SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 27

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 27"

Transkript

1 SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum Plats och tid Strängnäs BK Kl Beslutande Göran Strömbäck, ordförande Birgitta Hoflin, vice ordförande Marie Cypriansen Bo Göransson Ingrid Bahlenberg Janne Alfredsson Åsa Lind Övriga deltagare Leif Norman, ersättare Leif Lundgren, ersättare Yvonne Carlén-Palm, adj sekreterare Ulf Allan Johansson, Tjh-sektorn Ej närvarande Annica van Dorpel, ersättare Marie Lööf, ersättare Monica Larsson, Ag-sektorn Kattis Ehrlander, Dg Utses att justera Birgitta Hoflin Underskrifter Sekreterare... Yvonne Carlén-Palm Paragrafer Ordförande... Göran Strömbäck Justerande... Birgitta Hoflin Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum Mötets öppnande Ordföranden Göran Strömbäck hälsar välkommen till Strängnäs BK och dagens möte. 60 Fastställande av dagordning Föreliggande dagordning godkännes med tillägg under Övriga frågor - Rapport från Studiefrämjandets årsmöten 61 Inkomna skrivelser Föredras och läggs till handlingarna inkomna skrivelser enligt bilaga. 62 Utgående skrivelser Föredras och läggs till handlingarna utgående skrivelser enligt bilaga. 63 Föregående mötes protokoll Styrelsens protokoll läses igenom och läggs till handlingarna. 64 Ekonomisk rapport Kassören Marie Cypriansen redovisar den ekonomiska ställningen per dagens datum. I kassan finns :88 kronor. Klubbarna har inte fått sina räkningar på medlemsavgifter. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum Rapporter från sektorer och kommittéer TS Ingrid Bahlenberg - DM i bruks och lydnad har genomförs i Botkyrka i samarbete med Haninge och Nynäshamn. Ingen från tävlingssektorn hade möjlighet att närvara. Ulrik Bergquist delade ut distriktets priser Botkyrka BK vann lagtävlingen i bruks samt Cup Doggy. Katrineholm vann lagtävlingen i lydnad - Tävlingsplaneringsmöte skall hållas den 15 maj i Strängnäs - Domarutbildning pågår; slutprov i september PR/Info Jan Alfredsson - Arbete med distriktskatalogen pågår HUS Birgitta Hoflin - Rapportspecial har genomförts i Katrineholm - Birgitta har deltagit på C-HUS-konferens. På konferensen diskuterades bland annat: - El och stackel konsekvenser, Tävlingslärarutbildning, Avtalsinstruktrer, Coachutbildning, Utvecklingskurs för lärare, Fido-nätverk, Rallylydnad, Nya tillsynslagen över hund, Ny försäkring, Arrangemang på Kyndigeholm. RUS Åsa Lind -Minnesanteckningr från RUS/RAS-konferens 5-6 april Bilaga - Uppdatering för MT beskrivare och testledare 18 maj - M1 och M2 planeras i augusti - Uppdatering av tjänstgöringslistor pågår med det är svårt att få in uppgifter - 4 st utbildas för närvarande till mentaldomare Tjänstehund Ulf Allan Johansson - DM i Bevakning kommer eventuellt inte att genomföras - Det 12 maj är det introduktion för ny kurs i höst Ungdom Bo Göransson - Inget att rapportera - Ungdomsavdelningen i Södertälje är nedlagd Agility e-post - 2 st har inte klarat A2-utbildningen DG e-post - F n finns 79 st aktiva licenser och 34 nya ansökningar föreligger Övrigt Göran Strömbäck - Blommor har skickats från distriktet till Bertil Nystedts begravning Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum Distribution av protokoll Distribution av distriktsstyrelsens protokoll sker f n med post. Protokollen skulle i stället kunna distribueras via e-post eller på distriktets hemsida. Styrelsen beslutar att lägga ut distriktsstyrelsens protokoll på distriktets hemsida, där klubbarna kan hämta protokollet för utskrift samt att uppdra till Bo Göransson att meddela klubbarna om förändringen samt meddela distriktsstyrelsens mötesdatum. Protokollen kommer att finnas tillgängliga inom 14 dagar från mötesdatum. 67 Studiefrämjandets årsmöte Bo Göransson rapporterar från Studiefrämjandet i Stockholms årsmöte. Årsmötet följde sedvanlig dagordning och avslutades med kaffe och korvsmörgås. Yvonne Carlén-Palm rapporterade från Studiefrämjandet Sörmlands årsmöte där dagordningen följdes utan särskilda diskussioner. Mötet avslutades med en god middag på Loftet. 68 Nästa möte Nästa möte hålls i Flen den 3 juni kl Åsa Lind bokar lokal och förtäring. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Svenska Brukshundklubben Bilaga 61 o 62 Sörmlandsdistriktet Perioden 1 april 6 maj 2008 Inkomna skrivelser - Tillstyrkan om Tävlingslärarutbildning för Robert Carlsson, Botkyrka överl till HUS - Skrivelse beträffande Stefan Björkman, Bodens BK Ingen åtgärd - Styrelseförteckning Gnesta Trosa BK - Inbjudan till Katrineholm BK s 60 års jubileum - Svar om Kongressombudsmöte från Botkyrka. OK att skippa mötet - Tackkort från Gunilla Nystedt - PM till DM i Botkyrka - Resultatlista från DM i Botkyrka Utgående skrivelser - Förfrågan till klubbarna om eventuellt Kongressombudsmöte - Minnesanteckningar från RUS/RAS-konferens samt påminnelse om uppdatering - Försvarsmaktshund till klubbarna

6 5-6 april 2008 RUS/RAS konferens i Kydingeholm KP hälsade alla välkomna till en förhoppningsvis trevlig helg tillsammans Bo Wiberg informerade om att fr o m 2010 krävs det att det finns en ansvarig för varje utställning som är utbildad utställningsarrangör vilket medför att de distrikt som ännu inte har kommit igång ordentligt med den typen av utbildningar måste börja planera för att genomföra dem. Nu finns 8 utbildade handledare att användas för att utbilda utställningsarrangörer, kontakta SBKs kansli för att få info om hur man går tillväga för att starta en utbildning. På hemsidan kommer alla handledares namn och ort att finnas, kontakta kansliet för att få telenummer till den som ligger närmast tillhands rent geografiskt. Karin Karkianien från SBKs kansli pratade lite allmänt om anmälan av MH/MT, vad är viktigt och vad är dom vanligaste felen vid redovisning (se nedan, börjar med Vad är viktigt) Viktigt att ansökan för MT/MH skall vara inne fyra veckor innan provet detta missas idag då det tidigare var tre veckor Resultaten SKALL vara inne senast 8 dagar efter avslutat prov Kryss som saknas vanligt att man missar att kryssa vid andra jakten Dra EJ heldragna streck över ett protokoll när hunden har brutit. Dessa registreras som kryss i rutor. Man SKALL skriva i kommentarsraden när hunden bryter. Beskrivarens sista fyra siffror i personnumret MÅSTE vara med annars kan inte hundens resultat registreras Online anmälan för att anmäla att man vill ha ett MH eller MT då kan Karin lägga det direkt i tävlingskalendern. Kom ihåg att en kopia på anmälan om MH/MT skall skickas till distriktet. Vad är viktigt? Känna till bestämmelserna för MH/MT Skickar in komplett ansökan så att den finns på kansliet senast fyra veckor innan mentalbeskrivning/korning Noggrant går igenom hur protokoll ska fylls i om någon är ny, hjälp dom ni som redan kan. Det är ytterst viktigt att de är korrekt ifyllda Kontrollera de färdiga protokollen så att de är korrekt/komplett ifyllda och att deltagaförteckningen/reslutatlistan stämmer med protokollen både till antal samt ort och datum Inkomma med redovisning inom 8 dagar. Respektera de som deltagit med sina hundar Se till att ni, innan ni skickar protokollen till kansliet, även har en uppsättning kopior så att de finns en back-up om något skulle hända originalen Vilka är det vanligaste felen vi ansökan? Anöskan inkommer för sent till kansliet Inte komplett, nödvändiga uppgifter saknas Ansöker om ett datum som senare ändras utan att meddela kansliet. Om ett MH/MT ställs in måste ny ansökan inkomma då det innebär ett nytt prövningstillfälle Uppger annan ort på protokollet än vad som angivits i ansökan. Ex Hunnestad = varberg, Sättra = Timrå. Svårt då vi inte kan de små orterna i Sverige

7 Vilka är de vanligaste felen på protokollen? Fyller i protokollen med små bokstäver, ska vara VERSALER Kryss saknas i någon ruta Konsekvent hoppar över en ruta på huvudinformation, t ex kön och arrangörskod. Det är viktig information Skriver datum/födelsedatum i fel ordning. Ska vara ÅÅMMDD Om hund bryter dras ett långt streck över resterande rader. Datorn läser detta som kryss i en ruta på resp. rad. Kryssar i ägaren avbryter när ägaren bryter under skott Sätter kryss i båda rutorna ägaren avbryter och känd mental status Drar streck eller skriver 0000 som fyra sista siffror i personnummer Beskrivarens namnteckning saknas Räknar fel på poäng på MT Vilka är de vanligaste felen på deltagarförteckning/resúltatlista? Använder resultatlista till MH och deltagarförteckning till korning/mentaltest och skapar egna kolumner På resultatlista sätter kryss för tidigare godkänd MT eller exteriörbeskrivning Uppger godkänd exteriörbeskrivning för hund som deltagit på MH exteriör. Inofficiellt Fel datum, ort eller at antalet protokoll inte överensstämmer med deltagarförteckning/reslutatlista Fredrik Steen är IPO/BSL domare är även ledamot i arbetsgruppen IPO och ledamot i FS och vice ordf i Sv. Schäferhundklubben. Berättade om IPO och dess träning (se bilaga 2) IPO 1 eller BSL 2 är meriterande för att delta i bruksprovsklass på utställning Sv. Schäferhundklubben försöker få till BSL elit för att kunna erhålla certifikat IPO 1-spåret är det egna föremål som läggs ut (naturliga föremål t ex av tyg, trä, gummi osv) Tillgänglighetsprov görs på morgonen innan tävlingen. Man hälsar på domaren med namn och hundens namn och vad man anmäler sig till. Domare och provledare får EJ ta i hunden enligt regelverket Man går in två och två på lydnadsplan, en ligger platsliggning medan den andra går sin lydnad. I avdelning C (skydd) bedöms även DSB (driftsanlag, självsäkerhet, belastbarhet. Får man Vh (befintlig) kan man inte få över 80 % i betyg. Påvisande av föremålen på spåren måste ske lika vid varje föremål. Fredrik avslutade med att visa spår och lite skyddsträning med sin hund. Yvonne Brink, informerade om extranätet på SBKs hemsida. (se bilaga 3) Man kommer att utbilda web-redaktörer i distrikten

8 Per-Erik Sundgren informerade om hur det fortskrider med databehandling av exteriörprotokollen (se bilaga 4) Egenskaper måste brytas ner i detaljer. Vad är det vi vill förändra Definiera vad som skall förändras. Gör man många förändringar så kommer det att ta lång tid innan man ser resultat. Tanken är att man skall kunna använda exteriörprotokoll på samma sätt som MH protokoll i Lathunden, dvs titta på hur exteriören ser ut på avkommegrupper, kennlar osv. Varje struktur måste underhållas, samma sak med djur, man måste ta hänsyn till hela bilden när man väljer avelsdjur. Slutar man värdesätta t ex funktionen vallning, jakt osv kommer denna att försvinna och ta med sig andra egenskaper som är väsentliga för att djuret skall må bra och kunna fungera fullt ut. Skaffa mentala bilder av hur det exakt skall se ut för att kunna återge, det är bättre att göra lite fel än att var och en enligt egen uppfattning gör rätt Ta vara på de nyanser som finns för att beskriva, för att kunna se förändringar Inga-Lill Larsson och Ann Olsson, Central komm. För hundars mentalitet (C-KHM) Funktions- och miljöprov Arbetsgrupp bestående av sk, Ann Olsson. Roland Sjösten, Reino Oscarsson Förslag på moment som skall ingå är: Spårprov, uppletande, samarbetsprov, skallvillighet, hopp över hinder, balans, mörker och att gå i trappor. Hundar som kan genomgå detta prov kan vara från 10 månader och uppåt. De som skall bedöma detta är mentalbeskrivare, bruksdomare och tävlingslärare April 2008 färdigställa en DVD. April Juni 2008 en remissrunda skall gå ut. Aug Nov provkörning av ett antal hundar. Nov Jan utvärdering. Våren 2009 färdigställa dokument, anvisningar mm. April 2009 skickas till FS för beslut. Presentation av provet på nästa RUS/RAS konferens. Hösten 2009 utbilda funktionärer start för funktions- och miljöprov När remissen kommer ut så uppmanas alla att svara i tid och komma med synpunkter. MH översyn och utvärdering.grunduppdraget är att kontinuerligt ha en översyn av MH för de rasklubbar som SBK har avelsansvaret för samt de rasklubbar som har samarbetsavtal med SBK för att själva få arrangera MH. Två beskrivarkonferenser kommer att genomföras under /5 1/6 eller 12/7 13/7 i Kydingeholm. Det som kommer att tas upp på konferensen vad gäller MH är lathunden som gjordes, beskrivareffekter, banorna, utbildning, funktionärer och testledare. Under MT kommer uppdatering, utbildning, funktionärer och testledare att behandlas. Man bör ha variation av beskrivare på proven för att säkerställa testet, bör alltså ej använda samma beskrivare hela tiden. Det är viktigt att distrikten har uppdateringar av sina funktionärer. Anvisningarna behöver förtydligas.

9 Domarna/beskrivarna skulle kunna skicka en rapport till distriktet om det finns brister på banorna. Kan vara svårt ibland att få tag på A-figuranter. Idag står det att man ska vara ute en gång på två år. Många funktionärer gör endast det man måste göra för att få ha kvar sin auktorisation. Detta borde ses över så att tjänstgöring sker oftare. Mentaldomarutbildning kommer att genomföras där man skall genomgå flera steg innan man kommer till själva slututbildningen. Steg 1 uttagningsprov. Steg 2 4 dagar internatutbildning med både teori och praktik. Bakbeskriva så mycket som möjligt (minst 20 hundar). Steg 3 - (då skall teorin vara klar från steg 2) 5 dagar utbildning och 2 dagar examination. Det kommer att finnas ett program som hjälper till att räkna ut resultatet på MT. Årets domarutbildning där blev aldrig något uttagningsprov, steg 1, av olika anledningar. Steg 2 blir april. Den juli kommer steg 3 att hållas. Eleverna kommer att examineras mot examinatorn. Den 18 maj i Sörmland kommer en uppdatering för mentaldomare för nya MT att genomföras. Beskrivarutbildning i Timrå i juni kursen kostar 3000: juni beskrivarutbildning i Kydingeholm, här kommer anmälda deltagare utomlands ifrån att ha företräde, dessa anmälningar görs till SBKs kansli. Kostnad 4500:-. Krav för att gå är att man b la har bakbeskrivit 35 hundar vid 5 olika tillfällen. Hundar från de nordiska länderna kan göra MH i sitt land och göra MT här. Dessa hundar prioriteras sist. MT utvärdering Presentation visades över hur resultaten sett under första året. (se bilaga 5). Man har diskuterat om man skall höja godkännande gränsen Testperioden tycker man är för kort så man har lämnat önskemål om att förlänga testperioden ett år Det är ett relativt stort antal hundar som har blivit godkända nu som inte skulle ha blivit godkända på det gamla MT. Man håller nu på att titta vad det är för typer av hundar eller vid vilka delar det är som gjort att hundarna blivit godkända nu men inte mot det gamla testet. En enkät kommer att finnas på SBKs hemsida för att de uppfödare, hundägare och funktionärer som deltagit skall kunna fylla i den och skicka in till C-KHM. (se nedan) Figurradsgubbarna finns att köpa hos Canaxa AB. Det verkar dock som denna firma inte saluför dessa längre utan man kan istället vända sig till Priset är 33 sek/st vid köp styckevis, eller 31 sek/st vid köp av 50 st En lista på var man kan beställa material till banorna kommer att finnas på hemsidan. Om någon har tips på någon som gör bra saker till banorna så hör av er till Ann Olsson, eller tele Även Inga-Lill tar emot tips och synpunkter av olika slag, eller tele Övriga frågor Har hunden 5 i skott på MH får den inte gå upp på MT. Hundar som är skotträdda skall inte utsättas för detta igen, detta är C-KHMs motiveringen. Distrikten skall anmäla de man önskar se som mentaltestdomare till C-KHM där man sedan kontrollerar vilka som uppfyller grundkraven för att gå utbildningen och gör prioriteringar

10 om det finns fler anmälda än platser, därefter informeras distrikten om vilka som kommit med. Alla figuranter skall vara utbildade. Samma text som står i anvisningarna för MT skall också stå i MH. Det viktigaste i moment skott är att hunden är i aktivitet. Ägaren får vid MH använda eget lämpligt föremål vid skotten. Riktlinjer för att anordna MH för raser som SBK inte har avelsansvaret för finns att läsa om på hemsidan. Protokollen för både C-KHM och C-RUS kommer alldeles för sent på hemsidan. Kansliet ska göra allt för att bättra sig på den uppgiften. De rasklubbar som har samarbetsavtal får även ta emot andra raser på sina arrangemang. Tanken är att rasklubbarna skall anordna uppfödar-mh och att lokalklubben tar de andra enligt de prioriteringar som finns Det finns en motion till kongressen vad gäller arrangemang för MH som man kan se till att rösta igenom. Egna medlemmar i den lokala klubben har företräde till MH Det finns många lokalklubbar som inte arrangerar MH/MT och dessa måste vi alla hjälpa att få igång verksamhet t ex via samarrangemang med närliggande klubbar. När det gäller utbildning så står det t e x 50 timmar och det är 50 klocktimmar, inte studietimme som är 45 minuter, som avses. Det finns riktlinjer i SBK för vad man tar för betalning när man håller kurs. När rasklubbarna skickar ärende som SBK skickar vidare till SKK så vill man ha kopia på brevet som går till SKK så att man kan följa med i ärendets gång genom organisationen. Detta ser sektorn som en självklarhet. KP tackade alla deltagare för en trevlig helg och avslutade därmed konferensen. Enkät avseende Mentaltest Enkäten är för de uppfödare, hundägare och funktionärer som deltagit på det nya mentaltestet under 2006 och fram till dags datum Frågorna kommer att sammanställas och användas som underlag för en eventuell förändring inför låsningsperioden fram till Central kommittén för hundars mentalitet är tacksam för korta och koncisa svar där så är möjligt 1. Är det något moment som du anser ska bort? 2. Är det något som bör tillföras i form av moment eller nyckel? 3. Hur ser du på gränsen för godkänt, kan den förändras för att höja statusen? 4. Idag ser vi att hundar blir godkända som med det gamla bedömningen hade underkänts, är det bra eller dåligt? 5. Ska det finnas begreppet godkänd på mentaltest? 6. Övriga synpunkter Denna enkät kommer alltså att finnas på SBKs hemsidan

Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH

Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH 2.1 Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH Mål Efter genomgången utbildning skall elev ha: - god kunskap och färdighet såsom testledare på MH. - god kunskap att bygga bana vid MH. - god kunskap att sköta

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR:s 2013-11-05 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman,

Läs mer

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH.

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. Deltagarfrågor Fråga: Jag har aldrig skapat ett konto via något elektroniskt media tidigare. Hur gör jag? Svar: Se film på hur

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 mars 2007 Skärholmen Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Carina Torpenberg,

Läs mer

Bestämmelser för Mentalbeskrivning

Bestämmelser för Mentalbeskrivning 2010-01-01 Bestämmelser för Mentalbeskrivning 1 Reglernas tillämplighet SKK och SBK:s etiska regler gäller för samtliga funktionärer. Dessa bestämmelser tillämpas vid mentalbeskrivning inom Svenska Brukshundklubben

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007 2007-02-24 Sid 1(5) Styrelsen Styrelsen planerar för 6 styrelsemöten fördelade på året. Representera SDK vid Organisationskonferens. Representera SDK vid Kongressen samt övriga möten med SBK 1 Medlemsmöte

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben Exteriörfrågor Utskottsgruppen exteriör/utställning Bo Wiberg, Maritha Östlund Holmsten, Åsa Karlsson och adj. Yvonne Brink Frågor kring exteriör, utställning, CUA, Blandraser m.m CUA Certifierad utställningsarrangör

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntsson, Lotta Ahlberg- Wennersten, Lars Magnuson, Maud Steinrud, Christer

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2014 Datum: 2014-04-07 Tid: 19.30 22.55 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Maria

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Protokoll Botkyrka Brukshundklubb Styrelsemöte 2007-03-13

Protokoll Botkyrka Brukshundklubb Styrelsemöte 2007-03-13 Protokoll Botkyrka Brukshundklubb Styrelsemöte 2007-03-13 Närvarande. Ingrid Tapper Ann-Sofie Nordman Ulrik Bergquist Crister Rosenberg Kerstin Sundberg Kristiina Löfgren Ulrika Pettersson Anette Johansson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte 2011-05-03 Närvarande: Sara Awander, Patrik Ohlsson, Tord Sivén, Susanne Backman, Lisa Bergman, Anna Granath, Carina Johansson, Anmält förhinder: Millan Nilsson 30 Mötets

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 19-20 september i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-24 maj 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 9/2013 Datum: 5 augusti Tid: 19:30 21:20 Plats: Telefon Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Maria Johnson Thorén Ange ev.

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2014 Datum: 2014-07-07 Tid: 19:30 23.00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Bo Wiberg Gunnel

Läs mer

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Sida 0 Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Handledning från start till mål Svenska Brukshundklubben har från och med 2014-01-01 övergått till elektronisk resultatrapportering av Mentalbeskrivning

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Viktoria Hedström Erika Norberg Jenny Lund Iren Olofsson Meddelad frånvaro: Angelica

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-10-07 via telefon Närvarande: Ingela Plahn Lindström, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren och Veronica Nilsson, Carina Johansson

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också.

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också. Styrelsemöte SASK 17/8 kl 19.00 via telefon. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Per Edorson, Emma Farhang, Åsah Holmqvist, Ingrid Wigur, Veronica Hagéus. Frånvarande: Cari Hansson 78 Mötets

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Datum: 20130618 Tid: 18.30 Plats: Klubbstugan Närvarande: Alf Karlström Bengt Jonsson Ingrid Lundh Ingela Brandt Jerker Jeppsson Ida

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Protokoll Styrelsemöte SASK 30 september via Skype Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Anmäld frånvaro: Emma Farhang 92 Mötets öppnande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 SÖRMLAND Svenska Brukshundklubben Sörmlandsdistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 1 2 Svenska Brukshundklubben Sörmlandsdistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Sörmlandsdistriktets styrelse har under 2006

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Ann-Git Rammus, Anna Rexlinger, Helén Wallman,

Läs mer

157 Mötets öppnande. Ordförande Janne Wiberg förklarar mötet öppnat. Att utse Åsa Westström att jämte ordförande justera protokollet.

157 Mötets öppnande. Ordförande Janne Wiberg förklarar mötet öppnat. Att utse Åsa Westström att jämte ordförande justera protokollet. Plats: Studiefrämjandet, Huskvarna 157-185 Beslutande: Janne Wiberg ordförande Katarina Ljungquist Åsa Westström Ulla Erdeberg Louise Carlsson Frånvarande: Sven Ludvigsson Kristina Kindstrand Jonas Mjärling

Läs mer

Styrelsemöte SASK 11/10 2015

Styrelsemöte SASK 11/10 2015 Styrelsemöte SASK 11/10 2015 kl 19.00 via telefon. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Per Edorson, Cari Hansson, Christina Holmqvist, Emma Farhang, Emma Sandfjord, Veronica Hagéus Frånvarande:

Läs mer

Administration räddningshund

Administration räddningshund Svenska Brukshundklubben Administration räddningshund Komplement till regler för räddningshundprov Alla anvisningar, protokoll och blanketter finns på SBK:s hemsida,. Kurs räddningshund Ansöka om att hålla

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2012

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00

Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00 Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00 Närvarande: ord Tommy Blomquist, vice ordf Billy Andersson, kassör Mikael Tuvesson, sekr Ann-Christine Holm, ledamot Erik Rosander, ledamot

Läs mer

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form.

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form. Styrelsemöte 2014-09-17 1. Mötets öppnande Mikael Ström öppnade mötet klockan 18:30. Följande personer närvarade: Mikael Ström, Felicia Andersson, Maritha Bertilsson, Ann Milton, Henrik Engström. 2. Godkännande

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

!!! Verksamhetsberättelse 2014. SBK Sörmland. SBK Sörmland. Distriktstyrelsen. Ansvariga sektorer och kommittéer. Göran Strömbäck, Eskilstuna BK

!!! Verksamhetsberättelse 2014. SBK Sörmland. SBK Sörmland. Distriktstyrelsen. Ansvariga sektorer och kommittéer. Göran Strömbäck, Eskilstuna BK Verksamhetsberättelse 2014 Distriktstyrelsen Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Ledamot: Ledamot Suppleanter: Revisorer: Revisorsuppleanter: Valberedning: Göran Strömbäck, Eskilstuna

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Jenny Lund Elisabet Nilsson Birgitta Johansson Elin Dalsfelt Iren Olofsson Linda Landby

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 juni 2007 i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Carina Torpenberg, Ray Eriksson, Fredrik

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150126 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Anne Blomster Gunnarsson ABG Lena

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 17 18 november 2007 i Södertälje Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ray

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Tid: Måndagen den 9 mars 2008, kl. 20.00-22.15 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Ambjörn Lindqvist, ordförande Stig Berndtsson Stefan

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti Anmält

Läs mer

Protokoll styrelsemöte (4-2015)

Protokoll styrelsemöte (4-2015) 1(5) Protokoll styrelsemöte (4-2015) Datum: 2015-04-01 Tid: 19.00 Plats: Hundkojan Närvarande: Ingrid Lingmark, Monica Rahm, Camilla Wrangel, Susanne Davis Adjungerade: Camilla Wrangel Frånvarande: Madeleine

Läs mer

Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten.

Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten. Verksamhetsmål Styrelsen Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten. HUS-Hundägarutbildningssektorn Att hundägarna ska få ett bra liv med sina hundar och att klubbens instruktörer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 22-24 september 2006 i Söderhamn Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Marie

Läs mer

Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015

Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015 Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015 2015-04-16 Telefonmöten torsdag 9/4, måndag 13/1 och torsdag 16/1; kl. 19:00 alla dagar Från utskottsgruppen Avelssamordning (UGA) deltar: Kirsten Wretstrand,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Soffie Modin, Anna Lindgren och Veronica

Läs mer

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141126

Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141126 Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141126 Närvarande Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Sara Lahti SL Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT

Läs mer

Utbildningsplaner mentalkunskap. För funktionärer som skall medverka vid mentalbeskrivning och mentaltest

Utbildningsplaner mentalkunskap. För funktionärer som skall medverka vid mentalbeskrivning och mentaltest 2.1 Utbildningsplaner mentalkunskap För funktionärer som skall medverka vid mentalbeskrivning och mentaltest M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 Allmän mentalkunskapskurs Mentalfigurant B Mera Mentalkunskap Mentalfigurant

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-06-09 via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren,

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132

Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132 Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132 Närvarande: Christine Chiacchiaretta, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson from

Läs mer

Nordmalings Brukshundklubb 2012-09-05. Jenny Lund Erika Norberg Elin Söderholm Birgitta Johansson P-A Johansson

Nordmalings Brukshundklubb 2012-09-05. Jenny Lund Erika Norberg Elin Söderholm Birgitta Johansson P-A Johansson Nordmalings Brukshundklubb 2012-09-05 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Elisabet Nilsson Jenny Lund Erika Norberg Elin Söderholm Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015 Mål 2015 Under 2014 påbörjade vi arbetet med att omorganisera sektorerna till Utskott för att få mer helhetssyn och sammarbete över intressegränserna. Under 2015 vill vi

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4

Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4 Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4 Närvarande: Eva Rud Madeleine Bergfelt Hanna Petterson Mikael Kronstrand Roger Ölveryd Kenth Sandberg Håkan Forsvid Frånvarande: Sandra Svanström Jessica Mathiason

Läs mer

Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE.

Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE. Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Cari Hansson, Per Edorson, Veronica Hagéus, Ingrid Wigur, Emma Farhang. Anmält förhinder: Åsah Holmqvist 33 Mötets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer

1 Allan Grimling öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Allan Grimling öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2013-01-29, telefonmöte Närvarande: Allan Grimling (AG), Jan Lensinger(JL), Helene Björkman (HB), Bert Johansson(BJ), Klas Åkerwall(KÅ),

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN Protokoll 08-14, fört vid styrelsemöte 18 augusti 2014, Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, konferensrummet andra våningen. Närvarande: Frånvarande: Pelle Bratell

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr.

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 5. Extra årsmöte Beslutades att ett extra årsmöte om revisionsrapporten hålls söndagen den 24 mars 13.00 14.00 i föreningslokalen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 6. Kansliet stängt måndagar tills vidare Bengt

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35

SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35 Sida 1/ SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet, KHM, 2014-02-27--28 Närvarande: Ordinarie ledamöter: Maritha Östlund-Holmsten

Läs mer

Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben Svenska Brukshundklubben Svenska Kennelklubben Ulf Uddman (VD) Svenska Brukshundklubbens kongress maj 2015 Foto: Åsa Lindholm Ulf Uddman VD Svenska Kennelklubben SBK kongress 2015 Verksamhetssiffror inom

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

ENKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB medlemsmöte Protokoll - medlemsmöte 2011-03-22

ENKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB medlemsmöte Protokoll - medlemsmöte 2011-03-22 ENKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB medlemsmöte Protokoll - medlemsmöte 2011-03-22 Före mötets öppnande gav två representanter från Studiefrämjandet information om vilka former för samarbete den organisationen hade

Läs mer

Administration patrullhund

Administration patrullhund Svenska Brukshundklubben Reviderad 2015-01-30 Administration patrullhund Administration av inträdesprov och kurs patrullhund Före kursstart och inträdesprov Distriktet genomför en dialog med förbandet

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren 1 RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll styrelsemöte 5 december 2007 MSN kl.18.30 Närvarande: Rickard Fredriksson ordförande Elisabeth J-Weber sekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer