Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/ /2011:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/2007 12/2011:"

Transkript

1 BÄSTE USL-MEDLEM! DEL A Helsingfors Medlemscirkulär nr 02 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN Innehåll: - Statistikcentralens kostnadsindex - Godstransporternas sista kvartal Industrins omsättning har börjat öka - Industrins nyorderstock växer - Oklarheter angående momsen i flyttningstjänster - ADR- och tankbilsärenden - Bärgningsärenden - Fortbildning - Medlemscirkulär STATISTIKCENTRALENS KOSTNADSINDEX FÖR LASTBILSTRAFIKEN Enligt Statistikcentralen steg den yrkesmässiga lastbilstrafikens kostnader med 6,7 % från januari 2010 till januari För släpvagnskombinationer steg kostnaderna med 7,5 %, för medeltunga och tunga lastbilar med 5,7 % samt för paketbilar och lätta lastbilar med 3,9 %. Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/ /2011: GODSTRANSPORTERNAS SISTA KVARTAL 2010 Mängden av det gods som transporterades med lastbil i inrikestrafik ökade det sista kvartalet 2010 med 16 % jämfört med motsvarande tidsperiod Räknat i tonkilometer ökade lastbilstrafikens transportarbete med 4,0 %. Under perioden oktober-december 2010 transporterades med lastbil totalt 120 miljoner ton gods. Jordämnen transporterades 56 miljoner ton och övrigt gods totalt 64 miljoner ton. Lastbilarnas totala transportarbete uppgick till miljoner tonkilometer. År 2010 transporterades med lastbils totalt 397 miljoner ton gods. Lastbilstrafikens totala transportarbete uppgick till miljoner tonkilometer. Godsmängden ökade med 15 % och transportarbetet med 7 % jämfört med motsvarande tidsperiod föregående år. Godstransporterna med lastbil i inrikestrafik per kvartal Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät - USL ry Utrikes- och Avtalstransportföretagarna - USL rf Suomen Kuljetus ja Logistiikka PL38 / Nuijamiestentie 7 International and Contract Road Carries of Finland SKAL ry:n jäsenjärjestö / Helsinki Box 38 / Nuijamiestentie 7, FIN Helsinki, Finland Member of Finnish Transport Puhelin: (09) , Faksi: (09) Tel , Fax and Logistics SKAL Sähköposti:

2 2 INDUSTRINS OMSÄTTNING HAR BÖRJAT ÖKA Industrins omsättning var i september-november 2010 enligt Statistikcentralen 15,2 % större än vid motsvarande tidpunkt året innan. Försäljningen Inrikes ökade med 14,6 % och exportomsättningen med 15,7 % jämfört med föregående år. Årsförändring av omsättning för vissa industribranscher 9-11/2010 och 9-11/2009, % Omsättningen ökade för alla branscher jämfört med föregående år. Kraftigast var ökningen för gruvindustrin och entreprenadbranschen (31,3 %), servicebranschen för el-, gas-, värme- och luftkonditionering (24,4 %) samt kemiindustrin (23,7 %). Svagast ökade omsättningen för livsmedelindustrin (4,4 %) samt el- och elektronikindustrin (7,1 %). Grafen för industrin återger företag vars huvudbransch är industri. Indexen räknas ut med skatteförvaltningens momsuppgifter som grund vilka kompletteras med material hämtat ur resultaten i Statistikcentralens förfrågning om försäljningsmängder. Det kan förekomma ansenliga växlingar i industriföretagens månatliga omsättningar, speciellt inom metallindustrin.

3 3 Växlingarna beror främst på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan infalla på en enda månad, trots att man arbetat för leveransen i flere månader/år. INDUSTRINS NYORDERSTOCK VÄXER Värdet för industrins nybeställningar var i december 2010 enligt Statistikcentralen 46,4 % större än året innan. Ca hälften av tillväxten förklaras med två stora beställningar. Å 2010 ökade nybeställningarna med 24,1 % från år Förändringen av industrins nybeställningar från föregående år, % Industrins nyorderstock fortsatte att växa kraftigt i december. Värdet av beställningarna ökade för alla analyserade branscher, alldeles som under föregående månader. Helt kraftigast var ökningen för metallindustrin där värdet av beställningarna var hela 65,4 % högre än året innan. För hela verksamhetsbranschen nådde värdet av beställningarna den högsta nivån sen sommaren Inom branschen för tillverkning av pappers- och kartongprodukter samt papper ökade beställningarna med 23,2 %. För textilindustrin var ökningen 8,2 % och för kemiindustrin 3,7 %. Två stora fartygsbeställningar av STX-varven i Åbo och Helsingfors förklarar den starka ökningen av metallindustrins beställningar. Värdet av dessa uppgick till ca 400 miljoner euro. Industriproduktionens (BCDE) årsförändring , OKLARHETER ANGÅENDE MOMSEN I FLYTTNINGSTJÄNSTER Ca personer flyttar varje år i Finland. Av dessa flyttningar sker 1/3 från en kommun till en annan och 2/3 inom en kommun. Till ett annat land flyttade år 2010 drygt personer. Företagen som erbjuder flyttningstjänster har lagt märke till att mervärdesbeskattningen av dessa tjänster är synnerligen brokigt speciellt vid gränsöverskridande flyttningar. Ofta ges konsumenterna i detta syfte missvisande information. Då det gäller s.k. naturliga konsumenter

4 4 är det möjligt att utskriva momsfri faktura enbart för flyttning som överskrider EU:s yttre gräns eller skattegräns. När enskild konsument flyttar från ett land till ett annat inom den Europeiska gemenskapen, skall konsumenten betala moms för flyttningstjänsten enligt den skattestock som tillämpas i utflyttningslandet. Enbart personer som tjänstgör i ambassader eller som annars innehar diplomatstatus utgör undantag. Även de skall kunna uppvisa av den lokala ambassaden beviljat intyg för momsbefrielse. Då enskild konsument t.ex. i Tyskland köpt flyttningstjänst för flyttning till Finland, skall han/hon betala moms i Tyskland enligt den momsstock på 19 % som där tillämpas. För uppbärande och deklarering av momsen i Tyskland bärs ansvaret antingen av ett finskt transportföretag som införts i det tyska momsregistret eller alternativt ett annat, i det tyska momsregistret infört företag som förmedlar transporttjänster. På motsvarande sätt skall för flyttning av enskild konsument från Finland till ett annat EU-land uppbäras moms enligt den momsstock på 23 % som tillämpas i Finland. Att nonchalera eller missbruka dylika lagstadgade åtgärder förvränger konkurrensen de företag emellan som erbjuder nämnda tjänster. Närmare information om beskattning av utrikeshandel finns vid webbadressen julkaisut ADR- OCH TANKBILSÄRENDEN Försäljningen av oljeprodukter ökade senaste år Försäljningen av oljeprodukter ökade i fjol, dels på grund av den ekonomiska återhämtningen, men också på grund av väderleksförhållandena. Den totala försäljningen av oljeprodukter uppgick senaste år till nästan 9 miljoner ton, vilket betyder en ökning på 6 % jämfört med föregående år. Utöver energiprodukter ingår i summan olika bitumen, smörjmedel och råvaror för den petrokemiska industrin. Försäljningen av bensin minskade med 2,1 % jämfört med föregående år, med försäljningen av dieselbränsle ökade med 8,0 %. Förbrukningen av lätt brännolja ökade senaste år med 5,9 % och tung brännolja med 13 %. Tabellen intill anger uppgifter om försäljning av oljeprodukter de senaste åren. m Förändring %, jämfört med 2009 Motorbensin ,1 Dieselolja ,3 Lätt brännolja ,9 Tung brännolja ,2 Övriga oljeprodukter ,6 TOTALT Förändringar i oljebolagens marknadsandelar Neste, Teboil och ABC ökade senaste år sina marknadsandelar beträffande försäljning av oljeprodukter i Finland. Neste Oil är fortfarande marknadsledare och befattar över en tredjedel av oljeprodukternas marknad. Beträffande bensin är ABC fortfarande marknadsledare med en marknadsandel på 27,6 %. Neste Oils andel var 24,9 % och Teboils 18,1 %. För dieselolja är Neste Oils andel 38.7 % och Teboils 27,4 %. Vid försäljning av lätt brännolja var Neste Oil marknadsledare med en andel på 32,8 %. För tung brännolja är Teboil marknadsledare med sin andel på 49,5 %.

5 5 Marknadsandel, alla oljeprodukter* % % % % % % % % % % % ABC 0,5 0,9 1,6 2,6 5,6 4,7 5,6 6,8 8,6 9,0 9,7 NESTE 44 43,3 43,5 38,3 36,8 37,8 36,8 35,9 37,4 36,0 36,9 SEO 2 1,9 1,7 1,8 1,4 1,7 1,4 1,4 1,7 1,0 1,7 SHELL 15,1 15,2 14,1 14,7 12,7 12,9 12,7 12,7 11,7 11,0 11,0 TEBOIL 17,5 19,2 19,6 22,9 24,4 23,6 24,4 26,0 25,9 27,0 27,7 St1 2 2,5 2,9 2,2 4,0 4,3 4,0 11,8 9,5 9,0 9,5 ÖVRIGA 6,6 5,8 5,7 3,6 3,81 3,7 1,2 3,0 3,0 4,0 3,5 * Inklusive bensin, diesel, lätt och tung brännolja samt övriga produkter som flytgas, flygbensin, flygpetroleum, bitumen och smörjmedel. Marknadsandelar i % vid försäljning av oljeprodukter 2010 Bensin Dieselolja Lätt brännolja Tung brännolja Övrigt Totalt ABC 27,6 11,4 0,0 0,0 0,0 9,7 Neste Oil 24,9 38,7 32,8 40,9 62,6 36,6 SEO 2,7 1,6 2,2 0,0 0,0 1,0 Shell 13,2 11,6 11,5 4,4 13,1 11,0 St1 13,5 9,3 11,6 5,2 1,7 9,0 Teboil 18,1 27,4 33,1 49,5 8,0 27,0 Övriga 0,0 0,0 8,8 0,0 14,7 4,0 Källa: OGCF Kostnadsindex för ADR-tankbilstrafiken Som bilaga medföljer kostnadsindexet för tankfordonskombinationer; kostnadsinverkan för januari är medräknad. Årsförändringen (kostnadsökningen) från januari 2010 till januari 2011 var 5,9 %. BÄRGNINGSÄRENDEN Företagets ansvar Bärgningsföretaget måste teckna vägtransportförsäkring som ersätter skador som bärgningen eventuellt förorsakat på fordon som omhändertagits för bärgningstransport. Med i försäkringsvillkoren angivna restriktioner som grund ersätter vägtransportförsäkringen även skador som under bärgningsuppdraget förorsakats åt respektive fordon vid uppdragning på väg, vinschning eller lyftning. Beträffande verksamhetsansvar måste man beakta att om man i försäkringsansvaret vill införa behandling och ersättning av skador som uppstått vid öppning av dörrar, leverans av startström eller motsvarande, måste bärgningsverksamhetens grundansvarsförsäkring utvidgas med det egna lönevärdet. Dessutom krävs som egen verksamhetsgren s.k. utvidgat ansvar för bilverkstad, vilket gör det möjligt att i försäkringen införa utvidgningsvillkor för bilverkstad som täcker dylika risker vid hantering och omhändertagning av fordon. Om bärgningsföretaget har t.ex. tecknat SKAL:s paketansvarsförsäkring, måste man på sidan om den teckna separat lönegrundad utvidgad ansvarsförsäkring för bilverkstad. Bärgningsbranschens kalkylexempel Exempelkalkylerna har uppdaterats för kostnadsnivån vid början av år Exempelkalkyler finns att få på föreningens byrå:

6 6 Bärgningsbranschens kompetensfortbildning Kompetensfortbildningen i kundservice och verksamhetssätt för chaufför av bärgningsbil har flyttats till Tammerfors. Datum är fredag-lördag Bägge dagarna ges samma fortbildning, vilket gör det möjligt arrangera den egna jouren i företaget. Närmare om fortbildningen i följande cirkulär. FORTBILDNING Hur kan man utnyttja kvalitetssystemet vid företagsledning? Målgruppen utgörs av transportföretagens ledning eller personer som bär ansvar över verksamhetens utveckling och kundrelationer. Deltagarna måste inneha grundkännedom om ISO-kvalitetsstyrningsssystemet. Fortbildningens innehåll: Allmänt om kvalitetssystem Vad säger ISO-standarden om företagsledning Företagets målsättningar, planer och uppföljning av verksamheten - på vilket sätt är de anknutna till varandra? - den nytta företaget nått vid operativ verksamhet? - strukturering av företagets affärsverksamhetsplan Strukturering av fungerande uppföljningssystem åt företaget - vilka faktorer skall uppföljas? - hur struktureras mätsystemen för uppföljning? - hur behandlas mätsystemen för uppföljning i företaget? - hur genomförs korrigerande åtgärder? Ledningssystemets krav med tanke på hantering av kundrelationer - vilka detaljer och ärenden skall tillkännages företagets ledning? - hur klarläggs kundens/kundernas värdering av tjänsternas kvalitet? - hur utvecklas verksamheten kunden och transporföretaget emellan? Förutsättningar för effektivt utnyttjande av styrningssystemet Tid: torsdagen den 24 mars kl Plats: Transportkuben, Klubbekrigavägen 7, Helsingfors Pris: 180,00/person (exkl. moms), 25 % rabatt för följande person i företaget. Anmälan: (09) /USL rf eller per e-post senast Utbildare är Kyösti Kallio på Menedis Oy. Han har från 1990-talets början verkat som utbildare, konsult och auditör i över 100 transport- och logistikföretag samt i företag nära branschen. MEDLEMSCIRKULÄR Enligt vår praxis har vi skickat våra medlemscirkulär via e-post åt alla de av våra medlemmar och samarbetskumpaner som angett sin e-adress åt oss. Dessutom har vi per normal post skickat tryckta cirkulär åt alla dem vars e-postadress vi vetat eller som separat angett att de vill ha tryckta cirkulär på sidan om elektroniska. Avsikten är att vi framöver skickar cirkulären huvudsakligen enbart i elektronisk form och att vi avstår tryckta cirkulär. Tryckta cirkulär kommer dock att även framöver skickas per normal post åt dem som så önskar samt åt dem som inte har tillgång till e-post. Om du ännu inte får våra cirkulär och kostnadsindex per e-post, önskar vi att du meddelar din e-postadress åt oss, antingen per e-post eller per tfn (09) Kom ihåg att också omedelbart meddela om din e-postadress ändras. Det är också möjligt att vid behov läsa medlemscirkulären och kostnadsindexen vid vår webbadress Med vinterhälsningar UTRIKES- OCH AVTALSTRANSPORTFÖRETAGARNA USL RF SKAL BRANSCHERNA RF

Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/2007 3/2011, %

Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/2007 3/2011, % BÄSTE MEDLEM I SKAL branschsektioner DEL A Helsingfors 29.04.2011 Medlemscirkulär nr 04 Innehåll: - Statistikcentralens kostnadsindex - Föreningens ordinarie möte - Lagen om beställaransvar Kouvola förvaltningsdomstol

Läs mer

Årsförändringar av alla kostnader för lastbilstrafiken och bränslekostnader 1/2008-1/2012, %

Årsförändringar av alla kostnader för lastbilstrafiken och bränslekostnader 1/2008-1/2012, % Medlemscirkulär 2/2012 DEL A 29.2.2012 Bästa SKAL-Branschsektionerna rf:s medlem - Kostnadsindex januari 2012 - Föreningens årsmöte och sommardagar (årsmöte 21.4. St Michel, sommardagar 4.-5.8. Tallin)

Läs mer

BÄSTE USL-MEDLEM Medlemscirkulär nr 1 DEL A 30.1.2009

BÄSTE USL-MEDLEM Medlemscirkulär nr 1 DEL A 30.1.2009 BÄSTE USL-MEDLEM Medlemscirkulär nr 1 DEL A 30.1.2009 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Kostnadsindex per december 2008 - SKAL:s transporbarometer - Bestämmelserna om cabotage påskyndas i Finland - Ekonomiska

Läs mer

Sessionen är gemensam med Livsmedelbranschens Transportföretagare rf och Finlands Tankbilsförbund rf.

Sessionen är gemensam med Livsmedelbranschens Transportföretagare rf och Finlands Tankbilsförbund rf. BÄSTE USL-MEDLEM 29.2.2008 Medlemscirkulär nr 2 DEL A ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Föreningens årsmöte i Leppävirta 26.4.2008 - Industrins utsikter för år 2008 - Transportbranschens ekonomiska utsikter

Läs mer

BÄSTE USL-MEDLEM! 25.1.2008 Medlemscirkulär nr 1 DEL B

BÄSTE USL-MEDLEM! 25.1.2008 Medlemscirkulär nr 1 DEL B BÄSTE USL-MEDLEM! 25.1.2008 Medlemscirkulär nr 1 DEL B SPECIALÄRENDEN FÖR UTRIKESTRAFIKEN - Körförbuden i februari - Återbäring av försäkringsskatt, moms och bränsleskatt - Semesterintyg - Felaktigt eller

Läs mer

KOSTNADSINDEX Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilsbranschen per juli.

KOSTNADSINDEX Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilsbranschen per juli. BÄSTE USL-MEDLEM! 26.8.2008 Medlemscirkulär nr 8 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Kostnadsindex - Färdskrivarkontroll i tung trafik - Cabotage - SM-företagens förväntningar försvagade - Avsvalnande inom

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över

Struktur- och bokslutsstatistik över Företag 2015 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014 Industrins produktionskapital minskade alltjämt år 2014 Investeringarna i anläggningstillgångar inom tillverkning (C) uppgick till 7,5 miljarder

Läs mer

Energianskaffning, -förbrukning och -priser

Energianskaffning, -förbrukning och -priser Energi 2011 Energianskaffning, förbrukning och priser 2010, 4:e kvartalet Totalförbrukningen av energi ökade med 9 procent år 2010 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen

Läs mer

fredagen den med en början kl i Jyväskylä på Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori (Laajavuorentie 30).

fredagen den med en början kl i Jyväskylä på Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori (Laajavuorentie 30). BÄSTE SKAL S-MEDLEM! DEL A Helsingfors 28.03.2011 Medlemscirkulär nr 03 Innehåll: - Föreningens ordinarie årsmöte (USL rf och SKAL branschsektioner rf) - Kallelse till Finlands Tankbilsförbund rf:s årsmöte

Läs mer

Enligt översikten har försäljningen av nya bostäder utanför huvudstadsregionen minskat med

Enligt översikten har försäljningen av nya bostäder utanför huvudstadsregionen minskat med BÄSTE USL-MEDLEM! Medlemscirkulär nr 10 DEL A 27.10.2008 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Ekonomiska utsikter inför år 2009 - Kostnadsindexet per september 2008 - Hamnskador - Vägförvaltningens dispenstjänster

Läs mer

Priserna på fossila bränslen och el sjunker alltjämt

Priserna på fossila bränslen och el sjunker alltjämt Energi 2014 Energipriser 2014, 3:e kvartalet Priserna på fossila bränslen och el sjunker alltjämt Priserna på fossila bränslen och el fortsatte sjunka under årets tredje kvartal. Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Orsaken till ökningen kan förklaras med ökade anläggningstransporter. Transporterna av övrigt gods minskade med 5,0 %.

Orsaken till ökningen kan förklaras med ökade anläggningstransporter. Transporterna av övrigt gods minskade med 5,0 %. BÄSTE USL-MEDLEM! Medlemscirkulär nr 11 DEL A 01.12.2008 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Handelns och industrins godsmängder minskade i inrikestrafiken i juli-september - Kostnadsindex per oktober 2008

Läs mer

Energianskaffning, -förbrukning och -priser

Energianskaffning, -förbrukning och -priser Energi 2010 Energianskaffning, förbrukning och priser 2010, 3:e kvartalet Totalförbrukningen av energi steg med 8,8 procent under januari september Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2017 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2016, preliminära uppgifter Tillväxten inom servicenäringarna fortsatte 2016 Företagens (Tol B-S, exkl. K) sammanlagda omsättning var enligt Statistikcentralens

Läs mer

Priserna på oljeprodukter sjönk under sista kvartalet

Priserna på oljeprodukter sjönk under sista kvartalet Energi 2015 Energipriser 2014, 4:e kvartalet Priserna på oljeprodukter sjönk under sista kvartalet Den tydliga nedgången i importpriserna på olja bidrog till att konsumentpriserna på bränslen sjönk under

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2015 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014, preliminära uppgifter Spelindustrin var en tillväxtbransch år 2014 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var den sammanräknade

Läs mer

Varm början på året sänkte priset på stenkol och naturgas

Varm början på året sänkte priset på stenkol och naturgas Energi 2014 Energipriser 2014, 1:a kvartalet Varm början på året sänkte priset på stenkol och naturgas Till följd av att början av året var varmt minskade förbrukningen av stenkol och naturgas. Priset

Läs mer

Energipriser. Elpriset vände nedåt. 2012, 2:a kvartalet

Energipriser. Elpriset vände nedåt. 2012, 2:a kvartalet Energi 2012 Energipriser 2012, 2:a kvartalet Elpriset vände nedåt Det totala elpriset sjönk i alla konsumentgrupper under årets andra kvartal. Konsumentpriserna på el vände nedåt efter första kvartalet.

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2010

Statistik över industrins energianvändning 2010 Energi 2011 Statistik över industrins energianvändning 2010 Återhämtningen av industriproduktionen ökade också energiförbrukningen inom industrin år 2010 Enligt Statistikcentralen ökade energiförbrukningen

Läs mer

SKAL 2015 Pålitligt framme SKAL

SKAL 2015 Pålitligt framme SKAL SKAL Om oss Intressebevakning från1936 Organisationen för företagare inom transport och logistik Intressebevakning i Finland och EU Cirka 5 500 företagare 9 lokalföreningar och 3 specialorganisationer

Läs mer

Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilstrafiken per juli.

Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilstrafiken per juli. BÄSTE USL-MEDLEM! 24.8.2007 Medlemscirkulär nr 8 DEL A ALLMÄNT OM LASTBILSTRAFIKEN - Kostnadsindex - Nya medlemmar i föreningen - Lagen om skuldsanering reformerades - Information angående livsmedeltransporter

Läs mer

Priserna på olja och el sjönk under första kvartalet

Priserna på olja och el sjönk under första kvartalet Energi 2015 Energipriser 2015, 1:a kvartalet Priserna på olja och el sjönk under första kvartalet Enligt Statistikcentralens uppgifter sjönk konsumentpriserna på bränslen klart under första kvartalet,

Läs mer

Volymindex för industriproduktionen

Volymindex för industriproduktionen Industri 2011 Volymindex för industriproduktionen 2011, juli Industriproduktionen ökade i juli med procent Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin procent

Läs mer

Priserna på fossila bränslen och el sjönk under andra kvartalet

Priserna på fossila bränslen och el sjönk under andra kvartalet Energi 2014 Energipriser 2014, 2:a kvartalet Priserna på fossila bränslen och el sjönk under andra kvartalet Priserna på stenkol och naturgas inom värmeproduktionen sjönk under andra kvartalet jämfört

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Som officiell kallelse meddelas härmed att det stadgeenliga årsmötet för Ulkomaan- ja

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Som officiell kallelse meddelas härmed att det stadgeenliga årsmötet för Ulkomaan- ja BÄSTE USL-MEDLEM! Medlemscirkulär nr 2 DEL A 2.3.2009 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Kallelse till årsmöte - Kostnadsindex per januari 2009 - Paketbilarnas beskattning ändras - ADR säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Energipriser. Energipriserna fortsatte att stiga. 2011, 4:e kvartalet

Energipriser. Energipriserna fortsatte att stiga. 2011, 4:e kvartalet Energi 2012 Energipriser 2011, 4:e kvartalet Energipriserna fortsatte att stiga Enligt Statistikcentralen steg priserna på energi som används i trafiken och för uppvärmning under sista kvartalet 2011.

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2016 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2015 Servicenäringarna stod för den största ökningen av rörelsevinsten år 2015 Företag inom industri, byggverksamhet, handel och service hade en

Läs mer

Volymindex för industriproduktionen

Volymindex för industriproduktionen Industri 2011 Volymindex för industriproduktionen 2011, april Industriproduktionen ökade i april med 6,9 procent Korrigerad 28.6.2011 Nästan alla siffror har ändrats. Mera information om korrigeringen.

Läs mer

Energipriser. Energipriserna steg. 2011, 2:a kvartalet

Energipriser. Energipriserna steg. 2011, 2:a kvartalet Energi 2011 Energipriser 2011, 2:a kvartalet Energipriserna steg Enligt Statistikcentralen steg priserna på energi som används i trafiken och för uppvärmning under andra kvartalet i år. Särskilt steg konsumentpriset

Läs mer

Priserna på trafikbränslen ökade på grund av energiskatter

Priserna på trafikbränslen ökade på grund av energiskatter Energi 2012 Energipriser 2012, 1:a kvartalet Priserna på trafikbränslen ökade på grund av energiskatter Enligt Statistikcentralen steg priserna på trafikbränslen under första kvartalet på grund av höjningar

Läs mer

Energipriserna sjönk ytterligare under tredje kvartalet

Energipriserna sjönk ytterligare under tredje kvartalet Energi 2015 Energipriser 2015, 3:e kvartalet Energipriserna sjönk ytterligare under tredje kvartalet Korrigerad 21.12.2015. De korrigerade siffrorna är markerade med rött. Enligt Statistikcentralens uppgifter

Läs mer

Industrins miljöskyddsutgifter 2009

Industrins miljöskyddsutgifter 2009 Miljö och naturresurser 2011 Industrins miljöskyddsutgifter Gruvindustrin investerade mest i miljöskydd år Industrins investeringar i miljöskydd uppgick till 227 miljoner euro år och var nästan på samma

Läs mer

Avfallsstatistik 2012

Avfallsstatistik 2012 Miljö och naturresurser Avfallsstatistik Sextiosex procent av allt brännbart bränns År uppgick mängden brännbart i Finland till omkring, miljoner ton. Av denna mängd brändes, miljoner ton, dvs. procent,

Läs mer

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 ÅRSPUBLICERING: detaljerade uppgifter EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 216 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 213 Energiskaffning och -förbrukning 213, 2:a kvartalet Med träbränslen producerades mer energi än tidigare Korrigerad 23.9.213. Den korrigerade siffran är markerad med rött, var tidigare 33,3.

Läs mer

Energiförbrukning 2010

Energiförbrukning 2010 Energi 2011 Energiförbrukning 2010 Totalförbrukningen av energi ökade med 10 procent år 2010 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,46 miljoner terajoule (TJ) år 2010, vilket

Läs mer

Omsättning inom handeln

Omsättning inom handeln Handel 2012 Omsättning inom handeln 2012, mars Försäljningen inom detaljhandeln ökade med procent i mars Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med procent i mars jämfört med

Läs mer

Reparationsbyggande 2009

Reparationsbyggande 2009 Byggande 2010 Reparationsbyggande Bostadssamfundens renoveringsbyggande Värdet av bostadssamfundens reparationer steg med 6,2 procent år Enligt Statistikcentralen reparerade bostadsaktiebolagen och de

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2014 Struktur- och bokslutsstatistik över företag Vinsterna inom industrin rasade år en inom industrin (näringsgrenarna B och C) uppgick till 136,8 miljarder euro år. Året innan var omsättningen

Läs mer

Energipriser. Energipriserna fortsatte att stiga. 2011, 3:e kvartalet

Energipriser. Energipriserna fortsatte att stiga. 2011, 3:e kvartalet Energi 2011 Energipriser 2011, 3:e kvartalet Energipriserna fortsatte att stiga Enligt Statistikcentralen steg priserna på energi som används i trafiken och för uppvärmning betydligt under tredje kvartalet

Läs mer

35 Periodiska sammanställningar... 1

35 Periodiska sammanställningar... 1 Innehåll 35 Periodiska sammanställningar... 1 35.1 Innehåll...1 35.2 Vad ska lämnas i en periodisk sammanställning?...2 35.2.1 Uppgiftsskyldighet...2 35.2.1.1 Uppgifter om varor...2 35.2.1.2 Uppgifter

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2009 K(2009)8497 Ärende: Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab Herr Minister, Jag har nöjet att meddela att

Läs mer

Avfallsstatistik 2011

Avfallsstatistik 2011 Miljö och naturresurser Avfallsstatistik Ändringar i shanteringen Avfallshanteringen genomgår just nu en kraftig brytningstid. År förbrändes procent mer än året innan, sammanlagt över miljoner ton. Med

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2013

Statistik över industrins energianvändning 2013 Energi 2014 Statistik över industrins energianvändning 2013 Energianvändningen inom industrin på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var energiförbrukningen inom industrin år 2013 på

Läs mer

Boliden Harjavalta Oy Harjavalta

Boliden Harjavalta Oy Harjavalta Härvid bevisas, att organisationen Boliden Oy har gällande nedanstående av utfärdade certifikat (första certifikatet beviljat): Kvalitetssystem ISO 9001:2008 nr. 1983-13 2013-04-23/2016-06-30 (2000-03-30)

Läs mer

MEDLEMSCIRKULÄR. Finlands Transport och Logistik SKAL rf övergår till att fastställa fordonsavgifterna

MEDLEMSCIRKULÄR. Finlands Transport och Logistik SKAL rf övergår till att fastställa fordonsavgifterna Södra Etelä-Suomen Finlands Transportföretagare Kuljetusyrittäjät ry rf MEDLEMSCIRKULÄR 1 / / 2007 2006 17.2.2006 8.2.2007 Innehåll: SKAL:s edlemsavgifter 2007 Utnämning Kommunikationsministeriets anvisning:

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2009 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2009, 3:e kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,3 procent från föregående kvartal, men minskade med 9,1 procent från året innan Enligt

Läs mer

ARBETSTIDSARRANGEMANGEN FÖR DEN KVARSTÅENDE DELEN AV ÅRET

ARBETSTIDSARRANGEMANGEN FÖR DEN KVARSTÅENDE DELEN AV ÅRET BÄSTE USL-MEDLEM! 26.11.2007 Medlemscirkulär nr 11 DEL A ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Arbetstidsarrangemangen för den kvarstående delen av året - Kostnadsindex per oktober 2007 - Statistikcentralen arbetstimmens

Läs mer

El- och värmeproduktion 2010

El- och värmeproduktion 2010 Energi 2011 El- och värmeproduktion 2010 El- och värmeproduktionen ökade år 2010 Den inhemska elproduktionen gick upp med 12 procent, fjärrvärmeproduktionen med 9 procent och produktionen av industrivärme

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2017 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2017, 2:a kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,4 procent från föregående kvartal Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade

Läs mer

El- och värmeproduktion 2011

El- och värmeproduktion 2011 Energi 2012 El- och värmeproduktion 2011 Energiproduktionen och fossila bränslen nedåtgående år 2011 Komplettering 18.10.2012. Tillägg av översikten El- och värmeproduktionen samt bränslen 2011. Den inhemska

Läs mer

Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, april 2015

Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, april 2015 Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, april 215 Nedan granskas konjunkturerna i landskapet Österbotten utgående från information om omsättning per näringsgren. Informationen är beställd från Statistikcentralen

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013, preliminära uppgifter

Utrikeshandel med tjänster 2013, preliminära uppgifter Utrikeshandel med tjänster, preliminära uppgifter Handeln med tjänster och den internationella produktionen inhämtade nästan 4 miljarder i intäkter till Finland år Överskottet i utrikeshandeln med tjänster

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013

Utrikeshandel med tjänster 2013 Handel 2014 Utrikeshandel med tjänster Tjänsterna och den globala produktionen gav Finland intäkter på över 4 miljarder euro år Offentliggörandet har korrigerats 22.5.2015. Korrigeringarna har markerats

Läs mer

Finansiell verksamhet 2013

Finansiell verksamhet 2013 Finansiering och försäkring 201 Finansiell verksamhet 201 Övriga finansinstituts kreditbestånd, :e kvartalet Övriga finansinstituts utlåningsbestånd 7 miljarder euro i slutet av september 201 Beståndet

Läs mer

Tanktransportnäringen i Finland

Tanktransportnäringen i Finland Tanktransportnäringen i Finland Vägtransport av klass 3 Finlands Tankbilsförbund rf Robert Nyman 1 Intressebevakning inom farligt gods Media Räddningsväsendet & Polisen Arbetsskyddsmyndigheter Tankbilsbranschens

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 2011 Energiskaffning och -förbrukning 2011, 3:e kvartalet Totalförbrukningen av energi sjönk med 2 procent under januari september Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen

Läs mer

Skyldighet att offentliggöra uppgifter om kundservicens kvalitet

Skyldighet att offentliggöra uppgifter om kundservicens kvalitet Beslut 1 (8) Dnr: 1.7.2015 158/929/2015 [Teleföretag] Kommunikationsverkets begäran om utlåtande 4.6.2015 dnr 158/929/2015 Skyldighet att offentliggöra uppgifter om kundservicens kvalitet 1 Sammanfattning

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Kundanvisning om punktbeskattning 6 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter www.tulli.fi April 2014 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Tillfälligt registrerad mottagare Inom punktskattelagstiftningen

Läs mer

Miljöskatter 2011, efter näringsgren

Miljöskatter 2011, efter näringsgren Miljö och naturresurser 0 Miljöskatter 0, efter näringsgren Hushållen betalar mer än en tredjedel av alla miljöskatter År 0 betalade hushållen nästan, miljarder euro i miljöskatter Industrins miljöskatter

Läs mer

Finansiell verksamhet 2013

Finansiell verksamhet 2013 Finansiering och försäkring 201 Finansiell verksamhet 201 Övriga finansinstituts kreditbestånd, 1:a kvartalet Utlåningsbeståndet nästan 7 miljarder euro i slutet av mars 201 Beståndet av den utlåning som

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Finansiell verksamhet 2013

Finansiell verksamhet 2013 Finansiering och försäkring 201 Finansiell verksamhet 201 Övriga finansinstituts kreditbestånd, 2:a kvartalet Övriga finansinstituts utlåningsbestånd 7 miljarder euro i slutet av juni 201 Beståndet av

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2012 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2012, 2:a kvartalet Bruttonationalprodukten minskade med 1,1 procent från föregående kvartal och med 0,1 procent från året innan Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper Nationalräkenskaper, kvartalsvis, 2:a kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,6 procent från föregående kvartal och med 2,9 procent från året innan Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2013

Utländska dotterbolag i Finland 2013 Företag 2014 Utländska dotterbolag i Finland 2013 Svenska bolag sysselsatte i synnerhet inom servicebranscherna Omkring 71 000 personer arbetade i svenska bolag år 2013, de flesta inom servicebranscherna.

Läs mer

Gränsintervjuundersökning 2011

Gränsintervjuundersökning 2011 Transport och turism 011 Gränsintervjuundersökning 011 Vinter 010 011 (111010 04011) Turismen från Ryssland till Finland ökade under vintern 010 011 Under vintersäsongen 010 011, dvs från november till

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 3 Energiskaffning och -förbrukning 3, 3:e kvartalet Andvändingen av trä och stenkol ökade inom energiproduktionen under januari september Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 2014 Energiskaffning och -förbrukning 2014, 2:a kvartalet Totalförbrukningen av energi sjönk med 7 procent under januari-juni Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var den totala energiförbrukningen

Läs mer

Med tack för samarbetet på förhand

Med tack för samarbetet på förhand välfärdsstaten medborgarnas förväntningar? Vad anser finländarna om beskattningen i Finland? Bland annat dessa frågor utreds i undersökningen Finland i Europa, som finansieras av Finlands Akademi och utförs

Läs mer

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent Energi 2009 Energiförbrukning 2008 Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008 År 2008 var totalförbrukningen av energi i Finland 1,42 miljoner terajoule (TJ), vilket var 4,2 procent mindre

Läs mer

Statistik över regional företagsverksamhet 2015

Statistik över regional företagsverksamhet 2015 Företag 26 Statistik över regional företagsverksamhet Nyland fortfarande populärt år Enligt Statistikcentralen fanns det 36 företag i Finland år. Antalet arbetsställen var totalt 392. Arbetsställena sysselsatte,4

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 18,5 miljarder euro under januari-juni Under januari-juni uppgick kommunernas

Läs mer

Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet

Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet Finansiering och försäkring 2014 Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor Kreditbeståndet 92 miljarder euro i slutet av september 2014 Det

Läs mer

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar Spara pengar och på miljön med lågemissionsbilar Parkeringsrabatt för lågemissionsbilar Du får en rabatt på 50 procent på din parkeringsavgift i Helsingfors ifall du äger en personbil som uppfyller kriterierna

Läs mer

Finländarnas resor 2009

Finländarnas resor 2009 Transport och turism 2010 Finländarnas resor 2009 Finländarna gjorde fler fritidsresor och färre tjänsteresor år 2009 Finländarnas utlandsresor ökade år 2009 kraftigare än under åren innan och antalet

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 Priser och kostnader 2015 Konsumentprisindex 2015, januari Inflationen i januari - procent Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i januari - procent I december

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2016 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2015, 4:e kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,1 procent från föregående kvartal Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade

Läs mer

Priserna på stenkol och naturgas sjönk under andra kvartalet

Priserna på stenkol och naturgas sjönk under andra kvartalet Energi 2013 Energipriser 2013, 2:a kvartalet Priserna på stenkol och naturgas sjönk under andra kvartalet Priserna på stenkol och naturgas, som används vid el och värmeproduktionen vände nedåt under andra

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011, 4:e kvartalet Totalförbrukningen av energi sjönk med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2011 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2011, 1:a kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,8 procent från föregående kvartal och med 5,5 procent från året innan Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2007

Utländska dotterbolag i Finland 2007 Företag 2008 Utländska dotterbolag i Finland 2007 14 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2007 2007 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2009

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2009 Nationalräkenskaper 2009 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2009 BNP minskade med 7,6 procent under första kvartalet, ekonomin krymper i samma takt som i början av 90-talet Enligt Statistikcentralens preliminära

Läs mer

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009.

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009. RP 32/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2011 Sysselsättning 2010 Bakgrundsuppgifter om arbetslösa Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

1/2013 KVALITETSKONTROLLAVGIFT. Föreskrift / /2012. Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

1/2013 KVALITETSKONTROLLAVGIFT. Föreskrift / /2012. Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Föreskrift 9.1.2013 4998/03.01.01/2012 1/2013 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet KVALITETSKONTROLLAVGIFT Fullmaktsbestämmelser Läkemedelslagen (395/1987) 84 b 2 mom.

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.474.289 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet 8,8 % Bostadsbyggande

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :a kvartalet Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent under januari-juni Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent

Läs mer

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Miljö och naturresurser 2014 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter ökade något år 2012 Enligt Statistikcentralen uppgick miljövårdsutgifterna inom den

Läs mer

El- och värmeproduktion 2013

El- och värmeproduktion 2013 Energi 2014 El och värmeproduktion 2013 Andelen av fossila bränslen ökade inom el och värmeproduktionen år 2013 År 2013 producerades 68,3 TWh el i Finland. Produktionen ökade med en procent från året innan.

Läs mer

El- och värmeproduktion 2012

El- och värmeproduktion 2012 Energi 2013 El- och värmeproduktion 2012 Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012 År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från

Läs mer

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015 1. Exportförtullningsplats och exportör... 2 Ett finskt företag har köpt varor av ett tyskt företag, och varorna exporteras direkt från Tyskland till ett område utanför EU. Kan exportförtullningen göras

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer