Medlemsblad Göteborgskretsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsblad Göteborgskretsen"

Transkript

1 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) Women s International League for Peace and Freedom (WILPF) Medlemsblad Göteborgskretsen Nr 2 April 2013 IKFF Göteborgskretsen Viktoriahuset Linnégatan 21, Göteborg. Kansliet är öppet onsdag Telefon Postgiro Ansvarig för detta nummer: Annmarie Olsson 1

2 Ordförande har ordet Hej alla IKFF-Göteborgskretsare! Några av er hittade upp till medlemsmötet, som vi hade tillsammans med Göteborgs RättighetsCenter i stora salen i Viktoriahuset onsdagen den 3 april om mänskliga rättigheter. Nu får ni liksom övriga IKFF-are i Göteborg några ord om Målet för lagarna om mänskliga rättigheter: - Utveckla en helhetssyn på mänskliga rättigheter. - Analysera FN:s arbete kring frågan samt hur detta arbete går till inom internationella NGO:s som WILPF/IKFF. - Utveckla metoder som kan användas av oss själva inom det egna samhället - Skaffa grundlig insikt i denna fråga genom det internationella arbetet inom WILPF. Mänskliga rättigheter har vi inom Fred och Frihet arbetat med i snart hundra år runt om i världen. Hösten 1997 blev vi i Göteborgskretsen inbjudna till Kiev i Ukraina som en fortsättning på ett seminarium i Baskemölla 1996 där vi hade haft det långsiktiga målet att "bygga vidare på fred i världen" Till Baskemölla kom kvinnor från Östeuropa och Norden. De kom från Estland, Lettland, Litauern, Polen, Ryssland, Ukraina, Danmark och Sverige. Ämnet för det seminariet var: "Fredlig konflikthantering" och meningen var att kvinnorna skulle kunna arbeta vidare med frågan i sina respektive länder. Vit ros för fred Vi i Göteborgskretsen arbetade vidare i en studiecirkel på hemmaplan efter Baskemöllaseminariet och tog kontakt med Valentina Bondarovskaja i Ukraina, som uttryckt en önskan om att bli medarrangör vid ett nytt seminarium. Det seminariet hölls i Kiev Vi som reste från Göteborg var Tyra Spångberg, Ann-Britt Karlsson och jag. Från Danmark kom Anne-Lise Ebbe och Mia Helene Nilsson. En inbjuden föredragshållare hade vi; Marta Cullberg Weston som bland annat menar att "demokratiska strukturer kan vara som stötfångare och leda begynnande konflikter in i konstruktiva banor". Övriga deltagare var många Ukrainska lärare, två ryska kvinnor samt WILPFs dåvarande generalsekreterare Barbara Lochbihler. Vi bodde på ett konferenshotell i det gröna distriktet ett par mil utanför Kiev, som tidigare under Sovjettiden varit ett rekreationscenter och nu var något tomt och öde med bara vårt seminarium som gäster. Barbara Lochbihler höll ett anförande om Strävan efter en fredskultur och hon hade med sig en vit ros. Den stod i en vas under hela vårt seminarium. Under andra världskriget var en vit ros i Tyskland en symbol för antinaziströrelsen. Barbara hoppades att den vita rosen nu skulle bli en symbol för Fred och Frihet för oss alla! Marta Cullberg Weston talade om Konfliktlösning, Kvinnor, Kultur och Kraft. Hon citerade bland annat Marcel Proust:" Verkligheten är sann för oss alla men olika för var och en" Vilket är sant vid varje konflikt. "Det ger oss en nyttig lärdom om verklighetens subjektivitet." Konflikter är en del av livet - vi kan inte undvika dem men lära oss att hantera dem - vilket vi gjorde genom olika övningar samt samtal och samvaro under Kievseminariet. Några år senare utbröt den orangea revolutionen i Ukraina i Kiev - en början var kanske vårt seminarium 1997?! Boel Bruce. Nyvalada förbundsstyrelsen på trappan till Fredens hus i Uppsala Den nyvalda förbundsstyrelsen består av ordförande Malin Nilsson, två vice ordförande Ann-Cathrin Jarl och Elin Hedqvist samt ledamöterna Lena Backhausen, Emma Bjertén, Christina Hyllner, Lisbeth Håkansson, Lotta Nordberg, Siv Ramsell Westberg, Emma Rosengren och Moa Roshanfar Nio av förbundsstyrelsens ledamöter på trappan till Fredens hus i Uppsala där kongressen hölls. 2

3 Kalendarium 9 april kl Universitetet, Vasaplatsen. Margot Wallström om sexuellt våld i konflikter. 15 april Global Day of Action on military spending. Flygbladsutdelning. Kontakta IKFF för tid och plats. 19 april kl Årsmöte GADIP, inst för globala studier, Konstepidemins väg 2 a-e 24 april kl Styrelsemöte i lokalen 18 maj kl Loppis på Viktorihusets gård 25 maj Fred med fredliga medel, seminarium med Johan Galtung, Stocken, Orust Mer information om seminariet kommer att finnas på hemsidan i god tid före 25 maj. Medlemsavgift Med detta medlemsbrev skickar vi med ett inbetalningskort för årsavgiften Vi hoppas att Du även i fortsättningen vill vara medlem i världens enda kvinnliga internationella fredsorganisation. IKFF firar 100 år 2015 med både lokala, nationella och internationella begivenheter. Medlemsavgiften är 250 kronor, för familjemedlem är avgiften 50 kronor och för ungdomar 95 kronor. Av vår medlemsavgift sänder vi merparten till det Internationella arbetet. Från och med 2014 skall årsavgiften till IKFF bli enhetlig för hela landet och vara lika för alla medlemmar oavsett om man är medlem, familjemedlem eller ungdom. Avgiften blir 180 kronor per år med möjlighet att via autogiro dela upp kostnaden till 15 kronor per månad. Förbundet skall i fortsättningen helt sköta medlemsregistret och även ansvara för krav på avgifter. Detta beslutades när IKFF hade sin kongress i Uppsala i slutet av mars. Beslutet bygger på två propositioner som förbundet lämnat till kongressen. Maj-Lis Månsson Göteborgskretsens nyvalda styrelse Boel Bruce, ordförande tel Annmarie Olsson, vice ordförande Jeanette Rigné och Sofie Säterhall, sekreterare Maj-Lis Månsson och Birgitta Andersson, kassörer Christina Hyllner, Lena Backhausen och Lisbeth Håkansson, ordinarie ledamöter; Brittmo Bernhardsson och Ann-Mari Westberg suppleanter. 3

4 Kongress i Uppsala mars 2013 Rapport från Anna-Lisa Björneberg Kongressen ägde rum i Fredens Hus på Slottet i Uppsala. Det var inspirerande för oss göteborgare att komma dit och se hur vi kan planera för vårt Fredens Hus i Göteborg som vi tillsammans i Fredsam arbetar för inför Göteborgs 400-årsjubileum Kongressen var väl planerad och genomförd och samlade ett fyrtiotal kvinnor och några män. Vår generalsekreterare Josefine Karlsson gjorde inledningsvis en levande powerpointpresentation av verksamhetsberättelsen och vi imponerades av omfattningen av aktiviteter. Våra ombud Av 18 ombud deltog tre från Göteborgskretsen. Vi har brukat vara fem men i år hade Göteborgskretsen bara 140 betalande medlemmar så det blev bara tre: Annmarie Olsson, vår nyvalda vice ordförande som varit medlem i IKFF i många år, Birgitta Mellgren och jag, Anna- Lisa Björneberg. Vi hade från Göteborgskretsen med oss förslag att tre värderade trogna medlemmar skulle utses till hedersmedlemmar: Birgitta Hedborg, som numera bor i Lund men är medlem i Göteborgskretsen, Inga-Lisa Halling och Birgitta Mellgren. vi kunde tipsa hur de kan undersöka militariseringen i sitt närområde. Ny styrelse Till den nya styrelsen valdes Malin Nilsson till ordförande samt Ann-Cathrin Jarl och Elin Hedqvist till vice ordföranden. Emma Rosengren valdes till internationell styrelseledamot. Kerstin Grebäck, som är internationell vice ordförande och ledamot i exekutivkommittén, är adjungerad till styrelsen. Göteborgskretsen framlade också tre motioner med inriktning på 100-årsfirandet med förslag att skriva IKFF:s svenska historia, ordna en uppsatstävling och rekrytera medlemmar så att den svenska sektionen med 800 medlemmar kan nå upp till tusen år Från Göteborg förde vi också med oss fokuset på militariseringen i Sverige som vi arbetat med sedan den förra kongressen som hölls i Göteborg Då inleddes kongressen med ett seminarium med Hugo Norell från Skärgårdsuppropet, representant för Försvarsmakten och en panel med politiker. Vi har därefter haft eget seminarium om militariseringen och även ett i samverkan med Fredsam i Göteborg. Frågan förs nu upp på nationell nivå i och med att förbundet fått medel till projektet Kvinnor mobiliserar mot militarisering. Johanna Tengblad presenterade sitt arbete: Grejen med militarisering och Maud Edvards föreläste om Militarism och militarisering som en upptakt till en diskussion om hur vi arbetar vidare. Vi samlades i smågrupper för att diskutera olika ämnen och vi göteborgare samtalade om hur vi kan fortsätta och hade en representant från Stockholmskretsen i vår grupp, som 4

5 Till ledamöter valdes Christina Hyllner, Lena Backhausen och Lisbeth Håkansson från Göteborg, Siv Ramsell Westberg, Emma Bjertén, Lotta Norberg, Pernilla Trädgårdh, Annika Skogar, Moa Roshanfar. Till valberedning utsågs: Klara Levin, Sara Andersson, Sepideh Shahrokhi och till suppleanter Maria Pilar Reyes och Viktoria Gonzales. Medlemsavgifterna blir enhetliga: 180 kronor per år eller 15 kronor per månad med autogiro och administreras av kansliet blir det Nordiskt Forum i Malmö om jämställdhetsfrågorna som upptakt till Hundraårsfirandet i Haag Hundraårsfirandet i Haag på World forum på temat Womens power to stop war. Det blir Kavalkad om kvinnor som betytt mycket för fredsarbetet och ett Manifest om dessa hundra år som gått. Cynthia Cockburn, Kvinnor i svart, skriver framåtblickande, kort och kärnfullt om åren framför oss. Dessförinnan hålls WILPFs kongress i Fredspalatset som också ligger i Haag. Olika internationella grupper har bildats som skall arbeta med underhållning, konst sponsring, logistik. Insamlingsfasen pågår och alla uppslag är välkomna! Kongressen avslutades med avtackning av avgående ledamöter i förbundsstyrelsen. V som var närvarande uppmanades att arbeta för att få fler medlemmar i IKFF och fler som har invandrarbakgrund. IKFFs strategi Under två år fram till nästa kongress 2015 ska IKFF arbeta mot militariseringen av Sverige, mot kärnvapen, vapenexport och lätta vapen. Framför allt. Hur ska vi då arbeta? Ja, det har den nyss avslutade kongressen i Uppsala beslutat om och det är formulerat i IKFFs nya strategidokument, som gäller under tvåårsperioden fram tills nästa kongress När det gäller militariseringen har ju vi i Göteborg redan stor erfarenhet av hur man arbetar och kunde därför dela med oss av den till resten av kongressdeltagarna, bland annat om hur man tar reda på vad som är å gång. I strategidokumentet uppmanas också kretsarnas och sektionens medlemmar att arbeta på det sätt vi redan gör i samarbetet i Fredsam. Kärnvapen har starka ideologiska kopplingar till föreställningen om maskulinitet på grund av sambandet mellan kärnvapen, makt och styrka, står det i strategidokumentet som fortsätter: Makt och styrka måste ersättas av samarbete och förtroende i det internationella säkerhetsarbetet. Därför är det nödvändigt att de existerande kärnvapenstaterna lever upp till sitt ansvar enligt icke-spridningsavtalet, NPT. Kongressen beslutade också att IKFF ska arbeta för ett krav på att svensk vapenhandel ska vara öppen och underställd demokratisk kontroll. Vårt mål är att vapenproduktionen och -exporten ska upphöra. Vi ska också öka kunskapen om förhållandet mellan lätta vapen och våld mot kvinnor. I strategiplanen sägs: Lätta vapen finns världen över och tillverkas, importeras, exporteras, säljs och köps huvudsakligen av män. Trots detta har de lätta vapnen en oproportionerlig inverkan på kvinnors liv. Vår uppgift framöver är att påvisa, synliggöra, jämföra till exempel militärutgifter med skolutgifter för att tydliggöra. Men inte minst; inte ge upp. Droppen urholkar stenen inte genom sin kraft utan genom att ständigt falla. 5

6 Göteborgskretsens ledamöter i förbundsstyrelsen Göteborgskretsen har tre ledamöter i förbundsstyrelsen: Från vänster Lisbeth Håkansson, Lena Backhausen och Christina Hyllner Christina Hyllner valdes om till en ny tvåårsperiod: Viktiga budskap har varit och är för mig att bygga broar mellan människor här och där ute i de "farliga länderna", och att allt är möjligt. Dessa broar är särskilt viktiga i en värld där vi alltför ofta använder ett vi och dem-tänkande och hur detta skapar utanförskap på så väl individnivå som länder emellan. Lena Backhausen valdes in i förbundsstyrelsen för första gången: Fredsfrågor. Kvinnor och barns rätt, säkerhet och möjlighet till att aktiv arbeta, medverka och påverka i beslutsprocesser från det lilla till det stora, lokalt till globalt. Mänskliga rättigheter. Jag är problemlösare, kan en hel del om organisationers sätt att fungera, om ledarskap och gillar att jobba mede konsekvensanalyser. Lisbeth Håkansson är också nyvald ledamot: Jag blev medlem i IKFF för 10 år sedan och har arbetat i styrelsen i Göteborg med att synliggöra vår förening. Jag är öppen för nya idéer och intresserad av internationellt arbete. Eftersom jag är pensionär sedan ett par år har jag mer tid att arbeta för vår förening. Jag är speciellt intresserad av jämställdhetsfrågor, 1325, internationellt arbete och ser fram emot att arbeta i styrelsen. Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, Göteborgskretsen Verksamhetsberättelse 2012 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är en ideell organisation och IKFF Sverige är en av över 40 sektioner världen över. IKFF är en internationell fredsorganisation som för samman kvinnor som motsätter sig krig, våld, exploatering och alla former av diskriminering och förtryck och som förenar sig i önskan att åstadkomma fred grundad på ekonomisk och social rättvisa för alla. IKFF arbetar i Sverige enligt det nationella programmet som har fyra fokusområden. Dessa fokusområden bygger på det internationella programmet. De fyra fokusområdena är: 1. Utmana militarismen Nedrustning av lätta vapen Nedrustning av kärnvapen Minskning av militära utgifter 2 6

7 2. Investera i fred Förverkliga FN, säkerhetsresolution Stärka multilateralismen Följa utvecklingen av organisationerna UN Women och FN Följa Sveriges agerande i FN Sprida information om FN:s utveckling Delta i debatten om FN:s utveckling 4. Stärka IKFF som organisation lokalt, nationellt och internationellt Rekrytering av medlemmar Demokrati inom organisationen genom att använda arbetssätt och metoder för delaktighet i beslutsprocesser Transparens inom organisationen Påbörja planering av 100-årsjubileet år 2015 Styrelsen har under året haft 12 st styrelsemöten och 4 st AU-möten. En styrelsekurs hölls under hösten. Årsmötet var 26 februari. Julfesten hölls 12 december. Revisorer Valberedning Hedersledamöter Britta Deminger, Gun Ericson Anna-Lisa Björneberg, Ann-Britt Karlsson, Ingela Mårtensson Tyra Spångberg Arbetsgrupper för verksamheten, även öppna för medlemmar utanför styrelsen Affärsgruppen Öppethållaregruppen Info- och mediagruppen Birgitta Andersson, Kerstin Bokström (avled i juli 2012), Inga-Lisa Halling, Lisbeth Håkansson, Pauline Löwenborg Birgitta Andersson, Anita Berntsson, Boel Bruce, Inga-Lisa Halling, Jeanette Rigné Birgitta Andersson, Ann-Britt Karlsson, Pauline Löwenborg, Jeanette Rigné, Sofie Säterhall, Annalena Vidlund Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassörer Ledamöter Suppleanter Annalena Vidlund Maria Konkur Sofie Säterhall och Jeanette Rigné Birgitta Andersson och Maj-Lis Månsson Lena Backhausen, Anita Berntsson (avgick i mars), Boel Bruce, Lisbeth Håkansson, Pauline Löwenborg Christina Hyllner, Birgitta Fagerkvist, Birgit Vollbrecht Ansvarig för hemsidan Jeanette Rigné och Ann-Britt Karlsson Lobbyverksamhet Vi har fått en debattartikel om Skärgårdskriget publicerad i GöteborgsPosten och en artikel skriven av alla kretsordförandena och förbundet, om militärövningar, har publicerats i ECT Göteborg. Vi har skickat e-post om militariseringen av skärgården till regionala riksdagspolitiker. Ekonomi Kretsens ekonomi utgörs av medlemsavgifter, försäljning, gåvor, bidrag och projektverksamhet. Vi har stärkt ekonomin genom lotterier och försäljning på Kronhuset och Bok- och biblioteksmässan, Kulturnatta, på loppmarknader och genom att söka bidrag. Medlemskampanjen 100-kronorsmedlemsskap har fortsatt och gäller för medlemskap t.o.m Under året lämnade underhyraren AiMeducation oss och vi fick istället Föreningen Viktoriahuset som hyr en dataplats för sin fas 3-deltagare. Antal medlemmar 31 december 2012: 175 medlemmar, 14 nya medlemmar, 28 har lämnat. Sprida kunskap om IKFF och dess verksamhet Vi deltog på Internationella torget, Bok- och Biblioteksmässan, september, med en monter och ett scenprogram; Snö, mörker och kyla. Paneldeltagare var Ingrid Kjellander från Naturskyddsföreningen som skrivit en rapport om militärens miljöpåver 7

8 kan i Vättern, Med naturen som måltavla, och Tomas Magnusson från International Peace Bureau. Moderator var Ingela Mårtensson. Vi deltog på Kronhusets julmarknad, 1-16 december, med idogt arbete före och under marknaden av många kretsmedlemmar. Inför julmarknaden hade vi julpysseldagar för att skapa varor till försäljning. Jeanette Rigné och Lena Backhausen deltog på Solidarisk julmarknad i Viktoriahuset med infobord den 1-2 december. Annalena Vidlund har haft en föreläsning om IKFF, kretsens verksamhet och projekt, samt kvinnokonventionen på Frivilligcentralen Oscar den 7 mars. FN-dagen den 24 oktober hade vi ett infobord på Allégården. På Göteborgs FN-förenings 65-årsdag den 20 oktober deltog vi med infobord. Annalena Vidlund spred information om kretsens verksamhet på MEG-mediadagarna på Svenska mässan den 8 mars. Vi deltog inte på MR-dagarna november i Göteborg med egen monter men kretsmedlemmar besökte mässan samt förbundets monter. Lokalt arbete och samarbete Kretsen har varit med i nätverken AttNåUt och Fredsam samt varit medlemmar i Föreningen Viktoriahuset, GADIP, Göteborgs FN-förening, Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering samt 8-marskommittéen. Under året har vi även samarbetat med Studiefrämjandet. GADIP, Gender and development in practice, har omvandlats från nätverk till förening. Göteborgs FN-förening har firat 65 år. Fredsam konsoliderades med mycket aktiv hjälp från kretsen. Vi hade Öppet hus under Kulturnatta 12 oktober. Information om säkerhetsresolution1325 gavs under 19 oktober på Pedagogiska Institutionen, Göteborgs Universitet, av våra representanter Anna-Lisa Björneberg, Ingela Mårtensson och Boel Bruce som en del av MR-dagen via nätverket AttNåUt. Ingela Mårtensson höll i en föreläsning om FN:s säkerhetsresolution 1325 hos Göteborgs FN-förening under hösten. Representanter i föreningar och nätverk: AttNåUt Boel Bruce, Sofie Säterhall, Annalena Vidlund Fredsam Anna-Lisa Björneberg, Annalena Vidlund Föreningen Viktoriahuset, FVH Jeanette Rigné (ordförande i FVH), Pauline Löwenborg Brandansvarig Föreningen Viktoriahuset - Jeanette Rigné GADIP Birgit Vollbrecht Göteborgs FN-förening Annalena Vidlund, Lena Backhausen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Annalena Vidlund, Maria Konkur 8-marskommittéen Anita Titti Wahlberg Iternationella Kvinnodagen, 8 mars, firades bl.a. genom att kretsmedlemmar deltog i AttNåUt-nätverkets arrangemang (seminarium) samt i 8-marskommittens arrangemang (ett seminarium på Folkets Hus, Trappan, 1 mars, om politik och kvinnor och en demonstration 8 mars på Avenyn).n AttNåUt höll i två filmdagar, en på våren och en på hösten. Vi deltog med infobord. Vi deltog i Fredsams arrangemang i Fredslunden, Vasaparken, 6 augusti till minne av Hiroshima-offren. Fredsam höll i en demonstration på Järntorget 21 september och ett seminarium därefter. Fredsam höll även i en demonstration under våren mot försvarsmaktens uppvisningar vid Operan samt FredsLuciatåget den 12 december. Kretsmedlemmar deltog i alla aktiviteterna. Kretsen deltog i Föreningen Viktoriahusets vårloppis och på höstloppisen. Föreningen Viktoriahuset hade i början av året haft ett seminarium om återvinning och därefter har vi numera en uppdelning av soporna i återvinnings- och komposterbart. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har installerats i en egen lokal samt har anställt personal och har haft tre medlemsmöten och en invigningsfest, där kretsmedlemmar deltagit. Frågan om ett Fredscentrum i Göteborg driver vi vidare i nätverket Fredsam. Före vi överförde frågan hade vi ett infomöte om Fredscentrum där olika nätverk och andra intresserade bjöds in för diskussion. 8

9 Nationellt arbete och samarbete I förbundsstyrelsen ingår tre personer från kretsen; Christina Hyllner, Anita Titti Wahlberg och Annalena Vidlund. Förbundsstyrelsen hade möte i Göteborg 18 mars. Annalena Vidlund och Ingela Mårtensson är ledamöter för IKFF i Operation Ingela är dess vice ordförande. Annalena Vidlund och Sofie Säterhall deltog i Samrådsmötet den 25 maj i Stockholm. Anna-Lisa Björneberg och Birgit Vollbrecht deltog i Almedalsveckan i Visby i början av juli och spred information om Skärgårdskriget. Ingela Mårtensson deltog också i Almedalsveckan med paneldeltagande för Operation Internationellt arbete och samarbete Kretsmedlemmar deltog i Nordiska mötet mars i Göteborg. Medlemsverksamhet Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse har skickats till samtliga medlemmar. Medlemsbladet har getts ut 4 gånger under året. Verksamheten sprids via hemsidan under rubriken På gång. Enkätundersökning har genomförts via medlemsbladet. Infogruppen har utökats till att bli en info- och mediagrupp. Kretsen har haft fyra medlemsmöten; 19 maj om Skärgårdskriget, hemma hos Ingela Mårtensson på Brännö, 4 oktober om IKFF:s verksamhet, arrangerat av Boel Bruce och Lisbeth Håkansson och 24 oktober med Maj-Britt Theorin som pratade om kvinnor i fredsprocesser. Ett besök med god uppslutning, ca 20 personer kom, gjordes 31 maj på Kvinnohistoriska samlingarna, KvinnSam, Göteborgs universitet. Seminarier Annalena Vidlund var närvarande vid seminariet under hösten som hölls av SIWI (Swedish International Water Institute) klustergrupp Gränsöverskridande vatten. Den 10 november höll vi i ett seminarium om militariseringen av Sverige. Det hölls på Folkets Hus och i panelen fanns deltagare från International Peace Bureau, Ofog, Skärgårdsuppropet, Aktion Rädda Vättern samt representanter för lokala partier. Studiecirklar Vi har haft en introduktionskurs om IKFF:s verksamhet och organisation för nya och gamla medlemmar. En studiecirkel i styrelseutveckling för styrelsen har hållits under hösten. Övrigt Kretsen har haft fyra projekt: Snö, mörker, kyla Mänskliga rättigheter och demokratifrågor för att öka möjligheterna för underrepresenterade och diskriminerade grupper att påverka samhällsutvecklingen tillsammans med Homan. FN-rollspel med tema säkerhetsresolution 1325 som genomfördes på Hvitfeldska gymnasiet i april tillsammans. Medlemsbladet är framställt i samarbete med Studiefrämjan- 9

10 med Pedagogiskt centrum, GR Utbildning. Fredsams konsolideringsprojekt. Kretsen har gratulerat Maj-Britt Theorin, ordförande i Operation 1325, på hennes 80-årsdag. Slutord Det år som gått har varit givande med många skratt, stort tålamod och mycket arbete som har varit energikrävande. Vi har i Göteborgskretsen varit engagerade i olika arrangemang, aktiviteter och seminarier. Vi började första delen av året med att hålla i det Nordiska mötet, sedan fortsatte vi med att grilla politiker om militariseringen av våra vattendrag runt Göteborg och ansatte riksdagspolitiker med frågor. Sedan tog vi tag i bokälskande besökare på Bokmässan, delade ut flygblad, lyssnade andaktningsfullt på Maj-Britt Theorin samtidigt som vi målade tomtar och klippte till julgranskarameller för att stå på Julmarknaden och sälja till behövande julklappsinköpare och efter detta höll vi ett superintressant seminarium om militariseringen av landet vi bor i, ett seminarium som väckte ytterligare frågor och mer nyfikenhet. Därefter avslutades året med en härlig julfest med god mat och goda vänner. Under året har flera av våra medlemmar dött och de är mycket saknade. De har alla varit med och delat sin tid och sina erfarenheter med oss under många år och vi kommer att sakna dem med värme när vi ser oss omkring på Bokmässan och Julmarknaden med flera tillfällen. Vi har även fått nya medlemmar och ni är alla hjärtligt välkomna. Vi hoppas att ni ska tycka precis som Kerstin Bokström, som lämnat oss under 2012, Jag är bara med i föreningar jag har roligt i. Tack vare stort engagemang och stora insatser från alla ni medlemmar med arbetsinsatser och deltagande i seminarier, aktiviteter och försäljning kan vi fortsätta att ha en livlig och härlig krets kvar. Vi vill från styrelsen ge er alla ett stort tack för allt engagemang, alla idéer, all den kraft och tid ni lagt ner under året som bidragit till kretsens verksamhet under 2012 och vi hoppas att ni är med oss under 2013 då vi åter igen har en nationell kongress i Uppsala och tar nya tag för att få folk att engagera sig mot militariseringen av världen. Väl mött och Fred och Frihet till er alla! En annan sorts krig - Margot Wallström En annan sorts krig - om konfliktrelaterat sexuellt våld. Öppen föreläsning av Margot Wallström. Efter föreläsningen, klockan , visas Marika Griehsels film "Wallströms Resolution" - en dokumentär om Wallströms arbete för en ny FN-resolution. Öppet för alla - ingen förhandsanmälan. Kom i god tid - begränsat antal platser. Föreläsare: Margot Wallström har som EU-kommissionär och FNs representant bevakat kvinnors situation i krig och konflikter. Datum: Tid: 15:30-18:00 Plats: Universitetets huvudbyggnad, Vasaplatsen, Göteborg 10

11 Internationella kvinnodagen i Madrid Jag hade nöjet och glädjen att få deltaga i demonstrationen på Internationella kvinnodagen den 8 mars i Madrid. Trots en något regntung himmel uppskattades att omkring personer deltog i demonstrationståget. Det var människor i alla åldrar; många kvinnor men också en hel del män. Vad som var speciellt glädjande var det stora antalet unga kvinnor och män. En annan sak som jag upplever kraftigt bidrog till den intensiva stämningen, förutom alla banderoller och ropen som skallade, var en stor orkester. En orkester som enbart bestod av kvinnor där alla spelade olika slaginstrument. Människor gick inte, de dansade fram i takt med musiken. Detta bidrog väsentligt till glädjen, kraften och att understryka budskapen på banderollerna. Lena Backhausen Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, Göteborgskretsen Verksamhetsplan 2013 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är en ideell organisation och IKFF Sverige är en av över 40 sektioner världen över. IKFF är en internationell fredsorganisation som för samman kvinnor som motsätter sig krig, våld, exploatering och alla former av diskriminering och förtryck och som förenar sig i önskan att åstadkomma fred grundad på ekonomisk och social rättvisa för alla. IKFF arbetar i Sverige enligt det nationella programmet som har fyra fokusområden. Dessa fokusområden bygger på det internationella programmet. De fyra fokusområdena är: 11

12 1. Utmana militarismen Nedrustning av lätta vapen Nedrustning av kärnvapen Minskning av militära utgifter 2. Investera i fred Förverkliga FN, säkerhetsresolution Stärka multilateralismen Följa utvecklingen av organisationerna UN Women och FN 4. Stärka IKFF som organisation lokalt, nationellt och internationellt Rekrytering av medlemmar Demokrati inom organisationen genom att använda arbetssätt och metoder för delaktighet i beslutsprocesser Transparens inom organisationen Påbörja planering 100-årsjubileet år 2015 Följa Sveriges agerande i FN Sprida information om FN:s utveckling Delta i debatten om FN:s utveckling Lobbyverksamhet Vi ska skriva debattartikel och insändare samt föra diskussioner med lokala politiker. Ekonomi För att stärka ekonomin ska vi ha lotterier, loppisar och försäljning av varor. Sprida kunskap om IKFF och dess verksamhet Vi deltar i Bokmässan september Vi deltar i Kronhusets julmarknad 1-15 dec Vi har Öppet hus under Kulturnatta i oktober Lokalt arbete och samarbete Vi deltar i olika föreningars och nätverks arrangemang. Lokalt ska vi ha minst en representant i följande föreningar/nätverk och gärna delta även i andra föreningar/nätverk: Att Nå Ut, GA- DIP, Fredsam, Föreningen Viktoriahuset, Göteborgs FN-förening, Göteborgs rättighetscenter. Vi deltar i 8-marsfirandet. Vi deltar på minnesdagen 6 augusti för Hiroshimaoffren. Vi samarbetar med Utrikespolitiska föreningen om ett seminarium torsdag den 24 okt (FN-dagen) om militariseringen av Sverige. Vi deltar i Fredsams projekt Väcka för fred Nationellt arbete och samarbete Vi deltar i den nationella kongressen mars i Uppsala med minst de representanter kretsen får skicka Vi deltar i det nationella projektet om militariseringen av Sverige Vi ska starta planering för deltagande i Nordiskt Forum Malmö New actions on Women s rights, 2014, troligen maj. Medlemsverksamhet Vi ska öka antalet medlemmar med 10 personer. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ska spridas till medlemmarna Medlemsbladet skall utkomma minst 4 gånger under året Vi har medlemsmöte onsd 3 april kl med Göteborgs rättighetscenter På hösten har vi ett medlemsmöte som innebär ett besök på Kvinnohistoriska samlingarna. Vi har Julfest onsd 4 dec kl Vi startar en planeringsgrupp för det lokala 100-årsfirandet med ett möte lörd 20 april kl Studiecirklar Vi har en introduktionskurs om IKFF:s verksamhet och organisation för nya och gamla medlemmar. 12