SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 27

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 27"

Transkript

1 SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum Plats och tid Strängnäs BK Kl Beslutande Göran Strömbäck, ordförande Birgitta Hoflin, vice ordförande Marie Cypriansen Bo Göransson Ingrid Bahlenberg Janne Alfredsson Åsa Lind Övriga deltagare Leif Norman, ersättare Leif Lundgren, ersättare Yvonne Carlén-Palm, adj sekreterare Ulf Allan Johansson, Tjh-sektorn Ej närvarande Annica van Dorpel, ersättare Marie Lööf, ersättare Monica Larsson, Ag-sektorn Kattis Ehrlander, Dg Utses att justera Birgitta Hoflin Underskrifter Sekreterare... Yvonne Carlén-Palm Paragrafer Ordförande... Göran Strömbäck Justerande... Birgitta Hoflin Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum Mötets öppnande Ordföranden Göran Strömbäck hälsar välkommen till Strängnäs BK och dagens möte. 60 Fastställande av dagordning Föreliggande dagordning godkännes med tillägg under Övriga frågor - Rapport från Studiefrämjandets årsmöten 61 Inkomna skrivelser Föredras och läggs till handlingarna inkomna skrivelser enligt bilaga. 62 Utgående skrivelser Föredras och läggs till handlingarna utgående skrivelser enligt bilaga. 63 Föregående mötes protokoll Styrelsens protokoll läses igenom och läggs till handlingarna. 64 Ekonomisk rapport Kassören Marie Cypriansen redovisar den ekonomiska ställningen per dagens datum. I kassan finns :88 kronor. Klubbarna har inte fått sina räkningar på medlemsavgifter. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum Rapporter från sektorer och kommittéer TS Ingrid Bahlenberg - DM i bruks och lydnad har genomförs i Botkyrka i samarbete med Haninge och Nynäshamn. Ingen från tävlingssektorn hade möjlighet att närvara. Ulrik Bergquist delade ut distriktets priser Botkyrka BK vann lagtävlingen i bruks samt Cup Doggy. Katrineholm vann lagtävlingen i lydnad - Tävlingsplaneringsmöte skall hållas den 15 maj i Strängnäs - Domarutbildning pågår; slutprov i september PR/Info Jan Alfredsson - Arbete med distriktskatalogen pågår HUS Birgitta Hoflin - Rapportspecial har genomförts i Katrineholm - Birgitta har deltagit på C-HUS-konferens. På konferensen diskuterades bland annat: - El och stackel konsekvenser, Tävlingslärarutbildning, Avtalsinstruktrer, Coachutbildning, Utvecklingskurs för lärare, Fido-nätverk, Rallylydnad, Nya tillsynslagen över hund, Ny försäkring, Arrangemang på Kyndigeholm. RUS Åsa Lind -Minnesanteckningr från RUS/RAS-konferens 5-6 april Bilaga - Uppdatering för MT beskrivare och testledare 18 maj - M1 och M2 planeras i augusti - Uppdatering av tjänstgöringslistor pågår med det är svårt att få in uppgifter - 4 st utbildas för närvarande till mentaldomare Tjänstehund Ulf Allan Johansson - DM i Bevakning kommer eventuellt inte att genomföras - Det 12 maj är det introduktion för ny kurs i höst Ungdom Bo Göransson - Inget att rapportera - Ungdomsavdelningen i Södertälje är nedlagd Agility e-post - 2 st har inte klarat A2-utbildningen DG e-post - F n finns 79 st aktiva licenser och 34 nya ansökningar föreligger Övrigt Göran Strömbäck - Blommor har skickats från distriktet till Bertil Nystedts begravning Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum Distribution av protokoll Distribution av distriktsstyrelsens protokoll sker f n med post. Protokollen skulle i stället kunna distribueras via e-post eller på distriktets hemsida. Styrelsen beslutar att lägga ut distriktsstyrelsens protokoll på distriktets hemsida, där klubbarna kan hämta protokollet för utskrift samt att uppdra till Bo Göransson att meddela klubbarna om förändringen samt meddela distriktsstyrelsens mötesdatum. Protokollen kommer att finnas tillgängliga inom 14 dagar från mötesdatum. 67 Studiefrämjandets årsmöte Bo Göransson rapporterar från Studiefrämjandet i Stockholms årsmöte. Årsmötet följde sedvanlig dagordning och avslutades med kaffe och korvsmörgås. Yvonne Carlén-Palm rapporterade från Studiefrämjandet Sörmlands årsmöte där dagordningen följdes utan särskilda diskussioner. Mötet avslutades med en god middag på Loftet. 68 Nästa möte Nästa möte hålls i Flen den 3 juni kl Åsa Lind bokar lokal och förtäring. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Svenska Brukshundklubben Bilaga 61 o 62 Sörmlandsdistriktet Perioden 1 april 6 maj 2008 Inkomna skrivelser - Tillstyrkan om Tävlingslärarutbildning för Robert Carlsson, Botkyrka överl till HUS - Skrivelse beträffande Stefan Björkman, Bodens BK Ingen åtgärd - Styrelseförteckning Gnesta Trosa BK - Inbjudan till Katrineholm BK s 60 års jubileum - Svar om Kongressombudsmöte från Botkyrka. OK att skippa mötet - Tackkort från Gunilla Nystedt - PM till DM i Botkyrka - Resultatlista från DM i Botkyrka Utgående skrivelser - Förfrågan till klubbarna om eventuellt Kongressombudsmöte - Minnesanteckningar från RUS/RAS-konferens samt påminnelse om uppdatering - Försvarsmaktshund till klubbarna

6 5-6 april 2008 RUS/RAS konferens i Kydingeholm KP hälsade alla välkomna till en förhoppningsvis trevlig helg tillsammans Bo Wiberg informerade om att fr o m 2010 krävs det att det finns en ansvarig för varje utställning som är utbildad utställningsarrangör vilket medför att de distrikt som ännu inte har kommit igång ordentligt med den typen av utbildningar måste börja planera för att genomföra dem. Nu finns 8 utbildade handledare att användas för att utbilda utställningsarrangörer, kontakta SBKs kansli för att få info om hur man går tillväga för att starta en utbildning. På hemsidan kommer alla handledares namn och ort att finnas, kontakta kansliet för att få telenummer till den som ligger närmast tillhands rent geografiskt. Karin Karkianien från SBKs kansli pratade lite allmänt om anmälan av MH/MT, vad är viktigt och vad är dom vanligaste felen vid redovisning (se nedan, börjar med Vad är viktigt) Viktigt att ansökan för MT/MH skall vara inne fyra veckor innan provet detta missas idag då det tidigare var tre veckor Resultaten SKALL vara inne senast 8 dagar efter avslutat prov Kryss som saknas vanligt att man missar att kryssa vid andra jakten Dra EJ heldragna streck över ett protokoll när hunden har brutit. Dessa registreras som kryss i rutor. Man SKALL skriva i kommentarsraden när hunden bryter. Beskrivarens sista fyra siffror i personnumret MÅSTE vara med annars kan inte hundens resultat registreras Online anmälan för att anmäla att man vill ha ett MH eller MT då kan Karin lägga det direkt i tävlingskalendern. Kom ihåg att en kopia på anmälan om MH/MT skall skickas till distriktet. Vad är viktigt? Känna till bestämmelserna för MH/MT Skickar in komplett ansökan så att den finns på kansliet senast fyra veckor innan mentalbeskrivning/korning Noggrant går igenom hur protokoll ska fylls i om någon är ny, hjälp dom ni som redan kan. Det är ytterst viktigt att de är korrekt ifyllda Kontrollera de färdiga protokollen så att de är korrekt/komplett ifyllda och att deltagaförteckningen/reslutatlistan stämmer med protokollen både till antal samt ort och datum Inkomma med redovisning inom 8 dagar. Respektera de som deltagit med sina hundar Se till att ni, innan ni skickar protokollen till kansliet, även har en uppsättning kopior så att de finns en back-up om något skulle hända originalen Vilka är det vanligaste felen vi ansökan? Anöskan inkommer för sent till kansliet Inte komplett, nödvändiga uppgifter saknas Ansöker om ett datum som senare ändras utan att meddela kansliet. Om ett MH/MT ställs in måste ny ansökan inkomma då det innebär ett nytt prövningstillfälle Uppger annan ort på protokollet än vad som angivits i ansökan. Ex Hunnestad = varberg, Sättra = Timrå. Svårt då vi inte kan de små orterna i Sverige

7 Vilka är de vanligaste felen på protokollen? Fyller i protokollen med små bokstäver, ska vara VERSALER Kryss saknas i någon ruta Konsekvent hoppar över en ruta på huvudinformation, t ex kön och arrangörskod. Det är viktig information Skriver datum/födelsedatum i fel ordning. Ska vara ÅÅMMDD Om hund bryter dras ett långt streck över resterande rader. Datorn läser detta som kryss i en ruta på resp. rad. Kryssar i ägaren avbryter när ägaren bryter under skott Sätter kryss i båda rutorna ägaren avbryter och känd mental status Drar streck eller skriver 0000 som fyra sista siffror i personnummer Beskrivarens namnteckning saknas Räknar fel på poäng på MT Vilka är de vanligaste felen på deltagarförteckning/resúltatlista? Använder resultatlista till MH och deltagarförteckning till korning/mentaltest och skapar egna kolumner På resultatlista sätter kryss för tidigare godkänd MT eller exteriörbeskrivning Uppger godkänd exteriörbeskrivning för hund som deltagit på MH exteriör. Inofficiellt Fel datum, ort eller at antalet protokoll inte överensstämmer med deltagarförteckning/reslutatlista Fredrik Steen är IPO/BSL domare är även ledamot i arbetsgruppen IPO och ledamot i FS och vice ordf i Sv. Schäferhundklubben. Berättade om IPO och dess träning (se bilaga 2) IPO 1 eller BSL 2 är meriterande för att delta i bruksprovsklass på utställning Sv. Schäferhundklubben försöker få till BSL elit för att kunna erhålla certifikat IPO 1-spåret är det egna föremål som läggs ut (naturliga föremål t ex av tyg, trä, gummi osv) Tillgänglighetsprov görs på morgonen innan tävlingen. Man hälsar på domaren med namn och hundens namn och vad man anmäler sig till. Domare och provledare får EJ ta i hunden enligt regelverket Man går in två och två på lydnadsplan, en ligger platsliggning medan den andra går sin lydnad. I avdelning C (skydd) bedöms även DSB (driftsanlag, självsäkerhet, belastbarhet. Får man Vh (befintlig) kan man inte få över 80 % i betyg. Påvisande av föremålen på spåren måste ske lika vid varje föremål. Fredrik avslutade med att visa spår och lite skyddsträning med sin hund. Yvonne Brink, informerade om extranätet på SBKs hemsida. (se bilaga 3) Man kommer att utbilda web-redaktörer i distrikten

8 Per-Erik Sundgren informerade om hur det fortskrider med databehandling av exteriörprotokollen (se bilaga 4) Egenskaper måste brytas ner i detaljer. Vad är det vi vill förändra Definiera vad som skall förändras. Gör man många förändringar så kommer det att ta lång tid innan man ser resultat. Tanken är att man skall kunna använda exteriörprotokoll på samma sätt som MH protokoll i Lathunden, dvs titta på hur exteriören ser ut på avkommegrupper, kennlar osv. Varje struktur måste underhållas, samma sak med djur, man måste ta hänsyn till hela bilden när man väljer avelsdjur. Slutar man värdesätta t ex funktionen vallning, jakt osv kommer denna att försvinna och ta med sig andra egenskaper som är väsentliga för att djuret skall må bra och kunna fungera fullt ut. Skaffa mentala bilder av hur det exakt skall se ut för att kunna återge, det är bättre att göra lite fel än att var och en enligt egen uppfattning gör rätt Ta vara på de nyanser som finns för att beskriva, för att kunna se förändringar Inga-Lill Larsson och Ann Olsson, Central komm. För hundars mentalitet (C-KHM) Funktions- och miljöprov Arbetsgrupp bestående av sk, Ann Olsson. Roland Sjösten, Reino Oscarsson Förslag på moment som skall ingå är: Spårprov, uppletande, samarbetsprov, skallvillighet, hopp över hinder, balans, mörker och att gå i trappor. Hundar som kan genomgå detta prov kan vara från 10 månader och uppåt. De som skall bedöma detta är mentalbeskrivare, bruksdomare och tävlingslärare April 2008 färdigställa en DVD. April Juni 2008 en remissrunda skall gå ut. Aug Nov provkörning av ett antal hundar. Nov Jan utvärdering. Våren 2009 färdigställa dokument, anvisningar mm. April 2009 skickas till FS för beslut. Presentation av provet på nästa RUS/RAS konferens. Hösten 2009 utbilda funktionärer start för funktions- och miljöprov När remissen kommer ut så uppmanas alla att svara i tid och komma med synpunkter. MH översyn och utvärdering.grunduppdraget är att kontinuerligt ha en översyn av MH för de rasklubbar som SBK har avelsansvaret för samt de rasklubbar som har samarbetsavtal med SBK för att själva få arrangera MH. Två beskrivarkonferenser kommer att genomföras under /5 1/6 eller 12/7 13/7 i Kydingeholm. Det som kommer att tas upp på konferensen vad gäller MH är lathunden som gjordes, beskrivareffekter, banorna, utbildning, funktionärer och testledare. Under MT kommer uppdatering, utbildning, funktionärer och testledare att behandlas. Man bör ha variation av beskrivare på proven för att säkerställa testet, bör alltså ej använda samma beskrivare hela tiden. Det är viktigt att distrikten har uppdateringar av sina funktionärer. Anvisningarna behöver förtydligas.

9 Domarna/beskrivarna skulle kunna skicka en rapport till distriktet om det finns brister på banorna. Kan vara svårt ibland att få tag på A-figuranter. Idag står det att man ska vara ute en gång på två år. Många funktionärer gör endast det man måste göra för att få ha kvar sin auktorisation. Detta borde ses över så att tjänstgöring sker oftare. Mentaldomarutbildning kommer att genomföras där man skall genomgå flera steg innan man kommer till själva slututbildningen. Steg 1 uttagningsprov. Steg 2 4 dagar internatutbildning med både teori och praktik. Bakbeskriva så mycket som möjligt (minst 20 hundar). Steg 3 - (då skall teorin vara klar från steg 2) 5 dagar utbildning och 2 dagar examination. Det kommer att finnas ett program som hjälper till att räkna ut resultatet på MT. Årets domarutbildning där blev aldrig något uttagningsprov, steg 1, av olika anledningar. Steg 2 blir april. Den juli kommer steg 3 att hållas. Eleverna kommer att examineras mot examinatorn. Den 18 maj i Sörmland kommer en uppdatering för mentaldomare för nya MT att genomföras. Beskrivarutbildning i Timrå i juni kursen kostar 3000: juni beskrivarutbildning i Kydingeholm, här kommer anmälda deltagare utomlands ifrån att ha företräde, dessa anmälningar görs till SBKs kansli. Kostnad 4500:-. Krav för att gå är att man b la har bakbeskrivit 35 hundar vid 5 olika tillfällen. Hundar från de nordiska länderna kan göra MH i sitt land och göra MT här. Dessa hundar prioriteras sist. MT utvärdering Presentation visades över hur resultaten sett under första året. (se bilaga 5). Man har diskuterat om man skall höja godkännande gränsen Testperioden tycker man är för kort så man har lämnat önskemål om att förlänga testperioden ett år Det är ett relativt stort antal hundar som har blivit godkända nu som inte skulle ha blivit godkända på det gamla MT. Man håller nu på att titta vad det är för typer av hundar eller vid vilka delar det är som gjort att hundarna blivit godkända nu men inte mot det gamla testet. En enkät kommer att finnas på SBKs hemsida för att de uppfödare, hundägare och funktionärer som deltagit skall kunna fylla i den och skicka in till C-KHM. (se nedan) Figurradsgubbarna finns att köpa hos Canaxa AB. Det verkar dock som denna firma inte saluför dessa längre utan man kan istället vända sig till Priset är 33 sek/st vid köp styckevis, eller 31 sek/st vid köp av 50 st En lista på var man kan beställa material till banorna kommer att finnas på hemsidan. Om någon har tips på någon som gör bra saker till banorna så hör av er till Ann Olsson, eller tele Även Inga-Lill tar emot tips och synpunkter av olika slag, eller tele Övriga frågor Har hunden 5 i skott på MH får den inte gå upp på MT. Hundar som är skotträdda skall inte utsättas för detta igen, detta är C-KHMs motiveringen. Distrikten skall anmäla de man önskar se som mentaltestdomare till C-KHM där man sedan kontrollerar vilka som uppfyller grundkraven för att gå utbildningen och gör prioriteringar

10 om det finns fler anmälda än platser, därefter informeras distrikten om vilka som kommit med. Alla figuranter skall vara utbildade. Samma text som står i anvisningarna för MT skall också stå i MH. Det viktigaste i moment skott är att hunden är i aktivitet. Ägaren får vid MH använda eget lämpligt föremål vid skotten. Riktlinjer för att anordna MH för raser som SBK inte har avelsansvaret för finns att läsa om på hemsidan. Protokollen för både C-KHM och C-RUS kommer alldeles för sent på hemsidan. Kansliet ska göra allt för att bättra sig på den uppgiften. De rasklubbar som har samarbetsavtal får även ta emot andra raser på sina arrangemang. Tanken är att rasklubbarna skall anordna uppfödar-mh och att lokalklubben tar de andra enligt de prioriteringar som finns Det finns en motion till kongressen vad gäller arrangemang för MH som man kan se till att rösta igenom. Egna medlemmar i den lokala klubben har företräde till MH Det finns många lokalklubbar som inte arrangerar MH/MT och dessa måste vi alla hjälpa att få igång verksamhet t ex via samarrangemang med närliggande klubbar. När det gäller utbildning så står det t e x 50 timmar och det är 50 klocktimmar, inte studietimme som är 45 minuter, som avses. Det finns riktlinjer i SBK för vad man tar för betalning när man håller kurs. När rasklubbarna skickar ärende som SBK skickar vidare till SKK så vill man ha kopia på brevet som går till SKK så att man kan följa med i ärendets gång genom organisationen. Detta ser sektorn som en självklarhet. KP tackade alla deltagare för en trevlig helg och avslutade därmed konferensen. Enkät avseende Mentaltest Enkäten är för de uppfödare, hundägare och funktionärer som deltagit på det nya mentaltestet under 2006 och fram till dags datum Frågorna kommer att sammanställas och användas som underlag för en eventuell förändring inför låsningsperioden fram till Central kommittén för hundars mentalitet är tacksam för korta och koncisa svar där så är möjligt 1. Är det något moment som du anser ska bort? 2. Är det något som bör tillföras i form av moment eller nyckel? 3. Hur ser du på gränsen för godkänt, kan den förändras för att höja statusen? 4. Idag ser vi att hundar blir godkända som med det gamla bedömningen hade underkänts, är det bra eller dåligt? 5. Ska det finnas begreppet godkänd på mentaltest? 6. Övriga synpunkter Denna enkät kommer alltså att finnas på SBKs hemsidan

RAS/RUS-konferens 2014

RAS/RUS-konferens 2014 RAS/RUS-konferens 2014 Minnesanteckningar enligt program I n l e d n i n g P r e s e n t a t i o n a v r a s k l u b b a r R A S I n d e x B o r r e l i a v a c c i n o c h f ä s t i n g m e d e l O a

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Sida 0 Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Handledning från start till mål Svenska Brukshundklubben har från och med 2014-01-01 övergått till elektronisk resultatrapportering av Mentalbeskrivning

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

Colliebladet. ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? PROJEKT MENTALT SUND COLLIE RAS 2014.

Colliebladet. ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? PROJEKT MENTALT SUND COLLIE RAS 2014. Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 1-2015 AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? RAS 2014 Utvärdering ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare PROJEKT MENTALT SUND COLLIE 1 INNEHÅLL

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

NACKA BRUKSHUNDSKLUBB

NACKA BRUKSHUNDSKLUBB NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid styrelsemöte den 11 jan 2011. Tid: Kl 19.00 Plats: Klubbstugan Närvarande: Patrik Gunnarsson ordförande Lars Magnusson vice ordf. Annette Ståhl sekreterare Peter

Läs mer

Colliebladet SM-SPECIAL! MENTALINDEX Senaste nytt. COLLIE-SM 2013 Resultat, reportage, bilder. RAS Vad är det?

Colliebladet SM-SPECIAL! MENTALINDEX Senaste nytt. COLLIE-SM 2013 Resultat, reportage, bilder. RAS Vad är det? Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 3-2013 SM-SPECIAL! COLLIE-SM 2013 Resultat, reportage, bilder RAS Vad är det? FRÅGOR & SVAR från medlemsmötet 6 juli MENTALINDEX Senaste nytt LOKALOMRÅDEN

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH.

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. Deltagarfrågor Fråga: Jag har aldrig skapat ett konto via något elektroniskt media tidigare. Hur gör jag? Svar: Se film på hur

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben Minnesanteckningar konferens med distriktens hundägarutbildning Lördag 20/4 Nina Christoffersson hälsade välkommen och läser en tänkvärd text om livets värden. Presentation med

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Kongresshandlingar 2008

Kongresshandlingar 2008 Kongresshandlingar 2008 Innehåll: Röstetal och ombud 2 Program och dagordning 3 Mål och riktlinjer för de kommande fem åren 4 Verksamhetsplan 2009-2011 5 Budget 2009 samt riktlinjer 2010-2011 10 Kommentarer

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 SÖRMLAND Svenska Brukshundklubben Sörmlandsdistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 1 2 Svenska Brukshundklubben Sörmlandsdistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Sörmlandsdistriktets styrelse har under 2006

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from 2014-10-01 t.o.m.

TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from 2014-10-01 t.o.m. TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST HOS VALLENTUNA BRUKSHUNDKLUB (VaBK) 1(7) TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb Gäller from 2014-10-01 t.o.m. 2015-12-31

Läs mer

Colliebladet. BRUKSPROVEN Prov eller tävling i framtiden? KONFERENSRAPPORTER Från LA- och SBK-konferenserna. RAS Uppföljning

Colliebladet. BRUKSPROVEN Prov eller tävling i framtiden? KONFERENSRAPPORTER Från LA- och SBK-konferenserna. RAS Uppföljning Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 1-2014 BRUKSPROVEN Prov eller tävling i framtiden? KONFERENSRAPPORTER Från LA- och SBK-konferenserna RAS Uppföljning BRUKSARBETE Hur är det att

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär

Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär Svenska Leonbergerklubben SLBK 2013-08-03 Innehållsförteckning..... 1 Arbetsordning för klubbstyrelse... 2 Policy för SLBK... 2

Läs mer

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 Mötesdatum: 2008-02-23 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Protokoll Datum: 2011-05-14--15 Tid: Plats: 10:00-16:20, lördag 09:00-15:00, söndag Scandic Sollentuna Star Hotel, Stockholm Närvarande distrikt (antal röster inom

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer