Medlemsblad Göteborgskretsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsblad Göteborgskretsen"

Transkript

1 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) Women s International League for Peace and Freedom (WILPF) Medlemsblad Göteborgskretsen Nr 2 April 2013 IKFF Göteborgskretsen Viktoriahuset Linnégatan 21, Göteborg. Kansliet är öppet onsdag Telefon Postgiro Ansvarig för detta nummer: Annmarie Olsson 1

2 Ordförande har ordet Hej alla IKFF-Göteborgskretsare! Några av er hittade upp till medlemsmötet, som vi hade tillsammans med Göteborgs RättighetsCenter i stora salen i Viktoriahuset onsdagen den 3 april om mänskliga rättigheter. Nu får ni liksom övriga IKFF-are i Göteborg några ord om Målet för lagarna om mänskliga rättigheter: - Utveckla en helhetssyn på mänskliga rättigheter. - Analysera FN:s arbete kring frågan samt hur detta arbete går till inom internationella NGO:s som WILPF/IKFF. - Utveckla metoder som kan användas av oss själva inom det egna samhället - Skaffa grundlig insikt i denna fråga genom det internationella arbetet inom WILPF. Mänskliga rättigheter har vi inom Fred och Frihet arbetat med i snart hundra år runt om i världen. Hösten 1997 blev vi i Göteborgskretsen inbjudna till Kiev i Ukraina som en fortsättning på ett seminarium i Baskemölla 1996 där vi hade haft det långsiktiga målet att "bygga vidare på fred i världen" Till Baskemölla kom kvinnor från Östeuropa och Norden. De kom från Estland, Lettland, Litauern, Polen, Ryssland, Ukraina, Danmark och Sverige. Ämnet för det seminariet var: "Fredlig konflikthantering" och meningen var att kvinnorna skulle kunna arbeta vidare med frågan i sina respektive länder. Vit ros för fred Vi i Göteborgskretsen arbetade vidare i en studiecirkel på hemmaplan efter Baskemöllaseminariet och tog kontakt med Valentina Bondarovskaja i Ukraina, som uttryckt en önskan om att bli medarrangör vid ett nytt seminarium. Det seminariet hölls i Kiev Vi som reste från Göteborg var Tyra Spångberg, Ann-Britt Karlsson och jag. Från Danmark kom Anne-Lise Ebbe och Mia Helene Nilsson. En inbjuden föredragshållare hade vi; Marta Cullberg Weston som bland annat menar att "demokratiska strukturer kan vara som stötfångare och leda begynnande konflikter in i konstruktiva banor". Övriga deltagare var många Ukrainska lärare, två ryska kvinnor samt WILPFs dåvarande generalsekreterare Barbara Lochbihler. Vi bodde på ett konferenshotell i det gröna distriktet ett par mil utanför Kiev, som tidigare under Sovjettiden varit ett rekreationscenter och nu var något tomt och öde med bara vårt seminarium som gäster. Barbara Lochbihler höll ett anförande om Strävan efter en fredskultur och hon hade med sig en vit ros. Den stod i en vas under hela vårt seminarium. Under andra världskriget var en vit ros i Tyskland en symbol för antinaziströrelsen. Barbara hoppades att den vita rosen nu skulle bli en symbol för Fred och Frihet för oss alla! Marta Cullberg Weston talade om Konfliktlösning, Kvinnor, Kultur och Kraft. Hon citerade bland annat Marcel Proust:" Verkligheten är sann för oss alla men olika för var och en" Vilket är sant vid varje konflikt. "Det ger oss en nyttig lärdom om verklighetens subjektivitet." Konflikter är en del av livet - vi kan inte undvika dem men lära oss att hantera dem - vilket vi gjorde genom olika övningar samt samtal och samvaro under Kievseminariet. Några år senare utbröt den orangea revolutionen i Ukraina i Kiev - en början var kanske vårt seminarium 1997?! Boel Bruce. Nyvalada förbundsstyrelsen på trappan till Fredens hus i Uppsala Den nyvalda förbundsstyrelsen består av ordförande Malin Nilsson, två vice ordförande Ann-Cathrin Jarl och Elin Hedqvist samt ledamöterna Lena Backhausen, Emma Bjertén, Christina Hyllner, Lisbeth Håkansson, Lotta Nordberg, Siv Ramsell Westberg, Emma Rosengren och Moa Roshanfar Nio av förbundsstyrelsens ledamöter på trappan till Fredens hus i Uppsala där kongressen hölls. 2

3 Kalendarium 9 april kl Universitetet, Vasaplatsen. Margot Wallström om sexuellt våld i konflikter. 15 april Global Day of Action on military spending. Flygbladsutdelning. Kontakta IKFF för tid och plats. 19 april kl Årsmöte GADIP, inst för globala studier, Konstepidemins väg 2 a-e 24 april kl Styrelsemöte i lokalen 18 maj kl Loppis på Viktorihusets gård 25 maj Fred med fredliga medel, seminarium med Johan Galtung, Stocken, Orust Mer information om seminariet kommer att finnas på hemsidan i god tid före 25 maj. Medlemsavgift Med detta medlemsbrev skickar vi med ett inbetalningskort för årsavgiften Vi hoppas att Du även i fortsättningen vill vara medlem i världens enda kvinnliga internationella fredsorganisation. IKFF firar 100 år 2015 med både lokala, nationella och internationella begivenheter. Medlemsavgiften är 250 kronor, för familjemedlem är avgiften 50 kronor och för ungdomar 95 kronor. Av vår medlemsavgift sänder vi merparten till det Internationella arbetet. Från och med 2014 skall årsavgiften till IKFF bli enhetlig för hela landet och vara lika för alla medlemmar oavsett om man är medlem, familjemedlem eller ungdom. Avgiften blir 180 kronor per år med möjlighet att via autogiro dela upp kostnaden till 15 kronor per månad. Förbundet skall i fortsättningen helt sköta medlemsregistret och även ansvara för krav på avgifter. Detta beslutades när IKFF hade sin kongress i Uppsala i slutet av mars. Beslutet bygger på två propositioner som förbundet lämnat till kongressen. Maj-Lis Månsson Göteborgskretsens nyvalda styrelse Boel Bruce, ordförande tel Annmarie Olsson, vice ordförande Jeanette Rigné och Sofie Säterhall, sekreterare Maj-Lis Månsson och Birgitta Andersson, kassörer Christina Hyllner, Lena Backhausen och Lisbeth Håkansson, ordinarie ledamöter; Brittmo Bernhardsson och Ann-Mari Westberg suppleanter. 3

4 Kongress i Uppsala mars 2013 Rapport från Anna-Lisa Björneberg Kongressen ägde rum i Fredens Hus på Slottet i Uppsala. Det var inspirerande för oss göteborgare att komma dit och se hur vi kan planera för vårt Fredens Hus i Göteborg som vi tillsammans i Fredsam arbetar för inför Göteborgs 400-årsjubileum Kongressen var väl planerad och genomförd och samlade ett fyrtiotal kvinnor och några män. Vår generalsekreterare Josefine Karlsson gjorde inledningsvis en levande powerpointpresentation av verksamhetsberättelsen och vi imponerades av omfattningen av aktiviteter. Våra ombud Av 18 ombud deltog tre från Göteborgskretsen. Vi har brukat vara fem men i år hade Göteborgskretsen bara 140 betalande medlemmar så det blev bara tre: Annmarie Olsson, vår nyvalda vice ordförande som varit medlem i IKFF i många år, Birgitta Mellgren och jag, Anna- Lisa Björneberg. Vi hade från Göteborgskretsen med oss förslag att tre värderade trogna medlemmar skulle utses till hedersmedlemmar: Birgitta Hedborg, som numera bor i Lund men är medlem i Göteborgskretsen, Inga-Lisa Halling och Birgitta Mellgren. vi kunde tipsa hur de kan undersöka militariseringen i sitt närområde. Ny styrelse Till den nya styrelsen valdes Malin Nilsson till ordförande samt Ann-Cathrin Jarl och Elin Hedqvist till vice ordföranden. Emma Rosengren valdes till internationell styrelseledamot. Kerstin Grebäck, som är internationell vice ordförande och ledamot i exekutivkommittén, är adjungerad till styrelsen. Göteborgskretsen framlade också tre motioner med inriktning på 100-årsfirandet med förslag att skriva IKFF:s svenska historia, ordna en uppsatstävling och rekrytera medlemmar så att den svenska sektionen med 800 medlemmar kan nå upp till tusen år Från Göteborg förde vi också med oss fokuset på militariseringen i Sverige som vi arbetat med sedan den förra kongressen som hölls i Göteborg Då inleddes kongressen med ett seminarium med Hugo Norell från Skärgårdsuppropet, representant för Försvarsmakten och en panel med politiker. Vi har därefter haft eget seminarium om militariseringen och även ett i samverkan med Fredsam i Göteborg. Frågan förs nu upp på nationell nivå i och med att förbundet fått medel till projektet Kvinnor mobiliserar mot militarisering. Johanna Tengblad presenterade sitt arbete: Grejen med militarisering och Maud Edvards föreläste om Militarism och militarisering som en upptakt till en diskussion om hur vi arbetar vidare. Vi samlades i smågrupper för att diskutera olika ämnen och vi göteborgare samtalade om hur vi kan fortsätta och hade en representant från Stockholmskretsen i vår grupp, som 4

5 Till ledamöter valdes Christina Hyllner, Lena Backhausen och Lisbeth Håkansson från Göteborg, Siv Ramsell Westberg, Emma Bjertén, Lotta Norberg, Pernilla Trädgårdh, Annika Skogar, Moa Roshanfar. Till valberedning utsågs: Klara Levin, Sara Andersson, Sepideh Shahrokhi och till suppleanter Maria Pilar Reyes och Viktoria Gonzales. Medlemsavgifterna blir enhetliga: 180 kronor per år eller 15 kronor per månad med autogiro och administreras av kansliet blir det Nordiskt Forum i Malmö om jämställdhetsfrågorna som upptakt till Hundraårsfirandet i Haag Hundraårsfirandet i Haag på World forum på temat Womens power to stop war. Det blir Kavalkad om kvinnor som betytt mycket för fredsarbetet och ett Manifest om dessa hundra år som gått. Cynthia Cockburn, Kvinnor i svart, skriver framåtblickande, kort och kärnfullt om åren framför oss. Dessförinnan hålls WILPFs kongress i Fredspalatset som också ligger i Haag. Olika internationella grupper har bildats som skall arbeta med underhållning, konst sponsring, logistik. Insamlingsfasen pågår och alla uppslag är välkomna! Kongressen avslutades med avtackning av avgående ledamöter i förbundsstyrelsen. V som var närvarande uppmanades att arbeta för att få fler medlemmar i IKFF och fler som har invandrarbakgrund. IKFFs strategi Under två år fram till nästa kongress 2015 ska IKFF arbeta mot militariseringen av Sverige, mot kärnvapen, vapenexport och lätta vapen. Framför allt. Hur ska vi då arbeta? Ja, det har den nyss avslutade kongressen i Uppsala beslutat om och det är formulerat i IKFFs nya strategidokument, som gäller under tvåårsperioden fram tills nästa kongress När det gäller militariseringen har ju vi i Göteborg redan stor erfarenhet av hur man arbetar och kunde därför dela med oss av den till resten av kongressdeltagarna, bland annat om hur man tar reda på vad som är å gång. I strategidokumentet uppmanas också kretsarnas och sektionens medlemmar att arbeta på det sätt vi redan gör i samarbetet i Fredsam. Kärnvapen har starka ideologiska kopplingar till föreställningen om maskulinitet på grund av sambandet mellan kärnvapen, makt och styrka, står det i strategidokumentet som fortsätter: Makt och styrka måste ersättas av samarbete och förtroende i det internationella säkerhetsarbetet. Därför är det nödvändigt att de existerande kärnvapenstaterna lever upp till sitt ansvar enligt icke-spridningsavtalet, NPT. Kongressen beslutade också att IKFF ska arbeta för ett krav på att svensk vapenhandel ska vara öppen och underställd demokratisk kontroll. Vårt mål är att vapenproduktionen och -exporten ska upphöra. Vi ska också öka kunskapen om förhållandet mellan lätta vapen och våld mot kvinnor. I strategiplanen sägs: Lätta vapen finns världen över och tillverkas, importeras, exporteras, säljs och köps huvudsakligen av män. Trots detta har de lätta vapnen en oproportionerlig inverkan på kvinnors liv. Vår uppgift framöver är att påvisa, synliggöra, jämföra till exempel militärutgifter med skolutgifter för att tydliggöra. Men inte minst; inte ge upp. Droppen urholkar stenen inte genom sin kraft utan genom att ständigt falla. 5

6 Göteborgskretsens ledamöter i förbundsstyrelsen Göteborgskretsen har tre ledamöter i förbundsstyrelsen: Från vänster Lisbeth Håkansson, Lena Backhausen och Christina Hyllner Christina Hyllner valdes om till en ny tvåårsperiod: Viktiga budskap har varit och är för mig att bygga broar mellan människor här och där ute i de "farliga länderna", och att allt är möjligt. Dessa broar är särskilt viktiga i en värld där vi alltför ofta använder ett vi och dem-tänkande och hur detta skapar utanförskap på så väl individnivå som länder emellan. Lena Backhausen valdes in i förbundsstyrelsen för första gången: Fredsfrågor. Kvinnor och barns rätt, säkerhet och möjlighet till att aktiv arbeta, medverka och påverka i beslutsprocesser från det lilla till det stora, lokalt till globalt. Mänskliga rättigheter. Jag är problemlösare, kan en hel del om organisationers sätt att fungera, om ledarskap och gillar att jobba mede konsekvensanalyser. Lisbeth Håkansson är också nyvald ledamot: Jag blev medlem i IKFF för 10 år sedan och har arbetat i styrelsen i Göteborg med att synliggöra vår förening. Jag är öppen för nya idéer och intresserad av internationellt arbete. Eftersom jag är pensionär sedan ett par år har jag mer tid att arbeta för vår förening. Jag är speciellt intresserad av jämställdhetsfrågor, 1325, internationellt arbete och ser fram emot att arbeta i styrelsen. Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, Göteborgskretsen Verksamhetsberättelse 2012 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är en ideell organisation och IKFF Sverige är en av över 40 sektioner världen över. IKFF är en internationell fredsorganisation som för samman kvinnor som motsätter sig krig, våld, exploatering och alla former av diskriminering och förtryck och som förenar sig i önskan att åstadkomma fred grundad på ekonomisk och social rättvisa för alla. IKFF arbetar i Sverige enligt det nationella programmet som har fyra fokusområden. Dessa fokusområden bygger på det internationella programmet. De fyra fokusområdena är: 1. Utmana militarismen Nedrustning av lätta vapen Nedrustning av kärnvapen Minskning av militära utgifter 2 6

7 2. Investera i fred Förverkliga FN, säkerhetsresolution Stärka multilateralismen Följa utvecklingen av organisationerna UN Women och FN Följa Sveriges agerande i FN Sprida information om FN:s utveckling Delta i debatten om FN:s utveckling 4. Stärka IKFF som organisation lokalt, nationellt och internationellt Rekrytering av medlemmar Demokrati inom organisationen genom att använda arbetssätt och metoder för delaktighet i beslutsprocesser Transparens inom organisationen Påbörja planering av 100-årsjubileet år 2015 Styrelsen har under året haft 12 st styrelsemöten och 4 st AU-möten. En styrelsekurs hölls under hösten. Årsmötet var 26 februari. Julfesten hölls 12 december. Revisorer Valberedning Hedersledamöter Britta Deminger, Gun Ericson Anna-Lisa Björneberg, Ann-Britt Karlsson, Ingela Mårtensson Tyra Spångberg Arbetsgrupper för verksamheten, även öppna för medlemmar utanför styrelsen Affärsgruppen Öppethållaregruppen Info- och mediagruppen Birgitta Andersson, Kerstin Bokström (avled i juli 2012), Inga-Lisa Halling, Lisbeth Håkansson, Pauline Löwenborg Birgitta Andersson, Anita Berntsson, Boel Bruce, Inga-Lisa Halling, Jeanette Rigné Birgitta Andersson, Ann-Britt Karlsson, Pauline Löwenborg, Jeanette Rigné, Sofie Säterhall, Annalena Vidlund Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassörer Ledamöter Suppleanter Annalena Vidlund Maria Konkur Sofie Säterhall och Jeanette Rigné Birgitta Andersson och Maj-Lis Månsson Lena Backhausen, Anita Berntsson (avgick i mars), Boel Bruce, Lisbeth Håkansson, Pauline Löwenborg Christina Hyllner, Birgitta Fagerkvist, Birgit Vollbrecht Ansvarig för hemsidan Jeanette Rigné och Ann-Britt Karlsson Lobbyverksamhet Vi har fått en debattartikel om Skärgårdskriget publicerad i GöteborgsPosten och en artikel skriven av alla kretsordförandena och förbundet, om militärövningar, har publicerats i ECT Göteborg. Vi har skickat e-post om militariseringen av skärgården till regionala riksdagspolitiker. Ekonomi Kretsens ekonomi utgörs av medlemsavgifter, försäljning, gåvor, bidrag och projektverksamhet. Vi har stärkt ekonomin genom lotterier och försäljning på Kronhuset och Bok- och biblioteksmässan, Kulturnatta, på loppmarknader och genom att söka bidrag. Medlemskampanjen 100-kronorsmedlemsskap har fortsatt och gäller för medlemskap t.o.m Under året lämnade underhyraren AiMeducation oss och vi fick istället Föreningen Viktoriahuset som hyr en dataplats för sin fas 3-deltagare. Antal medlemmar 31 december 2012: 175 medlemmar, 14 nya medlemmar, 28 har lämnat. Sprida kunskap om IKFF och dess verksamhet Vi deltog på Internationella torget, Bok- och Biblioteksmässan, september, med en monter och ett scenprogram; Snö, mörker och kyla. Paneldeltagare var Ingrid Kjellander från Naturskyddsföreningen som skrivit en rapport om militärens miljöpåver 7

8 kan i Vättern, Med naturen som måltavla, och Tomas Magnusson från International Peace Bureau. Moderator var Ingela Mårtensson. Vi deltog på Kronhusets julmarknad, 1-16 december, med idogt arbete före och under marknaden av många kretsmedlemmar. Inför julmarknaden hade vi julpysseldagar för att skapa varor till försäljning. Jeanette Rigné och Lena Backhausen deltog på Solidarisk julmarknad i Viktoriahuset med infobord den 1-2 december. Annalena Vidlund har haft en föreläsning om IKFF, kretsens verksamhet och projekt, samt kvinnokonventionen på Frivilligcentralen Oscar den 7 mars. FN-dagen den 24 oktober hade vi ett infobord på Allégården. På Göteborgs FN-förenings 65-årsdag den 20 oktober deltog vi med infobord. Annalena Vidlund spred information om kretsens verksamhet på MEG-mediadagarna på Svenska mässan den 8 mars. Vi deltog inte på MR-dagarna november i Göteborg med egen monter men kretsmedlemmar besökte mässan samt förbundets monter. Lokalt arbete och samarbete Kretsen har varit med i nätverken AttNåUt och Fredsam samt varit medlemmar i Föreningen Viktoriahuset, GADIP, Göteborgs FN-förening, Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering samt 8-marskommittéen. Under året har vi även samarbetat med Studiefrämjandet. GADIP, Gender and development in practice, har omvandlats från nätverk till förening. Göteborgs FN-förening har firat 65 år. Fredsam konsoliderades med mycket aktiv hjälp från kretsen. Vi hade Öppet hus under Kulturnatta 12 oktober. Information om säkerhetsresolution1325 gavs under 19 oktober på Pedagogiska Institutionen, Göteborgs Universitet, av våra representanter Anna-Lisa Björneberg, Ingela Mårtensson och Boel Bruce som en del av MR-dagen via nätverket AttNåUt. Ingela Mårtensson höll i en föreläsning om FN:s säkerhetsresolution 1325 hos Göteborgs FN-förening under hösten. Representanter i föreningar och nätverk: AttNåUt Boel Bruce, Sofie Säterhall, Annalena Vidlund Fredsam Anna-Lisa Björneberg, Annalena Vidlund Föreningen Viktoriahuset, FVH Jeanette Rigné (ordförande i FVH), Pauline Löwenborg Brandansvarig Föreningen Viktoriahuset - Jeanette Rigné GADIP Birgit Vollbrecht Göteborgs FN-förening Annalena Vidlund, Lena Backhausen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Annalena Vidlund, Maria Konkur 8-marskommittéen Anita Titti Wahlberg Iternationella Kvinnodagen, 8 mars, firades bl.a. genom att kretsmedlemmar deltog i AttNåUt-nätverkets arrangemang (seminarium) samt i 8-marskommittens arrangemang (ett seminarium på Folkets Hus, Trappan, 1 mars, om politik och kvinnor och en demonstration 8 mars på Avenyn).n AttNåUt höll i två filmdagar, en på våren och en på hösten. Vi deltog med infobord. Vi deltog i Fredsams arrangemang i Fredslunden, Vasaparken, 6 augusti till minne av Hiroshima-offren. Fredsam höll i en demonstration på Järntorget 21 september och ett seminarium därefter. Fredsam höll även i en demonstration under våren mot försvarsmaktens uppvisningar vid Operan samt FredsLuciatåget den 12 december. Kretsmedlemmar deltog i alla aktiviteterna. Kretsen deltog i Föreningen Viktoriahusets vårloppis och på höstloppisen. Föreningen Viktoriahuset hade i början av året haft ett seminarium om återvinning och därefter har vi numera en uppdelning av soporna i återvinnings- och komposterbart. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har installerats i en egen lokal samt har anställt personal och har haft tre medlemsmöten och en invigningsfest, där kretsmedlemmar deltagit. Frågan om ett Fredscentrum i Göteborg driver vi vidare i nätverket Fredsam. Före vi överförde frågan hade vi ett infomöte om Fredscentrum där olika nätverk och andra intresserade bjöds in för diskussion. 8

9 Nationellt arbete och samarbete I förbundsstyrelsen ingår tre personer från kretsen; Christina Hyllner, Anita Titti Wahlberg och Annalena Vidlund. Förbundsstyrelsen hade möte i Göteborg 18 mars. Annalena Vidlund och Ingela Mårtensson är ledamöter för IKFF i Operation Ingela är dess vice ordförande. Annalena Vidlund och Sofie Säterhall deltog i Samrådsmötet den 25 maj i Stockholm. Anna-Lisa Björneberg och Birgit Vollbrecht deltog i Almedalsveckan i Visby i början av juli och spred information om Skärgårdskriget. Ingela Mårtensson deltog också i Almedalsveckan med paneldeltagande för Operation Internationellt arbete och samarbete Kretsmedlemmar deltog i Nordiska mötet mars i Göteborg. Medlemsverksamhet Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse har skickats till samtliga medlemmar. Medlemsbladet har getts ut 4 gånger under året. Verksamheten sprids via hemsidan under rubriken På gång. Enkätundersökning har genomförts via medlemsbladet. Infogruppen har utökats till att bli en info- och mediagrupp. Kretsen har haft fyra medlemsmöten; 19 maj om Skärgårdskriget, hemma hos Ingela Mårtensson på Brännö, 4 oktober om IKFF:s verksamhet, arrangerat av Boel Bruce och Lisbeth Håkansson och 24 oktober med Maj-Britt Theorin som pratade om kvinnor i fredsprocesser. Ett besök med god uppslutning, ca 20 personer kom, gjordes 31 maj på Kvinnohistoriska samlingarna, KvinnSam, Göteborgs universitet. Seminarier Annalena Vidlund var närvarande vid seminariet under hösten som hölls av SIWI (Swedish International Water Institute) klustergrupp Gränsöverskridande vatten. Den 10 november höll vi i ett seminarium om militariseringen av Sverige. Det hölls på Folkets Hus och i panelen fanns deltagare från International Peace Bureau, Ofog, Skärgårdsuppropet, Aktion Rädda Vättern samt representanter för lokala partier. Studiecirklar Vi har haft en introduktionskurs om IKFF:s verksamhet och organisation för nya och gamla medlemmar. En studiecirkel i styrelseutveckling för styrelsen har hållits under hösten. Övrigt Kretsen har haft fyra projekt: Snö, mörker, kyla Mänskliga rättigheter och demokratifrågor för att öka möjligheterna för underrepresenterade och diskriminerade grupper att påverka samhällsutvecklingen tillsammans med Homan. FN-rollspel med tema säkerhetsresolution 1325 som genomfördes på Hvitfeldska gymnasiet i april tillsammans. Medlemsbladet är framställt i samarbete med Studiefrämjan- 9

10 med Pedagogiskt centrum, GR Utbildning. Fredsams konsolideringsprojekt. Kretsen har gratulerat Maj-Britt Theorin, ordförande i Operation 1325, på hennes 80-årsdag. Slutord Det år som gått har varit givande med många skratt, stort tålamod och mycket arbete som har varit energikrävande. Vi har i Göteborgskretsen varit engagerade i olika arrangemang, aktiviteter och seminarier. Vi började första delen av året med att hålla i det Nordiska mötet, sedan fortsatte vi med att grilla politiker om militariseringen av våra vattendrag runt Göteborg och ansatte riksdagspolitiker med frågor. Sedan tog vi tag i bokälskande besökare på Bokmässan, delade ut flygblad, lyssnade andaktningsfullt på Maj-Britt Theorin samtidigt som vi målade tomtar och klippte till julgranskarameller för att stå på Julmarknaden och sälja till behövande julklappsinköpare och efter detta höll vi ett superintressant seminarium om militariseringen av landet vi bor i, ett seminarium som väckte ytterligare frågor och mer nyfikenhet. Därefter avslutades året med en härlig julfest med god mat och goda vänner. Under året har flera av våra medlemmar dött och de är mycket saknade. De har alla varit med och delat sin tid och sina erfarenheter med oss under många år och vi kommer att sakna dem med värme när vi ser oss omkring på Bokmässan och Julmarknaden med flera tillfällen. Vi har även fått nya medlemmar och ni är alla hjärtligt välkomna. Vi hoppas att ni ska tycka precis som Kerstin Bokström, som lämnat oss under 2012, Jag är bara med i föreningar jag har roligt i. Tack vare stort engagemang och stora insatser från alla ni medlemmar med arbetsinsatser och deltagande i seminarier, aktiviteter och försäljning kan vi fortsätta att ha en livlig och härlig krets kvar. Vi vill från styrelsen ge er alla ett stort tack för allt engagemang, alla idéer, all den kraft och tid ni lagt ner under året som bidragit till kretsens verksamhet under 2012 och vi hoppas att ni är med oss under 2013 då vi åter igen har en nationell kongress i Uppsala och tar nya tag för att få folk att engagera sig mot militariseringen av världen. Väl mött och Fred och Frihet till er alla! En annan sorts krig - Margot Wallström En annan sorts krig - om konfliktrelaterat sexuellt våld. Öppen föreläsning av Margot Wallström. Efter föreläsningen, klockan , visas Marika Griehsels film "Wallströms Resolution" - en dokumentär om Wallströms arbete för en ny FN-resolution. Öppet för alla - ingen förhandsanmälan. Kom i god tid - begränsat antal platser. Föreläsare: Margot Wallström har som EU-kommissionär och FNs representant bevakat kvinnors situation i krig och konflikter. Datum: Tid: 15:30-18:00 Plats: Universitetets huvudbyggnad, Vasaplatsen, Göteborg 10

11 Internationella kvinnodagen i Madrid Jag hade nöjet och glädjen att få deltaga i demonstrationen på Internationella kvinnodagen den 8 mars i Madrid. Trots en något regntung himmel uppskattades att omkring personer deltog i demonstrationståget. Det var människor i alla åldrar; många kvinnor men också en hel del män. Vad som var speciellt glädjande var det stora antalet unga kvinnor och män. En annan sak som jag upplever kraftigt bidrog till den intensiva stämningen, förutom alla banderoller och ropen som skallade, var en stor orkester. En orkester som enbart bestod av kvinnor där alla spelade olika slaginstrument. Människor gick inte, de dansade fram i takt med musiken. Detta bidrog väsentligt till glädjen, kraften och att understryka budskapen på banderollerna. Lena Backhausen Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, Göteborgskretsen Verksamhetsplan 2013 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är en ideell organisation och IKFF Sverige är en av över 40 sektioner världen över. IKFF är en internationell fredsorganisation som för samman kvinnor som motsätter sig krig, våld, exploatering och alla former av diskriminering och förtryck och som förenar sig i önskan att åstadkomma fred grundad på ekonomisk och social rättvisa för alla. IKFF arbetar i Sverige enligt det nationella programmet som har fyra fokusområden. Dessa fokusområden bygger på det internationella programmet. De fyra fokusområdena är: 11

12 1. Utmana militarismen Nedrustning av lätta vapen Nedrustning av kärnvapen Minskning av militära utgifter 2. Investera i fred Förverkliga FN, säkerhetsresolution Stärka multilateralismen Följa utvecklingen av organisationerna UN Women och FN 4. Stärka IKFF som organisation lokalt, nationellt och internationellt Rekrytering av medlemmar Demokrati inom organisationen genom att använda arbetssätt och metoder för delaktighet i beslutsprocesser Transparens inom organisationen Påbörja planering 100-årsjubileet år 2015 Följa Sveriges agerande i FN Sprida information om FN:s utveckling Delta i debatten om FN:s utveckling Lobbyverksamhet Vi ska skriva debattartikel och insändare samt föra diskussioner med lokala politiker. Ekonomi För att stärka ekonomin ska vi ha lotterier, loppisar och försäljning av varor. Sprida kunskap om IKFF och dess verksamhet Vi deltar i Bokmässan september Vi deltar i Kronhusets julmarknad 1-15 dec Vi har Öppet hus under Kulturnatta i oktober Lokalt arbete och samarbete Vi deltar i olika föreningars och nätverks arrangemang. Lokalt ska vi ha minst en representant i följande föreningar/nätverk och gärna delta även i andra föreningar/nätverk: Att Nå Ut, GA- DIP, Fredsam, Föreningen Viktoriahuset, Göteborgs FN-förening, Göteborgs rättighetscenter. Vi deltar i 8-marsfirandet. Vi deltar på minnesdagen 6 augusti för Hiroshimaoffren. Vi samarbetar med Utrikespolitiska föreningen om ett seminarium torsdag den 24 okt (FN-dagen) om militariseringen av Sverige. Vi deltar i Fredsams projekt Väcka för fred Nationellt arbete och samarbete Vi deltar i den nationella kongressen mars i Uppsala med minst de representanter kretsen får skicka Vi deltar i det nationella projektet om militariseringen av Sverige Vi ska starta planering för deltagande i Nordiskt Forum Malmö New actions on Women s rights, 2014, troligen maj. Medlemsverksamhet Vi ska öka antalet medlemmar med 10 personer. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ska spridas till medlemmarna Medlemsbladet skall utkomma minst 4 gånger under året Vi har medlemsmöte onsd 3 april kl med Göteborgs rättighetscenter På hösten har vi ett medlemsmöte som innebär ett besök på Kvinnohistoriska samlingarna. Vi har Julfest onsd 4 dec kl Vi startar en planeringsgrupp för det lokala 100-årsfirandet med ett möte lörd 20 april kl Studiecirklar Vi har en introduktionskurs om IKFF:s verksamhet och organisation för nya och gamla medlemmar. 12

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, Göteborgskretsen Verksamhetsberättelse 2014 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en ideell, internationell fredsorganisation

Läs mer

Septemberbrev. brev 2008-09-15

Septemberbrev. brev 2008-09-15 Septemberbrev brev 2008-09-15 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Hej! Hösten är här igen, och kansliet är åter i full gång när det gäller

Läs mer

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1 Protokoll, IKFF:s FS lördag 3 december 2011, kl 10.30 17 (kaffe fr 10.00) Stockholm, IKFF:s kansli Deltagande ledamöter: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Kirsti Kolthoff, Emma Bjertén, Christina Hyllner,

Läs mer

Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, Göteborgskretsen. Medlemsblad nr 1-2013

Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, Göteborgskretsen. Medlemsblad nr 1-2013 Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, Göteborgskretsen Medlemsblad nr 1-2013 Innehåll: Farväl, kära vinter Kalendarium Välkomna till ett nytt år! Årsmöte för kretsen Verksamhetsberättelse

Läs mer

Medlemsblad nr 3 September 2013

Medlemsblad nr 3 September 2013 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Göteborgskretsen Medlemsblad nr 3 September 2013 IKFF Göteborgskretsen Viktoriahuset, våning 3 Linnégatan 21, 413 04 Göteborg Kansliet är öppet onsdagar

Läs mer

Då kansliet har tagit över vissa kretsars ekonomiska redovisning tar man även hand om de ospecificerade gåvor som ges från kretsmedlemmar.

Då kansliet har tagit över vissa kretsars ekonomiska redovisning tar man även hand om de ospecificerade gåvor som ges från kretsmedlemmar. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll från AU 2006-12-18 Närvarande Ansa Eneroth, Ordförande Kirsti Kolthoff, Kassör Åsa Frostfeldt,

Läs mer

Protokoll IKFF:s förbundsstyrelse söndag 18 mars 2011, kl 12.00 17.00 Närvarande: Formalia Ordförande Beslut Sekreterare Beslut Beslut:

Protokoll IKFF:s förbundsstyrelse söndag 18 mars 2011, kl 12.00 17.00 Närvarande: Formalia Ordförande Beslut Sekreterare Beslut Beslut: Protokoll IKFF:s förbundsstyrelse söndag 18 mars 2011, kl 12.00 17.00 Närvarande: Birgitta Lorentzi, Kirsti Kolthoff, Carolyn Hannan, Christina Hyllner, Emma Bjertén, Linn Ehde Adjungerade: Emma Rosengren

Läs mer

Protokoll AU 2009-02-25. Protokoll, IKFF: s AU den 26 september 2008

Protokoll AU 2009-02-25. Protokoll, IKFF: s AU den 26 september 2008 Protokoll AU 2009-02-25 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 september 2008 1 Formalia 1.1 Ordförande Ansa

Läs mer

Nyhetsbrev v. 46. Detta händer i höst: - 12 nov: Sista dagen att anmäla sig till GADIPkonferensen

Nyhetsbrev v. 46. Detta händer i höst: - 12 nov: Sista dagen att anmäla sig till GADIPkonferensen Nyhetsbrev v. 46 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Göteborgskretsen Linnégatan 21, Göteborg Hemsida: goteborg.ikff.se E-post: goteborg@ikff.se Vi finns även på facebook och instagram

Läs mer

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 1. Ordförande Ansa Eneroth hälsade alla välkomna Hon riktade särskild uppmärksamhet mot att deltagare från den nybildade Latinamerikagruppen samlats under

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen.

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen. Lisa Hagström E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll AU 13 juli Närvarande: Ansa Eneroth Åsa Frostfeldt Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Lisa Hagström Petra Tötterman Andorff Birgitta Lorentzi 0 Runda

Läs mer

VERKSAMHET 2012 i KORT VERSION

VERKSAMHET 2012 i KORT VERSION VERKSAMHET 2012 i KORT VERSION JANUARI Tid: Måndag 9 januari kl. 18.00 Arbetsmöte Tid: Måndag 23 januari kl. 18.00 FEBRUARI Tid: Onsdag 15 februari kl. 18.00 Årsmöte Tid: Torsdag 23 februari kl. 18.00

Läs mer

3 IKFF 3.1 Kanslirapport och Ordföranderapport AU tackar för kanslirapporten och uppmärksammar att kansliet är stängt mellan vecka 29-32.

3 IKFF 3.1 Kanslirapport och Ordföranderapport AU tackar för kanslirapporten och uppmärksammar att kansliet är stängt mellan vecka 29-32. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 15 juni 2010 Närvarande: Kirsti Kolthoff, Eva Selin Lindgren och Josefin

Läs mer

Protokoll AU 4 september

Protokoll AU 4 september PROTOKOLL 2007-03-20 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll AU 4 september Närvarande Ansa Eneroth Kirsti Kolthoff Birgitta Lorentzi

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN IKFF:S FJÄRDE KONGRESS

PROTOKOLL FRÅN IKFF:S FJÄRDE KONGRESS Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet PROTOKOLL FRÅN IKFF:S FJÄRDE KONGRESS Datum: 30-31 maj 2009 Plats: Årsta Folkets Hus, 1. Kongressens öppnande Kongressen öppnades med ett hoppfullt tillbaka-

Läs mer

Verksamhetsberättelse Stockholms Freds Organisationsnummer:

Verksamhetsberättelse Stockholms Freds Organisationsnummer: Verksamhetsberättelse 2016 Stockholms Freds Organisationsnummer: 802001-0586 Styrelsemöten Stockholms Fredsförening har haft styrelsemöte i samband med medlemsmöten ca en gång i månaden. 24/2, 7/3, 14/3,

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Protokoll, IKFF: s FS 14 mars 2009 kl. 9-17.00

Protokoll, IKFF: s FS 14 mars 2009 kl. 9-17.00 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s FS 14 mars 2009 kl. 9-17.00 105 Formalia 105.1 Ordförande Kirsti Kolthoff 105.2

Läs mer

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Protokoll AU Justerat 2009-06-26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Närvarande:

Läs mer

Protokoll från AU den 17 april 2007

Protokoll från AU den 17 april 2007 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll från AU den 17 april 2007 Närvarande Ansa Eneroth Kirsti Kolthoff Kerstin Grebäck Birgitta

Läs mer

Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008

Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008 1 Formalia 1.1 Ordförande AnnaLisa Eneroth 1.2 Sekreterare

Läs mer

Protokoll, IKFF: s FS den 25 januari 2009 kl. 9-15.00 och workshop 15.00-17.30

Protokoll, IKFF: s FS den 25 januari 2009 kl. 9-15.00 och workshop 15.00-17.30 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s FS den 25 januari 2009 kl. 9-15.00 och workshop 15.00-17.30 98 Formalia 98.1 Ordförande

Läs mer

Den 22 maj är Lisa Hagströms sista arbetsdag som generalsekreterare på IKFF, återstår två semesterveckor. Lisas anställning avslutas den 7 juni.

Den 22 maj är Lisa Hagströms sista arbetsdag som generalsekreterare på IKFF, återstår två semesterveckor. Lisas anställning avslutas den 7 juni. AU protokoll 22 maj 2007 Internationella Kvinnoförbundet Protokoll 22 maj 2007 Medverkande: AU: Anna-Lisa Eneroth Maria Pilar Reyes Kirsti Kolthoff Adjungerade: Kerstin Grebäck Petra Tötterman Andorff

Läs mer

Protokoll, IKFF: s FS den 26 april 2009 kl

Protokoll, IKFF: s FS den 26 april 2009 kl Protokoll FS 2009/04/26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s FS den 26 april 2009 kl 9-16.00 Närvarande ur styrelsen:

Läs mer

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Tid: Torsdag 23 april 2015, kl 18.30 20.00, och onsdag 13 maj 2015, kl 18.00 Plats: IOGT NTO, Växjö, Gavelrummet (23/4) och

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 25 oktober 2008

Protokoll styrelsemöte 25 oktober 2008 Protokoll styrelsemöte 25 oktober 2008 Lö 9-17.30 83. Formalia 1. Ordförande AnnaLisa Eneroth 2. Sekreterare Jeanette Rigne och Petra Tötterman Andorff 3. Justerare Boel Bruce 4. Godkännande av dagordning

Läs mer

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2 Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus D å har snart en till månad paserat och vi går djupare in i hösten. Här i Göteborgsdistriktet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00 Protokoll AU 2009-03-13 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedo Närvarande: AnnaLisa Enerot, Kirsti Kolthoff, Petra Tötterman Andorff, Pia Johansson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Partille FN-förening 2009

Verksamhetsberättelse för Partille FN-förening 2009 1 (5) Verksamhetsberättelse för Partille FN-förening 2009 Som lokal FN-förening har vi under året fortsatt vårt arbete med att öka kunskaperna om FN:s arbete med utgångspunkt från följande temaområden

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Protokoll 12/6 AU 2006

Protokoll 12/6 AU 2006 Protokoll Internationella Kvinnoförbundet E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll 12/6 AU 2006 Närvarande: Ansa Eneroth Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Petra Tötterman Andorff Maria Pilar Reyes 1 Formalia

Läs mer

Dagordning, IKFF: s AU den 20 augusti 2008

Dagordning, IKFF: s AU den 20 augusti 2008 Dagordning AU 2009-02-25 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Dagordning, IKFF: s AU den 20 augusti 2008 1 Formalia 1.1 Ordförande Ansa

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

1.5 Godkännande av protokoll. Protokollet från AU 20 februari godkänns.

1.5 Godkännande av protokoll. Protokollet från AU 20 februari godkänns. Protokoll IKFF AU 27 mars 20007 Närvarande: Pilar Reyes, Åsa Frostfeldt, Ansa Eneroth, Birgitta Lorentzi, Kerstin Grebäck Adjungerade: Petra Tötterman-Andorff, Alexandra Sundberg, Pia Johansson 1. Formalia

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

KONTAKTDAGAR FÖR NYA MEDLEMMAR

KONTAKTDAGAR FÖR NYA MEDLEMMAR Internationella Kvinnoförbundet För Fred och Frihet KONTAKTDAGAR FÖR NYA MEDLEMMAR EN VERKTYGSLÅDA KONTAKTDAGEN - bakgrund Varje termin ansluter sig runt 30-40 medlemmar till IKFF de flesta går med i någon

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: 2014-05-19, 9.00-12.00 Plats: Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för 2016 Verksamhetsberättelse för 2016 Mål för Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Vi vill finnas till som en träffpunkt för enskilda som diskrimineras i samhället. Vi vill se en attitydförändring avseende

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret 1 januari

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Seminarium i Riksdagen den 7 november 2007 om Europeisk fredspolitik Säkert!

Seminarium i Riksdagen den 7 november 2007 om Europeisk fredspolitik Säkert! Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Saba Nowzari E-post: saba.nowzari@ikff.se Seminarium i Riksdagen den 7 november 2007 om Europeisk fredspolitik

Läs mer

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 fotoakuten.se 1 Innehållsförteckning Vision och mål för Centrum för Konflikthantering... 3 Ledning och samordning... 3 Styrelsens mål för 2013...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Styrelsen har bestått av Ordförande Eva-Lena Blom Vice Ordförande Ingegärd Rådström Sekreterare ViviAnn Labba Kassör Trine Amundsen Ledamöter Helena

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Maten #2 och miljön 2015 2 NYHETSBREV FRÅN SVENSK MAT- OCH MILJÖINFORMATION PUBLICERAT DEN 17 APRIL 2015

Maten #2 och miljön 2015 2 NYHETSBREV FRÅN SVENSK MAT- OCH MILJÖINFORMATION PUBLICERAT DEN 17 APRIL 2015 Foto: Alina Zienowicz/Wikimedia Commons Maten #2 och miljön 2015 2 NYHETSBREV FRÅN SVENSK MAT- OCH MILJÖINFORMATION PUBLICERAT DEN 17 APRIL 2015 Två maxade SMMI-månader sedan sist Mars och april har varit

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Protokoll IKFF:s AU * Beslutspunkt

Protokoll IKFF:s AU * Beslutspunkt Protokoll IKFF:s AU * Beslutspunkt Protokoll, IKFF: s AU den 21 januari 2012, kl 10.30-16.00 Närvarande: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Emma Bjertén, Kirsti Kolthoff, Carolyn Hannan. Adjungerad personal:

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Lotteri och informationsbord på Arvika Marten. Kemikalier i barns vardag Månd 12 oktober

Lotteri och informationsbord på Arvika Marten. Kemikalier i barns vardag Månd 12 oktober Medlemsblad för Nr 2 2015 Arvikabygdens Naturskyddsförening Årgång 28 Svenska Naturskyddsföreningen Laxtrapp i Älgån Foto:Ann-Christin Karlsson Lotteri och informationsbord på Arvika Marten Kemikalier

Läs mer

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2015

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2015 Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2015 Styrelsen Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Uppsala får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 2009-01-20, Stockholm Sida 1/6 Verksamhetsberättelse 2015 CISV Sweden Address: CISV Sweden, Högalidsgatan 36A, 117 30 Stockholm, Sweden E-mail: secretary@se.cisv.org, Phone +46 8 7515544, Webb: www.cisv.se

Läs mer

Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro

Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro Närvarande: Britt-Marie Strandahl, Carl Alsätra, Ulla Winroth, Lena Andersson, Helli Malers, Barbro Redin, Elisabeth Solin, Emma

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte 2007-09-30

Förbundsstyrelsemöte 2007-09-30 Protokoll 2007-09-30 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Förbundsstyrelsemöte 2007-09-30 Närvarande: Pilar Reyes, Kirsti Kolthoff, Boel

Läs mer

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs Förkortad översättning av IKFC () i Göteborgs stadgar sep. 1989/feb. 94/feb. 2001/31 maj 2002/ 5 feb 2011/ 26 jan 2013 9 sidor Sidan 2 av 9 Förkortad översättning av IKFC:s stadgar 1 Benämning: Föreningens

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Protokoll AU 2009-10-09

Protokoll AU 2009-10-09 Protokoll AU 2009-10-09 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 9 september 2009 kl 10.30 12.00 Närvarande: Kirsti

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan!

Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan! Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan! - Handlingsförslag för kretsar av kretsar från IKFF:s samrådsmöte 2006 Hej IKFF medlemmar! På Samrådsmötet i Stockholm den 28 oktober 2006

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås IOGT-NTO:s STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås 1 INNEHÅLL IOGT-NTO:S STADGAR... 1 IOGT-NTO... 4 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR IOGT-NTO... 4 1:1 Organisation... 4 1:2

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Folkdansringen i Örebro län

Folkdansringen i Örebro län Folkdansringen i Örebro län Protokoll från Distrikts Årsmötet den 5 mars 2011 i Åmmebergs Folkets Hus, Arrangör Norra Vätterbygdens folkdansgille. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern Normalstadgar - Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen Landskrona Musik & Teater en del

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

MOTIONER OCH MOTIONSSVAR IKFF:s Kongress i Stockholm maj 2015

MOTIONER OCH MOTIONSSVAR IKFF:s Kongress i Stockholm maj 2015 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet MOTIONER OCH MOTIONSSVAR IKFF:s Kongress i Stockholm 23-24 maj 2015 Bevara svensk alliansfrihet nej till svenskt Nato-medlemskap Med anledning av att

Läs mer

Höstbrev 2009-09-10. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom

Höstbrev 2009-09-10. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Höstbrev 2009-09-10 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Hej! Hösten är här igen, och kansliet är åter i full gång när det gäller genomförande

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Medlemsblad höst/vinter 2011

Medlemsblad höst/vinter 2011 Medlemsblad höst/vinter 2011 Välkommen till en höst och vinter med spännande aktiviteter och tävlingar! Ordföranden har ordet Hej! Jag heter Katharina Dahl och är ordförande i Gota Western Riders sedan

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

UNIFEM Stockholm. Verksamhetsberättelse 2009

UNIFEM Stockholm. Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Bild: s ordförande Johanna Arkåsen och kassör Marie Dahlqvist på Vaginadagen, 26 april, Medborgarhuset Förtroendevalda 2009 Styrelse: Johanna Arkåsen, ordförande Thomas Von Matérn,

Läs mer

Praktikrapport för Ht 2008:

Praktikrapport för Ht 2008: Praktikrapport för Ht 2008: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF Praktikens längd: Praktiken genomfördes mellan 11/8 19/12 2008 samt 5-9 januari 2009 på heltid (40 timmar/vecka). Handledare:

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer