ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19"

Transkript

1 a k a d e m i k e r n 4 05 ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 > Fackligt arbete på Vida Skog > Vad händer i SVO? > Skogskonferens och 100-årsfest 5 Skogsakademikern 4/03

2 vi byter namn och elva myndigheter blir en sen FRÅN OCH MED FÖRSTA JANUARI 2006 BLIR VI EN MYNDIGHET SKOGSVÅRDSSTYRELSERNA BYTER NAMN TILL SKOGSSTYRELSEN OCH SAMTIDIGT ÄNDRAR VI VÅR LOGOTYPE MER INFORMATION OM OSS HITTAR DU PÅ Har vi dina aktuella uppgifter? Meddela oss om du flyttar eller byter arbete. Du som är medlem kan logga in på Naturvetareförbundets webbplats och se vilka uppgifter vi har om dig i vårt register och rätta eventuella felaktigheter. Uppgifter kan också lämnas till Guldkantade skogslån - låg ränta, värdefulla råd och del av hypotekets överskott. Det finns en avgörande skillnad mellan Landshypotek och andra låneinstitut: Vi finansierar bara jordbruks- och skogsfastigheter. Bostadsrätter och hyresfastigheter kan andra bättre men ska du köpa skog t ex, är det oss du ska vända dig till. Vi kan ge dig sakkunniga råd som leder både till bra köp och rätt finansiering. Förutom låg ränta får du dessutom del av hypotekets årliga överskott. Vill du veta mer om det här gå in på eller ännu hellre, ring oss på och på tel Jordnära finansieringar

3 sidan tretton sidan sjutton Sa k a d e m i k e r n Tidningen utkom från 1987 till och med nummer 2/97 under namnet JÄGMÄSTAREN. REDAKTÖR Kerstin Diamant tel ANSVARIG UTGIVARE James Tersmeden tel FÖRBUNDSKANSLI Box 760, Nacka Tel: (vx), Fax: Innehåll 4 05 sidan tjugoett Ill. André Prah BESÖKSADRESS Planiavägen 13, Nacka station Skogsakademikernas personal är från 1 juli 2005 en del av Naturvetareförbundets kansli, se och matrikeln 2005 s. 6 7 ORDFÖRANDE DELFÖRBUNDET SKOGSAKADEMIKERNA Åke Barklund tel REDAKTIONSRÅD Malin von Essen, Skogforsk Björn Lyngfelt, SCA Forest Products Lotta Möller, Skogsutredningen 2004 Hasse Bengtsson, Skogsstyrelsen 5 Skogsakademikern 4/03 Ledare Anna Brockmark och Rolf Lindström 4 Gunnar Ragnå 5 Facit efter sex månader: Vi är till för dig! James Tersmeden 6 7 Nya medlemmar välkomna! 7 Nya i Skogsakademikernas styrelse Presentation av Anna Brockmark och Pär Hansson 8 11 Snabba förändringar inom SVO Intervju med Jerker Bergdahl & Anna-Karin Mähler Medlemsmöte 15 december PRODUKTION/ANNONSER LIME AB, Tejarps Gård, Klågerup. Tel Grafisk form & layout: Pia Johansson Annonsförsäljning: Eva Raihle Från nr 1-06: Kerstin Diamant (se ovan) Skogsadademikern utkommer med fyra nummer per år. Prenumerera enklast genom att sätta in 140 kr på pg och ange ditt namn, adress samt prenumeration på Skogsakademikern. För osignerat material svarar redaktören. Eftertryck av osignerade artiklar medges om källan anges, av övrigt material enligt överenskommelse. För insänt ej beställt material ansvaras ej. ISSN X Norra Skåne Offset, Hässleholm Society of American Foresters Fackligt arbete på Vida Skog Byholma virkeslager 18 Fackliga grundkurs en vinst i samgåendet Intervju med Staffan Berg 19 Skogshögskolans studentkår 100 år skogskonferensen och fest Notiser 23 Skogsmästarskolans kårhus 24 OMSLAGSBILDEN: Anna Brockmark, områdesinspektor på Södra Skog och nybliven styrelseledamot i delförbundet Skogsakademikerna, här fotograferad framför en ek i Fullmarp, Mosslanda, i sällskap med flatcoated retrievern Wilbur. Se artikel s 8. Foto: Per Olsson 3 Skogsakademikern 4/05

4 Ledaren Skogsakademikerna står stadigt när det stormar Stormen Gudrun har skapat stor oreda i de sydsvenska skogarna under det gångna året och oredan består när vi går in i år Många av Skogsakademikernas medlemmar har under året haft en onormal arbetssituation. De har varit verksamma långt ifrån sina ordinarie arbetsplatser och sina familjer. De har arbetat inom nya geografiska områden, med nya kontakter och förändrade rutiner och med många nya medarbetare och underställd personal. Allt dessutom överskuggat av extrema virkesvolymer som ska tas tillvara så effektivt som möjligt värdeförluster för skogsägaren ska undvikas. Utmaningar och påfrestningar Allt detta har skapat nya utmaningar som i sig gör arbetet mera stimulerande. Ett exempel är mötena med nya kolleger som skapar nya nätverk, nätverk som berikar både yrkesliv och ger personlig utveckling. Samtidigt är det självklart påfrestande att arbeta under hård press, med nya arbetsuppgifter och villkor. Privatlivet påverkas och familjer måste anpassa sig till att mamma eller pappa tillbringar långa arbetsveckor på annan ort. Vi som arbetar med att ta tillvara stormvirket har fått ta emot kritik för beslut som fattats över våra huvuden och utan vår påverkan. För det blir ändå till den lokale tjänstemannen som skogsägaren vänder sig till med sina synpunkter och ilska och sorg. Att se stora delar av sin skog förstöras och sedan uppleva att man inte får sina vindfällen avverkade i tid kan skapa överreaktioner som vid vissa tillfällen riktats mot våra medlemmar, tjänstemän i skogen. Inte bara vi som jobbar med virkesanskaffning har haft en annan arbetssituation på grund av stormen Gudrun. Inte heller är det enbart vi som är verksamma i den södra delen av landet som haft ett år med andra spelregler. Många, många i Skogssverige har påverkats. Rolf Lindström är från januari 2006 marknadschef vid Holmen Skog AB i Norrköping. Dessförinnan var han distriktschef på Vimmerby distrikt inom Holmen. Rolf är vice ordförande för delförbundet Skogsakademikerna. Fackligt stöd behövs Stormarbetet är ett exempel på en förändring i medlemmarnas arbetssituation. Att stå ensam när vardagen och händelser avviker från det normala är svårt. Vem ska ta tillvara dina intressen och hjälpa dig i svåra situationer? Att ge medlemmarna stöd och råd och förmedla kontakter är en viktig facklig uppgift. Som medlem i delförbundet Skogsakademikerna under Naturvetareförbundet har du fått förstärkt tillgång till tjänster och service genom Naturvetareförbundets kansli. Tveka inte att vända dig till förbundet! ANNA BROCKMARK & ROLF LINDSTRÖM Anna Brockmark, områdesinspektor på Södra och styrelseledamot i Skogsakademikerna, presenteras på s. 8. Skogsakademikern 4/05 4

5 Redaktörens Ledaren ruta Tankar på papper Papper är en unik produkt det fick vi höra på den skogskonferens med jubileumsfest som uppfyller mina tankar när jag skriver detta. Konferensen gav information och framtidstro. Festen bjöd på god mat, samvaro och inblick i den sång- och festtradition som jag faktiskt bara hört talas om tidigare. När så många skogsakademiker i olika åldrar samlas blir det tillfälle att mötas och prata. Det ger perspektiv och uppmuntran i vardagsarbetet. Arrangörerna hade lagt ner ett mycket stort arbete. Jubileumsskriften, som kom direkt ur trycket, bjuder på all möjlig läsning. Den är full av roliga berättelser somliga minnen ger kanske mest för den som upplevt liknande, men mycket är av allmänt intresse. En lista över kårfunktionärer genom 100 år är användbar läsning. Likaså uppdaterad information om dagens utbildning och kåraktiviteter. Mest har jag fäst vid en stark berättelse om medmänsklighet och omtanke som Trons Inger Sarin skickat in. En skrift med samlade västvisor från 1947 och framåt, frukten av flera års arbete, är nu också tryckt. Båda skrifterna kan beställas, anvisningar finns inne i tidningen. På papper kan man fästa sina tankar och de får ett genomslag som varar. Tryckta skrifter är oslagbara även för oss som älskar film och TV. När denna tidning kommer är vi på väg in i Skogsakademikern kommer ut som tidigare. Jag tackar alla som medverkat under det gångna året och önskar er ett gott nytt år 2006! KERSTIN DIAMANT Foto: Jannis Politidis Gunnar Ragnå I slutet av oktober avled vår kollega och vän Gunnar Ragnå. Gunnar har arbetat för Naturvetareförbundet och Akademikerhuset sedan början av 1980-talet och var med sitt breda kunnande, som förbundsdirektör Jörgen Ohlsson skrev i sitt minnesord i Naturvetaren 12-05, en klokgubbe för hela kansliet. Under de femton år som jag arbetat med AEAfrågor har jag träffat Gunnar på möten och kurser. Gunnar var alltid på hugget, med frågor och inlägg för medlemmarnas bästa. När Skogsakademikerna flyttade till Naturvetareförbundets kansli i augusti 2004 och vi började samarbeta lärde jag känna Gunnar närmare som en vänlig och engagerad kollega och en glad och rolig arbetskamrat. Han kunde allt om arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringar och tog sig alltid tid att dela med sig. Att förlora en kollega och en så fin person som Gunnar är tungt. Tomrummet är stort. KERSTIN DIAMANT Foto: Jannis Politidis 5 Skogsakademikern 4/05

6 Vi är till för dig! Det har varit ett positivt halvår i fusion med Naturvetareförbundet. James Tersmeden sammanfattar. När detta nummer av Skogsakademikern utkommer kan vi se tillbaka på ett halvår som delförbund i Naturvetareförbundet. Processen har gått snabbt men varit väl genomdiskuterad. Även om det är ett kort perspektiv kan vi se en hel del resultat: Lokal facklig verksamhet På Vida Skog har vi i samarbete med Agrifack medverkat till att stötta bildandet av en lokal akademikerklubb. Det fackliga arbetet är särskilt viktigt i den pressade situation stormen skapat. (Se artikel s Facklig grundutbildning Flera av våra fackliga ombud deltog i den grundkurs som hölls oktober. Sådana kurser är en av de stora vinsterna med att lemmas in i en större organisation med mer resurser. (Se Naturvetaren nr 12, intervju med vår vice ordförande Rolf Lindström, och och intervjuer på s. 12 och 19 i denna tidning.) Samlat stöd till SVO Naturvetareförbundets ombudsman Bo Seving har lång erfarenhet av den statliga sektorn och tillsammans är vi en resurs för SACO-Skogsvård. I augusti hölls ett möte för SACO-Skogsvårds ombud för att förbereda den större omorganisation som var på gång även om vi i det läget inte visste vilka förslag som skulle komma. James Tersmeden, mångårig förbundsdirektör för Skogsakademikerna och nu biträdande förbundsdirektör i Naturvetarförbundet. Foto: Jannis Politidis Vi stöder studenter och medlemmar Delförbundet Skogsakademikerna har sponsrat och distribuerat inbjudan till 100-årsjubileet i Umeå. Förbundet stöder studentkåren med en penninggåva för att fira 100-åringen. Likaså stöder vi det blivande kårhuset på Skogsmästarskolan (se s. 24) Via Stiftelsen Kamratfonden stöder vi en skogsmästarkurs som reser till Tyskland och skogsmästarstudenters deltagande i jubileet Umeå. Det är viktigt att stärka sammanhållningen mellan de skogliga studenterna. Vi delar också ut bidrag ur von Porats fond till behövande skogsakademiker. Kamratföreningen Upplands skogsmän, som ska återuppta sin verksamhet, har fått hjälp med etiketter och e-postutskick. Vi samarbetar med Skogshistoriska Sällskapet och hjälper dem att värva medlemmar med ett utskick och annons i förra Skogsakademikern. Naturvetarförbundet ger råd På finns karriärrådgivning. Dessutom utbildas ombudsmännen att ge råd om karriärutveckling. Den som söker jobb kan få hjälp med CV-granskning. Lönestatistiken klar Ny lönestatistik har samlats in för Förutom den generella för alla medlemmar i Naturvetareförbundet ska skogsakademiker liksom tidigare ha möjlighet att få del av individuella löneuppgifter. Tjänsten kommer att organiseras på annat sätt än i det gamla registret men den finns kvar. Inkomstförsäkring och försäkringar i grupp Alla medlemmar har Naturvetareförbundets Inkomstförsäkring. Den ingår i medlemsavgiften. Under det gångna halvåret har ingen höjning av avgiften skett för tidigare medlemmar i Skogsakademikerna, men från årsskiftet höjs den högsta Skogsakademikern 4/05 6

7 Nya medlemmar avgiften med 20 kronor för att finansiera inkomstförsäkringen. Eftersom den ger 80 procent av inkomster mellan och kronor tjänas pengarna snabbt in av den som har oturen att bli arbetslös. Naturvetareförbundet erbjuder gruppförsäkringar via Akademikerförsäkring. Om detta har vi skrivit och informerat mycket sedan i somras och vi uppmanar igen de medlemmar som haft gruppförsäkring i Skandia att ta kontakt, om det inte redan är gjort. Kontakta Akademikerförsäkring, tel , Vi önskar alla medlemmar ett gott nytt 2006 där vår förhoppning är att du ska ha nytta av såväl hela Naturvetareförbundet som av delförbundet Skogsakademikerna. JAMES TERSMEDEN Nya medlemmar välkomna! Nya medlemmar i Naturvetareförbundet och delförbundet Skogsakademikerna från 1 september till 15 november Sonja Almroth Jörgen Andersson Erik Andersson Wilhelm Bengtsson Håkan Bergehall Peter Bergkvist Anders Berglund Lina Bergqvist Anna Beronius Johan Björn Carl-Johan Carlsson Lars Eliasson Lars Emanuelsson John Enander Paulina Enoksson Mikael Eriksson Dan Eriksson Malin Eriksson Anna Furness-Lindén Stefan Gustafson Pär Hansson Magnus Härjegård Daniel Höglund skogstekniker jägmästare Karin Jansson John Johansson Emma Johnsson Bert Krekula Erik Kristensen Anders Larsson Ellinor Lindmark Andreas Melin Nils Mitsell Emil Modig Jonas Muntlin Christofer Odenberger Kristoffer Olerås Mattias Pontén Gustav Roos Roland Saitzkoff Fredrik Samuelsson Johan Samuelsson Anton Sjödin Augusto Uasuf Sara Widell Anneli Winter Kristian Åkesson skogsmästare skogsingenjör skogsvetare jägmästare jägmästare jägmästare jägmästare Årsmöte 14 mars Boka redan nu in den 14 mars vid 16-tiden för delförbundet Skogsakademikernas årsmöte. Mer information kommer till medlemmarna. 7 Skogsakademikern 4/05

8 Styrelsen Nya i styrelsen Välkomna Anna Brockmark och Pär Hansson När delförbundet Skogsakademikernas styrelse samlades till internatmöte den november kunde två nya styrelseledamöter hälsas välkomna. Dessa är Anna Brockmark och Pär Hansson, som båda är adjungerade, enligt beslut på extra medlemsmötet 27 maj Valberedningen har tillfrågat Anna Brockmark som representant för skogsakademiker inom skogsägarrörelsen. Hon representerar med sina 28 år också förbundets växande yngre del av medlemskåren. Jag blev glad när jag blev tillfrågad om att adjungeras till Skogsakademikernas styrelse. Detta kom i en period när jag känner behov av fackligt stöd för egen del också. Och det är intressant att sätta sig in i fackliga frågor, säger Anna. Efter det internatmöte i november, som var ett avstamp för Skogsakademikernas fortsatta arbete, tycker Anna att hon fick en bra inblick i vad som krävs av henne som styrelseledamot i delförbundet. Anna Brockmark, områdesinspektor på Södra och ny styrelseledamot i Skogsakademikerna. Foto: Per Olsson OM > Anna Brockmark Arbete och utbildning > Skogsvetarprogrammet , Vindelns försökspark 2001, SVS Västra Götaland , områdesinspektor på Södra från Fackliga uppdrag mm >Kursdirektör, Skogsakademikernas styrelse från hösten 2005 Familj och fritid > Bosatt i Herrljunga, snart sambo med Per, doktorand på SLU. Just nu finns det tyvärr inte så mycket tid för fritidsintressen, men vi har en flatcoated retriever som kräver mycket motion och träning. Det nyköpta huset tar också upp en hel del tid. OM >Södra Sverige har fem skogsägarföreningar, anslutna till riksorganisationen LRF Skogsägarna. Södra är den största föreningen med medlemmar och 2,2 miljoner hektar ansluten skogsmark. Under 2004 omsatte Södra 13,6 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Växjö. Koncernen har anställda inom skogsbruksområdena och den industriella verksamheten med massafabriker, sågverk, anläggningar för tillverkning av träprodukter och pellets. Källa: Skogsakademikern 4/05 8

9 Styrelsen Stormen gav nya uppgifter Anna är sedan hösten 2003 områdesinspektor på Södra Skog, med kontoret i Vårgårda. Annas skogsbruksområde ansvarar för runt medlemmar. I mitt jobb ingår medlemskontakter, som gäller utbildning, rådgivning, virkesköp och avverkningsplanering. Dessutom förser vi medlemmarna med plantor. På Annas lokalkontor finns tre områdesinspektorer, en områdeschef samt en produktionsledare, vilka delvis arbetar med virkesanskaffning. Stormen Gudrun har påverkat Anna Brockmarks arbete det gångna året. Sedan april är Anna placerad på lokalkontoret i Hyltebruk, cirka 16 mil hemifrån, för att hjälpa kollegerna i södra Hallands skogsbruksområde med stormröjningen. För tillfället ansvarar Anna för planeringen av fyra skogsmaskiners arbete. Hon är i Hyltebruk måndag till torsdag, fredagarna är hon åter i Vårgårda och sköter en del av det tidigare arbetet där. Helgerna tillbringas i det nyinköpta gamla huset i Herrljunga. Vi ska renovera köket, men för tillfället räcker inte tiden till, säger Anna. Möter tacksamhet En vanlig dag i Hyltebruk börjar på kontoret. Anna får namn på medlemmar som vill ha hjälp med upparbetningen av stormfällt virke av sin kollega som är fast placerad på kontoret, och därefter är det dags att planera i fält och beta av trakten. Ibland träffar jag skogsägare och maskinförare, ibland har vi kontakt per telefon. De skogsägare Anna träffar är ofta tacksamma för att hon och hennes kolleger kommer och hjälper dem. En del är ledsna eller uppgivna, men det är sällan någon som är arg. Det känns bra att få vara spindeln i nätet, jag är ju både arbetsledare och uppdragsgivare till entreprenörer. I januari kommer Anna åter vara på heltid i Vårgårda. Första barnet är på väg och ska komma i mars. Kvinnor som arbetar i skogsägarrörelsen är i minoritet och jag märker att det i vissa lägen inte finns någon rutin för en längre barnledighet. Utbildningen har rustat väl I förra numret av Skogsakademikern intervjuades Anna Lundström, för övrigt en kurskamrat till Anna Brockmark och virkesköpare på SCA. Anna Brockmark säger att hennes arbete har många likheter med Anna Lundströms. Jag sköter inköp, planerar väghållning och anmäler virke till industri. Skillnaden är väl att vi är en medlemsorganisation, som har våra givna personer att hålla kontakten med, men det gäller att ge service, så att medlemmarna vill vara kvar och sälja sin skog till oss. Vi måste självklart arbeta med att få nya kontakter och medlemmar som vill leverera sitt virke till oss. Det känns bra att få vara spindeln i nätet... Stormen medförde ett stort övertidsuttag som gjorde att många snabbt fyllde sin kvot. Det har varit hård press under lång tid. Jag kom ju själv in som en extraresurs i våras till mina kolleger i Hyltebruk. Anna tycker att hennes utbildning gjort henne väl rustad för jobbet, även om det är många praktiska bitar som jag lär mig allteftersom. Det är klart att jag fått lära in mycket om de skogsmaskiner vi använder, men det har inte varit ett stort problem. Jag tycker inte att det är så många som har varit skeptiska till mig för att jag är ung och tjej, snarare har de flesta visat stor välvilja mot mig. Kvinnligt nätverk också i Södra Inom Södra finns, liksom inom SCA och fler andra företag, ett nätverk för kvinnliga skogstjänstemän. Vi träffas ett par gånger om året och det är ett stöd, både för mig som kvinna och i min allmänna yrkesroll. Vi diskuterar olika ämnen, till exempel konflikthantering och att våga säga nej och sätta gränser för sina arbetsinsatser. Eftersom vi som är med i nätverket arbetar inom olika delar av Södrakoncernen, lär jag mig mycket om företagets hela verksamhet. Jag trivs verkligen med mitt arbete. P är Hansson är och han började studierna hösten Han är 25 år och har stadig förankring i de småländska skogarna hans familj äger en skogsfastighet men också på arbetsmarknaden. Efter gymnasium och militärtjänst som kustjägare, arbetade Pär fyra år som mekaniker på Stora Ensos pappersbruk i Hyltebruk. Där är han fortfarande anställd, tjänstledig med stöd av studieledighetslagen. > 9 Skogsakademikern 3/05 4/05

10 Styrelsen Jag ville komma vidare men det är en viktig erfarenhet att ha jobbat, speciellt på pappersbruk, med den nära anknytningen till skogen. Och det är jättebra att komma tillbaka och jobba på ferierna, säger Pär....jag skulle gärna jobba några år utomlands... En länk till arbetsmarknaden När Pär anmälde sitt intresse för Skogsakademikernas styrelse, visste han inte riktigt vad som väntade. Men genom sitt tidigare engagemang som revisor i Pappers kändes det naturligt att ta chansen och få representera studenterna i en facklig organisation för akademiker. Efter styrelseinternatet säger han: Det känns bra att Skogsakademikerna engagerar sig i den skogliga utbildningen. Vi står ju inför förändringar i och med den så kallade Bolognamodellen, vilken kommer att öka vårt anseende internationellt samt de redan goda möjligheterna att studera utomlands. Pär säger vidare att det är viktigt för delförbundet Skogsakademikerna att tillsammans med hela Naturvetareförbundet vara en naturlig länk för studenterna in på arbetsmarknaden. Jag har varit på en av Erik Palmqvists kurser och det var givande. Det är viktigt att ni syns. Pär vill också att förbundet är med och informerar om de skogliga utbildningarna. Jag har en känsla av att man från arbetsgivarhåll inte är så insatt i vad dagens studenter lär sig. Internationellt intresserad Pär är internationellt intresserad och har rest en hel del. Via studentkåren är han kassör i Utlandskommittén, som tar hand om utbytesstudenter, och i styrelsen för International Forestry Students Association, IFSA, i Umeå. Studierna är han nöjd med så långt och i Umeå trivs han också. Han funderar på studieår utomlands och läser spanska på kvällstid. När det är dags att specialisera sig planerar Pär att söka den skogsindustriella inriktningen, som i så fall för honom till Uppsala. Kanske har Pär anställningen kvar inom skogsindustrin men med andra uppgifter när det framåt 2009 blir dags för examen. Pär Hansson, och nybliven styrelseledamot i delförbundet Skogsakademikerna. Foto: Kerstin Diamant Det får vi se men jag skulle gärna jobba några år utomlands med frågor som rör vårt globala beteende angående brukandet av skogen. Den är ju en resurs som går att utveckla och bör verkligen beaktas! KERSTIN DIAMANT Läs mer om internationellt studentarbete på shs.slu.se/ifsa/ och i Skogsakademikern 1/04 och 2/04 (kan rekvireras). De aktuella skogliga högskoleutbildningarna beskrivs översiktligt i matrikeln, i 2005 års utgåva på s OM > Pär Hansson Arbete och utbildning > Mekaniker på Hyltebruk 1999 med avbrott för militärtjänst år 2000, deltidsbrandman , studieledig sedan 2004, jägmästarprogrammet kurs 04/09. Fackliga uppdrag m.m. > Revisor i Pappers lokala klubb, internationellt kårarbete på SLU, Skogsakademikernas styrelse från hösten Familj och fritid >Föräldrahemmet i Skeppshult, västra Småland, med skogsfastighet 10 km ut i skogen, hugger gärna i skogen på ledig tid, tränar cykling, simning, löpning samt jakt och fiske. Skogsakademikern 4/05 10

11 OM > Skogsakademikernas styrelse Övriga ledamöter i delförbundet Skogsakademikernas styrelse är: Åke Barklund, konsult och på halvtid VD för Svenska PEFC. Åke är delförbundets ordförande. Björn Hånell, professor och prefekt vid institutionen för skogsskötsel, SLU i Umeå. Rolf Lindström, marknadschef vid Holmen Skog AB i Norrköping. Rolf är delförbundets vice ordförande. Fredrik Maller, projektledare på Skogsindustrierna i Stockholm. Anna Möller är distriktschef på skogsvårdsstyrelsen i Mellannorrland Nilla Thomson, departementssekreterare på Naturresursenheten på Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet med ansvar för skogsfrågor. Även en student från skogsmästarutbildningen ska adjungeras. Styrelsen har presenterats i Skogsakademikern nr 2 och 3/2005. Snabba förändringar inom SVO I slutet av september kom i regeringens budget ett förslag om att från 2006 bilda en så kallad enmyndighet. Landets tio skogsvårdstyrelser och nuvarande skogsstyrelsen upphör att vara egna myndigheter. F em regioner bildas med kanslikontor i Luleå, Söderhamn, Uppsala, Borås och Västervik. Hela den nya myndigheten kommer att heta Skogsstyrelsen. Riksdag och regering fattade formella beslut om förändringen i mitten av december. Arbetet har forcerats och den 10 november kungjordes de första tillfälliga chefsförordningarna. Processen har mött mycken kritik, bland annat har placeringen av regionkontoret i Västervik ifrågasatts. Jerker Bergdahl är lokalombud på SVS Jönköping-Kronoberg. Han säger: Vi ser två stora frågor, dels regionkansliorten och dels hur vi ska organisera arbetet framöver. I den nya regionen som består av Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Östergötland ligger Växjö centralt och är naturlig som kansliort. Ändå har regionkontoret placerats i Västervik med regionalpolitik som enda skäl. När det gäller hur vi organiserat arbetet tycker vi att nuvarande modell har fungerat föredömligt och bidragit till att våra verksamhetsresultat ligger i topp. Visst är det bra att utvärdera och ompröva, men man har missat att se till våra framgångsfaktorer, när det nya har byggts. Analys av konsekvenser saknas Jerker säger att mycket kraft lagts på lobbyverksamhet för att få Växjö som regionort. Att bevaka hur personalen mår är också viktigt, och där är företagshälsovården inkopplad. Jerker har också suttit med i ett antal centrala förhandlingar. Inriktningsbeslutet har vi inte kunnat påverka speciellt mycket men vi har haft inflytande över annat, som en del tjänstetillsättningar. SACO Skogsvård har hela tiden hävdat att enmyndigheten kunnat införas med bibehållande av tio regioner. Även om det inte heller är bra om allt dras i långbänk har processen nu gått för fort. När intervjun gör i november är fortfarande mycket oklart, till exempel om alla får jobb i nya > 11 Skogsakademikern 4/05 3/05

12 Skogsstyrelsen Jerker Bergdahl tillsammans med SVO-kollegerna Mikael Stenström, SVS Västra Götaland, och Christoffer Andersson, SVS Mellannorrland, på den fackliga kursen den oktober. Foto: Kerstin Diamant organisationen. Inget sparbeting är lagt men Jerker säger att man ändå är beredd på det värsta. Vi är kritiska till att man inte gjort konsekvensbedömningar. När man gör så här stora förändringar måste man i förväg tänka igenom följderna. Stort ansvar för fackligt ombud Jerker Bergdahl blev ordinarie lokalombud sommaren Det fackliga arbetet är jätteintressant och spännande, men också väldigt tungt. Det innebär ett stort ansvar, speciellt i det här läget. Det gäller att ha kontakt med medlemmarna och hela tiden ge dem löpande information, men också lyssna av vad de vill, vi är ju till för dem. Sedan gäller det att skilja på när jag för regionens medlemmars talan och när jag för alla medlemmars talan. Eftersom personalen är så utspridd har den fackliga kontakten främst skett via telefon och e-post. Jerker deltog i Naturvetareförbundets fackliga kurs oktober, där Agrifack var medarrangör, och där fick han möjlighet att diskutera med andra både från olika sektorer och från skogsvårdsorganisationen. I hela den här processen har vi haft stor nytta av Naturvetareförbundet, framför allt James Tersmeden och ombudsman Bo Seving som har stor kunskap om hela den statliga sektorn. Jerker samverkar också fackligt med ST. Det fungerar bra lokalt och hyggligt nationellt. Rådgivare och utbildare Jerker Bergdahl är skogsmästare och blev klar med studierna Till skogsvårdsstyrelsen i Växjö, där han tidigare praktiserat, kom han redan i maj Jerkers tjänst är inriktad på rådgivning, information och utbildning, men även till exempel askåterföring. Jag håller kurser i motorsågsteknik för skogsägare och parkarbetare. Jag har nyligen haft en skoglig grundkurs för mäklare och en för lärarstudenter. Det är omväxlande och roligt. OM > Jerker Bergdahl Utbildning och arbete > Skogsmästare SLU, Skinnskatteberg 2003, skogsvårdskonsulent SVS Jönköping-Kronoberg från 2003 Fackligt > Lokalombud sedan sommaren 2005 Familj & fritid > Bor i villa i Rottne med sambo och hund, vilar och umgås med vänner samt jagar, snickrar och jobbar i skogen på föräldragården. Skogsakademikern 4/05 12

13 Skogsstyrelsen Jerkers arbete har präglats av stormen i vintras och mycken rådgivning har rört röjningsarbete jämte ett stort arbete med försäkringsbesiktningar och information. Under hösten har det fackliga arbetet tagit mycket tid. Jerkers eget distrikt Kronoberg östra som bildas vid nyår berörs inte direkt av omorganisationen, men så klart känner sig alla berörda. Skogsstyrelsens staber är viktiga för alla medarbetares möjligheter att få service. Den fina kompetens och det kontaktnät vi haft måste bevaras. Visst är det bra att se över sitt hus men det avgörande är människorna i organisationen. Det måste finnas naturliga kontaktvägar, säger Jerker. Anna-Karin Mähler är sedan snart tre år fackligt lokalombud för SACO-Skogsvård inom Skogsvårdsstyrelsen Mellannorrland. Anna-Karin säger att precis som hos övriga tio regioner drabbas först och främst administrativ personal samt stabspersonal, även om man absolut inte får glömma att också distriktspersonalen indirekt berörs. De som berörs direkt är givetvis oroliga för var de i slutändan kommer att sitta och vad de kommer att arbeta med. Anna-Karin är stationerad i Östersund, där dels distriktspersonal och dels personal på den skogliga enheten (staben) arbetar. Hon vikarierar som mark- och vattenspecialist på den skogliga enheten men har i grunden en tjänst som skogsvårdskonsulent på distrikt Z Öst. Hon har när intervjun görs i november arbetat fem år på regionen. Och totalbetyget är: Fem spännande år! synpunkter på de förslag och beslut som kommer och föra dem vidare till SACO-Skogsvårds ordförande Bertil Danielsson i Jönköping. Mycket ska falla på plats inom en snar framtid så att hålla sig ajour med vad som händer ser jag som en viktig uppgift. Kontakter med Naturvetareförbundet/Skogsakademikerna har mest hållits av SACO-Skogsvårds styrelse. Och vi ombud samlades för första gången alla i augusti då vi träffade James Tersmeden och Bo Seving och diskuterade omorganisationen. Jag åkte hem därifrån med en trygg förvissning om att stöd och kompetens finns där i Nacka. KERSTIN DIAMANT OM > Anna-Karin Mähler Utbildning och arbete > skogsvetarprogrammet , skogsvårdskonsulent SVS Mellannorrland, distrikt Z Öst sedan 2000, vikariat som markoch vattenspecialist på den skogliga enheten i Östersund Fackligt >Lokalombud sedan 2002 Familj och fritid >Bor med sambo och hund i Smedsåsen, intresserad av heminredning, litteratur och frilufsliv. Förmedla medlemmarnas synpunkter Med en distriktstjänst i botten känner Anna-Karin inte så stor oro för egen del. Även om vi vet att också distrikten påverkas, vet vi ännu inte hur. Som fackligt ombud tycker jag det känns jobbigt att inte kunna göra mer för dem som berörs direkt nu. Själva väntan innan det är klart vad som händer tror jag också är det värsta. Anna-Karin säger att många av medlemmarna inte känner att de har varit med på tåget. Allt har gått väldigt fort och framför allt i början var delaktigheten i förändringsprocessen liten. Ser hon positiva sidor i förändringarna? Anna- Karin svarar: Syftet att öka vår enhetlighet inom en rad verksamheter tycker jag är mycket bra och efterlängtat. De viktigaste fackliga uppgifterna nu, säger Anna-Karin, är att sammanställa medlemmarnas Anna-Karin Mähler, skogsvårdskonsulent och fackligt ombud. Med på bilden är också finska spetsen Saga. Foto: David Israelsson 13 Skogsakademikern 4/05

14 Skogsstyrelsen Medlemsmöte på Skogsstyrelsen Oro för jobb och verksamhet Ett 25-tal medlemmar i SACO Skogsvård samlades till det fackliga mötet. Oro för de egna jobben men också för att en fungerande verksamhet ska försämras vädrades när SACO-Skogsvård höll medlemsmöte den 15 december. Den 15 december höll SACO-Skogsvård medlemsmöte på Skogsstyrelsen i Jönköping. SACO Skogsvårds ordförande Bertil Danielsson informerade om förhandlingsläget i den pågående omaroganisationen. Arbetsgivarens förslag till grundstruktur av Skogsvårdsorganisationens stabsresurser har godkänts och enhetschefstjänsterna och ett 40-tal övriga antal tjänster kommer att utlysas. För intern utlysning gäller en veckas ansökningstid vilket innebär att tjänsterna ska sökas före jul. För externa sökande har en tid om tre veckor satts upp. Efter att dessa tjänster blivit tillsatta kommer enheternas roll, ansvar och arbetsuppgifter att preciseras. Därefter kommer enheterna att bemannas. Från staber till distrikt Vi vet redan att alla som idag arbetar på någon av dagens staber inte kommer att få plats i den nya stabsorganisationen. Staberna ska reduceras till förmån för fältorganisationen. Vad vi hoppas och kommer att driva är att de av oss som inte ryms i de nya staberna ska utgöra en förstärkning av distriktsorganisationen. Arbetsgivaren har också gjort långtgående utfästelser i denna riktning, sade Bertil Danielsson. Bertil underströk att SACO-Skogsvård anser att en omställning av SVO skulle ha kunnat genomföras inom nu rådande organisationsstruktur. SACO-Skogsvård är för de mål som framförts om att myndigheten ska agera mer enhetligt, skapa bättre samordning inom organisationen och effektivisera. Men man ställer sig frågande till att den drastiska omorganisationen i snabb takt ger möjlighet att uppnå målen. Den här oron har SACO-Skogsvård också framfört i en skrivelse till näringsdepartementet i december. Anställda förs över i ny organisation Med på mötet var också Naturvetareförbundets ombudsmän James Tersmeden och Bo Seving. Många frågor rörde risken att bli övertalig och även verksamhetens kvalitet. Bo Seving framhöll att i och med att verksamheten går över i en ny organisation ska all personal föras över i den nya organisationen. Det är ytterst olämpligt om arbetsgivaren kort efter att den nya organisationen sjösatts och eventuella nyanställningar gjorts deklarera att det inte finns tjänster för alla som funnits i den gamla organisationen. Om arbetsbrist förutses redan nu ska arbetsgivaren förbereda omplacering. Den som eventuellt sägs upp har företräde till återanställning under hela sin uppsägningstid och ytterligare nio månader efter att anställningen upphört. Arbetsgivaren bör inte nyanställa om det kan förutses att övertalighet hotar. Skogsakademikern 4/05 14

15 Skogsstyrelsen Det är först till våren som det står helt klart hur den nya Skogsstyrelsens organisation kommer att se ut. Omsorg om verksamheten Flera mötesdeltagare tog upp omsorgen om verksamheten, att fungerande kontaktnät och kompetenser inte får slås sönder. Bo Seving framhöll att den fackliga lagstiftningen framför allt syftar till att skydda anställningar. Det är arbetsgivaren som ansvarar för verksamheten. Samtidigt är det ett fackligt mål att verksamheten ska fungera och utvecklas. Han sammanfattade: Det är viktigt att medlemmarna är informerade om vad som händer. Det är också oerhört viktigt att arbetsgivaren är klar och tydlig om verksamhetens mål. Arbetsgivaren måste lyssna noga på medarbetarna. Vi slår vakt om en ändamålsenlig verksamhet där våra medlemmars kunskap och kompetens kommer till användning. Omorganisationer måste tjäna det syftet och medarbetarna måste vara med i processen. Det stod klart att det fackliga arbetet inom SACO Skogsvård under kommande månader kommer att bli intensivt och vi återkommer med rapporter. TEXT OCH FOTO:KERSTIN DIAMANT SACO Skogsvårds ordförande Bertil Danielsson redogjorde för det aktuella förhandlingsläget. Naturvetareförbundets ombudsman Bo Seving svarade på frågor om arbetsrätt. Growing better all the time Society of American Foresters När KSLAs internationella skogskommitté besökte Washington DC i slutet av oktober träffade man också Society of American Foresters (SAF). Denna vår amerikanska systerorganisation arbetar inte med traditionella fackliga frågor, däremot certifierar den skogsmän/ skogskvinnor. Åke Barklund rapporterar. Mitt i en egen skog om 12 ha i förorten Bethesda har Society of American Foresters (SAF) ett underbart hus med kansli och sällskapsutrymmen, en donation från en framgångsrik skogsman. SAFs förbundsdirektör Michael Goergen berättade för vår KSLA-grupp att organisationen inte arbetar med traditionella trade union -frågor, som löner och anställningsförhållanden eller tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det förekommer knappast alls på akademikernivå i USA. Uppgiften är i stället att utveckla, företräda och > 15 Skogsakademikern 4/05

16 KSLAs preses, Mårten Carlsson, med sällskap lämnar Society of American Foresters vackra lokaler Washingtonförorten Bethesda efter sitt besök där i oktober Uppgifter och värderingar föra fram skogsprofessionen. Growing better all the time är organisationens slogan. Fyra tidningar, medlemmar SAF arbetar med nätverk, mentorskap, karriärrådgivning, studentservice och PR. Man ger ut världens största skogstidskrift Journal of Forestry, tidningen The Forest Source, den vetenskapliga tidskriften Forest Science samt E-Forester på nätet var fjortonde dag. Ungefär 35 procent av SAFs ekonomi täcks av medlemsavgifter. Resten är donationer från sympatisörer, en vanlig modell i USA. Av cirka amerikanska skogsmän och skogskvinnor är nära certifierade och medlemmar av SAF. Lobbying Håller man till i en trivsam liten skog 25 minuter från Capitol Hill är naturligtvis det politiska USA Society of American Foresters, SAF, sätter som sin uppgift att: främja skoglig vetenskap, utbildning, teknologi och praktik höja medlemmarnas kompetens, etablera professionell duglighet, och nyttja kunskap, skicklighet och yrkets bevarandeetik för att säkerställa hälsa och fortsatt nyttjande av de skogliga ekosystemen och skogsresurserna till samhällets gagn. SAFs grundläggande åsikter uttrycker att: skogar är en grundläggande källa till global hälsa och mänsklig välfärd, skogar måste bevaras genom att på ett balanserat vis möta miljömässiga, ekonomiska och samhälleliga önskemål och behov. skogsmänniskor är hängivna bärkraftig skogsskötsel och naturvård, och skogsmänniskor tjänar markägare och samhälle genom att erbjuda pålitlig kunskap och professionell skogsskötsel. en viktig målgrupp. SAF träffar ofta kongressledamöter och utskottspersonal och ordnar också seminarier och hearings ute i sitt eget hus. Skog är ingen uppmärksammad näring i USA och kunskaperna i kongressen är bristfälliga. Michael Goergen berättade om ett pågående projekt där SAF med hjälp av samhällsforskare visar på riktigt stora problem i samhället, där skogen och skogsbruket kan bli lösningen. USA är land av individualister, där dock medborgarna ställer upp när det verkligen gäller. Senare års omfattande skogsbränder till en del extra besvärliga på grund av all bråte som idag lämnas kvar på marken tolereras fram till dess att det egna huset brinner upp och människor dör. Vad gör vi åt det här då, vilken är lösningen? Ordnat skogsbruk, svarar SAF. Vem skall fixa det då? Välutbildade skogsmän och kvinnor, svarar SAF. Har vi sådana? Ja, Society of American Foresters certifierar kompetenta skogsmänniskor! Certifiering Kriterierna för att bli en certifierad skogsman/ kvinna är att ha äkta betyg från ett känt universitet i lämpliga och godkända ämnen. Falska papper är inte ovanliga i Amerika och examen skall innehålla rejäla skogliga avsnitt med såväl ekonomi och ekologi som sociala ämnen, de välkända ingredienserna i bärkraftigt skogsbruk alltså. För behållet certifikat krävs deltagande i godkända utbildningar om minst 60 timmar under en treårsperiod. Många arbetsgivare, både privata och offentliga, kräver certifikat från SAF för anställning. Se vidare TEXT OCH FOTO: ÅKE BARKLUND Skogsakademikern 4/05 16

17 Akademikerna på Vida Skog går samman Skogstjänstemännen i Agrifack och Naturvetareförbundet bildar en akademikerförening på Vida Skog AB. Nu kan de tillsammans med arbetsgivaren skapa strukturer för lönesättning och villkor. Gudrun ställde saken på sin spets. Stormen var anledningen till att personalen på Vida Skog gick samman och bildade en akademikerförening. Under uppröjningen blev det mycket mertid. Vi kände ett ansvar både för företaget och för våra leverantörer att rädda virket, säger Patrik Wilhelmsson, ordförande i den gemensamma föreningen mellan Agrifack och Naturvetareförbundet. Arbetsgivaren menade att mertidsersättning låg inbakad i den vanliga månadslönen. Men det tyckte inte vi. Och ingen ville ensam sticka ut hakan och ta strid. I den vevan ryckte Ledarna i skogsmästarna på företaget och ville att de skulle gå över till dem. Då tog vi kontakt med Agrifack och Naturvetareförbundet. Vi fick verkligen bra respons och en uppbackning som vi värderar högt. Frågan om mertidsersättning är lagd åt sidan så länge. Avsikten är att få till en lösning motsvarande den som finns på andra skogsföretag i södra Sverige. Nu är vi med på spelplan där vi tillsammans med arbetsgivaren skapar strukturer för lönesättning och villkor. Vi vill att goda resultat ska avspegla sig i lönekuvertet, säger Niklas Nilsson som tillhör Naturvetareförbundet. En fråga som kan bli aktuell att ta upp gäller bilersättning. I dag utgår 29:50 per mil. Men sett till de höjda bensinpriserna finns det anledning att omförhandla ersättningen. Tanken är att Akademikerföreningen i så många frågor som möjligt, till exempel MBL, kommer att samarbeta med Ledarna genom en PTK-L-samverkan (se ruta s. 19). Skogsmästarna Patrik Wilhelmsson och Niklas Nilsson är inköpare på VIDA Skog. Vaktelvalpen Lotti är en trogen följeslagare i skogen. Det gäller att stötta varandra. Det blir inte minst viktigt vid de nya utmaningar vi står inför efter stormen. Frågan är bland annat hur vi löser eventuella nedskärningar. I dagsläget går dock Vida-koncernen bra och är en stark aktör på virkesmarknaden i södra Sverige. Det är utvecklande och roligt att jobba här. Företaget är expansivt och på hugget. Därför känns det viktigt att tillsammans med företaget skapa villkor för de anställda som båda parter kan vara nöjda med, avslutar Patrik Wilhelmsson. TEXT OCH FOTO: LARS-ERIK LILJEBÄCK OM > Vida och Vida Skog AB Vida är en sågverkskoncern med 620 anställda på tio anläggningar, varav åtta sågverk. Företaget omsätter drygt 2,5 miljarder kronor och producerar cirka en miljon kubikmeter sågade trävaror, varav 90 procent exporteras över hela världen. Vida Skog AB är ett inköpsföretag som förser Vidas industri med råvara. Vida Skog AB har 34 anställda och köper in 1,8 miljoner kubikmeter råvara varje år. Den volymen är större i år, som en följd av Gudrun. > 17 Skogsakademikern 4/05

18 Fackligt arbete Fackligt samarbete ger styrka Då tog vi kontakt med Agrifack och Naturvetareförbundet. Vi fick verkligen bra respons och en uppbackning som vi värderar högt säger Patrik Wilhelmsson, ordförande för den nybildade akademikerföreningen på Vida Skog i intervjun på föregående sida. I början av oktober träffade Naturvetareförbundets Erik Palmqvist och Agrifacks förbundsjurist Nina Hemmestad medlemmar från Vida Skog. Vi diskuterade arbetsläget och de fackliga möjligheterna, berättar Erik Palmqvist. Erik betonar att eftersom det på företaget finns medlemmar i båda SACO-förbunden vinner alla på gemensamt agerande. Samarbetet med Ledarna underlättas också. Vår gemensamma kompetens känns också bra, Ninas som erfaren förbundsjurist och min kunskap om skogliga frågor och skogsnäringen, säger Erik Palmqvist, med skogsingenjörsexamen från Skinn- Skogsingenjör Erik Palmqvist, sedan 2001 projektledare på Skogsakademikerna och efter fusionen 1 juli 2005 handläggare på Naturvetareförbundet. Foto: Jannis Politidis Nina Hemmestad är sedan 1999 förbundsjurist på Agrifack. Hon har dessförinnan bland annat haft liknande befattning på Lärarnas Riksförbund. Foto: Lars-Erik Liljebäck skatteberg 2001 och jobb i den fackliga världen i snart fem år. Han kan därmed lägga fackligt kunnande till det skogliga. Nina Hemmestad och Erik Palmqvist ser gärna ett fortsatt samarbete för att stötta bildandet av fackliga akademikerföreningar på fler skogliga arbetsplatser. Hör av er, manar de. KERSTIN DIAMANT OM > Byholma virkeslager Byholma är ett före detta militärt flygfält utanför Ljungby som Vida Skog förfogar över efter stormen Gudrun. Timret och kubben ligger med sex vältor på var sida om mitten utmed i stort sett hela den meter långa landningsbanan med en medelhöjd om 13 meter. Det finns hösten 2005 knappt m3fub i lagret det beräknas till slut bli uppåt m3fub. Under sommaren 2005 anlände i snitt 250 ekipage men de bästa dagarna var det 350 bil och släp per dygn, dvs. cirka m3 fub. Dessa ekipage mättes in av VMF dygnet runt i m3 fub vid två mätbryggor under tak (före detta hangarer). Kranen som assisterar vid lossningen är inhyrd från Göranssons åkeri i Hälsingland och väger 115 ton. Denna kran kom från Malmö med fyra trailers och sattes ihop med två stora tunglyftande kranar. Den lossar bil och släp på en tid under sex minuter. I dagsläget (november 2005) är terminalen öppen dagtid i tvåveckorsperioder vid behov. PATRIK WILHELMSSON Skogsakademikern 4/05 18

19 Fackligt arbete OM > SACO, PTK med flera På svensk arbetsmarknad finns tre stora fackliga huvudorganisationer: SACO, TCO, LO. Var och en har ett antal fackförbund som medlemmar. Normalt tecknar förbunden avtal, enskilt eller gemensamt. Naturvetareförbundet är ett av 25 förbund inom SACO, där Civilingenjörsförbundet, CF, är det största. Medlemmar i Naturvetareförbundet på privat sektor arbetar ofta under avtal som CF med flera fackförbund har tecknat. Alla medlemmar i SACO-förbund ska ha samma rätt till fackligt stöd och man organiserar sig tillsammans i en akademikerförening, som på privat sektor ibland kallas CF-klubb, ibland rätt och slätt Akademikerförening. På privat sektor finns dessutom Privattjänstemannakartellen, PTK, som har såväl SACO- som TCO-förbund som medlemmar. Även med Ledarna, som främst finns inom industrins område, sker samverkan lokalt inom PTK. Se även: och På statlig sektor finns vanligtvis SACO-föreningar. SACO-Skogsvård är ett exempel. Inom kommuner och landsting förhandlar Naturvetareförbundet tillsammans med Agrifack. Facklig grundkurs en av samgåendets vinster Tre dagar i oktober hölls en facklig grundkurs i Naturvetareförbundets regi, denna gång i samarbete också med Agrifack. Staffan Berg var en av kursdeltagarna. Vilken typ av fackliga frågor arbetar ni med på Skogforsk? Det är främst anställningsfrågor, årliga löneförhandlingar och MBLförhandlingar i samband med organisatoriska förändringar. Vad gör fackligt arbete viktigt? Varje medlem har skyldighet att under någon tid ställa upp för den gemensamma saken, för att stödja arbetskamraterna, tycker jag. Facket bidrar till bättre ledning av företaget eftersom vi tillför perspektiv och kunskaper som arbetsgivaren inte har. Personalen påverkar företagets drift. Att vara fackligt aktiv är givande också, det ger större kunskap och förståelse om hur arbetslivet fungerar. Råd till andra som funderar på/tvekar om att bli fackligt aktiva? Tveka inte! Lyssna på kamraterna och på arbetsgivaren. Många gånger kan vi förena våra perspektiv. Gå en kurs och ta råd. Staffan, du deltog i årsmötet i april när fusionen med Naturvetareförbundet beslutades. Hur ser du på samgåendet? Jag tror att det är mycket positivt eftersom det ger större styrka och vidare perspektiv. Det speglar ju också skogsnäringens minskade betydelse för sysselsättningen. Så mycket mer angeläget eftersom det inom Skogsakademikerna saknades engagemang för att ta kostnaden för fortsatt existens som självständigt förbund. < Mer om den fackliga grundkursen finns i Naturvetaren nr och på s.12 i denna tidning. Staffan Berg är forskare på Skogforsk och sedan cirka två och ett halvt år vice ordförande i SACO-föreningen. Foto: Kerstin Diamant 19 Skogsakademikern 4/05

20 100 år Skogshögskolans studentkår 100 år med blicken riktad framåt Siktet var inställt på framtiden när Skogshögskolans studentkår firade sitt hundraårsjubileum. D en 6 7 december hölls årets skogskonferens i Umeå. Temat var utbildning med rubriken Kompetensbehov På tisdagskvällen hölls stor fest med anledning av Skogshögskolans Studentkårs 100- årsjubileum. Under festkvällen framförde studenter från Skogsmästarskolan sångarhyllning till jubilaren. Jämställdhet, fortbildning och bred kompetens Internationalisering, miljöinriktning och skogens sociala värden det var återkommande begrepp på skogskonferensen. SLUs skogliga utbildningar presenterades, däribland det nya Miljöövervakningsprogrammet. Också civilekonomtitel kan erövras på SLU. Utbildningarna har bredd. Bengt Ehnström pekade på väckarklockan Tyst vår av Rachel Carson från 1962, en tid då allt som kröp i skogen var skadegörare som skulle slås ihjäl. Bengt sjöng lärandets och utlärandets lov och vikten av att alltid vara öppen för ny kunskap. Karin Fällman tog med målande exempel grepp på ämnet kvinnor i skogsbruket. Då könsfördelningen är ojämn söker vi gärna en kvinna... är en formulering som väcker tvekan. Även om tanken är god borde det vara så självklart att det inte behöver påpekas. Men kåren var länge helt manligt dominerad, när utbildningen startade fanns krav på militär utbildning. Den första kvinnan antogs på Skogshögskolan så sent som Än idag utgör kvinnorna runt 20 procent av hela kåren, dock en större andel av de yngre. Färdigutbildad blir skogisen aldrig! Göran Sjöberg redovisade en enkät som SLU och Skogsakademikerna genomfört. 75 procent av dem som svarat vill lära mer, framför allt kring ledningsoch organisationsfrågor. Göran Enander, Skogsstyrelsen, lovade att också den nya organisationen ska bygga på stark lokal förankring. Han underströk, liksom flera talare, vikten av att vilja arbeta internationellt. Göran Enander kommer att också rekrytera beteendevetare, ekonomer och biologer till nya Skogsstyrelsen. Blandad kompetens, i flera avseenden, är bäst. Papper fyller mänskliga behov Medan pappersförbrukningen stagnerar i USA, nästan exploderar den på andra stora marknader. Elisabet Salander Björklund, Stora Enso, tecknade en spännande internationell utveckling. Stora Enso satsar i många länder och kompetent personal finns lokalt. Men säkerligen blir det arbete för nuva- Skogsakademikern 4/05 20

ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19

ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 a k a d e m i k e r n 3 05 ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 5 > Facklig samling i SACO-Skogsvård > Anna Lundström, virkesköpare på SCA > Medlemsförsäkringar frågor och

Läs mer

T I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19

T I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 1 05 T I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 > Vinterstormen i södra Sverige > Förslag till Skogsakademikernas årsmöte: > Garpenberg kunskapscentrum i Bergslagen Vi går samman

Läs mer

> Behandlas kvinnor annorlunda? > Verksamhetsberättelser 2005 > Skogsstyrelsen aktuellt och historiskt

> Behandlas kvinnor annorlunda? > Verksamhetsberättelser 2005 > Skogsstyrelsen aktuellt och historiskt 1 06 T I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 20 > Behandlas kvinnor annorlunda? > Verksamhetsberättelser 2005 > Skogsstyrelsen aktuellt och historiskt Vill du bli trainee hos Sveriges

Läs mer

> Åke Barklund, ny ordförande > Kursavslutning i Skinnskatteberg > Skogsakademiker på facklig kurs

> Åke Barklund, ny ordförande > Kursavslutning i Skinnskatteberg > Skogsakademiker på facklig kurs 2 05 T I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 > Åke Barklund, ny ordförande > Kursavslutning i Skinnskatteberg > Skogsakademiker på facklig kurs Om omslagsbilden: Lianer symbol

Läs mer

Tidskrift för Skogsakademikerna Årgång 21

Tidskrift för Skogsakademikerna Årgång 21 4 07 Tidskrift för Skogsakademikerna Årgång 21 >> Bra samarbete om akademikerföreningen på Holmen Skog >> Internationellt arbete i fokus KSLA-konferens och intervju med Per Björkman >> På exkursion med

Läs mer

En handbok i yrkesvägledning

En handbok i yrkesvägledning En handbok i yrkesvägledning 2 Tomas Lundmark, dekanus för skogsfakulteten vid SLU Foto: Julio Gonzalez, InfoAvd. SLU Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning 3 Jägmästare En mästare på jakt?

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2012 Facklig hjälp gav nystart SRAT-medlemmen Jimmy arbetar med Sjömansservice Ellinor satsade på sin hobby och startade eget

l l l Nr 4 oktober 2012 Facklig hjälp gav nystart SRAT-medlemmen Jimmy arbetar med Sjömansservice Ellinor satsade på sin hobby och startade eget l l l Nr 4 oktober 2012 Facklig hjälp gav nystart SRAT-medlemmen Jimmy arbetar med Sjömansservice Ellinor satsade på sin hobby och startade eget INNEHÅLL 4 Med förbundets hjälp blev uppsägningen en bra

Läs mer

l l l Nr 3 juni 2015 BOKHUND Lär barn att läsa Rapport från SRATs förbundsmöte

l l l Nr 3 juni 2015 BOKHUND Lär barn att läsa Rapport från SRATs förbundsmöte l l l Nr 3 juni 2015 BOKHUND Lär barn att läsa Rapport från SRATs förbundsmöte INNEHÅLL 3 Rapport från SRATs förbundsmöte och presentation av nya styrelsen...4-11 Från Saco-toppen till stallbacken...12

Läs mer

OMSORGSFULL OMSTALLNING

OMSORGSFULL OMSTALLNING ASTRA ZENECA FLYTTAR FORSKNING OMSORGSFULL OMSTALLNING EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ASTRA ZENECA FLYTTAR FORSKNING OMSORGSFULL OMSTALLNING EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2015 TRR TRYGGHETSRÅDET

Läs mer

FRA. Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter?

FRA. Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter? l l l Nr 5 december 2013 FRA Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter? God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla medlemmar och läsare TV-serien Bron blev ett annorlunda uppdrag för

Läs mer

l l l Nr 3 juni 2014 Idrottsstjärnan som blev hälsopedagog Finns den perfekta chefen?

l l l Nr 3 juni 2014 Idrottsstjärnan som blev hälsopedagog Finns den perfekta chefen? l l l Nr 3 juni 2014 Johanna Sjöberg Idrottsstjärnan som blev hälsopedagog Finns den perfekta chefen? INNEHÅLL 3 Tema ledar-/medarbetarskap Samspel på jobbet allas ansvar...3 Inte alltid lätt att sätta

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

Möte med S-ledamöter i skatteutskottet. Kustråd och medlemsmöte i Umeå Sid 8. Årsmöte i Avdelning Väst Sid 12. www.tullkust.se

Möte med S-ledamöter i skatteutskottet. Kustråd och medlemsmöte i Umeå Sid 8. Årsmöte i Avdelning Väst Sid 12. www.tullkust.se PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen april 2015 Möte med S-ledamöter i skatteutskottet Ulf Ängemo, Gruppchef vid Tullen i Helsingborg och polisen Joakim

Läs mer

Två oeniga myndigheter. Ofrivillig. Förändrat förbund. Samarbetar för att påverka Officeren som blev minister

Två oeniga myndigheter. Ofrivillig. Förändrat förbund. Samarbetar för att påverka Officeren som blev minister Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 2 2012 Förändrat förbund Omdaningen splittrar föreningarna Facken i Eksjö Samarbetar för att påverka Officeren som blev minister Möt Karin Enström Ofrivillig sökare

Läs mer

Tillgänglig. »Om det inte vore för att vi är människor, skulle omorganisationer vara lätta.« Gyllenhaal om talande siffror

Tillgänglig. »Om det inte vore för att vi är människor, skulle omorganisationer vara lätta.« Gyllenhaal om talande siffror Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 1 2013»Om det inte vore för att vi är människor, skulle omorganisationer vara lätta.«valberedningen framgångsfaktor för föreningen Gyllenhaal om talande siffror

Läs mer

Förtroendet spricker. Utbildningen till specialistofficer sänkte lönen. Han blir glad av grått. Nytt avtal på FMV

Förtroendet spricker. Utbildningen till specialistofficer sänkte lönen. Han blir glad av grått. Nytt avtal på FMV MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 4 2013 Utbildningen till specialistofficer sänkte lönen Nytt avtal på FMV Han blir glad av grått Förtroendet spricker Anmärkningsvärt lågt förtroende för Försvarsmakten,

Läs mer

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 1 2014 Senadin om rekrytering och jämställdhet Försvarsförbundet driver två mål till AD DO-anmälan gav omstart i Halmstad Fortverket blir kvar men effektiviseras

Läs mer

Lusten & friheten. lockar SRATs företagare. Läs om idrottspedagogen som var med om att ta upp Bajen till allsvenskan

Lusten & friheten. lockar SRATs företagare. Läs om idrottspedagogen som var med om att ta upp Bajen till allsvenskan l l l Nr 5 december 2014 Lusten & friheten lockar SRATs företagare Läs om idrottspedagogen som var med om att ta upp Bajen till allsvenskan God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla medlemmar och läsare

Läs mer

inom Arbetsförmedlingen

inom Arbetsförmedlingen 1 inom Arbetsförmedlingen Nr 4 / oktober 2009 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Game over Inom Arbetsförmedlingen Vad är poängen? Sidan 3 Beting för att uppnå volymerna Sidan 3 Nu gäller det!

Läs mer

AKADEMIKER INOM JORD, SKOG, TRÄDGÅRD, MILJÖ OCH NUTRITION. Agrifack och Naturvetareförbundet blir sambo

AKADEMIKER INOM JORD, SKOG, TRÄDGÅRD, MILJÖ OCH NUTRITION. Agrifack och Naturvetareförbundet blir sambo NR 3 2007 AKADEMIKER INOM JORD, SKOG, TRÄDGÅRD, MILJÖ OCH NUTRITION Vad händer med djurskyddet? Agrifack och Naturvetareförbundet blir sambo IKEA BANAR VÄG FÖR SVENSKA LIVSMEDEL I VÄRLDEN AGRIFACK NR 3

Läs mer

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande l l l Nr 1 februari/mars 2013 Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska labbet Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande INNEHÅLL 1 Välutbildade specialister

Läs mer

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10

Läs mer

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer

SEMESTER. Vår uppgift är att rädda liv

SEMESTER. Vår uppgift är att rädda liv l l l Nr 3 juli 2012 Peter Lindquist på Sjöfartsverkets sjö- och flygräddning: Vår uppgift är att rädda liv SEMESTER Dags att gå ner i varv, tips från hälsovetare UD-jouren där resande svenskar söker hjälp

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER! 3:2012 INFORMATION OCH INSPIRATION FÖR DIG SOM HAR ETT FACKLIGT UPPDRAG I UNIONEN ORGANIZERMAN LAGAR STUDENTKRUBB Nya unionen.se I STARTGROPARNA DET GRÄNSLÖSA ARBETSLIVET JONAS ÅSTRÖM tycker att vi är

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer