Rapport. 18-årsundersökning MSB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24"

Transkript

1 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2

2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten i Sverige och världen IT-säkerhet 9 Mänsklighetens undergång 66 Bilagor 7 2

3 Om undersökningen Undersökningens målgrupp är svenskar som under 1 fyller 18 år. Ett register med mejladresser tillhandahölls av Rekryteringsmyndigheten. Totalt genomfördes 6683 intervjuer i målgruppen under perioden 1 19 oktober 1. Resultatet är vägt med avseende på län och kön. Undersökningen är en upprepning av 12 och 13 års undersökningar bland landets 18-åringar och resultatet jämförs över tid då detta är möjligt. Demoskops konsulter var Anders Lindholm och Camilla Sandberg. 3

4 Målgruppen Man 8 Kvinna 2 Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund 88 Studerande 9 Förvärvsarbetande 1 Annat Storstadsområden 33 Övriga stadsområden 1 Övriga landet % Bas: Samtliga, 6683 intervjuer

5 Slutsatser Stort eget ansvar, växande vilja att hjälpa till Åtta av tio anser att de bör ta ansvar för sig själva och sina anhöriga vid en kris Tre av fyra skulle ställa upp och arbeta ideellt vid en allvarlig händelse eller kris, vilket är en klar ökning från 12 och 13. Begränsad kunskap om vart man vänder sig En av fyra vet vart de skulle vända sig vid en allvarlig händelse eller kris Att kontakta familjen är den vanligaste åtgärden för information följt av nyhetssajter på Internet, sökmotorer och nyhetssändningar på TV. Kraftigt ökande rädsla för att drabbas av epidemi Av ett antal allvarliga händelser är det en av fyra är mest rädda att drabbas av en epidemi, vilket kan jämföras med procent förra året. Här har skett ett skifte i förhållande till krig, vilket var den händelse som man var mest rädd för då. Det är emellertid fler nu än tidigare som tror att det finns en risk att drabbas av krig. Motsvarande ökning kan inte skönjas när det gäller epidemi, men den pågående ebolaepidemin har ökat medvetenheten om faran.

6 Slutsatser Begränsat och sjunkande förtroende för myndigheterna Förtroendet är relativt gott när det gäller myndigheternas förmåga att hantera trafikolyckor och bostadsbränder, men det är påtagligt lägre när det kommer till allvarligare händelser som epidemier, naturkatastrofer, upplopp och krig. Krig är den enda enskilda händelse där det är fler som har lågt än högt förtroende. Förtroendet har genomgående sjunkit sedan förra året. Större förtroende i storstad När man jämför sin region med andra delar av landet är förtroendet för myndigheterna avsevärt större i storstad än i övriga stadsområden och framförallt i förhållande till landsbygden. Boende i Stockholm har särskilt stort förtroende för myndigheterna relativt andra län. Att försvara Sverige viktigare I förhållande till 13 är det nu fler som anser att det svenska försvarets viktigaste uppgift i dagsläget är att försvara Sverige. Utifrån den frågeställningen betraktas det dock som en mindre viktig uppgift än att stödja det övriga samhället vid en allvarlig händelse eller kring. 6

7 Slutsatser Stöd för väpnat försvar och att försvara Sverige vid angrepp Två av tre anser att det är viktigt att Sverige har ett väpnat försvar. Tre av fyra anser att det svenska försvaret är viktigt. Andelen har ökat successivt under de senaste åren. Nästan alla anser att uppgiften att försvara Sverige vid ett väpnat angrepp är viktig. Det ska ställas i relation till det betydligt lägre stödet på frågan om viktigaste uppgift i dagsläget, där den sistnämnda frågan inte indikerar en faktisk risk varför resultatet lätt kan misstolkas. Klart minskad säkerhet under senaste året Såväl i Sverige som i Europa och världen anses säkerheten ha minskat under det senaste året. Förändringen är mest dramatisk när det gäller världen i stort. Kännedomen om oroshärdarna utbredd, stöd för insatser Tre av fyra känner till konflikten i Ukraina, ebolaepidemin i västra Afrika och IS terroraktiviteter En majoritet anser att Sverige bör göra insatser för att motverka de negativa effekterna av ebolaepidemin. Hälften har samma inställning när det gäller IS terror aktiviteter. Dessa händelser och konflikten i Ukraina anses också av många utgöra ett tydligt hot mot Sverige 7

8 Slutsatser Nästan hälften oroliga för datasäkerhet Oron för framtida skada av uppgifter som lämnas på Internet är utbredd. Främst oroar man sig för hackers och kriminella organisationer, men det finns en oro även i förhållande till framtida arbetsgivare, myndigheter familj och vänner. De flesta tror att mänskligheten dör ut Uppfattningarna om när mänskligheten dör ut varierar avsevärt. Tre av tio tror inte det kommer att ske, en av tre tror det sker om 0 till 00 år. Ytterst få tror att det sker under den egna livstiden. Klimatförändringarna är den enskilda faktor som flest uppfattar som orsaken. Det är dock klart fler än tidigare som tror att mänsklighetens utdöende orsakas av krig. 8

9 Om det inträffar en kris 9

10 Stort eget ansvar Både staten och individen anses ha stort ansvar Åtta av tio (79%) anser att de själva bör ta ansvar för sig och sina anhörigas säkerhet vid en allvarlig händelse eller kris, fler bland män än bland kvinnor. Nästan lika många (77%) anser att det är svenska statens uppgift att transportera hem dem om de råkar ut för en sådan händelse, vilket är något färre än 13 (78%) och 12 (79%). Tre av fyra skulle ställa upp om det inträffade en kris Tre av fyra (76%) 18-åringar anger att de skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige drabbades av en allvarlig händelse eller kris, vilket är något fler än både 13 (70%) och 12 (70%). Dålig kunskap om ansvar och rättigheter Sju av tio (69%) är inte alls är medvetna om deras kommuns ansvar om det uppstår en allvarlig händelse eller kris medan en av tio (%) är medvetna om detta. Det är något sämre än 13 då 12% ansåg sig veta. En av fem (22%) är medvetna om sina egna rättigheter och skyldigheter medan drygt hälften (7%) inte känner till detta. Män och de med utländsk bakgrund är mer medvetna om både sitt eget och kommunens ansvar vid en allvarlig händelse.

11 Familj och vänner viktig informationskanal En av fyra vet vart de ska vända sig En av fyra (2%) vet vart de kan vända sig för att få information om det inträffar en allvarlig händelse eller kris, fler bland män (32%) och unga med utländsk bakgrund (28%). Kunskapen är i nivå med 12 (2%) men något sämre än 13 (27%). Flest skulle först vända sig till familjen för information På frågan om vad de först skulle göra för att få information om det inträffade en allvarlig händelse svarar en av fyra (2%) att de skulle vända sig till familj/vänner. Det näst vanligaste alternativet är att besöka nyhetssajter på nätet (21%) följt av använda sökmotor (19%) och titta på nyhetssändningar på TV (18%). En majoritet skulle se nyhetssändningar och kontakta familjen När de får möjlighet att ange flera informationsvägar vid en kris är det sex av tio (60%) som skulle titta på nyhetssändningar på TV, 8% skulle kontakta familj/vänner. En majoritet skulle också besöka nyhetssajter på Internet (7%) och använda sökmotor (2%). En av fyra (26%) skulle lyssna på radion. Kvinnor skulle i större utsträckning vända sig till familj/vänner och se på nyhetssändningar på TV medan män oftare skulle söka information via Internet. Unga med utländsk bakgrund skulle i mindre utsträckning söka information hos familj/vänner eller följa nyhetssändningar. Sociala medier och internetforum viktigare än officiell information Fler skulle söka information via sociala medier (36%) än via (12%) eller kommunens webbplats (6%). En av tio skulle söka information på Internetforum. Män skulle i större utsträckning söka information via både krisinformation.se, Internetforum och kommunens webbplats. 11

12 Dålig kunskap om eget ansvar och rättigheter vid en allvarlig händelse eller kris Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? Jag bör ta ansvar för mig själv och mina anhörigas säkerhet vid en kris Det är svenska statens ansvar att transportera hem dig om du råkar ut för en allvarlig händelse eller kris Jag skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris Jag är medveten om mina rättigheter och skyldigheter vid en allvarlig händelse eller kris Jag är medveten om vilket ansvar min kommun har om det uppstår en allvarlig händelse eller kris % % 0% 60% 80% 0% Håller helt med Håller delvis med Varken eller Håller delvis inte med Håller inte alls med Vet ej /ej svar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 12

13 Fler skulle ställa upp ideellt i händelse av kris Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? Jag skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris Håller delvis/ helt med 1 Det är svenska statens ansvar att transportera hem dig om du råkar ut för en allvarlig händelse eller kris Jag är medveten om vilket ansvar min kommun har om det uppstår en allvarlig händelse eller kris % Bas: Samtliga, 6683/19 intervjuer 13

14 En av fyra vet vart de kan vända sig vid en kris Män vet oftare än kvinnor Vet du vart du kan vända dig för att få information om en allvarlig händelse eller kris inträffar? Ja Samtliga 1 Man Kvinna Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet Norrland Svealand utom Stockholm Stockholm Västra Götaland Östra Götaland Skåne % Bas: Samtliga, 6683 intervjuer (19 intervjuer 13) 1

15 En av fyra skulle först kontakta familj och vänner hälften skulle först söka information på Internet Vad av följande tror du är det första du skulle göra för att få information om det inträffar en allvarlig händelse eller kris? (ANGE INTE ALTERNATIV SOM DU INTE KÄNNER TILL SEDAN TIDIGARE) % 30 2 Samtliga Man Kvinna Kontakta familj /vänner Besöka nyhetssajter på Internet Använda sökmotor (t ex Google) Bas: Samtliga, 6683 intervjuer Titta på nyhetssändningar på TV 6 Använda sociala medier Lyssna på nyhetssändningar på radio Besöka webbplatsen Besöka Internetforum (t ex Flashback) Besöka kommunens webbplats Annat Inget 1

16 Sex av tio skulle se nyheter på TV en av fyra skulle lyssna på radio Sammanslaget: Vad av följande tror du är det första du skulle göra för att få information om det inträffar en allvarlig händelse eller kris? / Vad tror du mer att du skulle göra för att få information? % 0 Samtliga Man Kvinna Titta på nyhetssändningar på TV Kontakta familj /vänner Bas: Samtliga, 6683 intervjuer Besöka nyhetssajter på Internet Använda sökmotor (t ex Google) Använda sociala medier 16 Lyssna på nyhetssändningar på radio Besöka webbplatsen Besöka Internetforum (t ex Flashback) Besöka kommunens webbplats Annat

17 Unga med utländsk bakgrund skulle i mindre utsträckning söka information via nyheter på TV och radio Sammanslaget: Vad av följande tror du är det första du skulle göra för att få information om det inträffar en allvarlig händelse eller kris? / Vad tror du mer att du skulle göra för att få information? % 0 Samtliga Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Titta på nyhetssändningar på TV Kontakta familj /vänner Bas: Samtliga, 6683 intervjuer Besöka nyhetssajter på Internet Använda sökmotor (t ex Google) Använda sociala medier 17 Lyssna på nyhetssändningar på radio Besöka webbplatsen Besöka Internetforum (t ex Flashback) Besöka kommunens webbplats Annat

18 Risk och oro för den egna säkerheten 18

19 Ökad rädsla för epidemier Epidemier orsakar mer oro idag än tidigare En av fyra (2%) är mest rädd att personligen drabbas av epidemi och en av fem (%) att drabbas av krig. En av tio (%) är mest rädda för terrorism. Kvinnor är oftare rädda för att drabbas av krig medan män oftare är mest rädda för epidemier. Personer med utländsk bakgrund är oftare rädda för att drabbas av krig eller terrorism. Oron för epidemier har ökat sedan 13 (då %), medan andelen som var mest rädda för krig (då 3%) och terrorism (då 1%) har minskat. Unga på landet oftare rädda att drabbas av trafikolycka Rädslan för trafikolycka (1%), bostadsbrand (8%), tåg-, båt- eller flygolycka (8%) och naturkatastrof (%) är i nivå med 13 (11%, 8%, 7% respektive 6%). Trafikolyckor oroar unga på landsbygden mer ofta än de som bor i städer, särskilt i storstäderna. Unga med utländsk bakgrund är mindre rädda för bostadsbrand och trafikolycka, men mer rädda för tåg-, båt- eller flygolycka och naturkatastrofer. Störst är risken för trafikolycka och elavbrott, särskilt på landet En av fyra (26%) bedömer att de löper ganska eller mycket stor risk att drabbas av trafikolycka, vilket är i nivå med 13 (28%). Fler än 13 bedömer att de löper risk att drabbas av elavbrott, 22% jämfört med 17% 13. Kvinnor och boende på landet, särskilt i Norrland, tror i större utsträckning att de löper risk att drabbas av trafikolycka eller elavbrott än män och boende i städerna, särskilt i Stockholm. 19

20 Högst Riskindex i Dalarna, lägst i Västerbotten En av fem upplever att de riskerar att drabbas av upplopp Knappt en av fem (19%, % 13) tror att de riskerar att drabbas av upplopp eller kravaller, fler i Västra Götaland och Stockholm. 17% upplever risk för att drabbas av IT-haveri (% 13). Ingen ökad upplevd risk för epidemi, trots ökad rädsla Drygt en av tio (13%) tror att de löper risk att drabbas av en epidemi, vilket är lika många som 13. Då fanns svininfluensan i färskt minne, medan det nu troligtvis är ebola-epidemin man associerar till. Detta kan förklara den ökade rädslan, trots att risken inte upplevs ha ökat. Ökad risk för naturkatastrof, krig och terrorism Drygt en av tio (12%) tror att de riskerar att drabbas av naturkatastrof. Andelen är större på landet, särskilt i Skåne och Östra Götaland och betydligt högre än 13, då % ansåg sig löpa risk att drabbas av en naturkatastrof. Även andelen som tror att de riskerar att drabbas av krig och terrorism har ökat, från % (krig) och % (terrorism) 13 till % respektive 7% idag. Unga med utländsk bakgrund anser sig i större utsträckning än andra löpa risk att drabbas av detta. Riskindex högst i Dalarna, Gävleborg och Kalmar, lägst i Västerbotten En sammanvägning av den risk man anser sig löpa för att drabbas av olika händelser och kriser visar att den största risken finns i Dalarna, Gävleborg och Kalmar, medan man är minst utsatt för risk i Västerbotten, följt av Uppsala.

21 En av fyra är mest rädd för att drabbas av epidemi Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? % Epidemi (spridning av smittsam sjukdom) Krig Bas: Samtliga, 6683 intervjuer Trafikolycka 8 8 Terrorism (t ex självmordsbombare) Bostadsbrand Tåg-, båt-, eller flygolycka Naturkatastrof (t ex översvämning, storm, skogsbrand) IT-haveri Upplopp eller (t ex att ITsystem hos kravaller myndigheter eller banker slås ut under en längre period) Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 2 timmar Elavbrott i mer än 2 timmar 21

22 Ökad oro för epidemier, minskad oro för krig och terrorism Vad av följande är du mest rädd (för) att personligen drabbas av? Epidemi (spridning av smittsam sjukdom/ stor spridning avsmittsam sjukdom t.ex. svininfluensa) Krig 2 3 Trafikolycka 11 1 Terrorism (t ex självmordsbombare) 1 Bostadsbrand/Brand 8 8 Tåg-, båt-, eller flygolycka Naturkatastrof (t ex översvämning, storm, skogsbrand/ översvämning eller jordskred) IT-haveri (t ex att IT-system hos myndigheter eller banker slås ut under en längre period) Upplopp eller kravaller Att vara utan tillgång till/ Brist på dricksvatten mer än 2 timmar Elavbrott i mer än 2 timmar % Bas: Samtliga, 6683/19 intervjuer 22

23 Störst befarad risk att drabbas av trafikolycka Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? Trafikolycka Elavbrott i mer än 2 timmar Upplopp eller kravaller IT-haveri Epidemi Naturkatastrof Krig Terrorism Tåg-, båt-, eller flygolycka Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 2 timmar Bostadsbrand % % 0% 60% 80% 0% Mycket stor Ganska stor Varken liten eller stor Ganska liten Mycket liten Vet ej /ej svar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 23

24 Ökad befarad risk för naturkatastrof och krig Hur stor tror du (att) risken är att du personligen kommer (att) drabbas av följande? Trafikolycka Elavbrott i mer än 2 timmar Upplopp eller kravaller IT-haveri (t ex att IT-system hos myndigheter eller banker slås ut under en längre period) Epidemi (spridning av smittsam sjukdom/ stor spridning av smittsam sjukdom t.ex. svininfluensan) Naturkatastrof (t ex översvämning, storm, skogsbrand/ översvämning eller jordskred) Krig Terrorism (t ex självmordsbombare) Mycket/ganska stor risk 1 13 Tåg-, båt-, eller flygolycka 6 7 Att vara utan tillgång till/ Brist på dricksvatten mer än 2 timmar Bostadsbrand/Brand % Bas: Samtliga, 6683/19 intervjuer 2

25 Relativt stor risk men liten oro för elavbrott, upplopp och IT-haveri Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? % 30 2 Rädd för Upplever risk för Terrorism Tåg-, båt-, eller flygolycka 12 Epidemi Krig Trafikolycka Bostadsbrand Naturkatastrof IT-haveri Upplopp eller kravaller Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 2 timmar 22 Elavbrott i mer än 2 timmar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 2

26 Ökad rädsla för epidemi, ökad risk för naturkatastrof Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? Andel som upplever risk 2 1 Naturkatastrof Trafikolycka Krig Epidemi Terrorism Andel som rädd för Bas: Samtliga, 6683/19 intervjuer 26

27 Störst upplevda risker i Mellansverige och Kalmar Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? Riskindex 0-0 En sammanvägning av den befarade risken för samtliga händelser Västerbotten 29 Uppsala 30 Södermanland 30 Gotland 30 Jönköping 31 Stockholm 31 Västmanland 31 Skåne 32 Östergötland 32 Halland 32 Blekinge 32 Värmland 32 Jämtland 32 Norrbotten 32 Västra Götaland 33 Kronoberg 33 Örebro 33 Västernorrland 33 Kalmar 3 Gävleborg 3 Dalarna 3 Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 27

28 Tre av fyra tror att vatten är svårast att vara utan under tre dygn Vad av följande tror du är svårast att vara utan under tre dygn? % Vatten El Internet Telefon Kollektivtrafik Andra transportmedel Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 28

29 Förtroende för myndigheterna 29

30 Lågt förtroende för förmågan att hantera kriser Störst förtroende avseende trafikolycka och bostadsbrand Förtroendet för svenska myndigheter är störst när det gäller att hantera trafikolyckor (73% har förtroende) och bostadsbränder (69%), följt av tåg-, båt och flygolyckor och långvariga (mer än 2 timmar) perioder utan tillgång till dricksvatten och el. Förtroendet för myndigheternas förmåga att hantera kriser och allvarliga händelser har minskat överlag sedan 13, särskilt avseende bostadsbränder och tåg-, båt och flygolyckor. Lågt förtroende för myndigheternas förmåga avseende krig Nästan hälften (8%) av 18-åringarna har lågt förtroende för svenska myndigheters förmåga att hantera krig, en av fyra (26%) har stort förtroende. Det är en försämring sedan 13 års redan låga nivå (30% förtroende). Även gällande terrorism är förtroendet för myndigheterna relativt lågt, en av tre (31%) har lågt förtroende för myndigheternas förmåga, nästan lika många som har stort förtroende (33%). Knappt hälften (%) tror att myndigheterna har förmåga att hantera epidemier och fyra av tio (38%) tror att de kan hantera upplopp och kravaller. Män har överlag större förtroende för myndigheternas förmåga att hantera allvarliga kriser, medan kvinnor och de som bor på landsbygden överlag har lägre förtroende. Lågt förtroende för myndigheternas förmåga under allvarliga kriser Rädslan är relativt stor för att personligen drabbas av krig och epidemier, förtroendet för myndigheternas förmåga att hantera dessa situationer är dock lågt. 30

31 Störst förtroende för Stockholms myndigheter Störst förtroende för de lokala myndigheterna i Stockholm På frågan om man tror att de lokala myndigheterna där man bor är bättre eller sämre på att hantera kriser jämfört med i andra delar av Sverige svarar 16% att de egna myndigheterna är bättre medan % svarar att de är sämre. Jämfört med tidigare år är andelen som tror att de egna lokala myndigheterna är bättre större, medan andelen som tror att de är sämre är i nivå med tidigare. Det relativa förtroendet är störst i Stockholms län, följt av Halland, Uppsala och Skåne. Sämst relativt förtroende har man för de lokala myndigheterna på Gotland, följt av Jämtland och Norrbotten. Försvaret ska främst stödja det övriga samhället vid en kris Fyra av tio (39%) anser att försvarets främsta uppgift är att stödja det övriga samhället vid en allvarlig händelse eller kris, tre av tio (30%) anser att de främst ska delta i fredsbevarande insatser utomlands och en av fyra (26%) anser att den främsta uppgiften är att försvara Sverige. Den minst prioriterade uppgiften är alltså att försvara Sverige, men andelen som anser att detta är den viktigaste uppgiften är tydligt större i år än tidigare år (22% 13 och 21% 12). Män och de med utländsk bakgrund anser i betydligt större utsträckning att försvarets främsta uppgift är att försvara Sverige. De som bor på landet anser i större utsträckning att den främsta uppgiften är att stödja det övriga samhället vid en kris och i mindre utsträckning att fredsbevarande insatser utomlands bör prioriteras. 31

32 Ökad vikt vid försvaret En majoritet anser det viktigt med ett väpnat försvar Två av tre (63%) anser att det är viktigt att Sverige har ett väpnat försvar, fler bland män och de som bor utanför storstäderna. Att kunna försvara Sverige i händelse av väpnat angrepp, anser 8% är viktigt, nästan lika många (83%) anser att det är en viktig uppgift att bistå det övriga samhället vid katastrofer. Sex av tio anser att det är en viktig uppgift för försvaret att upptäcka och avvisa kränkningar av Sveriges gränser. Män anser i betydligt större än kvinnor att detta är en viktig uppgift för försvaret. Knappt hälften (3%) anser att en viktig uppgift för försvaret att delta i internationella militära insatser. Notera att hur viktiga olika uppgifter anses vara skiljer sig markant från resultatet på frågan om viktigaste uppgift i dagsläget. Det bör diskuteras vidare såväl analytiskt som pedagogiskt. Försvaret är viktigt och bör utvecklas Tre av fyra (7%) anser att det svenska försvaret är viktigt, vilket är fler än 13 (70%) och 12 (68%). Betydligt fler än tidigare anser också att det svenska försvaret bör utvecklas (6% idag, 7% 13, 3% 12) snarare än avvecklas (% samtliga år). Störst vikt vid det svenska försvaret lägger män och de som bor på landet, i dessa grupper anser också fler att man bör utveckla snarare än avveckla försvaret. Minst positiv till ett stärkt försvar är man i Västra Götaland och Stockholm. 32

33 Låg förtroende för myndigheternas förmåga att hantera krig och terrorism Hur stort förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande? Trafikolycka Bostadsbrand Tåg-, båt-, eller flygolycka Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 2 timmar Elavbrott i mer än 2 timmar Epidemi (spridning av smittsam sjukdom) Naturkatastrof (t ex översvämning, storm, skogsbrand) Upplopp eller kravaller IT-haveri (t ex att IT-system hos myndigheter eller banker slås ut Terrorism (t ex självmordsbombare) Krig % % 0% 60% 80% 0% Mycket stort Ganska stort Varken litet eller stort Ganska litet Mycket litet Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 33

34 Överlag minskat förtroende för myndigheternas förmåga Hur stort förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande? Trafikolycka Bostadsbrand/Brand Tåg-, båt-, eller flygolycka Att vara utan tillgång till/brist på dricksvatten mer än 2 timmar Elavbrott i mer än 2 timmar 7 67 Mycket/ganska stort förtroende Epidemi (spridning av smittsam sjukdom) 7 1 Naturkatastrof (t ex översvämning, storm, skogsbrand) Upplopp eller kravaller IT-haveri (t ex att IT-system hos myndigheter eller banker slås ut under en längre period) Terrorism (t ex självmordsbombare) Krig % Bas: Samtliga, 6683/19 intervjuer 3

35 Lågt förtroende för förmågan att hantera vs rädd för att drabbas av Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? Hur stort förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande? % 2 Epidemi Krig Andel som är rädd att drabbas av 1 Trafikolycka Bostadsbrand Tåg-, båt-, eller flygolycka Terrorism 0 Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 2 timmar Elavbrott i mer än 2 timmar Upplopp eller kravaller Naturkatastrof IT-haveri % Andel med litet förtroende för myndigheternas förmåga att hantera Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 3

36 Större förtroende för de lokala myndigheterna i storstadsområden Tror du att myndigheterna (kommun, räddningstjänst) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med andra delar av Sverige? Samtliga Man 18 2 Kvinna Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet % % 0% 60% 80% 0% Bättre förmåga Lika god förmåga Sämre förmåga Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer (19 intervjuer 13) 36

37 Störst förtroende för de lokala myndigheterna i Stockholm Tror du att myndigheterna (kommun, räddningstjänst) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med andra delar av Sverige? Samtliga Stockholm Halland Uppsala Skåne Västra Götaland Östergötland Västmanland Jönköping Västernorrland Kronoberg Örebro Blekinge Dalarna Kalmar Västerbotten Gävleborg Värmland Södermanland Norrbotten Jämtland Gotland % % 0% 60% 80% 0% Bättre förmåga Lika god förmåga Sämre förmåga Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer (19 intervjuer 13) 37

38 En av fyra anser att försvarets viktigaste uppgift är att försvara Sverige Vad anser du är svenska försvarets viktigaste uppgift i dagsläget? % Att stödja det övriga samhället vid en allvarlig händelse eller kris Att delta i fredsbevarande insatser utomlands Att försvara Sverige Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 38

39 Fler än tidigare anser att försvarets viktigaste uppgift är att försvara Sverige Vad anser du är svenska försvarets viktigaste uppgift i dagsläget? Att stödja det övriga samhället vid en allvarlig händelse eller kris Att delta i fredsbevarande insatser utomlands Att försvara Sverige Ingen uppfattning/ej svar % Bas: Samtliga, 6683 intervjuer (19 intervjuer 13) 39

40 Män anser i större utsträckning än kvinnor att det är viktigt med ett väpnat försvar Hur viktigt tycker du det är att Sverige har ett väpnat försvar? Medel Samtliga ,87 Man ,06 Kvinna ,68 Utländsk bakgrund ,90 Ej utländsk bakgrund ,87 Storstadsområden ,76 Övriga stadsområden ,93 Övriga landet ,97 Norrland ,91 Svealand utom Stockholm ,96 Stockholm ,78 Västra Götaland ,86 Östra Götaland Skåne ,89 3,93 0% % 0% 60% 80% 0% Mycket viktigt Helt oviktigt Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 0

41 Försvarets viktigaste uppgift är att försvara Sverige i händelse av väpnat angrepp Försvarsmakten har ett antal olika uppgifter. Hur viktig tycker du att var och en av följande uppgifter är? Medel Försvara Sverige i händelse av väpnat angrepp ,8 Bistå det övriga samhället vid katastrofer som t.ex. stormar och översvämningar ,36 Upptäcka och avvisa kränkningar av Sveriges gränser ,8 Delta i internationella militära insatser ,31 0% % 0% 60% 80% 0% Mycket viktigt Helt oviktigt Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 1

42 Män anser oftare att upptäckt och avvisning av kränkningar är en viktig uppgift för försvaret Försvarsmakten har ett antal olika uppgifter. Hur viktig tycker du att var och en av följande uppgifter är? % 0 80 Mycket/ganska viktigt (-) Samtliga Man Kvinna Försvara Sverige i händelse av väpnat angrepp Bas: Samtliga, 6683 intervjuer Bistå det övriga samhället vid katastrofer som t.ex. stormar och översvämningar 2 Upptäcka och avvisa kränkningar av Sveriges gränser Delta i internationella militära insatser

43 Män och boende i Stockholm anser oftare att det svenska försvaret är viktigt Vad av följande stämmer bäst med din uppfattning (med din syn på det svenska försvaret)? Samtliga Man Kvinna Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet Norrland Svealand utom Stockholm Stockholm Västra Götaland 73 2 Östra Götaland Skåne % % 0% 60% 80% 0% Det svenska försvaret är viktigt Det svenska försvaret är varken viktigt eller oviktigt Det svenska försvaret är oviktigt Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer (19 intervjuer 13) 3

44 Fler än tidigare anser att det svenska försvaret bör utvecklas Vad av följande stämmer bäst med din uppfattning (med din syn på det svenska försvaret)? Samtliga Man Kvinna Storstadsområden 62 7 Övriga stadsområden 6 11 Övriga landet Norrland 6 12 Svealand utom Stockholm Stockholm Västra Götaland Östra Götaland Skåne % % 0% 60% 80% 0% Det svenska försvaret bör utvecklas Det svenska försvaret bör vara som idag Det svenska försvaret bör avvecklas Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer (19 intervjuer 13)

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2015-11-03

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2015-11-03 Rapport 18-årsundersökning MSB 1-11-03 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen 4 Slutsatser Resultat Tillit och informationsinhämtning 11 Om det inträffar en kris 26 Risk och oro för den egna säkerheten

Läs mer

18-årsundersökning Oktober 2013

18-årsundersökning Oktober 2013 18-årsundersökning Oktober 2013 Disposition 1. Syfte och mål med undersökningen 2. Om undersökningen 3. Sammanfattning av resultat 4. Resultatredovisning 5. Mediestrategi 6. Jämförelser mellan län 7. Resultat

Läs mer

Rapport. MSB:s18-årsundersökning

Rapport. MSB:s18-årsundersökning Rapport MSB:s18-årsundersökning 16 16-10-14 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Sammanfattning och slutsatser 6 Tillit och informationsinhämtning 12 Informationskanaler och källkritik 27 Intresse att bistå

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Rapport. Allmänhetens syn på att skicka julklappar med posten

Rapport. Allmänhetens syn på att skicka julklappar med posten Rapport Allmänhetens syn på att skicka julklappar med posten --3 Om undersökningen Antal intervjuer 33 intervjuer Metod Demoskops OnlinePanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval Målgrupp

Läs mer

Rapport Undersökning om postgången

Rapport Undersökning om postgången Rapport Undersökning om postgången 2017-12-01 Om undersökningen Syfte Metod Undersökningen syftade till att undersöka postgången i Sverige. Steg 1) Rekrytering av 1 500 mottagare i Demoskops riksrepresentativa

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län Företagarpanelen Q2 11 JUNI 11 län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 8 337 i nationella företagarpanelen,

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

MSB 18-årsundersökning 120815

MSB 18-årsundersökning 120815 MSB 18-årsundersökning 120815 Disposition 1. Syfte och mål med undersökningen 2. Om undersökningen 3. Fördelning av svar i riket 4. Resultat 5. Jämförelser mellan län 6. Resultat per län Syfte och mål

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O3:2016 UTVECKLINGEN

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2015 SVERIGES FASTIGHETER

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen 1177.se / e-tjänster Landstingsstyrelsen 2017-06-13 1177.se Nationellt ~ 89 miljoner besök under 2016 - ökning med +14% Drygt 8,3 miljoner besök maj 2017 Kalmar län Drygt 1 243 000 besök under 2016 - ökning

Läs mer

Rapport Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung

Rapport Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung Rapport 214 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 214-2- Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Internetanvändningen i Sverige 2016

Internetanvändningen i Sverige 2016 Internetanvändningen i Sverige 2016 iis.se 1 Pamela Davidsson Statistikansvarig, IIS @PamPamDavid pamela.davidsson@iis.se Internet Bredband Utrustning 20 år Dator Internet Bredband Surfplatta I mobilen

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09 Rapport Basmätning - Aktiv mot brand MSB 14-9 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 3 7 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel. Undersökningsperiod

Läs mer

Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009

Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009 Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009 Telefonintervjuer med mottagare av ÅB09 (normal-åb). Februari-mars 2009. Christer Nordh/2009-06-15 1 Bakgrund och syfte PPM och Försäkringskassan

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O2:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop 6 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner genom att genomföra en totalundersökning

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

Svårt att navigera i bolånedjungeln

Svårt att navigera i bolånedjungeln Svårt att navigera i bolånedjungeln En undersökning från SBAB kring listränta och snittränta, hur väl hushållen känner till dessa begrepp och hur relevanta de är för bolåntagarna 14 mars 2016 Sammanfattning

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Sponsorship tracking Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Projektansvarig: Björn Stenvad Sponsoranalytiker 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Bakgrund och metod Bakgrund Sponsor Insight har på

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-06-17 Annelie Almérus Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Maj 2014 18 778 (8,9 %) 8 511 kvinnor (8,6 %) 10 267 män

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Företagarpanelen Q MARS 2011 Östergötlands län

Företagarpanelen Q MARS 2011 Östergötlands län Företagarpanelen Q1 2011 MARS 2011 s län 2 Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan Bas: (3818) 41 37 16 6 44 36 12 9 0% 20% 40% 60% 80% 0% Högre Oförändrat

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 Fler som har fått arbete och fler lediga platser indikerar att våren inte blir riktigt lika tuff på

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer