TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG!"

Transkript

1 KONSULT u G Nr n e id 21 ERFARNA KONSULTER TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG! Hos oss hittar du redovisningsekonomer, inköpare, VD assistenter, Controllers, löneadministratörer, projektassistenter, ekonomiassistenter, HR ansvariga och många fler!

2 KRÖNIKAN Bemanningsbranschen nu & då Jag fastnade för denna spännande bransch för drygt 20 år sedan och kan konstatera att det skett stora förändringar inom många områden. Inte minst när det gäller tjänsteutbudet som branschen erbjuder idag. Från att det främst handlade om uthyrning av stans- och skrivhjälp erbjuds idag i princip alla personalkategorier. Under åren har kundernas köpbeteende förändrats från att det var vanligt att kunderna behövde nån snabbt till att man idag gör kravprofiler och vi presenterar flera kandidater för uppdragen som kunden sedan har möjlighet att välja bland. Uppdragen har dessutom blivit längre och den inhyrda personalen är en naturlig del i företagens verksamhet. Kundernas intresse för personen bakom konsulternas kunskap och erfarenhet har ökat. Bakgrunden till detta tror jag är att många företag hyr in konsulter för långa perioder och uppdragen ofta leder till att konsulten övergår till att vara anställd hos kunden. Att branschen har vuxit kan man också se genom att fler än hälften av alla lediga tjänster som annonseras på olika rekryteringssajter är via bemanningsföretag. Lägg där också till alla tjänster som inte annonseras utan tillsätts med redan inhyrda konsulter. Mycket pekar på att branschen kommer fortsätta att växa och förändras under kommande årtionden. Av den sysselsatta befolkningen i Sverige är det fortfarande bara 1,5% som arbetar i bemanningsbranschen medan samma siffra i t ex Storbritannien är 3,8%. Jag ser fram emot att följa den fortsatta utvecklingen! Peter Ahlander VD - Avanzera Bemanning AB

3 KONSULTERNA 21 erfarna konsulter tillgängliga inom kort För att du ska få en bild av den kompetens vi kan erbjuda just nu presenterar vi här konsulter som blir tillgängliga för nya uppdrag inom kort. Finner du inte någon som passar ditt företags behov bland dessa söker vi fram rätt person till dig. EKONOMI Eva-Lotta Ekonomi- och redovisningschef, koncernredovisning 18 års erfarenhet varav merparten av tiden i ledande befattningar. Erfarenhet av att leda olika projekt samt uppstarts- och förändringsarbete, implementeringar av nya affärssystem, koncernredovisning/-konsolidering i internationella koncerner. Även mångårig erfarenhet från Shared Service, dels i samband med att en koncern centraliserade ekonomifunktionerna i Skandinavien, dels som chef för en global Shared Service organisation. Har även under flera års tid och i olika bolag haft rollen som operativ ekonomichef med ansvar för redovisning, rapportering och löneadministration. Van att ha personalansvar för personer. Mycket goda språk- och IT kunskaper. Flytande i engelska samt grundkunskaper i franska och spanska. Stor erfarenhet av SAP, Visma SPCS, Hogia m.fl. Kerstin Ekonomichef, redovisningschef deltid Sammanlagt 21 års erfarenhet från tjänster som ekonomichef, administrativ chef, Controller, redovisningschef m.fl. Har arbetat inom allt från statligt bolag till försäljningsbolag i branscher såsom tjänstesektorn, IT samt läkemedel. Idag stöttar hon 2 av våra kunder på interimsuppdrag som redovisningsekonom respektive redovisningschef. Dessförinnan verksamhetsansvarig för en koncern vilket innebar allt från löpande redovisning till bokslut, deklarationer och personalansvar. Rapporterade till England samt USA. Erfarenhet även av förvärv, fusioner, likvidationer, koncernredovisning/-rapportering, lagerhantering m.m. Väldigt datakunnig med erfarenhet av systemansvar. Mycket goda kunskaper i Officepaketet samt flertalet affärssystem inom lön, ekonomi och skatt bl.a. Cognos, Hyperion. Mycket goda kunskaper i engelska, tal såväl som skrift. Draggan Controller, redovisningschef Erfarenhet från mer än 20 olika konsultuppdrag inom en rad olika branscher och företag, MBA vid Lunds Universitet. Avslutar inom kort ett uppdrag som Financial Controller för ett nordiskt finansbolag, vilket t ex innebär att anpassa rapporteringsstrukturen. Dessförinnan hade han rollen som redovisningschef på ett IT företag med ansvar för rapportering, avstämningar, koncernavräkning, reskontrahantering, anläggningsregister samt framtagning av olika rapporter. En av Draggans styrkor är förmågan att hitta mönster och avvikelser i dataunderlag samt avstämningar av stora siffermängder. Han har stor erfarenhet som projektledare av administrativa projekt, avancerad logistikhantering och lagerredovisning. Mycket goda IT kunskaper och har arbetat med flertalet affärssystem t ex SAP. Mycket goda kunskaper i engelska och god vana att arbeta med de nordiska språken. Kontakta oss: eller

4 Karolina Redovisningsekonom, ekonomiansvarig 13 års erfarenhet i rollen som redovisningskonsult med kundansvar för upp till 10 aktiebolag samt enskilda firmor i varierande branscher och storlek. Van att arbeta brett med löpande redovisning, löner, skattedeklarationer, rapportering, månads- och årsbokslut samt årsredovisning. Har via oss arbetat vid en koncern inom bygg och anläggning där hon ingick i ett stort projekt. Hennes huvudsakliga ansvar var löpande bokföring, avstämningar samt in- och utbetalningar. Legitimerad Redovisningskonsult vid Påhlmans Handelsinstitut. Erfarenhet från olika affärssystem såsom Fortnox, Visma SPCS, Nordstedts m.fl. Elin Ekonomiassistent, redovisningsekonom heltid/deltid Utbildad ekonomiassistent med löneadministration vid Påhlmans Handelsinstitut och ca 3 års erfarenhet som ekonomiassistent varav 2 år som konsult. Har under denna tid fått erfarenhet från bl.a. en redovisningsbyrå samt ett företag inom bygg och entreprenad. Har arbetat med projektredovisning och redovisning av ROT-avdrag, löpande bokföring, kontering, kundoch leverantörsreskontra, periodiseringar samt avstämningar. Har även ansvarat för projekt som att utföra felsökningar i övergång mellan order- och fakturasystem, assisterat vid implementering av nytt skanningssystem m.m. Har förutom Officepaketet även goda kunskaper i Visma Administration, Visma Lön, Centsoft, Hogia Ekonomi, Fortnox, SAP, PP7 samt Pyramid. Krystyna Löneadministratör, ekonomiassistent Bred och djup kunskap inom löneadministration efter 13 år i yrket. Van att arbeta självständigt med löneadministration för upp till 200 personer. Arbetsuppgifterna har t ex bestått av kontroll av tidrapporter, utbetalning av resekostnadsersättningar, semesterskuldberäkningar samt kontakter med myndigheter och försäkringsbolag rörande pensioner, försäkringar, anmälan/avanmälan till företagshälsovård etc. Krystyna har sedan tidigare även erfarenhet som ekonomiassistent vilket t ex inneburit ansvar för leverantörsreskontra med allt från fakturahantering till betalningar och avstämningar samt redovisningsarbete. Mycket goda IT kunskaper: Jeeves, Xor, Hogia Lön+ samt tidredovisning i PX Visma Control. Förutom svenska även polska flytande i tal och skrift. Goda kunskaper i engelska och ryska. Anna Redovisningsekonom, Controller 27 års erfarenhet från olika roller inom ekonomi, främst inom läkemedelsindustrin. Har de senaste 13 åren arbetat inom redovisning i kombination med controlling vilket inkluderat löpande bokföring, avstämningar, momsredovisning, koncernrapportering, bokslutsarbete, budgetering, kostnadsuppföljning, analys av resultat- och balansräkning samt processförbättringar. Även arbetat med löneadministration. Van att ge stöd och support till verksamheten. Deltagit i omorganisationer och tagit fram nya processer samt rutiner i samband med omställning. Har även varit delaktig i uppbyggandet av nya kontor och lagt grunden för de ekonomiska rutinerna. God vana av att arbeta enligt Leankonceptet. Har nyligen avslutat en utbildning inom löneadministration på FEI. Goda kunskaper i Officepaketet, redovisningssystemen SAP och A+/AdeEko samt rapporteringsverktygen Hyperion och Business Objects. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift. Johan Redovisningsekonom, ekonomiansvarig Civilekonom med 15 års erfarenhet från flertalet branscher. Senaste uppdraget var vid en av de största leverantörerna på den europeiska billeasingmarknaden där Johan hade hand om löpande ekonomi, rapportering, bokslut, systemförvaltning, avvikelseanalyser m.m. Dessförinnan i rollen som ekonomiansvarig vid ett mindre bygg- och entreprenadföretag där han ansvarade för företagets ekonomifunktion med allt från löner och fakturahantering till rapportering samt månads- och årsbokslut. Han har även arbetat som affärsutvecklare vilket innebar medverkan vid nyetableringar och förhandlingar med fastighetsägare, prissättning, marknadsföring samt att agera projektledare för olika affärs- och marknadsföringsprojekt. Mycket goda IT kunskaper. Erfarenhet från flertalet affärssystem: Pyramid, Scala, Visma, Hogia, Sun, Sugar CRM, BRP m.fl. Avancerad i Excel. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Emma Controller, redovisningschef, ekonomiansvarig, redovisningsekonom m.m. Totalt 30 års erfarenhet varav de senaste 10 åren inom fastighetsbranschen. Emma har erfarenhet av roller såsom redovisningschef, Controller, ekonomiansvarig, redovisningsekonom m.fl. Hon har arbetat inom skilda organisationsformer såsom privat, statligt, stiftelse m.fl. Bred kunskap inom ekonomi och redovisning samt erfarenhet av konsultuppdrag. Kontakta oss: eller

5 Arbetade senast som redovisningsekonom/controller vilket omfattade ansvar för löpande redovisning, bokslut, årsredovisningar, skattedeklarationer, inkomstdeklarationer, budget, rapportering, analyser, koncernredovisning, koncernrapportering m.m. Mycket datakunnig med stor erfarenhet inom de vanligaste ekonomisystemen. Sissi Ekonomiansvarig, redovisningsekonom, löner Med närmare 20 slutförda uppdrag är Sissi van att snabbt sätta sig in i nya företag och arbetsuppgifter. Hon har erfarenhet av företag i skiftande storlek, allt från transaktionstäta internationella koncerner och statliga myndigheter till små branschorganisationer. Gedigen erfarenhet av de flesta förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning. Allt från löpande redovisning, löner, årsbokslut och rapportering till budgetering samt projektredovisning. Även momsutredningar, dagkassehantering och koncernkonsolidering. Hon är dessutom van att effektivisera rutiner och har medverkat vid implementeringar av nya affärssystem. Goda kunskaper i US GAAP och SOX. Arbetat med de flesta av de stora affärssystemen såsom Visma, SAP, Hogia och Agresso. Mycket goda kunskaper i engelska. Malin Redovisningsassistent, SAP Avslutar inom kort ett längre uppdrag vid ett internationellt telekomföretag. På detta uppdrag har Malin arbetat med redovisning och administration. Arbetsuppgifterna har i huvudsak bestått av kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring, fakturering, påminnelser, avstämningar, betalningar och bokslutsarbete. Hon har även haft hand om rapportering av kassaflöde inom den europeiska koncernen, skött reseadministration och varit telefoniansvarig. Arbetet har inneburit många kontakter internt och externt. Dessförinnan arbetade Malin som Sales Coordinator vilket t ex innebar assistans till logistikavdelningen, orderhantering, fakturering och frakthantering. Mycket goda IT kunskaper, bl.a. i SAP. Flytande i engelska, tal och skrift. ADMINISTRATION Jenny VD-/Chefsassistent Mångårig erfarenhet som VD- och chefsassistent i internationell storföretagsmiljö samt som assistent åt ledningsgrupp i medelstora företag. Har arbetat på nationell och nordisk nivå samt som PA till chef på europeisk nivå. Arbetat i olika branscher såsom IT, läkemedel, konsultföretag och detaljhandelskedja. Van att ansvara för omfattande resebokningar, kalender- och mötesbokning, schemaläggning samt personalaktiviteter. Van att sammanställa presentationer. Även erfarenhet som kontorsansvarig, vilket t ex inneburit ansvar för kontorsflytt och att vara kontaktperson gentemot leverantörer, sköta inköp till kontoret samt catering och att se till att lokalerna är i ordning. Har även haft ansvar för interna webbsidan och sammanställt företagets månadsbrev. Mycket goda kunskaper i spanska. Mycket goda IT kunskaper; MS Office, SharePoint, Hogia m fl. LISA TIPSAR: 3 Saker att tänka på vid rekrytering Omvärlden förändras och de kompetenser ni behöver förändras med den. Fundera på om ni har anledning att utveckla rollen när ni ska rekrytera en ny kollega. Undervärdera inte betydelsen av attityd och social kompetens det är lätt att fastna vid enbart kunskaper och erfarenhet. Kommunicera tidplanen till kandidaterna och håll er till den drar ni ut på beslutet är risken stor att ni tappar er bästa kandidat. Lisa Karbelius är rekryteringskonsult och konsultchef på Avanzera

6 Linda Koordinator, administratör Efter 4 slutförda konsultuppdrag blir Linda snart tillgänglig för nytt uppdrag. Hon har arbetat i administrativa roller under 9 års tid, varav drygt 3 år som konsult. Senaste uppdraget har varit vid ett internationellt mjukvaruföretag där hon haft rollen som projektkoordinator i ett IT projekt. Under den här tiden har hon arbetat med intern och extern kommunikation, identifiering av kundernas tekniska miljöer, koordinering av arbetsgruppen och uppdatering av projektplaner. Dessförinnan arbetade hon vid ett arkitektkontor i nära samarbete med projektledarna och ansvarade för aktivitetsuppföljning samt bistod med rapporter, projektredovisning, budgetuppföljning, analys och faktureringsunderlag. Har även arbetat redaktionellt med text- och bildhantering, korrekturläsning, nyhetsbrev etc. Goda kunskaper i engelska och de skandinaviska språken. Goda kunskaper i bl.a. MS Office och SAP. Noora Administratör, HR Har de senaste 7 åren arbetat som Customer Service Manager för en kundserviceavdelning med butik vilket omfattat bl.a. personaladministration, kundservice, order och logistik samt fakturering. Var involverad i att bygga upp verksamheten och trivs att skapa struktur och rutiner. Innan dess drygt 4 år som ansvarig för 2 träningsanläggningar vilket innebar att hon hade personalansvar för ca 20 medarbetare, skötte schemaläggning, hade budgetansvar samt hanterade vissa inköp. Samhällsvetenskapligt gymnasium samt diplomerad personalvetare vid Företagsekonomiska Institutet. Goda kunskaper i Officepaketet samt Navision. Flytande i engelska samt mycket goda kunskaper i finska och spanska. SÄLJ/MARKNAD Gustaf Marknadsassistent, säljare Van att koordinera och genomföra marknadsaktiviteter som t ex events och mässor samt att arbeta med e-postmarknadsföring, webbpublicering, sociala medier och CRM. Senaste uppdraget var i rollen som marknadsassistent inom en organisation som hjälper svenska företag att växa internationellt och arbetar för att attrahera utländska investerare till Sverige. Dessförinnan har Gustaf arbetat i olika roller inom sportbranschen t ex som säljare med eget distriktsansvar och som marknadsassistent samt Team Manager för företagets sponsrade atleter i Sverige. Han har själv en bakgrund inom idrotten. Arbetat i program som Adobe InDesign, Photoshop, EPiServer & CRM SuperOffice. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift. Handel & Affärsmannaskap vid yrkeshögskola samt gymnasial utbildning inom media. Åsa Ordermottagare, försäljningsassistent Mångårig erfarenhet från arbete inom försäljning och kundförfrågningar per telefon och . Arbetar sedan 3 år tillbaka som konsult. Senaste uppdraget var i rollen som orderadministratör vid en detaljhandelskedja. Van att arbeta med orderhantering, produktoch prisinformation, hantering av varuprover, leveransbesked, bokning av transporter, registervård samt ge service till distributörer och återförsäljare. Även erfarenhet av att agera support till fältsäljare och försäkringsmäklare, sammanställa statistik, provisioner, offertarbete samt att vara behjälplig med administrativt arbete. Exempel på branscher hon arbetat inom är energi, försäkring, hemelektronik, telekom samt detaljhandeln. Mycket goda IT kunskaper; MS Office samt olika säljstödsystem. Mycket goda kunskaper i engelska och franska samt vana att arbeta med de nordiska språken. Anneli Orderadministratör, logistikansvarig, speditör Mer än 7 års erfarenhet av orderadministration och logistik inom branscher som t ex industri och medicinteknik. Dessförinnan ca 10 års erfarenhet inom export- och importspedition för alla typer av transportmedel och olika leveransvillkor. Van att ha mycket kundkontakt gällande produkt- och prisförfrågningar samt leveransbesked. Anneli har ansvarat för hela kedjan från offert och leverantörsinköp till leverans hos slutkund. Hon har även fakturerat och reklamerat gentemot transportörer samt ansvarat för avvikelserapportering, hanterat tulldeklarering samt intrastat, granskat transportunderlag och kostnadsförslag från transportörer, skapat skeppningsinstruktioner m.m. Satt rutiner för lagerhantering samt ansvarat för export/import av farligt gods. Goda kunskaper i Officepaketet, SAP, Spectra, Navision, Lime samt M3. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

7 HUMAN RESOURCES Gabrielle HR ansvarig, löner LOGISTIK/INKÖP Christell Operativ inköpare, inköpskoordinator 8 års erfarenhet från Lön/HR arbete varav 3 år som konsult. Senaste uppdraget var vid ett internationellt medicintekniskt företag där hon hade rollen som HR Manager. Dessförinnan personalhandläggare vid ett fastighetsbolag samt konsult med uppdrag som personal- och löneadministratör i olika företag och branscher i nordisk och internationell miljö. Van att upprätta och uppdatera personalhandböcker på svenska och engelska samt utarbeta rutiner och fungera som chefsstöd. Mångårig erfarenhet av löneadministration och bl.a. arbetat vid en redovisningsbyrå där hon ansvarat för kunders löneadministration. Programmet för Personal och Arbetslivsfrågor vid Mittuniversitetet. Olika kurser inom arbetsrätt och löneadministration. goda kunskaper i engelska samt mycket goda IT kunskaper. Petra HR generalist, HR ansvarig Mycket Mångårig erfarenhet från personalintensiva miljöer med olika kollektivavtal, både tjänstemän och kollektivanställda. Kommer senast från en tjänst som HR ansvarig vid en koncern. I denna roll har hon ansvarat för företagets personalfrågor och HR processer. Arbetsuppgifterna har t ex bestått av personalförsörjning och planering, rekrytering, introduktion, belöningssystem, lönerevision, kompetensutveckling, utvecklingssamtal, försäkringar samt pensioner. Hon har även haft hand om tidredovisning och löneberedning. Dessförinnan arbetade Petra i ett konsultföretag som konsultchef och senare platschef med ansvar för försäljning, budget, resultat och service. Under den här tiden hade hon personalansvar för ett stort antal konsulter med allt från rekrytering till försäljning, matchning och uppföljning med kund och konsult. Flertalet utbildningar inom HR och IT. Mycket goda kunskaper i engelska. Visste du att personer får varje år jobb genom bemanningsbranschen jobbade i ett bemanningsföretag förra året, över rekryterades till slutkund. Omsättningen i branschen är 21 miljarder kronor. Har under de senaste 4 åren arbetat med operativa inköp från svenska och internationella leverantörer. Det har inneburit att analysera nettobehov och stämma av säkerhetslager, upprätta leveransplaner, orderbevaka samt sköta reklamationshantering. Ansvaret har även omfattat att uppdatera data i affärssystemet. Parallellt med detta har hon varit behjälplig inom företagets kundsupport. Dessförinnan 3 år som kundreskontraansvarig inom samma företag; fakturering, granskning av inbetalningar, påminnelsehantering, avstämningar m.m. Gymnasieutbildning samt relevanta kurser inom inköp. Goda kunskaper i Officepaketet samt affärssystem som Monitor, Visma och SAP R/3. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift. Pontus Industriell ekonom, logistiker, Controller, projektledare Sedan 2004 har Pontus arbetat med verksamhetsutveckling i roller som Controller, projektledare och konsult i flertalet system- och processutvecklingsprojekt. Han har även arbetat med kostnadsrationalisering, kalkylering, rutinoch arbetsbeskrivningar, verksamhetsledningssystem samt avvikelsehantering. Van att leda, prioritera och koordinera projektarbete samt stödja chefer. Senaste konsultuppdraget var vid ett ledande fraktbolag. På detta uppdrag arbetade Pontus främst med att följa upp, analysera och underhålla kundernas kostnadsperformance samt ta fram, utveckla och distribuera kostnads- och miljörapporter internt och externt. Civilekonomexamen med inriktning mot transport och logistik från Handelshögskolan samt Fil. Kand. inom industriell ekonomi. Kontakta oss: eller

8 VAD SÄGER KUNDERNA? 5 frågor Vi ringde upp Marcus Nyström, Operations Manager och Kundservicechef på försäkringsbolaget Ace European Group, och frågade honom hur det är att arbeta med ett bemanningsföretag som Avanzera. 1. Vilken funktion fyller bemanningsföretag i din verksamhet? Framförallt ger den flexibilitet. Med kort varsel kan vi täcka toppar och frånvaro samt fylla på i projekt där vi under kortare perioder har behov av extra personal. Vi bemannar också vår reception långsiktigt med personal från Avanzera. 2. Hur ser det ut i framtiden tror du? Vi kommer absolut att fortsätta med bemanningsföretag på tjänster där vi behöver den flexibilitet inhyrd personal ger. 3. Vad är det viktigaste du får som kund till ett bemanningsföretag istället för att rekrytera själv? Jag sparar massor av tid på rekryteringsprocessen. Avanzeras personal känner mig och vet vilken typ av resurs jag söker och det räcker oftast med en kort intervju av kanditaten innan vi kan köra igång. Jag uppskattar att jag lägger cirka minuter i arbetstid från det att jag efterfrågar en resurs tills att personen sitter på upplärning. 4. Har du några råd till andra företag som funderar på att anlita bemanningsföretag? Se till helheten och väg in alla för och nackdelar. Bemanningsföretag är många gånger ett mer kostnadseffektivt alternativ och lönar sig bland annat i form av flexibilitetet och tidsbesparingar. Mitt råd är också att samarbeta med ett eller några få bemanningsföretag så ni lär känna varandra. 5. Vad är det bästa du vet att göra på din fritid? För några månader sedan flyttade jag in ett nytt hus. Därför åker snickarbyxorna på när jag kommer hem från jobbet, kul att bygga och skapa med händerna. Mindfulness inspirerar mig också mycket och det berikar mitt liv på många sätt. Matlagning får också ta en allt större del av min fritid, jag brinner för god, eokologisk och hälsosam mat. 17 ÅR I KUNDENS OCH KONSULTENS TJÄNST I 17 år har vi på Avanzera bidragit till våra kunders framgång och våra konsulters utveckling. REKRYTERING MED GARANTI Med hundratals genomförda rekryteringar per rekryteringskonsult kan du tryggt lämna över jobbet till oss. Välj bland de kandidater vi intervjuat och valt ut till ditt företag. Vi tar hand om allt från annonsering till referenstagning och tester. Vi lämnar 6 månaders garanti. Ingen förskottsbetalning, du betalar endast när rekryteringen är slutförd - är du inte nöjd med våra kandidater betalar du ingenting. Är du nyfiken på oss är du välkommen att läsa mer på eller ringa: Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag. Vasagatan 15-17, Box 853, Stockholm

Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering

Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering Viktiga frågor vid beslut Idag är det etablerat att ta extern hjälp med redovisning och lön. Trenden gäller både det

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Karriär & utveckling. Sida 1/2

Karriär & utveckling. Sida 1/2 Sida 1/2 Ditt kan se ut på olika sätt. Detta är våra rekommendationer. Det handlar helt enkelt om hur du vill förpacka din kompetens! Nedan följer fyra olika exempel på hur kan se ut. Det är tre kronologiska

Läs mer

Söka jobb - spontanansökningar

Söka jobb - spontanansökningar Sida 1/3 Söka jobb - spontanansökningar Karriär & utveckling Många brukar ofta poängtera att brev skall vara korta och koncisa. Några av nedanstående brev kan tyckas vara något långa. Det är dock bättre

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

DAGS ATT TA TILLVARA DE ÄLDRES KUNSKAP

DAGS ATT TA TILLVARA DE ÄLDRES KUNSKAP Tema: Ledarskap/ medarbetarskap Nr 4 2014 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Hög tid att boka Kompetensforum Diskussionsämne på Kompetensforum Tidiga attityder följer oss genom livet

Läs mer

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential Biotech Sweden nr 6, 2007. www.biotechscandinavia.com Nr 2 - Hösten 2009 Pris 29:- DIN GUIDE TILL EFFEKTIVARE VAL AV UTBILDNING Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Sund Rådgivning med 30 års erfarenhet av affärsutveckling Sund Rådgivning har som uppgift att stötta och ge råd till dig som

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Tidiga ekonomiska utvärderingar krav men också möjligheter

Tidiga ekonomiska utvärderingar krav men också möjligheter Tidiga ekonomiska utvärderingar krav men också möjligheter Inför valet: Hur ser partierna på läkemedelsbranschen? Nordic Drugs - Vi vill bli ledande inom speciality pharma nummer 3/2010 årgång 13 Mer insikt.

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Mångfald för ökad lönsamhet

Mångfald för ökad lönsamhet Mångfald för ökad lönsamhet Emma Meurling Presentation 2004 bodde jag med min familj i London och fick PAUSE stipendiet med möjlighet att studera HR utomlands och skriva en rapport om mångfald. Resultatet

Läs mer