OptiWay GIS Online Manual - Version 2.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OptiWay GIS Online Manual - Version 2.5"

Transkript

1 OptiWay GIS Online - Version 2.5

2 Innehållsförteckning Ämne Sida Inledning 4 Allmänt 4 Upphovsrätt 4 Översikt 4 Startsida 5 Verktygsrad 5 Zoom in 6 Zoom ut 6 Panorera 6 Köp karta 6 Exportera bild 7 Exportera vektor 7 Exportera PDF 8 Specialbeställningar 9 Köpta kartor 10 Rapporter och dokument 11 Fastigheter 11 Akter 12 Bolagsinformation 13 Personinformation 14 Hämta markägare - Specialanpassning 15 Markera yta för export - Rektangel 16 Markera yta för export - Polygon 16 Zooma till nivå 17 Adressökning 17 Fastighetssökning 18 Infodirekt 18 Mät avstånd 19 Mät area 19 Mät area cirkel 20 Mät höjd 20 Fastighetsselektering 21 Selektera med polygon 22 Selektera med cirkel 23 Selektera med klick 24 Selektera med linje 25 Selektera med buffertzon 26 Selektera med importerade vektorer 27 Selektera med multiselektering 28 Om OptiWay GIS Online 29 Logga ut 29 Lagermeny - Vänster 29 Karta 30 Lager 30 Importera vektorkartor Importera rasterkartor 32 Prestandainställningar 33 Lagermeny - Höger 33 Hämta fastighetsinformation 34 Fastighetsrapporter 34 Enskilda rapporter 34 Sammanställda rapporter 35 Multinedladdning rapporter 35 2

3 Innehållsförteckning Ämne Sida Teckenförklaringar 36 Projektspecifikationer 36 Registrera nytt projekt 37 Statusrad 37 Zoomnivåer 37 Position 38 Projektion 38 Skala 38 Realistisk skala 38 3

4 Inledning Tack för att du valt att använda OptiWay GIS Online. I den här manualen går vi igenom alla funktioner i ditt nya GIS-program. Allmänt I OptiWay GIS Online kan man koppla alla köp till projekt som sedan specificeras på fakturan. Läs mer om hur man skapar projekt under Projektspecifikationer och Registrera nytt projekt. Tänk på att alla importeringar i OptiWay GIS Online stödjer endast koordinatsystem SWEREF 99 TM. Upphovsrätt Kartor och databaser med geografisk information skyddas av upphovsrättslagen (1960:729) och gäller både för tryckt material och elektroniskt material. Läs mer om lagen här. Översikt Verktygsrad Lagermeny Kartvy Statusrad Figur 1. Översikt för OptiWay GIS Online. 4

5 Startsida Vid första inloggningen i OptiWay GIS Online ser det ut enligt nedan. OptiWay GIS Online kommer ihåg vart arbetet lämnades samt vilken karta som var aktiv. Figur 2. Startsida. Verktygsrad Verktygsradens utseende och dess funktioner beskrivs nedan. Figur 3. Verktygsrad. 5

6 Zoom in Zooma in i kartan genom att klicka med vänster musknapp eller genom att hålla in vänsterklick och sedan dra en ruta över ett område att zooma in till. Figur 4. Verktygsrad - Zooma in. Zoom ut Zooma ut i kartan genom att klicka med vänster musknapp eller genom att hålla in vänsterklick och sedan dra en ruta över ett område att zooma ut från. Figur 5. Verktygsrad - Zooma ut. Panorera Panorerar runt i kartvyn genom att klicka och dra i kartan. Det går även att zooma in/ut med hjälp av scrollern på mus pekaren. Figur 6. Verktygsrad - Panorera. Köp karta Vid export av karta finns det olika format att välja mellan, Bild, Vektor, PDF eller Specialbeställning. Beskrivning på de olika köpalternativen finns beskrivet på påföljande sidor. Figur 7. Köp karta 6

7 Exportera bild Bild 1. Inställningar för bild export. Ställ in bildkvalité, bildformat och om bilden ska innehålla något extra tillägg så som geo-objekt, egna lager, skala med mera. Bild 2. Transaktionskvitto. Koppla exporten till ett redan befintligt projekt eller ange ett nytt projekt. Kvittot visar även filtyp samt vilket pris på köpet. Klicka på Genomför köp och bilden skapas direkt och laddas ner till datorn. Tillbaka går tillbaka till senaste steget. Bild 1 Bild 2 Exportera vektor Bild 1. Inställningar för vektor export. Välj mellan ESRI Shapefiler, MapInfo TAB-filer och DXF-filer. Vid varje vektortyp finns läs mer som beskriver varje vektortyp. Gå tillbaka i köpprocessen genom att klicka på Tillbaka. Bild 2. Transaktionskvitto. Koppla exporten till ett redan befintligt projekt eller ange ett nytt projekt. Den kvittot visar filtyp samt vilket pris på köpet. Klicka på Genomför köp och vektorn skapas direkt och laddas ner till datorn som en zipfil. Tillbaka går tillbaka till senaste steget. Bild 1 Bild 2 7

8 Exportera PDF Bild 1. Inställningar för PDF export. Ställ in dokumentorientering som stående eller liggande, om bilden ska innehålla något extra tillägg så som geo-objekt med mera och vilken skala som PDF:en ska ha. Klicka på Markera yta på karta. Bild 2. Redigera och välj yta Kartan zoomar till den zoomnivå som angivits i det tidigare steget. Flytta markering genom att klicka mitt på rutan så att den blir blåmarkerad. Håll i cirkeln och flytta markeringen till önskad plats. Färdigställ markeringen genom att klicka på den gröna knappen längst ner till höger. Avsluta avbryter hela köpet. Bild 3. Transaktionskvitto. Koppla exporten till ett redan befintligt projekt eller ange ett nytt projekt. Kvittot visar även filtyp samt vilket pris på köpet. Klicka på Genomför köp och bilden skapas direkt och laddas ner till datorn. Tillbaka går tillbaka till senaste steget. Bild 1 Bild 2 Bild 3 8

9 Specialbeställningar Bild 1. Markera ut yta på karta. Man måste först markera en yta att exportera från kartan. Rita en genom att använda verktyget Markera yta för export. Eller rita en ny genom att klicka och dra i en ruta och dubbelklicka för att avsluta. Bild 2. Redigera yta och välj yta. Flytta markering genom att klicka mitt på rutan så att den blir blåmarkerad. Håll i cirkeln och flytta markeringen till önskad plats. Färdigställ markeringen genom att klicka på den gröna knappen Färdigställ markering av kartan. Bild 3. Genomför beställning. Välj mellan de olika speciallagerna. Välj sedan leveranstid för beställningen. Koppla beställningen till ett redan befintligt projekt eller ange ett nytt projekt. När beställning är gjord öppnas en liten ruta som meddelar att den har inkommit till oss. Bild 1 Bild 2 Bild 3 9

10 Köpta kartor Alla köpta kartor hamnar i fliken Köpta kartor i sidomenyn till vänster. Här ligger alla kartor kvar tills dess att man loggar ut ur systemet. Innehåller kartan flera filer så som koordinatfil samlas dessa i en zip fil för nerladdning. Figur 8. Verktygsrad - Köp karta. 10

11 Rapporter och dokument Rapporter och Dokument kan köpas genom denna funktionen, som också finns tillgänglig utanför systemet. Vid klick på denna ikonen öppnas en dialogruta med olika rapporthämtningar. Följande alternativ beskrivs på kommande sidor. Figur 9. Verktygsrad - Rapporter och dokument. Fastigheter Hämta fastighetsinformation genom att först söka på Kommun, Trakt, Block eller Enhet. Fyll i minst två för att resultat ska visas. Välj ut de fastigheten/fastigheterna och klicka sedan på Hämta information. Följ sedan stegen för Fastighetsrapporter. Figur 10. Verktygsrad - Rapporter och dokument - Fastigheter 11

12 Akter I vissa av våra fastighetsrapporter kan det finns ett akt att hämta som ett komplement till rapporten. Fyll i aktnummret och välj vilket format Konventerad pdf eller Orginalformat (DJVU). Notera att vid stora akter kan PDF-konventeringen ta tid. Klicka på Genomför köp och rapport laddar ner till datorn. Figur 11. Verktygsrad - Rapporter och dokument - Akter 12

13 Bolagsinformation Hämta bolagsinformation genom att ange företagets organisationsnummer. Välj vilken typ av bolagsinformation som önskas. Koppla rapporten till ett redan befintligt projekt eller ange ett nytt projekt. Klicka på Genomför köp och rapporten laddas ner till dator. Figur 12. Verktygsrad - Rapporter och dokument - Bolagsinformation 13

14 Personinformation Hämta personinformation genom att ange ett personnummer. Välj vilken typ av information önskas samt fyll i hur upplysningen ska skickas till personen. Vet man inte personens mobilnummer eller e-postadress måste man välja att upplysning ska ske via brev. Koppla rapporten till ett redan befintligt projekt eller ange ett nytt projekt. Klicka på Genomför köp och rapporten laddas ner till datorn. Figur 13. Verktygsrad - Rapporter och dokument - Personinformation 14

15 Hämta markägare - Specialanpassning Observera att detta är en specialanpassning som kan erbjudas för varje enskilt företag. Företaget väljer själva hur marknadsförteckning ska se ut. Hämta markägare genom att först bifoga en Facil fil eller en excelrapport från OptiWay GIS Online. Välj sedan markägarförteckningsfilen som önskas att laddas ner. Koppla rapporten till ett redan befintligt projekt eller ange ett nytt projekt. Välj Ladda hem och filen laddas ner till datorn. Figur 14. Verktygsrad - Rapporter och dokument - Hämta markägare 15

16 Markera yta för export - Rektangel Markera valfritt område genom att klicka och dra en ruta i önskad storlek. Redigera rutan genom att klicka i mitten på rutan och sedan dra i de runda cirklarna. Rutan presenteras med kvadratmeter. Figur 15. Verktygsrad - Markera yta för export - Rektangel. Markera yta för export - Polygon Markera valfritt område genom att klicka önskade gånger i kartan och sedan avsluta markeringen med dubbelklick. Polygonen visar totala arean i kvadratmeter och den totala omkretsen i kilometer på polygonen. Redigera polygonen genom att först klicka på polygonen och sedan dra i cirklarna eller i trianglarna. Lägg till fler punkter i polygonen genom att dra i enskild triangel. Figur 16. Verktygsrad - Markera yta för export - Polygon. Innehållet i rutan eller polygonen går sedan att exportera. Rita först önskad geom och välj verktyget köp karta. Fullfölj något av stegen som beskrivs på sidan 7 i manualen. Notera att denna funktionen endast fungerar på Exportera bild och Exportera vektor. 16

17 Zooma till nivå Ange en valfri zoomnivå att zooma till i den dialog som automatiskt visas i kartvyn. Figur 17. Verktygsrad - Zooma till nivå. Adressökning Sök på en adress och kartan flyttar sig automatiskt till den inskrivna adressen som märks ut med en markör. Figur 18. Verktygsrad - Adressökning. 17

18 Fastighetssökning Sök information om olika fastigheter. Sök på Kommun, Trakt, Block eller Enhet. Ange minst två alternativ för att få fram resultat, resultatet presenteras i samma ruta. För att komma till en önskad plats tryck på önskad rad. Fastigheten märks ut med en markör på kartan. Välj visa markerade på karta och fastigheten presenteras med en blå markering i kartvyn. Dessa geo-objekt kan sedan exporteras ut på kartan genom att välja alternativet visa geo-objekt på bild innan export görs. Figur 19. Verktygsrad - Fastighetssökning. Infodirekt Välj vilken typ av information som klicket ska inhämta. Klicka i kartan på önskad punkt. Debitering sker endast när det sker en träff. Notera att alternativen i listan som syns på bilden kan variera. Koppla köpet till ett redan befintligt projekt eller ange ett nytt projekt. Figur 20. Verktygsrad - Infodirekt. 18

19 Mät avstånd Mät avstånd mellan start- och slutpunkt genom att klicka med vänster musknapp i kartan en eller flera gånger. Avsluta mätningen med dubbelklick och resultatet av markering presenteras direkt i kartan. Mätningen visar det totala avståndet och halva avståndet från senast utsatta punkt. Figur 21. Verktygsrad - Mät avstånd. Mät area Mät area för en valfritt utritad figur. Rita figuren genom att klicka med vänster musknapp i kartan och avsluta markeringen genom att dubbelklicka. Resultatet av markering presenteras direkt vid avslutad markering i kvadratmeter. Figur 22. Verktygsrad - Mät area. 19

20 Mät area cirkel Mät arean för en cirkel samt vilken radie cirkeln har. Håll in vänster musknapp och dra för att få önskad storlek på cirkel. Mätningen presenteras direkt och avsluta mätningen genom att släpp musknappen. Figur 23. Verktygsrad - Mät area cirkel. Mät höjd Mät höjden i kartan genom att klicka med vänster musknapp. Den mätta höjden visas i kartan ovanför punkten. Figur 24. Verktygsrad - Mät höjd. 20

21 Fastighetsselektering Denna funktion aktiveras på skalan 1: Under denna funktion finns underfunktioner som beskrivs enligt nedan. Figur 25. Verktygsrad - Fastighetsselektering. 21

22 Selektera med polygon Markera flera fastigheter i den önskade figuren. Figuren ritas i valfri storlek och form genom att klicka med vänster musknapp i kartan. Den ritade figuren presenterar meter och kvadratmeter. Figuren avslutas genom att dubbelklicka med vänster musknapp. Informationen från figuren presenteras i fastighetsutdrag. Avmarkera valda fastigheter genom att bocka ur de i listan eller radera alla genom att tryck på Rensa. Figur 26. Verktygsrad - Selektera med polygon. 22

23 Selektera med cirkel Markera flera fastigheter inom den önskade cirkeln. Figuren ritas genom att hålla in vänster musknapp och dra för att få önskad storlek på cirkel. Släpp sedan musknappen och informationen från figuren presenteras i fastighetsutdrag. Avmarkera valda fastigheter genom att bocka ur de i listan eller radera alla genom att tryck på Rensa. Figur 27. Verktygsrad - Selektera med cirkel. 23

24 Selektera med klick Markera önskade fastigheter genom att klicka med vänster musknapp. De valda fastigheterna visas med en ljusorange färg med en röd ram. Dessa presenteras sedan i rutan fastighetsutdrag. Avmarkera valda fastigheter genom att bocka ur de i listan eller radera alla genom att klicka på Rensa. Figur 28. Verktygsrad - Selektera med klick. 24

25 Selektera med linje Markerar flera fastigheter med hjälp av linje. Linjen ritas genom klick med vänster musknapp i kartan. Avslutas med dubbelklick på vänster musknapp. Information från linjens markering presenteras i fastighetsutdrag. Avmarkera valda fastigheter genom att bocka ur de i listan eller radera all genom att trycka på Rensa. Figur 29. Verktygsrad - Selektera med linje. 25

26 Selektera med buffertzon En linje med buffertzon ritas på samma sätt som linje. När linjen är avslutad, öppnas Buffertzon i lageralternativ. Här anges bredd på vardera sida om linjen, buffertzon. Välj sedan applicera och selektera. Informationen från de berörda fastigheterna presenteras i fastighetsutdrag. Avmarkera valda fastigheter genom att bocka ur de i listan eller radera alla genom att trycka på Rensa. Figur 30. Verktygsrad - Selektera med buffertzon. 26

27 Selektera med importerade vektorer Välj att selektera fastigheter genom att importera shapeobjekt. Välj först vilket av de importerade shapeobjekt att selektera med. Informationen från de berörda fastigheterna inom shapeobjektet presenteras i fastighetsutdrag. Avmarkera valda fastigheter genom att bocka ur de i listan eller radera alla genom att trycka på Rensa. Figur 31. Verktygsrad - Selektera med importerade vektorer. 27

28 Selektera med multiselektering Genom att aktiverar multiselektering kan man selektera med: polygon, cirkel, linje och punkt i kartan. Skulle det vara så att man vill ta bort eller redigera de ritade objekt gör men det enkelt genom att klicka på Ta bort eller Redigera. Redigering görs genom att dra i cirklarna. När objekten är klara klickar man på Kör selektering. Välja att markera berörda fastigheter för att hämta fastighetsinformation om dessa. Figur 32. Verktygsrad - Selektera med multiselektion. 28

29 Om OptiWay GIS Online Denna ruta presenteras när man loggar in på OptiWay GIS Online första gången. Här beskrivs OptiWay GIS Online som program, manualen och supportkontakt. Klickas bort genom att bocka i Visa inte detta igen och sedan på Stäng. Klicka på? igen för att öppna dialogen. Figur 33. Om OptiWay GIS Online. Logga ut Loggar ut användaren från programmet. Detta börs göras så att ingen oberörd kan komma in och registrera köp i andras namn. Figur 34. Verktygsrad - Logga ut. Lagermenyn - Vänster I Lagermenyn till vänster finns Karta, Lager, Buffertzon, Importera rasterkartor, Köpta kartor, Prestandainställning och Infodirekt inställningar. Lagermenyn kan att döljas/visas genom att trycka på pilen bredvid fönstret. Figur 35. Lagermeny - Vänster. 29

30 Karta Välj vilken typ av karta som ska visas i kartvyn. Det finns vektorbaserade kartor och det finns rasterbaserade kartor. Figur 36. Lagermeny - Karta. Lager Lägg på olika överliggande lager ovanpå kartan, så som skogens pärlor och terrängskuggning. Klicka på den lilla pilen bredvid varje lager och fler alternativ presenteras. Dialogrutan Många överliggande lager visas när många lager är aktiverade. När många lager är upptända kan detta medföra att kartan känns seg och slö. Välj att inte visa detta igen genom att klicka i Visa inte detta igen. När man tänder några av lager visas dialogen Lagervisning högst upp till höger i webbfönster. Detta betyder att vi tar betalt för visning av just det lagret i kartan. Det står även namnet på vilket av lagerna som är betald visningstjänst. Figur 37. Lagermeny - Lager. 30

31 Importera vektorlager Börja med att markera filerna (.prj,.shp och.shx) och släpp dessa i den grå boxen. Figur 38. Importera vektor Innan lagret läggs till presenteras en ruta med lagerinställningar där man kan ange lagernamn, lagerfärg. Klicka i rutan Spara för hela min organisation så ser alla lagret inom företaget. Alla inom företaget kan då göra ändringar av namn och färg samt radera lagret. Denna rutan presenteras för varje lager som importeras. Figur 39. Importera vektor 31

32 När lager lagts till visas detta under Egna lager. Här kan man tända och släcka laget/lagerna. Genom att klicka den lilla ikonen bredvid varje lager kan man redigera lagret som t.ex. färg/namn samt radera lagret. Figur 40. Importera vektor - Redigera egna lager. Lagerna finns kvar i systemet även om man loggar ut ur OptiWay GIS Online. Lagerna kan användas vid Selektering med importerad vektor. De är begränsade till 2MB styck och 4 lager totalt. Antalet lager kan anpassas efter efterfrågan och behov. OptiWay GIS Online stödjer endast SWEREF 99 TM. Importera rasterkartor Här importeras rasterkartor. För att kunna importera kartan i programmet behövs koordinatfilen till kartbilden, klicka i inkludera koordinatfil vid export av karta. Bifoga de två filerna och klicka Importera och kartan läggs till i kartvyn. Byt mellan olika kartor och importen ligger kvar i kartan som ett överliggande lager. Ta enkelt bort importen genom att klicka på Avlägsna importerade lager. OptiWay GIS Online stödjer endast SWEREF 99 TM. Figur 41. Lagermeny - Importera rasterkartor. 32

33 Prestandainställningar Välj vilken storlek på kartvyn som ska visas i webbfönstret genom att dra i punkten till min eller max. Figur 42. Lagermeny - Prestandainställningar. Lagermeny - Höger I lagermenyn till höger finns Fastighetsutdrag, Multiselektering, Teckenförklaringar och Projektspecifikationer. Dessa beskrivs på följande sidor. Lagermenyn kan väljas att döljas/visas genom att trycka på pilen bredvid fönstret. Figur 43. Lagermeny - Höger. 33

34 Hämta fastighetsinformation Visar selekterade fastigheters Kommun, Trakt, Blockenhet, Områdenr. Välj att selektera fastigheter med hjälp av selekteringsverktyget. Tryck på Hämta information och en dialogruta öppnas. Avmarkera valda fastigheter genom att bocka ur de i listan eller radera alla genom att trycka på Rensa. Man kan även få en geometrirapport som beskriver alla koordinaterna för de selekterade fastigheterna. Figur 44. Lagermeny - Fastighetsutdrag. Fastighetsrapporter Välja mellan enskilda rapporter, sammanställda rapporter och multinedladdning rapporter. Följande rapporter beskrivs nedan. Enskilda rapporter En enskild rapport betyder att man laddar hem endast en fastighetsrapport åt gången. I rullgardinslisten, välj vilken önskad typ av rapport. Hämta rapport genom att klicka på ikonen under Hämta. Formatet är i.html. Koppla köpet till ett redan befintligt projekt eller ange ett nytt projekt. Figur 45. Hämta fastighetsrapport - Enskilda rapporter. 34

35 Sammanställda rapporter En sammanställd rapport lägger ihop alla selekterade fastigheter till en och samma fastighetsrapport. Då samma fastighet med olika områdesnummer (skiften) kommer att generera samma rapport kommer dessa dubbletter att sorteras bort. Välj i rullgardinslisten vilken typ av rapport. Klicka på Hämta rapporter. Formatet på rapporterna är Excel. Koppla köpet till ett redan befintligt projekt eller ange ett nytt projekt. Figur 46. Hämta fastighetsrapport - Sammanställda rapporter. Multinedladdning rapporter Ladda ned rapporter på alla selekterade fastigheter samtidigt och få dem i en zip-fil. Då samma fastigheter med olika områdesnummer (skiften) kommer att generera samma rapport kommer dessa dubbletter att sorteras bort. Välj i rullgardinslisten vilken typ av rapport. Klicka på Genomför köp och rapporten laddas ner datorn. Lyckad nerladdning av rapporter presenteras som grön och misslyckad nedladdning av rapport presenteras som röd. Koppla köpet till ett redan befintligt projekt eller ange ett nytt projekt. Figur 47. Hämta fastighetsrapport - Multinedladdning rapporter. 35

36 Teckenförklaringar Under teckenförklaringar beskrivs de olika lagerna som finns under Lager i lagermenyn till vänster. Figur 48. Lagermeny - Teckenförklaringar. Projektspecifikationer Få alla köp kopplade till olika projekt. Fliken projektspecifikationer innehåller alla skapade projekt. Söka på projekt genom sökfältet. Dyker inte det nyskapade projektet upp i listan, klicka på Uppdatera projektlistan och listan uppdateras och det nya projekt ska finnas med. Figur 49. Lagermeny- Projektspecifikationer. 36

37 Registrera nytt projekt Klicka på Öppna projektadministrationsverktyget till höger i projektspecifikationer och en dialogruta öppnas. I denna dialogruta presenteras alla projekt med projektnummer, titel och skapad datum. Klicka på Registrera nytt projekt och en ny dialogruta presenteras. Ange projektnummer eller ett namn på projektet. Tryck sedan på Skapa och projektet läggs till. Figur 50. Lagermeny - Projektspecifikationer. Figur 51. Lagermeny - Projektspecifikationer. Statusrad Längst ner i kartvyn finns statusraden. Här finns följande information; Zoomnivåer, Position, Projektion, Skala och Längd i realmått. Figur 52. Statusrad. Zoomnivåer Skalan består av 18 steg. Använd plus eller minus för att gå upp och ner i skala eller klicka på nummrera för att komma till önskad nivå. Figur 53. Statusrad - Zoomnivåer. 37

38 Position Visar vilken position kartan är i. Först visas X koordinaten och andra visar Y koordinaten. Denna siffra ändras då man rör på markören i kartvyn. Sök koordinater genom att klicka på Position och ange X och Y koordinaterna i dialogrutan. Figur 54. Statusrad - Position - Sök koordinat. Projektion Visar vilket format som kartan visas i. Figur 55. Statusrad - Projektion. Skala Visar i vilken skala som kartan visas i. Figur 56. Statusrad - Skala. Realistisk skala En liten skala av avstånd i realistisk avstånd. Figur 57. Statusrad - Längdlinjal

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual Internet 2006 Du måste ha installerat ett program (plugin) Det hittar du här: Spara filen, stäng kartan och installera programmet genom att dubbelklicka

Läs mer

användarhandledning skogsägarplan webb

användarhandledning skogsägarplan webb 2 1. Översikt Verktygsknappar Här väljer du vilken plan du vill se och du kan även välja om du vill se data från ett skifte. Här väljer du vilka kartlager som skall synas på kartan. För att synas måste

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet.

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. Flytta i sidled Zooma in Zooma ut Panorera Hela utbredningen Tillbaka Framåt Förstoring av kartdel Kartskikt Förstora/ förminska

Läs mer

Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning

Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning 1. Kort om hur du använder Samlingskartan... 2 2. Skapa konto och logga in i Samlingskartan... 3 3. Skapa en ny beställning... 7 4. Söka

Läs mer

2010-01-08 Manual för Webbkartan

2010-01-08 Manual för Webbkartan 2010-01-08 Manual för Webbkartan Hitta länken till webbkartan... 2 Starta en karttjänst och genomgång av verktygens funktioner... 3 Lagerhantering, teckenförklaring och sökfunktioner... 5 Fliken Lager...

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

Så här fungerar kartprogrammet

Så här fungerar kartprogrammet Så här fungerar kartprogrammet För att göra detta enkelt delar vi in kartan i några större delar (se bild nedan) och går igenom del för del för att sen fördjupa oss i några saker Vill du komma direkt till

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner 2016-12-07 Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Gränssnittet i våra kartor är anpassat till datorer och mobila enheter. Där det är aktuellt beskrivs funktionaliteten i denna manual både till

Läs mer

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering 2015-06-22 Manual för kartan Fysisk planering 1 KOMMUNENS KARTOR PÅ NÄTET... 3 2 STARTA... 3 3 KARTAN... 4 4 LAGER... 5 5 FLYGFOTO... 5 6 VISA OMRÅDE... 5 7 SÖK ADRESS... 6 8 SÖK DETALJPLAN... 7 9 INFORMATION...

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Terrängkörningsplaner

Terrängkörningsplaner Februari 2012 Manual för TKP Terrängkörningsplaner Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Leif Jougda Bengt Näsholm Åke Sjöström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

VINDBRUKSKOLLENS ANVÄNDARHANDBOK. Vindbrukskollen. Senast reviderad 2016-04-20

VINDBRUKSKOLLENS ANVÄNDARHANDBOK. Vindbrukskollen. Senast reviderad 2016-04-20 VINDBRUKSKOLLENS ANVÄNDARHANDBOK Vindbrukskollen Senast reviderad 2016-04-20 1 Innehåll Välkommen!... 4 Om Vindbrukskollen... 4 Överblick över Vindbrukskollens olika delar... 4 Vem gör vad i Vindbrukskollen?...

Läs mer

Hjälp för Timmerweb Mobil 3

Hjälp för Timmerweb Mobil 3 1 (8) 2012-11-20 Hjälp för Timmerweb Mobil 3 (ArcPad 10.0) INNEHÅLL Starta och Avsluta... 2 Välj aktivt objekt... 2 Zooma till aktivt objekt... 3 Redigera attribut... 3 Typ av Bakgrundskarta... 3 Redigera

Läs mer

MANUAL INTERAKTIV KARTA ÖVERSIKTSPLAN 2035

MANUAL INTERAKTIV KARTA ÖVERSIKTSPLAN 2035 MANUAL INTERAKTIV KARTA ÖVERSIKTSPLAN 2035 2/16 Manual till webbkartornas Manual till den interaktiva kartans MANUAL grundläggande funktioner DEN INTERAKTIVA KARTANS GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER Webbfönstret

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy 1(14) Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och 2(14) Geodataportalen Denna skärmbild är det första du möts av när du går in i Geodataportalen: : Skärmbilden är indelad i tre olika paneler: Sökpanel

Läs mer

GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2. Version 2 2014 Maria Syrén

GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2. Version 2 2014 Maria Syrén GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2 1 Version 2 2014 Maria Syrén Innehåll Bakgrund Användargränssnitt Grundfunktioner: Zooma, panorera Fastighetssök Identifiera Innehållsförteckning

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar Juni 2012 Manual Mina anläggningar Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning 1(12) Datum: 2014-05-26 Diarienr: Hjälp vid användning av s Avancerade sökning Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodatasekretariatet@lm.se

Läs mer

Användarmanual Cartesia GEO Manager

Användarmanual Cartesia GEO Manager Användarmanual Cartesia GEO Manager Support: 020-884884 E-mail: support@cartesia.se Innehåll Startsidan... 3 Tabeller... 3 Sök... 3 Lägga till en ny rad... 4 Kartfunktioner... 5 Street View... 6 Navigera

Läs mer

ROVBASE. Manual Registrera observation. Version 1.5 2016-01-08

ROVBASE. Manual Registrera observation. Version 1.5 2016-01-08 ROVBASE Manual Registrera observation Version 1.5 2016-01-08 Innehåll Förord 3 Logga in 4 Steg 1: Starta registrering av en rovdjursobservation 5 Steg 2: Fyll i uppgifter på alla flikar 6 Antal djur och

Läs mer

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Relativ positionering... 6 Infogad fil... 7 Hur ser fasaden ut?... 9 Ytterdörrar...11 Ändra standardvärde för hela våningen....17 Innerdörrar...18

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde Skriv ut en karta Förutsättningar Kartan kan skrivas ut som den ser ut på skärmen, dvs. visas texter på fälten blir de också utskrivna. Vid utskrift öppnas alltid en förhandsgranskning där anpassning av

Läs mer

Version 1.2 (april 2013) Hjälp om RIB Karta

Version 1.2 (april 2013) Hjälp om RIB Karta Version 1.2 (april 2013) Hjälp om RIB Karta This manual was produced using ComponentOne Doc-To-Help. Innehåll 1. Välkommen till RIB Karta... 1 2. Använda hjälpen i RIB Karta... 2 3. Så här gör du för att...

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

Rovbase. Manual till GPS-dialogen. Version 1.4

Rovbase. Manual till GPS-dialogen. Version 1.4 Rovbase Manual till GPS-dialogen Version 1.4 Förord På uppdrag av Naturvårdsverket erbjuder Viltskadecenter support för de svenska användarna av databasen Rovbase. Det här är en manual som beskriver hur

Läs mer

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 MANUAL SMS-DIREKT Innehållsförteckning Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 Kartfunktioner... 3 Markera område... 5 Redigera... 7 Nytt utskick Skicka genom

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

OCAD CS. Banläggning

OCAD CS. Banläggning OCAD CS Banläggning Starta banläggningsprojektet Öppna en ny banläggningsfil Välj Nytt i Arkivfliken eller klicka på ikonen för Nytt längst till vänster i verktygsraden. Hämta symboler från: Banläggning

Läs mer

Manual för administratörer - fiske

Manual för administratörer - fiske Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Utskriftsformat - kallar fram den aktuella skrivarens dialog för skrivarinställningar.

Utskriftsformat - kallar fram den aktuella skrivarens dialog för skrivarinställningar. Manager 1.5 Introduktion till menyer och verktygsrader. För att öppna en karta klicka Öppna fil knappen som finns till vänster i den övre verktygsraden. I den meny som öppnas pekar Du på den bankarta som

Läs mer

Handbok Kig. Dominique Devriese Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Kig. Dominique Devriese Översättare: Stefan Asserhäll Dominique Devriese Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Grundläggande användning 6 2.1 Konstruera objekt...................................... 6 2.1.1 Konstruera punkter................................

Läs mer

Detta är en kort Manual för Vecturas portal för presentation av inventeringar. Adressen till portalen är: http://portal.vecturaxplorer.

Detta är en kort Manual för Vecturas portal för presentation av inventeringar. Adressen till portalen är: http://portal.vecturaxplorer. Manual Vectura Xplorer Portalen Senast ändrad 2012-07-02 Detta är en kort Manual för Vecturas portal för presentation av inventeringar. Adressen till portalen är: http:// För att komma in krävs användarnamn

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Manual för Sweco Piano 1. Manual för Piano PIANO BY SWECO AN INVENTORY APP WITH OFFLINE SUPPORT

Manual för Sweco Piano 1. Manual för Piano PIANO BY SWECO AN INVENTORY APP WITH OFFLINE SUPPORT Manual för Sweco Piano 1 Manual för Piano PIANO BY SWECO AN INVENTORY APP WITH OFFLINE SUPPORT 2016-03-22 Manual för Sweco Piano 2 Innehåll Introduktion... 3 Komma Igång... 4 Skapa din Första Inventering...

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Innehåll Introduktion Trädportalen.se Visa träd (ej inloggad) Exportera data 4 Visa träd (inloggad) 5 Skapa rapport 6 Registrera konto 7 Ändra

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Manual Redigera Skogsbruksplan i Skogsägarplan Webb Steén, Markus 2015-02-20

Manual Redigera Skogsbruksplan i Skogsägarplan Webb Steén, Markus 2015-02-20 SODRA Manual Redigera Skogsbruksplan i Skogsägarplan Webb Steén, Markus 2015-02-20 Denna manualdel innehåller beskrivningar på hur du redigerar din skogsbruksplan i Skogsägarplan webb. Inledning I denna

Läs mer

Kapitel 16 Situationsplan... 3

Kapitel 16 Situationsplan... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 16 Situationsplan... 3 Vectorfil av huskropp... 3 Infoga situationsplan/nbk... 6 Markera nytt origo på situationsplan/nbk... 10 Skala... 13 Skaleringsuträknare...

Läs mer

2. Markera område (se instruktioner längt ner på sidan) och markera Fastighetskartan och Laserdata till höger (se bild). Tryck på Ready.

2. Markera område (se instruktioner längt ner på sidan) och markera Fastighetskartan och Laserdata till höger (se bild). Tryck på Ready. Joakim Svensk, november 2013 Revidering av Fredrik Ahnlén, april 2014 Att generera OL-kartor från Laserdata Sedan 2009 har Lantmäteriet jobbat med att laserscanna hela Sverige för att skapa en bättre höjdmodell.

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning Innehåll FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning... 1 Välkommen!... 2 Kort om olika de olika vyerna... 2 Laborera med färdiga historier... 3 Animering av tidsserier...

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Kartan i BaTMan batman.trafikverket.local (internt TRV) batman.trafikverket.se (externt)

Kartan i BaTMan batman.trafikverket.local (internt TRV) batman.trafikverket.se (externt) 2015-12-10 BaTMan Kartan i BaTMan batman.trafikverket.local (internt TRV) batman.trafikverket.se (externt) Kartan i BaTMan Innehållsförteckning BaTMan-kartan 1 - Förberedelser Mina inställningar... 3 1,1

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

Handledning för kartan i BaTMan

Handledning för kartan i BaTMan 2017-03-31 BaTMan Handledning för kartan i BaTMan batman.trafikverket.local (internt TRV) batman.trafikverket.se (externt) Handledning för kartan i BaTMan I dokumentet beskrivs detaljerat kartfunktionen

Läs mer

InfoVisaren s grundfunktionalitet

InfoVisaren s grundfunktionalitet InfoVisaren s grundfunktionalitet Snabbt komma igång Zooma in (förstora) Klicka på - placera muspekaren på kartan, enkelklicka och kartan förstoras. Zooma ut (visa ett större område) Klicka på - placera

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec Innehållsförteckning Användarhandledning, VD Link för Småhus...3 1. Valfri sökning...4 Standardsökning...5 Kartsökning...7 Utökad sökning...8 Resultat av sökning...9 Detaljerad information om en försäljning...9

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

CW RefLevel - Användarbeskrivning

CW RefLevel - Användarbeskrivning C/W CadWare CW RefLevel - Användarbeskrivning OBS: Listan under CadWare kan variera mellan olika system. Modul i exemplet här kan saknas i vissa system. Allmänt Rationell hantering av modellfiler i ett

Läs mer

Innan du börjar göra din katalog så rekommenderar vi att du läser igenom den korta introduktionen på startsidan.

Innan du börjar göra din katalog så rekommenderar vi att du läser igenom den korta introduktionen på startsidan. Innan du börjar göra din katalog så rekommenderar vi att du läser igenom den korta introduktionen på startsidan. Där efter går du till rutan Skapa ny katalog och väljer där att Skapa ny produktkatalog.

Läs mer

Handbok Färgredigeraren. Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Färgredigeraren. Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Filoperationer 6 2.1 Om palettfiler........................................ 6 2.2 Att öppna en fil.......................................

Läs mer

Instä llningär äv Fästighet i webbäpplikätionen

Instä llningär äv Fästighet i webbäpplikätionen Produkt: GEOSECMA for ArcGIS Modul: Fastighet Skapad för Version: 10.1 Uppdaterad: 2013-08-13 Instä llningär äv Fästighet i webbäpplikätionen Tips och förslag på hur en webbapplikation kan konfigureras

Läs mer

Rev. 1 Manual Revaq Portal

Rev. 1 Manual Revaq Portal Rev. 1 Manual Revaq Portal Cartesia GIS AB / Envisys AB 1 Innehåll Allmänt... 3 Introduktion till Revaq Portalen... 4 Behörigheter... 4 Formulär... 4 Administratör... 6 Lägga upp ett nytt reningsverk...

Läs mer

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator.

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Webben är en outsinlig källa av bildmaterial och somligt får du använda gratis! Verktyget Länka in

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Dokumenthantering

INFORMATION FRÅN VITEC. Dokumenthantering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Dokumenthantering Vitec Express VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Version 2.3 2014-07-02

Version 2.3 2014-07-02 Version 2.3 2014-07-02 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

System TimberTrack. Användar Guide. TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB. Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21

System TimberTrack. Användar Guide. TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB. Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21 System TimberTrack Användar Guide TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21 1.1 Börja här... 3 1.1.1 Starta programmet... 3 1.2 Fastighet... 4 1.2.1 Sök en Fastighet.....

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

I programmet används det en rad ord som det är bra om du känner till vad de innebär.

I programmet används det en rad ord som det är bra om du känner till vad de innebär. Kom i gång Allmänt Manualen för kartmodulen omfattar alla versioner av Näsgård Karta. Därför finns beskrivit funktioner som inte finns i den version av programmet som du köpt. Manualen är uppdelad i olika

Läs mer

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen Statistiska centralbyrån Statistikatlasen Introduktion till Statistikatlasen När Statistikatlasen startas Statistikatlasen startas med en vy som i kartan visar befolkningstillväxten i Sveriges kommuner

Läs mer

Appen Legimus. Användarmanual för IPhone och IPad

Appen Legimus. Användarmanual för IPhone och IPad Appen Legimus Användarmanual för IPhone och IPad Innehåll Om Legimus... 2 Logga in... 3 Logga in offline... 3 Hitta i appen... 3 Söka efter böcker... 4 Söka i legimus.se... 4 Ladda ner och läs offline...

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

Vägval. Detta är en handbok för dig som använder Vägval.

Vägval. Detta är en handbok för dig som använder Vägval. Vägval V 1.4 Vägval Detta är en handbok för dig som använder Vägval. Om du har frågor och inte hittar det du söker i handböckerna kan du skicka e-post eller ringa till SDCs kundtjänst. Mer information

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1 ONLINEBOKEN MANUAL Innehåll Om onlineboken...2 Onlinebok på dator och surfplatta...2 Kom igång med onlineboken... 3 Öppna onlineboken... 3 Läsa i onlineboken... 3 Hitta i onlineboken... 3 Lyssna på onlineboken...

Läs mer

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Dokumentversion: 20130920A 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Aktivera administratörkontot... 4 Kapitel 2. Tillgång till MV-Login Administration...

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalen

Hjälp vid användning av Geodataportalen 1(12) Hjälp vid användning av Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriverket 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 support@geodata.se www.lantmateriet.se 2(12) Denna

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer