Modern kontorsfastighet säljes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modern kontorsfastighet säljes"

Transkript

1 PROSPEKT Modern kontorsfastighet säljes Fastigheten är centralt belägen i Falun, Dalarna. De befintliga byggnaderna består av två större lokalhyreshus som sammanlänkats. Byggnaderna innehåller huvudsakligen kontors lokaler med försäkringskassan som största hyresgäst. Den ena byggnaden är uppförd i mitten av 1960-talet i sex våningar med källare, den andra är uppförd i mitten av 1980-talet i tre våningar med källare. Total lokalarea för de två byggnaderna är ca kvm. Tomtarealen är 3472 kvm. Skicket på byggnader och lokaler har bedömts som gott. Detaljplanen som är fastställd medger handel/kontor i sex respektive tre våningar. Kontaktperson: Tomas Gustavsson Hemsida: Statens fastighetsverk, Box 2263, Stockholm E-post:

2 FastIgheten Registerbeteckning Dalpilen 9 adress Gruvgatan 3 Område Falun (centrum) Kommun Falun Upplåtelseform Äganderätt Lagfart Statens fastighetsverk Byggnadsår 1965 och 1982 area (LOa ovan mark) ca kvm användning Specialenhet, allmän byggnad (kontor) Falun fastigheten Dalpilen 9 Inledning Svenska staten genom Statens fastighetsverk (SFV) äger fastigheten DALPILEN 9, FALUN. SFV har för avsikt att avyttra fastigheten. SFV förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna anbud vilket bland annat innebär att fastigheten inte kommer att säljas om inkomna anbud bedöms vara för låga. SFV friskriver sig från allt ansvar rörande eventuella fel eller ofullständigheter i detta PM eller i annan information som tillhandahållits en eventuell intressent till fastigheterna. Intressenter bör göra en egen oberoende bedömning av alla relevanta uppgifter. Vidare bör informationen i detta PM kontrolleras i samråd med SFV innan bindande överlåtelseavtal undertecknas. Försäljningsprocessen Potentiella köpare inbjuds att lämna anbud senast den 10 juni 2010, klockan 12:00. Anbuden skall vara skriftliga, i fast pris och innehålla alla väsentliga villkor och förutsättningar som den potentiella köparen önskar ställa. Skicka anbudet till nedanstående adress. Märk kuvertet Anbud Dalpilen9. Statens fastighetsverk, Tomas Gustavsson, Box 2263, Stockholm Visning och frågor Potentiella köpare erbjuds kontakta Bengt Svahn på Fastighetsutveckling i Dalarna AB för att boka tid för visning samt för frågor av teknisk karaktär, telefon För allmänna frågor om fastigheten kontakta Bengt Skoglund (förvaltare SFV), telefon: Det går också bra att höra av sig till Tomas Gustavsson som är handläggare för försäljningen, kontaktuppgifter nedan. Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 2:38

3 Enligt förordning (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom m m, ska SFV tillse att köpeskillingen blir den högsta möjliga. Vid försäljning av denna fastighet är det därför möjligt att SFV efter anbudstidens utgång tar kontakt med dem som givit de högsta anbuden för att ge dem möjlighet att höja anbuden. Detta gäller dock endast om anbuden ligger nära varandra. Köpeskillingen erläggs normalt med 10 % vid köpeavtalets undertecknande. Återstoden betalas kontant till SFV på tillträdesdagen. Fastigheten erbjuds till försäljning under antagandet att potentiella köpare kommer att genomföra en sedvanlig undersökning och inga garantier avseende fastigheternas miljömässiga och tekniska skick eller värde kommer att lämnas. Ett kommande överlåtelseavtal kommer att innehålla en s k friskrivningsklausul för fel i fastigheten. Varje potentiell köpare förutsätts svara för samtliga sina egna kostnader avseende undersökning och utvärdering av fastigheten samt för förhandlingar och ev. fullbordande av ett köp. Kontakt namn adress Tomas Gustavsson Statens fastighetsverk Box Stockholm telefon e-post Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 3:38

4 Byggnad 1 antal våningar 6 våningar med källare Byggnadsår 1965 Ombyggnad Kontinuerligt underhåll och lokalanpassning Undergrund Morän grundläggning Grundsulor av betong (troligtvis pålning) grundmurar Betong sockel Puts Bjälklag Betong stomme Betong Fasader Puts (renoverade och målade 2009) Fönster Träfönster, isolerglas (vissa med bullerdämpande glas) entréer Brännlackerade aluminiumpartier. Trapphus med marmorgolv och målade väggar Yttertak PVC-duk (renoverat under 2009) Uppvärmning Fjärrvärme Ventilation Nyare anläggning med mekanisk till- och frånluft. Värmeåtervinning och komfortkyla finns i samtliga plan anslutningar Byggnaden är ansluten till det kommunala nätet för fjärrvärme, el, vatten och avlopp Övrigt Invändig takavvattning relinad vid takrenovering 2009 Plåtdetaljer, hängrännor och stuprör av kopparplåt 3 st hissar, 8 pers/640 kg Bredband Brandlarm Grundvattenpump i källaren Invändiga golv Linoleum, klinker, plastmassa, parkett, marmor, betong Invändiga väggar Målad väv, målad puts, kakel Invändiga tak Akustik/innertaksplattor, målade ytor Lokaler Kontorslokaler på samtliga plan med kontor i varierande storlekar, konferens och grupprum. Kontorslokalerna på samtliga plan är utrustade med pausrum, kök, kapprum och wc. På plan 2 finns även motionslokaler med bastu och duschar. Kök: Målade snickerier med rostfri bänk, elspis, ventilator, kåpa, kyl/frys och diskmaskin. Källarvåning I källaren finns förråd, arkiv, soprum, skyddsrum (för ca 300 pers), undercentraler för fjärrvärme, el, vatten och kyla. Vindsvåning Vindsvåningen innehåller maskinrum för hissar samt ett stort maskinrum för byggnadens ventilationsanläggningar. Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 4:38

5 Byggnad 2 antal våningar 3 våningar med källare Byggnadsår 1982 Ombyggnad Kontinuerligt underhåll och lokalanpassning Undergrund Morän grundläggning Grundsulor av betong (troligtvis pålning) grundmurar Betong sockel Betong Bjälklag Betong stomme Betong Fasader Fasadtegel Fönster Träfönster, isolerglas (vissa med bullerdämpande glas) entréer Brännlackerade aluminiumpartier. Trapphus med kalkstensgolv och målade väggar Yttertak Plåt, falsad bandtäckt Uppvärmning Fjärrvärme Ventilation Nyare anläggning med mekanisk till- och frånluft. Värmeåtervinning och komfortkyla. anslutningar Byggnaden är ansluten till det kommunala nätet för fjärrvärme, el, vatten och avlopp Övrigt Hängrännor och stuprör av plåt Hissar 17 personer/1 500 kg Bredband Brandlarm Invändiga golv Linoleum, klinker, plastmassa, textil, kalksten, betong Invändiga väggar Målad väv, målad puts, panel, kakel Invändiga tak Akustik/innertaksplattor, målade ytor Lokaler Restauranglokal i entréplan. Kontor på samtliga plan. Ljusinsläpp från takfönster ned genom öppningar i mellanplan. Kontor i varierande storlekar, konferens- och grupprum. Kontorsrum i samtliga plan utrustade med pausrum, kök, kapprum och wc. Kök: Målade snickerier med rostfri bänk, elspis, ventilator, kåpa, kyl/frys (diskmaskin) (Restaurangmaskiner och inredning i restaurangen anses utgöra verksamhetstillbehör) Källarvåning I källaren finns ett parkeringsgarage med 58 p-platser (ursprunligen 61 p-platser). Nedfart från Myntgatan via vikport med automatik. I källaren finns även undercentral för fjärrvärme, förråd. Vindsvåning Vindsvåningen innehåller maskinrum för hiss samt maskinrum för byggnadens ventilationsanläggning. Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 5:38

6 areor Tomtareal kvm Byggnadsarea (BYa kvm) Byggnad 1 ca 900 kvm Byggnad 2 ca kvm Total BYA ca kvm Lokalarea (LOa kvm) Byggnad 1 ca kvm (ca 820 kvm/plan) (källarplan ca 800 kvm) Byggnad 2 ca kvm (ca kvm/plan) (källarplan ca kvm) Total LOA ovan mark ca kvm Övrigt Enligt uppgift ska en bensinstation och bilverkstad ha legat på fastigheten innan nuvarande byggnader uppfördes. Risk för markföroreningar finns från den tidigare verksamheten. Fastigheten är inte anmäld som mervärdesskattepliktig. Bilagor Fastighetsregisterutdrag Sid 7 Förvaltningsplan Sid 8 9 Ritningar Sid Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 6:38

7 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 7:38

8 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 8:38

9 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 9:38

10 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 10:38

11 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 11:38

12 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 12:38

13 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 13:38

14 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 14:38

15 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 15:38

16 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 16:38

17 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 17:38

18 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 18:38

19 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 19:38

20 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 20:38

21 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 21:38

22 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 22:38

23 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 23:38

24 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 24:38

25 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 25:38

26 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 26:38

27 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 27:38

28 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 28:38

29 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 29:38

30 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 30:38

31 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 31:38

32 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 32:38

33 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 33:38

34 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 34:38

35 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 35:38

36 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 36:38

37 Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 37:38

38 Hyresgäst hos SFV en hyresvärd med perspektiv Statens fastighetsverk är landets största och främsta hyresvärd för kulturfastigheter. De flesta av SFV:s hus är statliga byggnadsminnen eller historiska kulturarv. Är de inte redan det, kommer de att bli det en dag. Vi har lång erfarenhet och tradition av att förvalta landets främsta kulturskatter. Det gör att vi har perspektiv både bakåt och framåt. Snabba klipp och kortsiktiga relationer är inget för oss. Varken när det gäller fastigheter eller hyresgäster. Vi arbetar heller inte med enkla genvägar eller tillfälliga lösningar. När vi renoverar, restaurerar eller bygger nytt gör vi det enligt konstens alla regler, med erkänt duktiga hantverkare och väl beprövade material. För dig som hyresgäst innebär det trygghet och stabilitet och förhoppningsvis en långvarig relation med den förvaltare som har hand om just ditt hus. Kompetens och kreativa lösningar Med gedigen kunskap och unik kompetens inom kulturfastigheter arbetar vi kreativt och marknadsmässigt med våra lokaler och hyresgäster. Att förvalta kulturbyggnader innebär inte att behandla dem som museer och stoppa dem i malpåse. Det är vår uppgift att göra husen levande, att anpassa dem efter den tid vi lever i och efter våra hyresgästers önskemål. Samtidigt värnar vi om husens unika historia och egenskaper. Det gör oss till en ovanligt innovativ hyresvärd. Ett hyreskontrakt hos SFV betyder långsiktighet, trygghet och dialog. tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk vill göra svenska folket stolt över statens egendomar, våra nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av Sveriges mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt. Vi ska också se till att bevara byggnadernas själ och karaktär, men samtidigt anpassa dem efter dagens behov och användning till nytta och glädje för både hyresgäst och allmänhet. Lika viktig som att förmedla historien bakom dagens byggnader är att skapa ny byggnadshistoria för morgondagen. På uppdrag av Sveriges regering driver vi därför även nya byggprojekt som på olika sätt representerar vårt land. SFV förvaltar också statens skog och mark. Det gör vi på ett långsiktigt hållbart sätt, så att biologisk mångfald bevaras och renbetesland kan brukas även i framtiden. Statens fastighetsverk Dalpilen 9, Falun 38:38

Residenset i Visby PROSPEKT

Residenset i Visby PROSPEKT PROSPEKT Residenset i Visby På Strandgatan 1 ligger Visby residens en 1700-talspärla i anrik miljö. Byggnaden vilar vackert ovanför hamnområdet, lummigt och upplyst. Residenset kan med sitt unika läge

Läs mer

Funkishus i kunskapens centrum

Funkishus i kunskapens centrum PROSPEKT Funkishus i kunskapens centrum Ett gult funkishus i Uppsala med 3000 kvm som passar till ca 150 arbetsplatser. Ett möjligheternas hus, där vi kan skapa lektionssalar, konferensrum och olika öppna

Läs mer

Förvaltarbostaden vid Tumba bruk

Förvaltarbostaden vid Tumba bruk PROSPEKT Förvaltarbostaden vid Tumba bruk Strax söder om Stockholm city ligger Tumba bruk. Mitt i den vackra bruksmiljön ligger Förvaltarbostaden. Det stora herrgårdsliknande huset lämpar sig väl för representation.

Läs mer

Bli en del av Lövstabruk

Bli en del av Lövstabruk PROSPEKT Bli en del av Lövstabruk Visste du att du som småföretagare kan hyra enkla, charmiga lokaler i en av Upplands vackraste bruksmiljöer? Sommartid är Lövstabruk är ett populärt turistmål med sevärdheter,

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR Livscykelkostnad (LCC) 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR Livscykelkostnad (LCC) 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR Livscykelkostnad (LCC) 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR Livscykelkostnad (LCC) / 2014-03-04 / Förord Innehåll Förord 3 1 Generellt 4 1.1 När LCC-beräkning 4 1.2 LCC-beräkningen

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge Ernst 1 och Ernst 7 Mitt i centrum av Ronneby finns kvarteret Ernst. Ernst består av en blandning av gamla pittoreska träbyggnader med mysig charm och 1980- tals byggnader i tegel med modernt stuk. En

Läs mer

Del av. Sjukhuset 3. Försäljningspromemoria

Del av. Sjukhuset 3. Försäljningspromemoria Del av Sjukhuset 3 Mörbylund Danderyd Försäljningspromemoria Innehåll Sammanfattning 4 Bakgrund och försäljningsprocess 6 Kontaktpersoner 7 Fastigheten Läge och kommunikationer 10 Uthyrbar area 11 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta:

SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta: Sid 1 (9) SÄLJES/UTHYRES Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun Mäklare i samverkan, kontakta: NIAB Partner Sverige AB angående köp av fastighet - 070-591 82 36 tommie.cervin@niabpartner.se

Läs mer

Bo i Kronetorp Park - det goda livet nära allt

Bo i Kronetorp Park - det goda livet nära allt Bo i Kronetorp Park - det goda livet nära allt brf allén 1 Moderna lägenheter i Brf Allén 1 antal våningar 4 antal lägenheter 32 antal rum 2-5 rum och kök boarea 57,5-110 kvm byggstart Hösten 2015 beräknad

Läs mer

Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo

Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo Trevlig lägenhet belägen på första våningen. 3 r o k varav två sovrum. Hasselvägen 10A, lugnt läge i sydvästra Rimbo. Liten (8 lgh) och trivsam bostadsrättsförening

Läs mer

BOAREA: UTHUS: BYGGÅR: TOMTAREAL:

BOAREA: UTHUS: BYGGÅR: TOMTAREAL: Spännarhyttans herrgård med sjöläge, Norberg Detta är ett unikt tillfälle att förvärva en välskött herrgård i Norberg. Har tidigare tillhört Surahammars Bruks AB. Idag privatägd. Stor trädgårdstomt med

Läs mer

Fullt utrustade lägenheter

Fullt utrustade lägenheter Fullt utrustade lägenheter Brunkulla i Åre ÅREVÄGEN 146 Brunkulla i Åre pris 1.950.000-3.950.000 kr Avgift 1.991-3.465 kr Antal rum 3 & 5 rum och kök Boarea ca. 50-87 kvm våningsplan 2-5 av 5 Byggår 2003

Läs mer

Bostadsrätt 2 ROK Konvojgatan 3 Hammarby Sjöstad

Bostadsrätt 2 ROK Konvojgatan 3 Hammarby Sjöstad Bostadsrätt 2 ROK Konvojgatan 3 Hammarby Sjöstad Modern lägenhet med lugnt och trivsamt läge i Hammarby Sjöstad. Ljust och högt läge i huset, våning 3. Lägenheten har genomgående ekparkett och målade väggar.

Läs mer

Nomadskoleområdet SKOGSNÄVAVÄGEN 4 BUDAVSLUT MÅNDAG 9/2 KL 14.00 VÄLKOMMEN IN. fastighetsmäklaren. med nöjdare kunder= husmanhagberg.

Nomadskoleområdet SKOGSNÄVAVÄGEN 4 BUDAVSLUT MÅNDAG 9/2 KL 14.00 VÄLKOMMEN IN. fastighetsmäklaren. med nöjdare kunder= husmanhagberg. Nomadskoleområdet SKOGSNÄVAVÄGEN 4 BUDAVSLUT MÅNDAG 9/2 KL 14.00 VÄLKOMMEN IN fastighetsmäklaren med nöjdare kunder= husmanhagberg.se Budavslut Måndag 9/2 kl. 14.00. I fint villaområde vid vattnet ligger

Läs mer

MÄKLARHUSET LYCKSELE TIMMERVÄGEN 32B PARHUS NÄRA CENTRUM

MÄKLARHUSET LYCKSELE TIMMERVÄGEN 32B PARHUS NÄRA CENTRUM MÄKLARHUSET LYCKSELE TIMMERVÄGEN 32B PARHUS NÄRA CENTRUM RYMLIG VILLA MED ÖPPEN PLAN- LÖSNING! INTRODUKTION Välkommen till Timmervägen 32b HELENE JOHANSSON Trivsamt och rymligt parhus med öppen planlösning.

Läs mer

BOAREA: UTHUS: BYGGÅR: TOMTAREAL:

BOAREA: UTHUS: BYGGÅR: TOMTAREAL: Fritidshus med högsta standard Burvik Golf, Uppland SÅLD Välordnad villa i vackra Burviks Golf & Fritidsområde, Enens väg 1. För permanent- eller fritidsboende. Hörntomt med högt läge och fin utsikt mot

Läs mer

Bofakta. Brf Cyklisten Kvillebäcken Göteborg

Bofakta. Brf Cyklisten Kvillebäcken Göteborg Bofakta Brf Cyklisten Kvillebäcken Göteborg 1 Välkommen hem Att flytta till ett nytt hem är alltid lika spännande. Att dessutom flytta till ett helt nybyggt hem, där ingen bott tidigare, är extra speciellt.

Läs mer

ÅRE BY Susabäcken / lgh 32, Hummelvägen 6

ÅRE BY Susabäcken / lgh 32, Hummelvägen 6 ÅRE BY Susabäcken / lgh 32, Hummelvägen 6 ÅRE BY Nyrenoverad 2:a nära skidbacke Nyrenoverad skidåkarlägenhet med toppläge, utan insyn och nära backen. Sovrum med 4 bäddar, allrum med ny köksavdelning

Läs mer

TICKVÄGEN 10 RYMLIG VILLA!

TICKVÄGEN 10 RYMLIG VILLA! MÄKLARHUSET LYCKSELE TICKVÄGEN 10 RYMLIG VILLA! INTRODUKTION Välkommen till Tickvägen 10 LINDA TOSSMAN Rymlig 1½ plans villa. 6 rok, varav 4 sovrum. Renoverat kök med nya luckor -10. Vardagsrum med kamin

Läs mer

Fastighetens skick. Klövervägen 9. Protokoll. fastighetsmäkleri. Besiktning Radon Energideklaration. Frågelista Försäkring Ansvar

Fastighetens skick. Klövervägen 9. Protokoll. fastighetsmäkleri. Besiktning Radon Energideklaration. Frågelista Försäkring Ansvar Fastighetens skick Klövervägen 9 Protokoll Besiktning Radon Energideklaration Frågelista Försäkring Ansvar fjelkners fastighetsmäkleri HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET PETER JORDAN AB B R Ä N N M Ä S TAR E N 3,

Läs mer

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN!

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! VILLA VÄSTERHANINGE BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! 2 PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! Lantligt

Läs mer

Storseglet. Henriksdalshamnen

Storseglet. Henriksdalshamnen Storseglet Henriksdalshamnen Områdesbeskrivning Hammarby Sjöstad är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt. Området är ett mycket lyckat exempel på modern stadsutveckling. Dess unika blandning

Läs mer

TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr

TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr VILLA RÖNNINGE TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr KULTUR- HISTORISKT HUS MED ANOR FRÅN DALARNA ÅR 1860! 2 FANTASTISK FAMILJEVILLA MED

Läs mer

KUTTERVÄGEN 2 VILLA LIVSRUM I HÄTTE

KUTTERVÄGEN 2 VILLA LIVSRUM I HÄTTE KUTTERVÄGEN 2 VILLA LIVSRUM I HÄTTE VÄLKOMMEN TILLVILLA LIVSRUM I HÄTTE KUTTERVÄGEN 2 TRANÅS - Villa livsrum New England i Hätte omfattar 6 fristående villor alla ritade av Ann-Sofie Silverskär. I nära

Läs mer

Välkommen till Gövägen och Blomstervägen, Korsanäs

Välkommen till Gövägen och Blomstervägen, Korsanäs Välkommen till Gövägen och Blomstervägen, Korsanäs Nyproduktion Radhus, i Korsanäs Ronneby. Nu har du möjligheten att skapa ett drömboende med närhet till havet i vackra Korsanäs. Totalt 8 radhus planeras

Läs mer

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014 Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg TM www. Sustend AB 2014 Enkelt och tydligt En kort sammanfattning av underhållsplanen Fastigheten har en del aktuellt underhåll. Genom

Läs mer

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun Fastigheten Aminoff 15 Uddevalla Kommun Sammanfattning Aminoff 15 Fastighetsbeteckning Kommun Adress Upplåtelseform Lagfaren ägare Byggår Tomtareal Typkod Värdeår Taxeringsvärde Uttagna pantbrev Aminoff

Läs mer

BOSTADSINFO TILL MOBIL SMS:A 83792 TILL 71122. Välkommen till Älghornsvägen 20 Färentuna

BOSTADSINFO TILL MOBIL SMS:A 83792 TILL 71122. Välkommen till Älghornsvägen 20 Färentuna BOSTADSINFO TILL MOBIL SMS:A 83792 TILL 71122 Välkommen till Älghornsvägen 20 Färentuna Bostadsfakta besiktningsprotokoll finns därför tillgängligt hos mäklaren. ADRESS KOMMUN MM Fastigheten Ekerö Väntholmen

Läs mer