GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radardomen installationsinstruktioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radardomen installationsinstruktioner"

Transkript

1 GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD radardomen installationsinstruktioner

2 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel eller Fax Garmin (Europe) Ltd. Liberty House Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien Tel. +44 (0) (utanför Storbritannien) (i Storbritannien) Fax +44 (0) Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2 nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan Tel Fax Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden. Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin. Raymarine är ett registrerat varumärke som tillhör Raymarine Ltd. Garmin är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, registrerat i USA och andra länder. Det här varumärket får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. Augusti 2010 Artikelnummer Rev. D Tryckt i Taiwan

3 Välkommen Tack för att du har valt en Garmin-radardom. Denna radardom använder prestandan hos en Garmin-radar och ger överlagrings- och färginformation när den kombineras med en plotter i ett marint nätverk från Garmin. Produktregistrering Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår online-registrering redan i dag! Besök vår webbplats på Kontakta Garmin Kontakta Garmin om du har frågor om användningen av Garmin-radardomen. I USA kontaktar du Garmins produktsupport per telefon: eller , måndag-fredag, 8-17 (CST), eller går till och klickar på Product Support (Produktsupport). I Europa kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) (utanför Storbritannien) eller på (i Storbritannien). Obs! Garmin-radardomen innehåller inga delar som du själv kan byta eller åtgärda. Skulle du få problem med din enhet tar du den till en auktoriserad Garmin NMEA-återförsäljare eller kontaktar Garmin produktsupport för reparation. Packlista Kontrollera att förpackningen innehåller följande delar innan du installerar och börjar använda enheten. Kontakta genast din Garminåterförsäljare om det saknas delar. Standardförpackning: GMR 18/24 radardom eller GMR 18 HD/GMR 24 HD radardom Strömkabel Marin nätverkskabel RJ-45 nätverkskabelkontakt för fältmontering Monteringssats Paket med antikärvningsmedel Monteringssmall Tågring för marinkabel Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen 1

4 Installation Installation av radardomen Följande avsnitt tar upp installation och inställning av Garmin-radardomen. Denna Garmin-radardom fungerar endast med Garmin-plottrar i ett marint nätverk från Garmin. Kontakta din Garmin-återförsäljare eller gå in på Garmins webbplats för mer information. För installationen behöver du lämpliga monteringsdon, verktyg och fästen. De här delarna finns hos de flesta återförsäljare av marina produkter. Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd när du borrar, skär eller slipar. Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra eller skära i. Om du får problem med installationen kontaktar du Garmins produktsupport eller en professionell installatör. Installationsanvisningar Få ut mesta möjliga prestanda av radarn genom att följa följande installationsanvisningar: En ideal monteringsplats för enheten är högt ovanför fartygets köllinje där en så liten del som möjligt av farkostens skrov eller rigg blockerar radarstrålen. Hinder i radarstrålens väg kan orsaka blinda sektorer eller skuggsektorer, eller skapa falska ekon. Ju högre upp enheten installeras desto längre bort kan radardomen upptäcka mål. Undvik att montera radardomen på samma nivå som skorstenar eller på en masts horisontella spridare eller salning. Montera inte radardomen nära värmekällor där den kan utsättas för rök eller varmluft från skorstenar eller värme från strålkastare. Monteringsytan eller plattformen måste vara tillräckligt kraftig för att hålla för radardomens vikt (GMR 18/18 HD = 7,17 kg/15,8 lbs, GMR 24/24 HD = 9,12 kg /20,1 lbs), vara så plan som möjligt och parallell med farkostens vattenlinje. Vi rekommenderar att radardomen monteras utom räckhåll för besättningen (horisontell strålbredd ovanför huvudhöjd). Titta inte rakt mot antennen på nära håll när radardomen sänder. Ögonen är den del av kroppen som är känsligast för elektromagnetisk energi. När den här radarn är korrekt installerad och korrekt använd uppfyller den kraven i ANSI/IEEE C Standard för säkerhetsnivåer för allmänheten avseende exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält. Ett Kompassäkerhetsavstånd måste finnas mellan kompassen och radardomen. Kompassäkerhetsavståndet mäts från kompassens mittpunkt till närmaste punkt på radardomen. Standardkompass = 1 m Reservstyr- och nödkompasser = 0,5 m 12,5 12,5 12,5 12,5 Montera övrig elektronik och kablar på mer än 2 meters avstånd från radarstrålens väg. En radarstråle kan normalt antas ha en spridning på 25 vertikalt ovanför och under radardomen. För farkoster som vid marschfart har en högre vinkel på bogen kan det vara lämpligt att minska vinkeln så att strålen pekar något neråt mot vattenlinjen när farkosten ligger stilla. Mellanbrickor kan användas vid behov. Montera inte radardomen nära antenner eller annan elektronik. GPS-antenner bör antingen vara ovanför eller under radarstrålens väg. Håll åtminstone 1 m avstånd till sändande utrustning eller kablar som leder radiosignaler, exempelvis VHF-radio, kablar och antenner. I händelse av att SSB-radio finns ombord bör avståndet ökas till 2 m. IEC , paragraf , anger maximala avstånd från antennen som RF-nivåer (radiofrekvens) kan förväntas. (100W/m² = 121,92 cm) (10W/m² = 274,32 cm) Radardomen sänder elektromagnetisk energi. Det är viktigt att radarn är avstängd eller att likströmsanslutningen är urkopplad innan arbete på radardomen eller tillhörande utrustning sker. 2 Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen

5 Installationsprocedur Följande monteringsordning för radardomen och inkoppling av ström- och nätverkskablar kan variera beroende på plats och fästen som används. Montera radardomen 1. När en lämplig plats för montage är bestämd kontrollerar du att märkena för hålen ligger i farkostens längdriktning och borrar sedan fyra monteringshål på 9,5 mm i enlighet med den medföljande monteringsmallen eller figur 1. (Det här steget är inte nödvändigt om du använder ett förborrat Garmin-kompatibelt fäste eller ett Raymarine -fäste.) 2. Rikta in skåran och låsringen på strömkabeln i linje med strömanslutningen. Tryck in den tvåpoliga strömkabeln till strömanslutningen och den marina nätverkskabeln RJ-45 i nätverkskontakten (figur 2). Vrid strömkabelns låsring medsols tills den stannar. Dra åt låsringen för RJ-45-kontakten medsols tills den är ordentligt åtskruvad. 3. Ström- och nätverkskablarna kan tryckas in i någon av de fem skåror som är gjutna på radardomens undersida och säkras under kabelavlastningsplattan (figur 2). Undvik att böja eller vrida kablarna alltför kraftigt. Mer information finns i avsnittet om kabeldragning. 4. Placera radardomen på monteringsunderlaget så att triangelmärket på höljet pekar framåt mot fören på farkosten. Lägg på lite marint tätningsmedel runt varje monteringshål på monteringsytan. 5. Smörj in gängorna på de fyra M8 x 1,25 x 60 gängade stavarna med antikärvningsmedel. 6. Sätt i de fyra M8 x 1,25 x 60 gängade stavarna i monteringshålen på undersidan av radardomen. De bör inte sticka ut mer än 50 mm ± 1mm (2 tum) från radardomen om de monteras korrekt. 7. Fäst radardomen i monteringsunderlaget med hjälp av de M8 x 1,25 x 60 gängade stavarna (installerade i föregående steg), fjäderbrickor, platta brickor och M8 sexkantsmuttrar enligt figur 3. Muttrarna ska dras åt till mellan 13,7-18,6 Nm. Obs! De medföljande M8 x 1,25 x 60 gängade stavarna kan användas för monteringstjocklekar på mellan 5 och 30 mm (rekommenderas). För underlag på över 30 mm behövs längre gängade stavar som finns att köpa separat. 233, mm (9.17") Distans Mätare 2 meter 16 AWG 4 meter 14 AWG 6 meter 12 AWG 141, mm (5.57") Fartygets Ship's Bow bog 9,5 mm 9.5 mm (0.37") Kabelmåttabell Figur 1 Strömanslutning Platta Monteringshål Radardom Monteringsfäste Platt bricka Fjäderbricka M8 x 60 gängad stav Nätverksanslutning Kabeldragningsalternativ M8-mutter Figur 2 Figur 3 Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen 3

6 Kabeldragning Dra kablarna på lämpligt sätt beroende på vilken typ av fäste som används. Det kan vara nödvändigt att borra hål på 31,7 mm för att dra ström- eller nätverkskabeln. Garmin tillhandahåller en tågring i gummi som kan användas till att täcka ett kabelinstallationshål. Tågringen i sig är INTE vattentät. Använd ett marint tätningsmedel om du vill täta tågringen. Ytterligare kabeltågringar kan köpas genom Garmin eller en Garmin-återförsäljare. Observera följande vid installation av ström- och nätverkskablarna: Vi rekommenderar inte att du klipper av den marina nätverkskabeln RJ-45, men om du verkligen måste göra det innehåller Garminradardompaketet en sats för fältmontering. Se till att du sparar den ände som du klipper av. Det är viktigt att kablarna ansluts till den nya RJ-45-kontakten på samma sätt. Var noga med säkerheten genom att använda lämpliga buntband, skruvförband och tätningsmedel till att fästa kabeln utmed kabelbanan och genom eventuella skott eller däck. Undvik att dra kablarna nära rörliga föremål eller genom dörröppningar och kölrum. Undvik att dra kablarna bredvid eller parallellt med andra kablar, som radioantennkablar eller strömkablar. Detta är mycket viktigt för att undvika störningar till eller från annan utrustning. Om det inte är möjligt bör du skydda kablarna med ett metallrör eller någon typ av EMI-skydd. Installera strömkabeln så nära batterikällan som möjligt. Minst 10,5 VDC krävs när radarn slås på och används. Se kabelmåttabellen på föregående sida vid användning av långa kabellängder mellan strömkabeln och batteriet. Slutliga kabelanslutningar Utföra slutliga kabelanslutningar 1. Anslut den svarta jordledningen (-) till farkostens negativa strömterminal. 2. Anslut den röda ledningen (+) (med säkringshållare) till farkostens positiva strömterminal. Varning! Klipp inte av säkringshållaren från den röda ledningen. Säkringshållaren måste sitta kvar för att Garmin-radardomen ska fungera på rätt sätt. Om du tar bort den inbyggda säkringshållaren kan du skada båtens kretsar. 3. För ett fristående nätverk (endast plotter och radar) ansluter du den marina nätverkskabeln RJ-45 till RJ-45-kontakten på plotterns baksida. För ett utökat nätverk (bl.a. plotter, radar och GMS 10), ansluter du den marina nätverkskabeln RJ-45 till en öppen RJ-45- kontakt på GMS 10, expansionsenhet för nätverksportar. Dra åt låsringen för RJ-45-kontakten medsols tills den är ordentligt åtskruvad. Obs! Om du använder en Garmin GPSMAP eller 5000-plotter kan det hända att du inte behöver en GMS 10 expansionsenhet för nätverksportar. GPSMAP och 5000-plottrarna har flera RJ-45-kontakter. Garmin-radardom GPS 17/17X Garmin-plotter Fristående nätverk Obs! När Garmin-radardomen används med ett fristående nätverk måste plottern och GPS-antennen (GPS 17) installeras enligt deras respektive installationsinstruktioner. Det här schemat visar bara hur Garmin-radardomen kommunicerar med ett fristående nätverk och inte de fullständiga kopplingarna för plottern eller GPS 17/17X. Obs! Både Garmin-radardomen och Garmin-plottern måste anslutas till en strömkälla enligt deras respektive installationsinstruktioner. Det här schemat visar bara nätverksdataanslutningarna. 4 Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen

7 Garmin-radardom GA 31 Garmin GMS 10 marin expansionsenhet för nätverksportar Garmin GDL 30/30A marin väder-/ljudsatellitmottagare GPS 17/17X GSD 22 ekolodsmodul till givaren Garmin-plotter Garmin-plotter Utökat nätverk Obs! När Garmin-radardomen används med ett utökat nätverk måste varje nätverkskomponent installeras enligt installationsinstruktionerna. Det här schemat visar bara hur Garmin-radardomen kommunicerar med ett utökat nätverk och inte de fullständiga kopplingarna för de andra nätverkskomponenterna. Obs! Garmin-radardomen, Garmin-plottern och de andra nätverkskomponenterna måste anslutas till en strömkälla enligt installationsinstruktionerna. Det här schemat visar bara nätverksdataanslutningarna. Kompensation för förstäven Beroende på radardomens installation kan det bli nödvändigt att justera kompensationen för förstäven. Om radardomens installation kräver en kompensation på 180, ändrar du kompensationen för förstäven till 180 och provar radarn. Om kompensation för förstäven behöver justeras ytterligare fortsätter du med nedanstående procedur. Med hjälp av båtens bog tar du en optisk bäring av ett fast mål som finns inom synhåll. Kontrollera målbäringen på radarn. Om bäringen avviker mer än +/- 1 gör du följande för att komma åt kompensationen för förstäven på plotterns meny: Kompensation för förstäven på en GPSMAP 3000-plotter: 1. På radarsidan trycker du på knappen ADJ så att justeringsmenyn visas. 2. Välj Konfiguration på justeringsmenyn och tryck sedan på ENTER. Välj fliken Avancerat med navigeringsknappen. 3. Markera skjutreglaget för kompensation för förstäven med navigeringsknappen och tryck på ENTER. 4. Justera kompensationen för förstäven. Kompensation för förstäven på en GPSMAP 4000/5000-plotter: 1. På hemskärmen väljer du Radar > Radarinställning > Avancerat > Förstäv. 2. Justera kompensationen för förstäven. Använda radarn Alla funktioner på Garmin-radardomen styrs av plottern i ditt marina nätverk från Garmin. Användningsinstruktioner finns i avsnittet Radar i handboken till plottern. Om avsnittet Radar inte finns med i plotterns handbok kan du hämta den senaste versionen av handboken på Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen 5

8 Specifikationer GMR 18/18 HD Enhetens mått: Radardomens vikt: Avståndsskalor: Sändningseffekt: Strömförbrukning: 457 mm (18 tum) D x 236 mm (9 1/4 tum) H Enhet 7,17 kg; kabel 3,81 kg 1/8 nm (med 1/32 nm avståndsringar) till 36 nm (med 9 nm avståndsringar) 4 kw 10,5-35 VDC 33,5 W Drifttemperaturområde: -15 C till 60 C med en relativ luftfuktighet på upp till 95 % vid 35 C Lobvinklar: Räckvidd: Vindhastighet: Rotationshastighet: Minsta räckvidd: Diskriminering, mätområde: RF-sändningsfrekvens: 5 horisontellt och 25 vertikalt, nominellt 36 nm upp till 100 knop 24 eller 30 varv/min 20 meter 20 meter 9410 ± 30 MHz GMR 24/24HD Enhetens mått: Radardomens vikt: Avståndsskalor: Sändningseffekt: Strömförbrukning: 610 mm (24 tum) D x 244 mm (9 5/8 tum) H Enhet 9,12 kg; kabel 3,81 kg 1/8 nm (med 1/32 nm avståndsringar) till 48 nm (med 12 nm avståndsringar) 4 kw 10,5-35 VDC 33,5 W Drifttemperaturområde: -15 C till 60 C med en relativ luftfuktighet på upp till 95 % vid 35 C Lobvinklar: Räckvidd: Vindhastighet: Rotationshastighet: Minsta räckvidd: Diskriminering, mätområde: RF-sändningsfrekvens: 3,6 horisontellt och 25 vertikalt, nominellt 48 nm upp till 100 knop 24 eller 30 varv/min 20 meter 20 meter 9410 ± 30 MHz 6 Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen

9 GMR 18/18 HD 236,4 mm GMR 24/24 HD 248,9 mm GMR 18/18 HD 457,0 mm GMR 24/24 HD 610 mm Mot bogen 233,0 mm GMR 18/18 HD 201,5 mm GMR 24/24 HD 277,4 mm 141,5 mm GMR 18/18 HD 114,0 mm GMR 24/24 HD 190,8 mm Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen 7

10 Varningar Om du inte undviker följande farliga situationer kan det resultera i en olycka eller kollision som kan sluta med dödsfall eller allvarlig personskada. Radardomen sänder elektromagnetisk energi. Se till att radardomen har installerats enligt rekommendationerna i den här handboken och att ingen i besättningen är inom dess räckhåll innan du växlar till sändningsläge. När du navigerar ska du noggrant jämföra den information som enheten visar med alla tillgängliga navigeringskällor, inklusive information från visuella iakttagelser och kartor. För säkerhets skull bör du lösa alla avvikelser eller frågor innan du fortsätter att navigera. Det elektroniska sjökortet i enheten ska bara användas för att underlätta, inte ersätta, användningen av godkända sjökort. Godkända sjökort och information till sjömän innehåller all information som krävs för att navigera på ett säkert sätt. Använd den här enheten endast som navigationshjälp. Försök inte att använda enheten för något ändamål där exakt mätning av riktning, avstånd, plats eller topografi krävs. VARNING! Denna produkt, förpackningen och komponenterna innehåller kemikalier som enligt vad delstaten Kalifornien erfar kan orsaka cancer, missbildningar eller skada fortplantningsegenskaper. Denna kungörelse tillhandahålls i enlighet med Kaliforniens proposition 65. Mer information finns på Varning! Klipp inte av säkringshållaren från den röda ledningen. Säkringshållaren måste sitta kvar för att Garmin-radardomen ska fungera på rätt sätt. Om du tar bort den inbyggda säkringshållaren kan du skada båtens kretsar. Uppfyllande av FCC-krav GMR 18/24 och GMR 18 HD/24 HD uppfyller kraven i artikel 80 av FCC-bestämmelserna. Den är beviljad ett godkännande av utrustning utfärdad med tillstånd av FCC. Denna utrustning genererar, använder och kan sända ut radiofrekvent energi och kan, om den inte är installerad och används i enlighet med anvisningarna, orsaka skadlig störning i radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti att störning inte inträffar i en viss installation. Om denna utrustning förorsakar skadliga störningar i radio- eller televisionsmottagning, vilket kan utrönas genom att utrustningen stängs av och slås på, ska användaren försöka att eliminera störningarna genom en av följande åtgärder: Vrida eller flytta mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag på en annan säkringsgrupp än den som mottagaren är ansluten till. Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för assistans. Uppfyllande av krav i Industry Canada GMR 18/24 och GMR 18 HD/24 HD radardomer uppfyller Industry Canada Standard RSS-138. Överensstämmelseförklaring (DoC) Härmed intygar Garmin att GMR 18/24 och GMR 18 HD/24 HD radardomer uppfyller de grundläggande kraven och andra tillämpliga föreskrifter i direktiv 1999/5/EC Den fullständiga överensstämmelseförklaringen finns på Garmins webbplats för din Garmin-produkt: Klicka på Manuals (Handböcker) och välj sedan länken Declaration of Conformity (överensstämmelseförklaring). 8 Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen

11 Programlicensavtal GENOM ATT ANVÄNDA GMR 18/24 ACCEPTERAR DU ATT FÖLJA VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT. Garmin ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är inbäddad i enheten ( Programvaran ) i binär körbar form för normal drift av produkten. Äganderätten och de intellektuella immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin. Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och är skyddad enligt de copyrightlagar som gäller i USA samt enligt internationella copyrightöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran är värdefulla företagshemligheter som tillhör Garmin och att källkoden för Programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin. Du intygar att du inte kommer att dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den på eller på något annat sätt göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera eller återexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrollagar som gäller i USA. Begränsad garanti Alla Garmins marina radardomer och öppna radardomer garanteras vara fria från material- och tillverkningsfel i två år från inköpsdatum. Under denna tid kommer Garmin efter eget gottfinnande att reparera eller ersätta komponenter som inte fungerar under normal användning. Sådana reparationer eller ersättningar görs utan kostnad för konsumenten vad gäller delar eller arbete, förutsatt att konsumenten står för alla transportkostnader. Den här garantin täcker inte in brister som beror på missbruk, felaktig användning, olyckshändelser, eller obehöriga ändringar och reparationer. GARANTIERNA OCH GOTTGÖRELSERNA SOM ANGES HÄR GÄLLER MED ENSAMRÄTT OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTIFTADE, INKLUSIVE ALL ANSVARSSKYLDIGHET SOM HÄRRÖR FRÅN NÅGON GARANTI OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, LAGSTIFTAD ELLER ANNAN. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN STAT TILL STAT. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA GARMIN VARA ANSVARSSKYLDIGT FÖR NÅGRA TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VARE SIG DE ORSAKAS AV ANVÄNDNING, MISSBRUK ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT ELLER AV DEFEKTER I PRODUKTEN. Vissa stater tillåter inte begränsning av tillfälliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsningar kanske inte gäller dig. Garmin har efter eget gottfinnande ensamrätt att reparera eller ersätta enheten eller programvaran eller erbjuda full återbetalning av inköpspriset. DENNA KOMPENSATION ÄR DIN ENDA KOMPENSATION FÖR EN ÖVERTRÄDELSE AV GARANTIN. Erhåll garantiservice genom att kontakta din lokala, Garmin-auktoriserade återförsäljare eller ring till Garmin Produktsupport för anvisningar angående frakt och ett RMA-nummer. Förpacka enheten noga med en kopia av originalkvittot. Kvittot krävs som inköpsbevis för garantireparationer. Skriv RMA-numret tydligt på paketets utsida. Skicka enheten med frakten betald till valfritt Garmin garantiserviceställe. Inköp via Online-auktion: Produkter som säljs via online-auktioner är inte behöriga till rabatter eller andra specialerbjudanden från Garmin. Bekräftelse på online-auktion godkänns inte som garantiverifikation. Om du vill ha garantiservice måste du ha det ursprungliga inköpskvittot, eller en kopia av det, från ursprungsåterförsäljaren. Garmin ersätter inte saknade komponenter från en förpackning som köpts via en onlineauktion. Internationella inköp: En separat garanti tillhandahålls av internationella distributörer för enheter som inköps utanför USA. Denna garanti tillhandahålls av den lokala, inhemska distributören och denna distributör tillhandahåller service lokalt för din enhet. Distributörsgarantier är endast giltiga i det avsedda distributionsområdet. Enheter som inköpts i USA eller Kanada måste returneras till Garmins servicecenter i Storbritannien, USA, Kanada eller Taiwan för service. Garmin International, Inc. Garmin (Europe) Ltd. Garmin Corporation 1200 East 151st Street, Liberty House No. 68, Jangshu 2nd Road, Olathe, Kansas 66062, USA Hounsdown Business Park, Sijhih, Taipei County, Taiwan Tel. (913) eller Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien Tel (800) Tel. +44 (0) (utanför Storbritannien) Fax Fax (913) (inom Storbritannien) Fax Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen 9

12 För de senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garmin-produkter, går du till Garmins webbplats på Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2 nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan Augusti 2010 Artikelnummer Rev. D Tryckt i Taiwan

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 1 0 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Rådgör alltid med läkare

Läs mer

echo 100 och echo 150 Användarhandbok

echo 100 och echo 150 Användarhandbok echo 100 och echo 150 Användarhandbok 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras,

Läs mer

GTU 10 GPS-MOTTAGARE. användarhandbok

GTU 10 GPS-MOTTAGARE. användarhandbok GTU 10 GPS-MOTTAGARE användarhandbok 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras,

Läs mer

snabbstartshandbok GPS-SPORTKLOCKA

snabbstartshandbok GPS-SPORTKLOCKA snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-SPORTKLOCKA Viktig information varning Rådgör alltid med läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram. I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation,

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare

Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare 6 Om det behövs kan du välja Kör eller spara och öppna filen. 7 Välj vid behov den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa > Slutför. Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare För att erhålla

Läs mer

Fishfinder 300C snabbstartshandbok

Fishfinder 300C snabbstartshandbok Fishfinder 300C snabbstartshandbok 2007, 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

GMI 10. snabbstartshandbok

GMI 10. snabbstartshandbok GMI 10 snabbstartshandbok Introduktion Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. Med GMI 10 kan du snabbt

Läs mer

Installationsinstruktioner för GDL 40

Installationsinstruktioner för GDL 40 Installationsinstruktioner för GDL 40 Om GDL 40 GDL 40-antennen förser kompatibla Garmin-plottrar på ditt NMEA 2000 - nätverk med GSM-väderdata. GDL 40 ansluter till mobilmaster i området för att ta emot

Läs mer

Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner

Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner Viktig säkerhetsinformation I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

Läs mer

EDGE 800. snabbstartshandbok CYKELDATOR MED PEKSKÄRM OCH GPS

EDGE 800. snabbstartshandbok CYKELDATOR MED PEKSKÄRM OCH GPS EDGE 800 snabbstartshandbok CYKELDATOR MED PEKSKÄRM OCH GPS 2010-2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

montana 600-serien snabbstartshandbok för användning med modellerna 600, 650, 650t Snabbstartshandbok för Montana 600-serien 1

montana 600-serien snabbstartshandbok för användning med modellerna 600, 650, 650t Snabbstartshandbok för Montana 600-serien 1 montana 600-serien snabbstartshandbok för användning med modellerna 600, 650, 650t Snabbstartshandbok för Montana 600-serien 1 Komma igång varning Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer

Läs mer

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Forerunner 10 Användarhandbok Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

användarhandbok F O R E R U N N E R 1 1 0

användarhandbok F O R E R U N N E R 1 1 0 användarhandbok F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-SPORTKLOCKA 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller

Läs mer

Snabbstartshandbok. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Snabbstartshandbok. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag nüvi Snabbstartshandbok 5000 GPS-navigator 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Mars 2008 Artikelnummer 190-00857-59 Rev. A Tryckt i Taiwan Din nüvi-enhet GPS-antenn Mini-USB-kontakt Strömknapp Ljussensor

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

GPSMAP 4000/5000-serien Installationsinstruktioner

GPSMAP 4000/5000-serien Installationsinstruktioner GPSMAP 4000/5000-serien Installationsinstruktioner GPSMAP 4000/5000-plottern och GPS-antennen måste installeras på rätt sätt enligt följande instruktioner. Du behöver de fästen och verktyg som anges i

Läs mer

Kompass 45º - Givare - Svensk English

Kompass 45º - Givare - Svensk English Kompass 45º - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för: NX2 Kompassgivare Utgåva: Mars 2007 2 Nexus Kompassgivare 45 Installations Manual

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Installations Guide. Daylight LED

Installations Guide. Daylight LED Installations Guide Installationsanvisningar för: 160 DS Ø 25 cm 290 DS Ø 35 cm 330 DS Ø 53 cm 750 DS Ø 53 cm Innehållsförteckning Sida 1 Sida 2 Säkerhet och skötselanvisning Specifikationer och garanti

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan Bilenhet CK-10 Användarhandbok 9233638 första utgåvan KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt gemensamma ansvar att produkten HF-7 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

GHC 10 Användarhandbok

GHC 10 Användarhandbok GHC 10 Användarhandbok 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas,

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Produktinformation för Sun Enterprise 220R

Produktinformation för Sun Enterprise 220R Produktinformation för Sun Enterprise 220R Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA 650 960-1300 Fax 650 969-9131 Artikelnummer: 806-1715-10 Januari 2000, utgåva A Skicka

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Forerunner. 910XT snabbstartshandbok. November 2012 190-01371-59_0B Tryckt i Taiwan

Forerunner. 910XT snabbstartshandbok. November 2012 190-01371-59_0B Tryckt i Taiwan Forerunner 910XT snabbstartshandbok November 2012 190-01371-59_0B Tryckt i Taiwan Introduktion varning Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram. I guiden Viktig säkerhets-

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Fishfinder 400C. användarhandbok

Fishfinder 400C. användarhandbok Fishfinder 400C användarhandbok 2006, 2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

Copyright GordionInfomakers 1

Copyright GordionInfomakers 1 - 1 - Copyright GordionInfomakers 1 - 2 - Förberedelser innan installation Terminalen ska monteras på vägg. För nivå 2 behövs en plan vägg med ytan ca 150 x 50 cm (höjd x bredd). Terminalen skruvas upp

Läs mer

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01 Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE SÄKERHET ELEKTRISKT ARBETE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG ELEKTRIKER OCH I ENLIGHET MED ALLA TILLÄMPLIGA

Läs mer

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store.

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store. Installation av Sjökort för MarineNavigator via nedladdning Denna instruktion är för nedladdning av sjökort/kartor till Androidappen MarineNavigator (som kan köpas på Google Play Store, priset på appen

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installationshandbok för Observit RSS Version 5.1 Observera Manualen används vid nyinstallation. Medföljande Axis kamerapaket innehåller ett produktblad som skall användas. Vid frågor kontakta support,

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte Optisk enhet AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Table Innehållsförteckning of Contents 1. Innan du börjar... 2. Hårdvaruinstallation... 3. Konfigurera kameran... 1 2 3 Felsökning... 5 Version 05.05.2006 1. Innan

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk NX Trådlös Vindgivare Installationmanual NX Vindgivare 1 NX Vindgivare Edition: April 2007 2 NX Vindgivare Monteringsinstruktion 1 Installation... 4 1.1 Placering... 4 2 Innehåll i förpackningen... 4 3

Läs mer

användarhandbok MapSource avbildningsprogramvara

användarhandbok MapSource avbildningsprogramvara användarhandbok MapSource avbildningsprogramvara Copyright 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 E. 151 st Street, Olathe, Kansas 66062 USA Tel. 913/397 8200 eller 800/800

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

GPSMAP 500/700 serien och echomap 50/70 serien installationsinstruktioner

GPSMAP 500/700 serien och echomap 50/70 serien installationsinstruktioner GPSMAP 500/700 serien och echomap 50/70 serien installationsinstruktioner Viktig säkerhetsinformation VARNING I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt

Läs mer

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com för TellStick Net Telldus Technologies AB Kära kund Denna snabbguiden hjälper dig genom installationen samt visar hur du använder grundfunktionerna i TellStick Net. Vi rekommenderar att du regelbundet

Läs mer

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla Anvisningar Inledning Denna Fiberoptikkraftmätare (FOM) mäter den optiska kraften i fiberoptikkablar. FOM anger eventuell

Läs mer

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide POLAR EQUINE ELEKTRODENHET Kom igång guide 1. INTRODUKTION Equine pulssensor med elektrodenhet och plastelektroder är den nya generationen av pulssensorer för hästar. Systemet har plastsensorer tillverkade

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUKSANVISNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen lämnas

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Service Guidelines & Allmänna affärsvillkor

Service Guidelines & Allmänna affärsvillkor Service Guidelines & Allmänna affärsvillkor 1. Inledning 2. Ansvarsbegränsning 3. Leveransförseningar 4. Produktbeskrivningar & anvisningar 5. Returhantering 6. Garantireparationer 7. Krediteringar 8.

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Kom igång med din 4G WiFi-router. Det tar bara någon minut

Kom igång med din 4G WiFi-router. Det tar bara någon minut Kom igång med din 4G WiFi-router Det tar bara någon minut Innehållsförteckning Välkommen 2 Paketets innehåll 3 Vad är vad på routern 3 Symboler och lampor 4 Installation av routern 5 Anslut via trådlöst

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Point S3000 EMV Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Thales Artema Desk Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 034/Mac Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands...2 1. Kontrollera leveransen:...2 2. Detta

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Latitude E5430 Framifrån och

Läs mer

Fabriksgaranti och teknisk support

Fabriksgaranti och teknisk support Behåll för framtida bruk Fabriksgaranti och teknisk support Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) Det här dokumentet inkluderar information om Fabriksgarantin för datorprodukter som köpts i Europa, Mellanöstern

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ULTRASONIC OIL NIVÅMÄTARE ULTRALJUDSMÄTARE FÖR OLJENIVÅ OCH SENSOR FÖR ATT UPPTÄCKA OLJA MELLAN DUBBELVÄGGARNA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Den här produkten ska bara användas på oljetankar för privat bruk

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Förpackningens innehåll Välkommen att ta del av Plantronics serie med headsetprodukter. Plantronics har ett brett utbud av produkter, för allt från uppdrags- och

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Devilink HR Dolt relä Installationshandbok

Devilink HR Dolt relä Installationshandbok Article No: 08096048 Version: 01.01 SE DEVI AB Box 2 162 11 Vällingby Telefon: 08-445 51 00 Fax: 08-445 51 19 Devilink HR Dolt relä Installationshandbok devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Användning

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer