Fördjupat sam arbete med ikea

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupat sam arbete med ikea"

Transkript

1 tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2011 Fördjupat sam arbete med ikea Samarbetet omfattar hela bygg processen av 10 nya varuhus, från idé till nyckelfärdig byggnad. sid 6 Peab säkrar den framtida rektryteringen Den fjärde Peabskolan startas under hösten. Satsningen är medveten. sid 14 Peab bygger argumenten för alpin-vm i Åre Redan nu är förhoppningarna på den toppmoderna nationalarenan stora. sid 30

2 4 innehåll Peab och IKEA fördjupar samarbetet...6 Vi ville hitta nya vägar när det gäller etableringen av nya varuhus, vilket är ett av skälen till att vi valde att fördjupa samarbetet med Peab, säger Peter Angefjäll, VD i IKEA Sverige. Tuff tidsplan för vägtullar i Göteborg...11 Peab har tagit hem flera kontrakt som berör anpassningen av vägnätet vid införsel av vägtullar i Göteborg Peabskolan...14 Expansionen fortsätter för Peabskolan. Satsningen är medveten. Det handlar om att säkra de framtida rekryteringarna. Socialt ansvar ger lönsamhet...18 Samägda Telge Peab AB uppför kvarteret Körsbäret i Södertälje. Arbetskraften består i huvudsak av irakier som tidigare var arbetslösa. Samhällsbyggaren...23 Victoria Tower strävar mot rekordhöjden 118 meter. Buchardts nya landmärke löser hotellproblem i Kista. Isgruskossen går varm i vinterkylan...25 Frölandskrossen utanför xxx ha hittills i år levererat x ton iskross till vägarna i Mellansverige. Peab arbetar för nordisk gemenskap...26 Den nytillträdde Norge VDn Petter Moes målsättning är att bli en tydligare del av den nordiska Peabkonceren. Peab bygger argumenten för ett nytt alpin-vm i Åre...30 Redan i februari var det smygpremiär för den nya anläggningen och nu är förhoppningarna stora. Ett nytt VM är ett av målen, ett annat är att med forskningens hjälp ta hem fler alpina medaljer. Parallellt med detta bygger Peab nya högklassiga sportlägenheter på skidorten. I VARJE NUMMER Notiser... 4 Profilen Analys av Anders Haskel...21 Bokslutskommuniké Skrönikan av Gösta Sjöström...36 peabjournalen är en tidning för Peabs anställda, kunder och aktieägare. Utgiven av Peab AB, Information, Förslöv. Tfn Redaktion Gösta Sjöström (ansvarig utgivare), samt journalister ur RHR/CCs nätverk. Tidningen är producerad av RHR Corporate Communication, Repro och tryck Elanders, Falköping. Förslag på innehåll i PeabJournalen kan lämnas till Du kan även kontakta informationsavdelningen eller Peabs växel på tfn P E A B J O U R N A L E N 1 /

3 ledare Vi ska göra rätt saker och vi ska göra sakerna rätt 11 Att söka förbättringar, förenklingar och annat som kan spara tid och pengar på våra arbetsplatser är en ständigt pågående process. I takt med att verktyg, datorer, maskiner med mera utvecklas, åstadkommer vi landvinningar som kommer miljön, våra kunder och oss själva till godo. Men den största förbättringspotentialen finns hos oss som jobbar i byggbranschen. Om vi gör rätt från början kan avgörande besparingar vinnas. Närmare 10 procent av all arbetstid går till att rätta redan begångna fel. Det gäller arbetsplatser i allmänhet och bygg- och anläggningsbolagens arbetsplatser är med all säkerhet inte undantagna. Med rätt utbildning, planering, engagemang och delaktighet från alla inblandade, kan denna rätta-till-fel-tid reduceras betydligt. Logistiken kan bidra till detta och logistiken på en arbetsplats blir ett allt viktigare konkurrensmedel. Men en väl planerad och genomtänkt logistik kan mycket arbetstid sparas. Smarta, enkla och tydliga lösningar som i grund och botten handlar om sunt förnuft, medför att mycket kan bli bättre. Huvudprincipen är att merparten av allt material som används i våra projekt, ska hanteras på ett standardiserat sätt. Det rör sig enkelt uttryckt om att få kontroll på flödena. Vid några av Peabs större arbetsplatser, som exempelvis Waterfront i Stockholm och Hotell Post i Göteborg, har ansvaret för logistiken delvis avskiljts från den övriga byggverksamheten. Där är det specialister som ansvarar för logistiken och deras uppgift är att få till stånd en fungerande samverkan mellan underentreprenörer, leverantörer och byggplatsledningen. Det handlar kort och gott om att skapa en arbetsplats med flyt. De konkreta effekter som noterats vid arbetsplatser där logistiken prioriterats är bland andra följande: Tid frigjordes för platsledning och hantverkare genom att leveranser kom i rätt tid med rätt kvantiteter. Skadade eller icke kompletta leveranser upptäcktes genom kvalitetskontroll innan leverans till arbetsplatsen. Byggmaterial märks på rätt sätt och levereras på rätt plats vid rätt tidpunkt. En ökad respekt för uppgjorda tidsscheman har resulterat i minskad väntetid och minimal köbildning. Återvinningstalen av byggmaterial ligger på procent. Antalet olyckstillbud har minskat. Det finns med all säkerhet fler positiva effekter av ett väl planerat logistikarbete. Det är därför vi på Peab prioriterar att logistikarbetet effektiviseras på våra arbetsplatser. JAN JOHANSSON Vice koncernchef 26 Peab är ett av Nordens ledande företag inom bygg. Koncernen bedriver bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i Norge och Finland. Koncernen har cirka anställda och en omsättning överstigande 35 miljarder kronor. Peabs motto är att vara den lokala entre prenören nära kunden, med den stora koncernens möjligheter. P E A B J O U R N A L E N 1 /

4 Peab bygger bostäder i Helsingfors Peab i Finland har fått uppdraget att bygga ett nytt bostadskvarter i trä, innehållande 113 hyresrätter, i Helsingfors. Beställare är Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera och kontraktssumman uppgår till 17 miljoner Euro. Peab ska även bygga 32 lägenheter i centrala Helsingfors. Beställare är Bostads AB Hietalahden Helmi och kontraktssumman är 12 miljoner Euro. Båda projekten har byggstart i början av 2011 och de beräknas vara klara för inflyttning under juni Kolbäcksledens KMA-samordnare Vanja Fältén poserar stolt med prisutdelaren Jörgen Simu, distrikstchef Nord på Trafikverket Trafikverket prisade Peab Tisdagen den 21 december fick Peab ta emot Trafikverkets arbetsmiljöpris 2010 på arbetsplatsen på Kolbäcksleden i Umeå. Trafikverket besöker arbetsplatserna och projekten bedöms efter hur formalia hanteras och hur man arbetar med löpande riskhantering. Det är viktigt att arbetsmiljöplanen är levande under hela projekttiden. Eventuella olyckor måste hanteras bra och generera aktiva åtgärder. Redovisningen av tillbud ska vara öppen. Förberedelser och planering är väsentliga delar i arbetet. Tungan på vågen blev den entusiasm, öppenhet och vilja att jobba med arbetsmiljöfrågorna som medarbetarna i entreprenad Kolbäcksleden visar. De är verkligen på alerten, ställer frågor till Arbetsmiljöverket och visar på det hela taget ett stort engagemang för arbetsmiljöarbetet, säger Göran Sohlberg, Trafikverket. Kolbäcksleden eller Förbifart Umeå, ingår i Umeåprojektet och omfattar ombyggnad av vägen till fyrfältsväg, ett antal cirkulationsplatser, vägbroar med mera. Entreprenaden beräknas vara klar hösten Det blir ett annorlunda och spännande projekt att bygga Mattisborgen. Peab bygger Mattisborgen på Astrid Lindgrens värld Peab har fått i uppdrag att bygga Mattisborgen i Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby. Beställare är Astrid Lindgrens Värld och kontraktssumman uppgår till 30 Mkr. Uppdraget har påbörjats och beräknas vara klart inför sommaren Det blir en rejäl Mattisborg med tornspiror som sträcker sig 14 meter upp i luften, element som rök, dimma, vatten och eld kommer att användas för att förstärka berättandet. Vidare kommer man att skapa det åskoväder som härjade natten då Ronja föddes och med ett blixtnedslag låta borgen spricka framför ögonen på gästerna. En höj- och sänkbar vägg installeras i borgen för att besökarna ska kunna uppleva det som sker inomhus och rövare till häst införs i flera teaterscener. Läs mer om projektet i nästa nummer av PeabJournalen. Följer man havet cirka tio km norrut från Ängelholm kommer man till det lilla pittoreska samhället Vejbystrand där Peab bygger totalt fem flerfamiljshus, samtliga av typen punkthus. Det främsta huset blir tre våningar högt plus takvåning och de övriga fyra husen får fyra våningsplan plus takvåningar. Husen placeras för att maximera kontakten med havet och skapa så mycket utrymme som möjligt i parken. De bakre husen får ett högt och skyddat läge bland träden i backen upp från stranden. Under ett av husen byggs ett varmgarage med plats för 21 bilar. Exteriört karaktäriseras husen av ett modernt och funktionellt formspråk med stora fönster och generöst tilltagna balkonger och terrasser. Fasadmaterialet blir ljus puts, med kontrasterande fält av fasadskivor och fönster i grått. Husen i Victoria Strand har ritats av Karin Petterssons Arkitektbyrå med målsättningen att skapa ett exklusivt, bekymmersfritt och bekvämt boende i den parkliknande miljön vid Skäldervikens strand Läs mer på 4 P E A B J O U R N A L E N 2 /

5 notiser Peab Nordens samhällsbyggare INTE VÅR IDÉ. H I L A N D E R S Peab arbetar i tre länder Sverige, Norge och Finland. Som Nordens samhällsbyggare tar vi ett brett ansvar, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Vi gör omvärldsbevakningar och bygger samhällen som människor vill bo och leva i. Vi skapar möjligheter för ungdomar att vara med och bygga samhället genom vårt engagemang i Peabskolan, integrationsprojektet Telge Peab, för att nämna några. Vi skapar boendekoncept för pigga pensionärer, där de själva får bestämma hur de vill bo. Som Nordens samhällsbyggare jobbar vi naturligtvis med internationell miljöklassning, men vi utvecklar dessutom egna klimatsmarta produkter. Till exempel Eco-paving beläggningstekniker för lågtempererad asfalt som även skapar bättre arbetsmiljö för våra medarbetare Under november 2010 började vi berätta om vårt nordiska arbete i en uppskattad kampanj. Fler än bidrag kom in till vår tävling Nordenruntresor. Vill du veta mer om vårt företag är du välkommen att besöka vår webbplats där du kan läsa mer om våra projekt och kan följa vårt fortsatta arbete som Nordens samhällsbyggare. Victoria Strand i Vejbystrand Cheops pyramider, Egypten DÄREMOT HAR VI ETT BOENDE- KONCEPT FÖR PIGGA PENSIONÄRER. Leve oss nordbor! Vi blir äldre och äldre. Och samtidigt håller vi oss unga längre. Därför har vi utvecklat ett senior- och trygghetsboende med trevliga lägenheter, service efter behov och gott om plats för gemensamma aktiviteter. Som Nordens samhällsbyggare försöker vi alltid se möjligheter oavsett om det är människor eller ställen som förändras. Till exempel ger vi ett gammalt industriområde i Malmö nytt liv genom att skapa Varvsstaden, en inbjudande plats för boende, verksamheter och möten. Nyfiken? Då kan du vinna en Nordenruntresa för två. Välkommen in på peabnorden.se. Nils Olof Nilsson ny chef för Peab PGS Nils Olof, som är 45 år och har examen från ekonomilinjen vid Lunds Universitet, kommer närmast från befattningen som VD för Skanska Byggsystem AB. Nils Olof har sedan 1991 arbetat inom Skanska där han innehaft flera befattningar bland annat ansvarig för BoKlokverksamheten i Sverige. Med Nils breda kompetens inom projektutveckling och erfarenheter från att driva konceptet BoKlok hoppas vi kunna utveckla Peab PGS ytterligare. Industriellt byggda flerbostadshus syftar till att skapa kostnadsfördelar så att fler kan bo i nyproducerade lägenheter. Inom Peab arbetar dotterbolagen Peab PGS, Skandinaviska Byggelement och Lättklinkerbetong med industriellt byggande. Peab PGS AB arbetar med industriellt byggande hela vägen från konstruktion till slutmontering. Alla standardiserade byggdelar tillverkas i Peab PGS egna fabriker eller av samarbetspartners. Byggdelarna tas fram med varierande mått, och denna mångfald gör att vi kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar. Peab PGS bygger idag industriellt byggda hus från södra Sverige upp till Mälardalen. PGS står för Peab Gemensamma System. Skandinaviska Byggelement är ett av landets ledande företag inom prefabricerade betongprodukter och utvecklar, konstruerar, tillverkar och säljer prefabricerade betongelement för bl.a. bostäder, kontor och industrier. Lättklinkerbetong tillverkar byggnadselement av betong med lättklinker inblandat. Lättklinker är ett rent naturmaterial och innehåller ingen formaldehyd eller radon, inte heller några allergiframkallande ämnen. P E A B J O U R N A L E N 2 /

6 6 P E A B J O U R N A L E N 1 / Peab och IKEA f

7 samhällsbyggarna ördjupar samarbetet Peab har de senaste åren fått förtroendet att bygga nya varuhus åt IKEA i bland annat Kalmar, Haparanda, Åbo och Uppsala. I december kom de båda bolagen överens om att tio nya varuhus ska byggas i Sverige, Finland och Norge.»Vi ville hitta nya vägar när det gäller etableringen av nya varuhus, vilket är ett av skälen till att vi valde att fördjupa samarbetet med Peab«, säger Peter Agnefjäll, VD i IKEA Sverige. Text: Johan Bergquist P E A B J O U R N A L E N 1 /

8 » Vi har jobbat åt IKEA i många år och det är en mycket bra beställare som vet vad de vill ha«överenskommelsen innebär att Peab ska utveckla system och lösningar för byggande fram till förvaltning av IKEAs varuhus. Rent konkret innebär överenskommelsen att tio nya IKEA-varuhus kommer att byggas enligt respektive lands expansionsplan och samarbetet omfattar hela bygg processen, från idé till nyckelfärdig byggnad. Målet med avtalet är att säkerställa så att varuhusen byggs med hög kvalitet, lägre byggkostnader, kort byggtid, minimerad energiåtgång och med miljöeffektiva lösningar för både byggnation och drift. Samarbetet med IKEA är långsiktigt och innebär att Peab med samarbetspartners tar ett totalansvar i samverkan med IKEA. Att teckna avtal med denna omfattning och tidsram för varuhusprojekt hör inte till vanligheterna, vare sig för Peab eller IKEA. Men båda ser mycket positivt på de fördelar som det ger. Samarbete ger effektivare process IKEA har redan provat på det mesta när det gäller samarbetsformer inom byggande, allt från totalentreprenad till construction management. Dessutom har de erfarenhet av de flesta entreprenörer på marknaden. Vi tror att den här modellen tillsammans med Peab är ett mycket bra sätt att Jan Johansson, vice VD i Peabkoncernen. hitta nya vägar att sänka byggkostnaderna, skapa bättre kvalitet, få kortare projekttider samtidigt som vi tar ett fortsatt stort ansvar för människor och miljö, säger Peter Agnefjäll. Peab har på senare tid byggt varuhus åt IKEA i Kalmar, Haparanda, Åbo, Uppsala med flera orter. Vi har jobbat åt IKEA i många år och det är en mycket bra beställare som vet vad de vill ha, säger Mats Paulsson, koncernchef i Peab. Erfarenheter från de projekten visar att byggtiderna kan kortats väsentligt ju fler varuhus som byggs. De kan till exempel använda samma ritningar och låta samma medarbetare delta i de olika byggprocesserna. Ett samarbetsavtal, som det vi nu tecknat med IKEA, är det bästa sättet att verk ligen kunna sänka byggkostnaderna och även korta byggtiderna, menar Jan Johansson, vice koncernchef i Peab. Övning ger färdighet och vi lär känna varandra efter hand, vilket också spar både tid och pengar. I det här fallet rör det sig om att bygga ett tiotal varuhus och vi kommer att systematiskt bygga upp en bank av erfarenheter, som ska användas i bygge efter bygge. IKEA är lika intresserade som vi av att dra nytta av erfarenheterna från projekt till projekt, säger Mats Paulsson. Minskade kostnader och ökad hållbarhet Peab har under många år kämpat med att sänka byggkostnaderna, utan att ge avkall på kvaliteten, ett arbete som kommer att fortsätta även inom ramen för samarbetsprojektet. Genom att göra rätt från början och lära av de eventuella misstag som gjorts tidigare kommer även byggtiden kunna minimeras. När det gäller energiåtgången och miljöeffektiva lösningar sker det nya landvinningar varje dag, och där är vi lyhörda och nyfikna på nya trender, säger Jan Johansson. Vår målsättning är att inte bara bygga klimatsmart och med låg energiförbrukning, vi vill också att den framtida driften och underhållet av byggnaderna skall präglas av ett hållbart tänkande med minimal energiåtgång. Tillsammans kommer de båda bolagen att sätta samman en projektgrupp med kompetenser från respektive sida. Deras uppgift blir att se över alla processer som finns kring en etablering. Tanken är att vi tillsammans ska kunna titta på det på ett nytt sätt, dra nya lärdomar från varje projekt och hela tiden bli bättre, säger Peter Agnefjäll. IKEA är kända för att designa prislappen först när de tar fram nya produkter. Något som enligt Peter Agnefjäll även gäller när de planerar nya varuhus. Vi arbetar processorienterat när vi tar fram upplägg på hur vi designar möbler och samma tänkande använder vi här. Vi har etablerat 280 varuhus i världen så vi vet ganska väl vad det ska kosta. Med det intressanta med vårt samarbete med Peab är att vi tillsammans ska utforska hur vi kan minska kostnaderna ytterligare. Goda erfarenheter av Peab Att IKEA valt att fördjupa sitt samarbete med just Peab har många skäl. Bland annat erfarenheterna från de varuhus som Peab redan byggt åt IKEA. Enligt Peter Agnefjäll känns Peab som en trygg partner, vilket är en bidragande orsak till att IKEA valt dem. En annan stor fördel 8 P E A B J O U R N A L E N 1 /

9 P E A B J O U R N A L E N 1 /

10 » Vi har gemensamma värderingar och jag känner igen mycket av det Peab pratar om, som enkelheten, ärligheten och förtroendet. Vi ser på saker på samma sätt helt enkelt.«är att Peab redan har en gedigen erfarenhet av att bygga andra stora handelshus och industrifastigheter. Vi har bara positiva erfarenheter av Peab från de projekt vi redan genomfört tillsammans. Även Peab ser positivt på samarbetet, framför allt för att det innebär att de kan utveckla en långsiktig kundrelation. Vi på Peab liksom IKEA värderar långa kundrelationer högt, menar Mats Paulsson. Enligt Jan Johansson är det en förutsättning för att skapa ett bra slutresultat. Kundrelationer som fungerar över lång tid, är av stor betydelse för alla inblandade parter och all erfarenhet visar att då uppnås det bästa slutresultatet. En gemensam värdegrund Men skälet till att de båda bolagen fattat tycke för varandra handlar inte enbart om kompetens, erfarenhet och långsiktighet. Lika mycket är det en fråga om gemensamma värderingar och en likartad syn på hur arbetet ska bedrivas. En anledning till att vi valt att samarbeta med Peab är att det finns en likartad kultur mellan våra bolag, menar Peter Agnefjäll. Jag har träffat Mats Paulsson, Jan Johanson och hela projektgruppen hos Peab, och när jag pratar med dem känner jag att det här är människor som lika gärna kunde ha jobbat inom IKEA. Vi har gemensamma värderingar och jag känner igen mycket av det Peab pratar om, som enkelheten, ärligheten och förtroendet. Vi ser på saker på samma sätt helt enkelt. Enligt både Jan Johansson och Peter Agnefjäll är en gemensam syn och en tydlig filosofi en viktig faktor när det gäller att skapa ett fungerande samarbetet, särskilt när målet är att utveckla något nytt tillsammans. Det handlar om att kunna ge och ta ansvar och att kunna ifrågasätta invanda lösningar och rutiner. För oss är IKEA inte bara en viktig kund utan även en stimulerande samarbetspartner, menar Jan Johanson. För att kunna skapa ett framgångsrikt samarbete krävs det en öppen och ärlig dialog. Och det känner jag att vi har tillsammans med IKEA. IKEA har idag 17 varuhus i Sverige, sju i Norge och fyra i Finland. Inom ramen för samarbetsavtalet kommer det att byggas tio till. Frågan är om det finns utrymme för ytterligare etableringar på längre sikt. Samarbetet gäller för tio nya varuhus, men en del av dem kan bli ersättningar för etablerade varuhus, säger Peter Agnefjäll. I Malmö och Helsingborg har vi till exempel flyttat befintliga verksamheter till nybyggda fastigheter. Hur våra expansionsplaner ser ut på sikt bestämmer inte vi utan våra kunder. Om de fortsätter att ha ett starkt intresse för heminredning och om vi kan erbjuda de mest attraktiva varorna i en inspirerande varuhusmiljö så att de väljer att handla hos oss, finns det utrymme för ytterligare etableringar i framtiden. 10 P E A B J O U R N A L E N 1 /

11 Peab har fått kontrakt värda 320 miljoner kronor Tuff tidsplan när vägtullar ska införas i Göteborg 2013 Den 1 januari 2013 ska vägtullar införas i Göteborg. Peab har tagit hem flera kontrakt som berör anpassningen av vägnätet inför premiären. Utmaningen är att få snabba och effektiva lösningar inom den snäva tidsplanen. attskapa trygghet för kunden, och ett långvarigt, ömsesidigt förtroende Text: Lena Breitner P E A B J O U R N A L E N 1 /

12 samhällsbyggaren» syftet med vägtullarna är att fler ska välja att åka kollektivt. Det betyder utmaningar för kollektivtrafiken, och därmed också för vägnätet.«göteborg är en stad som är känd för sina trafikproblem. En stor befolkning och begränsat med överfarter över Göta Älv är bara två av problemen. En annan sak som ställer till det är att det saknas större trafikleder som leder trafiken runt staden. Tingstadstunneln är en stor flaskhals och köerna in till centrala Göteborg är långa under rusningstid. En del av problemet ska nu till viss del avhjälpas genom att man inför vägtullar den 1 januari Erfarenheterna från Stockholm har visat att trafiken glesats ut. Peab har fått uppdraget att utföra markarbeten och andra förberedelser som är direkt kopplade till trängselskatten. Främst handlar det om schaktarbeten för att lägga ut kablarna till betalstationerna. Uppdraget är värt 70 miljoner kronor. Syftet med vägtullarna är att fler ska välja att åka kollektivt. Det betyder utmaningar för kollektivtrafiken, och därmed också för vägnätet. Det är därför som Trafikverket med sina samarbetspartners inom Göteborgs stad, Mölndals stad, Partille kommun, Kungsbacka kommun, Västtrafik och Länsstyrelsen träffat avtal om att genomföra åtgärder för att anpassa infrastrukturen till de nya förutsättningarna. Tidigare i år tog Peab hem två av de tre kontrakt som ingick i det så kallade Västsvenska projektet där anslutningsvägarna ska anpassas inför införandet av vägtullarna. Kontraktssumman ligger på omkring 250 miljoner kronor och innefattar breddning av vägar så att bussarna får särskilda busskörfält, motorvägshållplatser och vändplatser för bussar, additionsfält för påfarter till motorvägar, p-platser för samåkning med mera. Arbetet ska påbörjas redan första kvartalet i år. Upphandlingen har gjorts trots att beställaren Trafikverket ännu inte hunnit projektera klart allt arbete. Därmed innefattar upphandlingen ett krav på entreprenören att i samverkan med projekteringen ta fram bra och kostnadseffektiva lösningar. Vi räknar med att komma igång med större jobb redan i maj, säger Peabs regionchef Johan Halvardsson. När vi går för högtryck räknar jag med att vi kommer att ha ett 100-tal personer i arbete. Erfarenheterna från Stockholm visar att trafiken lättat under rusningstid. Men under byggtiden kommer situationen i Göteborg att vara mer ansträngd än någonsin. För Peab är det viktigt att jobba med säkerheten. Det kommer att vara problem med att få trafiken att flyta, säger Johan Halvardsson. Därför har vi tillsatt en organisation med digererfarenhet av arbete i det trafik intensiva vägnätet. Arbetet kommer att koncentreras till trafikmiljön vilket innebär svårigheter för Peabs medarbetare ute i fält. Ju fler som åker kollektivt under byggtiden, desto bättre, säger Johan Halvardsson. Objekt i Västsvenska infrastrukturprojektet Av de tre projekten inom Västsvenska infrastrukturprojektet har Peab tagit hem två av kontrakten, nämligen nord-ost och syd. Kontraktssumman ligger på omkring 250 miljoner kronor. 12 P E A B J O U R N A L E N 1 /

13 I Stockholm infördes trängselskatt som ett permanent inslag Nästa i tur är Göteborg, som inför sina förändringar vid årsskiftet 2012/13. P E A B J O U R N A L E N 1 /

14 14 P E A B J O U R N A L E N 1 /

15 peabskolan Peab säkrar den framtida rekryteringen Den fjärde Peabskolan startas nu i Upplands Väsby startade den första Peabskolan i Ängelholm. Till våren kommer skolorna i Malmö och Solna att examinera sina första elever. Expansionen fortsätter när Peabskolan tar över byggprogrammet i ytterligare en Stockholmskommun. Satsningen är medveten. Det handlar om att säkra de framtida rekryteringarna. Text: Lena Breitner P E A B J O U R N A L E N 1 /

16 Inför invigningen av Citytunneln byggde elever från Peabskolan i Malmö och bagerielever från Frans Suell och Jörgen Kocksgymnasiet en hel pepparkaksgård gick den första årskullen ut från Peabskolan i Ängelholm. Christer Karlsson var en av eleverna. Egentligen var det första året roligast på skolan, minns han. Vi var först och vi var ett bra gäng. Han valde att inrikta sig som snickare på Peabskolan, men hamnade på anläggningssidan. Betongpraktiken på Anläggning Växjö gav mersmak. Jag gillar friheten. Att ligga ute och inte vara hemma, säger Christer Karlsson. Det är just de här egenskaperna som Staffan Bremander är ute efter. Han är personalchef på Peabs division industri, där asfalt ingår. Rekrytering för framtiden Historiskt har rekryteringen till asfalt gått genom sociala kontakter, säger Staffan Bremander. Vi kan inte förlita oss på det i framtiden. Det blir en hård kamp om arbetskraften. Sedan två år tillbaka har man på asfaltsidan inriktat sig på rekryteringar via Peabskolan. Elever som ska göra arbetsplatsförlagd utbildning tas emot av handledare som fått särskild utbildning. Asfalt är ett fritt arbete i förhållande till många jobb, säger Staffan Bremander. Varje medarbetare är väldigt viktig och du kan se ditt resultat. Samtidigt är det fysiskt påfrestande och arbetsintensivt under den ljusare delen av året. Man finansierar så att säga en betald längre ledighet. Bara på Peabs asfaltsida räknar Staffan Bremander behöva rekrytera personer per år. Förhoppningen är att hitta rätt matchning genom Peabskolan. Historia på bygglektionen Medan Ängelholm är inne på sin femte elevkull kommer Peabskolan i Malmö och Solna att utexaminera sina första elever. Peter Carlsson är bygglärare i Malmö. Han plockar gärna in historia i undervisningen. Det kan handla om när man började bygga med valv eller vad en egyptisk triangel är för något, säger han. Vi jobbar gärna tvärvetenskapligt. I ett projekt om eget företagande har eleverna i tvåan byggt ett café på skolan som de nu driver. De fick till och med upprätta bygglovshandlingar, som rektorn på skolan godkände. Skolans elever har också varit med om att bygga stommen till tre stora pepparkakshus som stod utställda vid Hyllie station under Citytunnelns invigningsvecka. Internationella kontakter Utbyten med andra länder är vanliga på Peabskolan. Nyligen besökte franska utbytesstudenter Malmö. De stannade i tre veckor och var ute på flera byggarbetsplatser. De kom när snöovädret var som värst, berättar Peter Carlsson. De var fascinerade över att vi jobbade ändå. Och så gillade de bron och Citytunneln. Ett annat prioriterat område är att få in fler tjejer i byggbranschen. Av de omkring 300 eleverna i Ängelholm, Malmö och Solna är bara ett tiotal tjejer. Skolorna speglar byggbranschen som helhet och det tar tid att ändra på, säger Alexandra Johansson, ordförande i Peabskolans mångfaldsgrupp. Värdegrundsfrågor handlar om allt från etnicitet och kön till hur vi behandlar och respekterar våra medmänniskor. Peabskolan ska vara en föregångare i detta arbete. Dramatisk krisövning Peabskolans elever utsätts gärna för skarpa lägen. Som när Peabs årliga krisledningsövning skulle genomföras. Fem av de sex regionala krisorganisationerna genomförde sin övning på Peabskolan med elever och lärare som statister. 16 P E A B J O U R N A L E N 1 /

17 » peabskolan är en del av vår krisorganisation och vi har velat öka förståelsen för vilket arbetsmiljöansvar som finns mellan skola och arbetsplats.«vi övade tre olika scenarier, berättar koncernens säkerhetschef Peter Martin. I ett fall gällde övningen att en elev skadades ute på sin praktik. I ett annat fall var att en elev knivskar rektorn. Skådespelarinsatserna i form av skadad elev, rektor och chockad platschef skulle kunna ha genererat en och annan Oscarsstatyett enligt en säker källa. I den tredje övningen hade någon backat en bil och kört på en förbipasserande vid en arbetsplats. Det har blivit vanligare, i synnerhet i storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm, att journalister åker direkt ut på arbetsplatsolyckor och ställer frågor som kan vara svåra att besvara i inledningsskedet, säger Peter Martin. Istället för att gå in på skuldfrågan innan den är klargjord bör man endast bekräfta och beklaga att en olycka har hänt, samt eventuellt berätta om det är någon som har förts till sjukhus. Ett av syftena förutom att öva krisorganisationen har varit att sätta Peabskolan på kartan. Den är en del av vår krisorganisation och vi har velat öka förståelsen för vilket arbetsmiljöansvar som finns mellan skola och arbetsplats, säger Peter Martin. Upplands Väsby nästa I slutet på januari blev det klart att en fjärde Peabskola kommer att startas. Jan Röjestål är i dag rektor för Peabskolan i Solna. Nu kommer han att basa över ytterligare en skola i Stockholmsområdet. Peab bygger nytt gymnasium i Upplands Väsby, berättar han. Skolinspektionen har precis godkänt att vi tar över byggprogrammet på skolan, som heter Väsby nya gymnasium. Vi tar över de befintliga eleverna och börjar i augusti med undervisningen. Till hösten kommer alltså Peabskolan att samla 400 elever i Sverige. Läste upp betygen Kim Strömblad gick ut Peabskolan i Ängelholm förra våren och arbetar nu som snickare på Ängelholms sjukhus. Han tycker att han fått ett bra bemötande som nyanställd. Peabskolan har han också bara gott att säga om. Alla har det inte så lätt i skolan, säger han. Det var flera dyslektiker i klassen och det kunde vara svårt att läsa ritningar, men när läraren ritade upp på golvet var det lättare att förstå. Själv hade han inte godkänt i engelska och fick hjälp att läsa upp ämnet. Han är inte ensam om att förbättra sina resultat. Peabskolan Peabskolorna finns i dag i Ängelholm, Malmö och Solna. Skolorna har cirka 300 elever och knappt 30 medarbetare. Till hösten startas en fjärde Peabskola när byggprogrammet på nya Väsby gymnasium med omkring 100 elever tas över. I den senaste årskullen som gick ut i Ängelholm studerar två elever nu vidare på universitetet, vilket är en stor framgång då båda saknade godkända betyg när de började gymnasiet. P E A B J O U R N A L E N 1 /

18 nordens samhällsbyggare Gerry Åkerström som fyllde 60 strax före jul, har ett långt förflutet inom byggbranschen. I dag är han operativ chef för uppförandet av kvarteret Körsbäret i Södertälje där arbetskraften huvudsakligen består av irakier, som tidigare var arbetslösa. Det går bra och det känns väldigt positiv, säger Gerry Åkerström. Text: Roland Fransson Körsbäret som ger mersmak Integrationsprojektet som ser ut att lyckas Gerry Åkerström, som själv bor i Södertälje, började sin bana som utsättare, för att sedan avancera till olika chefsjobb. Innan han fick erbjudandet om att driva projektet Körsbäret arbetade han i Solna på Peab Bostad som arbetschef. Gerry berättar att han var innerligt trött på pendlandet. Han fick åka hemifrån sex på morgonen och var sällan hemma igen förrän sex på kvällen. Så när han fick frågan om att börja jobba i det nya företaget Telge Peab AB, som ägs gemensamt av Södertälje kommun och Peab, var det naturligtvis lockande, men han tvekade. Det var ju lite som att börja om från början, men så tänkte jag att om vi lyckas med att få arbetslösa invandrare i jobb så är ju det något som båda jag, Peab och kommunen kan vara stolta över. Då har vi gjort något som är verkligt bra. Jag slog till och det är inget jag ångrar, säger Gerry. Projektet följer den uppgjorda planen, som säger att bygget ska vara inflyttningsklart till årsskiftet. I början var det lite svårt att få lägenheterna sålda, därför att folk trodde att det skulle bli sämre kvalitet eftersom byggjobbarna var arbetslösa invandrare. Men så är det naturligtvis inte, poängterar Gerry, och berättar att det nu bara finns några få lägenheter kvar av totalt 77 stycken. Arbetsstyrkan just nu består totalt av 17 anställda inklusive tre handledare. Gerry tror att det kommer vara runt 25 personer anställda när bygget kulminerar. Majoriteten byggarbetare har sina rötter i Irak, vilket inte är så underligt med tanke på att Södertälje under Irakkriget tog emot fler flyktingar än USA och Kanada tillsammans. Kravet för att få jobb i Telge Peab är att man har erfarenhet av byggnadsarbete. När det gäller medarbetarna från Irak skiljer sig kunnandet av naturliga skäl en del från den kompetens som svenska byggnadsarbetare innehar. Framför allt gäller det säkerhetstänkandet. Men de lär sig snabbt och arbetsmoralen är på topp. De här killarna vill verkligen jobba, och de är enormt stolta över att ha fått ett riktigt arbete. Den första tiden gick de hem i sina arbetskläder, med Telge Peabs logotyp på, bara för att visa upp sig för grannarna, berättar Gerry Åkerström och skrattar. Idén till det här täta samarbetet mellan Södertälje kommun och Peab kommer från Anders Lago, som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande. Sverige är ett litet land där vi måste hålla ihop och tillsammans försöka lösa samhällsproblemen. Den offentliga sektorn är bra på sysselsättningsåtgärder, men min övertygelse är att ska det bli riktiga arbeten måste vi ha med oss näringslivet, säger han och hämtar argument från historien. Anders Lago påpekar att flera kända svenska företag som exempelvis Ericsson och Asea en gång i tiden startades som samarbeten mellan näringslivet och det offentliga. Han tycker att Telge Peab-projektet bara har positiva sidor. Det kostar inte kommunen något, utan tvärtom ger företaget vinst samtidigt som arbetslösa får sysselsättning och blir skattebetalare i stället för att vara bidragstagare. 18 P E A B J O U R N A L E N 1 /

19 Gerry Åkerström tillsammans med delar av sitt positiva arbetslag. P E A B J O U R N A L E N 1 /

20 profilen Petter Moe Rivstart för ny VD i Peab Norge Text: Bella Danowsky Petter Moes mål är klara för norska verksamheten öka lönsamheten och stärka varumärket. Den 4 januari 2011 övertog Petter Moe VD-stolen för Peab Norge. Sin första månad har han vikt åt att förbereda en strategisk plattform att arbeta från och att sjösätta en ny organisation och ledningsstruktur. Februari och mars planerar han använda till att besöka medarbetarna ute i projekten. Jag ser verkligen fram emot att träffa dem som arbetar ute på fältet, säger Petter Moe bestämt. Det är där verksamheten finns, inte inne på kontoret. Jag vill se hur projekten drivs inom Peab, lära känna medarbetarna och samtidigt passa på att informera om vad vi arbetar med centralt. Vi ska lägga fokus på kvalitet, säkerhet och lönsamhet, slår han fast. Peab Norge ska växa och på sikt ska vi etablera oss i nya delar av Norge, där vi inte finns idag. Förstärker verksamheten Den nya organisation som nu formats, har fått förstärkt HR-funktion, en verksamhets- utvecklingsfunktion och en helt ny funktion kallad oorganisk tillväxt. Med hjälp av de nya funktionerna ska vi definiera de områden vi vill stärka i förhållande till marknaden, förklarar Petter. Då kan vi utarbeta strategiska planer för det arbetet och skapa en lönsam verksamhet. Detta är i linje med Petters filosofi, som han förklarar så här: Om du vill hoppa långt på skidor, räcker det inte att bara tänka på att hoppa långt. Det krävs att du förbereder dig och tänker noga på hur du ska genomföra vart och ett av de olika stegen inför och under hoppet då kan du hoppa långt. Förutom att öka lönsamheten, är ett av målen att återupprätta norska Peabs rykte, eftersom det kanske inte är på topp just nu, anförtror Petter PeabJournalen. Visserligen är de gamla problemen uppklarade, men de hänger fortfarande kvar. Därför var jag också lite tveksam till jobbet i början, men ser det samtidigt som en spännande utmaning: Vi ska bli en attraktiv verksamhet! Anläggare med driv Petter Moe har lång erfarenhet av att arbeta inom svenskägda byggföretag i Norge. Närmast kommer han från norska NCC, men har även ett förflutet på norska Skanska. Jag är egentligen anläggare från början, berättar han. Min ingenjörsexamen tog jag 1986 i USA, vid University of Wyoming. Där studerade jag under fem år på ett idrottsstipendium och tränade samtidigt friidrott, framförallt löpning. Sitt första jobb fick Petter på Selmer Furuholmen Anläggning, de första två åren som planläggningsingenjör. Därefter flyttade han ut i projekten som driftledare och gick de närmaste 13 åren den långa karriärvägen. Under sin tid där, var han med om många stora infrastrukturprojekt. Selmer blev uppköpt av Skanska de sista åren av hans anställning. Jag gick så vidare till NCC, som chef för Anläggning på Östlandet, fortsätter Petter. Efter det första året blev jag chef för NCCs hela norska anläggningsdivision och blev kvar på det jobbet i sju år, fram till början av Då blev jag direktör för strategi- och verksamhetsutvecklingen för både bygg- och anläggningsverksamheterna på norska NCC. Där var jag kvar tills erbjudandet om jobbet på Peab dök upp. Att skapa lönsamhet var då, liksom nu, ett av målen för mitt arbete. När jag började som direktör var NCCs omsättning 1 miljard norska kronor på anläggningssidan. Den hade stigit till 2,5 miljarder när jag slutade. Uppskattar Peab-andan Petter Moe beskriver sig själv som en strukturerad person, med gott tålamod och ett lugnt och stabilt humör. Han är lyhörd, tycker om att arbeta med människor och uppskattar effektivitet. Jag är nog mer en ledare än en chef, säger han. Med ledare menar jag en person 20 P E A B J O U R N A L E N 1 /

21 analys av anders haskel som kan entusiasmera folk och få dem att följa med av egen vilja, medan en chef, för mig, är mer diktatorisk. Dessutom underlättar det att jag är van vid att arbeta i svenskägda företag och i stora koncerner. Det är dock stor skillnad på kulturerna i NCC och Peab. Det märktes väldigt tydligt när jag träffade koncernledningen och Mats Paulsson för första gången i Förslöv. Här i Peab finns en fantastisk atmosfär och värderingarna känns mycket verkliga. Det är verkligen jordnära, informellt, öppet och med korta beslutsvägar. En affärsinriktad verksamhet, vilket jag uppskattar. Ålder 50 år Familj Frånskild, barnen Kamilla 19 och Marthe 15 år. Bor I Oslo. Senast lästa bok Klienten av John Grisham. Fritidsintressen Sporta, tränar gärna, framförallt cykling och skidåkning. Laga mat, såväl norsk husmanskost som orientalisk mat. Reser gärna till USA och de grekiska öarna. Är också förtjust i europeiska storstäder, som Paris, Rom och Wien. Skulle vilja till bortre Asien, till länder som Thailand, Kina och Japan. Äter gärna Sushi, wok och italienska pastarätter. I december flödade optimismen. Börsen steg och många såg framför sig ett starkt Men sedan hände någonting. En bit in i februari stod Stockholmsbörsen på minus och avvek därmed från ett vanligt säsongsmönster med stigande kurser i början på året. Under tio av de senaste femton åren har börsen legat på plus två månader in på det nya året. Är den svaga inledningen på året ett tecken på att festen är över och att vi får räkna med att även helåret slutar på minus. Svaret är nej. Vid fem tillfällen under den senaste femtonårsperioden när börsen har inlett året svagt har helåret slutat på minus vid tre tillfällen. Det var 2001 och 2002 i spåren av den spruckna it-bubblan samt 2008, året då finanskrisen härjade som värst och kulminerade med Lehman Brothers krasch och 2009 startade också med fallande kurser, men efter en botten ett par månader in på året tog kurserna rejäl fart uppåt. Min slutsats en bit in på 2011 är att de faktorer som i slutet av 2010 talade för fortsatt börsuppgång fortfarande gäller. Den starkaste drivkraften är att tillväxten i världsekonomin fortsätter. Särskilt viktigt är att USAs ekonomi ser ut att växa i god takt i år samt att BNP-ökningen ligger kvar på en hög nivå i Asiens tillväxtekonomier. God tillväxt leder till ökad försäljning ute i företagen som i sin skapar högre vinster. Det är dessutom en utveckling som ser ut att fortsätta in i Samtidigt är det ont om bra alternativ till aktier. Statsobligationer fortsätter till exempel att ge en medioker avkastning. Anledningen till börsens svaga start på året är några händelser av engångskaraktär som slagit särskilt hårt mot svenska aktier. Svenska kronans styrka betyder att vinster Börsfesten är inte över intjänade utomlands blir lägre när de växlas in till svenska kronor samt att exportintäkter blir lägre. Men kronan kommer inte att stärkas i det oändliga och därför är detta en effekt som successivt klingar av. Den nyss avslutade rapportperioden visar dessutom att många företag drabbas av höga råvarupriser. Men samma sak här. Förr eller senare når priserna ett tak och i takt med att detta närmar sig kommer företagen också att kunna kompensera sig för åtminstone en del av de höjda kostnaderna. Jag tycker också att det går att se årets svaga inledning på börsen som en anpassning till mer realistiska framtidsutsikter. Företag kommer till slut till en gräns där det inte går att öka vinstmarginalerna ytterligare. Där kan vi vara idag om vi tittar på börsen i stort. Sen kan det alltid finnas mer att hämta hos branscher som ligger sent i cykeln eller företag som av olika skäl går sin egen väg. Hur ser då hotbilden ut? Att oväntade händelser snabbt kan stöka till bilden såg vi för en tid sedan när de sittande presidenterna störtades, först i Tunisien och därefter Egypten. Sannolikt får vi leva med ökad politisk osäkerhet i arabvärlden en tid framöver. Ett annat tema är rädsla för inflation. Drivet av bland annat höga råvaru- och matpriser stiger inflationen oroväckande mycket på flera håll i världen. Det kan tvinga fram räntehöjningar från centralbanker som i sin tur kan skapa oro på aktiemarknaden. Samtidigt behöver inte inflation var något stort hot mot börsen. Högre priser är ju samma sak som högre intäkter, åtminstone för en del av börsens företag. Och det är ju heller inte särskilt länge sedan aktiemarknaden oroade sig för motsatsen, det vill säga deflation eller sjunkande priser. Anders Haskel, fristående börsanalytiker. Anders Haskel har lång erfarenhet av aktiemarknaden från olika befattningar i bank och som börskrönikör i flera affärstidningar P E A B J O U R N A L E N 1 /

22 Victoria Tower blir ett nytt landmärke. Förutom att den blir näst största byggnaden i Stockholmsregionen kommer dess glittrande glasfasad att märkas på långt håll. Skybaren på 34e våningen lär bli en attraktion. 22 P E A B J O U R N A L E N 1 /

23 samhällsbyggaren Hotellmagnaten Arthur Buchardt och Peab åtgärdar Kistas mångåriga problem med brist på hotellrum. Det t-formade Victoria Tower med sin spektakulära glasfasad ritad av Wingårdhs präglar redan stadsbilden. Men det gäller att inte vara höjdrädd.»man vänjer sig, men vi har haft några som fått byta till andra arbetsplatser«, säger Peabs projektchef Stefan Blid. Text: Lena Breitner Victoria Tower strävar mot rekordhöjden 118 meter Buchardts nya landmärke löser hotellproblem i Kista Man kan ge två bilder av Victoria Tower i Kista. Den ena handlar om trend och design. Den andra handlar om en tuff vardag. Båda är lika sanna. När Victoria Tower står klart kommer det att vara en trendig kontors- och hotellskapelse. Huset är ritat av Wingårdh Arkitektkontor och består av en lägre byggnad och ett t-format höghus om 34 våningar. Bara Kaknästornet är högre i Stockholmsområdet, konstaterar Claes Rising, regionchef för Peab Stockholm Hus 3. Fasaderna består av olikfärgade och olikformade glasbitar. De lärde tvistar om huset kommer att vara som mest till sin fördel i glittrande solljus eller i stadens nattmörker. Många kan redan fälla sitt omdöme, eftersom Victoria Tower ligger strax intill E4:an på väg mellan Arlanda och Stockholm. Vi är på 28e våningen nu och når full höjd i början på april, säger Claes Rising. Fasaden är monterad upp på halva huset. P E A B J O U R N A L E N 1 /

24 Telecom och mässhall Ericsons huvudkontor ligger i Kista liksom många andra telecomföretag. Här ligger också Kistamässan. Mängder av nationella och internationella besökare kommer hit varje år och hotellbristen i Kista har varit ett långvarigt problem. Det nya hotellet som ska öppna i Victoria Tower kommer att ha 300 rum och ligga i direkt anslutning till mässan. Utöver detta kommer det att finnas kontor och konferenslokaler i byggnaden, bland annat i den t-formade överdelen på höghuset. Hotellrummen är relativt små. Det man satsat på är design. - All inredning är från Vitra och Montana, berättar Stefan Blid, som också kan intyga att hotellmagnaten Arthur Buchardt personligen är väldigt engagerad sitt nya designhotell. Tuffa väderförhållanden Den tuffa vardagen kring Victoria Tower, det är den Peabs byggarbetare lever under. Tuffast är vinden och kylan. Trots ett vindoch säkerhetsskydd i plåt som omgärdar dem som arbetar högst upp i byggnaden biter det ordentligt. Blåser det fem meter per sekund på marknivå har vi femton där uppe, säger Claes Rising. När det regnar kommer det rejält. Vi har fått införskaffa speciella överlevnadsdräkter till våra anställda för att de ska klara väderförhållandena. Höjdrädslan har inte varit ett stort problem. Man vänjer sig, men vi har haft några som fått byta till andra arbetsplatser, säger Stefan Blid. Alla gillar inte bygghissen som skakar en del. Peab har satsat mycket på säkerhet. Plåtskyddet är en investering. Det lyfts med hydraulik och hålls över huvudhöjd på byggnadsarbetarna. Det tar en del av vinden också, säger Stefan Blid. Men man ser inte så mycket av utsikten. Men vi har tittgluggar. Logistiken måste klaffa En utmaning är att samsas på de små utrymmena. Med underentreprenörer arbetar personer i byggnaden samtidigt. Fasadelementen monteras inifrån. Parketten läggs på våning 7 medan de målar på våning 11. Logistiken måste verkligen klaffa. Vi bygger ju ett lego på höjden, säger Stefan Blid. Varje våningsplan är bara 440 kvadratmeter stort. Därför har vi begränsat oss till att bara ta in material i huset efter halv fyra på eftermiddagen. Hur mycket rör huset på sig när det stormar? När det blåser 25 meter per sekund ligger pendeln på 120 millimeter, förklarar Stefan Blid. Det kommer att vara en trög rörelse och man kan märka det om man till exempel häller upp ett vattenglas. Victoria Tower Nybyggnad av hotell- och kontor om 300 hotellrum och omkring kvm kontors yta. Huset består av en 34 våningar hög t-formad skyskrapa samt en lägre byggnadsdel. Arkitekt: Karolina Keyzer på Wingårdh Arkitektkontor. Beställare: Arthur Buchardt genom Call Tower Invest A/S Hotelloperatör: Scandic. Uthyrning kontor: Fastighetsbolaget Klövern Huvudentreprenör: Peab Entreprenadsumma: 460 miljoner kronor. Byggarbetet påbörjades i november 2009 och ska vara avslutat i september P E A B J O U R N A L E N 1 /

25 Vägens guld kommer från Fröland Det var inte många som trodde det skulle bli en sån här vinter till, säger Sthen Wästeräng, platschef på Peabs dotterföretag Swerock. För andra vintern i rad har de åtta anställda i Uddevalla fullt upp. Sedan november har mer än 50 ton isgrus lämnat Frölandskrossen. Det är en ökning med över 100 procent sedan förra säsongen. Var summan slutar för vintern 2010/2011 vågar Sthen inte spekulera om. Vintern är ju inte slut ännu, vi har resterande mars- och delar av april månad kvar, skrattar Sthen. De lager som lades upp i somras i bland annat Trollhättan och Vänersborg och som skulle räcka hela vintern tog slut redan i början av säsongen. Men att isgrusen skulle ta slut det händer inte på Frölandskrossen. Parallellt med att man lastar bil efter bil med isgrus går stenkrossen för fullt. Och tur är väl det för nu, när andra lager är slut levererar man så långt söderut som till Varberg. Grushögarna som lades upp i början av säsongen har urholkats, men nya tillkommer. Bergtäkten som Swerock använder genom entreprenad för att producera isgrus kommer att räcka åtminstone 25 år till. Det är fantastiskt att det gått att hålla igång produktionen trots kylan. Den här vintern kom alldeles för tidigt, avslutar Sthen Wästeräng. Det krossas grus året om i Frölandskrossen. Det som inte används till halkiga vägar på vintern används till asfalt på sommarhalvåret. Under 2010 lämnade totalt cirka ton grus Frölandskrossen. Kylan biter, det är snålblåst och solen lyser med sin frånvaro. Lastbil efter lastbil kör in på Frölandskrossen i Uddevalla och fylls med isgrus till hala vintervägar. FAKTA ISGRUS: Isgrus är ett naturmaterial av finkrossat berg som kubiserats, det vill säga att det efter krossen går igenom en speciell maskin som slår av de vassa kanterna och ger rundade hörn. Frölandskrossen levererar två sorters grus, 2-5 mm eller 4-8 mm. Fördelarna med isgrus är att det inte blir några föroreningar, inga temperaturbegränsningar och djurtassar, klövar och skor tar inte skada. FAKTA VÄGSALT: Mycket av Sveriges vägsalt kommer från tyska saltgruvor eller anläggningar i Italien. Man utvinner även vägsalt från sjöar i till exempel Tunisien. Saltet gör det möjligt att smälta is ner till minus 18 grader. Trafikverkets gräns för salt går dock vid minus sex grader. Vägsalt innehåller minst 97 procent ren natriumklorid. Resten är främst fukt och kalk. Användandet av vägsalt har minskat främst på grund av miljöskäl. P E A B J O U R N A L E N 1 /

26 för nordisk ge nordens samhällsbyggare Norska Peab 26 P E A B J O U R N A L E N 1 /

27 vill arbeta menskap Peab i Norge består idag av tre skilda Peabföretag. En av nytillträdde VD Petter Moes målsättningar är att starkare knyta samman de tre verksamheterna genom utökat samarbete och att de dessutom ska bli en tydligare del av den nordiska Peabkoncernen. Text: Bella Danowsky Vi vill bli en aktiv del av Peabs vision att bli Nordens samhällsbyggare, förklarar Petter Moe, som började på Peab Norge som VD den 4 januari Vi står inför förnyelser som på olika sätt ska bidra till att öka vår konkurrenskraft och lönsamhet. Ett av målen är att växa och etablera oss i nya delar av Norge. För att åstadkomma detta, presenterade han nyligen en omgjord och förstärkt ledningsstruktur och organisation. En viktig beståndsdel blir den helt nya funktion som kallas oorganisk tillväxt. Med hjälp av den funktionen kan vi på ett helt annat sätt än tidigare fokusera på att växa, framhåller Petter Moe. Idag finns vi huvudsakligen i Oslo-området, i Östlandet och i Tromsö. Ett av våra mål är att på något sätt öka vår etablering på västlandskusten antingen genom att bygga upp en ny, egen organisation, eller genom att köpa andra företag. Ett annat av norska Peabs utvecklingsområden är givetvis fastighetsutveckling, som på sikt kan medverka till att generera fler projekt. Affärsutveckling är ytterligare ett intressant och viktigt område, som har central P E A B J O U R N A L E N 1 /