Kvarteret Sparven. Allt du behöver veta som hyresgäst hos Galären. Tips och information om ditt boende. Grönt hus, gröna bostäder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvarteret Sparven. Allt du behöver veta som hyresgäst hos Galären. Tips och information om ditt boende. Grönt hus, gröna bostäder"

Transkript

1 Kvarteret Sparven Välkommen till kvarteret Sparven VÄLKOMMEN till din nya bostad! Tips och information om ditt boende Grönt hus, gröna bostäder Sparven, en del av Luleås historia Internet, tvättstuga, hemförsäkring Allt du behöver veta som hyresgäst hos Galären

2 Arkitektritning som visar hur innergården blir från sommaren Grönytor, markplattor, betongstensarmerat gräs och asfalt. Gårdens cykelförvaring och återvinningsstationer täcks med sedumtak, precis som gårdshuset. Under innergården ligger det nya garaget. 43 gröna hyreslägen De nya bostäderna i kvarteret Sparven är de första bostadshusen i Luleå som klarar Miljöbyggnadskraven. Energiförbrukningen beräknas bli minst 30 procent lägre än i ett vanligt hus. Galären har gjort stora insatser för att fastigheten ska vara energieffektiv, ha god innemiljö och vara byggd med hållbara material. I kvarteret har både ny- och ombyggnationer gjorts i tre hus som gränsar till parallellgatorna Stationsgatan och Köpmangatan. Innan kvarteret började byggas utlyste Luleå kommun en tävling. Galären vann upphandlingen med sitt utvecklingsförslag resultatet är bland annat det hus och den bostad du bor i. Utformning och hållbarhet Sparven är en viktig del i satsningen på nya bostäder i centrala Luleå. Galärens avsikt har varit att bygga ett helgjutet kvarter med en attraktiv och trevlig bostadsmiljö. Våra ambitioner har varit högt ställda både vad gäller arkitektonisk utformning och långsiktig hållbarhet ur miljösynpunkt. En grön miljöbyggnad Nybyggnationen som är ett gathus och två gårdshus 2

3 Du bor i en miljöbyggnad Galären eftersträvar att bedriva en fastighetsutveckling som upp fyller villkoren för ett långsiktigt hållbart samhälle. Det innebär att vi följer lagar och branschöverenskommelser, minskar beroendet av fossila bränslen för uppvärmning, fasar ut långlivade och naturfrämmande material, genomför verkningsfulla energibesparingar, hushåller med resurserna och verkar för en god inomhusmiljö. Gathuset och gårdshuset i kvarteret Sparven har byggts för att klara kraven för certifiering enligt systemet Miljöbyggnad. Miljöklassningssystemen Miljöbyggnad och Green Building sköts av Sweden Green Building Council (www.sgbc.se). Galärens fastigheter utvecklas i första hand enligt dessa system. GreenBuilding (kontor, affärslokaler) har initierats av EU-kommissionen medan Miljöbyggnad (bostäder) är ett system som anpassats särskilt efter svenska förhållanden. Läs gärna mer om de svenska miljösystemen för byggnader på och Galärens hemsida, har gjorts för att klara certifieringskraven enligt systemet Miljöbyggnad (nivå silver). Det innebär bland annat att energiförbrukningen i Sparven är minst 30 procent lägre än Boverkets byggnormer. Extraisolerade ytterväggar, energisnåla belysningsarmaturer och vattenbesparande mätning av el och varmt och kallt vatten är några exempel på nytänkandet. med gräs på taket Hela fastigheten har dessutom gemensam fjärrvärme, el och vatten. Med ett gemensamt abonnemang för hela kvarteret räknar vi med mycket lägre energikostnader än i ett vanligt hus. Ett annat grönt exempel är sedumtaken grästak som inte bara är vackra och rogivande att titta på. Sedumtak underlättar för dagvattensystemet eftersom gräset samlar ihop (ackumulerar) regnvatten. Hängrännorna blir inte överbelastade riktigt regniga dagar utan vattnet sipprar ner i dagvattensystemet. Dessutom skapar sedumtaket en behaglig inomhusmiljö med svalka under varma dagar. heter i gröna hus Vy över kvarteret innan byggstarten juni Det nya gathuset har anslutits till den stora rosa gaveln. De nya husfasaderna har klätts med svart Petersentegel och mörka fogar. Utomhusbelysning i senaste LED-teknik kommer från Fox Design. 3

4 Galärens största byggprojekt Bygget i mars Det första spadtaget togs i maj De första hyresgästerna flyttade in i oktober Ovan jord tre bostadshus med tillsammans 43 lägenheter. Under jord tvättstugor, bastu med relax, förråd och ett garage med 36 bilplatser. Kommunalrådet Yvonne Stålnacke tar första spadtageti maj Hela projektet är kostnadsberäknat till drygt 70 miljoner kronor. Det är därmed det största byggprojektet i Galärens historia. Gathuset (hus A) är fyra våningar högt och rymmer 6 lägenheter på 4 rok, 9 st 3-rumslägenheter och 6 tvåor. Gårdshuset (hus B) med två våningar har 14 lägenheter på 2 rok medan Gårdshuset mot Stationsgatan (hus C) omfattar 8 lägenheter med 2 rok. Till sist lite kuriosa: För att bygga Sparven gick det bland annat åt kubikmeter betong, 110 ton armering, kvadratmeter gips, 900 kvadratmeter sedumtak och tegelstenar. Vy över gården med sedumtak på gårdhuset. I bakgrunden Bergströmska gården. 4

5 Tre konstnärer har valts ut för att smycka och försköna boendemiljön i kvarteret Sparven. De nya konst verken knyter an till Luleå och kvarteret och kommer att appliceras både inomhus och utomhus. Konstnärer förskönar miljön I fjol utlyste Galären en öppen tävling för att få in förslag på konst närlig utsmyckning i kvarteret Sparven. Bland de många förslagen valdes fyra konstnärer ut, som fick kronor vardera i skissarvode. Tre av förslagen var så bra att juryn inte ville skilja dem åt. Därför fick tre konstnärer göra varsin del av den utsmyckningen: Konstnären Johanna Strand från Stockholm samt Luleåkonstnärerna Lennart Holmbom och Boris Ersson. Johanna Strand har skapat två skulpturala objekt på temat Sparvarna bygger bo. Lennart Holmbom har gjort ett flertal målningar och väggreliefer med olika miljöer som återspeglar Luleå. Boris Ersson har Johanna Strand Boris Ersson skapat fotografiska bilder som pryder trapphuset i gathuset. Den konstnärliga utsmyckningen i kvarteret Sparven är kostnadsberäknad till cirka en miljon kronor. Lennart Holmbom framför en av sina målningar i kvarteret Sparven. Juryn för konstprojektet har varit Gunnar Tåhlin, vd Galären i Luleå (konstjuryns ordförande); Eva Gun Jensen, konstintendent vid Konsthallen, Luleå kommun; Bengt Aili, arkitekt SAR på Tirsén & Aili Arkitekter; Åsa Wikberg Nilsson, forskare avdelningen för Innovationer och Design, Luleå tekniska universitet och ordförande Svensk Form Norrbotten samt Catarina Tåhlin (konstjuryns sekreterare), Galären i Luleå. 5

6 Sparven undkom stads Förr var Luleå en trästad som ständigt härjades av bränder. Ur askan av den stora stadsbranden 1887 växte dagens Luleå fram. Klockan var vid midnatt den 10 juni Från mässen i Notviken såg en ung officer stora rökmoln och eld som flammade upp inne i staden. Kort därefter var Luleås hela fältjägarkår med 800 man på väg till branden. Den dramatiska historien finns beskriven i Luleå hembygdsförenings minnesutgåva Luleå i lågor (en utmärkt skrift som kan köpas på Luleå kommuns arkiv). En fasans natt En fasans natt har gått till ända, rapporterade Norrbottens-Kuriren i ett extrablad på brandens andra dag. Bladet hade rubriken Stor Eldsvåda nära hälften af Luleå stad i aska. Hos skeppsredare Tegström (som bodde mitt för nuvarande Elite Hotel)hade pigorna värmt badvatten på kvällen. När de rakat ut askan från härden hade troligen glöd följt med och pyrt några timmar innan elden tog fart. Husets nytjärade tak gav branden ett dramatiskt förlopp. På bara några timmar hade elden bortsopat den centralaste delen af vår stad. Sparven klarade sig Natten mellan den 10 och 11 juni blev en skakande upplevelse för de flesta Luleåbor. Men i kvarteret Skatan, grannkvarter till Sparven, berättas om människor som sovit lugnt på natten. Bland de återstående byggnaderna på centrumhalvön var bl a gamla läroverket, Bergströmska gården och husen i kvarteret Sparven. 6

7 brandens lågor Bergströmska Luleås äldsta hus Kvarteret Sparven klarade sig från den stora stadsbranden. Bergströmska gården byggdes 1826 i det skick huset har i dag. Delar av gården är dock betydligt äldre. Exempelvis är huvudbyggnadens flygel mot Köpmangatan en gammal loftbyggnad från 1700-talet och är säkerligen stadens äldsta hus, enligt Luleå Hembygdsförenings minnesskrift Forslunds i Rödlunds. Tomten där Bergströmska ligger bebyggdes ursprungligen i slutet av 1600-talet då borgaren Jöns Hermansson uppförde en gård på den plats där grannhuset, Rödlundska gården, står. Gården klarade sig vid stadsbranden 1762 och överlevde även den stora stadsbranden Bergströmska gården utgörs av två huskroppar som är byggnadsminnesmärkta. Sommaren 2012 förvärvade Galären Bergströmska gården. Avsikten är att tillsammans med Norrbottens museum, Länsstyrelsen och Luleå kommun restaurera fastigheten så att dess historiska och kulturella värden säkras. Det innebär att Galären kan binda samman flera egna fastigheter i kvarteret Sparven. 7

8 Projektchefen vill bygga fler gröna bostäder Kvarteret Sparven På bilden syns den stora gaveln på Ahlstrands stenhus. Vi ser också att gatunivån höjts. Bostäder med harmonisk arkitektur De nya bostadshusen i kvarteret Sparven är ett intressant spetsprojekt med en arkitektonisk helhetstanke. Det säger arkitekten Bengt Aili, som är huvudarkitekt för den helhetslösning som Galären byggt i naturmaterial som trä, betong, tegel, stål och glas. Men Bengt Aili vill inte bara skapa sådant som sticker ut. Galärens hus ska alltid vara en del av en harmonisk tanke, från detaljer till stadsbyggnad. Nyproduktionen av 43 gröna bostäder i Sparven är ett bra exempel. Vi har skapat ett nytt modernt gathus som behåller skalan mot det gamla klassiska grannhuset. Samtidigt har vi format Bengt Aili, arkitekt på en tydlig gårdsmiljö med låga ter i Luleå. Tirsén & Aili Arkitek bostadshus, grästak och konstnärlig utsmyckning. Kvarteret Sparven Galärens nya gathus behåller skalan mot Ahlstrands hus och ansluts till den gamla gaveln. Fasaden är beklädd med danskt svart tegel. Magnus Bjuhr, projektchef. Galärens projektchef, Magnus Bjuhr, är mycket nöjd med Luleås första gröna bostäder. Projektet började planeras för tre år sedan när Galären lämnade in ett tävlingsförslag till Luleå kommun om hur marken skulle användas. Läget var perfekt för bostäder men vi ville också komplettera projektet med en grön profil, berättar Magnus Bjuhr. Därför har vi skapat en hållbar bostadsmiljö som är mycket effektiv ur energisynpunkt. Under senare år har Galären byggt ett flertal gröna affärslokaler. Sparven är det första gröna bostadsprojektet, som kommer att följas av fler. På några års sikt räknar vi med att bygga åtminstone 200 nya gröna bostäder i centrala Luleå. 8

9 KVARTERET SPARVEN Stationsgatan kan bli Luleås nya mötesplats Så kan det bli: vy över Stationsgatan från Rådstugatan. Fler butiker, caféer och restauranger runt kvarteret Sparven. Det blir verklighet om Luleå kommun följer det förslag man tagit fram i samarbete med Galären och Tyréns. Handeln i Luleå centrum är i huvudsak koncentrerad till Storgatan, Smedjegatan och Kungsgatan. Men centrum behöver bli större. Därför vill bl a Galären att gatorna kring kvarteret Sparven får en ansiktslyftning. Genom att anlägga tydligare gångstråk längs Rådstugatan och Stationsgatan skulle centrum kunna bindas samman även med angränsande gator. Med fler gående längs gatorna skulle möjligheterna förbättras att etablera fler butiker, caféer och restauranger. Ett typiskt inslag i en stadsgata är att gångstråken är generösa och att det finns gott om träd och p-platser. Tanken är att Stationsgatans gångbana ska breddas och bli attraktiv och trygg för gående samtidigt som det skulle skapa plats för uteserveringar. På motsvarande sätt bör Rådstugatan förändras för att öka tillgängligheten och tryggheten för både gående och cyklister. Eva Lindström, Galären Enklare bostadsförmedling utan bostadskö Numera kan man inte köa för bostad hos Galären. Via hemsidan kan man istället göra en intresseanmälan om man är intresserad av en ledig lägenhet. Det är först till kvarn som gäller, säger Eva Lindström, ansvarig för uthyrningen av Galärens bostäder. Vill du se det aktuella utbudet av lediga lägenheter, besök 9

10 Välkommen till din nya I hemmet ska man rå om sig själv och sin familj. Här umgås man med nära och kära och mår gott. Vi hoppas du ska trivas riktigt bra i din nya bostad hos Galären. På vår hemsida (www.galaren.se) hittar du mycket information om Galären och om sådant som rör dig som hyresgäst. Håll dig uppdaterad genom att besöka oss lite då och då! Nycklar Din lägenhetsnyckel fungerar även som nyckel till förråd, tvättstuga och bastu/relax. Du får också en särskild nyckel till postbox/brevlåda. TV, telefon, internet I din lägenhet finns SVT1, SVT2, TV4, SVT Kunskapskanalen, SVT Barn och TV6 som basutbud. Vill du ha fler kanaler, som levereras som IP-TV kontakta Canal Digital eller Viasat. IP-telefoni via bredband kan kopplas in. Kontakta Lunet (Luleå stadsnät). Internet med äkta bredband levereras av Lunet. Anslut din dator till nätuttaget, då får du tillgång till Lunets webbportal. Via webben kan du beställa exempelvis bredband med 100 Mbit/s och HDTV. Du kan också kontakta Lunet på Hemsida: Hushållssopor Sopkärlen är tills vidare tillfälligt placerade vid gatuadressen Stationsgatan 27. Här finns kärl för brännbara sopor, komposterbara sopor och tidningar. I december 2012 beräknas full sopsortering kunna erbjudas i anslutning till infarten vid Köpmangatan 20. Återvinningsstation finns vid Statoil på Stationsgatan. Tvättstuga Samtidigt som du får dina lägenhetsnycklar, får du även en tvättcylinder som du använder för att boka dina tvätttider. Tvättstuga finns i källarplan. Rökfri fastighet Rökning är endast tillåten på din balkong eller uteplats. Egen tvättmaskin Genom Galären kan du få hjälp att koppla in din egen tvättmaskin (om badrummet har erforderlig plats). Pris för installation ca SEK inkl moms. Kontakta förvaltaren för utförlig information. Bastu med relax Bastu finns i källaren. Boka din bastutid på tavlan utanför relaxen. Använd din lägenhetsnyckel för tillträde. Garage Garaget ligger under gården med infart från Stationsgatan. Ansökan om garageplats görs på telefon eller på mail: Cykelförråd På gården kommer särskilda cykelplatser med tak att iordningställas. I källaren finns förråd för vinterförvaring av cyklar. Förbrukning av el och vatten Lägenheterna i Sparven har individuell mätning av kallvatten, varmvatten och el. Dina kostnader för vatten och el specificeras på hyresavin och debiteras i efterskott. Luleå Energi är leverantör av el till Galärens samtliga fastigheter. Aktuella taxor (december 2012) för el och vatten inkl moms: Fast avgift (ersätter ordinarie nätavgift och årsavgift för el): 100 SEK/månad. Kallvatten: 22,29 SEK/kbm Varmvatten: 44 SEK/kbm Energikostnad: 0,89 SEK/kWh 10

11 bostad! Viktigt om köksväggarna i gårdshusen Du som bor på bottenvåningen i gårdshusen får inte borra i köksväggen, t ex för att skruva fast hyllor eller annat. Detta är absolut förbjudet eftersom det går vattenledningar i köksväggen. Är du osäker om var du kan borra, kontakta förvaltaren. Galärens hyresgästservice I samband med inflyttningen är Björn Kenttä din personliga fastighetsskötare. Du kan kontakta Björn på eller via mail: Galärens förvaltare: Peter Monto (direkttelefon eller ) och Mikael Olofsson (direkttelefon eller ). Telefon till Galärens växel: Felanmälan På Galärens hemsida (www.galaren.se) finns ett formulär som du enkelt fyller i för att göra din felanmälan. Du kan också ringa oss på (bemannad vardagar kl 8-11, därefter röstbrevlåda). Jourtelefon vardagar 16:30-08:00 samt helger. Ring vår jour endast om felet inte kan vänta till nästa dag: Allmän jour och upplåsning (SOS Alarm) Störningsjour (G4S) Observera! Utryckning för upplåsning utföres mot kontant betalning. Hyresgäst som orsakar störning debiteras kostnaden. Om jouren missbrukas kan kostnaden belasta dig som hyresgäst. Hemförsäkring Alla som bor hos Galären måste ha en hemförsäkring. Genom Galären erbjuds du att teckna en förmånlig hemförsäkring i Vardia. Försäkringen täcker det mesta av dina kostnader om du råkar ut för inbrott i bostaden, brand eller skada. Ditt hyreskontrakt Hyreskontraktet är en värdehandling. Kontraktet innehåller alla viktiga fakta om bostaden. Betala i tid Så länge du betalar hyran är bostaden din. Senast den sista vardagen i varje månad ska den vara betald. Bilder: Anders Alm, Tirsén & Aili Arkitekter,Tyréns, Luleå kommuns stadsarkiv och Eva Lindström, Galären. Tryckt hos Lule Grafiska på miljövänligt papper. Produktion: Autumn Leaves och Erik Svanberg Enterprise. 11

12 November 2012 Galären i Luleå AB. Lulsundsgatan 16, Luleå. Telefon: E-post: Hemsida: Galären är en företagsgrupp inom fastighetsområdet med kontor i Luleå och Stockholm. Galären i Luleå har 26 anställda och en justerad balansomslutning på cirka 1,5 miljarder kronor. Vi förvaltar kvm lokaler och äger cirka 420 bostäder. Vår inriktning är en hållbar utveckling av bostäder, kommersiella lokaler och samhällsbyggnad. Vi är ett GreenBuilding-certifierat företag och har tilldelats flera utmärkelser för vårt miljöarbete. Vi bygger gröna hus.

ÅRSREDOVISNING POPULÄRVERSION

ÅRSREDOVISNING POPULÄRVERSION ÅRSREDOVISNING 2012 POPULÄRVERSION Galären ÅRSREDOVISNING 2012 Galären ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL AFFÄRSIDÉ STYRELSE Affärsidé, visioner, mål 2 Styrelse, ledningsgrupp 3 Att med kompetens i företaget

Läs mer

populärversion Årsredovisning 2011 Galären i Luleå AB

populärversion Årsredovisning 2011 Galären i Luleå AB populärversion Årsredovisning 2011 Galären i Luleå AB Galärens kontor på Lulsundsgatan i Luleå är GreenBuilding-certifierat efter renovering och fasadbyte. GALÄREN ÅRSREDOVISNING 2011 π 2 Innehåll Affärsidé,

Läs mer

Årsredovisning 2013. Populärversion

Årsredovisning 2013. Populärversion Årsredovisning 2013 Populärversion Galären är en familjeägd företagsgrupp inom fastighetsområdet med kontor i Luleå och Stockholm. Galären har ca 25 anställda och en justerad balansomslutning på 1,8 miljarder

Läs mer

Information från din hyresvärd. Peter Lucas författaren Tävla och vinn en signerad bok Välkommen till kundtjänst. Ola spindeln i sitt nät sidan 4

Information från din hyresvärd. Peter Lucas författaren Tävla och vinn en signerad bok Välkommen till kundtjänst. Ola spindeln i sitt nät sidan 4 #4 2011 Information från din hyresvärd Peter Lucas författaren Tävla och vinn en signerad bok Välkommen till kundtjänst Ola spindeln i sitt nät sidan 4 // Ledaren // Tyck till hur kan vi bli bättre? Vi

Läs mer

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till www.segelflygaren.org Mars - 2006 Nummer 1 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el.... 2 Ekonomi... 5 Statistik och avtal... 7 Teknik... 9 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Vill du vara med och

Läs mer

BRF GREENROOF. Drömmen om ett cityhak med grönt tak

BRF GREENROOF. Drömmen om ett cityhak med grönt tak BRF GREENROOF Drömmen om ett cityhak med grönt tak Skönt och grönt mitt i stan Hisingsparken St Jörgen Park Golf 2,5 km E6 Brf Greenroof är vår tredje och sista etapp i populära Kvillebäcken i Göteborg.

Läs mer

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 1.06 www.sgsstudentbostader.se Jämnare rumstemperatur 3 Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5 Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7 Rosendals

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 15 november 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Ombyggnationen av Vasagatan 9 står för dörren. 1 april nästa år påbörjar vi arbetet med att bygga om huset så att det kan erbjuda ett modernt boende även

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN INNEHÅLL 3. VARMT VÄLKOMMEN 4. DITT HYRESAVTAL 5. NÄR DU FLYTTAR IN 6. OMRÅDESINFORMATION 7. BETALA HYRAN 8. AUTOGIROANMÄLAN 9. SKÖNARE HEM 10. UNDERHÅLL

Läs mer

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen!

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen! ODAGRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer fem december 2009. EDITION STOCKHOLM SYDÖST DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor i Farsta och Kärrtorp med

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Hej! Läckert läge lockar på Öbacka TÄVLING. Läs om Bostadens. på sidan 2

Hej! Läckert läge lockar på Öbacka TÄVLING. Läs om Bostadens. på sidan 2 Hej! från Bostaden september 2009 Läckert läge lockar på Öbacka Läs om Bostadens TÄVLING på sidan 2 Ny webbplats 3 Nya Öbacka 4 Rakel inreder med magkänsla 6 Utblick: Det gröna folkhemmet 8 På Öbacka återvinns

Läs mer

48 NYA LÄGENHETER. Vi vann kristallen! KANONEN en miljöbyggd förskola. Kommunens FÖRSTA NATTIS. Tosterö: Fastighetsbranschens. pris för hög service

48 NYA LÄGENHETER. Vi vann kristallen! KANONEN en miljöbyggd förskola. Kommunens FÖRSTA NATTIS. Tosterö: Fastighetsbranschens. pris för hög service En tidning utgiven av Strängnäs Bostads AB, Strängnäs Fastighets AB 2014 Tosterö: 48 NYA LÄGENHETER Vi vann kristallen! KANONEN en miljöbyggd förskola Kommunens FÖRSTA NATTIS Fastighetsbranschens pris

Läs mer

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder RU N DT U R f ö l j m ed på en resa i vå r vä rld fa m i l j eb o s tä d er 2010 2011 H i s to r i e n b ö r ja d e 1936 I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden

Läs mer

Starta gårdsförening! ] Skaparglädje i silversmedjan ] Tips! Så går du tillväga VINN!

Starta gårdsförening! ] Skaparglädje i silversmedjan ] Tips! Så går du tillväga VINN! NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] FEBRUARI 2008 Starta gårdsförening! ] Skaparglädje i silversmedjan ] Tips! Så går du tillväga VINN! 25 termosar i vinstpotten!

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

INNEHÅLL. Ny lya till rimlig hyra 28 Gestaltningstävlingen skapar prisvärt boende. Vd hälsar välkommen 2

INNEHÅLL. Ny lya till rimlig hyra 28 Gestaltningstävlingen skapar prisvärt boende. Vd hälsar välkommen 2 GUIDEN rundtur i FAMILJEBOSTÄDERS stockholm 2008 2009 INNEHÅLL Vd hälsar välkommen 2 Hyresrätt Hyresrätt ja tack! 4 Om vår affärsidé, våra mål och vår vision Vi bor under samma tak Kollektivboendet i kvarteret

Läs mer

Hair Fashion utökar redan. Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro?

Hair Fashion utökar redan. Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 3 2012 www.ludvikahem.se Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro? Nu kommer den vackra

Läs mer

TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN. 3-11 Fr. Förvaltaren. Så gör familjen Tilling. Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK

TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN. 3-11 Fr. Förvaltaren. Så gör familjen Tilling. Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK 3-11 Fr. Förvaltaren Så gör familjen Tilling TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK Sundbybergs nya stadsdel STADSNÄTET BÄST. DAGS FÖR BESIKTNING.

Läs mer

MED EN SMAKFULL PICKNICK-KORG - SIDAN 3

MED EN SMAKFULL PICKNICK-KORG - SIDAN 3 Dörrposten SOMMAR 2015 NYHETER, TIPS & IDÉER FRÅN VÄNERSBORGSBOSTÄDER Njut av sommaren! MED EN SMAKFULL PICKNICK-KORG - SIDAN 3 NYA BOSTÄDER PÅ GÅNG I CENTRUM 4-5 FÖRRÅDSBEHOV? VI HAR LÖSNINGEN 9 NU ÖKAR

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Trygga framtiden. Brf Ljusglimten. Här bor du som är över 55 år i en öppen, ljus och hållbar miljö nära alla tänkbara bekvämligheter.

Trygga framtiden. Brf Ljusglimten. Här bor du som är över 55 år i en öppen, ljus och hållbar miljö nära alla tänkbara bekvämligheter. Trygga framtiden Brf Ljusglimten. Här bor du som är över 55 år i en öppen, ljus och hållbar miljö nära alla tänkbara bekvämligheter. Innehåll Nya Tuve Centrum 4 Trygga framtiden 6 Nära och bekvämt 8 Förändring

Läs mer

37 år i samma lägenhet sid 4

37 år i samma lägenhet sid 4 informerar www.alebyggen.se Nr Nr 21 mars 2006 2007 Titta in till Alebyggen på mingel och aktiviteter! Inbjudan på sidan 5 Elga Hindebo har i dagarna bott 37 år i samma lägenhet på Södra Klöverstigen.

Läs mer

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen!

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen! ODAGRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer fem december 2009. EDITION STOCKHOLM INNERSTAN DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor på Norrmalm och Södermalm

Läs mer

Hamnen. Västra. där Malmö möter havet

Hamnen. Västra. där Malmö möter havet EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB Västra Hamnen där Malmö möter havet FOTO: JOAKIM LLOYD RABOFF Sommar i Västra Hamnen sidan 2 Varvsstaden ska bli en mötesplats för alla malmöbor

Läs mer

BRAND- KOLL NATT- VANDRING SKAPARGLÄDJE SMARRIGT. I mina kvarter. 4-08 Fr. Förvaltaren. Hur mår din brandvarnare? Finns där för barnen

BRAND- KOLL NATT- VANDRING SKAPARGLÄDJE SMARRIGT. I mina kvarter. 4-08 Fr. Förvaltaren. Hur mår din brandvarnare? Finns där för barnen I mina kvarter 4-08 Fr. Förvaltaren BRAND- KOLL Hur mår din brandvarnare? NATT- VANDRING Finns där för barnen SKAPARGLÄDJE Kreativa hantverkare SMARRIGT Tre testar lördagsgodis VI RINGER DIG OCH DINA GRANNAR

Läs mer

I mina kvarter. 1-10 Fr. Förvaltaren ALLTIALLO. I kvartersvärdens värld SLÄCKT. Tobias stoppade branden NYTT. Hitta hem på webben

I mina kvarter. 1-10 Fr. Förvaltaren ALLTIALLO. I kvartersvärdens värld SLÄCKT. Tobias stoppade branden NYTT. Hitta hem på webben I mina kvarter 1-10 Fr. Förvaltaren ALLTIALLO I kvartersvärdens värld SLÄCKT Tobias stoppade branden NYTT Hitta hem på webben Elina Yli-Torvi och hennes kille vill ha en lägenhet hos Förvaltaren Vill du

Läs mer