STATISTIKMANUAL BASKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATISTIKMANUAL BASKET"

Transkript

1 STATISTIKMANUAL BASKET

2 Skott Ett skottförsök (FGA, field goal attempt) registreras varje gång en spelare skjuter, kastar eller tippar en boll i spel mot motståndarens korg i ett försök att göra mål, om inte spelaren foulas i skottrörelsen och bollen inte går i eller inte räknas. När skytten eller annan spelare från något av lagen gör en foul eller regelöverträdelse, efter att bollen har lämnat handen, registreras ett skottförsök eftersom skottet skulle ha räknats om bollen gick i. Skottförsök (FGA) registreras inte på skytten om skottet ogiltigförklaras p.g.a. att en offensiv spelare på ett otillåtet sätt hjälper bollen i korgen (goal tending). I det här fallet registreras en turnover på spelaren som var skyldig till överträdelsen, samt en lagretur på det försvarande laget. Ett skottförsök som resulterar (FGM, field goal made) registreras på skytt varje gång ett skottförsök slutar med att bollen går i mål eller när laget tilldelas poäng p.g.a. att en defensiv spelare på ett otillåtet sätt hindrat bollen från att gå i (goal tending). När en spelare foulas i skottrörelsen och skottet resulterar (FGM), måste även ett skottförsök (FGA) registreras. Ett skottförsök (FGA) registreras inte om skytten, en lagkamrat eller en försvarsspelare begår en överträdelse innan bollen har släppts. Domaren blåser för överträdelse eller foul och signalerar att poängen eller spelet som kom efter signalen inte räknas. Detta betyder att bollen inte lämnade skotthanden innan överträdelsen begicks och att ett skottförsök (FGA) därför inte ska registreras. Om en försvarsspelare av misstag gör mål i egen korg, registreras både FGA och FGM på lagkaptenen eller den anfallsspelare som befann sig närmast skytten. Det är statistikförarens uppgift att avgöra vem man ska registrera det på. Om flera spelare från båda lagen försöker ta retur och bollen tippas i korgen av en försvarsspelare, skall FGA och FGM registreras på den närmsta anfallsspelaren. Om en spelare av misstag gör mål i egen korg (t.ex. efter uppkast), registreras FGA och FGM på det andra lagets lagkapten. En tip av en anfallsspelare räknas som FGA (och offensiv retur) om spelaren hade tillräcklig kontroll på tippen. Om bollen går i, utgår man ifrån att spelaren hade kontroll. Blockade skott räknas som skottförsök (FGA) om anfallsspelaren befann sig i en skottrörelse innan bollen blockades. Om man är osäker på om spelaren tänkte skjuta, tolkar man det som att spelaren inte tänkte skjuta. Skottrörelsen definieras som en rörelse uppåt och/eller framåt, mot korgen, med syfte att försöka göra mål. 1. Röd 10 skjuter, men foular Blå 12 (a) innan bollen lämnat handen eller (b) efter det att bollen lämnat handen. a) Röd 10 ska inte ha FGA, utan en turnover (offensiv foul) och en personlig foul. b) Röd 10 får ett FGA och en personlig foul. Blå laget får en lagretur. Om man är osäker på om foulen inträffade före eller efter det att bollen släppts, visar domarnas beslut hur det var. Om foulen inträffade innan bollen lämnade handen, dömer domaren utifrån att spelaren hade kontroll över bollen. Om foulen inträffade efter det att bollen lämnat handen, kommer ett beslut som indikerar att spelaren inte hade kontroll över bollen. 2. Ett mål görs av misstag i egen korg, där en försvarsspelare var sist att röra vid bollen. a) Om det försvarande laget rörde bollen i ett försök att blocka skottet och inte i någon större utsträckning ändrade bollens bana, skall sådan beröring ignoreras. b) Om det försvarande laget rörde en boll som annars inte hade gått i, och laget inte fick kontroll över bollen, registreras FGA och FGM på lagkaptenen eller den spelare som befann sig närmst. I båda dessa situationer måste statistikföraren vara uppmärksam på vilken spelare sekretariatet väljer att ge poängen.

3 Straffkast Ett straffkastförsök (FTA, free throw attempt) registreras på en spelare som skjuter ett straffkast, utom när en försvarsspelare gör en regelöverträdelse och skottet missas. En spelare ska alltså inte registreras för ett FTA som påverkas av en motståndares otillåtna handlingar, om inte straffkastförsöket resulterar (FTM, free throw made). Ett FTM registreras på en spelare varje gång spelaren gör ett FTA som resulterar i att laget tilldelas 1 poäng. Om en regelöverträdelse begås medan straffkasten skjuts, måste statistikföraren noggrant notera hur domarna dömer, vem som dömdes för överträdelsen och vilket resultat domen fick. 1. Röd 10 skjuter det andra av två straffkastförsök. Blå 10 begår en linjeöverträdelse innan bollen har lämnat händerna på Röd 10. Om skottet går i: Röd 10 får ett FTA och ett FTM. Om skottet missas: Röd 10 får ett nytt FTA och det första ignoreras. 2. Blå 4 skjuter det första av två straffkastförsök men trampar på straffkastlinjen innan bollen rör vid ringen. Blå 4 får ett FTA men inte FTM, oavsett om straffkastförsöket går i eller inte. Om skottet är det andra av två, får Blå 4 ett FTA och Röda laget får en lagretur. 3. Blå 10 skjuter det andra av 2 straffkast. Medan Blå 10 skjuter, begår Blå 12 en linjeöverträdelse innan bollen har lämnat händerna på Blå 10. Om skottet går i, får Blå 10 både FTA och FTM. Om skottet inte går i, får Blå 10 FTA och Röda laget får en lagretur. Returer En retur är att ta kontrollen över en boll som befinner sig i spel, efter det att en spelare har skjutit och missat. Man kan ta kontroll genom att: Vara den förste att ta kontroll över bollen, även om den har rört vid flera andra, studsat eller rullat på golvet. Tippa bollen som ett skottförsök. Tippa eller vidarebefordra bollen till en medspelare på ett kontrollerat sätt. Skottet måste inte röra ringen eller plankan för att man ska kunna registrera en spelare för en retur. När en spelare tippar en boll som sedan en lagkamrat tar kontroll över, måste man besluta om tippen var kontrollerad eller inte, och därmed vem som ska noteras för returen. Om tippen var uppenbart avsiktlig, ska den som tippade noteras för returen. Om statistikföraren bedömer att spelaren som tippade bara försökte få ut bollen från farligt område, ska spelaren som tog kontroll över bollen noteras för returen. På samma sätt som det beskrivs i avsnittet Skott, ska en anfallsspelare som tippar bollen efter ett missat skott noteras för en offensiv retur och FGA om statistikföraren bedömer att tippen gjordes med bollen under kontroll. Om FGA resulterar, utgår man ifrån att bollen var under kontroll. Om ett skott blockas och en spelare tar kontroll över den direkt efter blocken, medan den fortfarande är i spel, noteras en retur på denne spelare. Kom ihåg att bollen inte måste röra ringen eller plankan för att en retur ska registreras. Man skiljer mellan Offensiva och Defensiva returer. Lagreturer (antingen offensiva eller defensiva) registreras när bollen åker utanför planen efter ett FGA. Laget som tilldelas innehav får också en lagretur.

4 1. Returen från ett missat skott tas samtidigt av Röd 10 och Blå 12 och uppkast döms. Registrera returen på spelaren som tillhör det lag som fick bollinnehav enligt bollinnehavspilen. 2. Efter ett missat skott hoppar Röd 10, fångar bollen men faller och tappar kontroll över bollen. Retur registreras på Röd 10 under förutsättning att man bedömer att spelaren hade kontroll över bollen innan fallet. Om motståndarna tar kontroll över bollen, ska även en turnover registreras. 3. Efter ett missat skott fångar Blå 10 bollen, samtidigt som Röd 12 foular henne. Statistikföraren måste göra en bedömning om Blå 10 hade kontroll över bollen innan hon blev foulad. Om det är så, ska Blå 10 noteras för retur. Om Blå 10 inte hade kontroll över bollen, får det Blå laget en lagretur. 4. Blå 10 hoppar och gör ett skottförsök som blockas av Röd 12 utan att bollen lämnar Blå 10:s händer. Blå 10 landar med bollen och domaren dömer stegfel. Blå 10 försökte skjuta, så skottförsöket måste följas av en retur efter blocken, men innan regelöverträdelsen. Statistik som gäller i den här situationen: Blå 10 FGA, Röd 12 Block, Blå 10 Offensiv retur, Blå 10 turnover (Stegfel). 5. Efter ett missat skott, tippas bollen av både Blå 10 och Röd 10 flera gånger medan de försöker ta kontroll över den. Röd 10 är den siste att tippa den, innan den går över linjen och utanför planen. Registrera en lagfoul på Blå laget om Röd 10 inte hade kontroll över bollen. Assist En assist är en passning som direkt leder till att en lagkamrat gör mål. En spelare noteras för en assist när hon gör den sista passningen som är huvudanledning till att ett skottförsök resulterar. Bara en assist kan noteras per mål. Även det är den näst sista passningen som öppnar upp spelet, räknas den inte som assist. En assist noteras efter en passning till en lagkamrat som gör mål under förutsättning att skyttens omedelbara avsikt, när hon tog emot bollen, var att skjuta och att en avsikten bibehölls tills skottförsöket gjordes. En assist noteras även om skytten tar sig tid att komma i balans eller gör några små rörelser för att göra mål, under förutsättning att målgöraren hela tiden hade för avsikt att skjuta. En passning till en spelare i bra position för att göra mål, där spelaren överväger andra alternativ innan hon bestämmer sig för att göra mål eller passa, är inte en assist. Målet är ett resultat av spelarens eget agerande, inte passarens. Från vilket avstånd skottet tas, vilken typ av skott och med vilken lätthet skytten gör mål är inte faktorer man tar hänsyn till när man bedömer om det är en assist eller inte. På samma sätt tar man heller inte hänsyn till hur många studsar spelaren tar innan hon gör mål, såvida man inte bedömer att spelaren studsade för att kunna göra mål, i stället för att passa. T.ex. ska en passning till en spelare vid halvplan, som sedan dribblar direkt till korgen och gör en poänggivande layup, räknas som en assist. Om spelaren däremot måste ändra riktning för att dribbla förbi en försvarsspelare, delas ingen assist ut. En assist delas i princip ut när passningen, och inte skytten, skapar läget. När skytten skapar läget, delas ingen assist ut. I enlighet med definitionen ovan, delas assist ut inte bara när det är sista passningen innan ett mål eller bara därför att det var en bra passning. Grundläggande för om assist ska delas ut eller inte, är i vilken omfattning skytten måste bidra till att skapa läget och hur snabbt avsikten att skjuta infinner sig hos skytten. Vid foulat skottförsök ska det registreras en assist om spelaren sätter minst ett av två eller tre straffkast.

5 1. Efter att ha tagit en defensiv retur, gör Röd 10 en passning över hela planen till Röd 15 som missar en layup, men har tillräckligt med tid att göra mål på returen. Ingen assist delas ut. FGA och Offensiv retur har inträffat mellan passningen och målet. 2. Röd 10 passar till Röd 15 som tvekar, tittar efter passning till Röd 21, som gör en rörelse mot korgen. Röd 10 skjuter sedan och sätter skottet. Ingen assist delas ut. 3. Röd 10 passar till Röd 15 som tar en studs för att få balans, tar skottet och sätter det. Dela ut en assist till Röd 10, under förutsättning att Röd 15 hela tiden hade för avsikt att skjuta. 4. Röd 15 gör en passning över hela planen till Röd 7 som bara behöver släppa den vidare till Röd 4, som i sin tur kan sätta en fri layup. Även om passningen från Röd 15 skapade läget, var det inte den sista passningen innan målet. Röd 7 får en assist. 5. Röd 10 passar till Röd 15, som gör en skottfint, gör en spin move, tar en studs och dunkar bollen. I de flesta fall ska assist inte delas ut, eftersom spelaren som tog emot bollen skapade läget. Blockade skott Ett blockat skott registreras varje gång en spelare märkbart påverkar bollens bana genom luften efter ett FGA så att bollen inte går i korgen. Skottet ska tydligt ändra riktning eller hindras av försvarsspelaren. Om bollen är kvar i eller har lämnat skyttens händer har ingen betydelse för om blocken räknas eller inte. I vissa fall när bollen har slagits ur händerna innan skytten fullföljt skottrörelsen, registreras i stället en steal, under förutsättning att det försvarande laget tar kontroll över bollen. I det här fallet bedömer man var bollen befann sig när den slogs ur händerna. Var den ovanför axlarna är det en block. Är det nedanför axlarna, är det en steal. Är man osäker, väljer man steal. Ett blockat skott följs alltid av en retur. Om bollen går utanför planen efter ett blockat skott, får ett av lagen returen. En block ska bara delas ut när skottet blockas så pass mycket att det förhindrar skytten från att göra mål. Även om det kan verka uppenbart, är det värt att påpeka att när ett skott resulterar, kan man inte registrera en block, även om bollen har vidrörts. 1. Röd 10 skjuter. Blå 7 försöker blocka skottet och lyckas röra vid bollen, men den fortsätter sin färd mot korgen och går i. Eftersom bollen gick i korgen, rörde inte Blå 7 inte bollen tillräckligt mycket. Ta inte hänsyn till beröringen. Röd 10 får FGA och FGM, men Blå 7 får inte blockat skott. 2. Röd 10 hoppar för att dunka men bollen slås ur händerna när den befinner sig i midjehöjd, av Blå 7. Blå 12 tar kontroll över bollen. Blå 7 får en steal och Röd 10 en turnover eftersom bollen befann sig nedanför axlarna när den slogs ur händerna. 3. Röd 10 gör en drive förbi straffkastlinjen. Blå 7 slår bollen ur händerna. Blå 12 tar kontroll över bollen. Om man bedömer att Röd 10 inte hade påbörjat en skottrörelse, får Röd 10 en turnover (bollhantering) och Blå 7 får en steal. Om man ska registrera FGA och block etc., måste man vara säker på att Röd 10 hade påbörjat ett skottförsök.

6 Steal En steal registreras på en försvarsspelare när ett positivt, aggressivt beteende leder till att en motståndare gör en turnover. Ingen steal delas ut om bollen kommer ur spel och det försvarande laget tilldelas bollinnehav genom inkast. Den enda gång en steal kan registreras när bollen kommer ur spel, är när försvarsspelarens agerande leder till uppkast och laget tilldelas bollen genom bollinnehavspilen. Om en steal tilldelas en försvarsspelare, måste en motsvarande turnover registreras på en anfallsspelare. (Motsatsen gäller inte en turnover betyder inte alltid att en steal har gjorts. Det kan vara regelöverträdelse, en dålig passning eller offensiv foul.) Statistikföraren måste komma ihåg att det andra laget måste få bollkontroll för att en steal ska kunna registreras. En försvarsspelare kan få en steal på många olika sätt: Genom att ta bollen från en motspelare som håller i bollen eller dribblar. Bryta en motståndares passning. Tippa bollen från en motståndare som har kontroll över bollen eller slå en motståndares passning antingen direkt till en lagkamrat, på ett sätt så att en lagkamrat kan ta den, eller på ett sätt så att en lagkamrat och en motståndare tar den samtidigt, vilket resulterar i uppkast, vilket i sin tur genom bollinnehavspilen ger det försvarande laget kontroll över bollen. En tip eller brytning av pass till en lagkamrat måste inte vara kontrollerad. Statistikförarens allmänna regel är att registrera steal på den spelare som initierade en turnover. En spelare som tar en charging foul eller provocerar fram en regelöverträdelse (stegfel eller bakåtspel) får inte en steal. 1. Röd 10 dribblar. Blå 7 spelar tätt försvar och tvingar Röd 10 utanför planen. Röd 10 får turnover (Ball Handling), men Blå 7 får ingen steal, eftersom hon provocerade fram en regelöverträdelse. 2. Röd 10 dribblar när Blå 7 slår bort den så att Blå 12 kan ta den. Röd 10 får turnover (Ball Handling) och Blå 7 får en steal. 3. Blå 7 spelar tufft, pressande försvar som gör att Röd 10 gör ett stegfel. Röd 10 får turnover (Travelling). Blå 7 får inte en steal. 4. Blå 7 ändrar riktning på en passning från Röd 4 som var ämnad för Röd 6, som i reflex försöker fånga bollen, men bara kan slå den ut över sidlinjen. Blå boll vid sidan. Röd 4 får en turnover (Bad Pass). Blå 7 får ingen steal. 5. Blå 7 ändrar riktning på en passning från Röd 4, ämnad för Röd 6, så att bollen hamnar ute på planen. Där tar Röd 6 och Blå 14 tag i bollen samtidigt och domaren dömer uppkast. Enligt bollinnehavspilen får det Blå laget bollen. Röd 4 får en turnover (Bad Pass) och Blå 7 en steal. Röd 6, Blå 14 och Blå 10 får inget. Om det Röda laget hade fått bollen enligt bollinnehavspilen, hade ingen statistik registrerats.

7 Turnover En turnover är ett misstag av en anfallsspelare som resulterar i att det försvarande laget tar kontroll över bollen, antingen: direkt (dvs. bryter en passning eller tar bollen ifrån spelaren) genom ett misstag som resulterar i uppkast, eller genom inkast. En turnover kan uppstå oavsett om bollen förblir i spel eller kommer ur spel, och kan bara tilldelas en spelare i det anfallande laget vid tidpunkten för händelsen. En turnover kan uppstå när laget som har kontroll över bollen gör ett fel som gör att bollinnehavet lämnas över till det andra laget innan ett FGA eller FTA. Undantag: Om det anfallande laget inte lyckas skjuta p.g.a. matchklockan, registreras ingen turnover. Ett lag har kontroll över bollen när: En spelare i laget håller i eller dribblar bollen. Laget har bollen för att göra inkast. En spelare i laget har bollen för att skjuta ett straffkast. Bollen passas mellan två av lagets spelare. Om det anfallande laget, genom en försvarsspelares agerande, tvingas in i en uppkastsituation, är det bollinnehavspilen som avgör vilken statistik som registreras: Om det anfallande laget får bollinnehavet: INGEN statistik registreras. Om det försvarande laget får bollinnehavet: registrera en turnover på den anfallsspelare som var inblandad och en steal på den försvarsspelare som tvingade fram uppkastsituationen. Turnover registreras som en av nedanstående typer. Trampa utanför planen (Out of bounds) En anfallsspelare trampar utanför planen medan hon har kontroll över bollen. Stegfel (Travelling) En anfallsspelare gör ett stegfel medan hon har kontroll över bollen. Dålig passning (Bad Pass) En anfallsspelare gör en dålig passning. Det kan ibland vara svårt att avgöra om det är den som passar eller mottagaren som är ansvarig för att passningen inte fångas och det andra laget tar kontroll över bollen. Om statistikföraren bedömer att passningen borde fångats ska en turnover registreras på mottagaren, men den allmänna regeln är att passaren är ansvarig för passningen. Bollhantering (Ball Handling) En anfallsspelare tappar kontroll över bollen medan hon håller i den eller dribblar, eller lyckas inte fånga en passning som hon borde ta fångat. Tidsöverträdelser En anfallsspelare gör en regelöverträdelse: 3 sekunder (3 secs), 5- (5 secs), 8- (8 secs) eller 24- sekunder (24 secs) när någon i laget har kontroll över bollen. Det finns två typer av överträdelser som kan leda till att det anfallande laget som helhet kan bidra till en turnover (lagturnover): att inte föra bollen över mittlinjen inom 8 sekunder och att inte göra ett skottförsök inom 24 sekunder.

8 I båda dessa situationer måste statistikföraren bedöma vem som är ansvarig och registrera antingen en lagturnover eller en turnover på enskild spelare. Andra exempel på överträdelser (3- och 5-sekunders) registreras i allmänhet på en spelare. 8- och 24-sekunders registreras normalt på laget, men statistikföraren måste alltid göra en bedömning av vem som är ansvarig för överträdelsen. Bakåtspel (Backcourt violation) En anfallsspelare, som har kontroll över bollen på motståndarnas planhalva, trampar på mittlinjen. Offensiv foul (Offensive foul) En anfallsspelare, med eller utan boll, gör en foul innan laget har gjort ett skottförsök. När ett (av domarna tillåtet) skottförsök gjorts, har laget som sköt inte längre kontroll över bollen så en foul av en anfallsspelare efter ett skottförsök är inte en offensiv foul. I vissa situationer kan en turnover klassificeras i mer än en av de kategorier som nämnts ovan, t.ex. när en dålig passning tvingar spelaren till att trampa utanför planen för att fånga bollen. Statistikföraren måste göra en bedömning och fastställa vad som i grunden orsakat turnovern. I det här exemplet var det den dåliga passningen som var orsaken till att en i laget trampade utanför planen och därför är det den som gjorde passningen som ska registreras för en turnover (Bad Pass). Det finns exempel på situationer då en spelares överträdelse resulterar i att det andra laget får bollinnehav eller ger motståndarna ett eller flera extra straffkast. Detta är emellertid inte en turnover såvida inte spelarens lag hade kontroll över bollen. Om en försvarsspelare t.ex. gör sig skyldig till en överträdelse medan motståndarna skjuter straffkast, som resulterar i ett extra straffkast, är detta inte en turnover. Ett annat exempel är överträdelse vid uppkast när matchen startar. Ingen har gjort en turnover eftersom inget av lagen hade kontroll över bollen, så bollinnehavet har inte skiftat. 1. Röd 10 blir av med bollen när hon dribblar mot motståndarnas korg. Röd 10 får en turnover (Ball Handling). 2. Röd 10 passar bollen, som går rakt ut över sidlinjen. Röd 10 får en turnover (Bad Pass). 3. Röd 10 gör en bra passning men Röd 15 tappar bollen, vilket resulterar i att Blå 7 får kontroll över den. Röd 15 får en turnover (Ball Handling), Blå 7 får en steal. 4. Röd 10 gör en överträdelse (stegfel, dubbeldribbling, etc.) vilket resulterar i att det andra laget får bollen. Röd 10 får en turnover (Travelling). 5. Röd 10 gör en foul medan hennes lag spelar anfall (charging foul eller foular spelare utan boll). Röd 10 får en turnover (Offensive foul). 6. Röd 10 tar emot bollen när det återstår 10 sekunder på skottklockan och börjar dribbla. Röd 10 märker inte att skottklockan närmar sig noll och skjuter inte innan signalen. Röd 10 får en turnover (24 secs). 7. Blå 10 försöker dribbla bollen över mittlinjen efter det att Röda laget har gjort mål. Eftersom det Röda laget pressar och de Blå spelarna inte kan göra sig fria så att de kan ta emot en passning, lyckas inte Blå 10 ta sig över mittlinjen inom 8 sekunder, och domaren blåser. Det Blå laget får en turnover (8 secs) eftersom Blå 10 inte var ensam ansvarig för överträdelsen.

Minibasketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är 12 år eller yngre.

Minibasketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är 12 år eller yngre. MINIBASKETREGLER REGEL 1 - MATCHEN 1. Minibasketboll Minibasketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är 12 år eller yngre. Vid tävlingsdeltagande avses ålder då tävlingen påbörjas

Läs mer

Easy Basketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är U 11 och U 12.

Easy Basketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är U 11 och U 12. EASY BASKETBOLL REGLER REGEL 1 - MATCHEN 1. Easy Basketboll Easy Basketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är U 11 och U 12. 2. Spelets syfte Syftet för varje lag är att göra

Läs mer

Vilka personer (funktioner) skall finnas i ett matchsekretariat? Vad har de för olika arbetsuppgifter?

Vilka personer (funktioner) skall finnas i ett matchsekretariat? Vad har de för olika arbetsuppgifter? Utbildningsmaterialet är framtaget för att varje förening skall kunna utbilda föräldrar, spelare samt övriga intresserade i sekretariatets arbete. Detta material är till för att på ett enkelt sätt lära

Läs mer

Hemfrågor FACIT

Hemfrågor FACIT ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND Domarkommittén Hemfrågor 2012 - FACIT KOLUMN 1 - Ange om du eventuellt tycker att det ska vara varning eller utvisning KOLUMN 2 - Om du tycker att domaren ska stoppa spelet,

Läs mer

EASY BASKETBOLL REGLER

EASY BASKETBOLL REGLER EASY BASKETBOLL REGLER Version 2010-06-19 REGEL 1 - MATCHEN 1. Easy Basketboll Easy Basketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är U 11 och U12. 2. Spelets syfte Syftet för

Läs mer

SEKRETARIATSUTBILDNING inför säsongen 2013-14. 16 och 18 mars

SEKRETARIATSUTBILDNING inför säsongen 2013-14. 16 och 18 mars SEKRETARIATSUTBILDNING inför säsongen 2013-14 16 och 18 mars INNEHÅLL Allmänt om sekretariatsarbetet Tidtagning 24 sekunders-tidtagning Protokoll UTRUSTNING I SEKRETARIATET Scoreboard / Tidtagarur Pennor

Läs mer

FÖRSVARSSPEL. Högt försvarsspel Spelare samarbetar för att vinna boll på motståndarlaget planhalva.

FÖRSVARSSPEL. Högt försvarsspel Spelare samarbetar för att vinna boll på motståndarlaget planhalva. FÖRSVARSSPEL Högt försvarsspel Spelare samarbetar för att vinna boll på motståndarlaget planhalva. Lågt försvarsspel Försvarsspelet inleds ungefär i höjd med mittlinjen. Markeringsförsvar - Zonförsvar

Läs mer

http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/exercise.aspx?id=536

http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/exercise.aspx?id=536 http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/exercise.aspx?id=536 Organisation Yta: 20-25x20-25 meter. 12-15 spelare, varav 2 eller 3 är jägare. Bollar och västar. Anvisningar 2 eller 3 spelare har västar synliga

Läs mer

Sekretariatets arbetsuppgifter

Sekretariatets arbetsuppgifter Grundläggande utbildning i Sekretariatets arbetsuppgifter Vilka personer sitter i ett matchsekretariat, och vad har de för arbetsuppgifter? Ett matchsekretariat i basket består minst av 3 personer - Sekreteraren

Läs mer

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven.

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven. Spelregler 1. PLACERING AV SPELARNA Spelet spelas i par Spelarna står i områden som är belägna på varsin sida av nätet. Servaren sätter bollen i spel och mottagaren returnerar bollen. Mottagaren kan stå

Läs mer

Grundregler för handboll

Grundregler för handboll Nu på svenska! Grundregler för handboll Handboll är en lagsport baserad på "fair play". På plan finns två kvinnliga eller manliga lag som spelar mot varandra genom att försöka göra mål på varandra. Det

Läs mer

Omställning. Återerövring av bollen

Omställning. Återerövring av bollen Anfallsspel - - driva, riktningsförändra, vända, perception, koordination - kan du göra om det står en spelare framför dig? - Vilka delar av foten kan du använda för att driva och vända? - Yta: 15-20 15-20

Läs mer

Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken. Steg 1 - Basketbollen

Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken. Steg 1 - Basketbollen Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken Steg 1 - Basketbollen Stopp/Rotering/Pass Syftet med denna drill är att lära ut grunderna i hur man tekniskt slår en bra pass. Arbeta

Läs mer

Volleybollspelet tom 14 år med fyrmannalag och en tillåten studs. Regler

Volleybollspelet tom 14 år med fyrmannalag och en tillåten studs. Regler Volleybollspelet tom 14 år med fyrmannalag och en tillåten studs Regler - SPELETS IDÉ - Volleyboll är den unga och spännande spelformen med studs där man har roligt från första slaget. Volleyboll kan spelas

Läs mer

Fotbollsövningar UPPVÄRMING:

Fotbollsövningar UPPVÄRMING: UPPVÄRMING: 1. Nummerboll Dela upp barnen i grupper om 4-6 som alla får varsitt nummer. Nummer ett börjar med bollen och skall passa till nummer två, osv. Viktigt med rörelse över stor del av planen, variera

Läs mer

LEK & TÄVLING LEKAR BASKETSPELAREN

LEK & TÄVLING LEKAR BASKETSPELAREN LEK & TÄVLING LEKAR BASKETSPELAREN En står i mitten av salen (förslagsvis tränaren första gångerna). Övriga ställer upp bakom ena baseline. Alla har varsin boll, som ska dribblas hela tiden. Basketspelaren

Läs mer

HANDBOLL. Olympisk gren sedan 1972

HANDBOLL. Olympisk gren sedan 1972 HANDBOLL Olympisk gren sedan 1972 Visste du att Handboll är världens 3. största bollsport inomhus (basket, volleyboll, handis) Det finns 20 miljoner handbollsspelare i världen i närmare 200 länder Handboll

Läs mer

Regler för Volley 2000

Regler för Volley 2000 Regler för Volley 2000 - SPELETS IDÉ - Volley 2000 är den unga och spännande spelformen med studs där man har roligt från första slaget. Volley 2000 kan spelas av alla - killar och tjejer, stora och små,

Läs mer

Teknikmärken Täby Basket

Teknikmärken Täby Basket Teknikmärken Täby Basket Steg 1 Viking (rekommenderad nivå - åk. 2) Steg 2 Järn (rekommenderad nivå - åk. 3) Steg 3 Brons (rekommenderad nivå - åk. 4) Steg 4- Silver (rekommenderad nivå - åk. 5) Steg 5

Läs mer

Handboll i korthet. Ver Staffanstorps HK

Handboll i korthet. Ver Staffanstorps HK Handboll i korthet Detta informationsblad har tagits fram för att öka förståelsen för domarnas arbete, samt förbättra den allmänna kunskapsnivån när det gäller de grundläggande reglerna hos föräldrar och

Läs mer

SAMLING 1. Träning 1-90min

SAMLING 1. Träning 1-90min SAMLING 1 Träning 1-90min 40 min Jag och bollen, stationer 3*12min Dela upp träningsgruppen i tre mindre grupper. Har man tillgång till mer än en plan under träningen kan man med fördel sprida ut sig mer

Läs mer

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna SNOOKER Introduktion och de viktigaste reglerna Snookerhallen i Stockholm AB Det är tillåtet att sprida materialet, i tryckt form, i sin helhet och utan förändringar. Snookerhallen i Stockholm Krukmakargatan

Läs mer

Antal spelare Ett pololag består av målvakt och sex utespelare samt sex avbytare. Byte får ske när som helst under matchen.

Antal spelare Ett pololag består av målvakt och sex utespelare samt sex avbytare. Byte får ske när som helst under matchen. 2 Ungdom C Vattenpolo för tjejer och killar av vilka merparten är födda 2003-2004. Matcher Tjejer och killar spelar i mixade lag på en plan med minimimåtten 12x20 meter, i djup bassäng. Målen är 2,5x0,8

Läs mer

MIK Fotboll 5-mannaspel 2011

MIK Fotboll 5-mannaspel 2011 MIK Fotboll 5-mannaspel 2011 I barnfotboll ska barnen leka och lära sig fotboll. Vid matchlika situationer är det viktigt att alla får delta lika mycket och prova på olika platser i laget. Matchresultatet

Läs mer

Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken. Steg 2 - Järnbollen

Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken. Steg 2 - Järnbollen Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken Steg 2 - Järnbollen Stopp/Rotering/Pass Syftet med drillen är främst att kunna stanna från dribbling och rotera. Betoningen ligger på

Läs mer

Grundförutsättningar i anfallsspel: Anfallstermer

Grundförutsättningar i anfallsspel: Anfallstermer Grundförutsättningar i anfallsspel: * Spelbredd innebär: Ha ett bra avstånd i sidriktning (sidled) * Speldjup innebär: Ha ett bra avstånd i längdriktning (djupled) * Spelavstånd innebär: Ha bra bredd,

Läs mer

Mål. Du ska kunna fylla i ett elektroniskt matchprotokoll. Du ska ha förståelse för Handbollens etik och fair-play

Mål. Du ska kunna fylla i ett elektroniskt matchprotokoll. Du ska ha förståelse för Handbollens etik och fair-play TS1 Regelkunskap Mål Efter avslutad genomgång har du som deltagare kunskaper om hur du instruerar för att uppnå regelriktig inlärning av individuella handbolltekniska färdigheter samt hur man lär ungdomarna

Läs mer

SAMLING 1. Träning 1-90min

SAMLING 1. Träning 1-90min SAMLING 1 Träning 1-90min 40 min Jag och bollen, stationer 3*12min Dela upp träningsgruppen i tre mindre grupper. Har man tillgång till mer än en plan under träningen kan man med fördel sprida ut sig mer

Läs mer

Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m 1 juli 2014

Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m 1 juli 2014 Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m 1 juli 2014 Regeländringar Aktuella tolkningar Regelförtydliganden Regeländring 2014 302.1 Spelarbyten En spelare som blöder får inte delta i spelet förrän blödningen

Läs mer

Träningsplanering U14 regionläger 1

Träningsplanering U14 regionläger 1 Sida 1 Till spelare, föräldrar och klubbtränare, Träningsplaneringen för läger 1 finner ni på de kommande sidorna. Träningarna under helgen är ca 90 minuter långa, där inledningen av träningarna består

Läs mer

WBDF Distriktsfunktionärsutbildning (1.0) WBDF. Distriktsfunktionärsutbildning

WBDF Distriktsfunktionärsutbildning (1.0) WBDF. Distriktsfunktionärsutbildning WBDF Distriktsfunktionärsutbildning Detta material är tänkt att användas för interna och grundläggande utbildningar i föreningen som en första inblick i sekretariatsfunktionen och som ett stöd i de första

Läs mer

Svenska Innebandyförbundets. Regeltolkningar och förtydliganden

Svenska Innebandyförbundets. Regeltolkningar och förtydliganden Svenska Innebandyförbundets Regeltolkningar och förtydliganden Svenska Innebandyförbundet, Referensgruppen för regler och tolkningsrätt Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 19 september 2017 Nya tolkningar

Läs mer

Träningsplanering 2014-15 U14 regionläger 1

Träningsplanering 2014-15 U14 regionläger 1 Sida 1 Till spelare, föräldrar och klubbtränare, Träningsplaneringen för läger 1 finner ni på de kommande sidorna. Träningarna under helgen är ca 90 minuter långa, där inledningen av träningarna består

Läs mer

KIF HFK P04 7 MANNA SPEL. Spelidé och organisation för 7 manna spel

KIF HFK P04 7 MANNA SPEL. Spelidé och organisation för 7 manna spel 2014-02-28 KIF HFK P04 7 MANNA SPEL Spelidé och organisation för 7 manna spel Vårt sätt att spela och agera Häftet du håller i handen kan du bläddra och läsa lite i för att förstå hur vi i KIF vill spela

Läs mer

Elitdomarclinic 30 augusti - 1 september 2013 södertälje P.O.E

Elitdomarclinic 30 augusti - 1 september 2013 södertälje P.O.E Elitdomarclinic 30 augusti - 1 september 2013 södertälje P.O.E BLÅ! Färgen kritera Om alla INGA UNDANTAG - följer POE s och andra instruktioner kommer antalet konflikter att minska tack vare att alla domare

Läs mer

Att man inte lyckas beror ofta på att man inte vill, oftare på att man inte vågar, sällan på att man inte kan. Handboll gemensamma riktlinjer

Att man inte lyckas beror ofta på att man inte vill, oftare på att man inte vågar, sällan på att man inte kan. Handboll gemensamma riktlinjer Handboll gemensamma riktlinjer Varför ska vi strukturera vårt spel? Spänning och chansmoment kan vi finna och uppleva när vi spelar på hästar eller lotto, bingolotto på lördagskvällen eller när vi köper

Läs mer

6 VATTENPOLO VATTENPOLO

6 VATTENPOLO VATTENPOLO 6 VATTENPOLO VATTENPOLO 601 Spelplan och utrustning... 165 602 Målburarna... 166 603 Bollen... 167 604 Mössor... 167 605 Lagen och Avbytare... 168 606 Funktionärer... 169 607 Domarna... 170 608 Måldomarna...

Läs mer

4.3 Försvarsspel 2v2

4.3 Försvarsspel 2v2 4.3 Försvarsspel 2v2 Försvarsspel 2 mot 2 Övning 1 Vad: Försvarsspel 2 mot 2 i ytterzon och styrande mot markerad yta Varför: Försvarsarbete inom begränsad yta enligt bild, för att arbeta med att hålla

Läs mer

3.1 Vinna tillbaka bollen direkt

3.1 Vinna tillbaka bollen direkt 3.1 Vinna tillbaka bollen direkt Vinna tillbaka bollen direkt Övning 1 Vad: Funktionellt spel 5 mot 5 där man fokus på direkt återerövring är prioriterat. Varför: Utbilda spelarna i skillnad mellan direkt

Läs mer

Spelet, reglerna och rent spel med Sannadals SK

Spelet, reglerna och rent spel med Sannadals SK Spelet, reglerna och rent spel med Sannadals SK Spelets grunder Handboll är en lagsport baserad på "fair play" (rent spel) principer. På plan finns det två manliga eller kvinnliga lag som spelar mot varandra,

Läs mer

Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken. Steg 4 - Silverbollen

Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken. Steg 4 - Silverbollen Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken Steg 4 - Silverbollen Stopp/Rotering/Pass Syftet är att spelarna skall kunna slå en enhands pushpass, samt ha förståelse för att man

Läs mer

Spel. 1 mot 1 på en spelplan som omfattar ca 2 m². Endast fingerslag (eller bagger) är tillåtet. Alternativt kan man tillåta tre beröringar "per lag".

Spel. 1 mot 1 på en spelplan som omfattar ca 2 m². Endast fingerslag (eller bagger) är tillåtet. Alternativt kan man tillåta tre beröringar per lag. Spel (! = även lämplig för nybörjare) 1. Spel som tvingar till val av snabba utvägar (minst 8 spelare). Med extra antenner två meter in från sidantennerna d v s man använder 4 antenner. 5 mot 5 (eller

Läs mer

VOLLEYBOLL 2001 Reviderad enligt FIVB-Regelboken 2001-02-16 (r7cf) KLAS HEJDENBERG

VOLLEYBOLL 2001 Reviderad enligt FIVB-Regelboken 2001-02-16 (r7cf) KLAS HEJDENBERG VOLLEYBOLL 2001 Reviderad enligt FIVB-Regelboken 2001-02-16 (r7cf) KLAS HEJDENBERG DOMARBOKEN i volleyboll 2001 Klas Hejdenberg Kapitel 9 UPPSTÄLLNINGAR Reglernas krav vid grunduppställningen Djupledsförhållande

Läs mer

Antal spelare På plan 11 st varav en målvakt. En match kan inte börja om något av lagen är färre än 7 spelare

Antal spelare På plan 11 st varav en målvakt. En match kan inte börja om något av lagen är färre än 7 spelare Antal spelare På plan 11 st varav en målvakt. En match kan inte börja om något av lagen är färre än 7 spelare Byte av spelare får ske under spelets gång, s.k. flygande byte. Spelarbyte ska ske vid mittlinjen

Läs mer

Fotbollsskolan. bollekar.indd

Fotbollsskolan. bollekar.indd Fotbollsskolan bollekar.indd 1 07-06-05 16.14.36 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära

Läs mer

IDROTTSKUNSKAP Basket

IDROTTSKUNSKAP Basket Träff 1: Baskettermer Vet du vad dessa 13 viktiga basketord betyder? - Försteg - Cut - Give n go - Jumpstop - Stridestop - Screen - Pick n roll - Hjälpsida - 8 sekunder - 24 sekunder - Man-man försvar

Läs mer

Bollkull. Organisation Yta: 20-25x20-25 meter spelare, varav 2 eller 3 är jägare. Bollar och västar.

Bollkull. Organisation Yta: 20-25x20-25 meter spelare, varav 2 eller 3 är jägare. Bollar och västar. Bollkull Yta: 20-25x20-25 meter. 12-15 spelare, varav 2 eller 3 är jägare. Bollar och västar. 2 eller 3 spelare har västar synliga i handen för att visa att de jagar. Bland övriga spelare finns 2 eller

Läs mer

SPELSYSTEM 11-manna 4-2:3-1

SPELSYSTEM 11-manna 4-2:3-1 SPELSYSTEM 11-manna 4-2:3-1 Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

Förberedande uppgifter till distriktsfunktionärsutbildning

Förberedande uppgifter till distriktsfunktionärsutbildning Förberedande uppgifter till distriktsfunktionärsutbildning Snart kommer du att gå en distriktsfunktionärsutbildning och ett krav är att du läst igenom detta dokument och skrivit ett protokoll som du skall

Läs mer

FOTBOLLSTEORI 11-manna fotboll

FOTBOLLSTEORI 11-manna fotboll FOTBOLLSTEORI 11-manna fotboll Daniel Häger 2014 FOTBOLLSTECKEN Spelarens väg & riktning med boll Spelarens väg & riktning utan boll Mv Bollens väg & riktning Målvakt Bollhållare Mv / Försvarsspelare Anfallsspelare

Läs mer

MANUAL FÖR SEKRETARIAT I VATTENPOLO

MANUAL FÖR SEKRETARIAT I VATTENPOLO MANUAL FÖR SEKRETARIAT I VATTENPOLO Manual för sekretariat i vattenpolo Sida 2 av 14 Innehåll 1. Om Manual för sekretariat i vattenpolo... 3 2. Matchsekretariatets uppgifter... 3 2.1 Arrangerande förenings

Läs mer

5-mannafotboll utomhus

5-mannafotboll utomhus REGLER 5-mannafotboll utomhus Anpassade regler för 5-mannafotboll utomhus i Värmland. 5-mannafotboll 8-9 år 2013-02-22 5-manna utomhus skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket

Läs mer

Välkomna till Distriktsfunktionärsutbildning

Välkomna till Distriktsfunktionärsutbildning Välkomna till Distriktsfunktionärsutbildning Presentation Namn Klubb Utbildningar Erfarenhet Bakgrund & Mål Säsongen 2012/2013 har WBDF beslutat att köra på SBBF linje och införa ett protokoll som skall

Läs mer

Stenkullen GoIK. Fotbollstermer

Stenkullen GoIK. Fotbollstermer Fotbollstermer Allmänna fotbollstermer Anfallsspelare När det egna laget har bollen är samtliga spelare anfallsspelare. Försvarsspelare När det egna laget försvarar är samtliga spelare försvarsspelare.

Läs mer

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar)

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar) Tennisprov 1, Här kommer några frågor om banans mått. Det står om du ska svar i cm, dm eller m. A, Hur lång är banan från baslinje till baslinje (m)? 23,97 B, Hur lång är banan från dubbellinje till dubbellinje

Läs mer

Grundläggande tävlingsbestämmelser Innebandy RM 2013 i Malmö

Grundläggande tävlingsbestämmelser Innebandy RM 2013 i Malmö Grundläggande tävlingsbestämmelser Innebandy RM 2013 i Malmö Det här är ett urval av de viktigaste reglerna som ni bör känna till när ni kommer till er första match i Innebandy RM 2013. Därför är det viktigt

Läs mer

Allmänna fotbollstermer

Allmänna fotbollstermer Allmänna fotbollstermer Andraboll Anfallspelare Back, backlinje är den boll som man får efter första skottförsök, nickförsök etc. Retur är en variant på andraboll från målvakt efter målvaktsräddning, från

Läs mer

Teckenförklaring. Försvarspelare. Anfallsspelare. Spelare med boll. Löpning utan boll. Löpning med boll. Bollens väg. Kon

Teckenförklaring. Försvarspelare. Anfallsspelare. Spelare med boll. Löpning utan boll. Löpning med boll. Bollens väg. Kon F-97 TRÄNINGSPÄRM Teckenförklaring Försvarspelare Anfallsspelare Spelare med boll Löpning utan boll Löpning med boll Bollens väg Kon Tips & råd Gå gärna igenom övningarna teoretiskt med gruppen först..

Läs mer

13 stycken regelfrågor

13 stycken regelfrågor 13 stycken regelfrågor 1. Spelet är irriterat. Lag A skall göra ett inkast mitt framför lag B:s bänk. En ersättare i lag B, som sitter på denna bänk, spottar på den som skall göra inkastet. 2. Målvakten

Läs mer

TBK Sekretariatskurs

TBK Sekretariatskurs TBK Sekretariatskurs 2012-08-30 Per Anders Stenberg 070-242 15 91 pa.stenberg@gmail.com Agenda Teori, 2 timmar 45 min Pilen Tidtagning Time out Byten Lagfoulsmarkering Protokollet 24 (14)-sekunder Domartecken

Läs mer

Övning 1: Bolljonglering. Krav Brons: 10 tillslag Silver: 15 tillslag Guld: 25 tillslag maxtid 1 minut

Övning 1: Bolljonglering. Krav Brons: 10 tillslag Silver: 15 tillslag Guld: 25 tillslag maxtid 1 minut Övning 1: Bolljonglering Brons: 10 tillslag Silver: 15 tillslag Guld: 25 tillslag maxtid 1 minut Övningen i sig har väl ingen klar relatering till spelsituationer, men man tränar motoriken och skapar bra

Läs mer

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Träffa linjen

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Träffa linjen Träffa linjen Övning nr. 1 Alla spelare samlas på en linje med boll. Avstånd till linjen som ska träffa ca 10-15 meter. Varje spelare försöker passa bollen mot linjen och låta den stanna exakt på linjen.

Läs mer

Vilken Spelare Är du?

Vilken Spelare Är du? Vilken Spelare Är du? Målvakt Målvakten har den viktigaste rollen i laget. En målvakt äger allt i sitt målområde och är den som bestämmer, styr och ställer. En målvakt är orädd och har många viktiga beslut

Läs mer

FUTSAL Spelregler sammandrag

FUTSAL Spelregler sammandrag FUTSAL Spelregler 2004 - sammandrag Detta är ett sammandrag av det 50 sidiga dokumentet Futsal Spelregler 2004 i syfte att plocka fram de viktigaste skillnaderna mellan five-a-side och Futsal. Avsett för

Läs mer

Regel 8 Förseelse mot motspelare och osportsligt uppträdande

Regel 8 Förseelse mot motspelare och osportsligt uppträdande Regel 8 Förseelse mot motspelare och osportsligt uppträdande 8:1 Det är tillåtet: a) att med en öppen hand spela bollen ur handen på en annan spelare; b) att använda böjda armar för att skapa kroppskontakt

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING REGELFRÅGOR. 125 stycken Med rätt svar

SAMMANSTÄLLNING REGELFRÅGOR. 125 stycken Med rätt svar SAMMANSTÄLLNING AV REGELFRÅGOR 125 stycken Med rätt svar Sammanställt av: Fredrik Klyver Mattias Jakobsson En försvarsspelare som varit skadad och behandlats bakom det egna målet inträder i spelet utan

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET. Utbildning i sekretariatet

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET. Utbildning i sekretariatet SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Utbildning i sekretariatet Sida 1 Sida 2 Detta material är tänkt att användas för utbildning av sekretariatets funktionärer. För att få tjänstgöra i sekretariatet som sekreterare,

Läs mer

Tävlingsföreskrifter för Per i Viken Cup

Tävlingsföreskrifter för Per i Viken Cup Turneringen spelas i enlighet med Svenska FF s tävlingsbestämmelser (TB), Skånes FF s tävlingsbestämmelser (TB) samt Futsal. Som ett komplement till hänvisning av regelverk försöker vi i detta dokument

Läs mer

Träningar till Spelarlyftet 14-19år HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND

Träningar till Spelarlyftet 14-19år HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND Träningar till Spelarlyftet 14-19år HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND Spelarlyftet Områden 2 timmars äningar Övningarna är uppbyggda med 24 utespelare + 4 målvakter Olika Teman Träning 1 Anfallsspel speluppbyggnad

Läs mer

Utvecklingsplan detalj

Utvecklingsplan detalj Utveckling av Metod Barn är barn och inte små vuna. Barn och ungdomar ska tränas med metoder som är anpassade till deras mognad. Rätt träning i rätt ålder är en förutsättning för att nå optimal utveckling.

Läs mer

Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken. Steg 5 - Guldbollen

Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken. Steg 5 - Guldbollen Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken Steg 5 - Guldbollen Stopp/Rotering/Pass Syftet med drillen är att kunna passa bollen med försvarare på sig. Att man med hjälp av finter

Läs mer

Inför regionläger 2 för U15, 7-9 dec 2012

Inför regionläger 2 för U15, 7-9 dec 2012 Sida 1 / 1 Stockholm 2012-11-14 Inför regionläger 2 för U15, 7-9 dec 2012 Till spelare, föräldrar och klubbtränare, Träningsplaneringen för läger 2 finner ni på de kommande sidorna. Träningarna under helgen

Läs mer

Officiella Spelregler för Basketboll 2014

Officiella Spelregler för Basketboll 2014 Officiella Spelregler för Basketboll 2014 Officiella Spelregler för Basketboll är antagna av FIBA Central Board och gäller fr o m 1 september 2011 FIBA och Svenska Basketbollförbundet Spelregler för Basketboll

Läs mer

SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 2-2

SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 2-2 SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 2-2 Spelarlyftet har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och

Läs mer

Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med

Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med 7 - mannafotboll Man bör träna dubbelt så många gånger som man spelar match. Tänk på att träning är viktigare än match och att matchen är

Läs mer

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Engelsk stafett

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Engelsk stafett Engelsk stafett Övning nr. 2 4 lag med 3-5 spelare i varje lag. Sätt ut koner där bollen ska ligga (som visas på bilden). o Avstånd mellan koner ska vara ungefär 5-8 meter Spelarna tilldelas varsitt nummer.

Läs mer

SPELSYSTEM 5-manna (8-9 år)

SPELSYSTEM 5-manna (8-9 år) SPELSYSTEM 5-manna (8-9 år) Nässjö FF har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och försvarsmetoder

Läs mer

Basket. sammanställt av. Lena Eriksson

Basket. sammanställt av. Lena Eriksson Basket sammanställt av Lena Eriksson 08.08.06 www.aif.aland. Kort historik Basketsporten hade sin föregångare redan på 1100-talet f Kr. Det spealdes i Mexico och kalllades pok-ta-pok. det gick liksom idag

Läs mer

Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN. Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 13 september 2013

Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN. Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 13 september 2013 Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 13 september 2013 Svenska Innebandyförbundet, Referensgruppen för regler och tolkningsrätt. 401 Spelarnas

Läs mer

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Expressbollen

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Expressbollen Expressbollen Övning nr. 1 2 lag på varje långlinje i en rektangel på 15x25 meter. o Viktigt att va tydlig med mitten, d.v.s. markera mitten med koner. Varje spelare har en boll. Leken går ut på att sparka

Läs mer

SPELSYSTEM EIF P02, 11 vs 11

SPELSYSTEM EIF P02, 11 vs 11 SPELSYSTEM EIF P02, 11 vs 11 UTGÅNGSPOSITIONER 4-1:2-3 dvs en fyrbackslinje med alternerande innerbackar, ett mittfält bestående av två mer offensiva spelare och en lite mer defensiv spelare (balansspelare)

Läs mer

Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN. Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 1 juli 2014

Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN. Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 1 juli 2014 Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 1 juli 2014 Svenska Innebandyförbundet, Referensgruppen för regler och tolkningsrätt. 401 Spelarnas klädsel

Läs mer

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - Skånecupen FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - Skånecupen FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND 1 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - Skånecupen FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND From inomhussäsongen 2014/2015 endast Futsal för 5-mannafotboll inomhus! TÄVLINGSKLASSER: Malmö FF inbjuder till Skånecupen i följande

Läs mer

Fotbollsskolan. skott.indd 1 07-06-05 16.17.58

Fotbollsskolan. skott.indd 1 07-06-05 16.17.58 Fotbollsskolan skott.indd 1 07-06-05 16.17.58 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära sig

Läs mer

ÖREBRO LÄNS FOTBOLLFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS FOTBOLLFÖRBUND FUTSAL FRÅGOR OCH SVAR 2008/2009 1. Får målvakten kasta bollen över halva planen? Målvakten får alltid kasta bollen över halva planen. 2. Om målvakten byts ut, mot en utespelare får den inbytte spelaren

Läs mer

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar)

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar) Tennisprov Namn: 1, Här kommer några frågor om banans mått. Det står om du ska svara i cm, dm eller m A, Hur lång är banan från baslinje till baslinje (m)? B, Hur lång är banan från dubbellinje till dubbellinje

Läs mer

ANLEDNINGAR TILL ATT SPELA FUTSAL

ANLEDNINGAR TILL ATT SPELA FUTSAL 10 JAG HADE NÖJET ATT SPELA FUTSAL I SKOLAN, OCH DET FUTSAL KAN GE DIG ÄR INTELLIGENS OCH ETT SÄTT ATT TÄNKA PÅ. VARFÖR? FÖR DET ÄR SÅ SMÅ YTOR, DU ÄR MARKERAD HELA TIDEN. SÅ DU MÅSTE VARA INTELLIGENT,

Läs mer

1. Utförande av frikast efter slutsignal (2:4-6)

1. Utförande av frikast efter slutsignal (2:4-6) 1. Utförande av frikast efter slutsignal (2:4-6) I många fall är det lag som har möjligheten att lägga ett frikast sedan speltiden löpt ut inte verkligt intresserad av att försöka göra mål - antingen för

Läs mer

Förändringar av spelreglerna från 2016

Förändringar av spelreglerna från 2016 Förändringar av spelreglerna från 2016 Översikt Baserat på observationer under de senaste åren, och särskilt som ett resultat av ett symposium med tränare i världsklass, har följande innehållsmässiga och

Läs mer

Infohäfte till föreningsdomare manna domare

Infohäfte till föreningsdomare manna domare Infohäfte till föreningsdomare 2015 5-7 manna domare Speltider/Bollstorlek: Speltid och Bollstorlek Flickor/Pojkar 10-12 Spelform Ålder Speltid Bollstorlek 7-manna 12 3 x 20 4 7-manna 11 3 x 20 4 7-manna

Läs mer

Innehållsförteckning. Handboll i skolan

Innehållsförteckning. Handboll i skolan Innehållsförteckning ÖVNINGSFÖRRÅD (LÄTT NIVÅ)...2 1. Kasta-fånga/Jag och bollen...2 2. Kasta - fånga/vi två och bollen...3 3. Kasta-fånga/Vi och bollen i rummet...3 4. Studsa/Jag och bollen...3 5. Studsa/Vi

Läs mer

1 Ormen (Dribbla + Skott) Beskrivning: Förste spelaren i ledet springer i högt tempo med boll och dribblar genom konerna. Efter några koner gör nästa

1 Ormen (Dribbla + Skott) Beskrivning: Förste spelaren i ledet springer i högt tempo med boll och dribblar genom konerna. Efter några koner gör nästa 1 Ormen (Dribbla + Skott) Förste spelaren i ledet springer i högt tempo med boll och dribblar genom konerna. Efter några koner gör nästa spelare samma sak. Osv Högt tempo i löpningar. Bollen ska behandlas

Läs mer

5-mannafotboll. Ett studiematerial om regler för 5-mannafotboll för 8-9 åringar i Värmland.

5-mannafotboll. Ett studiematerial om regler för 5-mannafotboll för 8-9 åringar i Värmland. 5-mannafotboll Ett studiematerial om regler för 5-mannafotboll för 8-9 åringar i Värmland. 5-manna skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket bollkontakt. Detta skall genomsyra

Läs mer

Undantag i LB07 FUTSAL CUP se sista sidan I övrigt gäller Skånes FFs tävlingsregler!

Undantag i LB07 FUTSAL CUP se sista sidan I övrigt gäller Skånes FFs tävlingsregler! FUTSAL - Spelregler Undantag i LB07 FUTSAL CUP se sista sidan I övrigt gäller Skånes FFs tävlingsregler! REGEL 1 - SPELPLANEN Tejpa spelplanen vid behov! REGEL 1 - SPELPLANEN Handbollsmål (2x3m) REGEL

Läs mer

Futsal (generella regler i korthet) 2014/2015

Futsal (generella regler i korthet) 2014/2015 Spelplanen Som spelplan gäller handbollens begränsningslinjer och mål. Straffpunkten är 6 m från mållinjen. (På handbollens heldragna linje). Yttre straffpunkten är 10 m från mållinjen. (1m utanför handbollens

Läs mer

SPELSYSTEM 11-manna 4-3-3

SPELSYSTEM 11-manna 4-3-3 SPELSYSTEM 11-manna 4-3-3 Spelarlyftet har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och försvarsmetoder

Läs mer

CATALOGUE OF QUESTIONS ON THE RULES OF THE GAMES

CATALOGUE OF QUESTIONS ON THE RULES OF THE GAMES RL 2011-07-05 CATALOGUE OF QUESTIONS ON THE RULES OF THE GAMES Note Only those questions are valid with the 2010 rules Edition: 09/08/2010 FRÅGEKATALOG PÅ SPELREGLERNA Baserat på 2010 års utgåva av Regelboken

Läs mer

= anfallande spelare, spelare i anfallande lag eller i ett av lagen. = tredje lag t ex vid spel med 3 smålag eller joker. = spelarens väg med boll

= anfallande spelare, spelare i anfallande lag eller i ett av lagen. = tredje lag t ex vid spel med 3 smålag eller joker. = spelarens väg med boll Teckenförklaring X = anfallande spelare, spelare i anfallande lag eller i ett av lagen. = försvarande spelare, spelare i försvarande lag eller i ett annat lag. = tredje lag t ex vid spel med 3 smålag eller

Läs mer

SPELSYSTEM för åringar

SPELSYSTEM för åringar SPELSYSTEM för 15-16 åringar Dalslands Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer