BERGS &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 93

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BERGS &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 93"

Transkript

1 BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 93 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING

2 ES Sikt Förenklad design, överlägset effektiv Metsos ES horisontalsikt med elliptiskt slag har en unik och kraftig konstruktion Den horisontella sikten har 25% högre verkningsgrad än konventionella siktar i samma storlek. Sikten är lätt och säker att underhålla. ES sikten är utvecklad och framtagen tillsammans med våra kunder. Allt för att få en så ändamålsenlig produkt som möjligt. Metso är en ledande leverantör av effektiva processlösningar till kunder inom gruvdrift, bygg och anläggning, samt olje- och gasindustrin. Läs mer på

3 Ballastens inverkan på betongens termiska egenskaper Tidigare forskning på CBI har visat att man kan få stora skillnader i de termiska egenskaperna hos färdig betong genom tillsats- att ge ökad förståelse för hur värmelagring i betong kan använ- ligger fokus nu på vanlig krossballast från olika ballasttäkter i Sverige. I nuläget undersöks hur ballasten påverkar den färdiga betongens termiska egenskaper. 3 K]. Värmeledning beskriver vilken energiåtgång som krävs för att förändra tempe- - Uppmätta värden för respektive betong. Värden under fetmarkerad rad anger mätvärden från examensarbetet. Ballast Typ av bergart Värme- Värmehämtad ledning kapacitet från [W/mK] [MJ/m 3 K] Förutsättningar inför experiment - - att torka dem i ugn var att minimera fuktens inverkan på de ter- mellan olika ballastsorter. Resultat skillnader i de termiska egenskaperna beroende på vilken ballast - ligger nära varandra medan mätvärden från övriga betonger är mer utspridda. Bergarterna i sin tur består av olika mineral som - då effekten av användandet av betonger med olika värmeegen- - beskrevs i inledningen. Ett värmeelement värmer upp dem under tillverkad energi som förs in i husen registreras för att eventuellt giförbrukning än lätta. Kontaktperson: CBI Betonginstitutet

4

5 Svensk BERGS-& BRUKS Årgång 93 Nr 2/2014 tidning Annonsera i branschens informationskanal!

6 METALLMARKNADEN I hopp om förbättring METALLKRÖNIKÖR: ANDERS OHLSSON Presslagd OM MAN SKA FÖRSÖKA SIG PÅ ATT summera vad som hänt första halvåret i år så blir man nästan lite fundersam över att priserna på metaller håller sig där de gör. Visst, alla pratar om en försiktig tillväxt och att saker och ting ska ta fart, men sanningen är att än så länge har vi inte sett värst mycket av detta. Däremot är det mycket annat vi har sett, och som borde ha potential att ställa till det. Ta bara en sådan sak som att Putin nu till slut har bevisat för omvärlden att det ryska sättet att tänka ligger i en helt annan dimension än vad vi här i väst är vana vid. Det som har hänt i Ukraina har på intet sätt haft något att göra med den ryska statsmakten utan det är någonting som ukrainarna själva har hittat på. Det säger Putin, och han har väl aldrig farit med osanning. Att sedan Gazprom chockhöjer gaspriserna är nog inte heller någonting som Putin varit inblandad i. Det är en sak att Ryssland ska ha betalt för sina gasleveranser, en annan att använda de makt - medel man nu gör. Den ryska annekteringen av Krim utlöste en geopolitisk kris av stora mått, men konstigt nog så blev effekterna synnerligen kort - variga. Vad skulle man egentligen göra, eller rättare sagt vad kunde man göra. Man kunde komma med fördömande ut - talanden som visade att man på intet sätt kunde acceptera ett dylikt agerande. Man kunde också komma med hot om sanktioner om man inte genast slutade upp att göra det man nu enligt väst gjorde. Men helt plötsligt stod man där och insåg att det egentligen inte gick att göra så mycket mer om man inte ville att konflikten skulle eskalera. Ingen ville ju att krisen skulle förvärras, och alla insåg att risken i så fall var överhängande för att allt skulle gå över styr. Väntad initial reaktion på metallmarknaden Metallerna då? Jo, de reagerade initialt precis så som väntat. Guldet piggade på sig medan basmetallerna föll tillbaka eftersom tillväxten nu var rejält hotad. När det sedan stod klart att Putin inte alls var så elak som man hade befarat utan bara lynnig som ett barn i trots åldern lugnade marknaden ner sig. Basmetallerna återhämtade sig medan ädelmetallerna justerades ner och allt kunde återgå till det normala med nytt intresse för Kina och dess relativa tillväxt, samtidigt som signalerna från USA blev mer positiva. Nu långt senare har dock dessa signaler tonats ner en aning eftersom det visat sig att amerikansk BNP faktiskt krympte i början av året. Det här låter väldigt alvarligt men är nog inte så mycket att oroas över för vad man lätt glömmer är den situation som rådde i USA i början av året. Snöstormar och extrem kyla gjorde att USA stod helt stilla och att man därefter hade stora problem att komma igång. När slutgiltiga siffror i höst presenteras för Q2 kommer det säkert att visa sig att kvartalets siffror är över förväntan. Indoneserna vill förädla sina naturtillgångar I Indonesien har man sedan i januari ett exportförbud för lågförädlade råvaror eftersom myndigheterna menar att det är fel att så lättvindigt släppa ifrån sig sina tillgångar. Har man naturtillgångar som koppar och nickel ska de förädlas i landet, helst till färdiga slutprodukter. Görs inte detta finns heller ingen anledning att över huvud taget ta upp mineralerna ur jorden. Freeport är mer än lovligt irriterade eftersom man sitter på rejäla nickelfyndig - heter, exempelvis Goro-gruvan, men även en del koppar. Nickel som började året kring USD/mt har som högst varit uppe på USD/mt i maj, men justerades därefter ner. I skrivande stund finns ingen lösning på konflikten. Platinaproduktionen drabbad av strejk En annan segdragen tvist har nu kommit till en lösning och det är den fem månader långa strejken bland gruvarbetarna i Sydafrika. Arbetarna hos Lonmin, Anglo och Impala har alla strejkat, och med det så har ca 40 procent av världsproduktionen legat nere eller gått på sparlåga. Fem månader, det är 4

7 BORRAR SOM DU HAR PLANERAT SmartROC T45 förlitar sig på innovativa automationslösningar för att din borrning ska gå som planerat. Det automatiserade systemet för borrstänger gör det enkelt för operatören att borra till det djup som önskas. SmartROC T45 levererar resultat du kan lita på, skift efter skift.

8 ungefär 40 procent av ett år. Med andra ord har 40 procent av världsproduktionen legat nere 40 procent av ett år, dvs. 16 procent av årets platinaproduktion har försvunnit. Eller snarare, metallen ligger kvar i marken och väntar på bättre tider. Platinapriset då, ja det visar en synnerligen modest uppgång på 5 procent och man har svårt att riktigt ta in det hela. Skulle vi projicera samma scenario på en annan metall vågar man knappt ens tänka på vad som skulle hända. Tänk er själva om kopparmarknaden skulle tappa tre miljoner ton helt plötsligt, vad skulle priset vara då? men priset har knappt rört sig Det här är dock inte koppar utan platina och priset har knappt ens rört sig, hur är det möjligt? För att få ett svar på den frågan får vi nog lov att fundera lite över hur platinamarknaden ser ut. Platina är en ädelmetall, men även en industrimetall och borde därför vara känslig för utbudsstörningar. Det är ju andra industrimetaller, så varför inte platina? Om vi fortsätter på industrimetallspåret finner vi att en stor förbrukare är fordonsindustrin där metallen används till katalysatorerna. Troligtvis är det så att dessa förbrukare har lärt av sina tidigare misstag och nu ser till att låsa priserna för långa avtals - tider, allt för att inte bli squeezade i tighta marknadstider. Har man låst priset för ett år eller två kan man nog sitta stilla i båten även om en strejk i Sydafrika drar ut på tiden. Dess utom har vi fortfarande en situation där bilförsäljningen inte är i topp, något som också lindrar behovet. Sedan är det ju det här med ädelmetaller och lager. Vi har fysiska lager som ligger dolda hos producenter, dolda buffertlager i Sydafrika och andra producentländer, dolda hos konsumenter, dolda hos banker och dolda hemma hos investerare. Kort sagt har vi en herrans massa dolda lager och väldigt få synliga. Det här gör att det är snart sagt omöjligt att överblicka och förstå konsekvenserna av olika händelser. Det är rimligt att anta att en del lagrad metall nu har nått konsumentledet och likaså är det rimligt att anta att buffertlager hos producentländer bör ha minskat det senaste halvåret. Rykten säger till exempel att de ryska platinalagren nu är nästan tomma, men väldigt få vet med säkerhet. Allt vi vet är att det har varit en lång strejk och att priserna under denna period knappt har påverkats. Slutsatsen vi kan dra är därför att konsumentledet har blivit försörjt, väl försörjt utan några synbara komplikationer. Vi kan alltså konstatera, utan att kunna mäta, att dolda lager har använts som problemlösare. Framåt då, hur ser det då ut? Vi har vår lösa kanon i Ryssland som antingen väljer att hålla en låg profil medan landet slickar de ekonomiska såren efter den senaste tidens utspel och de såren är både stora och djupa. Eller så gör man precis tvärtom och går på ny offensiv och då kan vi glömma det där med tillväxt Låt oss hoppas på förbättring Nästa smälthärd är den gamla surdegen från familjen Bush som återigen har blommat upp. Regelrätta strider i Irak hade vi hoppats att slippa liksom amerikanska drönare i irakiskt luftrum, men tyvärr smyger sig regelrätt inbördeskrig allt närmare (och är när detta redigeras ett faktumm). Oljepriset har gått upp och Brent handlas i skrivande stund kring 113 USD/fat och metallerna har stabiliserats på något högre nivåer. Vi har också ett Kina som tuffar på trots alla negativa skriverier och vi har en kinesisk bilförsäljningsstatistik som indikerar framtidstro. Sedan har vi USA som bör visa bättre resultat när första halvåret kan summeras. Men den stora grejen som alla glömmer är att vi har ett Europa där det mesta inte alls ser så tokigt ut, framförallt inte på de ställen man på senare år helst har velat glömma förutom i semestertider. Jag tänker på tidigare krisländer där räntorna låg på all time high och allt bara var misär. Så är det inte längre, i alla fall inte med räntorna och det är till och med så att de långa räntorna i dessa länder nu är nere på nivåer under dem man har i USA. Det signalerar en nyfunnen finan - siell stabilitet och en tro på en återhämtning. Jag är inte den som tänker gå emot räntemarknaden vad det gäller dessa länder. Räntemarknaden är av tradition försiktig och jag har därför svårt för att gå emot när den värderar länder som Grek - land så högt på lång sikt. Kanske är den springande punkten om man blickar framåt att även det som var riktigt kört i botten nu visar klara tecken på att repa sig. Låt oss hoppas det. Annonsera i branschens informationskanal! Rubber ber Company 90 år i industrins tjänst 6

9

10 CBI:s informationsdag 2014 ALESSANDRO RIPELINO Stockholmsmässans nya huvudentré, byggd i betong och stål, har fått stora glasytor som ger ett luftigt dagsljusinfall. Den skuggande utkragningen på 16 meter lyses kvällstid upp i olika färger. Betong i samverkan Den övergripande rubriken för 2014 års informationsdag betong i samverkan har sitt ursprung i ett antal samhällsdebatter om fördelar och nackdelar med olika material. Bygger man bäst med trä, betong eller stål? Ska vägar byggas med asfalt eller betong? Föreläsningarna mynnade ut i ett både och. CBI BETONGINSTITUTET går i bräschen för ökat samarbete mellan branscherna. Hur kan man kombinera betong och tegel i en offentlig byggnad? Går det till och med att låta betong och trä samspela utan att det blir konstlat? Kan man lägga betong och asfalt bredvid varandra och skapa ett mer - värde för trafikanten som också är skattebetalare och finansiär? Kan EU och Vinnova genom sina stöd till breda projekt ge impulser till nya lösningar som förenar det bästa hos olika material? Europeiskt genomslag CBI:s vice ordförande Per-Erik Petersson inledde den gemensamma delen av dagen. Han fick i sista stund ersätta ord - förande Fredrik Winberg som fått förhinder. Per-Erik är teknisk direktör och vice ord - RAPPORT: KJELL DUBERG förande för SP, Sveriges Tek - niska Forskningsinstitut, koncernen där CBI ingår som en del. Han betonade att det nya CBI AB, sedan sammanslagningen med SP:s betong- och stenavdelning för sex år sedan, har växt i både omfång och betydelse, från 55 till 85 anställda. Tillväxten fortsätter och nya forskningsresultat och tjänster produceras till stor nytta för både industri och samhälle. CBI är på god väg att bli ett av Europas ledande forsknings - institut, en förutsättning för att få tillgång till viktiga nätverk och kunna delta i europeiska samarbetsprojekt. Vägen dit är att vara en intressant och konkurrenskraftig samarbetspart- Stockholmsmässans AE-hall är byggd i betong och stål. Betongstommen omges av ett flätverk av metall som både dagtid och kvällstid ger en tydlig reliefverkan. 8

11 T.v: Närbild på metallflätverket. T.h: Rumshöjden kan varieras med hjälp av höj- och sänkbara belysningsriggar. Flyttbara betongväggar hänger i takbalkarna. CBI:s vice ordförande Per-Erik Petersson inledde den gemensamma delen av dagen. Alessandro Ripellini, arkitektutbildad i Rom, har lett Rosenbergs Arkitekter i 30 år. ner som har något att erbjuda. Under 2013 tog CBI initiativ till två EU-projekt som nu båda har beviljats. Här kan man både bidra med och hämta hem betydelsefulla forskningsresultat. CBI:s har fått ny vd Per-Erik tackade alla sina 84 medarbetare för ett framgångsrikt 2013 och riktade en speciell salut till Johan Silfwerbrand som vid årsskiftet läm - nade vd-posten på CBI för att som prefekt leda arbetet vid KTH:s samhällsbyggnadsavdelning. Han fortsätter samtidigt som professor i brobyggnad. Under sina 12 år som vd har Johan målmedvetet och framgångsrikt utvecklat CBI mot ständigt nya mål. Per-Erik lämnade över ledningen av mötet till CBI:s nya vd, Katarina Malaga, och häl- Johan Silfwerbrand, CBI:s förre vd, Katarina Malaga, ny vd, Åsa Kallstenius, Kod Arkitekter, och Alessandro Ripellino, Rosenbergs Arki - tekter. Silfwerbrand lämnade vid årsskiftet vd-posten på CBI för att som prefekt leda arbetet på KTH:s samhällsbyggnadsavdelning. 9

12 ALESSANDRO RIPELINO ARKITEKTER AB Lindhagenskrapan, 24 våningar, vid kajkanten till Ulvsundasjön, innehåller 82 hyreslägenheter. Byggnaden tycks sväva tack vare bottenvåningarnas annorlunda utformning. Fasaden är mönstergjuten, vilket ger betongen ett kvalitativt och robust intryck. Huset består av två mot varandra förskjutna volymer med utkragning. GRAFK: ALESSANDRO RIPELINO ARKITEKTER För HSB Hagastaden projekteras fem byggnader mellan Timglasparken och Norra Stationsgatan. Här kombineras betong, stål och trä. sade henne välkommen som CBI:s sjunde vd på 70 år och den första kvinnliga. Katarina tog en internationell masterexamen i civ. eng. i Applied Environmental Measurement Techniques 1998 och avlade en filosofie doktorsexamen i Inorganic Chemistry vid Göteborgs Universitet Under åren var hon förutom sektionschef på CBI också koordinator för SP:s Grants Office för EU-projekt och har därför lång erfarenhet av att arbeta inom EU. Något som bådar gott för koncernens strävan att bli en allt starkare aktör internationellt. Hon är dessutom mycket språkkunnig och behärskar förutom svenska bland annat polska, engelska och spanska var ett fantastiskt år för CBI, sa Katarina när hon presenterade dagens program. Tillväxten under året blev 10 procent, vi fick åtta nya med - arbetare, omsättningen var 81 miljoner kronor och vinsten tre procent. Material i samverkan Alessandro Ripellino, Alessandro Ripellino Arkitekter AB (tidigare Rosenbergs Arkitekter), betonade i sin presentation att utgångspunkten vid all byggnadsprojektering är materialitet, d.v.s. upplevelser och intryck, och rationalitet, opti - mal materialanvändning. Han har sedan 1998 bland annat arbetat med utvecklingen av Stockholmsmässan i ett 40- tal projekt, från hotell och utställningshallar till inredningar och belysning. Medansvarig arkitekt är Henrik Nilzén. Vi vill utnyttja de olika byggmaterialen optimalt efter deras förutsättningar, betonade Alessandro när han presente - rade några exempel på före - tagets projekt där man framgångsrikt har mixat betong med andra material. Stockholmsmässans AE-hall är byggd i betong och stål, men uppfattas utifrån som en stålbyggnad. Exteriören är ett flätverk av metall, som både dag- Widerströmska huset i korsningen Solnavägen/Tomtebodavägen utgör en del av Campus Solnas norra entré. Det röda teglet som används i husets fasad är ingjutet i ljus betong,i ett mönster liknande lusekoftans. 10

13 Den ultimata kombinationen uni tronic 600 är ett elektronisk tänd- system som är utvecklat för att ge hög precision och flexibilitet och är anpassat för de flesta bergtäkter och ovanjords- gruvor. uni tronic 600 är mycket enkelt att använda och lära sig. Elektroniskt tändsystem Bulksystem Logistik Centra Gold är ett pumpbart emulsionssprängämne utvecklat för rationell laddning vid sprängningsarbeten ovan jord. Oricas egenutvecklade laddsystem ger möjlighet att ladda olika densiteter i ett och samma borrhåll. Orica har ett unik logistiksystem och en distributionskedja som säkerställer att kunderna får de produkter de skall ha i rätt tid. Vi har bulkstationer, tyngd- punktslager och återförsäljare spridda över hela Sverige. Det gör att vi alltid är tillgängliga, vi är aldrig långt borta, och vi kan snabbt leverera till nya kund- projekt. Orica Sweden AB Gyttorp Tel Nora Fax

14 I Widerströmska huset exponeras stommen interiört. Klara färger markerar dörrar, räcken och andra tillägg till stommen. sänkbara belysningsriggar. Ljussystemet är justerbart för att kunna passa både stora och små evenemang. Katarina Malaga tackar Åsa Kallstenius och Sanna Hederus för presentationen av Widerströmska huset. Föreläsarna i blocket Kompetensutveckling. Längst t.v. moderatorn Richard Mc Carthy, därefter Rickard Klanglund, Peabskolan, Martin Ålenius, Tyréns, Peter Nilsson, Entreprenörskolan Sveriges Byggindustrier, och infälld Gunilla Teofilusson, CBI. och kvällstid ger en tydlig relief verkan och samverkar utmärkt med den härdade slipade betongen inomhus. Inifrån hallens galleristråk syns en långsträckt vattendamm med ett ljusspel som tänds i skymningen. Genom stora glaspar - tier syns ljusgårdar som planterats med himalayabjörkar. Hallen projekterades som en förlängning av Stockholmsmässans ursprung - liga A-hall från tidigt 1970-tal. En viktig del i arbetet var att skapa en helt ny standard för utställnings- och mässrum i fråga om upplevelse och flexibilitet. Det enorma utställningsrummet kan med hjälp av skjutbara väggar som hänger i takbal - karna delas in i mindre enheter. En intimare rumshöjd möjliggörs med hjälp av höj- och Ny entré till mässan Alessandro Arkitekter ansvarade också för mässans nya entré som ska göra det lättare för besökarna att hitta rätt bland flera samtidigt pågående arrangemang. Konstruktionen har gett mässan ett luftigt och rymligt entrérum med stämningsfullt dagsljusinfall. Ett ljust, utskjutande tak med 16 meters utkragning samlar de många olika entréerna. Kvällstid lyses taket upp av färger och ljus. Trappor och hissar kopplar på ett nytt sätt ihop garageplanet och entréplanet med det nya press - centret. Entrébyggnaden är integrerad med hotellet som färdigställdes Med undantag för grundläggningen uppfördes hela projektet på 15 veckor under våren och sommaren Svävande betongkomplex Lindhagenskrapan är ett exempel på hur man med enbart betong kan skapa intressanta och spännande byggnader. Den är byggd i två mot varandra förskjutna volymer med utkragning. Här döljs betongen i nedersta delen av en glasfasad. Det ger ett intryck av att det tunga komplexet svävar över sin betongsockel. Utformningen av fasaden med sandwichelement och screen - tryckt glas resulterar i ett rationellt byggande. Den mönstergjutna ytan ger fasaden ett robust och kvalitativt intryck och bidrar samtidigt till ett bra bullerskydd. Vid invigningen 2011 var Lindhagenskrapan 12

15 Vi påverkar genom dialog myndigheter, beställare och övriga branschintressenter för en positiv utveckling av vår bransch. Vi främjar våra medlemmars ekonomiska intressen och stödjer dem i såväl dagliga frågor som långsiktiga utvecklingsprojekt. Vi formar genom ny teknik och god arbetsmiljö morgondagens arbetsplats som ska attrahera dagens ungdom Vi förändrar Bergsprängarvärlden genom införandet av Auktoriserad Bergsprängare. Genom fokus på arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet skapas trygghet för beställaren. Välkommen som medlem BEF 100 entreprenörer, 40 Aktivt Stödjande Partner Medlemmarna utför 85 % av ovanjordssprängningarna

16 Peter Collin, Ramböll och LTU, redovisade hur stål och betong samverkar i moderna broar. Ett mycket intressant internationellt FoUprojekt om elementbroar som initierats av LTU har pågått Peter skickade runt en liten modell av ett prefabricerat farbane - element som väckte berättigat intresse bland publiken (högra bilderna). I en elementbro är både stålbalkarna och betongelementen prefabricerade. FoU-projektet koncentrerade sig på element i betong med torra fogar, vilket förkortar byggtiden, förbättrar arbetsmiljön och dessutom klarar påverkan. Erik Simonsen, Cementa, förde i bevis att man i längden vinner på en allians mellan asfalt och betong på våra vägar. I dag finns bara 67 km betongvägar i Sverige. Den tunga trafiken går i ytterfilen. Det skulle vara mest ekonomiskt att belägga den med betong eftersom det främst är tung trafik som förstör asfalten. Betong i stället för asfalt där slitaget är som hårdast skulle betyda en högre investeringskostnad men ett betydligt lägre underhållsbehov med färre störningar från vägarbeten som följd. Dessutom bränsle - besparing, färre olyckor förorsakade av spårbildning, färre partiklar från dubbdäck och ljusare vägar med bättre reflektans. Bilden t.h. Björn Schouenborg, CBI, förmedlade ett axplock från vad som pågår inom SP-koncernens bergmaterialarbete. Samverkansprojektet Bygga av och i Berg syftar till att kartlägga och koordinera koncernens kompetens inom området för att kunna jobba effektivare och snabbare när det gäller uppdrag och forskning. Det ger också kunderna bättre service. Ett viktigt syfte är att öka kompetensen inom tvärvetenskapliga projekt. Det är stora satsningar inom infrastruktur som ska mötas, miljarder kronor ska satsas fram till T.v: Ylva Edwards, CBI, redogjorde för sin forskning som syftar till att utveckla gröna park anläggningar på bjälklag. Systemlösningen ska vara kvalitetssäkrad med hänsyn tagen till miljö och högt ställda krav på material, byggnadsteknik och energi - effektivisering. Nolltolerans mot läckage är en stor utmaning Erika Holt, från VTT, Skandi - naviens största forsknings - institut, presenterade ett finsk-svenskt samarbete kring dränerande hårdgjorda ytor för hantering av dagvatten. Projektet handlar också om framtida stadsplanering med stora grönytor för vatten - hantering, energieffektiva byggnader och miljövänliga transporter. med sina 24 våningar Sveriges högsta nyproducerade hyresbostadshus. För oss har projektet visat på möjligheten att bygga kostnadseffektiva bostäder på höjden och samtidigt skapa ett landmärke av hög arkitektonisk klass, förklarar Alessandro. Varje bostad har en egen uteplats som glasats in för att skydda mot vädret och trafikbullret, samtidigt som den öppnar för vackra vyer över stadslandskapet, förklarade Alessandro. Hus-på-hus Fem hus, våningar, är under konstruktion för HSB Hagastaden. Inbäddade i grönska ska de fungera som ett 14

17 Trans-Auto är en av de ledande leverantörerna av drivlinekomponenter r på den nordiska, baltiska och ryska marknaden Bland de företag vi representerar återfinns: ns: Transmissioner s ioner och axlar, vilka tidigare var kända under produktnamnen Clark-Hurth, Clark, Hurth, Kirkstall, Sige, Comaxle Hydrauliska komponenter och bromssystem Flexibla kopplingar Vätskekopplingar, kraftuttag, ttag, industritransmissioner mm Kraftuttag KOMPLETTA KOMPONENTER, ORIGINALRESERVDELAR, ER RENOVERINGAR R OCH UTBYTESENHETER. ER. Förrådsvägen 6, Box 215, SE Södertälje, Sverige. Tel: , fax:

18 Seriösa samtal och glada miner. Längst nere till höger fägnar vi oss åt Kurt Johanssons välbekanta nuna. filter mellan Timglasparken och Norra Stationsgatan. Fastigheterna byggs enligt principen hus-på-hus. Nedersta våningarna byggs i betong, mellanvåningarna i stål och översta delen byggs i trä. Här utnyttjas de tre materialen optimalt efter sina förutsättningar. Stomkonstruktionen och de tekniska systemen ger förutsättningar för en innovativ utformning. Med många olika bostadstyper och verksamheter har projektet förutsättningar att skapa hållbara stadsbyggnader på höjden. Med hållbara menar Alessandro att byggnaderna kan omformas efter kommande behov och inte i fram - tiden behöva rivas som många av husen byggda på 70-talet. Även entréhuset till Borås Djurpark, som ligger på ritbordet, byggs i en blandning av trä, stål och betong. Det blir ett spektakulärt förslag med en stor entré kombi - nerat med hotell (student - bostäder) och en gångbro över badet och järnvägen direkt upp till savannen. Lusekofta på betong Sanna Hederus och Åsa Kall - stenius från Kod arkitekter arbetar med komplexa projekt från idé till färdig byggnad. De presenterade Widerströmska huset, en långsmal byggnad i betong och tegel, uppdelad i två delar. Utmed Tomtebodavägen ligger den lägre huskroppen i sju våningar och utmed Solnavägen en tiovåningsbyggnad. Med en lokalarea på över kvadratmeter rymmer byggnaden 600 kontorsplatser och stora ytor för undervisningslokaler. Genom sin strategiska placering utgör huset en del av Campus Solnas norra entré. Det är ett helt prefabricerat hus med exponerade ytskikt. Det röda teglet som används i husets fasad är ingjutet i ljus betong och knyter an till campusområdets tradition av tegelbyggnader. Fasaden utmärks av bröstningsbalkar och fönsterband. Tegelstenarna är manuellt monterade i fördjupningar i de prefabricerade betongelementen enligt en matris som liknar det stickade mönstret i en lusekofta. Trots att teglet inte sticker ut mer än 10 millimeter ger det ändå en tydlig reliefverkan. Husets två nedersta våningar består till stor del av glas som gör att förbipasserande kan få en glimt av verksamheten som pågår i huset. Dessa två plan är till för studentliv, utbildning och möten. Huset har fått sitt namn från pionjären Karolina Widerström Sveriges första kvinnliga läkare. Bygget stod klart i december 2012 och i januari 2013 flyt tade institutionen för lärande, informatik, management och etik, Institutionen för folk hälsovetenskap och Smittskyddsinstitutet in. Katarinas tankar efter dagen Katarina Malaga tackade för alla mycket intressanta föredrag och sammanfattade dagen i några punkter: Det finns mer pengar för byggforskning, men det gäller att ta fram bra idéer. Samverkan mellan olika grup - per ger samverkan mellan olika material och en dimensionslös forskning. Innovationer ska bygga på djup forskning och ställa höga krav på omställning till nya forskningsområden. Det slitna uttrycket hållbarhet har fått en klarare definition i betydelsen att kunna bygga om. Byggnader ska kunna användas även i en framtid med andra och nya behov. För betong är det rena materialet poängen, det ska fram i dagen. En röd tråd under dagen har varit rätt material på rätt plats. Och hur ska vi ändra på att det bara finns sju mil betong - vägar i Sverige? Alessandro Ripellino och Katarina Malaga. 16

19 RIOFLEX och RIOMEX Bulksprängämnen med teknisk service: En helhetslösning sning på sprängningsarbete, som bygger på 140 års innovation och erfarenhet. UK Från Sverige till Brasilien, från bergtäkt till gruva, finns ett över 140 år gammalt arv, grundat av Alfred Nobel. MAXAMs ingenjörer anförtros de mest sofistikerade och utmanande sprängningsprojekten. MAXAMs kompletta serie av produkter tillgodoser den krävande världsmarknadens behov för bergtäk- ter och specialprojekt på alla 5 kontinenter. Global Product Finder Initiation Systems Electronic Systems Packaged Explosives Bulk Explosives MAXAM Sverige AB Sörmons Grusgrop P.L Karlstad Sweden Tel: +46 (0)

20 Mineralteknikkonferens i Luleå Jan Rosenkranz, professor i mineralteknik vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) hälsade de många deltagarna från de nordiska länderna samt Tyskland och Storbritannien hjärtligt välkomna till Luleå Kommuns sessionssal. Vid avdelningen för mineralteknik drivs för närvarande fem olika projekt: Mätning av suspensionsflödet i magnetitseparatorer Borttagning av fosfat ur magnetitmalm Komplex sulfidmalmsflotation Utveckling av nya testmetoder för malning baserade på tryckhållfasthet eller fallhammartest med geometallurgi Processmineralogi. MINERALTEKNIKAVDELNINGEN är engagerad i Vinnova, ERA- Min och EIT. Paraplyorganisationen European Innovation Partnership of Raw Materials (EIPRM) startades i december Slutligen kan nämnas att EU:s nya paraplyorganisation för all forskning och innovation kallad Horizon 2020 kommer att starta under En förstudie pågår för energieffektiv sönderdelning av mineral och det är ett sam - arbetsprojekt mellan Chalmers, LTU Mimer, LKAB och Zinkgruvan AB. 2. Ökat material- och energivärde Europaprojektet COBALT är ett EU-finansierat projekt som sammanför industri, det civila samhället, forskningsorgan och offentliga myndigheter för att stimulera en gemensam debatt om användningen av uthålliga råvaror. På den akademiska nivån finns i dag ett samarbete mellan LTU-Vienna-Paris-Berlin i ett tvåårsprojekt. REE-Cover-projektet har 14 Professor Jan Rosenkranz hälsade deltagarna vid årets mineral - teknikkonferens välkomna. RAPPORT: AGNE RUSTAN samarbetspartner i sex länder. REE står för Recycling Energy Efficiency. Slutligen nämnde Jan att ett samarbetsavtal undertecknats mellan gruvuniversitetet Akita University i Japan och LTU. Ledande professor där är A. Shibayama. Undervisning Docent Bertil Påhlsson gav en översikt över utbildningsläget där det framgick att antalet sökande till Industriell Miljöoch Processteknik är gott. Nordic Mining School har under tiden , eller under 4,5 års tid, haft 196 studenter som flyttat mellan de olika universiteten. Förutom utvecklingen i det svenska teknikprogrammet har det nya Erasmus Masters Program i Georesource Engineering Emerald introducerats. Pertti Lamberg, professor i geometallurgi vid LTU och koordinator av ProMinNet, gav kort information om detta nätverk. Historik och modern processmetallurgi Årets huvudtalare, professor Terje Malvik från Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet, hade delat in den mineraltekniska utvecklingen i tre olika faser. Fas 1 omfattar tiden före år Här nämndes bla Gaudins bok The principles of ore dressing från år 1939 som ett grundläggande verk. XRD (röntgen) användes i tidigt 1900-tal, skannande elektronmikroskop från år 1937, Elektro Probe Micro Analysator, EPMA, år Fas 2 omfattar tidsperioden när de optiska och linjära analysmetoderna kom. Fas 3 Under den av Terje kal - lade Gyllene tiden visade sig areaanalys vara bättre än linjär analys. Under denna tidsperiod bör - jade användningen av reflekterande ljus, MLA, QEMSCAN, Oxford INCA, TESCAN samt PTA-NTNU. Det stora genombrottet i framtiden kommer då man kan illustrera mineralen i tre dimensioner. Eventuellt skulle detta gå med röntgentomografi. Terjes artikel är väl strukturerad Huvudtalaren professor Terje Malvik från Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet. John Hansson från Boliden Mineral redogjorde för minimeringen av svavelläckaget i Aitik. 18

21 Viktoria Töyrä från LKAB redogjorde för de problem som kan förväntas vid brytning av magnetit utefter E10 mellan Kiruna och Svappavaara. Ari Suhonen från Outotec Oy i Finland informerade om den robusta givaren som klarar mätning av pulpnivån i flotations - celler och skumtjockleken ovanför pulpen. Sabine Nölte från TOMRA Sorting GmbH i Hamburg visade att det i dag finns mer än åtta olika metoder att sortera mineral automatiskt. och innehåller mycket fakta och rekommenderas för den som vill skaffa sig en överblick över utvecklingen inom mineralteknik och processmetallurgi. Avsvavling av avfallssand i Aitikgruvan John Hansson från Boliden Mineral AB berättade att förutsättning för expansionen i Aitik till 36 Mt malm per år var att läckaget av svavel från avfallsdammarna skulle minimeras genom täckning med avfallssand med låg svavelhalt. Försök har därför gjorts på avfallssand genom att flotera de mineral som innehåller svavel i flera steg. Men denna metod ger inte ett tillräckligt bra resultat utan den måste kompletteras med magnetisk avskiljning av pyrrhotit (magnetiska pyriter med sammansättningen Fen+1Sn). Vissa av de sulfider som förekommer är svagmagnetiska och kan därför avskiljas på magnetisk väg. I artikeln redogörs för utbytet hos de två olika metoderna. LKAB Mertainen flotation Viktoria Töyrä från LKAB redogjorde för de problem som kan förväntas vid brytning av magnetit (som tidigare har brutits i Mertainen-gruvan) utefter E10 mellan Kiruna och Svappavaara. Reflektion av infrarött ljus hos kvarts, kalksten och talk. Till höger: Transmissionskurva för hög-, låg- och medelhalt. 19

22 Mätområden för olika tekniker. T.h: Abdul Mwanga, LTU, visade resultat från försök på magnetitborrkärnor från LKAB Malmberget. Malmkroppen som består av magnetit är av brecciatyp definierad som procent Fe och med större linser och gångar av massiv magnetit >52 procent Fe i de centrala delarna. Problemet är att kvarts och alkali (Na och K) kan dyka upp i koncentratet om det inte tas om hand på rätt sätt och att finmalen magnetit kan förloras vid flotationen. Vid laboratorieförsök och användning av monoamin 70 g/t som flotationsreagens har kvartshalten kunnat reduceras till 0,5 procent med ett utbyte på 87 procent Fe. Med 80 g/t diamin ökar utbytet till 90 procent. En pilotanläggning har byggts upp hos Finlands Geologiska Undersökning och då har ett Fe-utbyte >95 procent uppnåtts både med monoamin och diamin som reagens. Vid användningen av monoamin blir dock skumbildningen så omfattande att det kan täppa till skumdräneringen varför diamin rekommenderas. Diamin är effek tivare på grova partiklar till skillnad mot monoamin som är effektivare på fina partiklar. Nya testmetoder för malbarhet Abdul Mwanga, LTU, visade resultat från försök på magnetitborrkärnor från LKAB Malmberget genom att korrelera enaxiell tryckhållfasthet och energi åtgång vid fallhammartest med malbarhet. Korrelationen mellan krossningsreduktionsförhållandet och magnetitens en-axiella tryckhållfasthet blev R2 = 0,69 och korrelationen mellan Bonds malnings - index och en-axiell tryckhållfasthet R2 = 0,79. Mineralers hydrofobiska egenskaper Martin Rudolf från Helmholtz- Institutet Freiberg i Tyskland redovisade hur man kan mäta kraften mellan ett mineralkorn och en flotationsbubbla genom att kombinera atom-kraft-mikroskopi med Ramanspektroskopi. En konstgjord liten plastbubbla sätts fast på en bladfjäderarm och bublan föres tills den kommer i kontakt med mineralkornet som sågats och polerats till en plan yta. En successivt ökande kraft läggs där - efter på plastkulan tills den lossnar från mineralkornet. Den maximala kraft som kan appliceras innan kulan släpper utgör ett mått på hydrofobiciteten. Detta test anses kunna ersätta mikroflotation som är ett laboratorietest där 1 g mineral floteras. Automatisering av flotationen Ari Suhonen från Outotec Oy i Finland informerade om den robusta givaren som utvecklats av Outotec och som klarar mätning av pulpnivån i flotationsceller och skumtjockleken ovanför pulpen. Dessa två parametrar är viktiga vid automatisering av flotationen. Mätprincipen är elektrisk motstånds - tomografi (ERT). Sensorn har använts globalt med stor framgång i koppar-, bly- och zinkprocesser. Sensorbaserad sortering Sabine Nölte från TOMRA Sorting GmbH i Hamburg visade att det i dag finns mer än åtta olika metoder att sortera mineral automatiskt. Stycke - storleken vid automatisk sortering bör ligga mellan 5 och 350 mm och sorteringen sker antingen på band eller då mineralet faller ur en ficka. En luftstråle användes för att avskilja icke önskvärda komponenter. För en bestämd utrustning bör det dynamiska omfånget vara cirka 2-3 (förhållan- Hamid-Reza Manouchehri från Sandvik presenterade konkrossen Vibrocone som minskar energiförbrukningen för sönderdelning genom att en vikt placerats på den rörliga konan så att den både roterar och vibrerar. 20

23 Nu satsar vi globalt på stålinfodringar. Vi har mer än 30 års erfarenhet med oss. Metso har tillverkat och designat stålinfodringar i mer än tre decennium. Pålitliga leveranser säkerställs genom tillverkning i två egna gjuterier r i Europa, med möj jlighet att även nyttj ja vår produk tionskapacitet i andra dela r av världen. Marknadens bredaste produktsortiment t kombinerat med en unik erfarenhet, lokal tillverkning samt branschens största servicenätverk, gör Metso till världens mest kompletta leverantör av kvarninfodringar. Läs mer på

24 det mellan den största och den minsta styckestorleken). Optisk sortering var den ursprungliga metoden och den följdes av spektrometer med UV-ljus, synligt ljus, nära infrarött ljus och röntgenstrålar (luminiscerande eller transmitterande) vilket har följts av radiometrisk sortering och induktiv sorte - ring. Metoderna tillämpas i allmänhet efter primärkrossning. Det började med sortering av diamanter Exempel på senare tillämpningar är att skilja kvarts, kalksten, magnesit (MgCO 3 ) åt. Ett annat exempel är hämtat från Tyskland där det gäller att skilja kopparskiffer, kalksten och sandsten från varandra. Andra mineral som kan skiljas åt är krom, järn och kol. Vid nickelutvinning kan avskiljning av MgO öka utbytet med 20 viktprocent. Sandviks konkross med obalanserad kona Hamid-Reza Manouchehri från Sandvik AB presenterade konkrossen Vibrocone som mins - kar energiförbrukningen för sönderdelning genom att en vikt placerats på den rörliga konan så att den både roterar och vibrerar. Analys av det krossade mineralet visar att ett stort antal mikrosprickor alstras i mineralkornen, vilket är förklaringen till den effektivare sönderbrytningen. Erfarenheter från krossens arbetsförmåga finns från ett stort antal länder i hela världen. De kraftiga vibrationerna är givetvis en olägenhet för maskinkomponenterna men detta kompenseras vida genom att energiförbrukningen sänks med cirka 27 procent. Uppskalning av vertikalkvarn Audrey Romberger från Metso, Storbritannien, nämnde att en ännu större vertikalkvarn har utvecklats med beteckningen VTM 6000 C. Denna kvarn planeras att installeras som en femte kvarn i Sahavaara anrikningslinje hos Northland Resources AB (om driften där återupptas=. I Tapulilinjen finns tre installerade vertikalkvarnar med beteckningen VTM 4500 C. Audrey nämnde att livslängden hos skruven i en vertikalkvarn är cirka 15 månader. Bergsäkring Vatten- och frostsäkring Foto: Våre Veger Med vårt stora LAGERSORTIMENT kan vi garantera SNABBA LEVERANSER till KONKURRENS- KRAFTIGA PRISER! EGEN PRODUKTION gör oss dessutom flexibla och startsnabba! Let s connect Solbräckegatan Kungälv Sweden Tel Du hittar oss även i Norge: Pretec AS Tlf LET S CONNECT! Annonsera i branschens informationskanal!

25 Rapport: Kjell Duberg Borr & Spräng Lyckad branschmässa vid Mälaren Global Drilling anordnade förra året en mässa vid Aronsborgs Konferenshotell i Bålsta, direkt riktad till bergbranschen. Den emottogs mycket positivt och i år anslöt även BEF, Atlas och Sandvik som medarrangörer. Tjugotre företag visade sina produkter, solen strålade, en mängd seminarier hölls och dolhunden Vanja visade sina färdigheter. Över 200 mässdeltagare var inkvarterade på hotellet för festlig samvaro med middag och underhållning. Under mässan utdelades BEF:s och Sandviks pris till årets bästa bergsprängarstudent. Det gick till Arvid Karlsson, Spångbergsgymnasiet. Priset är kronor och en studie - resa till Sandviks fabriker i Tammerfors. Arvid valde inriktningen av eget intresse, trots att ingen i släkten arbetar inom branschen. Han gillar mest ovanjordsarbete, speciellt att köra borrvagn. Dolhunden Vanja visade sina färdigheter. 23

26 Årets bästa bergsprängarstudent. Roland Netterlind, Stefan Persson, Therese Storm, pristagaren Arvid Karlsson och längst till höger Jan Johansson. Elever och lärare från Spångbergsgymnasiets Bergteknikutbildning i Filipstad. Jan Halvardsson, Global Drilling, vid DTH Steel-Fist:s största borrhammare. Piloten är mm. SF-hammarna är designade främst för rördrivningsarbeten. Besökarna kunde också bekanta sig med Inertial Sensings Gyro som med ny teknik mäter krökningsavvikelser i borrhål med stor exakthet utan att påverkas av magnetism. 24

27 Mångpoliga kontaktdon Robusta kontaktdon för kraft- eller signalöverföring med kåpor av pressgjuten aluminium och fjädrande låsbyglar av rostfritt stål. Från 3 till 216 poler. Elproflex extremt vrid- och böjtålig kabel DIN SAMARBETSPARTNER ARTNER PÅ SIKTMEDIA! Egen produktion, stort lager och snabba leveranser! r! Alla typer av gummisiktduk Stålgaller SPG Y-länk Tre olika modeller! Heavy Duty Light Ultra Light PU-duk T el växel: Fax: E-post: Hemsida: Adress: Förrådsvägen 6, Västerhaninge Postadress: Box 118, Västerhaninge Elproflex är lämplig för användning i rörliga applikationer. Kabeln har överlägsen böjtålighet och är extremt nötningstålig. Särskilt lämplig i kabelsläpkedjor och industrirobotar. sirius förskrapa 9900 Gruvkabel Flexibel anslutningsledning med Polyuretanmantel 4x mm 2. Manteln har överlägsen mekanisk tålighet. Specialkabel - vår specialitet NYHET! sirius förskrapa Med polyuretansegment Ny bandavskrapare i slitstark polyuretan med individuella segment monterade i en löstagbar kassett. Varje segment är lätt att plocka bort vid byte och rengöring. Infästningen är patentsökt. Vår unika fjäderarm ser till att rätt tryck mot bandet upprätthålls, vilket förenklar service och minskar underhållsbehovet. Finns för B-B 400 B-B Lövbacksvägen 3 Tel Segeltorp Tel

28 Mässarrangörerna från Sandvik, BEF, Global Drilling och Atlas Copco tackar utställarna och publiken för en fin mässdag. Roland Netterlind riktar också ett tack till Christer Wretman, Global Drilling, som initierat arrangemanget. Bo Bäckgren och Jan Halvardsson visar en ekonomivariant av Rammer hydraulhammare. Konstruktionen är enklare men passar perfekt som servicehammare. T.h: Christian Hasselgren, Peter och Susanne Hernberg från CME och Björn Skoog, Ruba Gummi, anordnade pilkastning med fina priser. CME visar på bilden nya borrhålspluggar, kabelvinda med finesser och fjäder för att plocka upp dynamit. Kari Tantarimäki, nordenansvarig för Sandviks borraggregat ovanjord, och Stefan Persson lanserar nya Dino DC400. En efterfrågad modell på 10 ton som funnits tidigare och nu återkommer. Den är fullt radiostyrd och har en 14 kw högfrekvent hammare avsedd för hål upp till 64 mm. Etableringskostnaderna hålls nere eftersom transporthöjden 2,8 meter tillåter transport på maskinflak. Högra bilden: Stefan Persson omgiven av glada medarbetare från Sandvik Constructions huvudkontor. 26

29 Stefan Rahlenbäck och Marianne Johansson vid Sandviks +Range-serie som ger 30 procent längre livslängd tack vare att de kritiska partierna i stängerna förstärkts med en ny stållegering. T.h: Anders Andersson, borrverktyg Sandvik, berättade att de nya RH460- hammarna ger högre effekt trots minskad luftförbrukning, något som sänker bränslekostnaden. Ett optimerat smörjsystem ger ökad livslängd. NYHET! L S1632 Grovsorterare Kontakta oss för mer information! Tel Försäljningsrepresentant maskiner: Carl-Henrik Gustafsson

30 Stefan Svensson vid Atlas Copcos nya SmartRoc T45, 20 ton. Den ersätter Roc F9C. Borrområdet är mm. Motorn är en C9 Tier4 Final. Nya dieselbesparande funktioner kan sänka förbrukningen från 35 till 20 liter/tim. Levereras med COP 3060 eller COP 2560 borr. T.h: Jessica Vålstedt lär sig att manövrera en borrigg i Atlas simulator. Marcus Leü, försäljningsingenjör Atlas, berättar att FlexiROC T15 har fått ett syskon med utökad funktionalitet. Modellen T15 R är försedd med ett hydrauliskt vriddon (roll over) som möjliggör borrning i alla riktningar. Förenklar framför allt bultsättning. T.h: Atlas Copco har genom förvärvet av Geawelltech fått in nya produkter i familjen. Med borrvagnen Welldrill går man in i brunnsoch energiborrningssektorn under namnet Atlas Copco Welltech. Therése Liljegren, Hundprofil, visade dolsökning med Vanja, en av företagets fyra hundar. En stor publik följde sökningarna med spänt intresse. Trots den annorlunda situationen med ett stort antal åskådare fungerade sökningarna. Vanja markerade genom att lägga sig ner vid det gömda sprängämnet. 28

31 Tarald Husass, Maxam, berättade att företagets tillväxt har accelererat de senaste tio åren. Maxam finns nu representerat i nästan alla delar av världen. Jonas Östlund, Mikael Johansson, Lars Frändberg, Ola Sällström och Thor Andersen, alla från Orica, framför SSE-laddtrucken Euromaster

32 Alfred Nobel startade sin verksamhet i Vinterviken Lars, Ola och Thor firar 150-årsjubileet genomd att bjuda besökarna på nygrillade hamburgare och framföra en jubileumsrap. Årets Bergsprängare 2013, Jim Jonsson, gör gärna reklam för Orica. Tord Pålsson, Andreas Moqvist, Johannes Reinson och Daniel Wester, Norab, och Marcus och Mikael Thorn, Thorns Sprängskydd. Thorns samarbetar med Norab och sköter deras lager och utlämning i Målilla. 30

33 TRÅDLÖS ELLER FAST KAMERAÖVERVAKNING ISG har i över 20 år levererat kamera- och videosystem till industrin. Vi levererar stora som små anläggningar vilka inkluderar allt från kameror till trådlös eller trådbunden överföring, VMS och bildväggar för kontrollrum. Vi finns i Malmö, Göteborg, Stockholm med huvudkontor i Höganäs. Andra delar av landet och Skandinavien täcker vi genom lokala samarbetspartners. Kontakta oss så berättar vi mer! Sporthallsvägen 10, Höganäs PART OF LAGERCRANTZ GROUP

34 Bo Nilsson, Thor Andersen och Christina Johansson Linder gav mässan högt betyg. T.h: Anders Mejner, systemansvarig på Nitro Consult, presenterade NCVIB, ett webbaserat system för att göra vibrationsmätningar mer användbara. Therese Storm, BEF, poserar vid Nisse Janssons Ford, modell 1934 Rooster. T.h: Roland bjuder in till kvällens middag. Samvaro i relaxavdelningen. 32

35

36 Aronsborg bjuder på vacker solnedgång över Mälarlandskapet. Kvällens middag med över 200 gäster vid borden blev en succé. Alla trivdes och sjöng med. 34

37 Rapport: Kjell Duberg MaskinExpo Tredje mässan på Stoxa och den 31:a sedan starten MASKINEXPOS ÄGARE har i år rekryterat en extern vd, Göran Carlsson. Han har tidigare varit bland annat skeppare på 80- fots Svanbåtar i Juan-les-Pins, marknadsekonom på Berghs och han har erfarenhet från två vd-poster, Hemmabutikerna och Woody Bygghandel. De senaste fem åren har han medverkat vid uppbyggnaden av 21 Media Markt-varuhus i Sverige. Vd-skapet omfattar både STOXA och MaskinExpo. Jag kommer in i utvecklingsfasen för ett välskött familjeföretag Grålleklubben skötte transporterna på det stora utställningsområdet. 35

38 Michael Wallén, ISG, Sören Bergsten och Frank Arveskär, Vendig, övertygar en kund om Mobile Divas förträfflighet. I Vendigs monter presenterades förutom det ordinarie sortimentet av transportörkomponenter till bulkhanteringsindustrin också en nyhet från systerföretaget ISG Systems i Höganäs. Michael Wallén, Business Area Manager Process & Automation, demonstrerade Mobile DIVA, ett enkelt och utbyggbart system för processövervakning där ett intelligent videonätverk möjliggör optimering av flöden för återvinningsindustrin, avfallsindustrin och den mobila krossindustrin. Antalet stopp minskar och kapaciteten ökar vilket leder till minskat slitage och bättre processutnyttjande. Vid mobil krossning kan en kamera övervaka matningen och en eller flera kameror krossprocessen. Kamerorna är försedda med skakreducering och de är mycket robusta och tåliga. Operatören i matargrävaren följer förloppet på en skärm/platta där också maskinstopp och avläsning av vågen kan läggas in. Plattan kan skicka mail och utnyttjas för statistik. För komplexa anläggningar kan videoströmmen sammanföras till en större bildvägg i ett kontrollrum. och ser verkligen fram emot att få bygga vidare på den fina grund som lagts. MaskinExpo 2014 är min första uppgift i företaget, säger Göran Carlsson. Här finns en tradition att lyssna på kunderna och den inställningen var en förutsättning för att jag skulle ta det här jobbet. Vi ska skapa förutsättningar för att bra möten uppstår mellan utställare och besökare, och det gör man inte om man inte lyssnar, lär och levererar. Solen strålade alla tre mäss - dagarna på försommaren och trafiken till och från mässan flöt problemfritt, maten smakade bra och alla tycktes trivas. Malin Berggren, Jan Brattberg och Marcus Helmersson, Trans-Auto, vid en axel till en teleskoplastare. Malin Berggren är Trans-Autos nya inköpare, innesäljare och kontaktperson. Trans-Auto, grundat 1968 av Olov Trobeck, säljer och renoverar alla typer av drivlinjeutrustningar till mobil och marin industri. Framför allt till tunga fordon, men även för stenkrossar och flishuggar. Företaget är verksamt på de nordiska, baltiska och ryska marknaderna. Kunderna erbjuds ett komplett stöd under komponenternas hela livstid. Vi levererar nya delar till tillverkarna och är med i projekt där vi utvecklar komponenter, säger Jan Brattberg, vd. Dessutom svarar vi för teknisk support framför allt till tillverkarna, men även till kunder och återförsäljare. Verkstad och reservdelslager finns vid huvudkontoret i Södertälje. Där tar åtta mekaniker hand om produkterna och renoverar med originaldelar. Ett begagnatlager gör att man ofta kan hjälpa kunder med utrustning modell äldre när det kanske inte finns behov av en nyare maskin. 36