Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna"

Transkript

1 Utblick MED FOKUS PÅ OMVÄRLD, EKONOMI OCH PLACERINGAR Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Strategifonder: Placerar utifrån vår börssyn Framtiden i sikte 1

2 LEDARE I detta nummer: 3 Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor 4 Ekonomier: Fortsatt bra fart i Asien Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna 6-7 Placeringar: Strategifonder - placerar utifrån vår börssyn 8-9 Placeringar: Dynamiska fonder - SEB:s samlade 10 kompetens Privatekonomen har ordet: Avdragsrätten försvinner - men inte behovet att pensionsspara 11 Fondfakta Välkommen till Utblick! Många vill leva i nuet, men de flesta behöver också planera för framtiden. Ett sparande kan ge dig trygghet om något oförutsett skulle hända, men också frihet att kunna uppfylla dina drömmar. Men det är inte alltid lätt att veta hur man ska placera sitt sparande när marknaderna svänger och förutsättningarna hela tiden förändras. På SEB vill vi göra det valet enkelt för dig. I snart 160 år har vi analyserat de finansiella marknaderna för att kunna ta genomtänkta beslut i vår förvaltning och för att ha möjlighet att ge goda och långsiktiga råd till våra kunder. Eftersom världen går att tolka på många olika sätt, samlar vi regelbundet våra främsta experter för att ta fram en enad bild som ska genomsyra vår förvaltning och de råd vi ger till dig som kund. Helt enkelt för att forma SEB:s syn på världen. Med Utblick vill vi sammanfatta de viktigaste delarna i vår marknadssyn och analys. Dessutom vill vi här lyfta fram ett antal produkter i vårt erbjudande där vår syn på världen mynnar hela vägen ut i konkreta placeringar. Placeringar som erbjuder en lösning för dig som sparare, med tillgång till vår samlade expertis. Vi önskar dig en trevlig och givande läsning! Eva Forslund Ansvarig utgivare Utblick utkommer cirka fyra gånger per år och vänder sig till dig som är kund i SEB. Denna rapport publicerades den 16 mars 201. Rapportens innehåll baseras på information och analys tillgänglig före den 10 mars 201. Utgivare: SEB Postadress: SEB Sparakommunikation, Stockholm Telefon: Epost: Internet: Redaktör och ansvarig utgivare: Eva Forslund Projektledare: Anna Furne Textförfattare: Johan Hagbarth, Roger Törnkvist, Catharina Andersson, Sarah Nilsson, Jens Magnusson Produktion/Art Direction: Markus Lind Denna kundtidning kommer från SEB. Råd och information baseras på källor som SEB bedömt som tillförlitliga. Uppgifter om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tiden. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. När det gäller fonder och andra finansiella instrument som beskrivits i tidningen så är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla, och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. För fonder som placerar i utländska marknader eller instrument uttryckta i utländsk valuta kan förändringar i valutakurserna få värdet på fondandelarna eller andra sådana instrument att stiga eller falla. Mer information, t ex faktablad och informationsbroschyr för fonder, finns på 2

3 VÄRLDSEKONOMIN Bättre världsekonomi med USA som motor Efter sex år av börsuppgångar och med minusränta, Greklandsoro och oljeprisfall kan börserna fortsätta upp? Visst finns det orosmoln men vi bedömer att trenden med stigande börser och låga räntor består. Vår börsoptimism vilar framförallt på två grunder. För det första ser vi nu tydliga tecken på att världsekonomin skjuter fart drivet inte minst av en tämligen kraftfull återhämtning i USA. För det andra motiverar de extremt låga räntorna en högre värdering av aktier alternativet ränteplaceringar ger knappast någon avkastning alls. Aktier gynnas av kombinationen av stigande tillväxt, mycket låga räntor och god likviditet. Att världsekonomin skjuter fart kan framstå som överraskande, inte minst med tanke på många orosmoln i Europa. Men förutom den amerikanska fartökningen ser vi nu även tecken på förbättringar i Europa, samtidigt som Kinas tillväxt stabiliseras på goda nivåer. En drivkraft bakom tillväxtökningen är stora stimulanser från centralbanker världen över. Genom att hålla räntorna extremt låga och skjuta till stora mängder likviditet signalerar centralbankerna att de gör allt för att stötta tillväxten och skapa stabilitet i det finansiella systemet. Det gynnar riskfyllda placeringar som aktier. Aktier gynnas också av kombinationen av stigande tillväxt, mycket låga räntor och god likviditet. Räntehöjning sannolikt inget hinder Visst finns det frågetecken i skyn. Förutom de tidigare nämnda orosmolnen ser vi risker i hur marknaden reagerar när centralbankerna någon gång börjar dra tillbaka sina stimulanser och istället höjer räntorna. I USA beräknas den första räntehöjningen komma redan i höst. Vi räknar dock inte med att det kommer att sätta stopp för börsuppgången. En annan befogad oro är naturligtvis frågan om det inte är för dyrt nu, efter den långa uppgången. Givet att vinsterna stiger som förväntat ser vi inga stora risker här heller. Men om börserna skulle fortsätta att stiga kraftigt utan att vinsterna följer med kan läget bli bekymmersamt ganska fort. Totalt sett har vi en tämligen ljus bild för börserna samtidigt som det låga ränteläget utgör en svår miljö för ränteplaceringar. Höga aktievärderingar och oro för stigande räntor längre fram kan dock snabbt ändra bilden. Det är viktigt att ha rimliga förväntningar, och som alltid när det gäller marknader, behöver vi vara beredda på det oväntade. Johan Hagbarth Placeringsansvarig SEB Foto: Samir Soudah 3

4 EKONOMIER Fortsatt bra fart i Asien 1 USA - på fastare mark Efter några år av ekonomisk tröghet växer den amerikanska ekonomin i snabbare takt än på länge. Den viktigaste motorn är ökad privatkonsumtion driven av bättre arbetsmarknad, lägre olje- och bensinpriser samt stigande värden på bostäder och aktier. Även företagen står väl rustade och ökar sannolikt sina investeringar framöver. Den amerikanska centralbanken inleder sannolikt försiktiga räntehöjningar under andra halvåret, något som inte bör störa bilden så länge styrkan i arbetsmarknaden håller i sig. 2 Europa - botten är nådd Eurozonens ekonomi brottas med stora problem. Tillväxten dämpas av oro kring Greklands ekonomi, strukturella problem i främst Italien och Frankrike, samt svårigheter med ekonomisk integration inom EU. Men med draghjälp från starkare tillväxt i USA, en svagare euro som gynnar exporten samt kraftfulla stimulanser från centralbanken ECB bedömer vi att tillväxtbotten är nådd för regionen. 3 Sverige - export och konsumtion drar Med ett stort exportberoende och den svaga eurozonen som viktigaste handelspartner kör svensk ekonomi med handbromsen i. Den starka motorn i form av stigande privat konsumtion, kombinerat med ett uppsving i bostadsbyggande och draghjälp från svagare krona, gör dock att tillväxten blir relativt god de kommande åren. Samtidigt kommer Riksbankens expansiva politik med bland annat negativa räntor att kvarstå en längre tid då inflationsförväntningarna förblir låga. 4 Kina - fokus på långsiktig tillväxt Kina fortsätter omställningen från en tillväxt grundad på export och offentliga investeringar till en ekonomi som drivs av mer varaktiga faktorer som privat konsumtion och investeringar. Det är en i grunden positiv men vansklig omställning som leder till lägre men förhoppningsvis mer hållbar tillväxt. Landets beslutsfattare fokuserar på att stimulera tillväxten via reformer och lättnader i penningpolitiken. Trots en överhettad bostadsmarknad med snabbt stigande bostadspriser är vår bedömning att man klarar av att hantera situationen så att tillväxten planar ut på goda nivåer. Tillväxtländer - olja ger blandad bild För övriga tillväxtländer är bilden väldigt blandad. Den svaga utvecklingen för råvarupriser generellt, med höstens oljeprisnedgång i spetsen, skapar såväl vinnare som förlorare. Till de uppenbara förlorarna hör de stora råvaruexportörerna i Latinamerika, med giganten Brasilien som en av de hårdast drabbade. Även många ekonomier i Afrika är pressade, inte minst den tongivande sydafrikanska. I Östeuropa skapar oljeprisfallet framförallt press på en redan bekymmerstyngd rysk ekonomi. De centraleuropeiska ekonomierna som Polen, Tjeckien och Ungern är i klart bättre skick samtidigt som kopplingen till ett återhämtande Europa väcker hopp. Bäst i klassen är dock de starka ekonomierna i Asien som gynnas av lägre råvarupriser. 4

5 MARKNADER Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Drivkrafterna som har skjutsat många aktiemarknader uppåt de senaste åren finns kvar och bör kunna driva utvecklingen ett tag till. I kombination med svårigheten att hitta avkastning inom ränteområdet gör det att vi anser att aktier fortsatt är det mest attraktiva tillgångsslaget. Aktier Flera år av stigande börser samt en längre period av svagare krona har medfört mycket bra avkastning för svenskar som investerat på den globala aktiemarknaden. Flera faktorer talar för fortsatt positiv utveckling för aktier. Bland dem kraftfullt agerande från många centralbanker, rekordlåga räntor, lägre energipriser samt fortsatt stora kapitalinflöden till aktiemarknaden. Höga värderingar I takt med att börskurserna under lång tid har sökt sig uppåt, utan att vinsterna ökat i samma takt, har aktier generellt blivit dyrare. För stunden ser vi dock inte detta som något större problem då avsaknaden av konkurrerande alternativ gör att vi kan acceptera de högre värderingarna. Men det är viktigt att bolagens vinster växer i linje med marknadens förväntningar, annars finns det risk för att börserna överhettas. USA och Japan sticker värderingsmässigt ut på den högre sidan, medan Europa och flera tillväxtmarknader värderas lägre. Låga räntor och höga aktieutdelningar (%) 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Aktiers direktavkastning vs. Obligationsränta Aktiers direktavkastning Obligationsränta Relationen mellan de extremt låga räntorna och aktiers relativt höga utdelningar (i förhållande till börskurserna) talar för aktier. Europa och Asien mest intressant Vi ser generellt större börspotential i utvecklade marknader än i tillväxtmarknader. På regional nivå lyfter vi fram Europa och bland tillväxtmarknaderna bedömer vi att Asien är mest intressant. Räntor Räntemarknaden är för stunden sig inte lik. På flera håll i världen upplever vi negativa räntor och de kan kortsiktigt sjunka ytterligare, men därefter kommer statsobligationsräntorna att söka sig sakta uppåt, bland annat i USA. Den i många länder mycket låga inflationen gör dock att uppgången blir långsam och försiktig. På flera håll i världen upplever vi negativa räntor, och de kan kortsiktigt sjunka ytterligare. Bränsle finns till high yield Med våra ränteprognoser i ryggen ser vi mycket låg, eller ingen, potential för placeringar i exempelvis svenska statspapper. I stället föredrar vi företagsobligationer med högre kreditrisk, så kallade high yield. I relation till den starka utvecklingen de senaste åren hade dessa ett tufft Anledningarna var främst perioder av finans- och konjunkturoro samt höstens fall i oljepriset som skapade oro kring många energibolag och deras förmåga att återbetala sina obligationslån. I dagsläget har såväl konjunkturen som oljepriset dock stabiliserats. Vi bedömer att hälsan hos företagen och konjunkturutsikterna är tillräckligt starka för att ge bränsle åt high yield. Obligationer i tillväxtmarknader För den som kan acceptera en högre risk ser vi även möjligheter inom obligationer i tillväxtmarknader, så kallade Emerging Markets Debt. Flera av dessa har utvecklats väl i år och vår bedömning är att utvecklingen kan hålla i sig. Intresset för placeringar i tillväxtmarknader ser ut att öka och många valutor inom tillväxtländerna kommer sannolikt att stärkas på sikt, vilket gynnar avkastningen för Emerging Markets Debt.

6 PLACERINGAR Strategifonder - placerar utifrån vår börssyn Genom Strategifonderna tar du del av SEB:s samlade analysresurser. Dina placeringar fördelas mellan tillgångar och marknader med vår aktuella marknadssyn som utgångspunkt. Just nu har vi en positiv syn på världens aktiemarknader. Vi har sammantaget en positiv bild av förutsättningarna för världens aktiemarknader. Det medför att vi har en relativt hög risknivå i samtliga Strategifonder genom att framför allt ha en högre andel aktier i portföljerna än i normalfallet. Risknivån skiljer sig dock mellan de fyra Strategifonder som finns i vårt utbud, för att du ska kunna välja en risknivå som passar dig. Mårten Gabrielsson är ansvarig förvaltare för Strategifonderna. Vi följer marknadens svängningar mycket noga för att snabbt kunna ändra vårt risktagande om det skulle behövas. I januari höjde vi andelen aktier i fonderna till den högsta nivån på över tre år, bland annat eftersom vi räknade med att stimulanserna från Europeiska centralbanken skulle ge stigande börskurser. Det har inträffat, så vi har nu dragit ned aktieandelen. Den är dock fortfarande relativt stor eftersom vi har en långsiktigt positiv syn på börserna. Förutom de traditionella tillgångsslagen aktier och räntor har Mårten Gabrielsson och hans team möjlighet att placera också i andra tillgångsslag, som exempelvis råvaror, valutor och hedgefonder. Det är bland annat via fördelningen mellan tillgångsslagen som teamet kan bygga fondportföljer med god riskspridning som skapar mervärde för dig som andelsägare. Inom aktier har vi just nu en relativt neutral syn på de olika regionernas börser, vilket innebär att vi har ungefär samma vikter i fondernas aktiedel som världsbörsindex. I de olika Snabbfakta om Strategifonderna: Speglar vår aktuella marknadssyn Placerar i andra fonder Bred riskspridning Aktiv förvaltning Eftersträvar jämn avkastning Mer information: Sparar du i Strategifonder och vill veta mer? På kan du välja fonden du vill veta mer om, för att sedan välja månadsblad inklusive förvaltarkommentar. Mer fakta hittar du även på sidan 11 i denna publikation. Denna text är en generell beskrivning av Strategifonderna, allokeringen i de olika fondstrategierna kan skilja sig åt. fonderna har vi ingen eller en mycket liten andel placerad i råvaror, vilket har varit bra eftersom oljepriset har gått ner kraftigt. Inom räntor söker vi bland annat avkastning inom high yield, säger Mårten Gabrielsson. Inom valutor har Strategifonderna sedan i höstas haft en position med utgångspunkt att US-dollarn ska stärkas gentemot euron, vilket hittills gett ett starkt bidrag till fondernas utveckling. 6

7 PLACERINGAR Strategifonder (fortsättning) Avkastning och tillgångsslagsfördelning för Strategifonderna SEB Strategi Tillväxt - Lux 1 Avkastning % SEK 2 Tillgångsslagsfördelning under 6 månader 3 Ackumulerad sedan i % Sep Okt Nov Dec Jan Feb i år 9,47 Räntor 7,0 6, 7,0 9,0 6,7 20,0 1 månad 2,8 Hedgefonder 4,6 4,2 4,6 4, 3,1 4, 6 månader 14,49 Aktier 74,9 74,8 74,0 74, 77,2 64, 1 år 26,69 Private Equity 4,9,0 4,8,0,0,0 2 år 37,24 Valutor 3,0 2,8 3,8 3,0 3,0 3,0 3 år 41,40 Råvaror 4,0 3,6 3,0 2,0 2,0 2,0 år 3,7 Övrigt 1,6 3,1 2,9 2,0 3,1 1,0 Källa: SEB Källa: Bloomberg och SEB Investment Management AB SEB Strategi Möjlighet - Lux Avkastning % SEK 2 Tillgångsslagsfördelning under 6 månader 3 Ackumulerad sedan i % Sep Okt Nov Dec Jan Feb i år 7,44 Räntor 23,9 22, 23,8 22,2 22, 31,2 1 månad 2,20 Hedgefonder 9,1 8,8 9,0 8,0 8,0 9,0 6 månader 10,46 Aktier 2,9 3,2 1,6 8,8 7, 48,8 1 år 20,3 Private Equity 4,9,1 4,8,0,0,0 2 år 28,40 Valutor 3,0 2,9 3,7 3,0 3,0 3,0 3 år 31,3 Råvaror 4,0 3,7 2,9 2,0 2,0 2,0 år 29,07 Övrigt 2,2 3,9 4,2 1,0 2,1 1,0 Källa: SEB Källa: Bloomberg och SEB Investment Management AB SEB Strategi Balanserad - Lux Avkastning % SEK 2 Tillgångsslagsfördelning under 6 månader 3 Ackumulerad sedan i % Sep Okt Nov Dec Jan Feb i år,49 Räntor 40,9 42,0 43,0 37, 39,3 4,0 1 månad 1,81 Hedgefonder 14,8 12,1 12,9 13, 13, 1, 6 månader 7,33 Aktier 33,7 34,6 33,0 43, 41,3 34,0 1 år 13,94 Private Equity 3,9 2, 2,4 2, 2, 2, 2 år 20,07 Valutor 2,0 1,9 2,9 2,0 2,0 2,0 3 år 22,2 Råvaror 3,0 2,8 2,0 0,0 0,0 0,0 år 20,73 Övrigt 1,7 4,0 0,7 1,0 1, 1,0 Källa: SEB Källa: Bloomberg och SEB Investment Management AB SEB Strategi Defensiv - Lux Avkastning % SEK 2 Tillgångsslagsfördelning under 6 månader 3 Ackumulerad sedan i % Sep Okt Nov Dec Jan Feb i år 3,1 Räntor 3,7,7 7,9 3,0 3,3 9, 1 månad 1,29 Hedgefonder 20,8 17,2 18,3 19,0 18,7 20, 6 månader 4,48 Aktier 18,7 18,2 18,3 2,0 23, 17,0 1 år 8,66 Private Equity 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 år 13,17 Valutor 2,0 1,9 1,9 2,0 1,9 2,0 3 år 1,11 Råvaror 2,0 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 år 17,81 Övrigt 2,9,3,3 1,0 2,6 1,0 Källa: SEB Källa: Bloomberg och SEB Investment Management AB 1) Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. 2) Per ) Per Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på 7

8 PLACERINGAR Dynamiska fonder - SEB:s samlade kompetens Våra dynamiska fonder är ett bra alternativ för dig som vill placera på aktie- eller räntemarknaden, men lämna över det löpande placeringsansvaret till bankens experter. Fondernas dynamiska inriktning ger oss möjlighet att variera risknivån utifrån det rådande marknadsläget. SEB Dynamisk Räntefond är en aktivt förvaltad fond som placerar i en bred uppsättning av räntebärande värdepapper, huvudsakligen inom de nordiska länderna. Fonden placerar i obligationer med olika kreditrisk, bland annat stats- och företagsobligationer, inklusive high yield. Andelen företagsobligationer i fonden får maximalt uppgå till 80 procent. Fondens löptid kan variera mellan noll och fem år. Teamet omfördelar mellan olika ränteplaceringar och löptider beroende på det aktuella marknadsläget. Martin Lundvall är tillsammans med Örjan Pettersson ansvariga förvaltare för SEB Dynamisk Räntefond. Det extrema ränteklimat som råder innebär en utmanande miljö i strävan efter god avkastning. Vi bedömer att situationen med extremt låga räntor kommer att kvarstå under de kommande månaderna. Mot bakgrund av det låga ränteläget, där stats- och bostadsräntor ligger nära noll eller till och med är negativa, har fonden en kortare löptid på placeringarna än normalt för att undvika negativ avkastning om räntorna skulle stiga. Däremot ser teamet en fortsatt relativt god potential i företagsobligationsmarknaden. I linje med SEB:s marknadssyn har man nyligen ökat risken i portföljen genom att öka andelen företagsobligationer inom tillgångsklassen high yield. SEB Dynamisk Aktiefond placerar i aktier i olika branscher och länder över hela världen. I fonden kombineras förvaltarteamets investeringsprocess för att välja ut aktier med SEB:s samlade syn på hur aktiemarknaderna kan komma att utvecklas. Christian Darenhill är ansvarig förvaltare för fonden. Utifrån SEB:s positiva börssyn har vi just nu en högre risknivå i fonden än normalläget, vilket främst tar sig uttryck i att vi ökat på våra placeringar i Nordamerika och Europa. Fonden är alltid fullt investerad i aktiemarknaden och påverkas därmed direkt av börsrörelserna, men teamet kan i lägen som detta välja en mer offensiv karaktär för att skapa bättre avkastning än marknaden i stort. Fonden är positivt positionerad inom finanssektorn, i synnerhet mot försäkringsbranschen och andra finansrelaterade bolag, dock generellt inte mot banker. Mer information: Sparar du i någon av de dynamiska fonderna och vill veta mer? På kan du välja fonden du vill veta mer om, för att sedan välja månadsblad inklusive förvaltarkommentar. Mer fakta hittar du även på sidan 11 i denna publikation. 8

9 PLACERINGAR Dynamiska fonder (fortsättning) SEB Dynamisk Räntefond SEK - Lux SEB Dynamisk Aktiefond Avkastning 1 % SEK Avkastning 1 % SEK Ackumulerad sedan i år 0,34 1 månad 0,07 6 månader 0,34 1 år 1,17 Sedan start 2 1,12 Källa: SEB Ackumulerad sedan i år 10,0 1 månad 1,42 6 månader 18,87 1 år 49,03 2 år 74,96 3 år 81,28 år 99,63 Källa: SEB Utveckling sedan start 1 (andelsvärde) Utveckling år 1 (andelsvärde) , , , SEB Dynamisk Räntefond SEK - Lux SEB Dynamisk räntefond Källa: Bloomberg och SEB SEB Dynamisk Aktiefond MSCI AC World Index SEB Dynamisk aktiefond Källa: Bloomberg MSCI World AC och SEB 1) Per ) Fondens startdatum ) Per Resultatet som visas ovan har delvis uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller eftersom fonden till viss del fick ny placeringsinriktning i november Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på 9

10 PRIVATEKONOMEN Ett tips är att fortsätta ha ett öronmärkt sparande för det långa perspektivet, oavsett vilken sparform du tycker passar dig bäst. SEB:s privatekonom, Jens Magnusson, har ordet: Avdragsrätten försvinner men inte behovet att pensionsspara För den som ska spara och placera pengar är det klokt att göra precis det du gör nu, det vill säga att läsa på och skaffa kunskap om ekonomi och investeringsmöjligheter. Det är också bra att komma ihåg varför du sparar. Det är nämligen stor skillnad mellan att till exempel spara till sommarsemestern och att spara till något mer långsiktigt, som pensionen. Förutom att de flesta förstås behöver mer pengar till pensionen än till sommarsemestern, medför det längre sparperspektivet helt andra förutsättningar när det gäller sådant som risktagande och avkastningsmöjligheter. Just pensionssparande är för närvarande mitt i strålkastarljuset. Det beror på att politikerna i stor enighet beslutat avskaffa möjligheten att pensionsspara med avdragsrätt. Från årsskiftet minskade avdragsrätten kraftigt och nästa år försvinner den förmodligen helt. Det är synd eftersom det var en bra sparform. Många tjänade på avdragsrätten i sig och alla tjänade på att avkastningsskatten bara är hälften så hög i pensionssparandet som i andra sparformer. Men det är ingen idé att gråta över spilld mjölk. Tack vare dagens låga ränteläge är det för närvarande låg skatt även på investeringssparkontot och i kapitalförsäkringen, som är två alternativ för ett långsiktigt sparande. Det stora problemet med avskaffandet av avdragsrätten är därför snarare signaleffekten. Beslutet kan tolkas som att ett långsiktigt sparande helt enkelt inte behövs. Det finns en risk att många pensionssparanden avslutas utan att de ersätts med något annat. I en tid när allt fler har allt större skulder, när medellivslängden ökar med 4 timmar om dagen (!) och prognoserna för den allmänna pensionen sluttar nedåt i flera decennier framöver, riskera det att bädda för obehagliga överraskningar när arbetsinkomster så småningom ska ersättas av pensionsinkomster. Tänk på att: Det är viktigt att avsluta inbetalningar till ett eventuellt privat pensionssparande för att undvika att bli dubbelbeskattad. Det är lika viktigt att fortsätta spara till sin pension, men i en annan sparform. Enskilda näringsidkare och personer som helt saknar pensionsrätt i sin anställning har även fortsättningsvis kvar möjligheten att pensionsspara med avdragsrätt. Ett tips är därmed att, oavsett vilken sparform du tycker passar dig bäst, fortsätta att ha ett öronmärkt sparande för det långa perspektivet. Om du lyckas månadsspara under lång tid, utnyttjar ränta-på-ränta effekter och har en god riskspridning i sparandet, ja då har du förberett dig väl för den dag du tar dig an livets längsta semester. 10

11 FAKTA Fondfakta GEMENSAM FAKTA FÖR STRATEGIFONDERNA Strategifonderna förvaltas av Mårten Gabrielsson, SEB Investment Management AB. Fondbolag: SEB Asset Management S.A. Fondtyp: Luxemburgisk värdepappersfond. Basvaluta: SEK. Derivatinstrument används för att uppnå placeringsmålet och för att underlätta förvaltningen av fonden. I den mån fonden placerar i instrument i annan valuta än fondens basvaluta påverkas fondens utveckling av växelkursförändringar. Derivatinstrument används dock för att minimera oönskade effekter som förändringar i valutakurser kan ha på fondens värdeutveckling. Fonderna placerar med globalt fokus och får till betydande del placera sina medel i fondandelar i andra värdepappersfonder och fondföretag. Med hänsyn till fondens risknivå strävar vi efter att maximera den totala avkastningen genom att aktivt allokera fondens exponering mot framförallt räntebärande värdepapper och hedgefonder men beroende på rådande marknadsvillkor kan delar av fondens medel även investeras i tillgångar med exponering mot aktier, råvaror, valutor samt mot instrument relaterade till fastigheter och private equity. Fonden får placera i andra instrument än de som nämns i denna publikation. SEB STRATEGI DEFENSIV LUX Fullständigt namn: SEB Strategy Fund - SEB Strategy Defensive Risknivå (skala 1-7): 3 - låg risk Förvaltningsavgift: 1,0 % Fondnummer 879 SEB STRATEGI MÖJLIGHET LUX Fullständigt namn: SEB Strategy Fund - SEB Strategy Opportunity Risknivå (skala 1-7): - medel risk Förvaltningsavgift: 1,60 % Fondnummer 837 SEB STRATEGI BALANSERAD LUX Fullständigt namn: SEB Strategy Fund - SEB Strategy Balanced Risknivå (skala 1-7): 4 - medel risk Förvaltningsavgift: 1,0 % Fondnummer 836 SEB STRATEGI TILLVÄXT LUX Fullständigt namn: SEB Strategy Fund - SEB Strategy Growth Risknivå (skala 1-7): 6 - hög risk Förvaltningsavgift: 1,70 % Fondnummer 838 Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. DYNAMISKA FONDER SEB DYNAMISK RÄNTEFOND SEK - LUX Fondbolag: Fondförvaltare: Fullständigt namn: Basvaluta: Risknivå (skala 1-7): Förvaltningsavgift: 0,7 % Prestationsbaserad avgift: 10% 1 Fondtyp: Fondnummer 178 SEB Asset Management S.A. Martin Lundvall, Örjan Pettersson, SEB Investment Management AB SEB Fund - SEB Dynamic Bond Fund SEK 3 - låg risk Luxemburgisk värdepappersfond SEB DYNAMISK AKTIEFOND Fondbolag: SEB Investment Management AB Fondförvaltare: Christian Darenhill Fullständigt namn: SEB Dynamisk Aktiefond Basvaluta: SEK Risknivå (skala 1-7): - medel risk Förvaltningsavgift: 1,2 % Prestationsbaserad avgift: 10% 1 Fondtyp: Svensk värdepappersfond Fondnummer 376 1) Läs mer om fondens prestationsbaserade avgift under fondens namn i kurslistan på För mer information om bland annat fullständiga placeringsvillkor, risker och avgifter hänvisar vi till fondens prospekt, faktablad, produktblad med mera som du hittar på 11

12 Välkommen till banken som alltid har öppet Med våra mobila tjänster (seb.se/mobil) kan du enkelt betala dina räkningar med OCRskanning, överföra pengar mellan dina konton och se senaste fakturan för dina betal- och kreditkort. Med internetbanken kan du bland annat handla med aktier och fonder, se över amorteringen på ditt bolån och betala räkningar. Telefonbanken ( ) är öppen dygnet runt, alla dagar. Här får du personlig hjälp med nästan alla bankärenden - på över 20 olika språk. SEB på facebook och twitter (facebook.com/sebsverige och twitter.com/sebsverige) ger dig möjlighet att ställa frågor och se vad andra frågar. Vi har bemannad kundservice alla vardagar klockan Våra bankkontor finns på över 160 ställen i landet. Boka gärna ett personligt möte med oss. Viktig information Detta material har upprättats av SEB och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA eller till person bosatt i USA, så kallad U.S. Person, och all sådan distribution är otillåten. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga, ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. För fonder med andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta, finns det inte någon utfästelse eller garanti för att valutasäkringen kommer att kunna uppnås. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Sådana uppgifter om skatter är inte heller anpassade efter just din specifika skattemässiga situation och för att veta hur en investering kommer att beskattas hos dig måste du därför rådgöra med en skatterådgivare. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut samt inhämtande av eventuell skatterådgivning och detta presentationsmaterial får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället ska ett investeringsbeslut grundas på den detaljerade information om fonden/ fonderna som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt, vilka är tillgängliga på För de fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan denna information erhållas kostnadsfritt från din rådgivare på SEB. För råd om placeringar anpassade efter din individuella situation bör du kontakta rådgivare på SEB. 12

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Placeraren Nr 9, 2015

Placeraren Nr 9, 2015 Ser ditt nyhetsbrev konstigt ut? Klicka här För utskriftsvänlig version Klicka här Placeraren Nr 9, 2015 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

SEB Asset Selection SEK Lux Ack September 2015

SEB Asset Selection SEK Lux Ack September 2015 SEB Asset Selection SEK Lux Ack Bäste Kund, 30 september 2015 den senaste månaden steg SEB Asset Selection SEK Lux Ackʹs värde med 1,4%. Avkastningsbidragen (i procentenheter) såg ut enligt följande: Vi

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Fondkollen 2011. råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE

Fondkollen 2011. råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE Fondkollen 2011 råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE 1 Välkommen till Fondkollen 2011 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer nov 07

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer nov 07 Månadens marknadssyn med fondrekommendationer nov 07 FÖR DIG SOM ÄR EN AKTIV PLACERARE OCH KONTINUERLIGT SER ÖVER DIN PORTFÖLJ Taktisk syn på ti llgångar för nove m b e r månad 1 10 0 Aktier + Obligationer

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen 09/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Sverige/Världen med Handelsbanken Globalfond

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08 Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08 FÖR DIG SOM ÄR EN AKTIV PLACERARE OCH KONTINUERLIGT SER ÖVER DIN PORTFÖLJ Taktisk syn på ti llgångar för jan uar i månad 1 10 0 - Aktier +/-0 Obligationer

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter

Fondspara. råd, tips & nyheter Fondspara 2005 råd, tips & nyheter Nyheter 2005 Arv- och gåvoskatt avskaffas 1 januari 2005. Gränsen för förmögenhetsskatt för makar och sambor med gemensamma barn höjs till 3 miljoner kronor och är oförändrad

Läs mer

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att 1 1. Det finns tre syften med premiepensionen. För det första ger ett fonderat system pensionsspararna möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig den riskpremie som sådana

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla

Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla Stockholm 30 oktober 2013 Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under september månad OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR / SEK Guld / SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High Yield-index) (Jefferies

Läs mer