PROPOSITIONER STYRINGHEIMS ÅRSMÖTE 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROPOSITIONER STYRINGHEIMS ÅRSMÖTE 2011"

Transkript

1 PROPOSITIONER STYRINGHEIMS ÅRSMÖTE 2011 PROPOSITION 1 Ändring av policydokumentet Hur vi ersätter våra medlemmar Ersättning för kronor och resor På grund av dels förändringar inom Medeltidsveckans organisation och ekonomi som till följd riskerar att påverka vår egen ekonomi, samt att inte alla år kan vara goda år så har styrelsen uppmärksammat att vi är lite väl generösa i vår policy när det gäller ersättning i form av resor åt både medlemmar och kronor. Vi önskar därför förändra detta genom att strama åt policydokumentet en aning genom några små förändringar. Det är inte så att vi anser att kronor inte ska ersättas, det är självfallet så att vi ska fortsätta att, i mån av ekonomiska möjligheter, uppmuntra kronors närvaro på vår ö genom resebidrag, men vi behöver samtidigt kontrollera så att föreningen inte lovar något vi sedan inte kan hålla. - meningen i tredje stycket: "Alla utgifter för resor som överskrider sammantaget 1500 kronor för hela resan kräver styrelsens beslut. Alla belopp under 1500 kronor ersätts löpande av kassören", byts ut till förmån för: "Alla utgifter för resor som överskrider sammantaget 1000 kronor för hela resan kräver styrelsens beslut. Alla belopp under 1000 kronor ersätts löpande av kassören" - i stycket "Andra flocken", punkt 4: "Kronor som vill förära oss med deras närvaro på Styringheims event skall få sin resa och site fee betald" Byts ut till förmån för: "Sittande kronor som vill förära oss med deras närvaro på Styringevent kan få sin resa subventionerad med upp till 1000 kronor om styrelsen anser att Styringheim har ekonomiska möjligheter till detta. Beslut tas varje gång av styrelsen i samråd med autokrat. Dock skall de alltid få site-fee betald. "

2 PROPOSITION 2 Ändring av policydokumentet Hur vi ersätter våra medlemmar Utlåningskläder och ersättning av dessa vår förra kastellan inrättade en stor och gedigen låda med kläder för våra nyaste medlemmar att låna av tills de hunnit med att införskaffa egna kläder. Detta skall självfallet uppmuntras att de gör, men då det fattas något som helst dokument som styr utlånandet av dessa kläder så föreslår styrelsen att detta skall in i det policydokument som vi har som styr utlåning av våra tält och övriga saker. - i stycket "Tredje flocken", inför en ny punkt 6, med lydelsen: "Medlemmar får låna kläder ur kastellanlådan, men kontrakt skall skrivas mellan föreningen och låntagaren. Onormalt slitage bekostas av låntagaren. Kläderna reserveras för utlåning i första hand för medlemmar under deras första medlemsår, i andra hand av övriga medlemmar."

3 PROPOSITION 3 Stadgeändring 1 I stadgarna idag står det att ändringar endast kan ske i stadgarna om två på varandra följade årsmöten så beslutar. Detta bidrar i praktiken till att stadgarna blir en mycket låst och trög hantering samt att vissa förslag på ändringar glöms bort av påföljande styrelse och sålunda blir det aldrig en förbättring. Det tar ungefär ett år innan man upptäcker om en förändring i stadgarna är bra eller inte, vilket i praktiken idag gör att det först tar det två år att ändra något, sedan, efter ett års arbete och om ändringen inte visade sig förbättra arbetet, så tar det ytterligare två år att ändra tillbaka eller göra vidare förändring. Sammanlagda förändringsarbetet tar då 5 år och det finns stor risk att det helt enkelt glömts bort. Stadgar ska självfallet inte vara något som är lätt att ändra, stadgarna är grunden i vår förening och något som styr den demokratiska rätten i vår förening. Att ändra till att varje årsmöte kan förändra stadgarna gör att stadgarna fortfarande bara kan ändras en gång per år vid årsmötet, och sålunda värnar stadgarna fortfarande om vår demokratiska grund att stå på i våra arbete. Förändringen från 2 år till 1 år gör det dock lättare att prova nya sätt att arbeta på stryks i sin helhet och ersätts med en ny 9.1 som lyder: "Stadgeändring kan endast ske på ordinarie årsmöte, eller på extra insatt årsmöte om utlysningen av extrainsatt årsmöte behandlar stadgarna." - Att punkten direktjusteras på årsmötet.

4 PROPOSITION 4 Stadgeändring 2 Styringheims medlemstidning Hwitastjerna har de senaste åren haft problem med att ingen aktiv och stadigvarande krönikör funnits. Just nu i skrivande stund för denna proposition står vi utan krönikör och utan goda utsikter att hitta någon som vill ta på sig detta ämbete. Att vara krönikör tillhör ämbetsmännens del av föreningen, den del som tillhör drömmen och bör därför egentligen inte regleras i våra mundana stadgar. Att binda upp sig i stadgarna på att ge ut Hwitastjerna 4 gånger per år anser därför styrelsen vara onödigt. Bättre att reglera detta i Styringheims övriga policy dokument som hamnar inom den del av föreningen där Drömmen styr och som är mycket mildare än stadgar. Genom att ta bort kontrollen av Hwitastjerna ur stadgarna och lägga in detta i ett policydokument i stället så riskerar vi inte att bryta mot våra egna stadgar om vi inte skulle hitta en krönikör, eller om tillsatt krönikör försvinner från sin post av någon anledning. Det lägger heller inte lika stor arbetsbelastning på Ordförande som i så fall måste ta på sig posten om ingen annan kan. Enligt Drachenwalds ordförande så är det inte nödvändigt för Styringheim som baroni att ha en tidning i pappersformat, eller att ens ha en tidning. Det uppmuntras, men är inte nödvändigt. Därför yrkar styrelsen att: stryks ur stadgarna. - Att punkten direktjusteras på årsmötet.

5 PROPOSITION 5 Stadgeändring 3 Familjemedlemskap innebär att flera medlemmar i föreningen eventuellt inte är myndiga. Rent teoretiskt så kan alltså föräldrar lösa famljemedlemskap och sedan skriva under fullmakt åt sig själva för sina barn, vilket ger en medlem fler än en röst under årsmötet. För att förtydliga i stadgarna och förhindra orättvis röstfördelning bara för att man som föräldrer råkar vara lite produktiv och skaffar många barn så föreslår styrelsen att medlemmar från det året då de fyller 15 blir röstberättigade, medlemmar som är under 15 är alltså inte röstberättigade. - 5.c "Varje medlem har en röst" ändras till förmån för: "Varje medlem har en röst från det år de fyller 15."