ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19"

Transkript

1 a k a d e m i k e r n 4 05 ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 > Fackligt arbete på Vida Skog > Vad händer i SVO? > Skogskonferens och 100-årsfest 5 Skogsakademikern 4/03

2 vi byter namn och elva myndigheter blir en sen FRÅN OCH MED FÖRSTA JANUARI 2006 BLIR VI EN MYNDIGHET SKOGSVÅRDSSTYRELSERNA BYTER NAMN TILL SKOGSSTYRELSEN OCH SAMTIDIGT ÄNDRAR VI VÅR LOGOTYPE MER INFORMATION OM OSS HITTAR DU PÅ Har vi dina aktuella uppgifter? Meddela oss om du flyttar eller byter arbete. Du som är medlem kan logga in på Naturvetareförbundets webbplats och se vilka uppgifter vi har om dig i vårt register och rätta eventuella felaktigheter. Uppgifter kan också lämnas till Guldkantade skogslån - låg ränta, värdefulla råd och del av hypotekets överskott. Det finns en avgörande skillnad mellan Landshypotek och andra låneinstitut: Vi finansierar bara jordbruks- och skogsfastigheter. Bostadsrätter och hyresfastigheter kan andra bättre men ska du köpa skog t ex, är det oss du ska vända dig till. Vi kan ge dig sakkunniga råd som leder både till bra köp och rätt finansiering. Förutom låg ränta får du dessutom del av hypotekets årliga överskott. Vill du veta mer om det här gå in på eller ännu hellre, ring oss på och på tel Jordnära finansieringar

3 sidan tretton sidan sjutton Sa k a d e m i k e r n Tidningen utkom från 1987 till och med nummer 2/97 under namnet JÄGMÄSTAREN. REDAKTÖR Kerstin Diamant tel ANSVARIG UTGIVARE James Tersmeden tel FÖRBUNDSKANSLI Box 760, Nacka Tel: (vx), Fax: Innehåll 4 05 sidan tjugoett Ill. André Prah BESÖKSADRESS Planiavägen 13, Nacka station Skogsakademikernas personal är från 1 juli 2005 en del av Naturvetareförbundets kansli, se och matrikeln 2005 s. 6 7 ORDFÖRANDE DELFÖRBUNDET SKOGSAKADEMIKERNA Åke Barklund tel REDAKTIONSRÅD Malin von Essen, Skogforsk Björn Lyngfelt, SCA Forest Products Lotta Möller, Skogsutredningen 2004 Hasse Bengtsson, Skogsstyrelsen 5 Skogsakademikern 4/03 Ledare Anna Brockmark och Rolf Lindström 4 Gunnar Ragnå 5 Facit efter sex månader: Vi är till för dig! James Tersmeden 6 7 Nya medlemmar välkomna! 7 Nya i Skogsakademikernas styrelse Presentation av Anna Brockmark och Pär Hansson 8 11 Snabba förändringar inom SVO Intervju med Jerker Bergdahl & Anna-Karin Mähler Medlemsmöte 15 december PRODUKTION/ANNONSER LIME AB, Tejarps Gård, Klågerup. Tel Grafisk form & layout: Pia Johansson Annonsförsäljning: Eva Raihle Från nr 1-06: Kerstin Diamant (se ovan) Skogsadademikern utkommer med fyra nummer per år. Prenumerera enklast genom att sätta in 140 kr på pg och ange ditt namn, adress samt prenumeration på Skogsakademikern. För osignerat material svarar redaktören. Eftertryck av osignerade artiklar medges om källan anges, av övrigt material enligt överenskommelse. För insänt ej beställt material ansvaras ej. ISSN X Norra Skåne Offset, Hässleholm Society of American Foresters Fackligt arbete på Vida Skog Byholma virkeslager 18 Fackliga grundkurs en vinst i samgåendet Intervju med Staffan Berg 19 Skogshögskolans studentkår 100 år skogskonferensen och fest Notiser 23 Skogsmästarskolans kårhus 24 OMSLAGSBILDEN: Anna Brockmark, områdesinspektor på Södra Skog och nybliven styrelseledamot i delförbundet Skogsakademikerna, här fotograferad framför en ek i Fullmarp, Mosslanda, i sällskap med flatcoated retrievern Wilbur. Se artikel s 8. Foto: Per Olsson 3 Skogsakademikern 4/05

4 Ledaren Skogsakademikerna står stadigt när det stormar Stormen Gudrun har skapat stor oreda i de sydsvenska skogarna under det gångna året och oredan består när vi går in i år Många av Skogsakademikernas medlemmar har under året haft en onormal arbetssituation. De har varit verksamma långt ifrån sina ordinarie arbetsplatser och sina familjer. De har arbetat inom nya geografiska områden, med nya kontakter och förändrade rutiner och med många nya medarbetare och underställd personal. Allt dessutom överskuggat av extrema virkesvolymer som ska tas tillvara så effektivt som möjligt värdeförluster för skogsägaren ska undvikas. Utmaningar och påfrestningar Allt detta har skapat nya utmaningar som i sig gör arbetet mera stimulerande. Ett exempel är mötena med nya kolleger som skapar nya nätverk, nätverk som berikar både yrkesliv och ger personlig utveckling. Samtidigt är det självklart påfrestande att arbeta under hård press, med nya arbetsuppgifter och villkor. Privatlivet påverkas och familjer måste anpassa sig till att mamma eller pappa tillbringar långa arbetsveckor på annan ort. Vi som arbetar med att ta tillvara stormvirket har fått ta emot kritik för beslut som fattats över våra huvuden och utan vår påverkan. För det blir ändå till den lokale tjänstemannen som skogsägaren vänder sig till med sina synpunkter och ilska och sorg. Att se stora delar av sin skog förstöras och sedan uppleva att man inte får sina vindfällen avverkade i tid kan skapa överreaktioner som vid vissa tillfällen riktats mot våra medlemmar, tjänstemän i skogen. Inte bara vi som jobbar med virkesanskaffning har haft en annan arbetssituation på grund av stormen Gudrun. Inte heller är det enbart vi som är verksamma i den södra delen av landet som haft ett år med andra spelregler. Många, många i Skogssverige har påverkats. Rolf Lindström är från januari 2006 marknadschef vid Holmen Skog AB i Norrköping. Dessförinnan var han distriktschef på Vimmerby distrikt inom Holmen. Rolf är vice ordförande för delförbundet Skogsakademikerna. Fackligt stöd behövs Stormarbetet är ett exempel på en förändring i medlemmarnas arbetssituation. Att stå ensam när vardagen och händelser avviker från det normala är svårt. Vem ska ta tillvara dina intressen och hjälpa dig i svåra situationer? Att ge medlemmarna stöd och råd och förmedla kontakter är en viktig facklig uppgift. Som medlem i delförbundet Skogsakademikerna under Naturvetareförbundet har du fått förstärkt tillgång till tjänster och service genom Naturvetareförbundets kansli. Tveka inte att vända dig till förbundet! ANNA BROCKMARK & ROLF LINDSTRÖM Anna Brockmark, områdesinspektor på Södra och styrelseledamot i Skogsakademikerna, presenteras på s. 8. Skogsakademikern 4/05 4

5 Redaktörens Ledaren ruta Tankar på papper Papper är en unik produkt det fick vi höra på den skogskonferens med jubileumsfest som uppfyller mina tankar när jag skriver detta. Konferensen gav information och framtidstro. Festen bjöd på god mat, samvaro och inblick i den sång- och festtradition som jag faktiskt bara hört talas om tidigare. När så många skogsakademiker i olika åldrar samlas blir det tillfälle att mötas och prata. Det ger perspektiv och uppmuntran i vardagsarbetet. Arrangörerna hade lagt ner ett mycket stort arbete. Jubileumsskriften, som kom direkt ur trycket, bjuder på all möjlig läsning. Den är full av roliga berättelser somliga minnen ger kanske mest för den som upplevt liknande, men mycket är av allmänt intresse. En lista över kårfunktionärer genom 100 år är användbar läsning. Likaså uppdaterad information om dagens utbildning och kåraktiviteter. Mest har jag fäst vid en stark berättelse om medmänsklighet och omtanke som Trons Inger Sarin skickat in. En skrift med samlade västvisor från 1947 och framåt, frukten av flera års arbete, är nu också tryckt. Båda skrifterna kan beställas, anvisningar finns inne i tidningen. På papper kan man fästa sina tankar och de får ett genomslag som varar. Tryckta skrifter är oslagbara även för oss som älskar film och TV. När denna tidning kommer är vi på väg in i Skogsakademikern kommer ut som tidigare. Jag tackar alla som medverkat under det gångna året och önskar er ett gott nytt år 2006! KERSTIN DIAMANT Foto: Jannis Politidis Gunnar Ragnå I slutet av oktober avled vår kollega och vän Gunnar Ragnå. Gunnar har arbetat för Naturvetareförbundet och Akademikerhuset sedan början av 1980-talet och var med sitt breda kunnande, som förbundsdirektör Jörgen Ohlsson skrev i sitt minnesord i Naturvetaren 12-05, en klokgubbe för hela kansliet. Under de femton år som jag arbetat med AEAfrågor har jag träffat Gunnar på möten och kurser. Gunnar var alltid på hugget, med frågor och inlägg för medlemmarnas bästa. När Skogsakademikerna flyttade till Naturvetareförbundets kansli i augusti 2004 och vi började samarbeta lärde jag känna Gunnar närmare som en vänlig och engagerad kollega och en glad och rolig arbetskamrat. Han kunde allt om arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringar och tog sig alltid tid att dela med sig. Att förlora en kollega och en så fin person som Gunnar är tungt. Tomrummet är stort. KERSTIN DIAMANT Foto: Jannis Politidis 5 Skogsakademikern 4/05

6 Vi är till för dig! Det har varit ett positivt halvår i fusion med Naturvetareförbundet. James Tersmeden sammanfattar. När detta nummer av Skogsakademikern utkommer kan vi se tillbaka på ett halvår som delförbund i Naturvetareförbundet. Processen har gått snabbt men varit väl genomdiskuterad. Även om det är ett kort perspektiv kan vi se en hel del resultat: Lokal facklig verksamhet På Vida Skog har vi i samarbete med Agrifack medverkat till att stötta bildandet av en lokal akademikerklubb. Det fackliga arbetet är särskilt viktigt i den pressade situation stormen skapat. (Se artikel s Facklig grundutbildning Flera av våra fackliga ombud deltog i den grundkurs som hölls oktober. Sådana kurser är en av de stora vinsterna med att lemmas in i en större organisation med mer resurser. (Se Naturvetaren nr 12, intervju med vår vice ordförande Rolf Lindström, och och intervjuer på s. 12 och 19 i denna tidning.) Samlat stöd till SVO Naturvetareförbundets ombudsman Bo Seving har lång erfarenhet av den statliga sektorn och tillsammans är vi en resurs för SACO-Skogsvård. I augusti hölls ett möte för SACO-Skogsvårds ombud för att förbereda den större omorganisation som var på gång även om vi i det läget inte visste vilka förslag som skulle komma. James Tersmeden, mångårig förbundsdirektör för Skogsakademikerna och nu biträdande förbundsdirektör i Naturvetarförbundet. Foto: Jannis Politidis Vi stöder studenter och medlemmar Delförbundet Skogsakademikerna har sponsrat och distribuerat inbjudan till 100-årsjubileet i Umeå. Förbundet stöder studentkåren med en penninggåva för att fira 100-åringen. Likaså stöder vi det blivande kårhuset på Skogsmästarskolan (se s. 24) Via Stiftelsen Kamratfonden stöder vi en skogsmästarkurs som reser till Tyskland och skogsmästarstudenters deltagande i jubileet Umeå. Det är viktigt att stärka sammanhållningen mellan de skogliga studenterna. Vi delar också ut bidrag ur von Porats fond till behövande skogsakademiker. Kamratföreningen Upplands skogsmän, som ska återuppta sin verksamhet, har fått hjälp med etiketter och e-postutskick. Vi samarbetar med Skogshistoriska Sällskapet och hjälper dem att värva medlemmar med ett utskick och annons i förra Skogsakademikern. Naturvetarförbundet ger råd På finns karriärrådgivning. Dessutom utbildas ombudsmännen att ge råd om karriärutveckling. Den som söker jobb kan få hjälp med CV-granskning. Lönestatistiken klar Ny lönestatistik har samlats in för Förutom den generella för alla medlemmar i Naturvetareförbundet ska skogsakademiker liksom tidigare ha möjlighet att få del av individuella löneuppgifter. Tjänsten kommer att organiseras på annat sätt än i det gamla registret men den finns kvar. Inkomstförsäkring och försäkringar i grupp Alla medlemmar har Naturvetareförbundets Inkomstförsäkring. Den ingår i medlemsavgiften. Under det gångna halvåret har ingen höjning av avgiften skett för tidigare medlemmar i Skogsakademikerna, men från årsskiftet höjs den högsta Skogsakademikern 4/05 6

7 Nya medlemmar avgiften med 20 kronor för att finansiera inkomstförsäkringen. Eftersom den ger 80 procent av inkomster mellan och kronor tjänas pengarna snabbt in av den som har oturen att bli arbetslös. Naturvetareförbundet erbjuder gruppförsäkringar via Akademikerförsäkring. Om detta har vi skrivit och informerat mycket sedan i somras och vi uppmanar igen de medlemmar som haft gruppförsäkring i Skandia att ta kontakt, om det inte redan är gjort. Kontakta Akademikerförsäkring, tel , Vi önskar alla medlemmar ett gott nytt 2006 där vår förhoppning är att du ska ha nytta av såväl hela Naturvetareförbundet som av delförbundet Skogsakademikerna. JAMES TERSMEDEN Nya medlemmar välkomna! Nya medlemmar i Naturvetareförbundet och delförbundet Skogsakademikerna från 1 september till 15 november Sonja Almroth Jörgen Andersson Erik Andersson Wilhelm Bengtsson Håkan Bergehall Peter Bergkvist Anders Berglund Lina Bergqvist Anna Beronius Johan Björn Carl-Johan Carlsson Lars Eliasson Lars Emanuelsson John Enander Paulina Enoksson Mikael Eriksson Dan Eriksson Malin Eriksson Anna Furness-Lindén Stefan Gustafson Pär Hansson Magnus Härjegård Daniel Höglund skogstekniker jägmästare Karin Jansson John Johansson Emma Johnsson Bert Krekula Erik Kristensen Anders Larsson Ellinor Lindmark Andreas Melin Nils Mitsell Emil Modig Jonas Muntlin Christofer Odenberger Kristoffer Olerås Mattias Pontén Gustav Roos Roland Saitzkoff Fredrik Samuelsson Johan Samuelsson Anton Sjödin Augusto Uasuf Sara Widell Anneli Winter Kristian Åkesson skogsmästare skogsingenjör skogsvetare jägmästare jägmästare jägmästare jägmästare Årsmöte 14 mars Boka redan nu in den 14 mars vid 16-tiden för delförbundet Skogsakademikernas årsmöte. Mer information kommer till medlemmarna. 7 Skogsakademikern 4/05

8 Styrelsen Nya i styrelsen Välkomna Anna Brockmark och Pär Hansson När delförbundet Skogsakademikernas styrelse samlades till internatmöte den november kunde två nya styrelseledamöter hälsas välkomna. Dessa är Anna Brockmark och Pär Hansson, som båda är adjungerade, enligt beslut på extra medlemsmötet 27 maj Valberedningen har tillfrågat Anna Brockmark som representant för skogsakademiker inom skogsägarrörelsen. Hon representerar med sina 28 år också förbundets växande yngre del av medlemskåren. Jag blev glad när jag blev tillfrågad om att adjungeras till Skogsakademikernas styrelse. Detta kom i en period när jag känner behov av fackligt stöd för egen del också. Och det är intressant att sätta sig in i fackliga frågor, säger Anna. Efter det internatmöte i november, som var ett avstamp för Skogsakademikernas fortsatta arbete, tycker Anna att hon fick en bra inblick i vad som krävs av henne som styrelseledamot i delförbundet. Anna Brockmark, områdesinspektor på Södra och ny styrelseledamot i Skogsakademikerna. Foto: Per Olsson OM > Anna Brockmark Arbete och utbildning > Skogsvetarprogrammet , Vindelns försökspark 2001, SVS Västra Götaland , områdesinspektor på Södra från Fackliga uppdrag mm >Kursdirektör, Skogsakademikernas styrelse från hösten 2005 Familj och fritid > Bosatt i Herrljunga, snart sambo med Per, doktorand på SLU. Just nu finns det tyvärr inte så mycket tid för fritidsintressen, men vi har en flatcoated retriever som kräver mycket motion och träning. Det nyköpta huset tar också upp en hel del tid. OM >Södra Sverige har fem skogsägarföreningar, anslutna till riksorganisationen LRF Skogsägarna. Södra är den största föreningen med medlemmar och 2,2 miljoner hektar ansluten skogsmark. Under 2004 omsatte Södra 13,6 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Växjö. Koncernen har anställda inom skogsbruksområdena och den industriella verksamheten med massafabriker, sågverk, anläggningar för tillverkning av träprodukter och pellets. Källa: Skogsakademikern 4/05 8

9 Styrelsen Stormen gav nya uppgifter Anna är sedan hösten 2003 områdesinspektor på Södra Skog, med kontoret i Vårgårda. Annas skogsbruksområde ansvarar för runt medlemmar. I mitt jobb ingår medlemskontakter, som gäller utbildning, rådgivning, virkesköp och avverkningsplanering. Dessutom förser vi medlemmarna med plantor. På Annas lokalkontor finns tre områdesinspektorer, en områdeschef samt en produktionsledare, vilka delvis arbetar med virkesanskaffning. Stormen Gudrun har påverkat Anna Brockmarks arbete det gångna året. Sedan april är Anna placerad på lokalkontoret i Hyltebruk, cirka 16 mil hemifrån, för att hjälpa kollegerna i södra Hallands skogsbruksområde med stormröjningen. För tillfället ansvarar Anna för planeringen av fyra skogsmaskiners arbete. Hon är i Hyltebruk måndag till torsdag, fredagarna är hon åter i Vårgårda och sköter en del av det tidigare arbetet där. Helgerna tillbringas i det nyinköpta gamla huset i Herrljunga. Vi ska renovera köket, men för tillfället räcker inte tiden till, säger Anna. Möter tacksamhet En vanlig dag i Hyltebruk börjar på kontoret. Anna får namn på medlemmar som vill ha hjälp med upparbetningen av stormfällt virke av sin kollega som är fast placerad på kontoret, och därefter är det dags att planera i fält och beta av trakten. Ibland träffar jag skogsägare och maskinförare, ibland har vi kontakt per telefon. De skogsägare Anna träffar är ofta tacksamma för att hon och hennes kolleger kommer och hjälper dem. En del är ledsna eller uppgivna, men det är sällan någon som är arg. Det känns bra att få vara spindeln i nätet, jag är ju både arbetsledare och uppdragsgivare till entreprenörer. I januari kommer Anna åter vara på heltid i Vårgårda. Första barnet är på väg och ska komma i mars. Kvinnor som arbetar i skogsägarrörelsen är i minoritet och jag märker att det i vissa lägen inte finns någon rutin för en längre barnledighet. Utbildningen har rustat väl I förra numret av Skogsakademikern intervjuades Anna Lundström, för övrigt en kurskamrat till Anna Brockmark och virkesköpare på SCA. Anna Brockmark säger att hennes arbete har många likheter med Anna Lundströms. Jag sköter inköp, planerar väghållning och anmäler virke till industri. Skillnaden är väl att vi är en medlemsorganisation, som har våra givna personer att hålla kontakten med, men det gäller att ge service, så att medlemmarna vill vara kvar och sälja sin skog till oss. Vi måste självklart arbeta med att få nya kontakter och medlemmar som vill leverera sitt virke till oss. Det känns bra att få vara spindeln i nätet... Stormen medförde ett stort övertidsuttag som gjorde att många snabbt fyllde sin kvot. Det har varit hård press under lång tid. Jag kom ju själv in som en extraresurs i våras till mina kolleger i Hyltebruk. Anna tycker att hennes utbildning gjort henne väl rustad för jobbet, även om det är många praktiska bitar som jag lär mig allteftersom. Det är klart att jag fått lära in mycket om de skogsmaskiner vi använder, men det har inte varit ett stort problem. Jag tycker inte att det är så många som har varit skeptiska till mig för att jag är ung och tjej, snarare har de flesta visat stor välvilja mot mig. Kvinnligt nätverk också i Södra Inom Södra finns, liksom inom SCA och fler andra företag, ett nätverk för kvinnliga skogstjänstemän. Vi träffas ett par gånger om året och det är ett stöd, både för mig som kvinna och i min allmänna yrkesroll. Vi diskuterar olika ämnen, till exempel konflikthantering och att våga säga nej och sätta gränser för sina arbetsinsatser. Eftersom vi som är med i nätverket arbetar inom olika delar av Södrakoncernen, lär jag mig mycket om företagets hela verksamhet. Jag trivs verkligen med mitt arbete. P är Hansson är och han började studierna hösten Han är 25 år och har stadig förankring i de småländska skogarna hans familj äger en skogsfastighet men också på arbetsmarknaden. Efter gymnasium och militärtjänst som kustjägare, arbetade Pär fyra år som mekaniker på Stora Ensos pappersbruk i Hyltebruk. Där är han fortfarande anställd, tjänstledig med stöd av studieledighetslagen. > 9 Skogsakademikern 3/05 4/05

10 Styrelsen Jag ville komma vidare men det är en viktig erfarenhet att ha jobbat, speciellt på pappersbruk, med den nära anknytningen till skogen. Och det är jättebra att komma tillbaka och jobba på ferierna, säger Pär....jag skulle gärna jobba några år utomlands... En länk till arbetsmarknaden När Pär anmälde sitt intresse för Skogsakademikernas styrelse, visste han inte riktigt vad som väntade. Men genom sitt tidigare engagemang som revisor i Pappers kändes det naturligt att ta chansen och få representera studenterna i en facklig organisation för akademiker. Efter styrelseinternatet säger han: Det känns bra att Skogsakademikerna engagerar sig i den skogliga utbildningen. Vi står ju inför förändringar i och med den så kallade Bolognamodellen, vilken kommer att öka vårt anseende internationellt samt de redan goda möjligheterna att studera utomlands. Pär säger vidare att det är viktigt för delförbundet Skogsakademikerna att tillsammans med hela Naturvetareförbundet vara en naturlig länk för studenterna in på arbetsmarknaden. Jag har varit på en av Erik Palmqvists kurser och det var givande. Det är viktigt att ni syns. Pär vill också att förbundet är med och informerar om de skogliga utbildningarna. Jag har en känsla av att man från arbetsgivarhåll inte är så insatt i vad dagens studenter lär sig. Internationellt intresserad Pär är internationellt intresserad och har rest en hel del. Via studentkåren är han kassör i Utlandskommittén, som tar hand om utbytesstudenter, och i styrelsen för International Forestry Students Association, IFSA, i Umeå. Studierna är han nöjd med så långt och i Umeå trivs han också. Han funderar på studieår utomlands och läser spanska på kvällstid. När det är dags att specialisera sig planerar Pär att söka den skogsindustriella inriktningen, som i så fall för honom till Uppsala. Kanske har Pär anställningen kvar inom skogsindustrin men med andra uppgifter när det framåt 2009 blir dags för examen. Pär Hansson, och nybliven styrelseledamot i delförbundet Skogsakademikerna. Foto: Kerstin Diamant Det får vi se men jag skulle gärna jobba några år utomlands med frågor som rör vårt globala beteende angående brukandet av skogen. Den är ju en resurs som går att utveckla och bör verkligen beaktas! KERSTIN DIAMANT Läs mer om internationellt studentarbete på shs.slu.se/ifsa/ och i Skogsakademikern 1/04 och 2/04 (kan rekvireras). De aktuella skogliga högskoleutbildningarna beskrivs översiktligt i matrikeln, i 2005 års utgåva på s OM > Pär Hansson Arbete och utbildning > Mekaniker på Hyltebruk 1999 med avbrott för militärtjänst år 2000, deltidsbrandman , studieledig sedan 2004, jägmästarprogrammet kurs 04/09. Fackliga uppdrag m.m. > Revisor i Pappers lokala klubb, internationellt kårarbete på SLU, Skogsakademikernas styrelse från hösten Familj och fritid >Föräldrahemmet i Skeppshult, västra Småland, med skogsfastighet 10 km ut i skogen, hugger gärna i skogen på ledig tid, tränar cykling, simning, löpning samt jakt och fiske. Skogsakademikern 4/05 10

11 OM > Skogsakademikernas styrelse Övriga ledamöter i delförbundet Skogsakademikernas styrelse är: Åke Barklund, konsult och på halvtid VD för Svenska PEFC. Åke är delförbundets ordförande. Björn Hånell, professor och prefekt vid institutionen för skogsskötsel, SLU i Umeå. Rolf Lindström, marknadschef vid Holmen Skog AB i Norrköping. Rolf är delförbundets vice ordförande. Fredrik Maller, projektledare på Skogsindustrierna i Stockholm. Anna Möller är distriktschef på skogsvårdsstyrelsen i Mellannorrland Nilla Thomson, departementssekreterare på Naturresursenheten på Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet med ansvar för skogsfrågor. Även en student från skogsmästarutbildningen ska adjungeras. Styrelsen har presenterats i Skogsakademikern nr 2 och 3/2005. Snabba förändringar inom SVO I slutet av september kom i regeringens budget ett förslag om att från 2006 bilda en så kallad enmyndighet. Landets tio skogsvårdstyrelser och nuvarande skogsstyrelsen upphör att vara egna myndigheter. F em regioner bildas med kanslikontor i Luleå, Söderhamn, Uppsala, Borås och Västervik. Hela den nya myndigheten kommer att heta Skogsstyrelsen. Riksdag och regering fattade formella beslut om förändringen i mitten av december. Arbetet har forcerats och den 10 november kungjordes de första tillfälliga chefsförordningarna. Processen har mött mycken kritik, bland annat har placeringen av regionkontoret i Västervik ifrågasatts. Jerker Bergdahl är lokalombud på SVS Jönköping-Kronoberg. Han säger: Vi ser två stora frågor, dels regionkansliorten och dels hur vi ska organisera arbetet framöver. I den nya regionen som består av Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Östergötland ligger Växjö centralt och är naturlig som kansliort. Ändå har regionkontoret placerats i Västervik med regionalpolitik som enda skäl. När det gäller hur vi organiserat arbetet tycker vi att nuvarande modell har fungerat föredömligt och bidragit till att våra verksamhetsresultat ligger i topp. Visst är det bra att utvärdera och ompröva, men man har missat att se till våra framgångsfaktorer, när det nya har byggts. Analys av konsekvenser saknas Jerker säger att mycket kraft lagts på lobbyverksamhet för att få Växjö som regionort. Att bevaka hur personalen mår är också viktigt, och där är företagshälsovården inkopplad. Jerker har också suttit med i ett antal centrala förhandlingar. Inriktningsbeslutet har vi inte kunnat påverka speciellt mycket men vi har haft inflytande över annat, som en del tjänstetillsättningar. SACO Skogsvård har hela tiden hävdat att enmyndigheten kunnat införas med bibehållande av tio regioner. Även om det inte heller är bra om allt dras i långbänk har processen nu gått för fort. När intervjun gör i november är fortfarande mycket oklart, till exempel om alla får jobb i nya > 11 Skogsakademikern 4/05 3/05

12 Skogsstyrelsen Jerker Bergdahl tillsammans med SVO-kollegerna Mikael Stenström, SVS Västra Götaland, och Christoffer Andersson, SVS Mellannorrland, på den fackliga kursen den oktober. Foto: Kerstin Diamant organisationen. Inget sparbeting är lagt men Jerker säger att man ändå är beredd på det värsta. Vi är kritiska till att man inte gjort konsekvensbedömningar. När man gör så här stora förändringar måste man i förväg tänka igenom följderna. Stort ansvar för fackligt ombud Jerker Bergdahl blev ordinarie lokalombud sommaren Det fackliga arbetet är jätteintressant och spännande, men också väldigt tungt. Det innebär ett stort ansvar, speciellt i det här läget. Det gäller att ha kontakt med medlemmarna och hela tiden ge dem löpande information, men också lyssna av vad de vill, vi är ju till för dem. Sedan gäller det att skilja på när jag för regionens medlemmars talan och när jag för alla medlemmars talan. Eftersom personalen är så utspridd har den fackliga kontakten främst skett via telefon och e-post. Jerker deltog i Naturvetareförbundets fackliga kurs oktober, där Agrifack var medarrangör, och där fick han möjlighet att diskutera med andra både från olika sektorer och från skogsvårdsorganisationen. I hela den här processen har vi haft stor nytta av Naturvetareförbundet, framför allt James Tersmeden och ombudsman Bo Seving som har stor kunskap om hela den statliga sektorn. Jerker samverkar också fackligt med ST. Det fungerar bra lokalt och hyggligt nationellt. Rådgivare och utbildare Jerker Bergdahl är skogsmästare och blev klar med studierna Till skogsvårdsstyrelsen i Växjö, där han tidigare praktiserat, kom han redan i maj Jerkers tjänst är inriktad på rådgivning, information och utbildning, men även till exempel askåterföring. Jag håller kurser i motorsågsteknik för skogsägare och parkarbetare. Jag har nyligen haft en skoglig grundkurs för mäklare och en för lärarstudenter. Det är omväxlande och roligt. OM > Jerker Bergdahl Utbildning och arbete > Skogsmästare SLU, Skinnskatteberg 2003, skogsvårdskonsulent SVS Jönköping-Kronoberg från 2003 Fackligt > Lokalombud sedan sommaren 2005 Familj & fritid > Bor i villa i Rottne med sambo och hund, vilar och umgås med vänner samt jagar, snickrar och jobbar i skogen på föräldragården. Skogsakademikern 4/05 12

13 Skogsstyrelsen Jerkers arbete har präglats av stormen i vintras och mycken rådgivning har rört röjningsarbete jämte ett stort arbete med försäkringsbesiktningar och information. Under hösten har det fackliga arbetet tagit mycket tid. Jerkers eget distrikt Kronoberg östra som bildas vid nyår berörs inte direkt av omorganisationen, men så klart känner sig alla berörda. Skogsstyrelsens staber är viktiga för alla medarbetares möjligheter att få service. Den fina kompetens och det kontaktnät vi haft måste bevaras. Visst är det bra att se över sitt hus men det avgörande är människorna i organisationen. Det måste finnas naturliga kontaktvägar, säger Jerker. Anna-Karin Mähler är sedan snart tre år fackligt lokalombud för SACO-Skogsvård inom Skogsvårdsstyrelsen Mellannorrland. Anna-Karin säger att precis som hos övriga tio regioner drabbas först och främst administrativ personal samt stabspersonal, även om man absolut inte får glömma att också distriktspersonalen indirekt berörs. De som berörs direkt är givetvis oroliga för var de i slutändan kommer att sitta och vad de kommer att arbeta med. Anna-Karin är stationerad i Östersund, där dels distriktspersonal och dels personal på den skogliga enheten (staben) arbetar. Hon vikarierar som mark- och vattenspecialist på den skogliga enheten men har i grunden en tjänst som skogsvårdskonsulent på distrikt Z Öst. Hon har när intervjun görs i november arbetat fem år på regionen. Och totalbetyget är: Fem spännande år! synpunkter på de förslag och beslut som kommer och föra dem vidare till SACO-Skogsvårds ordförande Bertil Danielsson i Jönköping. Mycket ska falla på plats inom en snar framtid så att hålla sig ajour med vad som händer ser jag som en viktig uppgift. Kontakter med Naturvetareförbundet/Skogsakademikerna har mest hållits av SACO-Skogsvårds styrelse. Och vi ombud samlades för första gången alla i augusti då vi träffade James Tersmeden och Bo Seving och diskuterade omorganisationen. Jag åkte hem därifrån med en trygg förvissning om att stöd och kompetens finns där i Nacka. KERSTIN DIAMANT OM > Anna-Karin Mähler Utbildning och arbete > skogsvetarprogrammet , skogsvårdskonsulent SVS Mellannorrland, distrikt Z Öst sedan 2000, vikariat som markoch vattenspecialist på den skogliga enheten i Östersund Fackligt >Lokalombud sedan 2002 Familj och fritid >Bor med sambo och hund i Smedsåsen, intresserad av heminredning, litteratur och frilufsliv. Förmedla medlemmarnas synpunkter Med en distriktstjänst i botten känner Anna-Karin inte så stor oro för egen del. Även om vi vet att också distrikten påverkas, vet vi ännu inte hur. Som fackligt ombud tycker jag det känns jobbigt att inte kunna göra mer för dem som berörs direkt nu. Själva väntan innan det är klart vad som händer tror jag också är det värsta. Anna-Karin säger att många av medlemmarna inte känner att de har varit med på tåget. Allt har gått väldigt fort och framför allt i början var delaktigheten i förändringsprocessen liten. Ser hon positiva sidor i förändringarna? Anna- Karin svarar: Syftet att öka vår enhetlighet inom en rad verksamheter tycker jag är mycket bra och efterlängtat. De viktigaste fackliga uppgifterna nu, säger Anna-Karin, är att sammanställa medlemmarnas Anna-Karin Mähler, skogsvårdskonsulent och fackligt ombud. Med på bilden är också finska spetsen Saga. Foto: David Israelsson 13 Skogsakademikern 4/05

14 Skogsstyrelsen Medlemsmöte på Skogsstyrelsen Oro för jobb och verksamhet Ett 25-tal medlemmar i SACO Skogsvård samlades till det fackliga mötet. Oro för de egna jobben men också för att en fungerande verksamhet ska försämras vädrades när SACO-Skogsvård höll medlemsmöte den 15 december. Den 15 december höll SACO-Skogsvård medlemsmöte på Skogsstyrelsen i Jönköping. SACO Skogsvårds ordförande Bertil Danielsson informerade om förhandlingsläget i den pågående omaroganisationen. Arbetsgivarens förslag till grundstruktur av Skogsvårdsorganisationens stabsresurser har godkänts och enhetschefstjänsterna och ett 40-tal övriga antal tjänster kommer att utlysas. För intern utlysning gäller en veckas ansökningstid vilket innebär att tjänsterna ska sökas före jul. För externa sökande har en tid om tre veckor satts upp. Efter att dessa tjänster blivit tillsatta kommer enheternas roll, ansvar och arbetsuppgifter att preciseras. Därefter kommer enheterna att bemannas. Från staber till distrikt Vi vet redan att alla som idag arbetar på någon av dagens staber inte kommer att få plats i den nya stabsorganisationen. Staberna ska reduceras till förmån för fältorganisationen. Vad vi hoppas och kommer att driva är att de av oss som inte ryms i de nya staberna ska utgöra en förstärkning av distriktsorganisationen. Arbetsgivaren har också gjort långtgående utfästelser i denna riktning, sade Bertil Danielsson. Bertil underströk att SACO-Skogsvård anser att en omställning av SVO skulle ha kunnat genomföras inom nu rådande organisationsstruktur. SACO-Skogsvård är för de mål som framförts om att myndigheten ska agera mer enhetligt, skapa bättre samordning inom organisationen och effektivisera. Men man ställer sig frågande till att den drastiska omorganisationen i snabb takt ger möjlighet att uppnå målen. Den här oron har SACO-Skogsvård också framfört i en skrivelse till näringsdepartementet i december. Anställda förs över i ny organisation Med på mötet var också Naturvetareförbundets ombudsmän James Tersmeden och Bo Seving. Många frågor rörde risken att bli övertalig och även verksamhetens kvalitet. Bo Seving framhöll att i och med att verksamheten går över i en ny organisation ska all personal föras över i den nya organisationen. Det är ytterst olämpligt om arbetsgivaren kort efter att den nya organisationen sjösatts och eventuella nyanställningar gjorts deklarera att det inte finns tjänster för alla som funnits i den gamla organisationen. Om arbetsbrist förutses redan nu ska arbetsgivaren förbereda omplacering. Den som eventuellt sägs upp har företräde till återanställning under hela sin uppsägningstid och ytterligare nio månader efter att anställningen upphört. Arbetsgivaren bör inte nyanställa om det kan förutses att övertalighet hotar. Skogsakademikern 4/05 14

15 Skogsstyrelsen Det är först till våren som det står helt klart hur den nya Skogsstyrelsens organisation kommer att se ut. Omsorg om verksamheten Flera mötesdeltagare tog upp omsorgen om verksamheten, att fungerande kontaktnät och kompetenser inte får slås sönder. Bo Seving framhöll att den fackliga lagstiftningen framför allt syftar till att skydda anställningar. Det är arbetsgivaren som ansvarar för verksamheten. Samtidigt är det ett fackligt mål att verksamheten ska fungera och utvecklas. Han sammanfattade: Det är viktigt att medlemmarna är informerade om vad som händer. Det är också oerhört viktigt att arbetsgivaren är klar och tydlig om verksamhetens mål. Arbetsgivaren måste lyssna noga på medarbetarna. Vi slår vakt om en ändamålsenlig verksamhet där våra medlemmars kunskap och kompetens kommer till användning. Omorganisationer måste tjäna det syftet och medarbetarna måste vara med i processen. Det stod klart att det fackliga arbetet inom SACO Skogsvård under kommande månader kommer att bli intensivt och vi återkommer med rapporter. TEXT OCH FOTO:KERSTIN DIAMANT SACO Skogsvårds ordförande Bertil Danielsson redogjorde för det aktuella förhandlingsläget. Naturvetareförbundets ombudsman Bo Seving svarade på frågor om arbetsrätt. Growing better all the time Society of American Foresters När KSLAs internationella skogskommitté besökte Washington DC i slutet av oktober träffade man också Society of American Foresters (SAF). Denna vår amerikanska systerorganisation arbetar inte med traditionella fackliga frågor, däremot certifierar den skogsmän/ skogskvinnor. Åke Barklund rapporterar. Mitt i en egen skog om 12 ha i förorten Bethesda har Society of American Foresters (SAF) ett underbart hus med kansli och sällskapsutrymmen, en donation från en framgångsrik skogsman. SAFs förbundsdirektör Michael Goergen berättade för vår KSLA-grupp att organisationen inte arbetar med traditionella trade union -frågor, som löner och anställningsförhållanden eller tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det förekommer knappast alls på akademikernivå i USA. Uppgiften är i stället att utveckla, företräda och > 15 Skogsakademikern 4/05

16 KSLAs preses, Mårten Carlsson, med sällskap lämnar Society of American Foresters vackra lokaler Washingtonförorten Bethesda efter sitt besök där i oktober Uppgifter och värderingar föra fram skogsprofessionen. Growing better all the time är organisationens slogan. Fyra tidningar, medlemmar SAF arbetar med nätverk, mentorskap, karriärrådgivning, studentservice och PR. Man ger ut världens största skogstidskrift Journal of Forestry, tidningen The Forest Source, den vetenskapliga tidskriften Forest Science samt E-Forester på nätet var fjortonde dag. Ungefär 35 procent av SAFs ekonomi täcks av medlemsavgifter. Resten är donationer från sympatisörer, en vanlig modell i USA. Av cirka amerikanska skogsmän och skogskvinnor är nära certifierade och medlemmar av SAF. Lobbying Håller man till i en trivsam liten skog 25 minuter från Capitol Hill är naturligtvis det politiska USA Society of American Foresters, SAF, sätter som sin uppgift att: främja skoglig vetenskap, utbildning, teknologi och praktik höja medlemmarnas kompetens, etablera professionell duglighet, och nyttja kunskap, skicklighet och yrkets bevarandeetik för att säkerställa hälsa och fortsatt nyttjande av de skogliga ekosystemen och skogsresurserna till samhällets gagn. SAFs grundläggande åsikter uttrycker att: skogar är en grundläggande källa till global hälsa och mänsklig välfärd, skogar måste bevaras genom att på ett balanserat vis möta miljömässiga, ekonomiska och samhälleliga önskemål och behov. skogsmänniskor är hängivna bärkraftig skogsskötsel och naturvård, och skogsmänniskor tjänar markägare och samhälle genom att erbjuda pålitlig kunskap och professionell skogsskötsel. en viktig målgrupp. SAF träffar ofta kongressledamöter och utskottspersonal och ordnar också seminarier och hearings ute i sitt eget hus. Skog är ingen uppmärksammad näring i USA och kunskaperna i kongressen är bristfälliga. Michael Goergen berättade om ett pågående projekt där SAF med hjälp av samhällsforskare visar på riktigt stora problem i samhället, där skogen och skogsbruket kan bli lösningen. USA är land av individualister, där dock medborgarna ställer upp när det verkligen gäller. Senare års omfattande skogsbränder till en del extra besvärliga på grund av all bråte som idag lämnas kvar på marken tolereras fram till dess att det egna huset brinner upp och människor dör. Vad gör vi åt det här då, vilken är lösningen? Ordnat skogsbruk, svarar SAF. Vem skall fixa det då? Välutbildade skogsmän och kvinnor, svarar SAF. Har vi sådana? Ja, Society of American Foresters certifierar kompetenta skogsmänniskor! Certifiering Kriterierna för att bli en certifierad skogsman/ kvinna är att ha äkta betyg från ett känt universitet i lämpliga och godkända ämnen. Falska papper är inte ovanliga i Amerika och examen skall innehålla rejäla skogliga avsnitt med såväl ekonomi och ekologi som sociala ämnen, de välkända ingredienserna i bärkraftigt skogsbruk alltså. För behållet certifikat krävs deltagande i godkända utbildningar om minst 60 timmar under en treårsperiod. Många arbetsgivare, både privata och offentliga, kräver certifikat från SAF för anställning. Se vidare TEXT OCH FOTO: ÅKE BARKLUND Skogsakademikern 4/05 16

17 Akademikerna på Vida Skog går samman Skogstjänstemännen i Agrifack och Naturvetareförbundet bildar en akademikerförening på Vida Skog AB. Nu kan de tillsammans med arbetsgivaren skapa strukturer för lönesättning och villkor. Gudrun ställde saken på sin spets. Stormen var anledningen till att personalen på Vida Skog gick samman och bildade en akademikerförening. Under uppröjningen blev det mycket mertid. Vi kände ett ansvar både för företaget och för våra leverantörer att rädda virket, säger Patrik Wilhelmsson, ordförande i den gemensamma föreningen mellan Agrifack och Naturvetareförbundet. Arbetsgivaren menade att mertidsersättning låg inbakad i den vanliga månadslönen. Men det tyckte inte vi. Och ingen ville ensam sticka ut hakan och ta strid. I den vevan ryckte Ledarna i skogsmästarna på företaget och ville att de skulle gå över till dem. Då tog vi kontakt med Agrifack och Naturvetareförbundet. Vi fick verkligen bra respons och en uppbackning som vi värderar högt. Frågan om mertidsersättning är lagd åt sidan så länge. Avsikten är att få till en lösning motsvarande den som finns på andra skogsföretag i södra Sverige. Nu är vi med på spelplan där vi tillsammans med arbetsgivaren skapar strukturer för lönesättning och villkor. Vi vill att goda resultat ska avspegla sig i lönekuvertet, säger Niklas Nilsson som tillhör Naturvetareförbundet. En fråga som kan bli aktuell att ta upp gäller bilersättning. I dag utgår 29:50 per mil. Men sett till de höjda bensinpriserna finns det anledning att omförhandla ersättningen. Tanken är att Akademikerföreningen i så många frågor som möjligt, till exempel MBL, kommer att samarbeta med Ledarna genom en PTK-L-samverkan (se ruta s. 19). Skogsmästarna Patrik Wilhelmsson och Niklas Nilsson är inköpare på VIDA Skog. Vaktelvalpen Lotti är en trogen följeslagare i skogen. Det gäller att stötta varandra. Det blir inte minst viktigt vid de nya utmaningar vi står inför efter stormen. Frågan är bland annat hur vi löser eventuella nedskärningar. I dagsläget går dock Vida-koncernen bra och är en stark aktör på virkesmarknaden i södra Sverige. Det är utvecklande och roligt att jobba här. Företaget är expansivt och på hugget. Därför känns det viktigt att tillsammans med företaget skapa villkor för de anställda som båda parter kan vara nöjda med, avslutar Patrik Wilhelmsson. TEXT OCH FOTO: LARS-ERIK LILJEBÄCK OM > Vida och Vida Skog AB Vida är en sågverkskoncern med 620 anställda på tio anläggningar, varav åtta sågverk. Företaget omsätter drygt 2,5 miljarder kronor och producerar cirka en miljon kubikmeter sågade trävaror, varav 90 procent exporteras över hela världen. Vida Skog AB är ett inköpsföretag som förser Vidas industri med råvara. Vida Skog AB har 34 anställda och köper in 1,8 miljoner kubikmeter råvara varje år. Den volymen är större i år, som en följd av Gudrun. > 17 Skogsakademikern 4/05

18 Fackligt arbete Fackligt samarbete ger styrka Då tog vi kontakt med Agrifack och Naturvetareförbundet. Vi fick verkligen bra respons och en uppbackning som vi värderar högt säger Patrik Wilhelmsson, ordförande för den nybildade akademikerföreningen på Vida Skog i intervjun på föregående sida. I början av oktober träffade Naturvetareförbundets Erik Palmqvist och Agrifacks förbundsjurist Nina Hemmestad medlemmar från Vida Skog. Vi diskuterade arbetsläget och de fackliga möjligheterna, berättar Erik Palmqvist. Erik betonar att eftersom det på företaget finns medlemmar i båda SACO-förbunden vinner alla på gemensamt agerande. Samarbetet med Ledarna underlättas också. Vår gemensamma kompetens känns också bra, Ninas som erfaren förbundsjurist och min kunskap om skogliga frågor och skogsnäringen, säger Erik Palmqvist, med skogsingenjörsexamen från Skinn- Skogsingenjör Erik Palmqvist, sedan 2001 projektledare på Skogsakademikerna och efter fusionen 1 juli 2005 handläggare på Naturvetareförbundet. Foto: Jannis Politidis Nina Hemmestad är sedan 1999 förbundsjurist på Agrifack. Hon har dessförinnan bland annat haft liknande befattning på Lärarnas Riksförbund. Foto: Lars-Erik Liljebäck skatteberg 2001 och jobb i den fackliga världen i snart fem år. Han kan därmed lägga fackligt kunnande till det skogliga. Nina Hemmestad och Erik Palmqvist ser gärna ett fortsatt samarbete för att stötta bildandet av fackliga akademikerföreningar på fler skogliga arbetsplatser. Hör av er, manar de. KERSTIN DIAMANT OM > Byholma virkeslager Byholma är ett före detta militärt flygfält utanför Ljungby som Vida Skog förfogar över efter stormen Gudrun. Timret och kubben ligger med sex vältor på var sida om mitten utmed i stort sett hela den meter långa landningsbanan med en medelhöjd om 13 meter. Det finns hösten 2005 knappt m3fub i lagret det beräknas till slut bli uppåt m3fub. Under sommaren 2005 anlände i snitt 250 ekipage men de bästa dagarna var det 350 bil och släp per dygn, dvs. cirka m3 fub. Dessa ekipage mättes in av VMF dygnet runt i m3 fub vid två mätbryggor under tak (före detta hangarer). Kranen som assisterar vid lossningen är inhyrd från Göranssons åkeri i Hälsingland och väger 115 ton. Denna kran kom från Malmö med fyra trailers och sattes ihop med två stora tunglyftande kranar. Den lossar bil och släp på en tid under sex minuter. I dagsläget (november 2005) är terminalen öppen dagtid i tvåveckorsperioder vid behov. PATRIK WILHELMSSON Skogsakademikern 4/05 18

19 Fackligt arbete OM > SACO, PTK med flera På svensk arbetsmarknad finns tre stora fackliga huvudorganisationer: SACO, TCO, LO. Var och en har ett antal fackförbund som medlemmar. Normalt tecknar förbunden avtal, enskilt eller gemensamt. Naturvetareförbundet är ett av 25 förbund inom SACO, där Civilingenjörsförbundet, CF, är det största. Medlemmar i Naturvetareförbundet på privat sektor arbetar ofta under avtal som CF med flera fackförbund har tecknat. Alla medlemmar i SACO-förbund ska ha samma rätt till fackligt stöd och man organiserar sig tillsammans i en akademikerförening, som på privat sektor ibland kallas CF-klubb, ibland rätt och slätt Akademikerförening. På privat sektor finns dessutom Privattjänstemannakartellen, PTK, som har såväl SACO- som TCO-förbund som medlemmar. Även med Ledarna, som främst finns inom industrins område, sker samverkan lokalt inom PTK. Se även: och På statlig sektor finns vanligtvis SACO-föreningar. SACO-Skogsvård är ett exempel. Inom kommuner och landsting förhandlar Naturvetareförbundet tillsammans med Agrifack. Facklig grundkurs en av samgåendets vinster Tre dagar i oktober hölls en facklig grundkurs i Naturvetareförbundets regi, denna gång i samarbete också med Agrifack. Staffan Berg var en av kursdeltagarna. Vilken typ av fackliga frågor arbetar ni med på Skogforsk? Det är främst anställningsfrågor, årliga löneförhandlingar och MBLförhandlingar i samband med organisatoriska förändringar. Vad gör fackligt arbete viktigt? Varje medlem har skyldighet att under någon tid ställa upp för den gemensamma saken, för att stödja arbetskamraterna, tycker jag. Facket bidrar till bättre ledning av företaget eftersom vi tillför perspektiv och kunskaper som arbetsgivaren inte har. Personalen påverkar företagets drift. Att vara fackligt aktiv är givande också, det ger större kunskap och förståelse om hur arbetslivet fungerar. Råd till andra som funderar på/tvekar om att bli fackligt aktiva? Tveka inte! Lyssna på kamraterna och på arbetsgivaren. Många gånger kan vi förena våra perspektiv. Gå en kurs och ta råd. Staffan, du deltog i årsmötet i april när fusionen med Naturvetareförbundet beslutades. Hur ser du på samgåendet? Jag tror att det är mycket positivt eftersom det ger större styrka och vidare perspektiv. Det speglar ju också skogsnäringens minskade betydelse för sysselsättningen. Så mycket mer angeläget eftersom det inom Skogsakademikerna saknades engagemang för att ta kostnaden för fortsatt existens som självständigt förbund. < Mer om den fackliga grundkursen finns i Naturvetaren nr och på s.12 i denna tidning. Staffan Berg är forskare på Skogforsk och sedan cirka två och ett halvt år vice ordförande i SACO-föreningen. Foto: Kerstin Diamant 19 Skogsakademikern 4/05

20 100 år Skogshögskolans studentkår 100 år med blicken riktad framåt Siktet var inställt på framtiden när Skogshögskolans studentkår firade sitt hundraårsjubileum. D en 6 7 december hölls årets skogskonferens i Umeå. Temat var utbildning med rubriken Kompetensbehov På tisdagskvällen hölls stor fest med anledning av Skogshögskolans Studentkårs 100- årsjubileum. Under festkvällen framförde studenter från Skogsmästarskolan sångarhyllning till jubilaren. Jämställdhet, fortbildning och bred kompetens Internationalisering, miljöinriktning och skogens sociala värden det var återkommande begrepp på skogskonferensen. SLUs skogliga utbildningar presenterades, däribland det nya Miljöövervakningsprogrammet. Också civilekonomtitel kan erövras på SLU. Utbildningarna har bredd. Bengt Ehnström pekade på väckarklockan Tyst vår av Rachel Carson från 1962, en tid då allt som kröp i skogen var skadegörare som skulle slås ihjäl. Bengt sjöng lärandets och utlärandets lov och vikten av att alltid vara öppen för ny kunskap. Karin Fällman tog med målande exempel grepp på ämnet kvinnor i skogsbruket. Då könsfördelningen är ojämn söker vi gärna en kvinna... är en formulering som väcker tvekan. Även om tanken är god borde det vara så självklart att det inte behöver påpekas. Men kåren var länge helt manligt dominerad, när utbildningen startade fanns krav på militär utbildning. Den första kvinnan antogs på Skogshögskolan så sent som Än idag utgör kvinnorna runt 20 procent av hela kåren, dock en större andel av de yngre. Färdigutbildad blir skogisen aldrig! Göran Sjöberg redovisade en enkät som SLU och Skogsakademikerna genomfört. 75 procent av dem som svarat vill lära mer, framför allt kring ledningsoch organisationsfrågor. Göran Enander, Skogsstyrelsen, lovade att också den nya organisationen ska bygga på stark lokal förankring. Han underströk, liksom flera talare, vikten av att vilja arbeta internationellt. Göran Enander kommer att också rekrytera beteendevetare, ekonomer och biologer till nya Skogsstyrelsen. Blandad kompetens, i flera avseenden, är bäst. Papper fyller mänskliga behov Medan pappersförbrukningen stagnerar i USA, nästan exploderar den på andra stora marknader. Elisabet Salander Björklund, Stora Enso, tecknade en spännande internationell utveckling. Stora Enso satsar i många länder och kompetent personal finns lokalt. Men säkerligen blir det arbete för nuva- Skogsakademikern 4/05 20

Skogsakademikernas verksamhet 2007

Skogsakademikernas verksamhet 2007 Skogsakademikernas verksamhet 2007 Skogs akademikern har utkommit med fyra nummer under 2007. Förkortningar: jm=jägmästare, skog. mag.=skoglig magister, sm= skogsmästare, st=skogstekniker, sv=skogsvetare

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

När det värsta händer

När det värsta händer När det värsta händer Fem sätt att agera när en medarbetare blir svårt sjuk, drabbas av psykisk ohälsa eller dör. 2015 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Fem sätt att agera när en medarbetare blir

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet,

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet, FÖRENINGSINFO Svenska Logopedförbundet, Slof Svenska Logopedförbundet Svenska Logopedförbundet (Slof) är en partipolitiskt obunden facklig och yrkesmässig sammanslutning av legitimerade logopeder och logopedstuderande.

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Att anlita en arbetstagarkonsult. Pappers

Att anlita en arbetstagarkonsult. Pappers Att anlita en arbetstagarkonsult Pappers Att anlita en arbetstagarkonsult Innehållsförteckning Att anlita en arbetstagarkonsult För vad kan ni anlita en konsult? När ska ni anlita en konsult? Vilken nytta

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN Nu är vintern här! För oss skogsbrukare är det bra när kylan kommer tidigt, helst innan snön lägger sig som ett isolerande täcke så att marken och skogsbilvägarna

Läs mer

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER Juseks uppfattning är att tyngdpunkten i det fackliga arbetet bör ligga lokalt. På detta sätt kan verksamheten anpassas till de förutsättningar

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2009

Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2009 Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2009 Inledning Under verksamhetsåret 2009 har styrelsens arbete varit fokuserat på fyra huvudspår tidningen Agronomen, planeringen av Agronommatrikel och Agronomdag

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO FÖRENINGSINFO Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens personalförening (UPF) är en exklusiv förening för oss som är anställda i utrikesförvaltningen.

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Det här är en broschyr som beskriver vad ST erbjuder chefsmedlemmar. Den riktar sig både till dig som redan är chefsmedlem i ST och till dig som vill

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 Presentation av Anna Åsbergh ord. ledamot Anna arbetar på Lärarförbundets expedition på onsdagar. Övriga dagar jobbar hon som gymnasielärare på Bessemerskolans

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN Polisförbundets LÖNEPOLITISKA program LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN 2 Polisförbundets LÖNEpolitiska program 4 Nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Innehåll: Vision. Riktlinjer. Mål. Organisation - Medlemmar - Ledningsgrupp - Ordförande - Verksamhetsledare - Kommungrupper. Ekonomi.

Innehåll: Vision. Riktlinjer. Mål. Organisation - Medlemmar - Ledningsgrupp - Ordförande - Verksamhetsledare - Kommungrupper. Ekonomi. Verksamhetsplan 2006-2009 Innehåll: Vision Riktlinjer Mål Organisation - Medlemmar - Ledningsgrupp - Ordförande - Verksamhetsledare - Kommungrupper Ekonomi Övrigt Vision med Mera Skog i Västerbotten Medlemsföretagen/organisationerna

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

? Varför facket www.tjanstetandlakarna.se Varför vara med i facket? Att vara med i facket är för många människor en självklarhet, det känns bra att veta att man kan vända sig till facket vid problem och

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Lite smartare därför att FTF....är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal

Lite smartare därför att FTF....är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal Lite smartare därför att FTF...är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal Controller Aktuarie Kundservice Systemutvecklare Utredningsarbete

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Minnesanteckningar Uppstartsseminarium Skogens kulturarv fokus på fossil åker. Länsstyrelsen i Jönköpings län

Minnesanteckningar Uppstartsseminarium Skogens kulturarv fokus på fossil åker. Länsstyrelsen i Jönköpings län 1 (1) Minnesanteckningar Uppstartsseminarium 2012-05-02 Skogens kulturarv fokus på fossil åker Deltagare: Jenny Ameziane Tomas Areslätt Peter Ask Tony Axelsson Hasse Bengtsson Markus Boxe Ann-Cathrine

Läs mer

ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19

ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 a k a d e m i k e r n 3 05 ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 5 > Facklig samling i SACO-Skogsvård > Anna Lundström, virkesköpare på SCA > Medlemsförsäkringar frågor och

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Upphandlares villkor och förutsättningar Januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Inledning Upphandlare har en nyckelposition inom offentlig

Läs mer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning av Civilingenjörsförbundet

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer