Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/ /2011:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/2007 12/2011:"

Transkript

1 BÄSTE USL-MEDLEM! DEL A Helsingfors Medlemscirkulär nr 02 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN Innehåll: - Statistikcentralens kostnadsindex - Godstransporternas sista kvartal Industrins omsättning har börjat öka - Industrins nyorderstock växer - Oklarheter angående momsen i flyttningstjänster - ADR- och tankbilsärenden - Bärgningsärenden - Fortbildning - Medlemscirkulär STATISTIKCENTRALENS KOSTNADSINDEX FÖR LASTBILSTRAFIKEN Enligt Statistikcentralen steg den yrkesmässiga lastbilstrafikens kostnader med 6,7 % från januari 2010 till januari För släpvagnskombinationer steg kostnaderna med 7,5 %, för medeltunga och tunga lastbilar med 5,7 % samt för paketbilar och lätta lastbilar med 3,9 %. Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/ /2011: GODSTRANSPORTERNAS SISTA KVARTAL 2010 Mängden av det gods som transporterades med lastbil i inrikestrafik ökade det sista kvartalet 2010 med 16 % jämfört med motsvarande tidsperiod Räknat i tonkilometer ökade lastbilstrafikens transportarbete med 4,0 %. Under perioden oktober-december 2010 transporterades med lastbil totalt 120 miljoner ton gods. Jordämnen transporterades 56 miljoner ton och övrigt gods totalt 64 miljoner ton. Lastbilarnas totala transportarbete uppgick till miljoner tonkilometer. År 2010 transporterades med lastbils totalt 397 miljoner ton gods. Lastbilstrafikens totala transportarbete uppgick till miljoner tonkilometer. Godsmängden ökade med 15 % och transportarbetet med 7 % jämfört med motsvarande tidsperiod föregående år. Godstransporterna med lastbil i inrikestrafik per kvartal Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät - USL ry Utrikes- och Avtalstransportföretagarna - USL rf Suomen Kuljetus ja Logistiikka PL38 / Nuijamiestentie 7 International and Contract Road Carries of Finland SKAL ry:n jäsenjärjestö / Helsinki Box 38 / Nuijamiestentie 7, FIN Helsinki, Finland Member of Finnish Transport Puhelin: (09) , Faksi: (09) Tel , Fax and Logistics SKAL Sähköposti:

2 2 INDUSTRINS OMSÄTTNING HAR BÖRJAT ÖKA Industrins omsättning var i september-november 2010 enligt Statistikcentralen 15,2 % större än vid motsvarande tidpunkt året innan. Försäljningen Inrikes ökade med 14,6 % och exportomsättningen med 15,7 % jämfört med föregående år. Årsförändring av omsättning för vissa industribranscher 9-11/2010 och 9-11/2009, % Omsättningen ökade för alla branscher jämfört med föregående år. Kraftigast var ökningen för gruvindustrin och entreprenadbranschen (31,3 %), servicebranschen för el-, gas-, värme- och luftkonditionering (24,4 %) samt kemiindustrin (23,7 %). Svagast ökade omsättningen för livsmedelindustrin (4,4 %) samt el- och elektronikindustrin (7,1 %). Grafen för industrin återger företag vars huvudbransch är industri. Indexen räknas ut med skatteförvaltningens momsuppgifter som grund vilka kompletteras med material hämtat ur resultaten i Statistikcentralens förfrågning om försäljningsmängder. Det kan förekomma ansenliga växlingar i industriföretagens månatliga omsättningar, speciellt inom metallindustrin.

3 3 Växlingarna beror främst på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan infalla på en enda månad, trots att man arbetat för leveransen i flere månader/år. INDUSTRINS NYORDERSTOCK VÄXER Värdet för industrins nybeställningar var i december 2010 enligt Statistikcentralen 46,4 % större än året innan. Ca hälften av tillväxten förklaras med två stora beställningar. Å 2010 ökade nybeställningarna med 24,1 % från år Förändringen av industrins nybeställningar från föregående år, % Industrins nyorderstock fortsatte att växa kraftigt i december. Värdet av beställningarna ökade för alla analyserade branscher, alldeles som under föregående månader. Helt kraftigast var ökningen för metallindustrin där värdet av beställningarna var hela 65,4 % högre än året innan. För hela verksamhetsbranschen nådde värdet av beställningarna den högsta nivån sen sommaren Inom branschen för tillverkning av pappers- och kartongprodukter samt papper ökade beställningarna med 23,2 %. För textilindustrin var ökningen 8,2 % och för kemiindustrin 3,7 %. Två stora fartygsbeställningar av STX-varven i Åbo och Helsingfors förklarar den starka ökningen av metallindustrins beställningar. Värdet av dessa uppgick till ca 400 miljoner euro. Industriproduktionens (BCDE) årsförändring , OKLARHETER ANGÅENDE MOMSEN I FLYTTNINGSTJÄNSTER Ca personer flyttar varje år i Finland. Av dessa flyttningar sker 1/3 från en kommun till en annan och 2/3 inom en kommun. Till ett annat land flyttade år 2010 drygt personer. Företagen som erbjuder flyttningstjänster har lagt märke till att mervärdesbeskattningen av dessa tjänster är synnerligen brokigt speciellt vid gränsöverskridande flyttningar. Ofta ges konsumenterna i detta syfte missvisande information. Då det gäller s.k. naturliga konsumenter

4 4 är det möjligt att utskriva momsfri faktura enbart för flyttning som överskrider EU:s yttre gräns eller skattegräns. När enskild konsument flyttar från ett land till ett annat inom den Europeiska gemenskapen, skall konsumenten betala moms för flyttningstjänsten enligt den skattestock som tillämpas i utflyttningslandet. Enbart personer som tjänstgör i ambassader eller som annars innehar diplomatstatus utgör undantag. Även de skall kunna uppvisa av den lokala ambassaden beviljat intyg för momsbefrielse. Då enskild konsument t.ex. i Tyskland köpt flyttningstjänst för flyttning till Finland, skall han/hon betala moms i Tyskland enligt den momsstock på 19 % som där tillämpas. För uppbärande och deklarering av momsen i Tyskland bärs ansvaret antingen av ett finskt transportföretag som införts i det tyska momsregistret eller alternativt ett annat, i det tyska momsregistret infört företag som förmedlar transporttjänster. På motsvarande sätt skall för flyttning av enskild konsument från Finland till ett annat EU-land uppbäras moms enligt den momsstock på 23 % som tillämpas i Finland. Att nonchalera eller missbruka dylika lagstadgade åtgärder förvränger konkurrensen de företag emellan som erbjuder nämnda tjänster. Närmare information om beskattning av utrikeshandel finns vid webbadressen julkaisut ADR- OCH TANKBILSÄRENDEN Försäljningen av oljeprodukter ökade senaste år Försäljningen av oljeprodukter ökade i fjol, dels på grund av den ekonomiska återhämtningen, men också på grund av väderleksförhållandena. Den totala försäljningen av oljeprodukter uppgick senaste år till nästan 9 miljoner ton, vilket betyder en ökning på 6 % jämfört med föregående år. Utöver energiprodukter ingår i summan olika bitumen, smörjmedel och råvaror för den petrokemiska industrin. Försäljningen av bensin minskade med 2,1 % jämfört med föregående år, med försäljningen av dieselbränsle ökade med 8,0 %. Förbrukningen av lätt brännolja ökade senaste år med 5,9 % och tung brännolja med 13 %. Tabellen intill anger uppgifter om försäljning av oljeprodukter de senaste åren. m Förändring %, jämfört med 2009 Motorbensin ,1 Dieselolja ,3 Lätt brännolja ,9 Tung brännolja ,2 Övriga oljeprodukter ,6 TOTALT Förändringar i oljebolagens marknadsandelar Neste, Teboil och ABC ökade senaste år sina marknadsandelar beträffande försäljning av oljeprodukter i Finland. Neste Oil är fortfarande marknadsledare och befattar över en tredjedel av oljeprodukternas marknad. Beträffande bensin är ABC fortfarande marknadsledare med en marknadsandel på 27,6 %. Neste Oils andel var 24,9 % och Teboils 18,1 %. För dieselolja är Neste Oils andel 38.7 % och Teboils 27,4 %. Vid försäljning av lätt brännolja var Neste Oil marknadsledare med en andel på 32,8 %. För tung brännolja är Teboil marknadsledare med sin andel på 49,5 %.

5 5 Marknadsandel, alla oljeprodukter* % % % % % % % % % % % ABC 0,5 0,9 1,6 2,6 5,6 4,7 5,6 6,8 8,6 9,0 9,7 NESTE 44 43,3 43,5 38,3 36,8 37,8 36,8 35,9 37,4 36,0 36,9 SEO 2 1,9 1,7 1,8 1,4 1,7 1,4 1,4 1,7 1,0 1,7 SHELL 15,1 15,2 14,1 14,7 12,7 12,9 12,7 12,7 11,7 11,0 11,0 TEBOIL 17,5 19,2 19,6 22,9 24,4 23,6 24,4 26,0 25,9 27,0 27,7 St1 2 2,5 2,9 2,2 4,0 4,3 4,0 11,8 9,5 9,0 9,5 ÖVRIGA 6,6 5,8 5,7 3,6 3,81 3,7 1,2 3,0 3,0 4,0 3,5 * Inklusive bensin, diesel, lätt och tung brännolja samt övriga produkter som flytgas, flygbensin, flygpetroleum, bitumen och smörjmedel. Marknadsandelar i % vid försäljning av oljeprodukter 2010 Bensin Dieselolja Lätt brännolja Tung brännolja Övrigt Totalt ABC 27,6 11,4 0,0 0,0 0,0 9,7 Neste Oil 24,9 38,7 32,8 40,9 62,6 36,6 SEO 2,7 1,6 2,2 0,0 0,0 1,0 Shell 13,2 11,6 11,5 4,4 13,1 11,0 St1 13,5 9,3 11,6 5,2 1,7 9,0 Teboil 18,1 27,4 33,1 49,5 8,0 27,0 Övriga 0,0 0,0 8,8 0,0 14,7 4,0 Källa: OGCF Kostnadsindex för ADR-tankbilstrafiken Som bilaga medföljer kostnadsindexet för tankfordonskombinationer; kostnadsinverkan för januari är medräknad. Årsförändringen (kostnadsökningen) från januari 2010 till januari 2011 var 5,9 %. BÄRGNINGSÄRENDEN Företagets ansvar Bärgningsföretaget måste teckna vägtransportförsäkring som ersätter skador som bärgningen eventuellt förorsakat på fordon som omhändertagits för bärgningstransport. Med i försäkringsvillkoren angivna restriktioner som grund ersätter vägtransportförsäkringen även skador som under bärgningsuppdraget förorsakats åt respektive fordon vid uppdragning på väg, vinschning eller lyftning. Beträffande verksamhetsansvar måste man beakta att om man i försäkringsansvaret vill införa behandling och ersättning av skador som uppstått vid öppning av dörrar, leverans av startström eller motsvarande, måste bärgningsverksamhetens grundansvarsförsäkring utvidgas med det egna lönevärdet. Dessutom krävs som egen verksamhetsgren s.k. utvidgat ansvar för bilverkstad, vilket gör det möjligt att i försäkringen införa utvidgningsvillkor för bilverkstad som täcker dylika risker vid hantering och omhändertagning av fordon. Om bärgningsföretaget har t.ex. tecknat SKAL:s paketansvarsförsäkring, måste man på sidan om den teckna separat lönegrundad utvidgad ansvarsförsäkring för bilverkstad. Bärgningsbranschens kalkylexempel Exempelkalkylerna har uppdaterats för kostnadsnivån vid början av år Exempelkalkyler finns att få på föreningens byrå:

6 6 Bärgningsbranschens kompetensfortbildning Kompetensfortbildningen i kundservice och verksamhetssätt för chaufför av bärgningsbil har flyttats till Tammerfors. Datum är fredag-lördag Bägge dagarna ges samma fortbildning, vilket gör det möjligt arrangera den egna jouren i företaget. Närmare om fortbildningen i följande cirkulär. FORTBILDNING Hur kan man utnyttja kvalitetssystemet vid företagsledning? Målgruppen utgörs av transportföretagens ledning eller personer som bär ansvar över verksamhetens utveckling och kundrelationer. Deltagarna måste inneha grundkännedom om ISO-kvalitetsstyrningsssystemet. Fortbildningens innehåll: Allmänt om kvalitetssystem Vad säger ISO-standarden om företagsledning Företagets målsättningar, planer och uppföljning av verksamheten - på vilket sätt är de anknutna till varandra? - den nytta företaget nått vid operativ verksamhet? - strukturering av företagets affärsverksamhetsplan Strukturering av fungerande uppföljningssystem åt företaget - vilka faktorer skall uppföljas? - hur struktureras mätsystemen för uppföljning? - hur behandlas mätsystemen för uppföljning i företaget? - hur genomförs korrigerande åtgärder? Ledningssystemets krav med tanke på hantering av kundrelationer - vilka detaljer och ärenden skall tillkännages företagets ledning? - hur klarläggs kundens/kundernas värdering av tjänsternas kvalitet? - hur utvecklas verksamheten kunden och transporföretaget emellan? Förutsättningar för effektivt utnyttjande av styrningssystemet Tid: torsdagen den 24 mars kl Plats: Transportkuben, Klubbekrigavägen 7, Helsingfors Pris: 180,00/person (exkl. moms), 25 % rabatt för följande person i företaget. Anmälan: (09) /USL rf eller per e-post senast Utbildare är Kyösti Kallio på Menedis Oy. Han har från 1990-talets början verkat som utbildare, konsult och auditör i över 100 transport- och logistikföretag samt i företag nära branschen. MEDLEMSCIRKULÄR Enligt vår praxis har vi skickat våra medlemscirkulär via e-post åt alla de av våra medlemmar och samarbetskumpaner som angett sin e-adress åt oss. Dessutom har vi per normal post skickat tryckta cirkulär åt alla dem vars e-postadress vi vetat eller som separat angett att de vill ha tryckta cirkulär på sidan om elektroniska. Avsikten är att vi framöver skickar cirkulären huvudsakligen enbart i elektronisk form och att vi avstår tryckta cirkulär. Tryckta cirkulär kommer dock att även framöver skickas per normal post åt dem som så önskar samt åt dem som inte har tillgång till e-post. Om du ännu inte får våra cirkulär och kostnadsindex per e-post, önskar vi att du meddelar din e-postadress åt oss, antingen per e-post eller per tfn (09) Kom ihåg att också omedelbart meddela om din e-postadress ändras. Det är också möjligt att vid behov läsa medlemscirkulären och kostnadsindexen vid vår webbadress Med vinterhälsningar UTRIKES- OCH AVTALSTRANSPORTFÖRETAGARNA USL RF SKAL BRANSCHERNA RF