Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna"

Transkript

1 Utblick MED FOKUS PÅ OMVÄRLD, EKONOMI OCH PLACERINGAR Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Strategifonder: Placerar utifrån vår börssyn Framtiden i sikte 1

2 LEDARE I detta nummer: 3 Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor 4 Ekonomier: Fortsatt bra fart i Asien Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna 6-7 Placeringar: Strategifonder - placerar utifrån vår börssyn 8-9 Placeringar: Dynamiska fonder - SEB:s samlade 10 kompetens Privatekonomen har ordet: Avdragsrätten försvinner - men inte behovet att pensionsspara 11 Fondfakta Välkommen till Utblick! Många vill leva i nuet, men de flesta behöver också planera för framtiden. Ett sparande kan ge dig trygghet om något oförutsett skulle hända, men också frihet att kunna uppfylla dina drömmar. Men det är inte alltid lätt att veta hur man ska placera sitt sparande när marknaderna svänger och förutsättningarna hela tiden förändras. På SEB vill vi göra det valet enkelt för dig. I snart 160 år har vi analyserat de finansiella marknaderna för att kunna ta genomtänkta beslut i vår förvaltning och för att ha möjlighet att ge goda och långsiktiga råd till våra kunder. Eftersom världen går att tolka på många olika sätt, samlar vi regelbundet våra främsta experter för att ta fram en enad bild som ska genomsyra vår förvaltning och de råd vi ger till dig som kund. Helt enkelt för att forma SEB:s syn på världen. Med Utblick vill vi sammanfatta de viktigaste delarna i vår marknadssyn och analys. Dessutom vill vi här lyfta fram ett antal produkter i vårt erbjudande där vår syn på världen mynnar hela vägen ut i konkreta placeringar. Placeringar som erbjuder en lösning för dig som sparare, med tillgång till vår samlade expertis. Vi önskar dig en trevlig och givande läsning! Eva Forslund Ansvarig utgivare Utblick utkommer cirka fyra gånger per år och vänder sig till dig som är kund i SEB. Denna rapport publicerades den 16 mars 201. Rapportens innehåll baseras på information och analys tillgänglig före den 10 mars 201. Utgivare: SEB Postadress: SEB Sparakommunikation, Stockholm Telefon: Epost: Internet: Redaktör och ansvarig utgivare: Eva Forslund Projektledare: Anna Furne Textförfattare: Johan Hagbarth, Roger Törnkvist, Catharina Andersson, Sarah Nilsson, Jens Magnusson Produktion/Art Direction: Markus Lind Denna kundtidning kommer från SEB. Råd och information baseras på källor som SEB bedömt som tillförlitliga. Uppgifter om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tiden. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. När det gäller fonder och andra finansiella instrument som beskrivits i tidningen så är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla, och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. För fonder som placerar i utländska marknader eller instrument uttryckta i utländsk valuta kan förändringar i valutakurserna få värdet på fondandelarna eller andra sådana instrument att stiga eller falla. Mer information, t ex faktablad och informationsbroschyr för fonder, finns på 2

3 VÄRLDSEKONOMIN Bättre världsekonomi med USA som motor Efter sex år av börsuppgångar och med minusränta, Greklandsoro och oljeprisfall kan börserna fortsätta upp? Visst finns det orosmoln men vi bedömer att trenden med stigande börser och låga räntor består. Vår börsoptimism vilar framförallt på två grunder. För det första ser vi nu tydliga tecken på att världsekonomin skjuter fart drivet inte minst av en tämligen kraftfull återhämtning i USA. För det andra motiverar de extremt låga räntorna en högre värdering av aktier alternativet ränteplaceringar ger knappast någon avkastning alls. Aktier gynnas av kombinationen av stigande tillväxt, mycket låga räntor och god likviditet. Att världsekonomin skjuter fart kan framstå som överraskande, inte minst med tanke på många orosmoln i Europa. Men förutom den amerikanska fartökningen ser vi nu även tecken på förbättringar i Europa, samtidigt som Kinas tillväxt stabiliseras på goda nivåer. En drivkraft bakom tillväxtökningen är stora stimulanser från centralbanker världen över. Genom att hålla räntorna extremt låga och skjuta till stora mängder likviditet signalerar centralbankerna att de gör allt för att stötta tillväxten och skapa stabilitet i det finansiella systemet. Det gynnar riskfyllda placeringar som aktier. Aktier gynnas också av kombinationen av stigande tillväxt, mycket låga räntor och god likviditet. Räntehöjning sannolikt inget hinder Visst finns det frågetecken i skyn. Förutom de tidigare nämnda orosmolnen ser vi risker i hur marknaden reagerar när centralbankerna någon gång börjar dra tillbaka sina stimulanser och istället höjer räntorna. I USA beräknas den första räntehöjningen komma redan i höst. Vi räknar dock inte med att det kommer att sätta stopp för börsuppgången. En annan befogad oro är naturligtvis frågan om det inte är för dyrt nu, efter den långa uppgången. Givet att vinsterna stiger som förväntat ser vi inga stora risker här heller. Men om börserna skulle fortsätta att stiga kraftigt utan att vinsterna följer med kan läget bli bekymmersamt ganska fort. Totalt sett har vi en tämligen ljus bild för börserna samtidigt som det låga ränteläget utgör en svår miljö för ränteplaceringar. Höga aktievärderingar och oro för stigande räntor längre fram kan dock snabbt ändra bilden. Det är viktigt att ha rimliga förväntningar, och som alltid när det gäller marknader, behöver vi vara beredda på det oväntade. Johan Hagbarth Placeringsansvarig SEB Foto: Samir Soudah 3

4 EKONOMIER Fortsatt bra fart i Asien 1 USA - på fastare mark Efter några år av ekonomisk tröghet växer den amerikanska ekonomin i snabbare takt än på länge. Den viktigaste motorn är ökad privatkonsumtion driven av bättre arbetsmarknad, lägre olje- och bensinpriser samt stigande värden på bostäder och aktier. Även företagen står väl rustade och ökar sannolikt sina investeringar framöver. Den amerikanska centralbanken inleder sannolikt försiktiga räntehöjningar under andra halvåret, något som inte bör störa bilden så länge styrkan i arbetsmarknaden håller i sig. 2 Europa - botten är nådd Eurozonens ekonomi brottas med stora problem. Tillväxten dämpas av oro kring Greklands ekonomi, strukturella problem i främst Italien och Frankrike, samt svårigheter med ekonomisk integration inom EU. Men med draghjälp från starkare tillväxt i USA, en svagare euro som gynnar exporten samt kraftfulla stimulanser från centralbanken ECB bedömer vi att tillväxtbotten är nådd för regionen. 3 Sverige - export och konsumtion drar Med ett stort exportberoende och den svaga eurozonen som viktigaste handelspartner kör svensk ekonomi med handbromsen i. Den starka motorn i form av stigande privat konsumtion, kombinerat med ett uppsving i bostadsbyggande och draghjälp från svagare krona, gör dock att tillväxten blir relativt god de kommande åren. Samtidigt kommer Riksbankens expansiva politik med bland annat negativa räntor att kvarstå en längre tid då inflationsförväntningarna förblir låga. 4 Kina - fokus på långsiktig tillväxt Kina fortsätter omställningen från en tillväxt grundad på export och offentliga investeringar till en ekonomi som drivs av mer varaktiga faktorer som privat konsumtion och investeringar. Det är en i grunden positiv men vansklig omställning som leder till lägre men förhoppningsvis mer hållbar tillväxt. Landets beslutsfattare fokuserar på att stimulera tillväxten via reformer och lättnader i penningpolitiken. Trots en överhettad bostadsmarknad med snabbt stigande bostadspriser är vår bedömning att man klarar av att hantera situationen så att tillväxten planar ut på goda nivåer. Tillväxtländer - olja ger blandad bild För övriga tillväxtländer är bilden väldigt blandad. Den svaga utvecklingen för råvarupriser generellt, med höstens oljeprisnedgång i spetsen, skapar såväl vinnare som förlorare. Till de uppenbara förlorarna hör de stora råvaruexportörerna i Latinamerika, med giganten Brasilien som en av de hårdast drabbade. Även många ekonomier i Afrika är pressade, inte minst den tongivande sydafrikanska. I Östeuropa skapar oljeprisfallet framförallt press på en redan bekymmerstyngd rysk ekonomi. De centraleuropeiska ekonomierna som Polen, Tjeckien och Ungern är i klart bättre skick samtidigt som kopplingen till ett återhämtande Europa väcker hopp. Bäst i klassen är dock de starka ekonomierna i Asien som gynnas av lägre råvarupriser. 4

5 MARKNADER Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Drivkrafterna som har skjutsat många aktiemarknader uppåt de senaste åren finns kvar och bör kunna driva utvecklingen ett tag till. I kombination med svårigheten att hitta avkastning inom ränteområdet gör det att vi anser att aktier fortsatt är det mest attraktiva tillgångsslaget. Aktier Flera år av stigande börser samt en längre period av svagare krona har medfört mycket bra avkastning för svenskar som investerat på den globala aktiemarknaden. Flera faktorer talar för fortsatt positiv utveckling för aktier. Bland dem kraftfullt agerande från många centralbanker, rekordlåga räntor, lägre energipriser samt fortsatt stora kapitalinflöden till aktiemarknaden. Höga värderingar I takt med att börskurserna under lång tid har sökt sig uppåt, utan att vinsterna ökat i samma takt, har aktier generellt blivit dyrare. För stunden ser vi dock inte detta som något större problem då avsaknaden av konkurrerande alternativ gör att vi kan acceptera de högre värderingarna. Men det är viktigt att bolagens vinster växer i linje med marknadens förväntningar, annars finns det risk för att börserna överhettas. USA och Japan sticker värderingsmässigt ut på den högre sidan, medan Europa och flera tillväxtmarknader värderas lägre. Låga räntor och höga aktieutdelningar (%) 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Aktiers direktavkastning vs. Obligationsränta Aktiers direktavkastning Obligationsränta Relationen mellan de extremt låga räntorna och aktiers relativt höga utdelningar (i förhållande till börskurserna) talar för aktier. Europa och Asien mest intressant Vi ser generellt större börspotential i utvecklade marknader än i tillväxtmarknader. På regional nivå lyfter vi fram Europa och bland tillväxtmarknaderna bedömer vi att Asien är mest intressant. Räntor Räntemarknaden är för stunden sig inte lik. På flera håll i världen upplever vi negativa räntor och de kan kortsiktigt sjunka ytterligare, men därefter kommer statsobligationsräntorna att söka sig sakta uppåt, bland annat i USA. Den i många länder mycket låga inflationen gör dock att uppgången blir långsam och försiktig. På flera håll i världen upplever vi negativa räntor, och de kan kortsiktigt sjunka ytterligare. Bränsle finns till high yield Med våra ränteprognoser i ryggen ser vi mycket låg, eller ingen, potential för placeringar i exempelvis svenska statspapper. I stället föredrar vi företagsobligationer med högre kreditrisk, så kallade high yield. I relation till den starka utvecklingen de senaste åren hade dessa ett tufft Anledningarna var främst perioder av finans- och konjunkturoro samt höstens fall i oljepriset som skapade oro kring många energibolag och deras förmåga att återbetala sina obligationslån. I dagsläget har såväl konjunkturen som oljepriset dock stabiliserats. Vi bedömer att hälsan hos företagen och konjunkturutsikterna är tillräckligt starka för att ge bränsle åt high yield. Obligationer i tillväxtmarknader För den som kan acceptera en högre risk ser vi även möjligheter inom obligationer i tillväxtmarknader, så kallade Emerging Markets Debt. Flera av dessa har utvecklats väl i år och vår bedömning är att utvecklingen kan hålla i sig. Intresset för placeringar i tillväxtmarknader ser ut att öka och många valutor inom tillväxtländerna kommer sannolikt att stärkas på sikt, vilket gynnar avkastningen för Emerging Markets Debt.

6 PLACERINGAR Strategifonder - placerar utifrån vår börssyn Genom Strategifonderna tar du del av SEB:s samlade analysresurser. Dina placeringar fördelas mellan tillgångar och marknader med vår aktuella marknadssyn som utgångspunkt. Just nu har vi en positiv syn på världens aktiemarknader. Vi har sammantaget en positiv bild av förutsättningarna för världens aktiemarknader. Det medför att vi har en relativt hög risknivå i samtliga Strategifonder genom att framför allt ha en högre andel aktier i portföljerna än i normalfallet. Risknivån skiljer sig dock mellan de fyra Strategifonder som finns i vårt utbud, för att du ska kunna välja en risknivå som passar dig. Mårten Gabrielsson är ansvarig förvaltare för Strategifonderna. Vi följer marknadens svängningar mycket noga för att snabbt kunna ändra vårt risktagande om det skulle behövas. I januari höjde vi andelen aktier i fonderna till den högsta nivån på över tre år, bland annat eftersom vi räknade med att stimulanserna från Europeiska centralbanken skulle ge stigande börskurser. Det har inträffat, så vi har nu dragit ned aktieandelen. Den är dock fortfarande relativt stor eftersom vi har en långsiktigt positiv syn på börserna. Förutom de traditionella tillgångsslagen aktier och räntor har Mårten Gabrielsson och hans team möjlighet att placera också i andra tillgångsslag, som exempelvis råvaror, valutor och hedgefonder. Det är bland annat via fördelningen mellan tillgångsslagen som teamet kan bygga fondportföljer med god riskspridning som skapar mervärde för dig som andelsägare. Inom aktier har vi just nu en relativt neutral syn på de olika regionernas börser, vilket innebär att vi har ungefär samma vikter i fondernas aktiedel som världsbörsindex. I de olika Snabbfakta om Strategifonderna: Speglar vår aktuella marknadssyn Placerar i andra fonder Bred riskspridning Aktiv förvaltning Eftersträvar jämn avkastning Mer information: Sparar du i Strategifonder och vill veta mer? På kan du välja fonden du vill veta mer om, för att sedan välja månadsblad inklusive förvaltarkommentar. Mer fakta hittar du även på sidan 11 i denna publikation. Denna text är en generell beskrivning av Strategifonderna, allokeringen i de olika fondstrategierna kan skilja sig åt. fonderna har vi ingen eller en mycket liten andel placerad i råvaror, vilket har varit bra eftersom oljepriset har gått ner kraftigt. Inom räntor söker vi bland annat avkastning inom high yield, säger Mårten Gabrielsson. Inom valutor har Strategifonderna sedan i höstas haft en position med utgångspunkt att US-dollarn ska stärkas gentemot euron, vilket hittills gett ett starkt bidrag till fondernas utveckling. 6

7 PLACERINGAR Strategifonder (fortsättning) Avkastning och tillgångsslagsfördelning för Strategifonderna SEB Strategi Tillväxt - Lux 1 Avkastning % SEK 2 Tillgångsslagsfördelning under 6 månader 3 Ackumulerad sedan i % Sep Okt Nov Dec Jan Feb i år 9,47 Räntor 7,0 6, 7,0 9,0 6,7 20,0 1 månad 2,8 Hedgefonder 4,6 4,2 4,6 4, 3,1 4, 6 månader 14,49 Aktier 74,9 74,8 74,0 74, 77,2 64, 1 år 26,69 Private Equity 4,9,0 4,8,0,0,0 2 år 37,24 Valutor 3,0 2,8 3,8 3,0 3,0 3,0 3 år 41,40 Råvaror 4,0 3,6 3,0 2,0 2,0 2,0 år 3,7 Övrigt 1,6 3,1 2,9 2,0 3,1 1,0 Källa: SEB Källa: Bloomberg och SEB Investment Management AB SEB Strategi Möjlighet - Lux Avkastning % SEK 2 Tillgångsslagsfördelning under 6 månader 3 Ackumulerad sedan i % Sep Okt Nov Dec Jan Feb i år 7,44 Räntor 23,9 22, 23,8 22,2 22, 31,2 1 månad 2,20 Hedgefonder 9,1 8,8 9,0 8,0 8,0 9,0 6 månader 10,46 Aktier 2,9 3,2 1,6 8,8 7, 48,8 1 år 20,3 Private Equity 4,9,1 4,8,0,0,0 2 år 28,40 Valutor 3,0 2,9 3,7 3,0 3,0 3,0 3 år 31,3 Råvaror 4,0 3,7 2,9 2,0 2,0 2,0 år 29,07 Övrigt 2,2 3,9 4,2 1,0 2,1 1,0 Källa: SEB Källa: Bloomberg och SEB Investment Management AB SEB Strategi Balanserad - Lux Avkastning % SEK 2 Tillgångsslagsfördelning under 6 månader 3 Ackumulerad sedan i % Sep Okt Nov Dec Jan Feb i år,49 Räntor 40,9 42,0 43,0 37, 39,3 4,0 1 månad 1,81 Hedgefonder 14,8 12,1 12,9 13, 13, 1, 6 månader 7,33 Aktier 33,7 34,6 33,0 43, 41,3 34,0 1 år 13,94 Private Equity 3,9 2, 2,4 2, 2, 2, 2 år 20,07 Valutor 2,0 1,9 2,9 2,0 2,0 2,0 3 år 22,2 Råvaror 3,0 2,8 2,0 0,0 0,0 0,0 år 20,73 Övrigt 1,7 4,0 0,7 1,0 1, 1,0 Källa: SEB Källa: Bloomberg och SEB Investment Management AB SEB Strategi Defensiv - Lux Avkastning % SEK 2 Tillgångsslagsfördelning under 6 månader 3 Ackumulerad sedan i % Sep Okt Nov Dec Jan Feb i år 3,1 Räntor 3,7,7 7,9 3,0 3,3 9, 1 månad 1,29 Hedgefonder 20,8 17,2 18,3 19,0 18,7 20, 6 månader 4,48 Aktier 18,7 18,2 18,3 2,0 23, 17,0 1 år 8,66 Private Equity 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 år 13,17 Valutor 2,0 1,9 1,9 2,0 1,9 2,0 3 år 1,11 Råvaror 2,0 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 år 17,81 Övrigt 2,9,3,3 1,0 2,6 1,0 Källa: SEB Källa: Bloomberg och SEB Investment Management AB 1) Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. 2) Per ) Per Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på 7

8 PLACERINGAR Dynamiska fonder - SEB:s samlade kompetens Våra dynamiska fonder är ett bra alternativ för dig som vill placera på aktie- eller räntemarknaden, men lämna över det löpande placeringsansvaret till bankens experter. Fondernas dynamiska inriktning ger oss möjlighet att variera risknivån utifrån det rådande marknadsläget. SEB Dynamisk Räntefond är en aktivt förvaltad fond som placerar i en bred uppsättning av räntebärande värdepapper, huvudsakligen inom de nordiska länderna. Fonden placerar i obligationer med olika kreditrisk, bland annat stats- och företagsobligationer, inklusive high yield. Andelen företagsobligationer i fonden får maximalt uppgå till 80 procent. Fondens löptid kan variera mellan noll och fem år. Teamet omfördelar mellan olika ränteplaceringar och löptider beroende på det aktuella marknadsläget. Martin Lundvall är tillsammans med Örjan Pettersson ansvariga förvaltare för SEB Dynamisk Räntefond. Det extrema ränteklimat som råder innebär en utmanande miljö i strävan efter god avkastning. Vi bedömer att situationen med extremt låga räntor kommer att kvarstå under de kommande månaderna. Mot bakgrund av det låga ränteläget, där stats- och bostadsräntor ligger nära noll eller till och med är negativa, har fonden en kortare löptid på placeringarna än normalt för att undvika negativ avkastning om räntorna skulle stiga. Däremot ser teamet en fortsatt relativt god potential i företagsobligationsmarknaden. I linje med SEB:s marknadssyn har man nyligen ökat risken i portföljen genom att öka andelen företagsobligationer inom tillgångsklassen high yield. SEB Dynamisk Aktiefond placerar i aktier i olika branscher och länder över hela världen. I fonden kombineras förvaltarteamets investeringsprocess för att välja ut aktier med SEB:s samlade syn på hur aktiemarknaderna kan komma att utvecklas. Christian Darenhill är ansvarig förvaltare för fonden. Utifrån SEB:s positiva börssyn har vi just nu en högre risknivå i fonden än normalläget, vilket främst tar sig uttryck i att vi ökat på våra placeringar i Nordamerika och Europa. Fonden är alltid fullt investerad i aktiemarknaden och påverkas därmed direkt av börsrörelserna, men teamet kan i lägen som detta välja en mer offensiv karaktär för att skapa bättre avkastning än marknaden i stort. Fonden är positivt positionerad inom finanssektorn, i synnerhet mot försäkringsbranschen och andra finansrelaterade bolag, dock generellt inte mot banker. Mer information: Sparar du i någon av de dynamiska fonderna och vill veta mer? På kan du välja fonden du vill veta mer om, för att sedan välja månadsblad inklusive förvaltarkommentar. Mer fakta hittar du även på sidan 11 i denna publikation. 8

9 PLACERINGAR Dynamiska fonder (fortsättning) SEB Dynamisk Räntefond SEK - Lux SEB Dynamisk Aktiefond Avkastning 1 % SEK Avkastning 1 % SEK Ackumulerad sedan i år 0,34 1 månad 0,07 6 månader 0,34 1 år 1,17 Sedan start 2 1,12 Källa: SEB Ackumulerad sedan i år 10,0 1 månad 1,42 6 månader 18,87 1 år 49,03 2 år 74,96 3 år 81,28 år 99,63 Källa: SEB Utveckling sedan start 1 (andelsvärde) Utveckling år 1 (andelsvärde) , , , SEB Dynamisk Räntefond SEK - Lux SEB Dynamisk räntefond Källa: Bloomberg och SEB SEB Dynamisk Aktiefond MSCI AC World Index SEB Dynamisk aktiefond Källa: Bloomberg MSCI World AC och SEB 1) Per ) Fondens startdatum ) Per Resultatet som visas ovan har delvis uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller eftersom fonden till viss del fick ny placeringsinriktning i november Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på 9

10 PRIVATEKONOMEN Ett tips är att fortsätta ha ett öronmärkt sparande för det långa perspektivet, oavsett vilken sparform du tycker passar dig bäst. SEB:s privatekonom, Jens Magnusson, har ordet: Avdragsrätten försvinner men inte behovet att pensionsspara För den som ska spara och placera pengar är det klokt att göra precis det du gör nu, det vill säga att läsa på och skaffa kunskap om ekonomi och investeringsmöjligheter. Det är också bra att komma ihåg varför du sparar. Det är nämligen stor skillnad mellan att till exempel spara till sommarsemestern och att spara till något mer långsiktigt, som pensionen. Förutom att de flesta förstås behöver mer pengar till pensionen än till sommarsemestern, medför det längre sparperspektivet helt andra förutsättningar när det gäller sådant som risktagande och avkastningsmöjligheter. Just pensionssparande är för närvarande mitt i strålkastarljuset. Det beror på att politikerna i stor enighet beslutat avskaffa möjligheten att pensionsspara med avdragsrätt. Från årsskiftet minskade avdragsrätten kraftigt och nästa år försvinner den förmodligen helt. Det är synd eftersom det var en bra sparform. Många tjänade på avdragsrätten i sig och alla tjänade på att avkastningsskatten bara är hälften så hög i pensionssparandet som i andra sparformer. Men det är ingen idé att gråta över spilld mjölk. Tack vare dagens låga ränteläge är det för närvarande låg skatt även på investeringssparkontot och i kapitalförsäkringen, som är två alternativ för ett långsiktigt sparande. Det stora problemet med avskaffandet av avdragsrätten är därför snarare signaleffekten. Beslutet kan tolkas som att ett långsiktigt sparande helt enkelt inte behövs. Det finns en risk att många pensionssparanden avslutas utan att de ersätts med något annat. I en tid när allt fler har allt större skulder, när medellivslängden ökar med 4 timmar om dagen (!) och prognoserna för den allmänna pensionen sluttar nedåt i flera decennier framöver, riskera det att bädda för obehagliga överraskningar när arbetsinkomster så småningom ska ersättas av pensionsinkomster. Tänk på att: Det är viktigt att avsluta inbetalningar till ett eventuellt privat pensionssparande för att undvika att bli dubbelbeskattad. Det är lika viktigt att fortsätta spara till sin pension, men i en annan sparform. Enskilda näringsidkare och personer som helt saknar pensionsrätt i sin anställning har även fortsättningsvis kvar möjligheten att pensionsspara med avdragsrätt. Ett tips är därmed att, oavsett vilken sparform du tycker passar dig bäst, fortsätta att ha ett öronmärkt sparande för det långa perspektivet. Om du lyckas månadsspara under lång tid, utnyttjar ränta-på-ränta effekter och har en god riskspridning i sparandet, ja då har du förberett dig väl för den dag du tar dig an livets längsta semester. 10

11 FAKTA Fondfakta GEMENSAM FAKTA FÖR STRATEGIFONDERNA Strategifonderna förvaltas av Mårten Gabrielsson, SEB Investment Management AB. Fondbolag: SEB Asset Management S.A. Fondtyp: Luxemburgisk värdepappersfond. Basvaluta: SEK. Derivatinstrument används för att uppnå placeringsmålet och för att underlätta förvaltningen av fonden. I den mån fonden placerar i instrument i annan valuta än fondens basvaluta påverkas fondens utveckling av växelkursförändringar. Derivatinstrument används dock för att minimera oönskade effekter som förändringar i valutakurser kan ha på fondens värdeutveckling. Fonderna placerar med globalt fokus och får till betydande del placera sina medel i fondandelar i andra värdepappersfonder och fondföretag. Med hänsyn till fondens risknivå strävar vi efter att maximera den totala avkastningen genom att aktivt allokera fondens exponering mot framförallt räntebärande värdepapper och hedgefonder men beroende på rådande marknadsvillkor kan delar av fondens medel även investeras i tillgångar med exponering mot aktier, råvaror, valutor samt mot instrument relaterade till fastigheter och private equity. Fonden får placera i andra instrument än de som nämns i denna publikation. SEB STRATEGI DEFENSIV LUX Fullständigt namn: SEB Strategy Fund - SEB Strategy Defensive Risknivå (skala 1-7): 3 - låg risk Förvaltningsavgift: 1,0 % Fondnummer 879 SEB STRATEGI MÖJLIGHET LUX Fullständigt namn: SEB Strategy Fund - SEB Strategy Opportunity Risknivå (skala 1-7): - medel risk Förvaltningsavgift: 1,60 % Fondnummer 837 SEB STRATEGI BALANSERAD LUX Fullständigt namn: SEB Strategy Fund - SEB Strategy Balanced Risknivå (skala 1-7): 4 - medel risk Förvaltningsavgift: 1,0 % Fondnummer 836 SEB STRATEGI TILLVÄXT LUX Fullständigt namn: SEB Strategy Fund - SEB Strategy Growth Risknivå (skala 1-7): 6 - hög risk Förvaltningsavgift: 1,70 % Fondnummer 838 Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. DYNAMISKA FONDER SEB DYNAMISK RÄNTEFOND SEK - LUX Fondbolag: Fondförvaltare: Fullständigt namn: Basvaluta: Risknivå (skala 1-7): Förvaltningsavgift: 0,7 % Prestationsbaserad avgift: 10% 1 Fondtyp: Fondnummer 178 SEB Asset Management S.A. Martin Lundvall, Örjan Pettersson, SEB Investment Management AB SEB Fund - SEB Dynamic Bond Fund SEK 3 - låg risk Luxemburgisk värdepappersfond SEB DYNAMISK AKTIEFOND Fondbolag: SEB Investment Management AB Fondförvaltare: Christian Darenhill Fullständigt namn: SEB Dynamisk Aktiefond Basvaluta: SEK Risknivå (skala 1-7): - medel risk Förvaltningsavgift: 1,2 % Prestationsbaserad avgift: 10% 1 Fondtyp: Svensk värdepappersfond Fondnummer 376 1) Läs mer om fondens prestationsbaserade avgift under fondens namn i kurslistan på För mer information om bland annat fullständiga placeringsvillkor, risker och avgifter hänvisar vi till fondens prospekt, faktablad, produktblad med mera som du hittar på 11

12 Välkommen till banken som alltid har öppet Med våra mobila tjänster (seb.se/mobil) kan du enkelt betala dina räkningar med OCRskanning, överföra pengar mellan dina konton och se senaste fakturan för dina betal- och kreditkort. Med internetbanken kan du bland annat handla med aktier och fonder, se över amorteringen på ditt bolån och betala räkningar. Telefonbanken ( ) är öppen dygnet runt, alla dagar. Här får du personlig hjälp med nästan alla bankärenden - på över 20 olika språk. SEB på facebook och twitter (facebook.com/sebsverige och twitter.com/sebsverige) ger dig möjlighet att ställa frågor och se vad andra frågar. Vi har bemannad kundservice alla vardagar klockan Våra bankkontor finns på över 160 ställen i landet. Boka gärna ett personligt möte med oss. Viktig information Detta material har upprättats av SEB och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA eller till person bosatt i USA, så kallad U.S. Person, och all sådan distribution är otillåten. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga, ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. För fonder med andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta, finns det inte någon utfästelse eller garanti för att valutasäkringen kommer att kunna uppnås. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Sådana uppgifter om skatter är inte heller anpassade efter just din specifika skattemässiga situation och för att veta hur en investering kommer att beskattas hos dig måste du därför rådgöra med en skatterådgivare. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut samt inhämtande av eventuell skatterådgivning och detta presentationsmaterial får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället ska ett investeringsbeslut grundas på den detaljerade information om fonden/ fonderna som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt, vilka är tillgängliga på För de fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan denna information erhållas kostnadsfritt från din rådgivare på SEB. För råd om placeringar anpassade efter din individuella situation bör du kontakta rådgivare på SEB. 12

FokusPlaceringar. Turbulent år slutar i dur. Placeringstips: Skakig High Yield-resa men relativt god potential. Aktier: Skäl till optimism

FokusPlaceringar. Turbulent år slutar i dur. Placeringstips: Skakig High Yield-resa men relativt god potential. Aktier: Skäl till optimism FokusPlaceringar E T T N Y H E TS B R E V FÖ R D I G S O M Ä R K A P I TA L R Å D G I V N I N G S K U N D I S E B. N R 4, 2 014 Turbulent år slutar i dur Placeringstips: Skakig High Yield-resa men relativt

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor. Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt.

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

Investment Outlook. Stigande värden i sikte MAJ/JUNI 2013. private banking investment strategy

Investment Outlook. Stigande värden i sikte MAJ/JUNI 2013. private banking investment strategy Investment Outlook Stigande värden i sikte MAJ/JUNI 2013 private banking investment strategy Investment Outlook Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Tema: Likviditet driver marknader

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Det enkla och trygga fondvalet till pension

Det enkla och trygga fondvalet till pension Det enkla och trygga fondvalet till pension Nya fonder skräddarsydda för pensionssparande Nu lanserar vi tillsammans med tre fondbolag nya fonder som är skräddarsydda för pensionssparande. Syftet är att

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 82 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 20 mars april 2014 2015

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet Marknadsbrev mars 2013 En årsavkastnin på två månader Under årets första månader steg den svenska börsen drygt 8 procent. Det motsvarar ungefär en årsavkastning på två månader. Och faktum är att den svenska

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Investment Outlook. Utsikter för ljus finanshöst

Investment Outlook. Utsikter för ljus finanshöst Investment Outlook Utsikter för ljus finanshöst PRIVATE BANKING INVESTMENT STRATEGY SEPTEMBER 2014 Investment Outlook Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Tema: Fortsatt börs- och konjunkturuppgång

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Allokering och diversifiering med modern portföljteori. Trots att finanskrisen tydliggjorde bristerna

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Allokering och diversifiering med modern portföljteori. Trots att finanskrisen tydliggjorde bristerna Framtidens Sparande din guide till lönsamma placeringar Private banking mot ökad transparens och konkurrens Private banking-marknaden rör sig mot ett lösningsorienterat snarare än produktorienterat förhållningssätt.

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar # 963

Kapitalskyddade placeringar # 963 Sista Sista dag dag för för köp köp 16 16 Februari januari 2013 2014 KP Kapitalskyddade placeringar # 963 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång?

TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? Gör ditt fondsparande stryktåligare Förändringar i Graal ger resultat HALVÅRSREDOGÖRELSE 2012 Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar Alternativ till låg ränta och dyr börs Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år Sunt förnuft bakom framgångar i Sverigefonden HALVÅRSRAPPORT 2015 Fonder för alla smaker Det är roligt att kunna

Läs mer