Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna"

Transkript

1 Utblick MED FOKUS PÅ OMVÄRLD, EKONOMI OCH PLACERINGAR Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Strategifonder: Placerar utifrån vår börssyn Framtiden i sikte 1

2 LEDARE I detta nummer: 3 Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor 4 Ekonomier: Fortsatt bra fart i Asien Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna 6-7 Placeringar: Strategifonder - placerar utifrån vår börssyn 8-9 Placeringar: Dynamiska fonder - SEB:s samlade 10 kompetens Privatekonomen har ordet: Avdragsrätten försvinner - men inte behovet att pensionsspara 11 Fondfakta Välkommen till Utblick! Många vill leva i nuet, men de flesta behöver också planera för framtiden. Ett sparande kan ge dig trygghet om något oförutsett skulle hända, men också frihet att kunna uppfylla dina drömmar. Men det är inte alltid lätt att veta hur man ska placera sitt sparande när marknaderna svänger och förutsättningarna hela tiden förändras. På SEB vill vi göra det valet enkelt för dig. I snart 160 år har vi analyserat de finansiella marknaderna för att kunna ta genomtänkta beslut i vår förvaltning och för att ha möjlighet att ge goda och långsiktiga råd till våra kunder. Eftersom världen går att tolka på många olika sätt, samlar vi regelbundet våra främsta experter för att ta fram en enad bild som ska genomsyra vår förvaltning och de råd vi ger till dig som kund. Helt enkelt för att forma SEB:s syn på världen. Med Utblick vill vi sammanfatta de viktigaste delarna i vår marknadssyn och analys. Dessutom vill vi här lyfta fram ett antal produkter i vårt erbjudande där vår syn på världen mynnar hela vägen ut i konkreta placeringar. Placeringar som erbjuder en lösning för dig som sparare, med tillgång till vår samlade expertis. Vi önskar dig en trevlig och givande läsning! Eva Forslund Ansvarig utgivare Utblick utkommer cirka fyra gånger per år och vänder sig till dig som är kund i SEB. Denna rapport publicerades den 16 mars 201. Rapportens innehåll baseras på information och analys tillgänglig före den 10 mars 201. Utgivare: SEB Postadress: SEB Sparakommunikation, Stockholm Telefon: Epost: Internet: Redaktör och ansvarig utgivare: Eva Forslund Projektledare: Anna Furne Textförfattare: Johan Hagbarth, Roger Törnkvist, Catharina Andersson, Sarah Nilsson, Jens Magnusson Produktion/Art Direction: Markus Lind Denna kundtidning kommer från SEB. Råd och information baseras på källor som SEB bedömt som tillförlitliga. Uppgifter om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tiden. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. När det gäller fonder och andra finansiella instrument som beskrivits i tidningen så är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla, och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. För fonder som placerar i utländska marknader eller instrument uttryckta i utländsk valuta kan förändringar i valutakurserna få värdet på fondandelarna eller andra sådana instrument att stiga eller falla. Mer information, t ex faktablad och informationsbroschyr för fonder, finns på 2

3 VÄRLDSEKONOMIN Bättre världsekonomi med USA som motor Efter sex år av börsuppgångar och med minusränta, Greklandsoro och oljeprisfall kan börserna fortsätta upp? Visst finns det orosmoln men vi bedömer att trenden med stigande börser och låga räntor består. Vår börsoptimism vilar framförallt på två grunder. För det första ser vi nu tydliga tecken på att världsekonomin skjuter fart drivet inte minst av en tämligen kraftfull återhämtning i USA. För det andra motiverar de extremt låga räntorna en högre värdering av aktier alternativet ränteplaceringar ger knappast någon avkastning alls. Aktier gynnas av kombinationen av stigande tillväxt, mycket låga räntor och god likviditet. Att världsekonomin skjuter fart kan framstå som överraskande, inte minst med tanke på många orosmoln i Europa. Men förutom den amerikanska fartökningen ser vi nu även tecken på förbättringar i Europa, samtidigt som Kinas tillväxt stabiliseras på goda nivåer. En drivkraft bakom tillväxtökningen är stora stimulanser från centralbanker världen över. Genom att hålla räntorna extremt låga och skjuta till stora mängder likviditet signalerar centralbankerna att de gör allt för att stötta tillväxten och skapa stabilitet i det finansiella systemet. Det gynnar riskfyllda placeringar som aktier. Aktier gynnas också av kombinationen av stigande tillväxt, mycket låga räntor och god likviditet. Räntehöjning sannolikt inget hinder Visst finns det frågetecken i skyn. Förutom de tidigare nämnda orosmolnen ser vi risker i hur marknaden reagerar när centralbankerna någon gång börjar dra tillbaka sina stimulanser och istället höjer räntorna. I USA beräknas den första räntehöjningen komma redan i höst. Vi räknar dock inte med att det kommer att sätta stopp för börsuppgången. En annan befogad oro är naturligtvis frågan om det inte är för dyrt nu, efter den långa uppgången. Givet att vinsterna stiger som förväntat ser vi inga stora risker här heller. Men om börserna skulle fortsätta att stiga kraftigt utan att vinsterna följer med kan läget bli bekymmersamt ganska fort. Totalt sett har vi en tämligen ljus bild för börserna samtidigt som det låga ränteläget utgör en svår miljö för ränteplaceringar. Höga aktievärderingar och oro för stigande räntor längre fram kan dock snabbt ändra bilden. Det är viktigt att ha rimliga förväntningar, och som alltid när det gäller marknader, behöver vi vara beredda på det oväntade. Johan Hagbarth Placeringsansvarig SEB Foto: Samir Soudah 3

4 EKONOMIER Fortsatt bra fart i Asien 1 USA - på fastare mark Efter några år av ekonomisk tröghet växer den amerikanska ekonomin i snabbare takt än på länge. Den viktigaste motorn är ökad privatkonsumtion driven av bättre arbetsmarknad, lägre olje- och bensinpriser samt stigande värden på bostäder och aktier. Även företagen står väl rustade och ökar sannolikt sina investeringar framöver. Den amerikanska centralbanken inleder sannolikt försiktiga räntehöjningar under andra halvåret, något som inte bör störa bilden så länge styrkan i arbetsmarknaden håller i sig. 2 Europa - botten är nådd Eurozonens ekonomi brottas med stora problem. Tillväxten dämpas av oro kring Greklands ekonomi, strukturella problem i främst Italien och Frankrike, samt svårigheter med ekonomisk integration inom EU. Men med draghjälp från starkare tillväxt i USA, en svagare euro som gynnar exporten samt kraftfulla stimulanser från centralbanken ECB bedömer vi att tillväxtbotten är nådd för regionen. 3 Sverige - export och konsumtion drar Med ett stort exportberoende och den svaga eurozonen som viktigaste handelspartner kör svensk ekonomi med handbromsen i. Den starka motorn i form av stigande privat konsumtion, kombinerat med ett uppsving i bostadsbyggande och draghjälp från svagare krona, gör dock att tillväxten blir relativt god de kommande åren. Samtidigt kommer Riksbankens expansiva politik med bland annat negativa räntor att kvarstå en längre tid då inflationsförväntningarna förblir låga. 4 Kina - fokus på långsiktig tillväxt Kina fortsätter omställningen från en tillväxt grundad på export och offentliga investeringar till en ekonomi som drivs av mer varaktiga faktorer som privat konsumtion och investeringar. Det är en i grunden positiv men vansklig omställning som leder till lägre men förhoppningsvis mer hållbar tillväxt. Landets beslutsfattare fokuserar på att stimulera tillväxten via reformer och lättnader i penningpolitiken. Trots en överhettad bostadsmarknad med snabbt stigande bostadspriser är vår bedömning att man klarar av att hantera situationen så att tillväxten planar ut på goda nivåer. Tillväxtländer - olja ger blandad bild För övriga tillväxtländer är bilden väldigt blandad. Den svaga utvecklingen för råvarupriser generellt, med höstens oljeprisnedgång i spetsen, skapar såväl vinnare som förlorare. Till de uppenbara förlorarna hör de stora råvaruexportörerna i Latinamerika, med giganten Brasilien som en av de hårdast drabbade. Även många ekonomier i Afrika är pressade, inte minst den tongivande sydafrikanska. I Östeuropa skapar oljeprisfallet framförallt press på en redan bekymmerstyngd rysk ekonomi. De centraleuropeiska ekonomierna som Polen, Tjeckien och Ungern är i klart bättre skick samtidigt som kopplingen till ett återhämtande Europa väcker hopp. Bäst i klassen är dock de starka ekonomierna i Asien som gynnas av lägre råvarupriser. 4

5 MARKNADER Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Drivkrafterna som har skjutsat många aktiemarknader uppåt de senaste åren finns kvar och bör kunna driva utvecklingen ett tag till. I kombination med svårigheten att hitta avkastning inom ränteområdet gör det att vi anser att aktier fortsatt är det mest attraktiva tillgångsslaget. Aktier Flera år av stigande börser samt en längre period av svagare krona har medfört mycket bra avkastning för svenskar som investerat på den globala aktiemarknaden. Flera faktorer talar för fortsatt positiv utveckling för aktier. Bland dem kraftfullt agerande från många centralbanker, rekordlåga räntor, lägre energipriser samt fortsatt stora kapitalinflöden till aktiemarknaden. Höga värderingar I takt med att börskurserna under lång tid har sökt sig uppåt, utan att vinsterna ökat i samma takt, har aktier generellt blivit dyrare. För stunden ser vi dock inte detta som något större problem då avsaknaden av konkurrerande alternativ gör att vi kan acceptera de högre värderingarna. Men det är viktigt att bolagens vinster växer i linje med marknadens förväntningar, annars finns det risk för att börserna överhettas. USA och Japan sticker värderingsmässigt ut på den högre sidan, medan Europa och flera tillväxtmarknader värderas lägre. Låga räntor och höga aktieutdelningar (%) 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Aktiers direktavkastning vs. Obligationsränta Aktiers direktavkastning Obligationsränta Relationen mellan de extremt låga räntorna och aktiers relativt höga utdelningar (i förhållande till börskurserna) talar för aktier. Europa och Asien mest intressant Vi ser generellt större börspotential i utvecklade marknader än i tillväxtmarknader. På regional nivå lyfter vi fram Europa och bland tillväxtmarknaderna bedömer vi att Asien är mest intressant. Räntor Räntemarknaden är för stunden sig inte lik. På flera håll i världen upplever vi negativa räntor och de kan kortsiktigt sjunka ytterligare, men därefter kommer statsobligationsräntorna att söka sig sakta uppåt, bland annat i USA. Den i många länder mycket låga inflationen gör dock att uppgången blir långsam och försiktig. På flera håll i världen upplever vi negativa räntor, och de kan kortsiktigt sjunka ytterligare. Bränsle finns till high yield Med våra ränteprognoser i ryggen ser vi mycket låg, eller ingen, potential för placeringar i exempelvis svenska statspapper. I stället föredrar vi företagsobligationer med högre kreditrisk, så kallade high yield. I relation till den starka utvecklingen de senaste åren hade dessa ett tufft Anledningarna var främst perioder av finans- och konjunkturoro samt höstens fall i oljepriset som skapade oro kring många energibolag och deras förmåga att återbetala sina obligationslån. I dagsläget har såväl konjunkturen som oljepriset dock stabiliserats. Vi bedömer att hälsan hos företagen och konjunkturutsikterna är tillräckligt starka för att ge bränsle åt high yield. Obligationer i tillväxtmarknader För den som kan acceptera en högre risk ser vi även möjligheter inom obligationer i tillväxtmarknader, så kallade Emerging Markets Debt. Flera av dessa har utvecklats väl i år och vår bedömning är att utvecklingen kan hålla i sig. Intresset för placeringar i tillväxtmarknader ser ut att öka och många valutor inom tillväxtländerna kommer sannolikt att stärkas på sikt, vilket gynnar avkastningen för Emerging Markets Debt.

6 PLACERINGAR Strategifonder - placerar utifrån vår börssyn Genom Strategifonderna tar du del av SEB:s samlade analysresurser. Dina placeringar fördelas mellan tillgångar och marknader med vår aktuella marknadssyn som utgångspunkt. Just nu har vi en positiv syn på världens aktiemarknader. Vi har sammantaget en positiv bild av förutsättningarna för världens aktiemarknader. Det medför att vi har en relativt hög risknivå i samtliga Strategifonder genom att framför allt ha en högre andel aktier i portföljerna än i normalfallet. Risknivån skiljer sig dock mellan de fyra Strategifonder som finns i vårt utbud, för att du ska kunna välja en risknivå som passar dig. Mårten Gabrielsson är ansvarig förvaltare för Strategifonderna. Vi följer marknadens svängningar mycket noga för att snabbt kunna ändra vårt risktagande om det skulle behövas. I januari höjde vi andelen aktier i fonderna till den högsta nivån på över tre år, bland annat eftersom vi räknade med att stimulanserna från Europeiska centralbanken skulle ge stigande börskurser. Det har inträffat, så vi har nu dragit ned aktieandelen. Den är dock fortfarande relativt stor eftersom vi har en långsiktigt positiv syn på börserna. Förutom de traditionella tillgångsslagen aktier och räntor har Mårten Gabrielsson och hans team möjlighet att placera också i andra tillgångsslag, som exempelvis råvaror, valutor och hedgefonder. Det är bland annat via fördelningen mellan tillgångsslagen som teamet kan bygga fondportföljer med god riskspridning som skapar mervärde för dig som andelsägare. Inom aktier har vi just nu en relativt neutral syn på de olika regionernas börser, vilket innebär att vi har ungefär samma vikter i fondernas aktiedel som världsbörsindex. I de olika Snabbfakta om Strategifonderna: Speglar vår aktuella marknadssyn Placerar i andra fonder Bred riskspridning Aktiv förvaltning Eftersträvar jämn avkastning Mer information: Sparar du i Strategifonder och vill veta mer? På kan du välja fonden du vill veta mer om, för att sedan välja månadsblad inklusive förvaltarkommentar. Mer fakta hittar du även på sidan 11 i denna publikation. Denna text är en generell beskrivning av Strategifonderna, allokeringen i de olika fondstrategierna kan skilja sig åt. fonderna har vi ingen eller en mycket liten andel placerad i råvaror, vilket har varit bra eftersom oljepriset har gått ner kraftigt. Inom räntor söker vi bland annat avkastning inom high yield, säger Mårten Gabrielsson. Inom valutor har Strategifonderna sedan i höstas haft en position med utgångspunkt att US-dollarn ska stärkas gentemot euron, vilket hittills gett ett starkt bidrag till fondernas utveckling. 6

7 PLACERINGAR Strategifonder (fortsättning) Avkastning och tillgångsslagsfördelning för Strategifonderna SEB Strategi Tillväxt - Lux 1 Avkastning % SEK 2 Tillgångsslagsfördelning under 6 månader 3 Ackumulerad sedan i % Sep Okt Nov Dec Jan Feb i år 9,47 Räntor 7,0 6, 7,0 9,0 6,7 20,0 1 månad 2,8 Hedgefonder 4,6 4,2 4,6 4, 3,1 4, 6 månader 14,49 Aktier 74,9 74,8 74,0 74, 77,2 64, 1 år 26,69 Private Equity 4,9,0 4,8,0,0,0 2 år 37,24 Valutor 3,0 2,8 3,8 3,0 3,0 3,0 3 år 41,40 Råvaror 4,0 3,6 3,0 2,0 2,0 2,0 år 3,7 Övrigt 1,6 3,1 2,9 2,0 3,1 1,0 Källa: SEB Källa: Bloomberg och SEB Investment Management AB SEB Strategi Möjlighet - Lux Avkastning % SEK 2 Tillgångsslagsfördelning under 6 månader 3 Ackumulerad sedan i % Sep Okt Nov Dec Jan Feb i år 7,44 Räntor 23,9 22, 23,8 22,2 22, 31,2 1 månad 2,20 Hedgefonder 9,1 8,8 9,0 8,0 8,0 9,0 6 månader 10,46 Aktier 2,9 3,2 1,6 8,8 7, 48,8 1 år 20,3 Private Equity 4,9,1 4,8,0,0,0 2 år 28,40 Valutor 3,0 2,9 3,7 3,0 3,0 3,0 3 år 31,3 Råvaror 4,0 3,7 2,9 2,0 2,0 2,0 år 29,07 Övrigt 2,2 3,9 4,2 1,0 2,1 1,0 Källa: SEB Källa: Bloomberg och SEB Investment Management AB SEB Strategi Balanserad - Lux Avkastning % SEK 2 Tillgångsslagsfördelning under 6 månader 3 Ackumulerad sedan i % Sep Okt Nov Dec Jan Feb i år,49 Räntor 40,9 42,0 43,0 37, 39,3 4,0 1 månad 1,81 Hedgefonder 14,8 12,1 12,9 13, 13, 1, 6 månader 7,33 Aktier 33,7 34,6 33,0 43, 41,3 34,0 1 år 13,94 Private Equity 3,9 2, 2,4 2, 2, 2, 2 år 20,07 Valutor 2,0 1,9 2,9 2,0 2,0 2,0 3 år 22,2 Råvaror 3,0 2,8 2,0 0,0 0,0 0,0 år 20,73 Övrigt 1,7 4,0 0,7 1,0 1, 1,0 Källa: SEB Källa: Bloomberg och SEB Investment Management AB SEB Strategi Defensiv - Lux Avkastning % SEK 2 Tillgångsslagsfördelning under 6 månader 3 Ackumulerad sedan i % Sep Okt Nov Dec Jan Feb i år 3,1 Räntor 3,7,7 7,9 3,0 3,3 9, 1 månad 1,29 Hedgefonder 20,8 17,2 18,3 19,0 18,7 20, 6 månader 4,48 Aktier 18,7 18,2 18,3 2,0 23, 17,0 1 år 8,66 Private Equity 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 år 13,17 Valutor 2,0 1,9 1,9 2,0 1,9 2,0 3 år 1,11 Råvaror 2,0 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 år 17,81 Övrigt 2,9,3,3 1,0 2,6 1,0 Källa: SEB Källa: Bloomberg och SEB Investment Management AB 1) Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. 2) Per ) Per Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på 7

8 PLACERINGAR Dynamiska fonder - SEB:s samlade kompetens Våra dynamiska fonder är ett bra alternativ för dig som vill placera på aktie- eller räntemarknaden, men lämna över det löpande placeringsansvaret till bankens experter. Fondernas dynamiska inriktning ger oss möjlighet att variera risknivån utifrån det rådande marknadsläget. SEB Dynamisk Räntefond är en aktivt förvaltad fond som placerar i en bred uppsättning av räntebärande värdepapper, huvudsakligen inom de nordiska länderna. Fonden placerar i obligationer med olika kreditrisk, bland annat stats- och företagsobligationer, inklusive high yield. Andelen företagsobligationer i fonden får maximalt uppgå till 80 procent. Fondens löptid kan variera mellan noll och fem år. Teamet omfördelar mellan olika ränteplaceringar och löptider beroende på det aktuella marknadsläget. Martin Lundvall är tillsammans med Örjan Pettersson ansvariga förvaltare för SEB Dynamisk Räntefond. Det extrema ränteklimat som råder innebär en utmanande miljö i strävan efter god avkastning. Vi bedömer att situationen med extremt låga räntor kommer att kvarstå under de kommande månaderna. Mot bakgrund av det låga ränteläget, där stats- och bostadsräntor ligger nära noll eller till och med är negativa, har fonden en kortare löptid på placeringarna än normalt för att undvika negativ avkastning om räntorna skulle stiga. Däremot ser teamet en fortsatt relativt god potential i företagsobligationsmarknaden. I linje med SEB:s marknadssyn har man nyligen ökat risken i portföljen genom att öka andelen företagsobligationer inom tillgångsklassen high yield. SEB Dynamisk Aktiefond placerar i aktier i olika branscher och länder över hela världen. I fonden kombineras förvaltarteamets investeringsprocess för att välja ut aktier med SEB:s samlade syn på hur aktiemarknaderna kan komma att utvecklas. Christian Darenhill är ansvarig förvaltare för fonden. Utifrån SEB:s positiva börssyn har vi just nu en högre risknivå i fonden än normalläget, vilket främst tar sig uttryck i att vi ökat på våra placeringar i Nordamerika och Europa. Fonden är alltid fullt investerad i aktiemarknaden och påverkas därmed direkt av börsrörelserna, men teamet kan i lägen som detta välja en mer offensiv karaktär för att skapa bättre avkastning än marknaden i stort. Fonden är positivt positionerad inom finanssektorn, i synnerhet mot försäkringsbranschen och andra finansrelaterade bolag, dock generellt inte mot banker. Mer information: Sparar du i någon av de dynamiska fonderna och vill veta mer? På kan du välja fonden du vill veta mer om, för att sedan välja månadsblad inklusive förvaltarkommentar. Mer fakta hittar du även på sidan 11 i denna publikation. 8

9 PLACERINGAR Dynamiska fonder (fortsättning) SEB Dynamisk Räntefond SEK - Lux SEB Dynamisk Aktiefond Avkastning 1 % SEK Avkastning 1 % SEK Ackumulerad sedan i år 0,34 1 månad 0,07 6 månader 0,34 1 år 1,17 Sedan start 2 1,12 Källa: SEB Ackumulerad sedan i år 10,0 1 månad 1,42 6 månader 18,87 1 år 49,03 2 år 74,96 3 år 81,28 år 99,63 Källa: SEB Utveckling sedan start 1 (andelsvärde) Utveckling år 1 (andelsvärde) , , , SEB Dynamisk Räntefond SEK - Lux SEB Dynamisk räntefond Källa: Bloomberg och SEB SEB Dynamisk Aktiefond MSCI AC World Index SEB Dynamisk aktiefond Källa: Bloomberg MSCI World AC och SEB 1) Per ) Fondens startdatum ) Per Resultatet som visas ovan har delvis uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller eftersom fonden till viss del fick ny placeringsinriktning i november Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på 9

10 PRIVATEKONOMEN Ett tips är att fortsätta ha ett öronmärkt sparande för det långa perspektivet, oavsett vilken sparform du tycker passar dig bäst. SEB:s privatekonom, Jens Magnusson, har ordet: Avdragsrätten försvinner men inte behovet att pensionsspara För den som ska spara och placera pengar är det klokt att göra precis det du gör nu, det vill säga att läsa på och skaffa kunskap om ekonomi och investeringsmöjligheter. Det är också bra att komma ihåg varför du sparar. Det är nämligen stor skillnad mellan att till exempel spara till sommarsemestern och att spara till något mer långsiktigt, som pensionen. Förutom att de flesta förstås behöver mer pengar till pensionen än till sommarsemestern, medför det längre sparperspektivet helt andra förutsättningar när det gäller sådant som risktagande och avkastningsmöjligheter. Just pensionssparande är för närvarande mitt i strålkastarljuset. Det beror på att politikerna i stor enighet beslutat avskaffa möjligheten att pensionsspara med avdragsrätt. Från årsskiftet minskade avdragsrätten kraftigt och nästa år försvinner den förmodligen helt. Det är synd eftersom det var en bra sparform. Många tjänade på avdragsrätten i sig och alla tjänade på att avkastningsskatten bara är hälften så hög i pensionssparandet som i andra sparformer. Men det är ingen idé att gråta över spilld mjölk. Tack vare dagens låga ränteläge är det för närvarande låg skatt även på investeringssparkontot och i kapitalförsäkringen, som är två alternativ för ett långsiktigt sparande. Det stora problemet med avskaffandet av avdragsrätten är därför snarare signaleffekten. Beslutet kan tolkas som att ett långsiktigt sparande helt enkelt inte behövs. Det finns en risk att många pensionssparanden avslutas utan att de ersätts med något annat. I en tid när allt fler har allt större skulder, när medellivslängden ökar med 4 timmar om dagen (!) och prognoserna för den allmänna pensionen sluttar nedåt i flera decennier framöver, riskera det att bädda för obehagliga överraskningar när arbetsinkomster så småningom ska ersättas av pensionsinkomster. Tänk på att: Det är viktigt att avsluta inbetalningar till ett eventuellt privat pensionssparande för att undvika att bli dubbelbeskattad. Det är lika viktigt att fortsätta spara till sin pension, men i en annan sparform. Enskilda näringsidkare och personer som helt saknar pensionsrätt i sin anställning har även fortsättningsvis kvar möjligheten att pensionsspara med avdragsrätt. Ett tips är därmed att, oavsett vilken sparform du tycker passar dig bäst, fortsätta att ha ett öronmärkt sparande för det långa perspektivet. Om du lyckas månadsspara under lång tid, utnyttjar ränta-på-ränta effekter och har en god riskspridning i sparandet, ja då har du förberett dig väl för den dag du tar dig an livets längsta semester. 10

11 FAKTA Fondfakta GEMENSAM FAKTA FÖR STRATEGIFONDERNA Strategifonderna förvaltas av Mårten Gabrielsson, SEB Investment Management AB. Fondbolag: SEB Asset Management S.A. Fondtyp: Luxemburgisk värdepappersfond. Basvaluta: SEK. Derivatinstrument används för att uppnå placeringsmålet och för att underlätta förvaltningen av fonden. I den mån fonden placerar i instrument i annan valuta än fondens basvaluta påverkas fondens utveckling av växelkursförändringar. Derivatinstrument används dock för att minimera oönskade effekter som förändringar i valutakurser kan ha på fondens värdeutveckling. Fonderna placerar med globalt fokus och får till betydande del placera sina medel i fondandelar i andra värdepappersfonder och fondföretag. Med hänsyn till fondens risknivå strävar vi efter att maximera den totala avkastningen genom att aktivt allokera fondens exponering mot framförallt räntebärande värdepapper och hedgefonder men beroende på rådande marknadsvillkor kan delar av fondens medel även investeras i tillgångar med exponering mot aktier, råvaror, valutor samt mot instrument relaterade till fastigheter och private equity. Fonden får placera i andra instrument än de som nämns i denna publikation. SEB STRATEGI DEFENSIV LUX Fullständigt namn: SEB Strategy Fund - SEB Strategy Defensive Risknivå (skala 1-7): 3 - låg risk Förvaltningsavgift: 1,0 % Fondnummer 879 SEB STRATEGI MÖJLIGHET LUX Fullständigt namn: SEB Strategy Fund - SEB Strategy Opportunity Risknivå (skala 1-7): - medel risk Förvaltningsavgift: 1,60 % Fondnummer 837 SEB STRATEGI BALANSERAD LUX Fullständigt namn: SEB Strategy Fund - SEB Strategy Balanced Risknivå (skala 1-7): 4 - medel risk Förvaltningsavgift: 1,0 % Fondnummer 836 SEB STRATEGI TILLVÄXT LUX Fullständigt namn: SEB Strategy Fund - SEB Strategy Growth Risknivå (skala 1-7): 6 - hög risk Förvaltningsavgift: 1,70 % Fondnummer 838 Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. DYNAMISKA FONDER SEB DYNAMISK RÄNTEFOND SEK - LUX Fondbolag: Fondförvaltare: Fullständigt namn: Basvaluta: Risknivå (skala 1-7): Förvaltningsavgift: 0,7 % Prestationsbaserad avgift: 10% 1 Fondtyp: Fondnummer 178 SEB Asset Management S.A. Martin Lundvall, Örjan Pettersson, SEB Investment Management AB SEB Fund - SEB Dynamic Bond Fund SEK 3 - låg risk Luxemburgisk värdepappersfond SEB DYNAMISK AKTIEFOND Fondbolag: SEB Investment Management AB Fondförvaltare: Christian Darenhill Fullständigt namn: SEB Dynamisk Aktiefond Basvaluta: SEK Risknivå (skala 1-7): - medel risk Förvaltningsavgift: 1,2 % Prestationsbaserad avgift: 10% 1 Fondtyp: Svensk värdepappersfond Fondnummer 376 1) Läs mer om fondens prestationsbaserade avgift under fondens namn i kurslistan på För mer information om bland annat fullständiga placeringsvillkor, risker och avgifter hänvisar vi till fondens prospekt, faktablad, produktblad med mera som du hittar på 11

12 Välkommen till banken som alltid har öppet Med våra mobila tjänster (seb.se/mobil) kan du enkelt betala dina räkningar med OCRskanning, överföra pengar mellan dina konton och se senaste fakturan för dina betal- och kreditkort. Med internetbanken kan du bland annat handla med aktier och fonder, se över amorteringen på ditt bolån och betala räkningar. Telefonbanken ( ) är öppen dygnet runt, alla dagar. Här får du personlig hjälp med nästan alla bankärenden - på över 20 olika språk. SEB på facebook och twitter (facebook.com/sebsverige och twitter.com/sebsverige) ger dig möjlighet att ställa frågor och se vad andra frågar. Vi har bemannad kundservice alla vardagar klockan Våra bankkontor finns på över 160 ställen i landet. Boka gärna ett personligt möte med oss. Viktig information Detta material har upprättats av SEB och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA eller till person bosatt i USA, så kallad U.S. Person, och all sådan distribution är otillåten. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga, ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. För fonder med andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta, finns det inte någon utfästelse eller garanti för att valutasäkringen kommer att kunna uppnås. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Sådana uppgifter om skatter är inte heller anpassade efter just din specifika skattemässiga situation och för att veta hur en investering kommer att beskattas hos dig måste du därför rådgöra med en skatterådgivare. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut samt inhämtande av eventuell skatterådgivning och detta presentationsmaterial får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället ska ett investeringsbeslut grundas på den detaljerade information om fonden/ fonderna som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt, vilka är tillgängliga på För de fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan denna information erhållas kostnadsfritt från din rådgivare på SEB. För råd om placeringar anpassade efter din individuella situation bör du kontakta rådgivare på SEB. 12

Vart är vi på väg? Strängnäs 19 Oktober Roger Törnkvist

Vart är vi på väg? Strängnäs 19 Oktober Roger Törnkvist Vart är vi på väg? Strängnäs 19 Oktober Roger Törnkvist 1 Ekonomisk stabilisering ökad politisk osäkerhet USA Trög start, men bättre klimat i prognosen Presidentval...spännande Europa Bättre ekonomi, stökigt

Läs mer

Utblick. Fortsatt flyt på börsen. Världsekonomin: Svacka i global tillväxt. Marknader: Fortsatt fördel för aktier

Utblick. Fortsatt flyt på börsen. Världsekonomin: Svacka i global tillväxt. Marknader: Fortsatt fördel för aktier Utblick Med fokus på omvärld, ekonomi och placeringar Fortsatt flyt på börsen Världsekonomin: Svacka i global tillväxt Marknader: Fortsatt fördel för aktier Strategifonder: Placerar utifrån vår börssyn

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Placeraren Nr 9, 2015

Placeraren Nr 9, 2015 Ser ditt nyhetsbrev konstigt ut? Klicka här För utskriftsvänlig version Klicka här Placeraren Nr 9, 2015 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef Granit Basfonden Brexit Vid ingången av juni viktade Basfonden ner sin aktieexponering till 25 % från den tidigare nivån på 49 % och kommer fortsätta att minska exponeringen om rådande läge kvarstår. I

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev april 2017 Månadsbrev april 2017 Efter ett starkt första kvartal såg vi under april månad fortsatt styrka på de flesta aktiemarknader. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 0,9 %, europeiska Eurostoxx 50

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning.

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning. 1 Man kan spara i fonder på olika sätt. Man kan spara privat, via tjänstepensionen och i den allmänna pensionen sparar man i fonder via premiepensionen. Alla som har en deklarerad inkomst tjänar in till

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

1(4) rfonder. Det innebär bland. än tidigare. utdragna kursfall. g i fonderna. avgifterna som. Miljöcertifierad enligt ISO robur.

1(4) rfonder. Det innebär bland. än tidigare. utdragna kursfall. g i fonderna. avgifterna som. Miljöcertifierad enligt ISO robur. Stockholm januarii 2014 1(4) Viktig information till dig som sparar i våra TransferT rfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud avv fonder medd hög kvalitet. Det innebär att

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING Under januari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) negativt och sjönk med -1,7 % i svenska kronor. Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Portföljanalys. Största innehav (%) Utveckling 180. Regionsfördelning (aktier %) Branscher aktier (%) Fördelning - tillgångsslag. Stylebox.

Portföljanalys. Största innehav (%) Utveckling 180. Regionsfördelning (aktier %) Branscher aktier (%) Fördelning - tillgångsslag. Stylebox. Marknadsföringsmaterial: 2017-04-03 Tänk på att en investering i fonder är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer