Nr 2 Juni HSBs brf Tellus, HSB-kontoret Sleipnervägen 115, HANDEN , fax (Administration och förvaltning).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 2 Juni 2009. HSBs brf Tellus, HSB-kontoret Sleipnervägen 115, 136 42 HANDEN 785 30 70, fax 777 81 06 (Administration och förvaltning)."

Transkript

1 Nr 2 Juni 2009 Viktiga telefonnummer och webbsida Föreningsexpedition - Lejonets gata 383. Öppet 2:a torsdagen i månaden kl 18:00-19:00, dock ej under sommaren HSBs brf Tellus, HSB-kontoret Sleipnervägen 115, HANDEN , fax (Administration och förvaltning). HSB Kundservice/Felanmälan Du kan även gå in på Under rubriken tjänster finner Du rubriken Felanmälan via webb/teknisk förvaltning. Klicka där. Välj namnet på Din bostadsrättsförening och gör därefter Din anmälan. Störningsjour Anticimex Skadedjursbekämpning (kostnadsfri hjälp) Uppge försäkringsnummer *1, Brandkontoret Hissjouren HSB Jour (vid akuta fel som inte kan vänta till vardagen därpå) Nästa nummer av Satelliten utkommer under september Du är alltid välkommen med Dina textbidrag eller synpunkter till redaktionen för Satelliten via Föreningsexpeditionen, Lejonets gata 383, Haninge Vill Du ha med något i nästa nummer av Satelliten är sista dag för inlämning av material den 31 augusti Viktiga telefonnummer Rapport ifrån årsstämman Presentation av styrelsen Bostadsrättstillägg för alla 2010 Energiprojektet Häng inte på onödigt i nyckeltuben Målning av balkonger på gång! Grannsamverkan Hjälp till självhjälp! Parabolen på insidan av balkongen Tillstånd behövs! ROT-arbeten? Varning värmerör i golvet Kameraövervakning i garage och grovsohus! Sorterings-skolan Var sak på sin plats! Trivselklubben anordnar träffar på måndagar Grillning på balkongen? använd föreningens grillplatser! Gårdsfest i höst? Trevlig sommar Föreningslokal finns på Lejonets gata 383, för privata tillställningar av familjekaraktär. Hyra 150:- per 12-timmarspass ( , ). Debiteras via din hyresavi. För visning och frågor, Jenny Ringström, eller mail jenny. För webb-bokning Kontakta för användaruppgifter. Bokning kan även ske via HSB, , fax Bastu finns på Lejonets gata 384. Kostnad 30:- per besök. Debiteras på din hyresavi. För visning och frågor, tv Mikael Andersson Elektronisk bokningstavla finns innanför dörren på kv plan. Använd din APTUS-bricka. Den både öppnar dörren och används för bokning av tid. För webb-bokning Kontakta för användaruppgifter. Träningslokal finns på Lejonets gata 385. Kostnad 700:-/år. Debiteras på din hyresavi. För behörighet ring HSB , eller Mikael Andersson För visning och frågor om gymmet, Jimmy Åbom Använd din APTUS-bricka. Den öppnar dörren.

2 Rapport från årsstämman den 23 april 2009 Föreningsstämman hölls torsdagen den 23 april 2009, kl i Brandbergsskolan. Vi behandlade årsredovisningen för tiden 1 januari december Efter revisorernas granskning och efter sedvanlig genomgång på stämman, godkändes styrelsens årsredovisning för 2008, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Motioner Sex motioner med olika frågeställningar hade inkommit till stämman. Hela motionerna och hela förslagen till svar till stämman från styrelsen finns intaget i årsredovisningen för Men i korthet behandlades följande: En fråga gällde om man kan ha en punkt med övriga frågor på stämman, men det gick inte av formella skäl. En motionär undrade om det är möjlighet till prylbyte i soprummen, men utrymmena är inte avsedda för det. En annan motionär föreslog ett diskussionsforum i brf Tellus via internet, men intresset fanns inte för det. En motion föreslog bla att införa ett elektroniskt bokningssystem i samtliga tvättstugor. Ett prov finns på Tvillingarnas gata 302, men styrelsen önskade utvärdera det och lyssna med berörda medlemmar innan det är dags för ytterligare beslut i frågan. En motion förespråkade att vi rent fysiskt motionerar mer, vilket är en fråga för den enskilde medlemmen. Avslutningsvis behandlades frågan om ett förstärkt försäkringsskydd via ev kollektivt bostadsrättstillägg. Detta beslutades att genomföra from (Se separat artikel). Stämman ansåg sammanfattningsvis motionerna vara besvarade enligt styrelsens förslag som varit utskickat. Förtroendevalda vid stämman Vid valen till styrelsen skedde några förändringar. Enligt valberedningens förslag omvaldes Lars-Göran Svensson och Mikael Andersson för två år, samt nyvaldes Lars Vigedal och Jimmy Åbom för två år, som ordinarie ledamöter på två år. Som suppleanter på ett år nyvaldes Stefan Kapiev och Jenny Ringström. Styrelsen vill även passa på att tacka Iliana Vakanova för hennes förtjänstfulla arbete i styrelsen. Illiana har under året flyttat från föreningen. Styrelsen vill även skänka sina och föreningens tankar till Bengt Pettersson som gått bort på självaste julaftonen Det är nämligen utöver mycket annat positivt som skett under åren i brf Tellus just Bengt som är upphovsman till att vi varje år bjuder in till ett gemensamt julfirande för dem som önskar på temat: Sitt inte ensam i jul! Övriga förtroendevalda Erik Andersson omvaldes som föreningsvald revisor på ett år och som revisorssuppleant omvaldes Matti Grüner. Även valberedningen valdes om på ett år, bestående av Hans Thunström, Mattias Laestander och Monica Ljuslund. Hela styrelsens sammansättning, samt förtroendevalda ser Du på nästa sida. Styrelsen tackar, sist men inte minst, för den trevliga stämmokvällen, samt för Ert förtroende till oss att få leda föreningen. Varmt tack! Styrelsen för HSB brf Tellus genom Frans Ibsen Ordförande

3 Här är styrelsen efter föreningsstämman den 23 april 2009 Frans Ibsen...ordförande, ekonomiansvarig Mikael Andersson...vice ordförande Petra Söderlund...sekreterare Björn Nilsson...ledamot Lars-Göran Svensson...ledamot Lars Vigedal...ledamot Jimmy Åbom...ledamot Conny Bokvist... ledamot utsedd av HSB Stefan Kapiev...suppleant Jenny Ringström...suppleant Bo Widerdal...suppleant utsedd av HSB Revisorer Erik Andersson...ordinarie Matti Grüner...suppleant Valberedning Hans Thunström...sammankallande Mattias Laestander Monica Ljuslund HSB Felanmälan via Webb Du kan felanmäla hos HSB Kundservice , men Du kan även gå in på HSBs hemsida www. hsb.se/stockholm Under rubriken tjänster finner Du rubriken Felanmälan via webb/teknisk förvaltning. Klicka där. Välj namnet på Din bostadsrättsförening och gör därefter Din anmälan.

4 Bostadsrättstillägg Stärkt försäkringsskydd införs för alla from 2010 När man har bostadsrätt är det viktigt att inte bara ha hemförsäkring. Man måste även skaffa sig ett skydd för de delar i lägenheten som man har underhålls- och reparationsansvar för enligt stadgarna dvs kombinera sin hemförsäkring med ett bostadsrättstillägg. Vid föreningsstämman den 23 april 2009 beslutades att införa ett kollektivt bostadsrättstillägg i föreningen from som ett stärkt försäkringsskydd. Styrelsen kommer därför att handla upp 2010 års fastighetsförsäkring så att varje medlem from även omfattas av ett bostadsrättstillägg som extra försäkringsskydd för sin lägenhet. Att tänka på! Vanlig hemförsäkring behövs! Utöver bostadsrättstillägget är det mycket viktigt att var och en har en vanlig hemförsäkring som tex täcker lösöre, d.v.s. möbler och bohag i bostaden, ansvar osv, osv. Du kan ha hemförsäkringen i vilket bolag du vill, men kontrollera gärna premien hos IF när du gör prisjämförelser. Där finns det nämligen en särskilt förmånlig försäkring för HSB-medlemmar. Har du inte något bostadsrättstillägg idag, så är det också klokt att komplettera din vanliga hemförsäkring med det tom Energiprojektet - Lägesrapport Tillträde för energiprojektet gäller alla! EMA Lundberg har fått styrelsens uppdrag att hjälpa oss med att förverkliga det sk Energiprojektet. En mycket viktig miljösatsning i vår förening, som syftar till att både förbättra komforten i lägenheterna och långsiktigt minska våra energikostnader. Projektet går hittills som planerat Styrelsen vill passa på att så här långt tacka alla medlemmar för er medverkan genom att lämna tillträde på de tider som våra entreprenörer har behövt utföra åtgärder. Detta projekt fungerar dock inte fullt ut om inte alla medlemmar lämnar tillträde. Det medför också extrakostnader om man inte samarbetar. Om inte tillträde lämnas på aviserad tid, så får nämligen berörd medlem stå för de extrakostnader som uppstår. Och styrelsen hoppas verkligen att det inte skall behöva gå så långt i någon lägenhet att styrelsen tvingas tillkalla Kronofogde och Låssmed på medlemmens bekostnad för att fullfölja. Håll ögonen öppna efter aviseringar i brevlådan!

5 Nyckeltuben i dörren Häng inte på för mycket prylar på nyckelknippan! För att underlätta tillträde när du inte kan vara hemma, finns systemet med nyckeltub i lägenhetsdörren. Vi vill dock be Dig som hängt på tex öl-öppnare och prydnadssaker på nyckelknippan i tuben, att ta bort sådant onödigt. Problemet är att nyckelknippan ej går att få ut genom tuben för serviceteknikern. Då blir ju heller inte jobbet gjort. Av säkerhetsskäl skall nyckeln aldrig förvaras permanent i tuben. Målning av balkongpartier Aktuellt efter sommaren! När det gäller underhåll av fastigheterna är det dags 2009 att måla om fönsterpartierna på balkongerna. Arbetet är i skrivande stund under upphandling och du kommer att få separat avisering om det. Håll ögonen öppna efter avisering med närmare information i slutet av sommaren.

6 Grannsamverkan Kontakta polisen om något verkar misstänkt! Så här i sommartider är det viktigt att vi alla hjälps åt så att vi inte lämnar öppet för tjuven. Vet du att grannen är bortrest, men att det sticker upp post eller reklam ur brevlådan. Hjälp då till att stoppa ned den ordentligt i brevinkastet. Försök att hjälpas åt och försök komma överens med dina grannar om att ni ringer varandra om det skulle uppstå något problem. Det är också viktigt att någon tittar till tex kranar och avlopp om man är bortrest en tid. Om du ser något som inte verkar vara riktigt som det skall, anmäl till polisen. Ring polisen på telefon och anmäl. Även om många inbrott aldrig klaras ut, är det viktigt att anmäla alla inbrott till polisen. Polisen har då lättare att lägga pussel och Du ökar sannolikt chansen att brottet klaras ut. Viktigt är också att polisens resurser sammanhänger med inkomna anmälningar. Ingen statistik = inga brott = inga poliser!

7 Parabolen på insidan av balkongen Tillstånd krävs! För att få ha parabolantenn monterad måste man ha styrelsens tillstånd man måste dessutom teckna ett avtal om underhålls- och ansvarsfrågan. Ett tillstånd förutsätter dock att parabolen är monterad enligt föreningens regler. Som vi meddelat tidigare i vår medlemstidning Satelliten får parabolantenner endast monteras på balkongen enligt föreningens anvisningar, dvs utan fasta infästningar, absolut ej monterat i räcket och får inte till någon del sticka utanför balkongräcket. En parabolantenn får alltså absolut inte monteras på husets fasad. Skälet till detta är att paraboler förfular husen och kan skapa skador om de är felmonterade. Men trots att vi meddelat detta har fortfarande några medlemmar sina paraboler felplacerade. Kontakta HSB om du saknar tillstånd Rätta till ev felmonteringar! Om du inte har tecknat avtal och fått godkänt angående parabolinstallationen av styrelsen skall du omgående ta kontakt med HSB-kontoret i Handen De hjälper dig då med förutsättningarna för ett parabolavtal. Om du dessutom känner med dig att din parabol är en av dem som inte är rätt monterad måste du omgående rätta till det. Kontroll av parabolerna kommer att ske inom den närmaste tiden. Om man som medlem inte rättar sig efter föreningens regler frivilligt, så tvingar man bostadsrättsföreningen att vidta rättsliga åtgärder. Det betyder i klartext: Jurist och kronofogde som på medlemmens bekostnad ser till att ta bort parabolen. Öppet- och telefontider på HSB Förvaltningskontor Sleipnervägen 115, HANDEN Tel , fax maj - 15 september Måndag Torsdag samt Fredag Vid akuta fel under helgerna, som inte kan vänta till vardagen därpå, HSB Jouren

8 ROT-arbeten? Varning Värmerör i golv under dörrtrösklarna! Vi kan inte varna nog, och upprepar därför denna viktiga varning! Om du tex står i begrepp att renovera din lägenhet och kanske använda ROT-avdrag, så gäller största försiktighet! Speciellt vid läggning av nytt golv eller montering av dörrtrösklar eller sk handikapptrösklar. Detta beror på att värmerören mellan de olika rummen går i golvet (under trösklarna) och ut och in genom dörrhålen mellan rummen och inte utefter ytterväggarna! Du kan därför inte skruva eller spika nedåt i golvet. Risken för vattenskador är uppenbar! Därför kan Du inte heller skruva fast underlag hur som helst i golvet om Du tex skulle vilja lägga klinkers i något rum. Om Du förorsakar vattenskador är det Du själv som är ansvarig och får stå för kostnaden. Om Du anlitar hantverkare är det på Ditt ansvar att Du även informerar dem om att det absolut inte går att skruva eller spika i golven, om man inte först har tagit reda på var värmerören går i golvet. Kameraövervakning i garaget och grovsoprummet För vår trygghets skull har kameraövervakning installerats i garagen. Det är viktigt att Du som har behörigt tillträde till garaget skall känna till det. Skyltning har även gjorts så att ev objudna gäster får klart för sig att de inte är ostörda. Även grovsoprummet har försetts med kameraövervakning för att komma till rätta med att inte fel saker kastas i containern. OBS! Grovsopcontainern får endast användas för att kasta bohag man vill bli av med ifrån lägenheten, bortsett ifrån det som man måste källsortera som elektronik mm. Du är skyldig att förvissa dig om att det finns plats i containern finns innan du slänger ditt skräp. Dom som inte sköter sig i grovsoprummet blir debiterade den kostnad som uppstår för att städa. Se även separat artikel på nästa sida Sopsorteringsskolan.

9 Sorterings-skolan Var sak på sin plats! Allt fler bostadsföretag tar bort grovsophanteringen, men ännu så länge har vi kvar vår grovsopcontainer vid vändplanen i garaget och våra tre miljöhus ute i området. Men om vi skall kunna ha kvar grovsopcontainern och våra miljöhus, så måste alla sortera och lägga rätt sak på rätt plats. Och allt kan inte heller kastas i våra miljöhus! Vissa saker måste man se till att lämna på annat håll. Sorteringskärl finns i miljöhusen för: Nya märkningar av kärlen har skett, och nytt avtal med SRV om hämtning är på gång. Det som sorteras i miljöhusen är 1. Tidningar och returpapper. 2. Brännbart avfall. 3. Icke brännbart avfall. 4. Färgavfall (Obs nyhet sedan V24) 5. Elektronikavfall. 6. Glödlampor,lågenergilampor och lysrör samt småbatterier. 7. Glaslaskor och burkar (Obs nyhet kommer troligen igång V27) 8. Uppställningsplats för gamla vitvaror finns För den som är intresserad kommer mera info snart på hemsidan Det som mera är nytt är att dom returglas igloo som idag finns utanför miljöhusen tas bort och ersätts med kärl inne i miljöhuset detta gäller miljöhus Saturnus och Jupiter detta finns redan i Venus. Kameraövervakning av miljöhusen kommer ske inom kort, byte av samtliga brickor till miljöhusen och utdelning av sopsorteringsinfo i samband med utdelningen av nya brickorna. Grovsoprum finns för: Brännbara grovsopor, dvs i princip det som är bohag i en lägenhet med undantag för sådant som måste källsorteras. Du får också kasta kartonger, som givetvis också skall slås ihop ordentligt. Detta får du inte kasta i föreningens återvinning Se i första hand till att lämna in de förbrukade varorna till leverantören när du köper nytt. >>>> Här är exempel på vad du absolut inte får kasta i grovsopcontainer eller miljöhus: Miljöfarligt avfall som, kemikalier osv Byggavfall tex från lägenhetsrenovering Bildäck Bilbatterier Vitvaror (får dock ställas i miljöhusen) Var sak på sin plats Vi har en stor bekvämlighet som har våra sopnedkast kvar. Men sopnedkasten är bara till för brännbara och komposteringsbara hushållssopor. Vi har också en omfattande service på nära håll genom vårt grovsoprum och våra miljöhus. Det är styrelsens förhoppning att vi alla fortsätter att hjälpas åt att sortera våra sopor som det är avsett. Ju bättre vi sköter sorteringen, ju längre får vi ha kvar bekvämligheten med sopnedkast och servicen att kasta sopor i miljöhuset och grovsophuset. Vi kommer säkert att återkomma i denna fråga, men vi önskar avslutningsvis för denna gång att alla nu tycker att det är lite roligare att sortera och att vi på så sätt tillsammans blir mer rädda om vår miljö. Är du osäker på hur du skall sortera så ring SRVs kundservice eller mejla till SRV: Lycka till!

10 Trivselklubben anordnar träffar varje måndag i föreningens lokal på Lejonets gata 383. Kl är det Qigong och är det kaffe och kortspel. Första torsdagen i varje månad kl är det kaffe och tillbehör, samt ev någon utflykt. Se närmare på anslag på dörren på Lejonets gata 383. Välkommen efter sommaruppehållet! Grilla på balkongen? Matlagning utan öppen eld okay! Styrelsen har fått frågan angående vilka regler som gäller för grillning på balkongen. Det styrelsen i första hand rekommenderar angående grillning, är att du som önskar använder våra grillar som finns på olika platser på våra gårdar. Det som gäller, annars för grillning på balkongen som vi skrivit om i tidigare nummer av Satelliten är sammanfattningsvis att matlagning utan öppen eld är okay. Alltså absolut ingen öppen låga med tex gasolgrill eller användning av grillkol. Detta givetvis av brandskäl och för att undvika matos till grannarna. Trevlig grillsommar! Behöver Du Din P-plats? Flera står på kö nu Vi har en längre tid haft brist på lediga P-platser. Om Du hyr P-plats eller garage och vet med Dig att Du inte längre behöver bilplatsen? - tag då kontakt med HSB, , så ordnar de med upphörande av platsen samtidigt som Du hjälper någon som står på tur i kön. 10

11 Gårdsfest i höst? Vi behöver din hjälp! Vår bostadsrättsförening har nyligen varit med i arrangemanget för Brandbergsfestivalen, som vi hoppas att många av föreningens medlemmar var med på. Men vad sägs om en egen gårdsfest i vår förening i höst? Vår bostadsrättförening, HSB brf Tellus, firar nämligen 40 år som inflyttad förening och det vore väl trevligt att fira? Vill du vara med och hjälpa styrelsen att ordna en höstfest så ber vi dig kontakta Mikael Andersson på mejl: eller på mobil Prata gärna med dina vänner i föreningen, och dra dig inte för att höra av dig! Bästa hälsningar Styrelsen Håll dig uppdaterad på vår egna hemsida! Här finns det mesta som du behöver veta om föreningen. 11

12 Styrelsen önskar alla medlemmar en solig och trevlig sommar! 12

Nr 1 mars/april 2009. HSBs brf Tellus, HSB-kontoret Sleipnervägen 115, 136 42 HANDEN 785 30 70, fax 777 81 06 (Administration och förvaltning).

Nr 1 mars/april 2009. HSBs brf Tellus, HSB-kontoret Sleipnervägen 115, 136 42 HANDEN 785 30 70, fax 777 81 06 (Administration och förvaltning). Nr 1 mars/april 2009 Viktiga telefonnummer och webbsida www.brftellus.se brf.tellus@brftellus.se Föreningsexpedition - Lejonets gata 383. Öppet under andra torsdagen i månaden kl 18.00 19.00 HSBs brf Tellus,

Läs mer

Nr 3 oktober 2008. HSBs brf Tellus, HSB-kontoret Sleipnervägen 115, 136 42 HANDEN 785 30 70, fax 777 81 06 (Administration och förvaltning).

Nr 3 oktober 2008. HSBs brf Tellus, HSB-kontoret Sleipnervägen 115, 136 42 HANDEN 785 30 70, fax 777 81 06 (Administration och förvaltning). Nr 3 oktober 2008 Viktiga telefonnummer och webbsida www.brftellus.net brf.tellus@ownit.nu Föreningsexpedition - Lejonets gata 383. Öppet under andra torsdagen i månaden kl 18.30 12.00 med början 2008-10-09.

Läs mer

I detta nr bl a: Styrelsen önskar alla medlemmar en. Nr 4 december 2007

I detta nr bl a: Styrelsen önskar alla medlemmar en. Nr 4 december 2007 Nr 4 december 2007 Viktiga telefonnummer och webbsida www.brftellus.net brf.tellus@ownit.nu Föreningsexpedition - Lejonets gata 383. Öppet första torsdagen i månaden kl 18.30 20.00. HSBs brf Tellus, HSB-kontoret

Läs mer

Nr 1 mars 2007 Viktiga telefonnummer och webbsida www.brftellus.net brf.tellus@ownit.nu Föreningsexpedition HSBs brf Tellus, HSB-kontoret En Glad

Nr 1 mars 2007 Viktiga telefonnummer och webbsida www.brftellus.net brf.tellus@ownit.nu Föreningsexpedition HSBs brf Tellus, HSB-kontoret En Glad Nr 1 mars 2007 Viktiga telefonnummer och webbsida www.brftellus.net brf.tellus@ownit.nu Föreningsexpedition - Lejonets gata 383. Öppet första torsdagen i månaden kl 18.30 20.00 HSBs brf Tellus, HSB-kontoret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 Brf TELLUS 2011-01-01 Brf TELLUS 2011-12-31 2006 ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 1 Brf TELLUS 2006 2011-01-01 2011-12-31 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening

Läs mer

www.brftellus.se Hitta rätt i HSBs brf Tellus Vår bostadsrättsförening

www.brftellus.se Hitta rätt i HSBs brf Tellus Vår bostadsrättsförening Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Hitta rätt i HSBs brf Tellus Vår bostadsrättsförening www.brftellus.se Översiktskarta

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen.

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen. 1 Brf Hammarby Strand 2013-01-10 Vad är en bostadsrättsförening? En kooperativ bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger en eller flera fastigheter. Den som flyttar in i en lägenhet med bostadsrätt

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Bostadsrättföreningen BALDER. Årsredovisning för verksamhetsåret 2013-05-01-2014-04-30

Bostadsrättföreningen BALDER. Årsredovisning för verksamhetsåret 2013-05-01-2014-04-30 Bostadsrättföreningen BALDER Årsredovisning för verksamhetsåret 2013-05-01-2014-04-30 HSB bostadsrättsförening Balder i Haninge K A L L E L S E Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening BALDER i Haninge kallas

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40

VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40 VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40 Kungsholmen som tidigare kallades Munklägret var från början ett centrum för garvarna som sysslade med beredning av skinn.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

Informationshäfte A-Ö

Informationshäfte A-Ö Informationshäfte A-Ö Maj 2015 Bostadsrättsföreningen Majtalaren 7 Ängskärsgatan 6, Stockholm Viktigt information till alla medlemmar i vår förening och våra gemensamma förhållningsregler för ökad trivsel

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla

Brf Jakob i Järfälla Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Välkommen till Färjan! En skrift om vad som gäller och vem som ska kontaktas Låt den alltid finnas i din lägenhet, som en guide!

Välkommen till Färjan! En skrift om vad som gäller och vem som ska kontaktas Låt den alltid finnas i din lägenhet, som en guide! Välkommen till Färjan! En skrift om vad som gäller och vem som ska kontaktas Låt den alltid finnas i din lägenhet, som en guide! Denna version är tryckt 2012 För eventuella ändringar se: www.hsb.se/stockholm/farjan

Läs mer

Handboken. BRF Bigarråträdet 2

Handboken. BRF Bigarråträdet 2 Handboken BRF Bigarråträdet 2 Handbok BRF Bigarråträdet 2 sid 2(37) ( Ändringshistorik Datum Ändrat av Åtgärd Version 2006-04-18 Sven Lörstad En första utgåva 1.01 2006-04-18 Jan Lundblad Ser över formatet

Läs mer

Välkommen till. Brf Jakob i Järfälla 2007. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Välkommen till. Brf Jakob i Järfälla 2007. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till i Järfälla 2007 Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom, samt

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Akallahöjden. Ekonomimötet

Akallahöjden. Ekonomimötet Vi vi vi på på Akallahöjden Nr 1 Nr 4 2014 2013 Ekonomimötet Måndagskvällen den 8 dec trotsade 25 personer det fruktansvärda vädret för att ta sig till föreningslokalen och lyssna på litet information

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till www.segelflygaren.org Mars - 2006 Nummer 1 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el.... 2 Ekonomi... 5 Statistik och avtal... 7 Teknik... 9 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Vill du vara med och

Läs mer

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler 1 Innehållsförteckning 1 Permanent boende... 3 2 Andrahandsuthyrning... 3 Rutiner vid andrahandsuthyrning.... 3 3 Anslagstavlor... 4 4 Autogiro... 5 5 Brandskydd...

Läs mer

Boendeinformation. Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby!

Boendeinformation. Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby! Boendeinformation Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby! I denna Boendeinformation finns Allmän information om Brf Venus Ordningsregler I Boendepärmen, som utdelas till alla bostadsrättshavare,

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer