Fullredigering i InfoGlue WP2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullredigering i InfoGlue WP2"

Transkript

1 KURSHÄFTE Senast uppdaterad: CMS-teknik (responsiv design) Fullredigering i InfoGlue WP2 Teknisk introduktion med övningar Ansvarig: Tomas Edquist Programmet för webbutveckling Uppsala universitet

2

3 Syfte och innehåll Syfte Handledningen syftar till att lära dig hur InfoGlues (IG) så kallade CMS-gränssnitt fungerar för att skapa både struktur och innehåll. Två gränssnitt för användaren InfoGlue tillhandahåller två olika gränssnitt. Det här häftet behandlar det komplexa fullredigeringsgränssnittet, kallat CMS. Det gränssnittet ger användaren fulla befogenheter. Det mindre komplexa gränssnittet heter EOS, eller direktredigering. Två publika utseenden för besökaren I november 2013 lanserades den nya responsiva designen i och med att helt bytte utseende på sin webbplats. Den kallas internt för WP2 Viktigt i förändringsarbetet var att möta behovet att kunna ta del av webbplatsen även på annat än traditionella datorskärmar. Förmågan att anpassa utseendet efter besökarens skärmstorlek kallar vi responsiv. Rollerna WPA, redaktör och skribent De behörighetsroller som finns i IG korrelerar inte med gränssnitten! Alla behörighetsroller kan logga in i CMS-et. Vi rekommenderar dock att skribenterna enbart arbetar i EOS-et via en speciell inloggningslänk som de får från sin WPA (webbplatsansvarige). Rättigheterna är nästan identiska för WPA och för redaktör. En skribent har betydligt färre rättigheter. Personer som ska arbeta i EOS-läget, men också ska kunna publicera, ska anmälas som Skribent med publiceringsrättighet.

4 Som redaktör ingår du i ett sammanhang! När du informerar på en webbplats ingår du alltid i ett sammanhang. Jämför gärna med en sida i en tryckt utbildningskatalog. Självklart ska alla sidor ha samma utseende (det är redan inbyggt i IG) men även textens innehåll som är ditt ansvar ska vara i samklang med övriga sidors innehåll. Därför krävs ett nära samarbete mellan webbplatsens olika aktörer. Målgruppsanalys nödvändig Viktigast av allt är att alla inblandade informatörer har klart för sig vilken eller vilka målgrupper webbplatsen vänder sig till! Tänk en forskare som berättar kollegialt om sin forskning på en webbplats där huvudmålgruppen är blivande studenter. Hur lyckat är det? Lathund för webbförnyelse Om webbplatsens struktur och målgrupp och är oklara bör du och ditt webbteam studera vår Lathund för webbförnyelse, som finns att ladda ned från supportwebbens startsida. Där finns en del användbara tips. InfoGlue och tillgänglighet Webben möjliggör tillgänglighet om du hanterar den rätt. Tillgängligheten är till stor del inbyggd i InfoGlue. Det du behöver tänka på är: Konsekvent och korrekt rubrikhantering Vettiga texter i rubriker och länkar så de även förstås ryckta ur sitt sammanhang (»out of context«) Alternativtext till alla informationsbärande bilder Att använda listfunktionen för uppräkningar i stället för vanlig retur Att uttrycka dig på ett för målgruppen begripligt sätt.

5 Innehållsförteckning 1. Inledning/Scenario... 7 Fullredigering i CMS-et... 7 Kursscenariot... 7 Innehåll och struktur åtskilda i InfoGlue... 7 Tillgänglighetskrav Skapa sidor och innehåll... 9 Det färdiga resultatet... 9 Arbetsgång/Din uppgift... 9 Skapa mapp i verktyget Innehåll för lagring Mappfilosofi att begrunda efter kursen! Skapa sida i verktyget Struktur Den nya sidan Skriv sidans text = en artikelkomponent behövs Skapa undersidor till din sida Uppdatera sida och innehåll Flera komponenter på samma sida! Skriv text under den befintliga Testa hjälpmedlet Sidstruktur Skriv färdigt din huvudartikel olika typer av innehåll Länkar i brödtexten Bilagor Bilder Extra: Ladda upp stora bilagor Extra: Olika typer av artikel Uppdatera huvud- och fotinformationen WPA Sidans egenskaper Annan språkversion Språkstruktur Extra: Övriga komponenter Publicera Från Struktur publiceras både sidor och innehåll FK: Återta en tidigare version av sidan eller artikeln FK: Referenshantering FK: Ta bort sidor och innehåll Papperskorgen WPA FK: Landningssidor i WP Bilagor A. Förlagan som ska migreras i kursen B. Vettig webbadress C. SEO: Bli hittad av sökmotorerna Avsluta /Stöd och hjälp Fråga eller rapportera problem! Supportwebben Tema-/fortsättningskurser... 25

6

7 7 1. Inledning/Scenario InfoGlue är en s.k. öppen programvara som UU valt som sitt webbverktyg. Läs mer om IG på infoglue.org! Uppsala universitets webbverktyg InfoGlue (IG) kan hanteras på två lite olika sätt (två redigeringslägen): Direktredigering för dem som hanterar innehållet på enstaka sidor Fullredigering, för webbplatsansvariga och redaktörer som ska både skapa webbplatsens struktur och hantera innehållet Internt används begreppen EOS för första sättet och CMS för andra. Att arbeta i CMS-läget är mer komplext än att arbeta i direktredigeringsläget. I gengäld kan du göra fler saker. I EOS-läget surfar man till en text, dubbelklickar, redigerar och sparar. Den lokala menyn i IG. Huvudsidan Deltagare är aktiverad, dvs. du är på den sidan. Fullredigering i CMS-et Arbetet i CMS-et ställer större krav på din tekniska och din webbmässiga kompetens, än arbetet i EOS. Kursscenariot Vi tänker oss att du ska skapa sidor och innehåll under en befintlig huvudsida. Del av menyn: huvudsidan Deltagarsidor med en undersida. Ovan ser du sidans meny med Deltagarsidors länk plus en undersida. I kursen får du: Skapa en egen sida under Deltagare med olika typer av innehåll: text, rubriker, bilder, bilagor och länkar samt undersidor Lära dig skillnaden mellan innehåll (artiklar, bilder) och struktur (sidor) Skapa en engelsk version av innehållet Publicera De två viktigaste verktygen i InfoGlue. Innehåll och struktur åtskilda i InfoGlue Två väsentliga begrepp i IG är innehåll och struktur. De är tillika IG:s två viktigaste»verktyg«. I Struktur skapar du sidor. När webbplatsens besökare klickar länken till sidan, kopplas sidan och innehållet ihop och visas tillsammans. I Innehåll sparar du artiklar, bilder m.m. Se skissen nedan: Skapa sidor i InfoGlue WP2 CMS Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet,

8 8 Förbindelsen mellan Struktur och Innehåll sköts av komponenter som agerar»kopplare«. För att ett innehåll ska kunna visas på en sida måste en komponent finnas på sidan där innehållet ska visas. I exemplet till vänster finns en artikelkomponent till höger om menyn som»hämtar upp«artikeln Lärare klar-artikel till sidan Lärare klar. Artikeln ligger i Innehåll. En sida i IG som skapats i Struktur vars artikel har lagrats i Innehåll. Ovan ser du en webbsida uppbyggd av ett antal komponenter, med artikeln» Lärarens färdiga «visad i mitten. Sidan skapas alltid i Struktur. Artikeln kan skapas i Struktur, men den lagras alltid i Innehåll. Utan komponent på sidan kan ingen artikel visas. Läs mer på supportwebben! Tillgänglighetskrav Som nämns i Syfte och innehåll uppfyller InfoGlue generella krav på tillgänglighet. För att kunna kalla en webbsida tillgänglig ska den vara: Lättfunnen Begriplig för alla besökarmålgrupper Möjlig att lyssna till med samma»läsordning«som den visuella Strukturerad med hierarkiskt valda formatmallar för rubriker Försedd med alternativa texter till alla innehållsförstärkande bilder Ha rubrik- och länktexter som förstås också»out of context«sidan ska kunna ses, lyssnas till och kännas på (= läsas med fingrarna). Besökare kan lyssna på texten i IG via länken Lyssna. Funktionen är automatiserad. Du behöver inte vidta någon speciell åtgärd för att lyssna ska fungera. Observera att IG:s lyssna inte är tänkt för besökare som inte kan se texten! Den besökarkategorin använder vanligen egna så kallade skärmläsare. Olika sätt att ta del av en webbsidas innehåll. Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet, Skapa sidor i InfoGlue WP2 CMS

9 9 2. Skapa sidor och innehåll Scenario: du har fått i uppgift att ansvara för en del av webbplatsen. Du ska skapa en egen sida och fylla den med text, länkar, bilagor, bilder samt skapa en engelsk version av samma artikel på samma sida. A Det färdiga resultatet B C Sida visad i förhandsgranska-läge. Detta ser du: A. Global toppmenyn med utfällbara länkar som leder till uu.se. B. Den lokala menyn i vänsterkolumnen med undersida till Deltagarsidor. Sidan»Lärare klar«är aktiverad/klickad C. En artikel (texterna benämns artiklar i IG). Mina inställningar hittar du i»gubbmenyn«i övre högra hörnet. Arbetsgång/Din uppgift Vi börjar de praktiska övningarna så här: 1. Loggar in och i förekommande fall ändrar inställningar 2. Skapar en mapp i Innehåll för att lagra blivande innehåll 3. Skapar sidan i Struktur under Deltagarsidor Öva 1 Öva 2 Öppna Firefox eller Chrome. Logga in till InfoGlue CMS via: admin.webb.uu.se Om du inte gjort inställningarna före kursen, gör du det nu: Svenska, din webbplats, Strukturverktyget Välj övningswebbplats i Struktur. Gå till Innehåll och välj övningswebbplatsen även här. Se bilden i marginalen. Skapa sidor i InfoGlue WP2 CMS Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet,

10 10 Skapa mapp i verktyget Innehåll för lagring Mappar skapas i Innehåll med kommandot Skapa mapp som finns under Skapa. Skapa mappen Döp mappen. Resultatet. Öva 3 Öva 4 Skapa en kursmapp under mappen Deltagarsmappar enligt bilderna ovan. Extraövning: Om detta vore på riktigt skulle du antagligen skapa undermappar i din mapp. För kursens vidkommande räcker det gott med en mapp. Men om du är WPA bör du läsa nedanstående text gärna redan nu! Mappfilosofi att begrunda efter kursen! Alla som har behörighet och hittar CMS-et kan också skapa mappar. I mapparna lagras webbplatsen innehåll i form av artiklar, nyheter, bilder osv. Redan i en normalstor webbplats finns hundratals innehållsobjekt. För att hålla ordning på allt innehåll, måste du veta vilken lagringsprincip man tillämpar på»din«webbplats. Skapa aldrig nya mappar utan att vara överens med din webbplatsansvarige. Den vanligaste principen är att namnge mapparna efter toppsidornas länkar. I dessa läggs sedan en mapp för varje innehållsobjekt. För webbplatsens besökare spelar mappstrukturen ingen roll. Men för inblandade informatörer kan det uppstå problem om inte innehållsobjekten är lagrade på ett konsekvent sätt i förutsägbara mappar. De som enbart jobbar i så kallat EOS-läge kan inte skapa mappar. Men om de skriver nya artiklar inleder IG med att fråga i vilken mapp objektet ska sparas. Här finns en uppenbar risk att EOS-are väljer första bästa mapp bara för att komma vidare! Det undviker du som WPA genom att ha skapat sidor och påbörjat artiklar för alla som enbart ska arbeta i EOS. En ny webbplats levereras med ett antal mappar, namngivna efter landningssidornas menynamn. Se det som en rekommendation, men inte som en nödvändighet! Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet, Skapa sidor i InfoGlue WP2 CMS

11 11 För att få din nya sida att hamna rätt i sidstrukturen ser du till att markera den blivande modersidan, innan du väljer Skapa! Skapa sida i verktyget Struktur Sidor skapas i Struktur med hjälp av kommandot Skapa. I dialogen som öppnas fyller man i sidans namn och väljer sidmall. Skapa ny sida-vyn. Visas när du använder kommandot Skapa i Struktur. Som du ser fylls även några fält i automatiskt när man väljer sidmall. Vi har också chansen att redan här fylla i motsvarande information för den engelska versionen. I kursen gör vi det emellertid i ett senare skede. Fältbeskrivningar: Sidtitel: viktas högst av sökmotorerna, viktigt att du fyller i det här fältet med mycket»sökgodis«! Sidans länknamn i menyerna: utgör länknamnet i menyn Sidans del av webbadressen: den publicerade versionen av sidans adress Sidansvariges e-postadress: försäkrar att ditt namn alltid syns i sidfoten oavsett vem som redigerar. Eftersom både länknamn och webbadress är publika, ska du lägga stor vikt vid dessa. Webbadressen bör helst inte ändras efter det att sidan publicerats skarpt! Öva 5 Se till att du är på Deltagarsidor. Välj Skapa. Döp sidan till ditt för- och efternamn i fältet Namn. Välj sidmallen Article page. Spara! Skapa sidor i InfoGlue WP2 CMS Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet,

12 12 Om du skulle behöva ändra något fält i efterhand, gör du det i verktyget Struktur, kommandot Egenskaper, fliken Metadata. Vi kommer att komplettera med metadata för den engelska versionen senare. Den nya sidan Den nya sidan är nu skapad. Den är anpassad till olika skärmstorlekar, det vi kallar responsiv och internt benämner WP2. Skriv sidans text = en artikelkomponent behövs En sida kan inte bära innehåll utan så kallade komponenter. I en nyskapad sida med mallen Article page finns alltid en artikelkomponent i slot 2. Via den kan man skapa en artikel som kommer att lagras i Innehåll. Öva 6 Klicka Skapa och välj din lagringsmapp, döp artikeln (se nedan): Namnge ny artikel. Öva 7 Nu får du upp artikelformuläret. Fyll i rubrik och lite text. Läs om Vettig webbadress i Bilaga B. OBS vi har bara skapat en svensk version av sidan! Slot = komponentplats Den artikel du skriver kan liknas vid en fil, men är mer en behållare: den kan också lagra andra språkversioner samt bilage- och bildfiler. Det är god webbsed att ge artikelns huvudrubrik samma innehåll som länken till sidan. Dock ska du oftast komplettera rubriken med mer info. Exempel: länknamn Kontakt, huvudrubrik Kontakta XYZinstitutionen. Artikelformuläret i fliken Redigera innehåll. Öva 8 Välj SPARA OCH STÄNG och i dialogen som visas väljer du STÄNG! Nu finns en sida med en påbörjad artikel kopplad till din sida. Artikeln ska du uppdatera senare, men först skapar vi undersidor till din huvudsida. Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet, Skapa sidor i InfoGlue WP2 CMS

13 13 I den responsiva designen syns endast en eller två nivåer i menyn, allt för att passa i de små skärmarna! Skapa undersidor till din sida Att skapa undersidor går till på samma sätt som tidigare. Öva 9 Aktivera din sida. Klicka Skapa och döp sidan till Mitt hem, samt välj sidmallen Article Page igen. Du behöver inte skapa någon artikel till sidan! Nu finns en undersida, men den syns inte i menyn! Öva 10 Skapa nu ytterligare en undersida, parallell med den första. Döp den till Min hobby. Du behöver inte skapa någon artikel till sidan! Uppdatera sida och innehåll Det är en konst att skriva på ett webbmässigt sätt. Vi koncentrerar oss dock främst på de tekniska aspekterna. Flera komponenter på samma sida! Det går alldeles utmärkt att lägga flera komponenter efter varandra i samma komponentplats. En sida i WP2 består väldigt ofta av flera separata innehåll efter varandra. Besökaren ser det dock som en sammanhängande sida. Lägg till komponent. Skriv text under den befintliga Genom att lägga till komponenten Article har man möjlighet att infoga ytterligare en text på sidan. Man klickar +-tecknet som finns ovanför och under befintliga texter/komponenter. De två vanligast förekommande komponenterna finns som knappar ARTICLE och PUFF CONTAINER. För att se alla tänkbara komponenter, väljer man knappen ALLA KOMPONENTER. Komponentlistan med alla komponenter. Öva 11 Öva 12 Öva 13 Gå till sida med ditt namn. Lägg till en artikelkomponent under den befintliga genom att välja Article. Skapa artikeln på samma sätt som förut. Använd länken Skapa. Spara artikeln i din kursmapp. Huvudrubrik: Andra artikeln samt ett par rader. Spara och avsluta. Jfr huvudrubriken i övre artikeln med den i undre. Varför skillnaden? Skapa via länk. I fortsättningen jobbar vi helt med din översta artikel. Skapa sidor i InfoGlue WP2 CMS Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet,

14 14 Testa hjälpmedlet Sidstruktur Via högerklicksmenyn finns Sidstruktur som kan användas för att lägga till, byta och ta bort komponenter. Öva 14 Extra: Högerklicka på valfri plats på sidan, välj Sidstruktur. Lägg till ytterligare en artikelkomponent. Ta sedan bort komponenten via Sidstruktur. Skriv färdigt din huvudartikel olika typer av innehåll Sidstruktur. Nu är det dags för det viktigaste: din text. Det är den besökaren läser (eller inte läser om den är dåligt skriven). Klistra in text Öva 15 På sidan Deltagare finns en länk till den text som du ska kopiera. Klistra sedan in texten i första artikeln på din sida via Ctrl + V. Bildvisningen följer med vid inklistringen. Man måste i de allra flesta fall radera bilderna eftersom ett anrop till deras ursprungliga plats blivit inklistrat. Om ursprungssidan tas bort, försvinner också bilderna! Olika sätt att öppna en text för uppdatering: 1. Klicka Redigera-länken 2. Dubbelklicka texten Granska resultatet Du förhandsgranskar med kommandot Granska. Observera att det går att granska för surfplatta och för mobil. Det bör man göra ofta! Öva 16 Kontrollera om formatering blev som i originalet med Granska. Pröva också att granska för surfplatta och mobil. All formatering följer faktiskt med vid inklistring, även om den ser annorlunda ut. Det beror på att IG:s mallar»tolkar«samma sak på annat sätt. Verktygsfältet i artikelformuläret De stora formateringarna, rubriker ingress etc. görs via rullistan Styckeformatering. Färg och storlek kan inte förändras. Granska-kommandot. I vår supportwebb kan du gå in under fliken Sidinnehåll och få skrivtips. Verktygsfältet. Rubriker ingresser och listor Det finns två rubriknivåer i textdelen: Underrubrik (h2) och Styckesrubrik (h3). Huvudrubriken har koden h1. Rubricera ofta och helst i rätt hierarkisk ordning: h1, h2, h3. Text i rubriker har högt»träffvärde«i Google och andra sökmotorer. När det gäller ingressformatet är det tänkt att användas i några sammanfattande meningar direkt under huvudrubriken. Till skillnad från rubrikformaten avlutar man Ingress genom att trycka retur och sedan välja formatet igen! Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet, Skapa sidor i InfoGlue WP2 CMS

15 15 Vid uppräkningar ska du använda listor! Nummerlistan är lämplig om du anger antal, t.ex.»det finns tre «. Vid andra uppräkningar passar punktlistan. Nivålistor gör du genom att klicka på indragsknappen. Nivålista. Öva 17 Pröva några olika formateringar, fr.a. Ingress och rubrikerna i Styckeformatering. Innehållsförteckning Om texten är lång kan man som alternativ till att dela upp den på flera sidor skapa en innehållsförteckning. Öva 18 Högerklicka utan att öppna artikeln och via Egenskaper väljer du Yes i fältet för Show table of contents. Observera att innehållsförteckningen bara gäller en artikeln i taget! Öva 19 Förstår du Web package 1 och Web package 2 i Egenskaper? Del av Egenskaps-dialogen för artikel. Extra: tabell Hur man skapar tabeller finns beskrivet i Supportwebben: Öva 20 Extra: Pröva att skapa en tabell i den undre artikeln. OBS tabellformatet funkar inte i visningen på smala skärmar om man inte i Egenskaper för tabellen ändrar till procent. Länkar i brödtexten Systemet genererar automatiskt länkarna i den lokala menyn. Vid skapande av länkar i artikeltexten, gör man så här: 1. Markera den blivande länktexten 2. Klicka länkknappen. Länkdialogen öppnas (se marginalen) med fliken Länkinformation aktiv. Här kan man välja typ av länk: URL: vanlig länk, Länk till ankare i texten: intern länk inom artikel, E-post: för e-postadresser. Fliken Mål ger möjlighet att välja i vilket fönster länkens mål ska visas. Bara i undantagsfall ska länken öppna ny sida/flik, enligt tillgänglighetsreglerna. Länkdialogen. Öva 21 Öva 22 Skapa en länk med ditt namn till vår anställdakatalog: Gå till katalog.uu.se och dig själv. Kopiera adressen. Markera namnet och skapa en extern länk. Länka internt till dina bägge undersidor (mycket viktigt, eftersom dessa inte syns i menyn, då är enda sättet för besökaren att nå dem via dina länkar i brödtexten): 1. Markera blivande länktexten 2. Klicka länkknappen 3. Klicka VÄLJ FRÅN INFOGLUE 4. Leta rätt på målsidan Kopiera aldrig från sidans adressfält i Granska eller i inloggat läge! Så här ser en intern länk ut i länkdialogen. Öva 23 Extra: länka internt till valfri sida på annan IG-webbplats, gärna din egen. Skapa sidor i InfoGlue WP2 CMS Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet,

16 16 Bilagor För att länka till bilagor som redan finns uppladdade till IG-servern, gör man så här: 1. Markera länktexten, klicka länkknappen 2. Klicka knappen VÄLJ FRÅN INFOGLUE (se bilden i marginalen) 3. Välj fliken Länk till intern fil 4. Markera önskad fil och klicka ANVÄND MARKERAD 5. Tillbaka i länkdialogen: Välj rätt filikon i Länkstil och ange språk i Dokumentläsning om du vill att bilagan ska kunna lyssnas på Om filen finns utanför IG t.ex. på egna datorn väljer man fliken Ladda upp. Då kommer filen att laddas upp till artikeln. Den hittas via fliken Filer i artikelformuläret. Besökaren som klickar bilagelänken måste veta att den leder till en bilaga och inte till en vanlig webbsida. Ange gärna det i länktexten, eller välj passande filikon i dialogens Länkstil (se bild i marginalen). Genom att ange språkkod, kommer Lyssna att läsa upp innehållet i bilagan om den är pdf. Välj från Infoglue-knappen. Visa upp pdf-ikonen. Öva 24 Skapa en bilagelänktext någonstans i artikeln. Endera laddar du upp bilagan från datorns skrivbord, eller från Infoglue: klicka VÄLJ FRÅN INFOGLUE och peka ut kurspdf-en som bilaga via länkknappen, se bilden nedan. Visa att det är en pdf med hjälp av pdf-ikonen, samt ange språkkod. Vad händer? Pdf-ikon och lyssna på pdf. Vägen till kursbilagan: Länk till intern fil; Bläddra bland innehåll. Bilder Bilder infogas i texten via bildknappen i verktygsfältet. Då öppnas bilddialogen (se marginalen) med fliken Bildinformation aktiv. Fältet URL: Direktadressen till bild som finns någon annanstans. Knappen VÄLJ FRÅN INFOGLUE: Via denna knapp visas redan uppladdade bilder, eller via knappen BIFOGA NY FIL ladda upp och visa. Alternativ text: text om inte bilden visas (se nedan). Bredd Höjd: är inte kopplad. Anpassa alltid bilden innan den laddas den! Marginaler: anger v- och h-marg, samt topp- och bottenmarg. Justering: används om man vill placera bilden bredvid texten Left eller Right. Bilddialogen. Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet, Skapa sidor i InfoGlue WP2 CMS

17 17 Man måste att ha ändrat till rätt storlek redan innan man laddar upp bilden! Alternativtext för den som inte ser bilden: För besökare som inte kan se bilden, måste du beskriva den i fältet Alternativ text (gäller betydelsebärande bilder). Försök att kortfattat få med det väsentligaste. Visa bild För att visa en bild som redan finns på IG-servern, gör så man här: 1. Ställ markören där bilden ska visas. Öppna bilddialogen via bildknappen i verktygsfältet 2. Klicka knappen VÄLJ FRÅN INFOGLUE 3. Välj tredje fliken Bläddra bland innehåll 4. Öppna bildbehållare (du måste veta var den finns i lagringsutrymmet!) 5. Markera önskad bild och klicka ANVÄND MARKERAD 6. Tillbaka i bilddialogen: Skriv lämplig alternativtext Öva 25 Visa upp den spaltbreda bilden där den tidigare visades efter inklistringen. Peka ut och infoga den spaltbreda bilden i eget stycket. Se till att du fyllt i alternativtextfältet. Se i bilden nedan hur du hittar bildfilen i Innehåll, eller välj att ladda upp från skrivbordet: Öva 26 Extraövning: pröva att placera den smala bilden till höger om valfritt stycke. Se till att markören står först i det stycket när du klickar på bildknappen. Bilders och bilagors filnamn Använd: a z, 0 9, - (bindestreck) Använd aldrig: mellanslag, punkt, snedstreck Var försiktig med understrykning (_), använd bindestreck (-) Tips: ge filen ett vettigt namn, det gillar sökmotorerna! IG klarar av att korrigera detta automatiskt. Men man bör ändå anpassa filnamnet i förväg. Då är det du som bestämmer, inte IG! Man behöver varken länka om (bilaga) eller visa igen (bild) om man uppdaterar sin fil! Lagringsalternativ: läs i»tips: skapa bildbank«under Bild/Bilaga, fliken Sidinnehåll, på supportwebben. Uppdatera bild/bilaga När man behöver förnya sin bilaga/bild ska man byta fil. Man väljer att redigera den artikel där bilagan eller bilden finns och klickar på länken Filer. Korspilen används för att byta bild eller bilaga. Nyckelordet ska vara detsamma som för den utbytta filen. Lagrade filer i artikeln. Skapa sidor i InfoGlue WP2 CMS Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet,

18 18 Öva 27 Beroende på hur du hanterat bilagan: Gå till artikelns länk Filer eller gå till Innehåll och öppna Bilagebanken: Notera byt fil-ikonen, MEN utför ingen uppdatering! Extra: Ladda upp stora bilagor Om man måste distribuera/visa stora filer, använd Clamator som lagrar filer utanför IG-servern. Clamator hittas via uppladdningslänken under Meny. När filen är uppladdad, visas en externadress till filen, som används i länkdialogen. Extra: Olika typer av artikel Det finns inställningar i artikelkomponentens egenskaper som bland annat tillåter visning av bild till höger eller vänster om texten. Ladda upp fil till Clamator. Öva 28 Extra: Ändra Egenskaper i sista artikeln från Simple till Image to the left. Öva 29 Extra: Skapa ett s.k. Side content i högra delen och välj en bild från Bildbank- Kursbilder så visas den till höger om texten. Uppdatera huvud- och fotinformationen WPA Sidhuvudets och sidfotens egenskaper nås via högerklick i respektive område på startsidan. Här kan man koppla in andra sidfotsartiklar eller uppdatera befintliga. För en ny webbplats finns redan rubricerade sidfotsartiklar som WPA kan anpassa för sin egen webb. Observera att sidfotsartiklarna ska ha samma rubriker som på WPA: Märket WPA visar att texten i första hand vänder sig till denne i sin roll som ansvarig. Övre delen av sidfoten på Sidans egenskaper Under Egenskaper finns ett par flikar som vi ska titta närmare på. Information om sidan (Metadata) Du har redan stött på fälten i Metadata när du skapade dina sidor. Fältbeskrivning Val i Struktur. Beskrivning av fälten finns via frågetecknet (?). Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet, Skapa sidor i InfoGlue WP2 CMS

19 19 Sidtitel: viktas högst av sökmotorerna, viktigt att du fyller i det här fältet med mycket»sökgodis«! OBS: titels skapas av fältets innehåll + namnet på webbplatsen + Uppsala universitet. Sidans länknamn i menyerna: utgör länknamnet i menyn Sidans del av webbadressen: den publicerade versionen av sidans adress Sidansvariges e-postadress: försäkrar att ditt namn alltid syns i sidfoten oavsett vem som redigerar. Metadatafliken (Redigera innehåll) i Egenskaper Webbadressen: får bara innehålla a z, 0 9 och inga mellanslag! Sidansvariges e-postadress: E-postadressen här matchas mot personalkatologen. Vid träff lägg personens namn i sidfoten med länk till katalogposten. Fältinnehållet ärvs. Du måste skapa en engelska version av sidan, innan du kan skapa en engelsk version av artikeln! Öva 30 Öva 31 Gå till din sida, välj Egenskaper och kontrollera att fältet Sidans del av webbadressen har ett anpassat innehåll. Peka på varje frågetecken och försök förstå fältens roll. Om du inte förstår, fråga vid nästa genomgång! Skapa en engelsk version av sidan genom klicka Engelska. Fyll i fälten, men på engelska. Observera: Med en avvikande engelsk webbadress undviks oönskad språkväxling när besökaren klickar runt på webbplatsen. Sortering av länkar i den lokala menyn Sortera undersidor i den lokala menyn, görs enklast genom att dra sidorna i strukturträdet, alternativ att använda flytta upp och ned-kommandona i trädets högerklickmeny. Dra-sortera i trädet. Öva 32 Pröva att sortera dina undersidor genom att dra och genom att använda trädmenyn. MEN: du ser ändå inget resultat i lokala menyn, eftersom den bara visar två nivåer! Dölja länkar i menyn Om en sida inte ska synas i den lokala menyn, kan man dölja den via trädmenyn. Dölj/Visa val i trädmenyn. Öva 33 Dölj sidan med dit namn i menyn. Visa den igen. Skapa sidor i InfoGlue WP2 CMS Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet,

20 20 Annan språkversion En artikel kan bära flera språkversioner. Vilka bestäms redan när webbplatsen skapas. Skapa en engelsk version För att skapa en engelsk version av artikeln, klickar man Redigera och byter sedan språk i språkväxlaren uppe till höger. OBS en engelsk version av sidan måste finnas innan man skapar den engelska versionen av artikeln! Öva 34 Skapa åtminstone början på en engelsk artikel. Språkstruktur En IG-webbplats har speglade språksidor. Webben uu.se har parallell struktur (se marginalen). Speglat: samma sida visar alla språkversioner som i övningarna ovan. Språkväljaren visar artikelns andra språkversion. Extra: Övriga komponenter Förutom artikel- och bildkomponent finns fler komponenter att infoga. Om du inte hinner nu, pröva efter kursen! Parallellt: olika sidor för olika språk. Språkväljaren växlar till angivet språks startsida. Öva 35 Extra: Pröva någon av komponenterna Courses and programs, Diva, Unit Employee List (Akka) m.hj.a. supportwebben. Publicera Allt som skapas har statusen arbetskopia tills det publiceras. Publicering görs med fördel från Struktur. Här finns kommandona Publicera och Publicera sidor. Med den senare kan man publicera flera sidor på en gång. Vid publicering utan att webbplatsen ännu är skarpt, återfinns det publicerade på den tillfälliga adressen. Om du inte känner till den tillfälliga adressen, kan du välja Se publicerad under Meny. Publicera-kommandot. Från Struktur publiceras både sidor och innehåll När man väljer att publicera från Struktur, känner IG av vilken/vilka sidor och vilket innehåll som ska publiceras. En begäran att publicera nya sidan plus underliggande sidor och alla artiklar. Öva 36 Du ska inte publicera, men klicka gärna Publicera på din sida. Avbryt sedan. Efter publiceringen ska man alltid kontrollera att den fungerat! I normalfallet dröjer det runt fem sex sekunder innan det publicerade syns publikt. Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet, Skapa sidor i InfoGlue WP2 CMS

21 21 FK: Återta en tidigare version av sidan eller artikeln Via fliken Historik kan man återta en förstörd sida eller artikel. Läs på supportwebben hur den ska hanteras för att hitta en tidigare version av din artikel eller din sida. Förutsättningen för att kunna återta är att du åtminstone publicerat objektet en gång. Det kan vara knivigt att hålla reda på om det som förstörts är»sida«eller»innehåll«. Innan återställning ska man försäkra sig om vad som ska återställas! Historik för en artikel. Om radering skett av misstag, kan det raderade tas tillbaka via papperskorgen, se nedan. FK: Referenshantering Med referens i IG menas dels interna länkar, dels innehåll som bundits till en sida. Man kan lätt se vilka referenser som finns till en sida respektive till en artikel. Artikel som länkar till sidan Deltagarsidor. Läs mer om referenser i Supportwebben! FK: Ta bort sidor och innehåll Om du vill kan du ta bort det du gjort under kursen. Fullständig beskrivning finns på supportwebben: Ta bort sidor och artiklar. För att kunna radera/ta bort sidor och innehållsobjekt, måste man först Avpublicera alla versioner. 1. Om nödvändigt: avpublicera alla versioner 2. Klicka RADERA Skapa sidor i InfoGlue WP2 CMS Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet,

22 22 3. Om texten»referenser till denna sida «visas, kontrollera först så det inte finns någon oväntad referens 4.Forcera borttagning med knappen längst ned Innehållsobjekt tas bort på motsvarande sätt. Papperskorgen WPA Alla WPA-er har tillgång till Papperskorgen. Den finns under»gubbmenyn«längst upp till höger. Papperskorgen visar raderat objekt från alla webbplatser som du har tillgång till. Hela webbplatser, sidor eller enskilt innehåll kan återtas. FK: Landningssidor i WP2 Under kursen har vi koncentrerat oss på arbetat med s.k. artikelsidor. Men skulle kunna säga att artikelsidorna är»produktsidor«som innehåller konkret sakinformation. En webb består också av s.k. landningssidor vars uppgift är att leda besökaren till sidor med intressanta artiklar. Landningssidor byggs upp på ett helt annat sätt än artikelsidor. Oftast lägger man in bilder och s.k. puffar för att uppmärksamma besökaren på saker denne bör ta del av! Landningssidorna skapas alltid efter det att artikelsidorna är färdiga. Exempel: landningssidan Om oss: Papperskorgkommandot. Forum för samverkan i WP2. Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet, Skapa sidor i InfoGlue WP2 CMS

23 23 Bilagor A. Förlagan som ska migreras i kursen Ingress Underrubrik (h2) Styckesrubrik (h3) Skapa sidor i InfoGlue WP2 CMS Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet,

24 24 B. Vettig webbadress En kort begriplig webbadress underlättar kommunikationen med omvärlden! Så påverkar du webbadressen Din domänadress, till exempel INSTITUTIONSNAMN.uu.se, kan du inte påverka. Men adressen till alla sidor under Start kan och bör! du påverka Om du skapar en sida som du döper till»kurser i Word«ges den automatiskt webbadressen»kurser-i-word«. Fältet Sidans del av webbadressen i Metadata I metadataformuläret som du når via Egenskaper, finns fältet Sidans del av webbadressen. Det är där du hittar den automatskapade adressen. Om sidan»kurser i Word«är en undersida till»kurser«, kan jag förkorta sidans adress till:»word«. Webbadressen blir då: /kurser/word Några regler: Tänk på att göra adressen så kort som möjligt, utan att den blir obegriplig Endast a z och 0 9 i adressen Aldrig blanksteg (använd hellre än _) Ändra till gemener rakt igenom (Word = word) Kontrollera sammanhanget (som i exemplet ovan) IG följer automatiskt dessa regler när du skapar en sida. Men när du kompletterar fältet i sekundärspråket måste du manuellt följa reglerna! C. SEO: Bli hittad av sökmotorerna Alla vill väl få sina sidor hittade av Google och andra sökmotorer! I supportwebben finns en mängd tips som ökar dina chanser att komma högt upp i träfflistorna: Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet, Skapa sidor i InfoGlue WP2 CMS

25 25 Avsluta/Stöd och hjälp Avsluta kursen genom att logga ut och stänga webbläsaren. Stäng inte datorn. Fråga eller rapportera problem! Om du behöver hjälp eller stöter på misstänkta buggar, vänd dig till din webbplatsansvarige i första hand. Kommando under Meny. WPA kontaktar vår support om ni inte löser problemet lokalt helst via Fråga/Felanmäl under Meny. Supportwebben Via länken: hittar du vår supportwebb som vänder sig till webbplatsansvariga och redaktörer som redan gått kurs. Webben tar upp»allt«som inte är med i kurshäftet! På supportwebben hittar du också senaste upplagan av kurshäftet! Här finns dessutom en handledning plus en webbfilm gällande direktredigering (EOS) som du kan sätta i händerna på de kollegor som enbart ska arbeta med uppdatering av befintliga sidor om de inte föredrar att gå vår EOS-kurs, förstås! Tema-/fortsättningskurser Vi ger också korta tema- eller fortsättningskurser i nya eller förändrade funktioner. Läs mer på: Skapa sidor i InfoGlue WP2 CMS Tomas Edquist, IT-avd, Uppsala universitet,

26 Copyright Tomas Edquist Programmet för webbutveckling Uppsala universitet

Fullredigering i InfoGlue WP2

Fullredigering i InfoGlue WP2 KURSHÄFTE Senast uppdaterad: 2015-05-25 CMS-teknik (responsiv design) Fullredigering i InfoGlue WP2 Teknisk introduktion med övningar Ansvarig: Tomas Edquist Programmet för webbutveckling Uppsala universitet

Läs mer

Direktredigering i InfoGlue WP2

Direktredigering i InfoGlue WP2 KURSHÄFTE 2015-09-18 EOS (Edit On Sight) responsiv design Direktredigering i InfoGlue WP2 Kort teknisk introduktion till UU:s verktyg för extern webbinformation Ansvarig: Tomas Edquist Gemensamma webbfunktioner

Läs mer

Direktredigering i InfoGlue WP1

Direktredigering i InfoGlue WP1 KURSHÄFTE 2015-09-18 EOS (Edit On Sight) Direktredigering i InfoGlue WP1 Kort teknisk introduktion till UU:s verktyg för extern webbinformation Ansvarig: Tomas Edquist Gemensamma webbfunktioner externwebb

Läs mer

HANDLEDNING Direktredigering EOS. Skribent i InfoGlue. Kort teknisk introduktion. Ansvarig: Uppsala universitet

HANDLEDNING Direktredigering EOS. Skribent i InfoGlue. Kort teknisk introduktion. Ansvarig: Uppsala universitet HANDLEDNING 2010-06-09 Direktredigering EOS Skribent i InfoGlue Kort teknisk introduktion Ansvarig: Tomas Edquist Uppsala universitet Syfte och innehåll Syfte Handledningen syftar till att lära dig använda

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter.

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. När du är inloggad: 1. Klicka på plustecknet vid ditt ämne i innehållsträdet till vänster. Då fälls alla

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015

GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015 GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015 VER.2.5 Materialet utarbetat av Eva Fyrberg, kommunikationsenheten och Pontus Sundén Kommunikationsenheten 2015-05-06 Erik Dahlbergsgatan 11B, Box 100, 405 30 Göteborg, Tel:

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Direktredigering i InfoGlue

Direktredigering i InfoGlue KURSHÄFTE 2011-02-09 EOS (Edit On Sight) Direktredigering i InfoGlue Kort teknisk introduktion med övningar Ansvarig: Tomas Edquist Kiwi-programmet Uppsala universitet Syfte och innehåll Syfte Handledningen

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

I.site Webbsidesverktyg handledning

I.site Webbsidesverktyg handledning I.site Webbsidesverktyg handledning Ingela Ek IT-pedagogisk utveckling Barn- och ungdomsförvaltningen Botkyrka kommun Senast uppdaterad 2007 Välkommen som webbredaktör till Botkyrka kommuns hemsidor Logga

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Administrationsmanual för SCMS

Administrationsmanual för SCMS Administrationsmanual för SCMS Merea AB Box 69, 311 21 Falkenberg Tel: 0346-450 400 E-post: info@merea.se www.merea.se 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Skapa ny sida... 3 Skapa Nyheter...4 Redigera

Läs mer

Snabbguide till Polopoly

Snabbguide till Polopoly Snabbguide till Polopoly Följande handledning är en snabbintroduktion till Polopolysystemet och hjälper dig att fort komma igång med att skapa, redigera och ta bort innehåll. Utförligare orientering ges

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

1. Polopoly och webbpublicering på SU

1. Polopoly och webbpublicering på SU 1. Polopoly och webbpublicering på SU Den här guiden är en introduktion till webbpubliceringssystemet Polopoly 9.16 för dig som ska arbeta som webbredaktör vid Stockholms universitet. Här går vi igenom

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA 1- Adress till webbplatsen Alla föreningar har tillgång till en webbplats (webbsajt) gratis via förbundet Webbplatsen är en undersida till www.spfpension.fi,

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

Webbproducentutbildning i InfoGlue

Webbproducentutbildning i InfoGlue 2014-02-17 Sid 1 (17) Webbproducentutbildning i 2014-02-17 Sid 2 (17) Innehåll Logga in i systemet och ändra inställningar... 3 Flikarna struktur och innehåll... 5 Komponenter... 6 Använda innehåll från

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb 1. Gå in via redigeringsadressen: https://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane 2. Skapa sida Navigera till den del av webbplatsen där

Läs mer

Lathund för lättredaktörer i InfoGlue

Lathund för lättredaktörer i InfoGlue Lathund för lättredaktörer i InfoGlue Kommunikationsenheten 1 (8) Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 5, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se Innehållsförteckning Inloggning Gröna plattan Redigeringslänkar

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Grundkurs i InfoGlue

Grundkurs i InfoGlue 2015 Kommunikationsenheten Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 5, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se Innehåll Allmänt om webbpublicering o Att informera på en webbplats o Skrivregler o Tillgänglighet

Läs mer

Lathund Office online

Lathund Office online Denna lathund lär dig det du behöver veta för att komma igång med Office online. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar som hjälper dig att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida Redaktörens Lathund för Glokala Glokala Folkhögskolan www.glokala.se Hej och välkommen till redaktörens lathund! Detta är en snabbguide för dig som har behörigheter att skapa och uppdatera sidor på Glokalas

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

InfoGlue för lättredaktörer

InfoGlue för lättredaktörer 1 InfoGlue för lättredaktörer Gå till www.publicera.gu.se/enkel-inloggning och klicka på Länk till den enkla inloggningen. Alternativt så finns det en inloggningslänk någonstans på den (institutions-)webbplats

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

SJF LATHUND EPISERVER 7.0

SJF LATHUND EPISERVER 7.0 SJF LATHUND EPISERVER 7.0 LOgGA IN. Logga in URL: http://test.sjf.discoworks.se/epiui/cms SKAPA OCH REDIGERA SIDOR. Skapa sida Öppna trädnavigeringen genom att klicka på den mörkgrå struktursymbolen längst

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

3. Skapa artiklar. Videoguide. Vad är en artikel? Skapa en standardartikel

3. Skapa artiklar. Videoguide. Vad är en artikel? Skapa en standardartikel Skapa artiklar Artiklar kan ha rubrik, ingress, bild och länkar. Med artiklar förmedlar du ofta informationen på din sajt. En artikel måste läggas till i en sida för att visas. I den här guiden går vi

Läs mer

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö Webbskribent @ Tjörn Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19 Tjörn Möjligheternas ö Grundutbildning för skribenter på hemsidan och/eller intranätet Upplägg: Vi tar en titt på hur hemsidan

Läs mer

Publicera material i Learn

Publicera material i Learn Publicera material i Learn Inne i kursrummet har du en ny meny till vänster. Har du arbetat i Fronter tidigare känner du igen dig rätt bra. Du kan publicera material i Kursinformation och i Kursmaterial.

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Nya www.lu.se liten manual i Drupal 2012-03-07 Version 1.1

Nya www.lu.se liten manual i Drupal 2012-03-07 Version 1.1 Nya www.lu.se liten manual i Drupal 2012-03-07 Version 1.1 Innehåll Inloggning... 3 Beskrivning av översta menyn... 3 Förklaring av Workbench... 3 My content:... 3 Skapa innehåll... 3 My sections... 3

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se

Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se Senast uppdaterad 2014-04-20 av Webbteamet Version: 1.0 Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se Den här snabbguiden tar bara upp de vanligaste momenten i Drupal. Du hittar hela manualen på webben:

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision den 3 september 2014 09:00 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Mappar och filer för webbsidor

Mappar och filer för webbsidor Mappar och filer för webbsidor I de4a dokument illustreras det hur du kan arbeta med mappar och filer, då du skapar webbsidor och ska publicera dem för uppgi=erna. Det visas också hur du skickar in redovisningar

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum. Lathund

Administration av lagets arbetsrum. Lathund Administration av lagets arbetsrum Lathund Innehåll 1 Logga in... 2 2 Koppla serier till ditt lag... 3 3 Koppla serier och matcher till lagets kalender... 4 4 Konfigurera välkomsttext... 5 5 Konfigurera

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

Webbansvarigutbildning i InfoGlue

Webbansvarigutbildning i InfoGlue 2012-06-08 Webbansvarigutbildning i InfoGlue 2012-06-08 Sid 1 Innehåll Uppgift 1: Att redigera personalsidor... 2 Uppgift 2: Lista publikationer... 5 Uppgift 3: Använda HTML i artiklar... 6 Uppgift 4:

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar 2014-11-17 Lathund för redaktörer Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar Åsa Widert Schoug Saco Box 2206 103 15 Stockholm Besök: Lilla Nygatan 14 Tel växel: 08-613 48 00 Fax:

Läs mer

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014 EPiSERVER 7.5 För nybörjare Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014 1 Vad är nytt? Höger musknapp används inte. Ett nytt sätt att arbeta. Nytt utseende. Responsiv design. Det vill

Läs mer

Lathund - webbsidor och filer

Lathund - webbsidor och filer Lathund - webbsidor och filer 2005-09-07 Manualen nås via denna webbadress: http://www.med.lu.se/support Lathund - webbsidor och filer... 1 1. Inloggning... 2 Efter inloggningen... 2 2 Översikt över gränssnittet...

Läs mer

Berättarministeriet. Lathund Light

Berättarministeriet. Lathund Light Berättarministeriet Lathund Light 1 1.1 - Administrationspanelen 1.1 - Logga in För att göra ändringar på berattarministeriet.se måste du logga in i administrationspanelen. Du måste då skriva in adressen

Läs mer

Välkomna till. Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga

Välkomna till. Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga Välkomna till Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga Komma igång Öppna din webbläsare och ange URL:en: http://beta.kristianstad.se/epis erver/ Skapa favoritlänk i IE Logga

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. Rev 2014-07-07 1 Innehållsförteckning Hitta mitt kursrum...

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Föreningarnas nya sidmall. Version 4, 12.4.2016

Föreningarnas nya sidmall. Version 4, 12.4.2016 Föreningarnas nya sidmall Version 4, 12.4.2016 Innehållsförteckning Föreningarnas nya sidmall... 1 Introduktion... 3 Sammanfattning... 3 Sidmallar och sidornas uppbyggnad... 4 Gamla sidmallen... 4 Nya

Läs mer

Skapa innehållsförteckning i WORD. IT-avdelningen

Skapa innehållsförteckning i WORD. IT-avdelningen Skapa innehållsförteckning i WORD IT-avdelningen Skapa innehållsförteckning i Word Detta är en handledning i hur man skapar innehållsförteckning i Word. När man gör innehållsförteckningar kan man göra

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 120918 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

STEGBESKRIVNING - WEBB

STEGBESKRIVNING - WEBB STEGBESKRIVNING - WEBB Logga in och Ut 1. Öppna upp en webbläsare (Chrome eller Firefox) 2. Skriv in sökvägen: www.krukmakarenshus.org/wp-admin/ 3. Fyll i inloggningsuppgifterna och tryck Logga in 3. När

Läs mer

Att skapa egna konferenser i FirstClass

Att skapa egna konferenser i FirstClass Att skapa egna konferenser i FirstClass Som lärare har man behörighet att skapa egna konferenser i FirstClass förutom de som skapats centralt av skolledning och datagruppen. Man kan sedan välja vilka användare

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

2007-03-28. Manual för Typo3 version 4.04

2007-03-28. Manual för Typo3 version 4.04 2007-03-28 Manual för Typo3 version 4.04 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.2 Redigera

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23. Den i särklass vanligaste är Standardartikeln så den beskrivs i detalj nedan.

Manual HSB Webb brf 2004 03 23. Den i särklass vanligaste är Standardartikeln så den beskrivs i detalj nedan. ARTIKLAR En artikel är så att säga själva innehållet på webbsidan. Innehållet kan bestå av text och bild eller ett formulär, en anslagstavla eller liknande. Artiklar bygger på olika mallar. Man skapar

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer LUVIT Composer LUVIT Composer är ett verktyg för att enkelt skapa snyggt innehåll direkt i LUVITs kurser. Verktyget innehåller designade mallar som du

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor Wordpresshandledning fördistrikt,lokalavdelningaroch personsidor 1 Index Adminpanel... 5 Användare... 21 BWS Plugins... 15 inlägg... 6 Inlägg skapa och hantera... 7 Kategorier... 7 Inställningar... 14

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Lathund FE-edit i Typo3

Lathund FE-edit i Typo3 1(6) Lathund Front-end-editing (FE-edit) i Typo3 Front-end-editing (FE-edit) är ett förenklat sätt att redigera innehåll med Typo3. Helt kort går det ut på att man redigerar innehållet medan man surfar

Läs mer

SKAPA EN ARTIKEL MED AUTOMATISKA PUBLICERINGSTIDER

SKAPA EN ARTIKEL MED AUTOMATISKA PUBLICERINGSTIDER Joomla Guide 2.5.11 ARTIKLAR SKAPA EN ARTIKEL med publ.tider Sida 1 av 9 SKAPA EN ARTIKEL MED AUTOMATISKA PUBLICERINGSTIDER En artikel kan ha en automatisk publiceringstid, både gällande sätta igång en

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inloggning...3 Navigering... 4 Navigering 1. Globala menyn...5 Navigering 2. Verktygsfältet...5 Navigering 3. Navigeringsfönster...6 Navigering 4. Innehållsområdet...6 Navigering 5.

Läs mer