Trafiksäkerhet i USA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafiksäkerhet i USA"

Transkript

1 Trafiksäkerhet i USA Har Sverige något att lära? - En jämförelse av nyckeltal Birgitta Björklund, Göteborgs Gatu AB, Augusti 2009

2 Författare och kontaktperson: Birgitta Björklund 3230 Birchfield trce Marietta, GA 30068, USA Göteborgs Gatu AB Foto: Samtliga foton tagna av författaren

3 FÖRORD USA är väl knappast känt som ett föregångsland när det gäller trafiksäkerhetsarbete. Vad beror det på? Inom många andra områden som har med välbefinnande att göra håller sig USA väl framme inom forskning och utveckling. Amerikanarna är också kända för att marknadsföra både sig själva och sina produkter. Informationsflödet i det amerikanska samhället synes konstant högt i alla medier. Nyttjas då denna kunskap för att minska antalet skadade och dödade i trafiken? Bl a ovanstående frågeställningar gjorde mig nyfiken då jag i samband med min makes utlandstjänstgöring fick förmånen att bo i USA under två år. I rapporten har jag tagit mig friheten att göra personliga reflektioner och i vissa fall antaganden. Där jag gör detta, framgår det också i texten att det är min egen åsikt. Trafiksäkerhetsnyttan för Sverige av det resultat som presenteras är begränsad. Jag har dock för egen del fått erfarenheter som jag hoppas och ämnar kunna ta med mig hem till Sverige och sprida i mitt fortsatta yrkesutövande som konsult. Avslutningsvis vill jag tacka Skyltfonden som bidragsgivare och gjort detta arbete möjligt. Marietta, Augusti 2009 Birgitta Björklund I

4 II

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... I INNEHÅLLSFÖRTECKNING... III SAMMANFATTNING...V 1 INLEDNING Syfte Bakgrund Metod och material JÄMFÖRELSETAL OCH RESULTAT Områden... 2 USA... 2 Georgia Parametrar... 2 Antal invånare, Befolkningstäthet och körkortsinnehavare... 3 Registrerade fordon... 4 Trafikarbete... 5 Bensinpris... 7 Bältesanvändning och hjälm vid mc-körning Olycksstatistik Dödade Svårt skadade Nyckeltal ORSAKER TILL OLYCKOR I USA Alkohol Hastighet Bältesanvändning och hjälm vid mc-körning Unga förare DISKUSSION OCH SLUTSATSER Hypotetiska frågor, iakttagelser och funderingar Ökat säkerhetsbält- och hjälmanvändande? Alkohol Skolskjuts och skolbussar Automatlåda eller manuell? Mentalitet, kultur och livsstil Har Sverige något att lära? REFERENSER III

6 IV

7 SAMMANFATTNING Efter att ha arbetat med bl a trafiksäkerhetsfågor som konsult i över 15 år är den svenska nollvisionen väl inpräntad i ryggmärgen. Skillnaderna mellan USA och Sverige ter sig stora både vad gäller regler, trafikteknik och körsätt. Ändå är det relativt enkelt att köra bil i USA. Statistiken visar dock sitt tydliga språk. I USA dör närmre tre gånger fler människor i trafiken per invånare varje år. Ett flertal parametrar har jämförts mellan USA, delstaten Georgia och Sverige. Nyckeltal Nedanstående nyckeltal redovisar antal dödade per invånare, körkortsinnehavare, registrerade fordon och fordonskilometer. I USA är det just dessa nyckeltal som redovisas i 2007 års trafiksäkerhetsfakta. Dödlighet i trafiken per invånare körkortsinnehavare registrerade fordon 100 milj fordonskm USA 13,62 19,96 16,05 0,84 Georgia 17,19 26,75 18,89 0,90 Sverige 5,12 7,98 9,86 0,61 Trend i USA I USA har under 2008 antalet dödade personer minskat med i medeltal knappt 11 procent i 40 (samt Washington DC) av 44 undersökta stater. I Georgia var minskningen 12 procent. Anledningen till minskningen kan under första halvåret bero på ökade bensinpriser och under andra halvåret bero på landets försämrade ekonomi. Det vill säga antalet dödade personer har minskat tack vare minskat trafikarbete. Minskningen kan också bero på en ökning av säkerhetsbältesanvändandet samt ökad trafikövervakning. V

8 Orsaker till olyckor i USA Precis som i Sverige finns tre faktorer som i huvudsak orsakar de svåraste olyckorna; hastighet, alkohol och avsaknad av användning av säkerhetsutrustning såsom bilbälte och hjälm. Inom samtliga tre områden har Sverige kommit betydligt längre än USA, särskilt vad gäller bältes-/hjälmanvändning och fartdämpande åtgärder. Har Sverige något att lära? Att jämföra de båda ländernas trafiksäkerhetsarbete genom nyckeltal ger givetvis ett mått på hur framgångsrikt länderna lyckats med sitt arbete. Att sedan försöka bryta ner enskilda orsaker och jämföra dessa med varandra, är svårt och ger inte självklart något entydigt svar. För att kunna dra ytterligare slutsatser, om detta överhuvudtaget är möjligt, måste fler parametrar tas i beaktning, såsom lagstiftning, försäkringssystem, samhällsuppbyggnad, livsstil mm. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är hela systemet med skolbussar och de regler som gäller kring dessa intressant att studera. Med tanke på den stora omfattning som skolresorna har i USA och den låga andelen av olyckstillbud där skolbuss är inblandad, borde det finnas något för Sverige att studera vidare. VI

9 1 INLEDNING 1.1 Syfte Det huvudsakliga syftet med detta arbetet har varit att ta reda på om Sverige har något att lära av USA vad gäller trafiksäkerhetsarbete. 1.2 Bakgrund Bakgrunden till att detta arbete överhuvudtaget initierades var att jag, författaren, under en tvåårsperiod flyttade till Georgia, USA. Då jag som konsult arbetat i 15 år med trafikfrågor, var jag självklart nyfiken på hur man i USA arbetade med bl a trafiksäkerhetsfrågor. Även om USA inte är känt för sitt trafiksäkerhetsarbete, är landet dock känt för att vara ett samhälle där vardagen fungerar tack vare bilen. Detta faktum innebär att det är otroligt viktigt att det finns en fungerande infrastruktur. Vad som kan innefattas i betydelsen fungerande kan givetvis diskuteras, men för mig innebär det självklart att olyckorna och skadeföljden ska minimeras. Det torde därför pågå ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete även i USA. 1.3 Metod och material Statistik och faktauppgifter har inhämtats från internet. Under arbetets gång har även kunskap och erfarenheter inhämtats från dagstidningar (Atlanta Journal Constitution, AJC), samtal och diskussioner med ett antal vardagstrafikanter samt egna erfarenheter från att vistas i trafikrummet. De senare har inte använts som referens till resultat. 1

10 2 JÄMFÖRELSETAL och RESULTAT 2.1 Områden I denna studie har länderna USA och Sverige jämförts med varandra. Eftersom USA är så mycket större än Sverige, har även valts att studera en av USAs delstater, Georgia. Att just Georgia valts beror endast på att författaren vistas där, och utgör inte på något sätt en representant för hela USA. USA USA sträcker sig från väst till öst på den Nordamerikanska kontinenten och är både till storlek och befolkningsmässigt kontinentens största land. USA består av 50 delstater, inklusive Alaska och Hawaii, men under dess regering lyder även ett antal territorier, bl a landets huvudstad Washington DC. I denna studie ingår de 50 delstaterna samt District of Columbia (Washington DC). Georgia Georgia, GA, tillhör USAs sydstater och är beläget i landets sydöstra del. Georgia gränsar till Florida i söder, Alabama i väster, Tennessee och North Carolina i norr samt till South Carolina och Atlanten i öster. Huvudstaden Atlanta är det 9e största storstadsområdet i USA, med drygt 5 miljoner invånare. 2.2 Parametrar Följande parametrar har jämförts mellan de olika områdena. Om inte annat anges gäller samtliga siffror från år 2007: Antal invånare Befolkningstäthet Antal körkortsinnehavare Körkortsinnehavare per invånare Antal registrerade privatägda och kommersiella personbilar resp lastbilar Trafikarbete Bensinpris Bältesanvändning och hjälmanvändning vid mc-åkning 2

11 Antal invånare, Befolkningstäthet och körkortsinnehavare USA Georgia Sverige Antal invånare Invånare per km Körkortsinnehavare Körkortsinnehavare per invånare 0,68 0,65 0,64 Kommentarer Invånarmässigt är USA 33 gånger större än Sverige. Jämförs istället delstaten Georgia med Sverige kan konstateras att de är ungefär lika stora, med drygt 9 miljoner invånare. Georgia är dock mindre till ytan, vilket gör att befolkningstätheten är mer än dubbelt så stor än Sveriges. USAs befolkningstäthet är knappt 50 procent större än Sveriges. Antalet körkortsinnehavare per invånare är något högre i USA än i Sverige. Då ska man ha i åtanken att man i USA får lov att ta körkort vid yngre år än 18, samt att man i större utsträckning än i Sverige är beroende av tillgång till bil och körkort (författarens anmärkning). I ett fåtal stater får man lov att börja övningsköra redan vid 14 års ålder. Ålder för att erhålla ett körkort utan restriktioner varierar i de olika staterna mellan 16 och 18 år. 4,8 procent av samtliga körkortsinnehavare i USA är 19 år eller yngre. 6,5 procent av körkortsinnehavarna är 75 år eller äldre. 1 Befolkningsstatistik 1 juli 2007, avrundat till närmsta tal, Källa: (090126) 2 Befolkningsstatistik 1 juli 2007, avrundat till närmsta tal, Källa: (090126) 3 Befolkningsstatistik , avrundat till närmsta tal, Källa: (090126) 4 Källa: Wikipedia, (090508) 5 Källa: Wikipedia, (090508) 6 Källa: Wikipedia, (090508) 7 Källa:U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Highway Statistics 2007, dl20.cfm (090508) 8 Källa:U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Highway Statistics 2007, (090508) 9 Behörighet B 2008, Källa: (090508) 3

12 Registrerade fordon Registrerade fordon USA 10 Georgia 11 Sverige Personbilar Bussar Lastbilar Motorcyklar Personbilar per invånare 0,45 0,44 0,46 Kommentarer En jämförelse mellan registrerade personbilar per invånare visar att antalet är ungefär detsamma för USA, Georgia och Sverige. Vad gäller antalet bussar, lastbilar och motorcyklar per invånare, skiljer sig antalet betydligt mer mellan USA och Georgia jämfört med Sverige. Antalet motorcyklar per invånare är ungefär dubbelt så stort i Sverige. Antalet lastbilar per invånare är ungefär 8 gånger så stort i USA och Georgia. Antalet bussar är nästan dubbelt så stort i USA och Georgia. Någon analys av varför skillnaderna är relativt stora för motorcyklar respektive lastbilar har inte gjorts. Vad gäller bussar, består fordonsparken av ca skolbussar, det vill säga mer än 50 procent av alla bussar är skolbussar. I Georgia var antalet skolbussar i början av skolåret 2007/ ,5 miljoner skolbarn (klass 0 12) i USA åker skolbuss till och från skolan. Detta är ca 55 procent av alla barn i denna åldersgrupp Privata, kommersiella och offentligt ägda fordon. Militära fordon ingår ej. Källa: Federal Highway Administration, Highway Statistics 2007, 11 Se fotnot Källa: SIKA Statistik, Fordon enligt vägtrafikregistret, fjärde kvartalet och år 2007, 2008:4 13 Inklusive mopeder kl1, i övrigt se fotnot Källa: School Transportation News, (090519) 4

13 Trafikarbete För att kunna jämföra trafikarbetet per körkortsinnehavare eller fordon mellan USA och Sverige måste det totala trafikarbetet fördelas på olika trafikslag. Fördelningen i USA och Sverige görs på olika sätt varför ländernas trafikarbete för olika fordon presenteras var för sig. Trafikarbete I USA Milj Km Fordon m 2 axlar och 4 hjul: Personbilar Fordon m 2 axlar och 4 hjul: Övriga andel 55 % 37 % Motorcyklar ,5 % Bussar ,2 % Fordon m 2 axlar och 6 hjul eller fler, en enhet Flera enheter % 5 % Totalt % Trafikarbete i Sverige 18 Milj Km andel Personbilar % Motorcyklar % Bussar % Lastbilar 3500 kg Lastbilar kg % 6 % Totalt % 15 I övriga fordon med 2 axlar och fyra hjul ingår t ex vans, pickup trucks och SUV 16 Fordon med ett chassi 17 Fordon med flera chassin, Combination trucks Källa: SIKA, 616.aspx (090508) 5

14 USA, km/fordon Sverige, km/fordon Trafikarbete (personbil samt övriga fordon med 2 axlar och 4 hjul) per registrerad personbil Trafikarbete (motorcyklar) per registrerad motorcykel Trafikarbete (bussar) per registrerad buss Trafikarbete (samtliga lastbilar) per registrerad lastbil Kommentarer Ovanstående trafikarbete baseras på flödesmätningar. I Sverige finns även trafikarbetet beräknat baserat på mätarställning, vilket då är något högre (ca 2 procent). Jämförelsen av trafikarbete per fordonsslag kan i viss mån vara missvisande då ländernas indelning i fordonsslag samt beräkningar av trafikflöde skiljer sig åt. Dock kan konstateras att trafikarbetet per fordon är betydligt högre för samtliga fordonsslag förutom för bussarna. Då tidigare jämförelse visat att antalet registrerade personbilar per körkortsinnehavare är relativt lika i USA och Sverige, visar ovan att medelamerikanaren kör betydligt mer än medelsvensken. Då ska man också ha i åtanken att befolkningstätheten är större (nästan 50 procent) i USA. 6

15 Bensinpris USA Georgia Sverige Bensinpris, kr/l 4, , ,19 21 Kommentarer I Sverige betalar vi bensinskatt (energiskatt och koldioxidskatt) samt moms (25 procent) på den bensin vi köper. Totalt utgör bensinskatten ca 5,30 kr per liter. Detta betyder att mer än 50 procent av det totala bensinpriset utgör bensinskatt och moms. 22 Bensinskatten i USA varierar i de olika staterna. Medelbensinskatten för samtliga stater är ca 1 kr per liter, eller ca 20 procent. 23 Detta inkluderar både den lokala statliga och nationella skatten. 19 Min samt maxpris i samtliga stater för regular (87) blyfri bensin Omvandlat med dollarkursen 8,24 kr. Källa: (090313) 20 Medelpris för regular (87) blyfri bensin Omvandlat med dollarkursen 8,24 kr ($1,89 per US liquid gallon). Källa: (090313) oktanig bensin, Källa: TT, (090313) 22 Blyfri mk1 motorbensin, , Källa: (090512) 23 April 2009, Omvandlat med dollarkursen 8,24 kr Källa: 7

16 Bältesanvändning och hjälm vid mc-körning USA Georgia Sverige Bältesanvändning 83 % % % 26 Hjälm vid mc-körning Förare Passagerare 59 % % Uppgift saknas >95 % 28 Kommentarer Tabellen visar tydligt att både bältesanvändningen och användning av hjälm vid mc-körning är hög i Sverige jämfört med USA, över 10 respektive 30 procentenheter. I USA skiljer sig kraven om bältesanvändning i de olika staterna. I 20 av delstaterna är det lag på användning av säkerhetsbälte för samtliga personer på samtliga platser i bilen. I övriga stater varierar kravet vad gäller användning av säkerhetsbälte i baksätet för olika åldersgrupper. T ex är det i Georgia lag på användning av säkerhetsbälte för samtliga i framsätet, men endast för personer under 18 års ålder i baksätet. I en stat New Hampshire, finns ingen lag om användning av säkerhetsbälte för personer över 18 år. I ungefär hälften av USAs stater får en polisman stanna och bötfälla om bälteslagen inte följs. I övriga stater får bötfällning endast ske i samband med annan trafikförseelse. De delstater som har lägst bältesanvändning, Massachusetts (69 procent), Mississippi och Kentucky (båda ca 72 procent) har olika lagkrav och olika rätt till övervakning. 24 NHTSA, Traffic Safety Facts, Seat Belt Use in 2008 Use Rates in the states and Territories, DOT HS , April NHTSA, Traffic Safety Facts, Seat Belt Use in 2008 Use Rates in the states and Territories, DOT HS , April Bilbältesanvändning i Sverige 2007, Hans Åke Cederlund, Bo O Karlsson, VTI 27 Källa: Research and Innovative Technology Administration, RITA, Bureau of Transportation Statistics, (090515) 28 Vägtrafikinspektionen, PM Svåra Olyckor med MC och moped Publ nr

17 Högst bältesanvändningar har delstaterna Hawaii (98 procent) och Oregon (95 procent). Även dessa har olika lagkrav men tillåts bötfälla för endast bältesförseelse. Bältesanvändningen i USA har ökat med en procentenhet mellan åren 2006 och Generellt är ökningen störst i de delstater där strängare övervakning är tillåten. Vad gäller hjälmanvändningen för motorcyklister är det mindre än hälften av delstaterna som har en lag om hjälmanvändning för samtliga mc-förare och åkare. Ungefär lika många delstater kräver hjälm om man är under en viss åldersgräns, vanligen 17 år. I tre delstater finns inga krav på hjälm vid mc-åkning Källa: Insurance institute for Highway Safety, (090515) 9

18 2.3 Olycksstatistik Dödade USA 30 Georgia Sverige 31 Antal % Antal % Antal % Gående % % % Cyklister % 16 1 % 33 7 % Mopedister 14 3 % % % Mc-förare /åkare % Förare % % % Passagerare % % % Övriga/Okänt 249 <1 % 4 <1 % 6 1 % Totalt % % % Kommentarer Att jämföra procentsatserna för olika trafikantgrupper i USA, Georgia och Sverige, skapar fler frågetecken än svar. Beror den lägre andelen dödade oskyddade trafikanter i USA på den amerikanska livsstilen med bilen som huvudsakligt transportmedel? Trend 2008 I USA har under 2008 antalet dödade personer minskat med i medeltal knappt 11 procent i 40 (samt Washington DC) av 44 undersökta stater 32. I Georgia var minskningen 12 procent. Anledningen till minskningen kan under första halvåret bero på ökade bensinpriser och under andra halvåret bero på landets försämrade ekonomi. Det vill säga antalet dödade personer har minskat tack vare minskat 30 Statistik för 2007, Källa: Traffic Safety Facts 2007, US Department of Transportation, NHTSA, DOT HS Källa: 32 The Governors Highway Safety Assosiation 10

19 trafikarbete. Minskningen kan också bero på en ökning av säkerhetsbältesanvändandet samt ökad trafikövervakning. 33 Svårt skadade USA 34 Sverige 35 Antal % Antal % Gående % % Cyklister % % Mopedister % % Mc-förare /åkare % Förare % % Passagerare % % Övriga/Okänt <1 % 44 1 % Totalt % % Kommentarer Precis som andelarna dödade för olika trafikantgrupper, skiljer sig andelen svårt skadade sig mellan USA och Sverige. Att hitta en förklaring till detta kräver en djupare analys. 33 Barbara Harsha, Executive Director, The Governors Highway Safety Association 34 Statistik för 2007, Källa: Traffic Safety Facts, DOT HS , NHTSA Källa: 36 NHTSA s Fatality Analysis Reporting System (FARS) is a census of all crashes of motor vehicles traveling on public roadways in which a person died within 30 days of the crash. 11

20 2.4 Nyckeltal Internationell statistik Det finns ett flertal källor till internationell statistik över vägtrafikolyckor. En av de mest kända och erkända är OECDs IRTAD databas (International Road and Traffic Accident Database). I denna sammanställs bl a uppgifter om dödade i vägtrafiken fördelade efter färdsätt, åldersgrupp, antal invånare och motorfordon. Vid internationella jämförelser brukar i allmänhet användas antalet dödade per invånare och motorfordon. 37 Nedanstående nyckeltal redovisar även antal dödade per körkortsinnehavare och fordonskilometer. I USA är det just dessa nyckeltal som redovisas i 2007 års trafiksäkerhetsfakta. Dödlighet i trafiken per invånare körkortsinnehavare registrerade fordon 100 milj fordonskm USA 13,62 19,96 16,05 0,84 Georgia 17,19 26,75 18,89 0,90 Sverige 5,12 7,98 9,86 0,61 Kommentarer Jämför man dödlighet per invånare var dödligheten i USA 166 procent högre än i Sverige. Jämför man dödligheten per fordonskilometer är dödligheten i USA 38 procent högre än i Sverige. 37 Källa: Vägverket, (090514) 12

21 3 Orsaker till olyckor i USA År 2008 förolyckades personer enligt en preliminär rapport. Detta är som tidigare noterats ca 10 procent färre än år Nedgången beror delvis på att trafikarbetet minskat. Nedan redovisas de vanligaste orsakerna till olyckor som leder till dödlig utgång i USA. 38 Observera att de olika orsakerna kan vara en delmängd av varandra. 3.1 Alkohol I USA är det olagligt att köra bil med en alkoholhalt som överstiger 0,8 promille. Detta gäller i samtliga delstater. 32 procent av de som förolyckades 2007 kan relateras till olyckor med förare som hade 0,8 promille eller högre. 6 procent av de som förolyckades kan relateras till olyckor med förare som hade mellan 0,1 och 0,7 promille. Alkoholrelaterade olyckor sker i huvudsak kvälls- och nattetid samt under helger. Av samtliga förare som förolyckades under denna tid var 60 procent alkoholpåverkade. 3.2 Hastighet Drygt 50 procent av de som omkom i trafikolyckor förolyckades på vägar med en skyltad hastighet av 90 km per timma eller högre. Vid skyltad hastighet 70 omkom ca 20 procent. Av samtliga som förolyckades 2007 orsakades 32 procent av fortkörning. Av dessa utgjordes ca 35 procent på vägar där hastigheten var 90 km per timma eller högre. 38 National Highway Traffic Safety Administration, National Center for Statistics and Analysis, US Department of Transportation; Traffic Safety Facts 2007 DOT HS

22 3.3 Bältesanvändning och hjälm vid mc-körning personer eller ca 70 procent av de som förolyckades körde eller var passagerare i en personbil 39. Av dessa var det 50 procent som inte använde säkerhetsbälte. Det vill säga 33 procent av alla som förolyckas i trafiken använde inte säkerhetsbälte. 13 procent av alla förolyckade år 2007 färdades med mc. Av dessa saknade 41 procent av förarna och över 50 procent av passagerarna hjälm. 3.4 Unga förare Nästan unga förare (15 20 år) var involverade i dödsolyckor år Detta är en minskning med drygt 10 procent under en 10-årsperiod. Trafikolyckor är dock den största dödsorsaken för samma åldersgrupp. Av samtliga dödsolyckor var 13 procent av de inblandande förarna mellan 15 och 20 år. Av dessa hade 17 procent inget giltigt körkort och 23 procent var alkoholpåverkade (andelarna är delmängder av varandra). 39 Inklusive pickups, minibussar och SUV. 14

23 4 DISKUSSION OCH SLUTSATSER I detta kapitel presenteras författarens egna åsikter och slutsatser om inget annat anges. 4.1 Hypotetiska frågor, iakttagelser och funderingar Ökat säkerhetsbält- och hjälmanvändande? En hypotetisk fråga, hur hade nyckeltalen sett ut om USA hade en lika hög användningsgrad som Sverige vad gäller bältes- och hjälmanvändning? Enligt NHTSA 40 hade liv kunnats räddas om säkerhetsanvändandet kunde ökas till 90 procent i de delstater som idag har ett lägre användande. Vad gäller hjälmanvändandet vid mc-körning hade liv kunnat räddas om samtliga mcåkare använt hjälm. Nyckeltalet för antal omkomna per fordonskilometer hade då sänkts från 0,84 till 0,76, vilket kan jämföras med motsvarande nyckeltal för Sverige som 2007 var 0,61. Med detta resonemang vill författaren inte försöka få den amerikanska trafiksäkerheten att verka bättre än vad den är, utan istället påvisa den möjliga förbättring som finns gällande trafiksäkerhet i USA. I ett av radions morgonprogram diskuterades varför man inte använde bilbälte. En förklaring som kom fram var att bältet skrynklade den nystrukna skjortan/blusen. Knappast en stor anledning till en låg bältesanvändning, men det påvisar svårigheten med att identifiera skälen. Alkohol Alkoholen skördar ett stort antal trafikanter årligen. Åldersgränsen i USA för att dricka alkohol är 21 år, men alkohollagstiftningen i trafiken är mer tillåtande i Sverige. Skyltar längs vägkanten uppmanar ändå till att köra nyktert och utan att vara drogpåverkad. En egen iakttagelse är att amerikanarna är betydligt mer liberala i sin syn på att ta några glas vin eller öl och därefter köra hem. Vid ett flertal besök vid 40 Traffic Safety Facts, Research note, DOT HS Traffik Safety Facts, 2007 Data, Motorcycles DOT HS

24 idrottsevenemang förundras man över hur alla besökare ska ta sig hem efter att ha druckit öl. Detta med vetskapen om bristfällig kollektivtrafik och parkeringshusen fyllda till bredden. Skolskjuts och skolbussar År 2007 förolyckades 141 personer i olyckor som kunde relateras till skolskjuts. Detta motsvarar 0,3 procent av samtliga förolyckade under samma år. Av dessa var 112 personer förare eller passagerare i andra fordon än skolbussar. Systemet med skolskjuts och skolbussar i USA skiljer sig från den i Sverige i flera avseenden. Då en skolbuss saktar ner farten, tänder varningslamporna och fäller ut stoppskylten stannar både mötande och upphinnande trafik. Bussen stannar I sitt körfält medan barnen stiger på/kliver ur, utan att det finns någon iordninggjord hållplats eller skylt vid platsen. Automatlåda eller manuell? Hur påverkar bilarnas växellåda den trafikrytm som råder? På landsvägarna har det väl knappast någon betydelse, men vid stadskörning kan märkas ett betydligt segare tempo än vad som upplevs i svenska städer. Detta gäller särskilt då trafikljusen slår om från rött till grönt. I sakta mak startar första bilen i kön. Kanske detta bara gäller i en för övrigt laid back sydstat som Georgia? Mentalitet, kultur och livsstil Är den amerikanska föraren mer artig, förlåtande och överseende än den svenska? Ger man sig ut på motorvägarna runt Atlanta under rusningstrafik gäller knappast ovanstående, men under övriga tider upplevs trafikrummet som en relativt trygg plats att vara på. Bilar saktar ner och lämnar företräde för de som av någon anledning har svårt att ta sig fram. Vid fyrvägsstoppen vinkas det ivrigt till en osäker förare, Luckor lämnas på motorvägen för att lämna plats till körfältsbyte. I kyrkan uppmanar prästen församlingen att visa hänsyn till varandra, även i trafiken. Vem vågar smita före ut från parkeringen efter den predikan? Ett ökande problem vad gäller trafiksäkerheten i USA är dock ouppmärksamhet. Eftersom mycket tid ägnas åt bilkörning kombineras detta med andra sysslor såsom att äta, fixa sin make-up eller frisyr, prata i telefon och inte minst att ta emot och skicka sms. 16

25 4.2 Har Sverige något att lära? Efter att ha studerat statistik kan konstateras att det precis som i Sverige finns tre faktorer som i huvudsak orsakar de svåraste olyckorna; hastighet, alkohol och avsaknad av användning av säkerhetsutrustning såsom bilbälte och hjälm. Inom samtliga tre områden har Sverige kommit betydligt längre än USA, särskilt vad gäller bältes-/hjälmanvändning och fartdämpande åtgärder. Att jämföra de båda ländernas trafiksäkerhetsarbete genom nyckeltal ger givetvis ett mått på hur framgångsrikt länderna lyckats med sitt arbete. Att sedan försöka bryta ner enskilda orsaker och jämföra dessa med varandra, är svårt och ger inte självklart något entydigt svar. För att kunna dra ytterligare slutsatser, om detta överhuvudtaget är möjligt, måste även följande parametrar tas i beaktning: Lagstiftning, övervakning, straff Försäkringssystem Samhällsuppbyggnad Livsstil mm Ur trafiksäkerhetssynpunkt är dock hela systemet med skolbussar och de regler som gäller kring dessa intressant att studera. Med tanke på den stora omfattning som skolresorna har i USA och den låga andelen av olyckstillbud där skolbuss är inblandad, borde det finnas något för Sverige att studera vidare. 17

26 REFERENSER Hemsidor US Department of Transportation, Federal Highway Administration National Highway Traffic Safety Administration RITA, Research and Innovative Technology Administration, Bureau of Transportation Statistics Governors Highway Safety Association Insurance Institute for Highway Safety US Census Bureau School Transportation News Gas Buddy The American Petroleum Institute, API Vägverket SIKA VTI Statistiska Centralbyrån Körkortonline.se Skatteverket Wikipedia 18

27 Rapporter Traffic Safety Facts 2007, A compilation of Motor Vehicle Crash Data from the Fatality Analysis Reporting System and the General Estimates System, DOT HS National Highway Traffic Safety Administration, National Center for Statistics and Analysis, US Department of Transportation, Washington DC Traffic Safety Facts, 2007 Data: Motorcycles DOT HS Young Drivers DOT HS School Transportation-Related Crashes DOT HS State Traffic Data DOT HS Traffic Safety Facts, Research Note: The increase in Lives Saved, Injuries Prevented, and Cost Savings if Seat Belt Use Rose to at Least 90 Percent in All States, May 2009 DOT HS Traffic Safety Facts, Crash Stats Seat Belt Use in 2008 Use Rates in the States and Territories, April 2009 DOT HS Fordon enligt vägtrafikregistret, fjärde kvartalet och år 2007, 2008:4, SIKA Statistik, Bilbältesanvändning i Sverige 2007, Hans Åke Cederlund, Bo O Karlsson, VTI Svåra Olyckor med MC och moped, PM, Publ nr ,Vägtrafikinspektionen, Artiklar Allt lägre bensinpris, ,TT, DN Allt om Motor; Auto Death fall in 40 states , The Governors Highway Safety Association, AJC, 19

28

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013 Matteo och Johan 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Antal mc i trafik kontra trafikarbetet

Läs mer

Olycksutveckling Moped

Olycksutveckling Moped Olycksutveckling Moped 2 2010-04-21 Moped - allmänt Försäljning av mopeder 2001-2009 40000 35000 30000 25000 20000 klass 1 klass 2 15000 10000 5000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 * Källa:

Läs mer

Skadade i trafiken 2009

Skadade i trafiken 2009 Skadade i trafiken 2009 Olyckor i vägtrafiken är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Olyckorna orsakar död och skada på människor och egendom. En förutsättning för trafiksäkerhetsarbete är

Läs mer

Trafiksäkerhetspotential av vinterdäck på alla axlar på tunga fordon - analys av dödsolyckor på vinterväglag med tunga fordon inblandade

Trafiksäkerhetspotential av vinterdäck på alla axlar på tunga fordon - analys av dödsolyckor på vinterväglag med tunga fordon inblandade 1(5) Bilaga till remissvar TRV 2017/97669, vinterdäckskrav för tunga fordon Trafiksäkerhetspotential av vinterdäck på alla axlar på tunga fordon - analys av dödsolyckor på vinterväglag med tunga fordon

Läs mer

Oktober Tabell 1. Dödsolyckor på MC , utan körkort jämfört med alla dödsolyckor.

Oktober Tabell 1. Dödsolyckor på MC , utan körkort jämfört med alla dödsolyckor. Oktober 2015 Bakgrund Majoriteten av motorcyklisterna är trafiksäkerhetsmedvetna. Man tar inte onödiga risker och man njuter av att köra motorcykel. Att ha ett giltigt körkort när man kör motorcykel är

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Bilbältesanvändning i dödsolyckor

Bilbältesanvändning i dödsolyckor Bilbältesanvändning i dödsolyckor En analys av vägtrafikolyckor i Sverige 2005-01-01 till 2009-06-30 Bakgrund och syfte VTI mätningar visar att 96 procent av personbilsförarna och framsätespassagerarna

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor)

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor) Potentiella risksituationer i trafiken och på motorbanan Lärandemål Målet är att deltagarna skall få kännedom om vilka de statistiskt vanligaste potentiella risksituationerna som kräver flest liv i trafiken.

Läs mer

motorc för åren 2010-2020, version 1.0

motorc för åren 2010-2020, version 1.0 tning t a f n a m m a S å p t e h r e k ä s d a Ök d e p o m h c o l e k y motorc för åren 2010-2020, version 1.0 trategi s Gemensam Samverkan för gemensam strategi Både motorcyklar och mopeder fyller

Läs mer

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Inledning För precis 10 år sedan tog riksdagen beslutet om Nollvisionen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller

Läs mer

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Nationell strategi Polisavdelningen Polisavdelningen 2006-04-11 STRATEGI 2 (7) Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng INNEHÅLL

Läs mer

Antal omkomna

Antal omkomna Antal omkomna 2000-2014 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Ökat fokus på oskyddade trafikanter! trafikanter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Skyddade trafikanter

Läs mer

Allvarligt skadade motorcyklister och mopedister. Underlag 2.0

Allvarligt skadade motorcyklister och mopedister. Underlag 2.0 Allvarligt skadade motorcyklister och mopedister Underlag 2.0 Andel allvarligt skadade (medicinsk invaliditet 1 %) trafikanter fördelat på färdsätt (18 118 allvarligt skadade) 9% 4% 8% 39% I personbil

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar uppmärksamma

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna 2. Vilket år är du född? 3. Känner

Läs mer

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt Introduktion om Sverige och Trafikverket Sverige Befolkning 9,453,000 (2011) Area 450,000 km² Befolkningstäthet 23 pers/km Allmänna vägar 98,500

Läs mer

Djupstudier av trafikolyckor. Analys av material från 196 dödsolyckor i Mälardalen 1997-99

Djupstudier av trafikolyckor. Analys av material från 196 dödsolyckor i Mälardalen 1997-99 TØI rapport 499/2000 Forfattere: Fridulv Sagberg, Terje Assum Oslo 2000, 63 sider Sammandrag: Djupstudier av trafikolyckor. Analys av material från 196 dödsolyckor i Mälardalen 1997-99 Vägverket genomför

Läs mer

Antal omkomna 2000-2014

Antal omkomna 2000-2014 Antal omkomna 2000-2014 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Ökat fokus på oskyddade trafikanter! trafikanter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Skyddade trafikanter

Läs mer

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor)

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor) Potentiella risksituationer i trafiken och på motorbanan Lärandemål Målet är att deltagarna skall få kännedom om vilka de statistiskt vanligaste potentiella risksituationerna som kräver flest liv i trafiken.

Läs mer

STRADA Värmland 2007 2012

STRADA Värmland 2007 2012 Personskador i trafiken STRADA Värmland 2007 2012 Registrerade i STRADA av polisen och hälso- och sjukvården i Värmland 2 Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 4 Notera Exempel på användning av STRADA-data

Läs mer

Vår trafiksäkerhet. Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b

Vår trafiksäkerhet.  Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b Bilaga 2b Ärendemening Vår trafiksäkerhet Syfte Vägverket har till uppgift att informera allmänheten i frågor som rör trafiksäkerhet. Genom att fråga allmänheten får vi viktig kunskap om hur vi uppträder

Läs mer

Press Information. Pedestrian Detection i mörker. Animal Detection

Press Information. Pedestrian Detection i mörker. Animal Detection Volvo Car Group Public Affairs PVH50 SE-405 31 Göteborg, Sweden Telephone +46 31 59 65 25 Fax +46 31 54 40 64 www.media.volvocars.com Press Information Originator Malin Persson, malin.persson@volvocars.com

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet Man frestas att använda mobiltelefon också under bilkörning, även trots att

Läs mer

Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status hos

Läs mer

Publikation 2007:95. Trafik. säkerhet. Resultat från 2007 års trafiksäkerhetsenkät

Publikation 2007:95. Trafik. säkerhet. Resultat från 2007 års trafiksäkerhetsenkät Publikation 7:95 Trafik säkerhet Resultat från 7 års trafiksäkerhetsenkät 7-1 Titel: Resultat från 7 års trafiksäkerhetsenkät Publikation: 7:95 Utgivningsdatum: 7-1 Utgivare: Vägverket Författare: Ingemar

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

Publikation 2004: åriga personbilsförare inblandade i dödsolyckor år Analys av Vägverkets djupstudiematerial

Publikation 2004: åriga personbilsförare inblandade i dödsolyckor år Analys av Vägverkets djupstudiematerial Publikation 2004:130 16-17 åriga personbilsförare inblandade i dödsolyckor år 1997-2002 Analys av Vägverkets djupstudiematerial Dokumentets datum Dokumentbeteckning 2004-12-08 Publikation 2004:130 Upphovsman

Läs mer

Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2007

Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2007 Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2007 Registrerade i STRADA av polisen och hälso- och sjukvården i Värmland Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 3 Notera 2. Personskador i trafiken, Värmland

Läs mer

En dynamisk modell för att prediktera antalet trafikdödade

En dynamisk modell för att prediktera antalet trafikdödade Ö Hallberg 2009-05-26 B 1 En dynamisk modell för att prediktera antalet trafikdödade Örjan Hallberg, Hallberg Independent Research, Trångsund Inledning Statistiska Centralbyrån har sedan 1960-talet utgivit

Läs mer

Rapport Enkät kring skyddsutrustning vid motorcykel- och mopedolyckor SMC Uppsala i samarbete med NTF Uppsala län. Akademiska Sjukhuset 2005-04-01

Rapport Enkät kring skyddsutrustning vid motorcykel- och mopedolyckor SMC Uppsala i samarbete med NTF Uppsala län. Akademiska Sjukhuset 2005-04-01 Rapport Enkät kring skyddsutrustning vid motorcykel- och mopedolyckor SMC Uppsala i samarbete med NTF Uppsala län. Akademiska Sjukhuset 2-4-1 2-9-31 Sammanfattning Denna rapport har i jämförelse med den

Läs mer

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla.

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Odödlig O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status

Läs mer

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet.

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet. 1 2 Svenskar om bilen Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Utan bilen skulle vi inte få ihop livspusslet eller kunna sköta våra arbeten. Utan bil och buss skulle vi inte hinna med våra fritidssysselsättningar

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning Publikation 1:33 Trafik säkerhet Resultat från års enkätundersökning 1-5 Titel: Resultat från års trafiksäkerhetsenkät Författare: Helena Mujagic och Galip Bozkurt, Statistiska centralbyrån Kontaktperson:

Läs mer

732G60 - Statistiska Metoder. Trafikolyckor Statistik

732G60 - Statistiska Metoder. Trafikolyckor Statistik 732G60 - Statistiska Metoder Trafikolyckor Statistik Projektarbete Grupp 2 Linköpings Universitet VT2011 En framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken Albin Bernholtz, albbe876

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogrammet 2011 2020: detaljerade åtgärder

Trafiksäkerhetsprogrammet 2011 2020: detaljerade åtgärder MEMO/10/343 Bryssel den 20 juli 2010 Trafiksäkerhetsprogrammet 2011 2020: detaljerade åtgärder I dag antog kommissionen ett ambitiöst program för trafiksäkerhet som ska halvera antalet dödsolyckor i trafiken

Läs mer

Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna

Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna Statistiken på dessa sidor är hämtade från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor på tvåhjulig MC och från STRADA dit polis och sjukvård rapporterar trafikolyckor.

Läs mer

Personskador i trafiken STRADA Värmland

Personskador i trafiken STRADA Värmland Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2006 Registrerade i STRADA av polisen och hälso- och sjukvården i Värmland Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 4 Notera 2. Personskador i trafiken, Värmland

Läs mer

Trafiksäkerhet och konjunktur

Trafiksäkerhet och konjunktur Trafiksäkerhet och konjunktur Mats Wiklund Bakgrund Antalet dödade i trafiken minskar i lågkonjunktur och ökar i högkonjunktur Även trafikarbetet minskar i lågkonjunktur och ökar i högkonjunktur, men inte

Läs mer

Slutrapport av Skyltfondsprojekt DJUPSTUDIEANALYS AV VÄLTNING I OLYCKOR MED FYRHJULINGAR

Slutrapport av Skyltfondsprojekt DJUPSTUDIEANALYS AV VÄLTNING I OLYCKOR MED FYRHJULINGAR Vectura Box 3063 600 03 Norrköping Besöksadress: Luntgatan 28 Växel: 0771-159 159 Matteo Rizzi trafiksäkerhetsanalytiker matteo.rizzi@vectura.se 010-484 51 60 076-824 46 06 Slutrapport av Skyltfondsprojekt

Läs mer

Gymnasieungdomars syn på förarlösa fordon

Gymnasieungdomars syn på förarlösa fordon VTI PM 2015-04-04 Diarienummer: 2015-0156-7.3 Gymnasieungdomars syn på förarlösa fordon Henriette Wallén Warner Diarienummer: 2015-0156-7.3 Linköping 2016 Förord Våren 2015 tilldelades jag Nordiskt Vägforums

Läs mer

Fullskärmsläge. Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. för att gå ur fullskärmsläge.

Fullskärmsläge. Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. för att gå ur fullskärmsläge. Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för att gå ur fullskärmsläge. Don t drink & drive vill ge dig styrka och insikt

Läs mer

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien.

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Bilaga 2. Analys från konflikt- och observationsstudierna Trafiksäkerhet Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Olycksstatistik Trafiksäkerhetshöjande

Läs mer

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 PM Ärendenr: [Ärendenummer] Trafikverket Till: Från: 2010-12-28 Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 1(27) Innehåll Sammanfattning... 3 Relativ utveckling av omkomna i väg- och järnvägstrafik och trafikmängd...

Läs mer

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Resultat från en enkätundersökning genomförd av Nordiska Trafiksäkerhetsrådet våren 2010 i Danmark, Finland, Färöarna, Norge och Sverige 1 2 Förord Den här studien

Läs mer

Lastbilsförares bältesanvändning

Lastbilsförares bältesanvändning Lastbilsförares bältesanvändning En undersökning genomförd av NTF Väst på uppdrag av Volvo Trucks Malin Lundgren Bältesanvändning i Sverige Trots att Sverige har hög bältesanvändning visar studier av dödsolyckor

Läs mer

Fordon % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor Antalet personbilar i trafik ökade till

Fordon % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor Antalet personbilar i trafik ökade till Fordon 216 4 768 6 Antalet personbilar i trafik ökade till 4 768 6 28 % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor 19 % Andelen personbilar i trafik äldre än 15 år är 19 procent 78 % 78 procent

Läs mer

PUBLIKATION 2006:129. Trafiksäkerhet. Resultat från 2006 års trafiksäkerhetsenkät i Region Stockholm

PUBLIKATION 2006:129. Trafiksäkerhet. Resultat från 2006 års trafiksäkerhetsenkät i Region Stockholm PUBLIKATION 6:129 Trafiksäkerhet Resultat från 6 års trafiksäkerhetsenkät i november 6 Titel: Resultat från 6 års trafiksäkerhetsenkät i Publikation: 6:129 Utgivningsdatum: 6-11 Utgivare: Vägverket Författare:

Läs mer

Körsträckor för svenskregistrerade vägfordon Vehicles kilometres for Swedish road vehicles

Körsträckor för svenskregistrerade vägfordon Vehicles kilometres for Swedish road vehicles Statistik Körsträckor för svenskregistrerade vägfordon 1999-2015 Vehicles kilometres for Swedish road vehicles Publiceringsdatum: 2016-04-07 Kontaktperson: Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 24 Kjell Cronvall Juni 24 24 Rapport 42 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat bilbältesanvändningen

Läs mer

Att spara tid eller spara liv

Att spara tid eller spara liv VECTURA Att spara tid eller spara liv En rapport om andelen utfärdade och betalade fortkörningsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade lastbilar och bussar under 29 Haglund Helene 211-5-29

Läs mer

Bilbältesanvändning i dödsolyckor. En analys av vägtrafikolyckor i Sverige 2005-01-01 till 2009-06-30

Bilbältesanvändning i dödsolyckor. En analys av vägtrafikolyckor i Sverige 2005-01-01 till 2009-06-30 Bilbältesanvändning i dödsolyckor En analys av vägtrafikolyckor i Sverige 2005-01-01 till 2009-06-30 Titel: Bilbältesanvändning i dödsolyckor Publikationsnummer: 2010:070 ISBN: 978-91-7467-043-1 Utgivningsdatum:

Läs mer

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2012

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2012 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 12 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 12 Foto: Omslag + inlaga Jan-Aage Haaland Publikationsnummer: 12:192 ISBN: 978-91-7467-39-6

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Oskyddade Trafikanter

Oskyddade Trafikanter Oskyddade Trafikanter Inledning I vårt arbete om gruppen oskyddade trafikanter det vill säga alla de som befinner sid vid eller på en väg som inte färdas eller tar sig fram i ett fordon som är stängt och

Läs mer

Olyckor.

Olyckor. Olyckor 2016 En sammanfattning av trafikolyckorna inom Skellefteå kommun under 2016 www.skelleftea.se Trafikolyckor i Skellefteå kommun 2016 Sammanfattning De senaste tre åren har det inträffat färre olyckor

Läs mer

Vägtrafikskador 2013 Road traffic injuries 2013. Statistik 2014:8

Vägtrafikskador 2013 Road traffic injuries 2013. Statistik 2014:8 Vägtrafikskador 2013 Road traffic injuries 2013 Statistik 2014:8 Vägtrafikskador 2013 Road traffic injuries 2013 Statistik 2014:8 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42

Läs mer

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning NTF RAPPORT 2017:1 Hastighetsmätningar och ökad polisövervakning på fem platser inom Polisregion Väst www.ntf.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag

Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag Mårten Johansson marten.johansson@akeri.se +46 70 671 13 85 teknikchef Sveriges åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

Varför en översyn?

Varför en översyn? 1 2012-04-26 Varför en översyn? Vi har trots allt en positiv utveckling är målet fortfarande en utmaning? Inom EU finns förslag om mål om halvering mellan 2010 och 2020 (högst 133 omkomna 2020) Modellerna

Läs mer

SMS- 0,44 SÅ MÅNGA GÅNGER ÖKAR RISKEN ATT KROCKA OM DU... DOKUMENT SMS:AR KNAPPAR IN ADRESS PÅ GPS SKRIVER ANTECKNINGAR TITTAR PÅ EN KARTA

SMS- 0,44 SÅ MÅNGA GÅNGER ÖKAR RISKEN ATT KROCKA OM DU... DOKUMENT SMS:AR KNAPPAR IN ADRESS PÅ GPS SKRIVER ANTECKNINGAR TITTAR PÅ EN KARTA SÅ MÅNGA ÖKAR RISKEN ATT KROCKA OM DU... SMS:AR SMS- KNAPPAR IN ADRESS PÅ GPS SKRIVER ANTECKNINGAR TITTAR PÅ EN KARTA SLÅR ETT NUMMER PÅ MOBILEN LÄSER EN BOK ELLER TIDNING ÄTER TALAR I MOBIL DU HÅLLER

Läs mer

Vägtrafikskador 2014 Road traffic injuries 2014

Vägtrafikskador 2014 Road traffic injuries 2014 Statistik 2015:8 Vägtrafikskador 2014 Road traffic injuries 2014 Publiceringsdatum: 2015-04-09 Tabellerna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 4.1, 4.2, 5.2, 6.1 och 6.2 korrigerade 2016-02-09 Kontaktperson: Trafikanalys

Läs mer

Resor i Sverige. VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001

Resor i Sverige. VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001 VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002 Resor i Sverige Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001 Författare Susanne Gustafsson och Hans Thulin FoU-enhet Transportsäkerhet och vägutformning Projektnummer

Läs mer

OLYCKS- OCH SKADEREDUCERANDE EFFEKTER AV ABS (ANTILOCK BRAKE SYSTEM) PÅ MOTORCYKLAR

OLYCKS- OCH SKADEREDUCERANDE EFFEKTER AV ABS (ANTILOCK BRAKE SYSTEM) PÅ MOTORCYKLAR OLYCKS- OCH SKADEREDUCERANDE EFFEKTER AV ABS (ANTILOCK BRAKE SYSTEM) PÅ MOTORCYKLAR Matteo Rizzi 1, Johan Strandroth 2,3, Claes Tingvall 2,4 1 Vectura Consulting AB 2 Vägverket 3 Karolinska Institutet,

Läs mer

Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv

Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv 1 (9) Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv Ulf Brüde (f.d. trafiksäkerhetsforskare på VTI) Ett förskräckligt år År 1911 var ett fasansfullt år vad gäller svensk trafiksäkerhet. Hela 148 personer

Läs mer

Trafiknät Stockholm. Trafiksäkerhet åtgärder för att förverkliga nollvisionen i Stockholm. Säkerhet

Trafiknät Stockholm. Trafiksäkerhet åtgärder för att förverkliga nollvisionen i Stockholm. Säkerhet Trafiknät Stockholm Trafiksäkerhet åtgärder för att förverkliga nollvisionen i Stockholm En definition Säkerhet Frihet från incidenter eller förlust. Där det finns inte sådan som absolut säkerhet, säkerhet

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0. Mc o räcken Jörgen Persson Trafikverket

TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0. Mc o räcken Jörgen Persson Trafikverket TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Mc o räcken 2017 Jörgen Persson Trafikverket Omkomna skyddade och oskyddade trafikanter i vägtrafik (glidande 5-års medelvärden), 1996-2016 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 2003 Kjell Cronvall September 2003 2003 Notat 0302 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat

Läs mer

Trafikolyckor En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen. Lägesrapport

Trafikolyckor En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen. Lägesrapport Trafikkontoret Tjänsteutlåtande T2016-02178 Sida 1 (11) 2016-08-15 Handläggare Ellen Taavo 08-508 263 12 Till Trafiknämnden 2016-09-22 Trafikolyckor 2015. En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen.

Läs mer

Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2014

Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2014 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 14 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 14 Foto: Ulrika Lindström, Kerstin Ericsson, Johan Ardefors, Bo Maltanski Publikationsnummer:

Läs mer

Mopedinformation för föräldrar

Mopedinformation för föräldrar Mopedinformation för föräldrar Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2010 Mopedkörningens popularitet och antalet olyckor ökar Antalet

Läs mer

Vägtrafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-2005. Stefan Pinzke Peter Lundqvist

Vägtrafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-2005. Stefan Pinzke Peter Lundqvist 1992-25 Stefan Pinzke Peter Lundqvist Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi (AEM) Bakgrund En tidigare studie av trafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-1996 visade på många dödsfall och skadade

Läs mer

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2009 08 27 89 261 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 08 13 153 373 Dnr 2007/257.511 Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen Ärendebeskrivning Skurholmsgatans

Läs mer

Remissvar KS-2016/2472 Huddinge kommuns trafiksäkerhetsplan

Remissvar KS-2016/2472 Huddinge kommuns trafiksäkerhetsplan Remissvar KS-2016/2472 Huddinge kommuns trafiksäkerhetsplan, SMC, och SMC Stockholm svarar på mängder av remisser. Då det gäller trafiksäkerhetsplanen för Huddinge kommun vill vi påtala att kommunen helt

Läs mer

Trafikantsäkerheten vid Högdalens tunnelbanestation. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S).

Trafikantsäkerheten vid Högdalens tunnelbanestation. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S). Lotten Backström Trafikplanering 08-508 262 15 lotten.backstrom@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-05-20 Trafikantsäkerheten vid Högdalens tunnelbanestation. Svar på skrivelse från

Läs mer

Trafikolyckor. En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen

Trafikolyckor. En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen Trafikolyckor 214 En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen Trafikkontoret Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Box 8311, 14 2 Stockholm Telefon 8 58 27 2 www.stockholm.se/trafikkontoret Dnr: T215-1981

Läs mer

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2015

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2015 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 15 1 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 15 Foto: Thorsten Alm, Johan Ardefors, Kerstin Ericsson, Karin Paulsson, Yvonne Palm

Läs mer

Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga?

Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga? Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga? Asfalten är dålig på sträckorna med mitträcke. Att de har fler parkeringsfickor för att vila sig. De accelererar till 300 när de ska köra om och sedan

Läs mer

Håll hastigheten för säkra vägar i Täby

Håll hastigheten för säkra vägar i Täby Håll hastigheten för säkra vägar i Täby Hastigheten påverkar trafiksäkerheten Vi är många som rör oss i trafiken i Täby. Men oavsett om vi ska till jobbet, affären eller barnens fotbollsträning är det

Läs mer

2006-03-10 Vägverket 1. Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län

2006-03-10 Vägverket 1. Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Vägverket 1 Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Vägverket 2 Etappmålet En säker trafik Antalet döda och svårt skadade till följd av vägtrafikolyckor skall minska och antalet dödade i

Läs mer

15-åringen har rätt till ett vettigt fordon!

15-åringen har rätt till ett vettigt fordon! 15-åringen har rätt till ett vettigt fordon! Tredje Körkortsdirektivet är ett regelverk som reformerar hela körkortssystemet i Europa. Är beslutat inom EU och ska vara fastställt i medlemsstaterna år 211

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Linda Almljung Törngren Anders Håkman

Handläggare Datum Ärendebeteckning Linda Almljung Törngren Anders Håkman Handläggare Datum Ärendebeteckning Linda Almljung Törngren Anders Håkman 2015-05-19 2015-2085 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Trafikrådets handlingsplan 2015-2018 för ett trafiksäkert beteende

Läs mer

Trafiksäkerhet. Regional resultatrapport 2013

Trafiksäkerhet. Regional resultatrapport 2013 Trafiksäkerhet al resultatrapport 13 Titel: Trafiksäkerhet. al resultatrapport 13 Foto: Kerstin Ericsson, Jan Helldén, Johan Ardefors, Karin Paulsson Publikationsnummer: 13:145 ISBN: 978-91-7467-536-8

Läs mer

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011 Trafiksäkerhet och vintertrafik Svevias trafikbarometer, januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av huvudresultat... 4 1. Vintertrafik... 6 2. Köra för fort...10 3. Farliga trafiksituationer...14

Läs mer

Dakota. Massachusetts Nevada. New Jersey Kansas Kalifornien Arizona Mexico. Arkansas. Georgia Texas Louisiana Florida

Dakota. Massachusetts Nevada. New Jersey Kansas Kalifornien Arizona Mexico. Arkansas. Georgia Texas Louisiana Florida USA Alaska Stilla havet Washington Montana North Oregon Dakota Minnesota Vermont Maine Idaho South Wisconsin New Hampshire Wyoming Dakota Michigan New York Massachusetts Nevada Nebraska Iowa Pennsylvania

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Resultat, sammanfattning

Resultat, sammanfattning Resultat, sammanfattning Drygt hälften av bilisterna, 58 procent, som överskred den gällande hastighetsbegränsningen på 30 km/tim. Cirka 3 procent av fordonen körde 51 km/tim eller fortare. Medianhastigheten

Läs mer

Trafiksäkerhetsutveckling i kommunerna

Trafiksäkerhetsutveckling i kommunerna Trafiksäkerhetsutveckling i kommunerna -26 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 2 Tfn: växel 8-452 7, Fax: 8-452 7 5 info@skl.se, www.skl.se Förord Kommunerna har arbetat

Läs mer

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2011

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2011 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 11 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 11 Foto: Omslag Jan-Aage Haaland, inaagency/damkier (sid. 16), övriga Jan-Aage Haaland

Läs mer

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2011. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2011. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020 Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2011 Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020 Titel:, Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020 Publikationsnummer: 2012:098 ISBN:

Läs mer

Alkohol och tung trafik Hur kommer vi åt problemen med alkoholpåverkade förare? Lars Olov Sjöström Trafiksäkerhetschef, MHF

Alkohol och tung trafik Hur kommer vi åt problemen med alkoholpåverkade förare? Lars Olov Sjöström Trafiksäkerhetschef, MHF Alkohol och tung trafik Hur kommer vi åt problemen med alkoholpåverkade förare? Lars Olov Sjöström Trafiksäkerhetschef, MHF Fakta om rattfylleri i Sverige Totalt beräknas andelen nyktra förare i trafiken

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Yttrande på ärende 2581-28325-2012

Yttrande på ärende 2581-28325-2012 2012-12-17 Sid 1(5) Till Länsstyrelsen i Stockholms län Yttrande på ärende 2581-28325-2012 Riksorganisationen, SMC och distriktsorganisationen SMC Stockholm lämnar följande yttrande över de angivna skrivelserna

Läs mer

Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 2014-01-29

Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 2014-01-29 Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 1 BAKGRUND Detta PM redogör kortfattat för arbetsgång och resultat för de koldioxidberäkningar som M4Traffic genomfört åt Trafikkontoret. Beräkningar

Läs mer

Trafiksäkerhet för barn och unga

Trafiksäkerhet för barn och unga Trafiksäkerhet för barn och unga Skadade i Luleå 2003-2006 Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun Gata & Trafik 2008 Hanna Ahnlund Inledning Det finns en oro bland föräldrar över a släppa ut sina barn i

Läs mer