Laboration 1. En första bekantskap med C++ Namn: Godkänd den: Rest:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laboration 1. En första bekantskap med C++ Namn: Godkänd den: Rest:"

Transkript

1 Högskolan Dalarna Objektorienterad analys & Konstruktion, 10p 1 Laboration 1 En första bekantskap med C++ Namn: Godkänd den: Sign: Rest:

2 Högskolan Dalarna Objektorienterad analys & Konstruktion, 10p 2 Ditt första program Kopiera katalogen Lab01 från den diskett som du kan låna av din handledare. Starta Visual C++ genom att klicka på dess ikon i Startmenyn. Stäng av tipsrutan. Öppna sedan projekt Lab01\prog01\prog01.dsw med kommandot Open Workspace i File-menyn. Du ska nu köra programmet. Det är möjligt att göra på flera olika sätt. Ett sätt är att välja kommandot Execute prog01.exe under menyn Build. Ett annat sätt är att använda kortkommandot <Ctrl F5>. När du kör öppnas ett nytt fönster med kommandotolken i vilket programmet exekverar. För att stänga fönstret efter det att exekveringen är avslutad så tryck på någon tanget. Modifiera ett program Ändra nu på programmet så att det ser ut som exemplet nedan. int main(void) { int antal; cout << Ge ett tal större än 0 << endl; cin >> antal; cout << Hej << antal << gånger << endl; return 0; } Kör sedan programmet. Gör det vad du förväntar dig? Lägg till ny källkod Man kan också byta programfil i ett projekt. Genom kommandot Add To Project - New under Project -menyn får man möjlighet att skapa en ny källkodsfil i projektet. Ett annat sätt att skapa en ny fil är att klicka på knappen för New text file, i menyn "File". Redan existerande filer kan läggas in i projektet med hjälp av alternativet "Add To Projekt" i menyn "Projekt". För att ta en källkodsfil ur projektet så kan du göra så här. Markera filen genom att välja fliken File View i Project WorkSpace. Project WorkSpace är den vänstra delen av fönstret. När du har valt fliken File View så skall du se ett katalogträd i Projekt WorkSpace. Markera filen och tryck på <Delete>. Filen tas nu bort ur projektet men raderas inte Vad är ett projekt? Ett projekt är en grupp av filer som bygger upp ett program. Du kan studera hur ditt projekt är uppbyggt i Project WorkSpace genom att välja mellan flikarna File View och Class View. Om du i File View eller Class View klickar på den komponent som intresserar dig så kommer du automatiskt att hoppa till motsvarande programkod. För att kompilera en källkodsfil så kan du i Build -menyn välja Compile prog01.cpp eller använda snabbkomandot <ctrl F7>. För att kompilera de filer som är ändrade och länka ihop projektet till en exekveringsbar fil så kan du välja Build prog01.exe i samma meny eller använda snabbkommandot <F7>.

3 Högskolan Dalarna Objektorienterad analys & Konstruktion, 10p 3 Vad händer om man skriver fel Ibland skriver man tyvärr programmet fel i dem mening att man skriver programsatser som inte är riktiga i C++ mening. Man brukar då säga att man har gjort ett eller flera syntaktiska fel. I dessa fall så kommer kompilatorn att protestera med felmeddelanden. Öppna projektet Lab01\Prog02\Prog02.dsw med hjälp av "Open workspace" i "File"-menyn. Kompilera programmet. Du kommer att få ett antal felmeddelanden: Configuration: Prog02 - Win32 Debug Compiling... Prog02.cpp E:\Lab01\Prog02\Prog02.cpp(9) : error C2374: 'i' : redefinition; multiple initialization E:\Lab01\Prog02\Prog02.cpp(10) : error C2065: 'conut' : undeclared identifier E:\Lab01\Prog02\Prog02.cpp(10) : error C2297: '<<' : bad right operand Error executing cl.exe. Prog02.obj - 3 error(s), 0 warning(s) Om du undrar vad något av meddelandena betyder så kan du markera själva felkoden t.ex. C2374 och trycka <F1>. Då kommer ett fönster med hjälptexten för detta meddelande att visas. När du vill återvända till programkoden så kan du stänga du fönstret med hjälptexten. Om du dubbelklickar på ett felmeddelande så förflyttas markören till det avsnitt i källkoden där felet är beläget. Ett exempel med tre filer Öppna projektet Lab01\Prog03\Prog03.dsw. prova och kör programmet. Vi ska nu dela upp programmet i två delar, en del som kommer att innehålla funktionen max_av_2 och en del som innehåller huvudprogrammet. Denna delning ska till slut resultera i tre filer, två för funktionen och en för huvudprogrammet. Börja med att skapa ett nytt projekt som du döper till maxav2. Innan du skapar det nya projektet måste du stänga det nuvarande projektet genom att välja Close WorkSpace i File -menyn. Därefter kan du skapa ditt nya projekt genom att välja New i File -menyn. När du skapar projektet skall du välja Win32 Console application. Döp projektet till "max_av_2". Fortsätt därefter med att skapa de två filerna som ska deklarera och definiera funktionen max_av_2. Du skriver då två filer: en inkluderingsfil som innehåller funktionsdeklarationerna samt en definitionsfil som innehåller definitionen av själva funktionen. I vårt fall kommer inkluderingsfilen att se ut som nedan: //Fil: max2.h //Deklaration av funktionen max_av_2 int max_av_2(int tal1, int tal2);

4 Högskolan Dalarna Objektorienterad analys & Konstruktion, 10p 4 Definitionsfilen som innehåller själva funktionen ser ut på följande sätt: //Fil: max2.cpp //Definition av funktionen max_av_2 int max_av_2(int tal1, int tal2) { if (tal1 < tal2) return tal2; return tal1; } Huvudfilen kommer att se ut på följande sätt: //Fil: maxav2.cpp //Huvudprogrammet som använder max_av_2 #include <iostream.h> #include "max2.h" int main(void) { int tal1, tal2, stoarst; cout << "Ange två tal: "; cin >> tal1 >> tal2; stoarst = max_av_2(tal1, tal2); cout << "\n\tstörsta var:" << stoarst << endl; return 0; } Vi ser att i denna fil så finns ett #include-direktiv till filen max2.h. Huvudprogrammet main behöver bara veta hur funktionen max_av_2 ser ut i princip men kräver inga detaljer. #include max2.h är ett preprocessor - direktiv till kompilatorn att läsa filen max2.h. Vi ser att i detta fall så använder vi oss inte av <> som när vi inkluderade iostream.h. Anledningen är att iostream.h är en systemfil och ligger på en helt annan katalog än den vi befinner oss på. I och med att max2.h inte är någon systemfil så måste vi explicit ange sökvägen till denna. Sökvägen har vi dock inte angivet här, därmed kommer kompilatorn att söka efter filen i den aktuella katalogen för projektet.

5 Högskolan Dalarna Objektorienterad analys & Konstruktion, 10p 5 Ett exempel med fem filer Stäng ditt föregående projekt och skapa ett nytt projekt "max_av_3". Använd programmet "Explorer" och kopiera filerna "max2.h", "max2.cpp" och "maxav2.cpp" från katalogen "max_av_2" till katalogen "max_av_3". Döp om filen maxav2.cpp till maxav3.cpp. Inkludera de tre filerna i projektet. Vi kommer nu till situationen att vi vill dela programmet i tre eller flera delar vilket kommer att resultera i fem eller fler filer. Vi betraktar en variant av föregående problem som först beräknar det största talet av två inmatade tal (funktion max_av_2) och sedan det största värdet av tre tal (funktion max_av_3). Modifiera huvudprogrammet så att det ser ut på följande sätt: //Fil: maxav3.cpp //Huvudprogrammet som använder max_av_2 och max_av_3 #include <iostream.h> #include "max2.h" #include "max3.h" int main(void) { int tal1, tal2, tal3, stoerst; cout << "Ge två tal: "; cin >> tal1 >> tal2; stoerst = max_av_2(tal1, tal2); cout << "\n\tstörst var : " << stoerst << endl; cout << "Ge tre tal: "; cin >> tal1 >> tal2 >> tal3; stoerst = max_av_3(tal1, tal2, tal3); cout << "\n\tstörst var : " << stoerst << endl; return 0; } och för max_av_3 får vi: //Fil: max3.h //Deklarationsfilen för max_av_3 int max_av_3(int tal1, int tal2, int tal3); samt

6 Högskolan Dalarna Objektorienterad analys & Konstruktion, 10p 6 //Fil: max3.cpp //Definitionsfilen för max_av_3 #include <iostream.h> #include "max2.h" int max_av_3(int tal1, int tal2, int tal3) { return max_av_2(max_av_2(tal1, tal2), tal3); } Fundera nu på vad som kommer att hända. Huvudprogrammet kommer att inkludera inkluderingsfilerna max2.h och max3.h som sig bör. Filen max3.h måste även den inkludera filen max2.h eftersom funktionen max_av_3 anropar max_av_2 som finns i filen max2.h. resultatet blir att inkluderingsfilen max2.h blir inkluderad i projektet två gånger. Första gången när max2.h inkluderades och andra gången när max3.h inkluderades. Eftersom denna i sin tur inkluderade max2.h blev därmed max2.h inkluderad två gånger i huvudprogrammet. Att inkludera samma fil i ett program två gånger är något som bör undvikas. Studera nu följande variant av inkluderingsfilen max_av_2: //Fil: max2.h //Deklarationsfilen för max_av_2 #ifndef max2 #define max2 int max_av_2(int tal1, int tal2); #endif Instruktionen #ifndef max2 ska tolkas som, om inte symbolen max2 är definierad så fortsätt, annars hoppar vi över till raden där det står #endif Instruktionen #define max2 definierar just denna symbol. Detta innebär att deklarationen av funktionen max2 endast kan förekomma en gång, vilket var vad vi ville. Skriv in ovanstående preprocessor-direktiv och provkör programmet.

7 Högskolan Dalarna Objektorienterad analys & Konstruktion, 10p 7 Debugger Att leta fel i ett program och åtgärda dessa är ingen lätt uppgift. Det finns i princip tre olika typer av fel som kan uppkomma, kompileringsfel, exekveringsfel och logiska fel. Kompileringsfel upptäcks av kompilatorn och kan t ex vara en variabel som inte deklarerats. Exekveringsfel är fel som upptäcks under körningen, t ex att du försöker dividera med noll. C++ avbryter då programmet och visar ett felmeddelande. Logiska fel är svårare att upptäcka och beror på att du har tänkt fel i något avseende. Du tror att programmet ska göra en sak men det visar sig att programmet gör något annat. Den integrerade debuggern är ett kraftfullt verktyg för att avlusa program. Vi ska gå igenom de mest grundläggande funktionerna i debuggern, nämligen exekvering av ett program stegvis, användning av brytpunkter samt kontroll av variablers värden. Öppna projektet Lab01\Prog04\Prog04.dsw. Programmet beräknar medelvärdet av två serier av fem tal samt medelvärdet av de två medelvärdena. Exekvera programmet stegvis Den enklaste metoden att kontrollera hur ett program fungerar är att stega igenom denna rad för rad. Det finns flera olika sätt att stega sig igenom ett program: Step Into, <F11>. Med den här metoden stegar du en rad i taget. Om raden innehåller en funktion så kommer nästa aktivering att gå in i funktionen. Step Over, <F10>. Med den här metoden stegar du en rad i taget. Om raden innehåller en funktion så kommer nästa aktivering att stega till nästa rad efter funktionen. Step Out, <Shift F11>. Med den här metoden kan du snabbt gå ur en funktion och återvända till den anropande programdelen raden efter själva funktionsanropet. Om du snabbt vill förflytta dig till ett annat ställe längre fram i programmet så kan du använda: Run To Curser, <Ctrl F10>. Ställ markören i den rad som du vill hoppa till och aktivera metoden. Avbryta exekveringen Om ditt program av någon anledning skulle ta över kontrollen och inte går att avbryta så kan du alltid trycka <Ctrl C> för att stoppa exekveringen. Om du kör debuggern och detta sker så kan du även använda något av kommandona Stop Debugging eller Break. Dessa två kommandon finns i menyn Build. Om inget annat hjälper så kan du även trycka <Cntr Alt Delete>, gå in på aktivitetshanteraren och begära att programmet ifråga ska avbrytas.

8 Högskolan Dalarna Objektorienterad analys & Konstruktion, 10p 8 Kontrollera variablers värden Att stega igenom ett program kan vara till hjälp om man vill kontrollera programflödet men vad man egentligen skulle vilja göra är nog att kontrollera variablernas värden medan medan programmet exekverar. Det kan vara till hjälp att t ex kontrollera indexvariabelns värde inne i en for-loop (eller t o m modifiera denna). När du exekverar programmet via debuggern så öppnas ett watch -fönster i nedre delen av kompilatorn, som visar olika variablers aktuella värden. Om du är intresserad av någon variabel som inte finns i detta fönster så kan du med markören peka på den variabeln. Då visas en liten ruta med variabelns värde. Om du vill att variabeln ska finnas med i listan av variabler i watch-fönstret så kan du peka på variabeln, högerklicka och välja Quick- Watch. I Quick-Watch menyn finns ett val för att lägga till variabeln i watch-fönstret. I watch-fönstret kan vissa variabler vara markerade med ett plus. Om du klickar på plusset så får du mera information om variabeln. Du ska nu kontrollera värdena på olika variabler. Genom att välja mellan flikarna Auto, Locals och this kan du se vilka värden som de flesta variabler har. Om någon variabel saknas som du vill undersöka så kan du lägga till den med hjälp av Quik-Watch -menyn. Undersök hur variablerna array, i, k, medv1 och medv2 förändras när du stegar dig igenom main -funktionen med hjälp av Step Over. Om programmet redan exekverar så avbryt det först och börja om avlusningen. Ge akt på hur variablernas värden förändras under körningen. Använda brytpunkter Att stega sig igenom ett program är visserligen bra men vad händer om det finns en for-sats som ska exekvera 100 gånger innan du går till nästa sats?. Man kan då placera en breakpoint efter for-satsen så att programmet går fram till brytpunkten. En brytpunkt fungerar som en stoppskylt i exekveringen. När exekveringen når en brytpunkt stoppas exekveringen och den inväntar instruktioner från användaren. För att aktivera en brytpunkt så ställer du markören på den aktuella raden, högerklickar och väljer Insert / Remove Breakpoint från snabbmenyn. För att ta bort brytpunkten så upprepar du det hela. För att förflytta dig till en brytpunkt så väljer du Go under menyn Build ", alternativet "Debug eller trycker <F5>. Du ska nu placera en brytpunkt i raden där medv1 beräknas. Flytta markören dit, högerklicka och aktivera brytpunkten. Starta avlusningen av programmet med hjälp av kommandot Go så att du förflyttar dig till brytpunkten. Stega därefter med en rad i taget med hjälp av Step Into till dess att du når funktionen summa i filen summa.cpp. Kontrollera vilka värden som tilldelas variabeln med namnet summan. Fortsätt att stega dig ur funktionerna och kontrollera variablernas värden. Blir medelvärdet rätt?

9 Högskolan Dalarna Objektorienterad analys & Konstruktion, 10p 9 Ändra variablers värden Programmet innehåller ett litet fel som kan vara nog så svårt att upptäcka från början. I funktionen summa borde man summera mellan loopindex 1 och antal (antal är definierat i filen summa.h och anger antalet data som ska matas in i en serie) och inte for (int j=2; j<=antal; j++) summan += array[j -1]; För att ändra en variabels värde gör du följande: 1. Se till att du har variabeln i watch -fönstret. 2. Markera variabelns värde och skriv in det värde som den bör ha. Tex array[2] = 2 eller k = i + k. 3. Fortsätt avlusningen och kontrollera resultatet av förändrade värdet. Ändra loopindexet j värde från 2 till 1 i watch -fönstret. Undersök vad som händer. Blev medelvärdet rätt nu? Om programmet fungerar riktigt med ovanstående förändring så kan du nu gå in i koden och rätta felet. Provköra igen och kontrollera att allt är riktigt. Övning Skatt och skatteberäkning brukar inte vara något populärt ämne, men ger likafullt upphov till många diskussioner. I många länder är skatteskalorna progressiva, dvs. skatten utgör en större del av inkomsten för högre inkomster än för lägre. Vi tänker oss nu ett land, där myntenheten råkar heta kronor och där skatten räknas ut enligt följande tabell: Inkomst Skatt kr 100 kr kr 100 kr + 12% av inkomsten inom skiktet kr föregående skatt + 25% av inkomsten inom skiktet föregående skatt + 39% av inkomsten inom skiktet Som exempel kan vi beräkna skatten för en inkomst på kr. För de första kronorna blir skatten 100 kr + 12% av , (= ), dvs. 100 kr kr = kr. Sedan tillkommer 25% av kr = 750 kr och vi får totala skatten kr. vi noterar också att för mycket höga inkomster kommer skatten att närma sig 39% av inkomsten. Beräkna själv nu skatten för några inkomster i de olika skikten och skriv ned resultaten. Dessa kommer du att behöva när du löser uppgiften. Uppgiften består i att du ska nu rätta och försöka få igång ett program vars kod finns i filen Lab01\skatt.cpp. Skapa ett nytt projekt skatt och inkludera filen. Rätta programmets syntax och avlusa logiska fel.

10 Högskolan Dalarna Objektorienterad analys & Konstruktion, 10p 10 Redovisning Du ska redovisa programmet skatt. - Redovisningen ska innehålla en kort beskrivning om hur programmet fungerar. - Programkoden ska vara kommenterad. - Variabelnamn ska vara självdokumenterande, d v s namn som "krty", "knatte" "strul" får inte förekomma. Redovisningen sker via ett mail till din laborations-handledare. Märk ditt mail med rubriken "OAK99 - redovisning 1". Bifoga samtlig källkod för programmet (filerna med ändelserna.cpp och.h). Se till att du har ditt namn och datum inskrivet i filernas kommentarer. För att laborationen ska bli godkänd så måste din handledare ha fått din redovisning före vecka 37.

Så här skriver du ditt första program i C++

Så här skriver du ditt första program i C++ Så här skriver du ditt första program i C++ Introduktion till att skapa Solution, Project och källkodsfil i Visual Studio 2013 Författare Anne Norling Kurs: Strukturerad programmering med C++ Kurskod:1DV433

Läs mer

NetBeans 5.5. Avsikt. Projektfönster

NetBeans 5.5. Avsikt. Projektfönster NetBeans 5.5 Avsikt Att bekanta dig med NetBeans programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av NetBeans 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till

Läs mer

Laboration 1. "kompilera"-ikonen "exekvera"-ikonen

Laboration 1. kompilera-ikonen exekvera-ikonen Programmerade system I1 Syfte Laboration 1. Syftet med denna laboration är dels att göra dej bekant med de verktyg som kan vara aktuella i programmeringsarbetet, dels ge en första inblick i att skriva

Läs mer

Laboration 1. "kompilera"-ikonen "exekvera"-ikonen

Laboration 1. kompilera-ikonen exekvera-ikonen Syfte Laboration 1. Objektorienterad programmering, Z1 Syftet med denna laboration är dels att göra dej bekant med de verktyg som kan vara aktuella i programmeringsarbetet, dels ge en första inblick i

Läs mer

Här beskrivs Eclipse, den programutvecklingsmiljö som utnyttjas i programmeringskurserna. Mera information finns på:

Här beskrivs Eclipse, den programutvecklingsmiljö som utnyttjas i programmeringskurserna. Mera information finns på: Bilaga C Eclipse 1 Inledning Här beskrivs Eclipse, den programutvecklingsmiljö som utnyttjas i programmeringskurserna. Mera information finns på: www.eclipse.org help.eclipse.org www.eclipse.org/downloads/

Läs mer

Inledande programmering med C# (1DV402) Ditt första C#-program med Visual Studio

Inledande programmering med C# (1DV402) Ditt första C#-program med Visual Studio Ditt första C#-program med Visual Studio Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får använda detta verk så

Läs mer

Tentamen i TDP004 Objektorienterad Programmering Praktisk del

Tentamen i TDP004 Objektorienterad Programmering Praktisk del Tentamen i TDP004 Objektorienterad Programmering Praktisk del Datum: 2011-08-22 Tid: 14-18 Plats: SU-salar i B-huset. Jour: Per-Magnus Olsson, tel 281456 Jourhavande kommer att besöka skrivsalarna ungefär

Läs mer

Eclipse en handledning

Eclipse en handledning LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs Institutionen för datavetenskap VT 2015 Eclipse en handledning 1 Inledning Här beskrivs Eclipse, den programutvecklingsmiljö som utnyttjas

Läs mer

Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p

Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p Skriven av Michael Andersson Introduktion Programmering I högnivåspråk fokuserar på själv problemet (algoritmen) istället

Läs mer

Föreläsning 3. Programmering, C och programmeringsmiljö

Föreläsning 3. Programmering, C och programmeringsmiljö Föreläsning 3 Programmering, C och programmeringsmiljö Vad är programmering? Ett väldigt kraftfullt, effektivt och roligt sätt att kommunicera med en dator Att skapa program / applikationer till en dator

Läs mer

NetBeans 7. Avsikt. Projektfönster

NetBeans 7. Avsikt. Projektfönster NetBeans 7 Avsikt Att bekanta dig med NetBeans programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av NetBeans 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till

Läs mer

Inledning. Vad är ett datorprogram, egentligen? Olika språk. Problemlösning och algoritmer. 1DV433 Strukturerad programmering med C Mats Loock

Inledning. Vad är ett datorprogram, egentligen? Olika språk. Problemlösning och algoritmer. 1DV433 Strukturerad programmering med C Mats Loock Inledning Vad är ett datorprogram, egentligen? Olika språk Problemlösning och algoritmer 1 (14) Varför använda en dator? Genom att variera de program som styr datorn kan den användas för olika uppgifter.

Läs mer

Lab1 Introduktion. 1 Syfte. 2 Innehåll Win32API Skapa trådar Kritiska sektioner Mailslothantering. 3 Förberedelse & Tips

Lab1 Introduktion. 1 Syfte. 2 Innehåll Win32API Skapa trådar Kritiska sektioner Mailslothantering. 3 Förberedelse & Tips Lab1 Introduktion Förberedelse för planetlabben genom att kapsla in (skapa wrappers) systemanrop. 1 Syfte Få en känsla av hur Win32API fungerar, dvs programmerarens interface gentemot Windows. Känsla för

Läs mer

Innehållsförteckning. 9 Större projekt Övningsuppgifter...32

Innehållsförteckning. 9 Större projekt Övningsuppgifter...32 PROGRAMMERING JAVA Innehållsförteckning 1 Allmänt om Java...5 I detta kapitel... 5 Historia... 5 Hur fungerar det att programmera?... 6 Inspiration... 9 Styrkan i Java...10 Övningsuppgifter... 11 2 Utvecklingsverktyget...12

Läs mer

Funktionens deklaration

Funktionens deklaration Funktioner - 1 Teknik för stora program #include #include......... cout

Läs mer

Datorteknik 2 (AVR 2)

Datorteknik 2 (AVR 2) Namn: Laborationen godkänd: Digitala system 15 hp Datorteknik 2 (AVR 2) LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Enkel in- och utmatning. Drivrutiner. Bithantering. I denna laboration ska vi förbättra

Läs mer

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas.

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas. Eclipse Avsikt Att bekanta dig med Eclipse programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av Eclipse 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till byte-kod

Läs mer

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Förberedelse Förbered dig genom att läsa föreläsningsanteckningar och de kapitel som gåtts igenom på föreläsningarna. Läs även igenom laborationen i förväg.

Läs mer

Komponenter med COM (och COM+/VC++ 7.0)

Komponenter med COM (och COM+/VC++ 7.0) MÄLARDALENS HÖGSKOLA Komponenter med COM (och COM+/VC++ 7.0) Med Visual C++ 7.0 COM-komponent EI0230 Komponentbaserad applikationsutveckling oktober 2003 Om denna sammanfattning Denna sammanfattning innehåller

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java I. Uppgifter: 2 Beräknad tid: 5-8 timmar (OBS! Endast ett labbtillfälle) Att läsa: kapitel 5 6

Objektorienterad programmering i Java I. Uppgifter: 2 Beräknad tid: 5-8 timmar (OBS! Endast ett labbtillfälle) Att läsa: kapitel 5 6 Laboration 2 Objektorienterad programmering i Java I Uppgifter: 2 Beräknad tid: 5-8 timmar (OBS! Endast ett labbtillfälle) Att läsa: kapitel 5 6 Syfte: Att kunna använda sig av olika villkors- och kontrollflödeskonstruktioner

Läs mer

Command line argumenter. Objektorienterad Programmering (TDDC77) Vad blir resultatet? Nu då? Ahmed Rezine. Hösttermin 2016

Command line argumenter. Objektorienterad Programmering (TDDC77) Vad blir resultatet? Nu då? Ahmed Rezine. Hösttermin 2016 Command line argumenter Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning VI: eclipse, felsökning, felhantering Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 /* Cla. java * Programmet illustrerar

Läs mer

Objektorienterad Programmering (TDDC77)

Objektorienterad Programmering (TDDC77) Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning VI: eclipse, felsökning, felhantering Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 Outline Felhantering Eclipse Felsökning Command line argumenter

Läs mer

Simulera med ModelSim

Simulera med ModelSim Simulera med ModelSim ModelSim - simuleringsprogramvara ModelSim kan användas till att simulera VHDL-kod, för att avgöra om den är "rätt" tänkt. Alteras version av ModelSim är också kopplad till en "databas"

Läs mer

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Inledning Starta Microsoft Visual Studio 2005. Välj create Project Välj VB + Vindows Application och välj ett nytt

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

C++ Funktioner 1. int summa( int a, int b) //funktionshuvud { return a+b; //funktionskropp } Värmdö Gymnasium Programmering B ++ Datainstitutionen

C++ Funktioner 1. int summa( int a, int b) //funktionshuvud { return a+b; //funktionskropp } Värmdö Gymnasium Programmering B ++ Datainstitutionen C++ Funktioner 1 Teori När programmen blir större och mer komplicerade är det bra att kunna dela upp programmet i olika delar som gör specifika saker, vilket kan göra programmet mer lättläst. Ett sätt

Läs mer

Frekvenstabell över tärningskast med C#

Frekvenstabell över tärningskast med C# Guide Frekvenstabell över tärningskast med C# Introduktionsuppgift Författare: Mats Loock Kurs: Inledande programmering med C# Kurskod:1DV402 Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning

Läs mer

Kompilera och exekvera Javakod

Kompilera och exekvera Javakod Kompilera och exekvera Javakod Förberedelser För att kunna göra dessa övningar måste du ha installerat Java Development Kit, JDK, som bland annat innehåller Java kompilatorn, javac. Hur du installerar

Läs mer

SKAPA DET FÖRSTA PROJEKTET I mikrobasic PRO for AVR

SKAPA DET FÖRSTA PROJEKTET I mikrobasic PRO for AVR SKAPA DET FÖRSTA PROJEKTET I mikrobasic PRO for AVR 2 Projekt mikrobasic PRO for AVR organiserar applikationer som projekt vilka består av en enda projektfil (med filändelsen.mbpav) och en eller flera

Läs mer

Kompilering och exekvering. Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332. En kompilerbar och körbar java-kod. Kompilering och exekvering

Kompilering och exekvering. Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332. En kompilerbar och körbar java-kod. Kompilering och exekvering Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332 Introduktion till Java Kompilering, exekvering, variabler, styrstrukturer Kompilering och exekvering Ett program måste översättas till datorns språk

Läs mer

grundläggande C++, funktioner m.m.

grundläggande C++, funktioner m.m. C++, Övning 1 Jonas Sjöbergh, jsh@nada.kth.se hur man kompilerar och kör make preprocessor minnesallokering, pekare grundläggande C++, funktioner m.m. ett exempel Ett enkelt program i C++, hello.cpp #include

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

15 Skapa en Start-Diskett

15 Skapa en Start-Diskett 151 15 Skapa en Start-Diskett När du startar din PC så letar den efter vissa uppstartningsfiler. Sökningen börjar på din diskettenhet och därefter på hårddisken. Detta innebär att om något är fel med din

Läs mer

Datorlaboration 0, Programmering i C++ (EDA623)

Datorlaboration 0, Programmering i C++ (EDA623) LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Programmering i C++ Institutionen för datavetenskap HT 2013 Datorlaboration 0, Programmering i C++ (EDA623) Under den inledande datorlaborationen får du träna på de grundläggande

Läs mer

Det finns många flaggor till g++,

Det finns många flaggor till g++, C++, Övning 1 Jonas Sjöbergh, jsh@nada.kth.se Inge Frick, inge@nada.kth.se Alexander Baltsatsis hur man kompilerar och kör make preprocessor minnesallokering, pekare grundläggande C++, funktioner m.m.

Läs mer

1 Språket C Valet av språket C++ för kompendiet. 1.2 Språket. 1.3 Att programmera. 1.4 Hello World Börja programmera

1 Språket C Valet av språket C++ för kompendiet. 1.2 Språket. 1.3 Att programmera. 1.4 Hello World Börja programmera 1 Språket C++ 1.1 Valet av språket C++ för kompendiet Språket C++ är ett språk som utvecklats för storskalig objektorienterad utveckling av sofistikerade och komplexa system. Det ligger då i sakens natur

Läs mer

Laboration 1. Objektorienterad programmering, Z1. Syfte

Laboration 1. Objektorienterad programmering, Z1. Syfte Syfte Laboration 1. Objektorienterad programmering, Z1 Syftet med denna laboration är dels att göra dej bekant med de verktyg som kan vara aktuella i programmeringsarbetet, dels ge en första inblick i

Läs mer

Datorövning 1. int sgd(int m, int n) { int rest; while ( n!= 0 ) { rest = m % n; m = n; n = rest; return m;

Datorövning 1. int sgd(int m, int n) { int rest; while ( n!= 0 ) { rest = m % n; m = n; n = rest; return m; Datorövning 1 A) Kör igång MicrosoftVisualC++-miljön. Välj File New Project från huvudmenyn och skapa ett nytt Win32 Console Project med namnet Mittnamn. Skapa en ny katalog, Oop, genom att vid Location

Läs mer

C++ Slumptalsfunktioner + switch-satsen

C++ Slumptalsfunktioner + switch-satsen C++ Slumptalsfunktioner + switch-satsen Veckans avsnitt består av ett antal lite udda funktioner man kan ha nytta av när man skriver program. Det är en slumptalsgenerator och lite annat smått och gott.

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

mikroicd Avbuggare Handbok

mikroicd Avbuggare Handbok mikroicd Handbok Avbuggare mikroicd avbuggare är ett mycket effektivt verktyg för realtid felsökning på hårdvara nivå. Den gör att du kan övervaka program variabelvärden, Speciella Funktion Register (SFR)

Läs mer

Eclipse. Kort genomgång

Eclipse. Kort genomgång Eclipse Kort genomgång Installation för den som vill ha Eclipse på sin egen maskin Du behöver först och främst ett Java Development Kit (JDK). Om du inte har något, installera JDK 7.0 från http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/

Läs mer

Ett enkelt program i C++, hello.cpp. #include <iostream> int main() { std::cout << "Hello World\n"; return 0; } C++, Övning 1

Ett enkelt program i C++, hello.cpp. #include <iostream> int main() { std::cout << Hello World\n; return 0; } C++, Övning 1 Ett enkelt program i C++, hello.cpp C++, Övning 1 Jonas Sjöbergh, jsh@nada.kth.se hur man kompilerar och kör make preprocessor minnesallokering, pekare grundläggande C++, funktioner m.m. ett exempel int

Läs mer

tentamensdags och lab 3

tentamensdags och lab 3 tentamensdags och lab 3 Större program delas normalt upp i flera filer/moduler vilket har flera fördelar: Programmets logiska struktur när man klumpar ihop funktioner som hör ihop (och ibland också struct-def

Läs mer

Datorlaboration 0, Programmering i C++ (EDAF30)

Datorlaboration 0, Programmering i C++ (EDAF30) LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Programmering i C++ Institutionen för datavetenskap HT 2015 Datorlaboration 0, Programmering i C++ (EDAF30) Under den inledande datorlaborationen får du träna på de grundläggande

Läs mer

Visa/Dolj knappar i Webeditor 8

Visa/Dolj knappar i Webeditor 8 Supportdokument Visa/Dolj knappar i Webeditor 8 Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: VisaDölj knappar i Webeditor 8.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Skapa ett

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11

Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11 Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11 Undantag Engelska: exceptions Skansholm: exceptionella händelser Fel som genereras om man försöker

Läs mer

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs Pekare och Listor Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 31 oktober 2014 Översikt 2/41 Internminne Pekare Dynamiska datastrukturer (Enkellänkade) listor Arbeta

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Räkna med ASP.NET Web Forms

Räkna med ASP.NET Web Forms Instruktion Räkna med ASP.NET Web Forms Introduktionsuppgift Författare: Mats Loock Kurs: ASP.NET Web Forms Kurskod:1DV406 Innehåll Du ska följa steg för steg -instruktionen i denna introduktionsuppgift

Läs mer

TDP005, Projekt: Objekt-orienterade System. Laboration: Eclipse

TDP005, Projekt: Objekt-orienterade System. Laboration: Eclipse TDP005, Projekt: Objekt-orienterade System Laboration: Eclipse Höstterminen 2013 Introduktion Detta material innehåller övningar för Eclipse. Redovisning Dessa övningar behöver inte redovisas, men ni får

Läs mer

Programmering, grundkurs, 8.0 hp HI1024, HI1900 etc., Tentamen TEN1. Måndagen den 10 januari 2011,

Programmering, grundkurs, 8.0 hp HI1024, HI1900 etc., Tentamen TEN1. Måndagen den 10 januari 2011, Programmering, grundkurs, 8.0 hp HI1024, HI1900 etc., Tentamen TEN1 Måndagen den 10 januari 2011, 8.15 12.15 Tentamen består av två delar, del A och del B. Del A innehåller 10 kryssfrågor på olika teman

Läs mer

Instruktion för konvertering av e-post i Lotus Notes med Swing PDF Converter

Instruktion för konvertering av e-post i Lotus Notes med Swing PDF Converter 1.2 Utgåva 1 (16) för konvertering av e-post i Lotus Notes med Swing PDF Converter Hur du väljer i Lotus Notes vad du vill konvertera... 1 Från arkivfil... 1 Från Inkorgen... 1 Från mapp... 2 Alternativ

Läs mer

C++ Lektion Tecken och teckenfält

C++ Lektion Tecken och teckenfält C++ Lektion Tecken och teckenfält Teori Hittills har alla variabler du jobbat med varit olika typer av tal, men du kan också deklarera variabler som håller bokstavstecken. Denna variabeltyp kallas för

Läs mer

Övning: Arbeta med Azure Explorer

Övning: Arbeta med Azure Explorer 1 Övning: Arbeta med Azure Explorer Azure Explorer är ett tredjpartsverktyg för att hantera lagring i Azure. Arbetsuppgift 1: Ladda ner och installera Azure Explorer på din utvecklingsmaskin i Azure. Steg

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Programexempel 1 AND-funktionen

Programexempel 1 AND-funktionen Utdrag ur "Logiska funktioner med mikroprocessor" s.10 ff. Reviderat 121105 Håkan Joëlson... Programexempel 1 AND-funktionen Uppgift: Realisera en 2-ingångars AND-grind med PIC16F84A. I detta exempel ska

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL... 4 Användning av funktioner i Microsoft Excel... 4 LETARAD FUNKTIONEN... 5 OM funktionen... 8 Mer Diagramhantering...10

Läs mer

Inställningstips Windows 8

Inställningstips Windows 8 @ Inställningstips Windows 8 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Navigera till Start fönstret (enklast att trycka på Windows tangenten.) 2. Skriv: mus, och sökfältet visast automatiskt. 2(11) 3. Välj: Inställningar,

Läs mer

Programmeringsteknik med C och Matlab

Programmeringsteknik med C och Matlab Programmeringsteknik med C och Matlab Kapitel 2: C-programmeringens grunder Henrik Björklund Umeå universitet Björklund (UmU) Programmeringsteknik 1 / 32 Mer organisatoriskt Imorgon: Datorintro i lab Logga

Läs mer

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs Sammanfattning period 1 Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 1 oktober 2013 Översikt Ett C++-programs uppbyggnad Variabler Datatyper Satser Uttryck Funktioner

Läs mer

PC-teknik, 5 p LABORATION ASSEMBLERINTRODUKTION

PC-teknik, 5 p LABORATION ASSEMBLERINTRODUKTION PC-teknik, 5 p LABORATION ASSEMBLERINTRODUKTION Laborationsansvarig: Anders Arvidsson Utskriftsdatum: 2005-08-31 Laborant(er): 1 Syfte Laborationen ska ge studenten möjlighet att genom assemblerinlägg

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java I

Objektorienterad programmering i Java I Laboration 0 Objektorienterad programmering i Java I Uppgifter: 2 Beräknad tid: ca 2 3 timmar Att läsa: sidan 45 52 Syfte: Att ladda hem och installera utvecklingsmiljön Att skriva ditt första Javaprogram

Läs mer

*Pekarvärden *Pekarvariabler & *

*Pekarvärden *Pekarvariabler & * *Pekarvärden *Pekarvariabler & * Motivering Pekare är ett fundamentalt koncept i C (och C++) Multipla returvärden från funktioner. Arrayer hanteras via pekare Dynamiskt minne (kommer i slutet av kursen)

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 2

Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Agenda Inläsning av data via dialogrutor Repetitioner (While-satsen och For-satsen) Nästlade

Läs mer

Lektion 5 HTML, CSS, PHP och MySQL

Lektion 5 HTML, CSS, PHP och MySQL Lektion 5 HTML, CSS, PHP och MySQL I den här lektionen behandlas i huvudsak PHP för att läsa information från en databas, MySQL. Det förutsätts att tidigare lektioner är gjorda, eller att du har tillräckliga

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp

Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp Dataingenjörsprogrammet, elektroingenjörsprogrammet och medicinsk teknik KTH Skolan för Teknik och Hälsa Redovisning: Se Kurs-PM om hur redovisningen

Läs mer

Laboration: Grunderna i Matlab

Laboration: Grunderna i Matlab Laboration: Grunderna i Matlab Att arbeta i kommandofönstret och enkel grafik Den här delen av laborationen handlar om hur man arbetar med kommandon direkt i Matlabs kommandofönster. Det kan liknas vid

Läs mer

Objektorienterad programmering

Objektorienterad programmering Objektorienterad programmering Föreläsning 14 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webacademy.se Agenda Exceptionella händelser Vanliga Programfel Exception-klasser Automatiskt genererade

Läs mer

Föreläsning 6 pekare och pekare tillsammans med arrayer

Föreläsning 6 pekare och pekare tillsammans med arrayer Föreläsning 6 pekare och pekare tillsammans med arrayer Vi ska nu undersöka vad pekare egentligen är och hur de relaterar till arrayer. Det är ett centralt tema i C-programmering. Vi följer boken och går

Läs mer

Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer.

Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer. Informationsinfrastruktur 7.5 hp Mattias Nordlindh Inledning Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer. Dokumentet består av

Läs mer

Monitor Pro V7.x SCADA. Förstå och skapa symboler 2002-06-18

Monitor Pro V7.x SCADA. Förstå och skapa symboler 2002-06-18 Monitor Pro V7.x SCADA Förstå och skapa symboler 00-06-8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION TILL SYMBOLER... 3. VÄLJ BILDFIL... 3. LÄGG TILL BILDFIL I MIMICEN... 4.3 LÄGG TILL OBJEKT I MIMICEN... 4.4 ANIMERA

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11

Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11 Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11 Undantag Engelska: exceptions Skansholm: exceptionella händelser Fel som genereras om man försöker

Läs mer

Föreläsning 6: Introduktion av listor

Föreläsning 6: Introduktion av listor Föreläsning 6: Introduktion av listor Med hjälp av pekare kan man bygga upp datastrukturer på olika sätt. Bland annat kan man bygga upp listor bestående av någon typ av data. Begreppet lista bör förklaras.

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp

Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp Dataingenjörsprogrammet, elektroingenjörsprogrammet och medicinsk teknik KTH Skolan för Teknik och Hälsa Redovisning: Se Kurs-PM om hur redovisningen

Läs mer

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs Underprogram - Funktioner Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 18 september 2014 Översikt 2/22 Återblick till satsblocken Funktioner - Namngivna satsblock

Läs mer

TDP005 Projekt: Objektorienterat system

TDP005 Projekt: Objektorienterat system . TDP005 Projekt: Objektorienterat system Laboration i Make och CMake Författare Filip Strömbäck Höstterminen 2016 Version 1.0 2016-10-04 Introduktion I denna lab kommer vi titta närmare på två verktyg

Läs mer

F4. programmeringsteknik och Matlab

F4. programmeringsteknik och Matlab Programmeringsspråk Föreläsning 4 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/ 2D1305 Introduktion till Java Kompilering, exekvering, variabler, styrstrukturer 1 Ett program är en eller flera instruktioner

Läs mer

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA... INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...6 2 (6) 2D1954 Programutvecklingsprojekt vt 2003 Installation

Läs mer

TUTORIAL: KLASSER & OBJEKT

TUTORIAL: KLASSER & OBJEKT TUTORIAL: KLASSER & OBJEKT I denna tutorial lär vi oss att använda klasser och objekt samt hur vi bygger en enkel applikation kring dessa. I tutorialen kommer det finnas en mängd kod som du antingen kan

Läs mer

Introduktion C-programmering

Introduktion C-programmering Introduktion C-programmering Viktor Kämpe C Historik Utvecklades först 1969 1973 av Dennis Ritchcie vid AT&T Bell Labs. Högnivå språk med kontakt mot maskinvara. Ett utav de mest använda språken. 2 C Standarder

Läs mer

Microsoft Visual Studio 2017

Microsoft Visual Studio 2017 Microsoft Visual Studio 2017 Efter den inledande teorin om programmering är det dags för praktik. I bokens förord (sid 3) konstaterade vi: Programmering är i allra högsta grad ett praktiskt ämne. Du kommer

Läs mer

Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp

Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp Dataingenjörsprogrammet, elektroingenjörsprogrammet och medicinsk teknik KTH Skolan för Teknik och Hälsa Redovisning: Se Kurs-PM om hur redovisningen

Läs mer

Tentamen i TDP004 Objektorienterad Programmering Praktisk del

Tentamen i TDP004 Objektorienterad Programmering Praktisk del Tentamen i TDP004 Objektorienterad Programmering Praktisk del Datum: 2009-08-24 Tid: 14-18 Plats: SU-salar i B-huset. Jour: Per-Magnus Olsson, tel 285607 Jourhavande kommer att besöka skrivsalarna ungefär

Läs mer

Programmeringsteknisk översiktskurs för yrkeshögskoleprogram

Programmeringsteknisk översiktskurs för yrkeshögskoleprogram Programmeringsteknisk översiktskurs för yrkeshögskoleprogram Föreläsning 12 Våren 2005 Innehåll Palindrom Hur man hittar fel i program, debuggning Felhantering, hur man förhindrar program att krascha Ev.

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

HI1024 Programmering, grundkurs TEN2 2015-10-30

HI1024 Programmering, grundkurs TEN2 2015-10-30 HI1024 Programmering, grundkurs TEN2 2015-10-30 KTH STH Haninge 8.15-13.00 Tillåtna hjälpmedel: En A4 handskriven på ena sidan med egna anteckningar Kursboken C PROGRAMMING A Modern Approach K. N. King

Läs mer

Enkla datatyper minne

Enkla datatyper minne Enkla datatyper minne 143.56 sant Sonja A falskt 18 1999-10-29 Bertil Gralvik, KTH Ingenjörsskolan 1 Addera två tal Algoritmen Summera tal Mata in två tal Beräkna Skriv ut resultat Mata in tal 1 Mata in

Läs mer

Klassdeklaration. Metoddeklaration. Parameteröverföring

Klassdeklaration. Metoddeklaration. Parameteröverföring Syntax: Class Declaration Modifier Class Body Basic Class Member Klassdeklaration class Class Member Field Declaration Constructor Declaration Method Declaration Identifier Class Associations Motsvarar

Läs mer

Inställningstips Windows 10

Inställningstips Windows 10 @ Inställningstips Windows 10 2015-08-13 För att anpassa din dator med Windows 10. 1. Navigera till Skrivbordet (Windows+D) och höger-klicka med musen: 2. Tryck pil ner till Anpassa 3. Tryck Enter Inställningstips

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Övning 1. Datateknik A, Java I, 5 poäng. Att ladda hem och installera Java Att skriva ditt första Javaprogram Att kompilera och exekvera ditt program

Övning 1. Datateknik A, Java I, 5 poäng. Att ladda hem och installera Java Att skriva ditt första Javaprogram Att kompilera och exekvera ditt program Datateknik A, Syfte: Att ladda hem och installera Java Att skriva ditt första Javaprogram Att kompilera och exekvera ditt program Att läsa: Lektion 1 Antal uppgifter: 3 Inlämning: Sker via inlämningsuppgifter

Läs mer

Övning 4. Arv och andra relationer

Övning 4. Arv och andra relationer Högskolan Dalarna Objektorienterad Analys & Konstruktion, 10p 1 Övning 4. Arv och andra relationer Stegvis förfining som programutvecklingsmetodik Det är mycket viktigt att du jobbar stegvis när du utvecklar

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer