Rapport. 18-årsundersökning MSB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24"

Transkript

1 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2

2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten i Sverige och världen IT-säkerhet 9 Mänsklighetens undergång 66 Bilagor 7 2

3 Om undersökningen Undersökningens målgrupp är svenskar som under 1 fyller 18 år. Ett register med mejladresser tillhandahölls av Rekryteringsmyndigheten. Totalt genomfördes 6683 intervjuer i målgruppen under perioden 1 19 oktober 1. Resultatet är vägt med avseende på län och kön. Undersökningen är en upprepning av 12 och 13 års undersökningar bland landets 18-åringar och resultatet jämförs över tid då detta är möjligt. Demoskops konsulter var Anders Lindholm och Camilla Sandberg. 3

4 Målgruppen Man 8 Kvinna 2 Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund 88 Studerande 9 Förvärvsarbetande 1 Annat Storstadsområden 33 Övriga stadsområden 1 Övriga landet % Bas: Samtliga, 6683 intervjuer

5 Slutsatser Stort eget ansvar, växande vilja att hjälpa till Åtta av tio anser att de bör ta ansvar för sig själva och sina anhöriga vid en kris Tre av fyra skulle ställa upp och arbeta ideellt vid en allvarlig händelse eller kris, vilket är en klar ökning från 12 och 13. Begränsad kunskap om vart man vänder sig En av fyra vet vart de skulle vända sig vid en allvarlig händelse eller kris Att kontakta familjen är den vanligaste åtgärden för information följt av nyhetssajter på Internet, sökmotorer och nyhetssändningar på TV. Kraftigt ökande rädsla för att drabbas av epidemi Av ett antal allvarliga händelser är det en av fyra är mest rädda att drabbas av en epidemi, vilket kan jämföras med procent förra året. Här har skett ett skifte i förhållande till krig, vilket var den händelse som man var mest rädd för då. Det är emellertid fler nu än tidigare som tror att det finns en risk att drabbas av krig. Motsvarande ökning kan inte skönjas när det gäller epidemi, men den pågående ebolaepidemin har ökat medvetenheten om faran.

6 Slutsatser Begränsat och sjunkande förtroende för myndigheterna Förtroendet är relativt gott när det gäller myndigheternas förmåga att hantera trafikolyckor och bostadsbränder, men det är påtagligt lägre när det kommer till allvarligare händelser som epidemier, naturkatastrofer, upplopp och krig. Krig är den enda enskilda händelse där det är fler som har lågt än högt förtroende. Förtroendet har genomgående sjunkit sedan förra året. Större förtroende i storstad När man jämför sin region med andra delar av landet är förtroendet för myndigheterna avsevärt större i storstad än i övriga stadsområden och framförallt i förhållande till landsbygden. Boende i Stockholm har särskilt stort förtroende för myndigheterna relativt andra län. Att försvara Sverige viktigare I förhållande till 13 är det nu fler som anser att det svenska försvarets viktigaste uppgift i dagsläget är att försvara Sverige. Utifrån den frågeställningen betraktas det dock som en mindre viktig uppgift än att stödja det övriga samhället vid en allvarlig händelse eller kring. 6

7 Slutsatser Stöd för väpnat försvar och att försvara Sverige vid angrepp Två av tre anser att det är viktigt att Sverige har ett väpnat försvar. Tre av fyra anser att det svenska försvaret är viktigt. Andelen har ökat successivt under de senaste åren. Nästan alla anser att uppgiften att försvara Sverige vid ett väpnat angrepp är viktig. Det ska ställas i relation till det betydligt lägre stödet på frågan om viktigaste uppgift i dagsläget, där den sistnämnda frågan inte indikerar en faktisk risk varför resultatet lätt kan misstolkas. Klart minskad säkerhet under senaste året Såväl i Sverige som i Europa och världen anses säkerheten ha minskat under det senaste året. Förändringen är mest dramatisk när det gäller världen i stort. Kännedomen om oroshärdarna utbredd, stöd för insatser Tre av fyra känner till konflikten i Ukraina, ebolaepidemin i västra Afrika och IS terroraktiviteter En majoritet anser att Sverige bör göra insatser för att motverka de negativa effekterna av ebolaepidemin. Hälften har samma inställning när det gäller IS terror aktiviteter. Dessa händelser och konflikten i Ukraina anses också av många utgöra ett tydligt hot mot Sverige 7

8 Slutsatser Nästan hälften oroliga för datasäkerhet Oron för framtida skada av uppgifter som lämnas på Internet är utbredd. Främst oroar man sig för hackers och kriminella organisationer, men det finns en oro även i förhållande till framtida arbetsgivare, myndigheter familj och vänner. De flesta tror att mänskligheten dör ut Uppfattningarna om när mänskligheten dör ut varierar avsevärt. Tre av tio tror inte det kommer att ske, en av tre tror det sker om 0 till 00 år. Ytterst få tror att det sker under den egna livstiden. Klimatförändringarna är den enskilda faktor som flest uppfattar som orsaken. Det är dock klart fler än tidigare som tror att mänsklighetens utdöende orsakas av krig. 8

9 Om det inträffar en kris 9

10 Stort eget ansvar Både staten och individen anses ha stort ansvar Åtta av tio (79%) anser att de själva bör ta ansvar för sig och sina anhörigas säkerhet vid en allvarlig händelse eller kris, fler bland män än bland kvinnor. Nästan lika många (77%) anser att det är svenska statens uppgift att transportera hem dem om de råkar ut för en sådan händelse, vilket är något färre än 13 (78%) och 12 (79%). Tre av fyra skulle ställa upp om det inträffade en kris Tre av fyra (76%) 18-åringar anger att de skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige drabbades av en allvarlig händelse eller kris, vilket är något fler än både 13 (70%) och 12 (70%). Dålig kunskap om ansvar och rättigheter Sju av tio (69%) är inte alls är medvetna om deras kommuns ansvar om det uppstår en allvarlig händelse eller kris medan en av tio (%) är medvetna om detta. Det är något sämre än 13 då 12% ansåg sig veta. En av fem (22%) är medvetna om sina egna rättigheter och skyldigheter medan drygt hälften (7%) inte känner till detta. Män och de med utländsk bakgrund är mer medvetna om både sitt eget och kommunens ansvar vid en allvarlig händelse.

11 Familj och vänner viktig informationskanal En av fyra vet vart de ska vända sig En av fyra (2%) vet vart de kan vända sig för att få information om det inträffar en allvarlig händelse eller kris, fler bland män (32%) och unga med utländsk bakgrund (28%). Kunskapen är i nivå med 12 (2%) men något sämre än 13 (27%). Flest skulle först vända sig till familjen för information På frågan om vad de först skulle göra för att få information om det inträffade en allvarlig händelse svarar en av fyra (2%) att de skulle vända sig till familj/vänner. Det näst vanligaste alternativet är att besöka nyhetssajter på nätet (21%) följt av använda sökmotor (19%) och titta på nyhetssändningar på TV (18%). En majoritet skulle se nyhetssändningar och kontakta familjen När de får möjlighet att ange flera informationsvägar vid en kris är det sex av tio (60%) som skulle titta på nyhetssändningar på TV, 8% skulle kontakta familj/vänner. En majoritet skulle också besöka nyhetssajter på Internet (7%) och använda sökmotor (2%). En av fyra (26%) skulle lyssna på radion. Kvinnor skulle i större utsträckning vända sig till familj/vänner och se på nyhetssändningar på TV medan män oftare skulle söka information via Internet. Unga med utländsk bakgrund skulle i mindre utsträckning söka information hos familj/vänner eller följa nyhetssändningar. Sociala medier och internetforum viktigare än officiell information Fler skulle söka information via sociala medier (36%) än via (12%) eller kommunens webbplats (6%). En av tio skulle söka information på Internetforum. Män skulle i större utsträckning söka information via både krisinformation.se, Internetforum och kommunens webbplats. 11

12 Dålig kunskap om eget ansvar och rättigheter vid en allvarlig händelse eller kris Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? Jag bör ta ansvar för mig själv och mina anhörigas säkerhet vid en kris Det är svenska statens ansvar att transportera hem dig om du råkar ut för en allvarlig händelse eller kris Jag skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris Jag är medveten om mina rättigheter och skyldigheter vid en allvarlig händelse eller kris Jag är medveten om vilket ansvar min kommun har om det uppstår en allvarlig händelse eller kris % % 0% 60% 80% 0% Håller helt med Håller delvis med Varken eller Håller delvis inte med Håller inte alls med Vet ej /ej svar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 12

13 Fler skulle ställa upp ideellt i händelse av kris Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? Jag skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris Håller delvis/ helt med 1 Det är svenska statens ansvar att transportera hem dig om du råkar ut för en allvarlig händelse eller kris Jag är medveten om vilket ansvar min kommun har om det uppstår en allvarlig händelse eller kris % Bas: Samtliga, 6683/19 intervjuer 13

14 En av fyra vet vart de kan vända sig vid en kris Män vet oftare än kvinnor Vet du vart du kan vända dig för att få information om en allvarlig händelse eller kris inträffar? Ja Samtliga 1 Man Kvinna Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet Norrland Svealand utom Stockholm Stockholm Västra Götaland Östra Götaland Skåne % Bas: Samtliga, 6683 intervjuer (19 intervjuer 13) 1

15 En av fyra skulle först kontakta familj och vänner hälften skulle först söka information på Internet Vad av följande tror du är det första du skulle göra för att få information om det inträffar en allvarlig händelse eller kris? (ANGE INTE ALTERNATIV SOM DU INTE KÄNNER TILL SEDAN TIDIGARE) % 30 2 Samtliga Man Kvinna Kontakta familj /vänner Besöka nyhetssajter på Internet Använda sökmotor (t ex Google) Bas: Samtliga, 6683 intervjuer Titta på nyhetssändningar på TV 6 Använda sociala medier Lyssna på nyhetssändningar på radio Besöka webbplatsen Besöka Internetforum (t ex Flashback) Besöka kommunens webbplats Annat Inget 1

16 Sex av tio skulle se nyheter på TV en av fyra skulle lyssna på radio Sammanslaget: Vad av följande tror du är det första du skulle göra för att få information om det inträffar en allvarlig händelse eller kris? / Vad tror du mer att du skulle göra för att få information? % 0 Samtliga Man Kvinna Titta på nyhetssändningar på TV Kontakta familj /vänner Bas: Samtliga, 6683 intervjuer Besöka nyhetssajter på Internet Använda sökmotor (t ex Google) Använda sociala medier 16 Lyssna på nyhetssändningar på radio Besöka webbplatsen Besöka Internetforum (t ex Flashback) Besöka kommunens webbplats Annat

17 Unga med utländsk bakgrund skulle i mindre utsträckning söka information via nyheter på TV och radio Sammanslaget: Vad av följande tror du är det första du skulle göra för att få information om det inträffar en allvarlig händelse eller kris? / Vad tror du mer att du skulle göra för att få information? % 0 Samtliga Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Titta på nyhetssändningar på TV Kontakta familj /vänner Bas: Samtliga, 6683 intervjuer Besöka nyhetssajter på Internet Använda sökmotor (t ex Google) Använda sociala medier 17 Lyssna på nyhetssändningar på radio Besöka webbplatsen Besöka Internetforum (t ex Flashback) Besöka kommunens webbplats Annat

18 Risk och oro för den egna säkerheten 18

19 Ökad rädsla för epidemier Epidemier orsakar mer oro idag än tidigare En av fyra (2%) är mest rädd att personligen drabbas av epidemi och en av fem (%) att drabbas av krig. En av tio (%) är mest rädda för terrorism. Kvinnor är oftare rädda för att drabbas av krig medan män oftare är mest rädda för epidemier. Personer med utländsk bakgrund är oftare rädda för att drabbas av krig eller terrorism. Oron för epidemier har ökat sedan 13 (då %), medan andelen som var mest rädda för krig (då 3%) och terrorism (då 1%) har minskat. Unga på landet oftare rädda att drabbas av trafikolycka Rädslan för trafikolycka (1%), bostadsbrand (8%), tåg-, båt- eller flygolycka (8%) och naturkatastrof (%) är i nivå med 13 (11%, 8%, 7% respektive 6%). Trafikolyckor oroar unga på landsbygden mer ofta än de som bor i städer, särskilt i storstäderna. Unga med utländsk bakgrund är mindre rädda för bostadsbrand och trafikolycka, men mer rädda för tåg-, båt- eller flygolycka och naturkatastrofer. Störst är risken för trafikolycka och elavbrott, särskilt på landet En av fyra (26%) bedömer att de löper ganska eller mycket stor risk att drabbas av trafikolycka, vilket är i nivå med 13 (28%). Fler än 13 bedömer att de löper risk att drabbas av elavbrott, 22% jämfört med 17% 13. Kvinnor och boende på landet, särskilt i Norrland, tror i större utsträckning att de löper risk att drabbas av trafikolycka eller elavbrott än män och boende i städerna, särskilt i Stockholm. 19

20 Högst Riskindex i Dalarna, lägst i Västerbotten En av fem upplever att de riskerar att drabbas av upplopp Knappt en av fem (19%, % 13) tror att de riskerar att drabbas av upplopp eller kravaller, fler i Västra Götaland och Stockholm. 17% upplever risk för att drabbas av IT-haveri (% 13). Ingen ökad upplevd risk för epidemi, trots ökad rädsla Drygt en av tio (13%) tror att de löper risk att drabbas av en epidemi, vilket är lika många som 13. Då fanns svininfluensan i färskt minne, medan det nu troligtvis är ebola-epidemin man associerar till. Detta kan förklara den ökade rädslan, trots att risken inte upplevs ha ökat. Ökad risk för naturkatastrof, krig och terrorism Drygt en av tio (12%) tror att de riskerar att drabbas av naturkatastrof. Andelen är större på landet, särskilt i Skåne och Östra Götaland och betydligt högre än 13, då % ansåg sig löpa risk att drabbas av en naturkatastrof. Även andelen som tror att de riskerar att drabbas av krig och terrorism har ökat, från % (krig) och % (terrorism) 13 till % respektive 7% idag. Unga med utländsk bakgrund anser sig i större utsträckning än andra löpa risk att drabbas av detta. Riskindex högst i Dalarna, Gävleborg och Kalmar, lägst i Västerbotten En sammanvägning av den risk man anser sig löpa för att drabbas av olika händelser och kriser visar att den största risken finns i Dalarna, Gävleborg och Kalmar, medan man är minst utsatt för risk i Västerbotten, följt av Uppsala.

21 En av fyra är mest rädd för att drabbas av epidemi Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? % Epidemi (spridning av smittsam sjukdom) Krig Bas: Samtliga, 6683 intervjuer Trafikolycka 8 8 Terrorism (t ex självmordsbombare) Bostadsbrand Tåg-, båt-, eller flygolycka Naturkatastrof (t ex översvämning, storm, skogsbrand) IT-haveri Upplopp eller (t ex att ITsystem hos kravaller myndigheter eller banker slås ut under en längre period) Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 2 timmar Elavbrott i mer än 2 timmar 21

22 Ökad oro för epidemier, minskad oro för krig och terrorism Vad av följande är du mest rädd (för) att personligen drabbas av? Epidemi (spridning av smittsam sjukdom/ stor spridning avsmittsam sjukdom t.ex. svininfluensa) Krig 2 3 Trafikolycka 11 1 Terrorism (t ex självmordsbombare) 1 Bostadsbrand/Brand 8 8 Tåg-, båt-, eller flygolycka Naturkatastrof (t ex översvämning, storm, skogsbrand/ översvämning eller jordskred) IT-haveri (t ex att IT-system hos myndigheter eller banker slås ut under en längre period) Upplopp eller kravaller Att vara utan tillgång till/ Brist på dricksvatten mer än 2 timmar Elavbrott i mer än 2 timmar % Bas: Samtliga, 6683/19 intervjuer 22

23 Störst befarad risk att drabbas av trafikolycka Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? Trafikolycka Elavbrott i mer än 2 timmar Upplopp eller kravaller IT-haveri Epidemi Naturkatastrof Krig Terrorism Tåg-, båt-, eller flygolycka Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 2 timmar Bostadsbrand % % 0% 60% 80% 0% Mycket stor Ganska stor Varken liten eller stor Ganska liten Mycket liten Vet ej /ej svar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 23

24 Ökad befarad risk för naturkatastrof och krig Hur stor tror du (att) risken är att du personligen kommer (att) drabbas av följande? Trafikolycka Elavbrott i mer än 2 timmar Upplopp eller kravaller IT-haveri (t ex att IT-system hos myndigheter eller banker slås ut under en längre period) Epidemi (spridning av smittsam sjukdom/ stor spridning av smittsam sjukdom t.ex. svininfluensan) Naturkatastrof (t ex översvämning, storm, skogsbrand/ översvämning eller jordskred) Krig Terrorism (t ex självmordsbombare) Mycket/ganska stor risk 1 13 Tåg-, båt-, eller flygolycka 6 7 Att vara utan tillgång till/ Brist på dricksvatten mer än 2 timmar Bostadsbrand/Brand % Bas: Samtliga, 6683/19 intervjuer 2

25 Relativt stor risk men liten oro för elavbrott, upplopp och IT-haveri Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? % 30 2 Rädd för Upplever risk för Terrorism Tåg-, båt-, eller flygolycka 12 Epidemi Krig Trafikolycka Bostadsbrand Naturkatastrof IT-haveri Upplopp eller kravaller Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 2 timmar 22 Elavbrott i mer än 2 timmar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 2

26 Ökad rädsla för epidemi, ökad risk för naturkatastrof Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? Andel som upplever risk 2 1 Naturkatastrof Trafikolycka Krig Epidemi Terrorism Andel som rädd för Bas: Samtliga, 6683/19 intervjuer 26

27 Störst upplevda risker i Mellansverige och Kalmar Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? Riskindex 0-0 En sammanvägning av den befarade risken för samtliga händelser Västerbotten 29 Uppsala 30 Södermanland 30 Gotland 30 Jönköping 31 Stockholm 31 Västmanland 31 Skåne 32 Östergötland 32 Halland 32 Blekinge 32 Värmland 32 Jämtland 32 Norrbotten 32 Västra Götaland 33 Kronoberg 33 Örebro 33 Västernorrland 33 Kalmar 3 Gävleborg 3 Dalarna 3 Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 27

28 Tre av fyra tror att vatten är svårast att vara utan under tre dygn Vad av följande tror du är svårast att vara utan under tre dygn? % Vatten El Internet Telefon Kollektivtrafik Andra transportmedel Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 28

29 Förtroende för myndigheterna 29

30 Lågt förtroende för förmågan att hantera kriser Störst förtroende avseende trafikolycka och bostadsbrand Förtroendet för svenska myndigheter är störst när det gäller att hantera trafikolyckor (73% har förtroende) och bostadsbränder (69%), följt av tåg-, båt och flygolyckor och långvariga (mer än 2 timmar) perioder utan tillgång till dricksvatten och el. Förtroendet för myndigheternas förmåga att hantera kriser och allvarliga händelser har minskat överlag sedan 13, särskilt avseende bostadsbränder och tåg-, båt och flygolyckor. Lågt förtroende för myndigheternas förmåga avseende krig Nästan hälften (8%) av 18-åringarna har lågt förtroende för svenska myndigheters förmåga att hantera krig, en av fyra (26%) har stort förtroende. Det är en försämring sedan 13 års redan låga nivå (30% förtroende). Även gällande terrorism är förtroendet för myndigheterna relativt lågt, en av tre (31%) har lågt förtroende för myndigheternas förmåga, nästan lika många som har stort förtroende (33%). Knappt hälften (%) tror att myndigheterna har förmåga att hantera epidemier och fyra av tio (38%) tror att de kan hantera upplopp och kravaller. Män har överlag större förtroende för myndigheternas förmåga att hantera allvarliga kriser, medan kvinnor och de som bor på landsbygden överlag har lägre förtroende. Lågt förtroende för myndigheternas förmåga under allvarliga kriser Rädslan är relativt stor för att personligen drabbas av krig och epidemier, förtroendet för myndigheternas förmåga att hantera dessa situationer är dock lågt. 30

31 Störst förtroende för Stockholms myndigheter Störst förtroende för de lokala myndigheterna i Stockholm På frågan om man tror att de lokala myndigheterna där man bor är bättre eller sämre på att hantera kriser jämfört med i andra delar av Sverige svarar 16% att de egna myndigheterna är bättre medan % svarar att de är sämre. Jämfört med tidigare år är andelen som tror att de egna lokala myndigheterna är bättre större, medan andelen som tror att de är sämre är i nivå med tidigare. Det relativa förtroendet är störst i Stockholms län, följt av Halland, Uppsala och Skåne. Sämst relativt förtroende har man för de lokala myndigheterna på Gotland, följt av Jämtland och Norrbotten. Försvaret ska främst stödja det övriga samhället vid en kris Fyra av tio (39%) anser att försvarets främsta uppgift är att stödja det övriga samhället vid en allvarlig händelse eller kris, tre av tio (30%) anser att de främst ska delta i fredsbevarande insatser utomlands och en av fyra (26%) anser att den främsta uppgiften är att försvara Sverige. Den minst prioriterade uppgiften är alltså att försvara Sverige, men andelen som anser att detta är den viktigaste uppgiften är tydligt större i år än tidigare år (22% 13 och 21% 12). Män och de med utländsk bakgrund anser i betydligt större utsträckning att försvarets främsta uppgift är att försvara Sverige. De som bor på landet anser i större utsträckning att den främsta uppgiften är att stödja det övriga samhället vid en kris och i mindre utsträckning att fredsbevarande insatser utomlands bör prioriteras. 31

32 Ökad vikt vid försvaret En majoritet anser det viktigt med ett väpnat försvar Två av tre (63%) anser att det är viktigt att Sverige har ett väpnat försvar, fler bland män och de som bor utanför storstäderna. Att kunna försvara Sverige i händelse av väpnat angrepp, anser 8% är viktigt, nästan lika många (83%) anser att det är en viktig uppgift att bistå det övriga samhället vid katastrofer. Sex av tio anser att det är en viktig uppgift för försvaret att upptäcka och avvisa kränkningar av Sveriges gränser. Män anser i betydligt större än kvinnor att detta är en viktig uppgift för försvaret. Knappt hälften (3%) anser att en viktig uppgift för försvaret att delta i internationella militära insatser. Notera att hur viktiga olika uppgifter anses vara skiljer sig markant från resultatet på frågan om viktigaste uppgift i dagsläget. Det bör diskuteras vidare såväl analytiskt som pedagogiskt. Försvaret är viktigt och bör utvecklas Tre av fyra (7%) anser att det svenska försvaret är viktigt, vilket är fler än 13 (70%) och 12 (68%). Betydligt fler än tidigare anser också att det svenska försvaret bör utvecklas (6% idag, 7% 13, 3% 12) snarare än avvecklas (% samtliga år). Störst vikt vid det svenska försvaret lägger män och de som bor på landet, i dessa grupper anser också fler att man bör utveckla snarare än avveckla försvaret. Minst positiv till ett stärkt försvar är man i Västra Götaland och Stockholm. 32

33 Låg förtroende för myndigheternas förmåga att hantera krig och terrorism Hur stort förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande? Trafikolycka Bostadsbrand Tåg-, båt-, eller flygolycka Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 2 timmar Elavbrott i mer än 2 timmar Epidemi (spridning av smittsam sjukdom) Naturkatastrof (t ex översvämning, storm, skogsbrand) Upplopp eller kravaller IT-haveri (t ex att IT-system hos myndigheter eller banker slås ut Terrorism (t ex självmordsbombare) Krig % % 0% 60% 80% 0% Mycket stort Ganska stort Varken litet eller stort Ganska litet Mycket litet Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 33

34 Överlag minskat förtroende för myndigheternas förmåga Hur stort förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande? Trafikolycka Bostadsbrand/Brand Tåg-, båt-, eller flygolycka Att vara utan tillgång till/brist på dricksvatten mer än 2 timmar Elavbrott i mer än 2 timmar 7 67 Mycket/ganska stort förtroende Epidemi (spridning av smittsam sjukdom) 7 1 Naturkatastrof (t ex översvämning, storm, skogsbrand) Upplopp eller kravaller IT-haveri (t ex att IT-system hos myndigheter eller banker slås ut under en längre period) Terrorism (t ex självmordsbombare) Krig % Bas: Samtliga, 6683/19 intervjuer 3

35 Lågt förtroende för förmågan att hantera vs rädd för att drabbas av Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? Hur stort förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande? % 2 Epidemi Krig Andel som är rädd att drabbas av 1 Trafikolycka Bostadsbrand Tåg-, båt-, eller flygolycka Terrorism 0 Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 2 timmar Elavbrott i mer än 2 timmar Upplopp eller kravaller Naturkatastrof IT-haveri % Andel med litet förtroende för myndigheternas förmåga att hantera Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 3

36 Större förtroende för de lokala myndigheterna i storstadsområden Tror du att myndigheterna (kommun, räddningstjänst) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med andra delar av Sverige? Samtliga Man 18 2 Kvinna Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet % % 0% 60% 80% 0% Bättre förmåga Lika god förmåga Sämre förmåga Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer (19 intervjuer 13) 36

37 Störst förtroende för de lokala myndigheterna i Stockholm Tror du att myndigheterna (kommun, räddningstjänst) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med andra delar av Sverige? Samtliga Stockholm Halland Uppsala Skåne Västra Götaland Östergötland Västmanland Jönköping Västernorrland Kronoberg Örebro Blekinge Dalarna Kalmar Västerbotten Gävleborg Värmland Södermanland Norrbotten Jämtland Gotland % % 0% 60% 80% 0% Bättre förmåga Lika god förmåga Sämre förmåga Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer (19 intervjuer 13) 37

38 En av fyra anser att försvarets viktigaste uppgift är att försvara Sverige Vad anser du är svenska försvarets viktigaste uppgift i dagsläget? % Att stödja det övriga samhället vid en allvarlig händelse eller kris Att delta i fredsbevarande insatser utomlands Att försvara Sverige Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 38

39 Fler än tidigare anser att försvarets viktigaste uppgift är att försvara Sverige Vad anser du är svenska försvarets viktigaste uppgift i dagsläget? Att stödja det övriga samhället vid en allvarlig händelse eller kris Att delta i fredsbevarande insatser utomlands Att försvara Sverige Ingen uppfattning/ej svar % Bas: Samtliga, 6683 intervjuer (19 intervjuer 13) 39

40 Män anser i större utsträckning än kvinnor att det är viktigt med ett väpnat försvar Hur viktigt tycker du det är att Sverige har ett väpnat försvar? Medel Samtliga ,87 Man ,06 Kvinna ,68 Utländsk bakgrund ,90 Ej utländsk bakgrund ,87 Storstadsområden ,76 Övriga stadsområden ,93 Övriga landet ,97 Norrland ,91 Svealand utom Stockholm ,96 Stockholm ,78 Västra Götaland ,86 Östra Götaland Skåne ,89 3,93 0% % 0% 60% 80% 0% Mycket viktigt Helt oviktigt Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 0

41 Försvarets viktigaste uppgift är att försvara Sverige i händelse av väpnat angrepp Försvarsmakten har ett antal olika uppgifter. Hur viktig tycker du att var och en av följande uppgifter är? Medel Försvara Sverige i händelse av väpnat angrepp ,8 Bistå det övriga samhället vid katastrofer som t.ex. stormar och översvämningar ,36 Upptäcka och avvisa kränkningar av Sveriges gränser ,8 Delta i internationella militära insatser ,31 0% % 0% 60% 80% 0% Mycket viktigt Helt oviktigt Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 1

42 Män anser oftare att upptäckt och avvisning av kränkningar är en viktig uppgift för försvaret Försvarsmakten har ett antal olika uppgifter. Hur viktig tycker du att var och en av följande uppgifter är? % 0 80 Mycket/ganska viktigt (-) Samtliga Man Kvinna Försvara Sverige i händelse av väpnat angrepp Bas: Samtliga, 6683 intervjuer Bistå det övriga samhället vid katastrofer som t.ex. stormar och översvämningar 2 Upptäcka och avvisa kränkningar av Sveriges gränser Delta i internationella militära insatser

43 Män och boende i Stockholm anser oftare att det svenska försvaret är viktigt Vad av följande stämmer bäst med din uppfattning (med din syn på det svenska försvaret)? Samtliga Man Kvinna Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet Norrland Svealand utom Stockholm Stockholm Västra Götaland 73 2 Östra Götaland Skåne % % 0% 60% 80% 0% Det svenska försvaret är viktigt Det svenska försvaret är varken viktigt eller oviktigt Det svenska försvaret är oviktigt Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer (19 intervjuer 13) 3

44 Fler än tidigare anser att det svenska försvaret bör utvecklas Vad av följande stämmer bäst med din uppfattning (med din syn på det svenska försvaret)? Samtliga Man Kvinna Storstadsområden 62 7 Övriga stadsområden 6 11 Övriga landet Norrland 6 12 Svealand utom Stockholm Stockholm Västra Götaland Östra Götaland Skåne % % 0% 60% 80% 0% Det svenska försvaret bör utvecklas Det svenska försvaret bör vara som idag Det svenska försvaret bör avvecklas Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 6683 intervjuer (19 intervjuer 13)

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09 Rapport Basmätning - Aktiv mot brand MSB 14-9 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 3 7 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel. Undersökningsperiod

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning som sedan

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2014 FASTIGHETSUTVECKLINGEN

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Rapport. Skrotpeng. Bil Sweden & MRF 2009-04-08

Rapport. Skrotpeng. Bil Sweden & MRF 2009-04-08 Rapport Skrotpeng Bil Sweden & MRF 0-04-08 Målgrupp och metod 4 Målgruppen var Allmänheten 18 år och uppåt i Sverige 4 Det har sammanlagt genomförts 1000 telefonintervjuer. 4 Intervjuerna genomfördes 31

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet INLEDNING ALLMÄNNA UPPDRAGET Stärka samverkan mellan lantbrukare, markägare och jägare Utarbeta verktyg: inventering,

Läs mer

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020 Indikationer för behandling inom ortopedi Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 23-22 Operation för diskbråck Operation för spinal stenos Operation för segmentell smärta

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Svenskarnas sparformer och sparplaner

Svenskarnas sparformer och sparplaner LänsSpar Länsförsäkringar Våren 2005 Riksdel Svenskarnas sparformer och sparplaner Kort sammanfattning: Sparviljan minskar, inte sedan hösten 2003 har så få uppgett att de tänker öka sitt sparande på ett

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsbåten 2011 Camilla Nyroos Pamela Davidsson Disposition Bredbandsstöd PTS medfinansiering PTS Bredbandskartläggning Frågor 2 PTS har sedan 2010 medel

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer