Månadsrapport september Social- och äldrenämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport september Social- och äldrenämnden"

Transkript

1 Måndsrpport september Socil- och äldrenämnden

2 Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet Resultt per verksmhet Investeringsuppföljning Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport september 2(13)

3 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet Resultt september Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm. Intäkter Övr. int. Kostnder Övr. kostn. Köp v verksm. Resultt Ledning SOK 2,0 2,0-1,5-1,5 0,5 BÄF: Nämnd 0,7 0,7-0,6-0,6 0,1 Buffert 2,3 2,3 0,0 0,0 2,3 Centrl kostnder och dministrtion 29,2 0,0 29,2 0,0-27,6-27,6 1,6 Äldreomsorg 178,6 1,0 37,5 217,1-198,4-28,2-226,6-9,5 Stöd för personer med funktionsnedsättning 210,9 12,7 223,6-190,7-31,5-222,2 1,4 IFO: Buffert 1,9 1,9 0,0 0,0 1,9 Centrl kostnder och dministrtion Brn- och ungdomsvård 6,7 1,1 4,3 12,1-3,0-8,6-11,6 0,5 64,4 2,6 77,4 144,4-105,3-49,9-155,2-10,8 Beroende 11,8 0,7 12,5-2,0-8,7-10,7 1,8 Ekonomiskt bistånd 26,9 6,2 33,1-3,4-29,8-33,2-0,1 Vägvl vuxen 5,9 1,5 12,7 20,1-0,4-19,3-19,7 0,4 verksmheter 539,3 6,2 153,5 699,0-503,2-205,7-708,9-9,9 Kommentr till verksmhetsresultten Det smmnlgd resulttet per den 30 september inom socil- och äldrenämndens verksmhetsområden visr ett underskott mot budget med -11,7 mkr (ugus- Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport september 3(13)

4 tis resultt inom prntes, -10,5 mkr) Ledning +0,5 mkr (+0,5 mkr) Beställrvdelningen för äldre- och funktionsnedsättning inkl nämnd och buffert -4,1 mkr (-3,4 mkr). Individ- och fmiljeomsorg -6,3 mkr (-5,8 mkr). Väsby stöd och omsorg -1,8 mkr (-1,8 mkr). Redoviss i särskild tbell nedn. verksmheter i tbell uppgår till -9,9 mkr. verksmheter i tbell uppgår till -1,8 mkr. Totlt summerr dess till socil- och äldrenämndens resultt per 30 september om -11,7 mkr. Ledning +0,5 mkr Det positiv resulttet per den 30 september beror på lägre personlkostnder smt lägre kostnder för övrigt mteril och tjänster. Beställrvdelningen för äldre och funktionsnedsättning (-4,1 mkr): Buffert +2,3 mkr Plnerd buffert om 2,3 mkr per sist september finns kvr för oförutsedd kostndsökningr. Nämnd, centrl kostnder och dministrtion smt biståndsbedömning +1,7 mkr Överskottet beror i huvudsk på lägre personlkostnder p g vknser. Äldreomsorg -9,5 mkr Nettoresulttet för verksmheter inom äldreomsorgen visr en negtiv vvikelse mot budget med 9,5 mkr per sist september och beror i huvudsk på följnde: -2,3 mkr vser högre kostnder för permnent pltser, vilket främst beror på högre kostnder per plts mot budgetert. -1,4 mkr vser högre kostnder för korttidsvistelse för äldre, vilket beror på fler vårddygn än budgetert smt en högre kostnd per vårddygn. -5,5 mkr vser kostnder för utförd hemtjänst, vilket beror på fler utförd timmr än budgetert. +0,6 mkr vser loklhyror smt reprtioner och underhåll. -0,5 mkr vser högre kostnder för lrm smt mtlådor inom hemtjänsten. -0,2 mkr vser kostnder för dgverksmhet smt utskrivningsklr. -0,2 mkr vser lägre intäkter mot budget Omsorg om funktionsnedstt +1,4 mkr Nettoresulttet för verksmheter inom omsorg om funktionsnedstt visr en positiv vvikelse mot budget med 1,4 mkr per den sist september vilket beror på följnde: +2,8 mkr vser lägre kostnder för dglig verksmhet enligt LSS, vilket beror på färre deltgre inom denn verksmhet. -0,9 mkr vser högre kostnder inom psykitriboende p g högre kostnder per vårddygn mot budgetert. Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport september 4(13)

5 -0,6 mkr vser högre kostnder inom LSS-boende, vilket beror på högre kostnder per vårddygn än budgetert. +1,0 mkr vser boende enligt SoL. Det positiv resulttet beror på en plcering mindre än budgetert. +1,1 mkr vser SFB (Socilförsäkringsblken) p g färre ärenden. -0,6 mkr vser personlig ssistns enligt LSS, vilket beror på fler utförd timmr än budgetert. Att inte underskottet är större beror på en retroktiv utbetlning om 714 tkr från försäkringskssn gällnde personlig ssistns enligt LSS. -0,8 mkr vser boendestöd smt sysselsättning inom psykitrin vilket beror på fler deltgre. -0,5 mkr vser korttidsboende LSS. -0,5 mkr vser instser enligt HSL-LSS, där sktteväxling skett melln lndsting och kommunen. +0,4 mkr vser högre intäkter än budgetert (hyresintäkter smt momskompenstion). Individ- och fmiljeomsorgen (-6,3 mkr): Buffert +1,9 mkr Plnerd buffert om +1,9 mkr per sist september finns kvr för tt finnsier verksmheter som går med ett underskott. Centrl kostnder och dministrtion +0,5 mkr Överskottet beror i huvudsk på lägre kostnder för övrigt mteril och tjänster smt något lägre personlkostnder än budgetert. Brn- och ungdomsvård -10,8 mkr Underskottet beror på högre kostnder för plceringr. Beroende +1,8 mkr Överskottet beror frmförllt på lägre plceringskostnder än budgetert. Ekonomiskt bistånd -0,1 mkr +1,9 mkr vser lägre kostnder för försörjningsstöd. -0,6 mkr vser högre kostnder för försöksboende jämfört med budget. -1,4 mkr vser högre kostnder för skyddt boende. Vägvl vuxen +0,4 mkr Den störst vvikelsen gäller lönekostnder för offentligt skyddd nställning (OSA) med +0,5 mkr. Verksmhetens resultt innehåller kostnder på 0,2 mkr för ferierbeten som sk täcks v medel från kommunstyrelsen. Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport september 5(13)

6 1.1.2 Kommunl regi Resultt september Verksmhet Vård och omsorg Stöd för personer med funktionsnedsättning Kom. ers. Fsg v verksm. Intäkter Övr. int. Kostnder Övr. kostn. Köp v verksm. Resultt 0 68,4 3,4 71,8-2,0-70,0-72,0-0,2 0 96,9 38,4 135,3-0,1-136,8-136,9-1,6 verksmheter 0 165,3 41,8 207,1-2,1-206,8-208,9-1,8 Kommentrer till verksmhetsresultt Väsby stöd och omsorg (-1,8 mkr): Ledning + 1,2 mkr Äldreomsorg - 0,2 mkr +0,2 mkr vser särskilt boende för äldre. Åtgärdern enligt pln hr givit resultt och personlkostndern på främst Brobcken hr minskt. -0,4 mkr vser dgverksmhet Stöd för personer med funktionsnedsättning - 2,8 mkr - 0,2 mkr vser bostd med särskild service LSS. Åtgärdern enligt pln hr givit resultt och personlkostndern hr minskt. - 1,6 mkr vser högre kostnder för dglig verksmhet LSS. +0,2 mkr vser korttidstillsyn för skolungdom över 12 år - 0,4 mkr vser enheten för personligt stöd - 0,5 mkr vser HSL-instser enligt LSS - 0,3 mkr vser boende psykitri Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport september 6(13)

7 1.1.3 Prognos Prognos Verksmhet Kom. Ers. Intäkter Fsg v verksm. Övrig int. Kostnder Köp v verksm. Övrig kost. Prognos Ledning SOK 2,6 2,6-2,6-2,6 0,0 BÄF: Nämnd 0,9 0,9-0,9-0,9 0,0 Buffert 3,0 3,0 0,0 0,0 3,0 Centrl kostnder och dministrtion 38,9 38,9-38,2-38,2 0,7 Äldreomsorg 238,3 46,0 284,3-258,8-37,6-296,4-12,1 Stöd för personer med funktionsnedsättning IFO: 281,2 17,1 298,3-254,6-42,2-296,8 1,5 Buffert 2,5 2,5 0,0 0,0 2,5 Centrl kostnder och dministrtion Brn- och ungdomsvård 8,9 1,7 5,6 16,2-3,2-13,0-16,2 0,0 85,9 3,6 133,1 222,6-169,6-64,1-233,7-11,1 Beroende 15,8 0,0 1,4 17,2-3,8-12,0-15,8 1,4 Ekonomisk bistånd 35,9 7,5 43,4-4,0-39,1-43,1 0,3 Vägvl vuxen 7,8 1,5 14,7 24,0-0,3-22,6-22,9 1,1 Verksmheter 719,1 6,8 228,0 953,9-694,8-272,3-967,1-12,7 Kommentr till verksmhetsresultten Socil- och äldrenämnden prognostiserr ett underskott på helår om -13,7 mkr vrv: Ledning 0,0 mkr Beställrvdelningen för äldre- och funktionsnedsättning inklusive nämnd -6,9 mkr. Individ- och fmiljeomsorg -5,8 mkr. Väsby stöd och omsorg -1,0 mkr. Redoviss i seprt tbell nedn. Socil- och äldrenämndens beställrvdelning för äldre och funktionsnedsättning smt individ- och fmiljeomsorgen lämnr ett prognostisert underskott mot bud- Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport september 7(13)

8 get med -12,7 mkr, vilket motsvrr 1,3 procent v omsättningen. Ledning prognos 0,0 mkr Beställrvdelningen för äldre och funktionsnedsättning (-6,9 mkr) Nämnd 0,0 mkr Buffert +3,0 mkr Buffert får täck en del v det negtiv resulttet inom verksmhetern. Centrl dministrtion smt biståndsbedömning +0,7 mkr Personlkostnden är betydligt lägre i ugusti mot budget vilket beror på vknser. Även om lönerevisionen smt nynställningr räkns med bör den centrl dministrtionen gör ett överskott mot budget med +0,7 mkr. Äldreomsorg -12,1 mkr -3,0 mkr vser särskilt boende. Volymern ligger enligt budget men snittkostnden per plts är högre än budgetert. -1,5 mkr vser korttidsvistelse äldre vilket beror på fler vårddygn än budgetert smt högre snittpris jämfört med budget. -7,0 mkr vser kostnden för utförd tid inom hemtjänsten. Prognostiserd volym är fler utförd timmr i förhållnde till budgeterd volym. Budget är på timmr. -0,8 mkr vser högre kostnder för mtlådor smt lrm inom hemtjänsten smt extern köp v dgverksmhet. +0,3 mkr vser kostnder för bostdsnpssning. Förr året vr resulttet betydligt lägre än budget och prognosen tyder på tt resulttet kommer tt vr ett överskott även i år. -0,6 mkr vser lägre intäkter gällnde txor och vgifter. +0,5 mkr vser loklhyror m m inom äldreboende. Omsorg om funktionsnedstt +1,5 mkr -1,4 mkr vser kostnden för psykitriboende vilket beror på högre kostnd per plts än budgetert. I ett enskilt ärende hr ersättningen ökt vilket resultert till ett underskott. Hemtgning v externt plcerde personer hr i ett kostndsperspektiv blivit dyrre än plnert. +3,1 mkr vser dglig verksmhet inom LSS. Det positiv resulttet beror på färre deltgre mot budget. -0,7 mkr vser boende enligt LSS. Underskottet beror på en högre nivåbedömning än vd som låg till grund för budgeterd kostnd. +0,4 mkr vser ledsgning, personlig ssistns enligt SoL +1,3 mkr vser boende för LSS-personer med SoL-boende vilket beror på färre vårddygn än budgetert. +1,3 mkr vser lägre kostnder för de först tjugo timmrn till försäkringskssn vilket beror på försäkringskssns restriktivre bedömning inom SFB-lgstiftningen. Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport september 8(13)

9 -1,0 mkr vser kostnden för boendestöd smt sysselsättning inom psykitrispektrt. Orsken är tt fler personer är i behov v denn verksmhet. -1,3 mkr vser kostnden för personlig ssistns. Underskottet beror på timmr mer än budgetert. En återbetlning från FK som vser 2015 hr räknts med i prognosen vilket innebär ett något lägre underskott mot utförd timmr. Prognosen bygger på ett ntgnde tt det inte tillkommer någon dyr insts under hösten. -0,2 mkr vser korttidsvistelse LSS vilket beror på fler vårddygn än budgetert. -0,6 mkr vser HSL-LSS då sktteväxlingen vr för låg mot vd som behövdes för tt täck kostnden. +0,6 mkr vser högre hyresintäkter smt högre bidrg än budgetert. Individ- och fmiljeomsorg (-5,8 mkr) Buffert +2,5 mkr Buffert får täck del v det negtiv resulttet inom verksmhetern. Brn och ungdomsvård -11,1 mkr Underskottet vser kostnder för plceringr och ndr instser för brn och ung, vilket beror på fler årspltser mot budgetert. Kostndsutvecklingen hr dock vänt. Måndskostndern för plceringr för brn och ungdom är under ugusti och september drygt 1 mkr lägre än under våren 4,1 mkr jämfört med 5,4 mkr. Prognostiserd kostnd för resten v året är 4,1 mkr per månd vilket är något lägre än i prognosen efter ugusti. Högre kostnder för skolplceringr innebär dock tt totlprognosen för brn och ungdomsvården inte kn sänks. Beroendevård +1,4 mkr Prognostisert överskott vser lägre kostnder för plcering än budget. Ekonomiskt bistånd +0,3 mkr +2,1 mkr vser lägre kostnder för försörjningsstöd jämfört med budget. -1,5 mkr vser högre kostnder för skyddt boende jämfört med budget. -0,3 mkr vser högre kostnder för försöksboende än budgetert. Det är kostnder för renoveringsbehov i försökslägenheter som ktulisers i och med den större rörligheten i beståndet. Vägvl vuxen +1,1 mkr Överskottet vser lägre kostnder för rbetsmrkndsnställningr än budgetert. Anledningen är tt det finns färre personer med behov v instsern offentligt skyddt rbete och kommunl visstidsnställning för närvrnde. Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport september 9(13)

10 1.1.4 Prognos kommunl regi Prognos Verksmhet Vård och omsorg Stöd för personer med funktionsnedsättning Verksmheter Kom. Ers. Intäkter Fsg v verksm. Övrig int. Kostnder Köp v verksm. Övrig kost. Prognos 0 88,4 4,3 92,7-2,6-90,5-93,1-0, ,4 52,9 183,3-0,1-183,8-183,9-0, ,8 57,2 276,0-2,7-274,3-277,0-1,0 Väsby stöd och omsorg lämnr ett prognostisert underskott mot budget med - 1,0 mkr. Prognosen förutsätter tt lönerevisionen inte innebär ytterligre löneökningr än de som prognostiserts smt tt ntgen åtgärdspln följs. Åtgärdsplnen hndlr frmöver om effektiviseringr v personlbemnningen, främst inom bostd med särskild service LSS smt dglig verksmhet LSS. Personlförändringrn i verksmheten bedöms vr möjlig tt genomför med bibehållen kvlitet för kundern. Buffert +1,1 mkr Får täck det prognostiserde underskottet inom övrig verksmheter. Ledning 0,0 mkr Äldreomsorg - 0,4 mkr +0,0 mkr vser särskilt boende -0,4 mkr vser dgverksmhet Stöd för personer med funktionsnedsättning - 1,7 mkr +0,2 mkr vser bostd med särskild service LSS +0,2 mkr vser korttidstillsyn för skolungdom över 12 år -1,2 mkr vser dglig verksmhet LSS -0,3 mkr vser HSL-instser enligt LSS -0,3 mkr vser boende psykitri -0,3 mkr vser enheten för personligt stöd Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport september 10(13)

11 1.1.5 Kostnder för mottgnde v flyktingr och nynländ Kostnder för mottgnde v flyktingr och nynländ. Intäkter/kostnder (belopp i mkr) INTÄKTER (+) MIG Ensmkommnde Bokslut 2015 Budget Resultt september Prognos Budget vvik 40,8 129,4 72, ,4 MIG schblon 5,7 7,2 8,8 11,8 4,6 Hyresintäkt evklägenheter Täckning evkboende ks 0,1 0,4 0,4 0 2,5 2,5 Arbetsförmedlingen 0,4 0,5 0,5 intäkter 46,5 136,6 82,1 115,2-21,4 KOSTNADER (-) Ensmkommnde -40,8-129,4-72, ,4 Mottg och integrtion exkl F-stöd Försörjningsstöd nynländ -3,9-4,2-3,7-4,9-0,7-1,8-3 -4,6-7,3-4,3 Ankomstboende -0,3-0,1-0,1-0,1 Evk-lägenheter -0,9-1,8-1,8 Anpssning lägenheter Projektnställd Väsbyhem -0,8-0,8-0,3-0,3 kostnder -46,8-136,6-82,1-115,2 21,4 Resultt -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunen tr under mot 138 personer enligt mottgningslgen. För tt klr dett hr 56 evkueringslägenheter hyrts v Väsbyhem från den 1 juli. Kostnder och intäkter för dett börjr klrn. Hyresintäktern från de som flyttr in beräkns uppgå till c 0,4 mkr och kostndern enligt vtlet med Väsbyhem beräkns till -2,9 mkr. Därmed behöver 2,5 mkr täcks v de särskild medel för flyktingmottgnde som kommunstyrelsen disponerr. 1.2 Investeringsuppföljning För verksmheter inom den kommunl regin smt individ- och fmiljeomsorgen finns det totlt tkr för inventrieförnyelse under, vrv 850 tkr vser budget och 579 tkr vser ombudgeterde medel från Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport september 11(13)

12 Utöver det finns det 606 tkr för Brobcken i form v ombudgeterde medel från Utfll per sist september är tkr, vrv 590 tkr vser Brobcken. 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl Verksmhetsmått Resultt 2015 Budget Resultt september Prognos Budgetvvik. Äldreomsorg: Hemtjänst, kostnd för lrmutryckningr smt lrminstlltioner, tkr Hemtjänst, ntl utförd timmr omvårdnd smt serviceinstser Korttidspltser äldre, ntl årspltser i snitt under året Särskilt boende för äldre, ntl årspltser Dgverksmhet för äldre, ntl årspltser Bostdsnpssning, kostnd tkr Omsorg om funktionsnedstt: LSS-boende, ntl årspltser LSS-boende yngre, ntl årspltser Dglig verksmhet enligt LSS, ntl årspltser Personlig ssistns enligt LSS, ntl timmr SFB, ersättning till FK, ntl personer LSS-personer med SoL-boende, ntl årspltser HVB SoL, ntl årspltser Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport september 12(13)

13 Verksmhetsmått Psykitriboende, ntl årspltser IFO: Ekonomiskt bistånd Resultt 2015 Budget Resultt september Prognos Budgetvvik Antl hushåll/månd Medelbistånd i kr per hushåll och månd Bruttokostnd totlt i mkr Instser våld i när reltion, mkr Institutionsplceringr brn och ungdom , ,2 19,5-2,5 4 2,5 4 1,5 Antl årspltser 18, ,3 24,6 9,6 Kostnd per dygn i kr Fmiljehem: Antl årspltser 86, ,3 83,7 0,7 Kostnd per dygn i kr , ,9 Bruttokostnd totlt i mkr 50,5 45,7 44,7 57,3 11,6 Årspltser, totlt 104, ,6 108,3 10,3 Kostnd per dygn totlt Institutionsplceringr vuxn: Antl årspltser totlt 8 7,5 4,4 5,3-2,2 Kostnd per dygn totlt Bruttokostnd totlt i mkr ,9 5,2 1,9 3,8-1,4 Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport september 13(13)

Månadsrapport oktober Social- och äldrenämnden

Månadsrapport oktober Social- och äldrenämnden Måndsrpport oktober Socil- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 12 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl...

Läs mer

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden Måndsrpport mj 2015 Socil- och äldrenämnden 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt mj 2015 Verksmhet Nämnd, ledning smt biståndsbedömning Kom. ers. Fsg v Intäkter Övr. int. Kostnder

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Månadsrapport februari 2014

Månadsrapport februari 2014 Måndsrpport februri Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 6 1.3 Volymer, sttistik

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

Månadsrapport november Social- och äldrenämnden

Månadsrapport november Social- och äldrenämnden Månadsrapport november Social- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 11 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Månadsrapport mars Kultur- & fritidsnämnden

Månadsrapport mars Kultur- & fritidsnämnden Måndsrpport mrs Kultur- & fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 6 1.1 Resultt per verksmhet... 6 1.2 Investeringsuppföljning... 9 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 10

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

IE Vallentuna. Kartläggning: Rutiner för återsökning av statsbidrag för flyktingmottagandet. tffil

IE Vallentuna. Kartläggning: Rutiner för återsökning av statsbidrag för flyktingmottagandet. tffil VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 2016-11-10 KOMMUNSTYRELSEN Krtläggning: Rutiner för återsökning v sttsbidrg för flyktingmottgndet hr på v rutiner för v oss förtroendevld revisorer genomfört en krtjäggning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden -04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2009 Renhållningstx för Härjedlens kommun Antgen v kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Den renhållning som enligt miljölken åvilr kommunen, omesörjes v Rexcer AB som hr ntgits

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden -03-23 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) perioden % Verksamhetens

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16 Vård- och omsorgsnämnden, -16 Ordförande: Mikael Ottosson Förvaltningschef: Anne Simmasgård -03-04 Ekonomisk sammanställning Driftredovisning per slag tkr exkl prisutv. exkl prisutv. Verksamhetens intäkter

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget att rapportera.

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Delegationsordning för Äldrenämnden

Delegationsordning för Äldrenämnden Utgivre: Äldrenämnden Gäller från: 20150121 Antgen: ÄN 6/2015 Delegtionsordning för Äldrenämnden Utöver vd som föreskrivs i kommunllgen för nämnder oh dess förvltning gäller estämmelsern i denn delegtionsordning.

Läs mer

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR KPR 2014 10 22 Inledning Måluppföljning Kvalitetsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning et redovisar ett överskott på 14 326 tkr. På helår prognostiseras ett överskott på 5 474 tkr.

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon: ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Månadsrapport november 2015

Månadsrapport november 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Utvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen 2011

Utvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen 2011 Bilaga 5 Utvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Enhet Mått 2009 2010 Barn/ungdom/familj Familjecentralen besök för social rådgivning Besök på baby-café/öppen förskola

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Hälsotal

Läs mer

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari sida 1 2015-03-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret.

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomirapport efter juli 2014

Ekonomirapport efter juli 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport

Läs mer

Socialnämndens mål. Socialnämndens mål med nyckeltal

Socialnämndens mål. Socialnämndens mål med nyckeltal Socialnämndens mål Socialnämndens mål med nyckeltal 2016-2018 2016-03-01 Socialnämndens mål Sida 2(14) Innehållsförteckning Mål... 3 KF MÅL 1: Vindelns Kommun ger bra service med god kvalitet... 3 Socialnämndens

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-10-19, kl 0900-1435 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu. Försök med vllfröblndningr Av Nill Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsl E-post: Nill.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.se Smmnfttning Målsättningen med försöksserien hr vrit tt sök

Läs mer

Åtgärder för budgetutfall i balans

Åtgärder för budgetutfall i balans TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

att godkänna föreliggande resultat på minus tkr för september 2015.

att godkänna föreliggande resultat på minus tkr för september 2015. Pitate OMS ORGSFÖRVALTNINGEN ON 230(5-(0- /4e de 6 Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-14 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per september 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Social- och äldrenämndens delegationsförteckning

Social- och äldrenämndens delegationsförteckning Tjänsteutlåtande Utredare 2015-11-02 Theresa Olsson 08-590 972 77 Dnr: Theresa.Olsson@upplandsvasby.se SÄN/2015:232 10092 Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämndens delegationsförteckning 2016-2018.

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, upple». OMSORGSFÖRVALTNINGEN Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 9 Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-07-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

Arsredovisning. Bostadsrattsforeninqen Mineralen

Arsredovisning. Bostadsrattsforeninqen Mineralen Brf Minerlen 71641-9544 Arsredovisning Bostdsrttsforeninqen Minerlen Styrelsen f~r hrmed vge ~rsredovisning for rksnskpsret 1 jnuri - 31 december 211. ForvItninqsberttelse Foreningens ndml Foreningen hr

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013.

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Analys av Vård- och omsorgsnämndens underskott 2013 2014-03-31 Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Underskottet

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016 Vård-och omsorgsnämnden Presentation av årsredovisningen 2016 NÖJDA MEDBORGARE: Nämndens mål: Under år 2016 ska minst 95 % av alla personer som har insatser inom äldreomsorg och LSS göras delaktiga i utformningen

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden

Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden 2013 Justering Lönekomp Volym Teknisk 2014 Faktisk 2014 30-33 GEMENSAM VERKSAMHET 300000 Förvaltningschef 10000 Vård- och omsorgsnämnden 1 130 93300 Förvaltningsledning

Läs mer