program-kontoret) i ett nära samarbete med framträdande aktörer på yrkesutbildningsområdet bjuda in till fyra konferenser på olika teman. Konferensserien syftar till att nå ut med goda Leonardoresultat till personer med möjlighet att påverka yrkesutbildningen i Sverige och se till att nyttan av erfarenheter och resultat maximeras. Konferenserna kommer att behandla fyra olika teman. Varje tema beskrivs utförligare på nästa sida. 1. Samarbete mellan skola och arbetsliv Konferensen arrangeras i samarbete med projektet Ny Fart-2000 projektet(ett antal yrkesnämnder i samverkan)på fyra olika platser i landet; Borås 5 april, Karlstad 6 april, Helsingborg 13 april och Umeå 14 april Utveckla entreprenörskap i yrkesutbildning genom mobilitet och arbetslivssamverkan Konferensen arrangeras i samarbete med Ung Företagsamhet på Älvsjömässan april Framtidens yrkesutbildning Konferensen arrangeras i samarbete med Centrum för Livslångt Lärande i Tyresö 4 april Små hantverksyrken Konferensen arrangeras i samarbete med Hantverksfrämjandet i Leksand april 2000.

2 En aktuell rapport kommer att ligga till grund för varje konferens. Rapporterna kommer att beskriva aktuell verksamhet inom yrkesutbildningen i Sverige och Europa samt redogöra för resultat av ett antal Leonardoprojekt inom respektive tema. 1. Samarbete mellan skola och arbetsliv Detta tema syftar till att integrera Leonardoresultat med departementets projekt Skola/Arbetsliv och industrins yrkesnämnders projekt för samverkan skola/arbetsliv - Ny Fart-2000 till en handlingsplan för fortsatt agerande inom området. Denna endagskonferens genomförs på fyra platser och tider. Konferensavgiften på 500 kronor per deltagare inkluderar lunch, kaffe och dokumentation. 2. Utveckla entreprenörskap i yrkesutbildning genom mobilitet och arbetslivssamverkan Hur kan utlandspraktik och samarbete mellan skola och arbetsliv användas som verktyg för att stimulera utvecklingen av entreprenörskapstänkande i yrkesutbildningen? I samband med Ung Företagsamhets SM i april 2000 kommer denna konferens att skapa en arena för debatt om hur dagens yrkesutbildningssystem möjliggör utveckling av unga entreprenörer samt vilka förändringar som krävs för att förbättra dessa möjligheter. Konferenskostnaden på 1300 kr per deltagare inkluderar mat, kaffe, dokumentation samt boende en natt. 3. Framtidens yrkesutbildning Projektet syftar till att identifiera och utvärdera de nya metoder och instrument som utvecklats inom Leonardoprogrammet för användning inom yrkesutbildning. Projektet har framförallt fokuserat på ITbaserade hjälpmedel och hur dessa kan utnyttjas, i distansundervisning, i teknisk undervisning eller som stöd till elever med särskilda behov. Konferenskostnad 500 kronor inkluderar kaffe och lunch samt dokumentation. 4. Små hantverksyrken Konferensen avser att belysa små yrken och dess betydelse i ett mångfacetterat näringsliv inte minst i skenet av en prognosticerad framtida brist på arbetskraft inom området. Resultat och erfarenheter från Leonardoprojekt de senaste åren kommer att vara en inspirerande idékälla att ösa ur. Kostnaden är 1400(helpension m. kaffe vid ankomst och avresa). Program- för respektive tema finns på följande sidor. Anmälan- görs på bifogad blankett senast 6 mars. Glöm inte att ange vilken av konferenserna anmälan gäller. Deltagarantalet är begränsat. Bekräftelse med definitivt program- skickas ut per e-post under vecka 10. Konferensmaterial - med expertdokumentation skickas ut per brev ca 1 vecka innan resp. konferens Varmt välkommen! Boo Sjögren Generaldirektör Internationella Programkontoret

3 ANMÄLAN TILL KONFERENS YRKESUTBILDNING I SVERIGE OCH EUROPA EN DYNAMISK UTMANING Erfarenheter av Leonardo da Vinci projekt och nationella insatser Ja tack, jag vill härmed anmäla mitt deltagande vid konferensen/erna om (markera ett eller flera alternativ med kryss) 1. Samarbete mellan skola och arbetsliv konferenskostnad 500 kronor 5 april i Borås 6 april i Karlstad 13 april i Helsingborg 14 april i Umeå 2. Utveckla entreprenörskap i yrkesutbildning genom mobilitet och arbetslivssamverkan april på Älvsjömässan i Stockholm, konferenskostnad kronor( inkl. hotell- Crystel Plaza- måltider och dokumentation) 3. Framtidens yrkesutbildning 4 april på Centrum för Livslångt Lärande i Tyresö. Konferenskostnaden är 500 kronor( inkluderande kaffe, mat och dokumentation). 4. Små hantverksyrken april i Leksand, hotellkostnad (1400 kronor, Greens Hotell i Tällberg) För program till respektive konferens, se bifogade dokument. Namn: Funktion: Organisation: Gatuadress: Postadress: Telefon: Fax: E-postadress:

4 Anmälan senast 6 mars till faxnr: Varmt välkommen! I samarbete mellan Internationella Programkontoret och Ung Företagsamhet presenteras konferensen ATT UTVECKLA ENTREPRENÖRSKAP GENOM MOBILITET OCH SAMARBETE MELLAN SKOLA OCH ARBETSLIV Tid: den 27 till den 28 april De som vill har även möjlighet att på mot extra kostnad stanna kvar till den 29 april för att bevista prisutdelning i Ung Företagsamhets SM. Plats: Älvsjömässan i Stockholm Deltagare: Skolpolitiker, gymnasierektorer, skolchefer, Ung Företagsamhetslärare. Konferensen är ett samarrangemang med Ung Företagsamhets nationella lärarkonferens Preliminärt program: Torsdag 27 april Registrering Stockholmsmässan Konferensen öppnas Välkommen och inledande information om mässan och konferensen Rapport om Leonardoprojekt och entreprenörskap presenteras (ca 30 min) Fika Brasse Brännström pedagogik för unga och gamla Gruppdiskussioner - Hur använder man bäst Leonardoprogrammet och dess mobilitetsmöjligheter, Ung Företagsamhet och andra näringslivskontakter för att främja utvecklingen av entreprenörstänkande i yrkesutbildningen? Diskussion kring tidigare presenterad rapport kring ämnet Middag med underhållning Fredag 28 april Näringslivsseminarium med Lasse Åberg, Stefan Edberg och Ola Lauritzon Fortsatta gruppdiskussioner kring temat entreprenörskap i yrkesutbildning Lunch Möjlighet att besöka UF-mässan Paneldebatt hur för vi in goda resultat och förslag till förbättringar i yrkesutbildningssystemet? Vad vill vi förändra? Förslag till handlingsplan Konferensen avslutas Ung Företagsamhets mässa fortsätter under lördagen den 29 april med presentation av årets bästa UF-företag och diskussioner kring Skolverkets nya förslag om den nya gymnasieskolan. För de som vill finns möjlighet att stanna kvar under lördagen. Man kan då behålla sitt hotellrum till förmånligt pris och det erbjuds även middag på mässan till extra kostnad. Kontaktman Ulf Savbäck, Internationella Programkontoret, tel

5 I samarbete mellan Internationella Programkontoret och Hantverksfrämjandet presenteras konferensen YRKESUTBILDNING INOM HANTVERKSSEKTORN - EN DYNAMISK UTMANING FÖR 2000-TALET Tid: april 2000 Plats: Grens Hotell, Tällberg, Leksand Deltagare: Beslutsfattare på olika nivåer inom myndigheter, skola, näringsliv och fackliga organisationer med inriktning mot yrkesutbildning inom hantverksområdet. Politiker. Konferensen är ett samarrangemang med Hantverks Främjandet. Preliminärt program: Tisdag 11 april Samling, registrering, kaffe Välkomsthälsning Konferensinledning av repr. för Sveriges Hantverksråd Konferensinledning av repr. för Internationella Programkontoret Inledningsanförande Vocational training in Traditional Crafts Leonardoprojekt med fokus på små hantverksyrken erfarenheter från ett nordiskt/europeiskt samarbete. Harry Bjerkeng, HBL, Oslo, Norge Nordiska Ministerrådets projekt - Små Fag, Anders Plesner, Internationella Programkontoret Kompetens och kunskap Handens och tankens symbios, Torsten Tullberg, VD för Tullbergs Kultur och Reklambyrå Gruppdiskussioner: Problem och utmaningar inom Hantverksområdet Middag Onsdag 12 april Presentation av hantverksprojekt med anknytning till Leonardo I. Börje Hagman, Stiftelsen Hantverksfrämjandet, Leksand m.fl Hur kan erfarenheter från Leonardo I användas i Leonardo II för att utveckla förbättrade nätverk och öka kontakten mellan aktörer inom detta område, Anders Plesner Internationella Programkontoret Kaffe EUROPASS talets gesällvandring, Anders Plesner, Internationella Programkontoret Gruppdiskussioner: Handlingsplan för kompetensutveckling inom hantverksyrkena Lunch Sammanfattning, frågor, diskussion

6 14.30 Kaffe / Konferensen avslutas Kontaktman är Börje Hagman, Hantverksfrämjandet i Leksand tel I samarbete mellan Internationella Programkontoret och nio yrkesnämnder inom projektet Ny Fart 2000 presenteras konferensen SAMVERKAN SKOLA ARBETSLIV SOM VINNANDE KONCEPT - HEMMA OCH UTOMLANDS Tid och plats: 5 april i Borås(Kommunfullmäktigesalen) 6 april i Karlstad(Hotell Gustav Fröding) 13 april i Helsingborg ( Sundspärlan)och 14 april i Umeå( Folkets Hus) Information om närmare adresser kommer i bekräftelse på anmälan. Förberedelser: Göteborgs Universitet - Kerstin Wendt-Larsson och Katarina Sörensson dokumenterar yrkesutbildningsprojekt inom EU (Leonardo) med inriktning samverkan skola arbetsliv. Deltagare: Skolpolitiker, beslutsfattare på olika nivåer inom skola( rektorer. lärare), myndigheter, företag och fackliga organisationer samt deltagare i NyFart-2000 projekten, Preliminärt program: Samling, kaffe Internationella Programkontoret för utbildningsområdet Rolf Nordanskog Int. Programkontoret En samlad bild av EUs yrkesutbildningssatsningar under satsningar under fem år (Dokumentation utdelas ) Kerstin-Wendt Larsson Göteborgs Universitet Departementsgruppen skola arbetsliv Repr. för presenterar resultatet av sin utredning Utbildningsdepartementet Projekt Ny Fart 2000 Representanter från - vad är det? lokala Ny Fart- - hur vi jobbar i..(försöksorten) projekt - samlade erfarenheter från samtliga orter och delprojekt Lunch forts. från förmiddagen Hur kan vi omsätta projekterfarenheterna Disk.ledare - till nytta för företagens anställda Katarina Sörensson - till nytta för eleverna och utvecklingen Göteborgs Universitet i skolan Sammanfattning, frågor, diskussion

7 16.00 Avslutning Kontaktman Rolf Nordanskog, Internationella Programkontoret, tel I samarbete mellan Internationella Programkontoret och Centrum för Livslångt Lärande presenteras konferensen FRAMTIDENS YRKESUTBILDNING Tid: 4 april 2000 Plats: C3L( Centrum för Livslångt lärande), Industrivägen 5. Tyresö Vägbeskrivning finns på Deltagare: Beslutsfattare på olika nivåer i skolan( rektorer, lärare), myndigheter, fackliga organisationer och näringslivet samt skolpolitiker Preliminärt program: Kaffe och inregistrering Välkomsthälsning Berit Assarsson Kommunstyrelsens ordf Internationella Programkontoret och projektet repr. för Progr.kont Kvalificerad Yrkesutbildning- idag och imorgon repr. för KYkommittén Kaffe IT och yrkesutbildning i framtiden Monica Englund C3L Sammanfattande rapport om Leonardo projekt Siv Pettersson, Ideer och förslag för framtidens yrkesutbildning. Francine Gittins Presentation av eftermiddagens seminarier med Anknytning till essa projekt Lunch Parallella seminarier Distansutbildning och flexibelt lärande Samarbete inom yrkesvägledning Utbildningar inom miljö Praktikantutbyte Kaffe Parallella seminarier forts Sammanfattning och diskussion

8 Kontaktperson Siv Pettersson, C3L, se adress ovan, tel Rolf Nordanskog, Internationella Programkontoret, tel

Ny yrkessatsning för vuxenutbildningen

Ny yrkessatsning för vuxenutbildningen Ny yrkessatsning för vuxenutbildningen Inbjudan till konferens i Stockholm 22-23 april 2009 TALARE Speciellt inbjuden Torild Carlsson Utbildningsdepartementet Amelie von Zweigbergk Skolverket Eva Nordlund

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP. 5 6 maj 2011 i Linköping. 2011 års konferens arrangeras för 17:e gången

Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP. 5 6 maj 2011 i Linköping. 2011 års konferens arrangeras för 17:e gången Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP 5 6 maj 2011 i Linköping 2011 års konferens arrangeras för 17:e gången Årets Tema: Har du koll på läget? Vem har eller bör ha koll? AVLOPP OCH KRETSLOPP

Läs mer

Skapa möten ett inspirationsmaterial för möten mellan ungdomar och beslutsfattare

Skapa möten ett inspirationsmaterial för möten mellan ungdomar och beslutsfattare Skapa möten ett inspirationsmaterial för möten mellan ungdomar och beslutsfattare Skapa möten ett inspirationsmaterial för möten mellan ungdomar och beslutsfattare Innehåll Förord 4 Konsten att skapa

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Program. Nordiska Skolledarkongressen 28 29 mars 2012 Svenska Mässan Göteborg

Program. Nordiska Skolledarkongressen 28 29 mars 2012 Svenska Mässan Göteborg www.skolledarexpo.se Program Tor Andersson Jan Björklund Daniel Berr Micael Dahlén Anna Ekström Andy Hargreaves Anna-Karin Hatt Carl Heath Tommy Iseskog Torkel Klingberg Tomas Kroksmark Eva Larsson Christian

Läs mer

VI HAR FRAMTIDENS MILJÖ I VÅR HAND!

VI HAR FRAMTIDENS MILJÖ I VÅR HAND! MED FRAMTIDEN I FOKUS EN NATIONELL MILJÖKONFERENS FÖR LANDSTING, REGIONER OCH KOMMUNER GÖTEBORG, 1-2 JUNI 2005 VI HAR FRAMTIDENS MILJÖ I VÅR HAND! Med kunskap och aktiva insatser kan vi själva bestämma

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen

så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Välkommen till konferensen KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 14-15 november 2012 Westmanska

Läs mer

BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA

BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA UR INNEHÅLLET De nya juridiska regelverken och lagändringarna kring nyanlända elever mottagande och skolgång (proposition

Läs mer

PÅ SPANING I VÄLFÄRDEN HUR KAN VI FÖRSTÅ UTMANINGARNA I VÅRA VÄLFÄRDSVERKSAMHETER? KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND

PÅ SPANING I VÄLFÄRDEN HUR KAN VI FÖRSTÅ UTMANINGARNA I VÅRA VÄLFÄRDSVERKSAMHETER? KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND FOU VÄLFÄRDS NATIONELLA KONFERENS I KARLSTAD DEN 3-4 SEPTEMBER 2015 PÅ SPANING I VÄLFÄRDEN HUR KAN VI FÖRSTÅ UTMANINGARNA I VÅRA VÄLFÄRDSVERKSAMHETER? KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND Välfärd VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Nyhetsbrev 4 från det Västra nätverket

Nyhetsbrev 4 från det Västra nätverket Nyhetsbrev 4 från det Västra nätverket Idéskolor: Birger Sjöberggymnasiet; Vänersborg BrobyGrafiska, Sunne Hammarö Utbildningscentrum, Hammarö Tjörns gymnasieskola, Skärhamn Viskastrandsgymnasiet, Borås

Läs mer

Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP. 9-10 mars 2010 i Linköping

Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP. 9-10 mars 2010 i Linköping Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP 9-10 mars 2010 i Linköping AVLOPP & KRETSLOPP 2010 Kraven på VA-sektorn ökar, och behovet av kunskapsutbyte och möten mellan aktörer på lokal, regional

Läs mer

Individens rättighet - samhällets skyldighet. En nationell konferens om visionära vägval. Trafiksäkerhetskonferensen i Örnsköldsvik.

Individens rättighet - samhällets skyldighet. En nationell konferens om visionära vägval. Trafiksäkerhetskonferensen i Örnsköldsvik. Individens rättighet - samhällets skyldighet En nationell konferens om visionära vägval. Trafiksäkerhetskonferensen i Örnsköldsvik 10 år 1997-2006 w w w. o r n s k o l d s v i k. s e / t r a f i k k o

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning 2007-01-10 1 Dnr Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning Myndigheten för skolutveckling utger, på uppdrag av utbildningsdepartementet, ekonomiskt bidrag i syfte

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! M aj 2014 Förbundsdirektören har ordet Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Jag vill i maj månads krönika lyfta fram ett av de arbeten

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

EU-bidrag och projektstöd

EU-bidrag och projektstöd EU-bidrag och projektstöd så beviljas din organisation offentlig fi nansiering Konferens 26 27 november 2007 Temadag 28 november, 2007 Salén Konferens, Stockholm Under två inspirerande dagar lyssnar du

Läs mer

Nyhetsbrev Ung Företagsamhet i Östergötland

Nyhetsbrev Ung Företagsamhet i Östergötland Nyhetsbrev Ung Företagsamhet i Östergötland Nr 1/4 2013 / 2014 STARTEN HAR GÅTT, KICKOFF 2013 BLEV SUCCÉ!, PROJEKTLEDARE GYMNASIET INFORMERAR, MÅNADENS UF-FÖRETAG, VAD HÄNDE SEN? UF ALUMNI, UF-ALUMNI NÄTVERKSTRÄFF,

Läs mer