GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radardomen installationsinstruktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radardomen installationsinstruktioner"

Transkript

1 GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD radardomen installationsinstruktioner

2 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel eller Fax Garmin (Europe) Ltd. Liberty House Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien Tel. +44 (0) (utanför Storbritannien) (i Storbritannien) Fax +44 (0) Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2 nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan Tel Fax Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden. Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin. Raymarine är ett registrerat varumärke som tillhör Raymarine Ltd. Garmin är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, registrerat i USA och andra länder. Det här varumärket får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. Augusti 2010 Artikelnummer Rev. D Tryckt i Taiwan

3 Välkommen Tack för att du har valt en Garmin-radardom. Denna radardom använder prestandan hos en Garmin-radar och ger överlagrings- och färginformation när den kombineras med en plotter i ett marint nätverk från Garmin. Produktregistrering Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår online-registrering redan i dag! Besök vår webbplats på Kontakta Garmin Kontakta Garmin om du har frågor om användningen av Garmin-radardomen. I USA kontaktar du Garmins produktsupport per telefon: eller , måndag-fredag, 8-17 (CST), eller går till och klickar på Product Support (Produktsupport). I Europa kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) (utanför Storbritannien) eller på (i Storbritannien). Obs! Garmin-radardomen innehåller inga delar som du själv kan byta eller åtgärda. Skulle du få problem med din enhet tar du den till en auktoriserad Garmin NMEA-återförsäljare eller kontaktar Garmin produktsupport för reparation. Packlista Kontrollera att förpackningen innehåller följande delar innan du installerar och börjar använda enheten. Kontakta genast din Garminåterförsäljare om det saknas delar. Standardförpackning: GMR 18/24 radardom eller GMR 18 HD/GMR 24 HD radardom Strömkabel Marin nätverkskabel RJ-45 nätverkskabelkontakt för fältmontering Monteringssats Paket med antikärvningsmedel Monteringssmall Tågring för marinkabel Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen 1

4 Installation Installation av radardomen Följande avsnitt tar upp installation och inställning av Garmin-radardomen. Denna Garmin-radardom fungerar endast med Garmin-plottrar i ett marint nätverk från Garmin. Kontakta din Garmin-återförsäljare eller gå in på Garmins webbplats för mer information. För installationen behöver du lämpliga monteringsdon, verktyg och fästen. De här delarna finns hos de flesta återförsäljare av marina produkter. Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd när du borrar, skär eller slipar. Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra eller skära i. Om du får problem med installationen kontaktar du Garmins produktsupport eller en professionell installatör. Installationsanvisningar Få ut mesta möjliga prestanda av radarn genom att följa följande installationsanvisningar: En ideal monteringsplats för enheten är högt ovanför fartygets köllinje där en så liten del som möjligt av farkostens skrov eller rigg blockerar radarstrålen. Hinder i radarstrålens väg kan orsaka blinda sektorer eller skuggsektorer, eller skapa falska ekon. Ju högre upp enheten installeras desto längre bort kan radardomen upptäcka mål. Undvik att montera radardomen på samma nivå som skorstenar eller på en masts horisontella spridare eller salning. Montera inte radardomen nära värmekällor där den kan utsättas för rök eller varmluft från skorstenar eller värme från strålkastare. Monteringsytan eller plattformen måste vara tillräckligt kraftig för att hålla för radardomens vikt (GMR 18/18 HD = 7,17 kg/15,8 lbs, GMR 24/24 HD = 9,12 kg /20,1 lbs), vara så plan som möjligt och parallell med farkostens vattenlinje. Vi rekommenderar att radardomen monteras utom räckhåll för besättningen (horisontell strålbredd ovanför huvudhöjd). Titta inte rakt mot antennen på nära håll när radardomen sänder. Ögonen är den del av kroppen som är känsligast för elektromagnetisk energi. När den här radarn är korrekt installerad och korrekt använd uppfyller den kraven i ANSI/IEEE C Standard för säkerhetsnivåer för allmänheten avseende exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält. Ett Kompassäkerhetsavstånd måste finnas mellan kompassen och radardomen. Kompassäkerhetsavståndet mäts från kompassens mittpunkt till närmaste punkt på radardomen. Standardkompass = 1 m Reservstyr- och nödkompasser = 0,5 m 12,5 12,5 12,5 12,5 Montera övrig elektronik och kablar på mer än 2 meters avstånd från radarstrålens väg. En radarstråle kan normalt antas ha en spridning på 25 vertikalt ovanför och under radardomen. För farkoster som vid marschfart har en högre vinkel på bogen kan det vara lämpligt att minska vinkeln så att strålen pekar något neråt mot vattenlinjen när farkosten ligger stilla. Mellanbrickor kan användas vid behov. Montera inte radardomen nära antenner eller annan elektronik. GPS-antenner bör antingen vara ovanför eller under radarstrålens väg. Håll åtminstone 1 m avstånd till sändande utrustning eller kablar som leder radiosignaler, exempelvis VHF-radio, kablar och antenner. I händelse av att SSB-radio finns ombord bör avståndet ökas till 2 m. IEC , paragraf , anger maximala avstånd från antennen som RF-nivåer (radiofrekvens) kan förväntas. (100W/m² = 121,92 cm) (10W/m² = 274,32 cm) Radardomen sänder elektromagnetisk energi. Det är viktigt att radarn är avstängd eller att likströmsanslutningen är urkopplad innan arbete på radardomen eller tillhörande utrustning sker. 2 Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen

5 Installationsprocedur Följande monteringsordning för radardomen och inkoppling av ström- och nätverkskablar kan variera beroende på plats och fästen som används. Montera radardomen 1. När en lämplig plats för montage är bestämd kontrollerar du att märkena för hålen ligger i farkostens längdriktning och borrar sedan fyra monteringshål på 9,5 mm i enlighet med den medföljande monteringsmallen eller figur 1. (Det här steget är inte nödvändigt om du använder ett förborrat Garmin-kompatibelt fäste eller ett Raymarine -fäste.) 2. Rikta in skåran och låsringen på strömkabeln i linje med strömanslutningen. Tryck in den tvåpoliga strömkabeln till strömanslutningen och den marina nätverkskabeln RJ-45 i nätverkskontakten (figur 2). Vrid strömkabelns låsring medsols tills den stannar. Dra åt låsringen för RJ-45-kontakten medsols tills den är ordentligt åtskruvad. 3. Ström- och nätverkskablarna kan tryckas in i någon av de fem skåror som är gjutna på radardomens undersida och säkras under kabelavlastningsplattan (figur 2). Undvik att böja eller vrida kablarna alltför kraftigt. Mer information finns i avsnittet om kabeldragning. 4. Placera radardomen på monteringsunderlaget så att triangelmärket på höljet pekar framåt mot fören på farkosten. Lägg på lite marint tätningsmedel runt varje monteringshål på monteringsytan. 5. Smörj in gängorna på de fyra M8 x 1,25 x 60 gängade stavarna med antikärvningsmedel. 6. Sätt i de fyra M8 x 1,25 x 60 gängade stavarna i monteringshålen på undersidan av radardomen. De bör inte sticka ut mer än 50 mm ± 1mm (2 tum) från radardomen om de monteras korrekt. 7. Fäst radardomen i monteringsunderlaget med hjälp av de M8 x 1,25 x 60 gängade stavarna (installerade i föregående steg), fjäderbrickor, platta brickor och M8 sexkantsmuttrar enligt figur 3. Muttrarna ska dras åt till mellan 13,7-18,6 Nm. Obs! De medföljande M8 x 1,25 x 60 gängade stavarna kan användas för monteringstjocklekar på mellan 5 och 30 mm (rekommenderas). För underlag på över 30 mm behövs längre gängade stavar som finns att köpa separat. 233, mm (9.17") Distans Mätare 2 meter 16 AWG 4 meter 14 AWG 6 meter 12 AWG 141, mm (5.57") Fartygets Ship's Bow bog 9,5 mm 9.5 mm (0.37") Kabelmåttabell Figur 1 Strömanslutning Platta Monteringshål Radardom Monteringsfäste Platt bricka Fjäderbricka M8 x 60 gängad stav Nätverksanslutning Kabeldragningsalternativ M8-mutter Figur 2 Figur 3 Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen 3

6 Kabeldragning Dra kablarna på lämpligt sätt beroende på vilken typ av fäste som används. Det kan vara nödvändigt att borra hål på 31,7 mm för att dra ström- eller nätverkskabeln. Garmin tillhandahåller en tågring i gummi som kan användas till att täcka ett kabelinstallationshål. Tågringen i sig är INTE vattentät. Använd ett marint tätningsmedel om du vill täta tågringen. Ytterligare kabeltågringar kan köpas genom Garmin eller en Garmin-återförsäljare. Observera följande vid installation av ström- och nätverkskablarna: Vi rekommenderar inte att du klipper av den marina nätverkskabeln RJ-45, men om du verkligen måste göra det innehåller Garminradardompaketet en sats för fältmontering. Se till att du sparar den ände som du klipper av. Det är viktigt att kablarna ansluts till den nya RJ-45-kontakten på samma sätt. Var noga med säkerheten genom att använda lämpliga buntband, skruvförband och tätningsmedel till att fästa kabeln utmed kabelbanan och genom eventuella skott eller däck. Undvik att dra kablarna nära rörliga föremål eller genom dörröppningar och kölrum. Undvik att dra kablarna bredvid eller parallellt med andra kablar, som radioantennkablar eller strömkablar. Detta är mycket viktigt för att undvika störningar till eller från annan utrustning. Om det inte är möjligt bör du skydda kablarna med ett metallrör eller någon typ av EMI-skydd. Installera strömkabeln så nära batterikällan som möjligt. Minst 10,5 VDC krävs när radarn slås på och används. Se kabelmåttabellen på föregående sida vid användning av långa kabellängder mellan strömkabeln och batteriet. Slutliga kabelanslutningar Utföra slutliga kabelanslutningar 1. Anslut den svarta jordledningen (-) till farkostens negativa strömterminal. 2. Anslut den röda ledningen (+) (med säkringshållare) till farkostens positiva strömterminal. Varning! Klipp inte av säkringshållaren från den röda ledningen. Säkringshållaren måste sitta kvar för att Garmin-radardomen ska fungera på rätt sätt. Om du tar bort den inbyggda säkringshållaren kan du skada båtens kretsar. 3. För ett fristående nätverk (endast plotter och radar) ansluter du den marina nätverkskabeln RJ-45 till RJ-45-kontakten på plotterns baksida. För ett utökat nätverk (bl.a. plotter, radar och GMS 10), ansluter du den marina nätverkskabeln RJ-45 till en öppen RJ-45- kontakt på GMS 10, expansionsenhet för nätverksportar. Dra åt låsringen för RJ-45-kontakten medsols tills den är ordentligt åtskruvad. Obs! Om du använder en Garmin GPSMAP eller 5000-plotter kan det hända att du inte behöver en GMS 10 expansionsenhet för nätverksportar. GPSMAP och 5000-plottrarna har flera RJ-45-kontakter. Garmin-radardom GPS 17/17X Garmin-plotter Fristående nätverk Obs! När Garmin-radardomen används med ett fristående nätverk måste plottern och GPS-antennen (GPS 17) installeras enligt deras respektive installationsinstruktioner. Det här schemat visar bara hur Garmin-radardomen kommunicerar med ett fristående nätverk och inte de fullständiga kopplingarna för plottern eller GPS 17/17X. Obs! Både Garmin-radardomen och Garmin-plottern måste anslutas till en strömkälla enligt deras respektive installationsinstruktioner. Det här schemat visar bara nätverksdataanslutningarna. 4 Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen

7 Garmin-radardom GA 31 Garmin GMS 10 marin expansionsenhet för nätverksportar Garmin GDL 30/30A marin väder-/ljudsatellitmottagare GPS 17/17X GSD 22 ekolodsmodul till givaren Garmin-plotter Garmin-plotter Utökat nätverk Obs! När Garmin-radardomen används med ett utökat nätverk måste varje nätverkskomponent installeras enligt installationsinstruktionerna. Det här schemat visar bara hur Garmin-radardomen kommunicerar med ett utökat nätverk och inte de fullständiga kopplingarna för de andra nätverkskomponenterna. Obs! Garmin-radardomen, Garmin-plottern och de andra nätverkskomponenterna måste anslutas till en strömkälla enligt installationsinstruktionerna. Det här schemat visar bara nätverksdataanslutningarna. Kompensation för förstäven Beroende på radardomens installation kan det bli nödvändigt att justera kompensationen för förstäven. Om radardomens installation kräver en kompensation på 180, ändrar du kompensationen för förstäven till 180 och provar radarn. Om kompensation för förstäven behöver justeras ytterligare fortsätter du med nedanstående procedur. Med hjälp av båtens bog tar du en optisk bäring av ett fast mål som finns inom synhåll. Kontrollera målbäringen på radarn. Om bäringen avviker mer än +/- 1 gör du följande för att komma åt kompensationen för förstäven på plotterns meny: Kompensation för förstäven på en GPSMAP 3000-plotter: 1. På radarsidan trycker du på knappen ADJ så att justeringsmenyn visas. 2. Välj Konfiguration på justeringsmenyn och tryck sedan på ENTER. Välj fliken Avancerat med navigeringsknappen. 3. Markera skjutreglaget för kompensation för förstäven med navigeringsknappen och tryck på ENTER. 4. Justera kompensationen för förstäven. Kompensation för förstäven på en GPSMAP 4000/5000-plotter: 1. På hemskärmen väljer du Radar > Radarinställning > Avancerat > Förstäv. 2. Justera kompensationen för förstäven. Använda radarn Alla funktioner på Garmin-radardomen styrs av plottern i ditt marina nätverk från Garmin. Användningsinstruktioner finns i avsnittet Radar i handboken till plottern. Om avsnittet Radar inte finns med i plotterns handbok kan du hämta den senaste versionen av handboken på Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen 5

8 Specifikationer GMR 18/18 HD Enhetens mått: Radardomens vikt: Avståndsskalor: Sändningseffekt: Strömförbrukning: 457 mm (18 tum) D x 236 mm (9 1/4 tum) H Enhet 7,17 kg; kabel 3,81 kg 1/8 nm (med 1/32 nm avståndsringar) till 36 nm (med 9 nm avståndsringar) 4 kw 10,5-35 VDC 33,5 W Drifttemperaturområde: -15 C till 60 C med en relativ luftfuktighet på upp till 95 % vid 35 C Lobvinklar: Räckvidd: Vindhastighet: Rotationshastighet: Minsta räckvidd: Diskriminering, mätområde: RF-sändningsfrekvens: 5 horisontellt och 25 vertikalt, nominellt 36 nm upp till 100 knop 24 eller 30 varv/min 20 meter 20 meter 9410 ± 30 MHz GMR 24/24HD Enhetens mått: Radardomens vikt: Avståndsskalor: Sändningseffekt: Strömförbrukning: 610 mm (24 tum) D x 244 mm (9 5/8 tum) H Enhet 9,12 kg; kabel 3,81 kg 1/8 nm (med 1/32 nm avståndsringar) till 48 nm (med 12 nm avståndsringar) 4 kw 10,5-35 VDC 33,5 W Drifttemperaturområde: -15 C till 60 C med en relativ luftfuktighet på upp till 95 % vid 35 C Lobvinklar: Räckvidd: Vindhastighet: Rotationshastighet: Minsta räckvidd: Diskriminering, mätområde: RF-sändningsfrekvens: 3,6 horisontellt och 25 vertikalt, nominellt 48 nm upp till 100 knop 24 eller 30 varv/min 20 meter 20 meter 9410 ± 30 MHz 6 Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen

9 GMR 18/18 HD 236,4 mm GMR 24/24 HD 248,9 mm GMR 18/18 HD 457,0 mm GMR 24/24 HD 610 mm Mot bogen 233,0 mm GMR 18/18 HD 201,5 mm GMR 24/24 HD 277,4 mm 141,5 mm GMR 18/18 HD 114,0 mm GMR 24/24 HD 190,8 mm Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen 7

10 Varningar Om du inte undviker följande farliga situationer kan det resultera i en olycka eller kollision som kan sluta med dödsfall eller allvarlig personskada. Radardomen sänder elektromagnetisk energi. Se till att radardomen har installerats enligt rekommendationerna i den här handboken och att ingen i besättningen är inom dess räckhåll innan du växlar till sändningsläge. När du navigerar ska du noggrant jämföra den information som enheten visar med alla tillgängliga navigeringskällor, inklusive information från visuella iakttagelser och kartor. För säkerhets skull bör du lösa alla avvikelser eller frågor innan du fortsätter att navigera. Det elektroniska sjökortet i enheten ska bara användas för att underlätta, inte ersätta, användningen av godkända sjökort. Godkända sjökort och information till sjömän innehåller all information som krävs för att navigera på ett säkert sätt. Använd den här enheten endast som navigationshjälp. Försök inte att använda enheten för något ändamål där exakt mätning av riktning, avstånd, plats eller topografi krävs. VARNING! Denna produkt, förpackningen och komponenterna innehåller kemikalier som enligt vad delstaten Kalifornien erfar kan orsaka cancer, missbildningar eller skada fortplantningsegenskaper. Denna kungörelse tillhandahålls i enlighet med Kaliforniens proposition 65. Mer information finns på Varning! Klipp inte av säkringshållaren från den röda ledningen. Säkringshållaren måste sitta kvar för att Garmin-radardomen ska fungera på rätt sätt. Om du tar bort den inbyggda säkringshållaren kan du skada båtens kretsar. Uppfyllande av FCC-krav GMR 18/24 och GMR 18 HD/24 HD uppfyller kraven i artikel 80 av FCC-bestämmelserna. Den är beviljad ett godkännande av utrustning utfärdad med tillstånd av FCC. Denna utrustning genererar, använder och kan sända ut radiofrekvent energi och kan, om den inte är installerad och används i enlighet med anvisningarna, orsaka skadlig störning i radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti att störning inte inträffar i en viss installation. Om denna utrustning förorsakar skadliga störningar i radio- eller televisionsmottagning, vilket kan utrönas genom att utrustningen stängs av och slås på, ska användaren försöka att eliminera störningarna genom en av följande åtgärder: Vrida eller flytta mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag på en annan säkringsgrupp än den som mottagaren är ansluten till. Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för assistans. Uppfyllande av krav i Industry Canada GMR 18/24 och GMR 18 HD/24 HD radardomer uppfyller Industry Canada Standard RSS-138. Överensstämmelseförklaring (DoC) Härmed intygar Garmin att GMR 18/24 och GMR 18 HD/24 HD radardomer uppfyller de grundläggande kraven och andra tillämpliga föreskrifter i direktiv 1999/5/EC Den fullständiga överensstämmelseförklaringen finns på Garmins webbplats för din Garmin-produkt: Klicka på Manuals (Handböcker) och välj sedan länken Declaration of Conformity (överensstämmelseförklaring). 8 Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen

11 Programlicensavtal GENOM ATT ANVÄNDA GMR 18/24 ACCEPTERAR DU ATT FÖLJA VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT. Garmin ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är inbäddad i enheten ( Programvaran ) i binär körbar form för normal drift av produkten. Äganderätten och de intellektuella immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin. Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och är skyddad enligt de copyrightlagar som gäller i USA samt enligt internationella copyrightöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran är värdefulla företagshemligheter som tillhör Garmin och att källkoden för Programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin. Du intygar att du inte kommer att dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den på eller på något annat sätt göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera eller återexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrollagar som gäller i USA. Begränsad garanti Alla Garmins marina radardomer och öppna radardomer garanteras vara fria från material- och tillverkningsfel i två år från inköpsdatum. Under denna tid kommer Garmin efter eget gottfinnande att reparera eller ersätta komponenter som inte fungerar under normal användning. Sådana reparationer eller ersättningar görs utan kostnad för konsumenten vad gäller delar eller arbete, förutsatt att konsumenten står för alla transportkostnader. Den här garantin täcker inte in brister som beror på missbruk, felaktig användning, olyckshändelser, eller obehöriga ändringar och reparationer. GARANTIERNA OCH GOTTGÖRELSERNA SOM ANGES HÄR GÄLLER MED ENSAMRÄTT OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTIFTADE, INKLUSIVE ALL ANSVARSSKYLDIGHET SOM HÄRRÖR FRÅN NÅGON GARANTI OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, LAGSTIFTAD ELLER ANNAN. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN STAT TILL STAT. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA GARMIN VARA ANSVARSSKYLDIGT FÖR NÅGRA TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VARE SIG DE ORSAKAS AV ANVÄNDNING, MISSBRUK ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT ELLER AV DEFEKTER I PRODUKTEN. Vissa stater tillåter inte begränsning av tillfälliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsningar kanske inte gäller dig. Garmin har efter eget gottfinnande ensamrätt att reparera eller ersätta enheten eller programvaran eller erbjuda full återbetalning av inköpspriset. DENNA KOMPENSATION ÄR DIN ENDA KOMPENSATION FÖR EN ÖVERTRÄDELSE AV GARANTIN. Erhåll garantiservice genom att kontakta din lokala, Garmin-auktoriserade återförsäljare eller ring till Garmin Produktsupport för anvisningar angående frakt och ett RMA-nummer. Förpacka enheten noga med en kopia av originalkvittot. Kvittot krävs som inköpsbevis för garantireparationer. Skriv RMA-numret tydligt på paketets utsida. Skicka enheten med frakten betald till valfritt Garmin garantiserviceställe. Inköp via Online-auktion: Produkter som säljs via online-auktioner är inte behöriga till rabatter eller andra specialerbjudanden från Garmin. Bekräftelse på online-auktion godkänns inte som garantiverifikation. Om du vill ha garantiservice måste du ha det ursprungliga inköpskvittot, eller en kopia av det, från ursprungsåterförsäljaren. Garmin ersätter inte saknade komponenter från en förpackning som köpts via en onlineauktion. Internationella inköp: En separat garanti tillhandahålls av internationella distributörer för enheter som inköps utanför USA. Denna garanti tillhandahålls av den lokala, inhemska distributören och denna distributör tillhandahåller service lokalt för din enhet. Distributörsgarantier är endast giltiga i det avsedda distributionsområdet. Enheter som inköpts i USA eller Kanada måste returneras till Garmins servicecenter i Storbritannien, USA, Kanada eller Taiwan för service. Garmin International, Inc. Garmin (Europe) Ltd. Garmin Corporation 1200 East 151st Street, Liberty House No. 68, Jangshu 2nd Road, Olathe, Kansas 66062, USA Hounsdown Business Park, Sijhih, Taipei County, Taiwan Tel. (913) eller Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien Tel (800) Tel. +44 (0) (utanför Storbritannien) Fax Fax (913) (inom Storbritannien) Fax Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen 9

12 För de senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garmin-produkter, går du till Garmins webbplats på Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2 nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan Augusti 2010 Artikelnummer Rev. D Tryckt i Taiwan

Installationsinstruktioner för radar i GMR 600/1200-serien

Installationsinstruktioner för radar i GMR 600/1200-serien Installationsinstruktioner för radar i GMR 600/1200-serien Installera din radar i GMR 600/1200-serien korrekt enligt följande instruktioner. Om du får problem med installationen av plottern kontaktar du

Läs mer

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st Komma igång varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information

Läs mer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. snabbstartshandbok

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. snabbstartshandbok OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t snabbstartshandbok Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information och produktvarningar. Oregon-enheter

Läs mer

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 1 0 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Rådgör alltid med läkare

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Installationsinstruktioner för 2.1 L Hydraulpump

Installationsinstruktioner för 2.1 L Hydraulpump Installationsinstruktioner för 2.1 L Hydraulpump För att få bästa möjliga prestanda och undvika skador på din båt ska du installera Garmin 2.1 L hydraulpump i enlighet med följande instruktioner. Dessa

Läs mer

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo GPS-antenn Strömknapp Tryck på och håll ned för att sätta på/stänga av zūmo. Tryck snabbt för att justera belysningens ljusstyrka.

Läs mer

echo 100 och echo 150 Användarhandbok

echo 100 och echo 150 Användarhandbok echo 100 och echo 150 Användarhandbok 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras,

Läs mer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. snabbstartshandbok

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. snabbstartshandbok OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar.

Läs mer

nüvi 1690 snabbstartshandbok

nüvi 1690 snabbstartshandbok nüvi 1690 snabbstartshandbok 0110229 Titta närmare på nüvienheten I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten

Läs mer

Dakota 10 och 20 snabbstartshandbok

Dakota 10 och 20 snabbstartshandbok Dakota 10 och 20 snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar. Dakota-enheter drivs av två

Läs mer

Installationsinstruktioner för drivenhet klass B

Installationsinstruktioner för drivenhet klass B Installationsinstruktioner för drivenhet klass B För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på din båt ska du installera en Garmin klass B-drivenhet i enlighet med följande instruktioner.

Läs mer

snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÄNINGSENHET

snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÄNINGSENHET snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÄNINGSENHET Varning: Du bör alltid prata med en läkare innan du påbörjar eller modifierar ett motionsprogram. I guiden Viktig säkerhets-

Läs mer

GTU 10 GPS-MOTTAGARE. användarhandbok

GTU 10 GPS-MOTTAGARE. användarhandbok GTU 10 GPS-MOTTAGARE användarhandbok 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras,

Läs mer

snabbstartshandbok GPS-SPORTKLOCKA

snabbstartshandbok GPS-SPORTKLOCKA snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-SPORTKLOCKA Viktig information varning Rådgör alltid med läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram. I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation,

Läs mer

Installationsinstruktioner för 1,2 och 2,0 L Hydraulpump

Installationsinstruktioner för 1,2 och 2,0 L Hydraulpump Installationsinstruktioner för 1,2 och 2,0 L Hydraulpump För att få bästa möjliga prestanda och undvika skador på din båt ska du installera Garmin 1,2/2,0 L hydraulpump i enlighet med följande instruktioner.

Läs mer

Approach -serien. användarhandbok

Approach -serien. användarhandbok Approach -serien användarhandbok 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax +1

Läs mer

Grunderna i NMEA 2000-nätverk

Grunderna i NMEA 2000-nätverk Grunderna i nätverk Ett nätverk består av anslutna enheter som kommunicerar med enkla plug-and-play-anslutningar. I den här handboken beskrivs kontakter och -kablar från Garmin såväl som grunderna för

Läs mer

Astro 320 snabbstartshandbok. GPS-system med hundspårning

Astro 320 snabbstartshandbok. GPS-system med hundspårning Astro 320 snabbstartshandbok GPS-system med hundspårning Komma igång Varning Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Läs mer

GPS 72H. snabbstartshandbok

GPS 72H. snabbstartshandbok GPS 72H snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar. Konventioner för handboken När du

Läs mer

Approach. S3 Användarhandbok. Maj 2012 190-01467-39_0B Tryckt i Taiwan

Approach. S3 Användarhandbok. Maj 2012 190-01467-39_0B Tryckt i Taiwan Approach S3 Användarhandbok Maj 2012 190-01467-39_0B Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare

Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare 6 Om det behövs kan du välja Kör eller spara och öppna filen. 7 Välj vid behov den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa > Slutför. Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare För att erhålla

Läs mer

Fishfinder 300C snabbstartshandbok

Fishfinder 300C snabbstartshandbok Fishfinder 300C snabbstartshandbok 2007, 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020

Läs mer

Installationsinstruktioner för GDL 40

Installationsinstruktioner för GDL 40 Installationsinstruktioner för GDL 40 Om GDL 40 GDL 40-antennen förser kompatibla Garmin-plottrar på ditt NMEA 2000 - nätverk med GSM-väderdata. GDL 40 ansluter till mobilmaster i området för att ta emot

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

GPSMAP 78-serien. snabbstartshandbok. för användning med GPSMAP 78, GPSMAP 78s och GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. snabbstartshandbok. för användning med GPSMAP 78, GPSMAP 78s och GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien snabbstartshandbok för användning med GPSMAP 78, GPSMAP 78s och GPSMAP 78sc Komma igång varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns

Läs mer

nüvi 2200-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2200, 2240, 2250

nüvi 2200-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2200, 2240, 2250 nüvi 2200-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2200, 2240, 2250 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

GMI 20 Användarhandbok

GMI 20 Användarhandbok GMI 20 Användarhandbok Juni 2013 190-01609-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

GMI 10. snabbstartshandbok

GMI 10. snabbstartshandbok GMI 10 snabbstartshandbok Introduktion Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. Med GMI 10 kan du snabbt

Läs mer

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra

Läs mer

Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner

Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner Viktig säkerhetsinformation I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

Läs mer

EDGE 500 CYKELDATOR MED GPS. snabbstartshandbok

EDGE 500 CYKELDATOR MED GPS. snabbstartshandbok EDGE 500 CYKELDATOR MED GPS snabbstartshandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800

Läs mer

EDGE 500 CYKELDATOR MED GPS. snabbstartshandbok

EDGE 500 CYKELDATOR MED GPS. snabbstartshandbok EDGE 500 CYKELDATOR MED GPS snabbstartshandbok 2009-2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800

Läs mer

EDGE 800. snabbstartshandbok CYKELDATOR MED PEKSKÄRM OCH GPS

EDGE 800. snabbstartshandbok CYKELDATOR MED PEKSKÄRM OCH GPS EDGE 800 snabbstartshandbok CYKELDATOR MED PEKSKÄRM OCH GPS 2010-2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok

Läs mer

Garmin fleet 590 Snabbstartshandbok. Juli _0A Tryckt i Taiwan

Garmin fleet 590 Snabbstartshandbok. Juli _0A Tryckt i Taiwan Garmin fleet 590 Snabbstartshandbok Juli 2013 190-01505-59_0A Tryckt i Taiwan Fordonsprenumeration Innan du kan använda fordonshanteringsfunktioner på enheten måste ditt företag ha en aktiv fordonsprenumeration.

Läs mer

etrex 10 snabbstartshandbok

etrex 10 snabbstartshandbok etrex 10 snabbstartshandbok Komma igång varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar. Första gången du

Läs mer

Installationsinstruktioner för GMI 10

Installationsinstruktioner för GMI 10 Installationsinstruktioner för GMI 10 För att få bästa möjliga prestanda ska du installera GMI 10 marininstrument enligt följande instruktioner. Om du får problem med installationen kontaktar du Garmins

Läs mer

GSD 24/26 Installationsinstruktioner

GSD 24/26 Installationsinstruktioner GSD 24/26 Installationsinstruktioner För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på din båt ska du installera Garmin GSD 24/26 i enlighet med följande instruktioner. Vi rekommenderar att

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

echo installationsinstruktioner

echo installationsinstruktioner När du planerar monteringen ska du välja en monteringsplats som du kan se när du manövrerar fartyget, som ger enkel åtkomst till knapparna på echoenheten och som har lämpligt avstånd från en kompass (sidan

Läs mer

snabbstartshandbok PERSONAL NAVIGATOR

snabbstartshandbok PERSONAL NAVIGATOR snabbstartshandbok foretrex 301 och 401 PERSONAL NAVIGATOR I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar. Konventioner

Läs mer

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

F O R E R U N N E R 6 1 0

F O R E R U N N E R 6 1 0 F O R E R U N N E R 6 1 0 S n a b b s t a r t s h a n d b o k Viktig information varning Rådgör alltid med läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram. I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation,

Läs mer

GPSMAP 700 -serien - Installationsinstruktioner

GPSMAP 700 -serien - Installationsinstruktioner GPSMAP 700 -serien - Installationsinstruktioner VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. Varning

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

Instruktioner för AIS 600

Instruktioner för AIS 600 Instruktioner för AIS 600 Använd de här instruktionerna när du ska programmera och installera klass B-transponderenheten Garmin AIS 600 för AIS-system (Automatic Identification System). Jämför innehållet

Läs mer

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Forerunner 10 Användarhandbok Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

montana 600-serien snabbstartshandbok för användning med modellerna 600, 650, 650t Snabbstartshandbok för Montana 600-serien 1

montana 600-serien snabbstartshandbok för användning med modellerna 600, 650, 650t Snabbstartshandbok för Montana 600-serien 1 montana 600-serien snabbstartshandbok för användning med modellerna 600, 650, 650t Snabbstartshandbok för Montana 600-serien 1 Komma igång varning Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer

Läs mer

Installationsinstruktioner för GMR 400/600/1200 xhd-radar

Installationsinstruktioner för GMR 400/600/1200 xhd-radar Installationsinstruktioner för GMR 400/600/1200 xhd-radar Installera din GMR 400/600/1200 xhd-radar enligt följande instruktioner. Om du får problem med installationen av plottern kontaktar du en professionell

Läs mer

Kompass 45º - Givare - Svensk English

Kompass 45º - Givare - Svensk English Kompass 45º - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för: NX2 Kompassgivare Utgåva: Mars 2007 2 Nexus Kompassgivare 45 Installations Manual

Läs mer

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232)

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) BRUKSANVISNING Rev 20110525 Patentsökt ALLMÄNT Tack för att du köpt denna produkt. Det är viktigt att du läser

Läs mer

performance by NEXUS NETWORK Kompassgivare 35 Installationsanvisning svensk

performance by NEXUS NETWORK Kompassgivare 35 Installationsanvisning svensk performance by NEXUS NETWORK Kompassgivare 35 Installationsanvisning svensk COMPASS Svenska 13-1 Svenska COMPASS Denna manual är skriven för NX2 Kompassgivare Utgåva: Juni 2002 13-2 COMPASS Svenska Nexus

Läs mer

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd Bruksanvisning Mark / lås position, bakgrundsbelysning Knapp- och displayguide Riktning till markerad plats eller Norr-indikator (i kompassläge) På-Av / val lägesikon Satellit låst Lägesikoner Favoritplats,

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

användarhandbok F O R E R U N N E R 1 1 0

användarhandbok F O R E R U N N E R 1 1 0 användarhandbok F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-SPORTKLOCKA 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller

Läs mer

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk NX Combi givare Installation och användarmanual Sea Data Set 1 1 Sea Data Set 1 Edition: April 2007 2 Sea Data Set 1 1 Registrera produkten... 3 2 Installation... 3 2.1 Installation av Akterspegelsgivaren...

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

Installationsinstruktioner för GMI 10

Installationsinstruktioner för GMI 10 för För att få bästa möjliga prestanda ska du installera marininstrument enligt följande instruktioner. Om du får problem med installationen kontaktar du Garmins produktsupport eller en professionell installatör.

Läs mer

Snabbstartshandbok. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Snabbstartshandbok. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag nüvi Snabbstartshandbok 5000 GPS-navigator 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Mars 2008 Artikelnummer 190-00857-59 Rev. A Tryckt i Taiwan Din nüvi-enhet GPS-antenn Mini-USB-kontakt Strömknapp Ljussensor

Läs mer

Logg - Givare - Svensk English

Logg - Givare - Svensk English Logg - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för NX2 Loggivare Utgåva: Mars 2007 2 Monteringsinstruktion Nexus/Star logg/temp-givare INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

GPSMAP 4000/5000-serien Installationsinstruktioner

GPSMAP 4000/5000-serien Installationsinstruktioner GPSMAP 4000/5000-serien Installationsinstruktioner GPSMAP 4000/5000-plottern och GPS-antennen måste installeras på rätt sätt enligt följande instruktioner. Du behöver de fästen och verktyg som anges i

Läs mer

Installations Guide. Daylight LED

Installations Guide. Daylight LED Installations Guide Installationsanvisningar för: 160 DS Ø 25 cm 290 DS Ø 35 cm 330 DS Ø 53 cm 750 DS Ø 53 cm Innehållsförteckning Sida 1 Sida 2 Säkerhet och skötselanvisning Specifikationer och garanti

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

GPS Antenn - Givare - Svensk English

GPS Antenn - Givare - Svensk English GPS Antenn - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 1 Introduktion... 3 2 Montering... 3 2.1 Placering...3 3 Installation... 4 4 Specifikationer... 6 4.1 CE godkännande...6

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Linjär drivenhet Installation

Linjär drivenhet Installation Linjär drivenhet Installation Drivenhetsmodell M81130 Typ 1 Linjär drivenhet 12 V M81131 Typ 2 Linjär drivenhet (kort) 12 V M81132 Typ 2 Linjär drivenhet (lång) 12 V M81133 Typ 2 Linjär drivenhet (kort)

Läs mer

WaterFuse - Styrenhet 2

WaterFuse - Styrenhet 2 WaterFuse - Styrenhet 2 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(8) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten får

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

användarhandbok GPS-SPORTKLOCKA

användarhandbok GPS-SPORTKLOCKA användarhandbok F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-SPORTKLOCKA 2010-2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Speak docking station eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt

Läs mer

Installera och sätt igång! 200-serien. nüvi. prisvänlig navigering

Installera och sätt igång! 200-serien. nüvi. prisvänlig navigering nüvi Installera och sätt igång! 200-serien prisvänlig navigering Komma igång Vad finns i förpackningen? nüvi-enheten Sugfäste för montering av enheten på vindrutan Strömkabel för fordon för uppladdning/

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Noggrann installation är nödvändigt för att få bästa nytta av produkten.

Noggrann installation är nödvändigt för att få bästa nytta av produkten. Ekolod Art. nr 31-4650 Svensk monteringsanvisning PIRANHA 1 & 2 1. Tänk på detta innan montering Två delar måste monteras på båten: Givaren och huvudenheten. Huvudheten visar information på display och

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installationshandbok för Observit RSS Version 5.1 Observera Manualen används vid nyinstallation. Medföljande Axis kamerapaket innehåller ett produktblad som skall användas. Vid frågor kontakta support,

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

dēzl 560 snabbstartshandbok

dēzl 560 snabbstartshandbok dēzl 560 snabbstartshandbok Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. Innan du använder

Läs mer

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig.

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. PåSvenska Hårddisk Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. AppleCare Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

GPSMAP 6000/7000-serien - Installationsinstruktioner

GPSMAP 6000/7000-serien - Installationsinstruktioner GPSMAP 6000/7000-serien - Installationsinstruktioner VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. Varning

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

Produktinformation för Sun Enterprise 220R

Produktinformation för Sun Enterprise 220R Produktinformation för Sun Enterprise 220R Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA 650 960-1300 Fax 650 969-9131 Artikelnummer: 806-1715-10 Januari 2000, utgåva A Skicka

Läs mer

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store.

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store. Installation av Sjökort för MarineNavigator via nedladdning Denna instruktion är för nedladdning av sjökort/kartor till Androidappen MarineNavigator (som kan köpas på Google Play Store, priset på appen

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer