SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 27"

Transkript

1 SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum Plats och tid Strängnäs BK Kl Beslutande Göran Strömbäck, ordförande Birgitta Hoflin, vice ordförande Marie Cypriansen Bo Göransson Ingrid Bahlenberg Janne Alfredsson Åsa Lind Övriga deltagare Leif Norman, ersättare Leif Lundgren, ersättare Yvonne Carlén-Palm, adj sekreterare Ulf Allan Johansson, Tjh-sektorn Ej närvarande Annica van Dorpel, ersättare Marie Lööf, ersättare Monica Larsson, Ag-sektorn Kattis Ehrlander, Dg Utses att justera Birgitta Hoflin Underskrifter Sekreterare... Yvonne Carlén-Palm Paragrafer Ordförande... Göran Strömbäck Justerande... Birgitta Hoflin Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum Mötets öppnande Ordföranden Göran Strömbäck hälsar välkommen till Strängnäs BK och dagens möte. 60 Fastställande av dagordning Föreliggande dagordning godkännes med tillägg under Övriga frågor - Rapport från Studiefrämjandets årsmöten 61 Inkomna skrivelser Föredras och läggs till handlingarna inkomna skrivelser enligt bilaga. 62 Utgående skrivelser Föredras och läggs till handlingarna utgående skrivelser enligt bilaga. 63 Föregående mötes protokoll Styrelsens protokoll läses igenom och läggs till handlingarna. 64 Ekonomisk rapport Kassören Marie Cypriansen redovisar den ekonomiska ställningen per dagens datum. I kassan finns :88 kronor. Klubbarna har inte fått sina räkningar på medlemsavgifter. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum Rapporter från sektorer och kommittéer TS Ingrid Bahlenberg - DM i bruks och lydnad har genomförs i Botkyrka i samarbete med Haninge och Nynäshamn. Ingen från tävlingssektorn hade möjlighet att närvara. Ulrik Bergquist delade ut distriktets priser Botkyrka BK vann lagtävlingen i bruks samt Cup Doggy. Katrineholm vann lagtävlingen i lydnad - Tävlingsplaneringsmöte skall hållas den 15 maj i Strängnäs - Domarutbildning pågår; slutprov i september PR/Info Jan Alfredsson - Arbete med distriktskatalogen pågår HUS Birgitta Hoflin - Rapportspecial har genomförts i Katrineholm - Birgitta har deltagit på C-HUS-konferens. På konferensen diskuterades bland annat: - El och stackel konsekvenser, Tävlingslärarutbildning, Avtalsinstruktrer, Coachutbildning, Utvecklingskurs för lärare, Fido-nätverk, Rallylydnad, Nya tillsynslagen över hund, Ny försäkring, Arrangemang på Kyndigeholm. RUS Åsa Lind -Minnesanteckningr från RUS/RAS-konferens 5-6 april Bilaga - Uppdatering för MT beskrivare och testledare 18 maj - M1 och M2 planeras i augusti - Uppdatering av tjänstgöringslistor pågår med det är svårt att få in uppgifter - 4 st utbildas för närvarande till mentaldomare Tjänstehund Ulf Allan Johansson - DM i Bevakning kommer eventuellt inte att genomföras - Det 12 maj är det introduktion för ny kurs i höst Ungdom Bo Göransson - Inget att rapportera - Ungdomsavdelningen i Södertälje är nedlagd Agility e-post - 2 st har inte klarat A2-utbildningen DG e-post - F n finns 79 st aktiva licenser och 34 nya ansökningar föreligger Övrigt Göran Strömbäck - Blommor har skickats från distriktet till Bertil Nystedts begravning Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum Distribution av protokoll Distribution av distriktsstyrelsens protokoll sker f n med post. Protokollen skulle i stället kunna distribueras via e-post eller på distriktets hemsida. Styrelsen beslutar att lägga ut distriktsstyrelsens protokoll på distriktets hemsida, där klubbarna kan hämta protokollet för utskrift samt att uppdra till Bo Göransson att meddela klubbarna om förändringen samt meddela distriktsstyrelsens mötesdatum. Protokollen kommer att finnas tillgängliga inom 14 dagar från mötesdatum. 67 Studiefrämjandets årsmöte Bo Göransson rapporterar från Studiefrämjandet i Stockholms årsmöte. Årsmötet följde sedvanlig dagordning och avslutades med kaffe och korvsmörgås. Yvonne Carlén-Palm rapporterade från Studiefrämjandet Sörmlands årsmöte där dagordningen följdes utan särskilda diskussioner. Mötet avslutades med en god middag på Loftet. 68 Nästa möte Nästa möte hålls i Flen den 3 juni kl Åsa Lind bokar lokal och förtäring. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Svenska Brukshundklubben Bilaga 61 o 62 Sörmlandsdistriktet Perioden 1 april 6 maj 2008 Inkomna skrivelser - Tillstyrkan om Tävlingslärarutbildning för Robert Carlsson, Botkyrka överl till HUS - Skrivelse beträffande Stefan Björkman, Bodens BK Ingen åtgärd - Styrelseförteckning Gnesta Trosa BK - Inbjudan till Katrineholm BK s 60 års jubileum - Svar om Kongressombudsmöte från Botkyrka. OK att skippa mötet - Tackkort från Gunilla Nystedt - PM till DM i Botkyrka - Resultatlista från DM i Botkyrka Utgående skrivelser - Förfrågan till klubbarna om eventuellt Kongressombudsmöte - Minnesanteckningar från RUS/RAS-konferens samt påminnelse om uppdatering - Försvarsmaktshund till klubbarna

6 5-6 april 2008 RUS/RAS konferens i Kydingeholm KP hälsade alla välkomna till en förhoppningsvis trevlig helg tillsammans Bo Wiberg informerade om att fr o m 2010 krävs det att det finns en ansvarig för varje utställning som är utbildad utställningsarrangör vilket medför att de distrikt som ännu inte har kommit igång ordentligt med den typen av utbildningar måste börja planera för att genomföra dem. Nu finns 8 utbildade handledare att användas för att utbilda utställningsarrangörer, kontakta SBKs kansli för att få info om hur man går tillväga för att starta en utbildning. På hemsidan kommer alla handledares namn och ort att finnas, kontakta kansliet för att få telenummer till den som ligger närmast tillhands rent geografiskt. Karin Karkianien från SBKs kansli pratade lite allmänt om anmälan av MH/MT, vad är viktigt och vad är dom vanligaste felen vid redovisning (se nedan, börjar med Vad är viktigt) Viktigt att ansökan för MT/MH skall vara inne fyra veckor innan provet detta missas idag då det tidigare var tre veckor Resultaten SKALL vara inne senast 8 dagar efter avslutat prov Kryss som saknas vanligt att man missar att kryssa vid andra jakten Dra EJ heldragna streck över ett protokoll när hunden har brutit. Dessa registreras som kryss i rutor. Man SKALL skriva i kommentarsraden när hunden bryter. Beskrivarens sista fyra siffror i personnumret MÅSTE vara med annars kan inte hundens resultat registreras Online anmälan för att anmäla att man vill ha ett MH eller MT då kan Karin lägga det direkt i tävlingskalendern. Kom ihåg att en kopia på anmälan om MH/MT skall skickas till distriktet. Vad är viktigt? Känna till bestämmelserna för MH/MT Skickar in komplett ansökan så att den finns på kansliet senast fyra veckor innan mentalbeskrivning/korning Noggrant går igenom hur protokoll ska fylls i om någon är ny, hjälp dom ni som redan kan. Det är ytterst viktigt att de är korrekt ifyllda Kontrollera de färdiga protokollen så att de är korrekt/komplett ifyllda och att deltagaförteckningen/reslutatlistan stämmer med protokollen både till antal samt ort och datum Inkomma med redovisning inom 8 dagar. Respektera de som deltagit med sina hundar Se till att ni, innan ni skickar protokollen till kansliet, även har en uppsättning kopior så att de finns en back-up om något skulle hända originalen Vilka är det vanligaste felen vi ansökan? Anöskan inkommer för sent till kansliet Inte komplett, nödvändiga uppgifter saknas Ansöker om ett datum som senare ändras utan att meddela kansliet. Om ett MH/MT ställs in måste ny ansökan inkomma då det innebär ett nytt prövningstillfälle Uppger annan ort på protokollet än vad som angivits i ansökan. Ex Hunnestad = varberg, Sättra = Timrå. Svårt då vi inte kan de små orterna i Sverige

7 Vilka är de vanligaste felen på protokollen? Fyller i protokollen med små bokstäver, ska vara VERSALER Kryss saknas i någon ruta Konsekvent hoppar över en ruta på huvudinformation, t ex kön och arrangörskod. Det är viktig information Skriver datum/födelsedatum i fel ordning. Ska vara ÅÅMMDD Om hund bryter dras ett långt streck över resterande rader. Datorn läser detta som kryss i en ruta på resp. rad. Kryssar i ägaren avbryter när ägaren bryter under skott Sätter kryss i båda rutorna ägaren avbryter och känd mental status Drar streck eller skriver 0000 som fyra sista siffror i personnummer Beskrivarens namnteckning saknas Räknar fel på poäng på MT Vilka är de vanligaste felen på deltagarförteckning/resúltatlista? Använder resultatlista till MH och deltagarförteckning till korning/mentaltest och skapar egna kolumner På resultatlista sätter kryss för tidigare godkänd MT eller exteriörbeskrivning Uppger godkänd exteriörbeskrivning för hund som deltagit på MH exteriör. Inofficiellt Fel datum, ort eller at antalet protokoll inte överensstämmer med deltagarförteckning/reslutatlista Fredrik Steen är IPO/BSL domare är även ledamot i arbetsgruppen IPO och ledamot i FS och vice ordf i Sv. Schäferhundklubben. Berättade om IPO och dess träning (se bilaga 2) IPO 1 eller BSL 2 är meriterande för att delta i bruksprovsklass på utställning Sv. Schäferhundklubben försöker få till BSL elit för att kunna erhålla certifikat IPO 1-spåret är det egna föremål som läggs ut (naturliga föremål t ex av tyg, trä, gummi osv) Tillgänglighetsprov görs på morgonen innan tävlingen. Man hälsar på domaren med namn och hundens namn och vad man anmäler sig till. Domare och provledare får EJ ta i hunden enligt regelverket Man går in två och två på lydnadsplan, en ligger platsliggning medan den andra går sin lydnad. I avdelning C (skydd) bedöms även DSB (driftsanlag, självsäkerhet, belastbarhet. Får man Vh (befintlig) kan man inte få över 80 % i betyg. Påvisande av föremålen på spåren måste ske lika vid varje föremål. Fredrik avslutade med att visa spår och lite skyddsträning med sin hund. Yvonne Brink, informerade om extranätet på SBKs hemsida. (se bilaga 3) Man kommer att utbilda web-redaktörer i distrikten

8 Per-Erik Sundgren informerade om hur det fortskrider med databehandling av exteriörprotokollen (se bilaga 4) Egenskaper måste brytas ner i detaljer. Vad är det vi vill förändra Definiera vad som skall förändras. Gör man många förändringar så kommer det att ta lång tid innan man ser resultat. Tanken är att man skall kunna använda exteriörprotokoll på samma sätt som MH protokoll i Lathunden, dvs titta på hur exteriören ser ut på avkommegrupper, kennlar osv. Varje struktur måste underhållas, samma sak med djur, man måste ta hänsyn till hela bilden när man väljer avelsdjur. Slutar man värdesätta t ex funktionen vallning, jakt osv kommer denna att försvinna och ta med sig andra egenskaper som är väsentliga för att djuret skall må bra och kunna fungera fullt ut. Skaffa mentala bilder av hur det exakt skall se ut för att kunna återge, det är bättre att göra lite fel än att var och en enligt egen uppfattning gör rätt Ta vara på de nyanser som finns för att beskriva, för att kunna se förändringar Inga-Lill Larsson och Ann Olsson, Central komm. För hundars mentalitet (C-KHM) Funktions- och miljöprov Arbetsgrupp bestående av sk, Ann Olsson. Roland Sjösten, Reino Oscarsson Förslag på moment som skall ingå är: Spårprov, uppletande, samarbetsprov, skallvillighet, hopp över hinder, balans, mörker och att gå i trappor. Hundar som kan genomgå detta prov kan vara från 10 månader och uppåt. De som skall bedöma detta är mentalbeskrivare, bruksdomare och tävlingslärare April 2008 färdigställa en DVD. April Juni 2008 en remissrunda skall gå ut. Aug Nov provkörning av ett antal hundar. Nov Jan utvärdering. Våren 2009 färdigställa dokument, anvisningar mm. April 2009 skickas till FS för beslut. Presentation av provet på nästa RUS/RAS konferens. Hösten 2009 utbilda funktionärer start för funktions- och miljöprov När remissen kommer ut så uppmanas alla att svara i tid och komma med synpunkter. MH översyn och utvärdering.grunduppdraget är att kontinuerligt ha en översyn av MH för de rasklubbar som SBK har avelsansvaret för samt de rasklubbar som har samarbetsavtal med SBK för att själva få arrangera MH. Två beskrivarkonferenser kommer att genomföras under /5 1/6 eller 12/7 13/7 i Kydingeholm. Det som kommer att tas upp på konferensen vad gäller MH är lathunden som gjordes, beskrivareffekter, banorna, utbildning, funktionärer och testledare. Under MT kommer uppdatering, utbildning, funktionärer och testledare att behandlas. Man bör ha variation av beskrivare på proven för att säkerställa testet, bör alltså ej använda samma beskrivare hela tiden. Det är viktigt att distrikten har uppdateringar av sina funktionärer. Anvisningarna behöver förtydligas.

9 Domarna/beskrivarna skulle kunna skicka en rapport till distriktet om det finns brister på banorna. Kan vara svårt ibland att få tag på A-figuranter. Idag står det att man ska vara ute en gång på två år. Många funktionärer gör endast det man måste göra för att få ha kvar sin auktorisation. Detta borde ses över så att tjänstgöring sker oftare. Mentaldomarutbildning kommer att genomföras där man skall genomgå flera steg innan man kommer till själva slututbildningen. Steg 1 uttagningsprov. Steg 2 4 dagar internatutbildning med både teori och praktik. Bakbeskriva så mycket som möjligt (minst 20 hundar). Steg 3 - (då skall teorin vara klar från steg 2) 5 dagar utbildning och 2 dagar examination. Det kommer att finnas ett program som hjälper till att räkna ut resultatet på MT. Årets domarutbildning där blev aldrig något uttagningsprov, steg 1, av olika anledningar. Steg 2 blir april. Den juli kommer steg 3 att hållas. Eleverna kommer att examineras mot examinatorn. Den 18 maj i Sörmland kommer en uppdatering för mentaldomare för nya MT att genomföras. Beskrivarutbildning i Timrå i juni kursen kostar 3000: juni beskrivarutbildning i Kydingeholm, här kommer anmälda deltagare utomlands ifrån att ha företräde, dessa anmälningar görs till SBKs kansli. Kostnad 4500:-. Krav för att gå är att man b la har bakbeskrivit 35 hundar vid 5 olika tillfällen. Hundar från de nordiska länderna kan göra MH i sitt land och göra MT här. Dessa hundar prioriteras sist. MT utvärdering Presentation visades över hur resultaten sett under första året. (se bilaga 5). Man har diskuterat om man skall höja godkännande gränsen Testperioden tycker man är för kort så man har lämnat önskemål om att förlänga testperioden ett år Det är ett relativt stort antal hundar som har blivit godkända nu som inte skulle ha blivit godkända på det gamla MT. Man håller nu på att titta vad det är för typer av hundar eller vid vilka delar det är som gjort att hundarna blivit godkända nu men inte mot det gamla testet. En enkät kommer att finnas på SBKs hemsida för att de uppfödare, hundägare och funktionärer som deltagit skall kunna fylla i den och skicka in till C-KHM. (se nedan) Figurradsgubbarna finns att köpa hos Canaxa AB. Det verkar dock som denna firma inte saluför dessa längre utan man kan istället vända sig till Priset är 33 sek/st vid köp styckevis, eller 31 sek/st vid köp av 50 st En lista på var man kan beställa material till banorna kommer att finnas på hemsidan. Om någon har tips på någon som gör bra saker till banorna så hör av er till Ann Olsson, eller tele Även Inga-Lill tar emot tips och synpunkter av olika slag, eller tele Övriga frågor Har hunden 5 i skott på MH får den inte gå upp på MT. Hundar som är skotträdda skall inte utsättas för detta igen, detta är C-KHMs motiveringen. Distrikten skall anmäla de man önskar se som mentaltestdomare till C-KHM där man sedan kontrollerar vilka som uppfyller grundkraven för att gå utbildningen och gör prioriteringar

10 om det finns fler anmälda än platser, därefter informeras distrikten om vilka som kommit med. Alla figuranter skall vara utbildade. Samma text som står i anvisningarna för MT skall också stå i MH. Det viktigaste i moment skott är att hunden är i aktivitet. Ägaren får vid MH använda eget lämpligt föremål vid skotten. Riktlinjer för att anordna MH för raser som SBK inte har avelsansvaret för finns att läsa om på hemsidan. Protokollen för både C-KHM och C-RUS kommer alldeles för sent på hemsidan. Kansliet ska göra allt för att bättra sig på den uppgiften. De rasklubbar som har samarbetsavtal får även ta emot andra raser på sina arrangemang. Tanken är att rasklubbarna skall anordna uppfödar-mh och att lokalklubben tar de andra enligt de prioriteringar som finns Det finns en motion till kongressen vad gäller arrangemang för MH som man kan se till att rösta igenom. Egna medlemmar i den lokala klubben har företräde till MH Det finns många lokalklubbar som inte arrangerar MH/MT och dessa måste vi alla hjälpa att få igång verksamhet t ex via samarrangemang med närliggande klubbar. När det gäller utbildning så står det t e x 50 timmar och det är 50 klocktimmar, inte studietimme som är 45 minuter, som avses. Det finns riktlinjer i SBK för vad man tar för betalning när man håller kurs. När rasklubbarna skickar ärende som SBK skickar vidare till SKK så vill man ha kopia på brevet som går till SKK så att man kan följa med i ärendets gång genom organisationen. Detta ser sektorn som en självklarhet. KP tackade alla deltagare för en trevlig helg och avslutade därmed konferensen. Enkät avseende Mentaltest Enkäten är för de uppfödare, hundägare och funktionärer som deltagit på det nya mentaltestet under 2006 och fram till dags datum Frågorna kommer att sammanställas och användas som underlag för en eventuell förändring inför låsningsperioden fram till Central kommittén för hundars mentalitet är tacksam för korta och koncisa svar där så är möjligt 1. Är det något moment som du anser ska bort? 2. Är det något som bör tillföras i form av moment eller nyckel? 3. Hur ser du på gränsen för godkänt, kan den förändras för att höja statusen? 4. Idag ser vi att hundar blir godkända som med det gamla bedömningen hade underkänts, är det bra eller dåligt? 5. Ska det finnas begreppet godkänd på mentaltest? 6. Övriga synpunkter Denna enkät kommer alltså att finnas på SBKs hemsidan

Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH

Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH 2.1 Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH Mål Efter genomgången utbildning skall elev ha: - god kunskap och färdighet såsom testledare på MH. - god kunskap att bygga bana vid MH. - god kunskap att sköta

Läs mer

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte 1 Plats och tid Nyköpings BK Kl 19.00-21.45 11 röstberättigade ombud med totalt 16 röster från 7 klubbar enligt bilaga 2. Övriga deltagare DS styrelse Utses att justera Mikael Svensson Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 2/2014 Datum: 3 mars Tid: 19:45 23:20 Plats: Telefonkonferens Närvarande: Mötesordförande Maritha Östlund-Holmsten Maria Johnson Thorén Ulf

Läs mer

!... !c:\users\gullvi bergqvist\desktop\protokoll dist. 14 juni 2016.doc. SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

!... !c:\users\gullvi bergqvist\desktop\protokoll dist. 14 juni 2016.doc. SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Gnesta/Trosa BK Kl 19.00-21.00 Beslutande Göran Strömbäck, ordförande Cecilia Trehn, vice ordförande Anders Ahlström, kassör Gullevi Bergqvist, sekreterare Ola Hansson, ledamot Ingela Falk

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Protokoll fört vid SBK Mellannorrlandsdistrikts styrelsemöte 2011-09-17 i Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå.

Protokoll fört vid SBK Mellannorrlandsdistrikts styrelsemöte 2011-09-17 i Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå. 1(5) Protokoll fört vid SBK Mellannorrlandsdistrikts styrelsemöte 2011-09-17 i Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå. Närvarande: Birgitta Forsberg (BF) ordf., Marcus Hjortsberg (MH) v. ordf., Margareta

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-18 Tid: Kl. 19.00-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Ange ev. nedan Kirsten Wretstrand Margaretha Carlsson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

SBK Gävleborgsdistriktets möte 28 april 2005 Protokoll fört vid Gävleborgsdistriktets möte klockan i Söderhamn Närvarande:

SBK Gävleborgsdistriktets möte 28 april 2005 Protokoll fört vid Gävleborgsdistriktets möte klockan i Söderhamn Närvarande: Protokoll fört vid Gävleborgsdistriktets möte 2005-04-28 klockan 19.00 i Söderhamn Närvarande: Ockelbo Hofors Edsbyn Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Järvsö Skutskär Valbo Totalt: 2 st 2 st 1

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR:s 2013-11-05 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 8/2016 Datum: 2016-10-31 Tid: Kl. 19.00-21.15 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

2.3. Kommittén för Hundars Mentalitet Rasutvecklingssektorn

2.3. Kommittén för Hundars Mentalitet Rasutvecklingssektorn 2.3 Fastställd 2007-12-08 Mål Mentaltestdomare M 7 Efter genomgången utbildning skall elev ha: Kompetens att tjänstgöra som mentaltestdomare Kompetens som utbildare vid mentalkunskapskurs M 1 M 5 b Förkunskap

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik.

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik. När- Antal varande röster Bollnäs 2 3 Edsbyn 1 2 Gävle 2 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 0 0 Ljusdal 0 0 Ockelbo 0 0 Sandviken 1 2 Skutskär 2 2 Söderhamn 2 2 Valbo 1 2 Styrelsen 7 0 Schäferhundkubben

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 16/2012 Datum: 2012-11-30 Tid: 30 november 13:45 18:00 Plats: Scandic Hotel Västerås Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Ulf

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH)

Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH) Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH) Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: 08-505 875 00 Fax: 08-505 875

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Lars Carlborg, Anette Johansson, Göran Svensson, Leif Jönsson, Bengt-Olof Brandt, Laila Lindgren, Lisa-Marie Karlsson.

Närvarande från styrelsen: Lars Carlborg, Anette Johansson, Göran Svensson, Leif Jönsson, Bengt-Olof Brandt, Laila Lindgren, Lisa-Marie Karlsson. När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 1 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 2 2 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 1 2 Styrelsen (7) 0 Schäferhundkubben

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte den 29 september 2015. Närvarande: Yvonne Brink, Ordförande, Helen Thorstensson, Kassör, Ulrika Stenholm ledamot, Irene Jonsson, ledamot, Ann-Git Rammus, ledamot, Maria

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben Exteriörfrågor Utskottsgruppen exteriör/utställning Bo Wiberg, Maritha Östlund Holmsten, Åsa Karlsson och adj. Yvonne Brink Frågor kring exteriör, utställning, CUA, Blandraser m.m CUA Certifierad utställningsarrangör

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 21 augusti 2008 per telefon Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben 2005-12-14 Nr7/2005 Plats: Telefonmöte Närvarande: Anna Wahlström Elisabeth Petersson Monika Johansson (del av mötet) Karin Carlsson Anneli Johansson

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntsson, Lotta Ahlberg- Wennersten, Lars Magnuson, Maud Steinrud, Christer

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2015 Datum: 2015-03-16 Tid: 19:00-22:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Kirsten Wretstrand Gunnel Crona Anmält

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007 2007-02-24 Sid 1(5) Styrelsen Styrelsen planerar för 6 styrelsemöten fördelade på året. Representera SDK vid Organisationskonferens. Representera SDK vid Kongressen samt övriga möten med SBK 1 Medlemsmöte

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 4/2014 Datum: 2014-05-10/11 Tid: 16.00 den 10 maj 2014 Plats: Skövde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Ulf

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 mars 2007 Skärholmen Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Carina Torpenberg,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors Ordförande Carina Östberg Utställnings ansvarig Vice ordförande Jenny Lundin

Läs mer

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH.

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. Deltagarfrågor Fråga: Jag har aldrig skapat ett konto via något elektroniskt media tidigare. Hur gör jag? Svar: Se film på hur

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll 2014-03-10

Styrelsemötesprotokoll 2014-03-10 Styrelsemötesprotokoll 2014-03-10 Närvarande: Ulf Lundell, Birgitta Biderman, Leif Wärme, Kjell Larsson, Anders Ahlström, Anders Ekholm, Arri Hirvasniemi, samt Susanne Bergqvist. Jennie Norén kom till

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll 2015-10-13 Etern (5) Kallade Jesper Andersson Ordförande Sonny Ström Vice ordförande Linnéa Sekobon Sekreterare

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor.

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor. Nordmalings Brukshundklubb 2015-10-13 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Jenny Lund, ordförande Elisabet Nilsson, Bitte sekreterare Jouni

Läs mer

Protokoll Distriktsmöte

Protokoll Distriktsmöte Plats: Njudung BK, Skede Tid: 13 september 2014 kl 11.00 14.30 Protokoll Distriktsmöte Närvarande: 13 klubbrepresentanter från Eksjö BK, Emmaboda BK, Jönköping BK, Njudung BK, Nässjö BK, Sommenbygdens

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2014 Datum: 2014-04-07 Tid: 19.30 22.55 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Maria

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

Bestämmelser för Mentalbeskrivning

Bestämmelser för Mentalbeskrivning 2010-01-01 Bestämmelser för Mentalbeskrivning 1 Reglernas tillämplighet SKK och SBK:s etiska regler gäller för samtliga funktionärer. Dessa bestämmelser tillämpas vid mentalbeskrivning inom Svenska Brukshundklubben

Läs mer

HÖSTMÖTESPROTOKOLL. Protokoll från SBK Stockholmsdistriktets höstmöte 2009 11 24 kl. 19.00 Plats: Vällingby BK.

HÖSTMÖTESPROTOKOLL. Protokoll från SBK Stockholmsdistriktets höstmöte 2009 11 24 kl. 19.00 Plats: Vällingby BK. HÖSTMÖTESPROTOKOLL Protokoll från SBK Stockholmsdistriktets höstmöte 2009 11 24 kl. 19.00 Plats: Vällingby BK. Närvarande lokalklubbar: Danderyd Täby BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, Solna Sundbyberg

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Styrelsemöte SASK 9/3 kl 10.30, Norrköpings BK.

Styrelsemöte SASK 9/3 kl 10.30, Norrköpings BK. Styrelsemöte SASK 9/3 kl 10.30, Norrköpings BK. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Cari Hansson, Per Edorson, Veronica Hagéus, Ingrid Wigur, Emma Farhang, (Towe Ekman, Lena Stanvik, endast närvarande

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 3/2014 Datum: 2014-03-10 Tid: 20:00-21:45 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Yvonne Ahlin (UG Agility)

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar!

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar! Protokoll fört vid styrelsemöte Svenska Dobermannklubben 2012-05-06 Närvaro: Malin Johansson Ingela Johansson Camilla Rönnqvist Anmält förhinder: Madelene Dahlgren Torbjörn Eriksson Camilla Dahlgren, Elaine

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 8/2015 Datum: 2015-10-19 Tid: Kl. 19:00 21:10 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Ingrid

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben. Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben MV Mentalbeskrivning valp Under 2012 har 2 utbildningar av valpbeskrivare hållits. Ytterligare 2 utbildningar planeras under 2013. Totalt har vi 28 Valpbeskrivare. Lista på Valpbeskrivare

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Viktoria Hedström Erika Norberg Jenny Lund Iren Olofsson Meddelad frånvaro: Angelica

Läs mer

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar Protokoll Nr 10 Datum: -01-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar Ledamot Karin Nyström Ledamot Ingela Bach Suppleant Lena

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Datum: 20130618 Tid: 18.30 Plats: Klubbstugan Närvarande: Alf Karlström Bengt Jonsson Ingrid Lundh Ingela Brandt Jerker Jeppsson Ida

Läs mer

Arbetsordning sektorer SBK Skaraborgsdistriktet

Arbetsordning sektorer SBK Skaraborgsdistriktet Arbetsordning sektorer SBK Skaraborgsdistriktet Arbetsordning sektorer SBK Skaraborgsdistriktet Sektorernas allmänna verksamhet Sektorernas uppgift är att planera, genomföra och utveckla verksamhet inom

Läs mer

Lydnads/Bruks-sektor

Lydnads/Bruks-sektor Ordförande Tillsammans med sekreterare göra upp dagordning inför varje möte. Planera, genomföra och leda styrelsemöten och klubbmöten. Se till att alla som vill, kan framföra sin åsikt, idé och liknande

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 68-84 Linköping Närvarande: Monica Forsander, Marie Kindstedt, Karin Hellander, Karin Staaf, Daniel Svensson, Stig-Olov Olofsson (1:e suppleant),

Läs mer

Protokoll Botkyrka Brukshundklubb

Protokoll Botkyrka Brukshundklubb Närvarande Ej närvarande. Lena Jernström Lars-Erik Johansson Silva Holmér Anna Carlson Ulrik Bergquist Jeanette Liljebäck Kerstin Sundberg Vanja Ljung Crister Rosenberg Jenny Mellåker Ulrika Pettersson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2016 Datum: 2016-06-20 Tid: Kl. 19.00-21.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form.

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form. Styrelsemöte 2014-09-17 1. Mötets öppnande Mikael Ström öppnade mötet klockan 18:30. Följande personer närvarade: Mikael Ström, Felicia Andersson, Maritha Bertilsson, Ann Milton, Henrik Engström. 2. Godkännande

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte 2011-05-03 Närvarande: Sara Awander, Patrik Ohlsson, Tord Sivén, Susanne Backman, Lisa Bergman, Anna Granath, Carina Johansson, Anmält förhinder: Millan Nilsson 30 Mötets

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-24 maj 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 9/2013 Datum: 5 augusti Tid: 19:30 21:20 Plats: Telefon Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Maria Johnson Thorén Ange ev.

Läs mer

Protokoll Botkyrka Brukshundklubb Styrelsemöte 2007-03-13

Protokoll Botkyrka Brukshundklubb Styrelsemöte 2007-03-13 Protokoll Botkyrka Brukshundklubb Styrelsemöte 2007-03-13 Närvarande. Ingrid Tapper Ann-Sofie Nordman Ulrik Bergquist Crister Rosenberg Kerstin Sundberg Kristiina Löfgren Ulrika Pettersson Anette Johansson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2016 Datum: 2016-08-08 Tid: Kl. 19.00-22.25 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2016-04-05 Plats och tid Eskistuna BK Kl 19.00-22.10 Beslutande Göran Strömbäck, ordförande Cecilia Trehn, vice ordförande Anders

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren (utom under 179- Registerkommittén), Veronica Nilsson, Ann-Git

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna Plats: Huskvarna Närvarande: Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg, Siw Synnerman Nordström, Karin Claesson,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR TÄVLINGSKOMMITTÉN Syfte Tävlingskommitténs syfte är att ansvara för de lydnads- och brukstävlingar som Svenska Rottweilerklubben/AfR arrangerar i samarbete med lokalområden och olika lokala brukshundklubbar.

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MEDLEMSMÖTE!

VÄLKOMMEN TILL MEDLEMSMÖTE! VÄLKOMMEN TILL MEDLEMSMÖTE! Onsdag 6 April 2016 kl 19.00 i klubbstugan, Björsta Källa DAGORDNING Närvarande: 26 personer. 1) Mötets öppnande Anette hälsar välkommen och öppnar mötet 19.09 2) Mötets utlysning

Läs mer

Avdelningen har två ordinarie revisorer samt två suppleanter, som väljs vid avdelningens årsmöte. Dessa ska granska avdelningen.

Avdelningen har två ordinarie revisorer samt två suppleanter, som väljs vid avdelningens årsmöte. Dessa ska granska avdelningen. EKONOMI Avdelningens kassör ansvarar för att: Avdelningens bokföring sker enligt god redovisningsed. Inför varje styrelsemöte skriftligt presentera aktuell resultatrapport. Att snarast efter prov och utställningar

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C på Studiefrämjandet Södra Roslagen, Roslagsnäsby Centrum. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2008-10-18 2008-10-21 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2016 Datum: 2016-02-15 Tid: Kl. 19.00-22.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Briardklubbens styrelsemöte Datum: tisdag den 24 mars 2015 Plats: telefonmöte Tid: 20.00-2130

Svenska Briardklubbens styrelsemöte Datum: tisdag den 24 mars 2015 Plats: telefonmöte Tid: 20.00-2130 Svenska Briardklubbens styrelsemöte Datum: tisdag den 24 mars 2015 Plats: telefonmöte Tid: 20.00-2130 Närvarande: Piia Nora (PN) Ordförande Viktoria Arehult (VA) Vice ordförande/sekreterare Anna Nolcrantz

Läs mer

Välkommen. till Svenska Brukshundklubben

Välkommen. till Svenska Brukshundklubben Välkommen till Svenska Brukshundklubben Välkommen till Svenska Brukshundklubben Välkommen i klubben! Som medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK) har du ungefär 55 000 andra hundintresserade föreningskamrater.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 3/2012 Datum: 2012-08-03-04 Tid: 13:00 Plats: Lövudden Mälarkonferens i Västerås Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 5/2013 Datum: 2013 06 25-26 Tid: Tisdag kl 14.00 till onsdag kl 15.00 Plats: Åkerby herrgård Nora Närvarande: Ordförande Monique Wrambeck

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte i Södertälje 2013-06-15 2013-06-16 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare,

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 19-20 september i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-10-07 via telefon Närvarande: Ingela Plahn Lindström, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren och Veronica Nilsson, Carina Johansson

Läs mer

Administration räddningshund

Administration räddningshund Svenska Brukshundklubben Administration räddningshund Komplement till regler för räddningshundprov Alla anvisningar, protokoll och blanketter finns på SBK:s hemsida,. Kurs räddningshund Ansöka om att hålla

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har innan mötet skickats ut via mail och godkändes

3 Dagordning Dagordningen har innan mötet skickats ut via mail och godkändes Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte 20130813 Närvarande Ordinarie ledamöter Gunilla Sandström GS Torbjörn Håkansson TH Lisa Andersson LA Susanne Andersson SA Janne Gustavsson

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 16 januari 2012 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Kallade ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Mats Larsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2014 Datum: 2014-07-07 Tid: 19:30 23.00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Bo Wiberg Gunnel

Läs mer

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Protokoll Styrelsemöte SASK 30 september via Skype Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Anmäld frånvaro: Emma Farhang 92 Mötets öppnande

Läs mer

STYRELSEMÖTE SVENSKA HOVAWARTKLUBBEN

STYRELSEMÖTE SVENSKA HOVAWARTKLUBBEN 108. Mötets öppnande: TELEFONMÖTE: 2014-01-27 Närvarande: Louise Widén Rune Lövenius Torsten Lundström Gunilla Gyllencreutz Tina Jonsson Leif Pohjanen Petra Skarén Louise öppnade mötet och hälsade alla

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Sidan 1 av 4 RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Utskriftsdatum 040714 Protokoll As-möte 040529 på SBK's Stockholms-avdelning: Närvarande: Kerstin Hjelm Birgit

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG VERKSAMHETSFÖRSLAG Verksamhetsförslag för 2016 och 2017 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 1/2013 Datum: 2013-02-01 Tid: 20:15 Plats: Scandic Star Sollentuna Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Yvonne Ahlin (Agilitygruppen)

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 SÖRMLAND SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN SÖRMLANDS-DISTRIKTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 1 2 Svenska Brukshundklubben SÖRMLANDS-DISTRIKTETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Sörmlands-distriktets styrelse har under

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer