Telefonrådgivning om sjuka barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telefonrådgivning om sjuka barn"

Transkript

1 Telefonrådgivning om sjuka barn kunskap utveckling inspiration Samtalsprocess och samtalsmetodik lär dig att kvalitetssäkra din bedömning och hantera andrahandsinformation Bukbesvär hos barn hur ska du tolka andrahandsinformation från föräldern? När kan infektioner vara farliga lär dig symtomen som ska uppmärksammas! Barnmisshandel lär dig tyda signaler och beskrivningar som varnar om misshandel! Konkreta råd och riktlinjer för egenvård i hemmet Datum och plats: mars 2015, Stockholm några av konferensens talare Gunnar Liminga, specialist i barn- och ungdomsmedicin, Akademiska Barnsjukhuset Joachim Luthander, bitr. överläkare, Barnakutkliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Henrik Arnell, barnläkare, överläkare barngastroenterologi, hepatologi & nutrition, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Stefan Johansson, överläkare neonatalsektionen på Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset Elisabeth Almgren Eriksson, leg. sjuksköterska, utbildare telefonrådgivning hälsooch sjukvård

2 Välkommen till Telefonrådgivning om sjuka barn! Under två kunskapsfyllda dagar i mars kommer du att få fördjupa dig och öka din kunskapsbas i en bred variation av ämnen speciellt framtagna för dig som tar emot samtal om sjuka barn. Vi kommer att belysa och tydliggöra det svåra i att ställa en diagnos över telefon utan att få se patienten och att dessutom som i fallet med sjuka barn, få andrahandsinformation om situationen. Några av Sveriges främsta experter kommer finnas på plats och dela med sig av sin kunskap och tala kring hur du ska tyda olika diagnoser och vilka råd du ska ge till föräldrar och andra som ringer in. Under konferensens två dagar kommer du också att få lyssna på; Elisabeth Almgren Eriksson, leg. sjuksköterska och omvårdnadshandledare kommer att inleda konferensen och tala om grunden till Telefonrådgivning, samtalsprocessen och telefonsamtalets olika faser. Genom att använda rätt teknik i samtalen kan du lära dig att både effektivisera dina samtal och samtidigt höja kvalitén på dem. Du kommer att få tydliga och konkreta råd i vilka frågor och hur du ska ställa frågor för att få ut mer precis och korrekt andrahandsinformation. Elisabeth kommer även gå närmare in på hur du kan lugna och stärka oroliga föräldrar i telefonen. Joachim Luthander, bitr. överläkare, Barnakutkliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm. Joachim kommer att fördjupa er inom infektioner, hur det påverkar barn och vilka symtom som är viktiga att uppmärksamma. Henrik Arnell, barnläkare, överläkare på sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm. Bukbesvär hos barn kan te sig diffusa och svår diagnostiserade men Henrik Arnell kommer gör sitt bästa för att reda ut och klargöra symtom på vanliga och ovanliga besvär och smärtor samt reda ut vad som är akut och behöver läkarvård. Stefan Johansson, överläkare på neonatalsektionen på Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm, kommer att tala om allmäntillstånd och sjukdomstillstånd som drabbar de allra minsta, spädbarn 0-6 månader, samt fokusera på hur man ser och tyder signaler som visar på att något är fel. Peter Wide, barnläkare, överläkare på Barn- och ungdomssjukhuset, Linköping/ Motala kommer att tala om ett viktigt och känsligt ämne, barnmisshandel, han kommer berätta vad det innebär och hur du lyssnar efter varningssignaler när våld döljs bakom andra skador. Dessutom kommer Gunnar Liminga, specialist i barn- och ungdomsmedicin vid Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala. Han kommer gå igenom olika situationer där egenvårdråd lämpar sig bäst, vad föräldrar kan göra själva hemma och när man måste söka vård för bedömning och behandling. Avslutningsvis kommer ni att få lyssna på Christoffer Ehrstedt, specialistläkare i barnoch ungdomsneurologi med habilitering, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala. Christoffer kommer att tala om olika former av huvudvärk, när man kan behandla själv och när det är akuta symtom och läkarvård behövs. Vårt mål med konferensen är att du ska få en större säkerhet och kompetens kring hur du bedömer och tolkar barns diagnoser via telefon. Du kommer få konkreta råd och verktyg för hur du kan få tydligare och mer effektiva samtal. Du kommer få de viktigaste diagnoserna presenterade för dig samt vad du ska säga och rekommendera i telefon. Försäkra dig om en plats redan i dag! Gå in på vår hemsida eller ring in din anmälan på telefonnummer Varmt välkommen till Telefonrådgivning om sjuka barn! Vänliga hälsningar Isabelle Gennow Utbildningsansvarig, Kompetensteamet

3 telefonrådgivning om sjuka barn Dag 1, 23 mars Registrering med kaffe och smörgås Moderator Christina Wahlby inleder dagarna Christina Wahlby är leg. sjuksköterska vid Sjukvårdsrådgivningen 1177 och Previa i Visby och har arbetat i många år med telefonrådgivning Samtalsprocess och samtalsmetodik lär dig att kvalitetssäkra din bedömning och hantera andrahandsinformation Samtalsprocessen telefonsamtalets olika faser Samtalsmetodik steg-för-steg genom samtalet så lär du dig att ställa relevanta frågor för att få fram korrekt information! Vanliga fallgropar i telefonsamtalet och hur du kan undvika dessa Det svåra samtalet att hantera aggressiva och ledsna patienter Sociala medier och självdiagnostisering lär dig hantera självdiagnostiserade! Bemötande av oroliga föräldrar lär dig att lugna och stärka oroliga föräldrar Så kan du lugna oroliga föräldrar på ett professionellt sätt Konkreta råd att ta till vid det svåra samtalet Bekräftande samtal hur kan du stärka föräldern att tro på sig själv när egenvård är aktuellt Akuta situationer att vara ett stöd i telefonen under väntan på hjälp Lär dig hantera oroliga och ledsna föräldrar betydelsen för barnet att ha trygga och lugna föräldrar hemma Elisabeth Almgren Eriksson, leg. sjuksköterska, omvårdnadshandledare och utbildare i Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård. Elisabeth har föreläst sedan 2006 runt samtalsprocess, samtalsmetodik och svåra samtal. Tidigare har Elisabeth arbetat inom akutsjukvård på Akademiska sjukhuset. Hon har sedan 2004 arbetat med telefonrådgivning och på husläkarakut. Under förmiddagen görs avbrott för kaffepaus Lunch Barnmisshandel lär dig tyda signaler och beskrivningar som varnar om misshandel! Lär dig mer om vad barnmisshandel innebär och omfattar hur ser det ut i verkligheten? Vilka riskgrupper finns det? Och hur kännetecknas de? När föräldrar ringer och anmäler/frågar om skada skador och symtom att beakta som kan tyda på spår från misshandel Hur går du tillväga i telefon om du misstänker barnmisshandel? Vad händer efter samtalet? Anmälningspliktens innebörd Peter Wide, barnläkare, överläkare på Barn- och ungdomssjukhuset vid Universitetssjukhuset i Linköping/ Motala. Peter är även aktiv i Barnskyddsteamet och inom Svenska Barnläkarföreningens arbetsgrupp för barn som far illa Kaffepaus När kan infektioner vara farliga lär dig symtomen som ska uppmärksammas! Hur avläser du allmäntillståndet viktigt att tänka på Andning och hosta vad är viktigast att fråga efter? Sepsis lär dig se tidiga tecken och akut omhändertagande Bakteriell meningit lär dig symtom som avslöjar Olika luftvägsinfektioner bronkit, krupp, pneumoni vad kan behandlas hemma? Gastroenteriter hur hanterars vinterkräksjuka och Rota-virus Hur fort går utvecklingen med RS- virus? Hur ser symtomen ut på urinvägsinfektioner? Joachim Luthander, bitr. överläkare, Barnakutkliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Joakim forskar om allvarliga infektioner hos barn. Han sitter även i styrelsen för Svenska barnläkarföreningens delförening för barninfektioner Dagens avslutas

4 Dag 2, 24 mars Slät kopp kaffe Lär dig tyda tecken och symtom på huvudvärk på barn Vad ska du fråga efter för att utesluta farlig värk i huvudet? Plötslig och kraftig huvudvärk hos små barn Hjärnskakning, svimning, kräkningar Hur behandlar du barn med huvudvärk? Migrän på små barn hur ter det sig och vilka råd ska du ge? När huvudvärken inte går över, när ska barnet till läkare? Christoffer Ehrstedt, specialistläkare i barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala. Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Forskningsprojekt kring låggradiga hjärntumörer (glioneuronala tumörer) som orsakar epilepsi hos barn och ungdomar Kaffepaus Bukbesvär hos barn hur ska du tolka andrahandsinformation från föräldern? Kräkningar och diarré vad är viktigt att fråga efter? Blindtarmsinflammation och invagination symtom viktiga att uppmärksamma! Gult, grönt, rött eller vitt bajs vad göra? Är det farligt? Intolerans mot mjölkprotein, laktos och gluten. Vilka är symtomen? Funktionella magbesvär vad skiljer dem från organiska? Henrik Arnell, barnläkare, överläkare på sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, vid Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Henrik har även arbetat som BVC-läkare på BVC Nya Kungsholmen i Stockholm samt är ordförande i barnläkarföreningens sektion för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition Lunch Varningssignaler hos spädbarn(0-6 månader) råd för de allra minsta Vilka signaler ska vi vara aktsamma på från spädbarn vad är inte normalt? Allmäntillstånd råd kring andning, slöhet, kiss och bajs Feber med och utan andra symtom vilka rekommendationer är aktuella? Akuta sjukdomar som behöver omedelbart omhändertagande Magsjuka, diarré och uttorkning Andningsbesvär och RS- virus vad innebär det för spädbarn och vilka råd ska du ge? Stefan Johansson, överläkare på neonatalsektionen på Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset/södersjukhuset i Stockholm. Stefan forskar även på Karolinska Institutet om nyfödda barns hälsa, har grundat Lilla barnets fond och är författare till Första läkarboken om det nyfödda barnet och dess första tid Kaffepaus Konkreta råd och riktlinjer för egenvård i hemmet Vätske- och födointag vid sjukdom, ökade förluster eller dåligt intag vad skall man tänka på och hur länge kan det fortgå? Finns evidens för huskurer? Feber, är det farligt? Är det så att högre feber är kopplat till allvarligare infektion? Skall man alltid sträva efter att sänka febern hos barn? Vad finns det för varningssignaler som gör att man oundvikligen måste söka sjukvård? Hur vanligt är det med sekundärinfektion, dvs att det börjar som spontanläkande virusinfektion, men slutar som allvarlig bakteriell infektion? Hur skall man göra med föräldrar som är väldigt oroliga eller krävande vad gäller önskan om att ha kontakt med sjukvården/läkarbedömning? Egenvård då barnet slagit sig eller fått ett sår. Vad kan föräldrarna själva göra och när måste man söka vård för bedömning och behandling? Gunnar Liminga, specialist i barn- och ungdomsmedicin samt grenspecialiserad i barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala. Medskapare av mobilappen Barnläkarråd, som är ett snabbt och alltid tillgängligt hjälpmedel för föräldrar och andra att snabbt vidta rätt åtgärd då barnen är sjuka eller har skadat sig Moderator sammanfattar dagarna Dagen avslutas

5 ANMÄLAN PRAKTISK INFORMATION Telefonrådgivning om sjuka barn Datum: Mars 2015 Pris: kr, moms tillkommer. I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Personligt kursintyg ingår! Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm. Anmälan: eller tfn Avbokningsregler & förbehåll Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega. För fullständiga avbokningsregler, se Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad konferens vid extraordinära händelser.

6 B-Post Port Payé Sverige Mottagare: MWS Avsändare/returadress: Kompetensteamet Stockholm AB Box Stockholm Kanske är du intresserad även av denna utbildning? Telefonrådgivning för sjuksköterskor Datum: mars 2015 Pris: kr Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm Kontakta oss gärna så berättar vi mer! Passa på och anmäl dig till båda konferenserna, KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION gå 4 dagar i följd och betala endast kr! KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION Är ett utbildnings- och konferensföretag som arbetar med konferenser och utbildningar inom såväl offentlig sektor KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION som inom näringslivet. Kompetensteamets mål är att arrangera högkvalitativa konferenser och utbildningar specialutformade för våra deltagare. Kompetensteamet Stockholm AB Konferensnummer: 1177

Telefonrådgivning om sjuka barn

Telefonrådgivning om sjuka barn Telefonrådgivning om sjuka barn Infektioner, feber, magsmärta och huvudvärk vilka egenvårdsråd kan du ge och när ska barnet till läkare? Akut omhändertagande vid kramper vilka råd på telefon kan du ge

Läs mer

Joachim Luthander Bitr. överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Marianne Segerberg Smärtsjuksköterska Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Joachim Luthander Bitr. överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Marianne Segerberg Smärtsjuksköterska Astrid Lindgrens Barnsjukhus Gå 4 betala för 3! Akut sjuka barn! Akut vård, senaste nytt och aktuell behandling! Omedelbart omhändertagande av akut sjuka och skadade barn! Smärta och smärtlindring av barn Allvarliga infektionstillstånd

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare Ögonsjukvård 2015 kunskap utveckling inspiration Praktikfall så har vi ökat patientflödet och effektiviserat organisationen på Ögonklinken i Linköping Glaukom lär dig diagnostisera, behandla och följa

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Barntandvård 2015. talare

Barntandvård 2015. talare Barntandvård 2015 kunskap utveckling inspiration Kariesprofylax och erosionsskador uppdatera dig med det senaste inom forskning och behandling! Tandvårdsrädda barn? Lär dig enkla och pedagogiska verktyg

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Kundtjänstchefen 2015

Kundtjänstchefen 2015 Kundtjänstchefen 2015 kunskap utveckling inspiration Inspirerande ledarskap lär dig leda så det märks och lyft kundtjänsten till nästa nivå Kundservice och sälj ge bättre service och öka merförsäljningen

Läs mer

Nationell konferens för socialtjänsten 2014

Nationell konferens för socialtjänsten 2014 Nationell konferens för socialtjänsten 2014 kunskap utveckling inspiration Ta del av de senaste nyheterna och viktigaste förändringarna för socialtjänsten! Under två kunskapstäta dagar har du en unik möjlighet

Läs mer

Chef för personliga. assistenter 2014. talare

Chef för personliga. assistenter 2014. talare KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION Chef för personliga KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION assistenter 2014 kunskap utveckling inspiration Lär dig leda på distans! Vem tar hand om chefen? Lär dig hantera utmaningarna

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Effektivisera din projektledning led mer effektivt! Energieffektiva byggnader Kostnadskontroll i byggprojekt Hållbarhetsfrågan så arbetar du kostnadseffektivt

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland Barntandvård 2013 Så identifierar du barn i riskzonen och sätter in förebyggande åtgärder i tid! Munhälsa och tandvård hos kroniskt sjuka barn Sambandet mellan övervikt/fetma och karies orsaker och riskfaktorer

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden Närståendestöd kring den palliativa patienten

Läs mer

Psykisk ohälsa hos skolbarn

Psykisk ohälsa hos skolbarn Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa hos skolbarn förebyggande praktiskt arbete Skolhälsovård och BUP i samverkan praktiska exempel och samarbetsprojekt som lyckats Hur upptäcka psykisk ohälsa i tid hos barn

Läs mer

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast!

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Stroke 2012. 21 22 maj 2012, Stockholm

Stroke 2012. 21 22 maj 2012, Stockholm Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2012 Fysiologisk uppdatering och akut vård av strokepatienter hjärnans plasticitet och återhämtningsförmåga! Ätsvårigheter och nutritionsproblem

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Aktuella behandlingsråd för infekterade sår Sårsmärta smärtlindringens positiva effekter på sårläkningen! Läkningshämmande faktorer fallbeskrivningar! Preventivt

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Samarbete ambulans, akutmottagning och vårdavdelning för ett effektivt patientflöde! Omhändertagande av multisjuka äldre för att undvika väntan

Läs mer

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund Gå 4 betala för 3! Ortopedisk vård effektivare, mer patientsäker vård LEAN effektivare vård med minskat dubbelarbete och mer tid för patienten! Kortare vårdtid och färre komplikationer med utvecklad höftfrakturprocess

Läs mer

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut.

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut. Livskvalitéförhöjande insatser Kvinnohälsa 2014 Artist: Unnur Ýrr Helgadóttir Endometrios helhetssyn och strategier vid kronisk smärtproblematik Från pubertet till menopaus lär dig mer om hormonella förändringar,

Läs mer

Dialysvård 2012 Egenvård Patientsäkerhet Aktuella praktikfall

Dialysvård 2012 Egenvård Patientsäkerhet Aktuella praktikfall Anmäl er redan idag och ta del av boka-tidigt-priset! Dialysvård 2012 Egenvård Patientsäkerhet Aktuella praktikfall Att se patientens egenvårdsförmåga och ge stöd utan att ta över! Ökad livskvalitet med

Läs mer

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik och drag! p a e nsk a för u ll k efull e u t d Ak vär a ng å m Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Respiration och ventilation av den svårt sjuka lungan Multiresistenta

Läs mer

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus Gå 4, betala för 3! Succé nu för 5:e året! Akutsjukvård 2012 Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Organisation, direktstyrning och prehospital vård är akutmottagningen den optimala

Läs mer