TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG!"

Transkript

1 KONSULT u G Nr n e id 21 ERFARNA KONSULTER TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG! Hos oss hittar du redovisningsekonomer, inköpare, VD assistenter, Controllers, löneadministratörer, projektassistenter, ekonomiassistenter, HR ansvariga och många fler!

2 KRÖNIKAN Bemanningsbranschen nu & då Jag fastnade för denna spännande bransch för drygt 20 år sedan och kan konstatera att det skett stora förändringar inom många områden. Inte minst när det gäller tjänsteutbudet som branschen erbjuder idag. Från att det främst handlade om uthyrning av stans- och skrivhjälp erbjuds idag i princip alla personalkategorier. Under åren har kundernas köpbeteende förändrats från att det var vanligt att kunderna behövde nån snabbt till att man idag gör kravprofiler och vi presenterar flera kandidater för uppdragen som kunden sedan har möjlighet att välja bland. Uppdragen har dessutom blivit längre och den inhyrda personalen är en naturlig del i företagens verksamhet. Kundernas intresse för personen bakom konsulternas kunskap och erfarenhet har ökat. Bakgrunden till detta tror jag är att många företag hyr in konsulter för långa perioder och uppdragen ofta leder till att konsulten övergår till att vara anställd hos kunden. Att branschen har vuxit kan man också se genom att fler än hälften av alla lediga tjänster som annonseras på olika rekryteringssajter är via bemanningsföretag. Lägg där också till alla tjänster som inte annonseras utan tillsätts med redan inhyrda konsulter. Mycket pekar på att branschen kommer fortsätta att växa och förändras under kommande årtionden. Av den sysselsatta befolkningen i Sverige är det fortfarande bara 1,5% som arbetar i bemanningsbranschen medan samma siffra i t ex Storbritannien är 3,8%. Jag ser fram emot att följa den fortsatta utvecklingen! Peter Ahlander VD - Avanzera Bemanning AB

3 KONSULTERNA 21 erfarna konsulter tillgängliga inom kort För att du ska få en bild av den kompetens vi kan erbjuda just nu presenterar vi här konsulter som blir tillgängliga för nya uppdrag inom kort. Finner du inte någon som passar ditt företags behov bland dessa söker vi fram rätt person till dig. EKONOMI Eva-Lotta Ekonomi- och redovisningschef, koncernredovisning 18 års erfarenhet varav merparten av tiden i ledande befattningar. Erfarenhet av att leda olika projekt samt uppstarts- och förändringsarbete, implementeringar av nya affärssystem, koncernredovisning/-konsolidering i internationella koncerner. Även mångårig erfarenhet från Shared Service, dels i samband med att en koncern centraliserade ekonomifunktionerna i Skandinavien, dels som chef för en global Shared Service organisation. Har även under flera års tid och i olika bolag haft rollen som operativ ekonomichef med ansvar för redovisning, rapportering och löneadministration. Van att ha personalansvar för personer. Mycket goda språk- och IT kunskaper. Flytande i engelska samt grundkunskaper i franska och spanska. Stor erfarenhet av SAP, Visma SPCS, Hogia m.fl. Kerstin Ekonomichef, redovisningschef deltid Sammanlagt 21 års erfarenhet från tjänster som ekonomichef, administrativ chef, Controller, redovisningschef m.fl. Har arbetat inom allt från statligt bolag till försäljningsbolag i branscher såsom tjänstesektorn, IT samt läkemedel. Idag stöttar hon 2 av våra kunder på interimsuppdrag som redovisningsekonom respektive redovisningschef. Dessförinnan verksamhetsansvarig för en koncern vilket innebar allt från löpande redovisning till bokslut, deklarationer och personalansvar. Rapporterade till England samt USA. Erfarenhet även av förvärv, fusioner, likvidationer, koncernredovisning/-rapportering, lagerhantering m.m. Väldigt datakunnig med erfarenhet av systemansvar. Mycket goda kunskaper i Officepaketet samt flertalet affärssystem inom lön, ekonomi och skatt bl.a. Cognos, Hyperion. Mycket goda kunskaper i engelska, tal såväl som skrift. Draggan Controller, redovisningschef Erfarenhet från mer än 20 olika konsultuppdrag inom en rad olika branscher och företag, MBA vid Lunds Universitet. Avslutar inom kort ett uppdrag som Financial Controller för ett nordiskt finansbolag, vilket t ex innebär att anpassa rapporteringsstrukturen. Dessförinnan hade han rollen som redovisningschef på ett IT företag med ansvar för rapportering, avstämningar, koncernavräkning, reskontrahantering, anläggningsregister samt framtagning av olika rapporter. En av Draggans styrkor är förmågan att hitta mönster och avvikelser i dataunderlag samt avstämningar av stora siffermängder. Han har stor erfarenhet som projektledare av administrativa projekt, avancerad logistikhantering och lagerredovisning. Mycket goda IT kunskaper och har arbetat med flertalet affärssystem t ex SAP. Mycket goda kunskaper i engelska och god vana att arbeta med de nordiska språken. Kontakta oss: eller

4 Karolina Redovisningsekonom, ekonomiansvarig 13 års erfarenhet i rollen som redovisningskonsult med kundansvar för upp till 10 aktiebolag samt enskilda firmor i varierande branscher och storlek. Van att arbeta brett med löpande redovisning, löner, skattedeklarationer, rapportering, månads- och årsbokslut samt årsredovisning. Har via oss arbetat vid en koncern inom bygg och anläggning där hon ingick i ett stort projekt. Hennes huvudsakliga ansvar var löpande bokföring, avstämningar samt in- och utbetalningar. Legitimerad Redovisningskonsult vid Påhlmans Handelsinstitut. Erfarenhet från olika affärssystem såsom Fortnox, Visma SPCS, Nordstedts m.fl. Elin Ekonomiassistent, redovisningsekonom heltid/deltid Utbildad ekonomiassistent med löneadministration vid Påhlmans Handelsinstitut och ca 3 års erfarenhet som ekonomiassistent varav 2 år som konsult. Har under denna tid fått erfarenhet från bl.a. en redovisningsbyrå samt ett företag inom bygg och entreprenad. Har arbetat med projektredovisning och redovisning av ROT-avdrag, löpande bokföring, kontering, kundoch leverantörsreskontra, periodiseringar samt avstämningar. Har även ansvarat för projekt som att utföra felsökningar i övergång mellan order- och fakturasystem, assisterat vid implementering av nytt skanningssystem m.m. Har förutom Officepaketet även goda kunskaper i Visma Administration, Visma Lön, Centsoft, Hogia Ekonomi, Fortnox, SAP, PP7 samt Pyramid. Krystyna Löneadministratör, ekonomiassistent Bred och djup kunskap inom löneadministration efter 13 år i yrket. Van att arbeta självständigt med löneadministration för upp till 200 personer. Arbetsuppgifterna har t ex bestått av kontroll av tidrapporter, utbetalning av resekostnadsersättningar, semesterskuldberäkningar samt kontakter med myndigheter och försäkringsbolag rörande pensioner, försäkringar, anmälan/avanmälan till företagshälsovård etc. Krystyna har sedan tidigare även erfarenhet som ekonomiassistent vilket t ex inneburit ansvar för leverantörsreskontra med allt från fakturahantering till betalningar och avstämningar samt redovisningsarbete. Mycket goda IT kunskaper: Jeeves, Xor, Hogia Lön+ samt tidredovisning i PX Visma Control. Förutom svenska även polska flytande i tal och skrift. Goda kunskaper i engelska och ryska. Anna Redovisningsekonom, Controller 27 års erfarenhet från olika roller inom ekonomi, främst inom läkemedelsindustrin. Har de senaste 13 åren arbetat inom redovisning i kombination med controlling vilket inkluderat löpande bokföring, avstämningar, momsredovisning, koncernrapportering, bokslutsarbete, budgetering, kostnadsuppföljning, analys av resultat- och balansräkning samt processförbättringar. Även arbetat med löneadministration. Van att ge stöd och support till verksamheten. Deltagit i omorganisationer och tagit fram nya processer samt rutiner i samband med omställning. Har även varit delaktig i uppbyggandet av nya kontor och lagt grunden för de ekonomiska rutinerna. God vana av att arbeta enligt Leankonceptet. Har nyligen avslutat en utbildning inom löneadministration på FEI. Goda kunskaper i Officepaketet, redovisningssystemen SAP och A+/AdeEko samt rapporteringsverktygen Hyperion och Business Objects. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift. Johan Redovisningsekonom, ekonomiansvarig Civilekonom med 15 års erfarenhet från flertalet branscher. Senaste uppdraget var vid en av de största leverantörerna på den europeiska billeasingmarknaden där Johan hade hand om löpande ekonomi, rapportering, bokslut, systemförvaltning, avvikelseanalyser m.m. Dessförinnan i rollen som ekonomiansvarig vid ett mindre bygg- och entreprenadföretag där han ansvarade för företagets ekonomifunktion med allt från löner och fakturahantering till rapportering samt månads- och årsbokslut. Han har även arbetat som affärsutvecklare vilket innebar medverkan vid nyetableringar och förhandlingar med fastighetsägare, prissättning, marknadsföring samt att agera projektledare för olika affärs- och marknadsföringsprojekt. Mycket goda IT kunskaper. Erfarenhet från flertalet affärssystem: Pyramid, Scala, Visma, Hogia, Sun, Sugar CRM, BRP m.fl. Avancerad i Excel. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Emma Controller, redovisningschef, ekonomiansvarig, redovisningsekonom m.m. Totalt 30 års erfarenhet varav de senaste 10 åren inom fastighetsbranschen. Emma har erfarenhet av roller såsom redovisningschef, Controller, ekonomiansvarig, redovisningsekonom m.fl. Hon har arbetat inom skilda organisationsformer såsom privat, statligt, stiftelse m.fl. Bred kunskap inom ekonomi och redovisning samt erfarenhet av konsultuppdrag. Kontakta oss: eller

5 Arbetade senast som redovisningsekonom/controller vilket omfattade ansvar för löpande redovisning, bokslut, årsredovisningar, skattedeklarationer, inkomstdeklarationer, budget, rapportering, analyser, koncernredovisning, koncernrapportering m.m. Mycket datakunnig med stor erfarenhet inom de vanligaste ekonomisystemen. Sissi Ekonomiansvarig, redovisningsekonom, löner Med närmare 20 slutförda uppdrag är Sissi van att snabbt sätta sig in i nya företag och arbetsuppgifter. Hon har erfarenhet av företag i skiftande storlek, allt från transaktionstäta internationella koncerner och statliga myndigheter till små branschorganisationer. Gedigen erfarenhet av de flesta förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning. Allt från löpande redovisning, löner, årsbokslut och rapportering till budgetering samt projektredovisning. Även momsutredningar, dagkassehantering och koncernkonsolidering. Hon är dessutom van att effektivisera rutiner och har medverkat vid implementeringar av nya affärssystem. Goda kunskaper i US GAAP och SOX. Arbetat med de flesta av de stora affärssystemen såsom Visma, SAP, Hogia och Agresso. Mycket goda kunskaper i engelska. Malin Redovisningsassistent, SAP Avslutar inom kort ett längre uppdrag vid ett internationellt telekomföretag. På detta uppdrag har Malin arbetat med redovisning och administration. Arbetsuppgifterna har i huvudsak bestått av kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring, fakturering, påminnelser, avstämningar, betalningar och bokslutsarbete. Hon har även haft hand om rapportering av kassaflöde inom den europeiska koncernen, skött reseadministration och varit telefoniansvarig. Arbetet har inneburit många kontakter internt och externt. Dessförinnan arbetade Malin som Sales Coordinator vilket t ex innebar assistans till logistikavdelningen, orderhantering, fakturering och frakthantering. Mycket goda IT kunskaper, bl.a. i SAP. Flytande i engelska, tal och skrift. ADMINISTRATION Jenny VD-/Chefsassistent Mångårig erfarenhet som VD- och chefsassistent i internationell storföretagsmiljö samt som assistent åt ledningsgrupp i medelstora företag. Har arbetat på nationell och nordisk nivå samt som PA till chef på europeisk nivå. Arbetat i olika branscher såsom IT, läkemedel, konsultföretag och detaljhandelskedja. Van att ansvara för omfattande resebokningar, kalender- och mötesbokning, schemaläggning samt personalaktiviteter. Van att sammanställa presentationer. Även erfarenhet som kontorsansvarig, vilket t ex inneburit ansvar för kontorsflytt och att vara kontaktperson gentemot leverantörer, sköta inköp till kontoret samt catering och att se till att lokalerna är i ordning. Har även haft ansvar för interna webbsidan och sammanställt företagets månadsbrev. Mycket goda kunskaper i spanska. Mycket goda IT kunskaper; MS Office, SharePoint, Hogia m fl. LISA TIPSAR: 3 Saker att tänka på vid rekrytering Omvärlden förändras och de kompetenser ni behöver förändras med den. Fundera på om ni har anledning att utveckla rollen när ni ska rekrytera en ny kollega. Undervärdera inte betydelsen av attityd och social kompetens det är lätt att fastna vid enbart kunskaper och erfarenhet. Kommunicera tidplanen till kandidaterna och håll er till den drar ni ut på beslutet är risken stor att ni tappar er bästa kandidat. Lisa Karbelius är rekryteringskonsult och konsultchef på Avanzera

6 Linda Koordinator, administratör Efter 4 slutförda konsultuppdrag blir Linda snart tillgänglig för nytt uppdrag. Hon har arbetat i administrativa roller under 9 års tid, varav drygt 3 år som konsult. Senaste uppdraget har varit vid ett internationellt mjukvaruföretag där hon haft rollen som projektkoordinator i ett IT projekt. Under den här tiden har hon arbetat med intern och extern kommunikation, identifiering av kundernas tekniska miljöer, koordinering av arbetsgruppen och uppdatering av projektplaner. Dessförinnan arbetade hon vid ett arkitektkontor i nära samarbete med projektledarna och ansvarade för aktivitetsuppföljning samt bistod med rapporter, projektredovisning, budgetuppföljning, analys och faktureringsunderlag. Har även arbetat redaktionellt med text- och bildhantering, korrekturläsning, nyhetsbrev etc. Goda kunskaper i engelska och de skandinaviska språken. Goda kunskaper i bl.a. MS Office och SAP. Noora Administratör, HR Har de senaste 7 åren arbetat som Customer Service Manager för en kundserviceavdelning med butik vilket omfattat bl.a. personaladministration, kundservice, order och logistik samt fakturering. Var involverad i att bygga upp verksamheten och trivs att skapa struktur och rutiner. Innan dess drygt 4 år som ansvarig för 2 träningsanläggningar vilket innebar att hon hade personalansvar för ca 20 medarbetare, skötte schemaläggning, hade budgetansvar samt hanterade vissa inköp. Samhällsvetenskapligt gymnasium samt diplomerad personalvetare vid Företagsekonomiska Institutet. Goda kunskaper i Officepaketet samt Navision. Flytande i engelska samt mycket goda kunskaper i finska och spanska. SÄLJ/MARKNAD Gustaf Marknadsassistent, säljare Van att koordinera och genomföra marknadsaktiviteter som t ex events och mässor samt att arbeta med e-postmarknadsföring, webbpublicering, sociala medier och CRM. Senaste uppdraget var i rollen som marknadsassistent inom en organisation som hjälper svenska företag att växa internationellt och arbetar för att attrahera utländska investerare till Sverige. Dessförinnan har Gustaf arbetat i olika roller inom sportbranschen t ex som säljare med eget distriktsansvar och som marknadsassistent samt Team Manager för företagets sponsrade atleter i Sverige. Han har själv en bakgrund inom idrotten. Arbetat i program som Adobe InDesign, Photoshop, EPiServer & CRM SuperOffice. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift. Handel & Affärsmannaskap vid yrkeshögskola samt gymnasial utbildning inom media. Åsa Ordermottagare, försäljningsassistent Mångårig erfarenhet från arbete inom försäljning och kundförfrågningar per telefon och . Arbetar sedan 3 år tillbaka som konsult. Senaste uppdraget var i rollen som orderadministratör vid en detaljhandelskedja. Van att arbeta med orderhantering, produktoch prisinformation, hantering av varuprover, leveransbesked, bokning av transporter, registervård samt ge service till distributörer och återförsäljare. Även erfarenhet av att agera support till fältsäljare och försäkringsmäklare, sammanställa statistik, provisioner, offertarbete samt att vara behjälplig med administrativt arbete. Exempel på branscher hon arbetat inom är energi, försäkring, hemelektronik, telekom samt detaljhandeln. Mycket goda IT kunskaper; MS Office samt olika säljstödsystem. Mycket goda kunskaper i engelska och franska samt vana att arbeta med de nordiska språken. Anneli Orderadministratör, logistikansvarig, speditör Mer än 7 års erfarenhet av orderadministration och logistik inom branscher som t ex industri och medicinteknik. Dessförinnan ca 10 års erfarenhet inom export- och importspedition för alla typer av transportmedel och olika leveransvillkor. Van att ha mycket kundkontakt gällande produkt- och prisförfrågningar samt leveransbesked. Anneli har ansvarat för hela kedjan från offert och leverantörsinköp till leverans hos slutkund. Hon har även fakturerat och reklamerat gentemot transportörer samt ansvarat för avvikelserapportering, hanterat tulldeklarering samt intrastat, granskat transportunderlag och kostnadsförslag från transportörer, skapat skeppningsinstruktioner m.m. Satt rutiner för lagerhantering samt ansvarat för export/import av farligt gods. Goda kunskaper i Officepaketet, SAP, Spectra, Navision, Lime samt M3. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

7 HUMAN RESOURCES Gabrielle HR ansvarig, löner LOGISTIK/INKÖP Christell Operativ inköpare, inköpskoordinator 8 års erfarenhet från Lön/HR arbete varav 3 år som konsult. Senaste uppdraget var vid ett internationellt medicintekniskt företag där hon hade rollen som HR Manager. Dessförinnan personalhandläggare vid ett fastighetsbolag samt konsult med uppdrag som personal- och löneadministratör i olika företag och branscher i nordisk och internationell miljö. Van att upprätta och uppdatera personalhandböcker på svenska och engelska samt utarbeta rutiner och fungera som chefsstöd. Mångårig erfarenhet av löneadministration och bl.a. arbetat vid en redovisningsbyrå där hon ansvarat för kunders löneadministration. Programmet för Personal och Arbetslivsfrågor vid Mittuniversitetet. Olika kurser inom arbetsrätt och löneadministration. goda kunskaper i engelska samt mycket goda IT kunskaper. Petra HR generalist, HR ansvarig Mycket Mångårig erfarenhet från personalintensiva miljöer med olika kollektivavtal, både tjänstemän och kollektivanställda. Kommer senast från en tjänst som HR ansvarig vid en koncern. I denna roll har hon ansvarat för företagets personalfrågor och HR processer. Arbetsuppgifterna har t ex bestått av personalförsörjning och planering, rekrytering, introduktion, belöningssystem, lönerevision, kompetensutveckling, utvecklingssamtal, försäkringar samt pensioner. Hon har även haft hand om tidredovisning och löneberedning. Dessförinnan arbetade Petra i ett konsultföretag som konsultchef och senare platschef med ansvar för försäljning, budget, resultat och service. Under den här tiden hade hon personalansvar för ett stort antal konsulter med allt från rekrytering till försäljning, matchning och uppföljning med kund och konsult. Flertalet utbildningar inom HR och IT. Mycket goda kunskaper i engelska. Visste du att personer får varje år jobb genom bemanningsbranschen jobbade i ett bemanningsföretag förra året, över rekryterades till slutkund. Omsättningen i branschen är 21 miljarder kronor. Har under de senaste 4 åren arbetat med operativa inköp från svenska och internationella leverantörer. Det har inneburit att analysera nettobehov och stämma av säkerhetslager, upprätta leveransplaner, orderbevaka samt sköta reklamationshantering. Ansvaret har även omfattat att uppdatera data i affärssystemet. Parallellt med detta har hon varit behjälplig inom företagets kundsupport. Dessförinnan 3 år som kundreskontraansvarig inom samma företag; fakturering, granskning av inbetalningar, påminnelsehantering, avstämningar m.m. Gymnasieutbildning samt relevanta kurser inom inköp. Goda kunskaper i Officepaketet samt affärssystem som Monitor, Visma och SAP R/3. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift. Pontus Industriell ekonom, logistiker, Controller, projektledare Sedan 2004 har Pontus arbetat med verksamhetsutveckling i roller som Controller, projektledare och konsult i flertalet system- och processutvecklingsprojekt. Han har även arbetat med kostnadsrationalisering, kalkylering, rutinoch arbetsbeskrivningar, verksamhetsledningssystem samt avvikelsehantering. Van att leda, prioritera och koordinera projektarbete samt stödja chefer. Senaste konsultuppdraget var vid ett ledande fraktbolag. På detta uppdrag arbetade Pontus främst med att följa upp, analysera och underhålla kundernas kostnadsperformance samt ta fram, utveckla och distribuera kostnads- och miljörapporter internt och externt. Civilekonomexamen med inriktning mot transport och logistik från Handelshögskolan samt Fil. Kand. inom industriell ekonomi. Kontakta oss: eller

8 VAD SÄGER KUNDERNA? 5 frågor Vi ringde upp Marcus Nyström, Operations Manager och Kundservicechef på försäkringsbolaget Ace European Group, och frågade honom hur det är att arbeta med ett bemanningsföretag som Avanzera. 1. Vilken funktion fyller bemanningsföretag i din verksamhet? Framförallt ger den flexibilitet. Med kort varsel kan vi täcka toppar och frånvaro samt fylla på i projekt där vi under kortare perioder har behov av extra personal. Vi bemannar också vår reception långsiktigt med personal från Avanzera. 2. Hur ser det ut i framtiden tror du? Vi kommer absolut att fortsätta med bemanningsföretag på tjänster där vi behöver den flexibilitet inhyrd personal ger. 3. Vad är det viktigaste du får som kund till ett bemanningsföretag istället för att rekrytera själv? Jag sparar massor av tid på rekryteringsprocessen. Avanzeras personal känner mig och vet vilken typ av resurs jag söker och det räcker oftast med en kort intervju av kanditaten innan vi kan köra igång. Jag uppskattar att jag lägger cirka minuter i arbetstid från det att jag efterfrågar en resurs tills att personen sitter på upplärning. 4. Har du några råd till andra företag som funderar på att anlita bemanningsföretag? Se till helheten och väg in alla för och nackdelar. Bemanningsföretag är många gånger ett mer kostnadseffektivt alternativ och lönar sig bland annat i form av flexibilitetet och tidsbesparingar. Mitt råd är också att samarbeta med ett eller några få bemanningsföretag så ni lär känna varandra. 5. Vad är det bästa du vet att göra på din fritid? För några månader sedan flyttade jag in ett nytt hus. Därför åker snickarbyxorna på när jag kommer hem från jobbet, kul att bygga och skapa med händerna. Mindfulness inspirerar mig också mycket och det berikar mitt liv på många sätt. Matlagning får också ta en allt större del av min fritid, jag brinner för god, eokologisk och hälsosam mat. 17 ÅR I KUNDENS OCH KONSULTENS TJÄNST I 17 år har vi på Avanzera bidragit till våra kunders framgång och våra konsulters utveckling. REKRYTERING MED GARANTI Med hundratals genomförda rekryteringar per rekryteringskonsult kan du tryggt lämna över jobbet till oss. Välj bland de kandidater vi intervjuat och valt ut till ditt företag. Vi tar hand om allt från annonsering till referenstagning och tester. Vi lämnar 6 månaders garanti. Ingen förskottsbetalning, du betalar endast när rekryteringen är slutförd - är du inte nöjd med våra kandidater betalar du ingenting. Är du nyfiken på oss är du välkommen att läsa mer på eller ringa: Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag. Vasagatan 15-17, Box 853, Stockholm

TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG!

TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG! KONSULT u G Nr 4-2014 n e id 21 ERFARNA KONSULTER TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG! Hos oss hittar du redovisningsekonomer, inköpare, VD assistenter, Controllers, löneadministratörer,! ida s projektassistenter,

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst Presentation 1 1. Presentation av är en auktoriserad redovisningbyrå som följer REKO, vilket är FARs regelverk för Redovisningskonsulter. Vi ingår i en växande kedja av redovisningsbyråer, vars samarbete

Läs mer

Kunderna återfinns främst inom vård och omsorg både inom den privata och den statliga sfären.

Kunderna återfinns främst inom vård och omsorg både inom den privata och den statliga sfären. Cecilia Andrén Chefskap Controlling Redovisning IT-impl. Chefskap Controlling Redovisning IT-implementation Cecilia är utbildad Civilekonom från Stockholms Universitet och har arbetat med allt från IT

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Till er tjänst www.statenssc.se

Till er tjänst www.statenssc.se Till er tjänst Vi gör den administrativa vardagen enklare för statliga myndigheter Regeringen har gett oss i uppdrag att arbeta för en mer effektiv statsförvaltning genom att erbjuda myndigheter hjälp

Läs mer

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration FOKUSERA PÅ LÖNSAMMA PROJEKT OCH FÅ KONTROLL PÅ DIN EKONOMI! Visma Projekt & Ekonomi en helhetslösning med allt du behöver

Läs mer

Christer Mattsson. Svensk CHRISUS AB Djupdalsvägen 32 192 51 Sollentuna 08-662 62 25, 0708-66 14 27 christer.mattsson@chrisus.se

Christer Mattsson. Svensk CHRISUS AB Djupdalsvägen 32 192 51 Sollentuna 08-662 62 25, 0708-66 14 27 christer.mattsson@chrisus.se Christer Mattsson Födelsedatum 1960-07-03 Nationalitet Företagsadress Svensk CHRISUS AB Djupdalsvägen 32 192 51 Sollentuna 08-662 62 25, 0708-66 14 27 christer.mattsson@chrisus.se Nuvarande anställning

Läs mer

Konsultkompetenser yrkesområde Kontorstjänster

Konsultkompetenser yrkesområde Kontorstjänster Konsultkompetenser yrkesområde Kontorstjänster Administratör 1 - sköta administrativa rutiner. - planera och samordna. - arbeta utifrån fastlagda rutiner. - vara ett operativt stöd för verksamheten. -

Läs mer

4. Bilaga Kravspecifikation Kompetenser - Kontorstjänster

4. Bilaga Kravspecifikation Kompetenser - Kontorstjänster 4. Bilaga Kravspecifikation Kompetenser - Kontorstjänster 4.1 Krav på kompetenser 4.1.1 Administratör 1 - sköta administrativa rutiner. - planera och samordna. - arbeta utifrån fastlagda rutiner. - vara

Läs mer

Önskar du en komplett CV i Pdf format skicka ett mail till: interim-2013@controller-ekonomichef-att-hyra.com

Önskar du en komplett CV i Pdf format skicka ett mail till: interim-2013@controller-ekonomichef-att-hyra.com Önskar du en komplett CV i Pdf format skicka ett mail till: interim-2013@controller-ekonomichef-att-hyracom 2011Nya intressanta utmaningar? The future will tell Produktionscontroller/Cost Account Manager

Läs mer

28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE

28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE 28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE #ekonomiftg Huvudpartner Guldsponsor Mässan får högt betyg av utställarna 4,67 av 6 möjliga. BYGG NÄTVERK, TRÄFFA

Läs mer

Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering

Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering Viktiga frågor vid beslut Idag är det etablerat att ta extern hjälp med redovisning och lön. Trenden gäller både det

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Clavic Consulting AB PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO. Personlighetstester & Rekryteringsprocesser -

Clavic Consulting AB PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO. Personlighetstester & Rekryteringsprocesser - Clavic Consulting AB Personlighetstester & Rekryteringsprocesser - www.clavic.se PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO Konfidentiellt visas ej till utomstående Företaget xx Startades 1980 - säljer och distribuerar

Läs mer

Lena Cedhagen. 411 25 Göteborg +46 725 341144. Resultatinriktad och driven ledare med internationell erfarenhet och bredd.

Lena Cedhagen. 411 25 Göteborg +46 725 341144. Resultatinriktad och driven ledare med internationell erfarenhet och bredd. CV 640213 Lena Cedhagen Karl Gustavsgatan 7 A 411 25 Göteborg +46 725 341144 lena.cedhagen@gmail.com Profil Resultatinriktad och driven ledare med internationell erfarenhet och bredd. Kompetenser Ledarskap,

Läs mer

BVK BoVera Konsult AB

BVK BoVera Konsult AB Bakre raden: Martin & Bo. Mitten: Christina, Eva & Marianne. Nedre raden: Vera, Lize & Lena. Vår affärsidé är att erbjuda våra kunder en personlig och snabb service. För närvarande administrerar vi drygt

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

Bilaga - Befattningsbeskrivningar

Bilaga - Befattningsbeskrivningar Kontorschef I kontorschefernas roll ligger följande huvudsakliga ansvar och arbetsuppgifter; Kvalitet/metodik Ser till att verksamheten på daglig basis, bedrivs enligt Rådeks värderingar samt reglerna

Läs mer

EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG

EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG Ekonomiassistent I företagsekonomi, bokföring & lön Ekonomiassistent II bokslut, lön, Excel & budget Ekonomiassistenten har en nyckelroll

Läs mer

Personaluthyrning / Interim Management. Projekt & Konsultation. Kostnad - Pris

Personaluthyrning / Interim Management. Projekt & Konsultation. Kostnad - Pris Branscherfarenhet Jag har bred erfarenhet från många olika branscher, så som tillverkningsindustrin med allt från produktkalkylering till internprissättningsproblematik, transfer pricing samt inom tjänstesektorn

Läs mer

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson Curriculum Vitae Namn Födelseår E-post Adress Telefonnummer Kompetensinriktning Jag är en driven och social kille som tar mycket ansvar i mina arbetsgrupper. Jag strävar efter förbättring i mina och företagets

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS Alfabetisk ordning Nordea Nordea Betalningslösningar I vilken tjänst kan man rätta felaktiga betalningar online innan de går till bokföring i banken? Vad händer när gamla tjänster

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Ekonomiutbildningar. hösten 2015. Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms. EkonomiSveriges självklara val

Ekonomiutbildningar. hösten 2015. Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms. EkonomiSveriges självklara val Ekonomiutbildningar hösten 2015 Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms EkonomiSveriges självklara val Som certifierad controller vågar jag ta en ny roll När Munksjö

Läs mer

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin Lite mindre, lite mer erfarna En intervju med vd Lilian Norin Lilian, varför ska man välja Andara? Vi är helt enkelt det vi säger oss vara: erfarna, engagerade, personliga, snabba, flexibla och kan verkligen

Läs mer

Välkommen till Be in Business

Välkommen till Be in Business Välkommen till Be in Business Be in Business erbjuder konsultation vid anskaffning, implementation och underhåll av affärssystem. Specialområden är Visma Business och elektronisk fakturahantering. Den

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Tiina Söderqvist 2012-02-08

Tiina Söderqvist 2012-02-08 2012-02-08 Engagemang Fullföljande Envishet Målmedvetenhet Laganda Kamratskap Skebokvarnsvägen 251,1 tr 124 53 Bandhagen 0737-39 59 23 tiina.soderqvist@gmail.com Management IT - Södertörns Högskola / KTH

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Kursöversikt hösten 2014 Ekonomichef, redovisningsansvarig, controller Bokslutsredovisning

Läs mer

Controller Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Ekonomiassistent. Vilken utbildning väljer du?

Controller Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Ekonomiassistent. Vilken utbildning väljer du? Controller Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Ekonomiassistent Vilken utbildning väljer du? Kurser våren 2014 Ekonomichef, controller, redovisningsansvarig Bokslutsredovisning Ort Jan

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer

Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning K2 och K3 IFRS Skatt Moms. Ekonomiutbildningar hösten

Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning K2 och K3 IFRS Skatt Moms. Ekonomiutbildningar hösten Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning K2 och K3 IFRS Skatt Moms Ekonomiutbildningar hösten 2016 IFRS Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning Skatt och moms K2 och K3 Ta ditt nästa

Läs mer

Implema Traineeprogram 2012

Implema Traineeprogram 2012 Implema Traineeprogram 2012 Vill du jobba med verksamhetsutveckling och med företags affärsprocesser? På Implema får du jobba med att utveckla medelstora företags affärsprocesser med hjälp av affärssystem

Läs mer

19 januari 2011. Aktieträff. Aktiespararna Sundsvall. Tomas Nilsson. Fortnox AB

19 januari 2011. Aktieträff. Aktiespararna Sundsvall. Tomas Nilsson. Fortnox AB 19 januari 2011 Aktieträff Aktiespararna Sundsvall Tomas Nilsson Fortnox AB Kort om Fortnox AB Sveriges ledande leverantör av internetbaserade ekonomiprogram Grundades år 2001 av Jan Älmeby, tidigare grundare

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje.

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. kunskap till salu Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. Behöver du hyra eller rekrytera lärare? En fotbollstrupp utan ledare eller avbytare på bänken är lika otänkbart som en

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Söka jobb - spontanansökningar

Söka jobb - spontanansökningar Sida 1/3 Söka jobb - spontanansökningar Karriär & utveckling Många brukar ofta poängtera att brev skall vara korta och koncisa. Några av nedanstående brev kan tyckas vara något långa. Det är dock bättre

Läs mer

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år!

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! 10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Redovisningsassistent Controller Mycket bra kurs som varvade teori

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Pyramidutbildning Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Det ställs högre och högre krav på oss att hinna mer på kortare tid. Det är viktigare

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi Repetitionsföreläsning/frågestund Linköping 2012-02-22 Magnus Moberg Repetition/frågestund» Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? Resan industriell ekonomi» Grundfrågorna Var är

Läs mer

Inledare: Nyårslöften

Inledare: Nyårslöften Nyhetsbrev nummer 6: Tävling, årets modeord, aktuell forskning om personlighetstester och full koll på rekrytering Inledare: Nyårslöften Så här års brukar människor summera det gångna året och lova bot

Läs mer

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

Skrivelse gällande stiftelsen Gräsöfondens administration och ekonomi

Skrivelse gällande stiftelsen Gräsöfondens administration och ekonomi Sidan 1 av 7 Strategienheten Datum Dnr Sid 2016-02-03 2015 KS 895 1 (3) Gräsöfondens styrelse Skrivelse gällande stiftelsen Gräsöfondens administration och ekonomi Bakgrund Gräsöfonden har sedan bildandet

Läs mer

Praktikrapport Logent

Praktikrapport Logent Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Tidigare utbildning: Personalvetarprogrammet Praktikrapport, våren 2013 Praktikrapport

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Hotspot Farsta: Sommarerbjudande! Kostnadsfria seminarier Ett bra sätt att förbereda sig är att

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i PromikBook romikbook Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. ett säkrare sätt att se in i framtiden Vd har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en avgörande

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

affärssystemkonsult Implema Traineeprogram

affärssystemkonsult Implema Traineeprogram affärssystemkonsult Implema Traineeprogram Vill du jobba med verksamhetsutveckling och med företags affärsprocesser? På Implema får du jobba med att utveckla företags affärsprocesser med hjälp av marknadens

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Praktikrapport Industrikompetens i Östergötland AB

Praktikrapport Industrikompetens i Östergötland AB Praktikrapport Industrikompetens i Östergötland AB Praktikföretaget I och med att jag har en kandidatexamen i Personal och arbetsvetenskap fick jag möjligheten att ha praktik på ett bemannings- och rekryteringsföretag

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt hösten 2014 En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är du ofta din kunds hela ekonomiavdelning.

Läs mer

Kursöversikt hösten 2013

Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Bokslutsredovisning Ort Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete Göteborg 14 16 Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete

Läs mer

Konsten att rekrytera rätt

Konsten att rekrytera rätt Författare: HR-koncern 2013-11-25 Reviderad: 2014-06-24 Konsten att rekrytera rätt För AcadeMedia är rekrytering av rätt personal en nyckelfaktor för fortsatt framgång. Rätt personer med rätt inställning

Läs mer

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION Framtidens ekonomifunktion Som ekonomichef har du en viktig roll och ett stort ansvar. Ekonomifunktionen är central i varje företag och fungerar inte den får bolaget

Läs mer

Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt hösten

Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt hösten Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning Kursöversikt hösten 2016 Revision Redovisning Controlling Skatt Moms Ekonomistyrning Kursöversikt BOKSLUTSREDOVISNING Ort Aug Sep Okt Nov Dec

Läs mer

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs!

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs! Kompetens genom vidareutbildning www.krsystem.se Kom på kurs! Pyramid grundkurs Del 1 - KUP113 - Inloggning & Övningar - Navigering, sökningar & skapa favoriter - Grundmoduler & Rutiner - Genvägar & Övningar

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

En Rapport om ERP från DataDIA AB Våren 2011

En Rapport om ERP från DataDIA AB Våren 2011 En Rapport om ERP från DataDIA AB Våren 2011 ERP/Affärssystem. Marknadsandelar, nöjdhet och nyförsäljningstakt Undersökningen bygger på svar från 3773 IT och Ekonomiansvariga bland företag och organisationer

Läs mer

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Matchning, bemanning, omställning och rekrytering 3 Bemanningsföretagen i siffror 4

Läs mer

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet och

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

Människan i centrum!1

Människan i centrum!1 Människan i centrum!1 Vill du Utveckla dig/ditt företag, spara pengar och få kostnadskontroll? Utveckla din personal, jobba med de bästa medarbetarna?!2 Emperator presenterar Framtidens verktyg för HR

Läs mer

För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program.

För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program. Utbildning -Grupputbildning & företagsanpassad För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program. Vi är ofta delaktiga i hur ert arbete ska organiseras och kommer med förslag

Läs mer

Candidate Information

Candidate Information Candidate Information Note: Due to the PDF conversion process, this PDF document may not accurately represent the formatting of the attachments that were converted. Please click on the attachment links

Läs mer

Marknad för affärssystem

Marknad för affärssystem Marknad för affärssystem Vi samarbetar med SoftOne som är en av tre ledande leverantörer av moduluppbyggda standardprogram och tjänster på en svenska marknaden. Vad kännetecknar detta marknadsegment? Moduluppbyggd

Läs mer

Curriculum Vitae Camilla Sandell

Curriculum Vitae Camilla Sandell Curriculum Vitae Camilla Sandell Konsultchef och konsult SAP Kompetensområde/Roller Utbildare Coach Inspiratör Support Skribent Kravställning av redaktörsgränssnitt Konsult och utbildare Camilla är konsultchef

Läs mer

Framgångsrik rekrytering. experis.se

Framgångsrik rekrytering. experis.se Framgångsrik rekrytering experis.se Agenda Det här är Experis Trender inom rekrytering Så här lyckas du med din rekrytering Kompetensbaserad rekryteringsprocess-vad innebär detta? Handfasta tips för en

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer