GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radardomen installationsinstruktioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radardomen installationsinstruktioner"

Transkript

1 GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD radardomen installationsinstruktioner

2 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel eller Fax Garmin (Europe) Ltd. Liberty House Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien Tel. +44 (0) (utanför Storbritannien) (i Storbritannien) Fax +44 (0) Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2 nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan Tel Fax Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden. Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin. Raymarine är ett registrerat varumärke som tillhör Raymarine Ltd. Garmin är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, registrerat i USA och andra länder. Det här varumärket får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. Augusti 2010 Artikelnummer Rev. D Tryckt i Taiwan

3 Välkommen Tack för att du har valt en Garmin-radardom. Denna radardom använder prestandan hos en Garmin-radar och ger överlagrings- och färginformation när den kombineras med en plotter i ett marint nätverk från Garmin. Produktregistrering Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår online-registrering redan i dag! Besök vår webbplats på Kontakta Garmin Kontakta Garmin om du har frågor om användningen av Garmin-radardomen. I USA kontaktar du Garmins produktsupport per telefon: eller , måndag-fredag, 8-17 (CST), eller går till och klickar på Product Support (Produktsupport). I Europa kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) (utanför Storbritannien) eller på (i Storbritannien). Obs! Garmin-radardomen innehåller inga delar som du själv kan byta eller åtgärda. Skulle du få problem med din enhet tar du den till en auktoriserad Garmin NMEA-återförsäljare eller kontaktar Garmin produktsupport för reparation. Packlista Kontrollera att förpackningen innehåller följande delar innan du installerar och börjar använda enheten. Kontakta genast din Garminåterförsäljare om det saknas delar. Standardförpackning: GMR 18/24 radardom eller GMR 18 HD/GMR 24 HD radardom Strömkabel Marin nätverkskabel RJ-45 nätverkskabelkontakt för fältmontering Monteringssats Paket med antikärvningsmedel Monteringssmall Tågring för marinkabel Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen 1

4 Installation Installation av radardomen Följande avsnitt tar upp installation och inställning av Garmin-radardomen. Denna Garmin-radardom fungerar endast med Garmin-plottrar i ett marint nätverk från Garmin. Kontakta din Garmin-återförsäljare eller gå in på Garmins webbplats för mer information. För installationen behöver du lämpliga monteringsdon, verktyg och fästen. De här delarna finns hos de flesta återförsäljare av marina produkter. Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd när du borrar, skär eller slipar. Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra eller skära i. Om du får problem med installationen kontaktar du Garmins produktsupport eller en professionell installatör. Installationsanvisningar Få ut mesta möjliga prestanda av radarn genom att följa följande installationsanvisningar: En ideal monteringsplats för enheten är högt ovanför fartygets köllinje där en så liten del som möjligt av farkostens skrov eller rigg blockerar radarstrålen. Hinder i radarstrålens väg kan orsaka blinda sektorer eller skuggsektorer, eller skapa falska ekon. Ju högre upp enheten installeras desto längre bort kan radardomen upptäcka mål. Undvik att montera radardomen på samma nivå som skorstenar eller på en masts horisontella spridare eller salning. Montera inte radardomen nära värmekällor där den kan utsättas för rök eller varmluft från skorstenar eller värme från strålkastare. Monteringsytan eller plattformen måste vara tillräckligt kraftig för att hålla för radardomens vikt (GMR 18/18 HD = 7,17 kg/15,8 lbs, GMR 24/24 HD = 9,12 kg /20,1 lbs), vara så plan som möjligt och parallell med farkostens vattenlinje. Vi rekommenderar att radardomen monteras utom räckhåll för besättningen (horisontell strålbredd ovanför huvudhöjd). Titta inte rakt mot antennen på nära håll när radardomen sänder. Ögonen är den del av kroppen som är känsligast för elektromagnetisk energi. När den här radarn är korrekt installerad och korrekt använd uppfyller den kraven i ANSI/IEEE C Standard för säkerhetsnivåer för allmänheten avseende exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält. Ett Kompassäkerhetsavstånd måste finnas mellan kompassen och radardomen. Kompassäkerhetsavståndet mäts från kompassens mittpunkt till närmaste punkt på radardomen. Standardkompass = 1 m Reservstyr- och nödkompasser = 0,5 m 12,5 12,5 12,5 12,5 Montera övrig elektronik och kablar på mer än 2 meters avstånd från radarstrålens väg. En radarstråle kan normalt antas ha en spridning på 25 vertikalt ovanför och under radardomen. För farkoster som vid marschfart har en högre vinkel på bogen kan det vara lämpligt att minska vinkeln så att strålen pekar något neråt mot vattenlinjen när farkosten ligger stilla. Mellanbrickor kan användas vid behov. Montera inte radardomen nära antenner eller annan elektronik. GPS-antenner bör antingen vara ovanför eller under radarstrålens väg. Håll åtminstone 1 m avstånd till sändande utrustning eller kablar som leder radiosignaler, exempelvis VHF-radio, kablar och antenner. I händelse av att SSB-radio finns ombord bör avståndet ökas till 2 m. IEC , paragraf , anger maximala avstånd från antennen som RF-nivåer (radiofrekvens) kan förväntas. (100W/m² = 121,92 cm) (10W/m² = 274,32 cm) Radardomen sänder elektromagnetisk energi. Det är viktigt att radarn är avstängd eller att likströmsanslutningen är urkopplad innan arbete på radardomen eller tillhörande utrustning sker. 2 Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen

5 Installationsprocedur Följande monteringsordning för radardomen och inkoppling av ström- och nätverkskablar kan variera beroende på plats och fästen som används. Montera radardomen 1. När en lämplig plats för montage är bestämd kontrollerar du att märkena för hålen ligger i farkostens längdriktning och borrar sedan fyra monteringshål på 9,5 mm i enlighet med den medföljande monteringsmallen eller figur 1. (Det här steget är inte nödvändigt om du använder ett förborrat Garmin-kompatibelt fäste eller ett Raymarine -fäste.) 2. Rikta in skåran och låsringen på strömkabeln i linje med strömanslutningen. Tryck in den tvåpoliga strömkabeln till strömanslutningen och den marina nätverkskabeln RJ-45 i nätverkskontakten (figur 2). Vrid strömkabelns låsring medsols tills den stannar. Dra åt låsringen för RJ-45-kontakten medsols tills den är ordentligt åtskruvad. 3. Ström- och nätverkskablarna kan tryckas in i någon av de fem skåror som är gjutna på radardomens undersida och säkras under kabelavlastningsplattan (figur 2). Undvik att böja eller vrida kablarna alltför kraftigt. Mer information finns i avsnittet om kabeldragning. 4. Placera radardomen på monteringsunderlaget så att triangelmärket på höljet pekar framåt mot fören på farkosten. Lägg på lite marint tätningsmedel runt varje monteringshål på monteringsytan. 5. Smörj in gängorna på de fyra M8 x 1,25 x 60 gängade stavarna med antikärvningsmedel. 6. Sätt i de fyra M8 x 1,25 x 60 gängade stavarna i monteringshålen på undersidan av radardomen. De bör inte sticka ut mer än 50 mm ± 1mm (2 tum) från radardomen om de monteras korrekt. 7. Fäst radardomen i monteringsunderlaget med hjälp av de M8 x 1,25 x 60 gängade stavarna (installerade i föregående steg), fjäderbrickor, platta brickor och M8 sexkantsmuttrar enligt figur 3. Muttrarna ska dras åt till mellan 13,7-18,6 Nm. Obs! De medföljande M8 x 1,25 x 60 gängade stavarna kan användas för monteringstjocklekar på mellan 5 och 30 mm (rekommenderas). För underlag på över 30 mm behövs längre gängade stavar som finns att köpa separat. 233, mm (9.17") Distans Mätare 2 meter 16 AWG 4 meter 14 AWG 6 meter 12 AWG 141, mm (5.57") Fartygets Ship's Bow bog 9,5 mm 9.5 mm (0.37") Kabelmåttabell Figur 1 Strömanslutning Platta Monteringshål Radardom Monteringsfäste Platt bricka Fjäderbricka M8 x 60 gängad stav Nätverksanslutning Kabeldragningsalternativ M8-mutter Figur 2 Figur 3 Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen 3

6 Kabeldragning Dra kablarna på lämpligt sätt beroende på vilken typ av fäste som används. Det kan vara nödvändigt att borra hål på 31,7 mm för att dra ström- eller nätverkskabeln. Garmin tillhandahåller en tågring i gummi som kan användas till att täcka ett kabelinstallationshål. Tågringen i sig är INTE vattentät. Använd ett marint tätningsmedel om du vill täta tågringen. Ytterligare kabeltågringar kan köpas genom Garmin eller en Garmin-återförsäljare. Observera följande vid installation av ström- och nätverkskablarna: Vi rekommenderar inte att du klipper av den marina nätverkskabeln RJ-45, men om du verkligen måste göra det innehåller Garminradardompaketet en sats för fältmontering. Se till att du sparar den ände som du klipper av. Det är viktigt att kablarna ansluts till den nya RJ-45-kontakten på samma sätt. Var noga med säkerheten genom att använda lämpliga buntband, skruvförband och tätningsmedel till att fästa kabeln utmed kabelbanan och genom eventuella skott eller däck. Undvik att dra kablarna nära rörliga föremål eller genom dörröppningar och kölrum. Undvik att dra kablarna bredvid eller parallellt med andra kablar, som radioantennkablar eller strömkablar. Detta är mycket viktigt för att undvika störningar till eller från annan utrustning. Om det inte är möjligt bör du skydda kablarna med ett metallrör eller någon typ av EMI-skydd. Installera strömkabeln så nära batterikällan som möjligt. Minst 10,5 VDC krävs när radarn slås på och används. Se kabelmåttabellen på föregående sida vid användning av långa kabellängder mellan strömkabeln och batteriet. Slutliga kabelanslutningar Utföra slutliga kabelanslutningar 1. Anslut den svarta jordledningen (-) till farkostens negativa strömterminal. 2. Anslut den röda ledningen (+) (med säkringshållare) till farkostens positiva strömterminal. Varning! Klipp inte av säkringshållaren från den röda ledningen. Säkringshållaren måste sitta kvar för att Garmin-radardomen ska fungera på rätt sätt. Om du tar bort den inbyggda säkringshållaren kan du skada båtens kretsar. 3. För ett fristående nätverk (endast plotter och radar) ansluter du den marina nätverkskabeln RJ-45 till RJ-45-kontakten på plotterns baksida. För ett utökat nätverk (bl.a. plotter, radar och GMS 10), ansluter du den marina nätverkskabeln RJ-45 till en öppen RJ-45- kontakt på GMS 10, expansionsenhet för nätverksportar. Dra åt låsringen för RJ-45-kontakten medsols tills den är ordentligt åtskruvad. Obs! Om du använder en Garmin GPSMAP eller 5000-plotter kan det hända att du inte behöver en GMS 10 expansionsenhet för nätverksportar. GPSMAP och 5000-plottrarna har flera RJ-45-kontakter. Garmin-radardom GPS 17/17X Garmin-plotter Fristående nätverk Obs! När Garmin-radardomen används med ett fristående nätverk måste plottern och GPS-antennen (GPS 17) installeras enligt deras respektive installationsinstruktioner. Det här schemat visar bara hur Garmin-radardomen kommunicerar med ett fristående nätverk och inte de fullständiga kopplingarna för plottern eller GPS 17/17X. Obs! Både Garmin-radardomen och Garmin-plottern måste anslutas till en strömkälla enligt deras respektive installationsinstruktioner. Det här schemat visar bara nätverksdataanslutningarna. 4 Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen

7 Garmin-radardom GA 31 Garmin GMS 10 marin expansionsenhet för nätverksportar Garmin GDL 30/30A marin väder-/ljudsatellitmottagare GPS 17/17X GSD 22 ekolodsmodul till givaren Garmin-plotter Garmin-plotter Utökat nätverk Obs! När Garmin-radardomen används med ett utökat nätverk måste varje nätverkskomponent installeras enligt installationsinstruktionerna. Det här schemat visar bara hur Garmin-radardomen kommunicerar med ett utökat nätverk och inte de fullständiga kopplingarna för de andra nätverkskomponenterna. Obs! Garmin-radardomen, Garmin-plottern och de andra nätverkskomponenterna måste anslutas till en strömkälla enligt installationsinstruktionerna. Det här schemat visar bara nätverksdataanslutningarna. Kompensation för förstäven Beroende på radardomens installation kan det bli nödvändigt att justera kompensationen för förstäven. Om radardomens installation kräver en kompensation på 180, ändrar du kompensationen för förstäven till 180 och provar radarn. Om kompensation för förstäven behöver justeras ytterligare fortsätter du med nedanstående procedur. Med hjälp av båtens bog tar du en optisk bäring av ett fast mål som finns inom synhåll. Kontrollera målbäringen på radarn. Om bäringen avviker mer än +/- 1 gör du följande för att komma åt kompensationen för förstäven på plotterns meny: Kompensation för förstäven på en GPSMAP 3000-plotter: 1. På radarsidan trycker du på knappen ADJ så att justeringsmenyn visas. 2. Välj Konfiguration på justeringsmenyn och tryck sedan på ENTER. Välj fliken Avancerat med navigeringsknappen. 3. Markera skjutreglaget för kompensation för förstäven med navigeringsknappen och tryck på ENTER. 4. Justera kompensationen för förstäven. Kompensation för förstäven på en GPSMAP 4000/5000-plotter: 1. På hemskärmen väljer du Radar > Radarinställning > Avancerat > Förstäv. 2. Justera kompensationen för förstäven. Använda radarn Alla funktioner på Garmin-radardomen styrs av plottern i ditt marina nätverk från Garmin. Användningsinstruktioner finns i avsnittet Radar i handboken till plottern. Om avsnittet Radar inte finns med i plotterns handbok kan du hämta den senaste versionen av handboken på Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen 5

8 Specifikationer GMR 18/18 HD Enhetens mått: Radardomens vikt: Avståndsskalor: Sändningseffekt: Strömförbrukning: 457 mm (18 tum) D x 236 mm (9 1/4 tum) H Enhet 7,17 kg; kabel 3,81 kg 1/8 nm (med 1/32 nm avståndsringar) till 36 nm (med 9 nm avståndsringar) 4 kw 10,5-35 VDC 33,5 W Drifttemperaturområde: -15 C till 60 C med en relativ luftfuktighet på upp till 95 % vid 35 C Lobvinklar: Räckvidd: Vindhastighet: Rotationshastighet: Minsta räckvidd: Diskriminering, mätområde: RF-sändningsfrekvens: 5 horisontellt och 25 vertikalt, nominellt 36 nm upp till 100 knop 24 eller 30 varv/min 20 meter 20 meter 9410 ± 30 MHz GMR 24/24HD Enhetens mått: Radardomens vikt: Avståndsskalor: Sändningseffekt: Strömförbrukning: 610 mm (24 tum) D x 244 mm (9 5/8 tum) H Enhet 9,12 kg; kabel 3,81 kg 1/8 nm (med 1/32 nm avståndsringar) till 48 nm (med 12 nm avståndsringar) 4 kw 10,5-35 VDC 33,5 W Drifttemperaturområde: -15 C till 60 C med en relativ luftfuktighet på upp till 95 % vid 35 C Lobvinklar: Räckvidd: Vindhastighet: Rotationshastighet: Minsta räckvidd: Diskriminering, mätområde: RF-sändningsfrekvens: 3,6 horisontellt och 25 vertikalt, nominellt 48 nm upp till 100 knop 24 eller 30 varv/min 20 meter 20 meter 9410 ± 30 MHz 6 Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen

9 GMR 18/18 HD 236,4 mm GMR 24/24 HD 248,9 mm GMR 18/18 HD 457,0 mm GMR 24/24 HD 610 mm Mot bogen 233,0 mm GMR 18/18 HD 201,5 mm GMR 24/24 HD 277,4 mm 141,5 mm GMR 18/18 HD 114,0 mm GMR 24/24 HD 190,8 mm Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen 7

10 Varningar Om du inte undviker följande farliga situationer kan det resultera i en olycka eller kollision som kan sluta med dödsfall eller allvarlig personskada. Radardomen sänder elektromagnetisk energi. Se till att radardomen har installerats enligt rekommendationerna i den här handboken och att ingen i besättningen är inom dess räckhåll innan du växlar till sändningsläge. När du navigerar ska du noggrant jämföra den information som enheten visar med alla tillgängliga navigeringskällor, inklusive information från visuella iakttagelser och kartor. För säkerhets skull bör du lösa alla avvikelser eller frågor innan du fortsätter att navigera. Det elektroniska sjökortet i enheten ska bara användas för att underlätta, inte ersätta, användningen av godkända sjökort. Godkända sjökort och information till sjömän innehåller all information som krävs för att navigera på ett säkert sätt. Använd den här enheten endast som navigationshjälp. Försök inte att använda enheten för något ändamål där exakt mätning av riktning, avstånd, plats eller topografi krävs. VARNING! Denna produkt, förpackningen och komponenterna innehåller kemikalier som enligt vad delstaten Kalifornien erfar kan orsaka cancer, missbildningar eller skada fortplantningsegenskaper. Denna kungörelse tillhandahålls i enlighet med Kaliforniens proposition 65. Mer information finns på Varning! Klipp inte av säkringshållaren från den röda ledningen. Säkringshållaren måste sitta kvar för att Garmin-radardomen ska fungera på rätt sätt. Om du tar bort den inbyggda säkringshållaren kan du skada båtens kretsar. Uppfyllande av FCC-krav GMR 18/24 och GMR 18 HD/24 HD uppfyller kraven i artikel 80 av FCC-bestämmelserna. Den är beviljad ett godkännande av utrustning utfärdad med tillstånd av FCC. Denna utrustning genererar, använder och kan sända ut radiofrekvent energi och kan, om den inte är installerad och används i enlighet med anvisningarna, orsaka skadlig störning i radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti att störning inte inträffar i en viss installation. Om denna utrustning förorsakar skadliga störningar i radio- eller televisionsmottagning, vilket kan utrönas genom att utrustningen stängs av och slås på, ska användaren försöka att eliminera störningarna genom en av följande åtgärder: Vrida eller flytta mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag på en annan säkringsgrupp än den som mottagaren är ansluten till. Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för assistans. Uppfyllande av krav i Industry Canada GMR 18/24 och GMR 18 HD/24 HD radardomer uppfyller Industry Canada Standard RSS-138. Överensstämmelseförklaring (DoC) Härmed intygar Garmin att GMR 18/24 och GMR 18 HD/24 HD radardomer uppfyller de grundläggande kraven och andra tillämpliga föreskrifter i direktiv 1999/5/EC Den fullständiga överensstämmelseförklaringen finns på Garmins webbplats för din Garmin-produkt: Klicka på Manuals (Handböcker) och välj sedan länken Declaration of Conformity (överensstämmelseförklaring). 8 Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen

11 Programlicensavtal GENOM ATT ANVÄNDA GMR 18/24 ACCEPTERAR DU ATT FÖLJA VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT. Garmin ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är inbäddad i enheten ( Programvaran ) i binär körbar form för normal drift av produkten. Äganderätten och de intellektuella immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin. Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och är skyddad enligt de copyrightlagar som gäller i USA samt enligt internationella copyrightöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran är värdefulla företagshemligheter som tillhör Garmin och att källkoden för Programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin. Du intygar att du inte kommer att dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den på eller på något annat sätt göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera eller återexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrollagar som gäller i USA. Begränsad garanti Alla Garmins marina radardomer och öppna radardomer garanteras vara fria från material- och tillverkningsfel i två år från inköpsdatum. Under denna tid kommer Garmin efter eget gottfinnande att reparera eller ersätta komponenter som inte fungerar under normal användning. Sådana reparationer eller ersättningar görs utan kostnad för konsumenten vad gäller delar eller arbete, förutsatt att konsumenten står för alla transportkostnader. Den här garantin täcker inte in brister som beror på missbruk, felaktig användning, olyckshändelser, eller obehöriga ändringar och reparationer. GARANTIERNA OCH GOTTGÖRELSERNA SOM ANGES HÄR GÄLLER MED ENSAMRÄTT OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTIFTADE, INKLUSIVE ALL ANSVARSSKYLDIGHET SOM HÄRRÖR FRÅN NÅGON GARANTI OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, LAGSTIFTAD ELLER ANNAN. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN STAT TILL STAT. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA GARMIN VARA ANSVARSSKYLDIGT FÖR NÅGRA TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VARE SIG DE ORSAKAS AV ANVÄNDNING, MISSBRUK ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT ELLER AV DEFEKTER I PRODUKTEN. Vissa stater tillåter inte begränsning av tillfälliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsningar kanske inte gäller dig. Garmin har efter eget gottfinnande ensamrätt att reparera eller ersätta enheten eller programvaran eller erbjuda full återbetalning av inköpspriset. DENNA KOMPENSATION ÄR DIN ENDA KOMPENSATION FÖR EN ÖVERTRÄDELSE AV GARANTIN. Erhåll garantiservice genom att kontakta din lokala, Garmin-auktoriserade återförsäljare eller ring till Garmin Produktsupport för anvisningar angående frakt och ett RMA-nummer. Förpacka enheten noga med en kopia av originalkvittot. Kvittot krävs som inköpsbevis för garantireparationer. Skriv RMA-numret tydligt på paketets utsida. Skicka enheten med frakten betald till valfritt Garmin garantiserviceställe. Inköp via Online-auktion: Produkter som säljs via online-auktioner är inte behöriga till rabatter eller andra specialerbjudanden från Garmin. Bekräftelse på online-auktion godkänns inte som garantiverifikation. Om du vill ha garantiservice måste du ha det ursprungliga inköpskvittot, eller en kopia av det, från ursprungsåterförsäljaren. Garmin ersätter inte saknade komponenter från en förpackning som köpts via en onlineauktion. Internationella inköp: En separat garanti tillhandahålls av internationella distributörer för enheter som inköps utanför USA. Denna garanti tillhandahålls av den lokala, inhemska distributören och denna distributör tillhandahåller service lokalt för din enhet. Distributörsgarantier är endast giltiga i det avsedda distributionsområdet. Enheter som inköpts i USA eller Kanada måste returneras till Garmins servicecenter i Storbritannien, USA, Kanada eller Taiwan för service. Garmin International, Inc. Garmin (Europe) Ltd. Garmin Corporation 1200 East 151st Street, Liberty House No. 68, Jangshu 2nd Road, Olathe, Kansas 66062, USA Hounsdown Business Park, Sijhih, Taipei County, Taiwan Tel. (913) eller Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien Tel (800) Tel. +44 (0) (utanför Storbritannien) Fax Fax (913) (inom Storbritannien) Fax Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen 9

12 För de senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garmin-produkter, går du till Garmins webbplats på Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2 nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan Augusti 2010 Artikelnummer Rev. D Tryckt i Taiwan

Dakota 10 och 20 Användarhandbok

Dakota 10 och 20 Användarhandbok Dakota 10 och 20 Användarhandbok 2009 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna

Läs mer

Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem

Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på din båt ska du installera GHP 10 marint autopilotsystem i enlighet med följande

Läs mer

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Forerunner 10 Användarhandbok Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0

AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0 AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0 Installation Svenska Svens Dokumentnummer: ka 87140-2-SV Dokumentnummer: Date: 05-2011 87140-2 Date: 05-2011 Varumärke och patentmeddelande Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Extern bärbar. My Passport. for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok. My Passport för Mac Användarhandbok

Extern bärbar. My Passport. for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok. My Passport för Mac Användarhandbok My Passport for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok Extern bärbar My Passport för Mac Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka

Läs mer

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Autohelm, HSB (High Speed Bus), SailPilot, SeaTalk och

Läs mer

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok Modellnummer: VS15453 Godkännandeinformation OBS! Detta avsnitt riktar sig till alla anslutningskrav och uttalanden

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ULTRASONIC OIL NIVÅMÄTARE ULTRALJUDSMÄTARE FÖR OLJENIVÅ OCH SENSOR FÖR ATT UPPTÄCKA OLJA MELLAN DUBBELVÄGGARNA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Den här produkten ska bara användas på oljetankar för privat bruk

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Villkor för Användning

Villkor för Användning Villkor för Användning AVTAL MELLAN ER OCH RCI EUROPE RCI Europe ( RCI, vi, oss eller vår ) erbjuder er denna Websida. I och med att ni använder denna Websida och/eller accepterar de villkor, förbehåll

Läs mer

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok Model No. VS15055 TCO Information Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified

Läs mer

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. maj 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series

Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-007 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-007 RCG41GW/RCL21CW Innehåll Välkommen till BlackBerry!...5 Om att sätta i ett SIM-kort...6 Grunder för telefonen...7

Läs mer

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTA DOKUMENT INNEHÅLLER INFORMATION SOM KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE. Ingen del av denna publikation får återges eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniska

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2011 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. januari 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer