Rapport. 18-årsundersökning MSB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24"

Transkript

1 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2

2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten i Sverige och världen IT-säkerhet 9 Mänsklighetens undergång 66 Bilagor 7 2

3 Om undersökningen Undersökningens målgrupp är svenskar som under 1 fyller 18 år. Ett register med mejladresser tillhandahölls av Rekryteringsmyndigheten. Totalt genomfördes 6683 intervjuer i målgruppen under perioden 1 19 oktober 1. Resultatet är vägt med avseende på län och kön. Undersökningen är en upprepning av 12 och 13 års undersökningar bland landets 18-åringar och resultatet jämförs över tid då detta är möjligt. Demoskops konsulter var Anders Lindholm och Camilla Sandberg. 3

4 Målgruppen Man 8 Kvinna 2 Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund 88 Studerande 9 Förvärvsarbetande 1 Annat Storstadsområden 33 Övriga stadsområden 1 Övriga landet % Bas: Samtliga, 6683 intervjuer

5 Slutsatser Stort eget ansvar, växande vilja att hjälpa till Åtta av tio anser att de bör ta ansvar för sig själva och sina anhöriga vid en kris Tre av fyra skulle ställa upp och arbeta ideellt vid en allvarlig händelse eller kris, vilket är en klar ökning från 12 och 13. Begränsad kunskap om vart man vänder sig En av fyra vet vart de skulle vända sig vid en allvarlig händelse eller kris Att kontakta familjen är den vanligaste åtgärden för information följt av nyhetssajter på Internet, sökmotorer och nyhetssändningar på TV. Kraftigt ökande rädsla för att drabbas av epidemi Av ett antal allvarliga händelser är det en av fyra är mest rädda att drabbas av en epidemi, vilket kan jämföras med procent förra året. Här har skett ett skifte i förhållande till krig, vilket var den händelse som man var mest rädd för då. Det är emellertid fler nu än tidigare som tror att det finns en risk att drabbas av krig. Motsvarande ökning kan inte skönjas när det gäller epidemi, men den pågående ebolaepidemin har ökat medvetenheten om faran.

6 Slutsatser Begränsat och sjunkande förtroende för myndigheterna Förtroendet är relativt gott när det gäller myndigheternas förmåga att hantera trafikolyckor och bostadsbränder, men det är påtagligt lägre när det kommer till allvarligare händelser som epidemier, naturkatastrofer, upplopp och krig. Krig är den enda enskilda händelse där det är fler som har lågt än högt förtroende. Förtroendet har genomgående sjunkit sedan förra året. Större förtroende i storstad När man jämför sin region med andra delar av landet är förtroendet för myndigheterna avsevärt större i storstad än i övriga stadsområden och framförallt i förhållande till landsbygden. Boende i Stockholm har särskilt stort förtroende för myndigheterna relativt andra län. Att försvara Sverige viktigare I förhållande till 13 är det nu fler som anser att det svenska försvarets viktigaste uppgift i dagsläget är att försvara Sverige. Utifrån den frågeställningen betraktas det dock som en mindre viktig uppgift än att stödja det övriga samhället vid en allvarlig händelse eller kring. 6

7 Slutsatser Stöd för väpnat försvar och att försvara Sverige vid angrepp Två av tre anser att det är viktigt att Sverige har ett väpnat försvar. Tre av fyra anser att det svenska försvaret är viktigt. Andelen har ökat successivt under de senaste åren. Nästan alla anser att uppgiften att försvara Sverige vid ett väpnat angrepp är viktig. Det ska ställas i relation till det betydligt lägre stödet på frågan om viktigaste uppgift i dagsläget, där den sistnämnda frågan inte indikerar en faktisk risk varför resultatet lätt kan misstolkas. Klart minskad säkerhet under senaste året Såväl i Sverige som i Europa och världen anses säkerheten ha minskat under det senaste året. Förändringen är mest dramatisk när det gäller världen i stort. Kännedomen om oroshärdarna utbredd, stöd för insatser Tre av fyra känner till konflikten i Ukraina, ebolaepidemin i västra Afrika och IS terroraktiviteter En majoritet anser att Sverige bör göra insatser för att motverka de negativa effekterna av ebolaepidemin. Hälften har samma inställning när det gäller IS terror aktiviteter. Dessa händelser och konflikten i Ukraina anses också av många utgöra ett tydligt hot mot Sverige 7

8 Slutsatser Nästan hälften oroliga för datasäkerhet Oron för framtida skada av uppgifter som lämnas på Internet är utbredd. Främst oroar man sig för hackers och kriminella organisationer, men det finns en oro även i förhållande till framtida arbetsgivare, myndigheter familj och vänner. De flesta tror att mänskligheten dör ut Uppfattningarna om när mänskligheten dör ut varierar avsevärt. Tre av tio tror inte det kommer att ske, en av tre tror det sker om 0 till 00 år. Ytterst få tror att det sker under den egna livstiden. Klimatförändringarna är den enskilda faktor som flest uppfattar som orsaken. Det är dock klart fler än tidigare som tror att mänsklighetens utdöende orsakas av krig. 8

9 Om det inträffar en kris 9

10 Stort eget ansvar Både staten och individen anses ha stort ansvar Åtta av tio (79%) anser att de själva bör ta ansvar för sig och sina anhörigas säkerhet vid en allvarlig händelse eller kris, fler bland män än bland kvinnor. Nästan lika många (77%) anser att det är svenska statens uppgift att transportera hem dem om de råkar ut för en sådan händelse, vilket är något färre än 13 (78%) och 12 (79%). Tre av fyra skulle ställa upp om det inträffade en kris Tre av fyra (76%) 18-åringar anger att de skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige drabbades av en allvarlig händelse eller kris, vilket är något fler än både 13 (70%) och 12 (70%). Dålig kunskap om ansvar och rättigheter Sju av tio (69%) är inte alls är medvetna om deras kommuns ansvar om det uppstår en allvarlig händelse eller kris medan en av tio (%) är medvetna om detta. Det är något sämre än 13 då 12% ansåg sig veta. En av fem (22%) är medvetna om sina egna rättigheter och skyldigheter medan drygt hälften (7%) inte känner till detta. Män och de med utländsk bakgrund är mer medvetna om både sitt eget och kommunens ansvar vid en allvarlig händelse.

11 Familj och vänner viktig informationskanal En av fyra vet vart de ska vända sig En av fyra (2%) vet vart de kan vända sig för att få information om det inträffar en allvarlig händelse eller kris, fler bland män (32%) och unga med utländsk bakgrund (28%). Kunskapen är i nivå med 12 (2%) men något sämre än 13 (27%). Flest skulle först vända sig till familjen för information På frågan om vad de först skulle göra för att få information om det inträffade en allvarlig händelse svarar en av fyra (2%) att de skulle vända sig till familj/vänner. Det näst vanligaste alternativet är att besöka nyhetssajter på nätet (21%) följt av använda sökmotor (19%) och titta på nyhetssändningar på TV (18%). En majoritet skulle se nyhetssändningar och kontakta familjen När de får möjlighet att ange flera informationsvägar vid en kris är det sex av tio (60%) som skulle titta på nyhetssändningar på TV, 8% skulle kontakta familj/vänner. En majoritet skulle också besöka nyhetssajter på Internet (7%) och använda sökmotor (2%). En av fyra (26%) skulle lyssna på radion. Kvinnor skulle i större utsträckning vända sig till familj/vänner och se på nyhetssändningar på TV medan män oftare skulle söka information via Internet. Unga med utländsk bakgrund skulle i mindre utsträckning söka information hos familj/vänner eller följa nyhetssändningar. Sociala medier och internetforum viktigare än officiell information Fler skulle söka information via sociala medier (36%) än via (12%) eller kommunens webbplats (6%). En av tio skulle söka information på Internetforum. Män skulle i större utsträckning söka information via både krisinformation.se, Internetforum och kommunens webbplats. 11

12 Dålig kunskap om eget ansvar och rättigheter vid en allvarlig händelse eller kris Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? Jag bör ta ansvar för mig själv och mina anhörigas säkerhet vid en kris Det är svenska statens ansvar att transportera hem dig om du råkar ut för en allvarlig händelse eller kris Jag skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris Jag är medveten om mina rättigheter och skyldigheter vid en allvarlig händelse eller kris Jag är medveten om vilket ansvar min kommun har om det uppstår en allvarlig händelse eller kris % % 0% 60% 80% 0% Håller helt med Håller delvis med Varken eller Håller delvis inte med Håller inte alls med Vet ej /ej svar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 12

13 Fler skulle ställa upp ideellt i händelse av kris Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? Jag skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris Håller delvis/ helt med 1 Det är svenska statens ansvar att transportera hem dig om du råkar ut för en allvarlig händelse eller kris Jag är medveten om vilket ansvar min kommun har om det uppstår en allvarlig händelse eller kris % Bas: Samtliga, 6683/19 intervjuer 13

14 En av fyra vet vart de kan vända sig vid en kris Män vet oftare än kvinnor Vet du vart du kan vända dig för att få information om en allvarlig händelse eller kris inträffar? Ja Samtliga 1 Man Kvinna Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet Norrland Svealand utom Stockholm Stockholm Västra Götaland Östra Götaland Skåne % Bas: Samtliga, 6683 intervjuer (19 intervjuer 13) 1

15 En av fyra skulle först kontakta familj och vänner hälften skulle först söka information på Internet Vad av följande tror du är det första du skulle göra för att få information om det inträffar en allvarlig händelse eller kris? (ANGE INTE ALTERNATIV SOM DU INTE KÄNNER TILL SEDAN TIDIGARE) % 30 2 Samtliga Man Kvinna Kontakta familj /vänner Besöka nyhetssajter på Internet Använda sökmotor (t ex Google) Bas: Samtliga, 6683 intervjuer Titta på nyhetssändningar på TV 6 Använda sociala medier Lyssna på nyhetssändningar på radio Besöka webbplatsen Besöka Internetforum (t ex Flashback) Besöka kommunens webbplats Annat Inget 1

16 Sex av tio skulle se nyheter på TV en av fyra skulle lyssna på radio Sammanslaget: Vad av följande tror du är det första du skulle göra för att få information om det inträffar en allvarlig händelse eller kris? / Vad tror du mer att du skulle göra för att få information? % 0 Samtliga Man Kvinna Titta på nyhetssändningar på TV Kontakta familj /vänner Bas: Samtliga, 6683 intervjuer Besöka nyhetssajter på Internet Använda sökmotor (t ex Google) Använda sociala medier 16 Lyssna på nyhetssändningar på radio Besöka webbplatsen Besöka Internetforum (t ex Flashback) Besöka kommunens webbplats Annat

17 Unga med utländsk bakgrund skulle i mindre utsträckning söka information via nyheter på TV och radio Sammanslaget: Vad av följande tror du är det första du skulle göra för att få information om det inträffar en allvarlig händelse eller kris? / Vad tror du mer att du skulle göra för att få information? % 0 Samtliga Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Titta på nyhetssändningar på TV Kontakta familj /vänner Bas: Samtliga, 6683 intervjuer Besöka nyhetssajter på Internet Använda sökmotor (t ex Google) Använda sociala medier 17 Lyssna på nyhetssändningar på radio Besöka webbplatsen Besöka Internetforum (t ex Flashback) Besöka kommunens webbplats Annat

18 Risk och oro för den egna säkerheten 18

19 Ökad rädsla för epidemier Epidemier orsakar mer oro idag än tidigare En av fyra (2%) är mest rädd att personligen drabbas av epidemi och en av fem (%) att drabbas av krig. En av tio (%) är mest rädda för terrorism. Kvinnor är oftare rädda för att drabbas av krig medan män oftare är mest rädda för epidemier. Personer med utländsk bakgrund är oftare rädda för att drabbas av krig eller terrorism. Oron för epidemier har ökat sedan 13 (då %), medan andelen som var mest rädda för krig (då 3%) och terrorism (då 1%) har minskat. Unga på landet oftare rädda att drabbas av trafikolycka Rädslan för trafikolycka (1%), bostadsbrand (8%), tåg-, båt- eller flygolycka (8%) och naturkatastrof (%) är i nivå med 13 (11%, 8%, 7% respektive 6%). Trafikolyckor oroar unga på landsbygden mer ofta än de som bor i städer, särskilt i storstäderna. Unga med utländsk bakgrund är mindre rädda för bostadsbrand och trafikolycka, men mer rädda för tåg-, båt- eller flygolycka och naturkatastrofer. Störst är risken för trafikolycka och elavbrott, särskilt på landet En av fyra (26%) bedömer att de löper ganska eller mycket stor risk att drabbas av trafikolycka, vilket är i nivå med 13 (28%). Fler än 13 bedömer att de löper risk att drabbas av elavbrott, 22% jämfört med 17% 13. Kvinnor och boende på landet, särskilt i Norrland, tror i större utsträckning att de löper risk att drabbas av trafikolycka eller elavbrott än män och boende i städerna, särskilt i Stockholm. 19

20 Högst Riskindex i Dalarna, lägst i Västerbotten En av fem upplever att de riskerar att drabbas av upplopp Knappt en av fem (19%, % 13) tror att de riskerar att drabbas av upplopp eller kravaller, fler i Västra Götaland och Stockholm. 17% upplever risk för att drabbas av IT-haveri (% 13). Ingen ökad upplevd risk för epidemi, trots ökad rädsla Drygt en av tio (13%) tror att de löper risk att drabbas av en epidemi, vilket är lika många som 13. Då fanns svininfluensan i färskt minne, medan det nu troligtvis är ebola-epidemin man associerar till. Detta kan förklara den ökade rädslan, trots att risken inte upplevs ha ökat. Ökad risk för naturkatastrof, krig och terrorism Drygt en av tio (12%) tror att de riskerar att drabbas av naturkatastrof. Andelen är större på landet, särskilt i Skåne och Östra Götaland och betydligt högre än 13, då % ansåg sig löpa risk att drabbas av en naturkatastrof. Även andelen som tror att de riskerar att drabbas av krig och terrorism har ökat, från % (krig) och % (terrorism) 13 till % respektive 7% idag. Unga med utländsk bakgrund anser sig i större utsträckning än andra löpa risk att drabbas av detta. Riskindex högst i Dalarna, Gävleborg och Kalmar, lägst i Västerbotten En sammanvägning av den risk man anser sig löpa för att drabbas av olika händelser och kriser visar att den största risken finns i Dalarna, Gävleborg och Kalmar, medan man är minst utsatt för risk i Västerbotten, följt av Uppsala.

21 En av fyra är mest rädd för att drabbas av epidemi Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? % Epidemi (spridning av smittsam sjukdom) Krig Bas: Samtliga, 6683 intervjuer Trafikolycka 8 8 Terrorism (t ex självmordsbombare) Bostadsbrand Tåg-, båt-, eller flygolycka Naturkatastrof (t ex översvämning, storm, skogsbrand) IT-haveri Upplopp eller (t ex att ITsystem hos kravaller myndigheter eller banker slås ut under en längre period) Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 2 timmar Elavbrott i mer än 2 timmar 21

22 Ökad oro för epidemier, minskad oro för krig och terrorism Vad av följande är du mest rädd (för) att personligen drabbas av? Epidemi (spridning av smittsam sjukdom/ stor spridning avsmittsam sjukdom t.ex. svininfluensa) Krig 2 3 Trafikolycka 11 1 Terrorism (t ex självmordsbombare) 1 Bostadsbrand/Brand 8 8 Tåg-, båt-, eller flygolycka Naturkatastrof (t ex översvämning, storm, skogsbrand/ översvämning eller jordskred) IT-haveri (t ex att IT-system hos myndigheter eller banker slås ut under en längre period) Upplopp eller kravaller Att vara utan tillgång till/ Brist på dricksvatten mer än 2 timmar Elavbrott i mer än 2 timmar % Bas: Samtliga, 6683/19 intervjuer 22

23 Störst befarad risk att drabbas av trafikolycka Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? Trafikolycka Elavbrott i mer än 2 timmar Upplopp eller kravaller IT-haveri Epidemi Naturkatastrof Krig Terrorism Tåg-, båt-, eller flygolycka Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 2 timmar Bostadsbrand % % 0% 60% 80% 0% Mycket stor Ganska stor Varken liten eller stor Ganska liten Mycket liten Vet ej /ej svar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 23

24 Ökad befarad risk för naturkatastrof och krig Hur stor tror du (att) risken är att du personligen kommer (att) drabbas av följande? Trafikolycka Elavbrott i mer än 2 timmar Upplopp eller kravaller IT-haveri (t ex att IT-system hos myndigheter eller banker slås ut under en längre period) Epidemi (spridning av smittsam sjukdom/ stor spridning av smittsam sjukdom t.ex. svininfluensan) Naturkatastrof (t ex översvämning, storm, skogsbrand/ översvämning eller jordskred) Krig Terrorism (t ex självmordsbombare) Mycket/ganska stor risk 1 13 Tåg-, båt-, eller flygolycka 6 7 Att vara utan tillgång till/ Brist på dricksvatten mer än 2 timmar Bostadsbrand/Brand % Bas: Samtliga, 6683/19 intervjuer 2

25 Relativt stor risk men liten oro för elavbrott, upplopp och IT-haveri Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? % 30 2 Rädd för Upplever risk för Terrorism Tåg-, båt-, eller flygolycka 12 Epidemi Krig Trafikolycka Bostadsbrand Naturkatastrof IT-haveri Upplopp eller kravaller Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 2 timmar 22 Elavbrott i mer än 2 timmar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 2

26 Ökad rädsla för epidemi, ökad risk för naturkatastrof Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? Andel som upplever risk 2 1 Naturkatastrof Trafikolycka Krig Epidemi Terrorism Andel som rädd för Bas: Samtliga, 6683/19 intervjuer 26

27 Störst upplevda risker i Mellansverige och Kalmar Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? Riskindex 0-0 En sammanvägning av den befarade risken för samtliga händelser Västerbotten 29 Uppsala 30 Södermanland 30 Gotland 30 Jönköping 31 Stockholm 31 Västmanland 31 Skåne 32 Östergötland 32 Halland 32 Blekinge 32 Värmland 32 Jämtland 32 Norrbotten 32 Västra Götaland 33 Kronoberg 33 Örebro 33 Västernorrland 33 Kalmar 3 Gävleborg 3 Dalarna 3 Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 27

28 Tre av fyra tror att vatten är svårast att vara utan under tre dygn Vad av följande tror du är svårast att vara utan under tre dygn? % Vatten El Internet Telefon Kollektivtrafik Andra transportmedel Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 28

29 Förtroende för myndigheterna 29

30 Lågt förtroende för förmågan att hantera kriser Störst förtroende avseende trafikolycka och bostadsbrand Förtroendet för svenska myndigheter är störst när det gäller att hantera trafikolyckor (73% har förtroende) och bostadsbränder (69%), följt av tåg-, båt och flygolyckor och långvariga (mer än 2 timmar) perioder utan tillgång till dricksvatten och el. Förtroendet för myndigheternas förmåga att hantera kriser och allvarliga händelser har minskat överlag sedan 13, särskilt avseende bostadsbränder och tåg-, båt och flygolyckor. Lågt förtroende för myndigheternas förmåga avseende krig Nästan hälften (8%) av 18-åringarna har lågt förtroende för svenska myndigheters förmåga att hantera krig, en av fyra (26%) har stort förtroende. Det är en försämring sedan 13 års redan låga nivå (30% förtroende). Även gällande terrorism är förtroendet för myndigheterna relativt lågt, en av tre (31%) har lågt förtroende för myndigheternas förmåga, nästan lika många som har stort förtroende (33%). Knappt hälften (%) tror att myndigheterna har förmåga att hantera epidemier och fyra av tio (38%) tror att de kan hantera upplopp och kravaller. Män har överlag större förtroende för myndigheternas förmåga att hantera allvarliga kriser, medan kvinnor och de som bor på landsbygden överlag har lägre förtroende. Lågt förtroende för myndigheternas förmåga under allvarliga kriser Rädslan är relativt stor för att personligen drabbas av krig och epidemier, förtroendet för myndigheternas förmåga att hantera dessa situationer är dock lågt. 30

31 Störst förtroende för Stockholms myndigheter Störst förtroende för de lokala myndigheterna i Stockholm På frågan om man tror att de lokala myndigheterna där man bor är bättre eller sämre på att hantera kriser jämfört med i andra delar av Sverige svarar 16% att de egna myndigheterna är bättre medan % svarar att de är sämre. Jämfört med tidigare år är andelen som tror att de egna lokala myndigheterna är bättre större, medan andelen som tror att de är sämre är i nivå med tidigare. Det relativa förtroendet är störst i Stockholms län, följt av Halland, Uppsala och Skåne. Sämst relativt förtroende har man för de lokala myndigheterna på Gotland, följt av Jämtland och Norrbotten. Försvaret ska främst stödja det övriga samhället vid en kris Fyra av tio (39%) anser att försvarets främsta uppgift är att stödja det övriga samhället vid en allvarlig händelse eller kris, tre av tio (30%) anser att de främst ska delta i fredsbevarande insatser utomlands och en av fyra (26%) anser att den främsta uppgiften är att försvara Sverige. Den minst prioriterade uppgiften är alltså att försvara Sverige, men andelen som anser att detta är den viktigaste uppgiften är tydligt större i år än tidigare år (22% 13 och 21% 12). Män och de med utländsk bakgrund anser i betydligt större utsträckning att försvarets främsta uppgift är att försvara Sverige. De som bor på landet anser i större utsträckning att den främsta uppgiften är att stödja det övriga samhället vid en kris och i mindre utsträckning att fredsbevarande insatser utomlands bör prioriteras. 31

32 Ökad vikt vid försvaret En majoritet anser det viktigt med ett väpnat försvar Två av tre (63%) anser att det är viktigt att Sverige har ett väpnat försvar, fler bland män och de som bor utanför storstäderna. Att kunna försvara Sverige i händelse av väpnat angrepp, anser 8% är viktigt, nästan lika många (83%) anser att det är en viktig uppgift att bistå det övriga samhället vid katastrofer. Sex av tio anser att det är en viktig uppgift för försvaret att upptäcka och avvisa kränkningar av Sveriges gränser. Män anser i betydligt större än kvinnor att detta är en viktig uppgift för försvaret. Knappt hälften (3%) anser att en viktig uppgift för försvaret att delta i internationella militära insatser. Notera att hur viktiga olika uppgifter anses vara skiljer sig markant från resultatet på frågan om viktigaste uppgift i dagsläget. Det bör diskuteras vidare såväl analytiskt som pedagogiskt. Försvaret är viktigt och bör utvecklas Tre av fyra (7%) anser att det svenska försvaret är viktigt, vilket är fler än 13 (70%) och 12 (68%). Betydligt fler än tidigare anser också att det svenska försvaret bör utvecklas (6% idag, 7% 13, 3% 12) snarare än avvecklas (% samtliga år). Störst vikt vid det svenska försvaret lägger män och de som bor på landet, i dessa grupper anser också fler att man bör utveckla snarare än avveckla försvaret. Minst positiv till ett stärkt försvar är man i Västra Götaland och Stockholm. 32

33 Låg förtroende för myndigheternas förmåga att hantera krig och terrorism Hur stort förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande? Trafikolycka Bostadsbrand Tåg-, båt-, eller flygolycka Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 2 timmar Elavbrott i mer än 2 timmar Epidemi (spridning av smittsam sjukdom) Naturkatastrof (t ex översvämning, storm, skogsbrand) Upplopp eller kravaller IT-haveri (t ex att IT-system hos myndigheter eller banker slås ut Terrorism (t ex självmordsbombare) Krig % % 0% 60% 80% 0% Mycket stort Ganska stort Varken litet eller stort Ganska litet Mycket litet Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 33

34 Överlag minskat förtroende för myndigheternas förmåga Hur stort förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande? Trafikolycka Bostadsbrand/Brand Tåg-, båt-, eller flygolycka Att vara utan tillgång till/brist på dricksvatten mer än 2 timmar Elavbrott i mer än 2 timmar 7 67 Mycket/ganska stort förtroende Epidemi (spridning av smittsam sjukdom) 7 1 Naturkatastrof (t ex översvämning, storm, skogsbrand) Upplopp eller kravaller IT-haveri (t ex att IT-system hos myndigheter eller banker slås ut under en längre period) Terrorism (t ex självmordsbombare) Krig % Bas: Samtliga, 6683/19 intervjuer 3

35 Lågt förtroende för förmågan att hantera vs rädd för att drabbas av Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? Hur stort förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande? % 2 Epidemi Krig Andel som är rädd att drabbas av 1 Trafikolycka Bostadsbrand Tåg-, båt-, eller flygolycka Terrorism 0 Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 2 timmar Elavbrott i mer än 2 timmar Upplopp eller kravaller Naturkatastrof IT-haveri % Andel med litet förtroende för myndigheternas förmåga att hantera Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 3

36 Större förtroende för de lokala myndigheterna i storstadsområden Tror du att myndigheterna (kommun, räddningstjänst) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med andra delar av Sverige? Samtliga Man 18 2 Kvinna Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet % % 0% 60% 80% 0% Bättre förmåga Lika god förmåga Sämre förmåga Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer (19 intervjuer 13) 36

37 Störst förtroende för de lokala myndigheterna i Stockholm Tror du att myndigheterna (kommun, räddningstjänst) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med andra delar av Sverige? Samtliga Stockholm Halland Uppsala Skåne Västra Götaland Östergötland Västmanland Jönköping Västernorrland Kronoberg Örebro Blekinge Dalarna Kalmar Västerbotten Gävleborg Värmland Södermanland Norrbotten Jämtland Gotland % % 0% 60% 80% 0% Bättre förmåga Lika god förmåga Sämre förmåga Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer (19 intervjuer 13) 37

38 En av fyra anser att försvarets viktigaste uppgift är att försvara Sverige Vad anser du är svenska försvarets viktigaste uppgift i dagsläget? % Att stödja det övriga samhället vid en allvarlig händelse eller kris Att delta i fredsbevarande insatser utomlands Att försvara Sverige Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 38

39 Fler än tidigare anser att försvarets viktigaste uppgift är att försvara Sverige Vad anser du är svenska försvarets viktigaste uppgift i dagsläget? Att stödja det övriga samhället vid en allvarlig händelse eller kris Att delta i fredsbevarande insatser utomlands Att försvara Sverige Ingen uppfattning/ej svar % Bas: Samtliga, 6683 intervjuer (19 intervjuer 13) 39

40 Män anser i större utsträckning än kvinnor att det är viktigt med ett väpnat försvar Hur viktigt tycker du det är att Sverige har ett väpnat försvar? Medel Samtliga ,87 Man ,06 Kvinna ,68 Utländsk bakgrund ,90 Ej utländsk bakgrund ,87 Storstadsområden ,76 Övriga stadsområden ,93 Övriga landet ,97 Norrland ,91 Svealand utom Stockholm ,96 Stockholm ,78 Västra Götaland ,86 Östra Götaland Skåne ,89 3,93 0% % 0% 60% 80% 0% Mycket viktigt Helt oviktigt Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 0

41 Försvarets viktigaste uppgift är att försvara Sverige i händelse av väpnat angrepp Försvarsmakten har ett antal olika uppgifter. Hur viktig tycker du att var och en av följande uppgifter är? Medel Försvara Sverige i händelse av väpnat angrepp ,8 Bistå det övriga samhället vid katastrofer som t.ex. stormar och översvämningar ,36 Upptäcka och avvisa kränkningar av Sveriges gränser ,8 Delta i internationella militära insatser ,31 0% % 0% 60% 80% 0% Mycket viktigt Helt oviktigt Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 1

42 Män anser oftare att upptäckt och avvisning av kränkningar är en viktig uppgift för försvaret Försvarsmakten har ett antal olika uppgifter. Hur viktig tycker du att var och en av följande uppgifter är? % 0 80 Mycket/ganska viktigt (-) Samtliga Man Kvinna Försvara Sverige i händelse av väpnat angrepp Bas: Samtliga, 6683 intervjuer Bistå det övriga samhället vid katastrofer som t.ex. stormar och översvämningar 2 Upptäcka och avvisa kränkningar av Sveriges gränser Delta i internationella militära insatser

43 Män och boende i Stockholm anser oftare att det svenska försvaret är viktigt Vad av följande stämmer bäst med din uppfattning (med din syn på det svenska försvaret)? Samtliga Man Kvinna Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet Norrland Svealand utom Stockholm Stockholm Västra Götaland 73 2 Östra Götaland Skåne % % 0% 60% 80% 0% Det svenska försvaret är viktigt Det svenska försvaret är varken viktigt eller oviktigt Det svenska försvaret är oviktigt Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer (19 intervjuer 13) 3

44 Fler än tidigare anser att det svenska försvaret bör utvecklas Vad av följande stämmer bäst med din uppfattning (med din syn på det svenska försvaret)? Samtliga Man Kvinna Storstadsområden 62 7 Övriga stadsområden 6 11 Övriga landet Norrland 6 12 Svealand utom Stockholm Stockholm Västra Götaland Östra Götaland Skåne % % 0% 60% 80% 0% Det svenska försvaret bör utvecklas Det svenska försvaret bör vara som idag Det svenska försvaret bör avvecklas Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer (19 intervjuer 13)

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI)

Läs mer

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke 1-årsuppföljning 2011 - livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens insatser RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 WORLD INTERNET INSTITUTE www.worldinternetinstitute.org är ett oberoende forskningsinstitut som utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv studerar Internets påverkan på

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN

EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2014 ALLA VINNER PÅ ETT BRA LEDARSKAP VI ARBETAR FÖR ATT SVERIGE SKA HA VÄRLDENS BÄSTA CHEFER LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2014 DAGS ATT ANTA UTMANINGEN

Läs mer

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA LEDARNAS JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 VI HAR INTE RÅD ATT VÄNTA 3 KVINNA

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Omregleringen av apoteksmarknaden

Omregleringen av apoteksmarknaden Rapport 2011:9 Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag 2 (27) Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket 2011 Utredare: Carl Magnus

Läs mer