Linköpings kommunala friskolor FÖRÄLDRAINFORMATION. Läsåret 11/12. Rosendalsskolan och Fritidshemmen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linköpings kommunala friskolor FÖRÄLDRAINFORMATION. Läsåret 11/12. Rosendalsskolan och Fritidshemmen"

Transkript

1 Linköpings kommunala friskolor FÖRÄLDRAINFORMATION Läsåret 11/12 Rosendalsskolan och Fritidshemmen

2 Välkommen till Rosendalsskolan läsåret Rosendalsskolan är en kommunal friskola som arbetar för att utveckla språket i alla former. Vi lägger också stor vikt vid trevligt bemötande och en god lärmiljö. Skolan har en internationell prägel som vi är stolta över. Vi förväntar oss att elever och föräldrar tar aktiv del i skolan för att främja inlärningen. Vi är stolta över att ha så duktig personal som tillsammans med er kommer att ge eleverna en god start i livet. Vi arbetar kontinuerligt för att måluppfyllelsen ska bli bättre för våra elever. Vi har speciallärare, klasslärare och andra pedagoger som lotsar eleverna till mer kunskap. Skolan kommer även att arbeta aktivt med värdegrundsfrågor för att ge våra elever en trygg och lugn miljö. Skolan inför från och med höstterminen 2011 Samlad skoldag och som ett led i detta erbjuds våra elever i F-klass och år 1-3 frukost varje morgon. Troligen kommer även våra elever i år 4-5 att erbjudas frukost. Meddelande om detta skickas hem, när det blir aktuellt. Antal elever på skolan är cirka 340 vid starten på detta läsår och skolan har cirka 60 anställd personal. Välkomna! Birgit Ehrenborg Tillförordnad rektor

3 Kontaktinformation Adress Skrivaregatan 19, Linköping Telefax Telefon Birgit Ehrenborg Rektor Maria Sunneräng Adm. Assistent Björn Petersson Vaktmästare Christina Andersson Skolsköterska Arne Grundström Leg Psykolog Sjukanmälan Idrottslokal Skolrestaurang Solhuset/Undervisningsgrupper Blå Husets förskoleklass/fritidshem Nyponrosens förskoleklass/fritidshem Röda Paviljongens förskoleklass/fritidshem Törnrosdalens öppna fritidsverksamhet

4 Personal läsåret 2011/2012 Birgit Ehrenborg Maria Sunneräng Björn Petersson Christina Andersson Arne Grundström Malin Arvidsson Ester Bajzath Eva-Lott Andersson Lotta Linge Jonna Eriksson Peter Odhe Bror Olovsson Lars Nordström Marianne Marin Lena Hammarsten Li Holmström Wirf Jens Ström Pernilla Hagman Marjot Rautio Åsa Steinholtz Åsa Cederkvist Skoog Susanne Lundmark Niklas Petersson Margaretha Engberg Peter Thapper Katarina Wiipa Anki Redéen Monika Mathiasson Mari Lindqvist Vilja Nömmik Dahlberg Päivi Hangasmaa-Olsson Pelle Andersson Eva Karusseit Imre Nemeth Anders Williamsson Annika Edman Iréne Gunhardsson Anette Fornander Andersson Wiwi Riddarsporre Camilla Holm Helena Wass Eva Ohlsson Åsa Norin Joakim Hölund Marianne Zeidan Nasser Archana Järdemyr Cecilia Johansson Jonas Nordström Besma Al-Ansary Susanna Kjellberg Martin Östergren Andreas Karlsson Charlotta Stenquist Katarina Hjärpe Petra Holmberg Inga-Lena Järlefalk Agnes Ljunge Anna Nolberg Maria Persson

5 Terminstider läsåret 2011/2012 Höstterminen Lovdagar Studiedagar för skola Studiedagar för fritidshem Vårterminen Lovdagar Studiedagar för skola Studiedagar för fritidshem

6 Allmän information Sjukanmälan Ring till skolan på telefonnummer mellan klockan och Du får tala in ditt meddelande på en telefonsvarare. Följ de givna anvisningarna om vilka uppgifter du ska lämna. Det är viktigt att du ringer innan klockan så att läraren i god tid kan få information om ditt barns frånvaro. Andra bra telefonnummer vid behov: Solhuset/Undervisningsgrupper Blå Husets förskoleklass Nyponrosens förskoleklass Röda Paviljongens förskoleklass Törnrosdalens öppna fritidsverksamhet Kom ihåg sjukanmälan till skolrestaurangen om ditt barn äter specialkost. Telefonnummer Om ditt barn blir sjukt under skoltid ska hon/han meddela sin klasslärare. Eleven får aldrig lämna skolan utan att meddela sin lärare. Regler vid elevs ledighet Om ditt barn önskar ledigt från skolarbetet för enskilda angelägenheter så gör du så här: Ledighet från enstaka lektioner begär du hos läraren. Ledighet, max 5 dagar/läsår, dock högst 2 dagar i följd begär målsman skriftligt hos klassläraren. Ledighet mer än 2 dagar i följd, begär målsman skriftligt hos rektor. Den skickas via klassföreståndaren som tillstyrker eller avstyrker. Tänk på att begära ledighet i god tid Ovanstående ledighet från skolan anges i skolförordningen 6 kap 8. Denna bestämmelse ska inte tolkas som att du har rätt till högst 5 dagars ledighet från undervisningen. Vad som anses som särskilda skäl avgörs från fall till fall. Det är viktigt att respektera terminstiderna. Du som förälder ansvarar för barnets ledighet och hjälper barnet med att inhämta missade kunskaper. Det är önskvärt att längre resor förläggs till skolloven. Ersättning vid olycksfall Elever i grund- och gymnasieskolan omfattas av Olycksfallsförsäkring för barn och studerande tecknad av Linköpings Kommun hos AIG-Europe. Denna försäkring täcker både skol- och fritid. För ersättningsanspråk hänvisas till försäkringsbesked som delas ut till alla elever.

7 Ersättning för skadade glasögon Ersättning för skadade glasögon skall alltid i första hand begäras hos familjens försäkringsbolag - allriskmoment måste ingå i hemförsäkringen. Ersättning av självrisk utbetalas endast under förutsättning att skadan på glasögonen har förorsakats genom tillbud i skolan under skoltid och att eleven varit under tillsyn. T ex under lektion eller rast. Skadegörelse Vid skadegörelse på skolans byggnader eller på annan egendom som tillhör skolan gäller följande regler: Om skadan sker avsiktligt krävs eleven på ersättning. Om skadan sker oavsiktligt och kan rubriceras som ren olyckshändelse svarar skolan för kostnaderna. Att laga en stor fönsterruta kostar ca kr och en mindre ruta ca 900 kr. Skolbibliotekets böcker Många elever lånar böcker från skolans bibliotek och det är mycket roligt. Vissa böcker är väldigt populära och vill läsas av många. Det är därför viktigt att du lämnar tillbaka böckerna i tid. Det är viktigt att vara rädd om böckerna och att lämna tillbaka dem så att många kan läsa dem. Cykelåkning mm Elever i år F-3 rekommenderas att inte cykla eller åka inlines, kickboard till skolan. Du som är förälder ansvarar för ditt barn på vägen till och från skolan. Kom ihåg hjälmen!

8 Skolans ordningsregler Ordningsregler syftar till att skapa arbetsro i skolan. De ska också bidra till att skolan blir en trygg och stimulerande miljö vilket är en förutsättning för att eleverna ska få de kunskaper och värderingar som skolan ska förmedla. Ordningsreglerna, vilka eleverna är med och formulerar, gäller tills vidare men tas återkommande upp till diskussion och revidering. Vi kommer i tid till skolans lektioner Vi respekterar och visar hänsyn mot varandra, samt använder ett vårdat språk Vi behandlar alla väl. Vi tar ansvar för våra arbetsuppgifter och strävar efter ett lugnt klimat i skolan Vi hälsar på dem vi möter och är vänliga Vi lämnar inte skolans område utan tillåtelse Vid sjukdom ringer vårdnadshavare och meddelar skolan och fritids före kl. 07:45 Keps eller annan huvudbonad används utomhus Skolan är vår arbetsplats och den är vi rädda om Mobiltelefoner är avstängda under lektionstid Föremål som kan skada dig eller andra får inte tas med till skolan Det är inte tillåtet att åka cykel, inlines, kickboard eller skateboard på skolgården mellan År 4-6 får spela fotboll på fotbollsplanen när det inte är idrottslektion Brottningslekar är förbjudet Vi kastar inte snöboll eftersom det kan skada andra

9 Om du inte följer reglerna Alla har ett gemensamt ansvar för att vi ska trivas på skolan. Därför är det viktigt att lärare, övrig skolpersonal, elever och vårdnadshavare känner till vilka regler som gäller samt vilka konsekvenserna blir om de inte följs. Tillsägelse påminnelse Samtal med klassföreståndare eller annan skolpersonal Kontakt och samverkan med föräldrar Rektor talar med elev och föräldrar Förbjudna saker beslagtas och överlämnas till föräldrar Sen ankomst och slarv med arbetstid tas igen på anvisad tid Skolan tar inget ansvar för förstörda eller borttappade saker Vid medveten förstörelse ersätter eleven skadan ekonomiskt

10 Det går att stoppa mobbing Det finns mobbning överallt - men den går att stoppa! Vi på Rosendalsskolan arbetar aktivt för att förebygga mobbning enligt ett utarbetat handlingsprogram, som finns tillgängligt på skolan. Mobbningsgruppen Du kan ta kontakt med Mobbningsgruppen på skolan. Mobbningsgruppen består av lärare, klassresurser och skolsköterska. Telefonnummer Expeditionen: Lärarkontoret: Dessa personer ingår i Mobbningsgruppen Marianne Marin Joakim Höglund Bror Olovsson Anki Redéen Arne Grundström Christina Andersson

11 Vad är mobbning? Det kan vara svårt att skilja mobbning från vanliga konflikter och bråk. Det är mobbning när en elev upprepade gånger blir utsatt för negativa handlingar (t ex knuffar, elaka kommentarer, utfrysning) från en eller flera elever. Det är mobbning när parterna i en konflikt inte är jämnstarka, utan den ena parten oftast är i underläge och blir kränkt. Blir ditt barn mobbat? Följande tecken kan tyda på att dit barn blir mobbat: Ovilja att gå till skolan, ont i magen, huvudvärk, vill inte berätta hur det är i skolan, har inga kamrater, kommer hem med smutsiga och sönderrivna kläder, har blåmärken, verkar nedstämd och ledsen. Dessa tecken kan även bero på andra saker, men de motiverar att du tar kontakt med skolan för att få hjälp. Ett förslag är att du först pratar med klassläraren. Du kan också göra en del själv för att hjälpa ditt barn! Lär barnet saga ifrån klart och tydligt och betona att det inte är ditt barn det är fel på det är de som mobbar som gör fel. Ta alltid kontakt med skolan om ditt barn berättar om mobbning. Hjälp ditt barn att hitta en trevlig fritidsaktivitet. I den nya miljön kan barnet pröva på att få kontakt med andra barn. Mobbar ditt barn andra? Det är svårt att ta till sig att ens eget barn mobbar andra. Men om det är så måste du göra något åt det. Det är viktigt för det utsatta barnet och för ditt eget. Forskning visar att barn som mobbar andra ofta får problem senare i livet om de inte ändrar sitt negativa sätt. Det finns många orsaker till att barn mobbar andra, men oavsett orsaken måste du göra något. Vi föreslår följande: Gör helt klart för barnet att varken du eller skolan accepterar mobbning och att du och skolan ser mycket allvarligt på ett sådant beteende. Tag kontakt med ditt barns klasslärare eller någon på skolan för att få hjälp med problemet. Det är också viktigt vad vi som vuxna pratar om hemma. Om vi pratar negativt om barnens kompisar, föräldrar och skolan, så gör barnen likadant! Vi tror på: barn föräldrar skolan, i samverkan för en mobbningsfri skola!

12 Viktigt att vara med på gympan Vi vet att vi sitter för mycket stilla för att kroppen ska må bra. Barn och ungdomar har ett stort behov av att röra på sig. Eftersom de växer och skelettet ska utvecklas och bli starkt så behövs belastning på skelettet genom fysisk aktivitet, minst en timma varje dag. Muskler och rörlighet behöver tränas för att förebygga belastningsskador. Risken för övervikt och barndiabetes minskas genom fysisk aktivitet. Barnen behöver utveckla motorik de underlättar för läs och skrivinlärning. Hjärtat behöver tränas bättre kondition. Lättare att hålla sig frisk. Fysisk aktivitet lättare att koncentrera sig. Elever i årskurs 1-3 har bara ett tillfälle idrott i veckan och årskurs 4-5 har två tillfällen i veckan. När vi nu har så lite idrott på schemat är det viktigt att barnen deltar på idrottslektionerna för att nå målen i idrott och hälsa. Är man i skolan ska man vara ombytt till gympan och göra det man kan! Visst kan det vara så att man inte kan vara med på grund av sjukdom eller skada men då skall skolsköterskan kontaktas och giltigt läkarintyg medtagas. Behöver man vila ofta under gymnastiklektionen så kan det vara bra att ha med sig en extra tröja så att kroppen inte blir kall. Meddela gärna med en lapp om det är något speciellt att tänka på men eleven skall vara ombytt till idrottskläder!

13 Regler för idrottslektionerna Samling på led utanför ytterdörren till idrottshallen. Ytterskor lämnas utanför omklädningsrummen. Alla bör ha gymnastikskor på grund av skaderisken. Framplockat material får ej användas innan lektionen börjar om inte idrottsläraren säger annat. För allas säkerhet skall du lyssna till och följa idrottslärarens instruktioner. Lyssna när någon annan har ordet. Alla skall duscha!

14 Allergiinformation Starka dofter Parfym och starka dofter kan orsaka besvär på olika sätt hos dem som har astma, allergi eller annan överkänslighet. Överkänslighet blir allt vanligare och det är allt fler som reagerar på dofter, därför är en doftfri miljö även bra för dem som ännu inte blivit överkänsliga. Vi har många barn och vuxna som blir sjuka av starka dofter. Därför vill vi inte att elever och personal använder parfym eller parfymerade produkter. Nötter och Mandel Mandel och nötter är starkt allergiframkallande och barn med allergi kan drabbas av livshotande allergireaktioner. Om en elev i skolan/fritids vill bjuda kamrater på något att äta, t.ex. tårta eller glass vid födelsedagar, välj något utan nötter eller mandel. Om du har några frågor kontakta: Marjot Rautio, allergiombud. Telefonnummer Christina Andersson, skolsköterska. Telefonnummer

15 Svarstalong för Föräldrainformation Läs och diskutera innehållet i detta informationshäfte tillsammans med ditt barn. Bekräfta med denna talong att du tagit del av informationen Barnets namn: Klass: Svarstalongen lämnas till klassläraren snarast möjligt. Tack för hjälpen!

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan.

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan. SKOLANS ABC Vi på Nya Karlslundsskolan vill att både du som är förälder och du som är elev på skolan läser igenom den här informationen som visar vad som gäller hos oss. Här hittar du svar på de vanligaste

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Föräldrainformation 13/14

Föräldrainformation 13/14 FLENS KRISTNA SKOLA Föräldrainformation 13/14 Innehållsförteckning Fakta och historik... 3 Läsårstider 2013/14... 5 Skolans kontaktuppgifter..6 Lärare och personal... 7 Elevhälsan... 8 Allmän skolinformation...

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte för elever och föräldrar Ytterligare information hittar du på Djurgårdsskolan hemsida www.eskilstuna.se/djurgardsskolan. Varje klass har sin egen hemsida där bland annat

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Föräldrainformation. Trädgårdsskolan 3-6. för Livets Ords Kristna Skola. Läsåret 13/14

Föräldrainformation. Trädgårdsskolan 3-6. för Livets Ords Kristna Skola. Läsåret 13/14 Föräldrainformation för Livets Ords Kristna Skola Trädgårdsskolan 3-6 Läsåret 13/14 Målsättning för Livets Ords Kristna Skola 1. Att fostra och utveckla barn och ungdom i en genuin kristen tro grundad

Läs mer

ALLA HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS

ALLA HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS VÅR MÅLSÄTTNING Vår vision bygger på att vi tror att alla kan lyckas, såväl barn/ungdomar som personal det är den viktigaste pusselbiten i vår dagliga ledningsarbete. När våra elever lämnar skolan vill

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3)

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Välkommen till REKTORSENHETER Rektorsenhet 1: Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Rektorsenhet 2:

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Läsåret 2015-2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Läsåret 2015-2016 1 2015-09-08 Barn- och utbildningsförvaltningen Vimmerby kommun Södra Vi skola/tallbackens fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Läsåret

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014 Årscykel för arbetes gång 2013-2014 1 Jan-Mars -Årligen: Inventering av skolans trygga/otrygga områden (socped. perspektiv) -Uppföljning/ fastställande av handlingsplan

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Upprättad 2009-11-19 Reviderad 2011-01-13 Gäller till 2011-12-12 Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar

Upprättad 2009-11-19 Reviderad 2011-01-13 Gäller till 2011-12-12 Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar Upprättad 2009-11-19 Reviderad 2011-01-13 Gäller till 2011-12-12 Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar Innehållsförteckning Kamratrådets tankar kring likabehandlingsplanen. s 3 1. Regelverk som

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9

Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9 Föräldrainformation Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9 Läsåret 2013-2014 Livets Ords Kristna Skola lå 13-14 Målsättning för Livets Ords Kristna Skola 1. Att fostra och utveckla barn och ungdom i

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun.

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. 2012-10-15 tom 2013-10-14 Innehållsförteckning KOMMUNGEMENSAM DEL... 3 1. Bakgrund... 3 2. Lagstöd... 3 3. Definitioner... 4

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ALLÉSKOLAN 7-9 2015/2016

VÄLKOMMEN TILL ALLÉSKOLAN 7-9 2015/2016 VÄLKOMMEN TILL ALLÉSKOLAN 7-9 2015/2016 Med det här häftet vänder vi oss speciellt till dig som är ny på skolan men också som repetition för er andra. Vi vill att du som elev läser igenom detta och att

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsoteamet (EHT)... 2 Elevuppgifter Stockholms Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering...

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Läsåret 2014/2015. Läsårsdata

Läsåret 2014/2015. Läsårsdata Läsåret 2014/2015 Läsårsdata INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Skolledningen hälsar välkommen till ett nytt läsår.... 3 Läsårskalender.. 4 Kontaktinformation (namn, telefonnummer, mailadresser). 5-6 Segeltorpsskolans

Läs mer