Annikas ruta. Innehåll. Nästa nummer av PKMC-nytt utkommer i mitten på december. 1 Annikas ruta 2 MSB myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annikas ruta. Innehåll. Nästa nummer av PKMC-nytt utkommer i mitten på december. 1 Annikas ruta 2 MSB myndigheten för samhällsskydd och beredskap"

Transkript

1 PKMC-nytt Ansvarig utgivare: Annika Hedelin, , Redaktör: Iréne Johansson, , Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum/pkmc Regionkansliet, GÖTEBORG Besöksadress: Svangatan 4 Tel Fax Annikas ruta September 2008 Under sommaren har det inträffat några större allvarliga trafikhändelser i Västra Götaland, den mest omfattande i närheten av Strömstad den 25 juli med 26 skadade. Räddningsarbetet fungerade bra. Från sjukvården var ambulanssjukvården i Bohuslän och gränskommunerna i Norge, Uddevalla sjukhus, Strömstads sjukhus och Fredrikstads sjukhus i Norge inblandade. Regional tjänsteman i beredskap hade kontakt med berörda sjukhus och var behjälplig med fördelning av skadade till de olika sjukhusen. Insatserna fungerade bra. Innehåll 1 Annikas ruta 2 MSB myndigheten för samhällsskydd och beredskap EU-möten i Sverige hösten Utbildningar och övningar Ny teknisk utrustning i Tranan och Svanen på PKMC Utbildningar 2009 Nationella utbildningar hösten 2008 och 2009 Information om nya dräkter för personsanering (Äntligen skall vi få veta...) Kurs i nedkylning och köldskador maj 2008 U.N.M.E.R.T United Nations Medical Emergency Response Team på PKMC Rapport från övningen Uusimaa Smittskyddsenheten informerar Rapporter och andra lästips Räddningsinsats och sjuktransport vid vindkraftsolyckor AMBEX 2008 Samverkansdag med Sjuhärads krishanteringsaktörer Känsökonferensen 2008 Expedition Robinson läs om Per Örninges uppdrag som expeditionens läkare Det robusta sjukhuset ny utgåva KBM:s utbildningspaket för kommuner och landsting Vad kan Sverige lära från kriser utomlands? Evacuation of tsunami victims to Sweden: Experiences of the use of a corporate jet aircraft Mer från Husmoderns hemkurer och goda råd samt juridiska råd för hemmet från1938 Nästa nummer av PKMC-nytt utkommer i mitten på december Exakt ett år efter händelsen på Lisebergs bergbana inträffade en ny, denna gång med attraktionen Regnbågen. Ett 30-tal personer omhändertogs, varav ett 20-tal hade skador av varierande grad. Även PKL (psykologisk-psykiatrisk katastrofledning) aktiverades. Räddningsarbetet fungerade mycket bra och skadeplatsen var tömd på skadade inom 90 minuter. En rapport har sammanställts och kommer i dagarna att läggas ut på vår hemsida Under sommaren har många stora och små evenemang av olika slag genomförts som t ex festivaler, karnevaler och konserter. Planeringen inför dessa är grunden för ett säkert genomförande. Beredskap har funnits inom sjukvården för att kunna ta hand om de drabbade på ett professionellt sätt om något oönskat inträffar. Årets evenemang har genomförts med stor publik och varit folkfester på de flesta orter. Under augusti har vi drabbats av flera avbrott i SOStrafiken där några gällt hela landet. Vid avbrotten har den regionala medicinska katastrofledningen funnits stand by för att med kort varsel kunna förhöja beredskapsläget. Verksamhetschefen från ambulansen SU fanns på plats på SOS-Alarm och vi informerades kontinuerligt om händelseutvecklingen. Flera utredningar av det inträffade kommer att genomföras. Höstens utbildningar och övningar har redan börjat. Aktuella aktiviteter finns på vår hemsida Om nästa års utbildningar och utbildningskatalogen för 2009 kan du läsa på sidan 3-4. Annika Hedelin Beredskapschef PKMC-nytt september

2 MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap I slutet av juni presenterade MSB-kommittén hur den nya myndigheten kommer att organiseras. Nu samlar man allt från vardagliga händelser till katastrofer och krishantering inom en myndighet. MSB kommer att organiseras i fem avdelningar och två skolor med huvuddelen av verksamheten förlagd till Karlstad och Stockholm. Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Avdelningen för samordning av resurser Avdelningen för utvärderande och lärande Avdelningen för verksamhetsstöd Strategisk ledningsfunktion Lokaliseringsort för avdelningschef Karlstad Karlstad Stockholm Stockholm Karlstad Stockholm En avdelning kan ha verksamheter på flera orter. Räddningsskolorna i Revinge och Sandö finns kvar, medan skolorna i Skövde och Rosersberg inte kommer att tillhöra den nya myndigheten. En särskild förhandlare är utsedd att utreda framtiden för dessa två skolor. EU-möten i Sverige hösten 2009 Förberedelser för 2009 års EU-möten i Sverige har nu påbörjats. Sverige är ordförande under perioden 1 juli 31 december Följande EU-möten kommer att genomföras i Göteborg: sept Finansministermöte sept Försvarsministermöte 12 okt (prel) Utbildningsministermöte EU-möten kommer också att hållas i Stockholm, Växjö, Jönköping, Malmö, Umeå och Åre. Samverkansmöte har genomförts mellan Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Landstinget Kronoberg, där vi bl a diskuterat sjukvårdens beredskap inför de olika mötena. För Västra Götalandsregionen kommer vi från och med årsskiftet 2008/09 att intensifiera planeringen i samarbete med bl a polismyndigheten i Västra Götaland. Frågor besvaras av Styrelsen för psykologiskt försvar, Statens Räddningsverk och Krisberedskapsmyndigheten, som idag har ca anställda, läggs ner den 31 december MSB inrättas den 1 januari 2009 och kommer att ha mellan anställda. Läs mer på https://www.sou.gov.se/msb PKMC-nytt september

3 Utbildningar och övningar Ny teknisk utrustning i Tranan och Svanen på PKMC Konferenslokalerna är pedagogiskt utformade/utrustade med möjlighet till alla tänkbara sittningar och flexibla lösningar. Vid behov går det att slå samman Tranan och Svanen genom att öppna upp skiljeväggen. Vi har i höst kompletterat med fast takmonterade datorkanoner med bildväxlingsfunktion och möjlighet till en gemensam presentation på båda dukarna. Video, DVD och ljudanläggning finns i båda salarna. I Tranan finns dessutom TV och trådlösa mikrofoner (handmikrofon och mygga). Under hösten räknar vi med att konferensdeltagare kan få tillgång till Internet också via trådlöst bredband och möjlighet till utskrift på lokala skrivare. Whiteboards finns nu uppsatta på samtliga väggar. För bokning, ta kontakt med Utbildning 2009 Nästa års utbildningar inom det katastrofmedicinska området sammanställs nu i PKMC:s utbildningskatalog för Önskemål/behov från sjukhus, primärvård och nationella inriktningsbeslut ligger till grund för innehållet. Katalogen kommer inte att tryckas på det sätt som vi tidigare gjort, utan kan skrivas ut från vår hemsida från mitten av oktober. Observera att justeringar av innehåll och utbildningsdatum kan förekomma. Senaste informationen finns alltid på vår hemsida! Socialstyrelsen har nu beslutat om en utbildningsmodell som skall användas i hela landet. Detta innebär bl a för Västra Götalandsregionen att vi får ändra benämningen på vissa kurser. Den gamla benämningen kommer i 2009 års utbildningskatalog att anges inom parentes efter varje kursrubrik. Socialstyrelsen kan ställa krav på den utbildning som finansieras med statsbidrag. En annan förändring är att det kommer att krävas grundutbildning i katastrofmedicin för att få delta i fördjupningskurser av olika slag. På den anmälningsblankett som skall användas finns därför utrymme för tidigare genomgångna kurser/ utbildningar inom ämnesområdet Anmälan skickas till utbildningsassistent alternativt PKMC, Regionens Hus, Göteborg, fax Socialstyrelsens utbildningsmodell Utbildning, träning och övning inom det katastrofmedicinska området bedrivs på olika nivåer: Nationellt Genomförs på utbildningscentra i katastrofmedicin på uppdrag av Socialstyrelsen. PKMC är ett av dessa centra. Det nationella kursutbudet finns tillgängligt på Anmälan till nationella kurser skall alltid skickas till PKMC för godkännande och prioritering. Regionalt PKMC genomför regionala utbildningar enligt kurskatalog. Lokalt Genomförs lokalt på sjukhus och inom primärvården. Utbildare Socialstyrelsen har fastställda krav på utbildare/lärare inom ämnesområdet. PKMC ansvarar för att utbildare/lärare har den kompetens som krävs samt att de kontinuerligt fortbildas. Frågor besvaras av PKMC-nytt september

4 Nationella utbildningar hösten 2008 och 2009 PKMC är, genom koppling till Göteborgs universitet, ett av Socialstyrelsens kunskapscentra i katastrofmedicin. Det innebär bland annat att vi anordnar vissa nationella kurser på uppdrag av Socialstyrelsen och Göteborgs universitet. Hösten 2008: Vidareutbildning för beredskapssamordnare på regional och lokal nivå inom landstinget; 29 september - 1 oktober, 3 dagar Handledarutbildning skyddsdräkt; november, 6 st halvdagsutbildningar 2009: Medicinskt omhändertagande vid RN-händelser grundkurs; april, 3 dagar Medicinskt omhändertagande på vårdenhet Farliga ämnen; 5-9 oktober, 5 dagar Vidareutbildning för beredskapssamordnare på regional och lokal nivå inom landstinget; hösten, 3 dagar Kursbeskrivningar finns på Socialstyrelsens hemsida: För mer information, kontakta Äntligen skall vi få veta vad som döljer sig bakom skynket. Det har sedan lång tid varit känt att den gröna dräkt som är avsedd att användas av sjukvårdspersonalen vid personsanering skall bytas mot något nytt. De fem myndigheterna, Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Räddningsverket, Tullverket och Kustbevakningen har gemensamt arbetat med regeringsuppdraget att ta fram en kravspecifikation och ett upphandlingsunderlag för en ny skyddsdräkt. I kravspecifikationen angavs att den nya dräkten skall utgöra ett personligt skydd som snabbt kan tas på och skydda användaren mot farliga ämnen. Till skillnad mot den gamla gröna dräkten kan den nya dräkten användas utanpå ordinarie arbetseller utryckningskläder inkl. skor, som är anpassande efter klimat och årstid. En annan mycket positiv fördel med den nya dräkten är att den tar upp så litet förvaringsutrymme eftersom den är av engångstyp och vakuumförpackad. Dräkten finns bara i en storlek av typen one size fits all, vilket underlättar lager- och övrig förrådshantering. Till skillnad mot den gamla gröna dräkten, som var av overall-modell, är den nya dräkten tvådelad. Byxorna har integrerade skoskydd, vilket innebär att inga utrymmeskrävande förråd med extra stövlar behövs. Dräkten för hälso- och sjukvårdspersonal skall användas vid omhändertagande av kontaminerade patienter och sanering av dessa i skadeområdets varma zon och i mobila såväl som permanenta saneringsenheter. Arbetet med personsanering av skadade innebär att personal lyfter bårar och skadade personer, att de sträcker sig över en bår och att saneringsarbetet utförs i lokaler med begränsat utrymme. Detta ställer krav på dräkten vad gäller rörelsefrihet men den får samtidigt inte vara så stor att det finns risk att perso- PKMC-nytt september

5 nalen fastnar i utrustningen och dräkten riskerar att slitas sönder. Ambulanssjukvårdens personal kommer att använda skyddsmask 90 som andningsskydd till den nya skyddsdräkten. Resultatet av detta blir att den kompletta skyddsutrustningen tar mycket liten plats och kan därmed alltid ingå som standardutrustning i fordonen. Att nu få möjlighet att alltid kunna vara beredd att agera vid en oförutsedd händelse med farliga ämnen innebär en förbättring av arbetsmiljön och ökar personalens säkerhet. Övrig hälso- och sjukvårdspersonal kommer även i fortsättningen att använda andningsskyddet från den gröna dräkten som består av huva med tillhörande batteridriven fläkt och två filter 100. Utbildning om den nya dräkten Socialstyrelsen kommer att inbjuda till en nationell utbildning för de lokala handledarna/ utbildarna, som i sin tur skall utbilda egen personal. Denna satsning görs av Socialstyrelsen för att därmed säkerställa sjukvårdshuvudmännens förmåga att utbilda den hälso- och sjukvårdspersonal som skall använda skyddsdräkten inom såväl ambulanssjukvården som vårdenheter. Planera in och reservera tid för något av nedanstående kurstillfällen. Alla kurser äger rum på PKMC, Svangatan 4 i Göteborg. Officiell inbjudan kommer inom kort. Kursdatum: Kurs 1 fm 24 november 2008 Kurs 2 em 24 november 2008 Kurs 3 fm 25 november 2008 Kurs 4 em 25 november 2008 Kurs 5 fm 26 november 2008 Kurs 6 em 26 november 2008 För ytterligare information, kontakta Kurs i nedkylning och köldskador I Lökeberg maj 2008 Kursen om nedkylning och köldskador hölls på Lökebergs konferenshotell och i dess närmiljö. Den varade i tre dagar, och var blandad med teori och praktiska övningar. Utbildningen är indelad i olika avsnitt där man får lära sig epidemiologi, patofysiologi och olika åtgärder och behandlingsmetoder prehospitalt och hospitalt kring hypotermi, lokala köldskador och drunkning. I de praktiska momenten fick kursdeltagarna sedan omvandla teoretiska kunskaper till praktiskt handlande och trots en värmebölja som gjorde att det inte var så kallt fick man känna på att man ändå kan bli nedkyld. Kursdeltagarna kom från spridda verksamheter inom Västra Götalandsregionen men även från andra delar av Sverige. Ytterligare information lämnas av PKMC-nytt september

6 U.N.M.E.R.T United Nations Medical Emergency Response Team på PKMC I mitten av juni genomfördes för första gången en gemensam utbildning för medicinskt sakkunniga inom olika FN-organ. Planeringen startade redan 2006 och under en vecka ägnade sig deltagarna bl a åt en 3-dagars MIMMS-kurs, diskussioner och information om FN-arbete. Syftet med utbildningsveckan var ett behov av samordnad sjukvård inom FN och att ta fram förslag på utvärderingssystem. Kursen genomfördes av PKMC på uppdrag av Räddningsverket. Deltagarna kom från bl a USA, Kanada, Etiopien, Italien, Schweiz, Indien, Kenya, Libanon och Frankrike. Utvärderingen av MMMS-kursen var mycket positiv och diskussioner pågår om att rekommendera denna utbildning som FN- och WHO-standard. Se också tackbrevet på nästa sida. Ytterligare information lämnas av Kursdeltagare, instruktörer och arrangörer utanför PKMC på Svangatan 4 PKMC-nytt september

7 PKMC-nytt september

8 Rapport från Uusimaa 2008 Övningen Uusimaa 2008 genomfördes av den finska krishanteringsmyndigheten, räddningstjänster i Helsingforsområdet och Natos civila del (EADRCC). Scenariot var att Helsingfors med omnejd hade drabbats av svåra översvämningar på grund av kraftiga åskväder och skyfall. Ovädret medförde ett antal större bränder, skred där personer blev instängda och kemikalier som läckte ut i vattnet. I övningen har Östersjöns yta stigit med 2 meter över det normala och den kritiska infrastrukturen i södra Finland slagits ut i stor skala. Alla nationella räddningsresurser var sysselsatta med att lindra förödelsen så Finland begärde hjälp av internationella räddningsformationer för att kunna hantera situationen i Helsingforsregionen. Syftet var att öva sig på att ta emot och använda internationell hjälp, träna nationell samordning och räddningsverksamhet vid omfattande olyckor, framförallt när det gällde översvämningar. Uuismaa 2008 skulle också lyfta fram den finländska räddningstjänstens kompetens men också kunnande att ordna övningar. Dessutom var övningen en del av det aktiva samarbetet inom partnerskap för fred och Nato. Camp under uppbyggnad Övningen leddes av inrikesministeriets räddningsavdelning under Räddningsinstitutet/Krishanteringscentrets ansvar. Nationell ledare var räddningsöverdirektör Pentti Partanen. Sammanlagt deltog ca personer från 25 länder. Charlotta Johansson och jag, Tina Hofeldt, representerade SÄS/ Borås. Ytterligare tre personer kom från sjukvården nämligen två sjuksköterskor från MAS, Malmö, och en ambulanssjuksköterska från Norrland. Från Sverige kom dessutom 16 man från räddningstjänster på olika orter i Sverige. En kvinna från Räddningsverket var också med i teamet så sammanlagt var vi 21 personer förutom teamledarna. Dag 1 Vi utgick från Skövde och åkte sedan vidare till Stockholm för att sammanstråla med övriga deltagare. Där fick vi en genomgång av klädkoder, uppträdande och allmän information om kommande övningsvecka. Samtliga deltagare skulle använda Räddningsverkets kläder fr o m utresan till Finland. Dag 2 Vi byggde vår camp under ledning av Frank som var skicklig på tältuppsättning. Vi delade campen med de norska deltagarna och förberedde ett tält till dem eftersom de skulle anlända först på söndagen. Därefter var det ytterligare genomgång av den kommande övningen. Dag 3 Söndagen inleddes med studiebesök på Helsingfors räddningstjänst. Vi fick information om deras räddningstjänstorganisation och ambulansverksamhet, som ligger under den kommunala räddningstjänsten. Det finns akutbil som bemannas dygnet runt av läkare och sjuksköterskor som är anställda på räddningstjänsten. Efter studiebesöket var det dags för en utflykt till Sveaborgs sjöfästning där vi fick höra historien om denna vackra ö. Sjöfästningen, som är uppförd på sju öar, är ett internationellt monument och en av Finlands nationalskatter! Sveaborg har varit en del av konungariket Sverige och som en påminnelse om den ryska tiden på 1800-talet är kanonerna på Gustavssvärds vallar fortfarande riktade mot väster. Idag är Sveaborg en stadsdel bestående av 900 invånare. Dag 4 Nu påbörjades förberedelserna inför övningen. Vi testade vår medhavda utrustning och två containrar, en för sanering och en för kemdykarna, kördes fram. Vi fick prova på att bygga ett par olika varianter av saneringsanläggningar som vi kom att kalla stora linen och lilla linen. Flera av deltagarna hade aldrig varit med om att sätta upp någon liknande mobil saneringsanläggning eller ens arbetat prehospitalt. Mycket nyttigt kom fram under denna planeringsdag. Det tog i stort sett hela dagen att få fram en bra saneringsanläggning/ struktur/organisation som samtliga var villiga att acceptera och arbeta med. Vi skulle sanera både kemdykare och kontaminerade drabbade personer. De norska deltagarna var väldigt intresserade av vårt arbete och jag fick uppdraget att presentera vår organisation för dem. I Norge köpte man för några år sedan ett PKMC-nytt september

9 Övning på den lilla linen tillsammans med ryssar antal Cargo-vagnar för sanering. Sådana har vi ju i Sverige också, men de håller på att avvecklas mer eller mindre. Vi diskuterade våra erfarenheter om just Cargo-vagnen och de var imponerade av hur långt vi hade kommit med utbildning och uppbyggnad av saneringspersonal inom sjukvården. I Norge är det civilförsvaret som ansvarar för sanering och någon sjukvårdspersonal finns inte med. Dag 5 och 6 Under de två övningsdagarna var vi ute på fyra olika uppdrag, bl a ett i oljehamnen i Helsingfors där en oljecistern hade börjat läcka och flera personer i området hade skadats. De ryska och svenska kemdykarna fick gå in i området och hämta ut de skadade, som sanerades och skickades vidare till ett fältsjukhus som var uppställt en bit ifrån. Det gick som på löpande band med många skadade och kemdykare som var inne i det olycksdrabbade området flera omgångar. Under första övningsdagen samarbetade vi med ett portugisiskt fältsjukhus. Sjukvårdspersonalen prioriterade skadade och drabbade och tog sedan emot dem efter sanering. Detta föll mycket väl ut och var ett uppskattat samarbete! Planeringen inför övningen var inte att vi skulle ha det medicinska ansvaret, men det blev en lämplig uppgift eftersom vi var fem sjukvårdspersonal med. Jag fick det medicinska ansvaret i avtransportdelen och informationsansvaret till den finska ledningen på övningsplatsen. En mycket lärorik uppgift Dag 7 Dags att bryta campen och packa ihop inför hemresan. Dagen ägnades för övrigt åt utställningar och uppvisningar som vi tog del av. Vi fick mycket goda betyg av övningsledningen och hade gjort ett mycket bra intryck. När de fick information av våra teamledare att vi hade träffats för första gången på fredagen och övade på tisdagen blev de ännu mer imponerade av vår samarbetsförmåga. Dag 8 Teamledarna informerade om att vi skulle få åka till Frankrike på ytterligare en internationell övning med detta team i november Då ska vi öva på skarpa kemikalier. Innan dess ska utbildning i sanering genomföras och sjukvården ska förhoppningsvis få sin nya saneringsdräkt till dess. Reflektioner: Lotta: -Det har varit väldigt intressant, roligt och lärorikt. För mig har det varit en otrolig upplevelse att få delta i en sådan här stor övning. Tina: -Håller med ovanstående talare! Något av det absolut roligaste jag gjort. Lärt mig massor bl a att vår dräkt idag är väldigt sårbar, framför allt huvan. Efter 10 minuter gick fästet till slangen på huvan sönder och jag fick ta räddningsverkets vita tvådelade saneringsdräkt och skyddsmask 90 i bruk. Jag ställer mig också frågan varför sjukvården inte får samma skyddsmask som ambulanssjukvården? Visst, huvan är bekvämare men enkelheten i skyddsmasken måste bara beaktas. Kanske blir det nästa steg i utvecklingen av vår skyddsutrustning. Det tar trots allt mindre tid att få på sig ett tvådelat ställ och skyddsmask i stället för huva och fläktpaketet På nästa sida följer Tinas synpunkter från övningen som skickats till teamledare Leif Hylander: Andra dagen och sista övningen fick det svenska saneringsteamet agera fullt ut både med prioritering och medicinskt omhändertagande. Räddningstjänstens gula kostymer PKMC-nytt september

10 Bli bättre på/missat: Organisation av saneringsområdet borde gås igenom innan man sätter igång, dvs hur det från början är tänkt med saneringsutrustningen, hur tältet ska stå osv. Detta är lämpligt att rita upp på Whiteboard eller med hjälp av figurer. Redan där kan man se eventuella brister eller hur det kan se ut, vilket gör det överskådligt att omsätta i praktisk tillämpning. Innehållet i sanerings- och kemcontainern bör också gås igenom innan praktisk övning. Saknar: I stället för de korgar som man fäster i distansrören i saneringsdelen, kan man använda trådkorgar att hänga upp dem i. Skaffa krokar som passar rören och häng sedan trådkorgarna där. Då blir det enklare att nå svampar och saxar. Det är praktiskt att ha tvål i stora "ketchupflaskor" som fästes med kedjor i röret från taket, vilket gör det lättare att greppa tvålen. Mindre flaskor vill gärna slinka ur handen och man vet inte vart de tagit vägen. Lagom stora svampar är också en viktig detalj. Nöjd med: Det mesta!!!! var över lag välorganiserat. Det märks att teamledarna trivs ihop och har arbetat mycket tillsammans. Det ger de övriga deltagarna förtroende och skapar engagemang. Vi fick mycket utrymme för kreativitet. Förslag på förbättringar togs emot väldigt positivt. Andra arbetsmetoder: Hänvisar till första kommentaren. Teoretisk genomgång av anläggningen och organisationen för att sedan gå över till praktiska moment gör det lättare att "sy i hop" allt. Utveckla det vi har: Ja, det måste alltid göras! Framförallt måste detta team få träffas om det inte blir övningar på ett tag. Då kan man gå igenom nyheter, presentera övningar eller vad andra kommit fram till osv. Det är också värdefullt att inventera eventuella behov av utbildning, något som säkert kan genomföras lokalt och då till ett lägre pris än vad det förmodligen skulle kosta om vi alla ska ses någonstans i Sverige... Utveckling lär vi ju få när vi nu får åka till Frankrike och öva på skarpa kemikalier!! Charlotta Johansson Undersköterska/saneringsinstruktör SÄS/Borås Tina Hofeldt Beredskapssamordnare AVC, SÄS/Borås Dreamteam!!! Uusimaa 2008 PKMC-nytt september

11 Smittskyddsenheten informerar Sommaren har varit relativt lugn ur smittskyddssynpunkt, inga större utbrott av tarmsmittor även om vi som alltid ser en ökning av dessa fall under sommarmånaderna. Pandemiplaneringen fortgår och under hösten kommer en övning med distribution av anti-virala läkemedel från Socialstyrelsens beredskapslager att göras i Västra Götaland. Insamlandet av och arbetet med lokala pandemiplaner fortsätter. Meningokocker I Alingsåstrakten har sedan juni månad sammanlagt fyra fall av meningokocksjukdom inträffat, varav en patient avlidit. Meningokocker sprids genom direktkontakt eller droppsmitta av saliv. Inkubationstiden (tiden mellan smitta och insjuknande) är vanligen 2-3 dagar, ibland längre. Meningokocken är en luftvägsbakterie och övergående bärarskap utan sjukdom eller symptom är vanligt. Hos ett mycket litet antal individer kan bakterien bli invasiv och orsaka hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Fokala infektioner som lunginflammation, ledinfektion, öroninflammation eller struplocksinflammation kan förekomma. Det är endast ett mycket litet antal av dem som kommer i kontakt med bakterien som blir sjuka. Bakterien behandlas med antibiotika. Det är viktigt att söka sjukvård tidigt i sjukdomsförloppet så att behandling snabbt kan sättas in. Meningokocksjukdom skall anmälas enligt smittskyddslagen. Smittspårning sker runt varje fall och för de tre första fallen har inget epidemiologiskt samband kunnat påvisas. Detta bekräftas också av typningen av bakterierna som visar att det rört sig om tre olika stammar. För det fjärde fallet kan det finnas en epidemiologisk koppling till fall 3. Vid ett konstaterat fall ges antibiotika i förebyggande syfte till närkontakter, huvudsakligen familjemedlemmar, för att förhindra vidare sjukdom och smittspridning. Det finns vaccin mot vissa typer av meningokocker, men inte mot den typ som är vanligast förekommande i Sverige, grupp B. I de aktuella fallen förekommer både grupp B och grupp C. Det är anmärkningsvärt att fyra fall av meningokocksjukdom inträffat under några månader. Under de senaste åren har det rapporterats mellan 6 och 12 fall per år i hela Västra Götaland. Fortsatt är det mycket viktigt att sjukvården i Västra Götaland har en ökad vaksamhet för meningokocksjukdom. Tuberkulos På 70-talet slutade vi med allmän vaccination mot tuberkulos i Sverige. Risken att insjukna bedömdes som mycket låg, vaccinet gav varierande skyddseffekt och gav också upphov till en del biverkningar. Ju mindre nytta man har av ett vaccin desto mindre blir också acceptansen för biverkningar. Sedan dess har tuberkulosfallen ökat i Sverige. Detta beror naturligtvis på en ökad rörlighet av människor till och från områden där tuberkulosförekomsten är hög. Resistensproblemen ökar vilket medför att man inte kan behandla alla fall. Det är mycket viktigt att vi inte glömmer bort denna diagnos vid utredning av lungbesvär som hosta och allmänna symtom som trötthet och viktnedgång. Vi har under de senaste åren haft flera fall där patienten sökt vård under en tid utan att diagnos har kunnat fastställas och under den tiden har patienten utsatt flera personer för smitta. Följande exempel illustrerar hur många personer som kan bli involverade i en sådan utredning. På våren 2007 insjuknar en tidigare frisk gymnasieelev med rethosta. Trots upprepade kontakter med sjukvården inklusive lungröntgen dröjer det nästan ett år innan diagnosen fastställs. Under denna tid har patienten fått upprepade antibiotikabehandlingar och hostmedicin. Tyvärr uppstår i vissa fall denna typ av sjukvårds-delay som är olyckligt ur flera aspekter, Förutom lidandet för patienten med risk för utveckling av svår lungskada finns också en smittsamhetsaspekt. Lungtuberkulos smittar via upphostningar där risken för smitta är störst hos dem som under lång tid är nära i miljön, dvs det som vi kallar hushållskontakter. I detta fall resulterade den utredning med smittspårning/miljöutredning, som alltid utförs vid lungtuberkulosfall, i att 64 personer bedömdes ha utsatts för så stor smittrisk att de fick undersökas på lungmottagning. Miljöutredningar tar mycket tid, undersökningar med PPD samt lungröntgen är kostsamma och för de som undersöks uppstår självklart oro över om smitta skett eller ej. Vid denna miljöutredning konstaterades att tre personer blivit smittade (vid undersökningen symtomfria, s k latent tuberkulos) och fick behandling. Tolv personer bedömdes som möjligen smittade och kommer att följas två år på lungmottagning. Övriga bedömdes osmittade. Under denna stora utredning samarbetade lungklinik, infektionsklinik, skola med rektor och skolsköterska samt smittskyddsenheten där, förutom rena sjukvårdsinsatser, flera informationsmöten med skola samt sociala kontakter skedde. Ann Söderström, Smittskyddsläkare Birgitta Arnholm, Bitr smittskyddsläkare PKMC-nytt september

12 Rapporter och andra lästips Räddningsinsats och sjuktransport vid vindkraftsolyckor Länsstyrelsen initierade en träff med personer från organisationer som direkt berörs av olyckor som inträffar i ett vindkraftverk eller i dess närhet. Av denna anledning fick PKMC en inbjudan till en första träff den 30 maj. Annika Hedelin bad mig att delta för att diskutera vad vi idag vet om arbetet med dessa frågor. Med fanns också två representanter från arbetsmiljöverket (AMV). Dessa, som båda kom från Göteborg, har ett nationellt uppdrag att arbeta med frågan utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Utvecklingen visar på att antalet vindkraftverk kommer att utökas i snabb takt. AMV presenterade internationell statistik som uppvisade ett ökat antal olyckstillbud vid arbete med vindkraftverk. Svensk statistik saknas. Mötet resulterade i att alla var överens om att vi måste arbeta vidare med frågan utifrån våra olika ansvarsområden. För sjukvårdens del handlar det t ex om: Hur ser avtalen ut mellan kommunal räddningstjänst och sjukvården? Vem ansvarar för vad? Var finns det kompetens som kan arbeta på höga höjder? Vad gäller om vindkraftverket står i havet? Ett nytt möte planerades efter sommaren och fram till dess skall vi inom respektive område ha förankrat arbetet "hemma" och undersöka vilken kunskap vi förfogar över och hur avtalen ser ut idag. Frågor besvaras av AMBEX 2008 AMBEX är ett forum för prehospital sjukvård som årligen arrangeras i Harrgoate, England, med två utställningsdagar och tre dagar med konferensprogram. AMBEX har under flera år varit den största utställningen i England. Årets AMBEX var enligt vår uppfattning mycket mindre än tidigare och det fanns inte så mycket nyheter att titta på. AMBEX ger dock fortfarande ett bra tillfälle att träffa representanter för organisationer och företag från hela världen. Utställningen var fokuserad på ambulanscyklar, som idag finns bl a på Heathrow flygplats och i York. Intresset för dessa cyklar är stort bl a för att de snabbt kan få fram medicinska resurser vid publika evenemang, stora folksamlingar och på platser med smala gränder. En tanke kan vara att vi i Västra Götalandsregionen införskaffar ett par ambulanscyklar som kan lånas ut till ambulanssjukvården vid t ex större publika evenemang, på öar etc. Cyklarna är försedda med blåljus, flera väskor för medicinsk utrustning m m. För första gången såg vi också ett nytt utryckningsfordon JOURHAVANDE PRÄST! Vill du veta mer om utställningen kontakta eller PKMC-nytt september

13 Samverkansdag med Sjuhärads krishanteringsaktörer Ett arbete med att få en välfungerande organisation vid en extraordinär händelse har pågått i Sjuhäradskommunerna under året. Resultatet av detta arbete presenterades den 14 augusti under en dag i Borås. Presentationen genomfördes i Pulsens lokaler och hade samlat uppemot 100 personer. Där fanns representanter från berörda kommuner, länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, polisen, trossamfund, frivilligorganisationer m fl. Dagen inleddes med att kommunstyrelsens ordförande i Borås, Ulrik Nilsson, hälsade välkommen. Hans anförande genomsyrades av hur viktigt det är med god planering och menade att tänkandet är en generalrepetition av hur vi hanterar en händelse. Nästa talare var en representant från E.ON som beskrev arbetet före och efter Gudrun. Han hade arbetat i 34 år och det längsta elavbrottet innan Gudrun hade varat i fem dagar. Under Gudrun sträckte sig elavbrottet som mest över 38 dygn och man hade inte kunnat föreställa sig vad som skulle kunna hända. Som en av de viktigaste lärdomarna lyfte han fram betydelsen av information och kommunikation i krisarbetet. Telia/Sonera kunde också dela in sitt arbete i före och efter Gudrun. De har arbetet mycket med informationsvägar och öronmärkta informationspersoner efter Gudrun. För att förbättra informationen har de nu byggt upp sin verksamhet genom att ha lokala kontakter och en organisation som till vardags även skall fungera vid en kris. Efter dessa framföranden presenterade säkerhetssamordnarna i Sjuhärad en arbetsmetod för hur de skall fungera vid en extraordinär händelse. Man har tänkt att det skall finnas ett Sjuhärads krishanteringsråd för planering och övning. Om detta råd även skall fungera operativt var inte riktigt klart ännu. Dagen avslutades med att det tänkta krishanteringsrådet fick ta ställning till en fiktiv händelse. Scenariot var ett planerat elavbrott av Vattenfall i 4-6 timmar. Krishanteringsrådets uppgift var att fundera över vad detta skulle innebära för den egna organisationen. Några exempel på svar från deltagarna i krishanteringsrådet: SJ: Tågen skulle stå stilla, informationstavlorna skulle vara släckta Telia/Sonera: Fast och mobil telefoni berörs inte då det finns batterier som klarar upp till 6 timmar. Primärvården: Det viktigaste är att få ut information till medborgarna Frivilligorganisationerna är händer och fötter. Kan få ut information till kommuninnevånarna. Som representant för PKMC deltog Agneta Nero, som betonade vikten av att vi kan och förstår organisationen i kommunen både för planering av våra verksamheter men framför allt vid inträffade händelser i det operativa arbetet. Frågor besvaras av Känsökonferensen 2008 Den årliga Känsökonferensen genomfördes i år den 20 och 21 augusti. Konferensens syfte är att bygga upp och bibehålla ett krishanteringsnätverk för Göteborgsregionen. Konferensen har sedan starten 2005 genomförts på Känsö, som är en försvarsägd ö i Göteborgs yttre skärgård. Vid årets möte deltog över 100 personer från olika organisationer. Från PKMC deltog Martin Wahl och Agneta Nero. På programmet fanns flera föreläsare. Dagen startade med att garnisonschef Lennart Bengtsson förmedlade försvarets intentioner inför försvarsinriktningsbeslutet -09. Mycket av hans framförande handlade om minskande medel och en förändrad syn på försvaret. PKMC-nytt september

14 Landshövding Lars Bäckström tog därefter över och pratade om vikten av en god beredskap för kriser. Han önskade också ett nära samarbete med oss alla och tog gärna emot förslag och synpunkter på krishanteringsarbete. Eva Selin Lindgren, riksdagsledamot för centerpartiet och ledamot i försvarsutskottet, förmedlade därefter sina tankar om arbetet med krishantering. Hon ansåg att det idag är svårare att skilja mellan försvaret och det civila samhället och kunde se att arbetet med försvars- och säkerhetsfrågor fogas samman i riksdagsarbetet. Hon efterlyste riskforskning i Sverige idag och menade att det saknas vetenskaplighet inom risk- och säkerhetsområdet. Hon lyfte även fram funderingar över Hur hanterar man masshysteri? Vad har massmedia för roll i krishanteringsarbetet? Använder vi oss av för lite kritiskt tänkande? Under dagen presenterade även stadsdirektören för Göteborg, Åke Jacobsson, sin syn på krisberedskap. Åke poängterade vikten av en väg in i en organisation. I Göteborg finns det alltid en stadsdirektör i beredskap. Arbetet skall ske i den ordinarie linjeorganisationen. Han presenterade sedan några av sina förväntningar på staten om information om något händer utanför kommunen t ex Libanonshändelsen en samordning av arbetet om flera kommuner blir drabbade och en medveten fördelning av resurser. Under dag två genomfördes ett grupparbete med tre frågeställningar: Vem skall vi samverka/samordna vårt krisarbete med? Hur skall vi samverka/samarbeta i krisarbetet? Vid redovisningen kom det fram ett behov av att tydliggöra länsstyrelsens roll och frågor om vem som skall leda om flera kommuner blir drabbade? Övning - hur ofta och vem skall övas? Det finns ett krav på en övning under varje mandatperiod. Utöver detta ansåg man att det behövdes riktade funktionsövningar varje år. Scenario för övningar kunde man hitta i risk- och sårbarhetsanalyserna. Man efterlyste en bank för olösta frågor och några funderade på om länsstyrelsen kunde åta sig detta. Vem skall ta del av redovisningen? Egen organisation i första hand. En av föreläsarna dag två var beredskapsöverläkare Martin Wahl. Hans presentation handlade om krav på karantän både för gamla och nya sjukdomar. Martin arbetar på uppdrag av Socialstyrelsen med att utarbeta förslag till riktlinjer för hur vi skall implementera det nya internationella hälsoreglementet IHR, antaget av WHO:s medlemsländer 2005 och som bl a omfattar karantänsfrågor. Eftersom Känsö på 1700-talet var en ö som användes för karantän kändes det som att cirkeln var sluten. Martin avslutade med att kanske kommer Känsö att kunna bli ett karantänsområde igen, vem vet?. Dagen fortsatte sedan med att säkerhetssamordnare från Sjuhäradsområdet presenterade ett arbetssätt som kan användas vid en kris. Genom att organisera sig över kommungränserna och genom ett upparbetat kontaktnät är målet att nå en stark krishanteringsorganisation. Arbetet presenteras i en separat artikel i detta nummer av PKMC-nytt. Dagarna avslutades med att samtliga framförde ett önskemål om en fortsättning nästa år. Den organisationskommitté som ansvarade för årets utmärkta och välorganiserade arrangemang fick av alla mandat att fortsätta även nästa år. Frågor besvaras av PKMC-nytt september

15 Per Örninge till vardags ambulansöverläkare inom SU berättar om uppdraget som läkare på Expedition Robinson! Expedition Robinson 2008 sjuka människor kändes kanske inte som den svåraste utmaningen utan andra ting, som att arbeta med en TV-inspelning med människor som hade yrken som man bara sett på TVprogrammens eftertexter, kändes mer utmanande. Vill du jobba som läkare på Expedition Robinson i Malaysia? frågade en kollega. Tankarna började snurra i huvudet. Vad jag mindes av tidigare Robinson var magra, brunbrända människor som levde på några riskorn om dagen och som gjorde allt för att bekämpa varandra Var det något som lockade mig? Naturligtvis var det ett erbjudande jag inte kunde tacka nej till. Jag kom i kontakt med Strix Television i Stockholm som sedan många år producerat Expedition Robinson (ER). Vanligen spelar man in med deltagare från flera länder parallellt. Det stod klart att Sverige inte skulle ha med några deltagare, men att tre andra länder skulle delta. Vi i medical träffades i Stockholm och gick igenom tidigare erfarenheter och de praktiska ting som man måste veta för att fungera som doktor i ER. Som tur var skulle jag och min kollega Karin Björkman arbeta med syster Johanna, som arbetat med ER flera gånger tidigare. Hon och dr Kristin, som rekryterat oss, hade båda upplevt många Robinsonår och situationer. De hade därför en enorm erfarenhet, som hade resulterat i en metodbok som handlade om allt ifrån hur man bankar ut en sjöborretagg till hur man fraktade personer till den internationella kliniken på fastlandet eller hur man köper mediciner på det lokala apoteket. Att arbeta med Jag landade så i Kuala Lumpur och efter en natts sömn hämtades jag upp på hotellet av en taxi som under fem timmars tid framfördes i vådlig hastighet. Taxichauffören förstod inte vad jag var rädd för, utan fortsatte med sina omkörningar och det var inte långt ifrån att jag tänkte be att få bli utröstad redan i detta skede. Jag kom i alla fall fram till kuststaden Mersing där jag blev mött av Karin och Johanna som kom med Doktor bot för att hämta mig. Jag fick lära känna Khalid som var kapten ombord och som hade haft detta förtroendeuppdrag under många år. Khalid var en mycket skicklig skeppare som var känd för att inte chansa eller ta onödiga risker, vilket kändes Dr bot, vår båt PKMC-nytt september

16 väldigt tryggt speciellt när vi åkte på utryckningar efter mörkrets inbrott. Efter 20 minuters färd nådde vi Pulau Besar som är basen för hela TV-produktionen. Produktionsteamen bodde på två olika resorter och utgjorde tillsammans ca 250 personer. Snickarna hade kommit ner först och varit där i några månader för att bygga tävlingsanläggningar, Ö-rådsmiljön och mycket mer. Det fanns kostymfolk, kameramän, reportrar, båtförare, produktionsledning, nattvakter, säkerhetsfolk, programledare, ljudtekniker och många lokalanställda. Vi i medical kändes som en lite udda grupp, som alla kände en nästan oroväckande stor tilltro till. Vår mottagning Vi byggde upp vår klinik som skulle ha mottagning en timme varje kväll. Resten av tiden var det meningen att en av oss skulle vara med på de dagliga tävlingarna och den andre skulle kunna njuta av livet på ön. Vi skulle turas om att ha jour så att man i vart fall skulle kunna sova ostört varannan natt. Det var planen. Mitt hem Vi hade inte arbetat många dagar förrän det började hända saker. Karin blev väckt av säkerhetschefen som fått ett kryptiskt walkie-talkieanrop. Det lät som om några båtar höll på att sjunka. Karin och Johanna sprang ner till båten och ringde mig under tiden. Jag bestämde mig för att försöka få tag i en annan båt för att åka efter. Det var becksvart ute, som det nästan inte kan bli här hemma. Vi styrde mot den förmodade haveriplatsen och fick veta att någon har hört på radion att två båtar höll på att sjunka, men att man inte visste hur många som var ombord. Troligen hade olyckan skett utanför hamnen i Mersing. Vi närmade oss området och såg varken båtar eller människor ute på havet. Väl inne i hamn möttes vi av kollegorna och ett antal blodiga, blöta passagerare som blivit upphämtade av förbipasserande båtar. Det var svårt att överblicka hur många skadade det var och om några av dem redan transporterats iväg med den lokala ambulansen. Några av de skadade var dock i sådant skick att vi ville transportera dem direkt till det internationella sjukhuset två timmars bilväg därifrån. Men den lokala ambulansen fick inte transportera patienter förbi närmsta sjukhus (som i Sverige) utan vi fick försöka skaka fram alternativ. Det blev en minibuss. Resan gick fint och summan av skadorna blev en femurfraktur på en och en radiusfraktur på en annan förutom ett flertal personer med blessyrer som suturerades och plåstrades om. Det som hade hänt var att en av våra båtar med 13 personer ombord kört in i en annan stillastående båt utan lanternor. Det som kunde blivit en katastrof slutade ganska lyckligt. Speciellt kameramännen var nog lyckliga eftersom deras kameror för hundratusentals kronor förstördes av havsvattnet och de fick åka till Singapore för att köpa sprillans nya. Tala om shopping... Detta blev liksom startskottet på några veckors riktigt intensivt arbete. Kort därefter träffades en av tävlingsdeltagarna av blixten eller i alla fall kom väl- Det internationella sjukhuset PKMC-nytt september

17 digt nära. Det var riktigt oväder och svartaste natt när jag blev anropad på nödradion av en nattvakt som berättade att en av deltagarna blivit träffad av blixten. Han var vaken men ganska omskakad, och hade kastats iväg 2-3 meter. Vädret var så dåligt att Kapten Khalid inte ville gå ut med båten. Det var inte kul att meddela nattvakten på den avlägsna ön att vi inte kunde komma dit. Jag fick helt enkelt bara hålla kontakten och försöka stötta den stackars nattvakten som hade en skadad person och ett uppjagat tävlingslag omkring sig. Nattvakterna var våra förlängda armar och ett gäng oerhört duktiga och ansvarstagande ungdomar. De försattes många gånger i svåra situationer med långa samtal med deltagare som inte mådda bra. Det är lätt att drabbas av panik när man inser att man befinner sig på en öde ö, långt från civilisationen, hungrig, blöt och i totalt mörker när regnskogens ljud blir starka efter mörkrets inbrott. Denna gång blev vädret snabbt bättre och vi kunde hämta den skärrade blixtträffade deltagaren och ta med honom till sjukhuset för inläggning och observation. Historien slutade lyckligt, och vi hamnade i en utländsk version av den vetenskapliga tidskriften Se och Hör. Dagarna rullade på, tiden vid poolen var minimal för antingen var det någon med diarré som trodde sig vara döende eller så var det faktiska sjukdomsfall Jag och syster Johanna vid en tävlingsinspelning. Svettigt! som skulle handläggas. En produktionen i sin tur påverkades deltagare drabbades av stroke av vad vi gjorde eller inte mitt i natten, men sändes helt gjorde. En eller annan antibiotikatablett återställd hem med ambulansflyg mot diarré borde en vecka senare. En annan kanske inte ha delats ut, och fick vi hämta då diagnosen antihistamin mot bett-klåda lungemboli kändes obehagligt intogs som Non Stop. sannolik. Jag hade dock fel Det var fantastiskt spännande att vara mitt i en TV-produktion, att alltid tänka på var man kunde röra sig eller inte för att inte synas i kameran, eller att försöka se sval och behärskad ut när man skulle vara med i Sandflugorna var en riktig plåga bild. Att se sval ut var en ganska stor ansträngning eftersom Det gällde att alltid tänka på att våra militärgröna tröjor inte röja hemligheter för de blev väldigt mörka när man tävlande. De försökte pumpa svettades. Det man inser är att oss på information, och det var TV-inspelning är ett logistikjobb ganska lätt att försäga sig. Man som är fantastiskt. Om en länk fick alltid ha uppsikt över sin felar så stannar allt av. Detta utrustning eftersom t ex påverkade naturligtvis även vårt västskeersättningspulver eller sätt att tänka. Vi försökte att en sax var hårdvaluta. Det alltid tänka medicinskt, men gällde också att komma ihåg att naturligtvis påverkades vi av att ta av sig armbandsuret när vi PKMC-nytt september

18 skulle träffa deltagare för att inte röja datum eller tid. En annan ganska svår uppgift för oss var att farlighetsgranska de olika tävlingarna. Alla tävlingar gicks igenom minutiöst. Några frågor som tävlingsledningen ville ha svar på var t ex: Hur länge kan man hänga upp och ner? Hur många kackerlackor kan man äta utan att det är farligt? Hur länge kan man ligga i kallt vatten? Till en av tävlingarna använde man 30 ton is. Denna isbeställning tömde fiskarnas lager och de sista hundra kilona bestod av färdigfrysta iskuber som säkert annars skulle hamnat i någons drink. Jag tror att Malaysierna skakade på sina huvuden rejält. Naturligtvis inom sig, eftersom de alltid var otroligt tillmötesgående och vänliga. Men att stå på en strand och se när 30 ton is landar och sågas upp med motorsågar, sker nog bara en gång under ens livstid. Efter fyra veckor var det dags att åka hem och nya kollegor hade anlänt. Jag måste medge att jag var ganska trött efter mina veckor där nere. Några dagar i Kuala Lumpur var fantastiskt skönt på vägen hem. När jag tänker tillbaka på tiden med ER så inser jag att jag har ett fantastiskt yrke som ger möjlighet att arbeta med så många olika saker. En annan sak är att Malaysia är ett väldigt spännande och trevligt land att besöka. Har du möjligheten så åk dit. Jag personligen skulle kanske inte rekommendera risdieten som deltagarna levde på. Men man kan även som jag komma hem mer välnärd än någonsin efter 4 veckor på resort! Vill du veta mer, kontakta Is till tävling sågas med motorsåg Det robusta sjukhuset, utgåva 2008 Lästips Ny version av KBM:s utbildningspaket för kommuner och landsting. Bilderna samt tillhörande föreläsningsstöd och åhörarkopior finns att ladda ner från KBM har vidareutvecklat skriften med samma titel, utgiven 2002 av Socialstyrelsen. Skriften skall förmedla kunskap, erfarenheter och värderingsgrunder för att förbättra sjukvårdens funktionssäkerhet. Målgrupp är i första hand beslutsfattare (politiker och tjänstemän) vid sjukhus och kommuner samt beredskaps- och säkerhetsansvariga på landsting och kommuner. Skriften kan beställas kostnadsfritt från Krisberedskapsmyndigheten eller hämtas som webbversion på PKMC-nytt september

19 Vad kan Sverige lära från kriser utomlands? Krisberedskapsmyndigheten, Socialstyrelsen, Räddningsverket och Livsmedelsverket arrangerade den 3 september en temadag med denna rubrik. Representanter från olika sektorer delade med sig av sina erfarenheter från Översvämningarna i England 2007 (KBM, Livsmedelsverket och Räddningsverket) Attentaten i Madrid 2004 (Räddningsverket och Socialstyrelsen) Översvämningarna i Tyskland och Tjeckien 2002 (Räddningsverket och Socialstyrelsen) Orkanen i New Orleans 2005 (CRISMART vid Försvarshögskolan) Skogsbränderna i Kalifornien 2007 (KBM och Räddningsverket) Läs och lär av erfarenheten KAMEDO-rapporter finns att beställa från Sociastyrelsen. I dessa rapporter sammanfattas hälso- och sjukvårdens, socialtjänstens, hälsoskyddets och smittskyddets erfarenheter av insatserna vid allvarliga händelser runt om i världen. Mer information finns på Socialstyrelsen: Kamedo - Katastrofmedicinska observatörsstudier Förfrågningar kan ställas till Evacuation of tsunami victims to Sweden: Experiences of the use of a corporate jet aircraft Artikel av Joakim Linde, ambulansöverläkare på Kungälvs sjukhus, m fl, finns nu publicerad i International Journal of Disaster Medicine 2006; 4: nt=a ~tab=content7 Mer ur Husmoderns hemkurer och goda råd samt juridiska råd för hemmet Utgiven 1938 Häftigt påkommen sjukdom Innan läkaren hinner anlända bör man iakttaga följande, som gäller för vilken som helst begynnande sjukdom: Tömning av tarmen med lavemang av 1 liter vatten av 35 grader. Hårkurer av olika slag Tinktur för torrt hår 50 g ren sprit 10 g ricinolja 5 g kinatinktur 5 g rosmarintinktur 5 g joborandatinktur Blandas väl och omskakas före begagnandet. Tinkturen ingnides på de tunna eller kala fläckarna ett par gånger om dagen tills nytt hår börjar komma, därefter endast varje kväll. Kataridtinktur för fett hår 28 g kataridtinktur med alkohol 42 g rosmarinsprit 42 g glycerin 42 g aromatisk ättika med 3 liter kokande mjukt vatten. Det får sakta koka tills 1/3 kokat in. Tages av elden och får stå i järngrytan 24 timmar Silas och buteljeras. Håret genomblötes med lösningen varje afton och skalpen masseras 10 minuter på kväll och Icke låta den sjuke förtära någon fast föda och vid törst endast giva citronvatten. Att hålla magen varm och om det är plågor lägga på ett våtvärmande omslag. Att laga att luften är frisk i sjukrummet genom vädring och eldning. Att mäta temperaturen. Märgpomada för torrt hår 60 g oxmärg 40 g söt mandelolja 4 g bergamottolja, 2 g citronessens Märgen smältes i ett kärl stående i hett vatten och mandeloljan iblandas. Under svalningen röres noga och essenserna tillsättas. Tinktur för tunt hår 15 g muskotolja ½ liter alkohol 84g rosenvatten Ingnides i hårbotten två eller flera gånger i veckan. Grått hår Det är lättare att förekomma hårets grånande än att återställa det till ursprungliga färgen, sedan det väl en gång är grått. 56 g grönt te och 56 g torkad salvia av sista årets skörd läggas i en järngryta och övergjutas morgon. Om håret ej är torrt när man går till sängs bör huvudkudden skyddas. Lösningen hejdar också starkt håravfall. PKMC-nytt september

20 PKMC-nytt september

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

Regional Samordnings funktion (RSF)

Regional Samordnings funktion (RSF) Regional Samordnings funktion (RSF) 1 Syftet med regionala samordningsfunktioner (RSF) är att främja planering i samverkan mellan de lokala och regionala aktörerna inom räddningstjänst, sjukvård och polis.

Läs mer

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Rapport Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Foto: Närkes Brandkår, Örebro Foto: Närke Brandkår, Örebro Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 405 44 GÖTEBORG www.vgregion.se/pkmc

Läs mer

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Fakta om tuberkulos Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Vad är tuberkulos? Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Den ger oftast lunginflammation

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter 10.20-10.40 Fika l 0.40-12.00 Triage 12.00-12.45 Lunch 12.45-13.30

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Mall. Katastrofmedicinsk. för primärvården. Förvaltning Vårdcentral Sjukvårdsrådgivning. November 2011 Reviderad 2012-03-20

Mall. Katastrofmedicinsk. för primärvården. Förvaltning Vårdcentral Sjukvårdsrådgivning. November 2011 Reviderad 2012-03-20 Mall Katastrofmedicinsk plan för primärvården Förvaltning Vårdcentral Sjukvårdsrådgivning November 2011 Reviderad 2012-03-20 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 3 1. INLEDNING 4 1.1. Lagar, föreskrifter och

Läs mer

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap Steget före Landstingets krisberedskap Säkerhet & beredskap Text: Ing-Mari Johansson och Agneta Carlsson, Säkerhet/beredskap Produktion: GA Information Foto: Hans Runesson, Tomas Asp, Holmatro, IStockphoto,

Läs mer

TUBERKULOS. Information till patienter och närstående

TUBERKULOS. Information till patienter och närstående TUBERKULOS Information till patienter och närstående Grafisk form och illustrationer: Ord & Bildmakarna AB. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, 2006 VAD ÄR TUBERKULOS? Tuberkulos är en smittsam men botbar

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet 1 Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Regional katastrofmedicinsk plan för Region Skåne

Regional katastrofmedicinsk plan för Region Skåne Regional katastrofmedicinsk plan för Region Skåne Inledning: I det moderna samhället strävar vi efter robusthet och olycksprevention. Samtidigt är det viktig att inse att samhället är sårbart. Stora olyckor

Läs mer

SOSFS 2013:22 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Katastrofmedicinsk beredskap. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2013:22 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Katastrofmedicinsk beredskap. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2013:22 (M) Föreskrifter och allmänna råd Katastrofmedicinsk beredskap Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll kbm rekommenderar 2007:1 kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll Titel:

Läs mer

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Välkommen till nyhetsbrev för RSA! Risk- och sårbarhetsarbetet är ett spännande arbete som kommer att beröra alla verksamheter, och fortlöpande information

Läs mer

Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor)

Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor) Kommunkontoret Personalavdelningen Riktlinjer 1( ) Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor) Ska göras innan arbetet påbörjas Riktlinjerna är

Läs mer

Första operationen september 2010

Första operationen september 2010 Första operationen september 2010 Oliver Vår son föddes med total dubbelsidig LKG-spalt. Första operationen som vi nu har genomfört gjordes när han var nästan 7 månader och då slöt de den mjuka gommen

Läs mer

Gemenskapsmekanismen

Gemenskapsmekanismen Gemenskapsmekanismen Bakgrund Europa har på senare tid drabbats av extrema väderförhållanden. Översvämningar i Central- och Östeuropa sommaren 2002 följdes av en värmebölja och omfattande skogsbränder

Läs mer

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter 5 november 2012 En vanlig dag i Örebro län föds 9 barn och dör 9 människor görs 66 ambulansutryckningar opereras 200 patienter

Läs mer

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor när det händer Vi lever ett tryggt och bekvämt liv i Sverige. Men samhället är sårbart och kriser av olika slag kommer att inträffa. Det måste vi ha beredskap för att kunna hantera. Att hantera stora påfrestningar

Läs mer

Hur hanterar vi krisen? 21 maj 2015, Stephen Jerand, Polisområdeschef

Hur hanterar vi krisen? 21 maj 2015, Stephen Jerand, Polisområdeschef Hur hanterar vi krisen? 21 maj 2015, Stephen Jerand, Polisområdeschef 1 Detta har hänt! Så arbetar vi med händelsen - i samverkan Normalläge Olycka! Kris! Fara! Kommun Räddningstjänst Länsstyrelsen samordning

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Så klarar vi krisen. Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län

Så klarar vi krisen. Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län Så klarar vi krisen Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län I Kronoberg har vi varit med om både stormar och översvämningar. Händelser som fick svåra konsekvenser för vårt län. Men det gav också

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2016 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2016. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 NÖJDHET 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 1 (7) Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 2 (7) Innehåll 1 Utgångspunkter och förutsättningar...3 2 Syfte...3 3 Mål...3 4 Samordning och ansvar...4 5 Åtgärdskalender

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Tankar kring den pedagogiska grundsynen

Tankar kring den pedagogiska grundsynen Tankar kring den pedagogiska grundsynen Scoutprogrammet När det gäller de utvecklingsområdena så känner jag att de kommer in mer eller mindre i de ledarkurser vi kör. Vad som kommer att vara viktigt är

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295. POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295. POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Innehållsförteckning: 1. Inledning...3 2. Mål...3 3. Organisation...4

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Hur hanterar vi krisen? 15 oktober 2014, Stephen Jerand, länspolismästare, Polismyndigheten i Jämtlands län

Hur hanterar vi krisen? 15 oktober 2014, Stephen Jerand, länspolismästare, Polismyndigheten i Jämtlands län Hur hanterar vi krisen? 15 oktober 2014, Stephen Jerand, länspolismästare, Polismyndigheten i Jämtlands län 1 Detta har hänt! Så arbetar vi med händelsen - i samverkan Normalläge Olycka! Kris! Fara! Kommun

Läs mer

Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län

Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län Arbetsformer/ansvar Livräddande insatser Personanering (räddningstjönst) Het zon Särskild skyddsutrustning Varm zon Skyddsutrustning

Läs mer

Ebola erfarenheter av samverkan. Per Follin Smittskyddsläkare

Ebola erfarenheter av samverkan. Per Follin Smittskyddsläkare Ebola erfarenheter av samverkan Per Follin Smittskyddsläkare 1 Smittskyddens varierande perspektiv 21 landsting / regioner 21 smittskyddsläkare (SmL) Totalt 198 personer i landet (SmL, biträdande SmL,

Läs mer

Regional samverkanskurs Utvärdering 2012

Regional samverkanskurs Utvärdering 2012 www.lansstyrelsen.se/orebro Regional samverkanskurs Utvärdering 2012 Dnr 455-7382-2012 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Målgrupp/deltagare... 2 2.1 Förkunskapskrav... 2 3 Kursinnehåll... 2 4 Planering

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA?

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? Detta är en sammanfattning av slutrapporten från samverkansprojektet Värmebölja Perioder med ovanligt varmt väder kallas värmeböljor. I takt med att klimatet

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Diabetescoach. Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes

Diabetescoach. Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes Diabetescoach Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes Diabetescoach ett nätverk där föräldrar hjälper andra föräldrar Diabetescoach från förälder till förälder

Läs mer

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet Vilket universitet,stad och land åkte du till? Moi University, Eldoret och Kenya Vilken termin åkte du och hur länge

Läs mer

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga.

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga. STAL HENDRIX När jag blev uppkallad bland de andra tjejerna för att höra om vi fått utlandspraktik eller inte var jag väldigt förhoppningsfull men samtidigt nervös. Så fort vi klivit in i rummet fick vi

Läs mer

Samverkan i skadeområde vid händelser med Farliga ämnen/cbrne

Samverkan i skadeområde vid händelser med Farliga ämnen/cbrne Samverkan i skadeområde vid händelser med Farliga ämnen/cbrne Med fokus på personsanering Regional samordningsfunktion (RSF) i Värmlands län Utgiven av Länsstyrelsen Värmland www.lansstyrelsen.se/varmland

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport.

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport. Greger Nyberg Yrkesrevisor 044-309 3207, 0768-87 00 04 greger.nyberg@skane.se 1 (8) Granskning av Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport., Höganäs kommun,

Läs mer

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ.

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Svar på Enkät Länsstyrelseforum 2015 Genomförd april 2015 i Survey Xact Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Vad ansvarar du för vad gäller Rakel

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

18-årsundersökning Oktober 2013

18-årsundersökning Oktober 2013 18-årsundersökning Oktober 2013 Disposition 1. Syfte och mål med undersökningen 2. Om undersökningen 3. Sammanfattning av resultat 4. Resultatredovisning 5. Mediestrategi 6. Jämförelser mellan län 7. Resultat

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Intresset växer utvärdering

Intresset växer utvärdering Intresset växer utvärdering Om att bli ponnyägare och ta steget från läktaren till att bli hästskötare. Innehåll: Om att bli ponnyägare och ta steget från läktaren till att bli hästskötare. Målgrupp Varför?

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se Till dig som har varit med om en svår händelse ljusdal.se När man har varit med om en svår händelse kan man reagera på olika sätt. Det kan vara bra att känna till vilka reaktioner man kan förvänta sig

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid. Försvarsdepartementet

Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid. Försvarsdepartementet Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid. Hotet Regelverket Kriget Total-försvaret Kris! Extraordinär händelse! Svår påfrestning! Samhället Krisberedskap

Läs mer

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Kommittédirektiv Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden Dir. 2014:116 Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utifrån hanteringen av

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

Utbildningsprocessen

Utbildningsprocessen Utbildningsprocessen Planering av utbildning Innehåll i utbildningen Under ett möte med vårdnära service arbetsgrupp informerar utbildningsansvarig att det ska skräddarsys en utbildning till vårdnäraservice

Läs mer

POSOM. Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande. Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25

POSOM. Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande. Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25 POSOM Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Definition av katastrofbegreppet... 2 Vad är POSOM?...

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Länsstyrelsens uppgift är bland annat att samordna arbetet med krisberedskap

Länsstyrelsens uppgift är bland annat att samordna arbetet med krisberedskap L Ä N S S T Y R E L S E N I U P P S A L A L Ä N : Regional risk- och sårbarhetsanalys kräver en god ambassadör tomas eriksson Man måste vara en god ambassadör för sitt arbete för att kunna engagera andra

Läs mer

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 Revidering antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04 290

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Instruktion för sjukvård vid publika evenemang

Instruktion för sjukvård vid publika evenemang Instruktion för sjukvård vid publika evenemang i Kalmar län Arrangörsversion Giltighet Tills vidare. Målgrupp Arrangörer av publika evenemang i Kalmar län Ansvarig för dokumentet Kris och beredskapsenheten

Läs mer

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN BRITT ENGDAL LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 sliten (sida 5, rad 10), väl använd, inte ny längre steg hörs (sida 6, rad 5), man hör att någon går växlar en hastig blick (sida 6, rad

Läs mer

Katastrofmedicinsk beredskap i Sverige

Katastrofmedicinsk beredskap i Sverige Katastrofmedicinsk beredskap i Sverige Per-Åke Nilsson Enheten för krisberedskap Generaldirektörens stab 2014-03-21 Mot bakgrund av de allvarliga händelserna som inträffande i Norge i slutet av juli 2011-

Läs mer

Regional tjänsteman i beredskap Regional beredskapsläkare

Regional tjänsteman i beredskap Regional beredskapsläkare Regional tjänsteman i beredskap Regional beredskapsläkare i Västra Götalandsregionen Verksamhetsrapport 2011 Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 1 Sammanfattning Under 2011 larmades regional tjänsteman

Läs mer

AKMC Akutsjukvården i Västerbotten

AKMC Akutsjukvården i Västerbotten AKMC Akutsjukvården i Västerbotten Inbjudan till trafikinstruktörsutbildning för utryckningsförare hösten 2015 Akut- och katastrofmedicinskt centrum (AKMC) är en del av Akutsjukvården Västerbotten. Inom

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos Tuberkulos Antal fall 2014-12-05 Antal fall av tuberkulos per 100 000 i Sverige och Stockholm mellan 1971 och 2013 40 35 30 25 Stockholms län 20 Sverige 15 10 8,4 5 6,8 0 800 3,5 Somalia Somalia 700 Sverige

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Granskningen har genomförts i form av en hearing vid vilken följande personer/befattningshavare närvarade:

Granskningen har genomförts i form av en hearing vid vilken följande personer/befattningshavare närvarade: Landstinget Blekinge Landstingets revisorer Räkenskapsår 2010 Datum 2010-10-07 Till Från Angående Landstingets förtroendevalda revisorer Ernst & Young AB, Andreas Endrédi Grundläggande granskning / hearing

Läs mer

Personsanering av farliga ämnen inom skadeområde i Örebro län. Samverkan mellan sjukvård, polis, räddningstjänst och kemkoordinator i Örebro län om

Personsanering av farliga ämnen inom skadeområde i Örebro län. Samverkan mellan sjukvård, polis, räddningstjänst och kemkoordinator i Örebro län om Personsanering av farliga ämnen inom skadeområde i Örebro län Samverkan mellan sjukvård, polis, räddningstjänst och kemkoordinator i Örebro län om personsanering inom skadeområde vid händelser med farliga

Läs mer

Förslag till handbok om katastrofmedicinsk beredskap (DNR /2008)

Förslag till handbok om katastrofmedicinsk beredskap (DNR /2008) Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningen Regionala enheten för Kris- och katastrofberedskap Handläggare: Ulla Hedström, REK YTTRANDE Socialstyrelsen 106 30 Stockholm 1 (6) Förslag till handbok

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Skyddsutrustning vid händelser med farliga ämnen. Sammanställning av utvärdering av utrustningen

Skyddsutrustning vid händelser med farliga ämnen. Sammanställning av utvärdering av utrustningen Skyddsutrustning vid händelser med farliga ämnen Sammanställning av utvärdering av utrustningen Artikelnr 2010-4-36 Foto Åsa-Britt Edoff, Socialstyrelsen Publicerad: www.socialstyrelsen.se, april 2010

Läs mer

Landstinget Gävleborg Katastrofberedskap. Vilhelmina. 17-18 april 2013

Landstinget Gävleborg Katastrofberedskap. Vilhelmina. 17-18 april 2013 Landstinget Gävleborg Katastrofberedskap Vilhelmina 17-18 april 2013 Carina Clemin 2013 1 Målet för den katastrofmedicinska beredskapen i landstinget är att: Minimera konsekvenserna för såväl somatiska

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/5 BESLUT 2012-06-21 Dnr: 12/00220 SAKEN Nordnytt, SVT1, 2012-01-12 och 01-13, kl. 19.15, inslag om Kiruna flygplats; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Höstkonferens om landstingens krisberedskap

Höstkonferens om landstingens krisberedskap VÄLKOMMEN TILL Höstkonferens om landstingens krisberedskap Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har glädjen att bjuda in till årets

Läs mer

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning och övning Mjölby kommun -2018 Diarienummer KS/2014:162 Datum: -11-17 Kommunfullmäktige Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Målgrupper...

Läs mer

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon.

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon. Redovisning av 2008 års projekt Hembesök av distriktssköterska till sjuka äldre över 65 år som inte är inskrivna i hemsjukvården, för Primärvårdsområdena, och Bakgrund För beviljade medel från stimulansbidrag

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR PSYKISKT OCH SOCIALT OMHÄNDERTAGANDE VID STORA OLYCKOR OCH KATASTROFER

HANDLINGSPLAN FÖR PSYKISKT OCH SOCIALT OMHÄNDERTAGANDE VID STORA OLYCKOR OCH KATASTROFER SÄVSJÖ KOMMUN 2007-05-08 1 HANDLINGSPLAN FÖR PSYKISKT OCH SOCIALT OMHÄNDERTAGANDE VID STORA OLYCKOR OCH KATASTROFER Antagen av kommunstyrelsen i Sävsjö kommun 2007-06-05, 126 SÄVSJÖ KOMMUN 2007-05-08 2

Läs mer

POSOM. psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer

POSOM. psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer POSOM psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer 2013-02-19 2013-02-19 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 2 1.1 Psykiskt och socialt omhändertagande... 2 1.2 Samarbetsorgan...

Läs mer

Landstingsuppföljning 2010

Landstingsuppföljning 2010 Landstingsuppföljning 2010 Enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings uppgifter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240

Läs mer

Traumadagen. Stockholm. 14 september Regional psykologisk och social krisberedskap i Stockholms län ett samverkansprojekt

Traumadagen. Stockholm. 14 september Regional psykologisk och social krisberedskap i Stockholms län ett samverkansprojekt Traumadagen Stockholm 14 september 2016 Regional psykologisk och social krisberedskap i Stockholms län ett samverkansprojekt Monika Scott Näslund, psykolog www.katastrofpsykologi.se Regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning & övning Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Mjölby kommun - 1 Inledning Syfte och mål Samhället bör ha en generell förmåga att hantera allvarliga händelser oavsett deras karaktär.

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

TBE-INFORMATION TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL I SÖRMLAND 2013

TBE-INFORMATION TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL I SÖRMLAND 2013 DIARIENR TBE-INFORMATION TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL I SÖRMLAND 2013 TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal Sidan 1(6) Information om TBE till hälso- och sjukvårdspersonal i Sörmland Bakgrund

Läs mer