Är asylboenden byggda av kommunen en väg till bättre mottagning? Miklo frågar #1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Är asylboenden byggda av kommunen en väg till bättre mottagning? Miklo frågar #1"

Transkript

1 Är asylboenden byggda av kommunen en väg till bättre mottagning? Miklo frågar #1

2 Miklo frågar är ett sätt att börja spåna I sidorna som följer är kommunernas svar publicerade i oredigerat skick. Det enda vi gjort har varit att lägga till en blankrad på några ställen för läsbarhetens skull, och de mejl som hade Miklos frågor inklistrade mellan svaren, har vi också redigerat så att bara svaren kommit med och på så sätt undvika förvirrande upprepningar i det här materialet. Tanken med Miklo frågar är att i ett tidigt och opolerat läge testa idéer. Vår önskan är att få samma känsla som när du slänger ut en idé som precis kommit till dig över ett fikabord. Vad tror ni? Den behöver inte vara färdig, den kan vara helt galen, men det är alltid en impuls kommen någonstans ifrån, som kan tjäna som impuls in på rätt väg även om just den första impulsen inte var möjlig att utveckla. Roligt i denna första sammanställning är att många av svaren ändå pekar på att frågan drar åt rätt håll. Många är positiva och lyfter att det är ett långsiktigt sätt att arbeta. Många lyfter också att det är en ansvarsfråga idén är god, men ska inte staten i så fall bygga? Och om vi ska bygga kan staten ge oss garantier för att våra asylboenden används? I och med att dessa frågor väckts, tänker vi att vi fortsätter kedjan och skickar detta material till Migrationsverket och ansvarigt departement. Deras svar publicerar vi i rapporten från nästa Miklo frågar. När jag läser reaktionerna från er kommuner väcks också nya frågor hos mig som jag hoppas att vi på Miklo kan jobba vidare med: kan det vara praktiskt att etablera en konstant vad gäller det årliga mottagandet av asylsökande? Även om behovet inte är av lika akut karaktär om tio år, kan vi inte ta emot samma mängd asylsökande som vi nu bygger boenden för, om vi nu gör det? Uppfattningen om att migrantkohorter är övergående i sin storlek och återvändande i sin natur har vi haft så länge invandringen funnits. Vi trodde länge att människor kom till Sverige för att sen återvända, till exempel, den så kallade gästarbetarmentaliteten. I Japan, som är ungefär där Sverige var på sextiosjuttiotalet ur ett migrationsperspektiv, har detta lett till att barn till invandrade inte är tvungna att gå i skolan, exempelvis, vilket i sin tur lett till att de börjar få problem med ett ökande antal barn som inte gått i skolan när de sen permanent ska bo kvar i Japan. En given årlig mängd asylsökande i varje kommun skulle säkert kunna bidra med en del av den av många kommuner behövda långsiktiga befolkningsökningen och föryngringen. Med långsiktigheten och kunskapsutvecklingen skulle sannolikt fler och fler av de som kommer stanna. Det här får vara obearbetade tankar än så länge, men spännande för mig att spinna vidare på. Jag ser också mycket svar som rör delar på detaljnivå som är intressanta att diskutera: kan Migrationsverket garantera att asylboenden som byggs av kommunen används i tio år och på så sätt eliminera ekonomisk risk? Det borde de väl kunna? Kan kommuners egna asylboenden få företräde i upphandlingar framför campingplatser och vandrarhem? Det här är första gången vi sammanställer Miklo frågar och om du får idéer på hur vi skulle kunna ge dig som tjänsteman eller politiker ännu mer nytta med detta format, får gärna höra av dig och berätta. Vi har inget uppdrag att göra detta, utan testar det som form för kunskapsutbyte på eget initiativ. Hoppas att det är uppskattat! Carlos Rojas, seniorkonsult Miklo

3 Frågan (i) (ii) (iii) Vad skulle hända om kommunen byggde egna asylboenden, som på sikt, om behovet av boende för asylsökande minskar, skulle kunna omvandlas till andra boenden? Studentboenden, äldreboenden eller ett helt vanligt boende? Idag är det ett problem i många kommuner, att de får asylboenden utan att ha planerat för det, då dessa upphandlas av Migrationsverket under sekretess, av privata aktörer. Det leder till att kommuner informeras om det nya boendet med kort framförhållning och får kort tid på sig att förbereda den service som de behöver garantera inflyttarna, som allmän sjukvård och skola för barnen. Att kommunen själv planerar och bygger asylboenden och sedan erbjuder dessa till Migrationsverket för upphandling, skulle ge kommuner kontroll och framförhållning i mottagandet av asylsökande. Det skulle också möjliggöra för kommunen att optimera integrationsprocessen genom att bygga boenden i attraktiva lägen och i god kvalitet. Idag hamnar många asylboenden i kommuners periferi och i fastigheter som är suboptimerade för de avsedda funktionerna. Vilka resonemang dyker upp hos er som en följd av denna fråga och denna idé? 45 kommuner svarade 18 positiva 16 lika positiva som negativa 11 negativa

4 Avesta kommun Fredrik Juthman Förvaltningschef Ett av kommunen byggt asylboende kommer inte att innebära att andra aktörer med asylboende minskar, dvs kommunens redan stora mottagande skulle troligtvis öka ytterligare. Men möjligheten (längre tid) att förbereda service som inflyttarna ska garanteras, som allmän sjukvård och skola för barnen, blir naturligtvis större i ett kommunalt drivet asylboende. Om kommunkoncernen ska bygga migrationsboende, så bör det vara av modultyp, så att möjligheten att avveckla etableringen vid behov ges. Dessutom är nybyggnationstiden idag ca 18 månader från byggbeslut till färdigt boende. Moduler kan sättas upp på några få månader. Bodens kommun Kjell Selinder Administrativ chef Utbildningsförvaltningen Bodens kommun har antagit en strategi för bostadsbyggande kopplat till nyanlända. i Boden är nyanlända en stor fråga. Bodens kommun har inv och tar emot ca 100 nyanlända med PUT per år. Något mer kommer vi inte att svara på er fråga. Bollnäs kommun Lars Åsberg VD AB Bollnäs Bostäder Jag svarar kort utifrån bostadsbolagets horisont: För oss (AB Bollnäs Bostäder) i en förhållandevis liten kommun kan det bli knepigt den dagen boendet skall avslutas. Risken är att vi inte lyckas konvertera till annat boende på ett lyckat sätt (hittar inga hyresgäster). Detta skulle alltså bli en dålig affär för bolaget som skall uppträda affärsmässigt. I en stor stad är förutsättningarna annorlunda. Däremot skulle ju kommunen (nu pratar jag om den lilla kommunen igen) få en helt annan kontroll på inflödet av nya medborgare (vilket frågeställaren är inne på). Som systemet tycks fungera i dag kommer kommunen in sent i processen vilket kan ställa till en del problem. En annan vinst måste ju bli förutsägbarheten var de nya medborgarna kan flytta; och det skulle bli tydligt vilka kommuner som tar ansvar och vilka kommuner som

5 väljer att inte ta ansvar. Och därmed enkelt för statsmakten att ge dekret till kommuner som inte hörsammar rikspolitiskt fattade beslut. Borås stad Rune Henriksson Förvaltningschef Fördelarna med att bygga egna boenden "i förväg" har ni pekat på. Svårigheterna är att investera medel utan att man vet om de används och som ska prioriteras in i en redan överfull investeringsplan, bygga efter krav som ska passa flera kategorier av boende (högre kostnad) samt att man riskerar att behöva bygga om för krav som införs senare om man ska ändra verksamhet (ny bygglovsprövning) efter några år. Centrala och attraktiva lägen slåss alla om, dvs det finns för lite yta för det kopplat till behoven från olika verksamheter. Här behövs politisk styrning i planprocessen om man ska komma fram. Botkyrka kommun Susanne Hedlund Administrativ flyktingsamordnare (i) Skulle kunna leda till bättre planering för öppnande av asylboende. (ii) Instämmer. Men är dock tveksam till om kommunala asylboenden är lösningen. Tror mer på än bättre och tätare dialog mellan Migrationsverket och kommunerna inför upphandlingarna, som i sin tur borde kunna styras bättre geografiskt. (iii) Bra idé, dock osäker på hur enkelt det är för kommunen att bygga nya boenden.

6 Burlövs kommun Lars-Åke Ståhl Kommundirektör o tf samhällsbyggnadschef Burlövs kommun bidrar gärna till att få till stånd fler bostäder i vår kommun, intresset för att bo i vår kommun är stor. Detta skall ske i samverkan med duktiga fastighets/bostadsföretag och avser naturligtvis alla möjliga olika former av bostäder och upplåtelseformer som kan passa alla människor som vill bo i vår kommun. Dals-Eds kommun Peder Koldéus Kommunchef Dals-Eds kommun har inte pengar till att bygga asylboende i egen regi, så det är inte aktuellt. Dorotea kommun Kjell Brickman Tf Socialchef Kommunen är Sveriges tredje minsta med knappt 2800 innevånare. Det är mao det inte särskilt intressant. Inte i nuläget med fler asylsökande och det finns inget behov att använda lokalerna vid ett minskat asylsökande Essunga kommun Kjell Karlsson Kommunchef Min spontana reaktion är blandad. Jag är tveksam till att kommunerna skall ta på sig denna uppgift eftersom det självklart innebär en ganska betydande ekonomisk risk och belastning i förlängningen. Idag har många kommuner ett behov av att skapa nya bostäder och på kort sikt är det då kanske inget problem att bygga boende som kan omvandlas till vanliga bostäder. Sedan vet jag av erfarenhet att detta kan svänga oerhört fort och i varje fall i små kommuner och orter på landsbygden som jag representerar kan vi ganska snart stå där med ett överskott av bostäder som vi inte kan hyra ut. I så fall är vi tillbaka i problematiken som fanns på talen som små småningom landade i bostadsakuten och rivning av väldigt bra bostäder. Jag kanske låter negativ men asylboende är normalt boende för kanske 100 personer eller mer och det blir ganska många bostäder i förlängningen. Det blir således en stor risk med upplåning, likviditet mm och belastning

7 på vårt kommunala bostadsbolag och i förlängningen kommunen. Idag försöker vi bygga bostäder för ensamkommande barn som vid behov sedan kan omvandlas till vanliga bostäder. Detta är mera greppbart för oss som liten kommun med kanske ett 20-tal bostäder. Sedan håller jag självklart med om problematiken kring det privata engagemanget vad gäller framförhållningen i kommunen, prissättning var bostäderna placeras mm. Självklart skulle vi önska större möjlighet att påverka och få framförhållning i dessa frågor. Framförallt är det väl idag befintliga anläggningen som köps upp av privata aktörer som ser en god affärsidé i att erbjuda ett asylboende. I varje fall i små kommuner på landsbygden så tror jag inte heller att det finns många privata aktörer som är beredd ta risken att bygga nya bostäder och i småorter en bit från storstadsområdena finns inte många privata aktörer som är intresserade. Hallsbergs kommun Anna Gustafsson Flyktingsamordnare (i) Utgångspunkten i din fråga är egentligen om ansvar för asylsökande skulle bli kommunernas istället för statens. Frågan är också vem som ansvarar för kostnaderna om kommunen ska bygga bostäder, kommunen eller staten, samt ägandefrågan. Låt oss anta att staten står för kostnaderna för att bygga bostäder, så bör de föregås av utredning och samråd utifrån parametrar som möjlighet till självförsörjning, eget boende, demografiska förändringar, pendling, urbanisering, geografiska förutsättningar och näringsliv, världsläget, EU:s ansvar, samt Migrationsverkets prognos för ett varaktigt ökat antal av asylsökande till Sverige. Det bör poängteras att asylsökande kan likväl som bifall, få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige. Ska man bygga ett hållbart samhälle måste frågan lyftas i ett bredare samhällsperspektiv. (ii) Hallsbergs kommun är i grunden positiv till människor som söker sig till Sverige för att söka skydd. Ditt påstående behandlar en fråga där Migrationsverket kan lösa situationen. Idag fungerar det som Ni beskriver och vi som kommunen har ändå hanterat de frågor och den beredskap som krävs för personer som befinner i vår kommun och har rätt till viss service. Naturligtvis skulle kommunen och annan service som kommer asylsökande till del förbättras med förhandsinformation om ett eventuellt boende. Kanske borde en ansökan om att starta ett boende för asylsökande kommuniceras med kommunen innan beslut? (iii) Ditt påstående ger inte kommunen kontroll och framförhållning. Det är bara en del i en längre process; vilka söker asyl? Beviljas de temporärt- eller permanent

8 uppehållstillstånd? Tänk om många får avslag på sin ansökan? Vi kan ta exemplet som hände för ett par år sedan då människor från Balkan bussades till Sverige med falska löften om avisering? Där behövdes ett par tusen boenden och endast några fick stanna i Sverige. Vad menas med boende i attraktivt läge? Vad menas med att optimera integrationsprocessen? Kommunen vill uppnå integration genom att introducera människor i det nya landet. Integration är en ömsesidig process. Gör inte de flesta en boendekarriär utifrån privata värden och ekonomiska resurser? Insatser för personer som beviljas uppehållstillstånd och som är flyktingar eller skyddsbehövande ska ha målet med egenförsörjning genom konkurrensutsatt arbete, boende och ett självständigt liv. Den första tiden ska stimulera till att förändra sin livssituation och ta eget ansvar. Ska man hantera din fråga bör man börja med att se på utlänningslagen och hur staten vill att vi ska se flyktingmottagandet; en tillväxtfaktor för att säkra välfärden framöver eller omhändertagande? Haninge kommun Peter Olevik Dunder Byggnadsnämnden (fp) Jag tycker att det är en intressant tanke, men. I Stockholmsregionen finns gott om aktörer som bygger. Åtminstone Haninge kommun har stora investeringsåtaganden kommande år, det är miljonprogramsskolor med mera som behöver bytas ut. Vi arbetar (och för ekonomin behöver fortsätta att arbeta) för att privata aktörer ska bygga både förskolor och äldreboenden mm. Eftersom verksamheterna finansieras via pengsystem så blir pengen för ökad volym då en rak linje och inte ökade lokalkostnader per elev/boende. Överför vi detta på asylboenden så är min bedömning att det mest ekonomiska vore OPS-lösningar. Helsingborg stad Fredrik Hjort Fastighetsdirektör Ni ställde den 2 december ett antal frågor om byggande av asylbostäder. Kärnfastigheter är den förvaltning som i Helsingborg stad ansvarar för lokalförsörjning och fastighetsförvaltning. Staden har som strategi att äga de fastigheter som behövs för egen verksamhet och över längre tid. I förvaltningen har vi en fastighetskontroller som hanterar planering och försörjningen med lokaler och bostäder för stadens egna behov. Vår fastighetskontroller är aktiv i stadsbyggnadsfrågor som markåtkomst och tomtutredningar men också med inhyrning av planerade eller befintliga lokaler och lägenheter. För byggande och drift svarar andra avdelningar inom förvaltningen. Att planera och bygga är en process som oftast tar flera år. I Behovet av asylbostäder varierar kraftigt över tid. Vi

9 har gjort bedömningen att vi bättre möter behoven genom ett aktivt arbete med befintliga fastigheter. I första hand använder vi hus och lokaler som staden äger eller på annat sätt redan disponerar. Vi är dock inte främmande för nya inhyrningar och har goda relationer med stadens fastighetsägare. Förhandlingar pågår kontinuerligt om befintliga och kommande behov. Hittills har vi framgångrikt lyckats möta de behov som uppstått. Herrljunga kommun Niels Bredberg Kommunchef (i) Ekonomiska konsekvenser och det omfattande risktagandet måste säkerställas och risker elimineras. Det ekonomiska åtagandet är omfattande. Den frekvent återkommande dialektiken mellan medborgares intressen och uppfattning relativt den ansvariga myndigheten för asylboenden åläggs kommunens ansvariga att hantera. Är den lokala kommunala politiken beredda att ta det ansvaret? (ii) Instämmer. (iii) Det kan förefalla så som det är beskrivet i påståendet ovan. Men återkommer till ekonomiska konsekvenser och det omfattande risktagandet måste säkerställas och risker elimineras. Det ekonomiska åtagandet är omfattande. Kommunerna har ju idag svårt att prioritera riskfyllda bostadsbygganden, hur tänker ni att kommunerna ska gå in i långsiktiga finansieringar av någon form av bostadshus? Den frekvent återkommande dialektiken mellan medborgares intressen och uppfattning relativt den ansvariga myndigheten för asylboenden åläggs kommunens ansvariga att hantera. Är den lokala kommunala politiken beredda att ta det ansvaret? Den nuvarande ansvarsfördelningen där staten har huvudansvaret borde väl även kunna lösas genom att staten själva driver asylboenden. Att skicka ut ansvaret för denna laddade fråga till lokala företrädare förefaller vara en mycket stor utmaning för den lokala politiken. Hur bedömer ni att asylboenden kommer att fördelas i kommunerna om de lokala politiska företrädarna ska ansvara för planering och byggande av asylboenden i kommunen? Hur tänker ni säkerställa att de kommunala ekonomiska riskerna på kort sikt och på lång sikt, elimineras? Det byggda huset för asylboende kommer förmodligen att stå kvar i åtskilliga år. Vem tar det ekonomiska ansvaret i nästa lågkonjunktur?

10 Hässleholms kommun Camilla Ehrenflod Förvaltningschef Jag vill börja med att säga att jag här skriver mina tankar spontant, i alla hast och utan längre betänketid. Jag vill därmed framföra att de både är dåligt underbyggda och kan komma revideras Du har ju beskrivit läget bra, att dessa ärenden/boenden plötsligt dyker upp på stadsbyggnadskontoret i plan- och byggfrågor. Först kontaktar de bygg här för att se om man kan få bo i diverse olika byggnader. Ofta har dessa helt andra ändamål i plan och personerna blir därför hänvisade till planavdelningen för att höra om planändring. Plan bekräftar att det behövs planändring, kostar ett tiotal tusen och tar nästan ett år. Många har inte lust med detta, att vänta, utan vill komma igång med verksamheten i det snaraste. Kanske finns risk/farhåga att tåget också har gått efter ett år då plan och bygglov är klara?! Detta oftast brådskande läge gör att dessa lämpliga/intressanta byggnader inte blir ändrade och ombyggda utan ibland förblir tomma. Vi får ofta flera samtal från olika personer gällande samma byggnad. Att planera från början för detta hade förstås varit bra då det blir mer genomtänkt planering/placering och ändamålsenliga byggnader. Hur man sen ska använda dessa nya och därmed förstås dyra byggnader på ett ändamålsenligt sätt är förstås nåt att fundera på. Hållbar omvandling nödvändig. Detta då det ju redan finns många byggnader man inte hittar passande verksamhet i. Dessa byggnader blir ju anpassade för boende för många personer och vad kan man sen ha dem till? Hotell, b&b, vandrarhem. Jag gissar att efterfrågan på såna byggnader inte finns sån efterfrågan på och i den omfattningen för denna bransch. Risk finns i den andra änden att dessa byggnader också står tomma. Idag har vi problem att det redan finns stora tomma byggnader, både centralt och perifera lägen som står och förfaller. Jag har idag, spontant, svårt att se att detta nya bestånd tillför något utan bara blir ett nytt planeringsproblem. Om det nu inte kan skapas någon ekonomisk smart lösning att någon därefter kan hyra ut dem som lägenheter, vilket spontant säkert är bäst och då stor efterfrågan finns. Att denna typen av byggande öppnar upp möjligheten ekonomiskt att så här indirekt bygga hyresrätter, då detta av många anses för dyrt. Nån ekonomisk reform av nåt slag. Att det ändå kostar mycket pengar någonstans är ju en annan sak Det kanske visar sig att denna planering kan leda till nåt bra också i förlängningen, vet inte. Oavsett är det kanske en nationell fråga att börja fundera på. Att göra detta på eget sätt och lokalt behövs också en lite större apparat till. Absolut är det ju en förvaltningsövergripande fråga och inte nåt en planavdelning kan börja planera för. En förutsättning är ju att dessa bostäder också byggs med kvalitet och inte bara billigaste möjliga för tillfälliga behov. Där är ju en risk. Att det blir ett stort bestånd byggnader som kräver mycket underhåll och därmed är mindre attraktiva att ta över. Jag ser också ett annan sak och effekt av detta. Det är de ofta stora familjer som sen ska ha eget boende. Idag byggs fortfarande övervägande tvåor och treor, några enstaka fyror. Jag anser att bebyggelseutvecklingen/bostadsbyggandet överallt inte hänger med de nya behoven som sen länge uppstått. Alla dessa familjer med två eller fler barn, invandrade

11 eller infödda. Folk skiljer sig i stor omfattning och bildar nya familjer med ibland ett flertal barn. Alla dessa ensamstående som inte har ekonomiska möjligheter att köpa eget hus och därmed få tillgång till barnvänliga områden/miljöer. Hyresrätter och framförallt de som är större finns oftast i de mest centrala delarna. Alltså i miljöer där dessa barn inte kan vistas utomhus. Vi har en brist på större lägenheter, framförallt i barnvänliga områden, och behovet är ökande. Men detta är ju en annan sak Jag är hur som helst mycket intresserad av den fortsatta gången och utvecklingen av detta. Huddinge kommun Sune Eriksson Tf samhällsbyggnadsdirektör Vår roll inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är att planlägga, fastighetsbilda och ge bygglov till olika byggprojekt. De större byggprojekten, som ni skissar på, har prioriterats av kommunstyrelsen och förts in den s.k. projektplanen som revideras varje år. Att besluta om en satsning på asylboenden är alltså en politisk prioritering som bör besvaras av den politiska ledningen. Hörby kommun Göran Fredriksson Verksamhetschef IFO Idén är generellt sett bra, men bedömningen är att Hörby kommun är för liten för en sådan satsning med invånare och budgetomfång därefter där vi brottas med att få den balans och med höga underskott för socialnämnden. Vi har ett kommunalägt fastighetsbolag men i jämförelse med andra, relativt litet bostadsbestånd. Det finns med andra ord inga sådana planer. Däremot planeras boende för ensamkommande barn där vi fram till nu använt oss av familjehem och under detta året även hem för vård eller boende. Vi har hittat lämpliga lokaler som kan användas och ev kompletteras. Vår fråga nu är om vi ska driva verksamheten i egen regi eller i samarbete med någon annan.

12 Jokkmokks kommun Lars Bergqvist Utredare Idén om att kommunen själv bygger asylboenden är klok och känns helt rätt om man bortser från ekonomin detta kräver i varje enskild kommun. Det vore enligt min åsikt bättre om migrationsverket kunde bygga asylboenden ute i kommunerna. Jag tycker att ansvaret är övergripande och att staten därför kunde gå in med medel för detta ändamål. Kramfors kommun Staffan Östman och Anders Näslund Chef Samhällsavdelningen och Fastighetsingenjör Kramfors kommun har varken befolkningsunderlag eller ekonomiska muskler som motiverar byggande av nya bostäder. Kramfors kommun är en av alla kommuner som har vikande befolkningssiffror. Förslaget om att kunna placera asylboenden där allmänservicen är utbyggd låter dock lockande. Tyvärr är prisbilden på vår fastighetsmarknad sån att Migrationsverket knappast skulle upphandla nyproducerade boenden. Sanningen är den att privata aktören köper/hyr privata anläggningar för ett lågt pris som de sedan erbjuder Migrationsverket för asylboende. I sammanhanget bör nämnas att Kramfors kommun redan nu tar ett stort ansvar för asylboende i förhållande till folkmängd och andra kommunförutsättningar. Ljusnarsbergs kommun Bo Wallströmer Kommunchef Vi tycker det är en intressant tanke men ett väldigt stort och viktigt förbehåll; långtgående statliga garantier är absolut nödvändigt då ryckigheten i flyktingströmmarna är påtagliga. Vår kommun har med statliga bidrag tagit bort ett stort antal bostäder för att få en bättre balans på bostadsmarknaden och samtidigt sanerat bostadsbolagets ekonomi som delvis havererade pga ändrade statliga ränteregler. Att vi skulle riskera att hamna i en liknande situation är i dagsläget långsökt.

13 Lomma kommun Anette Fäldt Socialchef Håller helt med om att man idag måste bygga lokaler/ boenden som kan användas till olika andra ändamål efter hand. Detta gäller inte enbart asylboenden. För Lommas del har man inte byggt asylboenden utan använt boende som verksamheterna som varit där växt ur och som gett bra möjligheter till asylboenden. Kan i framtiden göras om till andra målgrupper. Mycket snabbt svar. Malmö stad Lasse Tengvall Nämndsekreterare Sociala resursförvaltningen Sociala resursförvaltningen har verksamheten Ensamkommande barn. Detta svar avser boenden hänförliga till denna verksamhet. Malmö stad har egna asylboenden för ensamkommande flyktingbarn, men p.g.a. att det periodvis kommer många barn till Malmö måste vi ibland upphandla. Därför är frågan svår att besvara entydigt. Idag har vi både egna och upphandlade boenden Behoven förändras i takt med omvärlden. I Malmö stad har vi utgångspunkten att vi ska ha egna boenden. Men ökade behov föranleder i undantagsfall upphandling av boenden. Malmö stad gör då upphandlingar på kortare, begränsad tid. Migrationsverket kommer snart att öppna ett ankomstboende i Malmö stad som de ska driva i egen regi i förhyrd lokal. Mora kommun Magnus Nordahl Integrationschef Om en kommun ska bygga fastigheter för asylboenden som sedan ska kunna ställas om till andra boendeformer när behovet av asylboenden avtar är det viktigt att ha en hållbar ekonomi till grund för det hela. Nyproduktion är idag relativt kostsamt och det skulle i så fall kräva en tydlig finansieringsplan där kommunen ser att det finns en ekonomisk täckning i eventuella ersättningar från Migrationsverket för att gå in i en sådan process.

14 Syftet för en kommun att i så fall gå in i en sådan process skulle vara en bättre och mer långsiktig planering för bl.a. skola och sjukvård. Men så länge Migrationsverket genomför upphandlingar av tillfälliga asylplatser hos privata aktörer finns fortfarande risken att det ändå inte går att få till en sådan långsiktighet då det ändå kan komma att öppna asylboenden med mycket kort varsel. Det skulle därför troligen krävas att kommuner som i så fall går in och bygger fastigheter för asylboenden då kan få någon form av trygghet som medför att det då inte öppnar privata asylboenden med kort varsel då de i så fall bidrar till att den eftersträvade långsiktigheten riskerar att falla. Motala kommun Monika Hahn Myndighetschef Socialkontoret (i) Aktuellt boende för ensamkommande flyktingbarn bedöms kunna göras om till boende för olika kommunala verksamheter riktade mot olika målgrupper om flyktingmottagandet minskar. (ii) Vi strävar efter att skapa boenden tämligen centralt för att underlätta samverkan mellan bildning och socialtjänst, fritid m fl. Nordanstig Kommunchef, samhällsbyggnadschef och flyktingmottagare genom Bente Sandström Kommunerna behöver en bättre framförhållning för att kunna fullgöra sina skyldigheter vid etablering av asylboenden. Det är stora ersättningar i systemet som skulle kunna ge en bra och bred lösning om frågan hanterades kommunalt. Både kostnader och intäkter. En bättre geografisk styrning som skulle underlätta skolgång och integration vore lättare att ha, om kommunerna kunde vara en samarbetspart. Vi vill, och vi kan, ta mer ansvar..

15 Norsjö kommun Katarzyna Wikström Kommunchef (i) Tanken är bra och skulle absolut kunna funka. I dagsläget har vi omvänd problematik, vi stänger äldreboenden (vi behöver minska särskilda boendeplatser) och har nu nyttjat dessa till en ny förskola, men asylboende skulle var en möjlighet. Bygga nytt är svårt, i Norrlands inland är det andra fastighetspriser än i städer, men att bygga om befintliga fastigheter är möjligt. (ii) Argumenten att vi inte har tid att förbereda oss gällande skola och social omsorg finns, men vi har dessa utmaningar redan idag, eftersom vi får ett flertal anhöriginvandrare varje år som behöver just dessa resurser som vi aldrig kan planera för. Verksamhetsmässigt fixar vi det men jag tror att vi behöver jobba mycket mer med allmänhetens attityder och farhågor. (iii) Det är en förutsättning för bra integration att bosättningen blir central och inte i utkanten av samhället. Åter igen, hur jobbar vi med attityder? Olofströms kommun Iréne Robertsson Kommunchef Som det ser ut idag i Olofström ökar befolkningen och det finns ett behov både av äldreboende och vanligt boende. De resurser vi har till vårt förfogande behöver vi redan nu använda för att bygga ut boende och bygga ny förskola i kommunen. Vi har inte resurser att bygga åt staten. Däremot kan det kanske vara en möjlighet att staten bygger och gör det i samråd med kommuner så att kommuner framöver ev. kan ta över byggnaderna. Detta kan framför allt vara ett alternativ i kommuner där det inte finns asylboende idag. Kommunen kommer inte att kunna styra var och när etablering ska ske genom att själva vara en aktör vid upphandling. Övriga aktörer kommer även fortsättningsvis att kunna delta i upphandlingar. Ska kommunerna dessutom bygga nya anläggningar, anläggningar som ska kunna användas till särskilt boende efteråt, kommer prislappen dessutom inte att kunna konkurera med tomma f.d. konferenshotell eller liknande.

16 Simrishamns kommun Roland Persson Socialchef Det är knappast aktuellt för Simrishamns kommun att bygga egna asylboenden. Vi skulle inte kunna ha en sådan process som Ni beskriver. Det skulle vara ett ekonomiskt risktagande av stora mått. Vi har idag bortåt 600 personer i olika asylboenden i kommunen. Solna stad Yvonne Petersson Svensson Chef för flyktingmottagningen De frågor som ni fört fram är frågor som är av mer övergripande art och bör svaras på högre upp i hierarkin. Det jag ansvarar för är bosättningen av de personer som får uppehållstillstånd. Jag har inte varit inblandad i några frågor kring asylboenden och kan därför bara spekulera. Jag tycker att det borde vara bra för kommunen om man får kännedom om eventuella asylboenden lite tidigare i processen och det skulle vara bättre om kommunen tillsammans med Migrationsverket funderar över hur de kan samarbeta för bästa resultat. Dilemmat är att det blir en intressekonflikt när också Migrationsverket har informerat oss om att vi bör bosätta fler personer som fått uppehållstillstånd och kommunen står inför en fråga om hur dessa personers boende ska kunna tillgodoses. Anders Offerlind Förvaltningschef Stadsledningsförvaltningen (i) Solna stad bygger inga egna bostäder/boenden. För att det ska kunna möjliggöras behöver staden äga mark som planläggs för bostadsändamål. En sådan process, att hitta mark och därefter detaljplanelägga marken, tar rent praktiskt ett antal år. Vår demografiska utveckling gör att vi inte har några behov av nya äldreboenden. Studentboenden byggs däremot men inga bostäder byggs i kommunal regi. Det konkreta svaret på frågan torde vara att det på lång tid inte skulle hända så mycket eftersom det är så tidskrävande processer.

17 (ii, iii) Solna stad har i många år varit en av fyra ankomstkommuner för ensamkommande barn. Det har inneburit stora volymer att hantera. Det har självklart inte gått att lösa inom kommungränsen, men det har alltid gått att lösa. När det gäller asylboende, så har det inte varit något problem för Solna stad. Solna stad är också så liten till ytan och samtliga områden i staden får betraktas som attraktiva och inte i periferin, så det är nog inte heller ett bekymmer. Storumans kommun Peter Persson Koncernchef Vi tycker att frågan är intressant och det skulle kunna vara en lösning också för vårt framtida bostadsbehov. Problemet är att Migrationsverket tecknar alldeles för korta hyresavtal för att det ska kunna vara en bra lösning för oss. För att det ska vara intressant krävs minst 5-10 årigt hyresavtal med Migrationsverket. Orsaken till detta är att vi har låga marknadshyror som gör det svårt för nya bestånd att konkurrera om hyresgäster. Strängnäs kommun Marie Jonsson Samhällsbyggnadschef Strängnäs kommun har en god planberedskap för bostadsbyggande. Det finns många områden planerade för olika typer av bostäder från enbostadshus till flerbostadshus. Kommunen har en kommunalt bostadsbolag som via ägardirektiv styrs av kommunen. Under 2014 har bolaget fått i uppdrag av kommunen att bygga ca 50 hyresrätter. Jag har dock inte mandat på att svara på frågan om kommunen ska bygga och driva egna asylboende utan det är en politiskt fråga. Jag ser till att möjliggöra politikernas intentioner om att Strängnäs kommun ska växa genom att se till att det finns färdigplanerad mark nya bostäder.

18 Strömstads kommun Gull-Britt Eide och Ola Lindström Kommunchef och Administrativ chef (i) Det skulle eventuellt kunna ses som en flexibel resurs där behovet av platser för asylboende till del kan vara drivande. Strömstads nybyggda PUT boende bygger på ovan resonemang. Det som kan vara besvärligt är att kraven på byggnation och säkerhet ser olika ut beroende på målgrupp. (ii) Allmän sjukvård tillhandahålls inte av kommunerna utan av Landstingen och alltså inte en fråga som vi som kommun ansvarar för. Kommunen ska kunna erbjuda skola inom 30 dagar men barnen har ingen skolplikt. Skolgång kan erbjudas genom introduktionskola på anläggningsboendet. (iii) Det är framförallt en finansieringsfråga. Kommuner saknar ofta medel att vara proaktiva. De kommuner, likt Strömstad, som har allmän bostadsbrist måste vägas samman allas intressen vid prioriteringar kring byggnation. Sunne kommun Kristina Lundberg Näringslivsutvecklare Problemet med om det är egna boende är justlångsiktigheten. Och om asylmottagningen minskar så kanske vi står med boende som behöver investeringar och det konkurrerar med de saker som kommunen måste göra enligt lag. Generellt är inte kommuner jättebra fastighetsägare eftersom all verksamhet alltid ställs mot den lagstadgade verksamhet som vi inte kan prioritera bort. Det känns smartare om Migrationsverket ställer rimligare krav på boendena och därmed får bort de boenden som inte lämpar sig för flyktingmottagande. Det kan ju vara krav som transporter till tätort X antal gånger per dag, wifi, kvalitet mm. Sen upplever vi att problemet hos oss är inte i första hand boendet utan dels att man inte får börja lära sig svenska direkt, det tar för lång tid att översätta betyg och det inte finns rätt resurser på ex Arbetsförmedlingen för att kunna få ut dem i praktik snabbt. Det är mina spontana tankar som bara är mina och de ska inte representera kommunen.

19 Sundbybergs stad Åsa Steen Kommunstrateg En del gäller ansvaret för asylmottagning vilket kommunerna inte har. Vi bedömer inte att problembilden att kommuner blir överraskade skulle lösas med förslaget eftersom det ligger i flyktingskapets natur att det är plötsligt och oväntat. En annan del tangerar att kommunen skulle ta ett tydligt ansvar för vissa gruppers boenden. Vår bedömning är att det är en komplex fråga som kräver eftertanke och ytterligare belysning. Torsås kommun Jan Darrell Kommunchefen Att bygga boenden på orter där bostadsmarknaden är allmänt svag är riskabelt. Att bygga bostäder för några hundratal eventuellt inflyttande oavsett vilka de är innebär ett ekonomiskt åtagande som tarvar stort ekonomiskt mod. Migrationsverket upphandlar och det är inte givet att kommunens egenregi vinner och det finns stor risk för tomma lägenheter. Kommuner där det finns alternativa hyresgäster, studenter, seniorer eller andra, har det månne enklare. För Torsås vore det svårt. En annan utmaning är att erbjuda bostäder till de flyktingar som fått PUT. Att dimensionera utbudet är problematiskt. Många inflyttande flyktingar söker sig raskt vidare till de större orterna i Sverige och att finna rätt antal bostäder till rätt storlek och samtidigt få ekonomi i ett nybyggt bestånd med högt slitage (p g a hög omflyttning) är extra svårt. Kostnaden för nybyggnation är sådan att det är möjligt först när efterfrågan mer eller mindre garanterar hyresgäster. Gärna som vill stanna kvar. Knuten som ska lösas är att utan lediga bostäder kan ingen alls flytta in. Ekvationen är alltså delikat. Men att bygga kommunala asylboenden menar jag är ekonomiskt för riskabelt. Det skulle kräva en annan relation mellan stat och kommun i den frågan. Martin Storm Samhällsbyggnadschef Jag har inget ytterligare att tillägga. Jan gör en korrekt problembeskrivning tycker jag. I ett samhälle med redan tomma lägenheter finns det lite utrymme för att bygga nytt.

20 Trelleborgs kommun Ulf Bingsgård Oppositionsråd (m) Har tänkt på detta och i sig finns det inget direkt som motsätter sig denna lösningen förutom tiden. Finns inga färdiga detaljplaner för ett område där det ska byggas kan det säkerligen ta 1 ½-2 år innan en ny detaljplan finns på plats. Detta utan att grannarna överklagar. Blir det överklaganden så kan det ta ännu längre tid. Sen är det så klart produktionstiden av huset/husen som tillkommer. Svårt att lösa akuta problem med något som har ledtider på 2-3 år. Generellt sätt tror jag att de flesta kommuner helst försöker undvika att det blir allt för hög koncentration av till exempel flyktingar i ett område. Just så att det inte får stämpel som getto eller nytt utanförskapsområde. Bostadsbyggande lär ju ändå vara något för allmännyttan och inte för kommunen att ta tag i. Så det blir i så fall projekt i samarbete med dem. Täby kommun Joachim Quiding Strategichef Vi bedömer att Ert förslag i dagsläget inte är ett realistiskt alternativ till Migrationsverkets upphandlingar av asylboenden. Skälet är helt enkelt tidsaspekten eftersom Täby liksom många andra storstadskommuner inte har någon byggklar mark. Även en temporär lösning där kommunal mark används för bostadspaviljonger med tidsbegränsat bygglov tar minst ett år att förverkliga. En detaljsplaneprocess för ett permanent boende tar ytterligare minst 1-2 år. Annica Nordgren Kommunalråd (c) Det är en mycket viktig fråga, men jag tror inte att vi i Täby kommun kommer att vara intresserade av att bygga egna asylboenden. Det är riktigt att vi hamnar i den situationen att det plötsligt dyker upp ett boende som vi sen ska hantera för service.

21 Frågan är komplex. Vi arbetar nu med att få till fler boende för flyktingar, inklusive ensamkommande flyktingbarn. Täby har en blygsam kvot, men vi har ökat den något. Vi måste arbeta med processen kring asylboenden. Hur länge ska de bo på asylboenden innan vi kan hjälpa vidare? Hur kan vi integrera de in i samhället? Umeå kommun Johan Gammelgård Administrativ direktör Grundidén är god men för Umeås del kan vi inte inom rimlig tid se hur detta i praktiken skulle vara möjligt p g a brist på tomtmark, långa planerings- och byggtider samt stor konkurrens om tomter och bostäder för alla socialtjänstens egna målgrupper. Det torde väl knappast heller bli aktuellt att asylboendena inte behövs för Migrationsverkets del,då flyktingströmmen knappast kommer att avta inom överskådlig tid. Det skulle innebära att kommunens egen verksamhet mycket sällan eller aldrig kommer att kunna överta bostäderna för egna målgrupper. Vimmerby kommun Carolina Leijonram Kommunchef Vimmerby kommun är just nu inne i en mycket intensiv investeringsperiod, så några planer på att investera ytterligare finns inte i dagsläget Vingåkers kommun Dag Wallströmer Socialchef Det är Migrationsverket som upphandlar asylboenden. Det finns inget som hindrar staten i forma av Migrationsverket att bygga bostäder eller använda befintliga statliga fastigheter till asylboende. Så länge statliga myndigheter inte pratar med varandra sker detta dock ej.

22 Kommunen är troligen pga upphandlingslagarna förhindrade att bygga bostäder för att lämna anbud till Migrationsverket vid deras upphandlingar. Kommunala bolag kan ev göra detta. Det är stor skillnad på hur boenden för asylsökande och tex vårdboende för äldre bör utformas för att uppnå effektivitet och kvalité. Er problembeskrivning är helt rätt. Kommunerna saknar inflytande över hela asylverksamheten idag och står dessutom för en stor del av kostnaden. Det är lättare för kommunerna att bygga bostäder för personer som fått uppehållstillstånd och därigenom kan dessa flytta från förläggningarna och breda plats för nya asylsökande. Det krävs då en betydligt långsiktigare planering och åtagande från statens sida samt att ersättningen till kommunerna för etableringstiden återställs så att det finns täckning för försörjningsstödet under 3,5 år minst. Det är i första hand personer som har fått uppehållstillstånd som ska nås av integrationssatsningar och dessa är idag inte tillräckliga. Värnamo kommun Lars Rosborg Miljö- och stadsbyggnadschef Vi på miljö- och stadsbyggnadskontoret genomför detaljplanering utifrån översiktsplan och aktualiserade projekt. Sedan har vi myndighetsutövningen för bygglov och byggtillsyn. Vi har detaljplaner, i olika skeden, för bostadsändamål dvs upparbetad planberedskap för olika objekt. Men däremot så bygger vi inte. Vi är inte beställare eller byggherrar för bostads- eller vårdprojekt. Det måste huvudmannen för aktuell verksamhet vara. Socialförvaltningen eller kommunala bostadsbolaget eller privat utövare av verksamheten är tänkbara aktörer. Något som då behöver kollas är hur väl det stämmer överens med t.ex. det kommunala uppdraget eller om det kan komma i konflikt med uppdrag givna åt något speciellt håll, kommunal konkurrens för privat verksamhet? Kan Migrationsverket upphandla direkt från en kommun? Eller hur detaljerat är deras uppdrag avseende dessa delar skrivet. Omvandla en sorts boenden till andra former av boenden är rimligen inte något stort problem. Huvudmannaskapet behöver dock vara utklarat. Problemet för en kommun som vår är att få igång bostadsbyggande överhuvudtaget och det är inte kommunen som på något sätt hindrar detta. Tvärtom. Däremot måste vi ju följa den lagstiftning som gäller med planprocesser, information, se till att berörda får möjlighet att yttra sig, bygglov, osv. Hindren är snarare finansieringsmöjligheter, belåningsmöjligheter, grad av säkerhet i investeringen, intjänandeförmåga, betalningsförmåga, betalningsvilja, efterfrågan, vilja att satsa på orten, ev frågetecken kring hur ortens fortlevnad ter sig och den typen av frågor. Och då har vi ändå hyfsade förutsättningar. Många kommuner har det mycket tuffare.

23 Ystads kommun Leila Ekman Stadsarkitekt Svaret från Ystads kommun är att vad gäller bostadsbyggande så täcker vår nuvarande investeringsplan de behov som vi för närvarande kan överblicka. Ånge kommun Ove Skägg Teknisk chef Vi har inte haft de här funderingarna över huvud taget att bygga egna asylboenden och problemet i Ånge har inte varit brist på lägenheter utan snarare brist på hyresgäster. Det är dessutom så att Migrationsverket 2009 valde att avveckla sin flyktinganläggning här i Ånge och kommunen fick bidrag av staten för att riva lägenheter för att minska antalet outhyrda lägenheter. Nu 4-5 år senare är det totalt utan planering, vi får asylboenden i fd skolor och en tidigare stängd fångvårdsanstalt! För att lösa det här måste det till en långsiktighet från statliga myndigheter om vi ska våga satsa på nya boenden. Åre kommun Martin Söderström Integrationschef (i) Det som skulle hända? Jo, det vore väl jättesmart. (ii) Precis. (iii) Bra resonemang. Nu funkar det kanske inte så enkelt i glesbydgen där kommunen inte förfogar över den typen av fastigheter. Men en modig kommun skulle givetvis köpa fastigheter, för att behålla verksamheten själv och senare kunna ställa om till bostäder. Här i fjällvärden ligger dock potentiella fastigheter isf i anslutning till vildmarken, dit det senare är svårt att locka folk att bo. En ännu enklare lösning anser jag vore om staten själv tog det fulla ansvaret och fick köpa eller bygga fastigheter för asylboende.

24 Örkelljunga kommun Peter Andreasson Kommunchef Kommunens ansvarsområde är inte att bygga bostäder för skattebetalarnas pengar. Våra huvudområde är Vård och omsorg samt skola. Vissa samhällsfunktioner som gata, park mm Östersunds kommun Krister Frykberg Plan- och byggavdelningen Frågan är naturligtvis högaktuell också i östersund, kommunens befolkning har ökat med 1000 på ett par år vilket är fantastiskt. Och analyserar man var nettot består i så är det just det som ditt brev handlar om. Det gäller att ordna med bostäder och allt annat som behövs för en bra tillvaro. Både på kort och helst också lång sikt. Bostadsbyggandeti kommunen ligger högre än på många år senaste året tror jag det blev 240 totalt, vilket är relativt bra, rent exceptionellt för att vara i norrlands inland. Men det behövs mer. Och nog skulle det kännas generellt mycket, mycket bättre, som du också är inne på, att satsa på bra och långsiktiga investeringar i bostäder som består, än sämre och kortsiktiga lösningar. En hel hop med pengar kostar det ju vad man än väljer. Det finns varianter jag kan tänka mig kan testas, också såna som påminner om det din fråga gäller: tillfälligt i form av bostadsmoduler, nya lägenheter med "hyresgaranti" under viss tid, sätta upp typhus på planlagda villatomter för senare försäljning, kanske enkla ombyggnader av bef lokaler till bostäder, samtidigt som naturligtvis det ordinarie byggandet via traditionella byggherrar bör stimuleras, bl a gm att marknadsföra de planområden som finns klara och skapa nya, kommersiellt gångbara och attraktiva. varje ny bostad, även om bara vissa har råd med den, är ett tillskott i det totala beståndet, ska man tänka på! Förmodligen måste man göra många saker samtidigt - såväl kort- som långsiktigt. Du kommer förhoppningsvis att kunna få mer utvecklade svar från de som direkt jobbar med frågan. Det slog mig, lite vid sidan om detta - att i efterdyningarna av de glada dagarna innan finanskrisen på 90-talet byggdes det väldigt många bostäder, upp till per år,varav en hel del i torvalla. Dåtidens finfina bostadsfinansieringsmodell hjälpte till också. Resulatet blev iaf ett jobbigt överskott kring 500 tomma lägenheter i flera år. Men det är lägenheter som står kvar där idag och är mycket uppskattade, bl a för att de har en helt

25 annan och lägre hyresnivå än nyproduktionen. I backspegeln blev gårdagens "felsatsning" en tillgång idag. Historia är kul. Det slår mig också att alternativet - rivning av tomma lägenheter - praktiserades flitigt i vissa kommuner under 90-talet, den typen av "nödvändig satsning då" blev noll tillgång idag. Historia är inte alltid kul. Österåkers kommun Anne Simmasgård Socialchef Som svar kan jag bara berätta att denna fråga är inte aktuell i Österåkers kommun. Östhammars kommun Peter Nyberg I nuläget inte aktuellt för vår kommun. Dels p.g.a. att allmännyttan hanteras av en bostadsstiftelse, Östhammarshem men även för att förvaltning och ägande av hyreslägenheter inte är en huvudangelägenhet för den kommunala förvaltningsorganisationen. Vi stödjer gärna exploateringsprojekt med mark, plan och byggfrågor som är en del av den kommunala kompetensen. Byggandet, ägandet och förvaltandet är främst en fråga för allmännytta och privata fastighetsägare. Kommun har inget eget bostadsbolag i AB:form. M sammanställd IKLO jobbar med social och urban utveckling kopplad till migration. Det här materialet bygger på en fråga ställd och besvarad i december 2014 och januari 2015.

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar

Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar 1(5) Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar Ärendet Danderyds kommun har ett övergripande ansvar för de invånare i kommunen som av olika skäl inte klarar sin

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33)

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33) KOMMUNLEDNINGSKONTORET ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Lagerkvist Monika Eva Egnell Datum 2015-09-24 Diarienummer KSN-2015-1292 Kommunstyrelsen Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt

Läs mer

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Styrelsehandling nr 14 2017 02 10 Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges mål att Framtiden ska

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015

Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015 Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015 Nuläge Nationellt Fler evakueringsplatser behövs! Förfrågan från Migrationsverket om att driftsätta fler evakueringsplatser

Läs mer

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354)

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2014-11-10 138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) Sammanfattning Med anledning av

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Bengtsfors Överskott Underskott Överskott Dals-Ed Balans Underskott

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-10-05 SID 1 (1) KS/2015:502 TJÄNSTESKRIVELSE Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Sammanfattning Med anledning av de stora flyktingströmmarna

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering, för 2007-2012

Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering, för 2007-2012 Kommunfullmäktige 2007-03-26 57 104 Kommunstyrelsen 2007-03-12 71 144 2007-02-19 17 36 Stadsbyggnadskontoret 06.960 21 marsks19 Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering,

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan, Nissafors, kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa Rapportsammandrag Stadsrevisionen 15 november 2016 Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Inledning I dag råder stark efterfrågan på lediga bostäder i Göteborg.

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Malmö är sedan 2006 en av fyra mottagningskommuner för ensamkommande flyktingbarn i Sverige. De senaste åren har över 1400 ensamkommande flyktingbarn

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd 1 [11] Frågor och svar Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se) eller flyktingsamordnare

Läs mer

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-02 13 Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn,

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, 2017-01-26 Inledning Det skrivs mycket just nu om det goda läget på fastighetsmarknaden i och med en kraftigt ökande befolkning

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunfullmäktige 2007 06 18 151 322 Kommunstyrelsen 2007 06 04 129 296 Arbets och personalutskottet 2007 05 28 125 279 Migrationsverket, Arbetsmarknadsförvaltningen, Invandrarservice, Socialförvaltningen,

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149)

56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2016-04-11 56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149) Sammanfattning Den nya anvisningslagen innebär att Solna stad, under 2016,

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Kommunernas stora bostadsutmaningar Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Hur hanterar Sveriges kommuner bostadsförsörjningen för svaga grupper när det råder allmän bostadsbrist?

Läs mer

Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning

Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-01-16 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Dnr 2011/SN 0184 011 Socialnämnden Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-03-03 Socialnämnden Kommunstyrelsen Son 2015/574, Kst 2015/354 Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen Förslag till beslut

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet?

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet? Hej! Vi tackar för era översända frågor och har gjort vårt bästa för att besvara dem så tydligt vi kan. Hör gärna av er om ni vill ha kompletteringar eller vill veta mer. Följande frågor skulle vi vilja

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Behoven av nyproduktion hos bostadsföretag och kommuner i Norrbotten och Västerbotten

Behoven av nyproduktion hos bostadsföretag och kommuner i Norrbotten och Västerbotten Sida 0 av 5 2017-09-18 Behoven av nyproduktion hos bostadsföretag och kommuner i Norrbotten och Västerbotten Underlag till Lyckseledagen den 20 september 2017. SABO, Ylva Sandström Sida 1 av 5 Hur ser

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 35 (50) 2016-09-26 Kf Ks 308 17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/526-109 Den moderata fullmäktigegruppen har genom Harald Hjalmarsson

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 Hyresgästföreningen Luleå 1 Hyresgästföreningen: en rörelse för bostäder på rimliga villkor Hyresgästföreningen är en demokratisk och partipolitiskt obunden medlemsorganisation.

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Nordqvist Sjöborg Lena Datum 2014-03-24 Diarienummer UAN-2013-0555 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till

Läs mer

Statusrapport nyanlända

Statusrapport nyanlända 2016-05-27 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/93-133 Statusrapport nyanlända Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Från den 1 januari till

Läs mer

Kommunikationsplan 2015 Etablering av boenden för vuxna och ensamkommande flyktingungdomar

Kommunikationsplan 2015 Etablering av boenden för vuxna och ensamkommande flyktingungdomar Kommunikationsplan 2015 Etablering av boenden för vuxna och ensamkommande flyktingungdomar Huvudansvarig: Ansvarig verksamhet/förvaltning Utförare: Kommunikationsenhet eller förvaltningskommunikatör Konsulterade:

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD Rapport 1:2006 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt

Läs mer

BOSTÄDER, BEBYGGELSE 5. 5.1 Bostadsbeståndet 5.2 Fritidsbebyggelse 5.3 Områden med visst bebyggelsetryck

BOSTÄDER, BEBYGGELSE 5. 5.1 Bostadsbeståndet 5.2 Fritidsbebyggelse 5.3 Områden med visst bebyggelsetryck BOSTÄDER, BEBYGGELSE 5 5.1 Bostadsbeståndet 5.2 Fritidsbebyggelse 5.3 Områden med visst bebyggelsetryck 5.1 BOSTADSBESTÅNDET Tillgången på bostäder Under slutet av 1980-talet rådde en påtaglig brist på

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

studentbostadsmarknad

studentbostadsmarknad Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad - ett bostadsfilosofiskt åtgärdsprogram från Utmaningar Planering Förvaltning Nybyggnation Sverige är unikt. När det gäller utbildning Sverige är unikt

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

Mottagande av flyktingar i Tyresö

Mottagande av flyktingar i Tyresö TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 2014-03-05 1 (8) Diarienr: 2014/GAN 0029 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Mottagande av flyktingar i Tyresö Förslag till beslut 1. Godkänna förvaltningens

Läs mer

Informationsmöte om tillfälligt evakueringsboende på Stendalsvägen 61

Informationsmöte om tillfälligt evakueringsboende på Stendalsvägen 61 1 [5] Referens Alexander Szögi Informationsmöte om tillfälligt evakueringsboende på Stendalsvägen 61 Dag och tid Torsdag 15 oktober 2015 kl. 19 Plats Närvarande Trädgårdstadsskolans matsal 56 medborgare

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

Utökning och utveckling av befintlig verksamhet för ensamkommande barn

Utökning och utveckling av befintlig verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2011 12 05 273 647 Arbets och personalutskottet 2011 11 28 242 525 Dnr 11.125 13 decks14 Utökning och utveckling av befintlig verksamhet för ensamkommande barn Ärendebeskrivning Migrationsverkets

Läs mer

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015 2015-12-09 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015 Förslag till beslut Arbets-

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

Kartläggning av det långsiktiga behovet av olika typer av boenden

Kartläggning av det långsiktiga behovet av olika typer av boenden Dnr ASN-2013-349 Dpl 63 sid 1 (7) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Förvaltningsstaben Tjänsteyttrande 2014-01-29 Mats Fackel, 054-5405238 mats.fackel@karlstad.se Kartläggning av det långsiktiga

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen uppdraget att organisera boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.

1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen uppdraget att organisera boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Kundorienterade HVB B ARN OCH U NGDOM Handläggare: Anette Necander Tfn: 508 25251 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2006-08-22 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2006-09-26 DNR 441-0441/2006 Till Socialtjänstnämnden Asylsökande ensamkommande

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-08-26 Handläggare Nina Mörman Aldunge Telefon: 508 25 006 Till Socialnämnden Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

Sekreterare Eric Styffe

Sekreterare Eric Styffe Datum: kl 10:00 Plats: Socialkontoret, Gullspång Ordförande Per-Arne Brandberg Sekreterare Eric Styffe Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Bostadsbyggande i Dalarna

Bostadsbyggande i Dalarna Bostadsbyggande i Dalarna Kommunal samverkan regionalt för att lösa ett samhällsproblem Bengt-Åke Rehn - ordförande rådet miljö-bygga-bo i Region Dalarna Bengt Welin - utredare 1 Bostadsfrågorna uppmärksammas

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Hemlösheten berör alla Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Men hemlöshet och utestängning

Läs mer

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58)

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Kommunstyrelsen 2008-10-13 216 369 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 199 484 Dnr 08.490-13 oktks12 Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning

Läs mer

PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030

PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030 RAPPORT PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030 2014-12-01 Lotta Nordkvist SÄN 2014/503-709 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Borås Stads flyktingmottagande

Borås Stads flyktingmottagande Missiv 2016-06-15 Kommunstyrelsen Arbetslivsnämnden Stadsdelsnämnderna Utbildningsnämnden Lokalförsörjningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Borås Stads flyktingmottagande Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 Varför en bostadspolitisk strategi? Tillgången till och utbudet av bostäder

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer